Niektóre aspekty telemedycyny i informatyki medycznej w Polsce. Potencjał naukowy i gospodarczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niektóre aspekty telemedycyny i informatyki medycznej w Polsce. Potencjał naukowy i gospodarczy"

Transkrypt

1 Niektóre aspekty telemedycyny i informatyki medycznej w Polsce. Potencjał naukowy i gospodarczy w w w. e h t s. p l

2 CEL Telemedycyna w Polsce : teoria Telemedycyna projekty w Polsce Rozwiązania niszowe w telemedycynie Kierunki rozwoju Telemedycyny w Polsce i na świecie Przegląd niektórych rozwiązań informatycznych aktualnie oferowanych w Polsce Szpitalny System Zarządzania Lekiem Healtcare Technologies Solutions Polska

3 TELEMEDYCYNA Określenie : wykonywanie czynności lekarskich z odległości Określenie : wykorzystanie nowoczesnych technologii jak Internet, łącza satelitarne, sieci komórkowych i innych w świadczeniu usług medycznych na odległość Określenie : wykorzystywanie informacji medycznych wymienianych między dwoma ośrodkami za pomocą elektronicznych środków komunikacji w celu leczenia lub/ i edukowania pacjenta ( lub lekarza ), aby poprawić jakość opieki nad pacjentami ( Rafiq, Marrell, 2005)

4 TELEMEDYCYNA w statystyce wg TNS OBOP % Polaków nie słyszało o TM 67% Polaków uwaŝa, Ŝe w Polsce TM jest nie dostępna 42% Polaków akceptuje wykorzystanie technologii telemedycznych w medycynie Jedynie w przypadku 22% Polaków kojarzy TM z uzgadnianiem terminu wizyty u lekarza Internetem tylko ta usługa ma więcej zwolenników 46% niŝ przeciwników 44 9% Polaków kojarzy TM z monitorowaniem waŝnych funkcji Ŝyciowych na odległość 10% Polaków kojarzy z operacjami teleasytowanymi

5 TELEMEDYCYNA SYNCHRONICZNA DuŜy zakres stosowanych rozwiązań: od konsultacji telefonicznych poprzez nadzór medyczny, videokonsultacje do zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem robotyki Formy: wideokonferencje Operacje endoskopowe w ginekologii Wrocław Warszawa Berlin ( K.Kmieciak 1999r. ), transmisja sygnału z terminala monitorującego parametry pacjenta, operacje endoskopowe z konsulatcją Telechirurgia : Wrocław Lubin Berlin ( K.Kmieciak 2000 r.) wdraŝanie inowacji medycznych, szkolenie Stosowane w : interna, psychiatria, kardiologia, neurologia, ginekologia i połoŝnictwo, rehabilitacja

6 TELEMEDYCYNA W POLSCE dorobek teoretyczny ScienceDirecet : telemedicine in Poland : 0 rezultatów ( J.Klich 2008r.) ScienceDirect : telemedicine in Poland : 0 rezultatów ale!: 19 rezultatów autorów polskich z słowem kluczowym telemedicin jako narzędzie w innych dziedzinach ProQuest : telemedicine in Poland : 26 rezultatów ( J.Klich 2008r.) Występujące specjalności : diabetologia ( Bujanowska -Fedak), neurologia ( Opala ),neurochirurgia ( Głowacki),psychiatria (Krzystanek),toksykologia( Targosz),pulmonologia( Duplaga )

7 TELEMEDYCYNA W POLSCE projekty (praktyczne) System Informacji Medycznej (SIM) w ramach rządowego projektu e-zdrowie Polska Telemedycyna w Euroregionie Pomerania Dolnośląskie Centrum Teleradiologii Wrocław Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Instytut Kardiologii w Warszawie ICMiM Uniwersytet Warszawski oraz TPSA oraz 7 innych placówek medycznych Telemedycyna Wielkopolska Collegium Medicum UJ Akademia Medyczna w Gdańsku i Politechnika Gdańska Śląska Akademia Medyczna

8 TELEMEDYCYNA W POLSCE projekty (niszowe?) Systemy szpitalne specjalistyczne VOXEL budowa i utrzymanie centrów diagnostyki obrazowej ALTERIS oprogramowanie do diagnostyki obrazowej i transmisji obrazów Healthcare Technologies Solutions Polska- Systemy Zarządzania Lekiem w Szpitalu Aplikacje telefoniczne Puls Tester testy wydolnościowe na odległość

9 TELEMEDYCYNA W POLSCE I NA ŚWIECIE porównanie obszarów zainteresowania Imed24.pl ATA2009 wystawcy - prezentacje Bazy danych 17 Bazy medyczne 16 Diabetologia 6 Dokumentacja medyczna 30 erecepta 6 Interna 1 Kardiologia 10 Onkologia 4 Radiologia 3 Raporty i analizy 58 Telemedycyna ogólnie 138 Strategia, polityka rządowa 14% 25% Opieka domowa (monitoring,rehabilitacja,diabetologia) 11% 11% DZ IT-mobile 12% 3% BZ IT-telecom.(sieci,struktura) 8% 0% BZ IT robot. 0%3 5% Videokonferencje 9% 0% BZ Telepatologia 0% 2% Teleradiologia 3% 0% Telekardiologia 0% 1,4% Ocular Telehealth 5% 4% DZ Emergency 5% 10% Farmacja 0% 0% Diagnosis Menagement 3,5% 0%

10 TELEMEDYCYNA W POLSCE determinanty rozwoju wg J.Klicha 2008 Techniczne i technologiczne Prawne Organizacyjne ( bezpośrednie i systemowe ) Ekonomiczne ( bezpośrednie i systemowe ) Motywacyjne Inne?

11 INFORMATYZACJA POLSKICH SZPITALI determinanta rozwoju telemedycyny Tylko 50% lekarzy pracuje z komputerem do rejestrowania danych administracyjnych pacjentów Tylko 40% lekarzy pracuje z komputerem do rejestrowania danych medycznych pacjentów Dostęp do badań diagnostycznych on-line oraz e-recepta tylko pojedyncze przypadki Tylko 16% szpitali posiada karetki mogące przesyłać sygnał EKG do ośrodka kardiologicznego

12 Przegląd Systemów typu HIS w polskich szpitalach

13 INFORMATYZACJA POLSKICH SZPITALI determinanta rozwoju telemedycyny Przygotowania UE oraz MZ do ujednolicenia systemów informacji Konieczność wdroŝenia systemów : RUM-NFZ Statystyki medycznej ewidencji zasobów wspomagania ratownictwa medycznego monitorowania zagroŝeń monitorowania dostępności świadczeń monitorowania kosztów leczenia i sytuacji finansowo ekonomicznej monitorowania obrotu produktami leczniczymi monitorowania kształcenia pracowników

14 Wnioski Niewielki udział autorów polskich w literaturze przedmiotu. Brak analiz o charakterze systemowym w postaci powszechnie dostępnych całościowych raportów Niechęć organów centralnych do finansowania przedsięwzięć związanych telemedycyną. Dominują inicjatywy lokalne i regionalne Konieczność zmian systemowych( organizacyjnych i technologicznych) w polskiej słuŝbie zdrowia. Znaczenie aspektów psychologicznych i mentalnych pacjentów, lekarzy menagerów i polityków.

15 Błędy medyczne w USA w 2001 roku Zlecanie leków 50%-55% Zapisywanie w formularzach i kartach zleceń 6%-12% Rozdzielanie i dystrybucja leków na oddziałach 5%-14% Podawanie leków i dokumentowanie podań 33%-38% Agency of Healthcare Research and Quality,2001

16 Raport : To Err is Human: Building a Safer Health System Institute of Medicine USA (1999) 3%-8% usług medycznych obarczonych jest błędem medycznym rocznie zgonów w szpitalach z powodów błędów 1,5 miliona zdarzeń niepoŝądanych rocznie moŝliwych do uniknięcia zgonów rocznie, to błędy wynikłe z niewłaściwego uŝycia leków

17 Na czym polega Unit Dose (Dose Dispensing )? Zapobieganie omyłkowym podaniom leków Redukcja ilości mylnie rozdzielonych leków A B C Godz. 8 : A1 B1 C2 Godz.16 : B1 C2 Godz.24 : A1 B1 C2 Godz.8 Godz.16 B Godz.24 C A B C A B C Manual Dispensing Dispensing System

18 Imię pacjenta, Numer pacjenta, Data urodzenia, Oddział i numer sali, Dzień i godzina podania leku, Nazwa leku (handlowa lub/i chemiczna), Informacje dodatkowe, Numer serii i data waŝności, Kod kreskowy. Leki twarde w saszetkach W blistrach równieŝ ampułki 1ml,2ml,5ml. Saszetki i blistry własne apteki

19 Elementy SZSZL dotyczące przygotowania i dystrybucji leków Apteka szpitalna Lekarz Dystrybucja leków na oddziały wózkami Pacjent Automatyczna Kontrola zawartości saszetek Dozowanie automatyczne Dystrybucja w dawce indywidualnej lub w bistrze własnym

20 Cykl Apteka Cykl Oddział x N, N=20 Cykl Pacjent x P, P=600

21 Zlecenie dawki indywidualnej pacjentowi poprzez SZSZL AMIGO Serwisy Farmaceutyczne

22 AMIGO tryby i procedury zlecenia dawki indywidualnej pacjentowi Procedura PRZYJĘCIE-WYPIS PACJENTA Procedura UPRAWNIENIA DO ZLECANIA LEKÓW Procedura UPRZYDZIELANIE PACJENTOWI LEKARZA PROWADZĄCEGO Procedura MAGAZYN ODDZIAŁOWY Tryb DOBOWO Tryb DOBOWO-KOREKTA Tryb SZYBKO Tryb NATYCHMIAST Tryb WNIOSEK

23 AMIGO procedura MAGAZYN ODDZIAŁOWY Magazyn Oddziałowy Magazyn Oddziałowy Oddział 1 Oddział 2 Oddział 5 Oddział 3 Oddział 4 Wspólny MO dla czterech oddziałów zachowawczych Submagazyn apteki on line Wszystkie leki w porcjach pojedynczych bez dedykacji pacjentowi Wyłączny MO dla oddziałów ostrych Submagazyn apteki on line Wszystkie leki w porcjach pojedynczych bez dedykacji pacjentowi

24 Zalety dystrybucji leków z wykorzystaniem SZSZL Większa transparentność terapii: Elektroniczna kontrola dokumentacji. Łatwość alokacji kosztów pacjent jednostka chorobowa-procedura(icd9;icd10) lekarz Jawność procesu leczenia. Oszczędności na lekach ok. 10% - 20% Redukcja błędnych podań leków. Poprawa jakości opieki farmaceutycznej. Większa kontrola zapasów

25 Zalety dystrybucji leków z wykorzystaniem SZSZL Zmniejszenie zadań personelu pielęgniarskiego: W zakresie przygotowanie leków. W zakresie dokumentowania podania leków. W zakresie zarządzania oddziałowym magazynem leków- eliminacja Wsparcie farmakoterapii.

26 Zalety dystrybucji leków z wykorzystaniem SZSZL Redukcja zapasu leków na oddziałach: Optymalizacja zapasów leków na oddziałach. Mniejsza liczba przeterminowanych leków. Mniej naduŝyć. Mniejsza liczba drobnych kradzieŝy. Mniej odpadów i śmieci. Mniejsza biurokracja.

27 Zalety dystrybucji leków z wykorzystaniem SZSZL Monitorowanie terapii i farmakoterapii: Monitorowanie zleceń lekarskich. Uwzględnienie przeciwwskazań i interreakcji. Serwis doradczy. Elektroniczna dokumentacja. Wzrost zgodność terapii z diagnozą. Skrócenie średniego pobytu pacjenta w szpitalu.

28 Zalety dystrybucji leków z wykorzystaniem SZSZL Analizy zuŝycia leków ex-ante: Analizy zuŝycia leków ex-ante zamiast ex-post (wynikowe): wstępne, planowane, normatywne. Ułatwienie w zakresie zamiany leków podawanych parenteralnie na doustne obniŝenie kosztów. Zmniejszenie kosztów.

29 Wpływ zastosowania systemu Unit Dose na występowanie błędów medycznych (niewłaściwy lek, niewłaściwa dawka, pominięcie dawki, niewłaściwe przerwy m. dawkami) wg Murray D. Badanie Rezultaty Hynniman 1970 USA Means, Simborg 1975 USA Schnell 1976 Canada Dean 1995 UK USA Taxis 1998 D, UK Unit-dose system : 3,5% (3.1-4,0%) Konwencjonalna dystrybucja : 8,3% ; 9,9% ;11,4% ; 20,6 ( 4 szpitale) Unit-dose system (oddział ) : 1,6% ( 1,0-2,5%) Mult-dose system (oddział ) : 7,4% ( %) Zestawienie ilości błędów przed vs. po wprowadzeniu UD w 4 szpitalach 37,2%vs.18,5% ; 42,9% vs.23.3% 20,1%vs. 7,8% ; 38,5% vs.23.1% Konwencjonalna dystrybucja UK : 84 błędów / 266 obserwacji :30% (22-37%) Unit- dose system USA : 63 błędy / 919 obserwacji : 6,9%(5,2-8,5%) Konwencjonalna dystrybucja UK : 8,0% (6,2-9,8%) Konwencjonalna dystrybucja D : 5,1% (4,4-5,8%) Unit- dose system D : 2,4% (2,0-2,8%)

30 Grupa szpitali zintegrowanych Apteczną Platformą Cyfrową

31 Koncepcja grupy Szpitali zintegrowanych Apteczną Platformą Cyfrową OptiFarmService KaŜdy szpital posiada własny system przygotowania dawki indywidualnej lub / i system umoŝliwiający identyfikację pojedynczej sztuki leku ( tabletki, kapsułki, ampułki, flakony, butelki ). KaŜdy szpital posiada własny system elektronicznej ordynacji farmakoterapii. Wszystkie szpitale w grupie są połączone poprzez zunifikowane serwisy farmaceutyczne dostępne jako część wspólna dla wszystkich

32 Część Indywidualna: Wewnątrzszpitalna Logistyka Leków Przygotowanie indywidualnych dawek leków w aptece szpitalnej Wykorzystanie urządzeń typu unity dose dla leków twardych do kompletowania dawek indywidualnych Wykorzystanie urządzeń przepakowujących leki twarde i ampułki w blistry własne apteki wraz z etykietowaniem nadającym kod dla kaŝdej pojedynczej sztuki leku i środków medycznych. Wykorzystanie zintegrowanego systemu typu e- presription bazującego na Szpitalnej Liście Leków

33 Część Wspólna: Zunifikowane Serwisy Farmaceutyczne ( opcjonalne ) Serwisy doradcze : e-baza Interreakcji Lekowych : dostępna dla lekarzy z poziomu oddziału oraz dla farmaceutów z poziomu apteki szpitalnej Farmacja Kliniczna Badania Kliniczne Serwisy uŝytkowe Leczenie Cytostatyczne śywienie Pozajelitowe e-generator Uwspólnionych Zamówień : umoŝliwiająca tworzenie wspólnych zamówień do przetargów.

34 Zalety rozwiązania grupy Szpitali zintegrowanych Apteczną Platformą Cyfrową OptiFarmService Wzrost bezpieczeństwa i jakości terapii poprzez : MoŜliwość dostarczenia leku pacjentowi przez farmaceutę na podstawie indywidualnego zlecenia lekarskiego Jakościowa zmiana w zakresie moŝliwości kontroli sposobu leczenia w sytuacji udzielania wsparcia przez farmaceutę szpitalnego Radykalne obniŝenie wskaźnika błędnych podań Pewność przygotowania leków w warunkach prawidłowych w okresach 24 godzinnych Dostęp do serwisów doradczych i uŝytkowych ObniŜenie wydatków na leki poprzez : Radykalne ograniczenie magazynowania leków Zmniejszenie ilości pozycji w receptariuszu szpitalnym Eliminacja nieuprawnionego uŝycia leków uszczelnienie systemu Wykorzystanie efektu skali przy wspólnych zamówieniach leków Szybka i wieloaspektowa analiza kosztów farmakoterapii ObniŜenie kosztów zakupu specjalistycznego oprogramowania

35 Grupa szpitali zintegrowanych wspólną apteką szpitalna wraz z platformą cyfrową

36 Wykalibrowane kasety z lekami twardymi i maszyna TOPRA

37 Deblistracja leków twardych z opakowań producenta Apteka Szpitalna, ASK Wrocław

38 Sprawdzanie poprzez skanowanie zawartości kasety Apteka Szpitalna, ASK Wrocław

39 Załadowanie do maszyny leków rzadko stosowanych Apteka Szpitalna, ASK Wrocław

40 Stanowisko kontroli zleceń spływających z oddziałów Apteka Szpitalna, ASK Wrocław

41 Stanowisko kontroli zawartości saszetek z lekami twardymi Apteka Szpitalna, ASK Wrocław

42 Sprawdzanie zgodności zawartości wózka ze zleceniami Apteka Szpitalna, ASK Wrocław

43 Kontakt : Krzysztof Kmieciak tel. :

Wprowadzenie EDM na przykładzie Regionalnego Szpitala specjalistycznego w Grudziądzu

Wprowadzenie EDM na przykładzie Regionalnego Szpitala specjalistycznego w Grudziądzu Wprowadzenie EDM na przykładzie Regionalnego Szpitala specjalistycznego w Grudziądzu Autor: Marek Nowak 1 Marek Nowak 2 Marek Nowak 3 WCZORAJ Marek Nowak 4 1. Wiarygodność udostępniania dokumentacji w

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. część II. Moduł Laboratoryjny. Obieg informacji w laboratorium. Funkcje LIS. Funkcje LIS. Funkcje LIS

Wykład 2. część II. Moduł Laboratoryjny. Obieg informacji w laboratorium. Funkcje LIS. Funkcje LIS. Funkcje LIS Moduł Laboratoryjny Wykład 2. część II Szpitalny System Informacyjny (Hospital Information System HIS) Moduł Laboratoryjny (Laboratoryjny System Informacyjny - Laboratory Information System LIS). Wspiera

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM. Pharmacy Logistics. CONTACT international@gpi.it

SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM. Pharmacy Logistics. CONTACT international@gpi.it SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM PL Pharmacy Logistics System BUSTER stanowi unikalne i kompletne rozwiązanie w zakresie zarządzania lekiem w szpitalu. Zapewnia monitorowanie całego

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny 2012, WYDANIE DRUGIE STYCZEŃ 2012 R. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Elektroniczna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia. 16.02.2015 r.

Data sporządzenia. 16.02.2015 r. Nazwa projektu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... 207 Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz, Ryszard Mężyk Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-02/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Załącznik 5 do Studium Wykonalności Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Bartosz Perkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Informatyki Ekonomicznej b.perkowski@kie.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

E-RECEPTA W W POLSKIM SYSTEMIE O ZDROWOTNEJ BARTŁOMIEJ PAPIEŻ ZAKŁAD MEDYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH WIZJA STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA

E-RECEPTA W W POLSKIM SYSTEMIE O ZDROWOTNEJ BARTŁOMIEJ PAPIEŻ ZAKŁAD MEDYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH WIZJA STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU, INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO ZAKŁAD MEDYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH E-RECEPTA W BARTŁOMIEJ PAPIEŻ W POLSKIM SYSTEMIE O ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna Nowoczesne technologie w służbie zdrowiu

Telemedycyna Nowoczesne technologie w służbie zdrowiu Wydział Informatyki Katedra Organizacji Procesów Informacyjnych Informatyka Społeczna Aleksander Jerzy Szmajke Nr albumu s10207 Telemedycyna Nowoczesne technologie w służbie zdrowiu Praca magisterska Promotor

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Gdzie jesteśmy? Co nas czeka? Krzysztof Nyczaj ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska, konsultant w Gabinecie Prezesa GUS dziennikarz tygodnika Służba Zdrowia UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 (WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ) SPIS TREŚCI 1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niŝej pojęciom następujące znaczenia:

Bardziej szczegółowo

ezdrowie idea + technologia =? Bielsko Biała / Jaworze 21-10-2010

ezdrowie idea + technologia =? Bielsko Biała / Jaworze 21-10-2010 ezdrowie idea + technologia =? Bielsko Biała / Jaworze 21-10-2010 Agenda Czym jest ezdrowie? Rozwój ezdrowia w Polsce Analiza potrzeb nowoczesnego szpitala Koncepcja Szpitala Online Przykładowe wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system zarządzania lekiem

Kompleksowy system zarządzania lekiem Kompleksowy system zarządzania lekiem ZARZĄDZANIE I CONTROLLING ODDZIAŁY SZPITALNE APTEKA CENTRALNA ZLECENIE LEKU WYDANIE ZAMÓWIENIA LOGISTYKA NA ODDZIALE KONTROLA TERAPII PACJENTA PODANIE LEKU PACJENTOWI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system informatyczny w szpitalu. Doświadczenia szpitala w Grudziądzu

Nowoczesny system informatyczny w szpitalu. Doświadczenia szpitala w Grudziądzu Nowoczesny system informatyczny w szpitalu. Doświadczenia szpitala w Grudziądzu Jarosław Boryń Kierownik Sekcji Informatyki AGENDA Czym są dane medyczne? Obowiązujące prawodawstwo Rodzaje dokumentacji

Bardziej szczegółowo