Lekcje Zespołu 77 TRZY POZIOMY UZYSKANIA KORZYŚCI Z HERBALIFE. W jaki sposób pragniesz polepszyć jakość Twego Ŝycia?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekcje Zespołu 77 TRZY POZIOMY UZYSKANIA KORZYŚCI Z HERBALIFE. W jaki sposób pragniesz polepszyć jakość Twego Ŝycia?"

Transkrypt

1 Lekcje Zespołu 77 POZDRAWIAM I WITAMY W DRUśYNIE! TO JEST TAKIE PROSTE! TO DZIAŁA! TO MOśE DZIAŁAĆ RÓWNIEś DLA CIEBIE! TRZY POZIOMY UZYSKANIA KORZYŚCI Z HERBALIFE W jaki sposób pragniesz polepszyć jakość Twego Ŝycia? Poziom 1: Poprawa zdrowia przy minimalnych kosztach Być moŝe nie jesteś obecnie zainteresowany prowadzeniem swego własnego biznesu, ale chciałbyś uzyskać dobre samopoczucie, mieć więcej energii, nauczyć się kontrolowania swojej wagi, polepszyć swoje zdrowie. Jest to więc wariant specjalnie dla Ciebie. Zostań hurtowym uŝytkownikiem produktów i uzyskaj przyjemność z wyników stosowania wszystkich produktów HERBALIFE. MoŜesz uzyskać rabat od 25 do 42%. Rozpocznij od podpisania Międzynarodowej Umowy Dystrybucyjnej, a następnie dokonaj zakupu po minimalnych kosztach, tj. na 42 %. Poziom 2: MoŜesz rozpocząć prowadzenie własnego niewielkiego biznesu, osiągając dodatkowy dochód rzędu zł miesięcznie. Pragniesz uzyskiwać dodatkowy, stały dochód, nie przerywając zajęć, którymi zajmujesz się w swojej podstawowej pracy, lecz mając w dalszej perspektywie osiągnięcie finansowej niezaleŝności w ciągu następnych 5 10 lat (niezaleŝność finansowa oznacza, Ŝe moŝesz utrzymać się korzystając tylko z własnych zasobów materialnych)? W tej sytuacji jest to wariant właśnie dla Ciebie. Podstawą Twojej działalności będzie zorganizowanie i obsługa Grupy UŜytkowników, dzięki czemu uzyskasz szybki dochód. Rozpocznij od podpisania Międzynarodowej Umowy Dystrybucyjnej i przeszkolenia, zorganizowanego przeze mnie, Twojego sponsora i trenera. Poziom 3: MoŜesz zostać bogatym człowiekiem (całkowita niezaleŝność finansowa) Jeśli pragniesz zbudować karierę, Ŝeby uzyskać pełną niezaleŝność finansową w ciągu najbliŝszych 1 10 lat? W tym przypadku jest to wariant dla Ciebie.

2 Podstawą Twego działania będzie szybkie zorganizowanie, w krótkim czasie, swojej własnej organizacji marketingowej, przy wykorzystaniu nowoczesnych, intensywnych i zmasowanych metod reklamy i systemu specjalistycznego szkolenia i duplikacji. Rozpocznij od podpisania Międzynarodowej Umowy Dystrybucyjnej, intensywnego przeszkolenia pod moim kierunkiem. Jako Twój sponsor i trener pomogę Ci przygotować indywidualny plan Twego działania. Uzyskasz teŝ prawo do uczestniczenia w Fokus grupie (???). ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ TEGO ROZDZIAŁU, USTAL SPOTKANIE ZE SWOIM SPONSOREM I POINFORMUJ GO, KTÓRYM POZIOMEM OSIĄGANIA KORZYŚCI (POLEPSZANIA POZIOMU SWEGO śycia) JESTEŚ ZAINTERESOWANY! GRATULUJĘ WYBORU! I to wszystko, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu znajduje się w granicach osiągalności! Program, który wybierasz jest dostępny dla kaŝdego, niezaleŝnie od poziomu wykształcenia, zdobytych doświadczeń, profesji, przekonań religijnych, płci, przynaleŝności rasowej czy języka, którym się posługujesz. JEST TO PROGRAM DLA KAśDEGO! Podręcznik 20 Kroków i System LEKCJI Zespołu 77 oraz moja osoba dostarczą Ci wszystkiego, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Pozostaje Ci jedynie podjecie decyzji i zobowiązanie się do tego, aŝeby konsekwentnie dąŝyć do osiągnięcia swoich celów i spełnienia marzeń! Wymagać będzie od Ciebie spełnienia kilku prostych rzeczy: 1. Uzyskania własnych REZULTATÓW, wynikających ze stosowania produktów. 2. Włączenia się do systemu SZKOLENIA. 3. PRACY. Jednym ze sposobów osiągnięcia twego sukcesu jest zapoznanie się z procesem DUPLIKACJI wysiłków i działań. Niniejszy program trenerski (zestaw Lekcji Zespołu 77) nauczy Cię nie tylko w jaki sposób moŝesz zorganizować swoją własną organizację marketingową (druŝynę liderów biznesu), ale równieŝ tego, w jaki sposób ROZWIJAĆ swój biznes na szczeblu lokalnym, regionalnym i światowym, pracując tam, gdzie Ci to odpowiada (w swoim biurze, w domu, w firmie lub w innym dowolnym miejscu). Program trenerski składa się z kilku podstawowych Lekcji, którymi Ty i Twoja druŝyna będziecie się kierować, krok po kroku, w celu stworzenia stabilnego i solidnego biznesu. Bardzo szybko dowiesz się, w jaki sposób zostać Supervisorem i umiejętnie posługiwać się Planem Marketingowym w swoim własnym interesie

3 Dostęp do informacji i dokładny plan reklamy to OBOWIĄZKOWE elementy zbudowania Twojego biznesu. System Lekcji, Internet, ja Twój SPONSOR dostarczą Ci wszelkich środków technicznych, niezbędnych do zbliŝenia się ku Twoim celom! Sprawdzone plany reklamy, konferencje telefoniczne i internetowe, lokalny system pomocy, międzynarodowe imprezy firmowe - to tylko niewielka część pomocy, słuŝącej rozwojowi Twojego własnego biznesu. Jeśli wybrałeś 3-ci Poziom, to bardzo waŝnym elementem rozwoju Twego biznesu będzie uczestnictwo w telekonferencjach oraz szkoleniach stacjonarnych typu STS oraz warsztatach szkoleniowych. Są to miejsca, gdzie uzyskasz wiedzę, inspirację oraz poznasz doświadczenie innych, co jest bardzo pomocne w ulepszaniu jakości Ŝycia! Cieszę się, Ŝe decydujesz się rozpocząć powaŝną pracę. Ja równieŝ jestem gotowy(a) nauczyć Cię tego!!! Pracować blisko Ciebie! Będziemy powoli i dokładnie, krok po kroku, posuwać się do przodu. Nie pomijając szczegółów, poniewaŝ są one bardzo waŝne. Czasami moŝe nie być to łatwe. MoŜesz być czasem zmęczony(a), poniewaŝ będziemy naprawdę wiele pracować. Jeśli jednak jesteś gotowy(a), to ja równieŝ jestem gotowy(a). Jeśli nie jesteś, to ja i tak Cię lubię, niezaleŝnie od wszystkiego. Będę pracować z Tobą, a Ty indywidualnie ze swoimi powaŝnymi (tymi, którzy gotowi są robić to, czego będziesz ich uczył) Dystrybutorami, zaś oni następnie ze swoimi... Jest to bardzo waŝny moment. Tak więc, gdy będzie trzeba, będę RAZEM Z TOBĄ szkolić Twoją pierwszą linię. Jeśli zgadzasz się pracować wspólnie, w ramach pogłębionego programu trenerskiego, to oznacza, Ŝe niezbędne będzie wykonywanie kaŝdego szczegółu. Dobrowolnie. Nie zawsze uda się to za pierwszym razem. WaŜne, Ŝe będziemy razem systematycznie i według planu szli do przodu. Nasze wymagania to: - pełne ZAUFANIE; - UCZCIWOŚĆ we wzajemnych stosunkach; - systematyczna i rzetelna praca; - umiejętność stałego przestrzegania realizacji 90 dniowego Planu bez względu na pogodę i inne, być moŝe BARDZO WAśNE przyczyny; - wzajemne POSZANOWANIE

4 Musisz zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe jest to Twój WŁASNY, PRZYSZŁY, MIĘDZYNARODOWY BIZNES. Nie mogę określić, jak szybko musisz posuwać się do przodu. Jeśli będziesz traktować tę prace jak HOBBY to będziesz mieć równieŝ tylko HOBBY pieniądze. Pamiętaj, Ŝe chcesz POLEPSZYĆ SWOJE śycie I OSIĄGNĄĆ NIEZALEśNOŚĆ dla siebie i swoich bliskich. Czy jest na świecie coś bardziej cennego? I jeszcze jeden wymóg bądź OPTYMISTĄ! To jest waŝne. To pierwszy krok. Proszę, nie czytaj tego dalej, ale wróć i przeczytaj jeszcze raz uwaŝnie wszystko od początku. Porozmawiaj ze swoimi bliskimi. Musisz koniecznie, z wyczuciem, porozmawiać z kaŝdym z nich. Z mojej strony chcę, abyś sam(a) przemyślał(a) kaŝdy szczegół. Nie naleŝy się bać niczego! Jeśli czegoś nie zrozumiesz, pytaj, proszę, tak długo, dopóki nie wyjaśnisz sobie wszystkich spraw! Program trenerski to bardzo elastyczny program szkoleniowy! Jeśli wybrałeś(aś) Poziom 1, a w czasie szkolenia zdecydujesz się przejść na Poziom 2 lub 3, to po prostu poinformuj mnie o tym. Chętnie Ci pomogę. DZIEL się, proszę, swoimi przemyśleniami i wątpliwościami ze mną. Jestem Twoim partnerem i moŝesz na mnie liczyć! Jestem bardzo podekscytowany(a)!!! Jest teraz dobry czas na rozwinięcie własnego biznesu. Firma HERBALIFE osiągnęła obrót MILIARDA DOLARÓW w ciągu 16 lat. W ciągu następnych czternastu lat wzrosła do CZTERECH MILIADÓW DOLARÓW. Jest to trzykrotny wzrost w krótszym czasie! W perspektywie następnych kilku lat chcemy osiągnąć PIĘĆ, a potem DZIESIĘĆ MILIARDOW DOLARÓW a to oznacza szanse biznesowe dla kolejnych kilku milionów dystrybutorów! MoŜesz skorzystać z tej SZANSY! Bierzmy się do działania! Praca z Tobą przynosi mi radość, lecz łączy się teŝ z odpowiedzialnością! Jest równieŝ dla mnie zaszczytem spełnianie roli trenera osoby, dysponującej ogromnym potencjałem. Chce, abyś zrozumiał(a), Ŝe słuŝę Ci pomocą. Popieram Cię zarówno wtedy, kiedy odnosisz sukcesy, ale równieŝ wtedy, gdy jesteś zrezygnowany(a), wątpiący(a)

5 Moim zadaniem jest WSPÓLNE rozwijanie moŝliwie największego potencjału, wierzę w Ciebie. Tak więc podąŝajmy do celu wytrwale i z poczuciem wartości upływającego czasu. Ludzie ZAWSZE podąŝają za silnym i dynamicznym przywódcą, za tym kto osiąga WIĘCEJ. NieprawdaŜ?! Podobieństwa się przyciągają, dlatego teŝ za Tobą będą podąŝali Ci, którzy chcą tego samego. Wszystkie trudności, na które napotykasz w Ŝyciu, czynią Cię SILNIEJSZYM i MĄDRZEJSZYM. Dlatego teŝ dobrze, Ŝe coraz głębiej uświadamiasz sobie sens Twojego Ŝycia, walczysz i pokonujesz trudności. Tak więc zaczynajmy działać z pieśnią na ustach! Zaczniemy od PRZEGLĄDU TWOJEGO BIZNESU. Następnie będziemy zastanawiali się nad najdrobniejszymi szczegółami, aŝ do regulaminu dnia i rzeczowego zaplanowania działań. Będzie bardzo ciekawie! Pragnę, Ŝebyś był(a) otwarty(a) na przyjęcie wiedzy i nowych informacji. Zaczniemy od ponownego przyjrzenia się Twojemu Biznesowi. Musisz SZYBKO i NIEZAWODNIE NAUCZYĆ SIĘ: utrzymywać minimalny obrót osobisty 550 PPV poprzez : osobiste stosowanie produktów obsługę niewielkiej bazy klientów ok. 7 osób Aby było to realne musisz nauczyć się: pozyskiwać klientów wybraną metodą pracy opiekować się swoimi klientami, aby mogli uzyskiwać upragnione rezultaty. Pamiętaj: klient, który nie ma rezultatów odchodzi. Jest to Twój minimalny, stabilny biznes w zakresie SprzedaŜy Produktów. Czy znasz osoby, które mogą być zainteresowane zarabianiem ok zł w wolnych chwilach? Takich osób będziesz spotykać coraz więcej! - 5 -

6 KLUCZEM do twojego biznesu jest DUPLIKACJA! Musisz koniecznie nauczyć się sponsorowania 1-7 Dystrybutorów MIESIĘCZNIE i szkolenia ich. W dalszych lekcjach nauczysz się jak zorganizować zdecydowaną akcję rekrutacyjną, aby w krótkim czasie utworzyć 7 osobowy zespół. Czego masz ich uczyć? Tego wszystkiego, czego obecnie Ty się uczysz: w jaki sposób zarabiać 1000 zł, jak pracować, korzystając ze sprawdzonych metod, by osiągnąć swoje cele Ŝyciowe. Kiedy juŝ zadziała DUPLIKACJA, zaczniesz zarabiać DUśE PIENIĄDZE w postaci Premii Królewskich od Firmy! Jak w przybliŝeniu wyliczać wysokość Premii Królewskiej Herbalife? 5% Premii Królewskiej od 550 punktów Twojego Supervisora to ok. 165 zł (z 1000 VP to ok. 300 zł brutto) Zobacz jak to będzie wyglądać, gdy zaczniesz swój biznes i następnie będziesz go powielał z liczbą 7. Faza 1 pierwszy Plan 90-dniowy Uczysz się jak w ciągły i stabilny sposób uzyskiwać obrót osobisty 550 PPV (produkty zamawiane na własne ID). T Y 7 klientów Twoje dochody na tym etapie w zaleŝności od posiadanego rabatu i własnej konsumpcji mogą wynosić kilkaset złotych. Przyjmijmy na potrzeby tego przykładu, Ŝe wyniesie on średnio ok. 500 zł/miesięcznie

7 Faza 2 kolejny plan 90-dniowy (lub 2 plany) Uczysz się sponsorowania i włączania swoich dystrybutorów do systemu wsparcia. Tworzysz swój pierwszy 7 osobowy Zespół 77 Zaczyna się proces duplikacji. Kwalifikujesz się na poziom Supervisora. TY Na początku Twój Zespól 77 moŝe równieŝ wyglądać następująco: TY WaŜne, aby utworzyć zespół stosunkowo szybko, aby uczestniczący w nim dystrybutorzy byli na podobnym etapie rozwoju swojego biznesu. Gdy zostajesz Supervisorem Twoje dochody ze sprzedaŝy rosną i dodatkowo uzyskujesz dochody z tytułu obrotu podległych dystrybutorów

8 W uproszczeniu Twoje dochody na poziomie Supervisora mogą wyglądać następująco: - ze sprzedaŝy osobistej 1000 zł - z obrotu dystrybutorów 7x500 = 3500 zł Razem 4500 zł Pamiętaj, Ŝe jest to tylko symulacja i rzeczywista sytuacja moŝe znacząco odbiegać od tego przykładu. Faza 3 dalsze plany 90-dniowe Doskonalisz swoje umiejętności jako lider zespołu Twoi kolejni dystrybutorzy awansują na poziom Supervisora Duplikacja rozszerza się na głębsze poziomy. Jeśli 7 Supervisorów z Twojej pierwszej linii zduplikuje Twoje działania, to w drugiej linii będzie 49 osób. Jeśli dasz sobie odpowiedni czas na pracę z organizacją i duplikacja przeniesie się do 3 linii to będzie w niej kolejne 7 x 49 = 343 osoby, co da razem na 3 poziomach liczbę 399 osób. Takiego schematu juŝ nie sposób narysować na tej kartce. Musisz uŝyć wyobraźni! Jaki to da obrót i jaki dochód? Jeśli kaŝdy z 399 Superwisorów osiągnie obrót 550 VP to łączny obrót Twojej organizacji z trzech poziomów wyniesie 399 x 550 = VP. Taki obrót organizacji plus odpowiednie obroty osobiste kwalifikują Cię na poziom President s Team. Jeśli jako Supervisor uzyskujesz w miesiącu ponad 2500 TVP (Całkowity Obrót Osobisty) to Twoja 5% Premia Królewska od VP wyniesie ok zł. Doliczając tylko 2% Bonusu Produkcyjnego (moŝliwe jest do 7%), Twoja premia wzrasta o ok zł, co razem daje ok zł/miesięcznie! - 8 -

9 Twój CEL biznesowy to organizacja Supervisorów na minimum trzech poziomach, z których kaŝdy osiąga minimalny obrót 550 PPV. W praktyce w Twojej organizacji będziesz miał swoich Dystrybutorów oraz cztery grupy Supervisorów z róŝnymi poziomami obrotów: Grupa 1 - zero lub poniŝej 550 PPV Grupa PPV Grupa 3 od 1100 do ponad VP (wielokrotność 550 VP z obrotu podległych dystrybutorów) Grupa 4 Supervisorzy o róŝnych obrotach nie budujący organizacji. WaŜne, abyś do wszystkich tych grup odnosił się z jednakowym szacunkiem i z wszystkimi pracował, ale najwięcej czasu przeznaczał na pracę z 3 grupą. W grupie tej Supervisorzy są nastawieni na budowanie organizacji i jeśli od początku wytworzysz nawyk pracy z siedmioma dystrybutorami i zaszczepisz go w swojej organizacji, to impet rozwoju organizacji jaki wytworzysz przekroczy Twoje wyobraŝenia. Średni czas kwalifikacji na Supervisora wynosi 6 miesięcy, co daje średni obrót dystrybutora 5000:6=833,3 VP/miesiąc. Zatem Supervisor, który co 90 dni sponsoruje 7 nowych, aktywnych dystrybutorów, pracuje w praktyce równolegle z dwoma takimi zespołami czyli grupą 14 dystrybutorów. Daje to obrót osobisty x 833,3 = TVP Jeśli 20% z całej grupy 399 Supervisorów będzie tak aktywnie rozwijać biznes, to całkowity obrót organizacji wyniesie: - 80 osób x = VP osób x 550 = VP Razem VP Łącznie 5% Premii Królewskiej plus 2% Bonusu Produkcyjnego daje premię w wysokości zł miesięcznie. Prawda, Ŝe niemoŝliwe? A jednak! Takie i większe dochody są juŝ wypłacane w Herbalife nie jednemu dystrybutorowi

10 Liczby poraŝają wyobraźnię! Nie bój się marzeń! W jaki sposób to osiągniesz? Nauczysz się SAM(a) i pozyskasz do biznesu inne osoby. Jest to proces wybiórczy: kontaktujesz się z ludźmi, nikogo nie namawiasz, wybierasz te osoby, które albo kupują produkty, albo są zainteresowane moŝliwościami biznesowymi. WaŜne, abyś to zrozumiał(a). WaŜne jest równieŝ, Ŝebyś zrozumiał(a), iŝ nie ma potrzeby czekania, aŝ zostaniesz mistrzem sprzedaŝy i szkolenia innych osób. Będę pomagać Tobie w szkoleniu Twoich ludzi aŝ do momentu, dopóki nie staniesz się PEWNY(A) i SAMODZIELNY(A). Twój biznes składa się z trzech części: ZORGANIZOWANIA grupy UŜytkowników Produktów, SPONSOROWANIA Dystrybutorów, WYSZKOLENIA obu powyŝszych grup: - UŜytkowników Produktów jak dbać o zdrowie, - Dystrybutorów jak dbać o zdrowie i uzyskać niezaleŝność finansową. PoniewaŜ jesteś najwaŝniejszą osobą w Twoim biznesie, musisz koniecznie sam(a) stosować produkty! Jest to jak opłata za czynsz lub zakup chleba! OBOWIĄZKOWE! Musisz koniecznie mieć plan, jak zrobić to w KAśDYM MIESIĄCU. A teraz poczęstuj się herbatką Thermojetics, odetchnij, wróć i przejrzyj Lekcję nr 1. Zadanie: Oblicz wysokość swojego dochodu, jeŝeli nauczyłeś(aś) tylko trójkę Supervizorów w jaki sposób osiagać 550 PPV, a kaŝdy z nich przeszkoli równieŝ po 3 Supervisorów osiągających obrót 550 PPV i oni równieŝ po trzech!

11 TY S S S S S S S S S S S S 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS Jak to wyliczyć? 1. Policz liczbę Supervisorów. 2. Policz całkowity obrót Supervisorów. 3. Ustal wysokość premii w PLN za jednego Supervisora. Pamiętasz? 5% Premii Królewskiej od 550 PPV Twojego Supervisora to ok. 165 zł 4. Nie zapominaj, Ŝe przy obrocie Twojej organizacji (trzech linii Supervisorów), wynoszącym ponad punktów moŝesz otrzymać dodatkowy, 2% bonus! 5. PomnóŜ ilość Supervisorów razy wysokość premii. 6. Dolicz jeszcze dochód z osobistej sprzedaŝy. Uśmiechasz się? ;) Podsumowanie Zapoznałeś/aś się z dwoma planami duplikacji: jeden oparty na liczbie 7 drugi oparty na liczbie 3 Sam zdecyduj jaki model chcesz powielać i daj sobie na to dwa lata! Potem zdecyduj co dalej

12 Powtórzmy krótko tą lekcję. Czym jest Zespół 77? To Zespół 7 Dystrybutorów, z których kaŝdy ma 7 klientów. To taktyka budowy wielkiej organizacji dystrybucyjnej w oparciu o duplikację osobistego obrotu 550 PPV. Jakie fazy rozwoju musisz przejść? Faza 1 pierwszy Plan 90-dniowy Nauczenie się osiągania osobistego obrotu 550 PPV Faza 2 kolejny 1 lub 2 Plany 90-dniowe Nauczenie się tworzenia Zespołów 77 oraz kwalifikacja na Supervisora Faza 3 następne Plany 90-dniowe Duplikacja Zespołów

PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE: Imię: Kiedy zacząłem? Telefon: Email: MÓJ SPONSOR: Telefon: Telefon: Email:

PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE: Imię: Kiedy zacząłem? Telefon: Email: MÓJ SPONSOR: Telefon: Telefon: Email: PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE: Imię: Kiedy zacząłem? Telefon: Email: MÓJ SPONSOR: Imię: Telefon: Telefon: Email: ZAWARTOŚĆ: Krok 1: Rejestracja i podpisanie umowy z Herbalife Krok 2: Przestudiuj Broszurę

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez 1 P L A N M A R K E T I N G O W Y

rekomendowany przez 1 P L A N M A R K E T I N G O W Y rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y 1 SPIS TREŚCI Witaj w FM GROUP! Pierwszy Plan Marketingowy Wstęp Poznaj FM GROUP Marketing wielopoziomowy Złote zasady sprzedaży Dlaczego warto zostać

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y

rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y 1 SPIS TREŚCI Witaj w FM GROUP! Pierwszy Plan Marketingowy Wstęp Poznaj FM GROUP Marketing wielopoziomowy Złote zasady sprzedaży Dlaczego warto zostać

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA. www.betterware.pl

PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA. www.betterware.pl PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA www.betterware.pl Nasza historia Był rok 1928......we wschodnim Londynie Albert Edward Clark i Edward Ernest Willis założyli firmę Betterwear. Bezpośrednia sprzedaż sprzętu i

Bardziej szczegółowo

KATALOG MARKETINGOWY

KATALOG MARKETINGOWY KATALOG MARKETINGOWY MYŚL pozytywnie UFAJ swoim możliwościom WIERZ w marzenia MIEJ ODWAGĘ, by je realizować 01 02 03 Firma /str. 5 Kariera /str. 21 Lou Pre International to stabilna firma, która oferuje

Bardziej szczegółowo

FM GROUP. Plan Marketingowy. przewodnik w drodze do sukcesu MAGNOLII ORCHIDEI GWIAZD

FM GROUP. Plan Marketingowy. przewodnik w drodze do sukcesu MAGNOLII ORCHIDEI GWIAZD FM GROUP Plan Marketingowy przewodnik w drodze do sukcesu 2014 Z P R S Z M Y D O N S Z Y C H K L U B Ó W MGNOLII ORCHIDEI GWIZD P L N M R K E T I N G O W Y FM GROUP POLSK Spis treści Klucz do sukcesu Klucz

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

Lepszy Networker. że nie możesz nic w niej zmieniać.

Lepszy Networker. że nie możesz nic w niej zmieniać. Lepszy Networker czyli 5 niezbędnych kroków, dzięki którym zrozumiesz jak rozwijać swój biznes MLM w nowoczesny sposób i skończyć z ograniczeniami tej branży raz na zawsze Copyright by Michał Kidziński,

Bardziej szczegółowo

21,9 najczęstszych. błędów przedsiębiorców. [Łukasz Schab www.marketingaudit.pl] Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia.

21,9 najczęstszych. błędów przedsiębiorców. [Łukasz Schab www.marketingaudit.pl] Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia. 21,9 najczęstszych błędów przedsiębiorców. Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia. Napoleon Bonaparte [Łukasz Schab www.marketingaudit.pl] Wstęp Drogi Czytelniku W piękne późno wiosenne popołudnie,

Bardziej szczegółowo

Sławomir Luter. Trening. Mistrzowski umysł Network Marketingu

Sławomir Luter. Trening. Mistrzowski umysł Network Marketingu Sławomir Luter Trening Mistrzowski umysł Network Marketingu Łódź 2013 2 Copyright by Sławomir Luter 2013 Wydanie I ISBN 978-83-923071-2-9 Łódź 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tego wydania

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

Discover WellStar. Success Planer. Modul 1 WellStar Faststart. Uwolnij swój potencjał

Discover WellStar. Success Planer. Modul 1 WellStar Faststart. Uwolnij swój potencjał Discover WellStar Success Planer Uwolnij swój potencjał Modul 1 WellStar Faststart Tak, uda Ci się! Witam, To zaszczyt, że mogę Cię powitać w WellStar, firmie która jest światowym liderem w Bionicznej

Bardziej szczegółowo

MARKETING 4 GENERACJI

MARKETING 4 GENERACJI MARKETING 4 GENERACJI poleca: Daniel Kubach MARKETING czwartej generacji Klient jest coraz bardziej wymagający i oczekuje nie tylko dobrego produktu, wzorowej obsługi, ale również czegoś więcej bonusu,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Marketer

Profesjonalny Marketer Profesjonalny Marketer 2 Profesjonalny Marketer Copyright 2015 Piotr Idzik Profesjonalny Marketer 3 Tytuł Profesjonalny Marketer Autor Piotr Idzik Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwalam na bezpłatne kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego.

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Gdy urządzenie pomimo Twoich wszelkich starań nie działa, sięgnij po instrukcję obsługi Tak widzę świat marketingu. Ten biznes jest robiony w większości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. 4filar.pl - bezpieczna firma na przyszłość

WPROWADZENIE. 4filar.pl - bezpieczna firma na przyszłość WPROWADZENIE 4filar.pl - bezpieczna firma na przyszłość Pracujemy, by zapewnić sobie stabilność zawodową, a naszym Bliskim finansowe bezpieczeństwo. Odkładamy oszczędności na realizację marzeń i nieprzewidziane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Steve Kaufmann. The Linguist. Osobisty przewodnik do nauki języka. Jak uczyć się języka

Steve Kaufmann. The Linguist. Osobisty przewodnik do nauki języka. Jak uczyć się języka Steve Kaufmann The Linguist Osobisty przewodnik do nauki języka Tytuł oryginału The Linguist: A personal guide to language learning How to learn a language Tłumaczenie z języka angielskiego Grzegorz Łobiński

Bardziej szczegółowo

9 nawyków dla skutecznego Network Marketingu

9 nawyków dla skutecznego Network Marketingu KTO JESZCZE CHCE ZARABIAĆ WIĘCEJ PIENIĘDZY MNIEJSZYM NAKŁADEM ENERGII, PIENIĘDZY I CZASU? 9 nawyków dla skutecznego Network Marketingu Lektura obowiązkowa dla przedsiębiorców działających w oparciu o Network

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007 Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Nr zamówienia: 996620-20110608 Nr Klienta: 1213056 Data realizacji: 08.06.2011 Zapłacono: 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Darmowy kurs internetowy. ZamykAnia Sprzedaży

Darmowy kurs internetowy. ZamykAnia Sprzedaży Darmowy kurs internetowy BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Sztuka ZamykAnia Sprzedaży Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy. ~Brian Tracy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki KLUCZ DO SUKCESU. www.bcp.org.pl www.owes.bcp.org.pl

Dobre praktyki KLUCZ DO SUKCESU. www.bcp.org.pl www.owes.bcp.org.pl Dobre praktyki KLUCZ DO SUKCESU www.bcp.org.pl www.owes.bcp.org.pl Spis treści: 1. EKONOMIZACJA: 1.1. KSIĘGOWOŚĆ 1.2. WINDYKACJA 1.3. DORADZTWO I SZKOLENIA 2. Proces ekonomizacji 3. nasze USŁUGI I pomoc

Bardziej szczegółowo

Inwestycyjny poradnik bogatego ojca

Inwestycyjny poradnik bogatego ojca Inwestycyjny poradnik bogatego ojca W co inwestuje klasa wyŝsza, średnia i niŝsza tego nie robi! Robert T. Kiyosaki oraz Sharon L. Lechter CPA Pozbądź się trudności finansowych oraz spraw, Ŝeby pieniądze

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Więc Zaczynamy! Grupy Wsparcia! Koniecznie Dodaj je do zakładki ulubione po lewej stronie paska nawigacyjnego na stronie Facebook a jeśli

Więc Zaczynamy! Grupy Wsparcia! Koniecznie Dodaj je do zakładki ulubione po lewej stronie paska nawigacyjnego na stronie Facebook a jeśli Witaj i Baw Się Dobrze! Jeśli otrzymałeś dostęp do tej strony to znaczy, że już jesteś w jednym zespole i gramy do jednej bramki. Prawdopodobnie to ja albo któryś z moich kluczowych graczy zaprosił Cię

Bardziej szczegółowo

Podjąłeś decyzję o współpracy z Earth Power International i teraz stałeś się przedsiębiorcą, więc pamiętaj o kilku zasadach:

Podjąłeś decyzję o współpracy z Earth Power International i teraz stałeś się przedsiębiorcą, więc pamiętaj o kilku zasadach: 1 THE WAY TO SUCCESS WSTĘP Marketing sieciowy nie jest idealny... Jest po prostu lepszy. Cieszymy się, że podjąłeś decyzję o wzięciu odpowiedzialności za swoje życie i przyszłość. W odróżnieniu od innych

Bardziej szczegółowo