Profil firmy Siemens Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profil firmy 2014. Siemens Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Siemens Sp. z o.o. Profil firmy 2014 Międzynarodowy koncern Siemens jest obecny w Polsce już od ponad 130 lat. Firma Siemens Sp. z o.o., utworzona w 1991 roku, jest głównym jego reprezentantem na naszym rynku. Siemens Sp. z o.o. dysponuje najszerszą na polskim rynku ofertą produktów i usług macierzystego koncernu. Odpowiadając na kluczowe dla polskiej gospodarki kwestie modernizacji infrastruktury przemysłowej i komunalnej, jak również wymogi ochrony środowiska naturalnego, zmiany demograficzne i procesy urbanizacji, Siemens wprowadza na polski rynek najnowocześniejsze rozwiązania i produkty, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom wynikającym z tych uwarunkowań. Siemens jest tym samym jednym z pionierów w ustalaniu standardów technologicznych w różnych dziedzinach przemysłu i infrastruktury. Jako ekspert w wielu dziedzinach angażuje się w promowanie technologii, które zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. Swoimi produktami i usługami przyczynia się do poprawiania jakości życia. Jest odpowiedzialnym i docenianym pracodawcą, aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Działalność Siemensa Sp. z o.o. oparta jest na czterech dużych jednostkach operacyjnych, sektorach, łączących różne branże i działy. Pierwszy z sektorów to Energy, obejmujący wszelkie rozwiązania i produkty związane z wytwarzaniem energii, tak ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych kompletne elektrownie i ich części, turbiny parowe i gazowe, lądowe i morskie turbiny wiatrowe, generatory, automatykę oraz usługi inżynierskie. Oferuje produkty i rozwiązania w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gdzie koncentruje się na systemach wysokiego i średniego napięcia, ich komponentach oraz rozwiązania dla tłoczni gazu. Kolejny sektor to Healthcare, oferujący pełny zakres rozwiązań dla medycyny. Kompleksowe rozwiązania w zakresie diagnostyki in vivo i in vitro obejmują profilaktykę oraz opiekę ciągłą. W zintegrowanej ofercie sektora Healthcare znajduje się ponad 250 gotowych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz terapii. Trzeci sektor to Industry, który reprezentuje nasze kompetencje w zakresie innowacyjnych i przyjaznych środowisku kompleksowych rozwiązań dla przemysłu. Oferując produkty i systemy automatyki, sterowanie przemysłowe, technologie napędów, technikę kontrolno-pomiarową, technikę łączeniową, jak również oprogramowanie dla przemysłu, wyposażamy przedsiębiorstwa w to, czego potrzebują na każdym etapie działania od projektowania, przez rozwój i produkcję, po kompleksowe dostawy i realizowaną z powodzeniem obsługę serwisową. Sektor Infrastructure & Cities to odpowiedź Siemensa na postępujące zmiany demograficzne i urbanizacyjne, rosnącą rolę miast i ich potrzeb. Sektor ten oferuje rozwiązania w zakresie automatyki bezpieczeństwa obiektów, technologii inteligentnego budynku, infrastruktury komunalnej, zarządzania ruchem drogowym oraz szeroko pojętej techniki transportu szynowego, a także automatyki dla operatorów elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego i przesyłowego oraz kompleksowego zasilania obiektów w energię elektryczną w zakresie średniego i niskiego napięcia. Działalność tych sektorów w połączeniu z siłą innowacji i ogólnoświatowym zasięgiem działalności Siemensa stanowi odpowiedź na wymagania stawiane w dzisiejszych czasach. Na rynku polskim umożliwia to Spółce lepszą niż kiedykolwiek orientację na klienta i tym samym dostosowanie oferowanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb podmiotów rynkowych. A dodatkowym atutem firmy jest oferowanie innowacyjnych, najbardziej zaawansowanych technologii we wszystkich dziedzinach swojej działalności, dzięki czemu przyczynia się ona do modernizacji polskiej gospodarki.

2 Kolejny rok w rozwoju firmy Wyniki minionego roku pokazują, że Siemens sprostał trudnym warunkom rynkowym i poradził sobie z efektami spowolnienia gospodarczego w kraju i za granicą. Utrzymany został ubiegłoroczny poziom przychodów ze sprzedaży ich wartość za rok finansowy 2012/2013 wyniosła 1,6 mld zł. Dobrze rokuje znaczący wzrost nowych zamówień, których wpływ był o 28% większy niż w roku poprzednim i zamknął się kwotą 1,9 mld zł. Zatrudnienie na koniec tego okresu wyniosło 1040 osób, pozostając na poziomie roku ubiegłego. W większości obszarów swego działania Siemens Sp. z o.o. zajmuje albo wiodącą pozycję, albo mocną pozycję w czołówce poszczególnych segmentów rynku. Największym sukcesem minionego roku w sektorze Energy jest podpisanie kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego w PGE GiEK S.A., Oddział Elektrociepłownia Gorzów. W zakres projektu wchodzi budowa bloku gazowo-parowego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi w formule EPC pod klucz oraz obsługa serwisowa turbozespołów gazowych przez 12 lat. Znamionowa moc nowego bloku to 138 MWe netto, a jego sprawność 83,93% netto w pracy kogeneracyjnej przy pełnym obciążeniu. Sukcesem ubiegłego roku było podpisanie kontraktu z PEP SA, w ramach którego zbudujemy 2 farmy wiatrowe na północy Polski (w sumie 29 turbin typu SWT , każda o mocy 2,3 MW) o łącznej mocy 66,7 MW. Kontrakt obejmuje też obsługę serwisowej przez 5 lat. Wśród ostatnich naszych osiągnięć ważne miejsce zajmuje kontrakt z rosyjskim przedsiębiorstwem Artikgaz na dostawę 4 agregatów sprężających wodór, każdy o mocy 1,2 MW, dla obszaru wydobycia Samburg w okręgu Jamalskim. W Polsce powstało Centrum Kompetencyjne (CoC) Siemensa dla technologii sprężania gazów przy po-mocy kompresorów tłokowych. Centrum realizuje projekty w Rosji, Egipcie, Holandii i Indiach. Innym ważnym projektem w obszarze energetyki jest kompleksowa dostawa aparatury wysokiego napięcia dla PSE S.A. (stacja Ełk 400 kv). W ramach tego projektu dostarczamy dławiki 400kV, aparaturę łączeniową, przekładniki i ograniczniki przepięć. Dumni jesteśmy także z objęcia pozycji lidera na rynku przesyłu energii w zakresie sprzedaży aparatury wysokich napięć dla stacji napowietrznych w Polsce. Jeśli chodzi o sektor Healthcare, to Siemens po raz kolejny wygrał przetarg Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zakupiła 34 ultrasonografy noworodkowe ACUSON X300 oferujące obrazowanie w trybie standardowym i trójwymiarowym z opcją Dopplera. Kolejnym sukcesem jest dostawa do Centrum Onkologii w Bydgoszczy pierwszego w Polsce, najnowocześniejszego na światowym rynku medycznym skanera hybrydowego MR i PET Biograph mmr oraz nowej generacji skanera hybrydowego PET/CT Biograph mct 20 Excel. Kolejnym ośrodkiem wyposażonym w skaner hybrydowy MR i PET Biograph mmr będzie nowo powstające Laboratorium Obrazowania Medycznego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Biograph mmr to jedyny na świecie skaner, który oferuje jednoczesną akwizycję obrazów morfologicznych, funkcjonalnych i informacji o metabolizmie tkankowym. Na terenie Woj.- skowego Instytutu Medycznego w Warszawie powstanie ośrodek produkcji i dystrybucji radiofarmaceutyków PET. Projekt ten realizowany jest przez firmę Synektik S. A., kilkuletniego partnera Siemensa w Polsce, i obejmuje budowę ośrodka, dostawę wyposażenia, począwszy od cyklotronu poprzez laboratorium gorące, kontrolę jakości do uruchomienia i wdrożenia produkcji. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie powstała pierwsza w Europie pediatryczna sala hybrydowa wyposażona m.in. w zintegrowany dwupłaszczyznowy angiograf Siemensa Artis zee biplane. Sprzęt ten pozwoli na precyzyjne diagnozowanie i operowanie dzieci z najcięższymi wadami serca i umożliwi zupełnie nowe działania śródoperacyjne. Do istotnych osiągnięć Siemensa należy także podpisanie kontraktu z firmą Synevo Polska na dostawę 30 aparatów koagulologicznych (m.in. systemów Sysmex CA-600) do wyposażenia sieci prywatnych laboratoriów na terenie całej Polski. Siemens konsekwentnie umacnia pozycję lidera na polskim rynku przemysłowym. Potwierdzeniem tego są osiągnięcia sektora Industry w minionym roku. W ramach projektów modernizacyjnych dokonano m.in. wymiany starych układów sterowania na nowoczesne jednostki w Volkswagen Motor Polska Polkowice i Fiat Powertrain Technologies Poland Bielsko-Biała oraz wymiany napędów systemów sterowania w Orlen SA w Płocku. W obiektach produkcyjnych Basell Orlen Polyolefins w Płocku zrealizowano kompleksowy projekt systemów automatyki zabezpieczeń oparty na technologii Simatic PCSS 7 ESD. Ogromnym sukcesem jest rozpoczęcie dostaw przekładni mechanicznych do zespołów napędowych dla największych polskich producentów tramwajów, Pesa i Stadler. Dumni jesteśmy też z dostawy największego w Polsce regulowanego zespołu napędowego dla Elektrowni Bełchatów. Jako pierwsi w Europie wdrożyliśmy silniki Simotics FD, prawdziwy przełom w zakresie silników niskiego napięcia do przemienników. Z powodzeniem wprowadziliśmy też na polski rynek nowy sterownik Simatic S oraz rozbudowujemy platformę projektową TIA Portal. Do osiągnięć minionego okresu należy też zamknięcie projektu Czajka największej oczyszczalni we wschodniej Europie obejmującego modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Czajka oraz budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów. Wartym odnotowania osiągnięciem sektora Infrastructure & Cities jest uzyskana w rekordowo krótkim czasie homologacja i terminowa dostawa pierwszych z zakontraktowanej puli 35 pociągów Inspiro dla Metra Warszawskiego. W listopadzie 2012 roku Siemens podpisał kontrakt na dostawę 23 lokomotyw Vectron DC dla DB Schenker. Kontrakt ten jest największym zamówieniem na lokomotywy w Polsce od wielu lat i największym zamówieniem na lokomotywy Vectron na świecie w 2013 r. Siemens dodatkowo zapewni serwis gwarancyjny. Potrójnym sukcesem sektora są kontrakty na systemy zarządzania ruchem dla Poznania, Białegostoku i Rzeszowa, przy czym warto podkreślić, że system dla Poznania był największym zamówieniem Siemensa w tym zakresie na świecie w 2013 r. Miniony rok przyniósł też największy od lat kontrakt w obszarze technologii dystrybucji energii niskich i średnich napięć. Projekt dla KGHM zakłada wykorzystanie technologii najwyższej światowej jakości dostosowanej do potrzeb klienta i bazuje na współpracy wielu jednostek firmy. Siemens utrzymał pozycję lidera rynku technologii zabezpieczeń i wypracował dominującą pozycję na rynku systemów efektywności energetycznej, bazując na własnym, unikalnym modelu PPP i wdrożeniu specjalnej strategii biznesowej.

3 Społeczna odpowiedzialność biznesu Siemens nie ogranicza swojej działalności w Polsce jedynie do sfery biznesowej. Angażuje się także w liczne działania służące polskiemu społeczeństwu, wspierające polską naukę i kulturę. Po raz 18. przyznana została polskim naukowcom ze środowisk politechnicznych Nagroda Siemensa za szczególne osiągnięcia rodzimej myśli technicznej, rozszerzona w 2010 r. również o nagrodę dla studentów-absolwentów automatyki i robotyki. Z naszego wsparcia skorzystali także, już po raz 11., beneficjenci Nagrody Naukowej IV Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wspomagamy także polskich artystów. Po raz 8. przyznano, ustanowioną w 2006 roku, Nagrodę Artystyczną Siemensa, promującą młodych polskich artystów-plastyków absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kontynuujemy też współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, wspierając należącą do niej galerię 144 Grafiki. Wśród wydarzeń kulturalnych sponsorowanych przez Siemensa warto wymienić spektakle baletowe na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej Tańczmy Bacha w choreografiach Emila Wesołowskiego, Georga Balanchine a i Krzysztofa Pastora oraz Hamleta w choreografii Jacka Tyskiego. Także i w tym sezonie artystycznym Spółka jest Sponsorem Strategicznym Mecenasem znanej i docenianej Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Kolejny rok wspieramy również działalność Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w krakowskich Sukiennicach oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Ważnymi dla Siemensa są ponadto projekty, których celem jest wyrównywanie szans oraz integracja społeczna nie pierwszy zatem raz wspomagamy Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, które aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Poprzez istniejący w firmie już od kilku lat Program Wolontariatu Pracowniczego wspieramy zaangażowanie pracowników i ich rodzin w liczne projekty wolontariackie skierowane do osób najbardziej potrzebujących w polskim społeczeństwie. Warto też wspomnieć o zaangażowaniu Siemensa w popularyzację wiedzy z obszaru opieki zdrowotnej. Dzięki naszemu wsparciu powstała seria 12 odcinków Akademii Zdrowia magazynu medycznego emitowanego w TVP Info poświęconego medycynie, diagnostyce i terapii. Społeczna odpowiedzialność firmy przejawia się również w konsekwentnej realizacji polityki Compliance tj. odpowiedzialności i zgodności z zasadami etyki biznesu. Realizując program Compliance, nadrzędną inicjatywę korporacyjną, Siemens dąży do ugruntowania wizerunku firmy działającej w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Podejmuje w tym celu konkretne działania zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak w relacji z zewnętrznym otoczeniem firmy. Organizacja Struktura organizacyjna Spółki regionalnej odzwierciedla strukturę macierzystego koncernu Siemens AG. Jej podstawę stanowi część operacyjna składająca się z 4 sektorów: Energy, Healthcare, Industry i Infrastructure & Cities. Każdy z sektorów jest z kolei podzielony na branże odpowiadające poszczególnym obszarom działania. Uzupełnieniem części operacyjnej są działy i funkcje centralne zapewniające sprawne funkcjonowanie biznesu. Ważnym elementem struktury organizacyjnej Spółki są także jej ośrodki regionalne. W efekcie ostatniej reorganizacji koncernu i likwidacji struktur regionalnych (klastrów) pozycja polskiej Spółki została wzmocniona zostaliśmy jednym z 30 krajów wiodących w koncernie, które łącznie generują 80% światowych obrotów Siemensa.

4 Siemens na mapie Polski Lokalizacja Siemensa Sp. z o.o. Biura firmy znajdują się w wielu miastach Polski. Główna siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Żupniczej 11. Tu, oprócz zarządu firmy i wszystkich jej centralnych funkcji, skupiają się biura branżowe reprezentujące pełen zakres działalności operacyjnej firmy. Bezpośrednią współpracę z klientami, nadzór nad zainstalowanymi urządzeniami i elastyczną opiekę serwisową zapewniają działające na terenie Polski ośrodki regionalne: techniczne i handlowe. I tak w Bielsku-Białej funkcjonuje biuro serwisowe branż Industry Automation oraz Drive Technology. W Elblągu znajdują się biura reprezentujące sektor Energy branże Power Generation oraz Energy Services. W Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu reprezentowane są wszystkie 4 sektory Siemensa: Energy, Healthcare, Industry oraz Insfrastructure & Cities. Kraków, Łódź i Poznań to silne placówki branż przemysłowych i medycznych, w Toruniu natomiast obecni są nasi przedstawiciele sektorów Energy, Industry oraz Infrastructure & Cities. Uzupełnieniem ośrodków Siemensa w Polsce jest rozbudowana sieć firm współpracujących dystrybutorów i partnerów o zróżnicowanym stopniu autoryzacji i kompetencjach. Działalność tych firm stanowi istotny element lokalnej strategii biznesowej. Grupa Siemensa w Polsce Oprócz Spółki Regionalnej na rynku polskim działa grupa firm, powiązanych kapitałowo z koncernem Siemens AG, tworzących wspólnie Grupę Siemensa w Polsce. Są to firmy handlowe, usługowe i produkcyjne, działające w różnych segmentach rynku i uzupełniające ofertę Siemensa o specjalistyczne produkty i usługi usługi finansowe wspomagające sprzedaż i zakup środków trwałych oraz doradztwo finansowe, oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), usługi w zakresie serwisowania i modernizacji dla branży energetycznej oraz aparaty słuchowe oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Siemens Sp. z o.o. pełni rolę koordynującą dla tej grupy. Firmy Grupy Siemensa: Siemens Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. Siemens Industry Software Sp. z o.o. Audio SAT Sp. z o.o. TurboCare Poland S.A. TurboCare Sp. z o.o. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. (50%)

5 Siemens na świecie Siemens w Polsce jest częścią międzynarodowego koncernu Siemens AG firmy z główną siedzibą w Berlinie i Monachium, powstałej w 1847 r., światowego lidera w branży elektrotechnicznej i elektronicznej. Od początku swego istnienia Siemens utożsamiany jest z innowacyjnością, technologiczną pasją, trwałością i bezpieczeństwem swoich usług i produktów, odpowiedzialnością i zaangażowaniem w dostarczanie rozwiązań najwyższej jakości. Wartości te znajdują odzwierciedlenie w głównych kierunkach bieżącej strategii koncernu. Siemens koncentruje się na rynkach dynamicznych, których podstawą rozwoju są innowacje technologiczne. To odzwierciedlenie i kontynuacja pionierskiego ducha założyciela koncernu. Zdobywając nowe rynki, wzmacniamy nasz potencjał innowacyjny dzięki współpracy z zewnętrznymi ośrodkami i ekspertami. Już ponad 1000 projektów badawczych prowadzonych wspólnie z uniwersytetami, instytutami badawczymi i partnerami przemysłowymi umożliwia nam zdobycie wiedzy i doświadczenia cennych dla naszej przyszłej działalności. Koncentracja na dynamicznych, atrakcyjnych rynkach to także sposób na zagwarantowanie stałego, zrównoważonego i efektywnego wzrostu firmy. Przyczynia się do tego również dopasowanie działalności i bieżącej oferty do aktualnych trendów społecznych i rynkowych. Przykładem jest tutaj nasza proekologiczna oferta, która pozwoliła nam osiągnąć w 2013 roku 32,3 mld euro przychodów (stanowiło 43% wszystkich przychodów), a naszym klientom umożliwiła redukcję emisji CO 2 o 332 mln t. Siemens dąży do umocnienia swojej globalnej obecności, ponieważ priorytetem firmy jest bycie poważnym, stabilnym partnerem lokalnym dla swoich klientów na całym świecie. Jesteśmy obecni na rynkach wschodzących, gdzie dzięki inicjatywie SMART oferujemy produkty podstawowe, proste w obsłudze, przystępne cenowo, niezawodne i dopasowane do rynku. Rozwijamy naszą lokalną działalność serwisową, przyczyniając się do większej lojalności klientów i rozbudowy naszego potencjału na przyszłość. Reagujemy na potrzeby naszych klientów i specyfikę rynków, tworząc optymalnie dopasowane do nich technologie i produkty. Podstawą sukcesów Siemensa byli i są pracownicy. Ten ogromny potencjał zbudowany z zaangażowania, kompetencji i osiągnięć blisko 362 tysięcy osób pozwala wypracować imponujące rezultaty 75,9 mld euro obrotów i 4,2 mld euro zysków za 2013 rok. Zrozumiała jest więc troska Siemensa o stały rozwój pracowników, o wzrost ich kompetencji, ich innowacyjności i gotowości do podejmowania wyzwań. Codzienna współpraca w tej międzynarodowej grupie jest stałym źródłem różnorodnych inspiracji i platformą powstawania nowych idei. A przejrzyste zasady działania będące podstawą kultury organizacyjnej firmy pomagają nam w wywiązaniu się ze zobowiązań wobec środowiska i społeczeństw Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza Warszawa tel fax

Profil firmy Siemens Sp. z o.o.

Profil firmy Siemens Sp. z o.o. Siemens Sp. z o.o. Profil firmy 2013 Międzynarodowy koncern Siemens jest obecny w Polsce już od ponad 130 lat. Firma Siemens Sp. z o.o., utworzona w 1991 roku, jest głównym jego reprezentantem na naszym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Debiut na NewConnect

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Debiut na NewConnect SYNEKTIK S.A. Debiut na NewConnect Warszawa, 9 sierpnia 2011 MODEL BIZNESOWY Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów różnorodnych obszarów działalności Rozwiązania IT Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego 2 PSG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa.

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy elektrowni jądrowej

Projekt budowy elektrowni jądrowej Projekt budowy elektrowni jądrowej KONFERENCJA MĄDRALIN 2013 NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ Warszawa, 13 luty 2013 Informacje ogólne o inwestorze PGE Polska Grupa Energetyczna

Bardziej szczegółowo

BIZNES I NGO. dobre praktyki

BIZNES I NGO. dobre praktyki BIZNES I NGO dobre praktyki Biznes a dobroczynność Biznes Dobroczynność Interes Zysk Działalność gospodarcza Wizerunek Efektywność produkcji i usług Bezinteresowność Nie nastawiona na zysk Działalność

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

D.B.B. GREEN ENERGY S.A.

D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. Green Energy S.A. to spółka zajmująca się innowacyjnymi projektami ekologicznymi. D.B.B. Green Energy S.A. jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Zwiększenie zdolności produkcyjnych Mercedes-Benz Cars Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Informacja prasowa 4 maja 2016 r. W miejscowości Jawor ma powstać pierwsza w Polsce fabryka silników

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata

Strategia GK Energetyka na lata Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

PATRYK CHAJA SEBASTIAN BYKUĆ

PATRYK CHAJA SEBASTIAN BYKUĆ KLASTRY ENERGII WEDŁUG IMP PAN PATRYK CHAJA SEBASTIAN BYKUĆ Gdańsk 26.04.2017 BARDZO CIEKAWY POMYSŁ Klastry Energii Źródło: https://www.lochemenergie.net/ Udało się w Szwecji, Holandii, Niemczech, Włoszech

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE.

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA 1 HISTORYCZNE PRZESŁANKI DO ZABUDOWY TURBOZESPOŁÓW W OBIEKTACH KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą Paweł PONETA Grupa TAURON TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki publicznej Własna rozlewnia gazu Najwyższa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku diagnostyki obrazowej w Polsce i jego segmentów? Jakie są prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. Prezentacja dla inwestorów. Warszawa, lipiec 2011

SYNEKTIK S.A. Prezentacja dla inwestorów. Warszawa, lipiec 2011 SYNEKTIK S.A. Prezentacja dla inwestorów Warszawa, lipiec 2011 SPIS TREŚCI Zalety inwestycji w akcje Synektik Historia spółki Model biznesowy Rynek ochrony zdrowia Program inwestycyjny Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Nasza szara codzienność Wykorzystanie zielonego bezemisyjnego źródła energii w roli elementu szkieletu proekologicznego

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A.

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A. Profil biznesu INNO-GENE S.A. został powołany w celu stworzenia i zarządzania grupą kapitałową złożoną z podmiotów branży life-science prowadzących działalność specjalistyczną Ideą funkcjonowania grupy

Bardziej szczegółowo

Krótki rys historyczny

Krótki rys historyczny Krótki rys historyczny ELKOP S.A. to Spółka, która działa na rynku od prawie 50-ciu lat. Spółka rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1963 roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego

Bardziej szczegółowo

Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata

Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata 2017-2023 18.05.2017 Wizja Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w perspektywie roku 2023 Grupa PxM odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej

Bardziej szczegółowo

Siemens Sp. z o.o. Profil firmy 2015. www.siemens.pl

Siemens Sp. z o.o. Profil firmy 2015. www.siemens.pl Siemens Sp. z o.o. Profil firmy 2015 www.siemens.pl Profil firmy Międzynarodowy koncern Siemens jest obecny w Polsce już od ponad 130 lat. Firma Siemens Sp. z o.o., utworzona w 1991 roku, jest głównym

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo specjalne

Bezpieczeństwo specjalne Jesteśmy jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych, łączymy produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Świadczymy najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Prezentacja Honorowego Gospodarza. 8 października 2013

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Prezentacja Honorowego Gospodarza. 8 października 2013 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Prezentacja Honorowego Gospodarza 8 października 2013 Kluczowe fakty 1 - Jedna z 25 największych firm generycznych na świecie Pozycja rynkowa - Ponad 1 mld $ obrotu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla przemysłu. Oferta dla zakładów przemysłowych i producentów maszyn. www.industry.siemens.pl

Rozwiązania dla przemysłu. Oferta dla zakładów przemysłowych i producentów maszyn. www.industry.siemens.pl Rozwiązania dla przemysłu Oferta dla zakładów przemysłowych i producentów maszyn. www.industry.siemens.pl Siemens Sp. z o.o. Informacje o Spółce Data powstania: 1991 Siedziba główna: Warszawa, ul. Żupnicza

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Głównym celem zastosowania automatycznego hydraulicznego układu Start -Stop w maszynach budowlanych było zmniejszenie zużycia paliwa

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych PI 090008 Od ponad 50 lat marka Rexroth jest synonimem innowacyjności, rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla wytwarzania energii

Innowacje dla wytwarzania energii Innowacje dla wytwarzania energii 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii udzielone dofinansowanie blisko 300 mln.

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

10- LAT DOŚWIADCZENIA >200 INSTALACJI

10- LAT DOŚWIADCZENIA >200 INSTALACJI CENIONY PRODUCENT & DYSTRYBUTOR INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W INFORMATYCE I APARATURZE MEDYCZNEJ 10- LAT DOŚWIADCZENIA >200 INSTALACJI SYSTEMY INFORMACJI MEDYCZNEJ SPRZĘT & SERWIS DLA RADIOLOGII INFRASTUKTURA

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo