KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Jesień Zima 2014/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Jesień Zima 2014/15"

Transkrypt

1 KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Jesień Zima 2014/15 Szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, Andrespol Tel. (42) do 33, fax (42)

2 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Informacje organizacyjne 4 3. Prezentacja poszczególnych szkoleń: 3.1. Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego Biurko Leśniczego Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne wykonywanie map w leśnictwie 6 AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 3.3. Moduł warsztatowy I: udzielanie zamówień na roboty i usługi leśne Moduł warsztatowy II: udzielanie zamówień na roboty budowlane Moduł warsztatowy III: udzielanie zamówień poniżej progu PZP 9 AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH: 3.6. Moduł warsztatowy I: Kluczowe umiejętności szefowskie w kontakcie z podwładnymi Moduł warsztatowy II: Pozafinansowe motywowanie swoich pracowników Moduł warsztatowy III: Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy szefa Podatek VAT w LP aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w LP aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania Odpowiedzialność kadry kierowniczej j.o. LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe konsekwencje karno-skarbowe podejmowanych decyzji Sekretariat idealny, czyli jak udoskonalić swoje kompetencje w sprawnym kierowaniu biurem Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Kadry i Płace poziom dla zaawansowanych Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Finanse i Księgowość poziom dla zaawansowanych Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Gospodarka Leśna poziom dla zaawansowanych Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Infrastruktura poziom dla zaawansowanych Udostępnianie informacji publicznej w działalności Lasów Państwowych Ceremoniał leśny warsztaty dla formacji sztandarowych w j.o. LP Szkolenia w przygotowaniu Miesięczny terminarz szkoleń Karta zgłoszenia na szkolenie Mapa szkoleń 27 2

3 1. Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce najnowszy Kalendarz Szkoleń Otwartych JESIEŃ-ZIMA 2014/15. Uwzględniając uwagi i sugestie uczestników szkoleń przygotowaliśmy kilka nowych tematów szkoleń podanych w atrakcyjnej formie. Szefów jednostek, ich zastępców oraz pozostałą kadrę kierowniczą w tym także kandydatów na potencjalnych menadżerów zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych pod wspólną nazwą Akademii Umiejętności Menadżerskich. Specjalistom z zakresu zamówień publicznych oferujemy kompleksowe warsztaty porządkujące wiedzę i kompetencje w dziedzinie PZP. Poszerzamy także ofertę szkoleń zakresu praktycznej obsługi SILP. Dla Państwa wygody na końcu Kalendarza, zamieszczamy mapę Polski z zaznaczonymi miejscami szkoleń, przejrzyste, tabelaryczne zestawienie wszystkich tematów wraz z terminami oraz kartę zgłoszenia, którą można już teraz wypełnić i dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie jej drogą elektroniczną do ORWLP w Bedoniu. Do zobaczenia na szkoleniach. 3

4 2. Informacje organizacyjne OGÓLNE KORZYŚCI UDZIAŁU: - BEZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH decydując się na szkolenia organizowane przez ORWLP nie muszą Państwo stosować procedur zamówień publicznych, - BEZ PRZEDPŁAT korzystając z naszych szkoleń nie wnoszą Państwo żadnych przedpłat. TERMINY I MIEJSCA: Szczegółowe rozmieszczenie szkoleń wraz z terminami prezentuje mapa na stronie nr 21. KOSZTY: Wszystkie ceny podane w Kalendarzu są cenami netto za udział 1 osoby w całym szkoleniu. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny obejmują: materiały szkoleniowe, przeprowadzenie zajęć a także pełne wyżywienie oraz nocleg/i. W przypadku zgłoszenia przyjazdu uczestnika w przeddzień rozpoczęcia zajęć koszt uczestnictwa powiększy się o odpowiednią kwotę uwzględniającą kolację i nocleg. Fakturę VAT przesyłamy do Państwa po szkoleniu. Termin płatności wynosi 14 dni. ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE: Zgłoszenia w formie karty zgłoszenia przyjmujemy jedynie pocztą elektroniczną na adres: Karta znajduje się na str. 20. Ponadto będziemy Państwa zapraszać na poszczególne szkolenia odrębnymi pismami. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. POTWIERDZENIE SZKOLENIA ZGŁOSZONYM UCZESTNIKOM: Przed każdym szkoleniem, do jednostek, które zgłosiły uczestników pocztą elektroniczną, prześlemy potwierdzenie jego organizacji. Potwierdzenie będzie zawierać m.in. godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, adres ośrodka. Powiadomienia przesyłamy na 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Jednostki, które przysłały zgłoszenie są informowane również o ewentualnym odwołaniu szkolenia. W przypadku braku informacji z ORWLP o potwierdzeniu lub odwołaniu prosimy o pilny kontakt przed wyjazdem na szkolenie! OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA: Na zakończenie szkolenia prosimy słuchaczy o wypełnienie karty oceny szkolenia. Każdy uczestnik może wyrazić swoje uwagi i spostrzeżenia na temat realizowanych zajęć. Na podstawie ankiet sporządzamy sprawozdanie, które pozwala nam udoskonalać programy szkoleń. PYTANIA, UWAGI, SZCZEGÓŁY: Dodatkowych informacji udziela Sebastian Baryła st. specjalista ds. szkoleń, tel. (42) , , 4

5 3. Prezentacja poszczególnych szkoleń 3.1. Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego Biurko Leśniczego Ramowy program: 1. Wprowadzenie do projektu KNX charakterystyka. 2. Zapoznanie z pulpitem oraz widocznymi narzędziami. 3. Omówienie wszystkich programów dostępnych w menu start. 4. Poczta program do obsługi icedove, użytkowanie poczty przez przeglądarkę internetową. 5. Praca z rejestratorem przez Biurko Leśniczego. 6. Uruchomienie przeglądarki internetowej Iceweasel - korzystanie ze stron internetowych min.: własnego nadleśnictwa, PGLLP i in. 7. Omówienie Portalu Leśniczego : Intranet, KNX, LexisNexis, forum Rejestrator i e-biurko, WEB SILP, Raporty (omówienie raportów, eksportowanie, wydruk, zapisywanie raportów), Mapa LIMES. 8. Dodatkowe funkcje Biurka Leśniczego : a) uruchamianie, b) zmiana tapety, c) udostępnianie pulpitu administratorowi, d) obsługa drukarki. Leśniczowie. Wykładowcy: Sebastian Marcol (Nadl. Ustroń) sprawdzony specjalista i praktyk. 1,5 dnia 810 zł netto/os.+23% VAT 5

6 3.2. Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne wykonywanie map w leśnictwie Ramowy program: 1. Możliwości wykorzystania GIS-u w leśnictwie - Krótki wstęp. 2. Przygotowanie środowiska pracy w programie QGIS. Omówienie podstawowych pasków narzędzi i ich funkcji. 3. Prezentacja przygotowanych map leśnych: gospodarcza, siedliskowa, zrębowa, przyrodnicza, łowiecka, ewidencyjna. 4. Wyświetlenie na mapie wyników pomiarów GPS: symbolizacja, etykiety. 5. Tworzenie nowych obiektów: powierzchnia uprawy, powierzchnia zrębu, drzewa biocenotyczne, gatunki chronione itp. 6. Korekta obiektów przesunięcie, przycięcie, podział. 7. Odczytanie informacji o obiekcie: powierzchnia, obwód, inne atrybuty. 8. Szybkie odnajdywanie i sortowanie informacji mapowych - zapytania SQL. 9. Przygotowanie wydruku mapy: szkic odnowieniowy, szkic zrębowy dopasowanie skali, dodanie podziałki, legendy, strzałki północy. 10. Analizy GIS min.: bufor, iloczyn, dodawanie. 11. Zapytania przestrzenne. 12. Praca z WMS: Geoportal, GDOŚ, OpenStreetMap i inne. Leśniczowie i podleśniczowie. Sebastian Marcol (Nadl. Ustroń) sprawdzony specjalista i praktyk. 1,5 dnia 810 zł netto/os.+23% VAT 6

7 3.3. AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH* Moduł I: Udzielanie zamówień publicznych na roboty i usługi leśne Ramowy program: 1. Aktualne zestawienie obowiązujących przepisów wykorzystywanych do poprawnego stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych z uwzględnieniem znowelizowanych rozporządzeń. 2. Poprawne pisanie protokołu z postępowania w świetle indywidualizacji odpowiedzialności. 3. Określenie i opis przedmiotu zamówienia w świetle art. 29, 30 i 31 PZP. Opis przedmiotu zamówienia według rodzaju zamówień - roboty budowlane, dostawy i usługi. 4. Zasady uczciwej konkurencji i dopuszczalne granice szczegółowości opisu przedmiotu zamówienia. 5. Elementy opisu przedmiotu zamówienia i ich znaczenie dla przygotowania SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zamówień z zakresu działalności Lasów Państwowych. 6. Obowiązki związane ze zmianą treści ogłoszenia, zasady publikacji ogłoszeń o zamówieniu po nowelizacji. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Prawidłowy sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 9. Wadium w zamówieniach publicznych. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert zgodnie z zasadą : liczy się treść a nie forma oferty. 11. Opis sposobu obliczenia ceny w zależności od tego czy przedmiotem zamówienia jest dostawa, usługa czy robota budowlana. 12. Rażąca niska cena po nowelizacji Pzp. 13. Pozacenowe kryteria oceny ofert ćwiczenie. 14. Przygotowanie wzorów umów lub istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ze szczególnym omówieniem możliwych zmian w umowie na podstawie art. 144 Pzp. 15. Zasady podwykonawstwa w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. 16. Zasady udzielania zamówienia w częściach w jednym postępowaniu. 17. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej. 18. Prowadzenia kontroli przez prezesa UZP oraz inne upoważnione instytucje wnioski z tych kontroli. 19. Odwołanie - możliwość wniesienia skutecznego odwołania od progu 30 tys. euro na wskazane w ustawie czynności zamawiającego. Osoby zajmujące się stanem posiadania, zamawianiem robót budowlanych, członkowie komisji przetargowych. Jerzy Wysocki inżynier budownictwa, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Pełnomocnik w arbitrażach w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykładowca na wielu szkoleniach dla LP. 1,5 dnia 950 zł nett/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 22 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach). 7

8 3.4. AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH* Moduł II: Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane Ramowy program modułu I: 1. Propozycja organizacji procesu budowlanego w nadleśnictwie. 2. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi na remonty i inwestycje budowlane określone w ustawie o zamówieniach publicznych a praktyka w nadleśnictwie. 3. Przygotowanie założeń do projektowania. 4. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych (remonty, inwestycje). 5. Szacowanie wartości robót budowlanych. 6. Warunki udziału w postępowaniu warsztat przygotowujący do wyboru adekwatnych do przedmiotu zamówienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne: przykłady zapisów w umowie warsztaty pisania protokołów konieczności. 8. Pozacenowe kryteria oceny dot. np.: wiarygodności technicznej i ekonomicznej wykonawcy - dokumenty i informacje stanowiące podstawę oceny. 9. Szczególne warunki umów na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych: - forma wynagrodzenia; - reprezentacja stron; - odbiory robót; - terminy płatności; - gwarancje płatności; - podwykonawstwo - rękojmia za wady i gwarancja jakości; - prawa autorskie; - zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 10. SIWZ warsztat wspierający napisanie dobrej SIWZ. Osoby zajmujące się stanem posiadania, zamawianiem robót budowlanych, członkowie komisji przetargowych. Jerzy Wysocki inżynier budownictwa, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Pełnomocnik w arbitrażach w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykładowca na wielu szkoleniach dla LP. 1,5 dnia 950 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 22 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach). 8

9 3.5. AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH* Moduł III: Udzielanie zamówień publicznych poniżej progu PZP Ramowy program modułu I: 1. Omówienie obowiązujących przepisów na dzień szkolenia. 2. Zasady udzielania zamówień do euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia przy zamówieniach do euro. 4. Szacowanie zamówień o wartości wynikającej z art. 4 pkt 8 Pzp - zamówienia dodatkowe, - zamówienia uzupełniające, 5. Proponowane tryby udzielania zamówień do progu wynikającego z art. 4 pkt 8 Pzp. 6. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające do progu euro. 7. Przykładowe zapisy regulaminów do progu wynikającego z art. 4 pkt 8 Pzp. 8. Umowy w zamówieniach do progu wynikającego za art. 4 pkt 8 Pzp. 9. Zamiany w umowach do progu wynikającego za art. 4 pkt 8 Pzp. 10. Podwykonawstwo w umowach do progu wynikającego za art. 4 pkt 8 Pzp. 11. Dyskusja. Osoby zajmujące się stanem posiadania, zamawianiem robót budowlanych, członkowie komisji przetargowych. Jerzy Wysocki inżynier budownictwa, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Pełnomocnik w arbitrażach w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykładowca na wielu szkoleniach dla LP. 1,5 dnia 950 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 22 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach). 9

10 3.6. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH* Moduł I: Kluczowe umiejętności szefowskie w kontakcie z podwładnymi Ramowy program modułu I: 1. Rola szefowska zadania i oczekiwania wobec roli szefa wykład i dyskusja. Rola szefa oczekiwania od roli szefowskiej. Doskonalenie się w roli szefa. Kształtowanie odpowiedniego nastawienia i perspektywy rozwojowej. 2. Najważniejsze narzędzia komunikacji w relacji szef podwładny. Mechanizm projekcji i sposoby minimalizowania negatywnej projekcji w relacjach szef - podwładny. Narzędzia komunikacyjne zwiększające współpracę i budujące porozumienie: odzwierciedlenie, ujawnianie intencji, odsłanianie ludzkiej twarzy. 3. Logika interwencji szefowskich komunikowanie podwładnym oczekiwań i zasad współpracy. Nazwanie indywidualnych oczekiwań szefowskich oraz przygotowanie do wygłoszenia expose do pracowników. Sposób komunikowania ludziom własnych oczekiwań funkcja języka w budowaniu autorytetu szefa. 4. Umiejętne delegowanie zadań i motywowanie do ich wykonania. Algorytm komunikowania trudnych decyzji szefowskich i delegowania niewdzięcznych zadań. Trzy poziomy uzasadniania decyzji szefowskich. Skuteczne narzędzia radzenia sobie z oporem podwładnych przejście od czy do jak. Kadra kierownicza j.o. LP: naczelnicy wydziałów rdlp, nadleśniczowie i kierownicy j.o. LP, ich zastępcy, główni księgowi oraz potencjalni kandydaci do ww. stanowisk. Grzegorz Kukurowski trener biznesu, coach narzędziowy. Od 2008 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń w obszarze tzw. miękkich umiejętności, głównie z zakresu zarządzania zespołem, obsługi klienta oraz współpracy w zespole. Podczas prowadzonych warsztatów wykorzystuje metodę coachingu narzędziowego pracuje wyłącznie na realnych, trudnych sytuacjach uczestników. Prowadził warsztaty m.in. dla leśników z terenu RDLP w Szczecinie. 1,5 dnia 1200 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 14 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach) 10

11 3.7. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH* Moduł II: Pozafinansowe motywowanie swoich pracowników Ramowy program modułu II: 1. Narzędzie informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej do poruszania trudnych tematów oraz jako najważniejsze, codzienne narzędzie motywujące w pracy z ludźmi. Zastosowanie narzędzia informacji zwrotnej w konfrontacji trudnych tematów. Informacja zwrotna jako codzienne narzędzie komunikacji oczekiwań. Informacja zwrotna jako narzędzie motywacyjne w pracy z ludźmi. 2. Prowadzenie rozmów korygujących. Rozmowa korygująca jako podstawowa interwencja przełożonego po zwróceniu uwagi, a przed ukaraniem pracownika. Algorytm prowadzenia rozmowy korygującej niepożądane zachowanie pracownika narzędzie. 3. Pozafinansowe oddziaływania szefowskie wpływające na motywację. Filozofia szukania okazji do nagradzania. Zasady i dobre praktyki prowadzenia rozmów nagradzających i karzących. Repertuar nagród i kar możliwych do zastosowania w Lasach Państwowych. 4. Prowadzenie rozmów nagradzających. Wykorzystanie sytuacji nagrody do świadomego ukierunkowania wysiłku pracowników. Algorytm prowadzenia rozmów nagradzających narzędzie. 5. Prowadzenie rozmów dyscyplinujących. Wykorzystanie kary jako narzędzia wyciągania konsekwencji w sytuacji recydywy. Kadra kierownicza j.o. LP: naczelnicy wydziałów rdlp, nadleśniczowie i kierownicy j.o. LP, ich zastępcy, główni księgowi oraz potencjalni kandydaci do ww. stanowisk. Grzegorz Kukurowski trener biznesu, coach narzędziowy. Od 2008 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń w obszarze tzw. miękkich umiejętności, głównie z zakresu zarządzania zespołem, obsługi klienta oraz współpracy w zespole. Podczas prowadzonych warsztatów wykorzystuje metodę coachingu narzędziowego pracuje wyłącznie na realnych, trudnych sytuacjach uczestników. Prowadził warsztaty m.in. dla leśników z terenu RDLP w Szczecinie. 1,5 dnia 1200 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 14 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach) 11

12 3.8. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH* Moduł III: Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy szefa Ramowy program modułu III: 1. Szef w konflikcie i wobec konfliktu w swoim zespole. Style reakcji w sytuacji konfliktowej. Sposoby skutecznego dogadywania się w konflikcie w duchu współpracy zamiast rywalizacji. Rozwiązywanie konfliktów między pracownikami w podległym zespole. 2. Asertywność szefowska dwa ważne narzędzia. Asertywna odmowa z wyjściem do współpracy. Poszukiwanie alternatyw wobec oczekiwań i próśb podwładnych. Asertywne stawianie granic w kontakcie z podwładnymi. Algorytm i zastosowanie. 3. Radzenie sobie z marudą / narzekaczem zatruwającym zespół. Trzy typy marudzenia w zespole trzy strategie działania szefa. Algorytm na marudę przetrenowanie narzędzia. 4. Negocjowanie z przełożonym lub współpracownikiem nastawione na współpracę. Stanowiska i interesy w negocjacjach. Odkrywanie i nazywanie ważnych motywów i potrzeb. Wychodzenie poza swoje stanowiska, szukanie kooperacji zmiana optyki patrzenia na negocjacje. Algorytm negocjacji nastawionych na współpracę. Kadra kierownicza j.o. LP: naczelnicy wydziałów rdlp, nadleśniczowie i kierownicy j.o. LP, ich zastępcy, główni księgowi oraz potencjalni kandydaci do ww. stanowisk. Grzegorz Kukurowski trener biznesu, coach narzędziowy. Od 2008 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń w obszarze tzw. miękkich umiejętności, głównie z zakresu zarządzania zespołem, obsługi klienta oraz współpracy w zespole. Podczas prowadzonych warsztatów wykorzystuje metodę coachingu narzędziowego pracuje wyłącznie na realnych, trudnych sytuacjach uczestników. Prowadził warsztaty m.in. dla leśników z terenu RDLP w Szczecinie. 1,5 dnia 1200 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 14 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach) 12

13 3.9. Podatek VAT w LP aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania Ramowy program: 1. Zmiany definicji. 2. Obowiązki podatkowe. 3. Zwolnienia przedmiotowe. 4. Zmiany stawek podatku VAT i związane z tym praktyczne problemy. 5. Ulga na złe długi i korekty podatku naliczonego z tym związane. 6. Zmiany dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych. 7. Zmiany rozporządzeń wykonawczych. 8. Omówienie najczęstszych wątpliwości i sytuacji problematycznych zgłaszanych przez j.o. LP. Główni księgowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych j.o. LP. Joanna Wesołowska księgowa i doradca finansowy, specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych w j.o. LP. 1 dzień 470 zł netto/os.+23% VAT 13

14 3.10. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w LP aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania w LP Ramowy program: 1. Zakres opodatkowania. 2. Zwolnienia przedmiotowe. 3. Przychód z tytułu działalności gospodarczej. 4. Koszty uzyskania przychodu. 5. Świadczenia na rzecz pracowników a przychód podatkowy pracownika i obowiązki pracodawcy jako płatnika podatki. 6. Świadczenia na potrzeby wykonywanej pracy a przychód pracownika. Stawki podatkowe. 7. Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji i uzyskiwaniem uprawnień a przychody pracowników i osób współpracujących. 8. Przewozy, przejazdy, zakwaterowania i inne świadczenia na rzecz pracowników i osób współpracujących a przychód podatkowy - podatkowa rozróżnienie świadczenia dla pracownika (osób współpracujących) a służącego pracy. 9. Podróże służbowe i podróże nie będące służbowymi - implikacje podatkowe. 10. Samochód pracownika (osoby współpracującej) na potrzeby pracodawcy - skutki w PIT. Główni księgowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych j.o. LP. Joanna Wesołowska księgowa i doradca finansowy, specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych w j.o. LP. 1 dzień 470 zł netto/os.+23% VAT 14

15 3.11. Odpowiedzialność kadry kierowniczej j.o. LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe konsekwencje karno-skarbowe podejmowanych decyzji Ramowy program: 1. Podstawy prawne odpowiedzialności kierownika jednostki (Kodeks Karny skarbowy oraz Ordynacja Podatkowa). 2. Odpowiedzialność płatnika. 3. Inne przestępstwa i wykroczenia przeciwko obowiązkom podatkowym tj. za działanie lub zaniechanie skutkujące popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. 4. Pojęcie umyślności i nieumyślności czynu. 5. Wysokości kar. 6. Przedawnienie Kadra kierownicza j.o. LP: nadleśniczowie, kierownicy/dyrektorzy, zastępcy, główni księgowi. Joanna Wesołowska księgowa i doradca finansowy, specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych w j.o. LP. 1 dzień 470 zł netto/os.+23% VAT 15

16 3.12. Sekretariat idealny, czyli jak udoskonalić swoje kompetencje w sprawnym kierowaniu biurem* Ramowy program: 1. Organizacja czasu pracy. Zasady efektywnego wykorzystania czasu Rola planowania Ustalanie celów i priorytetów Eliminacja złodziei czasu 2. Prezentacja i autoprezentacja. Typy komunikacji interpersonalnej Doskonalenie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej Prawidłowe operowanie mową ciała i przestrzenią Zasady autoprezentacji efektywny przekaz informacji Umiejętność tworzenia prawidłowej struktury prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem celów i korzyści (wykorzystanie programów MS Power Point i Prezi) 3. Elementy treningu asertywności. Pewność siebie oraz wysoka samoocena Umiejętność zadawania pytań Umiejętność słuchania aktywnego i właściwego odpowiadania na pytania Efektywne radzenie sobie z krytyką Skuteczne mówienie TAK i NIE 4. Współczesny savoir-vivre. Zasady protokołu Spotkania Przy stole Współczesna komunikacja Wizytówki Ubiór Ciekawostki Pracownicy sekretariatów, i osoby pracujące w charakterze asystenta kierownika j.o.lp. Leszek Kazimierski trener, doradca, menadżer projektów szkoleniowych i doradczych. Autor fachowych artykułów i porad w czasopismach branżowych. Ekspert w dziedzinie etykiety, savoirvivre, komunikacji interpersonalnej, motywacji i automotywacji, szybkiego czytania i szybkiej nauki. Prowadzi blogi poświęcone ww. tematyce. Od lat prowadzi szkolenia dla LP (m.in. w ramach Akademii Leśniczego) 1,5 dnia 890 zł netto/os.+23% VAT *każdy uczestnik w ramach materiałów szkoleniowych otrzymuje książkę pt. Współczesny savoir-vivre autorstwa wykładowcy p. Leszka Kazimierskiego. 16

17 3.13. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Kadry i Płace poziom dla zaaw. Ramowy program: 1. Rezerwy. 2. Stałe składniki wynagrodzeń 3. Narzuty na płace. 4. Kartoteki deputatowe 5. Tworzenie list płac. 6. Absencje- absencje i grupy absencji, limity absencji. 7. Obsługa kartoteki podatkowej. 8. Przygotowywane zmiany i modyfikacje. Osoby z działów kadr lub finansowo-księgowych posiadające dostęp do systemu SILP i wykorzystujące to narzędzie w codziennej pracy. Krystyna Falkowska - Flak główny księgowy w Nadleśnictwie Radziwiłłów. 1,5 dnia 890 zł netto/os.+23% VAT 17

18 3.14. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Finanse i Księgowość poziom dla zaaw. Ramowy program: 1. Zagadnienia dotyczące danych stałych. 2. Powiązanie pomiędzy podsystemami. 3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych. 4. Windykacja należności. 5. Ewidencja środków trwałych. 6. Rozliczanie usług wewnętrznych. 7. Zamknięcie okresów obrachunkowych. 8. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej. 9. Wykazy księgowości (wydruki z SILP). 10. Analiza raportów zespołu zadaniowego oraz z INFOTALA dotyczących podsystemu Finanse i Księgowość w powiązaniu z danymi innych podsystemów. 11. Omówienie systemu zgłaszania błędów (serwis. pro.net ). 12. Dyskusja na tematy przedstawione przez uczestników szkolenia. 13. Ćwiczenia z zakresu omówionych zagadnień. 14. Wykonanie zadań sprawdzających z zakresu wiadomości nabytych na zajęciach. Pracownicy działów finansowo-księgowych posiadające dostęp do systemu SILP i wykorzystujące to narzędzie w codziennej pracy. Wykładowcy: Danuta Pacan główny księgowy w Nadl. Opoczno Anna Pachniewicz główny księgowy w Nadl. Spała 1,5 dnia 950 zł netto/os.+23% VAT 18

19 3.15. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Gospodarka Leśna poziom dla zaaw. Ramowy program: 1. Podstawy i założenia SILP. 2. Regulacje prawne. 3. Opis taksacyjny 4. Ewidencja 5. Wycena majątku. 6. Kontrole logiczne. 7. Aktualizacja. 8. Szkółka. 9. Ochrona lasu. 10. Grupy powierzchni. 11. Punkt próbny. 12. Transfery. 13. Raporty gospodarki leśnej. 14. Raporty WEB i Buisness Objects. Pracownicy działów technicznych wykorzystujący w codziennej pracy moduł GOSPODARKA LEŚNA. Mateusz Grabarz z-ca nadl. w Nadl. Smardzewice 1,5 dnia 890 zł netto/os.+23% VAT 19

20 3.16. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Infrastruktura poziom dla zaaw. Ramowy program: 1. Dane ogólne. Zakres ogólny wykorzystania funkcjonalności systemu w kontroli wewnętrznej, przestrzeganiu uregulowań wewnętrznych LP i zewnętrznych przepisów. (rozszerzenie przy każdym omawianym module). 2. Moduł INWENTARZ. 3. Moduł EKSPLOATACJA. 4. Moduł NAPRAWY. 5. Moduł ŚWIADCZENIA STAŁE. 6. Moduł AMORTYZACJA. Pracownicy nadleśnictw wykorzystujący w codziennej pracy moduł GOSPODARKA LEŚNA. Jarosław Jarczyński główny księgowy w Nadl. Koniecpol 1,5 dnia 890 zł netto/os.+23% VAT 20

21 3.17. Udostępnianie informacji publicznej w działalności Lasów Państwowych. Ramowy program: 1. Podstawowe założenia i definicje ustawy o dostępie do informacji publicznej. 2. Co nie jest informacją publiczną? Kiedy nie musimy stosować tej ustawy? 3. Odmienne zasady udostępniania informacji publicznej, np. Zamówienia publiczne. 4. Sposoby udostępnienia wnioskowanej informacji (dokumentów). 5. Kto i w jaki sposób może wnioskować o udostępnienie informacji? 6. Specyfika wniosków anonimowych oraz wniesionych elektronicznie. 7. Niezbędne procedury i obowiązujące terminy rozpatrzenia wniosku. 8. Przekształcanie i przetwarzanie informacji publicznej. 9. Pobieranie opłat za tzw. Koszty dodatkowe udostępnienia informacji publicznej. 10. Sposoby radzenia sobie z tzw. Wnioskami uporczywymi. 11. Cel i efektywność prowadzenia podmiotowej strony bip, zakres publikacji. 12. Kiedy umorzyć postępowanie lub pozostawić je bez dalszego rozpatrywania? 13. Odmowa udostępnienia informacji. Ograniczenia w dostępie do informacji, skuteczne wyłączanie jawności danych prawnie chronionych, np. Tajemnicy przedsiębiorstwa. 14. Tryb i instancje odwoławcze od decyzji o odmowie udostępnienia informacji. 15. Kiedy może wystąpić skarga na bezczynność organu? Jak postąpić gdy zostanie wniesiona? 16. Kontrola i zakres odpowiedzialności za nie udostępnianie informacji publicznej. Pracownicy nadleśnictw zajmujący się udostępnianiem informacji publicznych. Rafał Kula specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny. Wykładowca na szkoleniach dla LP. 1 dzień 400 zł netto/os.+23% VAT 21

22 3.18. Ceremoniał leśny warsztaty dla formacji sztandarowych w j.o. LP Ramowy program: 1. Musztra i umundurowanie 2. Ceremoniał sztandarowy, sztandar, poczet sztandarowy 3. Ogólne zasady organizacji uroczystości 4. Oprawa muzyczna uroczystości leśnych, kościelnych, państwowych itd. 5. Organizacja części artystycznych uroczystości 6. Utwory muzyczne 7. Zespoły artystyczne Osoby odpowiedzialne w j.o. LP za wdrożenie i zastosowanie ceremoniału leśnego, organizatorzy regionalnych i centralnych obchodów święta lasu, organizatorzy uroczystości nadania i przekazania sztandarów, organizatorzy wydarzeń artystycznych i reprezentacyjnych, kierownicy zespołów artystycznych (zespołów sygnalistów, orkiestr, chórów), osoby zainteresowane tradycjami leśnymi, konferansjerzy i dowódcy uroczystości, członkowie pocztów sztandarowych. Wykładowcy: 1. Maciej Strawa Nadleśniczy w Nadl. Sarbia. Ekspert w zakresie ceremoniału leśnego. 2. Oficer Państwowej Straży Pożarnej 1 dzień 490 zł netto/os.+23% VAT 22

23 4. Szkolenia w przygotowaniu: (planowana realizacja: wiosna lato 2015 r.) 4.1. Ochrona danych osobowych w LP Wybrane zagadnienia z prawa pracy dla j.o. LP Umowy w obrocie gospodarczym oraz należyte ich zabezpieczanie Jak wykorzystać social media w promocji działań j.o. LP Vademecum inżyniera nadzoru: zadania i obowiązki w ramach wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w nadleśnictwach Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego w świetle ustawy o kontroli w adm. rządowej oraz zmian ustawy o NIK. 23

24 5. Miesięczny terminarz szkoleń listopad 2014 Lp. Termin Szkolenie Miejsce AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Moduł I: Łagów udzielanie zamówień na roboty i usługi leśne Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne Ustroń wykonywanie map w leśnictwie Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Puszczykowo Gospodarka Leśna poziom dla zaaw Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Infrastruktura poziom dla zaaw. Janów Lubelski grudzień 2014 Lp. Termin Szkolenie Miejsce Sekretariat idealny czyli jak udoskonalić swoje Nagórzyce kompetencje w sprawnym kierowaniu biurem Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego Biurko Malinówka Leśniczego warsztaty dla leśniczych Udostępnianie informacji publicznej w działalności LP Łagów Podatek dochodowy od osób prawnych w LP aktualny Puszczykowo stan prawny i najważniejsze rozwiązania Podatek dochodowy od osób fizycznych w LP aktualny Puszczykowo stan prawny i najważniejsze rozwiązania AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH - Moduł I: kluczowe umiejętności szefowskie w kontakcie z podwładnymi Puszczykowo styczeń 2015 Lp. Termin Szkolenie Miejsce Podatek VAT w LP aktualny stan prawny Nagórzyce i najważniejsze rozwiązania Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w LP Nagórzyce aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Moduł II: Łagów udzielanie zamówień na roboty budowlane AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH Puszczykowo - Moduł II: pozafinansowe motywowanie swoich pracowników Odpowiedzialność kadry kierowniczej j.o. LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe konsekwencje karno-skarbowe podejmowanych decyzji Łagów 24

25 luty 2015 Lp Termin Szkolenie Miejsce AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Moduł III: Łagów udzielanie zamówień poniżej progu PZP Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego Biurko Ustroń Leśniczego warsztaty dla leśniczych AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH Puszczykowo - Moduł III: radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy szefa Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Finanse i Księgowość poziom dla zaaw. Nagórzyce marzec 2015 Lp Termin Szkolenie Miejsce Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie Ustroń podsystemu Gospodarka Leśna poziom dla zaaw Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie Łagów podsystemu Kadry i Płace poziom dla zaaw Udostępnianie informacji publicznej w działalności LP Malinówka Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne Janów wykonywanie map w leśnictwie Podatek VAT w LP aktualny stan prawny Ustroń i najważniejsze rozwiązania Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w LP Ustroń aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania Ceremoniał leśny warsztaty dla formacji Nagórzyce sztandarowych w j.o. LP Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie Malinówka podsystemu Finanse i Księgowość poziom dla zaaw Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Kadry i Płace poziom dla zaaw. Nagórzyce 25

26 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Tytuł szkolenia: Termin r., Miejsce:... Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Zgłaszamy uczestnictwo następujących osób: Kontakt (telefon kom.) Dzień przyjazdu Korzystanie z noclegu/ów TAK/NIE Poniżej prosimy podać pytanie lub zagadnienie, które interesuje Państwa najbardziej w temacie szkolenia. Informacja ta pozwoli wykładowcy poprowadzić zajęcia tak, aby przekazywane treści były najbliższe Państwa oczekiwaniom Główny Księgowy pieczątka jednostki Dyrektor/Kierownik Zgłoszenie prosimy przesłać do ORWLP w Bedoniu na adres najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w zgłoszeniu lub rezygnacji ze szkolenia prosimy o informację wyłącznie drogą mailową w terminie nie później niż na 3 dni robocze przed szkoleniem. Po upływie tego terminu zgłaszający zostanie obciążony 50% kosztów ceny szkolenia. UWAGA: W przypadku braku informacji z ORWLP o potwierdzeniu lub odwołaniu szkolenia prosimy o pilny kontakt przed wyjazdem na szkolenie! Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu: mgr Sebastian Baryła st. specjalista ds. szkoleń, tel. (42) ; kom , Dziękujemy. 26

27 27

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2015

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2015 OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH W BEDONIU KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2015 N Nowy Bedoń, 3.04.2015 r. c Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen luty 2015 - - czerwiec 2015 Szanowni Państwo, w 1994 roku, kiedy Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wprowadziła do swojej oferty kształcenie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera opracowane i przetestowane metodyki wsparcia motywacyjnego, określania postaw przedsiębiorczych i potrzeb szkoleniowodoradczych oraz praktycznych form prowadzenia Inkubatora Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015 Oferta szkoleń wrzesień 2014 styczeń 2015 Warszawa 2014 KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZANOWNI PAŃSTWO, upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej - szkolenie dla dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej Szkolenia są realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2210-9/2012

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo