2. Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia / Agnieszka Zajkowska.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia / Agnieszka Zajkowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 12-17"

Transkrypt

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie (nowości za maj-czerwiec 2014 r.) KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACYJNE 1. Czy nauczyciele szkół specjalnych i ogólnodostępnych identyfikują się z wykonywanym zawodem? / Patrycja Jurkiewicz. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia / Agnieszka Zajkowska.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Dzieci cienia / Kinga Rusin.// Głos Pedagogiczny , nr 6, s Dziecko z dyspraksją / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny , nr 6, s Kompetencja komunikacyjna dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim w warunkach edukacji integracyjnej i specjalnej / Anna Regner. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Kompetencje młodzieży gimnazjalnej z uszkodzeniami słuchu w zakresie pisania w języku angielskim / Ewa Domagała-Zyśk. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Komunikacja dzieci przedszkolnych w grupach integracyjnych / Halina Dmochowska. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Kto profesjonalnie wspiera rozwój osób z niepełnosprawnością, czyli rzecz o pedagogach specjalnych w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. / AnnaŁachowska. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z

2 niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Metody pracy lekcyjnej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny , nr 5, s Nie bójmy się niepełnosprawności / Małgorzata Konewska ; rozm. przepr. Daria Poniedziałek, Klaudia Elert. // Głos Pedagogiczny , nr 5, s Rozwojowe i edukacyjne uwarunkowania współpracy jako umiejętności składającej się na kompetencje społeczne niepełnosprawnych uczniów / Jarosław Bąbka. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny , nr 5, s Sytuacja szkolna uczniów z zaburzeniami mowy w klasie i grupie rówieśniczej / Elżbieta M. Minczakiewicz. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Sytuacja uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie kształcenia / Agnieszka Wątorek. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktycznowspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Szkoła integracyjna w ocenie absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną / Danuta Baraniewicz. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktycznowspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Tworzenie warunków do kontynuacji nauki na poziomie wyższym przez uczniów z niepełnosprawnościami - możliwości a praktyka / Teresa Serafin. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Wybrane aspekty komunikowania w klasie integracyjnej / Jolanta Lipińska-Lokś. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S

3 18. Wyniki programu "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o rozwój sensomotoryczny". Cz. 2 / Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz.// Szkoła Specjalna , nr 2, s GŁUSI I NIEDOSŁYSZĄCY 19. Proces czytania głuchych / Justyna Kotowicz. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 66 (2013), s Profilaktyka i wczesne protezowanie dzieci z wadą słuchu w opinii ich rodziców / Dorota Kornaś. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Rodzice dzieci niesłyszących wobec alternatywnych metod i form terapii logopedycznej / Grażyna Gunia. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktycznowspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S System wczesnego poradnictwa specjalno-pedagogicznego dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową w warunkach Republiki Słowackiej / Darina Tarcsiova. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Wspieranie komunikacji osób niesłyszących w wirtualnym świecie internetu / Iwona Jagoszewska. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Wybrane aspekty diagnozy i terapii trudności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego / Aneta Rudzińska-Rogoża. W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S NIEWIDOMI I NIEDOWIDZĄCY 25. Wspomaganie komunikacji niewerbalnej osób z niepełnosprawnością wzrokową przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S

4 CHORZY PRZEWLEKLE 26. Dziecko z zespołem Mobiusa w komunikacji interpersonalnej / Bernadeta Szczupał. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Język, mowa i komunikacja u dzieci z FAS - doniesienie z badań / Katarzyna Kokot. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Komunikacja z dzieckiem z syndromem apallicznym - dylematy diagnostyczne / Aneta Kochanowicz. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Rozwój mowy dziecka w świetle teratogennego wpływu alkoholu na jego rozwój prei postnaturalny / Halina Pawłowska-Jaroń. // W: Biomedyczne podstawy logopedii. / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, S NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA 30. Aktywność artystyczna a kształtowanie się samooceny osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Biologiczne podłoże zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną / Katarzyna Kaczorowska-Bray. // W: Biomedyczne podstawy logopedii. / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, S Jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów szkół specjalnych / Hanna Żuraw. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Niepełnosprawność intelektualna - najnowsze zmiany terminologiczne i diagnostyczne w świetle DSM-5, ICD-11 oraz AAIDD / Agnieszka Żyta.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s

5 34. Normy/reguły społeczne w opiniach uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i w normie intelektualnej - zarys problemu / Danuta Jankowska.// Szkoła Specjalna , nr 2, s Poczucie jakości życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Lasota. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 66 (2013), s Rodzice i ich dzieci u progu dorosłości - wybrane problemy funkcjonowania rodziny z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębszym w okresie adolescencji / Anna Szalast.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s Samotność i jej związek z poczuciem własnej niepełnosprawności u osób o nieprawidłowym rozwoju intelektualnym / Adam Mikrut. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie - stereotypy i wyzwania / Małgorzata Szmit. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Uwarunkowania poczucia jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym / Beata Nowak.// Szkoła Specjalna , nr 2, s Wybrane czynniki środowiska rodzinnego warunkujące przebieg edukacji szkolnej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Sikorski. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 66 (2013), s Znaczenie i wykorzystanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) w porozumiewaniu się z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Beata Cytowska, Agnieszka Drzazga. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S ZESPÓŁ DOWNA 42. Mowa i język dzieci z zespołem Downa - czynniki zakłócające / Bogusława Beata Kaczmarek. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Wczesne zabawy interakcyjne jako płaszczyzna rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zespołem Downa / Agnieszka Jędrzejowska. // W: Dzieci

6 AUTYZM o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Autyzm a efekty rozwoju funkcji komunikacyjnych u dzieci objętych programem wieloprofilowego ich usprawniania / Elżbieta M. Minczakiewicz. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Biologiczne uwarunkowania rozwoju komunikacji - mowy i języka dzieci z całościowymi zaburzeniami w rozwoju : autyzmem i zespołami ze spektrum autyzmu / Jacek J. Błeszyński. // W: Biomedyczne podstawy logopedii. / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, S Drama jako rodzaj twórczej terapii pedagogicznej w rozwijaniu kompetencji językowej u dzieci z zespołem Aspergera / Karina Szafrańska. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Próba wykorzystania programu TEACCH we wspomaganiu psychospołecznego rozwoju dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym w wieku 5 lat / Yuliya Tarnavska. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u małych dzieci z autyzmem : dylematy wczesnej diagnozy autyzmu / Barbara Winczura.// W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE 49. Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym / Mirosław Michalik. // W: Biomedyczne podstawy logopedii. / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, S Wspomaganie pozawerbalnej komunikacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i głębszą niepełnosprawnością intelektualną przez stymulację rozwoju

7 emocjonalnego / Krzysztof Wawrzyn. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA 51. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi pracujących i niepracujących osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową / Stanisława Byra.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s WADY ROZWOJOWE 52. Anatomiczno-czynnościowe uwarunkowania mowy rozszczepowej / Danuta Pluta- Wojciechowska. // W: Biomedyczne podstawy logopedii. / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, S Czy moje dziecko cierpi na alalię? : materiały informacyjne dla rodziców / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola , nr 6, s Dziecko z afazją : materiał informacyjny dla rodziców / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola , nr 5, s Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji / Joanna Czapla.// Doradca Dyrektora Przedszkola , nr 5, s Zaburzenia mowy u dzieci z wadami genetycznymi / Jolanta Wierzba. // W: Biomedyczne podstawy logopedii. / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, S Zaburzenia substancji segmentalnej czy wielowymiarowe zaburzenia rozwoju mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia? / Danuta Pluta-Wojciechowska. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S TERAPIA I REHABILITACJA 58. Aspekty komunikacji w profilaktyce, terapii i wychowaniu / Alicja Rakowska. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S

8 59. Działania profilaktyczne wczesnej interwencji w kształtowaniu prawidłowych relacji społecznych dorosłych osób niepełnosprawnych / Dorota Prysak, Sylwia Wrona. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia / red. nauk. Barbara Winczura. Kraków : "Impuls", s. 61. Health coaching - możliwości wykorzystania coachingu w opiece medycznej / Konrad Kulikowski.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s Posługiwanie się prostymi instrumentami perkusyjnymi sposobem bezsłownego komunikowania się dzieci / Paweł Cylulko. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Rola rodziny w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w opiniach rodziców i terapeutów / Aneta Lew-Koralewicz. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.1 / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, s. 65. Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.2 / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, s. 66. Wspomaganie rozwoju komunikacji i odżywiania dziecka z rzadką chorobą genetyczną / Teresa Kaczan. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S Wybrane zagadnienia terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji / Małgorzata Modelska. // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", S

9 SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH 68. Rugby na wózkach : w stronę aktywizacji niepełnosprawnych / Ewa Puszczałowska- Lizis.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 6, s Siatkówka na siedząco - gra dla sprawnych niepełnosprawnych / Radosław Ostrowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s NIEPEŁNOSPRAWNI W SPOŁECZEŃSTWIE 70. Asystent osoby z niepełnosprawnością w służbie społecznej / Arkadiusz Żukiewicz.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s Definiowanie niepełnosprawności / Marcin Garbat.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s Elektroniczne wsparcie osób niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach komunikacyjnych / Tomasz Sahaj.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Natalia Marciniak-Madejska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s Niepełnosprawność w kontekście czteroczynnikowej teorii rozwoju człowieka / %c Joanna Konarska. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Problemy i potrzeby rodziców dzieci z niepełnosprawnością / Janina Wyczesany. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Profilaktyka zapobiegająca niepełnosprawności / Urszula Eckert. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - standard międzynarodowy a realia polskie. Cz. 1 / Małgorzata Szeroczyńska.// Szkoła Specjalna , nr 1, s Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - standard międzynarodowy a realia polskie. Cz. 2 / Małgorzata Szeroczyńska.// Szkoła Specjalna , nr 2, s

10 79. Rodzice z niepełnosprawnością - przegląd wybranych wyników badań zagranicznych / Przemysław Eugeniusz Kaniok.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - pożądane narzędzie w procesie integracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością / Grzegorz Żymła.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s. [153]-[156] 81. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w powiatowej poradni psychologicznopedagogicznej / Adrianna Kleszczyńska. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, S PEDAGOGIKA SPECJALNA historia 82. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej "O tym, na czym polega geniusz dobroci". Cz. 2 / Anna Hryniewicka.// Szkoła Specjalna , nr 2, s Rzeszów, 1 czerwca 2014 r. oprac. Irena Niemczak

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RODZINIE, SZKOLE I ŚRODOWISKU LOKALNYM

DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RODZINIE, SZKOLE I ŚRODOWISKU LOKALNYM AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA im. Jana Kochanowskiego WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU INSTYTUT PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZAKŁAD REWALIDACJI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DZIECKO

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 1 Sylabus 1/1 Przedmiot: Pedagogika małego dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI EDUKACJA ZDROWOTNA Opracowanie BEATA BAŁCHAN PBW RZESZÓW 2014 WWW.rzeszow.pbw.org.pl Edukacja zdrowotna to proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE 2014

NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE 2014 Dział ogólny NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE 2014 1. Andrzejewska A.: Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa 2014. 2. Bednarek

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13 Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej 1. Psychopedagogiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA 1 Podstawy językowe w neurologopedii Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W JAŚLE ul. Plac Żwirki i Wigury 9 tel. (13) 446-32-47 e-mail: jaslo@pbw.org.pl www.pbw.org.pl INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 Jasło 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki 1. Postawy rodziców a przygotowanie dzieci do nauki szkolnej 2.

Bardziej szczegółowo