- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014."

Transkrypt

1 Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary Industries Horsham, Victoria, Australia 18 lutego 2014r. - Więcej Dobrej Nauki prof. Janusz Bujnicki ( wykład odbędzie się w Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2, a jego celem będzie wsparcie polskich naukowców w przygotowaniu wniosków grantowych o finansowanie projektów badawczych, np. do Narodowego Centrum Nauki) 5 marca 2014r. - Czy inwazyjna Harmonia axyridis zagraża rodzimym biedronkom? dr Piotr Ceryngier, Zakład Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 20 marca 2014r. - Suplementy diety pochodzenia roślinnego - Prof. dr hab. Iwona Wawer, Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 15 maja 2014r. - Zaburzenia drzewostanów a zespoły ptaków Białowieskiego Parku Narodowego mgr Mustapha Sahel. Seminarium związane jest z przewodem doktorskim na Wydziale Przyrodniczym UPH, opiekun naukowy dr hab. Wiesław Walankiewicz, prof. UPH z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii 23 października 2014r. - Różnorodność biologiczna i sposoby użytkowania w górskich i subalpejskich agroekosystemach.( Biodiversity and farming practices in montane and subalpine agro-ecosystem.) -13 listopada 2014 Malie Lessard-Therrien University of Bern, Institute for Ecology and Evolution, Conservation Biology Division, Switzerland - Banki genów wobec starych i nowych wyzwań w ochronie roślin ex situ. Refleksje w 20 rocznicę utworzenia Banku Nasion w Powsinie.- mgr Adam Kapler Bank Nasion PAN w Warszawie Powsinie 20.listopada Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia Jak dziś chroni się przyrodę? Radosław Dzięciołowski V-Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra 11 grudnia Park Narodowy Lasu Bawarskiego i Park Narodowy Szumawy. Ciąć czy nie ciąć? oto ekologiczne pytanie. Dr hab. Wiesław Walankiewicz prof. UPH 10 stycznia 2013r. - Okruchy Albanii dr Grzegorz Bzdon Studium Turystyki i Rekreacji. Wykład połączony z wernisażem wystawy fotograficznej Macieja Cmocha i Tomasza Nowackiego. 14 marca 2013r.

2 - Kynologia w pigułce blaski i cienie hodowli psów Jadwiga Konkiel, kynolog, Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny, hodowca seterów irlandzkich Arisland -21 marca 2013r. - Reakcja różnych grup systematycznych na zmiany w systemach koszenia na ekstensywnie użytkowanych łąkach po trzech latach eksperymentu. Pierrick Buri University of Bern, Institute for Ecology and Evolution, Conservation Biology Division 25 marca 2013r. - Lasy nizinne Teraju badania ornitologiczne w Nepalu dr hab. Wiesław Walankiewicz oraz dr hab. Dorota Czeszczewik, profesorowie UPH 4 kwietnia 2013r. - Organizacja systemu gospodarowania chemikaliami i odpadami niebezpiecznymi na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach - dr Ewa Olszewska, Pełnomocnik Rektora ds. gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 11 kwietnia 2013r. - Jata skarb Ziemi Łukowskiej mgr inż. Grzegorz Uss, Nadleśniczy nadleśnictwa Łuków ( dodatkowa atrakcją seminarium będzie wystawa fotograficzna w holu Instytutu Biologii przedstawiająca przyrodę Rezerwatu Jata) 9 maja Perygrynacje etnograficzne. Zwyczaje grzebalne w prawiosławiu dawniej I dziś. Żaneta Hut i Anna Poteraj ( Studentki II roku biologii studiów magisterskich) pod opieką i konsultacją naukowodydaktyczna dr Hanny Mańkowskiej Pliszki 19 stycznia 2012r. - Antyoksydacyjny potencjał herbat przygotowanych na bazie krzewu Camellia spp. Mgr Angelika Stefaniak doktorantka na Wydziale Przyrodniczym UPH. Opiekun naukowy: prof. zw. dr hab. Bogumił Leszczyński, Kierownik Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej. 23.lutego 2012r. - O fenomenie ekspansji pospolitego pająka Argiope bruennichi ( tygrzyka) mgr Wioletta Wawer, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie doktorantka w Muzeum i Instytucie PAN 1 marca 2012r. - Kurhany na dzikich polach dziedzictwo kultury i ostoje ukraińskiego stepu - dr hab. Barbara Sudnik Wójcikowska, prof. nadzwyczajny UW w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska 15 marca 2012r. - Biochemiczne mechanizmy obronne roślin przeciw roślinożernym owadom dr Grzegorz Chrzanowski z Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Przyrodniczym UPH 29 marca 2012r. - Paleoekologiczny klucz w ochronie obszarów jeziorno-torfowiskowych dr Mariusz Gałka z Zakładu Biogeografii i Paleobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14 kwietnia 2012r. - Genotypowe i fenotypowe cechy pałeczek Escherichia coli wyizolowanych od osób z

3 zakażeniami układu moczowego mgr Jolanta Wicha z Zakładu Bakteriologii w Szpitalu w Wołominie 31 maja 2012r. - Przyszłość życia na Ziemi w świetle hipotez Gai i Medei prof. dr hab. Joanna Pijanowska z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego 15 listopada 2012r. - Czynniki warunkujące zimowanie ptaków w otwartym krajobrazie rolniczym dr Artur Goławski z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii UPH 29 listopada 2012r. - Sieć Natura 2000 szansą dla wszystkich mgr inż. Dorota Starczewska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach. 6 grudnia 2012r Występowanie i charakterystyka czynników etiologicznych mastitis u krów na terenie Polski Północno-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem szczepów Staphylococus aureus mgr Aneta Frankowska. Seminarium związane jest z otwarciem przewodu doktorskiego na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach - opieka naukowa prof. dr hab. Antoni Jakubczak 20 października 2011r. - Znaczenie warunków noclegu w gospodarce energetycznej mazurka ( Passer montanus ) w okresie zimowym mgr Andrzej Haman. Seminarium związane jest z otwarciem przewodu doktorskiego na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach - opieka naukowa dr hab. Cezary Mitrus 27 października 2011r. - Rośliny z probówki dr Józef Klocek. Dla osób zainteresowanych, po wykładzie przewidziana jest prezentacja roślin otrzymanych metodą in vitro w Katedrze Fizjologii Roślin i Genetyki 1 grudnia 2011r - Dzięcioły najbardziej leśne ptaki dr hab. Wiesław Walankiewicz, prof. UPH Katedra Zoologii 15 grudnia 2011r. - The influence of fallen coarse woody debris on leaf litter spiders - Alberto Castro z Aranzadi Society of Sciences w San Sebastian ( Hiszpania) 5 maja 2011r Molekularne profilowanie mięsaków kości i tkanek miękkich - dr Hubert Sytykiewicz z Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej AP 4 marca 2010r. - Dlaczego chrześcijanie powinni być ekologami? mgr Krzysztaf Wojciechowski z Katolickiego

4 Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 11 marca 2010r. - Czy istnieje gatunek Homo sapiens? dr Marcin Ryszkiewicz z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie 18 marca 2010r. - Młodzi w nauce 25 marca 2010r - Studenckie Koło Naukowe zaprasza na prezentacje: I część prezentacja Studenckich Kół Naukowych ( Przyrodników, Ekologów Ciconia, Ornitologów, Biologów Molekularnych) II część sesja naukowa - Muchawka po katastrofie ekologicznej lipiec 2009 Izabela Mazurek i Olga Szynkarczyk - Drugie życie turzycy? Justyna Semeniuk - Wędrówki ptaków przez Gibraltar Emilia Kuternoga - Badanie parametrów kinetycznych chlorofilazy izolowanej z wybranych gatunków roślin Katarzyna Jagiełło - Kultura bezpieczeństwa jako koło ratunkowe w sytuacjach trudnych, kryzysowych Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk z Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym AP, Dyrektor Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa 13 maja 2010r. - Zmiany w tkance krwiotwórczej karpia (Cyprinus carpio L. ) pod wpływem miedzi i kadmu mgr Elżbieta Kondera z Zakładu Fizjologii Zwierząt w Instytucie Biologii UPH 4 listopada 2010r Mechanizmy regulacji morfogenezy drzew - Dr hab. prof. SGGW Jacek Zakrzewski z Katedry Botaniki Leśnej na Wydziale leśnym SGGW. Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 15 stycznia 2009r. - Spotkanie Dyskusyjne nt. zrównoważonego rozwoju 19 lutego 2009r. zorganizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Instytutem Biologii AP. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Andrzej Kassenberg Konferencja w Poznaniu nt. zmian klimatycznych podsumowanie. Tadeusz Burger stosunek Polaków do spraw ochrony środowiska wyniki badan Bożenna Wójcik Wpływ na przyrodę rozwoju energetyki odnawialnej nowe dylematy zrównoważonego rozwoju. Czynniki ograniczające liczebność i sukces lęgowy mew i rybitw na Wiśle. Znaczenie aktywnych

5 działań ochronnych. Mgr Agata Urbanek z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym. 26 lutego 2009r. - Naukowe spojrzenie na miłość dr Waldemar Krynicki z Uniwersytetu w Nantes ( Francja) -5 marca 2009r. - Występowanie jagodzisk borówki czarnej w Polsce Prof. dr hab. Stanisław Głowacki Profesor SGGW w Warszawie i Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. 12 marca 2009r. - Występowanie i czynna ochrona strzebli błotnej zagrożonej krajowej ryby karpiowatej Doc. dr hab. Jacek Wolnicki z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Kierownik Zakładu Rybactwa Stawowego w Żabieńcu 23 kwietnia 2009r. - Przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis (L) w zbiorowiskach roślinnych Doliny Bugu mgr Agnieszka Cibor Stefańska Doktorantka na Wydziale Przyrodniczym AP 7 maja 2009r. - Żywność zmodyfikowana genetycznie nadzieje i zagrożenia Prof. dr hab. Antoni Jakubczak Kierownik Zakładu Mikrobiologii W Instytucie Biologii AP 14 maja 2009r. - Preferencje siedliskowe lęgowych ptaków wodnych na stawach karpiowych Lubelszczyzny mgr Marek Nieoczym z Katedry Zoologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 19 listopada 2009r. - Biologia dawniej i dzisiaj Prof. dr hab. Bogumił Leszczyński, Kierownik Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej AP 26 listopada 2009r. - Badania migracji ptaków w dolinie rzeki Kerulen w Mongolii dr Artur Goławski, dr Zbigniew Kasprzykowski, prof. Cezary Mitrus, mgr Tomasz Stański z Instytutu Biologii AP -3 grudnia 2009r Czy trudno jest popularyzować naukę? Jak to robią w Wyborczej? dr Sławomir Zagórski, Szef Działu Nauka w Gazecie Wyborczej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl. 10 stycznia 2008r. - Proekologiczna misja współczesnej chemii. Dr hab. Teodozja Lipińska z Instytutu Chemii AP w Siedlcach. 17 stycznia 2008r. - Jak pierwotna jest Puszcza Białowieska? dr hab. Wiesław Walankiewicz z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii AP w Siedlcach. 28 lutego 2008r. - Badania taksonomiczne afrykańskich storczyków z rodzaju Eulophia dr Krystyna Nowicka Falkowska z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP w Siedlcach. 6 marca 2008r.

6 - Decentralizacja ścieków szansą dla terenów wiejskich dr Stefan Tucholski z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie 13 marca 2008r. - Biofilm bakteryjny oraz jego udział w patogenezie zakażeń dr. hab. Barbara Kot z Zakładu Mikrobiologii IB w Siedlcach. 10 kwietnia 2008r. - Natura 2000 a rozwój lokalny potrzeba nowego spojrzenia mgr Bożenna Wójcik z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. 17 kwietnia 2008r. - Założenia, wdrażanie i funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Europie i w Polsce dr Michał Falkowski z Zakładu Botaniki IB w Siedlcach. 22 kwietnia 2008r. - Założenia i wyznaczanie sieci Natura 2000 dr Michał Falkowski z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii. 15 maja 2008r. - Projekcja filmu Duśka oraz spotkanie z bohaterką filmu dr Wandą Półtawską, Honorową Obywatelką Siedlec. 10 czerwca 2008r. - Komunikowanie się drobnoustrojów prof. dr hab. Eugenia Gospodarek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 23 października 2008r. - Akwakultura ryb karpiowatych w Polsce gatunki, metody i główne problemy mgr Justyna Sikorska z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu. 6 listopada 2008r. - Modelowanie matematyczne w naukach biologicznych mgr. Inż. Andrzej Konstantynowicz z Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. 13 listopada 2008r. - Ewolucja widziana okiem anatoma prof. dr hab. Jarosław Wysocki z Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii w Siedlcach. 20 listopada 2008r. - Different aspects of plant Glycobiology Prof. Guy Costa, Uniwersytet w Limoges, Francja. 27 listopada 2008r. - Przyroda Raf Koralowych dr Grzegorz Soszka (Fundacja miłośników Raf Koralowych Rada naukowa Fundacji Przewodniczący ) 4 grudnia 2008r Kynologia. Wybrane problemy w hodowli psów rasowych. Jadwiga Konkiel, Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny. 11 stycznia 2007r. - Ochrona przyrody a resocjalizacja na przykładzie projektu edukacyjnego Czarna Owca Krzysztof Konieczny, przyrodnik z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Pro Natura. 18

7 stycznia 2007r. - Tajemnica średniowiecznej czaszki ze stanowiska archeologicznego w Kiejach dr Hanna Mańkowska Pliszka z Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii AP. 22 lutego 2007r. - Zrównoważony rozwój mity czy konieczność? dr Andrzej Kassenberg, założyciel i Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, a ponadto: Członek Polskiego Klubu Ekologicznego, uczestnik Okrągłego Stołu, Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 1992 i w Johannesburgu 2002, członek Rady ds. Środowiska Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2005r. 1 marca 2007r. - Jak pięknie być sobą Karolina Choroś, specjalistka profesjonalnego makijażu firmy Max Factor. 8 marca 2007r. - Obce i inwazyjne zwierzęta w wodach Polski dr Michał Grabowski z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii. 15 marca 2007r. - Homo habilis małpa czy człowiek? prof. dr hab. Jarosław Wysocki oraz dr Hanna Mańkowska Pliszka i Piotr Żychowski z Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii AP. 22 marca 2007r. - Ochrona przyrody okiem przyrodnika i samorządowca dr Sławomir Chmielewski, absolwent Wydziału Rolniczego WSRP w Siedlcach, członek Mazowiecko- Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, przyrodnik, burmistrz Gminy Mogielnica. 29 marca 2007r. - How to trick codling moth? Manipulation with neonate larvae behavior to the benefit of the grower Ph. D. Maciej Pszczółkowski z Missouri State University. 26 kwietnia 2007r. - Towards understanding powdery mildew grapevine interaction Ph.D. Lazslo Kovacs z Missouri State University. 26 kwietnia 2007r. - Jak założyć własna firmę? Działania urzędów pracy na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Piotr Karaś, Dyrektor Filii w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. 25 października 2007r. - Metody utylizacji odpadów w Polsce na tle rozwiązań europejskich Jacek Paluszkiewicz, Prezes Zarządu Utylizacji Odpadów Sp. z. o.o. w Siedlcach. 15 listopada 2007r. - Zyski i koszty kolonijnego gniazdowania ptaków dr Zbigniew Kasprzykowski z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w IB AP w Siedlcach. 22 listopada 2007r. - Informacja naukowa dostępna w sieci internet mgr Ewa Kozarska z Działu Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AP w Siedlcach. 8 listopada 2007r. - Zielona chemia klucz do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego dr hab. Teodozja M. Lipińska 5 grudnia 2007r. Plan wykładu :

8 -Istniejące zagrożenia środowiska -Program proekologicznych działań współczesnych chemików -Przykłady nowych rozwiązań - Ochrona ekosystemów leśnych mgr inż. Ireneusz Kaługa oraz mgr. Inż. Mirosław Rzępała z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 6 grudnia 2007r. - Dlaczego na Boże Narodzenie ubieramy choinkę? dr Katarzyna Smyk z Zakładu Kultury Polskiej, Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. 13 grudnia 2007r Synchronizacja ruchów u naczelnych jako wyraz powiązań filogenetycznych mgr Hanna Mańkowska-Pliszka z Zakładu Morfologii Kręgowców w IB Akademii Podlaskiej 5 stycznia 2006r. - Polskie badania Antarktyki prof. Dr hab. Andrzej Tatur z Zakładu Biologii Antarktyki PAN, pracownik naukowy Centrum Badań Ekologicznych PAN, członek Komitetu Badań Polarnych PAN. 12 stycznia 2006r. - Zioła w medycynie naturalnej Dr n. med. Leszek Marek Krześniak, Gabinet Medycyny Naturalnej w Warszawie. Autor radiowych i telewizyjnych audycji Minuta dla Zdrowia 2 marca 2006r. - Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce Dr Klaudia Giordano z Katedry Ochrony Środowiska, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 9 marca 2006r. - Lasy i społeczeństwo Sławomir Trzaskowski, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych 16 marca 2006r. - Gdzie straszy demon Darwina? prof. Dr hab. Janusz Uchmański,Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska w IB AP, CBE PAN w Dziekanowie Leśnym 6 kwietnia 2006r. - Dynamika nagromadzania wybranych metabolitów w tkankach żywicieli mszycy czeremchowo zbożowej (Rhopalosiphum padi /L/) mgr Paweł Czerniewicz z Katedry Biologii Molekularnej i Biofizyki na Wydziale Rolniczym AP 20 kwietnia 2006r lat po Czarnobylu. Pierwiastki promieniotwórcze w żywności mieszkańców Wschodniej Polski dr hab. Elżbieta Królak, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska w IB AP, oraz mgr Jadwiga Karwowska, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie 27 kwietnia 2006r. - Allelopatia od molekuł do agroekosystemu prof. Dr hab. Helena Gawrońska z Samodzielnego

9 Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie 11 maja 2006r. - Biosynteza i rola fizjologiczna niektórych węglowodanów w nasionach soi i gryki prof. Dr hab. Marcin Horbowicz, Katedra Fizjologii Roślin i Genetyki w IB AP 25 maja 2006r. - Metabolity wtórne regulujące interakcje pomiędzy roślinami i mikroorganizmami Zobel, Trend University, Canada 1 czerwca 2006r. prof. Alicja - HCV można pokonać mgr Elżbieta Stańczuk, Kierownik Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siedlcach. 26 października 2006r. - Różne aspekty przestępczości narkotykowej dr Lucyna Dołowska Żabka z Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii AP, oraz Komisarz Rafał Ługowski i policjanci z Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 9 listopada 2006r. - Induced defence mechanisms against aphids in cereals prof. Lisbeth Jonsson z Soderthorn University w Sztokholmie 16 listopada 2006r. - Relacje nauka wiara w kontekście sporu o teorie ewolucji prof. dr hab. Bogumił Leszczyński z Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej. 23 listopada 2006r. - Zabytki kultury w regionie siedleckim mgr Cezary Ostas, historyk sztuki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach. 30 listopada 2006r. - Sport i wychowanie fizyczne w kształceniu młodzieży Bartłomiej Korpak, Sekretarz Generalny Akademickiego Związku Sportowego. 7 grudnia 2006r. - Boże Narodzenie w polskiej tradycji dr Tadeusz Boruta z Instytutu Historii AP 14 grudnia 2006r Różnorodność biologiczna w rolnictwie i GMO zagrożeniem dla bioróżnorodności Polski Ewa Sieniarska i Elżbieta Priwiezieńcew ze Społecznego Instytutu Ekologicznego z Warszawy 6 stycznia 2005r. - Jak zróżnicowanie termiczne skrzeku wpływa na rozwój jaj żaby moczarowej? mgr Paweł Boniecki z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym k/warszawy 13 stycznia 2005r. - Ukryty potencjał owsa mgr Henryk Dębski z Zakładu Genetyki i Fizjologii Roślin IB 24 lutego 2005r. - Prawda w sporze o Tatry Radosław Ślusarczyk i Tomasz Borucki - Stowarzyszenie Pracownia na

10 Rzecz Wszystkich Istot Ośrodek Głębokiej Ekologii 3 marca 2005r. - Porosty lichenizowane grzyby dr inż. Paweł Czarnota Adiunkt w Pracowni Naukowo- Edukacyjnej Gorczańskiego Parku Narodowego 10 marca 2005r. - Grzyby owadobójcze: siedliskowe i genetyczne uwarunkowania interakcji w układzie pasożyt żywiciel mgr Anna Augustyniuk Kram z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym k/warszawy 17 marca 2005r. - Biologia i ekologia szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella mgr Artur Baranowski Doktorant UMK w Toruniu, Zakład Ekologii Zwierząt 7 kwietnia 2005r. - Dryf symbiotyczny co się dzieje z małymi reliktowymi populacjami? prof. dr hab. Andrzej Chlebicki Kierownik Zakładu Mikologii w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie 21 kwietnia 2005r. - Dieta lisów w wybranych fizjocenozach Lubelszczyzny mgr inż. Wojciech Zwolski doktorant w Katedrze Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych w Akademii Rolniczej w Lublinie 28 kwietnia 2005r. - Kulturotwórcza rola przyrody Lechosław Herz, przyrodnik, autor wielu wspaniałych przewodników turystycznych 5 maja 2005r. - Bursztyn i inne żywice kopalne geneza i występowanie mgr Andrzej Piotrowski 2 czerwca 2005r. - Aktualne problemy zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Zielonych Płuc Polski prof. dr hab. Stefan Kozłowski Przewodniczący Komitetu Człowiek i Środowisko PAN, Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus PAN, Wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku 19 maja 2005r. - Analiza wylęgowości i jakości jaj obejmująca szczegółowe badanie ultrastruktury skorup wybranych gatunków ptaków z podgromady Paleognathe mgr Monika Wiercińska doktorantka w Katedrze Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Akademia Rolnicza w Szczecinie. 20 października 2005r. - Reintrodukacja sokoła wędrownego- zagrożenie czy szansa dla gatunku? Mgr inż. Ireneusz Kaługa Wiceprezes Towarzystwa Przyrodniczego Bocian 27 października 2005r. - Gospodarka wodno-ściekowa na terenach rolniczych dr Włodzimierz Ławacz EKOPAN 3 listopada 2005r. - Ekologiczna ciągłość rzek w aspekcie migracji ryb i możliwości ich restytucji Doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu. 17 listopada 2005r. - Dzikus w mieście czyli jak psychologia ewolucyjna tłumaczy atawizmy człowieka dr Zbigniew Kasprzykowski z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii AP 24 listopada 2005r. - Model wewnątrzgatunkowej konkurencji ślimaka Achatina achatina mgr Nataliya Khvorostova

11 z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym k/warszawy 1 grudnia 2005r. - Turystyka Polsko Białoruska. Perspektywy rozwoju mgr Jadwiga Siedlecka Siwuda Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, Fundacja Europy Środkowo Wschodniej Lithuania 8 grudnia 2005r. - Kariera naukowa blaski i cienie oraz Przedświąteczna podróż dookoła świata prof. Dr hab. Bogumił Leszczyński, Kierownik Katedry Biochemii na Wydziale Rolniczym Akademii Podlaskiej 15 grudnia 2005r. 2004r - Edukacyjna ścieżka ekologiczna w nowym systemie kształcenia dr Renata Stoczkowska z Zakładu Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii AP - 8 stycznia 2004r. - Edukacja leśna na przykładzie Nadleśnictwa Siedlce wykładowcy : mgr inż. Janusz Szerszeńnadleśniczy,mgr inż. Jerzy Osiak -z-ca nadleśniczego, mgr inż. Marta Rychlik specjalista, mgr inż. Krzysztof Rychlik specjalista 15 stycznia 2004r. - Specyfika krążenia żylnego w obszarze głowy u człowieka aspekty kliniczne i anatomoporównawcze prof. dr hab. Jarosław Wysocki Kierownik Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii AP 26 lutego 2004r. - Wpływ miedzi i kadmu na przebieg rozwoju embrionalnego karpia mgr Katarzyna Ługowska z Katedry Fizjologii Zwierząt AP 4 marca 2004r. - Badanie aktywności proteolitycznej drobnoustrojów w kontekście ich patogenności (Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes) dr Paweł Kaszycki z Akademii Rolniczej w Krakowie 11 marca 2004r. - Ekologia i patomechanizm zakażeń Staphylococcus aureus dr hab. Jacek Miedzobrodzki z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - 11 marca 2004r. - Malakocenozy dużych nizinnych zbiorników zaporowych dorzecza Wisły dr Ewa Jurkiewicz- Karnkowska z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska IB AP 18 marca 2004r. - W poszukiwaniu południowych Salticidae (Arachnida :Araneae) prof. dr hab. Marek Żabka, Kierownik Katedry Zoologii, Dyrektor Instytutu Biologii AP 25 marca 2004r. - Wpływ miedzi i kadmu na stadia młodociane karpia mgr Piotr Sarnowski z Katedry Fizjologii Zwierząt AP 1 kwietnia 2004r. - Biochemiczne i anatomiczne aspekty żerowania mszycy czeremchowo zbożowej (Rhopalosiphum padi) /L./ na żywicielu pierwotnym mgr Hubert Sytykiewicz z Katedry Biologii Molekularnej i Biofizyki AP 15 kwietnia 2004r.

12 - Rola wyrobisk poeksploatacyjnych w zachowaniu różnorodności florystycznej terenów rolniczych i leśnych Wysoczyzny Siedleckiej mgr Grzegorz Bzdon z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP 22 kwietnia 2004r. - Struktura przestrzenna flory naczyniowej miasta Siedlce mgr Janusz Krechowski z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP 29 kwietnia 2004r. - Tendencje w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych w Polsce i na świecie Prof. dr hab. Wiesław Stawiński, Profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie 15 maja 2004r - Jak interesująco i nowocześnie nauczać przyrody z wykorzystaniem programu i podręczników Wydawnictwa MAC Edukacja dr Ryszard Kowalski z Zakładu Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii AP 17 maja 2004r. - Wpływ jakości terytorium na sukces lęgowy miejskiej populacji kosa (Turdus merula) w Szczecinie mgr Sebastian Guentzel, Doktorant z Katedry Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt AR w Szczecinie 20 maja 2004r. - Edukacja seksualna w szkole oraz Rola szkoły w wychowaniu człowieka Dr n. med. Wanda Półtawska Członek Papieskiej Rady ds. Rodziny, Członek Papieskiej Akademii Pro Vita 26 maja 2004r. - Aktualne problemy ochrony życia człowieka w Polsce dr inż. Antoni Zięba Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka 27 maja 2004r. - Stres strategie ochronne Prof. dr hab. Zdzisław Ples z Wyższej Szkoły Teologiczno Humanistycznej w Podkowie Leśnej 3 czerwca 2004r. - Rola osoki aleosowatej - Stratiotes aloides /L/ w ekosystemie starorzecza Bugu mgr Małgorzata Strzałek z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii AP 28 października 2004r. - Sześć wieków ochrony Puszczy Białowieskiej Królestwa Żubra dr Wiesław Walankiewicz i dr Dorota Czeszczewik z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii AP 4 listopada 2004r. ( Jest to prezentacja przedstawiona w ramach Festiwalu Nauki we Francji w październiku 2004r w Muzeum Człowieka w Paryżu i Fontainebleou) - Przełom tysiącleci przełomem demograficznym Prof. dr hab. Janusz Czyż z Katedry Analizy Funkcjonalnej i Historii Matematyki na Wydziale nauk Ścisłych AP 18 listopada 2004r. - Matematyka ewolucji a logika ewolucjonistów Prof. dr hab. Mirosław Dakowski z Katedry Fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych AP 25 listopada 2004r. - Socjoekonomiczny model rozwoju i zachowań człowieka Prof. Dr hab. Franciszek Szlosek Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki AP 2 grudnia 2004r. - System socjalny i zmiany liczebności populacji nornicy rudej Doc. Dr hab. Gabriela Bujalska Grum z Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Dziekanowie Leśnym 8 grudnia

13 2004r. - ABC pierwszej pomocy przedmedycznej Seminarium przeprowadzą nauczyciele i studenci Medycznego Studium Zawodowego w Siedlcach pod kierunkiem mgr Zofii Ciołczyk dyrektora i mgr Zofii Misior wicedyrektora 9 grudnia 2004r Jak korzystać z zasobów informacyjnych Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej mgr Ewa Kozarska i mgr Beata Osińska z Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AP 6 marca 2003r. - Stechiometria w ekologii prof. Dr hab. Lech Kufel z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii AP, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego 13 marca 2003r. - Flora i niektóre aspekty zróżnicowania szaty roślinnej poboczy dróg przy trasie Siedlce Łochów mgr Katarzyna Piórek z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP w Siedlcach 20 marca 2003r. - Mszaki Siedlec na tle warunków ekologicznych miasta mgr Beata Trzpil Zwierzyk z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP 27 marca 2003r. - Puszcza Białowieska na tle przyrody Yellowstone i Yosemite dr Wiesław Walankiewicz, pracownik Katedry Zoologii w Instytucie Biologii AP 3 kwietnia 2003r. - Przylżeńce (Thysanoptera) wybranych biotopów Lublina mgr Katarzyna Czepiel z Katedry Zoologii AR w Lublinie 10 kwietnia 2003r. - Wojny o energię prof. Dr hab. Mirosław Dakowski z Katedry Fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych Akademii Podlaskiej 8 maja 2003r. - Od Linneusza do PhyloCode mgr Karol Sabath z Muzeum Ewolucji w Warszawie 15 maja 2003r. - Strategia warunkowa w polowaniu pająka Yllenus arenarius ( Araneae, Salticidae) dr Maciej Bartos z Zakładu Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej Uniwersytetu Łódzkiego 29 maja 2003r. - Wpływ wybranych naturalnych i syntetycznych terpenoidów na zachowanie i żerowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.) mgr Katarzyna Dancewicz z Zakładu Biologii Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 23 października 2003r. - Przystosowania do lokomocji nadrzewnej Naczelnych wynikające ze zmienności piramidy kości skroniowej w odniesieniu do podstawy czaszki mgr Hanna Mańkowska Pliszka z Katedry Morfologii Kręgowców Instytutu Biologii AP 30 października 2003r.

14 - Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN działania na rzecz ochrony przyrody na przykładzie projektu prowadzącego do powołania użytków ekologicznych przez gminne samorządy mgr inż. Mirosław Rzępała i mgr inż. Ireneusz Kaługa 6 listopada 2003r. - Fauna pająków (Araneae) wybranych typów lasów liściastych w Puszczy Białowieskiej dr Marzena Stańska z Katedry Zoologii Instytutu Biologii AP 13 listopada 2003r. - Obrączkowanie ptaków jako metoda badania wędrówek i monitoringu wielkoskalowego populacji dr Jarosław Nowakowski z Katedry Zoologii Instytutu Biologii AP 20 listopada 2003r. - Pająki agrocenoz południowego Podlasia mgr Maria Oleszczuk z Katedry Zoologii Instytutu Biologii AP 4 grudnia 2003r. - Występowanie herbicydów chlorofenoksyoctowych w tkankach roślin, glebie i wodach powierzchniowych zlewni rzeki Liwiec mgr Robert Krzyżanowski z Katedry Biochemii AP 11 grudnia 2003r. - Wpływ wielkości i struktury skupiska lęgowego na wybrane parametry populacji gawrona Corvus frugilegus mgr Zbigniew Kasprzykowski z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Instytutu Biologii AP 18 grudnia 2003r Powierzchniowa retencja wód w krajobrazie Podlasia, a stan środowiska przyrodniczego prof. Dr hab. Andrzej Górniak z Uniwersytetu w Białymstoku -10 stycznia 2002r. - Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej, w programie seminarium wystąpienie przedstawiciela władz MTOF wydawcy książki pt. Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej, oraz wystąpienie redaktorów książki: mgr Henryka Kota i mgr Andrzeja Dombrowskiego 17 stycznia 2002r. - Nadbużański Park Krajobrazowy szanse i zagrożenia mgr inż. Dorota Starczewska Dyrektor Nadbużańskiego PK z zespołem współpracowników 21 marca 2002r. - Toksyczny wpływ metali na ryby prof. Dr hab. Barbara Jezierska Kierownik Zakładu Fizjologii Zwierząt z zespołem współpracowników 18 kwietnia 2002r. - Populacja dzięciołów nizinnych liściastych lasów Ameryki Północnej dr. Paul Hamel Southern Research Station, Laboratory Forest Service Stoneville, Mississipi USA 25 kwietnia 2002r. - Fundusz wspierający działania proekologiczne dr Tomasz Skrzyczyński, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie 9 maja 2002r. - IV Międzynarodowe Forum Budownictwa w Siedlcach Miejski Klub Sportowy Pogoń oraz

15 Instytut Biologii AP w Siedlcach maja 2002r. - Gospodarka substancjami i odpadami w świetle aktualnego prawa o ochronie środowiska dr Krystyna Oprządek z Zakładu Chemii Środowiska w Instytucie Chemii AP w Siedlcach 28 listopada 2002r. - Szyszynka jako przekaźnik informacji świetlnych środowiska prof. Dr hab. Krystyna Skwarło Sońta z Zakładu Fizjologii Zwierząt Kręgowych na Wydziale Biologii UW 5 grudnia 2002r. - Rozwój podstawowych układów w okresie larwalnym ryb dr Teresa Ostaszewska z Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW 12 grudnia 2002r Problemy ekologii w procesie integracji z Unią Europejską Cezary Starczewski Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Środowiska RP 15 marca 2001r. - Narkomania i inne uzależnienia jako problem społeczny Inga Grzebieliszewska i Tadeusz Paciorek psychologowie z Instytutu Służby Społecznej im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach, oraz Rafał Ługowski podkomisarz z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 22 marca 2001r. Współorganizatorem seminarium jest Miejska Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach - Przyroda Afryki wrażenia zoologa i parazytologa prof. dr hab. Stanisław L. Kazubski z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. -29 marca 2001r. Współorganizatorami seminarium są: Zarząd Okręgowy LOP w Siedlcach, Dyrekcja Nadbużańskiego PK, Mazowieckie Towarzystwo Ochrony fauny. - Przyroda, kamera i my Jan i Bożena Walencik filmowcy specjalizujący się w tematyce przyrodniczej, autorzy wielu filmów i współpracownicy Telewizji Polskiej.- 29 marca 2001r. - Nie widzą? Nie czują? Mity o przywrach i tasiemcach dr Andrzej Czubaj Kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 5 kwietnia 2001r. - Strefa litoralu a eutrofizacja jezior prof. Dr hab. Ewa Pieczyńska z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. 26 kwietnia 2001r. - Jubileuszowa sesja prof. Dr hab. Anny Stańczykowskiej Piotrowskiej 26 kwietnia 2001r. - Zagadnienia poradnictwa genetycznego wobec postępów genetyki Doc. Dr hab. Anna Tylki Szymańska, z Kliniki Chorób Metabolicznych Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.- 10 maja 2001r. - Bezpośrednie dowody ewolucji prof. Dr hab. Jerzy Dzik z Instytutu Paleobiologii PAN w

16 Warszawie 24 maja 2001r. - Zespoły leśne Polski poszukiwania uwarunkowań klimatycznych doc. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. 31 maja 2001r. - Roślinność segetalna Doliny Strugu mgr Maria Ziaja z Zakładu Turystyki Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 29 listopada 2001r. - Kształtowanie postaw proekologicznych w nauczaniu i wychowaniu dr Natalia Wanda Skinder, dydaktyk chemii, emerytowany pracownik Instytutu Kształcenia Nauczycieli ODN we Wrocławiu. 6 grudnia 2001r. - Aktywność enzymatycznych antyoksydantów u roślin niewrażliwych i wrażliwych na działanie haloksyfopu mgr Urszula Wiloch z Zakładu Genetyki i Fizjologii Roślin Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej. 13 grudnia 2001r Badania awifauny na zalewowej sawannie w Wenezueli Prof. Dr hab. Jan Pinowski, Kierownik Zakładu Ekologii Kręgowców PAN w Dziekanowie Leśnym 6 stycznia 2000r. - Sto lat obrączkowania ptaków metody, wyniki i perspektywy mgr Jarosław Nowakowski z Katedry Zoologii Akademii Podlaskiej 13 stycznia 2000r. - Wiesiołek (Oenothera L.) roślina inwazyjna we florze Europy prof. Dr hab. Krzysztof Rostański,Kierownik Katedry Botaniki Systematycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 13 stycznia 2000r. - Filmowanie przyrody jako życiowa pasja Sławomir Wąsik, fotografik, filmowiec specjalizujący się w tematyce przyrodniczej 17 lutego 2000r. - Biologiczna rola reaktywnych form tlenu i azotu prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Kierownik Katedry Biofizyki Molekularnej w Instytucie Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprzewodniczący polskiej sekcji Society for Free Radical Research 24 lutego 2000r. - Komensalizm w otoczeniu wilków na przykładzie Puszczy Białowieskiej Nuria Selva Fernandez, doktorantka w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży 2 marca 2000r. - Tkanie sieci Jak prowadzić zajęcia metodami aktywizującymi? mgr Bogna Stawicka, absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogiki Myślenia Twórczego w WSPS w Warszawie, trener technik twórczego działania. 9 marca 2000r. - Prawo na straży przyrody dr Dariusz Kiełczewski, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku 17 marca 2000r.

17 - Sygnalizacja alarmowa altruizm czy egoizm? prof. Dr hab. Joanna Pijanowska, V-ce Dyrektor Instytutu Zoologii w Uniwersytecie Warszawskim, profesor w Zakładzie Hydrobiologii UW 23 marca 2000r. - Rajski ogród pod progiem pustyni czy będzie utracony? Przyroda raf koralowych prof. Dr hab. Tomasz Umiński, profesor w Zakładzie Zoologii UW, autor XIII tomu Wielkiej Encyklopedii Geografii Świata Zwierzęta Ziemi, Wydawnictwo Kurpisz z Poznania 30 marca 2000r. - Najważniejsze 3 minuty ABC pierwszej pomocy lek. Med. Paweł Żuk, kardiolog z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CENTRUM oraz Michał Powałka, ratownik medyczny. - Fitoplankton płytkich jezior mgr Wojciech Pęczuła, asystent w Katedrze Botaniki i Hydrobiologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 13 kwietnia 2000r. - Nowatorski program chemii w gimnazjum dr Jan Rajmund Paśko z Akademii Pedagogicznej w Krakowie 8 maja 2000r. - Czy różnorodność roślin wpływa na stan gleby i żyjące w niej organizmy? prof. Dr hab. Anna Kajak z Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym -18 maja 2000r. - Przyroda Krymu Artur Baranowski i Konrad Sachanowicz, studenci biologii w Akademii Podlaskiej 25 maja 2000r. - W poszukiwaniu Arki Noego prof. Dr hab. Marek Żabka z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii AP w Siedlcach 9 listopada 2000r. - Pomniki przyrody jako jedna z form ochrony przyrody w Polsce mgr Anna Broś z Biura Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 30 listopada 2000r. - Problemy ochrony Morza Bałtyckiego Prof. Dr hab. Ludwik Żmudziński z Centrum Biologii Morza PAN w Gdyni 14 grudnia 2000r Programowana śmierć komórek w ontogenezie roślin wyższych prof. Dr hab. Maria Charzyńska z Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin, Instytutu Botaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.- 14 stycznia 1999r. - Jak zapanować nad stresem? Techniki Przetrwania. Dr Zdzisław Ples z Polskiego Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina 18 lutego 1999r. - Jak korzystać z bogatej oferty bankowych usług? Krystyna Stępień Bednarek, Dyrektor PKO

18 S.A I Oddział w Siedlcach 25 lutego 1999r. - Problemy badania wędrówek ptaków w Europie Wschodniej prof. Dr hab. Przemysław Busse z Uniwersytetu Gdańskiego 2 marca 1999r. - Polska widziana z zagranicy dr hab. Jacek Kisielewski, Dyrektor Departamentu Polonii MSZ RP, Konsul Generalny RP w Brukseli w latach oraz Dr Grażyna Kisielewska, pracownik Centralnego Inspektoratu Standaryzacji w Warszawie. 4 marca 1999r. - Struktura i funkcjonowanie podgrzanych jezior Konińskich : Nowe gatunki, zagrożenia, perspektywy. Prof. Dr hab. Bogusław Zdanowski, Z-ca Dyrektora ds. Naukowo Badawczych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 18 marca 1999r. - Rozwój produkcji zwierzęcej a ochrona środowiska przyrodniczego prof. dr hab. Henryk Lis, Kierownik Katedry Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej w Instytucie Produkcji Zwierzęcej WSRP w Siedlcach. 25 marca 1999r. - Wzory kultury a zanieczyszczenie środowiska dr Jacek Schindler, pracownik naukowodydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezes Stowarzyszenia EKO IDEA 8 kwietnia 1999r. - Różnorodność gatunkowa jako miara biologicznej jakości środowiska prof. Dr hab. Przemysław Trojan z Instytutu Zoologii PAN w Warszawie 15 kwietnia 1999r. - Potop i Geologia dr Marcin Ryszkiewicz z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie 22 kwietnia 1999r. - Biologia w służbie kryminalistyki nadkomisarz mgr Stanisław Oleksiuk z Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 29 kwietnia 1999r. - Jak budowaliśmy imperium pajęczarskie w Siedleckiej Uczelni? prof. Dr hab. Jerzy Prószyński z Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, wieloletni Kierownik Zakładu Zoologii WSP i WSRP w Siedlcach. 20 maja 1999r. - BUG. Nadbużańskie Podlasie mgr Artur Tabor, biolog, absolwent WSRP w Siedlcach, autor albumu pt: Bug. Nadbużańskie Podlasie 26.maja 1999r. - Szczepionki genetyczne Nowa nadzieja na walkę z pasożytami mgr Wawrzyniec Kofta z Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie 27maja 1999r. - Ochrona środowiska jako problem prawny dr Dariusz Kiełczewski, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. 4 listopada 1999r. - Badania palinologiczne jako metoda rekonstrukcji środowiska przyrodniczego dr Bożena Noryśkiewicz i dr Andrzej Noryśkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 18 listopada 1999r. - Międzynarodowe konwencje i porozumienia dotyczące ochrony przyrody oraz dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie mgr Michał Rewucki, Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w

19 Warszawie.- 25 listopada 1999r. - Studia przyrodnicze w Holandii na podstawie własnych doświadczeń z semestralnych studiów w Wageningen Beata Wyrwas i Konrad Sachanowicz, studenci IV roku biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2 grudnia 1999r. - Przyroda Kalifornii jej naturalność i ochrona dr Wiesław Walankiewicz z Katedry Zoologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach 9 grudnia 1999r. - Możliwości wykorzystania mikroorganizmów w ochronie lasu dr Alicja Sierpińska oraz dr Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony lasu w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie. 16 grudnia 1999r. - Program Prezentacji Studenckich Kół Naukowych : SKN Ekologów Ciconia, SKN Ornitologów, SKN Przyrodników, SKN Mikrobiologów, KN Menedżerów Agrobiznesu, KN Ekonomistów Rolnictwa.- 16 grudnia 1999r.jy Żywność, Żywienie a zdrowie dr Lucjan Szponar, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. Prof. Dr med. Aleksandra Szczygła 15 stycznia 1998r. - Ochrona orłów i innych rzadkich gatunków ptaków drapieżnych w Polsce mgr Krzysztof Wacławek, Sekretarz Zarządu Komitetu Ochrony Orłów z siedziba w Olsztynku. -26 lutego 1998r. - Przestrzeń ekologiczna dla Polski mgr Bożenna Wójcik z Instytutu Na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie. 5 marca 1998r. - Nadbużański Park Krajobrazowy na tle różnych form ochrony przyrody w woj. siedleckim mgr inż. Robert Gazdowski, Dyrektor Nadbużańskiego Parku krajobrazowego oraz mgr inż. Zbigniew Kaszuba, Główny specjalista ds. Ochrony Przyrody i leśnictwa w Dyrekcji Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. - Kształtowanie się zespołów ryb wód śródlądowych prof. dr hab. Tadeusz Backiel z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.- 2 kwietnia 1998r. - Lokalne społeczności a ochrona przyrody w USA Msc. Harvey Potts, specjalista ds. Edukacji Ekologicznej; Amerykański Korpus Pokoju oraz Dr Wiesław Walankiewicz, pracownik naukowy IB WSRP w Siedlcach.- 2 kwietnia 1998r. - Ekologiczna ocena i klasyfikacja wód w krajach Unii Europejskiej dr Danuta Kudelska i mgr Hanna Soszka z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.- 28 maja 1998r. - Energie odnawialne i nieodnawialne prof. Dr hab. Mirosław Dakowski z Zakładu Fizyki

20 Doświadczalnej WSRP w Siedlcach.-15 października 1998r. - Pielęgnacja i ochrona drzew prof. dr hab. Ryszard Siwecki z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. 22 października 1998r. - Wybrane problemy ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej prof. Dr hab. Anna Stańczykowska Piotrowska, Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii. 29 października 1998r. - Wpływ wieku osobników na sukces reprodukcyjny u ptaków dr Cezary Mitrus z Zakładu Zoologii Instytutu Biologii WSRP w Siedlcach. 5 listopada 1998r. - Edukacja seksualna w szkole problemy dydaktyczne, organizacyjne i kadrowe dr med. Wanda Półtawska, Dyrektor Instytutu Teologii Rodziny, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wykładowca w Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim, członek Papieskiej Rady Rodziny, Unii Pisarzy medyków i Stowarzyszenia Dziennikarzy katolickich.- 12 listopada 1998r. - Cele i zadania inspekcji ochrony środowiska. Monitoring środowiska województwa siedleckiego mgr inż. Marek Gal, naczelnik wydziału inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Siedlcach. 19 listopada 1998r. - Program edukacji ekologicznej w Regionie Świętokrzyskim prof. Dr hab. Elżbieta Bezak Mazur, Kierownik Zakładu Podstaw Ochrony Środowiska w Katedrze Technologii Wody i Ścieków Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, członek komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowiska przy Ministrze OŚZNiL. 26 listopada 1998r. - Zdjęcia satelitarne w monitorowaniu środowiska prof. Dr hab. Tomasz Zawiła Niedźwiecki z Katedry Kartografii Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.- 3 grudnia 1998r. - Od ochrony przyrody do ekorozwoju prof. Dr hab. Bazyli Poskrobko z Politechniki Białostockiej. 10 grudnia 1998r Prawa i obowiązki nauczycieli w świetle znowelizowanej KARTY NAUCZYCIELA mgr Anna Nasiłowska, Dyrektor Działu Kadr Kuratorium Oświaty w Siedlcach 14 stycznia 1997r. - Główne problemy współczesnej bioetyki Ks. dr Stefan Kornas, adiunkt w Katedrze Bioetyki Wydziały Filozofii Chrześcijańskiej, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie -24 stycznia 1997r. - Ekosystemy wodne Wigierskiego Parku Narodowego i ich ochrona dr Maciej Kamiński, zastępca Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego 10 kwietnia 1997r.