Raport z badania Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych Edycja II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych Edycja II"

Transkrypt

1 Raport z badania Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych Edycja II

2

3 Projekt pn. Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Andrzej Podgórski Raport z badania Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych Edycja II Informator 2011 Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK Toruń 2012

4 Projekt okładki Beata Podwojska Magdalena Rejnsz Redaktor Mirosława Buczyńska ISBN Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2012 WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA Redakcja: ul. Gagarina 5, Toruń tel , fax Dystrybucja: ul. Reja 25, Toruń tel./fax Druk: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

5 Spis treści Wstęp Podsumowanie wnioski i rekomendacje Deficyt kompetencji uznanych przez pracodawców za niezbędne w wybranych kategoriach zawodowych u absolwentów kierunków ścisłych Kompetencje ważne zdaniem pracodawców w poszczególnych kategoriach zawodowych Kompetencje deficytowe zdaniem pracodawców w poszczególnych kategoriach zawodowych Różnice w wymaganych kompetencjach pomiędzy podmiotami mikro/małymi a średnimi/dużymi Metodologia projektu badawczego Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych edycja II Problematyka badawcza Pytania badawcze Opis metod i technik wykorzystanych w badaniach Badanie ilościowe web surbey Badanie jakościowe IDI Procedura realizacji badania ilościowego z zastosowaniem technik web survey Procedura realizacji badania jakościowego z zastosowaniem technik wywiadu pogłębionego Dobór próby Dobór próby do badania ilościowego Dobór respondentów do IDI Opis społeczno-demograficzny badanych grup Próba w badaniu ilościowym... 40

6 Spis treści 3.2. Dobór próby do badania jakościowego Kompetencje deficytowe u absolwentów kierunków ścisłych niezbędne w pracy w badanych kategoriach zawodowych Określenie najważniejszych kompetencji wymaganych na określonych kategoriach pracy Najważniejsze kompetencje u programisty Najważniejsze kompetencje u pracownika wsparcia IT Najważniejsze kompetencje u specjalisty ds. obsługi klienta Najważniejsze kompetencje u nauczyciela Najważniejsze kompetencje u robotyka / automatyka Najważniejsze kompetencje u diagnostyka laboratoryjnego / chemika Kompetencje miękkie jako kompetencje nieważne dla młodego pracownika (specjalista ds. obsługi klienta) Najistotniejsze kompetencje deficytowe na opisywanych stanowiskach pracy Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku programisty Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku pracownika wsparcia IT Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku nauczyciela Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku robotyka/ automatyka Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku laboranta/chemika Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie programistów, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie pracowników wsparcia IT, a wielkość podmiotu zatrudniającego

7 Spis treści 5.3. Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie specjalistów ds. obsługi klienta, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie nauczycieli, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie robotyków / automatyków, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie laborantów / / chemików, a wielkość podmiotu zatrudniającego Dodatki Dodatek A: Opis badanych kategorii zawodowych Dodatek B: Źródła Dodatek C: Scenariusz IDI Dodatek D: Kwestionariusz przykładowej ankiety

8

9 Wstęp Dotychczasowa analiza Modelu Kompetencji Zawodowych opisana w raporcie z badania Zapotrzebowanie pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych [Jankowski, Podgórski: 2010] skupiała się na określeniu skali zapotrzebowania na poszczególne kompetencje miękkie. Dokonana analiza pokazała, na jakie kompetencje było największe zapotrzebowanie ze względu na branżę, charakter działalności, stanowiska. Badania wskazały też, że pracodawcy dostrzegają wagę kompetencji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Oddzielnym obszarem realizacji badania była próba określenia stopnia, w jakim pracodawcy zgadzają się z definicjami zawartymi w Modelu Kompetencji Zawodowych. Wyniki potwierdziły, że model dobrze mógłby funkcjonować w firmach badanych pracodawców. Uzupełnieniem ww. badań była analiza występowania kompetencji w ofertach pracy, którymi dysponowało Biuro Karier UMK, skierowanymi do absolwentów kierunków ścisłych z ostatnich pięciu lat funkcjonowania biura. Analizie poddano 1066 ofert pracy. Badania te, obok dostarczenia wielu cennych informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje miękkie u absolwentów kierunków ścisłych, pozostawiły jednak białe plamy na mapie wiedzy o kompetencjach. Badanie przeprowadzone w roku 2011 związane jest z postawieniem nowych pytań badawczych oraz zmianą metodologii badań. 9

10 Wstęp Po pierwsze, w tegorocznej edycji badań metody ilościowe uzupełniono o metody jakościowe. Wywiady pogłębione z kadrą kierowniczą, która odpowiada za pracę młodych absolwentów i zna ich kompetencje, miały na celu uzyskanie informacji o praktycznym zastosowaniu kompetencji miękkich w pracy zawodowej w kilku określonych kategoriach zawodowych. Po drugie, w tegorocznej edycji zmieniono dobór próby w badaniach ilościowych. W miejsce doboru celowego opartego na ogólnych stanowiskach, na których mogą pracować absolwenci kierunków ścisłych, stworzono kwoty, które miały dostarczyć informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje w konkretnych kategoriach zawodowych (kwotach), a nie ogółem. Połączenie metodologii ilościowej i jakościowej miało pozwolić stworzyć spójny obraz kilku wybranych kategorii zawodowych ze względu na wymagane kompetencje miękkie.

11 1. Podsumowanie wnioski i rekomendacje W opisywanych poniżej badaniach postawiono za cel odpowiedź na 3 zasadnicze pytania: a) jakie kompetencje miękkie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie pracą absolwentów uznają za deficytowe w opisywanych kategoriach zawodowych (badano jedynie kompetencje wcześniej uznane za istotne deficyt kompetencji nieistotnych nie jest problemem z punktu widzenia pracodawcy), b) czy zależnie od wielkości podmiotu zatrudniającego istnieją kompetencje mniej lub bardziej istotne dla pracodawców, c) czy orientacja na klienta oraz praca zespołowa są kompetencjami niedocenianymi, tj. ważnymi, ale przyjmowanymi domyślnie i przez to niewymienianymi często przez pracodawców. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem zarówno metody ilościowej (web survey), jak i metody jakościowej (IDI). W badaniu ilościowym zastosowano kwotowy dobór próby ankieterzy mieli zadanie znaleźć określoną liczbę pracodawców koordynujących pracę absolwentów w kilku wybranych kategoriach pracy. Te kategorie to właśnie kwoty. W badaniu jakościowym na każdą z pięciu badanych kategorii pracy przypadło po czterech respondentów dwóch z małych podmiotów lub mikro i dwóch z dużych lub średnich podmiotów. W obu przypadkach celem było dotarcie do osób zarządzających pracą młodych absolwentów we wskazanych kategoriach pracy. Gdy nie było to możliwe, proszono o wskazanie innych osób mających wiedzę niezbędną, aby przekazać opinię np. osób odpowiedzialnych za rekrutację młodych absolwentów na opisywane stanowiska. 11

12 Raport z badania Deficyt kompetencji uznanych przez pracodawców za niezbędne w wybranych kategoriach zawodowych u absolwentów kierunków ścisłych Kompetencje ważne zdaniem pracodawców w poszczególnych kategoriach zawodowych W poniższej tabeli znajduje się lista kompetencji miękkich z Modelu Kompetencji Zawodowych Biura Karier UMK w Toruniu, które zostały uznane przez badanych w obu modułach respondentów za ważne dla prawidłowego wypełniania obowiązków w ramach pracy w opisanych kategoriach zawodowych. Wagę kompetencji miękkich w przypadku trzech kategorii zawodowych sprawdzono zarówno w badaniu ilościowym, jak i jakościowym (pracownik wsparcia IT, robotyk / automatyk, laborant / chemik). W dwóch przypadkach (specjalista ds. obsługi klienta oraz nauczyciel) przeprowadzono jedynie badanie jakościowe, a w przypadku programisty możliwa była jedynie analiza ilościowa. Gdy wyniki obu modułów badawczych określały daną kompetencję jako ważną, to w tabeli oznaczano je kolorem zielonym. W pozostałych przypadkach zostały one zapisane czarną czcionką. Tabela 1. Kompetencje uznane przez pracodawców za istotne w pracy w danej kategorii zawodowej Kategoria zawodowa Programista Kompetencje uznane za ważne wg badania ilościowego KOMUNIKATYWNOŚĆ KREATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE Kompetencje uznane za ważne wg badania jakościowego Nie badano 12

13 Cd. tabeli 1 Kategoria zawodowa Pracownik wsparcia IT Specjalista ds. obsługi klienta Nauczyciel Kompetencje uznane za ważne wg badania ilościowego ORGANIZACJA PRACY Nie badano Nie badano KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA Kompetencje uznane za ważne wg badania jakościowego PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ DĄŻENIE DO ROZWOJU ASERTYWNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA MYŚLENIE ANALITYCZNE UCZENIE I SZKOLENIE KOMUNIKATYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ASERTYWNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY KREATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU [13]

14 Raport z badania... Cd. tabeli 1 Kategoria zawodowa Robotyk /automatyk Diagnostyk laboratoryjny/ Chemik Kompetencje uznane za ważne wg badania ilościowego SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ PLANOWANIE I KOORDYNOWANIE ETYKA I PROFESJONALIZM BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE PRACA ZESPOŁOWA SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY Kompetencje uznane za ważne wg badania jakościowego ODPORNOŚĆ NA STRES KREATYWNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA NASTAWIENIE BIZNESOWE KOMUNIKATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ELASTYCZNOŚĆ KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU KREATYWNOŚĆ Poniższa tabela zawiera wszystkie kompetencje z Modelu Kompetencji Zawodowych w podziale na cztery grupy według poziomu ich uniwersalności: a) kompetencje uniwersalne to takie, które są istotne i przydatne młodym absolwentom w niemal wszystkich kategoriach pracy, 14

15 1. Podsumowanie wnioski i rekomendacje b) kompetencje średnio uniwersalne (druga kategoria) to kompetencje przydatne w około połowie badanych kategorii pracy, c) nie są one niezbędne wszędzie, lecz są cennym atutem w większości kategorii pracy, d) kompetencje specjalistyczne to kompetencje typowo powiązane z jedną, czasem dwiema kategoriami pracy. Nie mają szerszego zastosowania poza nimi. Pozostałe kompetencje nie były, zdaniem badanych, istotne w żadnej z badanych kategorii pracy. To kompetencje przydatne absolwentom kierunków ścisłych w późniejszym etapie rozwoju zawodowego, ale nie w pierwszej pracy. Tabela 2. Kompetencje z MKZ według uniwersalności ich zastosowania w badanych kategoriach zawodowych Kompetencje uniwersalne Kompetencja średnio uniwersalne Kompetencje specjalistyczne Kompetencje nieistotne KOMUNIKATYWNOŚĆ KREATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE ORIENTACJA NA CEL MYŚLENIE ANALITYCZNE ORGANIZACJA PRACY BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DĄŻENIE DO ROZWOJU UCZENIE I SZKOLENIE PLANOWANIE I KOORDYNOWANIE PRACA ZESPOŁOWA ELASTYCZNOŚĆ ASERTYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA SAMODZIELNOŚĆ ETYKA I PROFESJONALIZM NASTAWIENIE BIZNESOWE WYTRWAŁOŚĆ I KONSEKWENCJA BUDOWANIE RELACJI MOBILIZOWANIE INNYCH ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DELEGOWANIE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 15

16 Raport z badania... Wniosek 1. Kompetencje miękkie z MKZ można podzielić według stopnia uniwersalności na pięć grup. Od uniwersalnych (8), przez średnio uniwersalne (4), specjalistyczne (6), do nieistotnych (6). Wniosek 2. Kompetencje uniwersalne to: komunikatywność, myślenie analityczne (potencjał), odporność na stres (odporność), samodzielność, sumienność i dokładność (zadania) oraz praca zespołowa i orientacja na klienta (ludzie). Powinny one być rozwijane u wszystkich studentów kierunków ścisłych. Ich posiadanie będzie atutem w każdej lub większości kategorii pracy dostępnych dla absolwentów kierunków ścisłych. Wniosek 3. Student kierunku ścisłego zdecydowany na pracę po studiach w konkretnej kategorii pracy powinien rozwijać niezbędne w niej kompetencje specjalistyczne oraz średnio uniwersalne, które opisane są w niniejszym raporcie jako uzupełnienie do kompetencji uniwersalnych. Wniosek 4. Zaawansowane kompetencje dotyczące współpracy z innymi ludźmi lub zarządzania nimi: budowanie relacji, mobilizowanie innych, zarządzanie zespołem, delegowanie niewątpliwie będą atutem dla młodego absolwenta kierunku ścisłego w przyszłej karierze zawodowej, ale nie są to kompetencje od niego wymagane na jej pierwszym etapie. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do orientacji na cel oraz wytrwałości i konsekwencji. Opis ten dotyczy sześciu opracowanych kategorii pracy, choć biorąc pod uwagę wyniki badań z poprzedniego roku [Jankowski, Podgórski: 2010] można uznać, że kompetencje dotyczące współpracy z ludźmi są mało istotne w pierwszej pracy, niezależnie od kategorii pracy. Rekomendacja 1. Studenci i absolwenci kierunków ścisłych powinni mieć świadomość znaczenia kompetencji uniwersalnych. O ile przykładowo myślenie analityczne w dyskursie publicznym jest kompetencją uznawaną za typową dla studentów kierunków ścisłych, to już komunikatywność uznaje się w tym samym dyskursie raczej za dodatek czy cechę typową dla humanistów. Ten błędny stereotyp może utrudnić ab- 16

17 1. Podsumowanie wnioski i rekomendacje solwentom kierunków ścisłych, nieposiadający świadomości znaczenia komunikatywności, wykonywanie obowiązków zawodowych w przyszłej pracy. Aby temu zapobiegać, należy rozpowszechniać wiedzę o potrzebie rozwoju kompetencji uniwersalnych u studentów kierunków ścisłych niezależnie od kierunku czy planowanej kariery. Rekomendacja 2. Rozwój kompetencji uniwersalnych może być zasadniczym atutem ułatwiającym młodym absolwentom wejście na rynek pracy. W tym celu powinny być one rozwijane w trakcie studiów według dostępnych sposobów. Przykładowo komunikatywność można rozwijać poprzez interakcyjne sposoby prowadzenia zajęć konwersatoria. Rekomendacja 3. Spośród 24 kompetencji prawie połowa (10 kompetencje średnio uniwersalne i specjalistyczne) jest przydatna tylko w wybranych kategoriach pracy. Zapewnienie studentom wiedzy na pierwszych latach studiów na temat ścieżek kariery po studiach pozwoli na podjęcie wstępnej decyzji o wyborze kategorii pracy w przyszłości i pozwoli studentom już na początku studiów kształtować niezbędne kompetencje miękkie Kompetencje deficytowe zdaniem pracodawców w poszczególnych kategoriach zawodowych Kolejnym obszarem analizy była analiza deficytu (niedostatku) kompetencji uznanych przez respondentów za istotne dla wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Poniżej znajdują się podsumowanie danych na temat niedostatków poszczególnych kompetencji. Zostało ono przedstawione w układzie tabel dla każdego ze stanowisk. Kompetencje jednoznacznie uznane za deficytowe zaznaczono kolorem czerwonym. 17

18 Tabela 3.1. Kompetencje deficytowe programistów w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u programisty KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE ORGANIZACJA PRACY Tabela 3.2. Kompetencje deficytowe pracowników wsparcia IT w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u pracownika wsparcia IT KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE ODPORNOŚĆ NA STRES SAMODZIELNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA ORGANIZACJA PRACY ELASTYCZNOŚĆ DĄŻENIE DO ROZWOJU ASERTYWNOŚĆ [18]

19 Tabela 3.3. Kompetencje deficytowe specjalistów ds. obsługi klienta w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u specjalistów ds. obsługi klienta ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA MYŚLENIE ANALITYCZNE Tabela 3.4. Kompetencje deficytowe nauczycieli w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u nauczycieli UCZENIE I SZKOLENIE KOMUNIKATYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ASERTYWNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ ELASTYCZNOSĆ ORGANZIACJA PRACY KREATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU [19]

20 Tabela 3.5. Kompetencje deficytowe robotyka / automatyka w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u robotyka / /automatyka SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE PRACA ZESPOŁOWA KREATYWNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA NASTAWIENIE BIZNESOWE KOMUNIKATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ELASTYCZNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ PLANOWANIE I KOORDYNOWANIE ODPORNOŚĆ NA STRES Tabela 3.6. Kompetencje deficytowe laboranta / chemika w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji laborantów / chemików SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY KOMUNIKATYWNOŚĆ [20]

21 Cd. tabeli 3.6 Bilans niedostatku kompetencji laborantów / chemików PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU KREATYWNOŚĆ ETYKA I PROFESJONALIZM BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W tym miejscu zajęto się także analizą niedostatku kompetencji tzw. uniwersalnych. Jak pisano w punkcie 1.1.1, są to kompetencje uznawane za ważne/istotne niemal w każdej kategorii pracy. Poniższa tabela opisuje, które z nich określono jako deficytowe w badanych kategoriach zawodowych. Tabela 4. Kompetencje potencjalnie deficytowe w poszczególnych kategoriach pracy (kompetencje uniwersalne). Kolor czerwony oznacza wyraźny deficyt Programista Wsparcie IT Obsługa klienta Nauczyciel Robotyk Chemik KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE ORGANIZACJA PRACY PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA SAMODZIELNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ [21]

22 Raport z badania... Za kompetencje najczęściej uważane za deficytowe uznano komunikatywność. Zdaniem pracodawców cztery z sześciu kategorii zawodowych młodzi pracownicy mają problem z tą kompetencją. Odporność na stres wskazali pracodawcy z drugiej kategorii. Myślenie analityczne, organizację pracy oraz orientację na klienta wskazali pracodawcy z pierwszej kategorii pracy. Wniosek 5. Komunikatywność jest nie tylko ważna dla pracodawców, ale również została uznane za kompetencje deficytowe w ponad połowie badanych kategorii zawodowych. Rekomendacja 4. Trening kompetencji u studentów należy rozpocząć od rozwoju komunikatywności, sumienności i dokładności oraz organizacji pracy Różnice w wymaganych kompetencjach pomiędzy podmiotami mikro/małymi, a średnimi/dużymi Drugim problemem badawczym analizowanym w niniejszym raporcie było zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na kompetencje miękkie zależnie od wielkości podmiotu zatrudniającego. Założono, że ze względu na wielkość zatrudnienia i związaną z tym strukturą organizacyjną, pracodawcy i przełożeni młodych absolwentów mogą kłaść nacisk na różne kompetencje miękkie w tej samej kategorii pracy, ale zależnie od wielkości podmiotu. W przedstawionej poniżej analizie skupiono się jednak na kompetencjach wskazanych wcześniej jako istotnych dla danej kategorii pracy. W badaniu ilościowym wyodrębniono dwie grupy kompetencji: a) Kompetencje w równym stopniu ważne w podmiotach różnej wielkości. Zaznaczono je kolorem żółtym. Różnica w częstości wskazań danej kompetencji pomiędzy podmiotami różnej wielkości nie przekraczała 15% wskazań. b) Kompetencje w różnym stopniu ważne zależnie od wielkości podmiotu. Różnica w częstości wskazań danej kompetencji pomiędzy podmiotami różnej wielkości przekraczała 15% wskazań. Kompetencje te ozna- 22

23 1. Podsumowanie wnioski i rekomendacje czono dwoma kolorami w zależności od tego, czy była bardziej lub mniej istotna/ważna w podmiocie danej wielkości: kolor czerwony oznacza, że kompetencja była mniej istotna/ważna w podmiocie danej wielkości, kolor zielony oznacza, że kompetencja była bardziej istotna/ważna w podmiocie danej wielkości. W badaniu jakościowym skupiono się na zadaniu wprost pytania, czy pewne kompetencje są istotniejsze w podmiotach dużych bądź małych. Badani na ogół nie dostrzegali wielkich różnic. Kilkukrotnie wskazywano na charakterystykę funkcjonowania małych i mikrofirm, jednak żaden respondent nie wskazał na kompetencję istotną w podmiotach średniej wielkości lub większych wskazywano kompetencje uznane za istotne szczególnie w małych podmiotach. Tabela 5. Istotne kompetencje w poszczególnych kategoriach pracy zależnie od wielkości podmiotu zatrudniającego Programista Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych MYŚLENIE ANALITYCZNE 65% KOMUNIKATYWNOŚĆ 35% SAMODZIELNOŚĆ 61% SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 48% ZAANGAŻOWANIE 43% ORGANIZACJA PRACY 35% MYŚLENIE ANALITYCZNE 60% KOMUNIKATYWNOŚĆ 40% SAMODZIELNOŚĆ 40% SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 70% ZAANGAŻOWANIE 60% ORGANIZACJA PRACY 20% Nie badano 23

24 Cd. tabeli 5 Pracownik wsparcia IT Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych KOMUNIKATYWNOŚĆ 47% MYŚLENIE ANALITYCZNE 42% ODPORNOŚĆ NA STRES 32% SAMODZIELNOŚĆ 47% SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 32% PRACA ZESPOŁOWA 32% ORIENTACJA NA KLIENTA 21% ORGANIZACJA PRACY 37% KOMUNIKATYWNOŚĆ 50% MYŚLENIE ANALITYCZNE 50% ODPORNOŚĆ NA STRES 25% SAMODZIELNOŚĆ 45% SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 35% PRACA ZESPOŁOWA 45% ORIENTACJA NA KLIENTA 45% ORGANIZACJA PRACY 35% KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ DĄŻENIE DO ROZWOJU ASERTYWNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ DĄŻENIE DO ROZWOJU ASERTYWNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ [24]

25 Cd. tabeli 5 Specjalista ds. obsługi klienta Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA MYŚLENIE ANALITYCZNE Nie badano Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA MYŚLENIE ANALITYCZNE [25]

26 Cd. tabeli 5 Nauczyciel Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych UCZENIE I SZKOLENIE KOMUNIKATYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ASERTYWNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY KREATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU Nie badano Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych UCZENIE I SZKOLENIE KOMUNIKATYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ASERTYWNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY KREATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU [26]

27 Cd. tabeli 5 Automatyk/ robotyk Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES KREATYWNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA NASTAWIENIE BIZNESOWE KOMUNIKATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ELASTYCZNOŚĆ Brak danych * Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES KREATYWNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA NASTAWIENIE BIZNESOWE KOMUNIKATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ELASTYCZNOŚĆ * Liczebność respondentów z tej kategorii pracy w badaniu ilościowym umożliwia ogólne analizy, ale jest niewystarczająca do rzetelnych analiz z podziałem na respondentów według kategorii wielkości. Stąd w odniesieniu do automatyka / robotyka pominięto analizy ilościowe związane z wpływem wielkości podmiotu na istotność kompetencji miękkich. [27]

28 Cd. tabeli 5 Laborant/ chemik Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych MYŚLENIE ANALITYCZNE 50% SAMODZIELNOŚĆ BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 33% MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ 33% ORGANIZACJA PRACY SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 100% KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ETYKA I PROFESJONALIZM 50% ORIENTACJA NA KLIENTA ORGANIZACJA PRACY 50% DĄŻENIE DO ROZWOJU KREATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE 68% SAMODZIELNOŚĆ BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 42% MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ 53% ORGANIZACJA PRACY SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 79% KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ETYKA I PROFESJONALIZM 21% ORIENTACJA NA KLIENTA ORGANIZACJA PRACY 50% DĄŻENIE DO ROZWOJU KREATYWNOŚĆ Wniosek 6. Wielkość podmiotu zatrudniającego może mieć znaczenie dla istotności wymaganych kompetencji. Większość kompetencji jest jednak istotna raczej dla danej kategorii zawodowej niż podmiotu danej wielkości.

29 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych edycja II 2.1. Problematyka badawcza W badaniach prowadzonych w roku 2010 [Jankowski, Podgórski 2010] zadano osobom odpowiedzialnym za rekrutację pytania dotyczące zapotrzebowania na kompetencje miękkie u absolwentów. Zainteresowanie badaczy ogniskowało się wokół zagadnienia potrzeb pracodawców rozumianych jako elementy wymagane i oczekiwane do poprawnej realizacji zadań w miejscu pracy. W obecnym badaniu kluczowe było zapotrzebowanie rozumiane jako poczucie braku zaspokojenia tych potrzeb, tj. niedostatku u młodych absolwentów kompetencji uznanych przez pracodawcę za niezbędne na danym stanowisku pracy. Istotne było określenie kompetencji deficytowych. Wyniki badań z 2010 roku miały wskazać, które kompetencje są wykorzystywane najczęściej nie zajmowano się funkcjonowaniem kompetencji w środowisku pracy, a badania nie mogły (gdyż nie taki był postawiony przed nimi cel) odpowiedzieć, z jakimi konkretnymi zadaniami/ /czynnościami występującymi w środowisku pracy wiąże się wykorzystanie określonych kompetencji. W tegorocznej edycji skupiono się na opinii innej kategorii osób przełożonych absolwentów kierunków ścisłych w miejscu pracy. Osoby te nie zawsze zajmują się rekrutacją, ale przeważnie koordynują pracę 29

30 Raport z badania... młodych absolwentów. Są one w stanie określić, których kompetencji szczególnie brakuje młodym absolwentom spośród tych niezbędnych w pracy na opisywanych stanowiskach. O ile w poprzednim badaniu zastosowano dobór celowy (każda osoba odpowiedzialna za rekrutację w firmie, w której mógł potencjalnie znaleźć pracę młody absolwent), to w tym wypadku zastosowano dobór kwotowy i skupiono się na kilku wybranych kategoriach pracy (kwotach). Pozwoliło to na precyzyjniejszy, dokładniejszy opis i diagnozę deficytu kompetencji widzianych przez pracodawców u młodych absolwentów pracujących na badanych stanowiskach pracy. Było to związane z wyższą liczebnością każdej kwoty w przypadku doboru celowego liczebność poszczególnych stanowisk była dużo bardziej rozproszona. Wybór kategorii pracy oparto na wynikach poprzednich badań identyfikujących niżej opisane kategorie pracy jako te, w których najczęściej mogą pracować absolwenci kierunków ścisłych UMK. Są to: 1) programista, 2) pracownik wsparcia IT, 3) specjalista ds. obsługi klienta, 4) nauczyciel, 5) administrator sieci, 6) analityk / statystyk / badacz rynku, 7) laborant / chemik, 8) robotyk / automatyk. Wyboru wyżej wymienionych kategorii pracy dokonano na podstawie analizy najczęściej reprezentowanych kategorii pracy w poszczególnych kierunkach studiów ścisłych występujących na UMK (na podstawie ubiegłorocznego badania zapotrzebowania na kompetencje). W badaniu ilościowym wystąpiły znaczne trudności na poziomie realizacji badania. Z tego względu nie udało się dotrzeć w stopniu niezbędnym do prawidłowego opisu do wszystkich spośród wymienionych kategorii pracy. Ostatecznie badanie udało się zrealizować w odniesieniu do następujących kategorii zawodowych: 1) programista, 2) pracownik wsparcia IT, 30

31 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... 3) specjalista ds. obsługi klienta, 4) nauczyciel, 5) diagnostyk laboratoryjny i chemik (traktowane wspólnie), 6) robotyk / automatyk. Zasadniczym efektem prowadzonych analiz jest określenie częstości pożądanego rozkładu kompetencji z MKZ w wybranych kategoriach pracy. Dodatkowo została podjęta próba określenia deficytu kompetencji u kandydatów na określone stanowiska. Raport z badań zostanie przekazany dziekanom wydziałów na których prowadzane są kierunki ścisłe. 2.2 Pytania badawcze 1. Jakich kompetencji uznanych przez pracodawców za niezbędne brakuje absolwentom kierunków ścisłych? Problem ten stanowi zasadniczy punkt wyjścia badań i przyczynia się do realizacji drugiego celu szczegółowego projektu: Monitorowanie zapotrzebowania na pracę w sposób usystematyzowany pod kątem oczekiwań pracodawców oraz zapewnienie inf. zwrotnej do uczelni, co przyczyni się do wpływu sektora prywatnego na zakres kształcenia oraz rozwijanie kompetencji miękkich studentów. Uzyskana zostanie informacja na temat niezbędnych kompetencji w wybranych kategoriach pracy. Następnie podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wg pracodawców absolwenci studiów wyższych nie mają wyżej wymienionych kompetencji. Uzyskany obraz najważniejszych kompetencji pozwoli na informowanie studentów: o zapotrzebowaniu na najważniejsze konkretne kompetencje w konkretnych kategoriach pracy, o najistotniejszych kompetencjach deficytowych na określonych stanowiskach pracy. 31

32 Raport z badania... Część jakościowa wzbogaci wcześniej zarysowany problem, co pozwoli na wyczulenie studentów w zakresie kompetencji deficytowych, których nabycie może stanowić istotną przewagę na rynku pracy. 2. Czy są różnice w wymaganych kompetencjach pomiędzy podmiotami mikro/małymi a średnimi/dużymi? Zajęcie się tym obszarem jest istotne z kilku powodów. Mikro, małe i średnie firmy generują największą liczbę miejsc pracy. Jednocześnie w okresie dekoniunktury gospodarczej znacznie rzadsze są w nich zwolnienia niż w dużych przedsiębiorstwach. Wielkość podmiotów zatrudniających może mieć wpływ na potrzebne w pracy kompetencje miękkie. Małe/mikropodmioty, w przeciwieństwie do dużych, nie mają często rozwiniętych modeli kompetencyjnych, a rozumienie kompetencji ma charakter potoczny/ nieustrukturyzowany, przy czym występuje potrzeba posiadania kandydatów o określonych kompetencjach. Zagadnienie to poruszane będzie głównie podczas jakościowej części badania (wywiadów pogłębionych). 3. Jaka jest waga/znaczenie wybranych kompetencji: orientacja na klienta, praca zespołowa? Kompetentna orientacja na klienta w dotychczas prowadzonych analizach kompetencyjnych nie była szczególnie często wybierana przez pracodawców (z wyjątkiem kategorii pracy związanych z sprzedażą, obsługą klienta). W opinii doradców biura karier kompetencja ta stanowi istotny element funkcjonowania na wielu stanowiskach pracy, stąd próba określenia, na ile jest ona istotna w funkcjonowaniu absolwenta kierunku ścisłego. Wstępna hipoteza zakładała, że kompetencja ta jest domyślenie przyjmowane przez pracodawców jako pewien stan nastawienia kandydata i dlatego nie podlega wyraźnemu osobnemu podkreśleniu w wymogach pracy. Praca zespołowa to kompetencja, która była szczególnie często wskazywana jako ważna w analizach ofert pracy z lat Jednocześnie 32

33 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... rzadko była wskazywana w badaniach zapotrzebowania na kompetencje w roku Określenie znaczenia tych kompetencji silnie wiązało się z pierwszym problemem badawczym i z tego względu temu zagadnieniu nie poświęcono osobnego opisu odpowiedzi na pytanie udzielono przy okazji określenia, które kompetencje są istotne dla pracodawców w kontekście braków. W badaniu wykorzystano Model Kompetencji Zawodowych utworzony w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powstał on na podstawie analizy ofert pracy dotyczących stanowisk, na których mogą pracować absolwenci kierunków ścisłych. Model zawiera 24 kompetencje miękkie, jakie uznano podczas tworzenia MKZ za potencjalnie istotne dla młodych absolwentów kierunków. W ramach badań wykorzystano model MKZ jako klasyfikację (ramy teoretyczne) opisujące kompetencje miękkie potencjalnie istotne (i być może deficytowe) dla pracodawców zatrudniających młodych absolwentów kierunków ścisłych. Dzięki tej klasyfikacji i precyzyjnym definicjom kompetencji z MKZ problemy badawcze były łatwiejsze do zoperacjonalizowania, co pozwoliło na sformułowanie precyzyjniejszych pytań do narzędzi badawczych Opis metod i technik wykorzystanych w badaniach 2011 Badanie zrealizowano z zastosowaniem zarówno metodologii ilościowej, jak i jakościowej. Pozwoliło to na zebranie dokładniejszych informacji i obok dostarczenia niezbędnych informacji umożliwiło również lepsze zrozumienie punktu widzenia pracodawców. Wybrane problemy badawcze z uwagi na swoją specyfikę mogły zostać zbadane jedynie metodologią ilościową, a inne tylko z użyciem metod jakościowych. 33

34 Raport z badania Badanie ilościowe web surbey Opis techniki web survey Opisana technika zakłada umieszczenie kwestionariusza ankiety do samodzielnego wypełnienia dla respondentów na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Respondenci otrzymują link prowadzący do strony WWW na podany przez siebie adres . Po przejściu na stronę wypełniają kwestionariusz w wersji elektronicznej, a uzyskane w ten sposób dane umieszczane są w elektronicznej bazie danych, w której zostają poddane analizie przez badaczy. Uzasadnienie wyboru techniki Zastosowanie tej techniki w odniesieniu do przedsiębiorców jest zasadne ze względu na możliwość wyboru przez nich dowolnego momentu czasu do wypełniania kwestionariusza. Dzięki temu badani nie muszą odrywać się od bieżących, często bardzo pilnych zajęć, aby udzielić niezbędnych odpowiedzi. To w wydatny sposób zwiększa odsetek zwrotów pod warunkiem, że badani pamiętają o badaniu (otrzymują przypomnienia elektroniczne/telefoniczne). Ten sposób zbierania danych został wykorzystany w badaniu w 2010 roku i przyniósł umiarkowanie pozytywne wyniki. Został on uznany za sprawdzony, dostosowany do problematyki badawczej i umożliwiający uzyskanie zaplanowanych danych. Wybór sieci jako miejsca realizacji badań jest, w przypadku badanej próby, tj. pracowników trudno dostępnych kadry zarządzającej i wysokiej klasy specjalistów, szczególnie polecany [Żmijewska-Jędrzejczyk 2004: 255]. Szeroki dostęp do Internetu w polskich przedsiębiorstwach niweluje problemu błędu braku pokrycia 1, a możliwość udzielenia od- 1 Błąd braku pokrycia oznacza możliwość ominięcia przy realizacji badań dużej grupy badanych z uwagi na jakiś czynnik. W tym wypadku jest to dostęp do Internetu. Z uwagi na wybór techniki badawczej (web survey) przedsiębiorcy bez 34

35 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... powiedzi na pytania w dogodnym dla respondenta czasie i miejscu zwiększa liczbę zwrotów. Kolejną zaletą wykorzystania Internetu, a konkretniej wymienionej techniki web survey, jest wyeliminowania etapu kodowania wyników mechanizm strony internetowej daje badaczom dostęp do gotowej bazy danych, z opisanymi odpowiedziami respondentów, oszczędzając tym samym wiele pracy, a także eliminując pojawiające się na tym etapie potencjalne błędy w kodowaniu. Brak ankieterów odpowiedzialnych za zadawanie pytań niweluje do zera efekt ankieterski. Przy zastosowaniu Internetu ma się do czynienia ze stuprocentową standaryzacją narzędzia i pytań taki sam sposób wyświetlania pytań, instrukcji, niemożność przejścia do następnego pytania bez udzielenia odpowiedzi na pytanie filtrujące [tamże: 247] Badanie jakościowe IDI Opis techniki wywiadu pogłębionego (IDI) Technika ta należy do rodziny metod jakościowych. Zakłada przeprowadzenie dokładnych wywiadów, w których wywiadowca rozmawia z respondentem, starając się w sposób wyczerpujący zrozumieć jego ocenę sytuacji dzięki zadawaniu wielu pytań pomocniczych. Pierwszym etapem było stworzenie scenariusza wywiadu, który posłużył przeszkolonemu wywiadowcy do realizacji wywiadów. Odpowiedzi badanych były nagrywane na dyktafon, a po wywiadzie zostały poddane transkrypcji, tj. zapisowi w formie pisemnej/elektronicznej całej rozmowy. Tak zapisane informacje zostały poddane analizom jakościowym. dostępu do Internetu nie mogą wziąć udziału w badaniu. Jest to jednak na tyle mały odsetek badanych, że problem w zasadzie nie zaistniał. 35

36 Raport z badania... Uzasadnienie wyboru techniki Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi badacze zadecydowali, że należy podjąć próbę głębszego zrozumienia postaw pracodawców poprzez przeprowadzenie z nimi szczegółowych wywiadów. Zastosowanie metodologii jakościowej miało dwa główne cele. Pierwszym była równoległa weryfikacja informacji uzyskanych w części ilościowej badania, szczególnie zaś zagadnienia luk kompetencyjnych u nowo zatrudnionych pracowników. Drugim celem było uzyskanie pogłębionego jakościowego komentarza pracodawców na temat wykorzystania kompetencji miękkich w podmiotach różnych wielkości i zróżnicowania stąd płynącego Procedura realizacji badania ilościowego z zastosowaniem technik web survey 1. Przygotowanie kwestionariusza ankiety elektronicznej (badacze). 2. Przeszkolenie ankieterów (badacze). 3. Wykonanie telefonów do wybranych podmiotów, starając się dotrzeć do osób spełniających kryteria doboru próby (ankieterzy). 4. Przekazanie informacji o przeprowadzanym badaniu i zaproszenie do wzięcia w nim udziału. Osoby, które wyraziły zgodę, były proszone o podanie adresu (ankieterzy). 5. Wysłanie na uzyskany adres elektronicznego zaproszenia do udziału w badaniu w formie linka 2 do umieszczonego na stro- 2 Wysłany link był powiązany z numerem TOKEN każdy respondent posiadał swój numer. Wprowadzenie tej procedury daje badaczom możliwość zachowania kryteriów doboru próby do wzięcia udziału w badaniu nie wystarczył sam link do badania, ale potrzebny był również numer TOKEN. Pozwoliło to wyeliminować osoby niespełniające postawionych kryteriów. Ponadto możliwe było dzięki temu wysyłanie przypomnień na adresy związane z numerami TOKEN, których właściciele nie wypełnili kwestionariusza. 36

37 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... nie WWW kwestionariusza ankiety (ankieterzy). Kwestionariusz został udostępniony na serwisie 6. Respondent po otrzymaniu linka był odsyłany do kwestionariusza, który następnie musiał wypełnić. 7. W trakcie trwania badania w okresie od lipca do listopada 2011 roku kilkukrotnie wysyłano na adres owy respondentów przypomnienia o realizacji badania, aby zwiększyć poziom zwrotów (ankieterzy). 8. Wyniki wprowadzone przez respondenta do elektronicznej bazy danych zostały eksportowane do formatu *.sav, aby dokonać analizy w programie SPSS (badacze). 9. Analizy ilościowe (badacze). W stosunku do ubiegłego roku wydłużony został czas realizacji badania, aby podnieść odsetek odpowiedzi Procedura realizacji badania jakościowego z zastosowaniem technik wywiadu pogłębionego 1. Stworzenie scenariusza wywiadu pogłębionego (badacze). 2. Konsultacje treści pytań z ekspertami z Biura Karier UMK w Toruniu (badacze). 3. Szczegółowe omówienie tematyki scenariusza oraz problemów badawczych z realizującym badanie doświadczonym wywiadowcą (badacze, wywiadowca). 4. Umówienie respondentów do wywiadów pogłębionych (wywiadowca). 5. Realizacja wywiadów w uzgodnionym miejscu i czasie (wywiadowca). 6. Wywiady zostały nagrane na dyktafon, a ich treść została poddana transkrypcji (wywiadowca). 7. Zapisane wywiady zostały poddane analizom jakościowym (badacze). 37

38 Raport z badania Analizy zostały skonsultowane z wywiadowcą, aby wyjaśnić ewentualne niejasności i przez to zapewnić wysoką trafność analiz opartych na materiale jakościowym (wywiadowca, badacze) Dobór próby Dobór próby do badania ilościowego Osoby pracujące w przedsiębiorstwach, zwłaszcza osoby pełniące funkcje kierownicze, należą do grup trudno dostępnych dla badacza. Natłok obowiązków utrudnia im oderwanie się od bieżących zajęć i znalezienie chwili czasu dla ankietera. Z tego względu w badaniu ilościowym zastosowano dobór kwotowy. Celem ankieterów było dotarcie do określonej liczby osób (30) związanych z daną kwotą, którą była kategoria pracy. Liczba ta została uznana za minimum wymagane do późniejszych analiz. Ostatecznie ankieterzy w przypadku niektórych kwot dotarli do większej liczby badanych (programista, pracownik wsparcia IT, laborant), a w innych do nieco mniejszej. Dobór próby opierał się na dostępnej dla Biura Karier UMK bazie firm HBI, z której korzystano również w przypadku poprzedniego badania. Inaczej niż w poprzednim badaniu można dzięki temu powiedzieć coś więcej na temat konkretnych kategorii, nie odnosząc się do często zróżnicowanej wewnętrznie populacji pracodawców zatrudniających młodych absolwentów kierunków ścisłych. Respondent, aby znaleźć się w próbie, musiał spełnić następujące kryteria: 1) być osobą odpowiedzialną za zarządzanie młodymi pracownikami z danej kategorii pracy. W nielicznych przypadkach, gdy niemożliwe było dotarcie do takich osób, proszono o opinie osoby zajmujące się rekrutację w swojej firmie (pracownicy działów 38

39 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... kadr, personalnych lub HR oraz kadra kierownicza, w przypadku mniejszych podmiotów również sekretariatu, o ile kadra zarządzająca uznała jego pracowników za osoby kompetentne we wskazanym zakresie); 2) być osoba odpowiedzialną za nadzór nad pracą młodego pracownika (pracowników) na istniejącym już w strukturze firmy stanowisku, na których może (lub musi) zostać zatrudniony świeży (mający maksymalnie do dwóch lat doświadczenia na rynku pracy) absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii lub Wydziału Matematyki i Informatyki. Innymi słowy, brano pod uwagę stan faktyczny, a nie hipotetyczny Dobór respondentów do IDI W przypadku badań jakościowych respondentami były osoby odpowiedzialne za koordynację pracy absolwentów kierunków ścisłych pracujących w kilku wybranych kategoriach zawodowych. Na każdą kategorię zawodową przypadało 4 respondentów łącznie 20 przy czym po dwóch respondentów było związanych z mikro lub małymi podmiotami, a po dwóch pracowało w średnich i dużych podmiotach.

40 3. Opis społeczno-demograficzny badanych grup 3.1. Próba w badaniu ilościowym W badaniu ilościowym starano się dotrzeć do osób odpowiedzialnych za rekrutację/koordynację pracy absolwentów kierunków ścisłych w kilku opisanych wcześniej kategoriach pracy. Ankieterzy nie dotarli do dyrekcji szkół, stąd w próbie nie znaleźli się nauczyciele. W odniesieniu do kilku innych kategorii pracy, tj. specjalisty do spraw obsługi klienta, administratora sieci, nauczyciela i analityka (statystyka) liczebność wyniosła poniżej 20, co uniemożliwia jakiekolwiek wnioskowanie o tej grupie. Grupy te zaznaczono w tabeli poniżej kolorem czerwonym. Opis nauczyciela oraz specjalisty ds. obsługi klienta jest oparty na badaniu jakościowym. Pozostałe kategorie pracy pomimo wcześniejszych planów administrator sieci oraz analityk (badacze) ostatecznie ominięto w raporcie z uwagi na brak wiarygodnych danych. Tabela 6. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego Kategoria zawodowa Częstość Procent Programista 34 19% Pracownik wsparcia IT 39 22% Spec. ds. obsługi klienta 7 4% 40

41 3. Opis społeczno demograficzny badanych grup Cd. tabeli 6 Kategoria zawodowa Częstość Procent Nauczyciel 0 0% Administrator sieci 12 7% Analityk/ statystyk/ badacz rynku 17 10% Laborant/ chemik 44 25% Automatyk/ robotyk 23 13% Ogółem % W próbie dominowali respondenci z podmiotów z sektora prywatnego (152 osoby spośród 175). Zatrudnionych w podmiotach w sektorze państwowym w próbie było zaledwie 13 osób, a w sektorze pozarządowym 10 osób. Dominacja respondentów pracujących w podmiotach z sektora prywatnego występowała w zasadzie we wszystkich badanych kategoriach zawodowych, chociaż w przypadku kategorii laboranta / / chemika znaczny odsetek stanowiły osoby zatrudnione w jednostkach państwowych oraz związane z sektorem pozarządowym. Tabela 7. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego a sektor gospodarki Kategoria zawodowa Sektor państwowy Sektor prywatny Sektor pozarządowy Ogółem Programista Pracownik wsparcia IT Spec. ds. obsługi klienta Nauczyciel Administrator sieci Analityk / statystyk / badacz rynku Laborant / chemik Automatyk / robotyk Ogółem

42 Raport z badania... Respondenci pracowali w podmiotach o zróżnicowanej wielkości od mikropodmiotów (21), które były najmniej liczne w badanej próbie, po duże podmioty zatrudniające ponad 250 osób (40 respondentów). Najliczniejsi byli respondenci ze średnich podmiotów, których w próbie znalazło się 62. W późniejszych analizach łączono respondentów z mikro i małych podmiotów (73 osoby) oraz pracowników średnich i dużych podmiotów (102 osoby) w dwie grupy ze względu na ich zasadnicze podobieństwo, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną i wymagania stawiane pracownikom niskiego szczebla. W przypadku programisty 23 osoby spośród 33 stanowili przedstawiciele małych podmiotów. Pracownicy wsparcia IT z małych podmiotów stanowili około połowę wszystkich respondentów z tej kategorii zawodowej. W przypadku laborantów i chemików dominowali z kolei respondenci z podmiotów średnich i dużych (38 spośród 44 respondentów). Podobnie rozkład badanych wyglądał w przypadku automatyków i robotyków, których większość z próby (21 z 23) pracuje w średnich lub dużych podmiotach. Tabela 8. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego a wielkość podmiotu Kategoria zawodowa Mikropodmiot (do 9 os.) Mały podmiot (od 10 do 49 os.) Średni podmiot (od 50 do 249 os.) Duży podmiot (250 os. +) Ogółem Programista Pracownik wsparcia IT Spec. ds. obsługi klienta Nauczyciel Administrator sieci Analityk / statystyk / badacz rynku Diagnostyk laboratoryjny / chemik Automatyk / robotyk Ogółem

43 3. Opis społeczno demograficzny badanych grup Jeśli chodzi o stanowiska respondentów, to dominowała kadra kierownicza (89 osób) oraz specjalistyczna kadra odpowiedzialna za rekrutację oraz zasoby ludzkie (64). Pracownicy sekretariatu wskazani przez osoby zatrudniające jako kompetentni w zakresie oceny kompetencji młodych absolwentów byli w wyraźnej mniejszości 10 osób ich udział w próbie podyktowany był znajomością opisywanych stanowisk. W mikro- i małych podmiotach osoba zajmująca się sekretariatem nierzadko zajmuje się większą liczbą spraw merytorycznych w firmie niż wynikałoby to z nazwy stanowiska, m.in. rekrutacją. Tabela 9. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego a stanowisko pracy respondenta Kategoria zawodowa Kadra menadżerska/ Dyrektor/ Kierownik/ Prezes Pracownik działu personalnego/ kadr/hr Pracownik sekretariatu Ogółem Programista Pracownik wsparcia IT Spec. ds. obsługi klienta Nauczyciel Administrator sieci Analityk / statystyk / badacz rynku Diagnostyk laboratoryjny / chemik Automatyk/ robotyk Ogółem Zdecydowana większość respondentów pracowała w usługach (108) lub w produkcji (52 osoby). Tylko 7 osób pracowało w administracji. W kategoriach zawodowych związanych z branżą IT dominowali pracownicy usług, podczas gdy w kategoriach bardziej związanych z przemysłem (chemik, automatyk) przewagę mieli respondenci z podmiotów związanych z produkcją. 43

44 Raport z badania... Tabela 10. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego a branża podmiotu respondenta Kategoria zawodowa Produkcja Usługi Administracja Ogółem Programista Pracownik wsparcia IT Spec. ds. obsługi klienta Nauczyciel Administrator sieci Analityk / statystyk / badacz rynku Diagnostyk laboratoryjny / chemik Automatyk / robotyk Ogółem Dobór próby do badania jakościowego W badaniu jakościowym respondentami była kadra kierownicza różnego szczebla od kierowników działów, do kierowników większych jednostek czy właścicieli małych firm. Celem takiego doboru było poznanie opinii ekspertów na temat kompetencji wymaganych u absolwenta pracującego w danej kategorii zawodowej. Respondenci jako kadra kierownicza na co dzień koordynują wysiłki młodych absolwentów, nierzadko też odpowiadając za ich rekrutację, stąd mają wiedzę, która pozwoliła odpowiedzieć na szereg pytań postawionych w badaniu. Połowa respondentów z każdej kategorii pracy pracowała w małych lub mikropodmiotach, a połowa w średnich lub dużych. W przypadku kategorii zawodowej nauczyciela jeden respondent był związany z firmą zajmującą się m.in. szkoleniami kadry IT, pozostałe respondentki 44

Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy

Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4 NOWE warszawski rynek pracy okladka:layout 1 2009-05-07 21:15 Page 2 Niniejszy Raport zawiera szczegółowe omówienie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla MŚP Spis treści Streszczenie wyników badania... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?

Kto nas kształci po zakończeniu szkoły? 2011 Raport z badań firm i instytucji wzbogacony wynikami badań ludności oraz badań pracodawców realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA Dobre praktyki w zakresie realizacji idei flexicurity Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Raport końcowy: Badania Empiryczne Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy badanie

Bardziej szczegółowo

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?

Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? 2011 Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Marcin Kocór Anna Strzebońska Projekt

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Modułowy program wsparcia w zakresie przedsiębiorczości młodych osób pn. Program Kierunek Biznes TEMAT INNOWACYJNY: Nowe obszary działalności i formy

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo