Profil firmy Siemens Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profil firmy 2014. Siemens Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Siemens Sp. z o.o. Profil firmy 2014 Międzynarodowy koncern Siemens jest obecny w Polsce już od ponad 130 lat. Firma Siemens Sp. z o.o., utworzona w 1991 roku, jest głównym jego reprezentantem na naszym rynku. Siemens Sp. z o.o. dysponuje najszerszą na polskim rynku ofertą produktów i usług macierzystego koncernu. Odpowiadając na kluczowe dla polskiej gospodarki kwestie modernizacji infrastruktury przemysłowej i komunalnej, jak również wymogi ochrony środowiska naturalnego, zmiany demograficzne i procesy urbanizacji, Siemens wprowadza na polski rynek najnowocześniejsze rozwiązania i produkty, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom wynikającym z tych uwarunkowań. Siemens jest tym samym jednym z pionierów w ustalaniu standardów technologicznych w różnych dziedzinach przemysłu i infrastruktury. Jako ekspert w wielu dziedzinach angażuje się w promowanie technologii, które zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. Swoimi produktami i usługami przyczynia się do poprawiania jakości życia. Jest odpowiedzialnym i docenianym pracodawcą, aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Działalność Siemensa Sp. z o.o. oparta jest na czterech dużych jednostkach operacyjnych, sektorach, łączących różne branże i działy. Pierwszy z sektorów to Energy, obejmujący wszelkie rozwiązania i produkty związane z wytwarzaniem energii, tak ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych kompletne elektrownie i ich części, turbiny parowe i gazowe, lądowe i morskie turbiny wiatrowe, generatory, automatykę oraz usługi inżynierskie. Oferuje produkty i rozwiązania w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gdzie koncentruje się na systemach wysokiego i średniego napięcia, ich komponentach oraz rozwiązania dla tłoczni gazu. Kolejny sektor to Healthcare, oferujący pełny zakres rozwiązań dla medycyny. Kompleksowe rozwiązania w zakresie diagnostyki in vivo i in vitro obejmują profilaktykę oraz opiekę ciągłą. W zintegrowanej ofercie sektora Healthcare znajduje się ponad 250 gotowych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz terapii. Trzeci sektor to Industry, który reprezentuje nasze kompetencje w zakresie innowacyjnych i przyjaznych środowisku kompleksowych rozwiązań dla przemysłu. Oferując produkty i systemy automatyki, sterowanie przemysłowe, technologie napędów, technikę kontrolno-pomiarową, technikę łączeniową, jak również oprogramowanie dla przemysłu, wyposażamy przedsiębiorstwa w to, czego potrzebują na każdym etapie działania od projektowania, przez rozwój i produkcję, po kompleksowe dostawy i realizowaną z powodzeniem obsługę serwisową. Sektor Infrastructure & Cities to odpowiedź Siemensa na postępujące zmiany demograficzne i urbanizacyjne, rosnącą rolę miast i ich potrzeb. Sektor ten oferuje rozwiązania w zakresie automatyki bezpieczeństwa obiektów, technologii inteligentnego budynku, infrastruktury komunalnej, zarządzania ruchem drogowym oraz szeroko pojętej techniki transportu szynowego, a także automatyki dla operatorów elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego i przesyłowego oraz kompleksowego zasilania obiektów w energię elektryczną w zakresie średniego i niskiego napięcia. Działalność tych sektorów w połączeniu z siłą innowacji i ogólnoświatowym zasięgiem działalności Siemensa stanowi odpowiedź na wymagania stawiane w dzisiejszych czasach. Na rynku polskim umożliwia to Spółce lepszą niż kiedykolwiek orientację na klienta i tym samym dostosowanie oferowanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb podmiotów rynkowych. A dodatkowym atutem firmy jest oferowanie innowacyjnych, najbardziej zaawansowanych technologii we wszystkich dziedzinach swojej działalności, dzięki czemu przyczynia się ona do modernizacji polskiej gospodarki.

2 Kolejny rok w rozwoju firmy Wyniki minionego roku pokazują, że Siemens sprostał trudnym warunkom rynkowym i poradził sobie z efektami spowolnienia gospodarczego w kraju i za granicą. Utrzymany został ubiegłoroczny poziom przychodów ze sprzedaży ich wartość za rok finansowy 2012/2013 wyniosła 1,6 mld zł. Dobrze rokuje znaczący wzrost nowych zamówień, których wpływ był o 28% większy niż w roku poprzednim i zamknął się kwotą 1,9 mld zł. Zatrudnienie na koniec tego okresu wyniosło 1040 osób, pozostając na poziomie roku ubiegłego. W większości obszarów swego działania Siemens Sp. z o.o. zajmuje albo wiodącą pozycję, albo mocną pozycję w czołówce poszczególnych segmentów rynku. Największym sukcesem minionego roku w sektorze Energy jest podpisanie kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego w PGE GiEK S.A., Oddział Elektrociepłownia Gorzów. W zakres projektu wchodzi budowa bloku gazowo-parowego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi w formule EPC pod klucz oraz obsługa serwisowa turbozespołów gazowych przez 12 lat. Znamionowa moc nowego bloku to 138 MWe netto, a jego sprawność 83,93% netto w pracy kogeneracyjnej przy pełnym obciążeniu. Sukcesem ubiegłego roku było podpisanie kontraktu z PEP SA, w ramach którego zbudujemy 2 farmy wiatrowe na północy Polski (w sumie 29 turbin typu SWT , każda o mocy 2,3 MW) o łącznej mocy 66,7 MW. Kontrakt obejmuje też obsługę serwisowej przez 5 lat. Wśród ostatnich naszych osiągnięć ważne miejsce zajmuje kontrakt z rosyjskim przedsiębiorstwem Artikgaz na dostawę 4 agregatów sprężających wodór, każdy o mocy 1,2 MW, dla obszaru wydobycia Samburg w okręgu Jamalskim. W Polsce powstało Centrum Kompetencyjne (CoC) Siemensa dla technologii sprężania gazów przy po-mocy kompresorów tłokowych. Centrum realizuje projekty w Rosji, Egipcie, Holandii i Indiach. Innym ważnym projektem w obszarze energetyki jest kompleksowa dostawa aparatury wysokiego napięcia dla PSE S.A. (stacja Ełk 400 kv). W ramach tego projektu dostarczamy dławiki 400kV, aparaturę łączeniową, przekładniki i ograniczniki przepięć. Dumni jesteśmy także z objęcia pozycji lidera na rynku przesyłu energii w zakresie sprzedaży aparatury wysokich napięć dla stacji napowietrznych w Polsce. Jeśli chodzi o sektor Healthcare, to Siemens po raz kolejny wygrał przetarg Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zakupiła 34 ultrasonografy noworodkowe ACUSON X300 oferujące obrazowanie w trybie standardowym i trójwymiarowym z opcją Dopplera. Kolejnym sukcesem jest dostawa do Centrum Onkologii w Bydgoszczy pierwszego w Polsce, najnowocześniejszego na światowym rynku medycznym skanera hybrydowego MR i PET Biograph mmr oraz nowej generacji skanera hybrydowego PET/CT Biograph mct 20 Excel. Kolejnym ośrodkiem wyposażonym w skaner hybrydowy MR i PET Biograph mmr będzie nowo powstające Laboratorium Obrazowania Medycznego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Biograph mmr to jedyny na świecie skaner, który oferuje jednoczesną akwizycję obrazów morfologicznych, funkcjonalnych i informacji o metabolizmie tkankowym. Na terenie Woj.- skowego Instytutu Medycznego w Warszawie powstanie ośrodek produkcji i dystrybucji radiofarmaceutyków PET. Projekt ten realizowany jest przez firmę Synektik S. A., kilkuletniego partnera Siemensa w Polsce, i obejmuje budowę ośrodka, dostawę wyposażenia, począwszy od cyklotronu poprzez laboratorium gorące, kontrolę jakości do uruchomienia i wdrożenia produkcji. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie powstała pierwsza w Europie pediatryczna sala hybrydowa wyposażona m.in. w zintegrowany dwupłaszczyznowy angiograf Siemensa Artis zee biplane. Sprzęt ten pozwoli na precyzyjne diagnozowanie i operowanie dzieci z najcięższymi wadami serca i umożliwi zupełnie nowe działania śródoperacyjne. Do istotnych osiągnięć Siemensa należy także podpisanie kontraktu z firmą Synevo Polska na dostawę 30 aparatów koagulologicznych (m.in. systemów Sysmex CA-600) do wyposażenia sieci prywatnych laboratoriów na terenie całej Polski. Siemens konsekwentnie umacnia pozycję lidera na polskim rynku przemysłowym. Potwierdzeniem tego są osiągnięcia sektora Industry w minionym roku. W ramach projektów modernizacyjnych dokonano m.in. wymiany starych układów sterowania na nowoczesne jednostki w Volkswagen Motor Polska Polkowice i Fiat Powertrain Technologies Poland Bielsko-Biała oraz wymiany napędów systemów sterowania w Orlen SA w Płocku. W obiektach produkcyjnych Basell Orlen Polyolefins w Płocku zrealizowano kompleksowy projekt systemów automatyki zabezpieczeń oparty na technologii Simatic PCSS 7 ESD. Ogromnym sukcesem jest rozpoczęcie dostaw przekładni mechanicznych do zespołów napędowych dla największych polskich producentów tramwajów, Pesa i Stadler. Dumni jesteśmy też z dostawy największego w Polsce regulowanego zespołu napędowego dla Elektrowni Bełchatów. Jako pierwsi w Europie wdrożyliśmy silniki Simotics FD, prawdziwy przełom w zakresie silników niskiego napięcia do przemienników. Z powodzeniem wprowadziliśmy też na polski rynek nowy sterownik Simatic S oraz rozbudowujemy platformę projektową TIA Portal. Do osiągnięć minionego okresu należy też zamknięcie projektu Czajka największej oczyszczalni we wschodniej Europie obejmującego modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Czajka oraz budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów. Wartym odnotowania osiągnięciem sektora Infrastructure & Cities jest uzyskana w rekordowo krótkim czasie homologacja i terminowa dostawa pierwszych z zakontraktowanej puli 35 pociągów Inspiro dla Metra Warszawskiego. W listopadzie 2012 roku Siemens podpisał kontrakt na dostawę 23 lokomotyw Vectron DC dla DB Schenker. Kontrakt ten jest największym zamówieniem na lokomotywy w Polsce od wielu lat i największym zamówieniem na lokomotywy Vectron na świecie w 2013 r. Siemens dodatkowo zapewni serwis gwarancyjny. Potrójnym sukcesem sektora są kontrakty na systemy zarządzania ruchem dla Poznania, Białegostoku i Rzeszowa, przy czym warto podkreślić, że system dla Poznania był największym zamówieniem Siemensa w tym zakresie na świecie w 2013 r. Miniony rok przyniósł też największy od lat kontrakt w obszarze technologii dystrybucji energii niskich i średnich napięć. Projekt dla KGHM zakłada wykorzystanie technologii najwyższej światowej jakości dostosowanej do potrzeb klienta i bazuje na współpracy wielu jednostek firmy. Siemens utrzymał pozycję lidera rynku technologii zabezpieczeń i wypracował dominującą pozycję na rynku systemów efektywności energetycznej, bazując na własnym, unikalnym modelu PPP i wdrożeniu specjalnej strategii biznesowej.

3 Społeczna odpowiedzialność biznesu Siemens nie ogranicza swojej działalności w Polsce jedynie do sfery biznesowej. Angażuje się także w liczne działania służące polskiemu społeczeństwu, wspierające polską naukę i kulturę. Po raz 18. przyznana została polskim naukowcom ze środowisk politechnicznych Nagroda Siemensa za szczególne osiągnięcia rodzimej myśli technicznej, rozszerzona w 2010 r. również o nagrodę dla studentów-absolwentów automatyki i robotyki. Z naszego wsparcia skorzystali także, już po raz 11., beneficjenci Nagrody Naukowej IV Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wspomagamy także polskich artystów. Po raz 8. przyznano, ustanowioną w 2006 roku, Nagrodę Artystyczną Siemensa, promującą młodych polskich artystów-plastyków absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kontynuujemy też współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, wspierając należącą do niej galerię 144 Grafiki. Wśród wydarzeń kulturalnych sponsorowanych przez Siemensa warto wymienić spektakle baletowe na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej Tańczmy Bacha w choreografiach Emila Wesołowskiego, Georga Balanchine a i Krzysztofa Pastora oraz Hamleta w choreografii Jacka Tyskiego. Także i w tym sezonie artystycznym Spółka jest Sponsorem Strategicznym Mecenasem znanej i docenianej Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Kolejny rok wspieramy również działalność Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w krakowskich Sukiennicach oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Ważnymi dla Siemensa są ponadto projekty, których celem jest wyrównywanie szans oraz integracja społeczna nie pierwszy zatem raz wspomagamy Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, które aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Poprzez istniejący w firmie już od kilku lat Program Wolontariatu Pracowniczego wspieramy zaangażowanie pracowników i ich rodzin w liczne projekty wolontariackie skierowane do osób najbardziej potrzebujących w polskim społeczeństwie. Warto też wspomnieć o zaangażowaniu Siemensa w popularyzację wiedzy z obszaru opieki zdrowotnej. Dzięki naszemu wsparciu powstała seria 12 odcinków Akademii Zdrowia magazynu medycznego emitowanego w TVP Info poświęconego medycynie, diagnostyce i terapii. Społeczna odpowiedzialność firmy przejawia się również w konsekwentnej realizacji polityki Compliance tj. odpowiedzialności i zgodności z zasadami etyki biznesu. Realizując program Compliance, nadrzędną inicjatywę korporacyjną, Siemens dąży do ugruntowania wizerunku firmy działającej w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Podejmuje w tym celu konkretne działania zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak w relacji z zewnętrznym otoczeniem firmy. Organizacja Struktura organizacyjna Spółki regionalnej odzwierciedla strukturę macierzystego koncernu Siemens AG. Jej podstawę stanowi część operacyjna składająca się z 4 sektorów: Energy, Healthcare, Industry i Infrastructure & Cities. Każdy z sektorów jest z kolei podzielony na branże odpowiadające poszczególnym obszarom działania. Uzupełnieniem części operacyjnej są działy i funkcje centralne zapewniające sprawne funkcjonowanie biznesu. Ważnym elementem struktury organizacyjnej Spółki są także jej ośrodki regionalne. W efekcie ostatniej reorganizacji koncernu i likwidacji struktur regionalnych (klastrów) pozycja polskiej Spółki została wzmocniona zostaliśmy jednym z 30 krajów wiodących w koncernie, które łącznie generują 80% światowych obrotów Siemensa.

4 Siemens na mapie Polski Lokalizacja Siemensa Sp. z o.o. Biura firmy znajdują się w wielu miastach Polski. Główna siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Żupniczej 11. Tu, oprócz zarządu firmy i wszystkich jej centralnych funkcji, skupiają się biura branżowe reprezentujące pełen zakres działalności operacyjnej firmy. Bezpośrednią współpracę z klientami, nadzór nad zainstalowanymi urządzeniami i elastyczną opiekę serwisową zapewniają działające na terenie Polski ośrodki regionalne: techniczne i handlowe. I tak w Bielsku-Białej funkcjonuje biuro serwisowe branż Industry Automation oraz Drive Technology. W Elblągu znajdują się biura reprezentujące sektor Energy branże Power Generation oraz Energy Services. W Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu reprezentowane są wszystkie 4 sektory Siemensa: Energy, Healthcare, Industry oraz Insfrastructure & Cities. Kraków, Łódź i Poznań to silne placówki branż przemysłowych i medycznych, w Toruniu natomiast obecni są nasi przedstawiciele sektorów Energy, Industry oraz Infrastructure & Cities. Uzupełnieniem ośrodków Siemensa w Polsce jest rozbudowana sieć firm współpracujących dystrybutorów i partnerów o zróżnicowanym stopniu autoryzacji i kompetencjach. Działalność tych firm stanowi istotny element lokalnej strategii biznesowej. Grupa Siemensa w Polsce Oprócz Spółki Regionalnej na rynku polskim działa grupa firm, powiązanych kapitałowo z koncernem Siemens AG, tworzących wspólnie Grupę Siemensa w Polsce. Są to firmy handlowe, usługowe i produkcyjne, działające w różnych segmentach rynku i uzupełniające ofertę Siemensa o specjalistyczne produkty i usługi usługi finansowe wspomagające sprzedaż i zakup środków trwałych oraz doradztwo finansowe, oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), usługi w zakresie serwisowania i modernizacji dla branży energetycznej oraz aparaty słuchowe oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Siemens Sp. z o.o. pełni rolę koordynującą dla tej grupy. Firmy Grupy Siemensa: Siemens Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. Siemens Industry Software Sp. z o.o. Audio SAT Sp. z o.o. TurboCare Poland S.A. TurboCare Sp. z o.o. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. (50%)

5 Siemens na świecie Siemens w Polsce jest częścią międzynarodowego koncernu Siemens AG firmy z główną siedzibą w Berlinie i Monachium, powstałej w 1847 r., światowego lidera w branży elektrotechnicznej i elektronicznej. Od początku swego istnienia Siemens utożsamiany jest z innowacyjnością, technologiczną pasją, trwałością i bezpieczeństwem swoich usług i produktów, odpowiedzialnością i zaangażowaniem w dostarczanie rozwiązań najwyższej jakości. Wartości te znajdują odzwierciedlenie w głównych kierunkach bieżącej strategii koncernu. Siemens koncentruje się na rynkach dynamicznych, których podstawą rozwoju są innowacje technologiczne. To odzwierciedlenie i kontynuacja pionierskiego ducha założyciela koncernu. Zdobywając nowe rynki, wzmacniamy nasz potencjał innowacyjny dzięki współpracy z zewnętrznymi ośrodkami i ekspertami. Już ponad 1000 projektów badawczych prowadzonych wspólnie z uniwersytetami, instytutami badawczymi i partnerami przemysłowymi umożliwia nam zdobycie wiedzy i doświadczenia cennych dla naszej przyszłej działalności. Koncentracja na dynamicznych, atrakcyjnych rynkach to także sposób na zagwarantowanie stałego, zrównoważonego i efektywnego wzrostu firmy. Przyczynia się do tego również dopasowanie działalności i bieżącej oferty do aktualnych trendów społecznych i rynkowych. Przykładem jest tutaj nasza proekologiczna oferta, która pozwoliła nam osiągnąć w 2013 roku 32,3 mld euro przychodów (stanowiło 43% wszystkich przychodów), a naszym klientom umożliwiła redukcję emisji CO 2 o 332 mln t. Siemens dąży do umocnienia swojej globalnej obecności, ponieważ priorytetem firmy jest bycie poważnym, stabilnym partnerem lokalnym dla swoich klientów na całym świecie. Jesteśmy obecni na rynkach wschodzących, gdzie dzięki inicjatywie SMART oferujemy produkty podstawowe, proste w obsłudze, przystępne cenowo, niezawodne i dopasowane do rynku. Rozwijamy naszą lokalną działalność serwisową, przyczyniając się do większej lojalności klientów i rozbudowy naszego potencjału na przyszłość. Reagujemy na potrzeby naszych klientów i specyfikę rynków, tworząc optymalnie dopasowane do nich technologie i produkty. Podstawą sukcesów Siemensa byli i są pracownicy. Ten ogromny potencjał zbudowany z zaangażowania, kompetencji i osiągnięć blisko 362 tysięcy osób pozwala wypracować imponujące rezultaty 75,9 mld euro obrotów i 4,2 mld euro zysków za 2013 rok. Zrozumiała jest więc troska Siemensa o stały rozwój pracowników, o wzrost ich kompetencji, ich innowacyjności i gotowości do podejmowania wyzwań. Codzienna współpraca w tej międzynarodowej grupie jest stałym źródłem różnorodnych inspiracji i platformą powstawania nowych idei. A przejrzyste zasady działania będące podstawą kultury organizacyjnej firmy pomagają nam w wywiązaniu się ze zobowiązań wobec środowiska i społeczeństw Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza Warszawa tel fax

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w %

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w % RWE w Polsce Grupa RWE w 2008 roku Przychody zewnętrzne w milionach 48 950 Niemcy w milionach 30 694 Poza Niemcami w milionach 18 256 EBITDA w milionach 8 314 Wytwarzanie energii elektrycznej w miliardach

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata 2010-2011 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011 Zrównoważony rozwój w RWE Polska Strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Zarząd RWE Polska zatwierdza kierunek działań strategicznych oraz otrzymuje roczne

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyn Dzisiaj na ipada Pobierz za darmo z AppStore Magazyn dla klientów ABB w Polsce

dzisiaj Magazyn Dzisiaj na ipada Pobierz za darmo z AppStore Magazyn dla klientów ABB w Polsce dzisiaj 1 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyn Dzisiaj na ipada Pobierz za darmo z AppStore Zeskanuj kod QR i korzystaj z elektronicznych publikacji ABB Miasto, które myśli o swoich mieszkańcach

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14 dzisiaj 2 15 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Na styku nauki i biznesu 14 Dobrowolny certyfikat dla większego bezpieczeństwa 9 Ekstremalne warunki prosto z konwertera 24 Zdalny serwis, czyli diagnoza

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna grupa energetyczna

Innowacyjna grupa energetyczna Innowacyjna grupa energetyczna Spis Treści Grupa kapitałowa ENERGA nowoczesna i efektywna ENERGA rekordowe przychody i zyski ENERGA pnie się w rankingach ENERGA firma efektywnie zarządzana ENERGA wiarygodny

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla przemysłu. Oferta dla zakładów przemysłowych i producentów maszyn. www.industry.siemens.pl

Rozwiązania dla przemysłu. Oferta dla zakładów przemysłowych i producentów maszyn. www.industry.siemens.pl Rozwiązania dla przemysłu Oferta dla zakładów przemysłowych i producentów maszyn. www.industry.siemens.pl Siemens Sp. z o.o. Informacje o Spółce Data powstania: 1991 Siedziba główna: Warszawa, ul. Żupnicza

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku PKN ORLEN Marka ORLEN uznana najcenniejszą polską marką w zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Rankingu Najcenniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKTYWNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

ANALIZA AKTYWNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ANALIZA AKTYWNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Wyznaczenie głównych trendów, impulsy patentowe Studia przypadków Zespół w składzie: Andrzej Kaleta Marek Domagała Letycja Sołoducho Grzegorz Jan

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ŚRODOWISKO RWE Polska i RWE Stoen Operator - fakty i liczby SPOŁECZNOŚĆ PROFIL ORGANIZACJI Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem

Bardziej szczegółowo