- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014."

Transkrypt

1 Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary Industries Horsham, Victoria, Australia 18 lutego 2014r. - Więcej Dobrej Nauki prof. Janusz Bujnicki ( wykład odbędzie się w Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2, a jego celem będzie wsparcie polskich naukowców w przygotowaniu wniosków grantowych o finansowanie projektów badawczych, np. do Narodowego Centrum Nauki) 5 marca 2014r. - Czy inwazyjna Harmonia axyridis zagraża rodzimym biedronkom? dr Piotr Ceryngier, Zakład Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 20 marca 2014r. - Suplementy diety pochodzenia roślinnego - Prof. dr hab. Iwona Wawer, Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 15 maja 2014r. - Zaburzenia drzewostanów a zespoły ptaków Białowieskiego Parku Narodowego mgr Mustapha Sahel. Seminarium związane jest z przewodem doktorskim na Wydziale Przyrodniczym UPH, opiekun naukowy dr hab. Wiesław Walankiewicz, prof. UPH z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii 23 października 2014r. - Różnorodność biologiczna i sposoby użytkowania w górskich i subalpejskich agroekosystemach.( Biodiversity and farming practices in montane and subalpine agro-ecosystem.) -13 listopada 2014 Malie Lessard-Therrien University of Bern, Institute for Ecology and Evolution, Conservation Biology Division, Switzerland - Banki genów wobec starych i nowych wyzwań w ochronie roślin ex situ. Refleksje w 20 rocznicę utworzenia Banku Nasion w Powsinie.- mgr Adam Kapler Bank Nasion PAN w Warszawie Powsinie 20.listopada Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia Jak dziś chroni się przyrodę? Radosław Dzięciołowski V-Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra 11 grudnia Park Narodowy Lasu Bawarskiego i Park Narodowy Szumawy. Ciąć czy nie ciąć? oto ekologiczne pytanie. Dr hab. Wiesław Walankiewicz prof. UPH 10 stycznia 2013r. - Okruchy Albanii dr Grzegorz Bzdon Studium Turystyki i Rekreacji. Wykład połączony z wernisażem wystawy fotograficznej Macieja Cmocha i Tomasza Nowackiego. 14 marca 2013r.

2 - Kynologia w pigułce blaski i cienie hodowli psów Jadwiga Konkiel, kynolog, Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny, hodowca seterów irlandzkich Arisland -21 marca 2013r. - Reakcja różnych grup systematycznych na zmiany w systemach koszenia na ekstensywnie użytkowanych łąkach po trzech latach eksperymentu. Pierrick Buri University of Bern, Institute for Ecology and Evolution, Conservation Biology Division 25 marca 2013r. - Lasy nizinne Teraju badania ornitologiczne w Nepalu dr hab. Wiesław Walankiewicz oraz dr hab. Dorota Czeszczewik, profesorowie UPH 4 kwietnia 2013r. - Organizacja systemu gospodarowania chemikaliami i odpadami niebezpiecznymi na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach - dr Ewa Olszewska, Pełnomocnik Rektora ds. gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 11 kwietnia 2013r. - Jata skarb Ziemi Łukowskiej mgr inż. Grzegorz Uss, Nadleśniczy nadleśnictwa Łuków ( dodatkowa atrakcją seminarium będzie wystawa fotograficzna w holu Instytutu Biologii przedstawiająca przyrodę Rezerwatu Jata) 9 maja Perygrynacje etnograficzne. Zwyczaje grzebalne w prawiosławiu dawniej I dziś. Żaneta Hut i Anna Poteraj ( Studentki II roku biologii studiów magisterskich) pod opieką i konsultacją naukowodydaktyczna dr Hanny Mańkowskiej Pliszki 19 stycznia 2012r. - Antyoksydacyjny potencjał herbat przygotowanych na bazie krzewu Camellia spp. Mgr Angelika Stefaniak doktorantka na Wydziale Przyrodniczym UPH. Opiekun naukowy: prof. zw. dr hab. Bogumił Leszczyński, Kierownik Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej. 23.lutego 2012r. - O fenomenie ekspansji pospolitego pająka Argiope bruennichi ( tygrzyka) mgr Wioletta Wawer, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie doktorantka w Muzeum i Instytucie PAN 1 marca 2012r. - Kurhany na dzikich polach dziedzictwo kultury i ostoje ukraińskiego stepu - dr hab. Barbara Sudnik Wójcikowska, prof. nadzwyczajny UW w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska 15 marca 2012r. - Biochemiczne mechanizmy obronne roślin przeciw roślinożernym owadom dr Grzegorz Chrzanowski z Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Przyrodniczym UPH 29 marca 2012r. - Paleoekologiczny klucz w ochronie obszarów jeziorno-torfowiskowych dr Mariusz Gałka z Zakładu Biogeografii i Paleobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14 kwietnia 2012r. - Genotypowe i fenotypowe cechy pałeczek Escherichia coli wyizolowanych od osób z

3 zakażeniami układu moczowego mgr Jolanta Wicha z Zakładu Bakteriologii w Szpitalu w Wołominie 31 maja 2012r. - Przyszłość życia na Ziemi w świetle hipotez Gai i Medei prof. dr hab. Joanna Pijanowska z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego 15 listopada 2012r. - Czynniki warunkujące zimowanie ptaków w otwartym krajobrazie rolniczym dr Artur Goławski z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii UPH 29 listopada 2012r. - Sieć Natura 2000 szansą dla wszystkich mgr inż. Dorota Starczewska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach. 6 grudnia 2012r Występowanie i charakterystyka czynników etiologicznych mastitis u krów na terenie Polski Północno-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem szczepów Staphylococus aureus mgr Aneta Frankowska. Seminarium związane jest z otwarciem przewodu doktorskiego na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach - opieka naukowa prof. dr hab. Antoni Jakubczak 20 października 2011r. - Znaczenie warunków noclegu w gospodarce energetycznej mazurka ( Passer montanus ) w okresie zimowym mgr Andrzej Haman. Seminarium związane jest z otwarciem przewodu doktorskiego na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach - opieka naukowa dr hab. Cezary Mitrus 27 października 2011r. - Rośliny z probówki dr Józef Klocek. Dla osób zainteresowanych, po wykładzie przewidziana jest prezentacja roślin otrzymanych metodą in vitro w Katedrze Fizjologii Roślin i Genetyki 1 grudnia 2011r - Dzięcioły najbardziej leśne ptaki dr hab. Wiesław Walankiewicz, prof. UPH Katedra Zoologii 15 grudnia 2011r. - The influence of fallen coarse woody debris on leaf litter spiders - Alberto Castro z Aranzadi Society of Sciences w San Sebastian ( Hiszpania) 5 maja 2011r Molekularne profilowanie mięsaków kości i tkanek miękkich - dr Hubert Sytykiewicz z Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej AP 4 marca 2010r. - Dlaczego chrześcijanie powinni być ekologami? mgr Krzysztaf Wojciechowski z Katolickiego

4 Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 11 marca 2010r. - Czy istnieje gatunek Homo sapiens? dr Marcin Ryszkiewicz z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie 18 marca 2010r. - Młodzi w nauce 25 marca 2010r - Studenckie Koło Naukowe zaprasza na prezentacje: I część prezentacja Studenckich Kół Naukowych ( Przyrodników, Ekologów Ciconia, Ornitologów, Biologów Molekularnych) II część sesja naukowa - Muchawka po katastrofie ekologicznej lipiec 2009 Izabela Mazurek i Olga Szynkarczyk - Drugie życie turzycy? Justyna Semeniuk - Wędrówki ptaków przez Gibraltar Emilia Kuternoga - Badanie parametrów kinetycznych chlorofilazy izolowanej z wybranych gatunków roślin Katarzyna Jagiełło - Kultura bezpieczeństwa jako koło ratunkowe w sytuacjach trudnych, kryzysowych Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk z Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym AP, Dyrektor Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa 13 maja 2010r. - Zmiany w tkance krwiotwórczej karpia (Cyprinus carpio L. ) pod wpływem miedzi i kadmu mgr Elżbieta Kondera z Zakładu Fizjologii Zwierząt w Instytucie Biologii UPH 4 listopada 2010r Mechanizmy regulacji morfogenezy drzew - Dr hab. prof. SGGW Jacek Zakrzewski z Katedry Botaniki Leśnej na Wydziale leśnym SGGW. Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 15 stycznia 2009r. - Spotkanie Dyskusyjne nt. zrównoważonego rozwoju 19 lutego 2009r. zorganizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Instytutem Biologii AP. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Andrzej Kassenberg Konferencja w Poznaniu nt. zmian klimatycznych podsumowanie. Tadeusz Burger stosunek Polaków do spraw ochrony środowiska wyniki badan Bożenna Wójcik Wpływ na przyrodę rozwoju energetyki odnawialnej nowe dylematy zrównoważonego rozwoju. Czynniki ograniczające liczebność i sukces lęgowy mew i rybitw na Wiśle. Znaczenie aktywnych

5 działań ochronnych. Mgr Agata Urbanek z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym. 26 lutego 2009r. - Naukowe spojrzenie na miłość dr Waldemar Krynicki z Uniwersytetu w Nantes ( Francja) -5 marca 2009r. - Występowanie jagodzisk borówki czarnej w Polsce Prof. dr hab. Stanisław Głowacki Profesor SGGW w Warszawie i Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. 12 marca 2009r. - Występowanie i czynna ochrona strzebli błotnej zagrożonej krajowej ryby karpiowatej Doc. dr hab. Jacek Wolnicki z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Kierownik Zakładu Rybactwa Stawowego w Żabieńcu 23 kwietnia 2009r. - Przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis (L) w zbiorowiskach roślinnych Doliny Bugu mgr Agnieszka Cibor Stefańska Doktorantka na Wydziale Przyrodniczym AP 7 maja 2009r. - Żywność zmodyfikowana genetycznie nadzieje i zagrożenia Prof. dr hab. Antoni Jakubczak Kierownik Zakładu Mikrobiologii W Instytucie Biologii AP 14 maja 2009r. - Preferencje siedliskowe lęgowych ptaków wodnych na stawach karpiowych Lubelszczyzny mgr Marek Nieoczym z Katedry Zoologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 19 listopada 2009r. - Biologia dawniej i dzisiaj Prof. dr hab. Bogumił Leszczyński, Kierownik Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej AP 26 listopada 2009r. - Badania migracji ptaków w dolinie rzeki Kerulen w Mongolii dr Artur Goławski, dr Zbigniew Kasprzykowski, prof. Cezary Mitrus, mgr Tomasz Stański z Instytutu Biologii AP -3 grudnia 2009r Czy trudno jest popularyzować naukę? Jak to robią w Wyborczej? dr Sławomir Zagórski, Szef Działu Nauka w Gazecie Wyborczej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl. 10 stycznia 2008r. - Proekologiczna misja współczesnej chemii. Dr hab. Teodozja Lipińska z Instytutu Chemii AP w Siedlcach. 17 stycznia 2008r. - Jak pierwotna jest Puszcza Białowieska? dr hab. Wiesław Walankiewicz z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii AP w Siedlcach. 28 lutego 2008r. - Badania taksonomiczne afrykańskich storczyków z rodzaju Eulophia dr Krystyna Nowicka Falkowska z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP w Siedlcach. 6 marca 2008r.

6 - Decentralizacja ścieków szansą dla terenów wiejskich dr Stefan Tucholski z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie 13 marca 2008r. - Biofilm bakteryjny oraz jego udział w patogenezie zakażeń dr. hab. Barbara Kot z Zakładu Mikrobiologii IB w Siedlcach. 10 kwietnia 2008r. - Natura 2000 a rozwój lokalny potrzeba nowego spojrzenia mgr Bożenna Wójcik z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. 17 kwietnia 2008r. - Założenia, wdrażanie i funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Europie i w Polsce dr Michał Falkowski z Zakładu Botaniki IB w Siedlcach. 22 kwietnia 2008r. - Założenia i wyznaczanie sieci Natura 2000 dr Michał Falkowski z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii. 15 maja 2008r. - Projekcja filmu Duśka oraz spotkanie z bohaterką filmu dr Wandą Półtawską, Honorową Obywatelką Siedlec. 10 czerwca 2008r. - Komunikowanie się drobnoustrojów prof. dr hab. Eugenia Gospodarek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 23 października 2008r. - Akwakultura ryb karpiowatych w Polsce gatunki, metody i główne problemy mgr Justyna Sikorska z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu. 6 listopada 2008r. - Modelowanie matematyczne w naukach biologicznych mgr. Inż. Andrzej Konstantynowicz z Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. 13 listopada 2008r. - Ewolucja widziana okiem anatoma prof. dr hab. Jarosław Wysocki z Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii w Siedlcach. 20 listopada 2008r. - Different aspects of plant Glycobiology Prof. Guy Costa, Uniwersytet w Limoges, Francja. 27 listopada 2008r. - Przyroda Raf Koralowych dr Grzegorz Soszka (Fundacja miłośników Raf Koralowych Rada naukowa Fundacji Przewodniczący ) 4 grudnia 2008r Kynologia. Wybrane problemy w hodowli psów rasowych. Jadwiga Konkiel, Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny. 11 stycznia 2007r. - Ochrona przyrody a resocjalizacja na przykładzie projektu edukacyjnego Czarna Owca Krzysztof Konieczny, przyrodnik z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Pro Natura. 18

7 stycznia 2007r. - Tajemnica średniowiecznej czaszki ze stanowiska archeologicznego w Kiejach dr Hanna Mańkowska Pliszka z Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii AP. 22 lutego 2007r. - Zrównoważony rozwój mity czy konieczność? dr Andrzej Kassenberg, założyciel i Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, a ponadto: Członek Polskiego Klubu Ekologicznego, uczestnik Okrągłego Stołu, Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 1992 i w Johannesburgu 2002, członek Rady ds. Środowiska Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2005r. 1 marca 2007r. - Jak pięknie być sobą Karolina Choroś, specjalistka profesjonalnego makijażu firmy Max Factor. 8 marca 2007r. - Obce i inwazyjne zwierzęta w wodach Polski dr Michał Grabowski z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii. 15 marca 2007r. - Homo habilis małpa czy człowiek? prof. dr hab. Jarosław Wysocki oraz dr Hanna Mańkowska Pliszka i Piotr Żychowski z Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii AP. 22 marca 2007r. - Ochrona przyrody okiem przyrodnika i samorządowca dr Sławomir Chmielewski, absolwent Wydziału Rolniczego WSRP w Siedlcach, członek Mazowiecko- Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, przyrodnik, burmistrz Gminy Mogielnica. 29 marca 2007r. - How to trick codling moth? Manipulation with neonate larvae behavior to the benefit of the grower Ph. D. Maciej Pszczółkowski z Missouri State University. 26 kwietnia 2007r. - Towards understanding powdery mildew grapevine interaction Ph.D. Lazslo Kovacs z Missouri State University. 26 kwietnia 2007r. - Jak założyć własna firmę? Działania urzędów pracy na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Piotr Karaś, Dyrektor Filii w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. 25 października 2007r. - Metody utylizacji odpadów w Polsce na tle rozwiązań europejskich Jacek Paluszkiewicz, Prezes Zarządu Utylizacji Odpadów Sp. z. o.o. w Siedlcach. 15 listopada 2007r. - Zyski i koszty kolonijnego gniazdowania ptaków dr Zbigniew Kasprzykowski z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w IB AP w Siedlcach. 22 listopada 2007r. - Informacja naukowa dostępna w sieci internet mgr Ewa Kozarska z Działu Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AP w Siedlcach. 8 listopada 2007r. - Zielona chemia klucz do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego dr hab. Teodozja M. Lipińska 5 grudnia 2007r. Plan wykładu :

8 -Istniejące zagrożenia środowiska -Program proekologicznych działań współczesnych chemików -Przykłady nowych rozwiązań - Ochrona ekosystemów leśnych mgr inż. Ireneusz Kaługa oraz mgr. Inż. Mirosław Rzępała z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 6 grudnia 2007r. - Dlaczego na Boże Narodzenie ubieramy choinkę? dr Katarzyna Smyk z Zakładu Kultury Polskiej, Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. 13 grudnia 2007r Synchronizacja ruchów u naczelnych jako wyraz powiązań filogenetycznych mgr Hanna Mańkowska-Pliszka z Zakładu Morfologii Kręgowców w IB Akademii Podlaskiej 5 stycznia 2006r. - Polskie badania Antarktyki prof. Dr hab. Andrzej Tatur z Zakładu Biologii Antarktyki PAN, pracownik naukowy Centrum Badań Ekologicznych PAN, członek Komitetu Badań Polarnych PAN. 12 stycznia 2006r. - Zioła w medycynie naturalnej Dr n. med. Leszek Marek Krześniak, Gabinet Medycyny Naturalnej w Warszawie. Autor radiowych i telewizyjnych audycji Minuta dla Zdrowia 2 marca 2006r. - Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce Dr Klaudia Giordano z Katedry Ochrony Środowiska, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 9 marca 2006r. - Lasy i społeczeństwo Sławomir Trzaskowski, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych 16 marca 2006r. - Gdzie straszy demon Darwina? prof. Dr hab. Janusz Uchmański,Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska w IB AP, CBE PAN w Dziekanowie Leśnym 6 kwietnia 2006r. - Dynamika nagromadzania wybranych metabolitów w tkankach żywicieli mszycy czeremchowo zbożowej (Rhopalosiphum padi /L/) mgr Paweł Czerniewicz z Katedry Biologii Molekularnej i Biofizyki na Wydziale Rolniczym AP 20 kwietnia 2006r lat po Czarnobylu. Pierwiastki promieniotwórcze w żywności mieszkańców Wschodniej Polski dr hab. Elżbieta Królak, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska w IB AP, oraz mgr Jadwiga Karwowska, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie 27 kwietnia 2006r. - Allelopatia od molekuł do agroekosystemu prof. Dr hab. Helena Gawrońska z Samodzielnego

9 Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie 11 maja 2006r. - Biosynteza i rola fizjologiczna niektórych węglowodanów w nasionach soi i gryki prof. Dr hab. Marcin Horbowicz, Katedra Fizjologii Roślin i Genetyki w IB AP 25 maja 2006r. - Metabolity wtórne regulujące interakcje pomiędzy roślinami i mikroorganizmami Zobel, Trend University, Canada 1 czerwca 2006r. prof. Alicja - HCV można pokonać mgr Elżbieta Stańczuk, Kierownik Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siedlcach. 26 października 2006r. - Różne aspekty przestępczości narkotykowej dr Lucyna Dołowska Żabka z Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii AP, oraz Komisarz Rafał Ługowski i policjanci z Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 9 listopada 2006r. - Induced defence mechanisms against aphids in cereals prof. Lisbeth Jonsson z Soderthorn University w Sztokholmie 16 listopada 2006r. - Relacje nauka wiara w kontekście sporu o teorie ewolucji prof. dr hab. Bogumił Leszczyński z Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej. 23 listopada 2006r. - Zabytki kultury w regionie siedleckim mgr Cezary Ostas, historyk sztuki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach. 30 listopada 2006r. - Sport i wychowanie fizyczne w kształceniu młodzieży Bartłomiej Korpak, Sekretarz Generalny Akademickiego Związku Sportowego. 7 grudnia 2006r. - Boże Narodzenie w polskiej tradycji dr Tadeusz Boruta z Instytutu Historii AP 14 grudnia 2006r Różnorodność biologiczna w rolnictwie i GMO zagrożeniem dla bioróżnorodności Polski Ewa Sieniarska i Elżbieta Priwiezieńcew ze Społecznego Instytutu Ekologicznego z Warszawy 6 stycznia 2005r. - Jak zróżnicowanie termiczne skrzeku wpływa na rozwój jaj żaby moczarowej? mgr Paweł Boniecki z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym k/warszawy 13 stycznia 2005r. - Ukryty potencjał owsa mgr Henryk Dębski z Zakładu Genetyki i Fizjologii Roślin IB 24 lutego 2005r. - Prawda w sporze o Tatry Radosław Ślusarczyk i Tomasz Borucki - Stowarzyszenie Pracownia na

10 Rzecz Wszystkich Istot Ośrodek Głębokiej Ekologii 3 marca 2005r. - Porosty lichenizowane grzyby dr inż. Paweł Czarnota Adiunkt w Pracowni Naukowo- Edukacyjnej Gorczańskiego Parku Narodowego 10 marca 2005r. - Grzyby owadobójcze: siedliskowe i genetyczne uwarunkowania interakcji w układzie pasożyt żywiciel mgr Anna Augustyniuk Kram z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym k/warszawy 17 marca 2005r. - Biologia i ekologia szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella mgr Artur Baranowski Doktorant UMK w Toruniu, Zakład Ekologii Zwierząt 7 kwietnia 2005r. - Dryf symbiotyczny co się dzieje z małymi reliktowymi populacjami? prof. dr hab. Andrzej Chlebicki Kierownik Zakładu Mikologii w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie 21 kwietnia 2005r. - Dieta lisów w wybranych fizjocenozach Lubelszczyzny mgr inż. Wojciech Zwolski doktorant w Katedrze Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych w Akademii Rolniczej w Lublinie 28 kwietnia 2005r. - Kulturotwórcza rola przyrody Lechosław Herz, przyrodnik, autor wielu wspaniałych przewodników turystycznych 5 maja 2005r. - Bursztyn i inne żywice kopalne geneza i występowanie mgr Andrzej Piotrowski 2 czerwca 2005r. - Aktualne problemy zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Zielonych Płuc Polski prof. dr hab. Stefan Kozłowski Przewodniczący Komitetu Człowiek i Środowisko PAN, Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus PAN, Wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku 19 maja 2005r. - Analiza wylęgowości i jakości jaj obejmująca szczegółowe badanie ultrastruktury skorup wybranych gatunków ptaków z podgromady Paleognathe mgr Monika Wiercińska doktorantka w Katedrze Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Akademia Rolnicza w Szczecinie. 20 października 2005r. - Reintrodukacja sokoła wędrownego- zagrożenie czy szansa dla gatunku? Mgr inż. Ireneusz Kaługa Wiceprezes Towarzystwa Przyrodniczego Bocian 27 października 2005r. - Gospodarka wodno-ściekowa na terenach rolniczych dr Włodzimierz Ławacz EKOPAN 3 listopada 2005r. - Ekologiczna ciągłość rzek w aspekcie migracji ryb i możliwości ich restytucji Doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu. 17 listopada 2005r. - Dzikus w mieście czyli jak psychologia ewolucyjna tłumaczy atawizmy człowieka dr Zbigniew Kasprzykowski z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii AP 24 listopada 2005r. - Model wewnątrzgatunkowej konkurencji ślimaka Achatina achatina mgr Nataliya Khvorostova

11 z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym k/warszawy 1 grudnia 2005r. - Turystyka Polsko Białoruska. Perspektywy rozwoju mgr Jadwiga Siedlecka Siwuda Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, Fundacja Europy Środkowo Wschodniej Lithuania 8 grudnia 2005r. - Kariera naukowa blaski i cienie oraz Przedświąteczna podróż dookoła świata prof. Dr hab. Bogumił Leszczyński, Kierownik Katedry Biochemii na Wydziale Rolniczym Akademii Podlaskiej 15 grudnia 2005r. 2004r - Edukacyjna ścieżka ekologiczna w nowym systemie kształcenia dr Renata Stoczkowska z Zakładu Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii AP - 8 stycznia 2004r. - Edukacja leśna na przykładzie Nadleśnictwa Siedlce wykładowcy : mgr inż. Janusz Szerszeńnadleśniczy,mgr inż. Jerzy Osiak -z-ca nadleśniczego, mgr inż. Marta Rychlik specjalista, mgr inż. Krzysztof Rychlik specjalista 15 stycznia 2004r. - Specyfika krążenia żylnego w obszarze głowy u człowieka aspekty kliniczne i anatomoporównawcze prof. dr hab. Jarosław Wysocki Kierownik Zakładu Morfologii Kręgowców w Instytucie Biologii AP 26 lutego 2004r. - Wpływ miedzi i kadmu na przebieg rozwoju embrionalnego karpia mgr Katarzyna Ługowska z Katedry Fizjologii Zwierząt AP 4 marca 2004r. - Badanie aktywności proteolitycznej drobnoustrojów w kontekście ich patogenności (Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes) dr Paweł Kaszycki z Akademii Rolniczej w Krakowie 11 marca 2004r. - Ekologia i patomechanizm zakażeń Staphylococcus aureus dr hab. Jacek Miedzobrodzki z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - 11 marca 2004r. - Malakocenozy dużych nizinnych zbiorników zaporowych dorzecza Wisły dr Ewa Jurkiewicz- Karnkowska z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska IB AP 18 marca 2004r. - W poszukiwaniu południowych Salticidae (Arachnida :Araneae) prof. dr hab. Marek Żabka, Kierownik Katedry Zoologii, Dyrektor Instytutu Biologii AP 25 marca 2004r. - Wpływ miedzi i kadmu na stadia młodociane karpia mgr Piotr Sarnowski z Katedry Fizjologii Zwierząt AP 1 kwietnia 2004r. - Biochemiczne i anatomiczne aspekty żerowania mszycy czeremchowo zbożowej (Rhopalosiphum padi) /L./ na żywicielu pierwotnym mgr Hubert Sytykiewicz z Katedry Biologii Molekularnej i Biofizyki AP 15 kwietnia 2004r.

12 - Rola wyrobisk poeksploatacyjnych w zachowaniu różnorodności florystycznej terenów rolniczych i leśnych Wysoczyzny Siedleckiej mgr Grzegorz Bzdon z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP 22 kwietnia 2004r. - Struktura przestrzenna flory naczyniowej miasta Siedlce mgr Janusz Krechowski z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP 29 kwietnia 2004r. - Tendencje w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych w Polsce i na świecie Prof. dr hab. Wiesław Stawiński, Profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie 15 maja 2004r - Jak interesująco i nowocześnie nauczać przyrody z wykorzystaniem programu i podręczników Wydawnictwa MAC Edukacja dr Ryszard Kowalski z Zakładu Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii AP 17 maja 2004r. - Wpływ jakości terytorium na sukces lęgowy miejskiej populacji kosa (Turdus merula) w Szczecinie mgr Sebastian Guentzel, Doktorant z Katedry Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt AR w Szczecinie 20 maja 2004r. - Edukacja seksualna w szkole oraz Rola szkoły w wychowaniu człowieka Dr n. med. Wanda Półtawska Członek Papieskiej Rady ds. Rodziny, Członek Papieskiej Akademii Pro Vita 26 maja 2004r. - Aktualne problemy ochrony życia człowieka w Polsce dr inż. Antoni Zięba Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka 27 maja 2004r. - Stres strategie ochronne Prof. dr hab. Zdzisław Ples z Wyższej Szkoły Teologiczno Humanistycznej w Podkowie Leśnej 3 czerwca 2004r. - Rola osoki aleosowatej - Stratiotes aloides /L/ w ekosystemie starorzecza Bugu mgr Małgorzata Strzałek z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii AP 28 października 2004r. - Sześć wieków ochrony Puszczy Białowieskiej Królestwa Żubra dr Wiesław Walankiewicz i dr Dorota Czeszczewik z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii AP 4 listopada 2004r. ( Jest to prezentacja przedstawiona w ramach Festiwalu Nauki we Francji w październiku 2004r w Muzeum Człowieka w Paryżu i Fontainebleou) - Przełom tysiącleci przełomem demograficznym Prof. dr hab. Janusz Czyż z Katedry Analizy Funkcjonalnej i Historii Matematyki na Wydziale nauk Ścisłych AP 18 listopada 2004r. - Matematyka ewolucji a logika ewolucjonistów Prof. dr hab. Mirosław Dakowski z Katedry Fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych AP 25 listopada 2004r. - Socjoekonomiczny model rozwoju i zachowań człowieka Prof. Dr hab. Franciszek Szlosek Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki AP 2 grudnia 2004r. - System socjalny i zmiany liczebności populacji nornicy rudej Doc. Dr hab. Gabriela Bujalska Grum z Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Dziekanowie Leśnym 8 grudnia

13 2004r. - ABC pierwszej pomocy przedmedycznej Seminarium przeprowadzą nauczyciele i studenci Medycznego Studium Zawodowego w Siedlcach pod kierunkiem mgr Zofii Ciołczyk dyrektora i mgr Zofii Misior wicedyrektora 9 grudnia 2004r Jak korzystać z zasobów informacyjnych Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej mgr Ewa Kozarska i mgr Beata Osińska z Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AP 6 marca 2003r. - Stechiometria w ekologii prof. Dr hab. Lech Kufel z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii AP, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego 13 marca 2003r. - Flora i niektóre aspekty zróżnicowania szaty roślinnej poboczy dróg przy trasie Siedlce Łochów mgr Katarzyna Piórek z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP w Siedlcach 20 marca 2003r. - Mszaki Siedlec na tle warunków ekologicznych miasta mgr Beata Trzpil Zwierzyk z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii AP 27 marca 2003r. - Puszcza Białowieska na tle przyrody Yellowstone i Yosemite dr Wiesław Walankiewicz, pracownik Katedry Zoologii w Instytucie Biologii AP 3 kwietnia 2003r. - Przylżeńce (Thysanoptera) wybranych biotopów Lublina mgr Katarzyna Czepiel z Katedry Zoologii AR w Lublinie 10 kwietnia 2003r. - Wojny o energię prof. Dr hab. Mirosław Dakowski z Katedry Fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych Akademii Podlaskiej 8 maja 2003r. - Od Linneusza do PhyloCode mgr Karol Sabath z Muzeum Ewolucji w Warszawie 15 maja 2003r. - Strategia warunkowa w polowaniu pająka Yllenus arenarius ( Araneae, Salticidae) dr Maciej Bartos z Zakładu Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej Uniwersytetu Łódzkiego 29 maja 2003r. - Wpływ wybranych naturalnych i syntetycznych terpenoidów na zachowanie i żerowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.) mgr Katarzyna Dancewicz z Zakładu Biologii Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 23 października 2003r. - Przystosowania do lokomocji nadrzewnej Naczelnych wynikające ze zmienności piramidy kości skroniowej w odniesieniu do podstawy czaszki mgr Hanna Mańkowska Pliszka z Katedry Morfologii Kręgowców Instytutu Biologii AP 30 października 2003r.

14 - Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN działania na rzecz ochrony przyrody na przykładzie projektu prowadzącego do powołania użytków ekologicznych przez gminne samorządy mgr inż. Mirosław Rzępała i mgr inż. Ireneusz Kaługa 6 listopada 2003r. - Fauna pająków (Araneae) wybranych typów lasów liściastych w Puszczy Białowieskiej dr Marzena Stańska z Katedry Zoologii Instytutu Biologii AP 13 listopada 2003r. - Obrączkowanie ptaków jako metoda badania wędrówek i monitoringu wielkoskalowego populacji dr Jarosław Nowakowski z Katedry Zoologii Instytutu Biologii AP 20 listopada 2003r. - Pająki agrocenoz południowego Podlasia mgr Maria Oleszczuk z Katedry Zoologii Instytutu Biologii AP 4 grudnia 2003r. - Występowanie herbicydów chlorofenoksyoctowych w tkankach roślin, glebie i wodach powierzchniowych zlewni rzeki Liwiec mgr Robert Krzyżanowski z Katedry Biochemii AP 11 grudnia 2003r. - Wpływ wielkości i struktury skupiska lęgowego na wybrane parametry populacji gawrona Corvus frugilegus mgr Zbigniew Kasprzykowski z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Instytutu Biologii AP 18 grudnia 2003r Powierzchniowa retencja wód w krajobrazie Podlasia, a stan środowiska przyrodniczego prof. Dr hab. Andrzej Górniak z Uniwersytetu w Białymstoku -10 stycznia 2002r. - Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej, w programie seminarium wystąpienie przedstawiciela władz MTOF wydawcy książki pt. Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej, oraz wystąpienie redaktorów książki: mgr Henryka Kota i mgr Andrzeja Dombrowskiego 17 stycznia 2002r. - Nadbużański Park Krajobrazowy szanse i zagrożenia mgr inż. Dorota Starczewska Dyrektor Nadbużańskiego PK z zespołem współpracowników 21 marca 2002r. - Toksyczny wpływ metali na ryby prof. Dr hab. Barbara Jezierska Kierownik Zakładu Fizjologii Zwierząt z zespołem współpracowników 18 kwietnia 2002r. - Populacja dzięciołów nizinnych liściastych lasów Ameryki Północnej dr. Paul Hamel Southern Research Station, Laboratory Forest Service Stoneville, Mississipi USA 25 kwietnia 2002r. - Fundusz wspierający działania proekologiczne dr Tomasz Skrzyczyński, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie 9 maja 2002r. - IV Międzynarodowe Forum Budownictwa w Siedlcach Miejski Klub Sportowy Pogoń oraz

15 Instytut Biologii AP w Siedlcach maja 2002r. - Gospodarka substancjami i odpadami w świetle aktualnego prawa o ochronie środowiska dr Krystyna Oprządek z Zakładu Chemii Środowiska w Instytucie Chemii AP w Siedlcach 28 listopada 2002r. - Szyszynka jako przekaźnik informacji świetlnych środowiska prof. Dr hab. Krystyna Skwarło Sońta z Zakładu Fizjologii Zwierząt Kręgowych na Wydziale Biologii UW 5 grudnia 2002r. - Rozwój podstawowych układów w okresie larwalnym ryb dr Teresa Ostaszewska z Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW 12 grudnia 2002r Problemy ekologii w procesie integracji z Unią Europejską Cezary Starczewski Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Środowiska RP 15 marca 2001r. - Narkomania i inne uzależnienia jako problem społeczny Inga Grzebieliszewska i Tadeusz Paciorek psychologowie z Instytutu Służby Społecznej im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach, oraz Rafał Ługowski podkomisarz z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 22 marca 2001r. Współorganizatorem seminarium jest Miejska Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach - Przyroda Afryki wrażenia zoologa i parazytologa prof. dr hab. Stanisław L. Kazubski z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. -29 marca 2001r. Współorganizatorami seminarium są: Zarząd Okręgowy LOP w Siedlcach, Dyrekcja Nadbużańskiego PK, Mazowieckie Towarzystwo Ochrony fauny. - Przyroda, kamera i my Jan i Bożena Walencik filmowcy specjalizujący się w tematyce przyrodniczej, autorzy wielu filmów i współpracownicy Telewizji Polskiej.- 29 marca 2001r. - Nie widzą? Nie czują? Mity o przywrach i tasiemcach dr Andrzej Czubaj Kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 5 kwietnia 2001r. - Strefa litoralu a eutrofizacja jezior prof. Dr hab. Ewa Pieczyńska z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. 26 kwietnia 2001r. - Jubileuszowa sesja prof. Dr hab. Anny Stańczykowskiej Piotrowskiej 26 kwietnia 2001r. - Zagadnienia poradnictwa genetycznego wobec postępów genetyki Doc. Dr hab. Anna Tylki Szymańska, z Kliniki Chorób Metabolicznych Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.- 10 maja 2001r. - Bezpośrednie dowody ewolucji prof. Dr hab. Jerzy Dzik z Instytutu Paleobiologii PAN w

16 Warszawie 24 maja 2001r. - Zespoły leśne Polski poszukiwania uwarunkowań klimatycznych doc. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. 31 maja 2001r. - Roślinność segetalna Doliny Strugu mgr Maria Ziaja z Zakładu Turystyki Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 29 listopada 2001r. - Kształtowanie postaw proekologicznych w nauczaniu i wychowaniu dr Natalia Wanda Skinder, dydaktyk chemii, emerytowany pracownik Instytutu Kształcenia Nauczycieli ODN we Wrocławiu. 6 grudnia 2001r. - Aktywność enzymatycznych antyoksydantów u roślin niewrażliwych i wrażliwych na działanie haloksyfopu mgr Urszula Wiloch z Zakładu Genetyki i Fizjologii Roślin Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej. 13 grudnia 2001r Badania awifauny na zalewowej sawannie w Wenezueli Prof. Dr hab. Jan Pinowski, Kierownik Zakładu Ekologii Kręgowców PAN w Dziekanowie Leśnym 6 stycznia 2000r. - Sto lat obrączkowania ptaków metody, wyniki i perspektywy mgr Jarosław Nowakowski z Katedry Zoologii Akademii Podlaskiej 13 stycznia 2000r. - Wiesiołek (Oenothera L.) roślina inwazyjna we florze Europy prof. Dr hab. Krzysztof Rostański,Kierownik Katedry Botaniki Systematycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 13 stycznia 2000r. - Filmowanie przyrody jako życiowa pasja Sławomir Wąsik, fotografik, filmowiec specjalizujący się w tematyce przyrodniczej 17 lutego 2000r. - Biologiczna rola reaktywnych form tlenu i azotu prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Kierownik Katedry Biofizyki Molekularnej w Instytucie Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprzewodniczący polskiej sekcji Society for Free Radical Research 24 lutego 2000r. - Komensalizm w otoczeniu wilków na przykładzie Puszczy Białowieskiej Nuria Selva Fernandez, doktorantka w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży 2 marca 2000r. - Tkanie sieci Jak prowadzić zajęcia metodami aktywizującymi? mgr Bogna Stawicka, absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogiki Myślenia Twórczego w WSPS w Warszawie, trener technik twórczego działania. 9 marca 2000r. - Prawo na straży przyrody dr Dariusz Kiełczewski, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku 17 marca 2000r.

17 - Sygnalizacja alarmowa altruizm czy egoizm? prof. Dr hab. Joanna Pijanowska, V-ce Dyrektor Instytutu Zoologii w Uniwersytecie Warszawskim, profesor w Zakładzie Hydrobiologii UW 23 marca 2000r. - Rajski ogród pod progiem pustyni czy będzie utracony? Przyroda raf koralowych prof. Dr hab. Tomasz Umiński, profesor w Zakładzie Zoologii UW, autor XIII tomu Wielkiej Encyklopedii Geografii Świata Zwierzęta Ziemi, Wydawnictwo Kurpisz z Poznania 30 marca 2000r. - Najważniejsze 3 minuty ABC pierwszej pomocy lek. Med. Paweł Żuk, kardiolog z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CENTRUM oraz Michał Powałka, ratownik medyczny. - Fitoplankton płytkich jezior mgr Wojciech Pęczuła, asystent w Katedrze Botaniki i Hydrobiologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 13 kwietnia 2000r. - Nowatorski program chemii w gimnazjum dr Jan Rajmund Paśko z Akademii Pedagogicznej w Krakowie 8 maja 2000r. - Czy różnorodność roślin wpływa na stan gleby i żyjące w niej organizmy? prof. Dr hab. Anna Kajak z Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym -18 maja 2000r. - Przyroda Krymu Artur Baranowski i Konrad Sachanowicz, studenci biologii w Akademii Podlaskiej 25 maja 2000r. - W poszukiwaniu Arki Noego prof. Dr hab. Marek Żabka z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii AP w Siedlcach 9 listopada 2000r. - Pomniki przyrody jako jedna z form ochrony przyrody w Polsce mgr Anna Broś z Biura Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 30 listopada 2000r. - Problemy ochrony Morza Bałtyckiego Prof. Dr hab. Ludwik Żmudziński z Centrum Biologii Morza PAN w Gdyni 14 grudnia 2000r Programowana śmierć komórek w ontogenezie roślin wyższych prof. Dr hab. Maria Charzyńska z Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin, Instytutu Botaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.- 14 stycznia 1999r. - Jak zapanować nad stresem? Techniki Przetrwania. Dr Zdzisław Ples z Polskiego Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina 18 lutego 1999r. - Jak korzystać z bogatej oferty bankowych usług? Krystyna Stępień Bednarek, Dyrektor PKO

18 S.A I Oddział w Siedlcach 25 lutego 1999r. - Problemy badania wędrówek ptaków w Europie Wschodniej prof. Dr hab. Przemysław Busse z Uniwersytetu Gdańskiego 2 marca 1999r. - Polska widziana z zagranicy dr hab. Jacek Kisielewski, Dyrektor Departamentu Polonii MSZ RP, Konsul Generalny RP w Brukseli w latach oraz Dr Grażyna Kisielewska, pracownik Centralnego Inspektoratu Standaryzacji w Warszawie. 4 marca 1999r. - Struktura i funkcjonowanie podgrzanych jezior Konińskich : Nowe gatunki, zagrożenia, perspektywy. Prof. Dr hab. Bogusław Zdanowski, Z-ca Dyrektora ds. Naukowo Badawczych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 18 marca 1999r. - Rozwój produkcji zwierzęcej a ochrona środowiska przyrodniczego prof. dr hab. Henryk Lis, Kierownik Katedry Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej w Instytucie Produkcji Zwierzęcej WSRP w Siedlcach. 25 marca 1999r. - Wzory kultury a zanieczyszczenie środowiska dr Jacek Schindler, pracownik naukowodydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezes Stowarzyszenia EKO IDEA 8 kwietnia 1999r. - Różnorodność gatunkowa jako miara biologicznej jakości środowiska prof. Dr hab. Przemysław Trojan z Instytutu Zoologii PAN w Warszawie 15 kwietnia 1999r. - Potop i Geologia dr Marcin Ryszkiewicz z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie 22 kwietnia 1999r. - Biologia w służbie kryminalistyki nadkomisarz mgr Stanisław Oleksiuk z Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 29 kwietnia 1999r. - Jak budowaliśmy imperium pajęczarskie w Siedleckiej Uczelni? prof. Dr hab. Jerzy Prószyński z Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, wieloletni Kierownik Zakładu Zoologii WSP i WSRP w Siedlcach. 20 maja 1999r. - BUG. Nadbużańskie Podlasie mgr Artur Tabor, biolog, absolwent WSRP w Siedlcach, autor albumu pt: Bug. Nadbużańskie Podlasie 26.maja 1999r. - Szczepionki genetyczne Nowa nadzieja na walkę z pasożytami mgr Wawrzyniec Kofta z Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie 27maja 1999r. - Ochrona środowiska jako problem prawny dr Dariusz Kiełczewski, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. 4 listopada 1999r. - Badania palinologiczne jako metoda rekonstrukcji środowiska przyrodniczego dr Bożena Noryśkiewicz i dr Andrzej Noryśkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 18 listopada 1999r. - Międzynarodowe konwencje i porozumienia dotyczące ochrony przyrody oraz dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie mgr Michał Rewucki, Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w

19 Warszawie.- 25 listopada 1999r. - Studia przyrodnicze w Holandii na podstawie własnych doświadczeń z semestralnych studiów w Wageningen Beata Wyrwas i Konrad Sachanowicz, studenci IV roku biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2 grudnia 1999r. - Przyroda Kalifornii jej naturalność i ochrona dr Wiesław Walankiewicz z Katedry Zoologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach 9 grudnia 1999r. - Możliwości wykorzystania mikroorganizmów w ochronie lasu dr Alicja Sierpińska oraz dr Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony lasu w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie. 16 grudnia 1999r. - Program Prezentacji Studenckich Kół Naukowych : SKN Ekologów Ciconia, SKN Ornitologów, SKN Przyrodników, SKN Mikrobiologów, KN Menedżerów Agrobiznesu, KN Ekonomistów Rolnictwa.- 16 grudnia 1999r.jy Żywność, Żywienie a zdrowie dr Lucjan Szponar, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. Prof. Dr med. Aleksandra Szczygła 15 stycznia 1998r. - Ochrona orłów i innych rzadkich gatunków ptaków drapieżnych w Polsce mgr Krzysztof Wacławek, Sekretarz Zarządu Komitetu Ochrony Orłów z siedziba w Olsztynku. -26 lutego 1998r. - Przestrzeń ekologiczna dla Polski mgr Bożenna Wójcik z Instytutu Na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie. 5 marca 1998r. - Nadbużański Park Krajobrazowy na tle różnych form ochrony przyrody w woj. siedleckim mgr inż. Robert Gazdowski, Dyrektor Nadbużańskiego Parku krajobrazowego oraz mgr inż. Zbigniew Kaszuba, Główny specjalista ds. Ochrony Przyrody i leśnictwa w Dyrekcji Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. - Kształtowanie się zespołów ryb wód śródlądowych prof. dr hab. Tadeusz Backiel z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.- 2 kwietnia 1998r. - Lokalne społeczności a ochrona przyrody w USA Msc. Harvey Potts, specjalista ds. Edukacji Ekologicznej; Amerykański Korpus Pokoju oraz Dr Wiesław Walankiewicz, pracownik naukowy IB WSRP w Siedlcach.- 2 kwietnia 1998r. - Ekologiczna ocena i klasyfikacja wód w krajach Unii Europejskiej dr Danuta Kudelska i mgr Hanna Soszka z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.- 28 maja 1998r. - Energie odnawialne i nieodnawialne prof. Dr hab. Mirosław Dakowski z Zakładu Fizyki

20 Doświadczalnej WSRP w Siedlcach.-15 października 1998r. - Pielęgnacja i ochrona drzew prof. dr hab. Ryszard Siwecki z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. 22 października 1998r. - Wybrane problemy ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej prof. Dr hab. Anna Stańczykowska Piotrowska, Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii. 29 października 1998r. - Wpływ wieku osobników na sukces reprodukcyjny u ptaków dr Cezary Mitrus z Zakładu Zoologii Instytutu Biologii WSRP w Siedlcach. 5 listopada 1998r. - Edukacja seksualna w szkole problemy dydaktyczne, organizacyjne i kadrowe dr med. Wanda Półtawska, Dyrektor Instytutu Teologii Rodziny, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wykładowca w Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim, członek Papieskiej Rady Rodziny, Unii Pisarzy medyków i Stowarzyszenia Dziennikarzy katolickich.- 12 listopada 1998r. - Cele i zadania inspekcji ochrony środowiska. Monitoring środowiska województwa siedleckiego mgr inż. Marek Gal, naczelnik wydziału inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Siedlcach. 19 listopada 1998r. - Program edukacji ekologicznej w Regionie Świętokrzyskim prof. Dr hab. Elżbieta Bezak Mazur, Kierownik Zakładu Podstaw Ochrony Środowiska w Katedrze Technologii Wody i Ścieków Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, członek komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowiska przy Ministrze OŚZNiL. 26 listopada 1998r. - Zdjęcia satelitarne w monitorowaniu środowiska prof. Dr hab. Tomasz Zawiła Niedźwiecki z Katedry Kartografii Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.- 3 grudnia 1998r. - Od ochrony przyrody do ekorozwoju prof. Dr hab. Bazyli Poskrobko z Politechniki Białostockiej. 10 grudnia 1998r Prawa i obowiązki nauczycieli w świetle znowelizowanej KARTY NAUCZYCIELA mgr Anna Nasiłowska, Dyrektor Działu Kadr Kuratorium Oświaty w Siedlcach 14 stycznia 1997r. - Główne problemy współczesnej bioetyki Ks. dr Stefan Kornas, adiunkt w Katedrze Bioetyki Wydziały Filozofii Chrześcijańskiej, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie -24 stycznia 1997r. - Ekosystemy wodne Wigierskiego Parku Narodowego i ich ochrona dr Maciej Kamiński, zastępca Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego 10 kwietnia 1997r.

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe

kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) Zatwierdzono na Radzie Wydziału 16.06.2014 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I rok II rok III rok 1 sem 2 sem

Bardziej szczegółowo

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) Zatwierdzono na Radzie Wydziału 11.07.2013 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I rok II rok III rok 1 sem

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 136 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych O kontynuacji kształcenia szkolnego na uczelniach wyższych od tradycji do innowacyjności 19 20 listopada 2015, sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I rok II rok Wymiar godzin 1. 2. 3. 4. podstawowe kierunkowe 124 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 866 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych Interesujesz się... Biologia sp. biologia człowieka rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją populacjami pradziejowymi biologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Zatwierdzony na Radzie Wydziału 13.06.2013, zmiana 10.07.2014 r., 14.05.2015 Przyroda UwB I rok studiów Semestr zimowy 1. 0200-PS1-1MAT Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. 0200-PS1-1BHP Ergonomia i BHP (PO)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska 1. 2. 3. 4. w. w. w. w. aud. lab. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska 8 Organizmy modelowe w badaniach toksykologicznych 10

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski PROGRAM I DZIEŃ KONFERENCJI, 20 CZERWCA (CZWARTEK) 8.30 10.00 Rejestracja Uczestników i kawa powitalna Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników 10.00 10.20 SESJA I 10.20

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Terlecka Sprawozdanie z Warsztatów Instytutu Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa, 21 marca 2013 roku

Magdalena Terlecka Sprawozdanie z Warsztatów Instytutu Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa, 21 marca 2013 roku Magdalena Terlecka Sprawozdanie z Warsztatów Instytutu Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa, 21 marca 2013 roku Studia Ecologiae et Bioethicae 11/2, 199-202 2013 Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW 11(2013)2

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r.

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Ścieżki

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH 2012 Posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcji Aptek i Sekcji Historii Farmacji Data: 14.02.2012 r. (wtorek),

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki Edycja 2014 Wyróżnienia - ex aequo Dorota Kędroń, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia składów Na podstawie 52 ust. 2 pkt 5 i 9 Statutu

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katedra Nauk o Rodzinie Zaprasza na konferencję EWOLUCJA SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY - PRIORYTETY I WYZWANIA Katowice, 1 grudnia 2016 Aula Wydziału

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII

KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII PRACOWNICY I BADANIA NAUKOWE Katedra Botaniki i Ekologii prowadzi badania w dwóch obszarach: Florystyki i fitosocjologii Ekofizjologii Florystyka i fitosocjologia zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia środowiskowa. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak

KARTA KURSU. Biologia środowiskowa. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biologia środowiskowa Environmental Biology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak Zespół dydaktyczny Dr Laura Betleja Dr Marek

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW

Bardziej szczegółowo

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny według kryteriów selekcji przedsięwzięć, które wpłynęły w ramach II Konkursu na realizację zadań dotyczących II tematyki konkursowej pn."utrzymanie bogactwa różnorodności

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Numer pokoju WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINASOWY - WOF. Anna Kluza Naczelnik Wydziału 12 akluza@rdos.lublin.pl (81) 71 06 506

Numer pokoju WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINASOWY - WOF. Anna Kluza Naczelnik Wydziału 12 akluza@rdos.lublin.pl (81) 71 06 506 REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE ul. Bazylianówka 46 20 144 Lublin tel. (81) 71 06 500 fax. (81) 71 06 501 e mail: sekretariat@rdos.lublin.pl Imię i nazwisko Stanowisko Numer pokoju e-mail

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny Instytut Edukacji Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Wydział Humanistyczny Instytut Edukacji Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa przy współudziale: Wydział Humanistyczny Instytut Edukacji Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY BIURO KONSERWACJI PRZYRODY w SZCZECINIE WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY POŁCZYN ZDRÓJ (OPERAT GENERALNY) ANEKS SZCZECIN 2003 Autorami operatów szczegółowych są: z zakresu flory i roślinności: z zakresu

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Studia licencjackie i magisterskie Kierunek MIKROBIOLOGIA jest realizowany w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii: Zakład

Bardziej szczegółowo

Ekologia roślin i fitosocjologia SYLABUS A. Informacje ogólne

Ekologia roślin i fitosocjologia SYLABUS A. Informacje ogólne Ekologia roślin i fitosocjologia SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska marzec 2014 r. Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo