SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG"

Transkrypt

1 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy D A Z I A SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG 1 ZGORZELEC 29 STYCZEŃ / JANUAR 2014 Projekt DAZIA (nr projektu J ) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

2 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy D A Z I A Jan Koniarek Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Gorzowie Wlkp. TYTUŁ PREZENTACJI PL "Praktyczne doświadczenia we wdrażaniu programu IdA w Polsce" Projekt DAZIA (nr projektu J ) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

3 Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Gorzowie Wlkp. Rozpoczęcie działalności Agencja zatrudnienia (doradztwo zawodowe, doradztwo personalne, pośrednictwo pracy), - Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorzowie Wlkp. I Kożuchowie, - Terapia uzależnień,

4 Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Gorzowie Wlkp. - Centrum Integracji Społecznej Rozwój - Spółdzielnie Socjalne osób prawnych z gminami Kożuchów, Małomice, Siedlisko, Rzepin - Spółdzielnie socjalne osób fizycznych w Drezdenku i Gorzowie Wlkp. - Koordynator Lubuskiego Klastra Szkoleniowo Doradczego

5 Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Gorzowie Wlkp. Realizacja projektów partnerskich w ramach PO KL o wartości ok. 19 mln zł. Uczestnictwo w Lubuskiej Radzie Pożytku Publicznego. Filie: Kostrzyn/Odrą, Drezdenko, Małomice, Kożuchów, Siedlisko, Rzepin

6

7 PROJEKT Tytuł: Program IdA - Pokonywać Granicepoprzez Wspólne Inwestowanie w Człowieka. Okres realizacji : od do Projekt w partnerstwie ponadnarodowym finansowany ze środków EFS PO KL

8 Cele Projektu: Rozwój usług integracji społecznej i zawodowej 20 uczestników Centrum Integracji Społecznej (zagrożonych wykluczeniem społecznym lat) poprzez adaptację od partnera niemieckiego programu aktywizacji zawodowej IdA.

9 Cele Projektu: Wymiana doświadczeń i informacji na temat wdrażania projektów zapobiegających wykluczeniu społecznemu młodzieży- benchmarking dobrych praktyk. Wypracowanie z partnerem niemieckim kompleksowego programu aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku lat ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet oraz osób niepełnosprawnych i jego adaptacja poprzez upowszechnianie na lubuskim rynku pracy.

10 Grupy docelowe: 20 BO(12 k i 8 m) - osoby niezatrudnione, w wieku lat, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności - jednocześnie kwalifikujący się do uczestnictwa w CIS na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.11bo (więcej niż 50%stanowić będzie młodzież do 25 roku życia. Otoczenie BO - Użytkownicy, którzy będą mogli wykorzystywać wypracowane w projekcie rezultaty udzielając wsparcia określonym powyżej grupom problemowym: pracownicy OPS, PUP, terapeuci, kuratorzy sądowi pracownicy i wolontariusze instytucji zajmujących się ww. grupami - 40osób.

11 BO uczestniczyć będą w projekcie przez okres 9 miesięcy w 2 edycjach (w tym 1 miesiąc próbny) po 10 os. w reintegracji społecznej (podzielonych na grupy zadaniowe w reintegracji zawodowej) I edycja X.2013 VI II edycja VII 2014 III 2015

12 Zadanie 1 1. Rekrutacja-diagnozę potencjału, analizę predyspozycji zawodowych, uwzględnienie w regulaminie rekrutacji doświadczeń niemieckich. 2. opracowanie indywidualnych planów rozwoju osobistego dla uczestników projektu w ramach Indywidualnego Planu Zatrudnienia Socjalnego, przygotowania, realizacji i podsumowania zadań indywidualnych, projektów krajowych i międzykulturowych, przygotowaniu do pracy w zespole projektowym dni w tygodni BO uczestniczyć będą w reintegracji społecznej pozostałe 3 dni w reintegracji zawodowej w postaci praktyk/ warsztatów zawodowych/staży i praktyk w PES. 4. Uczestnictwo 5 dni w tygodniu x 8 h.

13 cd. Zadanie 1 BO będą objęci pomocą psychologiczną, terapeutyczną, doradztwem zawodowym i job coaching przez cały okres trwania projektu. BO wezmą udział w warsztatach integrujących, rozwoju osobistego, pracy zespołowej.

14 Reintegracja społeczna: Warsztaty rozwoju osobistego i pracy zespołowej: - uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, - - samodzielna organizacja imprez i wycieczek. - zwiększenie mobilności BO, - nauka zarządzania czasem, wytrwałości konsekwencji w dążeniu do celu.

15 Reintegracja społeczna: Warsztaty Integrujące - wypracowanie tożsamości grupy i opracowanie zadań o charakterze indywidualnym, treningi motywacyjne, wzmocnienie kompetencji społecznych prowadzone metodami interakcyjnymi

16 Reintegracja społeczna: Animacja i opieka nad BO podczas spotkań w Kawiarence/Klubie, Opieka i nadzór nad uczestnikami projektu podczas wizyt/hospitacji w Podmiotach ekonomii społecznej (PES) Wizyty zapoznające uczestników z działalnością, formami i metodami pracy wybranych PES i realizowanymi przez nie projektami.

17 Reintegracja społeczna: Nadzór i konsultacje nad planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem indywidualnych projektów mających charakter animacji społeczno-kulturalnych przeprowadzonych przez BO. Wolontariat (6 h tygodniowo) w wybranych organizacjach pozarządowych/instytucjach publicznych.

18 Wsparcie socjalne: Świadczenia integracyjne (721 zł netto) 1 posiłek dziennie Zwrot kosztów dojazdu Odzież letnia i zimowa Środki czystości BHP

19 Reintegracja zawodowa: Praktyki/staże zawodowe 3 dni w tygodniu, Aktywne poszukiwanie pracy z preferencją zatrudnienia w PES. Uczestnicy przygotują projekt animujący społeczność lokalną w formie event itp. Kawiarenka/Klub, która jest miejscem spotkań i realizacji mini projektów uczestników projektu. Szkolenia/kursy zawodowe

20 Work Camp 3 tygodniowe staże Work Camp w organizacji partnerskiej (Ośrodek Kształcenia Gospodarki Saksońskiej) we Freibergu Staże młodzieży niemieckiej w Polsce w formie Work Camp. Celem jest przedstawienie uczestnikom innych rozwiązań systemowych i innej kultury oraz umożliwienie tym samym ewentualnych porównań i odniesień. Mobilność geograficzna.

21 Wykonywanie obowiązków Wnioskodawcy i Partnera w ramach współpracy ponadnarodowej w celu adaptacji programu IdA. 1. Udział w spotkaniach zespołu roboczego ds. importu, eksportu i adaptacji rozwiązań niemieckich/polskich w zakresie rozwoju usług społecznych skierowanych do grupy docelowej 2. Udział w wizytach studyjnych i zapoznanie się z metodami aktywizacji społecznej grupy docelowej praktykowanymi w niemieckim systemie opieki społecznej na przykładzie rozwiązań w niemieckiej organizacji partnerskiej. 3. Odbycie stażu w niemieckiej organizacji partnerskiej w celu przeszkolenia i zapoznania się z metodami pracy wdrażanego modelu.

22 Produkty: warsztaty zawodowe w ramach reintegracji zawodowej dla systemu ekonomii społecznej h x 2 edycje doradztwo zawodowe - doradztwo indywidualne 3 h /BO + 16 h doradztwa grupowego wsparcie psychoedukacyjne (48 h/ grupę + 4 godz. indywidualnie job - coaching 30 h /BO warsztaty KO 88 h zajęcia j. niemieckiego z el. różnic kulturowych 100 h

23 Produkty: Organizacja imprezy w środowisku lokalnym -2 Organizacja pikniku rodzinnego - 2 Organizacja imprezy krajoznawczej w najbliższej okolicy -2 Utworzenie klubo kawiarni prowadzonej przez BO teatr/kino/filharmonia 1 x w miesiącu Wolontariat 200 h /BO

24 Produkty wypracowane wspólnie przez partnerów: model pracy socjalnej z młodzieżą wykluczoną społecznie - IdA1 i IdA2, Model inkubacji edukacyjnej i zawodowej Work Camp Ida1 i IdA2 Model klastra trójsektorowego (NGO, jobcenter, przedsiębiorcy, administracja publiczna (jst.,ops, PUP).

25 opracowanie raportu dotyczącego modelu rozwoju usług społ. skierowanych do grupy docelowej, Moderowane seminarium fokusowe służące wypracowaniu warunków podejmowania lokalnej współpracy ponadsektorowej na rzecz zatrudnienia młodzieży, Upowszechnianie dobrych praktyk.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu POWIATOWE URZĘDY PRACY, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 20 listopada 2014 r. NOWA PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008 Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Spis treści Wstęp... 2 Równość w priorytetach... 3

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (ZA 2012 ROK) Centrum Integracji Społecznej realizuje zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław czerwiec, 2015 r.

Wrocław czerwiec, 2015 r. Rola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 Wrocław czerwiec, 2015 r. PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY KONFERENCJA ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA REALIZACJA PRIORYTETU I WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo