ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy Zapraszamy Państwa do udziału w intensywnych, a zarazem niezwykle ciekawych warsztatach szkoleniowych adresowanych do kierowników działów technicznych odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywanych prac. Głównym celem szkolenia jest poznanie najnowszych trendów w zarządzaniu zespołami z uwzględnieniem specyfiki kierowania Działem UR i produkcji oraz nabycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce. Skuteczne kierowanie działem utrzymania ruchu i produkcji obarczone jest specyficznymi problemami i wymaga od kierowników działów technicznych, UR i Produkcji rozwoju własnego potencjału twórczego i intelektualnego oraz umiejętności interpersonalnych i przywódczych. Szkolenie przebiega w formie aktywnych warsztatów, w spontanicznej i przyjaznej atmosferze, co pozwala z łatwością nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników UR i produkcji, w szczególności z zakresu: przywództwa, komunikowania się, zarządzania konfliktem, motywowania i rozwiązywania trudnych sytuacji. Cele szczegółowe szkolenia: Poznanie podstawowych zasad i metod kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy w działach technicznych i UR. Nabycie i rozwój umiejętności zarządzania zespołem pracowników działów technicznych w celu osiągania jak najlepszych wyników jego działania. Przygotowanie do przejścia od dyrektywnego kierowania do zarządzania zgodnego z zasadami human relations, nakierowanego na optymalną motywację pracowników i wykorzystania potencjału ludzkiego. Zdobycie umiejętności doboru odpowiedniego stylu kierowania do każdego podwładnego uwzględniającego m.in. preferowany przez pracownika styl komunikowania się, styl uczenia się i pracy. Zdobycie umiejętności kształtowania postaw pracowników zgodnych z wartościami i polityką firmy. Trening asertywności.

2 PROGRAM SZKOLENIA: Nowoczesne zarządzanie ludźmi a potrzeby umysłów technicznych Tradycja a nowoczesność jak zmieniały się sposoby podejścia do efektywnego zarządzania ludźmi Czym się różnią procesy zarządzania i kierowania? Warunki pracy w środowisku produkcyjnym i technicznym i ich istotny wpływ na proces zarządzania i motywowania Kluczowa rola szefów wpływ przełożonego na zaangażowanie i wyniki pracy Motywowanie pracowników a motywowanie zespołów Zasady współpracy z działami nie technicznymi Szef działu technicznego jego rola i obszary odpowiedzialności Rola kierownika zespołu - odpowiedzialność za zadania, zespół, rozwój ludzi Cechy osobowości i umiejętności szefa działu technicznego Praktyczne zadania a umiejętności szefa działu technicznego Co to jest przywództwo? na przykładzie działu technicznego Jak być skutecznym szefem działu technicznego czynniki osobistego sukcesu w zarządzaniu ludźmi Autorytet szefa działu technicznego podstawą sprawnego zarządzania Autorytet a władza formalna Podstawowe czynniki budujące autorytet: - autorytet funkcji - autorytet doświadczenia i kompetencji - autorytet osobowości - władza polegająca na porozumieniu - co podważa a co buduje autorytet menedżera działu technicznego Zasady sprawowania władzy Budowanie relacji z podwładnymi w środowisku technicznym Awans w zespole problem czy szansa dla szefa działu technicznego Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi Style zarządzania zespołami na przykładzie działu technicznego Podstawowe style przewodzenia/zarządzania Wady i zalety wynikające z różnych stylów zarządzania Dobór stylu do zadania, grupy i sytuacji Twój styl zarządzania autodiagnoza Określenie własnego, preferowanego stylu zarządzania Jak doskonalić swój styl przewodzenia

3 Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania umysłami technicznymi Sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej : werbalnej i niewerbalnej Bariery komunikacyjne pomiędzy ludźmi i sposoby na ich omijanie Aktywne słuchanie zrozumienie potrzeb innych Kto pyta nie błądzi rola pytań w procesie motywowania pracowników Techniki utrzymania sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych: zespołowych i indywidualnych Delegowanie zadań, czyli jak zadbać o zadania, siebie i rozwój ludzi Poziomy delegowania - jak i kiedy delegować zadania pracownikom Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań Co może blokować delegowanie zadań Techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń, delegowanie uprawnień Bieżące monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracownika Motywowanie pracowników w środowisku technicznym Prawda o motywacji psychologiczne aspekty motywacji człowieka do pracy Modele Maslowa, McGregora, Herzberga i inne Znaczenie i funkcja motywowania pozafinansowego Skuteczne sposoby okazywania uznania i aprobaty Zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych krytyka i pochwała Opracowanie indywidualnych planów motywowania pracownika Spirala demotywacji - jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników Coaching w pracy szefa działu technicznego Coaching zaradczy i rozwojowy Opis pracy, umiejętności i cechy coacha Narzędzia pracy coacha Autodiagnoza predyspozycji Zasady prowadzenia rozmów coachingowych Trening asertywności Co to jest postawa asertywna i dlaczego warto być asertywnym szefem? Analiza własnego poziomu asertywności Budowanie postawy asertywnej Techniki asertywne: obrona swoich praw, radzenie sobie z krytyką, prezentacja własnych opinii Zachowania asertywne sposobem radzenia sobie z presją i manipulacją

4 Asertywność podwładnych jak sobie radzić? Stres i spadek motywacji do pracy szefa działu technicznego Przyczyny obniżającego się poziomu motywacji - jak zapobiec tej sytuacji Źródła stresu indywidualne, organizacyjne, specyficzne dla stanowiska Autodiagnoza stresu zawodowego Zjawisko sumowania się stresu - źródła stresu w sytuacjach życiowych Typ osobowości A - osobowość, która generuje stres Techniki relaksacji i pokonywania stresu Praca zespołowa w służbach technicznych Praca zespołowa w służbach technicznych mit czy rzeczywistość Zespół jako grupa psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa Typy pracowników w Twoim zespole i ich wzorce prac Dobór odpowiedniego sposobu zarządzania zespołem w zależności od fazy rozwoju zespołu Doświadczenie dynamiki zespołu i jej konsekwencji dla sprawnego funkcjonowania zespołu Nietypowe postawy i zachowania w zespole: blokowanie pomysłów, dominacja, manipulowanie innymi, izolowanie się, unikanie Rozwiązywanie konfliktów w zespole działu technicznego Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w zespołach technicznych i pomiędzy zespołami produkcyjnymi a wspomagającymi Zjawisko eskalacji konfliktu Style rozwiązywania konfliktu Komunikacja w sytuacji konfliktowej Przełamywanie oporu pracowników i indywidualnych barier Wypracowanie wsparcia i zaufania Wytworzenie poczucia więzi w ramach całej organizacji Zrozumienie znaczenia budowania wspólnej tożsamości wszystkich działów w środowisku produkcyjnym

5 METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Moduł prowadzony jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności uczestników oraz mini wykłady i inspirujące komentarze prowadzącego. Zastosowane zostaną pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność ćwiczeń, m.in. klocki K nex. Ćwiczenia praktyczne doskonalące sposób skutecznego komunikowania się prowadzone będą przy użyciu kamery video (po uzyskaniu zgody uczestników). Nasze szkolenia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzących, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój i zmiany w zachowaniu. SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI W SZCZEGÓLNOŚCI: Dyrektorów i Kierowników Technicznych Głównych Mechaników i Głównych Inżynierów Szefów Utrzymania Ruchu Kierowników zainteresowanych poprawą efektywności pracy działu technicznego Kierowników Działów Produkcji WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE: Joanna Cisek-Dąbrowska Znalezione obrazy dla zapytania joanna cisek dąbrowska psycholog zdjęciapsycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności. Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: Psychologia menedżerska, Trener i menedżer szkoleń ), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: Zarządzanie projektem ). Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

6 Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International "The Art and Science of Coaching", aktualnie w trakcie certyfikacji ICF. Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu: rozwoju umiejętności handlowych - psychologii i technik sprzedaży, negocjacji handlowych i kupieckich, współpracy z trudnym klientem. rozwoju umiejętności menedżerskich - komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching'u. Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu. Wiele lat pracowała dla Multibanku BRE Bank usprawniając poprzez executive coaching pracę dyrektorów placówek. Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish- Managment Group Poland, SLG International Training Centre. Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów "Firma 2000" organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers. W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.: Makro Cash & Carry Polska S.A. Lear Corporation Sp. z o.o. Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o. Tenneco Automotive Eastern Europe, Prokom Software S.A. Softbank S.A. Multibank BRE Bank S.A. Lentex S.A. BOC Polska Sp. z o.o. PZU Życie S.A. Grupa Fiat Auto Poland Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

7 SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE: 1-2 października 2015r. - Hotel STOK****SKI&SPA Wisła, ul. Jawornik 52A Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości otwarte w marcu 2011 roku Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen. Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00-22:00. Cena szkolenia wynosi 1540 zł brutto Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1490 zł brutto Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1090 zł brutto Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Odnowy Biologicznej, parkingu hotelowego.

8 WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: Karolina Jaroszyńska tel. (32) fax (32) tel. kom Joanna Jarosz - Opolka tel. (32) fax (32) tel. kom Serdecznie zapraszamy!

EXCEL W ZAKUPACH I LOGISTYCE

EXCEL W ZAKUPACH I LOGISTYCE EXCEL W ZAKUPACH I LOGISTYCE Jak liczyć i analizować wskaźniki efektywności i kosztów przy użyciu arkusza Excel? Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych, intensywnych warsztatach, podczas których zaproszony

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy NASZE SZKOLENIA MOTYWUJĄ,

Bardziej szczegółowo

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność Oferta szkoleniowa Elastyczność Jak działamy? prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji Rzetelność nie akceptujemy status quo szukamy najlepszych rozwiązań dokładne zapoznajemy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015 Oferta szkoleń wrzesień 2014 styczeń 2015 Warszawa 2014 KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZANOWNI PAŃSTWO, upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI

AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI Warsztaty VIP dla Menedżerów zorientowanych na sukces w zarządzaniu zespołem Umiejętne i świadome wywieranie wpływu stało się dzisiaj kluczową kompetencją

Bardziej szczegółowo

Kurs HR Business Partner

Kurs HR Business Partner Kurs HR Business Partner ZAŁOŻENIA Kurs HR Business Partner Certes jest programem rozwoju kompetencji, który przygotowuje do pracy i rozwija kompetencje niezbędne na stanowisku HR Business Partnera w Organizacji.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com. INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.pl OFERTA Inspirujemy & Motywujemy & Wspieramy dokonania SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo