efros Monika Goc coaching i szkolenia Ul. Drukarska 11/ Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "efros Monika Goc coaching i szkolenia Ul. Drukarska 11/13 30-348 Kraków"

Transkrypt

1 efros Monika Goc coaching i szkolenia Ul. Drukarska 11/ Kraków tel.: tel.: NIP: OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Projekt Nowy Wymiar Edukacji ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Ja czy awatar? budowanie autorytetu nauczyciela. W jaki sposób można dokonać wglądu w samego siebie w roli nauczyciela czy wychowawcy i dokonać bezpiecznej, oczekiwanej zmiany w pożądanym obszarze samorozwoju. Inspiracją stanie się opowieść o baśniowym awatarze tożsamości wynikającej z pragnień i ograniczeń natury człowieka. Awatar to samooprogramowanie możesz stać się tym, kim pragniesz być naprawdę. Podczas warsztatu wykorzystane zostaną zestawy ćwiczeń, które stosowane są w praktyce coachingowej i trenerskiej min.: piramida Diltsa, matryca aktywności, metafora, okiem proroka, zarządzanie emocjami, Władca Marionetek i kategorie Virginii Satir. Nauka przez doświadczenie, wykład interaktywny, moderowana dyskusja, ćwiczenia indywidualne lub w parach. Większość technik, jakich doświadczą uczestnicy szkolenia, wywodzi się z nurtu NLP. Dowiesz się, w jaki sposób możesz dokonać świadomej, pożądanej zmiany w określonym przez siebie obszarze: zachowań, postaw, emocji, przekonań czy wartości; Doświadczysz odkryć na temat swojej roli i sytuacji zawodowej, w jakiej się znajdujesz; Określisz przestrzenie własnego wpływu czego chcesz, jakiej chcesz zmiany i jak bezpiecznie możesz jej dokonać; Opracujesz inwentarz własnych zasobów i określisz swoją aktywność w przyszłości; Dowiesz się jak współpracować, jak działać i jak tworzyć relacje z ludźmi, aby budować własny autorytet, poczucie wartości, rozkwitać i osiągnąć dobrostan (wg Martina Seligmana to połączenie: pozytywnych emocji, flow, pozytywnych związków, sensu, osiągnięć). Czas trwania: 8 godzin zegarowych.

2 Cena: 120 zł od osoby. II. Kij czy marchewka jak negocjować z nastolatkiem? metody i techniki wpływu w relacjach z nastolatkami i młodzieżą. Jeśli zjesz bułkę z nutellą, którą uwielbiam to ja zjem arbuza z pestkami, którego ty uwielbiasz Nabycie skutecznych technik negocjacyjnych w relacjach z nastolatkami i młodzieżą. Forma warsztatowa dominują ćwiczenia indywidualne lub w grupach (2-3 osoby). W czasie warsztatów zostaną wykorzystane techniki min.: metoda RTZ praca z emocjami [racjonalna terapia zachowawcza], cel efekt, zmiana perspektywy, aktywne słuchanie, sztuka zadawania pytań, przeramowanie. Ponieważ negocjacje stanowią podstawę w relacjach międzyludzkich opanujesz kilka zasad, poprzez które będziesz mógł wpływać na myśli, emocje, zachowania i postawy wychowanków; Zasady te wiążą się z opanowaniem określonych umiejętności takich jak: budowanie relacji opartej o zaufanie, zarządzanie własnymi emocjami, twórcze rozwiązywanie konfliktów, budowanie złotego mostu porozumienia, empatia, kreowanie celów, efektów i alternatyw, wreszcie umiejętność delegowania odpowiedzialności; Udoskonalisz lub nauczysz się jak używać właściwych technik negocjacyjnych, we właściwym czasie w relacjach z wychowankami, tak, aby stały się korzystne dla wszystkich uczestników określonej relacji. Czas trwania: 16 godzin zegarowych. Grupa: maksymalnie 14- osobowa. Cena: 180 zł od osoby. III. Werbalne techniki wpływu ujarzmianie słowa. Nabędziesz umiejętności, które mogą stać się krokiem milowym w motywowaniu uczniów do podejmowania działań. Poprzez skoncentrowanie się na sztuce perswazji werbalnej (językowej) nabędziesz umiejętność świadomego operowanie językiem. Jest to sztuka, trudna, lecz bardzo przydatna, zwłaszcza dla nauczyciela czy opiekuna.

3 Inspiracją stał się język wpływu Miltona Ericssona - Jak używać języka, aby dostać to, czego się chce? Wszystkie metody, wykorzystane podczas szkolenia, wywodzą się z technik programowania neurolingwistycznego (NLP). Forma szkolenia warsztatowa, ćwiczenia indywidualne lub w parach, studium przypadku, moderowana dyskusja, akwarium. Nauczysz się posługiwać konstrukcjami językowymi, poprzez które można uzyskać ciekawe i zaskakujące efekty w zmianie sposobu myślenia i zachowań oraz postaw podopiecznego; Uczestnicy nabędą umiejętność zadawania pytań; Nauczysz się stosować model języka Miltona Ericksona oparty o presupozycje (ukryte znaczenie zdań, fraz, wyrazów), zestaw twierdzeń prawdziwych, identyfikatory prawdy, ramy, dopasowanie i prowadzenie; Efektywne zaczniesz stosować uogólnienia, czasowniki modalne, dwuznaczności i zniekształcenia; Będziesz mógł wykorzystywać je skutecznie w rozmowach z trudnymi uczniami i rodzicami, w prowadzeniu lekcji, motywowaniu dzieci do nauki i podejmowania przez nie określonych działań, asertywności czy obarczaniu kogoś odpowiedzialnością. Czas trwania: 8 godzin zegarowych. Cena: 130 zł od osoby. IV. Za pan brat z młodością metody i techniki budowania efektywnego zespołu. A kiedy wszystko stanie się harmonijne możesz liczyć na flow, czyli stan, w którym całkowicie zaangażujesz się w wykonywanie określonych czynności, używając wszystkich swoich umiejętności i talentów. Pokazanie i przepraktykowanie, w jaki sposób możemy budować zespół klasowy, korzystając z własnych zasobów* i nowych technik, dotyczących umiejętności przekazywania odpowiedzialności, moderowania grupą, kreowania atmosfery sprzyjającej tworzeniu więzi wychowawcy (formalnego lidera) z członkami zespołu (uczniami, wychowankami). Inspiracją do podejmowania wniosków i uczenia się nowych umiejętności managerskich stanie się gra edukacyjna Fabryka Marzeń, a także ćwiczenia o charakterze coachingowym, takie jak perspektywa w komunikacji, odkrywanie potencjału, sztuka zadawania pytań. Metody:

4 Moderowana dyskusja, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach, gra typu edutainment, wykład interaktywny. Nauczysz się jak budować zespół poprzez właściwe wykorzystywanie naturalnego potencjału wszystkich członków grupy (klasy) oraz w oparciu o efektywną komunikację.; Zdiagnozujesz, jakimi umiejętnościami dysponujesz jako formalny lider grupy, jakich umiejętności potrzebujesz, aby doskonalić swoją pozycję lidera klasy wychowawcy, pedagoga i menagera, kształtującego relacje w zespole klasowym i odpowiedzialnego za jego funkcjonowanie; Nauczysz się technik skutecznego zarządzania zespołem; Nauczysz się technik wpływu na innych i moderowania grupą; Praca stanie się wyzwaniem i wymiernym obszarem rozwoju zawodowego; Wzmocnisz swój autorytet w oczach wychowanków; Nauczysz się charyzmy i perswazji. Prowadzący podzielą się również swoimi doświadczeniami z praktyki i coachingowej w pracy z zespołami. trenerskiej Czas trwania: 16 godzin zegarowych. Cena: 140 zł od osoby. V. Gdzie jest pies pogrzebany, czyli jak odzyskać radość pracy? Człowiek, aby czuł się szczęśliwy musi mieć poczucie sensu. Kiedy planujesz określone działania często zadawaj sobie pytanie:, co jest dla mnie ważne? Co jest ważne dla Ciebie, dla nich,? Zdobycie doświadczenia i wiedzy, w jaki sposób można uniknąć wypalenia zawodowego, jak utrzymać balans między życiem zawodowym i osobistym, wreszcie jak utrzymać satysfakcjonujący poziom radości z wykonywanej pracy. Ćwiczenia indywidualne lub praca w dwójkach. Wszystkie ćwiczenia, wykorzystane w trakcie szkolenia, opierają się o techniki coachingowe i realizowane są w oparciu o formę uczenia się przez doświadczenie.

5 Dowiesz się, co jest Twoim motywatorem do walki z wypaleniem zawodowym, jakie są zyski i koszty współpracy oraz korzyści z intensywnej aktywizacji otoczenia - w myśl zasady Freda Rogersa Zawsze znajdziesz ludzi, którzy pomagają ; Nauczysz się jak wykorzystywać refleksję po osiąganiu sukcesów i porażce, jak możesz dokonywać samorozwoju i jak rozwinąć skrzydła; Dowiesz się, czym jest poświęcenie i zaangażowanie, czym jest wpływ na samego siebie i innych w odniesieniu do określenia obszarów efektywności; Rozpoznasz, jaka jest Twoja motywacja do tego, aby odkryć gdzie jest pies pogrzebany? by odnaleźć radość pracy, nadać sens podejmowanym działaniom, nauczyć się patrzeć na określone problemy z bezpiecznej, kreatywnej perspektywy; Znajdziesz motywację do podejmowania działań, realizacji odłożonych na półkę planów i marzeń; Odnajdziesz źródła czerpania energii; Nauczysz się uważnie słuchać bądź udoskonalisz tę umiejętność; Zaczniesz rozpoznawać swoje emocje i traktować je jako ścieżkę do lepszego życia; Nauczysz się sięgać świadomie po 5 filarów dobrostanu: pozytywne emocje, flow, pozytywne związki, sens i osiągnięcia. Czas trwania: 16 godzin zegarowych. Cena: 160 zł od osoby. Uwaga: W zależności od miejsca, czasu trwania szkolenia oraz ilości uczestników i rodzaju grupy stanowisk pracy, podane stawki mogą podlegać osobnym ustaleniom. Dodatkowe informacje: Szkolenia zamknięte tylko dla pracowników jednej placówki edukacyjnej. Szkolenia otwarte dla pracowników różnych placówek. Informacje o otwartych szkoleniach dostępne będą na stronie w zakładce aktualności, gdzie od 25 sierpnia 2014 r. zostanie podany szczegółowy terminarz warsztatów. Formularz zgłoszeniowy wg wzoru na stronie Firma wystawia rachunki dla uczestników szkolenia. Oferta specjalna: 1. Zgłoszenia grup szkoleniowych do 30 września, cena za uczestnika szkolenia 20% rabatudla szkoleń zamkniętych.

6 2. Zgłoszenia indywidualnych uczestników szkolenia do 30 września, cena rabat 20% - dla szkoleń otwartych. Informacje o trenerach: Monika Goc - nauczycielka, certyfikowany trener i coach ICF z 16-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarach sprzedaży, handlu, edukacji i szkoleń. Założycielka i właścicielka firmy coachingowo szkoleniowej efros. Trener motywacyjny, specjalizacje trenerskie: liderowanie, budowanie zespołów, negocjacje, zarządzanie konfliktem, efektywna komunikacja, zarządzanie emocjami. Specjalizacja coachingowa: coaching pedagogiczny, coaching rodzinny, life coaching. W pracy wykorzystuje przede wszystkim zjawiska procesu grupowego, podejście ukierunkowane na rezultaty wg koncepcji M. Ericksona, techniki komunikacyjne NLP oraz elementy z obszaru coachingu transformacyjnego (wg Alana Seala) ze wskazaniem na koncentrację uwagi na tu i teraz. Autorka bloga, wolontariuszka w świetlicy dla dzieci i młodzieży. Prywatnie żona, mama, wielbicielka teatru i podróży, propagatorka sportu i dojrzałej współzależności. Ewa Proniewska - certyfikowany coach, trener biznesu i właścicielka w firmie Coaching Zone. Absolwentka prowadzonej przez Erickson College Szkoły Coachów The Art and Science of Coaching, akredytowanej przez ICF - International Coach Federation. Posiada certyfikat Erickson Professional Coach. Ukończyła również coachingowe, akredytowane przez ICF, programy: Coaching Team Thinking & Team Innovation oraz Organization & Relationship Systems Coaching Fundamentals. Absolwentka Akademii Mistrzów Treningu prowadzonej przez Grupę Trenerską Mentor. Z wykształcenia jest Magistrem Ekonomii - ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Inspiruje i wspiera osoby w osiąganiu celów, planowaniu rozwoju oraz wzmacnianiu motywacji. Interesuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem potencjału

7 ludzkiego, wprowadzaniem zmian oraz zdrowym stylem życia. Jej specjalizacją jest coaching osobisty, coaching biznesowy i coaching zdrowego stylu życia. Prywatnie mama dwóch synów.

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy KOBIECA LIDERKA Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy Naszą misją jest ewolucja człowieka przez coaching. Wspieramy kobiety

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION Warsztaty, Szkolenia i Coaching Facylitacje i Moderacje Testy osobowości, testy zachowań i kompetencji Dużo osiągają tylko Ci,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy NASZE SZKOLENIA MOTYWUJĄ,

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

COACHING WEEK 2015 PROGRAM

COACHING WEEK 2015 PROGRAM COACHING WEEK 2015 PROGRAM 18.05.2015 Godzina i adres 11:30 13:15 Temat i prowadzący Szczegóły "COACHING KARIERY. JAK ZNALEŹĆ SWOJĄ DROGĘ?" w procesie edukacji i rozwoju JOANNA GAWLIK-DZIADOŃ - coach "Jeśli

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁACZNIK NR 4 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA 4 SESJE INDYWIDUALNE Z PODOPIECZNYM 8 Coaching jako metoda pracy opiekuna 9 Zasady

Bardziej szczegółowo

Coaching w procesie uczenia się przez całe życie

Coaching w procesie uczenia się przez całe życie Coaching w procesie uczenia się przez całe życie Grażyna Budzińska, Małgorzata Klimka Podręcznik PL 1 Niniejszy materiał opracowano w ramach programu Uczenie się przez Całe Życie na potrzeby projektu:

Bardziej szczegółowo

Centrum Mentoringu CoachWise

Centrum Mentoringu CoachWise Centrum Mentoringu CoachWise CoachWise Stworzona na potrzeby organizacji i akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu Spis Treści Centrum Mentoringu CoachWise 2 Model

Bardziej szczegółowo

COACHING WEEK 2014, OPIS WARSZTATÓW, SYWETKI PROWADZĄCYCH

COACHING WEEK 2014, OPIS WARSZTATÓW, SYWETKI PROWADZĄCYCH COACHING WEEK 2014, OPIS WARSZTATÓW, SYWETKI PROWADZĄCYCH 21.05.2014r. Godz. 17.00 18.30 LEADERSHIP COACHING - ROZWÓJ KOMPTENCJI PRZYWÓDCZYCH Celem warsztatów jest zaplanowanie rozwoju osobistego w obszarze

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

COACHING WEEK 2015 PROGRAM WROCŁAW

COACHING WEEK 2015 PROGRAM WROCŁAW COACHING WEEK 2015 PROGRAM WROCŁAW 18.05.2015 Idea Place pl. Solny 15 Wrocław 17.00-19.00 Idea Place pl. Solny 15 Wrocław 19:30-21:00 RODZIC- LIDER Joanna Bzdzion Warsztat dla rodziców dzieci w wieku niemowlęcym,

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 ROK 2013 30 218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 217/5 tel. 12 425 09 01; tel./fax 12 425 31 41 www.labpsych.pl biuro@labpsych.pl Pracownia Psychologiczna Elżbiety

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA

AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA Czujesz, że chcesz zacząć skuteczniej zarządzać swoim zespołem? Potrafisz słuchać? Chcesz zdobyć nowe narzędzia, by być jeszcze lepszym menadżerem? Akademia Coachingu dla Menadżera jest właśnie dla Ciebie.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług dla organizacji 2012/2013

Katalog usług dla organizacji 2012/2013 Katalog usług dla organizacji 2012/2013 1 O Active Strategy Firma powstała, ponieważ głęboko wierzymy, że człowiek może czerpać satysfakcję ze swojego życia w pracy i poza nią. Pomagamy ludziom świadomie

Bardziej szczegółowo

Harmonia. w życiu prywatnym i w biznesie

Harmonia. w życiu prywatnym i w biznesie Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie redakcja Michał Kułakowski Copyright 2011 by Joanna Berendt i Bartosz Berendt (rozdz. 1), Bożena Wujec (rozdz. 2), dr Ewa

Bardziej szczegółowo

miejsce odkrywania talentów Europejski Instytut Edukacji Engram

miejsce odkrywania talentów Europejski Instytut Edukacji Engram miejsce odkrywania talentów Europejski Instytut Edukacji Engram Program Ucz się inteligentnie angielski w skojarzeniach Program Antykujon Szkolenia dla nauczycieli Angielski metodą Colina Rose rewolucja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com. INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.pl OFERTA Inspirujemy & Motywujemy & Wspieramy dokonania SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo