KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Jesień Zima 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Jesień Zima 2014/15"

Transkrypt

1 KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Jesień Zima 2014/15 Szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, Andrespol Tel. (42) do 33, fax (42)

2 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Informacje organizacyjne 4 3. Prezentacja poszczególnych szkoleń: 3.1. Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego Biurko Leśniczego Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne wykonywanie map w leśnictwie 6 AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 3.3. Moduł warsztatowy I: udzielanie zamówień na roboty i usługi leśne Moduł warsztatowy II: udzielanie zamówień na roboty budowlane Moduł warsztatowy III: udzielanie zamówień poniżej progu PZP 9 AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH: 3.6. Moduł warsztatowy I: Kluczowe umiejętności szefowskie w kontakcie z podwładnymi Moduł warsztatowy II: Pozafinansowe motywowanie swoich pracowników Moduł warsztatowy III: Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy szefa Podatek VAT w LP aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w LP aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania Odpowiedzialność kadry kierowniczej j.o. LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe konsekwencje karno-skarbowe podejmowanych decyzji Sekretariat idealny, czyli jak udoskonalić swoje kompetencje w sprawnym kierowaniu biurem Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Kadry i Płace poziom dla zaawansowanych Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Finanse i Księgowość poziom dla zaawansowanych Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Gospodarka Leśna poziom dla zaawansowanych Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Infrastruktura poziom dla zaawansowanych Udostępnianie informacji publicznej w działalności Lasów Państwowych Ceremoniał leśny warsztaty dla formacji sztandarowych w j.o. LP Szkolenia w przygotowaniu Miesięczny terminarz szkoleń Karta zgłoszenia na szkolenie Mapa szkoleń 27 2

3 1. Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce najnowszy Kalendarz Szkoleń Otwartych JESIEŃ-ZIMA 2014/15. Uwzględniając uwagi i sugestie uczestników szkoleń przygotowaliśmy kilka nowych tematów szkoleń podanych w atrakcyjnej formie. Szefów jednostek, ich zastępców oraz pozostałą kadrę kierowniczą w tym także kandydatów na potencjalnych menadżerów zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych pod wspólną nazwą Akademii Umiejętności Menadżerskich. Specjalistom z zakresu zamówień publicznych oferujemy kompleksowe warsztaty porządkujące wiedzę i kompetencje w dziedzinie PZP. Poszerzamy także ofertę szkoleń zakresu praktycznej obsługi SILP. Dla Państwa wygody na końcu Kalendarza, zamieszczamy mapę Polski z zaznaczonymi miejscami szkoleń, przejrzyste, tabelaryczne zestawienie wszystkich tematów wraz z terminami oraz kartę zgłoszenia, którą można już teraz wypełnić i dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie jej drogą elektroniczną do ORWLP w Bedoniu. Do zobaczenia na szkoleniach. 3

4 2. Informacje organizacyjne OGÓLNE KORZYŚCI UDZIAŁU: - BEZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH decydując się na szkolenia organizowane przez ORWLP nie muszą Państwo stosować procedur zamówień publicznych, - BEZ PRZEDPŁAT korzystając z naszych szkoleń nie wnoszą Państwo żadnych przedpłat. TERMINY I MIEJSCA: Szczegółowe rozmieszczenie szkoleń wraz z terminami prezentuje mapa na stronie nr 21. KOSZTY: Wszystkie ceny podane w Kalendarzu są cenami netto za udział 1 osoby w całym szkoleniu. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny obejmują: materiały szkoleniowe, przeprowadzenie zajęć a także pełne wyżywienie oraz nocleg/i. W przypadku zgłoszenia przyjazdu uczestnika w przeddzień rozpoczęcia zajęć koszt uczestnictwa powiększy się o odpowiednią kwotę uwzględniającą kolację i nocleg. Fakturę VAT przesyłamy do Państwa po szkoleniu. Termin płatności wynosi 14 dni. ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE: Zgłoszenia w formie karty zgłoszenia przyjmujemy jedynie pocztą elektroniczną na adres: Karta znajduje się na str. 20. Ponadto będziemy Państwa zapraszać na poszczególne szkolenia odrębnymi pismami. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. POTWIERDZENIE SZKOLENIA ZGŁOSZONYM UCZESTNIKOM: Przed każdym szkoleniem, do jednostek, które zgłosiły uczestników pocztą elektroniczną, prześlemy potwierdzenie jego organizacji. Potwierdzenie będzie zawierać m.in. godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, adres ośrodka. Powiadomienia przesyłamy na 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Jednostki, które przysłały zgłoszenie są informowane również o ewentualnym odwołaniu szkolenia. W przypadku braku informacji z ORWLP o potwierdzeniu lub odwołaniu prosimy o pilny kontakt przed wyjazdem na szkolenie! OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA: Na zakończenie szkolenia prosimy słuchaczy o wypełnienie karty oceny szkolenia. Każdy uczestnik może wyrazić swoje uwagi i spostrzeżenia na temat realizowanych zajęć. Na podstawie ankiet sporządzamy sprawozdanie, które pozwala nam udoskonalać programy szkoleń. PYTANIA, UWAGI, SZCZEGÓŁY: Dodatkowych informacji udziela Sebastian Baryła st. specjalista ds. szkoleń, tel. (42) , , 4

5 3. Prezentacja poszczególnych szkoleń 3.1. Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego Biurko Leśniczego Ramowy program: 1. Wprowadzenie do projektu KNX charakterystyka. 2. Zapoznanie z pulpitem oraz widocznymi narzędziami. 3. Omówienie wszystkich programów dostępnych w menu start. 4. Poczta program do obsługi icedove, użytkowanie poczty przez przeglądarkę internetową. 5. Praca z rejestratorem przez Biurko Leśniczego. 6. Uruchomienie przeglądarki internetowej Iceweasel - korzystanie ze stron internetowych min.: własnego nadleśnictwa, PGLLP i in. 7. Omówienie Portalu Leśniczego : Intranet, KNX, LexisNexis, forum Rejestrator i e-biurko, WEB SILP, Raporty (omówienie raportów, eksportowanie, wydruk, zapisywanie raportów), Mapa LIMES. 8. Dodatkowe funkcje Biurka Leśniczego : a) uruchamianie, b) zmiana tapety, c) udostępnianie pulpitu administratorowi, d) obsługa drukarki. Leśniczowie. Wykładowcy: Sebastian Marcol (Nadl. Ustroń) sprawdzony specjalista i praktyk. 1,5 dnia 810 zł netto/os.+23% VAT 5

6 3.2. Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne wykonywanie map w leśnictwie Ramowy program: 1. Możliwości wykorzystania GIS-u w leśnictwie - Krótki wstęp. 2. Przygotowanie środowiska pracy w programie QGIS. Omówienie podstawowych pasków narzędzi i ich funkcji. 3. Prezentacja przygotowanych map leśnych: gospodarcza, siedliskowa, zrębowa, przyrodnicza, łowiecka, ewidencyjna. 4. Wyświetlenie na mapie wyników pomiarów GPS: symbolizacja, etykiety. 5. Tworzenie nowych obiektów: powierzchnia uprawy, powierzchnia zrębu, drzewa biocenotyczne, gatunki chronione itp. 6. Korekta obiektów przesunięcie, przycięcie, podział. 7. Odczytanie informacji o obiekcie: powierzchnia, obwód, inne atrybuty. 8. Szybkie odnajdywanie i sortowanie informacji mapowych - zapytania SQL. 9. Przygotowanie wydruku mapy: szkic odnowieniowy, szkic zrębowy dopasowanie skali, dodanie podziałki, legendy, strzałki północy. 10. Analizy GIS min.: bufor, iloczyn, dodawanie. 11. Zapytania przestrzenne. 12. Praca z WMS: Geoportal, GDOŚ, OpenStreetMap i inne. Leśniczowie i podleśniczowie. Sebastian Marcol (Nadl. Ustroń) sprawdzony specjalista i praktyk. 1,5 dnia 810 zł netto/os.+23% VAT 6

7 3.3. AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH* Moduł I: Udzielanie zamówień publicznych na roboty i usługi leśne Ramowy program: 1. Aktualne zestawienie obowiązujących przepisów wykorzystywanych do poprawnego stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych z uwzględnieniem znowelizowanych rozporządzeń. 2. Poprawne pisanie protokołu z postępowania w świetle indywidualizacji odpowiedzialności. 3. Określenie i opis przedmiotu zamówienia w świetle art. 29, 30 i 31 PZP. Opis przedmiotu zamówienia według rodzaju zamówień - roboty budowlane, dostawy i usługi. 4. Zasady uczciwej konkurencji i dopuszczalne granice szczegółowości opisu przedmiotu zamówienia. 5. Elementy opisu przedmiotu zamówienia i ich znaczenie dla przygotowania SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zamówień z zakresu działalności Lasów Państwowych. 6. Obowiązki związane ze zmianą treści ogłoszenia, zasady publikacji ogłoszeń o zamówieniu po nowelizacji. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Prawidłowy sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 9. Wadium w zamówieniach publicznych. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert zgodnie z zasadą : liczy się treść a nie forma oferty. 11. Opis sposobu obliczenia ceny w zależności od tego czy przedmiotem zamówienia jest dostawa, usługa czy robota budowlana. 12. Rażąca niska cena po nowelizacji Pzp. 13. Pozacenowe kryteria oceny ofert ćwiczenie. 14. Przygotowanie wzorów umów lub istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ze szczególnym omówieniem możliwych zmian w umowie na podstawie art. 144 Pzp. 15. Zasady podwykonawstwa w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. 16. Zasady udzielania zamówienia w częściach w jednym postępowaniu. 17. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej. 18. Prowadzenia kontroli przez prezesa UZP oraz inne upoważnione instytucje wnioski z tych kontroli. 19. Odwołanie - możliwość wniesienia skutecznego odwołania od progu 30 tys. euro na wskazane w ustawie czynności zamawiającego. Osoby zajmujące się stanem posiadania, zamawianiem robót budowlanych, członkowie komisji przetargowych. Jerzy Wysocki inżynier budownictwa, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Pełnomocnik w arbitrażach w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykładowca na wielu szkoleniach dla LP. 1,5 dnia 950 zł nett/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 22 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach). 7

8 3.4. AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH* Moduł II: Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane Ramowy program modułu I: 1. Propozycja organizacji procesu budowlanego w nadleśnictwie. 2. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi na remonty i inwestycje budowlane określone w ustawie o zamówieniach publicznych a praktyka w nadleśnictwie. 3. Przygotowanie założeń do projektowania. 4. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych (remonty, inwestycje). 5. Szacowanie wartości robót budowlanych. 6. Warunki udziału w postępowaniu warsztat przygotowujący do wyboru adekwatnych do przedmiotu zamówienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne: przykłady zapisów w umowie warsztaty pisania protokołów konieczności. 8. Pozacenowe kryteria oceny dot. np.: wiarygodności technicznej i ekonomicznej wykonawcy - dokumenty i informacje stanowiące podstawę oceny. 9. Szczególne warunki umów na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych: - forma wynagrodzenia; - reprezentacja stron; - odbiory robót; - terminy płatności; - gwarancje płatności; - podwykonawstwo - rękojmia za wady i gwarancja jakości; - prawa autorskie; - zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 10. SIWZ warsztat wspierający napisanie dobrej SIWZ. Osoby zajmujące się stanem posiadania, zamawianiem robót budowlanych, członkowie komisji przetargowych. Jerzy Wysocki inżynier budownictwa, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Pełnomocnik w arbitrażach w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykładowca na wielu szkoleniach dla LP. 1,5 dnia 950 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 22 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach). 8

9 3.5. AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH* Moduł III: Udzielanie zamówień publicznych poniżej progu PZP Ramowy program modułu I: 1. Omówienie obowiązujących przepisów na dzień szkolenia. 2. Zasady udzielania zamówień do euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia przy zamówieniach do euro. 4. Szacowanie zamówień o wartości wynikającej z art. 4 pkt 8 Pzp - zamówienia dodatkowe, - zamówienia uzupełniające, 5. Proponowane tryby udzielania zamówień do progu wynikającego z art. 4 pkt 8 Pzp. 6. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające do progu euro. 7. Przykładowe zapisy regulaminów do progu wynikającego z art. 4 pkt 8 Pzp. 8. Umowy w zamówieniach do progu wynikającego za art. 4 pkt 8 Pzp. 9. Zamiany w umowach do progu wynikającego za art. 4 pkt 8 Pzp. 10. Podwykonawstwo w umowach do progu wynikającego za art. 4 pkt 8 Pzp. 11. Dyskusja. Osoby zajmujące się stanem posiadania, zamawianiem robót budowlanych, członkowie komisji przetargowych. Jerzy Wysocki inżynier budownictwa, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Pełnomocnik w arbitrażach w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykładowca na wielu szkoleniach dla LP. 1,5 dnia 950 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 22 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach). 9

10 3.6. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH* Moduł I: Kluczowe umiejętności szefowskie w kontakcie z podwładnymi Ramowy program modułu I: 1. Rola szefowska zadania i oczekiwania wobec roli szefa wykład i dyskusja. Rola szefa oczekiwania od roli szefowskiej. Doskonalenie się w roli szefa. Kształtowanie odpowiedniego nastawienia i perspektywy rozwojowej. 2. Najważniejsze narzędzia komunikacji w relacji szef podwładny. Mechanizm projekcji i sposoby minimalizowania negatywnej projekcji w relacjach szef - podwładny. Narzędzia komunikacyjne zwiększające współpracę i budujące porozumienie: odzwierciedlenie, ujawnianie intencji, odsłanianie ludzkiej twarzy. 3. Logika interwencji szefowskich komunikowanie podwładnym oczekiwań i zasad współpracy. Nazwanie indywidualnych oczekiwań szefowskich oraz przygotowanie do wygłoszenia expose do pracowników. Sposób komunikowania ludziom własnych oczekiwań funkcja języka w budowaniu autorytetu szefa. 4. Umiejętne delegowanie zadań i motywowanie do ich wykonania. Algorytm komunikowania trudnych decyzji szefowskich i delegowania niewdzięcznych zadań. Trzy poziomy uzasadniania decyzji szefowskich. Skuteczne narzędzia radzenia sobie z oporem podwładnych przejście od czy do jak. Kadra kierownicza j.o. LP: naczelnicy wydziałów rdlp, nadleśniczowie i kierownicy j.o. LP, ich zastępcy, główni księgowi oraz potencjalni kandydaci do ww. stanowisk. Grzegorz Kukurowski trener biznesu, coach narzędziowy. Od 2008 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń w obszarze tzw. miękkich umiejętności, głównie z zakresu zarządzania zespołem, obsługi klienta oraz współpracy w zespole. Podczas prowadzonych warsztatów wykorzystuje metodę coachingu narzędziowego pracuje wyłącznie na realnych, trudnych sytuacjach uczestników. Prowadził warsztaty m.in. dla leśników z terenu RDLP w Szczecinie. 1,5 dnia 1200 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 14 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach) 10

11 3.7. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH* Moduł II: Pozafinansowe motywowanie swoich pracowników Ramowy program modułu II: 1. Narzędzie informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej do poruszania trudnych tematów oraz jako najważniejsze, codzienne narzędzie motywujące w pracy z ludźmi. Zastosowanie narzędzia informacji zwrotnej w konfrontacji trudnych tematów. Informacja zwrotna jako codzienne narzędzie komunikacji oczekiwań. Informacja zwrotna jako narzędzie motywacyjne w pracy z ludźmi. 2. Prowadzenie rozmów korygujących. Rozmowa korygująca jako podstawowa interwencja przełożonego po zwróceniu uwagi, a przed ukaraniem pracownika. Algorytm prowadzenia rozmowy korygującej niepożądane zachowanie pracownika narzędzie. 3. Pozafinansowe oddziaływania szefowskie wpływające na motywację. Filozofia szukania okazji do nagradzania. Zasady i dobre praktyki prowadzenia rozmów nagradzających i karzących. Repertuar nagród i kar możliwych do zastosowania w Lasach Państwowych. 4. Prowadzenie rozmów nagradzających. Wykorzystanie sytuacji nagrody do świadomego ukierunkowania wysiłku pracowników. Algorytm prowadzenia rozmów nagradzających narzędzie. 5. Prowadzenie rozmów dyscyplinujących. Wykorzystanie kary jako narzędzia wyciągania konsekwencji w sytuacji recydywy. Kadra kierownicza j.o. LP: naczelnicy wydziałów rdlp, nadleśniczowie i kierownicy j.o. LP, ich zastępcy, główni księgowi oraz potencjalni kandydaci do ww. stanowisk. Grzegorz Kukurowski trener biznesu, coach narzędziowy. Od 2008 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń w obszarze tzw. miękkich umiejętności, głównie z zakresu zarządzania zespołem, obsługi klienta oraz współpracy w zespole. Podczas prowadzonych warsztatów wykorzystuje metodę coachingu narzędziowego pracuje wyłącznie na realnych, trudnych sytuacjach uczestników. Prowadził warsztaty m.in. dla leśników z terenu RDLP w Szczecinie. 1,5 dnia 1200 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 14 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach) 11

12 3.8. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH* Moduł III: Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy szefa Ramowy program modułu III: 1. Szef w konflikcie i wobec konfliktu w swoim zespole. Style reakcji w sytuacji konfliktowej. Sposoby skutecznego dogadywania się w konflikcie w duchu współpracy zamiast rywalizacji. Rozwiązywanie konfliktów między pracownikami w podległym zespole. 2. Asertywność szefowska dwa ważne narzędzia. Asertywna odmowa z wyjściem do współpracy. Poszukiwanie alternatyw wobec oczekiwań i próśb podwładnych. Asertywne stawianie granic w kontakcie z podwładnymi. Algorytm i zastosowanie. 3. Radzenie sobie z marudą / narzekaczem zatruwającym zespół. Trzy typy marudzenia w zespole trzy strategie działania szefa. Algorytm na marudę przetrenowanie narzędzia. 4. Negocjowanie z przełożonym lub współpracownikiem nastawione na współpracę. Stanowiska i interesy w negocjacjach. Odkrywanie i nazywanie ważnych motywów i potrzeb. Wychodzenie poza swoje stanowiska, szukanie kooperacji zmiana optyki patrzenia na negocjacje. Algorytm negocjacji nastawionych na współpracę. Kadra kierownicza j.o. LP: naczelnicy wydziałów rdlp, nadleśniczowie i kierownicy j.o. LP, ich zastępcy, główni księgowi oraz potencjalni kandydaci do ww. stanowisk. Grzegorz Kukurowski trener biznesu, coach narzędziowy. Od 2008 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń w obszarze tzw. miękkich umiejętności, głównie z zakresu zarządzania zespołem, obsługi klienta oraz współpracy w zespole. Podczas prowadzonych warsztatów wykorzystuje metodę coachingu narzędziowego pracuje wyłącznie na realnych, trudnych sytuacjach uczestników. Prowadził warsztaty m.in. dla leśników z terenu RDLP w Szczecinie. 1,5 dnia 1200 zł netto/os.+23% VAT *Pełny cykl AKADEMII składa się z 3 szkoleń (Modułów). Każde realizowane jest w formie warsztatów. Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu została ograniczona do 14 w celu zachowania efektywności zajęć. Uczestnicy mogą zgłaszać się na wybrany Moduł lub od razu na wszystkie trzy (w takim przypadku udzielany jest rabat w wys. 10% od kosztu udziału łącznie w 3 szkoleniach) 12

13 3.9. Podatek VAT w LP aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania Ramowy program: 1. Zmiany definicji. 2. Obowiązki podatkowe. 3. Zwolnienia przedmiotowe. 4. Zmiany stawek podatku VAT i związane z tym praktyczne problemy. 5. Ulga na złe długi i korekty podatku naliczonego z tym związane. 6. Zmiany dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych. 7. Zmiany rozporządzeń wykonawczych. 8. Omówienie najczęstszych wątpliwości i sytuacji problematycznych zgłaszanych przez j.o. LP. Główni księgowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych j.o. LP. Joanna Wesołowska księgowa i doradca finansowy, specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych w j.o. LP. 1 dzień 470 zł netto/os.+23% VAT 13

14 3.10. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w LP aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania w LP Ramowy program: 1. Zakres opodatkowania. 2. Zwolnienia przedmiotowe. 3. Przychód z tytułu działalności gospodarczej. 4. Koszty uzyskania przychodu. 5. Świadczenia na rzecz pracowników a przychód podatkowy pracownika i obowiązki pracodawcy jako płatnika podatki. 6. Świadczenia na potrzeby wykonywanej pracy a przychód pracownika. Stawki podatkowe. 7. Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji i uzyskiwaniem uprawnień a przychody pracowników i osób współpracujących. 8. Przewozy, przejazdy, zakwaterowania i inne świadczenia na rzecz pracowników i osób współpracujących a przychód podatkowy - podatkowa rozróżnienie świadczenia dla pracownika (osób współpracujących) a służącego pracy. 9. Podróże służbowe i podróże nie będące służbowymi - implikacje podatkowe. 10. Samochód pracownika (osoby współpracującej) na potrzeby pracodawcy - skutki w PIT. Główni księgowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych j.o. LP. Joanna Wesołowska księgowa i doradca finansowy, specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych w j.o. LP. 1 dzień 470 zł netto/os.+23% VAT 14

15 3.11. Odpowiedzialność kadry kierowniczej j.o. LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe konsekwencje karno-skarbowe podejmowanych decyzji Ramowy program: 1. Podstawy prawne odpowiedzialności kierownika jednostki (Kodeks Karny skarbowy oraz Ordynacja Podatkowa). 2. Odpowiedzialność płatnika. 3. Inne przestępstwa i wykroczenia przeciwko obowiązkom podatkowym tj. za działanie lub zaniechanie skutkujące popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. 4. Pojęcie umyślności i nieumyślności czynu. 5. Wysokości kar. 6. Przedawnienie Kadra kierownicza j.o. LP: nadleśniczowie, kierownicy/dyrektorzy, zastępcy, główni księgowi. Joanna Wesołowska księgowa i doradca finansowy, specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych w j.o. LP. 1 dzień 470 zł netto/os.+23% VAT 15

16 3.12. Sekretariat idealny, czyli jak udoskonalić swoje kompetencje w sprawnym kierowaniu biurem* Ramowy program: 1. Organizacja czasu pracy. Zasady efektywnego wykorzystania czasu Rola planowania Ustalanie celów i priorytetów Eliminacja złodziei czasu 2. Prezentacja i autoprezentacja. Typy komunikacji interpersonalnej Doskonalenie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej Prawidłowe operowanie mową ciała i przestrzenią Zasady autoprezentacji efektywny przekaz informacji Umiejętność tworzenia prawidłowej struktury prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem celów i korzyści (wykorzystanie programów MS Power Point i Prezi) 3. Elementy treningu asertywności. Pewność siebie oraz wysoka samoocena Umiejętność zadawania pytań Umiejętność słuchania aktywnego i właściwego odpowiadania na pytania Efektywne radzenie sobie z krytyką Skuteczne mówienie TAK i NIE 4. Współczesny savoir-vivre. Zasady protokołu Spotkania Przy stole Współczesna komunikacja Wizytówki Ubiór Ciekawostki Pracownicy sekretariatów, i osoby pracujące w charakterze asystenta kierownika j.o.lp. Leszek Kazimierski trener, doradca, menadżer projektów szkoleniowych i doradczych. Autor fachowych artykułów i porad w czasopismach branżowych. Ekspert w dziedzinie etykiety, savoirvivre, komunikacji interpersonalnej, motywacji i automotywacji, szybkiego czytania i szybkiej nauki. Prowadzi blogi poświęcone ww. tematyce. Od lat prowadzi szkolenia dla LP (m.in. w ramach Akademii Leśniczego) 1,5 dnia 890 zł netto/os.+23% VAT *każdy uczestnik w ramach materiałów szkoleniowych otrzymuje książkę pt. Współczesny savoir-vivre autorstwa wykładowcy p. Leszka Kazimierskiego. 16

17 3.13. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Kadry i Płace poziom dla zaaw. Ramowy program: 1. Rezerwy. 2. Stałe składniki wynagrodzeń 3. Narzuty na płace. 4. Kartoteki deputatowe 5. Tworzenie list płac. 6. Absencje- absencje i grupy absencji, limity absencji. 7. Obsługa kartoteki podatkowej. 8. Przygotowywane zmiany i modyfikacje. Osoby z działów kadr lub finansowo-księgowych posiadające dostęp do systemu SILP i wykorzystujące to narzędzie w codziennej pracy. Krystyna Falkowska - Flak główny księgowy w Nadleśnictwie Radziwiłłów. 1,5 dnia 890 zł netto/os.+23% VAT 17

18 3.14. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Finanse i Księgowość poziom dla zaaw. Ramowy program: 1. Zagadnienia dotyczące danych stałych. 2. Powiązanie pomiędzy podsystemami. 3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych. 4. Windykacja należności. 5. Ewidencja środków trwałych. 6. Rozliczanie usług wewnętrznych. 7. Zamknięcie okresów obrachunkowych. 8. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej. 9. Wykazy księgowości (wydruki z SILP). 10. Analiza raportów zespołu zadaniowego oraz z INFOTALA dotyczących podsystemu Finanse i Księgowość w powiązaniu z danymi innych podsystemów. 11. Omówienie systemu zgłaszania błędów (serwis. pro.net ). 12. Dyskusja na tematy przedstawione przez uczestników szkolenia. 13. Ćwiczenia z zakresu omówionych zagadnień. 14. Wykonanie zadań sprawdzających z zakresu wiadomości nabytych na zajęciach. Pracownicy działów finansowo-księgowych posiadające dostęp do systemu SILP i wykorzystujące to narzędzie w codziennej pracy. Wykładowcy: Danuta Pacan główny księgowy w Nadl. Opoczno Anna Pachniewicz główny księgowy w Nadl. Spała 1,5 dnia 950 zł netto/os.+23% VAT 18

19 3.15. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Gospodarka Leśna poziom dla zaaw. Ramowy program: 1. Podstawy i założenia SILP. 2. Regulacje prawne. 3. Opis taksacyjny 4. Ewidencja 5. Wycena majątku. 6. Kontrole logiczne. 7. Aktualizacja. 8. Szkółka. 9. Ochrona lasu. 10. Grupy powierzchni. 11. Punkt próbny. 12. Transfery. 13. Raporty gospodarki leśnej. 14. Raporty WEB i Buisness Objects. Pracownicy działów technicznych wykorzystujący w codziennej pracy moduł GOSPODARKA LEŚNA. Mateusz Grabarz z-ca nadl. w Nadl. Smardzewice 1,5 dnia 890 zł netto/os.+23% VAT 19

20 3.16. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Infrastruktura poziom dla zaaw. Ramowy program: 1. Dane ogólne. Zakres ogólny wykorzystania funkcjonalności systemu w kontroli wewnętrznej, przestrzeganiu uregulowań wewnętrznych LP i zewnętrznych przepisów. (rozszerzenie przy każdym omawianym module). 2. Moduł INWENTARZ. 3. Moduł EKSPLOATACJA. 4. Moduł NAPRAWY. 5. Moduł ŚWIADCZENIA STAŁE. 6. Moduł AMORTYZACJA. Pracownicy nadleśnictw wykorzystujący w codziennej pracy moduł GOSPODARKA LEŚNA. Jarosław Jarczyński główny księgowy w Nadl. Koniecpol 1,5 dnia 890 zł netto/os.+23% VAT 20

21 3.17. Udostępnianie informacji publicznej w działalności Lasów Państwowych. Ramowy program: 1. Podstawowe założenia i definicje ustawy o dostępie do informacji publicznej. 2. Co nie jest informacją publiczną? Kiedy nie musimy stosować tej ustawy? 3. Odmienne zasady udostępniania informacji publicznej, np. Zamówienia publiczne. 4. Sposoby udostępnienia wnioskowanej informacji (dokumentów). 5. Kto i w jaki sposób może wnioskować o udostępnienie informacji? 6. Specyfika wniosków anonimowych oraz wniesionych elektronicznie. 7. Niezbędne procedury i obowiązujące terminy rozpatrzenia wniosku. 8. Przekształcanie i przetwarzanie informacji publicznej. 9. Pobieranie opłat za tzw. Koszty dodatkowe udostępnienia informacji publicznej. 10. Sposoby radzenia sobie z tzw. Wnioskami uporczywymi. 11. Cel i efektywność prowadzenia podmiotowej strony bip, zakres publikacji. 12. Kiedy umorzyć postępowanie lub pozostawić je bez dalszego rozpatrywania? 13. Odmowa udostępnienia informacji. Ograniczenia w dostępie do informacji, skuteczne wyłączanie jawności danych prawnie chronionych, np. Tajemnicy przedsiębiorstwa. 14. Tryb i instancje odwoławcze od decyzji o odmowie udostępnienia informacji. 15. Kiedy może wystąpić skarga na bezczynność organu? Jak postąpić gdy zostanie wniesiona? 16. Kontrola i zakres odpowiedzialności za nie udostępnianie informacji publicznej. Pracownicy nadleśnictw zajmujący się udostępnianiem informacji publicznych. Rafał Kula specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny. Wykładowca na szkoleniach dla LP. 1 dzień 400 zł netto/os.+23% VAT 21

22 3.18. Ceremoniał leśny warsztaty dla formacji sztandarowych w j.o. LP Ramowy program: 1. Musztra i umundurowanie 2. Ceremoniał sztandarowy, sztandar, poczet sztandarowy 3. Ogólne zasady organizacji uroczystości 4. Oprawa muzyczna uroczystości leśnych, kościelnych, państwowych itd. 5. Organizacja części artystycznych uroczystości 6. Utwory muzyczne 7. Zespoły artystyczne Osoby odpowiedzialne w j.o. LP za wdrożenie i zastosowanie ceremoniału leśnego, organizatorzy regionalnych i centralnych obchodów święta lasu, organizatorzy uroczystości nadania i przekazania sztandarów, organizatorzy wydarzeń artystycznych i reprezentacyjnych, kierownicy zespołów artystycznych (zespołów sygnalistów, orkiestr, chórów), osoby zainteresowane tradycjami leśnymi, konferansjerzy i dowódcy uroczystości, członkowie pocztów sztandarowych. Wykładowcy: 1. Maciej Strawa Nadleśniczy w Nadl. Sarbia. Ekspert w zakresie ceremoniału leśnego. 2. Oficer Państwowej Straży Pożarnej 1 dzień 490 zł netto/os.+23% VAT 22

23 4. Szkolenia w przygotowaniu: (planowana realizacja: wiosna lato 2015 r.) 4.1. Ochrona danych osobowych w LP Wybrane zagadnienia z prawa pracy dla j.o. LP Umowy w obrocie gospodarczym oraz należyte ich zabezpieczanie Jak wykorzystać social media w promocji działań j.o. LP Vademecum inżyniera nadzoru: zadania i obowiązki w ramach wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w nadleśnictwach Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego w świetle ustawy o kontroli w adm. rządowej oraz zmian ustawy o NIK. 23

24 5. Miesięczny terminarz szkoleń listopad 2014 Lp. Termin Szkolenie Miejsce AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Moduł I: Łagów udzielanie zamówień na roboty i usługi leśne Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne Ustroń wykonywanie map w leśnictwie Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Puszczykowo Gospodarka Leśna poziom dla zaaw Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Infrastruktura poziom dla zaaw. Janów Lubelski grudzień 2014 Lp. Termin Szkolenie Miejsce Sekretariat idealny czyli jak udoskonalić swoje Nagórzyce kompetencje w sprawnym kierowaniu biurem Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego Biurko Malinówka Leśniczego warsztaty dla leśniczych Udostępnianie informacji publicznej w działalności LP Łagów Podatek dochodowy od osób prawnych w LP aktualny Puszczykowo stan prawny i najważniejsze rozwiązania Podatek dochodowy od osób fizycznych w LP aktualny Puszczykowo stan prawny i najważniejsze rozwiązania AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH - Moduł I: kluczowe umiejętności szefowskie w kontakcie z podwładnymi Puszczykowo styczeń 2015 Lp. Termin Szkolenie Miejsce Podatek VAT w LP aktualny stan prawny Nagórzyce i najważniejsze rozwiązania Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w LP Nagórzyce aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Moduł II: Łagów udzielanie zamówień na roboty budowlane AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH Puszczykowo - Moduł II: pozafinansowe motywowanie swoich pracowników Odpowiedzialność kadry kierowniczej j.o. LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe konsekwencje karno-skarbowe podejmowanych decyzji Łagów 24

25 luty 2015 Lp Termin Szkolenie Miejsce AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Moduł III: Łagów udzielanie zamówień poniżej progu PZP Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego Biurko Ustroń Leśniczego warsztaty dla leśniczych AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH Puszczykowo - Moduł III: radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy szefa Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Finanse i Księgowość poziom dla zaaw. Nagórzyce marzec 2015 Lp Termin Szkolenie Miejsce Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie Ustroń podsystemu Gospodarka Leśna poziom dla zaaw Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie Łagów podsystemu Kadry i Płace poziom dla zaaw Udostępnianie informacji publicznej w działalności LP Malinówka Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne Janów wykonywanie map w leśnictwie Podatek VAT w LP aktualny stan prawny Ustroń i najważniejsze rozwiązania Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w LP Ustroń aktualny stan prawny i najważniejsze rozwiązania Ceremoniał leśny warsztaty dla formacji Nagórzyce sztandarowych w j.o. LP Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie Malinówka podsystemu Finanse i Księgowość poziom dla zaaw Praktyczna obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Kadry i Płace poziom dla zaaw. Nagórzyce 25

26 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Tytuł szkolenia: Termin r., Miejsce:... Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Zgłaszamy uczestnictwo następujących osób: Kontakt (telefon kom.) Dzień przyjazdu Korzystanie z noclegu/ów TAK/NIE Poniżej prosimy podać pytanie lub zagadnienie, które interesuje Państwa najbardziej w temacie szkolenia. Informacja ta pozwoli wykładowcy poprowadzić zajęcia tak, aby przekazywane treści były najbliższe Państwa oczekiwaniom Główny Księgowy pieczątka jednostki Dyrektor/Kierownik Zgłoszenie prosimy przesłać do ORWLP w Bedoniu na adres najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w zgłoszeniu lub rezygnacji ze szkolenia prosimy o informację wyłącznie drogą mailową w terminie nie później niż na 3 dni robocze przed szkoleniem. Po upływie tego terminu zgłaszający zostanie obciążony 50% kosztów ceny szkolenia. UWAGA: W przypadku braku informacji z ORWLP o potwierdzeniu lub odwołaniu szkolenia prosimy o pilny kontakt przed wyjazdem na szkolenie! Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu: mgr Sebastian Baryła st. specjalista ds. szkoleń, tel. (42) ; kom , Dziękujemy. 26

27 27

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2015

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2015 OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH W BEDONIU KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2015 N Nowy Bedoń, 3.04.2015 r. c Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2016

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2016 Kalendarz Szkoleń Otwartych WIOSNA LATO 2016 OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH W BEDONIU KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Wiosna-Lato 2014

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Wiosna-Lato 2014 KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Wiosna-Lato 2014 Szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych JESIEŃ-ZIMA 2015/16

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych JESIEŃ-ZIMA 2015/16 Kalendarz Szkoleń Otwartych JESIEŃ ZIMA 2015/16 OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH W BEDONIU KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych JESIEŃ-ZIMA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych JESIEŃ-ZIMA 2016/17

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych JESIEŃ-ZIMA 2016/17 OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH W BEDONIU KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych JESIEŃ-ZIMA 2016/17 N Nowy Bedoń, 29.09.2016 r. c Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Jesień Zima 2013/14

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Jesień Zima 2013/14 KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH Jesień Zima 2013/14 Szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści:

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści: AKADEMIA WIEDZY Zamknięcie roku 2011 Cel: Omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2011, biorąc pod uwagę zarówno aspekt rachunkowy jak i podatkowy. W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na części

Bardziej szczegółowo

Motywowanie Pracowników -

Motywowanie Pracowników - Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby nasi ludzie dali z siebie wszystko! Cel warsztatów: Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów motywujących do pracy, zdobycie informacji jak łączyć indywidualne

Bardziej szczegółowo

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia:

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia: Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: SIWZ -Jak przygotować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia? 1-dniowe warsztaty praktyczne dla specjalistów ds. zamówień publicznych. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Katowice

SZKOLENIE OTWARTE Katowice SZKOLENIE OTWARTE Katowice Data szkolenia: 26 lub 27 lipca 2012 r. Czas trwania: 8 godzin Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu: Zamówienia Publiczne dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania pracowników CAZ w 2012 roku w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

Nowe zadania pracowników CAZ w 2012 roku w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Oferta szkolenia: Nowe zadania pracowników CAZ w 2012 roku w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy O NAS: Celem naszej Firmy jest podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r.

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r. Zapraszamy na szkolenie: Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany praktyczne warsztaty 7-8 kwietnia 2016r.

Bardziej szczegółowo

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. Przegląd zmian podatkowych. Celem szkolenia jest

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. Przegląd zmian podatkowych. Celem szkolenia jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. Przegląd zmian podatkowych. Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które

Bardziej szczegółowo

ASERTYWNA KOBIETA. Bądź szczęśliwa. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r.

ASERTYWNA KOBIETA. Bądź szczęśliwa. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. ASERTYWNA KOBIETA Bądź szczęśliwa Szanowne Panie, Warsztaty z cyklu ASERTYWNA KOBIETA, skierowane są do

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r.

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH WG TEMATÓW SZKOLEŃ w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: SEKRETY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 28-29 stycznia 2010 Poznań-900 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji.

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji. AKADEMIA WIEDZY OFERTA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE: Zmiany w podatku od towarów i usług w 2013 i 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad fakturowania oraz zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin:

Bardziej szczegółowo

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa Temat szkolenia Proponowany termin i cena w Krakowie Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) 1. Przekształcanie grupy pracowników w zespół zadaniowy 2. Efektywna Wizyta

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia

ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia Szczecin, 10 styczeń 2017r. ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Al. Powstańców Wielkopolskich 33 70 111 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury

CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury NAZWA SZKOLENIA: Przygotowanie zamówień publicznych na zakup systemów teleinformatycznych w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego także typu open source. CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 95614 Temat: odw-zamówienia publiczne w praktyce - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 13 Wrzesień - 19 Październik Warszawa, BDO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Profesjonalna obsługa klienta! Cele szkolenia: Zwiększenie profesjonalizmu w

Bardziej szczegółowo

Gremium IDK, Moszyn 50, 06-100 Pułtusk, tel. 507 188 997, gremium@gremium.com.pl

Gremium IDK, Moszyn 50, 06-100 Pułtusk, tel. 507 188 997, gremium@gremium.com.pl Termin szkolenia: 26-27 listopada 2015, godziny 10-16 Miejsce: Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3b, Warszawa Adresaci: wykonawcy biorący udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Instruktor lider. WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW, DRUŻYNOWYCH, PRZYBOCZNYCH

Instruktor lider. WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW, DRUŻYNOWYCH, PRZYBOCZNYCH Instruktor lider. WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW, DRUŻYNOWYCH, PRZYBOCZNYCH Termin: 20 22 listopada 2009 r. Koszt: 5 zł lub 10 zł Miejsce: okolice Pruszkowa Oferowane zajęcia: - kształtowanie postawy asertywnej

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Wrocławska 8 w godz. 10.00-15.

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Wrocławska 8 w godz. 10.00-15. 49 305 Brzeg, ul. Struga 24, tel. 728 816 215 adk szkolenia@o2.pl, www.adk-szkolenia.pl Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy

Zamówienia publiczne w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy Zamówienia publiczne w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy Dlaczego warto? W styczniu 2016 r. minie 12 lat od uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez ten czas ustawa ta, określająca sposób prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Menadżer w roli coacha! Cele szkolenia: Poznanie nowoczesnych technik zarządzania

Bardziej szczegółowo

I Dzień 4 listopada 2013 r.

I Dzień 4 listopada 2013 r. I Dzień 4 listopada 2013 r. Przekrojowe omówienie zasad udzielania zamówień publicznych oraz podstawowych pojęć związanych z organizacją zamówień publicznych w jednostce, przygotowaniem postępowania oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. Harmonogram szkolenia zawodowego: Pracownik biurowy z elementami kadr grupa I. Termin realizacji: 30.10.2013 20.12.

Harmonogram szkolenia. Harmonogram szkolenia zawodowego: Pracownik biurowy z elementami kadr grupa I. Termin realizacji: 30.10.2013 20.12. Harmonogram szkolenia Harmonogram szkolenia zawodowego: Pracownik biurowy z elementami kadr grupa I Termin realizacji: 30.10.2013 20.12.2013 Miejsce realizacji: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce,

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. zamówień publicznych - certyfikowany kurs zamówienia publiczne (e-learning)

Specjalista ds. zamówień publicznych - certyfikowany kurs zamówienia publiczne (e-learning) Specjalista ds. zamówień publicznych - certyfikowany kurs zamówienia publiczne (e-learning) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/19/5592/8311 Cena netto 160,00 zł Cena brutto 196,80 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest blok szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Klienta dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ww. bloku zrealizowane

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 2016.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 2016. Polska firma szkoleniowa od 6 lat na rynku szkoleń dla biznesu. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 06. PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PROPOZYCJĘ AKTUALNYCH, CIEKAWYCH I PRAKTYCZNYCH SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Mówca powinien tak skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill Program szkoleniowy WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych LP TEMAT SZKOLENIA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE CENA NETTO PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ MENADŻERSKI 1 Trudne rozmowy komunikacja w rozmowie z pracownikiem 11.01.2016 11.01.2016 Opole 800,00 zł 2 3

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT, CIT, VAT aktualny stan prawny

Podatek PIT, CIT, VAT aktualny stan prawny Celem szkolenia przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT, CIT i PIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Termin i miejsce szkolenia: 26 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymają podstawową wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI. Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów

BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI. Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów Termin: 12.10.2017-13.10.2017 Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, INESS HOTEL *** ul. Wróblewskiego 19/23 http://www.inesshotel.pl

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10133 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Logistyczna obsługa klienta z elementami postępowania w zakresie reklamacji

Logistyczna obsługa klienta z elementami postępowania w zakresie reklamacji Logistyczna obsługa klienta z elementami postępowania w zakresie reklamacji Terminy szkolenia 21-22 luty 2013r., Katowice - Hotel Novotel 3-4 czerwiec 2013r., Sopot - Hotel Haffner Cele szkolenia zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym Zarządzanie zespołem projektowym Cele szkolenia Efektywne zarządzanie projektem wymaga nie tylko tzw. wiedzy twardej, jak definiowanie zakresu, harmonogramowanie czy budżetowanie projektu, lecz także umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w 2015 r.

Prawo pracy w 2015 r. Szkolenie otwarte Prawo pracy w 2015 r. najnowsze i planowane zmiany w przepisach, rozwiązywanie praktycznych problemów Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego 12.01.2015r., Szczecin MW Consulting, Pl. Batorego 3/214, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych: 2.32/00022/2010 Tel.: + 48 791

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy)

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy) Termin szkolenia: 16 maja 2013 r. Wrocław Opiekun Klienta Beata Kaputa tel. 71 375 10 06 beata.kaputa@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com Ernst & Young Academy of Business al. Armii Ludowej 26 00-609

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie w 2017 r. szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur.

Fakturowanie w 2017 r. szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur. Fakturowanie w 2017 r. szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur. NR 162/A/16 Płock, listopad 2016r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania* Orientacyjna cena** Lp. Tytuł Tematyka SZKOLENIA Z CYKLU VADEMECUM PRAWO RÓŻNE

Czas trwania* Orientacyjna cena** Lp. Tytuł Tematyka SZKOLENIA Z CYKLU VADEMECUM PRAWO RÓŻNE Lp. Tytuł Tematyka SZKOLENIA Z CYKLU VADEMECUM 1. Vademecum Nadleśniczego etap I: realizacja umów, ochrona danych osobowych, organizacja pracy jednostki. Tworzenie i zabezpieczenie umów, tak aby były one

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, dn. 23 lutego 2012 r. Zaproszenie do składania ofert Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Program rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu Program Akademii 2 Certyfikat 7 Terminy zjazdów.. 8 Formularz zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016

ZMIANY W PODATKACH 2016 ZMIANY W PODATKACH 2016 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10164 Cena netto 499,00 zł Cena brutto 499,00 zł Cena netto za godzinę 83,17 zł Cena brutto za godzinę 83,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkolenia z zakresu zmian w VAT

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Zarządzanie podległym zespołem motywowanie i ocenianie pracowników, zarządzanie talentami, czasem w pracy skutecznego kierownika

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: sierpnia 2017r.

Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: sierpnia 2017r. Finanse publiczne w praktyce w 2017 r. Zasady gospodarki finansowej, dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, wydatki strukturalne Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej Powiatowych Urzędów Pracy

Najnowsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej Powiatowych Urzędów Pracy oferta szkolenia: Najnowsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej Powiatowych Urzędów Pracy 19.-21.09.2016r., Ciechocinek MW Consulting, Pl. Batorego 3/209, 70-207 Szczecin Numer z rejestru

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo