Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym"

Transkrypt

1 Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym Adam Mizerski

2 Adam Mizerski: Audytor, biegły sądowy, rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI a także ekspert z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. V-ce prezes Oddziału Górnośląskiego PTI oraz członek Zarządu Głównego PTI. Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod (PN-ISO/IEC 27005:2010/Risk IT/COSO) oceny zintegrowanej analizy ryzyka, Główny Administrator Bezpieczeństwa Systemów oraz karbowy XXI wieku czyli szef działu IT.

3 Agenda: A. O ITIL B. Implementacja ITIL C. Efekty D. Rekomendacje E. Dyskusja

4 Jak zarządzać informatykami?

5 Jak zarządzać informatykami?

6 Jak zarządzać informatykami? ITIL Information Technology Infrastructure Library

7 Information Technology Infrastructure Library: Początki ITIL to połowa lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku(!) Ponieważ systemy informacyjne/informatyczne oraz przetwarzane/dostarczane przez nie dane nabierały coraz większego znaczenia - na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii rozpoczęto pracę nad przygotowaniem kodeksu postępowań dla działów IT.

8 Information Technology Infrastructure Library: ITILv1 34tomymateriałówwlatach ITILv2 rok2000 ITILv3 rok2007 ITIL v3 uaktualniony rok przejęcie praw przez AXELOS Ltd.

9 Information Technology Infrastructure Library: Wypracowane standardy ITIL okazały się na tyle elastyczne i użyteczne że przygotowane w zamyśle dla administracji rządowej znalazły zastosowanie w wielu innych sektorach (przemysł, edukacja, finanse) a w efekcie rozpowszechniły się, jako użyteczny standard zarządzania usługami IT ponieważ sprawnie zarządzane działy zajmujące się wspomaganiem informatycznym organizacji są elementem przewagi konkurencyjnej na rynku.

10 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: I. Strategia Usług(Service Strategy) 1. Zarządzanie Strategiczne Usługami IT 2. Zarządzanie Finansowe Usługami IT 3. Zarządzanie Popytem 4. Zarządzanie Portfelem Usług 5. Zarządzanie Relacjami z Biznesem

11 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: II. Projektowanie Usług(Service Design) 1. Koordynacja Projektowania 2. Zarządzanie Katalogiem Usług 3. Zarządzanie Poziomem Świadczonych Usług 4. Zarządzanie Potencjałem Wykonawczym 5. Zarządzanie Dostępnością 6. Zarządzanie Ciągłością Świadczenia Usług 7. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji 8. Zarządzanie Dostawcami

12 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: III. Przekazanie Usług(Service Transition) 1. Planowanie i wsparcie Przekazania 2. Zarządzanie Zmianą 3. Zarządzanie Zasobami i Konfiguracją Usług 4. Zarządzanie Wydaniami i Wdrożeniami 5. Zarządzanie Wiedzą 6. Walidacja i Testowanie 7. Ocena Zmiany

13 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: IV. Eksploatacja Usług(Service Operation) 1. Zarządzanie Incydentem 2. Zarządzanie Problemem 3. Realizacja Wniosków 4. Zarządzanie Zdarzeniami 5. Zarządzanie Uprawnieniami Dostępu

14 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: V. Ustawiczne Doskonalenie Usług (Continual Service Improvement) 1. Przegląd, analiza oraz rekomendacje możliwości doskonalenia usług 2. Kontrola i analiza osiągniętych rezultatów 3. Identyfikacja oraz wdrażanie działań w celu poprawy jakości usług oraz zwiększenia wydajności i efektywności procesów zarządzania usługami 4. Zwiększenie efektywności kosztowej dostarczania usług

15 ITIL TO NIE TYLKO SERVICEDESK/HELPDESK

16 Głównym celem ITIL nie jest zbudowanie wydajnej, niezawodnej i stale dostępnej infrastruktury informatycznej czy optymalizacja kosztów dostarczanych usług informatycznych, lecz przede wszystkim zmiana paradygmatu pracy służb informatycznych tak, aby były skoncentrowane na dostarczaniu usług informatycznych w sposób, którego efektem końcowym nie ma być technologia, np. serwer pocztowy, lecz użyteczna z punktu widzenia odbiorcy usługa, np. usługa dostępu do funkcjonującej komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej bez względu na to, ile elementów infrastruktury musi być niezbędnych przy jej realizacji.

17 ISO/IEC VERSUS ITIL

18 ITIL jest często wykorzystywany z innymi metodykami zarządzania IT m. in.: PRINCE2/PMI (zarządzanie projektami) COBIT (IT Governance) TOGAF (architektura IT)

19 ITIL -> Microsoft Operations Framework Microsoft Operations Framework Cross Reference ITIL V3 and MOF 4.0

20 STUDIUM PRZYPADKU: Przejście z biznesu do sektora public? * zdjęcia z xtreme-sports.pl,

21 STUDIUM PRZYPADKU: Przejście z biznesu do sektora public? * zdjęcia z susiesbigadventure.blogspot.com,

22 STUDIUM PRZYPADKU: Opis analizowanej organizacji 1. Ok. 400 hostów przeróżnych dostawców 2. Ponad 200 urządzeń drukujących różnych dostawców 3. Ponad 20 tyś. wysyłanej miesięcznie korespondencji 4. Ok. 40 różnych dziedzinowych systemów informatycznych 5. 2(3)lokalizacjeoddaloneodsiebieook5km 6. Problemy finansowe dotyczące magicznego 3.5K 7. Szereg rozbieżnych oczekiwań użytkowników 8. Czteroosobowy dział IT

23 STUDIUM PRZYPADKU: Powody implementacji elementów ITIL 1. Adaptacyjny charakter modelu ITIL

24 STUDIUM PRZYPADKU: Powody implementacji elementów ITIL 1. Adaptacyjny charakter modelu ITIL 2. Narzędzie do ujednolicenia platformy sprzętowej oraz oferowanych przez dział IT usług

25 STUDIUM PRZYPADKU: Powody implementacji elementów ITIL 1. Adaptacyjny charakter modelu ITIL 2. Narzędzie do ujednolicenia platformy sprzętowej oraz oferowanych przez dział IT usług 3. Wspólna nietechniczna platforma porozumienia

26 STUDIUM PRZYPADKU: Powody implementacji elementów ITIL 1. Adaptacyjny charakter modelu ITIL 2. Narzędzie do ujednolicenia platformy sprzętowej oraz oferowanych przez dział IT usług 3. Wspólna nietechniczna platforma porozumienia 4. Wizualizacja kosztów związanych z informatyzacją w kontekście budżetowania

27 KOSZTY -XI Panel Praktyków itsmfpolska: Padały ciekawe spostrzeżenia uczestników. Jedni dawali przykłady CIO kompletnie nie zainteresowanych dokładną strukturą kosztów postrzegając to zadanie jako drogie i niepotrzebne. Inni uczestnicy mówili, ze świadomość kosztów to tylko preludium do właściwej części, którą jest porównanie tych kosztów do wartości usług IT dla organizacji. Jeszcze inni podawali przykłady, że bez analizy kosztów i porównania ich z ryzykiem niemożliwe jest optymalne zaalokowanie zasobów IT na usługi i ich infrastrukturę związaną z zagadnieniami ciągłości i dostępności.

28 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 1. Baza CMDB(Configuration Management DataBase)

29

30 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 2. Katalog usług IT 2A Opis 57(!) usług informatycznych realizowanych dla jednostek organizacyjnych Identyfikator OF-03A OF-03B OF-04A Nazwa usługi Usługa dostępu do bankowości elektronicznej NBP Usługa dostępu do bankowości elektronicznej BZWBK Usługa dostępu do systemu finansowo-księgowego W-09 Usługa drukowania okładek akt sądowych W-10 Usługa dostępu do systemu statystyk sądowych W-11 Usługa dostępu do systemu Monitoringu Spraw Starych W-13 Usługa dostępu do systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów W-14 Usługa dostępu do systemu PESEL SAD

31 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 2. Katalog usług IT 2B Wykorzystanie użytkowanych usług informatycznych przez jednostki organizacyjne ( 40 różnych systemów! ) Jednostka organizacyjna Oddział Administracyjny Identyfikatory wykorzystywanych usług A-01, B-01, I-01, I-02, W-01A, W-01B, W-01C, W-01D, W-02A, W-02B, W-03A W-03B, W-03B, W-04, W-05A,W-05B,W-06A, W-07, W-08A, W-08B, W-10, W-11, W-13, W- 16, W-19, W-23 Oddział Finansowy A-01, B-01, OF-01, OF-02, OF-03A, OF-03B, OF-04A, OF-04B, OF-04C, OF-04D, OF-05, OF-06A, OF-06B, OF-06C, OF-07A, OF-07B, OF-08, OF-09, OF-10, OF-11, OF-12, W-07, W-08A, W-13, W-16, W- 19

32 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 2. Katalog usług IT 2C Segmentacja użytkowych usług informatycznych na komponenty techniczne infrastruktury teleinformatycznej wraz z uwzględnieniem granic odpowiedzialności Oddziału Informatycznego oraz dostawców zewnętrznych Identyfikator Nazwa komponentu Opis Wid-01 System wideo konferencji pełnej Rozbudowany system wideo konferencji wyposażony w 3 szt., kamer, skaner akt oraz system rejestracji wideo konferencji Nieb Lan-02 System rejestracji zeznań nieletniego Dostęp do LAN światłowód System przesłuchań nieletnich wraz z rejestracją audio i wideo zeznań Połączenia siecią światłowodową sieci LAN pomiędzy budynkami UWAGA: usługę dostarcza poddostawca

33 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 2. Katalog usług IT 2D Macierz powiązań pomiędzy użytkowanymi usługami informatycznymi a niezbędnymi do ich świadczenia komponentami technicznymi oraz technicznymi usługami informatycznymi

34 STUDIUM PRZYPADKU: Komponenty techniczne oraz technicznymi usługi informatyczne Usługi informatyczne wykorzystywane przez jednostki organizacyjne Kom-02 Kom-03 Kom-04 Kom-05 Not-01 Not-02 Not-03 W-02A X X X X W-02B X X X X W-03A X X X X W-03B X X X X W-03C X X X X W-03D X X X X W-04 X X X X W-05A X W-05B X W-06A X X X X X

35 STUDIUM PRZYPADKU: Macierz powiązań pomiędzy użytkowanymi usługami a niezbędnymi elementami infrastruktury teleinformatycznej w kontekście świadczonych usług dla odbiorców usług umożliwia zarówno znalezienie krytycznych elementów infrastruktury, jak również wyznacza granicę odpowiedzialności służb informatycznych od poddostawców usług, które są nabywane na zewnątrz. Macierz powiązań obrazuje również, jakie elementy krytyczne infrastruktury, mające istotny wpływ na poziom świadczonych usług przez służby informatyczne, zależą od poddostawców, a co za tym idzie, uwypukla konieczność negocjacji z poddostawcami oczekiwanych przez organizację poziom SLA w tych usług.

36 STUDIUM PRZYPADKU: Powiązanie usług informatycznych użytkowanych przez jednostki organizacyjne z niezbędnymi do ich świadczenia komponentami technicznymi oraz technicznymi usługami informatycznymi wykazały elementy krytyczne infrastruktury (LAN-01, LAN02, WAN- 01,WAN-02, SRV-01, SRV-03, SRV-04, SRV-05 oraz ze względu na wymagany poziom bezpieczeństwa SRV-08, SRV-09), których awaria może uruchomić lawinę braku dostępności świadczonych usług. Jest to szczególnie cenna informacja w zakresie szacowania ryzyk jak również zabezpieczenia finansowego związanego z ciągłością działania organizacji.

37 STUDIUM PRZYPADKU: Opracowanie mapowania systemów informacyjnych, kluczowych dla organizacji w kontekście funkcjonujących systemów teleinformatycznych, to również znakomity zestaw danych wspomagających pracę nad procedurami związanymi z BIA (Business Impact Analysis*) oraz Disaster Recovery, czyli odtworzenia infrastruktury technicznej, krytycznej dla organizacji, po wystąpieniu katastrofy oraz zbudowania DRP (Disaster Recovery Plan) zgodnie z oczekiwaniem organizacji. * BIA jest pierwotnym dokumentem w stosunku do ITIL

38 STUDIUM PRZYPADKU: ZAADAPTOWANE ELEMENTY ITIL 3. Zarządzanie uprawnieniami dostępu 4. Zarządzenie wersjami i wdrożeniami 5. Biblioteka zatwierdzonych nośników (DML) Definitive Media Library 6. Zarządzanie pojemnością 7. Elementy Service Desk

39 STUDIUM PRZYPADKU: Wdrożenie ITIL w organizacji powinno być szczególnie przemyślane aby nie spowodowało niewydolności organizacyjnej działu IT (a w konsekwencji całej organizacji), dlatego też analitycy specjalizujący się w wdrożeniach ITIL sugerują, iż należy stosować metodę stopniowego usprawniania zarządzania procedurami realizowanymi przez służby informatyczne koncentrując się na tych które uznamy za niezbędne.

40 ITIL= STANDARYZACJA + + EFEKTYWNOŚĆ

41 STUDIUM PRZYPADKU-> REKOMENACJA

42 STUDIUM PRZYPADKU-> REKOMENACJA Autor: Dr hab. Mariusz Grabowski Konsultacja: SSO Marcin Radwan Kraków, Listopad 2013

43 STUDIUM PRZYPADKU-> REKOMENACJA

44 STUDIUM PRZYPADKU-> REKOMENACJA

45 STUDIUM PRZYPADKU-> INSPIRACJA

46 Dziękuję za uwagę Izba Rzeczoznawców PTI Oddział Katowice Adam Mizerski

ITIL v3 Cykl życia usług IT

ITIL v3 Cykl życia usług IT XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 ITIL v3 Cykl życia usług IT Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: Jaroslaw.Lagowski@pl.ibm.com Abstrakt. Początki ITIL (IT Infrastructure Library) sięgają

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE 61-79 Waldemar ŁABUDA 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE Streszczenie Artykuł bazuje na bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Biblioteka

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA

CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401 ADAM MIZERSKI: Audytor, biegły sądowy, członek Izby Rzeczoznawców PTI a także ekspert z obszaru informatyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA. Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401

CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA. Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401 CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401 ADAM MIZERSKI: Audytor, biegły sądowy, członek Izby Rzeczoznawców PTI a także ekspert z obszaru informatyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: j.lagowski@pl.ibm.com Streszczenie Początki ITIL (IT Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański Ocena:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie usługami informatycznymi BLOK 1 AGENDA Usługa jako spoiwo świata biznesu i IT Usługa z perspektywy biznesu

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zrób to SAMo! 2011. Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem na przykładzie Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP

Zrób to SAMo! 2011. Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem na przykładzie Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP Zrób to SAMo! 2011 Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem na przykładzie Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP Cele zarządzania oprogramowaniem Świadomość zagadnień legalności oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 1 Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych u użytkownika dr inz. Grzegorz Blizniuk Instytut Systemów Informatycznych Wydzial Cybernetyki WAT,

Bardziej szczegółowo

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące Wstęp IT na trudne czasy Czy kryzys wstrząśnie branżą IT? Nic na to nie wskazuje. Co więcej, dzięki kryzysowi wielu szefów działów IT może rozważyć odrzucane wcześniej możliwości. Branża IT nie ukrywa,

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm.

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm. IBM Global Technology Services Razem z nami możesz więcej KATALOG USŁUG IT wszystko co potrzebujesz by odnieść sukces 1 O I N N O W A C Y J N O Ś C I Szanowni Państwo, Panuje opinia, że przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Kwiecień 2007 Spis treści: I. WPROWADZENIE... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo