Jastrzębia Góra, 27 maja Iwona Skoneczna Samodzielna Pracownia Edukacji Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jastrzębia Góra, 27 maja 2011. Iwona Skoneczna Samodzielna Pracownia Edukacji Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie"

Transkrypt

1 Jastrzębia Góra, 27 maja 2011 Iwona Skoneczna Samodzielna Pracownia Edukacji Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

2 AD 1991: rozwiązanie paktu Warszawskiego koniec ZSRR, Borys Jelcyn wybrany prezydentem Rosji Powstała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Publiczny dostęp do internetu Microsoft wprowadza system Windows NT Linus Torvald wprowadza system LINUX Prom Discovery wynosi na orbitę teleskop Hubble a Oscar Best Pictures: Tańczący z wilkami

3 AD 1991 Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie Zespół ds. rozpoznawania i leczenia nowotworów układu moczowego Prof. dr hab. med. Grzegorz Madej

4 Prof. dr hab. med. Grzegorz Madej ( )

5 ZACHOROWANIA ZGONY Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

6 Epidemiologia raka jądra W 2009 r w USA 8400 nowych przypadków raka jądra 8 x więcej niż w Polsce W 2009 r. W USA zmarło 380 chorych 3 x więcej chorych umiera w Polsce niż w USA

7 AD 2011: Trendy w umieralności na nowotwory jądra w Polsce i Europie

8 Trendy w umieralności na nowotwory jądra w Polsce i Europie

9 AD 2011: Umieralnośd na nowotwory jądra w Polsce, Europie i na świecie (stand. wiekiem wskaźniki na ) Poland 0.58

10 AD 2011: Wskaźniki wyleczenia nowotworów jądra uzależnione od nakładów na ochronę zdrowia i organizacji systemu Im więcej nakładów na zdrowie, tym lepsze wyniki leczenia nowotworów jądra, wskaźniki umieralności noworodków oraz dłuższe przeżycia w całej populacji. The more money spent on health, the better testicular cancer and infant mortality rates, and the longer the population lives (r = 0.64, p < 0.001). Celem tych analiz jest poprawa wyników leczenia w Europie wschodniej poprzez poprawę dostępu do chemioterapii. The challenge of these data is to lift outcomes in Eastern Europe by enabling access to chemotherapy.

11 AD 2011: współczynniki umieralności na raka jądra korelują ze wsk. %GDP wydawanego na zdrowie Poland GDP: $18,800 (2010 est.) Poland: GDP spent on healthcare 6.1%

12 AD 2011: Chth systemowa nowotworów zarodkowych jądra kierunki zmian w ostatnich 2 dekadach modele prognostyczne ograniczenie toksyczności leczenia chorych o dobrym rokowaniu od 1999 standard dla chorych z grupy dobrego ryzyka 3xBEP lub 4xEP Badanie NS CS I adj chth 2xBEP vs 1xBEP intensyfikacja leczenia I rzutu dla chorych w złej grupie prognostycznej BEP vs VIP wyniki podobne, C-BOP/BEP - 65% CR, 11.5% PR, 82% 1y PFS 60% leukopenii, 18% małopłytkowości, 0 zgonów toksycznych HD chth jako leczenie I rzutu?

13 AD 2011: Nasieniaki jądra w I stopniu zaawansowania klinicznego mimo prawidłowych badań obrazowych, u 15-20% chorych obecne mikroprzerzuty najczęściej w przestrzeni zaotrzewnowej czynniki ryzyka zwiększające częstość nawrotów: wielkość guza > 4cm inwazja sieci jądra obecność obu czynników podnosi ryzyko wznowy do 32%, w porównaniu do 12% u chorych bez tych czynników ok % chorych nie potrzebuje leczenia

14 AD 2005: Nasieniaki jądra w I stopniu zaawansowania klinicznego opcja terapeutyczna ryzyko nawrotu uzupełniająca chth, do 8 tyg. od orchidektomii 1x karboplatyna w dawce 7x AUC w bad. random. III fazy w obserwacji 4 letniej podobnie skuteczna jak uzupełniająca radioterapia ok. 4 % nawrotów, porównywalne mediany czasu do progresji i czasu całkowitego przeżycia 2x karboplatyna - ryzyko nawrotu ok. 1-3% Oliver Lancet 2005

15 AD 1996: Nienasieniaki jądra w I stopniu zaawansowania klinicznego inwazja naczyń (pt2) - główny czynnik ryzyka, odpowiedzialny za 50% nawrotów 2 cykle BEP do 8 tygodni od orchidektomii pt1 (bez inwazji naczyń) aktywna obserwacja elektywna zaotrzewnowa limfangiektomia, pn(+) 2 cykle uzupełniającej chemioterapii wg BEP zmniejsza ryzyko nawrotu do 2%. Pont JCO 1996

16 AD 1997: grupy prognostyczne dla nasieniaków i nienasieniaków z przerzutami International Germ Cell Cancer Collaborative Group. International Germ Cell Consensus Classification: a prognostic factor-based staging system for metastatic germ cell cancers. J Clin Oncol. 1997;15(2): dobra gr. prognostyczna nasieniaki i nienasieniaki 3x BEP vs 4x EP pośrednia gr. prognostyczna nasieniaki i nienasieniaki 4x BEP vs 4x VIP zła grupa prognostyczna nienasieniaki 4x BEP vs 4x VIP

17 INTERNATIONAL GERM CELL CONSENSUS CLASSIFICATION 1997 GRUPY PROGNOSTYCZNE NASIENIAKI 90% - dobra grupa prognostyczna 5-letnie przeżycia 86% 10% - pośrednia grupa prognostyczna 5-letnie przeżycia 72%

18 INTERNATIONAL GERM CELL CONSENSUS CLASSIFICATION 1997 GRUPY PROGNOSTYCZNE NIENASIENIAKI 56% - dobra grupa prognostyczna 5-letnie przeżycia 92% 28% - pośrednia grupa prognostyczna 5-letnie przeżycia 80% 16% - zła grupa prognostyczna 5-letnie przeżycia 48%

19 AD 1998: Nienasieniak z przerzutami dobra grupa prognostyczna Randomizowane bad. III fazy udokumentowało możliwość leczenia 3 x BEP w porównaniu do 4x BEP (1,2) Randomizowane bad III fazy: 4x BEP vs 4x VIP wyniki podobne, większa toksyczność VIP(3) 4x VIP zarezerwowane jako chth I rzutu tylko dla chorych z : Pośrednia lub zła gr prognostyczna z przeciwwskazaniem do BLM obciążenia płucne wiek > 50 rż) 1. Saxman JCO 1998; Einhorn 1989, 3. Nichols JCO 1998

20 AD 2011: NIENASIENIAKI Z PRZERZUTAMI Zawsze indukcyjna chemioterapia 3xBEP lub 4xEP (dobre rokowanie) 4xBEP vs 4x VIP (pośrednie lub złe rokowanie) Chirurgiczne usunięcie zmian przetrwałych po chth (po normalizacji markerów) Najpierw RPLND, potem torakotomia Dalsza chth w przypadku stwierdzenia utkania żywego nowotworu 2 x EP?

21 AD 2011: Chth systemowa nowotworów zarodkowych jądra kierunki zmian w ostatnich 2 dekadach modele prognostyczne ograniczenie toksyczności leczenia chorych o dobrym rokowaniu intensyfikacja leczenia I rzutu dla chorych w złej grupie prognostycznej BEP vs VIP wyniki podobne, C-BOP/BEP - 65% CR, 11.5% PR, 82% 1y PFS 60% leukopenii, 18% małopłytkowości, 0 zgonów toksycznych HD chth jako leczenie I rzutu? HD chth jako leczenie ratujące?

22 AD 2010: HD chemioterapia jako leczenie I rzutu u chorych o złym rokowaniu badania II fazy wskazują na możliwość lepszych wyników (2-letni OS 72% vs 55%, EFS 68% vs 50%) Bokemeyer wielowariantowa matched-pair analysis HD VIP vs SD BEP znacznie lepsze wyniki HD vs SD 2-letnie PFS 75% vs 59%, OS 82% vs 71% Daugaard 2010: 1x VIP + 3x HD VIP vs 4x BEP - bad III fazy EORTC: badanie przerwane przed osiągnięciem planowanej liczby chorych ze względu na słabą rekrutację (60% planu) Badanie nie jest w stanie wykazać, że HD CHTH jako I rzut u chorych w złej gr. prognostycznej poprawia wyniki leczenia, ale wskazuje na ok. 10% absolutną poprawę

23 HD CHTH 1st line poor risk GCT primary end point: PFS 2-year PFS 61.1 % vs 44.8%, HR = 0.62 in favor HD VIP, p=0.057 Daugaard Ann Oncol 2010

24 AD 2010: HD CHTH poor risk GCT 2-letnie przeżycie całkowite: 73% vs 65.5%, ns Daugaard Ann Oncol 2010

25 Ośrodek leczący czynnik ryzyka (NS poor risk ) > 5 pts/rok OS 77% vs < 5 pts/rok OS 62% p.010 Collette L i wsp., J Natl Cancer Inst May 19;91(10):839-46

26 AD 2011: HD CHTH w Polsce? Ze względu na niską rekrutację nie udokumentowano istotnej statystycznie poprawy wyników leczenia HD VIP w 1 rzucie poor risk GCT zastosowania HD VIP daje ok. 10% absolutnej poprawy w okresie 2 lat Jeśli HD CHTH nie jest stosowana w 1 linii leczenia pozostaje ważną opcją terapii nawrotu W opracowaniu model prognostyczny doboru do HD CHTH W przygotowaniu globalne badanie 4x TIP vs TICE Daugaard Ann Oncol 2010

27 Growing teratoma syndrome Logothetis 1982 opisał 6 przypadków Nienasieniak Optymalna chemioterapia BEP 3x lub 4x Normalizacja markerów (AFP, betahcg) Wzrost guza w trakcie chemioterapii teratoma maturum guz chemiooporny, Wymaga leczenia operacyjnego

28 Rola inicjatyw społecznych zwiększających świadomość onkologiczną społeczeństwa oraz świadomość pacjentów onkologicznych Zapraszamy na

29 AD 2011: Duża poprawa w wynikach leczenia raka jądra, ale jeszcze wiele do zrobienia advancement in treatments has largely contrib- uted to the favorable testicular cancer mortality trends over the last decades, although in most central and eastern European countries there is still a substantial delay in adequate treatment for this neoplasm. This delay requires urgent efforts to eliminate several hundred avoidable deaths in young men in this area of the continent. Bosetti C, Eur Urol (2011)

30 Dziękuję Państwu za uwagę

Drobnokomórkowy rak płuca zalecenia diagnostyczno- -terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca

Drobnokomórkowy rak płuca zalecenia diagnostyczno- -terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca ZALECENIA Maciej Krzakowski 1, Tadeusz Orłowski 2, Kazimierz Roszkowski 2, Marian Reinfuss 3, Włodzimierz Olszewski 1, Rodryg Ramlau 4, Dariusz Kowalski 1, Krzysztof Konopa 5, Jacek Jassem 5, Renata Jankowska

Bardziej szczegółowo

Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca

Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Maciej Krzakowski 1, Tadeusz Orłowski 2, Kazimierz Roszkowski 2, Marian Reinfuss 3, Włodzimierz Olszewski 1, Rodryg Ramlau 4, Dariusz Kowalski 1, Krzysztof Konopa 5, Jacek

Bardziej szczegółowo

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Wojciech Jurczak 1, Jan Walewski 2 1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Rola

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 6 491 495. Journal Club

NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 6 491 495. Journal Club NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 6 491 495 Journal Club Local excision alone without irradiation for ductal carcinoma in situ of the breast: a trial of the Eastern Cooperative Oncology

Bardziej szczegółowo

podstawy onkologii klinicznej

podstawy onkologii klinicznej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie podstawy onkologii klinicznej Redaktor naukowy dr n. med. janusz Meder PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ Redakcja naukowa dr n. med. Janusz Meder Warszawa

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 3 243 247. Journal Club

NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 3 243 247. Journal Club NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 3 243 247 Journal Club Standard-dose versus higher-dose prophylactic cranial irradiation (PCI) in patients with limited-stage small-cell lung cancer

Bardziej szczegółowo

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym u osób starszych

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym u osób starszych PRACA PRZEGLĄDOWA Magdalena Knetki-Wróblewska, Adam Płużański, Maciej Krzakowski Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Leczenie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiecego układu płciowego

Nowotwory kobiecego układu płciowego Nowotwory kobiecego układu płciowego Redakcja: Jan Kornafel, Radosław Mądry Zespół autorski: Jan Kornafel, Radosław Mądry, Mariusz Bidziński, Jan Bręborowicz, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Łacko,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 27/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W ONKOLOGII

AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W ONKOLOGII Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W ONKOLOGII Redaktor naukowy dr n. med. Janusz Meder AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 74/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 17 października 2011 r. w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 PRZEGL EPIDEMIOL 2006; 60: 731 740 Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 Rak wątrobowokomórkowy

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

Swoisty antygen sterczowy. Praktyczne znaczenie w raku gruczołu krokowego, Prostate-specific antigen. The practical role for prostate cancer

Swoisty antygen sterczowy. Praktyczne znaczenie w raku gruczołu krokowego, Prostate-specific antigen. The practical role for prostate cancer Swoisty antygen sterczowy. Praktyczne znaczenie w raku gruczołu krokowego, Prostate-specific antigen. The practical role for prostate cancer Krystyna Serkies 1, Maciej Jarosz 2 1 Katedra i Klinika Onkologii

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rola radio- i chemioterapii u chorych na złośliwe glejaki mózgu

Rola radio- i chemioterapii u chorych na złośliwe glejaki mózgu ISSN 1734 5251 Rola radio- i chemioterapii u chorych na złośliwe glejaki mózgu Michał Spych 1, Małgorzata Klonowicz 2, Jolanta Łuniewska-Bury 2, Jacek Fijuth 1,2 1 Zakład Radioterapii Katedry Onkologii,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Postępy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Advances in Management of Non Small Cell Lung Cancer

Postępy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Advances in Management of Non Small Cell Lung Cancer PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6, 1091 1102 ISSN 1230 025X MACIEJ KRZAKOWSKI Postępy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca Advances in Management of Non Small Cell Lung Cancer Klinika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO

ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO ZASTOSOWANIE PAZOPANIBU W LECZENIU DOROSŁYCH PACJENTÓW Z OKREŚLONYMI PODTYPAMI ZAAWANSOWANEGO MIĘSAKA TKANEK MIĘKKICH (ZGODNIE Z CHARAKTERYSTYKĄ PRODUKTU LECZNICZEGO), KTÓRZY

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z OPORNYM NA LECZENIE MIĘSAKIEM EWINGA

CHEMIOTERAPIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z OPORNYM NA LECZENIE MIĘSAKIEM EWINGA IMiD, Wydawnictwo Aluna Developmental Period Medicine, 203, XVII, 7 2 Anna Raciborska, Katarzyna Bilska, Katarzyna Drabko 2, Elżbieta Rogowska, Radosław Chaber 3, Monika Pogorzała 4, Elżbieta Wyrobek 5,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO KATALOGU PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) OPISY PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH)

ZAŁĄCZNIK DO KATALOGU PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) OPISY PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) Załącznik do załącznika 1d do zarządzenia 93/2005 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 12/2006 Prezesa Funduszu ZAŁĄCZNIK DO KATALOGU PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) OPISY PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ANGIOGENEZA ANGIOGENEZA GUZA Powstawanie nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza) odgrywa kluczową rolę we wzroście i tworzeniu przerzutów odległych guza. 1,2 W przypadku

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 2/2015(12) O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl Nowotwory rzadkie czy chorzy na nowotwory rzadkie to pacjenci wykluczeni?

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO ORGANIZOWAĆ W POLSCE AKCJE PROFILAKTYCZNE? IS IT WORTH TO ARRANGE HEALTH PROMOTION INITIATIVES IN POLAND?

CZY WARTO ORGANIZOWAĆ W POLSCE AKCJE PROFILAKTYCZNE? IS IT WORTH TO ARRANGE HEALTH PROMOTION INITIATIVES IN POLAND? Nowiny Lekarskie 2012, 81, 3, 244 250 AGNIESZKA DYZMANN-SROKA 1, MACIEJ TROJANOWSKI 1, DANIEL KAŹMIERCZAK 2 CZY WARTO ORGANIZOWAĆ W POLSCE AKCJE PROFILAKTYCZNE? IS IT WORTH TO ARRANGE HEALTH PROMOTION

Bardziej szczegółowo