Raport z badania Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych Edycja II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych Edycja II"

Transkrypt

1 Raport z badania Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych Edycja II

2

3 Projekt pn. Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Andrzej Podgórski Raport z badania Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych Edycja II Informator 2011 Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK Toruń 2012

4 Projekt okładki Beata Podwojska Magdalena Rejnsz Redaktor Mirosława Buczyńska ISBN Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2012 WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA Redakcja: ul. Gagarina 5, Toruń tel , fax Dystrybucja: ul. Reja 25, Toruń tel./fax Druk: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

5 Spis treści Wstęp Podsumowanie wnioski i rekomendacje Deficyt kompetencji uznanych przez pracodawców za niezbędne w wybranych kategoriach zawodowych u absolwentów kierunków ścisłych Kompetencje ważne zdaniem pracodawców w poszczególnych kategoriach zawodowych Kompetencje deficytowe zdaniem pracodawców w poszczególnych kategoriach zawodowych Różnice w wymaganych kompetencjach pomiędzy podmiotami mikro/małymi a średnimi/dużymi Metodologia projektu badawczego Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych edycja II Problematyka badawcza Pytania badawcze Opis metod i technik wykorzystanych w badaniach Badanie ilościowe web surbey Badanie jakościowe IDI Procedura realizacji badania ilościowego z zastosowaniem technik web survey Procedura realizacji badania jakościowego z zastosowaniem technik wywiadu pogłębionego Dobór próby Dobór próby do badania ilościowego Dobór respondentów do IDI Opis społeczno-demograficzny badanych grup Próba w badaniu ilościowym... 40

6 Spis treści 3.2. Dobór próby do badania jakościowego Kompetencje deficytowe u absolwentów kierunków ścisłych niezbędne w pracy w badanych kategoriach zawodowych Określenie najważniejszych kompetencji wymaganych na określonych kategoriach pracy Najważniejsze kompetencje u programisty Najważniejsze kompetencje u pracownika wsparcia IT Najważniejsze kompetencje u specjalisty ds. obsługi klienta Najważniejsze kompetencje u nauczyciela Najważniejsze kompetencje u robotyka / automatyka Najważniejsze kompetencje u diagnostyka laboratoryjnego / chemika Kompetencje miękkie jako kompetencje nieważne dla młodego pracownika (specjalista ds. obsługi klienta) Najistotniejsze kompetencje deficytowe na opisywanych stanowiskach pracy Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku programisty Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku pracownika wsparcia IT Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku nauczyciela Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku robotyka/ automatyka Kompetencje deficytowe u absolwentów zatrudnianych na stanowisku laboranta/chemika Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie programistów, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie pracowników wsparcia IT, a wielkość podmiotu zatrudniającego

7 Spis treści 5.3. Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie specjalistów ds. obsługi klienta, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie nauczycieli, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie robotyków / automatyków, a wielkość podmiotu zatrudniającego Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie laborantów / / chemików, a wielkość podmiotu zatrudniającego Dodatki Dodatek A: Opis badanych kategorii zawodowych Dodatek B: Źródła Dodatek C: Scenariusz IDI Dodatek D: Kwestionariusz przykładowej ankiety

8

9 Wstęp Dotychczasowa analiza Modelu Kompetencji Zawodowych opisana w raporcie z badania Zapotrzebowanie pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych [Jankowski, Podgórski: 2010] skupiała się na określeniu skali zapotrzebowania na poszczególne kompetencje miękkie. Dokonana analiza pokazała, na jakie kompetencje było największe zapotrzebowanie ze względu na branżę, charakter działalności, stanowiska. Badania wskazały też, że pracodawcy dostrzegają wagę kompetencji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Oddzielnym obszarem realizacji badania była próba określenia stopnia, w jakim pracodawcy zgadzają się z definicjami zawartymi w Modelu Kompetencji Zawodowych. Wyniki potwierdziły, że model dobrze mógłby funkcjonować w firmach badanych pracodawców. Uzupełnieniem ww. badań była analiza występowania kompetencji w ofertach pracy, którymi dysponowało Biuro Karier UMK, skierowanymi do absolwentów kierunków ścisłych z ostatnich pięciu lat funkcjonowania biura. Analizie poddano 1066 ofert pracy. Badania te, obok dostarczenia wielu cennych informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje miękkie u absolwentów kierunków ścisłych, pozostawiły jednak białe plamy na mapie wiedzy o kompetencjach. Badanie przeprowadzone w roku 2011 związane jest z postawieniem nowych pytań badawczych oraz zmianą metodologii badań. 9

10 Wstęp Po pierwsze, w tegorocznej edycji badań metody ilościowe uzupełniono o metody jakościowe. Wywiady pogłębione z kadrą kierowniczą, która odpowiada za pracę młodych absolwentów i zna ich kompetencje, miały na celu uzyskanie informacji o praktycznym zastosowaniu kompetencji miękkich w pracy zawodowej w kilku określonych kategoriach zawodowych. Po drugie, w tegorocznej edycji zmieniono dobór próby w badaniach ilościowych. W miejsce doboru celowego opartego na ogólnych stanowiskach, na których mogą pracować absolwenci kierunków ścisłych, stworzono kwoty, które miały dostarczyć informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje w konkretnych kategoriach zawodowych (kwotach), a nie ogółem. Połączenie metodologii ilościowej i jakościowej miało pozwolić stworzyć spójny obraz kilku wybranych kategorii zawodowych ze względu na wymagane kompetencje miękkie.

11 1. Podsumowanie wnioski i rekomendacje W opisywanych poniżej badaniach postawiono za cel odpowiedź na 3 zasadnicze pytania: a) jakie kompetencje miękkie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie pracą absolwentów uznają za deficytowe w opisywanych kategoriach zawodowych (badano jedynie kompetencje wcześniej uznane za istotne deficyt kompetencji nieistotnych nie jest problemem z punktu widzenia pracodawcy), b) czy zależnie od wielkości podmiotu zatrudniającego istnieją kompetencje mniej lub bardziej istotne dla pracodawców, c) czy orientacja na klienta oraz praca zespołowa są kompetencjami niedocenianymi, tj. ważnymi, ale przyjmowanymi domyślnie i przez to niewymienianymi często przez pracodawców. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem zarówno metody ilościowej (web survey), jak i metody jakościowej (IDI). W badaniu ilościowym zastosowano kwotowy dobór próby ankieterzy mieli zadanie znaleźć określoną liczbę pracodawców koordynujących pracę absolwentów w kilku wybranych kategoriach pracy. Te kategorie to właśnie kwoty. W badaniu jakościowym na każdą z pięciu badanych kategorii pracy przypadło po czterech respondentów dwóch z małych podmiotów lub mikro i dwóch z dużych lub średnich podmiotów. W obu przypadkach celem było dotarcie do osób zarządzających pracą młodych absolwentów we wskazanych kategoriach pracy. Gdy nie było to możliwe, proszono o wskazanie innych osób mających wiedzę niezbędną, aby przekazać opinię np. osób odpowiedzialnych za rekrutację młodych absolwentów na opisywane stanowiska. 11

12 Raport z badania Deficyt kompetencji uznanych przez pracodawców za niezbędne w wybranych kategoriach zawodowych u absolwentów kierunków ścisłych Kompetencje ważne zdaniem pracodawców w poszczególnych kategoriach zawodowych W poniższej tabeli znajduje się lista kompetencji miękkich z Modelu Kompetencji Zawodowych Biura Karier UMK w Toruniu, które zostały uznane przez badanych w obu modułach respondentów za ważne dla prawidłowego wypełniania obowiązków w ramach pracy w opisanych kategoriach zawodowych. Wagę kompetencji miękkich w przypadku trzech kategorii zawodowych sprawdzono zarówno w badaniu ilościowym, jak i jakościowym (pracownik wsparcia IT, robotyk / automatyk, laborant / chemik). W dwóch przypadkach (specjalista ds. obsługi klienta oraz nauczyciel) przeprowadzono jedynie badanie jakościowe, a w przypadku programisty możliwa była jedynie analiza ilościowa. Gdy wyniki obu modułów badawczych określały daną kompetencję jako ważną, to w tabeli oznaczano je kolorem zielonym. W pozostałych przypadkach zostały one zapisane czarną czcionką. Tabela 1. Kompetencje uznane przez pracodawców za istotne w pracy w danej kategorii zawodowej Kategoria zawodowa Programista Kompetencje uznane za ważne wg badania ilościowego KOMUNIKATYWNOŚĆ KREATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE Kompetencje uznane za ważne wg badania jakościowego Nie badano 12

13 Cd. tabeli 1 Kategoria zawodowa Pracownik wsparcia IT Specjalista ds. obsługi klienta Nauczyciel Kompetencje uznane za ważne wg badania ilościowego ORGANIZACJA PRACY Nie badano Nie badano KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA Kompetencje uznane za ważne wg badania jakościowego PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ DĄŻENIE DO ROZWOJU ASERTYWNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA MYŚLENIE ANALITYCZNE UCZENIE I SZKOLENIE KOMUNIKATYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ASERTYWNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY KREATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU [13]

14 Raport z badania... Cd. tabeli 1 Kategoria zawodowa Robotyk /automatyk Diagnostyk laboratoryjny/ Chemik Kompetencje uznane za ważne wg badania ilościowego SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ PLANOWANIE I KOORDYNOWANIE ETYKA I PROFESJONALIZM BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE PRACA ZESPOŁOWA SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY Kompetencje uznane za ważne wg badania jakościowego ODPORNOŚĆ NA STRES KREATYWNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA NASTAWIENIE BIZNESOWE KOMUNIKATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ELASTYCZNOŚĆ KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU KREATYWNOŚĆ Poniższa tabela zawiera wszystkie kompetencje z Modelu Kompetencji Zawodowych w podziale na cztery grupy według poziomu ich uniwersalności: a) kompetencje uniwersalne to takie, które są istotne i przydatne młodym absolwentom w niemal wszystkich kategoriach pracy, 14

15 1. Podsumowanie wnioski i rekomendacje b) kompetencje średnio uniwersalne (druga kategoria) to kompetencje przydatne w około połowie badanych kategorii pracy, c) nie są one niezbędne wszędzie, lecz są cennym atutem w większości kategorii pracy, d) kompetencje specjalistyczne to kompetencje typowo powiązane z jedną, czasem dwiema kategoriami pracy. Nie mają szerszego zastosowania poza nimi. Pozostałe kompetencje nie były, zdaniem badanych, istotne w żadnej z badanych kategorii pracy. To kompetencje przydatne absolwentom kierunków ścisłych w późniejszym etapie rozwoju zawodowego, ale nie w pierwszej pracy. Tabela 2. Kompetencje z MKZ według uniwersalności ich zastosowania w badanych kategoriach zawodowych Kompetencje uniwersalne Kompetencja średnio uniwersalne Kompetencje specjalistyczne Kompetencje nieistotne KOMUNIKATYWNOŚĆ KREATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE ORIENTACJA NA CEL MYŚLENIE ANALITYCZNE ORGANIZACJA PRACY BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DĄŻENIE DO ROZWOJU UCZENIE I SZKOLENIE PLANOWANIE I KOORDYNOWANIE PRACA ZESPOŁOWA ELASTYCZNOŚĆ ASERTYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA SAMODZIELNOŚĆ ETYKA I PROFESJONALIZM NASTAWIENIE BIZNESOWE WYTRWAŁOŚĆ I KONSEKWENCJA BUDOWANIE RELACJI MOBILIZOWANIE INNYCH ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DELEGOWANIE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 15

16 Raport z badania... Wniosek 1. Kompetencje miękkie z MKZ można podzielić według stopnia uniwersalności na pięć grup. Od uniwersalnych (8), przez średnio uniwersalne (4), specjalistyczne (6), do nieistotnych (6). Wniosek 2. Kompetencje uniwersalne to: komunikatywność, myślenie analityczne (potencjał), odporność na stres (odporność), samodzielność, sumienność i dokładność (zadania) oraz praca zespołowa i orientacja na klienta (ludzie). Powinny one być rozwijane u wszystkich studentów kierunków ścisłych. Ich posiadanie będzie atutem w każdej lub większości kategorii pracy dostępnych dla absolwentów kierunków ścisłych. Wniosek 3. Student kierunku ścisłego zdecydowany na pracę po studiach w konkretnej kategorii pracy powinien rozwijać niezbędne w niej kompetencje specjalistyczne oraz średnio uniwersalne, które opisane są w niniejszym raporcie jako uzupełnienie do kompetencji uniwersalnych. Wniosek 4. Zaawansowane kompetencje dotyczące współpracy z innymi ludźmi lub zarządzania nimi: budowanie relacji, mobilizowanie innych, zarządzanie zespołem, delegowanie niewątpliwie będą atutem dla młodego absolwenta kierunku ścisłego w przyszłej karierze zawodowej, ale nie są to kompetencje od niego wymagane na jej pierwszym etapie. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do orientacji na cel oraz wytrwałości i konsekwencji. Opis ten dotyczy sześciu opracowanych kategorii pracy, choć biorąc pod uwagę wyniki badań z poprzedniego roku [Jankowski, Podgórski: 2010] można uznać, że kompetencje dotyczące współpracy z ludźmi są mało istotne w pierwszej pracy, niezależnie od kategorii pracy. Rekomendacja 1. Studenci i absolwenci kierunków ścisłych powinni mieć świadomość znaczenia kompetencji uniwersalnych. O ile przykładowo myślenie analityczne w dyskursie publicznym jest kompetencją uznawaną za typową dla studentów kierunków ścisłych, to już komunikatywność uznaje się w tym samym dyskursie raczej za dodatek czy cechę typową dla humanistów. Ten błędny stereotyp może utrudnić ab- 16

17 1. Podsumowanie wnioski i rekomendacje solwentom kierunków ścisłych, nieposiadający świadomości znaczenia komunikatywności, wykonywanie obowiązków zawodowych w przyszłej pracy. Aby temu zapobiegać, należy rozpowszechniać wiedzę o potrzebie rozwoju kompetencji uniwersalnych u studentów kierunków ścisłych niezależnie od kierunku czy planowanej kariery. Rekomendacja 2. Rozwój kompetencji uniwersalnych może być zasadniczym atutem ułatwiającym młodym absolwentom wejście na rynek pracy. W tym celu powinny być one rozwijane w trakcie studiów według dostępnych sposobów. Przykładowo komunikatywność można rozwijać poprzez interakcyjne sposoby prowadzenia zajęć konwersatoria. Rekomendacja 3. Spośród 24 kompetencji prawie połowa (10 kompetencje średnio uniwersalne i specjalistyczne) jest przydatna tylko w wybranych kategoriach pracy. Zapewnienie studentom wiedzy na pierwszych latach studiów na temat ścieżek kariery po studiach pozwoli na podjęcie wstępnej decyzji o wyborze kategorii pracy w przyszłości i pozwoli studentom już na początku studiów kształtować niezbędne kompetencje miękkie Kompetencje deficytowe zdaniem pracodawców w poszczególnych kategoriach zawodowych Kolejnym obszarem analizy była analiza deficytu (niedostatku) kompetencji uznanych przez respondentów za istotne dla wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Poniżej znajdują się podsumowanie danych na temat niedostatków poszczególnych kompetencji. Zostało ono przedstawione w układzie tabel dla każdego ze stanowisk. Kompetencje jednoznacznie uznane za deficytowe zaznaczono kolorem czerwonym. 17

18 Tabela 3.1. Kompetencje deficytowe programistów w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u programisty KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE ORGANIZACJA PRACY Tabela 3.2. Kompetencje deficytowe pracowników wsparcia IT w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u pracownika wsparcia IT KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE ODPORNOŚĆ NA STRES SAMODZIELNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA ORGANIZACJA PRACY ELASTYCZNOŚĆ DĄŻENIE DO ROZWOJU ASERTYWNOŚĆ [18]

19 Tabela 3.3. Kompetencje deficytowe specjalistów ds. obsługi klienta w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u specjalistów ds. obsługi klienta ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA MYŚLENIE ANALITYCZNE Tabela 3.4. Kompetencje deficytowe nauczycieli w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u nauczycieli UCZENIE I SZKOLENIE KOMUNIKATYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ASERTYWNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ ELASTYCZNOSĆ ORGANZIACJA PRACY KREATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU [19]

20 Tabela 3.5. Kompetencje deficytowe robotyka / automatyka w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji u robotyka / /automatyka SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE PRACA ZESPOŁOWA KREATYWNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA NASTAWIENIE BIZNESOWE KOMUNIKATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ELASTYCZNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ PLANOWANIE I KOORDYNOWANIE ODPORNOŚĆ NA STRES Tabela 3.6. Kompetencje deficytowe laboranta / chemika w grupie kompetencji istotnych dla tej kategorii pracy Bilans niedostatku kompetencji laborantów / chemików SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY KOMUNIKATYWNOŚĆ [20]

21 Cd. tabeli 3.6 Bilans niedostatku kompetencji laborantów / chemików PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU KREATYWNOŚĆ ETYKA I PROFESJONALIZM BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W tym miejscu zajęto się także analizą niedostatku kompetencji tzw. uniwersalnych. Jak pisano w punkcie 1.1.1, są to kompetencje uznawane za ważne/istotne niemal w każdej kategorii pracy. Poniższa tabela opisuje, które z nich określono jako deficytowe w badanych kategoriach zawodowych. Tabela 4. Kompetencje potencjalnie deficytowe w poszczególnych kategoriach pracy (kompetencje uniwersalne). Kolor czerwony oznacza wyraźny deficyt Programista Wsparcie IT Obsługa klienta Nauczyciel Robotyk Chemik KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE ORGANIZACJA PRACY PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA SAMODZIELNOŚĆ SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ [21]

22 Raport z badania... Za kompetencje najczęściej uważane za deficytowe uznano komunikatywność. Zdaniem pracodawców cztery z sześciu kategorii zawodowych młodzi pracownicy mają problem z tą kompetencją. Odporność na stres wskazali pracodawcy z drugiej kategorii. Myślenie analityczne, organizację pracy oraz orientację na klienta wskazali pracodawcy z pierwszej kategorii pracy. Wniosek 5. Komunikatywność jest nie tylko ważna dla pracodawców, ale również została uznane za kompetencje deficytowe w ponad połowie badanych kategorii zawodowych. Rekomendacja 4. Trening kompetencji u studentów należy rozpocząć od rozwoju komunikatywności, sumienności i dokładności oraz organizacji pracy Różnice w wymaganych kompetencjach pomiędzy podmiotami mikro/małymi, a średnimi/dużymi Drugim problemem badawczym analizowanym w niniejszym raporcie było zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na kompetencje miękkie zależnie od wielkości podmiotu zatrudniającego. Założono, że ze względu na wielkość zatrudnienia i związaną z tym strukturą organizacyjną, pracodawcy i przełożeni młodych absolwentów mogą kłaść nacisk na różne kompetencje miękkie w tej samej kategorii pracy, ale zależnie od wielkości podmiotu. W przedstawionej poniżej analizie skupiono się jednak na kompetencjach wskazanych wcześniej jako istotnych dla danej kategorii pracy. W badaniu ilościowym wyodrębniono dwie grupy kompetencji: a) Kompetencje w równym stopniu ważne w podmiotach różnej wielkości. Zaznaczono je kolorem żółtym. Różnica w częstości wskazań danej kompetencji pomiędzy podmiotami różnej wielkości nie przekraczała 15% wskazań. b) Kompetencje w różnym stopniu ważne zależnie od wielkości podmiotu. Różnica w częstości wskazań danej kompetencji pomiędzy podmiotami różnej wielkości przekraczała 15% wskazań. Kompetencje te ozna- 22

23 1. Podsumowanie wnioski i rekomendacje czono dwoma kolorami w zależności od tego, czy była bardziej lub mniej istotna/ważna w podmiocie danej wielkości: kolor czerwony oznacza, że kompetencja była mniej istotna/ważna w podmiocie danej wielkości, kolor zielony oznacza, że kompetencja była bardziej istotna/ważna w podmiocie danej wielkości. W badaniu jakościowym skupiono się na zadaniu wprost pytania, czy pewne kompetencje są istotniejsze w podmiotach dużych bądź małych. Badani na ogół nie dostrzegali wielkich różnic. Kilkukrotnie wskazywano na charakterystykę funkcjonowania małych i mikrofirm, jednak żaden respondent nie wskazał na kompetencję istotną w podmiotach średniej wielkości lub większych wskazywano kompetencje uznane za istotne szczególnie w małych podmiotach. Tabela 5. Istotne kompetencje w poszczególnych kategoriach pracy zależnie od wielkości podmiotu zatrudniającego Programista Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych MYŚLENIE ANALITYCZNE 65% KOMUNIKATYWNOŚĆ 35% SAMODZIELNOŚĆ 61% SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 48% ZAANGAŻOWANIE 43% ORGANIZACJA PRACY 35% MYŚLENIE ANALITYCZNE 60% KOMUNIKATYWNOŚĆ 40% SAMODZIELNOŚĆ 40% SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 70% ZAANGAŻOWANIE 60% ORGANIZACJA PRACY 20% Nie badano 23

24 Cd. tabeli 5 Pracownik wsparcia IT Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych KOMUNIKATYWNOŚĆ 47% MYŚLENIE ANALITYCZNE 42% ODPORNOŚĆ NA STRES 32% SAMODZIELNOŚĆ 47% SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 32% PRACA ZESPOŁOWA 32% ORIENTACJA NA KLIENTA 21% ORGANIZACJA PRACY 37% KOMUNIKATYWNOŚĆ 50% MYŚLENIE ANALITYCZNE 50% ODPORNOŚĆ NA STRES 25% SAMODZIELNOŚĆ 45% SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 35% PRACA ZESPOŁOWA 45% ORIENTACJA NA KLIENTA 45% ORGANIZACJA PRACY 35% KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ DĄŻENIE DO ROZWOJU ASERTYWNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ KOMUNIKATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE SAMODZIELNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ DĄŻENIE DO ROZWOJU ASERTYWNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ [24]

25 Cd. tabeli 5 Specjalista ds. obsługi klienta Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA MYŚLENIE ANALITYCZNE Nie badano Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych ODPORNOŚĆ NA STRES ORIENTACJA NA KLIENTA BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA MYŚLENIE ANALITYCZNE [25]

26 Cd. tabeli 5 Nauczyciel Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych UCZENIE I SZKOLENIE KOMUNIKATYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ASERTYWNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY KREATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU Nie badano Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych UCZENIE I SZKOLENIE KOMUNIKATYWNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA STRES ASERTYWNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY KREATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ORIENTACJA NA KLIENTA DĄŻENIE DO ROZWOJU [26]

27 Cd. tabeli 5 Automatyk/ robotyk Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES KREATYWNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA NASTAWIENIE BIZNESOWE KOMUNIKATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ELASTYCZNOŚĆ Brak danych * Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE PRACA ZESPOŁOWA ODPORNOŚĆ NA STRES KREATYWNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA NASTAWIENIE BIZNESOWE KOMUNIKATYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ELASTYCZNOŚĆ * Liczebność respondentów z tej kategorii pracy w badaniu ilościowym umożliwia ogólne analizy, ale jest niewystarczająca do rzetelnych analiz z podziałem na respondentów według kategorii wielkości. Stąd w odniesieniu do automatyka / robotyka pominięto analizy ilościowe związane z wpływem wielkości podmiotu na istotność kompetencji miękkich. [27]

28 Cd. tabeli 5 Laborant/ chemik Wielkość podmiotu Badanie ilościowe Badanie jakościowe Kompetencje istotne w podmiotach mikro i małych Kompetencje istotne w podmiotach średniej wielkości oraz dużych MYŚLENIE ANALITYCZNE 50% SAMODZIELNOŚĆ BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 33% MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ 33% ORGANIZACJA PRACY SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 100% KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ETYKA I PROFESJONALIZM 50% ORIENTACJA NA KLIENTA ORGANIZACJA PRACY 50% DĄŻENIE DO ROZWOJU KREATYWNOŚĆ MYŚLENIE ANALITYCZNE 68% SAMODZIELNOŚĆ BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 42% MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ SAMODZIELNOŚĆ 53% ORGANIZACJA PRACY SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 79% KOMUNIKATYWNOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ETYKA I PROFESJONALIZM 21% ORIENTACJA NA KLIENTA ORGANIZACJA PRACY 50% DĄŻENIE DO ROZWOJU KREATYWNOŚĆ Wniosek 6. Wielkość podmiotu zatrudniającego może mieć znaczenie dla istotności wymaganych kompetencji. Większość kompetencji jest jednak istotna raczej dla danej kategorii zawodowej niż podmiotu danej wielkości.

29 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych edycja II 2.1. Problematyka badawcza W badaniach prowadzonych w roku 2010 [Jankowski, Podgórski 2010] zadano osobom odpowiedzialnym za rekrutację pytania dotyczące zapotrzebowania na kompetencje miękkie u absolwentów. Zainteresowanie badaczy ogniskowało się wokół zagadnienia potrzeb pracodawców rozumianych jako elementy wymagane i oczekiwane do poprawnej realizacji zadań w miejscu pracy. W obecnym badaniu kluczowe było zapotrzebowanie rozumiane jako poczucie braku zaspokojenia tych potrzeb, tj. niedostatku u młodych absolwentów kompetencji uznanych przez pracodawcę za niezbędne na danym stanowisku pracy. Istotne było określenie kompetencji deficytowych. Wyniki badań z 2010 roku miały wskazać, które kompetencje są wykorzystywane najczęściej nie zajmowano się funkcjonowaniem kompetencji w środowisku pracy, a badania nie mogły (gdyż nie taki był postawiony przed nimi cel) odpowiedzieć, z jakimi konkretnymi zadaniami/ /czynnościami występującymi w środowisku pracy wiąże się wykorzystanie określonych kompetencji. W tegorocznej edycji skupiono się na opinii innej kategorii osób przełożonych absolwentów kierunków ścisłych w miejscu pracy. Osoby te nie zawsze zajmują się rekrutacją, ale przeważnie koordynują pracę 29

30 Raport z badania... młodych absolwentów. Są one w stanie określić, których kompetencji szczególnie brakuje młodym absolwentom spośród tych niezbędnych w pracy na opisywanych stanowiskach. O ile w poprzednim badaniu zastosowano dobór celowy (każda osoba odpowiedzialna za rekrutację w firmie, w której mógł potencjalnie znaleźć pracę młody absolwent), to w tym wypadku zastosowano dobór kwotowy i skupiono się na kilku wybranych kategoriach pracy (kwotach). Pozwoliło to na precyzyjniejszy, dokładniejszy opis i diagnozę deficytu kompetencji widzianych przez pracodawców u młodych absolwentów pracujących na badanych stanowiskach pracy. Było to związane z wyższą liczebnością każdej kwoty w przypadku doboru celowego liczebność poszczególnych stanowisk była dużo bardziej rozproszona. Wybór kategorii pracy oparto na wynikach poprzednich badań identyfikujących niżej opisane kategorie pracy jako te, w których najczęściej mogą pracować absolwenci kierunków ścisłych UMK. Są to: 1) programista, 2) pracownik wsparcia IT, 3) specjalista ds. obsługi klienta, 4) nauczyciel, 5) administrator sieci, 6) analityk / statystyk / badacz rynku, 7) laborant / chemik, 8) robotyk / automatyk. Wyboru wyżej wymienionych kategorii pracy dokonano na podstawie analizy najczęściej reprezentowanych kategorii pracy w poszczególnych kierunkach studiów ścisłych występujących na UMK (na podstawie ubiegłorocznego badania zapotrzebowania na kompetencje). W badaniu ilościowym wystąpiły znaczne trudności na poziomie realizacji badania. Z tego względu nie udało się dotrzeć w stopniu niezbędnym do prawidłowego opisu do wszystkich spośród wymienionych kategorii pracy. Ostatecznie badanie udało się zrealizować w odniesieniu do następujących kategorii zawodowych: 1) programista, 2) pracownik wsparcia IT, 30

31 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... 3) specjalista ds. obsługi klienta, 4) nauczyciel, 5) diagnostyk laboratoryjny i chemik (traktowane wspólnie), 6) robotyk / automatyk. Zasadniczym efektem prowadzonych analiz jest określenie częstości pożądanego rozkładu kompetencji z MKZ w wybranych kategoriach pracy. Dodatkowo została podjęta próba określenia deficytu kompetencji u kandydatów na określone stanowiska. Raport z badań zostanie przekazany dziekanom wydziałów na których prowadzane są kierunki ścisłe. 2.2 Pytania badawcze 1. Jakich kompetencji uznanych przez pracodawców za niezbędne brakuje absolwentom kierunków ścisłych? Problem ten stanowi zasadniczy punkt wyjścia badań i przyczynia się do realizacji drugiego celu szczegółowego projektu: Monitorowanie zapotrzebowania na pracę w sposób usystematyzowany pod kątem oczekiwań pracodawców oraz zapewnienie inf. zwrotnej do uczelni, co przyczyni się do wpływu sektora prywatnego na zakres kształcenia oraz rozwijanie kompetencji miękkich studentów. Uzyskana zostanie informacja na temat niezbędnych kompetencji w wybranych kategoriach pracy. Następnie podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wg pracodawców absolwenci studiów wyższych nie mają wyżej wymienionych kompetencji. Uzyskany obraz najważniejszych kompetencji pozwoli na informowanie studentów: o zapotrzebowaniu na najważniejsze konkretne kompetencje w konkretnych kategoriach pracy, o najistotniejszych kompetencjach deficytowych na określonych stanowiskach pracy. 31

32 Raport z badania... Część jakościowa wzbogaci wcześniej zarysowany problem, co pozwoli na wyczulenie studentów w zakresie kompetencji deficytowych, których nabycie może stanowić istotną przewagę na rynku pracy. 2. Czy są różnice w wymaganych kompetencjach pomiędzy podmiotami mikro/małymi a średnimi/dużymi? Zajęcie się tym obszarem jest istotne z kilku powodów. Mikro, małe i średnie firmy generują największą liczbę miejsc pracy. Jednocześnie w okresie dekoniunktury gospodarczej znacznie rzadsze są w nich zwolnienia niż w dużych przedsiębiorstwach. Wielkość podmiotów zatrudniających może mieć wpływ na potrzebne w pracy kompetencje miękkie. Małe/mikropodmioty, w przeciwieństwie do dużych, nie mają często rozwiniętych modeli kompetencyjnych, a rozumienie kompetencji ma charakter potoczny/ nieustrukturyzowany, przy czym występuje potrzeba posiadania kandydatów o określonych kompetencjach. Zagadnienie to poruszane będzie głównie podczas jakościowej części badania (wywiadów pogłębionych). 3. Jaka jest waga/znaczenie wybranych kompetencji: orientacja na klienta, praca zespołowa? Kompetentna orientacja na klienta w dotychczas prowadzonych analizach kompetencyjnych nie była szczególnie często wybierana przez pracodawców (z wyjątkiem kategorii pracy związanych z sprzedażą, obsługą klienta). W opinii doradców biura karier kompetencja ta stanowi istotny element funkcjonowania na wielu stanowiskach pracy, stąd próba określenia, na ile jest ona istotna w funkcjonowaniu absolwenta kierunku ścisłego. Wstępna hipoteza zakładała, że kompetencja ta jest domyślenie przyjmowane przez pracodawców jako pewien stan nastawienia kandydata i dlatego nie podlega wyraźnemu osobnemu podkreśleniu w wymogach pracy. Praca zespołowa to kompetencja, która była szczególnie często wskazywana jako ważna w analizach ofert pracy z lat Jednocześnie 32

33 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... rzadko była wskazywana w badaniach zapotrzebowania na kompetencje w roku Określenie znaczenia tych kompetencji silnie wiązało się z pierwszym problemem badawczym i z tego względu temu zagadnieniu nie poświęcono osobnego opisu odpowiedzi na pytanie udzielono przy okazji określenia, które kompetencje są istotne dla pracodawców w kontekście braków. W badaniu wykorzystano Model Kompetencji Zawodowych utworzony w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powstał on na podstawie analizy ofert pracy dotyczących stanowisk, na których mogą pracować absolwenci kierunków ścisłych. Model zawiera 24 kompetencje miękkie, jakie uznano podczas tworzenia MKZ za potencjalnie istotne dla młodych absolwentów kierunków. W ramach badań wykorzystano model MKZ jako klasyfikację (ramy teoretyczne) opisujące kompetencje miękkie potencjalnie istotne (i być może deficytowe) dla pracodawców zatrudniających młodych absolwentów kierunków ścisłych. Dzięki tej klasyfikacji i precyzyjnym definicjom kompetencji z MKZ problemy badawcze były łatwiejsze do zoperacjonalizowania, co pozwoliło na sformułowanie precyzyjniejszych pytań do narzędzi badawczych Opis metod i technik wykorzystanych w badaniach 2011 Badanie zrealizowano z zastosowaniem zarówno metodologii ilościowej, jak i jakościowej. Pozwoliło to na zebranie dokładniejszych informacji i obok dostarczenia niezbędnych informacji umożliwiło również lepsze zrozumienie punktu widzenia pracodawców. Wybrane problemy badawcze z uwagi na swoją specyfikę mogły zostać zbadane jedynie metodologią ilościową, a inne tylko z użyciem metod jakościowych. 33

34 Raport z badania Badanie ilościowe web surbey Opis techniki web survey Opisana technika zakłada umieszczenie kwestionariusza ankiety do samodzielnego wypełnienia dla respondentów na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Respondenci otrzymują link prowadzący do strony WWW na podany przez siebie adres . Po przejściu na stronę wypełniają kwestionariusz w wersji elektronicznej, a uzyskane w ten sposób dane umieszczane są w elektronicznej bazie danych, w której zostają poddane analizie przez badaczy. Uzasadnienie wyboru techniki Zastosowanie tej techniki w odniesieniu do przedsiębiorców jest zasadne ze względu na możliwość wyboru przez nich dowolnego momentu czasu do wypełniania kwestionariusza. Dzięki temu badani nie muszą odrywać się od bieżących, często bardzo pilnych zajęć, aby udzielić niezbędnych odpowiedzi. To w wydatny sposób zwiększa odsetek zwrotów pod warunkiem, że badani pamiętają o badaniu (otrzymują przypomnienia elektroniczne/telefoniczne). Ten sposób zbierania danych został wykorzystany w badaniu w 2010 roku i przyniósł umiarkowanie pozytywne wyniki. Został on uznany za sprawdzony, dostosowany do problematyki badawczej i umożliwiający uzyskanie zaplanowanych danych. Wybór sieci jako miejsca realizacji badań jest, w przypadku badanej próby, tj. pracowników trudno dostępnych kadry zarządzającej i wysokiej klasy specjalistów, szczególnie polecany [Żmijewska-Jędrzejczyk 2004: 255]. Szeroki dostęp do Internetu w polskich przedsiębiorstwach niweluje problemu błędu braku pokrycia 1, a możliwość udzielenia od- 1 Błąd braku pokrycia oznacza możliwość ominięcia przy realizacji badań dużej grupy badanych z uwagi na jakiś czynnik. W tym wypadku jest to dostęp do Internetu. Z uwagi na wybór techniki badawczej (web survey) przedsiębiorcy bez 34

35 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... powiedzi na pytania w dogodnym dla respondenta czasie i miejscu zwiększa liczbę zwrotów. Kolejną zaletą wykorzystania Internetu, a konkretniej wymienionej techniki web survey, jest wyeliminowania etapu kodowania wyników mechanizm strony internetowej daje badaczom dostęp do gotowej bazy danych, z opisanymi odpowiedziami respondentów, oszczędzając tym samym wiele pracy, a także eliminując pojawiające się na tym etapie potencjalne błędy w kodowaniu. Brak ankieterów odpowiedzialnych za zadawanie pytań niweluje do zera efekt ankieterski. Przy zastosowaniu Internetu ma się do czynienia ze stuprocentową standaryzacją narzędzia i pytań taki sam sposób wyświetlania pytań, instrukcji, niemożność przejścia do następnego pytania bez udzielenia odpowiedzi na pytanie filtrujące [tamże: 247] Badanie jakościowe IDI Opis techniki wywiadu pogłębionego (IDI) Technika ta należy do rodziny metod jakościowych. Zakłada przeprowadzenie dokładnych wywiadów, w których wywiadowca rozmawia z respondentem, starając się w sposób wyczerpujący zrozumieć jego ocenę sytuacji dzięki zadawaniu wielu pytań pomocniczych. Pierwszym etapem było stworzenie scenariusza wywiadu, który posłużył przeszkolonemu wywiadowcy do realizacji wywiadów. Odpowiedzi badanych były nagrywane na dyktafon, a po wywiadzie zostały poddane transkrypcji, tj. zapisowi w formie pisemnej/elektronicznej całej rozmowy. Tak zapisane informacje zostały poddane analizom jakościowym. dostępu do Internetu nie mogą wziąć udziału w badaniu. Jest to jednak na tyle mały odsetek badanych, że problem w zasadzie nie zaistniał. 35

36 Raport z badania... Uzasadnienie wyboru techniki Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi badacze zadecydowali, że należy podjąć próbę głębszego zrozumienia postaw pracodawców poprzez przeprowadzenie z nimi szczegółowych wywiadów. Zastosowanie metodologii jakościowej miało dwa główne cele. Pierwszym była równoległa weryfikacja informacji uzyskanych w części ilościowej badania, szczególnie zaś zagadnienia luk kompetencyjnych u nowo zatrudnionych pracowników. Drugim celem było uzyskanie pogłębionego jakościowego komentarza pracodawców na temat wykorzystania kompetencji miękkich w podmiotach różnych wielkości i zróżnicowania stąd płynącego Procedura realizacji badania ilościowego z zastosowaniem technik web survey 1. Przygotowanie kwestionariusza ankiety elektronicznej (badacze). 2. Przeszkolenie ankieterów (badacze). 3. Wykonanie telefonów do wybranych podmiotów, starając się dotrzeć do osób spełniających kryteria doboru próby (ankieterzy). 4. Przekazanie informacji o przeprowadzanym badaniu i zaproszenie do wzięcia w nim udziału. Osoby, które wyraziły zgodę, były proszone o podanie adresu (ankieterzy). 5. Wysłanie na uzyskany adres elektronicznego zaproszenia do udziału w badaniu w formie linka 2 do umieszczonego na stro- 2 Wysłany link był powiązany z numerem TOKEN każdy respondent posiadał swój numer. Wprowadzenie tej procedury daje badaczom możliwość zachowania kryteriów doboru próby do wzięcia udziału w badaniu nie wystarczył sam link do badania, ale potrzebny był również numer TOKEN. Pozwoliło to wyeliminować osoby niespełniające postawionych kryteriów. Ponadto możliwe było dzięki temu wysyłanie przypomnień na adresy związane z numerami TOKEN, których właściciele nie wypełnili kwestionariusza. 36

37 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... nie WWW kwestionariusza ankiety (ankieterzy). Kwestionariusz został udostępniony na serwisie 6. Respondent po otrzymaniu linka był odsyłany do kwestionariusza, który następnie musiał wypełnić. 7. W trakcie trwania badania w okresie od lipca do listopada 2011 roku kilkukrotnie wysyłano na adres owy respondentów przypomnienia o realizacji badania, aby zwiększyć poziom zwrotów (ankieterzy). 8. Wyniki wprowadzone przez respondenta do elektronicznej bazy danych zostały eksportowane do formatu *.sav, aby dokonać analizy w programie SPSS (badacze). 9. Analizy ilościowe (badacze). W stosunku do ubiegłego roku wydłużony został czas realizacji badania, aby podnieść odsetek odpowiedzi Procedura realizacji badania jakościowego z zastosowaniem technik wywiadu pogłębionego 1. Stworzenie scenariusza wywiadu pogłębionego (badacze). 2. Konsultacje treści pytań z ekspertami z Biura Karier UMK w Toruniu (badacze). 3. Szczegółowe omówienie tematyki scenariusza oraz problemów badawczych z realizującym badanie doświadczonym wywiadowcą (badacze, wywiadowca). 4. Umówienie respondentów do wywiadów pogłębionych (wywiadowca). 5. Realizacja wywiadów w uzgodnionym miejscu i czasie (wywiadowca). 6. Wywiady zostały nagrane na dyktafon, a ich treść została poddana transkrypcji (wywiadowca). 7. Zapisane wywiady zostały poddane analizom jakościowym (badacze). 37

38 Raport z badania Analizy zostały skonsultowane z wywiadowcą, aby wyjaśnić ewentualne niejasności i przez to zapewnić wysoką trafność analiz opartych na materiale jakościowym (wywiadowca, badacze) Dobór próby Dobór próby do badania ilościowego Osoby pracujące w przedsiębiorstwach, zwłaszcza osoby pełniące funkcje kierownicze, należą do grup trudno dostępnych dla badacza. Natłok obowiązków utrudnia im oderwanie się od bieżących zajęć i znalezienie chwili czasu dla ankietera. Z tego względu w badaniu ilościowym zastosowano dobór kwotowy. Celem ankieterów było dotarcie do określonej liczby osób (30) związanych z daną kwotą, którą była kategoria pracy. Liczba ta została uznana za minimum wymagane do późniejszych analiz. Ostatecznie ankieterzy w przypadku niektórych kwot dotarli do większej liczby badanych (programista, pracownik wsparcia IT, laborant), a w innych do nieco mniejszej. Dobór próby opierał się na dostępnej dla Biura Karier UMK bazie firm HBI, z której korzystano również w przypadku poprzedniego badania. Inaczej niż w poprzednim badaniu można dzięki temu powiedzieć coś więcej na temat konkretnych kategorii, nie odnosząc się do często zróżnicowanej wewnętrznie populacji pracodawców zatrudniających młodych absolwentów kierunków ścisłych. Respondent, aby znaleźć się w próbie, musiał spełnić następujące kryteria: 1) być osobą odpowiedzialną za zarządzanie młodymi pracownikami z danej kategorii pracy. W nielicznych przypadkach, gdy niemożliwe było dotarcie do takich osób, proszono o opinie osoby zajmujące się rekrutację w swojej firmie (pracownicy działów 38

39 2. Metodologia projektu badawczego zapotrzebowanie pracodawców... kadr, personalnych lub HR oraz kadra kierownicza, w przypadku mniejszych podmiotów również sekretariatu, o ile kadra zarządzająca uznała jego pracowników za osoby kompetentne we wskazanym zakresie); 2) być osoba odpowiedzialną za nadzór nad pracą młodego pracownika (pracowników) na istniejącym już w strukturze firmy stanowisku, na których może (lub musi) zostać zatrudniony świeży (mający maksymalnie do dwóch lat doświadczenia na rynku pracy) absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii lub Wydziału Matematyki i Informatyki. Innymi słowy, brano pod uwagę stan faktyczny, a nie hipotetyczny Dobór respondentów do IDI W przypadku badań jakościowych respondentami były osoby odpowiedzialne za koordynację pracy absolwentów kierunków ścisłych pracujących w kilku wybranych kategoriach zawodowych. Na każdą kategorię zawodową przypadało 4 respondentów łącznie 20 przy czym po dwóch respondentów było związanych z mikro lub małymi podmiotami, a po dwóch pracowało w średnich i dużych podmiotach.

40 3. Opis społeczno-demograficzny badanych grup 3.1. Próba w badaniu ilościowym W badaniu ilościowym starano się dotrzeć do osób odpowiedzialnych za rekrutację/koordynację pracy absolwentów kierunków ścisłych w kilku opisanych wcześniej kategoriach pracy. Ankieterzy nie dotarli do dyrekcji szkół, stąd w próbie nie znaleźli się nauczyciele. W odniesieniu do kilku innych kategorii pracy, tj. specjalisty do spraw obsługi klienta, administratora sieci, nauczyciela i analityka (statystyka) liczebność wyniosła poniżej 20, co uniemożliwia jakiekolwiek wnioskowanie o tej grupie. Grupy te zaznaczono w tabeli poniżej kolorem czerwonym. Opis nauczyciela oraz specjalisty ds. obsługi klienta jest oparty na badaniu jakościowym. Pozostałe kategorie pracy pomimo wcześniejszych planów administrator sieci oraz analityk (badacze) ostatecznie ominięto w raporcie z uwagi na brak wiarygodnych danych. Tabela 6. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego Kategoria zawodowa Częstość Procent Programista 34 19% Pracownik wsparcia IT 39 22% Spec. ds. obsługi klienta 7 4% 40

41 3. Opis społeczno demograficzny badanych grup Cd. tabeli 6 Kategoria zawodowa Częstość Procent Nauczyciel 0 0% Administrator sieci 12 7% Analityk/ statystyk/ badacz rynku 17 10% Laborant/ chemik 44 25% Automatyk/ robotyk 23 13% Ogółem % W próbie dominowali respondenci z podmiotów z sektora prywatnego (152 osoby spośród 175). Zatrudnionych w podmiotach w sektorze państwowym w próbie było zaledwie 13 osób, a w sektorze pozarządowym 10 osób. Dominacja respondentów pracujących w podmiotach z sektora prywatnego występowała w zasadzie we wszystkich badanych kategoriach zawodowych, chociaż w przypadku kategorii laboranta / / chemika znaczny odsetek stanowiły osoby zatrudnione w jednostkach państwowych oraz związane z sektorem pozarządowym. Tabela 7. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego a sektor gospodarki Kategoria zawodowa Sektor państwowy Sektor prywatny Sektor pozarządowy Ogółem Programista Pracownik wsparcia IT Spec. ds. obsługi klienta Nauczyciel Administrator sieci Analityk / statystyk / badacz rynku Laborant / chemik Automatyk / robotyk Ogółem

42 Raport z badania... Respondenci pracowali w podmiotach o zróżnicowanej wielkości od mikropodmiotów (21), które były najmniej liczne w badanej próbie, po duże podmioty zatrudniające ponad 250 osób (40 respondentów). Najliczniejsi byli respondenci ze średnich podmiotów, których w próbie znalazło się 62. W późniejszych analizach łączono respondentów z mikro i małych podmiotów (73 osoby) oraz pracowników średnich i dużych podmiotów (102 osoby) w dwie grupy ze względu na ich zasadnicze podobieństwo, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną i wymagania stawiane pracownikom niskiego szczebla. W przypadku programisty 23 osoby spośród 33 stanowili przedstawiciele małych podmiotów. Pracownicy wsparcia IT z małych podmiotów stanowili około połowę wszystkich respondentów z tej kategorii zawodowej. W przypadku laborantów i chemików dominowali z kolei respondenci z podmiotów średnich i dużych (38 spośród 44 respondentów). Podobnie rozkład badanych wyglądał w przypadku automatyków i robotyków, których większość z próby (21 z 23) pracuje w średnich lub dużych podmiotach. Tabela 8. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego a wielkość podmiotu Kategoria zawodowa Mikropodmiot (do 9 os.) Mały podmiot (od 10 do 49 os.) Średni podmiot (od 50 do 249 os.) Duży podmiot (250 os. +) Ogółem Programista Pracownik wsparcia IT Spec. ds. obsługi klienta Nauczyciel Administrator sieci Analityk / statystyk / badacz rynku Diagnostyk laboratoryjny / chemik Automatyk / robotyk Ogółem

43 3. Opis społeczno demograficzny badanych grup Jeśli chodzi o stanowiska respondentów, to dominowała kadra kierownicza (89 osób) oraz specjalistyczna kadra odpowiedzialna za rekrutację oraz zasoby ludzkie (64). Pracownicy sekretariatu wskazani przez osoby zatrudniające jako kompetentni w zakresie oceny kompetencji młodych absolwentów byli w wyraźnej mniejszości 10 osób ich udział w próbie podyktowany był znajomością opisywanych stanowisk. W mikro- i małych podmiotach osoba zajmująca się sekretariatem nierzadko zajmuje się większą liczbą spraw merytorycznych w firmie niż wynikałoby to z nazwy stanowiska, m.in. rekrutacją. Tabela 9. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego a stanowisko pracy respondenta Kategoria zawodowa Kadra menadżerska/ Dyrektor/ Kierownik/ Prezes Pracownik działu personalnego/ kadr/hr Pracownik sekretariatu Ogółem Programista Pracownik wsparcia IT Spec. ds. obsługi klienta Nauczyciel Administrator sieci Analityk / statystyk / badacz rynku Diagnostyk laboratoryjny / chemik Automatyk/ robotyk Ogółem Zdecydowana większość respondentów pracowała w usługach (108) lub w produkcji (52 osoby). Tylko 7 osób pracowało w administracji. W kategoriach zawodowych związanych z branżą IT dominowali pracownicy usług, podczas gdy w kategoriach bardziej związanych z przemysłem (chemik, automatyk) przewagę mieli respondenci z podmiotów związanych z produkcją. 43

44 Raport z badania... Tabela 10. Kategorie zawodowe w próbie badania ilościowego a branża podmiotu respondenta Kategoria zawodowa Produkcja Usługi Administracja Ogółem Programista Pracownik wsparcia IT Spec. ds. obsługi klienta Nauczyciel Administrator sieci Analityk / statystyk / badacz rynku Diagnostyk laboratoryjny / chemik Automatyk / robotyk Ogółem Dobór próby do badania jakościowego W badaniu jakościowym respondentami była kadra kierownicza różnego szczebla od kierowników działów, do kierowników większych jednostek czy właścicieli małych firm. Celem takiego doboru było poznanie opinii ekspertów na temat kompetencji wymaganych u absolwenta pracującego w danej kategorii zawodowej. Respondenci jako kadra kierownicza na co dzień koordynują wysiłki młodych absolwentów, nierzadko też odpowiadając za ich rekrutację, stąd mają wiedzę, która pozwoliła odpowiedzieć na szereg pytań postawionych w badaniu. Połowa respondentów z każdej kategorii pracy pracowała w małych lub mikropodmiotach, a połowa w średnich lub dużych. W przypadku kategorii zawodowej nauczyciela jeden respondent był związany z firmą zajmującą się m.in. szkoleniami kadry IT, pozostałe respondentki 44

Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK

Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK Model Kompetencji Zawodowych dla studentów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA Projekt pn. Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

RESOLUTIO Doradztwo Personalne

RESOLUTIO Doradztwo Personalne RESOLUTIO Doradztwo Personalne ZASTOSOWANIE METODY ASSESSMENT CENTRE W PROCESIE REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ 12 MAJA 2010 ul.: Gdańska 2, lok. 67 01-633 Warszawa tel./fax +22 833 65 21 www.resolutio.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Indywidualne wywiady pogłębione Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Plan prezentacji Definicja Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

FISZKA KONKURSU PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE Załącznik do uchwały nr 47 KM PO WER z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla konkursu dotyczącego Monitorowania losów absolwentów w ramach zmian do

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015 metodologia badania Warszawa, lipiec 2015 Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie od trzynastu lat przez miesięcznik Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przedsiębiorczość studentów UŚ

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przedsiębiorczość studentów UŚ Niniejszy raport w całości poświęcony jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem i zakładaniem działalności gospodarczej przez studentów UŚ. Został on sporządzony w oparciu o wyniki badania sondażowego,

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o potrzebach pracodawców na podstawie identyfikowanych rekrutacji? Badanie mikroprzedsiębiorstw w województwie lubelskim.

Co wiemy o potrzebach pracodawców na podstawie identyfikowanych rekrutacji? Badanie mikroprzedsiębiorstw w województwie lubelskim. Prezentacja wyników badania Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców (I fala badania) Co wiemy o potrzebach pracodawców na podstawie identyfikowanych rekrutacji? Badanie mikroprzedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE WŁASNE FIRMY AUTO-SZKOŁA WOTA LUTY/MARZEC 2012 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SOCJOLOG KOD ZAWODU 263204 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Socjolog to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer Projekt UE Leonardo da Vinci,,Multimedialny program szkoleniowy w zakresie metod organizacji pracy dla pracowników przemysłowych w sektorze MSP. Raport

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Ogólna charakterystyka sektora Specyfika sektora: wysoka technologia wzajemny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Cel badań: Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej zgodniej

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz

Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz Daniel Szydło Wydział Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Ramy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód specjalista ds. marketingu i handlu (243106) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU Dział:

PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU Dział: ANKIETA DO OPISU STANOWISKA PRACY (dotyczy stanowisk kierowniczych i samodzielnych wyższego szczebla) Informacje przedstawione w ankiecie zostaną po przeprowadzeniu wywiadu w celu wyjaśnienia szczegółów

Bardziej szczegółowo

Specjalista w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO ROZWOJU

Specjalista w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO ROZWOJU Magdalena Grzesik Specjalista w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO ROZWOJU Sytuacja na dzisiejszym rynku pracy nie wygląda obiecująco dla absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

OPINIE PRACODAWCÓW O ABSOLWENTACH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

OPINIE PRACODAWCÓW O ABSOLWENTACH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: OPINIE PRACODAWCÓW O ABSOLWENTACH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE przeprowadzonego w roku akademickim 2012/2013 Autorzy opracowania: Dr hab. inż. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Edukacja on demand" przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów. Marek Graczyk Jacek Jabłoński

Edukacja on demand przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów. Marek Graczyk Jacek Jabłoński Edukacja on demand" przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów Marek Graczyk Jacek Jabłoński Spis treści 1 Altkom Akademia 2 Rynek pracy, wyzwania edukacyjne 3 Edukacja on demand doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej (dyrektorami/kierownikami powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych ośrodków pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3 Strona1 PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ Produkt cząstkowy 3 Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania rekrutacyjne dla firm. Copyright 2015 EFFECTIVENESS Sp.zo.o. All rights reserved.

Rozwiązania rekrutacyjne dla firm. Copyright 2015 EFFECTIVENESS Sp.zo.o. All rights reserved. Rozwiązania rekrutacyjne dla firm Dotychczasowe wyzwania w rekrutacji? znalezienie osoby, która będzie realizować cele i nie straci motywacji do pracy współpraca z osobą, która będzie się chciała rozwijać

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla kształcenia zawodowego najważniejsze wyniki badań i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Wyzwania dla kształcenia zawodowego najważniejsze wyniki badań i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Wyzwania dla kształcenia zawodowego najważniejsze wyniki badań i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Grzegorz Gach kierownik ds. badań i analiz w projekcie Lubelskie Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w oświacie w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUINIU ZARZĄDZENIE Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo