Nie będzie podwyżek dla nauczycieli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie będzie podwyżek dla nauczycieli"

Transkrypt

1 ISSN Nr 6/2013 Czerwiec Serwis informacyjno-doradczy Świat profesjonalnej wiedzy Aktualności, komunikaty, wydarzenia Nie będzie podwyżek dla nauczycieli Szanowni Czytelnicy! Zbliża się koniec roku szkolnego. W związku z tym w szkołach trwa okres szczególnie intensywnej pracy dyrektorów oraz nauczycieli. Nie próżnuje także MEN, które w najbliższych tygodniach chce doprowadzić do zmiany przepisów w zakresie finansowania przedszkoli, posyłania sześciolatków do szkół oraz zasad rekrutacji do publicznych placówek. Nie próżnują także środowiska niechętne działaniom resortu. Pod wnioskiem o referendum oświatowe podpisy złożyło ponad pół miliona dorosłych Polaków. Wątpliwe jednak, by to przekonało posłów do rozpisania referendum. Czekając na rozstrzygnięcia w tych sprawach, zachęcam Państwa do lektury artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze. Kontynuujemy w nim skomplikowane zagadnienie przetargów nieograniczonych w szkołach i placówkach oświatowych. Tym razem szczególny nacisk położyliśmy na prowadzenie i rozstrzyganie postępowania przetargowego. Jestem przekonany, że część z Państwa podczas wakacji będzie miała okazję wykorzystać nasze wskazówki w praktyce. Wszystkim Państwu życzę także, aby w najbliższych tygodniach nie zabrakło czasu na odpoczynek! Z poważaniem Rafał Duluk Re dak tor od po wie dzial ny Dbając o jakość naszego serwisu, w wyborze tematów kierujemy się Państwa sugestiami. Namawiam Państwa do przesyłania swoich przemyśleń i wątpliwości na adres: Z przekazanego do konsultacji społecznych przez minister edukacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy wynika, że w tym roku nauczyciele nie otrzymają żadnych podwyżek. W ten sposób potwierdzają się wcześniejsze zapowiedzi rządu o tym, że wrzesień 2012 r. był ostatnim etapem w pięcioletnim cyklu regularnego podnoszenia wynagrodzeń pedagogom. Projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian w wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i utrzymuje je na aktualnie obowiązującym poziomie. Warto przypomnieć, że drugi istotny dla nauczycielskich pensji wskaźnik kwota bazowa określana w ustawie budżetowej, także nie zmieniła się względem roku ubiegłego. Związkowcy zapowiadają, że projekt rozporządzenia spotka się z ich stanowczym sprzeciwem, ale chyba nawet oni nie wierzą w możliwość osiągnięcia sukcesu, bowiem nie wspominają o żadnych skoordynowanych akcjach protestacyjnych lub strajkowych w sprawie podwyżek. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl Spis treści: Aktualności, Komunikaty, Wydarzenia Nie będzie podwyżek dla nauczycieli... 1 Posłowie chcą wzmocnienia kuratorów Pół miliona podpisów za referendum... 2 Więcej pieniędzy na wyprawkę szkolną... 2 Zmiany prawne Przyjęte zmiany legislacyjne... 3 Planowane zmiany legislacyjne... 4 Opublikowane akty prawne... 5 szkolna praktyka Dyrektor jako coach Jarosław Kordziński... 5 Dłuższa nauka uczniów niepełnosprawnych Marta Handzlik... 8 Prawo bez tajemnic Prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Roman Lorens Organizacja przetargów nieograniczonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania Roman Rynkowski Pytania i odpowiedzi Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 1

2 Posłowie chcą wzmocnienia kuratorów Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zakończyła się zaskakująco. Wbrew stanowisku posłów koalicji rządzącej, posłowie opozycji zdołali przyjąć dezyderat w sprawie nieuzasadnionych decyzji likwidowania szkół przez organ prowadzący na przykładzie decyzji Rady Gminy Darłowo o likwidacji placówek oświatowych. W zaadresowanym do premiera dokumencie, posłowie podkreślają, że gmina jako odpowiedzialna za zorganizowanie publicznej sieci szkół nie może podejmować decyzji o ich likwidacji jedynie z przyczyn natury ekonomicznej. Przypadek szkoły w Dąbkach pokazywał zdaniem posłów że decyzja radnych motywowana była jedynie chęcią pozyskania oszczędności wynikających z niestosowania Karty nauczyciela w nowej szkole, prowadzonej przez niepubliczny podmiot. Popierający dezyderat parlamentarzyści zaznaczyli, że decyzja o likwidacji szkoły powinna wynikać z wszechstronnej analizy, uwzględniającej także jakość kształcenia dzieci i młodzieży oraz społeczny punkt widzenia. Nie może być tak zadeklarowali posłowie że dzieci oraz ich rodzice będą płacić wysoką cenę za wątpliwą konieczność racjonalizacji wydatków gminy. Dezyderat kończy się stanowczym wezwaniem: Domagamy się przywrócenia kompetencji kuratora Nr 6/2013 oświaty dotyczących wyrażania zgody na likwidację szkół oraz delegacji ustawowych zmierzających do zwiększenia wpływu społeczności lokalnych wobec organów prowadzących w przypadku przekształceń i likwidacji placówek oświatowych. Warto przypomnieć, że dopiero po wielodniowym proteście rodziców wojewoda zachodniopomorski uchylił uchwały rady gminy Darłowo. Miały one doprowadzić do likwidacji szkoły i przekazania jej budynków stowarzyszeniu w celu prowadzenia nowej szkoły. Wojewoda powołał się przy tym na nieprawidłowe poinformowanie wszystkich zainteresowanych rodziców. Źródło: Sejm, Eduinfo.pl Pół miliona podpisów za referendum Ruch Ratuj Maluchy oraz założone przez małżeństwo Elbanowskich Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców od dawna prowadzą działania na rzecz odwołania reformy obniżającej obowiązek szkolny. W tym celu od stycznia prowadzona była akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie ogólnopolskiego referendum na temat posłania sześciolatków do szkół. Liczba zebranych podpisów przekroczyła już pół miliona i z takim poparciem wniosek trafił do Sejmu. Decyzja o ogłoszeniu referendum lub odrzuceniu wniosku zależeć będzie jednak w pełni od posłów. Biorąc pod uwagę stanowcze deklaracje minister Krystyny Szumilas w obronie idei reformy, trudno przypuszczać, by posłowie rządzącej koalicji poparli obywatelski wniosek, tym bardziej że w ubiegłym roku w Sejmie przepadła inicjatywa referendalna w sprawie emerytur, mimo widniejących pod nią aż 3 milionów podpisów Warto zaznaczyć, że organizatorzy chcą, by referendum nie ograniczało się wyłącznie do kwestii sześciolatków. Ich zdaniem obywatele powinni wypowiedzieć się także w sprawie zniesienia obowiązku przedszkolnego pięciolatków, przywrócenia w liceach pełnego kursu historii, zlikwidowania gimnazjów i powrotu modelu sprzed reformy w 1999 r., a także w kwestii ustawowego powstrzymania procesu likwidowania publicznych szkół i przedszkoli. Źródło: rzecznikrodzicow.pl Eduinfo.pl Więcej pieniędzy na wyprawkę szkolną Rząd pracuje nad rozporządzeniem określającym zasady przyznawania dofinansowania na zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. W tym roku na ten cel przeznaczonych ma zostać 180 mln zł, czyli o 52 mln zł więcej niż we wrześniu 2012 r. Dla porównania budżet tego programu w 2010 r. wyniósł 103 mln zł. Zwiększenie budżetu wiąże się z objęciem programem uczniów z klas V szkół podstawowych i z klas II szkół ponadgimnazjalnych w związku z nową podstawą programową. Zgodnie z założeniami, w roku szkolnym 2013/14, pomoc ma trafić do uczniów rozpoczynających naukę: w klasach I III i V szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum), klasach I III oraz V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V ogólno- 2 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

3 kształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Z programu skorzystać będą mogli także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. W 2013 r. dla uczniów klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia utrzymany zostanie obowiązujący w 2012 r. odrębny, podwyższony próg dochodowy, czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie. Przewidziano także możliwość udzielenia wsparcia uczniom z rodzin, w których nie zostało spełnione kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeśli tak zdecyduje na podstawie indywidualnej oceny sytuacji życiowej rodziny dyrektor szkoły. Rząd szacuje, że w nowym roku szkolnym programem zostanie objętych ponad 570 tys. dzieci i młodzieży. Przewidywane pułapy dofinansowania: do 115 zł dla uczniów z klas I III szkół podstawowych, do 325 zł dla uczniów klasy V szkół podstawowych, do 390 zł dla uczniów klas II szkół zawodowych, do 445 zł dla uczniów klas II liceów i techników, do 770 zł dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od klasy, rodzaju szkoły oraz niepełnosprawności. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl Zmiany prawne Przyjęte zmiany legislacyjne 1. Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym Ukazała się już w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560). Najważniejsze zmiany polegają na: modyfikacji wymagań wobec szkół/placówek; doprecyzowaniu działań podejmowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej, w tym: sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna; doprecyzowaniu terminów wymaganych przy dokonaniu niektórych czynności podejmowanych w ewaluacji zewnętrznej i kontroli; rozszerzeniu zakresu danych, które organ nadzoru pedagogicznego będzie zobowiązany zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego; określeniu zakresu ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wymagań, w tym rezygnacji z grupowania ich w obszary oraz planów nadzoru pedagogicznego opracowywanych przez dyrektora szkoły/placówki, które wejdą w życie z dniem 1 września 2013 r. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl 2. Zmiany w zasadach udzielania ppp Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała dzisiaj nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Najważniejsze cele, jakie nowelizacja ma osiągnąć to: ograniczenie dokumentacji, która w wyniku literalnego stosowania poprzedniego rozporządzenia często przytłaczała nauczycieli. Wprowadzona została także zasada udzielania pomocy przez nauczycieli podczas bieżącej pracy oraz zrezygnowano z obligatoryjności w powoływaniu zespołu dla każdego ucznia. W zamian każdy wychowawca ma koordynować proces udzielanej pomocy. Nowe rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawiera: zaliczenie terapeutów pedagogicznych do grona specjalistów udzielających ppp; rozszerzenie katalogu osób, które z własnej inicjatywy mogą rozpocząć proces organizowania ppp o dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, a także kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pielęgniarkę środowiska nauczania lub higienistkę szkolną; rozszerzenie katalogu form ppp o bieżącą pracę z uczniem (co oznacza, że każdy nauczyciel i wychowawca może udzielać ppp w trakcie bieżącej pracy z uczniem) oraz w przypadku przedszkoli o zajęcia rozwijające uzdolnienia ; do form ppp prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów dodano warsztaty i szkolenia; Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 3

4 doprecyzowanie terminologii (np. specjalne a nie specyficzne potrzeby edukacyjne); zmiany organizacyjne ppp: nauczyciele będą musieli w zakresie swoich kompetencji i prowadzonej bieżącej pracy z uczniem rozpoznawać specjalne potrzeby i udzielać ppp; osobą odpowiedzialną za udzielenie ppp będzie wychowawca klasy, dyrektor przedszkola lub wskazana przez niego osoba; zrezygnowano z konieczności obligatoryjnego tworzenia przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek dla każdego ucznia wymagającego ppp zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi ppp; wskazano jednak, że w razie potrzeb osoba planująca i koordynująca udzielanie ppp musi współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami, poradniami i rodzicami; Planowane zmiany legislacyjne Nowelizacja reformy sześciolatek w szkole Przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawiera: rozłożenie w czasie obowiązku szkolnego: 1 września 2014 r. do szkół obowiązkowo pójdą wszystkie dzieci siedmioletnie (urodzone w 2007 r.) oraz sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r.; dzieci z drugiej połowy 2008 r. będą mogły pójść do pierwszej klasy, jeśli tak zadecydują ich rodzice, a obowiązkowo, jako siedmiolatki, trafią do szkół we wrześniu 2015 r.; wtedy do szkół pójdą także wszystkie sześciolatki z 2009 r. ma to być faktyczny finał trwającej od 2009 r. reformy; ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów objętych kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, które dotyczą wszystkich obszarów funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej biorą udział wszyscy nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, działający jako zespół; zrezygnowano z doprecyzowania formy przekazywania informacji rodzicom o potrzebie objęcia ucznia ppp, ale utrzymano pisemny obowiązek informowania o ustalonych formach pomocy oraz jej wymiarze; ocena efektywności udzielanej uczniom ppp przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów dokonywana będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 możliwość posłania pięciolatka do pierwszej klasie: od września 2014 r., jeśli taka będzie wola rodziców, do szkół będą mogły trafiać także dzieci w wieku 5 lat; w tym przypadku ostateczną decyzję podejmie jednak dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; limit uczniów w klasie pierwszej: od roku szkolnego 2014/2015 w pierwszej klasie nie będzie mogło uczyć się więcej niż 25 dzieci; docelowo limit ten obejmie klasy 1 3; klasy tworzone rocznikowo: w latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016 w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci powinny być dobierane do lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (nie będzie konieczności dokonywania dwóch zbieżnych ocen); zniesienie obowiązku opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających; konieczne będzie opracowywanie indywidualnych lub grupowych programów pracy na poszczególnych zajęciach w ramach ppp; w związku z rezygnacją z obowiązku tworzenia zespołów udzielających ppp, do zadań specjalistów zaliczono wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu ppp; wskazanie obowiązku inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych przez pedagoga i psychologa. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl nich według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych, aby stworzyć grupy klasowe możliwie jednorodne wiekowo. Projekt nowelizacji zawiera także zastrzeżenie, że limit 25 uczniów w klasie pierwszej nie dotyczy, podlegających odrębnym przepisom, oddziałów w szkołach podstawowych integracyjnych, oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Ustawa ma wejść w życie 1 września 2013 r. Źródło: BIP MEN, Eduinfo.pl 4 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

5 Opublikowane akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 520). Szkolna praktyka Dyrektor jako coach Coraz częściej zaczyna się mówić o kolejnej kompetencji, jaką powinna reprezentować dyrekcja szkoły. Jest nią tzw. umiejętność coachowania. Skuteczny coaching zakłada trzy kolejne etapy: formułowanie celu, analiza możliwości, połączenie celu z możliwościami. Wyjątkowo ważne są dwa pierwsze kroki, i im należy poświęcić szczególnie wiele uwagi. Formułowanie celu wymaga bardzo analitycznego podejścia do rzeczywistych potrzeb rozwojowych osób albo grup osób, z którymi pracujemy. Szkoła to miejsce, gdzie każdego dnia przewija się wiele rozmaitych koncepcji na temat tego, co jest dobre, a co złe, co warto zmienić, a co całkowicie wyeliminować. Formułowanie celów to oddzielenie tego, co nieistotne czy wręcz nierealne, od tego, czym warto się zająć i z czego będziemy mieli autentyczną satysfakcję lub przynajmniej korzyść. Z kolei analiza możliwości to podobny proces dookreślający to, z czego i w jaki sposób będziemy mogli skorzystać, dochodząc do zaplanowanego celu. Pozwala również jednoznacznie sprecyzować, czego na pewno nie będziemy mogli zastosować, co będziemy musieli zastąpić czymś innym, za co i ile powinniśmy zapłacić, żeby móc nasz cel efektywnie zrealizować. Świadomość tego, czego naprawdę pragniemy, w połączeniu z tym, ile i czym będziemy musieli za to zapłacić, pozwala nam lepiej zaplanować ścieżkę dochodzenia do rezultatów, które wpisaliśmy sobie w cel, jaki zamierzamy osiągnąć. Im bardziej dokładnie i z im większą dozą obiektywizmu przejdziemy tę drogę, tym więcej i tym prędzej uda nam się osiągnąć efekt zamierzonej zmiany. Przede wszystkim rozwiązania! Istotnym punktem wyjścia w procesie coachowania jest koncentracja na rozwiązaniach, a nie na problemach, któremu powinno każdorazowo towarzyszyć założenie, że osoba coachowana potrafi sama znaleźć właściwe rozwiązania, kiedy tylko w wystarczającym stopniu ułatwi się jej wejście w głąb i zakres własnych potrzeb, doświadczeń oraz możliwości. Stąd ważne również, by cały proces orientować ku przyszłości i ku wyobrażonym efektom, rezultatom, które dana osoba zamierza osiągnąć. Pierwszym wyzwaniem jest nie tyle ustalenie, co mamy robić, ale co osoba coachowana zamierza osiągnąć. W efekcie w pierwszej fazie osoba korzystająca ze wsparcia powinna przy pomocy coacha poszukiwać samodzielnie finalnych rozwiązań, które byłaby zdolna i chętna w wyniku procesu coachingu docelowo wdrożyć w praktykę. Coaching na tym etapie wymaga w sposób szczególny wspierania rozmówcy w akceptacji posiadanych przez niego zasobów oraz w swobodzie odkrywania i doceniania samego siebie. Bardzo ważnym czynnikiem jest również tzw. zasada spożytkowania, która zakłada, że zaspokajanie potrzeb rozwojowych osoby coachowanej w istotnym zakresie tkwi w jej dotychczasowych doświadczeniach, posiadanej wiedzy oraz wyuczonych umiejętnościach. Należy je tylko we właściwy sposób docenić i wykorzystać w kontekście postawionych właśnie przed sobą wyzwań rozwojowych. Roz- Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 5

6 wiązania powinny bowiem przede wszystkim dobrze pasować do osoby pracującej nad swoim rozwojem, być zgodne z jej rzeczywistymi preferencjami i predyspozycjami. Coaching nie powinien narzucać i budować nowych kompetencji dopasowanych do problemu czy zadania, ma być natomiast dopasowaniem, uzupełnieniem już posiadanych predyspozycji, przekonań i po części kompetencji w ścisłym powiązaniu z wyznaczonym celem oraz oczekiwanymi efektami. Jedna z podstawowych zasad coachingu mówi o tym, że podstawą dojścia do zamierzonego celu jest zrobienie czegoś inaczej niż do tej pory. Zasada ta opiera się na doświadczeniu, które mówi, że wiele spraw nie może zostać skutecznie rozwiązanych z powodu kontynuowania dotychczasowych mało skutecznych założeń bądź sposobów działania. Sytuacja powyższa jest szczególnie istotna w szkole, gdzie nagminnie spotykamy się ze sformułowaniami typu: Od lat robiłem tak samo, zawsze mi się udawało, a teraz nic mi nie wychodzi. W kolejnych numerach: Aktualności branżowe i prawo Badania wstępne i okresowe pracowników szkoły Staż pracy a świadczenie kompensacyjne Zespołowy charakter pracy szkoły Szkolna polityka żywienia Kształcenie kompetencji Odpowiedzi na pytania Czytelników Stąd celem rozmowy coachingowej powinno być z jednej strony zadawanie pytań o to, co rozmówca zamierza osiągnąć, jak to będzie wyglądało i co to potwierdzi; z drugiej pytanie o to, co robił do tej pory, z jakim skutkiem, jak ocenia efektywność swoich działań, osiągany poziom satysfakcji. Z trzeciej wreszcie o to, co by zmienił, gdyby mógł, kogo by poprosił o pomoc, w jaki sposób wykorzystałby nowe możliwości i co mu przeszkadza, żeby tego dokonać. Chodzi o pragmatykę bazującą na orientacji na oczekiwaną przyszłość określenie tego, czego chce nasz rozmówca, jak sobie to wyobraża i co w związku z tym zamierza osiągnąć. Podstawą coachingu jest pomoc osobie wspieranej w wyznaczaniu celów, które w następstwie ukierunkują dążenia, działania a nawet motywację osoby coachowanej do osiągania założonych rezultatów. Coaching jako uświadamianie Myślenie tego typu pozwala ze strony coacha postrzegać swojego partnera jako kogoś, kto jest zainteresowany pozytywną zmianą, z kolei osobę coachowaną ukierunkowuje na myślenie o działaniu, a nie na roztrząsaniu dotychczasowych niemożności oraz problemów. W efekcie pierwszy etap coachowania polega na udzielaniu pomocy rozmówcy w ustaleniu przez niego samego mnogości ról, jakie pełni, zadań, które wykonuje, działań, w które jest angażowany. Etap ten stanowi element rozmowy bez precyzowania celu (problemu) i wiąże się z chęcią poznania rozmówcy jako interesującej osoby, postaci o wielu twarzach i bogatych zasobach, a co za tym idzie dużych możliwościach rozwojowych. Po przejściu etapu bliższego poznania i swoistego oswojenia się coacha z rozmówcą, wkraczamy w etap inspirowania osoby coachowanej do refleksji reprezentowanych przezeń priorytetów i preferencji i dalej rozważania różnych możliwości wyboru oraz precyzowania ambitnych a jednocześnie optymalnych dla osoby coachowanej celów rozwojowych. Nr 6/2013 Na tym poziomie coach pyta o idealny stan, obraz oczekiwanej przez rozmówcę sytuacji, w którym on sam będzie postrzegał siebie jako bezpośredniego konsumenta planowanych rezultatów. Przy dookreślaniu tak planowanych efektów warto posłużyć się wybraną metodą doprecyzowania celów. Jednym z najbardziej popularnych sposobów precyzowania celów jest metoda SMART polegająca na formułowaniu celów z jednoznacznym uwzględnieniem pięciu parametrów, które nazywają podane niżej słowa: Specific, Measurable, Attainable/Ambitious, Realistic, Timely. Metoda ma również swoje polskie odpowiedniki: Skonkretyzowane należy je określać możliwie konkretnie. Mierzalne każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie oceniana jego realizacja. Akceptowalne pracownicy, którzy będą realizować cel, muszą go akceptować, inaczej nie zechcą go realizować. Realne posiadane zasoby muszą być wystarczające dla realizacji celu. Terminowe cele powinny posiadać termin wykonania. Żeby ustanowić konkretny cel, można posłużyć się metodą 6W, zakładającą udzielenie sobie odpowiedzi na sześć pytań: Who kto jest związany z celem? What co chcę osiągnąć? Where gdzie? When w jakim czasie cel ma zostać osiągnięty? Which jakie są wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu? 6 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

7 Why jakie są przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z osiągnięcia go? Jeszcze inną techniką pracy jest GAS (Goal Attainment Scaling). W tym przypadku proces precyzowania (skalowania, rangowania) celu zakłada uwzględnienie pięciu następujących punktów odniesienia: ustalenia celu w wymiarze ogólnym (sformułowania oczekiwań typu: podniesienie skuteczności wywierania wpływu na innych); konkretyzacji (doprecyzowanie oczekiwań na poziomie zachowań); ustaleniu oczekiwanego poziomu wykonania (efektów potwierdzających pełną realizację zaplanowanych rezultatów); ustaleniu kilku różnych celów pośrednich (warunkujących sprawny przebieg procesu dochodzenia do celu finalnego); określenie aktualnego stanu wyjściowego (poziom braku akceptacji powód zainicjowania procesu zmiany). Podsumowując, proces coachowania oparty o wyżej przedstawione zasady zakłada przejście czterech kolejnych kroków: Planowanie i zdefiniowanie oczekiwanego efektu, rezultatów, celu procesu coachowania. Budowanie na zasobach posiadanych przez rozmówcę zgodnie z zasadą spożytkowania. Dbanie o to, by sięgać do nowych rozwiązań zgodnie z zasadą wypróbowania czegoś innego. Motywowanie i precyzowanie kolejnych kroków w oparciu o zasadę skalowania pokazującą proces dokonującej się zmiany oraz dalsze perspektywy rozwojowe stojące przed rozmówcą. Coaching łagodzi zmiany Ważnym czynnikiem towarzyszącym procesowi coachowania jest budowanie w podopiecznym przekonania o celowości oraz możliwości przejścia przez oczekiwany proces zmiany. Proces zmiany zachodzi zawsze w trzech etapach: przygotowania, realizacji i utrwalenia. W okresie przygotowania stawiamy na ogół mniejszy lub większy opór, a przynajmniej zaniepokojenie perspektywą zmiany. W tym przypadku można zastosować pytania związane z techniką odwróconego celu: Co się stanie, kiedy nic nie zrobisz w omawianej sprawie? Jak będzie wyglądało twoje życie, kiedy nie zdecydujesz się na przejście przez omawianą zmianę? Jak będzie wyglądała twoja praca na ile będzie skuteczna, przyjazna, atrakcyjna? Jak będą wyglądały twoje relacje z bliskimi, współpracownikami? Co stanie się po kolejnym roku? Zamknięciem tego etapu jest doprecyzowanie celu, jaki zamierza osiągnąć nasz rozmówca. Poniżej pytania, które to mogą umożliwić: Jak według ciebie wygląda docelowy stan idealny? Czego potrzebujesz, aby go osiągnąć? Na co masz wpływ, aby zrealizować swój cel? Kiedy możesz sobie uczciwie powiedzieć, że ci się udało, że osiągnąłeś cel? W okresie realizacji rozmówca musi dokładnie wiedzieć, dokąd zmierza. Analizie tej mogą towarzyszyć następujące pytania: Jakie masz opcje, możliwości działania? Co możesz zrobić inaczej? Kto może ci pomóc? Co robią inni w takich sytuacjach? Ostatni etap zakłada pracę nad utrzymaniem zmiany. Rozmowy na tym etapie dotyczą konsekwencji wprowadzonej zmiany. Pytania, które można zadać to: Jak wygląda teraz twoje funkcjonowanie? Jakie korzyści przyniosła zmiana? Jakie dodatkowe wymagania spowodowała? Jak sobie radzisz z nowymi wymaganiami? Dyrektor jako coach może występować w bardzo wielu sytuacjach. W indywidualnych relacjach z nauczycielami, kiedy ci przychodzą z kolejnym planem rozwoju zawodowego. Także w sytuacjach poza procedurą awansu zawodowego, gdy zamierzamy włączyć nauczyciela do działań rozwojowych: czy to na rzecz podniesienia przez niego samego kompetencji własnych, czy w pracy na rzecz rozwoju szkoły. W drugim przypadku korzystne wydaje się coachowanie w grupie, ale to temat na oddzielny artykuł. Jarosław Kordziński Seminaria Seminaria i konferencje! i konferencje! Więcej Więcej informacji Seminaria informacji na: i konferencje! na: Więcej informacji na: Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 7

8 Dłuższa nauka uczniów niepełnosprawnych Nr 6/2013 Dziecko niepełnosprawne w edukacji to uczeń lub wychowanek, który na skutek posiadanych deficytów rozwojowych lub zdrowotnych posiada specjalne potrzeby edukacyjne. Diagnozę oraz szczegółowe określenie potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego wraz ze wskazaniem, jaki rodzaj edukacji jest dla niego najbardziej odpowiedni, zawiera orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez zespół orzekający odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje wiele możliwości uwzględniania potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego w szkołach i placówkach oświatowych. Należą do nich: edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej każde dziecko ma prawo zgłosić się do szkoły rejonowej, która zapewni kształcenie z pełnosprawnymi rówieśnikami oraz specjalne wsparcie według potrzeb dziecka; szkoły integracyjne i oddziały integracyjne w szkołach ogólnodostępnych edukacja w zespołach klasowych o obniżonej liczebności uczniów pełnosprawnych (od 15 do 20), wśród których uczy się od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych, wspomaganych przez nauczyciela specjalistę; szkoły specjalne edukacja w szkołach specjalnych wszystkich poziomów edukacyjnych w zespołach klasowych o obniżonej liczebności uczniów. Odroczenie obowiązku szkolnego Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.), wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Przepis ten pozwala na przedłużenie wychowania przedszkolnego w związku z przesunięciem u dziecka wieku szkolnego. Przesłanką tego przedłużenia jest decyzja administracyjna odraczająca obowiązek szkolny. Jej uzasadnienie właściwie sprowadza się do braku psychofizycznej gotowości dziecka do nauki szkolnej mimo osiągnięcia przez nie odpowiedniego wieku. Przedłużenie okresu nauki Zgodnie z 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 204), dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia. Decyzję o przedłużeniu uczniowi niepełnosprawnemu okresu nauki podejmuje się nie później niż: w przypadku szkoły podstawowej do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI; w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz ze zm.), przedszkola specjalne, oddziały 8 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

9 specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym lekkim w stopniu, z upośledzeniem umysłowym w umiarkowanym lub znacznym stopniu, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 18. rok życia w przypadku szkoły podstawowej; 21. rok życia w przypadku gimnazjum; 24. rok życia w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. Przedszkola, szkoły i oddziały oraz ośrodki, o których mowa wyżej, zapewniają: realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne; integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym; przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. Wobec przytoczonych powyżej przepisów prawa należy rozróżnić dwie sytuacje wydłużenie uczniowi niepełnosprawnemu poszczególnych etapów edukacyjnych i podwyższenie wieku, do którego uczeń ma prawo pobierać naukę w danej szkole. W kwestii wydłużenia poszczególnych etapów edukacyjnych decyzję podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, powoływanego przez dyrektora szkoły. Zespół ten nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, dokonaną zgodnie z przepisami oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Program określa: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym; formy i metody pracy z uczniem; formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły zgodnie z przepisami; działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół zgodnie z przepisami; zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań. W związku z tym obowiązkiem sekretariatu jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej powołania owego zespołu, przechowywanie całej dokumentacji, a także prowadzenie dokumentacji związanej z wydłużeniem obowiązku nauki poszczególnych uczniów niepełnosprawnych. Marta Handzlik Raport Dyrektora Szkoły 6/2013 9

10 Prawo bez tajemnic Prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Podstawowym aktem prawnym określającym prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zm.). Umocowanie prawne działalności społecznych inspektorów pracy znajdziemy również w art. 185 Kodeksu pracy stanowiącym, iż społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp sprawuje społeczna inspekcja pracy. Dodatkowo, w ustawie o związkach zawodowych (art. 23 ust. 1) czytamy, iż organizacje związkowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Społecznie na rzecz bhp Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Choć jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe, to reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy. Społeczną inspekcję pracy w szkole tworzy zakładowy społeczny inspektor pracy. W ramach swoich uprawnień, społeczny inspektor pracy ma prawo: kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bhp; kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bhp, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy; brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych; uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy; opiniować projekty planów poprawy warunków bhp i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów; podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bhp oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp; wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych. Zazwyczaj społecznym inspektorem pracy jest pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Zakładowe organizacje związkowe mogą jednakże postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu, który nie jest członkiem związku zawodowego. Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy. Szkolny społeczny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w oświacie i co najmniej 2-letni staż pracy w danej szkole. Społecznych inspektorów pracy na okres 4 lat wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy. Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów, opierając się na ramowych wytycznych do regulaminów wyborów społecznych inspektorów pracy ustalonych przez ogólnokrajowe organizacje związkowe. Społeczny inspektor pracy w razie niewywiązywania się ze swoich obowiązków może zostać odwołany przed upływem kadencji przez pracowników szkoły. Odwołanie następuje na wniosek zakładowych organizacji związkowych lub co najmniej jednej piątej pracowników. Społeczny inspektor pracy przestaje pełnić swoją funkcję również w przypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy. W przypadku opróżnienia stanowiska przeprowadza się uzupełniające wybory społecznego inspektora pracy. 10 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

11 Co może społeczny inspektor pracy? Do podstawowych uprawnień społecznych inspektorów pracy należy: prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania ustawowych zadań; żądanie od dyrektora szkoły i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania. Należy pamiętać, że wykonywanie powyższych czynności musi następować z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Jeżeli w czasie wykonywania czynności społeczny inspektor pracy stwierdzi, że nie są przestrzegane przepisy prawa pracy, musi poinformować o tym dyrektora szkoły, czyniąc jednocześnie stosowny zapis w zakładowej księdze zaleceń i uwag. Taką księgę przechowuje się w miejscu ustalonym przez dyrektora szkoły oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu załogi, organom Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy. Zapisy w księgach zaleceń i uwag mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i informuje o tym społecznego inspektora pracy. W razie stwierdzenia naruszenia przez pracownika przepisów i zasad bhp, społeczny inspektor pracy zwraca uwagę pracownikowi na obowiązek przestrzegania tych przepisów i zasad. Natomiast, jeśli zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów i zasad bhp oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie lub innych pracowników, społeczny inspektor pracy zwraca się do dyrektora szkoły o czasowe odsunięcie pracownika od tej pracy i zapoznanie go z przepisami i zasadami bhp. Na podstawie ustaleń własnych zakładowy społeczny inspektor pracy wydaje dyrektorowi szkoły w formie pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień. W razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy, zakładowy społeczny inspektor pracy występuje do dyrektora szkoły o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a w wypadku niepodjęcia odpowiednich działań wydaje, w formie pisemnej, zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiadamiając o tym równocześnie zakładowe organizacje związkowe. Dyrektor szkoły może wnieść sprzeciw od zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy do właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 7 dni, a w przypadku, gdy zalecenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy niezwłocznie. W razie wniesienia sprzeciwu inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wydaje decyzję lub podejmuje inne środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej. Zakład pracy nie może również wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na: wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy; stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. Zakład pracy jest zobowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań oraz ponieść koszty związane z tą działalnością. Społeczni inspektorzy pracy powinni wykonywać swoje czynności w zasadzie poza godzinami pracy. Jednakże w razie konieczności wykonywania swoich czynności w godzinach pracy lub uczestniczenia w naradach i szkoleniach, społeczni inspektorzy pracy zachowują prawo do wynagrodzenia. W razie znacznego obciążenia zadaniami wynikającymi z pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, dyrektor szkoły, na wniosek zakładowych organizacji związkowych, może ustalić miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane do wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia za 30 godzin pracy osoby pełniącej funkcję społecznego inspektora pracy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły, na wniosek zakładowych organizacji związko- Raport Dyrektora Szkoły 6/

12 wych, może podwyższyć miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane do wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia za 60 godzin pracy. W szkołach, w których występuje szczególne zagrożenie zdrowia i życia pracowników, a warunki pracy wymagają stałego społecznego nadzoru, dyrektor, na wniosek zakładowych organizacji związkowych, może zwolnić na czas pełnienia funkcji zakładowego społecznego inspektora pracy z obowiązku wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W przypadku takim zakładowy społeczny inspektor pracy zachowuje przez czas pełnienia funkcji prawo do wynagrodzenia, jakie przysługiwało mu na stanowisku pracy zajmowanym w dniu oddelegowania, z uwzględnieniem zmian tego wynagrodzenia, jakie nastąpią w okresie oddelegowania. Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy w zakresie ustalonym ustawą oraz wytycznymi ogólnokrajowych organizacji związkowych. Państwowa Inspekcja Pracy udziela pomocy społecznej inspekcji pracy w realizacji jej zadań, w szczególności przez poradnictwo prawne, specjalistyczną prasę oraz szkolenie. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają również kontrole wykonywania zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy. Na umotywowany wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy, uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi, dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników, inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz wszczynają postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Nr 6/2013 Zakładowy społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych w zakładzie przez inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz w podsumowaniu kontroli. Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego oraz inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy obowiązane są udzielać społecznej inspekcji pracy pomocy w wykonywaniu jej zadań. Kto działając w imieniu zakładu pracy narusza przepisy niniejszej ustawy, a w szczególności uniemożliwia działalność społecznego inspektora pracy, podlega karze grzywny do 20 tys. zł. Tej samej karze podlega, kto nie wykonuje zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy. Roman Lorens Organizacja przetargów nieograniczonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania Odpowiedzialność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, jako kierownika zamawiającego, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nie kończy się wyłącznie na rzetelnym przygotowaniu opisu i wartości robót lub usług oraz dokumentacji przetargowej. Nadzór nad wszystkimi pracami musi być prowadzony również po publikacji wskazanych w art. 31 oraz 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) składników opisu zamówienia tj. ogłoszenia, dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz, w przypadku robót budowlanych, połączonych z projektowaniem, programu funkcjonalno-użytkowego. Pomimo zapisanego w art. 29 ustawy pzp wymogu jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, opis ten okazać się może dla niektórych wykonawców niewystarczający. Obowiązek wyjaśniania treści SIWZ W takim wypadku potencjalny wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w trybie art. 38 ust. 1 ustawy pzp. Powinien on wpłynąć przy tym nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie tego czasu zamawiający dyrektor szkoły może udzielić odpowiedzi lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia (art. 38 ust. 1a). Jeżeli natomiast zapytanie zostało złożone w terminie, zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym. Powinny one trafić przy 12 Raport Dyrektora Szkoły 6/2013

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.1983.35.163 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25 Kształcenie specjalne dzieci i uczniów niepełnosprawnych od roku szkolnego 2015/2016 objęte jest już nowym rozporządzeniem. Wprowadzony został m.in. obowiązek i możliwość zatrudniania nauczycieli wspomagających

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Priorytety Ministra Edukacji Narodowej do pracy na rok szkolny 2013/2014 2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

22. Społeczna inspekcja pracy

22. Społeczna inspekcja pracy 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Seminarium Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu przyjęty uchwałą RP nr 5 w dniu r.

Aneks do Statutu Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu przyjęty uchwałą RP nr 5 w dniu r. Aneks do Statutu Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu przyjęty uchwałą RP nr 5 w dniu 27.04.2011 r. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 17.11.2010 w sprawie zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 Część I - OGÓLNA 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy Tekst jednolity na dzień 2 stycznia 2011 roku

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy Tekst jednolity na dzień 2 stycznia 2011 roku USTAWA z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy Tekst jednolity na dzień 2 stycznia 2011 roku W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie Krzysztof Zajączkowski Kuratorium Oświaty w Krakowie Nowa formuła pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole. W okresie ostatnich kilku lat w środowisku oświatowym toczyły się dyskusje na temat organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im.władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Dokument zawiera takie informacje jak: akty prawne, istotę pomocy psychologiczno- pedagogicznej, warunki,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015/2016 przyjęta przez Radę Ministrów

Wyprawka szkolna 2015/2016 przyjęta przez Radę Ministrów Wyprawka szkolna 2015/2016 przyjęta przez Radę Ministrów 51 mln zł tyle zaplanowano na realizację programu Wyprawka Szkolna w roku szkolnym 2015/2016. We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor.

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 567 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nowe przepisy prawa kładą duży nacisk na wzmocnienie współpracy przedszkola, szkoły i rodziców oraz zapewniają rodzicom możliwość większego wpływu na edukację

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły Zespół Szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SŁUPCY PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SŁUPCY PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Problematyka poruszana w prezentacji Umocowania prawne związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 184 W POZNANIU

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 184 W POZNANIU PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO PRZEDSZKOLA NR 184 W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 28.08.2013r.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące od 1 września 2017 r.

Obowiązujące od 1 września 2017 r. ZMIANY W SPRAWIE UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Obowiązujące od 1 września 2017 r. Opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 do Statutu G12 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE.

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

Regulamin. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. 2011 http://szkolawyszki.edupage.org str. 9 1 1.

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLE NR 13 GNIAZDO ORLĄT W GNIEŹNIE SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02 czerwca 2015 r. DZSE-WSPE.054.17.2015.JK. Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 02 czerwca 2015 r. DZSE-WSPE.054.17.2015.JK. Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej DZSE-WSPE.054.17.2015.JK Warszawa, 02 czerwca 2015 r. Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na interpelację 1 Pani Iwony Kozłowskiej, Posłanki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Załącznik 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2012 z dnia 16 maja 2012 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19) ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (Statut 19) Podstawy prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r.

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r. Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 19 sierpnia 2015 r. Regulacje prawne - Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku

Bardziej szczegółowo