Nie będzie podwyżek dla nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie będzie podwyżek dla nauczycieli"

Transkrypt

1 ISSN Nr 6/2013 Czerwiec Serwis informacyjno-doradczy Świat profesjonalnej wiedzy Aktualności, komunikaty, wydarzenia Nie będzie podwyżek dla nauczycieli Szanowni Czytelnicy! Zbliża się koniec roku szkolnego. W związku z tym w szkołach trwa okres szczególnie intensywnej pracy dyrektorów oraz nauczycieli. Nie próżnuje także MEN, które w najbliższych tygodniach chce doprowadzić do zmiany przepisów w zakresie finansowania przedszkoli, posyłania sześciolatków do szkół oraz zasad rekrutacji do publicznych placówek. Nie próżnują także środowiska niechętne działaniom resortu. Pod wnioskiem o referendum oświatowe podpisy złożyło ponad pół miliona dorosłych Polaków. Wątpliwe jednak, by to przekonało posłów do rozpisania referendum. Czekając na rozstrzygnięcia w tych sprawach, zachęcam Państwa do lektury artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze. Kontynuujemy w nim skomplikowane zagadnienie przetargów nieograniczonych w szkołach i placówkach oświatowych. Tym razem szczególny nacisk położyliśmy na prowadzenie i rozstrzyganie postępowania przetargowego. Jestem przekonany, że część z Państwa podczas wakacji będzie miała okazję wykorzystać nasze wskazówki w praktyce. Wszystkim Państwu życzę także, aby w najbliższych tygodniach nie zabrakło czasu na odpoczynek! Z poważaniem Rafał Duluk Re dak tor od po wie dzial ny Dbając o jakość naszego serwisu, w wyborze tematów kierujemy się Państwa sugestiami. Namawiam Państwa do przesyłania swoich przemyśleń i wątpliwości na adres: Z przekazanego do konsultacji społecznych przez minister edukacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy wynika, że w tym roku nauczyciele nie otrzymają żadnych podwyżek. W ten sposób potwierdzają się wcześniejsze zapowiedzi rządu o tym, że wrzesień 2012 r. był ostatnim etapem w pięcioletnim cyklu regularnego podnoszenia wynagrodzeń pedagogom. Projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian w wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i utrzymuje je na aktualnie obowiązującym poziomie. Warto przypomnieć, że drugi istotny dla nauczycielskich pensji wskaźnik kwota bazowa określana w ustawie budżetowej, także nie zmieniła się względem roku ubiegłego. Związkowcy zapowiadają, że projekt rozporządzenia spotka się z ich stanowczym sprzeciwem, ale chyba nawet oni nie wierzą w możliwość osiągnięcia sukcesu, bowiem nie wspominają o żadnych skoordynowanych akcjach protestacyjnych lub strajkowych w sprawie podwyżek. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl Spis treści: Aktualności, Komunikaty, Wydarzenia Nie będzie podwyżek dla nauczycieli... 1 Posłowie chcą wzmocnienia kuratorów Pół miliona podpisów za referendum... 2 Więcej pieniędzy na wyprawkę szkolną... 2 Zmiany prawne Przyjęte zmiany legislacyjne... 3 Planowane zmiany legislacyjne... 4 Opublikowane akty prawne... 5 szkolna praktyka Dyrektor jako coach Jarosław Kordziński... 5 Dłuższa nauka uczniów niepełnosprawnych Marta Handzlik... 8 Prawo bez tajemnic Prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Roman Lorens Organizacja przetargów nieograniczonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania Roman Rynkowski Pytania i odpowiedzi Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 1

2 Posłowie chcą wzmocnienia kuratorów Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zakończyła się zaskakująco. Wbrew stanowisku posłów koalicji rządzącej, posłowie opozycji zdołali przyjąć dezyderat w sprawie nieuzasadnionych decyzji likwidowania szkół przez organ prowadzący na przykładzie decyzji Rady Gminy Darłowo o likwidacji placówek oświatowych. W zaadresowanym do premiera dokumencie, posłowie podkreślają, że gmina jako odpowiedzialna za zorganizowanie publicznej sieci szkół nie może podejmować decyzji o ich likwidacji jedynie z przyczyn natury ekonomicznej. Przypadek szkoły w Dąbkach pokazywał zdaniem posłów że decyzja radnych motywowana była jedynie chęcią pozyskania oszczędności wynikających z niestosowania Karty nauczyciela w nowej szkole, prowadzonej przez niepubliczny podmiot. Popierający dezyderat parlamentarzyści zaznaczyli, że decyzja o likwidacji szkoły powinna wynikać z wszechstronnej analizy, uwzględniającej także jakość kształcenia dzieci i młodzieży oraz społeczny punkt widzenia. Nie może być tak zadeklarowali posłowie że dzieci oraz ich rodzice będą płacić wysoką cenę za wątpliwą konieczność racjonalizacji wydatków gminy. Dezyderat kończy się stanowczym wezwaniem: Domagamy się przywrócenia kompetencji kuratora Nr 6/2013 oświaty dotyczących wyrażania zgody na likwidację szkół oraz delegacji ustawowych zmierzających do zwiększenia wpływu społeczności lokalnych wobec organów prowadzących w przypadku przekształceń i likwidacji placówek oświatowych. Warto przypomnieć, że dopiero po wielodniowym proteście rodziców wojewoda zachodniopomorski uchylił uchwały rady gminy Darłowo. Miały one doprowadzić do likwidacji szkoły i przekazania jej budynków stowarzyszeniu w celu prowadzenia nowej szkoły. Wojewoda powołał się przy tym na nieprawidłowe poinformowanie wszystkich zainteresowanych rodziców. Źródło: Sejm, Eduinfo.pl Pół miliona podpisów za referendum Ruch Ratuj Maluchy oraz założone przez małżeństwo Elbanowskich Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców od dawna prowadzą działania na rzecz odwołania reformy obniżającej obowiązek szkolny. W tym celu od stycznia prowadzona była akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie ogólnopolskiego referendum na temat posłania sześciolatków do szkół. Liczba zebranych podpisów przekroczyła już pół miliona i z takim poparciem wniosek trafił do Sejmu. Decyzja o ogłoszeniu referendum lub odrzuceniu wniosku zależeć będzie jednak w pełni od posłów. Biorąc pod uwagę stanowcze deklaracje minister Krystyny Szumilas w obronie idei reformy, trudno przypuszczać, by posłowie rządzącej koalicji poparli obywatelski wniosek, tym bardziej że w ubiegłym roku w Sejmie przepadła inicjatywa referendalna w sprawie emerytur, mimo widniejących pod nią aż 3 milionów podpisów Warto zaznaczyć, że organizatorzy chcą, by referendum nie ograniczało się wyłącznie do kwestii sześciolatków. Ich zdaniem obywatele powinni wypowiedzieć się także w sprawie zniesienia obowiązku przedszkolnego pięciolatków, przywrócenia w liceach pełnego kursu historii, zlikwidowania gimnazjów i powrotu modelu sprzed reformy w 1999 r., a także w kwestii ustawowego powstrzymania procesu likwidowania publicznych szkół i przedszkoli. Źródło: rzecznikrodzicow.pl Eduinfo.pl Więcej pieniędzy na wyprawkę szkolną Rząd pracuje nad rozporządzeniem określającym zasady przyznawania dofinansowania na zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. W tym roku na ten cel przeznaczonych ma zostać 180 mln zł, czyli o 52 mln zł więcej niż we wrześniu 2012 r. Dla porównania budżet tego programu w 2010 r. wyniósł 103 mln zł. Zwiększenie budżetu wiąże się z objęciem programem uczniów z klas V szkół podstawowych i z klas II szkół ponadgimnazjalnych w związku z nową podstawą programową. Zgodnie z założeniami, w roku szkolnym 2013/14, pomoc ma trafić do uczniów rozpoczynających naukę: w klasach I III i V szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum), klasach I III oraz V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V ogólno- 2 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

3 kształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Z programu skorzystać będą mogli także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. W 2013 r. dla uczniów klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia utrzymany zostanie obowiązujący w 2012 r. odrębny, podwyższony próg dochodowy, czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie. Przewidziano także możliwość udzielenia wsparcia uczniom z rodzin, w których nie zostało spełnione kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeśli tak zdecyduje na podstawie indywidualnej oceny sytuacji życiowej rodziny dyrektor szkoły. Rząd szacuje, że w nowym roku szkolnym programem zostanie objętych ponad 570 tys. dzieci i młodzieży. Przewidywane pułapy dofinansowania: do 115 zł dla uczniów z klas I III szkół podstawowych, do 325 zł dla uczniów klasy V szkół podstawowych, do 390 zł dla uczniów klas II szkół zawodowych, do 445 zł dla uczniów klas II liceów i techników, do 770 zł dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od klasy, rodzaju szkoły oraz niepełnosprawności. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl Zmiany prawne Przyjęte zmiany legislacyjne 1. Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym Ukazała się już w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560). Najważniejsze zmiany polegają na: modyfikacji wymagań wobec szkół/placówek; doprecyzowaniu działań podejmowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej, w tym: sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna; doprecyzowaniu terminów wymaganych przy dokonaniu niektórych czynności podejmowanych w ewaluacji zewnętrznej i kontroli; rozszerzeniu zakresu danych, które organ nadzoru pedagogicznego będzie zobowiązany zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego; określeniu zakresu ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wymagań, w tym rezygnacji z grupowania ich w obszary oraz planów nadzoru pedagogicznego opracowywanych przez dyrektora szkoły/placówki, które wejdą w życie z dniem 1 września 2013 r. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl 2. Zmiany w zasadach udzielania ppp Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała dzisiaj nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Najważniejsze cele, jakie nowelizacja ma osiągnąć to: ograniczenie dokumentacji, która w wyniku literalnego stosowania poprzedniego rozporządzenia często przytłaczała nauczycieli. Wprowadzona została także zasada udzielania pomocy przez nauczycieli podczas bieżącej pracy oraz zrezygnowano z obligatoryjności w powoływaniu zespołu dla każdego ucznia. W zamian każdy wychowawca ma koordynować proces udzielanej pomocy. Nowe rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawiera: zaliczenie terapeutów pedagogicznych do grona specjalistów udzielających ppp; rozszerzenie katalogu osób, które z własnej inicjatywy mogą rozpocząć proces organizowania ppp o dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, a także kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pielęgniarkę środowiska nauczania lub higienistkę szkolną; rozszerzenie katalogu form ppp o bieżącą pracę z uczniem (co oznacza, że każdy nauczyciel i wychowawca może udzielać ppp w trakcie bieżącej pracy z uczniem) oraz w przypadku przedszkoli o zajęcia rozwijające uzdolnienia ; do form ppp prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów dodano warsztaty i szkolenia; Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 3

4 doprecyzowanie terminologii (np. specjalne a nie specyficzne potrzeby edukacyjne); zmiany organizacyjne ppp: nauczyciele będą musieli w zakresie swoich kompetencji i prowadzonej bieżącej pracy z uczniem rozpoznawać specjalne potrzeby i udzielać ppp; osobą odpowiedzialną za udzielenie ppp będzie wychowawca klasy, dyrektor przedszkola lub wskazana przez niego osoba; zrezygnowano z konieczności obligatoryjnego tworzenia przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek dla każdego ucznia wymagającego ppp zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi ppp; wskazano jednak, że w razie potrzeb osoba planująca i koordynująca udzielanie ppp musi współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami, poradniami i rodzicami; Planowane zmiany legislacyjne Nowelizacja reformy sześciolatek w szkole Przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawiera: rozłożenie w czasie obowiązku szkolnego: 1 września 2014 r. do szkół obowiązkowo pójdą wszystkie dzieci siedmioletnie (urodzone w 2007 r.) oraz sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r.; dzieci z drugiej połowy 2008 r. będą mogły pójść do pierwszej klasy, jeśli tak zadecydują ich rodzice, a obowiązkowo, jako siedmiolatki, trafią do szkół we wrześniu 2015 r.; wtedy do szkół pójdą także wszystkie sześciolatki z 2009 r. ma to być faktyczny finał trwającej od 2009 r. reformy; ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów objętych kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, które dotyczą wszystkich obszarów funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej biorą udział wszyscy nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, działający jako zespół; zrezygnowano z doprecyzowania formy przekazywania informacji rodzicom o potrzebie objęcia ucznia ppp, ale utrzymano pisemny obowiązek informowania o ustalonych formach pomocy oraz jej wymiarze; ocena efektywności udzielanej uczniom ppp przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów dokonywana będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 możliwość posłania pięciolatka do pierwszej klasie: od września 2014 r., jeśli taka będzie wola rodziców, do szkół będą mogły trafiać także dzieci w wieku 5 lat; w tym przypadku ostateczną decyzję podejmie jednak dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; limit uczniów w klasie pierwszej: od roku szkolnego 2014/2015 w pierwszej klasie nie będzie mogło uczyć się więcej niż 25 dzieci; docelowo limit ten obejmie klasy 1 3; klasy tworzone rocznikowo: w latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016 w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci powinny być dobierane do lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (nie będzie konieczności dokonywania dwóch zbieżnych ocen); zniesienie obowiązku opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających; konieczne będzie opracowywanie indywidualnych lub grupowych programów pracy na poszczególnych zajęciach w ramach ppp; w związku z rezygnacją z obowiązku tworzenia zespołów udzielających ppp, do zadań specjalistów zaliczono wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu ppp; wskazanie obowiązku inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych przez pedagoga i psychologa. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl nich według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych, aby stworzyć grupy klasowe możliwie jednorodne wiekowo. Projekt nowelizacji zawiera także zastrzeżenie, że limit 25 uczniów w klasie pierwszej nie dotyczy, podlegających odrębnym przepisom, oddziałów w szkołach podstawowych integracyjnych, oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Ustawa ma wejść w życie 1 września 2013 r. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl 4 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

5 Opublikowane akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 520). Szkolna praktyka Dyrektor jako coach Coraz częściej zaczyna się mówić o kolejnej kompetencji, jaką powinna reprezentować dyrekcja szkoły. Jest nią tzw. umiejętność coachowania. Skuteczny coaching zakłada trzy kolejne etapy: formułowanie celu, analiza możliwości, połączenie celu z możliwościami. Wyjątkowo ważne są dwa pierwsze kroki, i im należy poświęcić szczególnie wiele uwagi. Formułowanie celu wymaga bardzo analitycznego podejścia do rzeczywistych potrzeb rozwojowych osób albo grup osób, z którymi pracujemy. Szkoła to miejsce, gdzie każdego dnia przewija się wiele rozmaitych koncepcji na temat tego, co jest dobre, a co złe, co warto zmienić, a co całkowicie wyeliminować. Formułowanie celów to oddzielenie tego, co nieistotne czy wręcz nierealne, od tego, czym warto się zająć i z czego będziemy mieli autentyczną satysfakcję lub przynajmniej korzyść. Z kolei analiza możliwości to podobny proces dookreślający to, z czego i w jaki sposób będziemy mogli skorzystać, dochodząc do zaplanowanego celu. Pozwala również jednoznacznie sprecyzować, czego na pewno nie będziemy mogli zastosować, co będziemy musieli zastąpić czymś innym, za co i ile powinniśmy zapłacić, żeby móc nasz cel efektywnie zrealizować. Świadomość tego, czego naprawdę pragniemy, w połączeniu z tym, ile i czym będziemy musieli za to zapłacić, pozwala nam lepiej zaplanować ścieżkę dochodzenia do rezultatów, które wpisaliśmy sobie w cel, jaki zamierzamy osiągnąć. Im bardziej dokładnie i z im większą dozą obiektywizmu przejdziemy tę drogę, tym więcej i tym prędzej uda nam się osiągnąć efekt zamierzonej zmiany. Przede wszystkim rozwiązania! Istotnym punktem wyjścia w procesie coachowania jest koncentracja na rozwiązaniach, a nie na problemach, któremu powinno każdorazowo towarzyszyć założenie, że osoba coachowana potrafi sama znaleźć właściwe rozwiązania, kiedy tylko w wystarczającym stopniu ułatwi się jej wejście w głąb i zakres własnych potrzeb, doświadczeń oraz możliwości. Stąd ważne również, by cały proces orientować ku przyszłości i ku wyobrażonym efektom, rezultatom, które dana osoba zamierza osiągnąć. Pierwszym wyzwaniem jest nie tyle ustalenie, co mamy robić, ale co osoba coachowana zamierza osiągnąć. W efekcie w pierwszej fazie osoba korzystająca ze wsparcia powinna przy pomocy coacha poszukiwać samodzielnie finalnych rozwiązań, które byłaby zdolna i chętna w wyniku procesu coachingu docelowo wdrożyć w praktykę. Coaching na tym etapie wymaga w sposób szczególny wspierania rozmówcy w akceptacji posiadanych przez niego zasobów oraz w swobodzie odkrywania i doceniania samego siebie. Bardzo ważnym czynnikiem jest również tzw. zasada spożytkowania, która zakłada, że zaspokajanie potrzeb rozwojowych osoby coachowanej w istotnym zakresie tkwi w jej dotychczasowych doświadczeniach, posiadanej wiedzy oraz wyuczonych umiejętnościach. Należy je tylko we właściwy sposób docenić i wykorzystać w kontekście postawionych właśnie przed sobą wyzwań rozwojowych. Roz- Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 5

6 wiązania powinny bowiem przede wszystkim dobrze pasować do osoby pracującej nad swoim rozwojem, być zgodne z jej rzeczywistymi preferencjami i predyspozycjami. Coaching nie powinien narzucać i budować nowych kompetencji dopasowanych do problemu czy zadania, ma być natomiast dopasowaniem, uzupełnieniem już posiadanych predyspozycji, przekonań i po części kompetencji w ścisłym powiązaniu z wyznaczonym celem oraz oczekiwanymi efektami. Jedna z podstawowych zasad coachingu mówi o tym, że podstawą dojścia do zamierzonego celu jest zrobienie czegoś inaczej niż do tej pory. Zasada ta opiera się na doświadczeniu, które mówi, że wiele spraw nie może zostać skutecznie rozwiązanych z powodu kontynuowania dotychczasowych mało skutecznych założeń bądź sposobów działania. Sytuacja powyższa jest szczególnie istotna w szkole, gdzie nagminnie spotykamy się ze sformułowaniami typu: Od lat robiłem tak samo, zawsze mi się udawało, a teraz nic mi nie wychodzi. W kolejnych numerach: Aktualności branżowe i prawo Badania wstępne i okresowe pracowników szkoły Staż pracy a świadczenie kompensacyjne Zespołowy charakter pracy szkoły Szkolna polityka żywienia Kształcenie kompetencji Odpowiedzi na pytania Czytelników Stąd celem rozmowy coachingowej powinno być z jednej strony zadawanie pytań o to, co rozmówca zamierza osiągnąć, jak to będzie wyglądało i co to potwierdzi; z drugiej pytanie o to, co robił do tej pory, z jakim skutkiem, jak ocenia efektywność swoich działań, osiągany poziom satysfakcji. Z trzeciej wreszcie o to, co by zmienił, gdyby mógł, kogo by poprosił o pomoc, w jaki sposób wykorzystałby nowe możliwości i co mu przeszkadza, żeby tego dokonać. Chodzi o pragmatykę bazującą na orientacji na oczekiwaną przyszłość określenie tego, czego chce nasz rozmówca, jak sobie to wyobraża i co w związku z tym zamierza osiągnąć. Podstawą coachingu jest pomoc osobie wspieranej w wyznaczaniu celów, które w następstwie ukierunkują dążenia, działania a nawet motywację osoby coachowanej do osiągania założonych rezultatów. Coaching jako uświadamianie Myślenie tego typu pozwala ze strony coacha postrzegać swojego partnera jako kogoś, kto jest zainteresowany pozytywną zmianą, z kolei osobę coachowaną ukierunkowuje na myślenie o działaniu, a nie na roztrząsaniu dotychczasowych niemożności oraz problemów. W efekcie pierwszy etap coachowania polega na udzielaniu pomocy rozmówcy w ustaleniu przez niego samego mnogości ról, jakie pełni, zadań, które wykonuje, działań, w które jest angażowany. Etap ten stanowi element rozmowy bez precyzowania celu (problemu) i wiąże się z chęcią poznania rozmówcy jako interesującej osoby, postaci o wielu twarzach i bogatych zasobach, a co za tym idzie dużych możliwościach rozwojowych. Po przejściu etapu bliższego poznania i swoistego oswojenia się coacha z rozmówcą, wkraczamy w etap inspirowania osoby coachowanej do refleksji reprezentowanych przezeń priorytetów i preferencji i dalej rozważania różnych możliwości wyboru oraz precyzowania ambitnych a jednocześnie optymalnych dla osoby coachowanej celów rozwojowych. Nr 6/2013 Na tym poziomie coach pyta o idealny stan, obraz oczekiwanej przez rozmówcę sytuacji, w którym on sam będzie postrzegał siebie jako bezpośredniego konsumenta planowanych rezultatów. Przy dookreślaniu tak planowanych efektów warto posłużyć się wybraną metodą doprecyzowania celów. Jednym z najbardziej popularnych sposobów precyzowania celów jest metoda SMART polegająca na formułowaniu celów z jednoznacznym uwzględnieniem pięciu parametrów, które nazywają podane niżej słowa: Specific, Measurable, Attainable/Ambitious, Realistic, Timely. Metoda ma również swoje polskie odpowiedniki: Skonkretyzowane należy je określać możliwie konkretnie. Mierzalne każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie oceniana jego realizacja. Akceptowalne pracownicy, którzy będą realizować cel, muszą go akceptować, inaczej nie zechcą go realizować. Realne posiadane zasoby muszą być wystarczające dla realizacji celu. Terminowe cele powinny posiadać termin wykonania. Żeby ustanowić konkretny cel, można posłużyć się metodą 6W, zakładającą udzielenie sobie odpowiedzi na sześć pytań: Who kto jest związany z celem? What co chcę osiągnąć? Where gdzie? When w jakim czasie cel ma zostać osiągnięty? Which jakie są wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu? 6 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

7 Why jakie są przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z osiągnięcia go? Jeszcze inną techniką pracy jest GAS (Goal Attainment Scaling). W tym przypadku proces precyzowania (skalowania, rangowania) celu zakłada uwzględnienie pięciu następujących punktów odniesienia: ustalenia celu w wymiarze ogólnym (sformułowania oczekiwań typu: podniesienie skuteczności wywierania wpływu na innych); konkretyzacji (doprecyzowanie oczekiwań na poziomie zachowań); ustaleniu oczekiwanego poziomu wykonania (efektów potwierdzających pełną realizację zaplanowanych rezultatów); ustaleniu kilku różnych celów pośrednich (warunkujących sprawny przebieg procesu dochodzenia do celu finalnego); określenie aktualnego stanu wyjściowego (poziom braku akceptacji powód zainicjowania procesu zmiany). Podsumowując, proces coachowania oparty o wyżej przedstawione zasady zakłada przejście czterech kolejnych kroków: Planowanie i zdefiniowanie oczekiwanego efektu, rezultatów, celu procesu coachowania. Budowanie na zasobach posiadanych przez rozmówcę zgodnie z zasadą spożytkowania. Dbanie o to, by sięgać do nowych rozwiązań zgodnie z zasadą wypróbowania czegoś innego. Motywowanie i precyzowanie kolejnych kroków w oparciu o zasadę skalowania pokazującą proces dokonującej się zmiany oraz dalsze perspektywy rozwojowe stojące przed rozmówcą. Coaching łagodzi zmiany Ważnym czynnikiem towarzyszącym procesowi coachowania jest budowanie w podopiecznym przekonania o celowości oraz możliwości przejścia przez oczekiwany proces zmiany. Proces zmiany zachodzi zawsze w trzech etapach: przygotowania, realizacji i utrwalenia. W okresie przygotowania stawiamy na ogół mniejszy lub większy opór, a przynajmniej zaniepokojenie perspektywą zmiany. W tym przypadku można zastosować pytania związane z techniką odwróconego celu: Co się stanie, kiedy nic nie zrobisz w omawianej sprawie? Jak będzie wyglądało twoje życie, kiedy nie zdecydujesz się na przejście przez omawianą zmianę? Jak będzie wyglądała twoja praca na ile będzie skuteczna, przyjazna, atrakcyjna? Jak będą wyglądały twoje relacje z bliskimi, współpracownikami? Co stanie się po kolejnym roku? Zamknięciem tego etapu jest doprecyzowanie celu, jaki zamierza osiągnąć nasz rozmówca. Poniżej pytania, które to mogą umożliwić: Jak według ciebie wygląda docelowy stan idealny? Czego potrzebujesz, aby go osiągnąć? Na co masz wpływ, aby zrealizować swój cel? Kiedy możesz sobie uczciwie powiedzieć, że ci się udało, że osiągnąłeś cel? W okresie realizacji rozmówca musi dokładnie wiedzieć, dokąd zmierza. Analizie tej mogą towarzyszyć następujące pytania: Jakie masz opcje, możliwości działania? Co możesz zrobić inaczej? Kto może ci pomóc? Co robią inni w takich sytuacjach? Ostatni etap zakłada pracę nad utrzymaniem zmiany. Rozmowy na tym etapie dotyczą konsekwencji wprowadzonej zmiany. Pytania, które można zadać to: Jak wygląda teraz twoje funkcjonowanie? Jakie korzyści przyniosła zmiana? Jakie dodatkowe wymagania spowodowała? Jak sobie radzisz z nowymi wymaganiami? Dyrektor jako coach może występować w bardzo wielu sytuacjach. W indywidualnych relacjach z nauczycielami, kiedy ci przychodzą z kolejnym planem rozwoju zawodowego. Także w sytuacjach poza procedurą awansu zawodowego, gdy zamierzamy włączyć nauczyciela do działań rozwojowych: czy to na rzecz podniesienia przez niego samego kompetencji własnych, czy w pracy na rzecz rozwoju szkoły. W drugim przypadku korzystne wydaje się coachowanie w grupie, ale to temat na oddzielny artykuł. Jarosław Kordziński Seminaria Seminaria i konferencje! i konferencje! Więcej Więcej informacji Seminaria informacji na: i konferencje! na: Więcej informacji na: Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 7

8 Dłuższa nauka uczniów niepełnosprawnych Nr 6/2013 Dziecko niepełnosprawne w edukacji to uczeń lub wychowanek, który na skutek posiadanych deficytów rozwojowych lub zdrowotnych posiada specjalne potrzeby edukacyjne. Diagnozę oraz szczegółowe określenie potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego wraz ze wskazaniem, jaki rodzaj edukacji jest dla niego najbardziej odpowiedni, zawiera orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez zespół orzekający odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje wiele możliwości uwzględniania potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego w szkołach i placówkach oświatowych. Należą do nich: edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej każde dziecko ma prawo zgłosić się do szkoły rejonowej, która zapewni kształcenie z pełnosprawnymi rówieśnikami oraz specjalne wsparcie według potrzeb dziecka; szkoły integracyjne i oddziały integracyjne w szkołach ogólnodostępnych edukacja w zespołach klasowych o obniżonej liczebności uczniów pełnosprawnych (od 15 do 20), wśród których uczy się od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych, wspomaganych przez nauczyciela specjalistę; szkoły specjalne edukacja w szkołach specjalnych wszystkich poziomów edukacyjnych w zespołach klasowych o obniżonej liczebności uczniów. Odroczenie obowiązku szkolnego Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.), wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Przepis ten pozwala na przedłużenie wychowania przedszkolnego w związku z przesunięciem u dziecka wieku szkolnego. Przesłanką tego przedłużenia jest decyzja administracyjna odraczająca obowiązek szkolny. Jej uzasadnienie właściwie sprowadza się do braku psychofizycznej gotowości dziecka do nauki szkolnej mimo osiągnięcia przez nie odpowiedniego wieku. Przedłużenie okresu nauki Zgodnie z 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 204), dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia. Decyzję o przedłużeniu uczniowi niepełnosprawnemu okresu nauki podejmuje się nie później niż: w przypadku szkoły podstawowej do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI; w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz ze zm.), przedszkola specjalne, oddziały 8 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

9 specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym lekkim w stopniu, z upośledzeniem umysłowym w umiarkowanym lub znacznym stopniu, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 18. rok życia w przypadku szkoły podstawowej; 21. rok życia w przypadku gimnazjum; 24. rok życia w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. Przedszkola, szkoły i oddziały oraz ośrodki, o których mowa wyżej, zapewniają: realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne; integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym; przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. Wobec przytoczonych powyżej przepisów prawa należy rozróżnić dwie sytuacje wydłużenie uczniowi niepełnosprawnemu poszczególnych etapów edukacyjnych i podwyższenie wieku, do którego uczeń ma prawo pobierać naukę w danej szkole. W kwestii wydłużenia poszczególnych etapów edukacyjnych decyzję podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, powoływanego przez dyrektora szkoły. Zespół ten nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, dokonaną zgodnie z przepisami oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Program określa: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym; formy i metody pracy z uczniem; formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły zgodnie z przepisami; działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół zgodnie z przepisami; zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań. W związku z tym obowiązkiem sekretariatu jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej powołania owego zespołu, przechowywanie całej dokumentacji, a także prowadzenie dokumentacji związanej z wydłużeniem obowiązku nauki poszczególnych uczniów niepełnosprawnych. Marta Handzlik Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 9

10 Prawo bez tajemnic Prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Podstawowym aktem prawnym określającym prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zm.). Umocowanie prawne działalności społecznych inspektorów pracy znajdziemy również w art. 185 Kodeksu pracy stanowiącym, iż społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp sprawuje społeczna inspekcja pracy. Dodatkowo, w ustawie o związkach zawodowych (art. 23 ust. 1) czytamy, iż organizacje związkowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Społecznie na rzecz bhp Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Choć jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe, to reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy. Społeczną inspekcję pracy w szkole tworzy zakładowy społeczny inspektor pracy. W ramach swoich uprawnień, społeczny inspektor pracy ma prawo: kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bhp; kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bhp, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy; brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych; uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy; opiniować projekty planów poprawy warunków bhp i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów; podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bhp oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp; wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych. Zazwyczaj społecznym inspektorem pracy jest pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Zakładowe organizacje związkowe mogą jednakże postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu, który nie jest członkiem związku zawodowego. Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy. Szkolny społeczny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w oświacie i co najmniej 2-letni staż pracy w danej szkole. Społecznych inspektorów pracy na okres 4 lat wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy. Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów, opierając się na ramowych wytycznych do regulaminów wyborów społecznych inspektorów pracy ustalonych przez ogólnokrajowe organizacje związkowe. Społeczny inspektor pracy w razie niewywiązywania się ze swoich obowiązków może zostać odwołany przed upływem kadencji przez pracowników szkoły. Odwołanie następuje na wniosek zakładowych organizacji związkowych lub co najmniej jednej piątej pracowników. Społeczny inspektor pracy przestaje pełnić swoją funkcję również w przypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy. W przypadku opróżnienia stanowiska przeprowadza się uzupełniające wybory społecznego inspektora pracy. 10 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

11 Co może społeczny inspektor pracy? Do podstawowych uprawnień społecznych inspektorów pracy należy: prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania ustawowych zadań; żądanie od dyrektora szkoły i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania. Należy pamiętać, że wykonywanie powyższych czynności musi następować z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Jeżeli w czasie wykonywania czynności społeczny inspektor pracy stwierdzi, że nie są przestrzegane przepisy prawa pracy, musi poinformować o tym dyrektora szkoły, czyniąc jednocześnie stosowny zapis w zakładowej księdze zaleceń i uwag. Taką księgę przechowuje się w miejscu ustalonym przez dyrektora szkoły oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu załogi, organom Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy. Zapisy w księgach zaleceń i uwag mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i informuje o tym społecznego inspektora pracy. W razie stwierdzenia naruszenia przez pracownika przepisów i zasad bhp, społeczny inspektor pracy zwraca uwagę pracownikowi na obowiązek przestrzegania tych przepisów i zasad. Natomiast, jeśli zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów i zasad bhp oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie lub innych pracowników, społeczny inspektor pracy zwraca się do dyrektora szkoły o czasowe odsunięcie pracownika od tej pracy i zapoznanie go z przepisami i zasadami bhp. Na podstawie ustaleń własnych zakładowy społeczny inspektor pracy wydaje dyrektorowi szkoły w formie pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień. W razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy, zakładowy społeczny inspektor pracy występuje do dyrektora szkoły o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a w wypadku niepodjęcia odpowiednich działań wydaje, w formie pisemnej, zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiadamiając o tym równocześnie zakładowe organizacje związkowe. Dyrektor szkoły może wnieść sprzeciw od zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy do właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 7 dni, a w przypadku, gdy zalecenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy niezwłocznie. W razie wniesienia sprzeciwu inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wydaje decyzję lub podejmuje inne środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej. Zakład pracy nie może również wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na: wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy; stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. Zakład pracy jest zobowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań oraz ponieść koszty związane z tą działalnością. Społeczni inspektorzy pracy powinni wykonywać swoje czynności w zasadzie poza godzinami pracy. Jednakże w razie konieczności wykonywania swoich czynności w godzinach pracy lub uczestniczenia w naradach i szkoleniach, społeczni inspektorzy pracy zachowują prawo do wynagrodzenia. W razie znacznego obciążenia zadaniami wynikającymi z pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, dyrektor szkoły, na wniosek zakładowych organizacji związkowych, może ustalić miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane do wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia za 30 godzin pracy osoby pełniącej funkcję społecznego inspektora pracy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły, na wniosek zakładowych organizacji związko- Raport Dyrektora Szkoły 6/

12 wych, może podwyższyć miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane do wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia za 60 godzin pracy. W szkołach, w których występuje szczególne zagrożenie zdrowia i życia pracowników, a warunki pracy wymagają stałego społecznego nadzoru, dyrektor, na wniosek zakładowych organizacji związkowych, może zwolnić na czas pełnienia funkcji zakładowego społecznego inspektora pracy z obowiązku wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W przypadku takim zakładowy społeczny inspektor pracy zachowuje przez czas pełnienia funkcji prawo do wynagrodzenia, jakie przysługiwało mu na stanowisku pracy zajmowanym w dniu oddelegowania, z uwzględnieniem zmian tego wynagrodzenia, jakie nastąpią w okresie oddelegowania. Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy w zakresie ustalonym ustawą oraz wytycznymi ogólnokrajowych organizacji związkowych. Państwowa Inspekcja Pracy udziela pomocy społecznej inspekcji pracy w realizacji jej zadań, w szczególności przez poradnictwo prawne, specjalistyczną prasę oraz szkolenie. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają również kontrole wykonywania zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy. Na umotywowany wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy, uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi, dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników, inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz wszczynają postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Nr 6/2013 Zakładowy społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych w zakładzie przez inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz w podsumowaniu kontroli. Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego oraz inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy obowiązane są udzielać społecznej inspekcji pracy pomocy w wykonywaniu jej zadań. Kto działając w imieniu zakładu pracy narusza przepisy niniejszej ustawy, a w szczególności uniemożliwia działalność społecznego inspektora pracy, podlega karze grzywny do 20 tys. zł. Tej samej karze podlega, kto nie wykonuje zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy. Roman Lorens Organizacja przetargów nieograniczonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania Odpowiedzialność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, jako kierownika zamawiającego, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nie kończy się wyłącznie na rzetelnym przygotowaniu opisu i wartości robót lub usług oraz dokumentacji przetargowej. Nadzór nad wszystkimi pracami musi być prowadzony również po publikacji wskazanych w art. 31 oraz 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) składników opisu zamówienia tj. ogłoszenia, dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz, w przypadku robót budowlanych, połączonych z projektowaniem, programu funkcjonalno-użytkowego. Pomimo zapisanego w art. 29 ustawy pzp wymogu jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, opis ten okazać się może dla niektórych wykonawców niewystarczający. Obowiązek wyjaśniania treści SIWZ W takim wypadku potencjalny wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w trybie art. 38 ust. 1 ustawy pzp. Powinien on wpłynąć przy tym nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie tego czasu zamawiający dyrektor szkoły może udzielić odpowiedzi lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia (art. 38 ust. 1a). Jeżeli natomiast zapytanie zostało złożone w terminie, zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym. Powinny one trafić przy 12 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały dla nauczycieli 1 Recenzent: mgr Joanna Wrona Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departament

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o społecznej inspekcji pracy.

USTAWA. o społecznej inspekcji pracy. USTAWA o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) z dnia 24 czerwca 1983 r. W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych nr 1 (1) luty 2015 miesięcznik dla szkół Szanowni Dyrektorzy! Kiedy przez wiele lat sam byłem dyrektorem szkoły, marzyłem o pomocniku, który w zwięzły i rzeczowy sposób opowie o zmianach w prawie oświatowym

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W PYRZYCACH Statut opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach Tekst jednolity SPIS TREŚCII ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie Publiczne Przedszkole w Daniszynie Daniszyn 127 B 63-410 Ostrów Wlkp. 2 tel. 062 7348410 e-mail: ppdaniszyn@interia.pl Statut Publicznego Przedszkola w Daniszynie WSTĘP 1. Przedszkole działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1. Przedszkole Nr 69, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo