Coaching w organizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Coaching w organizacji"

Transkrypt

1

2 Coaching w organizacji Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Kierownik: Dr Mirosława Huflejt-Łukasik

3 Propozycja programu studiów podyplomowych Nazwa studiów: Coaching w organizacji (Coaching for organization) Proponowane Kierownictwo Studiów Kierownik: dr Mirosława Huflejt-Łukasik, tel , koordynator: mgr Agnieszka Słupecka, tel Informacje ogólne 1. Cel studiów Studia podyplomowe Coaching w organizacji są przeznaczone zarówno dla coachów, którzy pracują bądź chcą pracować świadcząc usługi dla firm, jak też dla pracowników działów HR, którzy planują i organizują w swoich firmach usługi coachów zewnętrznych czy wewnętrznych. Coaching jest metodą wspierania rozwoju osób i zespołów w obszarze aktywności zawodowej. Istotą coachingu jest uzyskiwanie zmian przez koncentrację na określaniu i osiąganiu konkretnych celów. Coaching w kontekście wspierania organizacji jest formą pomocy jednostkom i zespołom w wykonywaniu zadań, w możliwe jak najbardziej skuteczny sposób. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie, wdrażania zmian. Umożliwi to głębsze zrozumienie dynamiki systemów, jakimi są firmy, pracujące w nich zespoły i jednostki. Podczas zajęć prezentowane są podejścia pracy w coachingu oraz konkretne techniki coachingu indywidualnego i zespołowego. Studia są pomyślane w ten sposób, by z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji. A zatem oprócz kadry Uniwersytetu Warszawskiego, kluczowy jest udział w projekcie studiów praktyków coachingu. Studia oferują zatem ekspercką wiedzę i umiejętności profesjonalistów, którzy pracując w organizacjach mają wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu coachingu. Prezentują oni różne perspektywy: coacha, menedżera, zarządu, działu HR. 2

4 2. Tryb studiów Studia będą odbywały się w trybie zaocznym. 3. Język wykładowy Studia będą prowadzone w języku polskim. 4. Tematyka i forma zajęć Treść i forma prowadzonych zajęć są tak zaplanowane, aby dostarczyć wiedzę na temat planowania i realizacji coachingu w organizacji, a także na temat psychologicznych podstaw coachingu oraz metod pracy i doświadczeń z przykładów wdrożeń coachingu w firmach. Studia mają także dostarczyć podstaw i przykładowych sposobów pracy w ramach coachingu: określania celów, uruchamiania procesów kreatywnego rozwiązywania problemów, przykładowych interwencji dotyczących rożnych poziomów funkcjonowania w coachingu indywidualnym i zespołowym. Nacisk jest położony na rozumienie systemu, jakim jest organizacja (firma) oraz uwzględnianie zasad etycznych w realizacji coachingu. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń. zajęć. 5. Czas trwania studiów: studia będę trwały dwa semestry i obejmą 233 godziny 6. Warunki rekrutacji na studia Liczba miejsc na studiach wynosi: 18 osób Przewidujemy przeprowadzenie wstępnej selekcji kandydatów po przesłaniu CV z opisem doświadczenia zawodowego. Jeżeli wstępna selekcja nie wystarczy do zakwalifikowania kandydatów na studia (jak również gdy liczba kandydatów po pierwszej selekcji przekroczy liczbę miejsc) zorganizujemy rozmowy kwalifikacyjne, by wyłonić osoby, które w pierwszej kolejności chcielibyśmy zaprosić na studia. Kryteria oceny podajemy poniżej. Jeżeli studia będą cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dopuszczamy możliwość przyjęcia dwóch grup 36 osób. 3

5 Wymagania stawiane kandydatom: posiadanie dyplomu studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich; rejestracja zgłoszenia przez stronę internetową ; przesłanie mailem CV z opisem swojego doświadczenia zawodowego; wynik rozmowy kwalifikacyjnej (przeprowadzanej w przypadku, gdy same zgłoszenia nie umożliwią dokonania kwalifikacji). Kryteria oceny kandydatów: pierwsza selekcja na podstawie CV brane będzie pod uwagę doświadczenie w pracy coacha lub w pracy w dziale HR związanej z planowaniem pracy coachów dla własnej firmy; w przypadku rozmów kwalifikacyjnych brany będzie pod uwagę zasób doświadczeń zawodowych (w pracy coacha lub w pracy w dziale HR), aktualna praca oraz plany zawodowe; w rozmowie w pierwszej kolejności brane będzie pod uwagę doświadczenie w pracy coacha lub w dziale HR, potem wykształcenie, a następnie aktualna praca i plany zawodowe. 7. Sylwetka absolwenta Absolwent będzie charakteryzować się: znajomością wiedzy na temat procesu coachingu, jego funkcji w organizacji oraz sposobów wdrażania i realizacji, z uwzględnieniem respektowania zasad etycznych; znajomością podstaw psychologicznych coachingu indywidualnego i zespołowego; umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i poznanych metod w planowaniu i realizacji coachingu w organizacji. 9. Termin rozpoczęcia studiów Studia rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/12 (w październiku 2011 roku). 4

6 10. Rada programowa Dr hab. Wanda Ciarkowska, prof. UW Dr hab. Włodzimierz Włodarski, prof. UW Dr Joanna Czarnota-Bojarska Dr Mirosława Huflejt-Łukasik Mgr Piotr Pawłowski 11. Spis osób prowadzących zajęcia Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego: Dr hab. Wanda Ciarkowska, prof. UW (Wydział Psychologii UW) Dr hab. Włodzimierz Włodarski, prof. UW (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) Dr Mirosława Huflejt-Łukasik (Wydział Psychologii UW) Mgr Piotr Pawłowski (Wydział Psychologii UW) Mgr Rafał Styła (Wydział Psychologii UW) obrona doktoratu w b.r. Specjaliści spoza Uniwersytetu Warszawskiego: Mgr Jakub Grzymała (właściciel Jagram S.A.) Mgr Bogusława Matuszewska (członek zarządu Polkomtel S.A.) Mgr Krzysztof Pawlik (coach wewnętrzny - Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.) Mgr Robert Reinfuss (doradca w zakresie zarządzania personelem - Robert Reinfuss HRM Consulting) Mgr Artur Rzepecki (doradca personalny - Artur Rzepecki Leadership Development Solutions) Mgr Przemysław Turkowski (coach - Polski Instytut NLP) 12. Czesne Czesne za udział w zajęciach Studiów Podyplomowych Coaching w organizacji wynosić będzie w obecnej edycji zł. Opłatę można wnosić jednorazowo lub w dwóch ratach. W przypadku płatności ratalnej pierwsza rata wyniesie zł i będzie płatna do 10 października 2011 r., natomiast druga rata wyniesie zł i będzie płatna do 10 marca 2012 r. 5

7 Program studiów 1. Informacje ogólne Studia liczą 233 g. dydaktyczne. Zajęcia są zaplanowane na 16 weekendowych zjazdów, w tym 56 godz. wykładów, 45 godz. seminariów oraz 132 godz. ćwiczeń (warsztatów). Zajęcia zostały zaplanowane tak, by podczas większości zjazdów miały miejsce 4 godz. wykładu oraz 11 godz. ćwiczeń bądź seminarium. Seminaria i ćwiczenia będą prowadzone w grupach, maksymalnie 18 osobowych. 2. Zajęcia objęte programem Nazwa Forma Liczba Prowadzący godzin Coaching w organizacji Wykład 16 Dr M. Huflejt-Łukasik Psychologia ogólna Wykład 24 Dr hab. W. Ciarkowska, prof. UW Psychologia społeczna Wykład 16 Mgr R. Styła Wartość coachingu w biznesie Seminarium 8 Mgr R. Reinfuss Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera Zasady etyczne w coachingu Kontakt i proces komunikowania w coachingu indywidualnym i zespołowym Seminarium 11 Mgr A. Rzepecki Konwersatorium (seminarium) 4 Dr M. Huflejt-Łukasik Warsztat 11 Mgr P. Pawłowski Model STAR Warsztat 22 Dr hab. W. Włodarski, Prof. UW Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów Coaching wielopoziomowy techniki pracy w coachingu indywidualnym Dynamika grup i coaching zespołowy Warsztat 11 Mgr K. Pawlik Warsztat 44 Mgr P. Pawłowski Mgr P. Turkowski Warsztat 22 Dr M. Huflejt-Łukasik Mgr K. Pawlik Mgr P. Turkowski Coaching realizowany jako Warsztat 11 Mgr K Pawlik 6

8 usługa coacha wewnętrznego w organizacji Coaching jako narzędzie pracy menedżera Wdrażanie zmian w organizacji coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu Coaching w organizacji studia przypadków Warsztat 11 Mgr J. Grzymała Seminarium 11 Mgr B. Matuszewska Seminarium 11 Mgr P. Turkowski Semestr 1 L.p. Nazwa Prowadzący Forma Liczba godzin Sposób zaliczenia 1 Coaching w organizacji Dr M. Huflejt-Łukasik Wykład 16 Test 2 Psychologia ogólna Dr hab. W. Ciarkowska, prof. UW 3 Kontakt i proces komunikowania w coachingu indywidualnym i zespołowym Wykład 24 Test Mgr P. Pawłowski Warsztat 11 Test 4 Model STAR Dr hab. W. Włodarski, prof. UW 5 6 Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów Coaching wielopoziomowy techniki pracy w coachingu indywidualnym Warsztat 22 Zadanie do wykonania Mgr K. Pawlik Warsztat 11 Test Mgr P. Pawłowski Mgr P. Turkowski Warsztat 44 Zadanie do wykonania 7

9 Semestr II L.p. Nazwa Prowadzący Forma Liczba godzin Sposób zaliczenia 1. Psychologia społeczna 2 Wartość coachingu w biznesie 3 4 Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera Zasady etyczne w coachingu 5 Dynamika grup i coaching zespołowy Coaching realizowany jako usługa coacha wewnętrznego w organizacji Coaching jako narzędzie pracy menedżera Wdrażanie zmian w organizacji coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu 9 Coaching w organizacji studia przypadków Mgr R. Styła Wykład 16 Test Mgr R. Reinfuss Seminarium 8 Test Mgr A. Rzepecki Seminarium 11 Test Dr M. Huflejt-Łukasik Dr M. Huflejt-Łukasik Mgr K. Pawlik Mgr P. Pawłowski Mgr K. Pawlik Konwersato -rium 4 Zadanie do wykonania Warsztat 22 Test Warsztat 11 Test Mgr J. Grzymała Warsztat 11 Test Mgr B. Matuszewska Mgr P. Turkowski Seminarium 11 Test Seminarium 11 Test Ocenianie efektów uczenia Wykłady oraz zdecydowana większość pozostałych zajęć (seminaria oraz większość warsztatów) będzie zaliczana na ocenę na podstawie wyników (wspólnie zorganizowanego) testu jednokrotnego wyboru. W przypadku zajęć, podczas których studenci będą zapoznawać się z konkretnymi modelami pracy w ramach coachingu (warsztaty Model STAR oraz Coaching 8

10 wielopoziomowy techniki pracy w coachingu indywidualnym ) zaliczenie na ocenę będzie odbywać się na podstawie opisu z przeprowadzenia własnej sesji coachingowej. Jedynie w przypadku konwersatorium Zasady etyczne w coachingu podstawą zaliczenia (bez oceny) będzie zadanie realizowane podczas zajęć. Zasady ukończenia studiów Do ukończenia studiów niezbędne jest zaliczenie wszystkich zajęć objętych programem studiów oraz uzyskanie pozytywnych ocen z testu i dwóch przedmiotów (warsztaty Model STAR oraz Coaching wielopoziomowy techniki pracy w coachingu indywidualnym ). Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie oceny z testu i dwóch wyżej wymienionych przedmiotów, przy czym największa waga przypisana zostanie ocenie z testu. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim. Ocena zajęć przez uczestników studiów Po zakończeniu każdego bloku tematycznego słuchacze otrzymają specjalne ankiety, zawierające pytania zamknięte i otwarte, za pomocą których dokonają oceny każdego z odbytych zajęć. Ankiety przetwarzane będą przez kierownictwo Studiów Podyplomowych. Rezultaty oceny, przedstawione w postaci zbiorczej, przekazane zostaną prowadzącym. W przypadku rażąco niskich ocen, prowadzący proszony będzie o dokonanie adekwatnych zmian w prowadzonych przez siebie zajęciach. 9

11 Coaching w organizacji Rok akademicki 2011/12, semestr zimowy Forma zajęć: wykład 16 godz. Prowadzący: dr Mirosława Huflejt-Łukasik Cele Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z coachingiem jako metodą wspierania jednostek i zespołów w organizacjach. A zatem pokazanie, jakim celom może służyć coaching w organizacji, jakie są jego uwarunkowania i wyznaczniki jego skuteczności. Wykład dostarcza wiedzę o coachingu, definicjach, podejściach, a także planowaniu i realizowaniu coachingu w organizacji. Wskazuje na kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia coachingu, ale też zwraca uwagę na wyzwania i ograniczenia towarzyszące wykorzystaniu coachingu w rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach. Zagadnienia 1. Definicje coachingu, coaching a inne metody wspierania rozwoju jednostek i organizacji. 2. Podejścia (szkoły) w coachingu. 3. Funkcje coachingu w organizacji, czyli potencjalne cele coachingu z perspektywy firmy. 4. Coaching a zarządzanie firmą. 5. Coaching a rozwój zasobów ludzkich w organizacji. 6. Coaching korzyści dla klienta, korzyści dla organizacji z perspektywy działów kadr/hr. 7. Wykorzystanie poszczególnych typów coachingu w kontekście różnych potrzeb rozwojowych kadr w organizacji. 8. Omówienie różnic, zależności i podobieństw między szkoleniem, w tym warsztatami, a coachingiem. 9. Kiedy przestać szkolić a rozpocząć coaching czyli efektywny cykl rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. 10. Zasady etyczne w coachingu. 11. Uwarunkowania coachingu organizacja jako system. 12. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji. 10

12 13. Organizacja procesu coachingu w firmie (m.in. wybór coacha, komunikowanie procesu coachingu, raportowanie, ocena wyników coachingu). 14. Umowa i kontrakt w coachingu. 15. Badania dotyczące coachingu. Literatura: - Czarkowska, L.D. (red.), (2010). Coaching as a method of developing human potential. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. - Czarkowska, L.D. (red.). (2011). Coaching katalizator rozwoju organizacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. - Huflejt-Łukasik, M. (2010). Zasady etyczne w psychoterapii i w coachingu. W: W. Kaczyńska (red.), Wokół etyki służb społecznych. Wydanie II rozszerzone. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 11

13 Psychologia ogólna Rok akademicki 2011/12, semestr zimowy Wykład 24 godz. Prowadzący: Prof. dr hab. Wanda Ciarkowska Cele Wykład ma na celu dostarczenie słuchaczom ogólnej wiedzy z zakresu psychologii i zawierał będzie przegląd współczesnych koncepcji i badań, dotyczących poszczególnych dziedzin tej nauki. Omówione zatem zostaną procesy poznawcze (percepcja, uczenie się, pamięć, myślenie) oraz procesy emocjonalno-motywacyjne, a także zagadnienie temperamentu, osobowości oraz inteligencji. Prezentacja dorobku psychologii teoretycznej w podanych powyżej dziedzinach zostanie wzbogacona przez zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania ustalonych prawidłowości w rozwiązywaniu określonych problemów psychicznych ludzi. Zagadnienia 1. Podstawowe procesy poznawcze człowieka Uczenie się - warunkowanie klasyczne - warunkowanie instrumentalne (sprawcze) - modelowanie i naśladownictwo - złożone formy uczenia się Pamięć - pamięć jako system przetwarzania informacji - typy pamięci: krótkotrwała, operacyjna i długotrwała - teorie zapominania - czy można pomóc swojej pamięci - związek z procesami emocjonalnymi Myślenie i rozumowanie - definicja i rodzaje myślenia - reguły rządzące ludzkim rozumowaniem - etapy rozwiązywania problemów - czynniki utrudniające znalezienie rozwiązań 2. Procesy emocjonalno motywacyjne 12

14 Biologiczne podstawy wyrażania emocji Proces emocjonalny a reakcja emocjonalna Znak i treść emocji (dlaczego emocje negatywne są ważniejsze ) Związek między emocjami a procesami poznawczymi (kontrola i uświadamianie sobie emocji) Popędy potrzeby motywy Konflikt motywów Frustracja Stres - następstwa w sferze psychicznej oraz somatycznej - osobowość a stres - obrona i skuteczne radzenie sobie ze stresem - kiedy stres może mieć pozytywne znaczenie 3. Różnice indywidualne ze szczególnym uwzględnieniem temperamentu Typ i cecha podstawowe kategorie do opisu różnic indywidualnych Determinanty różnic indywidualnych: środowisko czy dziedziczność Przejawy różnic indywidualnych Temperament w ujęciu teorii regulacyjnej Strelaua Funkcjonalne znaczenie cech temperamentu: w rozwoju dziecka, w wyborze zawodu, w sytuacjach trudnych 4. Inteligencja Problemy definicyjne Czynnikowe koncepcje inteligencji Biologiczne koncepcje inteligencji Poznawcze koncepcje inteligencji Podstawowe informacje o testach służących do pomiaru inteligencji - testy indywidualne i grupowe - testy werbalne i niewerbalne - tzw. testy neutralne kulturowo 5. Osobowość 13

15 Kwestionariusze: pomiar osobowości; przykłady; wady i zalety diagnozy przy pomocy narzędzi psychometrycznych Osobowość jako zespół cech - koncepcja trzech superczynników osobowości w ujęciu Eysencka (Neurotyczność, Ekstra-introwersja, Psychotyczność) - pięcioczynnikowy model osobowości (neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność) Poznawcze podejście do osobowości - obraz własnej osoby ( Ja realne, Ja idealne, Ja powinnościowe a także Ja prywatne, Ja publiczne i Ja kolektywne ) - samoocena Rozwój tożsamości człowieka Literatura Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, 2. Sopot: GWP (wybrane strony, podawane w szczegółowych konspektach do wykładów). Zimbardo, Ph. G. (1979 i późniejsze wydania). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 14

16 Psychologia społeczna Rok akademicki 2011/12, semestr letni Wykład 16 godz. Prowadzący: Mgr Rafał Styła Cele Celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, a także ćwiczenie umiejętności przekładania wiedzy naukowej z zakresu psychologii społecznej na wnioski dotyczące funkcjonowania ludzi w organizacji. Zagadnienia 1. Wprowadzenie do psychologii społecznej. 2. Postawy. Geneza i struktura postaw. Postawy a przetwarzanie informacji. Wpływ postaw na zachowanie. Teorie i wyznaczniki zmian postaw. Trwałość zmian postaw. 3. Wpływ społeczny. Naśladownictwo, konformizm, posłuszeństwo autorytetom. Mechanizmy i techniki wywierania wpływu. 4. Grupa społeczna. Struktura i funkcjonowanie grupy. Przywództwo i władza. Koordynacja w zespołach zadaniowych. Wydajność grupy. 5. Agresja. Konflikt i współpraca międzygrupowa. 6. Ja i wizerunek własnej osoby. Literatura - Wojciszke B., Doliński D. (2008). Psychologia społeczna. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. (s ). Gdańsk: GWP. - Aronson E. (2005). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. - Brown R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: GWP. - Cialdini R. (1998). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP. - Nowak A., Borkowski W., Winkowska-Nowak K. (red.) (2009). Układy złożone w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Scholar. - Kossowska M., Kofta M. (red.) (2009). Psychologia poznania społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. - Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 15

17 Wartość coachingu w biznesie Rok akademicki 2011/12, semestr letni Semianarium 8 godz. Prowadzący: Mgr Robert Reinfuss Cele Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z zasadami skutecznego wykorzystywania coachingu w zarządzaniu organizacjami i pracownikami w biznesie. Seminarium pokaże kontekst biznesowy działań w dziedzinie zarządzania ludźmi w tym w szczególności coachingu i znaczenie ekonomiczne tych działań. Słuchacze dowiedzą się jak uzasadnić stosowanie coachingu i jak skutecznie wspierać coachingiem organizacje biznesowe w zależności od przyjętej przez nie strategii zarządzania ludźmi. Między innymi uczestnicy dowiedzą się jak określać wartość dodaną projektów rozwoju HR w tym projektów coachingowych. Zagadnienia 1. Jak powstaje strategia HR i jakie są rodzaje strategii? 2. Dobór technik HR do wybranych strategii biznesowych. 3. Rola coachingu we wspieraniu strategii HR. 4. Analizy kompetencji jako podstawa projektowa coachingu w organizacji biznesowej. 5. Cele biznesowe i programy zastępowalności jako podstawa projektowa coachingu. 6. Coaching jako jedna z technik zarządzania przedsiębiorstwem. 7. Wartość dodana coachingu. Literatura Reinfuss, R. (2009). MBO prosta i skuteczna technika zarządzania twoją firmą. Gliwice: One Press. 16

18 Cele Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera Rok akademicki 2011/12, semestr letni Seminarium 11 godz. Prowadzący: Mgr Artur Rzepecki Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z coachingiem jako narzędziem wspierającym rozwój menedżera. Pokazanie, jakie zwykle stawia się cele przed coachingiem i jakie są oczekiwania od coacha, jakie są kluczowe uwarunkowania takiego coachingu. Wykład dostarcza wiedzę praktyczną o metodach, narzędziach i rozwiązaniach jakie można zastosować we współpracy z menedżerem. Wiedza przykazywana będzie w żywy interaktywny sposób w oparciu o wspólna analizę konkretnych rzeczywistych przypadków. Zagadnienia 1. Źródła inspiracji kto inicjuje coaching menedżera w organizacji i jakie są tego konsekwencje. 2. Role w coachingu menedżera - coach / klient/ sponsor. Podział odpowiedzialności, zasady współpracy. 3. Modele coachingu do współpracy z menedżerem. 4. Rola narzędzi diagnostycznych ich wartość przy ustalaniu celów i podsumowaniu coachingu. 5. Kluczowe uwarunkowania czy i jak angażować otoczenie w proces coachingu. 6. Elementy doradztwa, mentoringu, konsultacji i szkolenia jak tym zarządzić w trakcie coachingu. 7. Jakie pytania są kluczowe w rozwoju menedżera? 8. Najczęstsze zagadnienia, cele i tematy sesji coachigowych. 9. Przypadki: Dominator, Wielki potencjał, Szara Mysz, Nowy jest konfliktowy, Menedżer wypalony, Co dalej - kariera na zakręcie, Pierwsze 100 dni, Ekspert na pozycji, Pali się interwencja. 8. Jakie filmy, książki, materiały są szczególnie przydatne? Literatura - Adams, M. ( 2007). Myślenie pytaniami. Zmień swoje pytania a zmienisz siebie. Wydawnictwo Studio EMKA. 17

19 - Wilson, C.( 2010). Coaching. Biznesowy praktyczny przewodnik dla coachów, menedżerów i specjalistów. Wydawnictwo MT Biznes. 18

20 Cele Zasady etyczne w coachingu Rok akademicki 2011/12, semestr letni Konwersatorium 4 godz. Prowadzący: dr Mirosława Huflejt-Łukasik W ramach zajęć omawiana będzie realizacja coachingu i postawa coacha według zasad etycznych, przy wykorzystaniu przykładów i studiów przypadków. Celem zajęć jest wskazanie wypracowanych rozwiązań w przypadku dylematów etycznych, a także dostarczenie kryteriów do ich rozstrzygania w indywidualnych przypadkach. Generalnie celem konwersatorium jest uwrażliwienie na kwestie etyczne w realizacji coachingu. Zagadnienia 1. Oddzielania własnego światopoglądu i wartości od tego, co ma miejsce w trakcie coachingu. Łączenie coachingu z rolą konsultanta. 2. Jakie relacje są dopuszczalne z klientem coachingu? Czy możliwe są relacje biznesowe? 3. Nie mieszanie zawodowej roli i życia osobistego (zachowanie granic między pełnionymi rolami). 4. Respektowanie zasady świadomego i dobrowolnego uczestniczenia klienta w coachingu. 5. Konflikty interesów. 6. Dobro klienta a dobro organizacji (sponsora coachingu). 7. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 8. Kompetencje i ograniczenia coacha. Literatura - Huflejt-Łukasik, M. (2010). Zasady etyczne w psychoterapii i w coachingu. W: W. Kaczyńska (red.), Wokół etyki służb społecznych. Wydanie II rozszerzone. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 19

21 Cele Kontakt i proces komunikowania w coachingu indywidualnym i zespołowym Rok akademicki 2011/12, semestr zimowy Warsztat 11 godz. Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy dotyczącej budowania kontaktu i procesu komunikowania się, wraz z możliwością przećwiczenia i przedyskutowania omawianych wzorców. Omawiane zagadnienia odnoszone będą do specyfiki pracy w coachingu indywidualnym i zespołowym. Zagadnienia 1. Efektywna komunikacja. 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna - składniki i podstawowe wzorce do interpretacji. 3. Synchronizacja podstawowe narzędzie budowania kontaktu. 4. Synchronizacja na poziomie werbalnym i niewerbalnym. 5. Parafraza jako narzędzie budowania kontaktu i kierowania rozmową. 6. Ocena motywacji i gotowości do pracy klienta coachingu (spójność). 7. Przepracowywanie wątpliwości. 8. Indywidualne wzorce porządkowania informacji. 9. Model zadawania pytań. 10. Udzielanie informacji zwrotnej. 11. Zasady komunikacji przydatne w kontakcie z grupą. Literatura - Dilts R. (2009). Sztuka prezentacji i komunikacji z grupami. Warszawa: PINLP. - Eicher J. (1995). Sztuka komunikowania się. Łódź: Ravi. - Grzesiuk L. Doroszewicz K., Stojanowska E. (1997). Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów. Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie. - O Connor J., Seymour J (1998). NLP. Szkolenie menedżerów i trenerów. Poznań: Zysk i S-ka, - O Connor J., Seymour J (1996). NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Poznań: Zysk i S-ka 20

22 - Walker W. (2001). Przygoda z komunikacją. Gdańsk: GWP. 21

23 Model STAR Rok akademicki 2011/12, semestr zimowy Warsztat 22 godz. Prowadzący: Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarski Cele Celem zajęć jest pokazanie podstawowej struktury rozmowy coachingowej w praktyce. Model STAR jest prostym podejściem do zmiany wewnętrznej ludzi, uwzględniającym jednocześnie potrzeby biznesu i kontekst zadaniowy pracy ludzi. Efektem nauki jest umiejętność tworzenia zaplanowanych zmian i opanowanie podstawowych struktur zmiany w coachingu. Zagadnienia 1. Model STAR. 2. Styl dyrektywny a coachingowy. 3. Diagnoza sytuacji. 4. Model POLAKU - pozytywy vs negatywy. 5. Umiejętności zamiany problemu w cel. 6. Elastyczność pozytywnego i negatywnego myślenia. 7. Źródła kontroli nad wydarzeniami. 8. Polubić cel strategie. 9. Radzenie sobie z dużymi celami. 10. Możliwości pokonywania wątpliwości. 11. Techniki konkretyzacji. 12. Umiejscowienie w czasie. 13. Rozliczalność i kryteria celów. 14. Kierunki rozwoju. Literatura - Wilson, C. (2010). Coaching biznesowy. Warszawa: MTBiznes. - Dembkowski, S., Eldrige, F., Hunter, I. ( 2010). Coaching kadry kierowniczej. Warszawa: PWN. - Molden, D. (2009). NLP dla menedżera. Warszawa: One press. - Whitmore, J. (2011). Coaching. Trening efektywności. Warszawa: G+J. 22

24 Coaching wielopoziomowy techniki pracy w coachingu indywidualnym Rok akademicki 2011/12, semestr zimowy Warsztat 44 godz. Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski, mgr Przemysław Turkowski Cele Warsztat służący prezentacji i trenowaniu konkretnych metod pracy w ramach podejścia wielopoziomowego. A zatem obejmuje metody pracy począwszy od wypracowywania konkretnych zachowań, pracy z emocjami, wzmacnianie i wykorzystywanie mocnych stron, doskonalenie umiejętności, także pracę nad ograniczeniami w sposobie myślenia (przekonania), wartościami, dotyczącą pełnionych ról zawodowych, a także coaching ścieżki kariery czy dotyczący podejmowania kluczowych decyzji w życiu zawodowym. Zagadnienia 1. Model i techniki określania celu. 2. Zasady dobrze sformułowanego celu i etapy realizacji celu 3. Model SCORE 4. Symboliczna praca nad celem 5. Pytania coacha jako podstawowe narzędzie pracy w coachingu oraz wyjście do formułowania i realizacji celów. 6. Techniki wykorzystujące mocne strony klienta, w tym dotyczące oddziaływania na emocje. 7. Przeformułowania i dialog wewnętrzny. 8. Strategie rozwiązywania problemów i kreatywności. 9. Odkodowywanie i modyfikacja strategii używanych przez klienta. 10. Rozpoznawanie ograniczających przekonań i ich modyfikacja. Przekonania dotyczące osiągania celów. 11. Ustalanie hierarchii wartości. 12. Techniki dotyczące tożsamości, pełnionych ról. 13. Coaching ścieżki kariery czy dotyczący podejmowania kluczowych decyzji w życiu zawodowym. 23

25 Literatura - Dilts R. (2006). Od przewodnika do inspiratora. Coaching przed duże C. Warszawa: PINLP. - O Connor J., Seymour J (1996). NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Poznań: Zysk i S-ka - Schuetz, P. (2006). Zorientowany na cel coaching zdrowia jako instrument psychologii zdrowia. W: I. Haletska, T. Sosnowski (red.), Psychologia zdrowia. Teoria i praktyka, Lwów: Centrum Wydawnicze im. Iwana Franka. 24

26 Techniki twórczego myślenia kreatywność i rozwiązywanie problemów Rok akademicki 2011/12, semestr zimowy Warsztat 11 godz. Prowadzący: Mgr Krzysztof Pawlik Cele Zajęcia służą zapoznaniu się ze sposobami rozwoju kreatywności oraz metodami, które prowadzą do wytwarzania nowych i wartościowych idei, pomysłów. Warsztaty pozwolą doświadczyć sprawdzonych technik twórczego myślenia. Zagadnienia 1. Istota kreatywności i twórczego myślenia. 2. Twórcze operacje umysłowe i zasady nimi rządzące. 3. Strategie rozwiązywania problemów. 4. Uruchamianie grupowego myślenia twórczego. 5. Zasady komunikacji w grupie kreatywnej. 6. Etapy rozwiązywania problemów. 7. Ćwiczenie kreatywności, metody rozwiązywania problemów a) kruszenie b) burza mózgów c) superpozycje d) zmiana sekwencji e) metoda sześciu kapeluszy f) analiza morfologiczna g) dokonywanie skojarzeń h) posługiwanie się metafora Literatura - De Bono, E.(2008). Sześć myślowych kapeluszy. Gliwice: Wydawnictwo Helion. - De Bono, E. (2007). Kurs myślenia. Łódź: Wydawnictwo JK. - De Bono, E. (1998). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Wydawnictwo Prima. - De Bono, E. (1997). Sześć butów czyli Sześć sposobów działania. Warszawa: Wydawnictwo Medium. - Goralski, A. (1980). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN. 25

27 - Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. - Olczak, M. (2009). Trening twórczości. Współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Impuls. - Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo ONE Press. - Szmidt, K. J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. 26

28 Dynamika grup i coaching zespołowy Rok akademicki 2011/12, semestr zimowy Warsztat 22 godz. Prowadzący: dr Mirosława Huflejt-Łukasik, mgr Piotr Pawłowski, mgr Krzysztof Pawlik Cele Zajęcia służą zapoznaniu ze specyfiką pracy w kontekście coachingu zespołowego. Wprowadzeniem do pracy coacha z zespołem jest zrozumienie funkcjonowania grup w organizacjach, istniejące role w zespołach, charakterystyka zespołu jako realizatora zadań w organizacji, ocena profilu psychologicznego członków zespołu do realizacji danego typu zadań. Przedstawiony zostanie sposób pracy w coachingu zespołowym i techniki pracy. Zarówno w kontekście zwiększenia współpracy w zespole, lepszej komunikacji, zapobiegania destruktywnym konfliktom, jak też do ustalania wspólnych celów zadaniowych i efektywnego realizowania zadań, skutecznego wdrażania zmian. Podczas zajęć słuchacze doświadczą efektu stosowanych narzędzi w coachingu zespołowym. Zagadnienia 1. Grupy i zespoły w organizacji. 2. Fazy powstawania zespołu. 3. Identyfikacja indywidualna z celem zespołu. 4. Zespół jako system. 5. Coaching zespołu specyfika zjawiska. Modele coachingu zespołowego. 6. Dobór członków do zespołu zadaniowego ze względu na profil psychologiczny. 7. Destrukcyjne i konstruktywne role zespołowe. 8. Rola lidera w zespole. Przywództwo a coaching 9. Coaching zespołowy jako metoda modelowania i moderowania pożądanych. zachowań w zespole. 10. Spotkania zespołu zasady prowadzenia, cele. 11. Integracja zespołu a coaching. 12. Wspólne wartości jako element zwiększający spoistość zespołu. 13. Zwiększanie spójności zespołu poprzez budowanie wizji zespołowej. 14. Przygotowanie zespołu. 15. Coaching zespołu w fazie rozwoju. 16. Coaching zespołowy a zmiana w organizacji nowe cele. 27

29 17. Coaching zespołu jako narzędzie wsparcia w procesie zmian. 18. Etapy procesu coachingu zespołowego. 19. Konflikty - zjawisko, typy, dynamika, wskaźniki. 20. Coaching zespołu jako metoda pracy z konfliktem - możliwe zyski. 21. Przeformułowanie konfliktu jako metoda pracy. 22. Coach w roli mediatora. 23. Narzędzia coachingu zespołowego a. Praca z celem b. Zasoby zespołu c. Ograniczenia i ich pokonywanie d. Uruchamianie kreatywności w zespole (strategia kreatywności Walta Disney a). e. Metafora f. Hierarchia wartości 24. Przeformułowanie jako technika zespołowej pracy z problemem 25. Transfer umiejętności - wzajemne modelowanie kompetencji i umiejętności w zespole. Literatura - Chełpa S., Witkowski T. (2007). Psychologia konfliktów. Moderator. - Clutterbuck, D (2009). Coaching zespołowy. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS - Deutsch M., Coleman P. T. (red.) (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Dilts, R. (2006). Od przewodnika do inspiratora. Coaching przez duże C. Warszawa: PINLP. - Dilts, R. (2009). Modelowanie z NLP. Warszawa: PINLP. - Gellert, M., Nowak, C (2008). Zespół. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. - Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych. - Kreyenberg, J. (2010). Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników. Warszawa: Wydawnictwo BC. Edu. - McLeod, A. (2008). Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespół i ja. Gliwice: Helion - Merlevede, P., Bridoux, D., Vandamme, R. (2008). Rozwój inteligencji emocjonalnej.7 kroków do wewnętrznej przemiany. Gliwice: Helion 28

30 - O Connor, J. (2007). NLP dla liderów. Poznań: Zysk i S-ka - Robbins, S. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Zysk i S-ka - Rogers, J. (2010). Coaching. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. - Starr, J. (2005). Coaching. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. - Whitworth, L., Kimsey-House, K., Kimsey-House, H., Sandahl, P. (2010). Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta. Wolters Kluwer Polska. - Zubrzycka-Nowak, M., Rybczyńska, K., Monostori, S., (2010). Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 29

31 Coaching realizowany jako usługa coacha wewnętrznego w organizacji Rok akademicki 2011/12, semestr letni Warsztat 11 godz. Prowadzący: mgr Krzysztof Pawlik Cele Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy coacha wewnętrznego w organizacji z uwarunkowaniami, ograniczeniami, jak i możliwościami. Celem warsztatów jest praktyczne doświadczenie rozmów coacha z klientem i sponsorem oraz analiza studiów przypadków. Zagadnienia 1. Identyfikacja potrzeb ulepszania lub zmian w organizacji. 2. Funkcje coachingu w organizacji, czyli potencjalne cele coachingu z perspektywy firmy. 3. Organizacja procesu coachingu w firmie. a. Wybór coacha, podstawowe umiejętności potrzebne do prowadzenia coachingu. b. Komunikowanie i wspieranie procesu coachingu. c. Ocena wyników coachingu, mierzenie skuteczności coacha, nagłaśnianie sukcesów. 4. Rola coacha wewnętrznego a rola trenera lub mentora. 5. Siła rozmowy przed sesjami coachingowymi jako świadome tworzenie atmosfery coachingowej. 6. Wybór klienta i określenie jego celów zgodnych z celami sponsora. 7. Kontrakt (rola sponsora i ich liczba, raportowanie, liczba sesji coachingowych, itd.). 8. Zakończenie coachingu podsumowanie. 9. Studia przypadków. a) Prowadzenie rozmowy ze sponsorem b) Prowadzenie rozmowy ze sponsorem i klientem c) Formułowanie celu klienta zbieżnego z celem sponsora d) Pokonywanie ograniczeń 30

32 Literatura - Clutterbuck, D (2009). Coaching zespołowy. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS. - Dembkowski, S., Eldrige, F., Hunter, I. ( 2010). Coaching kadry kierowniczej. Warszawa: PWN. - Dilts, R. (2006). Od przewodnika do inspiratora. Coaching przez duże C. Warszawa: PINLP. - Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych. - Kreyenberg, J. (2010). Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników. Warszawa: Wydawnictwo BC. Edu - Rogers, J. (2010). Coaching. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. - Starr, J. (2005). Coaching. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. - Whitworth, L., Kimsey-House, K., Kimsey-House, H., Sandahl, P. (2010). Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta. Wolters Kluwer Polska. - Zubrzycka-Nowak, M., Rybczyńska, K., Monostori, S., (2010). Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 31

33 Coaching jako narzędzie pracy menedżera Rok akademicki 2011/12, semestr letni Warsztat 11 godz. Prowadzący: mgr Jakub Grzymała Cele Zajęcia pokazują wykorzystanie coachingu przez menedżerów w ich roli zawodowej. Menedżer nie jest coachem, lecz w organizacjach oczekuje się, iż kierując zespołem menedżer będzie w stanie wykorzystywać umiejętności z zakresu prowadzenia coachingu dla rozwoju kompetencji i większej skuteczności własnego zespołu. Warsztat jest prowadzony przez menedżera, który wykorzystuje coaching w swojej pracy z zespołem w organizacji. Zagadnienia 1. Czy coaching może stać się narzędziem zarządzania? 2. Coaching a styl zarządzania. Analiza przypadku: przedsiębiorstwo produkcyjne zarządzane dyrektywnie versus przedsiębiorstwo usługowe zarządzane relacyjnie. 3. Coaching a mentoring. Dynamiczna zmiana ról menedżera - analiza przypadku.. 4. Coaching jako kontynuacja procesy rekrutacyjnego, szef w roli HR-owca. Zmiana ról pracowników w firmie - analiza przypadku. 5. Skutki coachingu dla efektywności pracownika. 6. Skuteczny coaching zespołu warunkiem osiągnięcia pozycji lidera w branży. 7. Kiedy coaching nie działa... choroba dyrektorska, błędy rekrutacyjne, zdarzenia losowe. Literatura - Belbin, M. (2008). Twoja rola w zespole. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. - Czarkowska, L.D. (red.), (2010). Coaching as a method of developing human potential. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. - Leoncioni, P. (2002). Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Opowieść o przywództwie. MT Biznes. - Rogers, J. (2010). Coaching. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. - Stamm, J. J. (2010). Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca. 32

34 Wdrażanie zmian w organizacji coaching jako narzędzie pomocnicze Rok akademicki 2011/12, semestr letni Seminarium 11 godz. Prowadzący: mgr Bogusława Matuszewska Cele Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z wykorzystaniem coachingu do przeprowadzania procesu zmian organizacyjnych. W ramach seminarium zostanie przedstawione studium przypadku dotyczące konkretnego wdrożenia zmian z uwzględnieniem kluczowych elementów determinujących sukces. Seminarium dostarcza wiedzy o wykorzystaniu coachingu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie. Zagadnienia 1. Etapy procesu wdrażania zmiany w organizacji. 2. Elementy coachingu pomocne w procesie zarządzania zmianą. 3. Podejście coachingowe do roli lidera w zmianie. 4. Metody wzmacniania procesu zmian. 5. Radzenie sobie z oporem organizacji przed dokonującą się zmianą. 6. Rola komunikacji w procesie. Literatura - Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding Flow: Psychology of Engagement with Everyday Life. New York: Basic Books - Hammond, S. A. (1998). The Thin Book of Appreciative Inquiry. Bend, Oregon: Thin Book Publishing Co. - Mauer, R. (1996). Beyond the Wall of Resistance, Unconventional Strategies that Build Support for Change. Austin, Texas: Board Press. - Rogers, J. (2008). Coaching Skills. Maidenhead: Open University Press. - Petterson, K., Grenny, J., McMillan, R., Switzler, A. (2002). Crucial Conversations, Tools for talking when stakes are high by. New York: The McGraw-Hill. - Zander, R.S., Zander, B. (2002). The Art of Possibility - Transforming Professional and Personal Life. Harvard Business School. 33

35 Coaching w organizacji - studia przypadków Rok akademicki 2011/12, semestr letni Seminarium 11 godz. Prowadzący: mgr Przemysław Turkowski Cele Celem zajęć jest zaprezentowanie słuchaczom studiów przypadku dotyczących coachingu w organizacjach. Wybrane zostaną zarówno przykłady coachingu realizowanego jako wsparcie pojedynczych osób, jak i całych zespołów. Planowane jest przedstawienie procesu coachingowego w średniej i dużej firmie, oraz procesu, w którym klient (klienci) osiągnął pożądane cele i takie gdzie się to nie udało w stopniu satysfakcjonującym. Będzie to stanowiło okazję do omówienia możliwych powodów niepowodzenia procesu coachingowego i generowania potencjalnie możliwych sposobów przeciwdziałania. Warsztat będzie także okazją do zaprezentowania pracy z różnymi poziomami funkcjonowania człowieka (z uwzględnieniem poziomów neurologicznych) oraz utrwalenia narzędzi do pracy z klientami, które uczestnicy poznają na innych zajęciach. Zagadnienia 1. Zapoznanie uczestników ze schematem wykorzystywanym przy prezentowaniu studium przypadku. 2. Nie ma błędów są tylko informacje zwrotne. Model analizy przypadków w perspektywie rozwojowej. 3. Studium przypadku Coaching menedżera w średniej firmie różne poziomy zmiany: od zachowania do misji. 4. Studium przypadku Coaching zespołu menedżerów w średniej firmie. 5. Studium przypadku Coaching jako narzędzie rozwijania przywództwa. 6. Studium przypadku Coaching na poziomie osobowości. 7. Studium przypadku Na pograniczu coachingu i psychoterapii. 8. Studium przypadku Wdrożenie, realizacja i monitorowanie coachingu w korporacji. Literatura - Dilts, R. (2006). Od przewodnika do inspiratora. Coaching przez duże C. Warszawa: PINLP. - Sidor-Rządkowska, M. (red), (2009). Coaching: teoria, praktyka, studia przypadków. Wolters Kluwer.I 34

36 Notki biograficzne o prowadzących Prof. dr hab. Wanda Ciarkowska Profesor nadzwyczajny UW, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych Wydział Psychologii UW. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie ludzkiego zegara biologicznego (zwłaszcza badania nad poszukiwaniem optymalnej pory doby dla procesów poznawczych i emocjonalnych); różnice indywidualne w preferowaniu określonej pory doby (tzw. osoby poranka i wieczoru, czyli chronotypy poranne i chronotypy wieczorne). Ponadto zagadnienia dotyczące wzajemnego związku między procesami psychicznymi a sferą somatyczną człowieka. W trakcie 38.letniej pracy na UW prowadziła wszystkie formy zajęć akademickich od ćwiczeń i seminariów po seminaria magisterskie i doktoranckie (wypromowała 112 magistrów i 3 doktorów). Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. Dr hab. Włodzimierz Włodarski Jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych) i Akademii Leona Koźmińskiego, w których zajmuje się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, samozarządzaniem, coachingiem i komunikacją w sytuacji konfliktu. Prowadzi własną firmę szkoleniową. Trener rozwoju, zajmuje się psychologią biznesu i zarządzania, rozwojem kapitału ludzkiego. Realizuje sesje coachingowe dla różnych firm i instytucji, wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego. Coach ICC oraz trener The International Association for NLP. Przeprowadził wiele kursów dla firm i instytucji pomagających w osiąganiu efektywnych zmian na poziomie jednostki, grup i organizacji. Członek Rady Programowej pisma Coaching Review. Dr Mirosława Huflejt-Łukasik Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologia poznawczą, społeczną i kliniczną. Laureatka dwóch zespołowych nagród Ministra Edukacji Narodowej za publikacje naukowe nt. psychoterapii. Autorka monografii Ja i procesy samoregulacji. Różnice między zdrowiem a zaburzeniem psychicznym. Autorka i współautorka publikacji m. in. nt. coachingu. Certyfikaty trenera NLP (Erickson University International oraz Osterreichisches Traningszentrum fur NLP). Członek The European Coaching Federation (EuCF), członek 35

37 Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Współtwórca Studium Coachingu MLC (Multi Level Coaching) w PINLP. Certyfikowany psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapii ECP). Od 1991 roku prowadzi szkolenia dla menedżerów. Od 1994 roku pracuje z zarządami firm, prowadząc indywidualne szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm. Na Wydziale Psychologii UW prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem, Psychologia Zachowań Rynkowych oraz Psychologiczne Podstawy Komunikacji Medialnej oraz współpracowała z SWPS prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych Psychologia klienta w marketingu usług, Praktyczna psychologia społeczna, Metodyka i psychologia zarządzania projektami. Mgr Jakub Grzymała Mgr ekonomii. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) oraz kursy podyplomowe na Uniwersytecie w Toronto i w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu firm handlowych i produkcyjnych. Obecnie prezes i główny udziałowiec firmy produkcyjnej w branży meblarskiej i firmy handlowej eksportującej meble ogrodowe. Zarządza spółką handlową w Anglii. Współtwórca i zarządzający organizacją pożytku publicznego - Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża. Uczestnik licznych szkoleń i kursów coachingowych. Mgr Bogusława Matuszewska Z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji (Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej), magistrem zarządzania i marketingu (wrocławska AE), ma też dyplom MBA. Przed 3 laty ukończyła podyplomowe studia z praktycznej psychologii społecznej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), a potem studium coachingowe certyfikowane przez International Coach Federation w Hudson Institute (USA), gdzie uzyskała certyfikat coacha. Zawodową karierę zaczęła w 1984 r. - we wrocławskich Zakładach Elektronicznych Elwro, które w 1993 r. przejął Siemens. Od 1994 r. zajmowała różne stanowiska menadżerskie w firmie ZWUT S.A. i Siemens Sp. z o.o. od dyrektora regionalnego do dyrektora sprzedaży. W 2007 r. została prezesem Siemens Enterprise Communication. W 2009 r. weszła 36

38 do zarządu Polkomtela, gdzie początkowo odpowiadała za kanały sprzedaży; w czerwcu zasiadła w fotelu wiceprezesa i dyrektora ds. IT i sprzedaży. Mgr Krzysztof Pawlik Magister ds. zarządzania potencjałem społecznym firmy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Coach ICC. W trakcie szkolenia w Studium Coachingu MLC (Multi Level Coaching) oraz w trakcie certyfikatu trenerskiego 5 stopnia EQF w Szkole Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z zarządzaniem i rozwojem ludzi. Pracuje w dziale szkoleń w jednej z międzynarodowych korporacji jako trener rozwoju zawodowego/ konsultant, moderator i coach. Zajmuje się realizacją projektów związanych z rozwojem organizacji, a co za tym idzie podnoszeniem kompetencji ludzkich i zwiększeniem efektywności pracy. Podejmowany zakres działań wewnątrz organizacji: wpieranie klientów w procesach zmian w organizacji, coaching indywidualny i zespołowy, budowanie współpracy w zespołach, integracja nowej kadry kierowniczej, prowadzenie szkoleń, zastosowanie coachingu w sprzedaży. Mgr Piotr Pawłowski Psycholog. Pracownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuje w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Certyfikowany Coach MLC (Multi-Level Coaching Certificate). Posiada doświadczenia w zakresie prowadzenia coachingu w organizacjach - indywidualnego i zespołowego. Od kilku lat prowadzi i współprowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z Psychologii zarządzania personelem, oraz Komunikacji medialnej poświeconych komunikacji interpersonalnej, przywództwu oraz budowaniu zespołów. Od wielu lat szkoli pracowników w organizacjach w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów. Mgr Robert Reinfuss Doradca w zakresie zarządzania personelem. 12 lat praktyki w zarządzaniu w tym 10 lat na stanowisku dyrektora personalnego w firmach produkcyjnych, handlowych i bankowości. Dyrektor Personalny Roku Ukończył m.in. socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Oksfordzkim (Oxford University) oraz zarządzanie personelem w Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD, Wielka Brytania) oraz Management Development 37

39 Program (Johannesburg RPA). Zajmuje się doradztwem biznesowym w zakresie zarządzania personelem oraz wdrażaniem systemów zarządczych. Specjalizuje się w: projektowaniu i audycie polityki personalnej, podnoszeniu efektywności organizacji, wdrażanie systemów zarządzania przez cele, polityce wynagrodzeniowej i motywowaniu. Mgr Artur Rzepecki Niezależny doradca personalny prowadzący coaching, programy rozwojowe i projekty rekrutacyjne dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej. Z wykształcenia pedagog i HRowiec. Jego doświadczenia zawodowe to zarządzanie obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach. Początkowo przez kilka lat związany z branżą FMCG miał okazję budować programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierował rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. W latach współtworzył jako partner Aretes Consultants, wiodącą firmę usług doradztwa personalnego. Rozwijanie kadry zarządzającej wyższego szczebla jest jego pasją i główną kompetencją. Absolwentem wielu kursów coachingowych min ICC, CTI, CCL, ORSC. Od kilku lat jest aktywnym członkiem, a od IV 2009 roku Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation. Mgr Rafał Styła Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył 4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" umożliwiające m.in. psychoanalityczne rozumienie grup. Rozwija także swoją wiedzę w psychoanalitycznym rozumieniu funkcjonowania przedsiębiorstw. Przez kilka lat pracował w agencji reklamowej Publicis w Dziale Badań i Strategii. Obecnie kończy doktorat na Wydziale Psychologii UW. Od kilku lat prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Psychologii UW (m.in. na Studiach Podyplomowych Psychologia reklamy oraz Psychologia komunikacji medialnej ), w tym treningi umiejętności psychologicznych. Zajęcia prowadził również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego zainteresowania naukowe wiążą się m.in. modelami zmiany postawy, strukturą Ja, procesem psychoterapii. Mgr Przemysław Turkowski 38

40 Absolwent Wydziału Psychologii oraz Wydziału Biologii w ramach kolegium Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu coachingu dla kadry menedżerskiej, szkoleń zamkniętych, jak również konsultingu i doradztwie dla firm wg metodologii Balanced Score Card i Zarządzania Przez Cele. Konsultant, coach i trener Polskiego Instytutu NLP, w którym pracuje również na stanowisku menedżerskim. Posiada międzynarodowy certyfikat Mistrza Praktyka NLP (wydany przez Polski Instytut NLP). Posiada także certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji wg. Arnolda Goldsteina (podejście behawioralnopoznawcze), certyfikat Praktyka Dramy (podstawowy oraz zaawansowany i Teatr Forum), wydany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, a także certyfikat Videotreningu Komunikacji - Video Interaction Training (wydany przez Fundację Plus). Odbył również szkolenie dotyczące wykorzystania podejścia Kaizen. Pracuje korzystając z metodologii Coachingu Wielopoziomowego 39

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia zarządzania - Coaching 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of the Management - Coaching 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZĘTA! IX EDYCJA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZĘTA! IX EDYCJA LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU i MENTORINGU REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZĘTA! IX EDYCJA Warunki przyjęcia na Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (PSCM):

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University- studia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH i SPOŁECZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte 81-127 Gdynia, ul. inż. J. Śmidowicza 69, tel./fax 261 626 25 85 Program kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015 Dr Marta Czerwiec Tunbridge Wells, 2015 PRISM Brain Mapping Nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze osiągnięcia neurologii Zweryfikowane przy pomocy badań empirycznych oraz testów Nie jest oparte na żadnym

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Coaching moda czy potrzeba?

Coaching moda czy potrzeba? Coaching moda czy potrzeba? Łukasz Dąbrówka Coach MLC, Trener, Doradca ds. partnerstw JST w projekcie MF EOG projekt realizowany przez ZMP, ZPP, ZG RP mgr Łukasz Dąbrówka coach MLC, trener, konsultant

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera Zgodnie z wymogami SWPS Moduł

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/06/8786/7514 Cena netto 1 950,00 zł Cena brutto 2 398,50 zł Cena netto za godzinę 121,88

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS W CYKLU AKADEMICKIM

SYLABUS W CYKLU AKADEMICKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku Nr 16 z dnia 27 kwietnia 2012 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU AKADEMICKIM 2014-2016 Jednostka Organizacyjna: Zakład

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB)

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Jednolite studia magisterskie Blok specjalizacyjny dla wszystkich specjalności Dr GraŜyna Broniewska Katedra Zarządzania UŁ Zachowania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB)

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Studia licencjackie Moduł H- do wyboru dla WSZYSTKICH kierunków i specjalności na Wydziale Zarządzania UŁ Dr GraŜyna Broniewska Katedra

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

1. Trening umiejętności liderskich,

1. Trening umiejętności liderskich, MODUŁ I ZOSTAŃ NOWOCZESNYM LIDEREM Moduł składał się z sześciu edycji, w ramach których zostało zrealizowanych pięć szkoleń w różnych terminach w latach 2010-2011: 1. Trening umiejętności liderskich, 2.

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Psychologia motywacji oraz zmian w coachingu z elementami psychologii osobowości Kierunek: Coaching for life and business Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU SKUTECZNE METODY ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO: COACHING W TEORII

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Jedyny w Polsce certyfikowany przez Association for Coaching (AC) kurs Coachingu i Mentoringu Warszawa 2015 1 O coachingu i mentoringu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo