Lekcje Zespołu 77 TRZY POZIOMY UZYSKANIA KORZYŚCI Z HERBALIFE. W jaki sposób pragniesz polepszyć jakość Twego Ŝycia?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekcje Zespołu 77 TRZY POZIOMY UZYSKANIA KORZYŚCI Z HERBALIFE. W jaki sposób pragniesz polepszyć jakość Twego Ŝycia?"

Transkrypt

1 Lekcje Zespołu 77 POZDRAWIAM I WITAMY W DRUśYNIE! TO JEST TAKIE PROSTE! TO DZIAŁA! TO MOśE DZIAŁAĆ RÓWNIEś DLA CIEBIE! TRZY POZIOMY UZYSKANIA KORZYŚCI Z HERBALIFE W jaki sposób pragniesz polepszyć jakość Twego Ŝycia? Poziom 1: Poprawa zdrowia przy minimalnych kosztach Być moŝe nie jesteś obecnie zainteresowany prowadzeniem swego własnego biznesu, ale chciałbyś uzyskać dobre samopoczucie, mieć więcej energii, nauczyć się kontrolowania swojej wagi, polepszyć swoje zdrowie. Jest to więc wariant specjalnie dla Ciebie. Zostań hurtowym uŝytkownikiem produktów i uzyskaj przyjemność z wyników stosowania wszystkich produktów HERBALIFE. MoŜesz uzyskać rabat od 25 do 42%. Rozpocznij od podpisania Międzynarodowej Umowy Dystrybucyjnej, a następnie dokonaj zakupu po minimalnych kosztach, tj. na 42 %. Poziom 2: MoŜesz rozpocząć prowadzenie własnego niewielkiego biznesu, osiągając dodatkowy dochód rzędu zł miesięcznie. Pragniesz uzyskiwać dodatkowy, stały dochód, nie przerywając zajęć, którymi zajmujesz się w swojej podstawowej pracy, lecz mając w dalszej perspektywie osiągnięcie finansowej niezaleŝności w ciągu następnych 5 10 lat (niezaleŝność finansowa oznacza, Ŝe moŝesz utrzymać się korzystając tylko z własnych zasobów materialnych)? W tej sytuacji jest to wariant właśnie dla Ciebie. Podstawą Twojej działalności będzie zorganizowanie i obsługa Grupy UŜytkowników, dzięki czemu uzyskasz szybki dochód. Rozpocznij od podpisania Międzynarodowej Umowy Dystrybucyjnej i przeszkolenia, zorganizowanego przeze mnie, Twojego sponsora i trenera. Poziom 3: MoŜesz zostać bogatym człowiekiem (całkowita niezaleŝność finansowa) Jeśli pragniesz zbudować karierę, Ŝeby uzyskać pełną niezaleŝność finansową w ciągu najbliŝszych 1 10 lat? W tym przypadku jest to wariant dla Ciebie.

2 Podstawą Twego działania będzie szybkie zorganizowanie, w krótkim czasie, swojej własnej organizacji marketingowej, przy wykorzystaniu nowoczesnych, intensywnych i zmasowanych metod reklamy i systemu specjalistycznego szkolenia i duplikacji. Rozpocznij od podpisania Międzynarodowej Umowy Dystrybucyjnej, intensywnego przeszkolenia pod moim kierunkiem. Jako Twój sponsor i trener pomogę Ci przygotować indywidualny plan Twego działania. Uzyskasz teŝ prawo do uczestniczenia w Fokus grupie (???). ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ TEGO ROZDZIAŁU, USTAL SPOTKANIE ZE SWOIM SPONSOREM I POINFORMUJ GO, KTÓRYM POZIOMEM OSIĄGANIA KORZYŚCI (POLEPSZANIA POZIOMU SWEGO śycia) JESTEŚ ZAINTERESOWANY! GRATULUJĘ WYBORU! I to wszystko, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu znajduje się w granicach osiągalności! Program, który wybierasz jest dostępny dla kaŝdego, niezaleŝnie od poziomu wykształcenia, zdobytych doświadczeń, profesji, przekonań religijnych, płci, przynaleŝności rasowej czy języka, którym się posługujesz. JEST TO PROGRAM DLA KAśDEGO! Podręcznik 20 Kroków i System LEKCJI Zespołu 77 oraz moja osoba dostarczą Ci wszystkiego, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Pozostaje Ci jedynie podjecie decyzji i zobowiązanie się do tego, aŝeby konsekwentnie dąŝyć do osiągnięcia swoich celów i spełnienia marzeń! Wymagać będzie od Ciebie spełnienia kilku prostych rzeczy: 1. Uzyskania własnych REZULTATÓW, wynikających ze stosowania produktów. 2. Włączenia się do systemu SZKOLENIA. 3. PRACY. Jednym ze sposobów osiągnięcia twego sukcesu jest zapoznanie się z procesem DUPLIKACJI wysiłków i działań. Niniejszy program trenerski (zestaw Lekcji Zespołu 77) nauczy Cię nie tylko w jaki sposób moŝesz zorganizować swoją własną organizację marketingową (druŝynę liderów biznesu), ale równieŝ tego, w jaki sposób ROZWIJAĆ swój biznes na szczeblu lokalnym, regionalnym i światowym, pracując tam, gdzie Ci to odpowiada (w swoim biurze, w domu, w firmie lub w innym dowolnym miejscu). Program trenerski składa się z kilku podstawowych Lekcji, którymi Ty i Twoja druŝyna będziecie się kierować, krok po kroku, w celu stworzenia stabilnego i solidnego biznesu. Bardzo szybko dowiesz się, w jaki sposób zostać Supervisorem i umiejętnie posługiwać się Planem Marketingowym w swoim własnym interesie

3 Dostęp do informacji i dokładny plan reklamy to OBOWIĄZKOWE elementy zbudowania Twojego biznesu. System Lekcji, Internet, ja Twój SPONSOR dostarczą Ci wszelkich środków technicznych, niezbędnych do zbliŝenia się ku Twoim celom! Sprawdzone plany reklamy, konferencje telefoniczne i internetowe, lokalny system pomocy, międzynarodowe imprezy firmowe - to tylko niewielka część pomocy, słuŝącej rozwojowi Twojego własnego biznesu. Jeśli wybrałeś 3-ci Poziom, to bardzo waŝnym elementem rozwoju Twego biznesu będzie uczestnictwo w telekonferencjach oraz szkoleniach stacjonarnych typu STS oraz warsztatach szkoleniowych. Są to miejsca, gdzie uzyskasz wiedzę, inspirację oraz poznasz doświadczenie innych, co jest bardzo pomocne w ulepszaniu jakości Ŝycia! Cieszę się, Ŝe decydujesz się rozpocząć powaŝną pracę. Ja równieŝ jestem gotowy(a) nauczyć Cię tego!!! Pracować blisko Ciebie! Będziemy powoli i dokładnie, krok po kroku, posuwać się do przodu. Nie pomijając szczegółów, poniewaŝ są one bardzo waŝne. Czasami moŝe nie być to łatwe. MoŜesz być czasem zmęczony(a), poniewaŝ będziemy naprawdę wiele pracować. Jeśli jednak jesteś gotowy(a), to ja równieŝ jestem gotowy(a). Jeśli nie jesteś, to ja i tak Cię lubię, niezaleŝnie od wszystkiego. Będę pracować z Tobą, a Ty indywidualnie ze swoimi powaŝnymi (tymi, którzy gotowi są robić to, czego będziesz ich uczył) Dystrybutorami, zaś oni następnie ze swoimi... Jest to bardzo waŝny moment. Tak więc, gdy będzie trzeba, będę RAZEM Z TOBĄ szkolić Twoją pierwszą linię. Jeśli zgadzasz się pracować wspólnie, w ramach pogłębionego programu trenerskiego, to oznacza, Ŝe niezbędne będzie wykonywanie kaŝdego szczegółu. Dobrowolnie. Nie zawsze uda się to za pierwszym razem. WaŜne, Ŝe będziemy razem systematycznie i według planu szli do przodu. Nasze wymagania to: - pełne ZAUFANIE; - UCZCIWOŚĆ we wzajemnych stosunkach; - systematyczna i rzetelna praca; - umiejętność stałego przestrzegania realizacji 90 dniowego Planu bez względu na pogodę i inne, być moŝe BARDZO WAśNE przyczyny; - wzajemne POSZANOWANIE

4 Musisz zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe jest to Twój WŁASNY, PRZYSZŁY, MIĘDZYNARODOWY BIZNES. Nie mogę określić, jak szybko musisz posuwać się do przodu. Jeśli będziesz traktować tę prace jak HOBBY to będziesz mieć równieŝ tylko HOBBY pieniądze. Pamiętaj, Ŝe chcesz POLEPSZYĆ SWOJE śycie I OSIĄGNĄĆ NIEZALEśNOŚĆ dla siebie i swoich bliskich. Czy jest na świecie coś bardziej cennego? I jeszcze jeden wymóg bądź OPTYMISTĄ! To jest waŝne. To pierwszy krok. Proszę, nie czytaj tego dalej, ale wróć i przeczytaj jeszcze raz uwaŝnie wszystko od początku. Porozmawiaj ze swoimi bliskimi. Musisz koniecznie, z wyczuciem, porozmawiać z kaŝdym z nich. Z mojej strony chcę, abyś sam(a) przemyślał(a) kaŝdy szczegół. Nie naleŝy się bać niczego! Jeśli czegoś nie zrozumiesz, pytaj, proszę, tak długo, dopóki nie wyjaśnisz sobie wszystkich spraw! Program trenerski to bardzo elastyczny program szkoleniowy! Jeśli wybrałeś(aś) Poziom 1, a w czasie szkolenia zdecydujesz się przejść na Poziom 2 lub 3, to po prostu poinformuj mnie o tym. Chętnie Ci pomogę. DZIEL się, proszę, swoimi przemyśleniami i wątpliwościami ze mną. Jestem Twoim partnerem i moŝesz na mnie liczyć! Jestem bardzo podekscytowany(a)!!! Jest teraz dobry czas na rozwinięcie własnego biznesu. Firma HERBALIFE osiągnęła obrót MILIARDA DOLARÓW w ciągu 16 lat. W ciągu następnych czternastu lat wzrosła do CZTERECH MILIADÓW DOLARÓW. Jest to trzykrotny wzrost w krótszym czasie! W perspektywie następnych kilku lat chcemy osiągnąć PIĘĆ, a potem DZIESIĘĆ MILIARDOW DOLARÓW a to oznacza szanse biznesowe dla kolejnych kilku milionów dystrybutorów! MoŜesz skorzystać z tej SZANSY! Bierzmy się do działania! Praca z Tobą przynosi mi radość, lecz łączy się teŝ z odpowiedzialnością! Jest równieŝ dla mnie zaszczytem spełnianie roli trenera osoby, dysponującej ogromnym potencjałem. Chce, abyś zrozumiał(a), Ŝe słuŝę Ci pomocą. Popieram Cię zarówno wtedy, kiedy odnosisz sukcesy, ale równieŝ wtedy, gdy jesteś zrezygnowany(a), wątpiący(a)

5 Moim zadaniem jest WSPÓLNE rozwijanie moŝliwie największego potencjału, wierzę w Ciebie. Tak więc podąŝajmy do celu wytrwale i z poczuciem wartości upływającego czasu. Ludzie ZAWSZE podąŝają za silnym i dynamicznym przywódcą, za tym kto osiąga WIĘCEJ. NieprawdaŜ?! Podobieństwa się przyciągają, dlatego teŝ za Tobą będą podąŝali Ci, którzy chcą tego samego. Wszystkie trudności, na które napotykasz w Ŝyciu, czynią Cię SILNIEJSZYM i MĄDRZEJSZYM. Dlatego teŝ dobrze, Ŝe coraz głębiej uświadamiasz sobie sens Twojego Ŝycia, walczysz i pokonujesz trudności. Tak więc zaczynajmy działać z pieśnią na ustach! Zaczniemy od PRZEGLĄDU TWOJEGO BIZNESU. Następnie będziemy zastanawiali się nad najdrobniejszymi szczegółami, aŝ do regulaminu dnia i rzeczowego zaplanowania działań. Będzie bardzo ciekawie! Pragnę, Ŝebyś był(a) otwarty(a) na przyjęcie wiedzy i nowych informacji. Zaczniemy od ponownego przyjrzenia się Twojemu Biznesowi. Musisz SZYBKO i NIEZAWODNIE NAUCZYĆ SIĘ: utrzymywać minimalny obrót osobisty 550 PPV poprzez : osobiste stosowanie produktów obsługę niewielkiej bazy klientów ok. 7 osób Aby było to realne musisz nauczyć się: pozyskiwać klientów wybraną metodą pracy opiekować się swoimi klientami, aby mogli uzyskiwać upragnione rezultaty. Pamiętaj: klient, który nie ma rezultatów odchodzi. Jest to Twój minimalny, stabilny biznes w zakresie SprzedaŜy Produktów. Czy znasz osoby, które mogą być zainteresowane zarabianiem ok zł w wolnych chwilach? Takich osób będziesz spotykać coraz więcej! - 5 -

6 KLUCZEM do twojego biznesu jest DUPLIKACJA! Musisz koniecznie nauczyć się sponsorowania 1-7 Dystrybutorów MIESIĘCZNIE i szkolenia ich. W dalszych lekcjach nauczysz się jak zorganizować zdecydowaną akcję rekrutacyjną, aby w krótkim czasie utworzyć 7 osobowy zespół. Czego masz ich uczyć? Tego wszystkiego, czego obecnie Ty się uczysz: w jaki sposób zarabiać 1000 zł, jak pracować, korzystając ze sprawdzonych metod, by osiągnąć swoje cele Ŝyciowe. Kiedy juŝ zadziała DUPLIKACJA, zaczniesz zarabiać DUśE PIENIĄDZE w postaci Premii Królewskich od Firmy! Jak w przybliŝeniu wyliczać wysokość Premii Królewskiej Herbalife? 5% Premii Królewskiej od 550 punktów Twojego Supervisora to ok. 165 zł (z 1000 VP to ok. 300 zł brutto) Zobacz jak to będzie wyglądać, gdy zaczniesz swój biznes i następnie będziesz go powielał z liczbą 7. Faza 1 pierwszy Plan 90-dniowy Uczysz się jak w ciągły i stabilny sposób uzyskiwać obrót osobisty 550 PPV (produkty zamawiane na własne ID). T Y 7 klientów Twoje dochody na tym etapie w zaleŝności od posiadanego rabatu i własnej konsumpcji mogą wynosić kilkaset złotych. Przyjmijmy na potrzeby tego przykładu, Ŝe wyniesie on średnio ok. 500 zł/miesięcznie

7 Faza 2 kolejny plan 90-dniowy (lub 2 plany) Uczysz się sponsorowania i włączania swoich dystrybutorów do systemu wsparcia. Tworzysz swój pierwszy 7 osobowy Zespół 77 Zaczyna się proces duplikacji. Kwalifikujesz się na poziom Supervisora. TY Na początku Twój Zespól 77 moŝe równieŝ wyglądać następująco: TY WaŜne, aby utworzyć zespół stosunkowo szybko, aby uczestniczący w nim dystrybutorzy byli na podobnym etapie rozwoju swojego biznesu. Gdy zostajesz Supervisorem Twoje dochody ze sprzedaŝy rosną i dodatkowo uzyskujesz dochody z tytułu obrotu podległych dystrybutorów

8 W uproszczeniu Twoje dochody na poziomie Supervisora mogą wyglądać następująco: - ze sprzedaŝy osobistej 1000 zł - z obrotu dystrybutorów 7x500 = 3500 zł Razem 4500 zł Pamiętaj, Ŝe jest to tylko symulacja i rzeczywista sytuacja moŝe znacząco odbiegać od tego przykładu. Faza 3 dalsze plany 90-dniowe Doskonalisz swoje umiejętności jako lider zespołu Twoi kolejni dystrybutorzy awansują na poziom Supervisora Duplikacja rozszerza się na głębsze poziomy. Jeśli 7 Supervisorów z Twojej pierwszej linii zduplikuje Twoje działania, to w drugiej linii będzie 49 osób. Jeśli dasz sobie odpowiedni czas na pracę z organizacją i duplikacja przeniesie się do 3 linii to będzie w niej kolejne 7 x 49 = 343 osoby, co da razem na 3 poziomach liczbę 399 osób. Takiego schematu juŝ nie sposób narysować na tej kartce. Musisz uŝyć wyobraźni! Jaki to da obrót i jaki dochód? Jeśli kaŝdy z 399 Superwisorów osiągnie obrót 550 VP to łączny obrót Twojej organizacji z trzech poziomów wyniesie 399 x 550 = VP. Taki obrót organizacji plus odpowiednie obroty osobiste kwalifikują Cię na poziom President s Team. Jeśli jako Supervisor uzyskujesz w miesiącu ponad 2500 TVP (Całkowity Obrót Osobisty) to Twoja 5% Premia Królewska od VP wyniesie ok zł. Doliczając tylko 2% Bonusu Produkcyjnego (moŝliwe jest do 7%), Twoja premia wzrasta o ok zł, co razem daje ok zł/miesięcznie! - 8 -

9 Twój CEL biznesowy to organizacja Supervisorów na minimum trzech poziomach, z których kaŝdy osiąga minimalny obrót 550 PPV. W praktyce w Twojej organizacji będziesz miał swoich Dystrybutorów oraz cztery grupy Supervisorów z róŝnymi poziomami obrotów: Grupa 1 - zero lub poniŝej 550 PPV Grupa PPV Grupa 3 od 1100 do ponad VP (wielokrotność 550 VP z obrotu podległych dystrybutorów) Grupa 4 Supervisorzy o róŝnych obrotach nie budujący organizacji. WaŜne, abyś do wszystkich tych grup odnosił się z jednakowym szacunkiem i z wszystkimi pracował, ale najwięcej czasu przeznaczał na pracę z 3 grupą. W grupie tej Supervisorzy są nastawieni na budowanie organizacji i jeśli od początku wytworzysz nawyk pracy z siedmioma dystrybutorami i zaszczepisz go w swojej organizacji, to impet rozwoju organizacji jaki wytworzysz przekroczy Twoje wyobraŝenia. Średni czas kwalifikacji na Supervisora wynosi 6 miesięcy, co daje średni obrót dystrybutora 5000:6=833,3 VP/miesiąc. Zatem Supervisor, który co 90 dni sponsoruje 7 nowych, aktywnych dystrybutorów, pracuje w praktyce równolegle z dwoma takimi zespołami czyli grupą 14 dystrybutorów. Daje to obrót osobisty x 833,3 = TVP Jeśli 20% z całej grupy 399 Supervisorów będzie tak aktywnie rozwijać biznes, to całkowity obrót organizacji wyniesie: - 80 osób x = VP osób x 550 = VP Razem VP Łącznie 5% Premii Królewskiej plus 2% Bonusu Produkcyjnego daje premię w wysokości zł miesięcznie. Prawda, Ŝe niemoŝliwe? A jednak! Takie i większe dochody są juŝ wypłacane w Herbalife nie jednemu dystrybutorowi

10 Liczby poraŝają wyobraźnię! Nie bój się marzeń! W jaki sposób to osiągniesz? Nauczysz się SAM(a) i pozyskasz do biznesu inne osoby. Jest to proces wybiórczy: kontaktujesz się z ludźmi, nikogo nie namawiasz, wybierasz te osoby, które albo kupują produkty, albo są zainteresowane moŝliwościami biznesowymi. WaŜne, abyś to zrozumiał(a). WaŜne jest równieŝ, Ŝebyś zrozumiał(a), iŝ nie ma potrzeby czekania, aŝ zostaniesz mistrzem sprzedaŝy i szkolenia innych osób. Będę pomagać Tobie w szkoleniu Twoich ludzi aŝ do momentu, dopóki nie staniesz się PEWNY(A) i SAMODZIELNY(A). Twój biznes składa się z trzech części: ZORGANIZOWANIA grupy UŜytkowników Produktów, SPONSOROWANIA Dystrybutorów, WYSZKOLENIA obu powyŝszych grup: - UŜytkowników Produktów jak dbać o zdrowie, - Dystrybutorów jak dbać o zdrowie i uzyskać niezaleŝność finansową. PoniewaŜ jesteś najwaŝniejszą osobą w Twoim biznesie, musisz koniecznie sam(a) stosować produkty! Jest to jak opłata za czynsz lub zakup chleba! OBOWIĄZKOWE! Musisz koniecznie mieć plan, jak zrobić to w KAśDYM MIESIĄCU. A teraz poczęstuj się herbatką Thermojetics, odetchnij, wróć i przejrzyj Lekcję nr 1. Zadanie: Oblicz wysokość swojego dochodu, jeŝeli nauczyłeś(aś) tylko trójkę Supervizorów w jaki sposób osiagać 550 PPV, a kaŝdy z nich przeszkoli równieŝ po 3 Supervisorów osiągających obrót 550 PPV i oni równieŝ po trzech!

11 TY S S S S S S S S S S S S 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS 3xS Jak to wyliczyć? 1. Policz liczbę Supervisorów. 2. Policz całkowity obrót Supervisorów. 3. Ustal wysokość premii w PLN za jednego Supervisora. Pamiętasz? 5% Premii Królewskiej od 550 PPV Twojego Supervisora to ok. 165 zł 4. Nie zapominaj, Ŝe przy obrocie Twojej organizacji (trzech linii Supervisorów), wynoszącym ponad punktów moŝesz otrzymać dodatkowy, 2% bonus! 5. PomnóŜ ilość Supervisorów razy wysokość premii. 6. Dolicz jeszcze dochód z osobistej sprzedaŝy. Uśmiechasz się? ;) Podsumowanie Zapoznałeś/aś się z dwoma planami duplikacji: jeden oparty na liczbie 7 drugi oparty na liczbie 3 Sam zdecyduj jaki model chcesz powielać i daj sobie na to dwa lata! Potem zdecyduj co dalej

12 Powtórzmy krótko tą lekcję. Czym jest Zespół 77? To Zespół 7 Dystrybutorów, z których kaŝdy ma 7 klientów. To taktyka budowy wielkiej organizacji dystrybucyjnej w oparciu o duplikację osobistego obrotu 550 PPV. Jakie fazy rozwoju musisz przejść? Faza 1 pierwszy Plan 90-dniowy Nauczenie się osiągania osobistego obrotu 550 PPV Faza 2 kolejny 1 lub 2 Plany 90-dniowe Nauczenie się tworzenia Zespołów 77 oraz kwalifikacja na Supervisora Faza 3 następne Plany 90-dniowe Duplikacja Zespołów

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles

Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles Zmień Swój Styl Życia 5 Sposobów Zarabiania Lifestyles oferuje kilka sposobów na zarabianie pieniędzy czy traktujesz swój biznes jako zajęcie

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować stabilny biznes z firmą Forever Living Products

Jak zbudować stabilny biznes z firmą Forever Living Products Jak zbudować stabilny biznes z firmą Forever Living Products Marek Sawicki, manager Opracowanie przygotowane na bazie autorskich materiałów, Bogumiły Sroki diamentowo-szafirowego managera firmy FOREVER

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu -

Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu - Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu - Przed seminarium otrzymasz bonusowe narzędzia w mailu: Przegląd najbardziej zyskownych branż i generatorów pomysłów na biznes dzięki temu otrzymasz inspirację

Bardziej szczegółowo

Tak, CHCĘ! 70 pkt. KONSUMUJ POLECAJ. PREMIA START Minimum formalności ZARABIAJ. Produkty na własne potrzeby. Nie musisz sprzedawać

Tak, CHCĘ! 70 pkt. KONSUMUJ POLECAJ. PREMIA START Minimum formalności ZARABIAJ. Produkty na własne potrzeby. Nie musisz sprzedawać Tak, CHCĘ! KONSUMUJ 70 pkt. Produkty na własne potrzeby POLECAJ Nie musisz sprzedawać ZARABIAJ PREMIA START Minimum formalności To fantastycznie! Pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie Akuna, czyli

Bardziej szczegółowo

Jak mieć. zdrowie, czas. i pieniądze

Jak mieć. zdrowie, czas. i pieniądze Jak mieć zdrowie, czas i pieniądze Pewnie zastanawiasz się. O co chodzi? Jak można mieć zdrowie, czas i pieniądze? Zaraz poznasz sekret, jak niektórzy ludzie mają te trzy rzeczy naraz! Jest system, który

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wojtal. Tajna wiedza o zarabianiu. w sieci

Andrzej Wojtal. Tajna wiedza o zarabianiu. w sieci Andrzej Wojtal Tajna wiedza o zarabianiu w sieci Copyright by Andrzej Wojtal & e-bookowo Projekt okładki: Jarosław Drążek ISBN 978-83-7859-040-8 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl

Bardziej szczegółowo

Spełnij swoje marzenia! Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012

Spełnij swoje marzenia! Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012 Spełnij swoje marzenia! Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012 Czy odnalazłeś już swoje miejsce na ziemi? Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012 Program Wprowadź do TIENS Nowego Konsultanta

Bardziej szczegółowo

KLIENT ŚWIADOMY KLIENT PARTNER BIZNESOWY

KLIENT ŚWIADOMY KLIENT PARTNER BIZNESOWY 2014 KLIENT ŚWIADOMY KLIENT PARTNER BIZNESOWY Wyjątkowa strategia biznesowa Biznes Społeczny Asortyment Postawa Korporacja tiande Ja Relacje Premia za rekrutację Charyzma System promocji System franczyzowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Menadżerów Colway. Ryszard Armanowski

Szkolenie dla Menadżerów Colway. Ryszard Armanowski Ryszard Armanowski Od pewnego już czasu promocja listopadowa to czas przysłowiowych żniw w Colway. To w listopadzie ma miejsce największa ilość nominacji menadżerskich. To w listopadzie obroty Colway są

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24.

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24. Autor: Przemysław Jóskowiak 2 Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kontakt: kontakt@stratego24.pl Treści prezentowane w ramach tej publikacji są subiektywną oceną autora

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Rozgrywki sportowe moŝna organizować na kilka róŝnych sposobów, w zaleŝności od liczby zgłoszonych druŝyn, czasu, liczby boisk

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ PLAN WYNAGRODZEŃ ACN

JAK ROZUMIEĆ PLAN WYNAGRODZEŃ ACN JAK ROZUMIEĆ PLAN WYNAGRODZEŃ ACN Szansa ACN została stworzona, aby pomóc w budowaniu działalności, która dostarczy zarówno szybkiego jak i długotrwałego zysku. Jednym z największych atutów ACN jest Plan

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Kategorie produktowe Naturalne produkty kategorii wellness / zdrowie / uroda Włoskie kosmeceutyki pielęgnacyjne oraz kosmetyki kolorowe Artykuły do domu oraz środki czystości 3 niezależne

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NAS, Społeczność Konsumencka FAMILO bez wpisowego, bez ryzyka! bo mamy najlepszy

DOŁĄCZ DO NAS, Społeczność Konsumencka FAMILO bez wpisowego, bez ryzyka! bo mamy najlepszy DOŁĄCZ DO NAS, bo mamy najlepszy Społeczność Konsumencka FAMILO bez wpisowego, bez ryzyka! FAMILO, to także PIERWSZY INTERNETOWY SKLEP W POLSCE, w którym kupisz paliwa Dzięki osobie, która Ciebie zaprosiła

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo korzystaj z:

Dodatkowo korzystaj z: Poznaj bonusy i zarabiaj jak najwięcej Zarabiasz polecając produkty już jednej osobie. Automatycznie naliczane bonusy gwarantują Ci maksymalne dochody: MY POINTS bonus Wykupione przez Ciebie 70pkt., jak

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Popyt rynkowy Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Zadanie 1 (*) Jak zwykle w tego typu zadaniach darujmy sobie tworzenie sztucznych przykładów i będziemy analizować wybór między dwoma dobrami

Bardziej szczegółowo

Wystartuj z Głową Na Karku. Zbuduj Solidne Fundamenty

Wystartuj z Głową Na Karku. Zbuduj Solidne Fundamenty Wystartuj z Głową Na Karku Zbuduj Solidne Fundamenty Witaj w programie Zarabiaj Na Wiedzy Czy masz właściwy sposób myślenia? Czy wierzysz w to co robisz? Czy koncentrujesz się na tym co ważne? Czy masz

Bardziej szczegółowo

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów 5 krytycznych punktów strony www, w których klient decyduje: zostawiam im swój email i numer telefonu, lub zamykam

Bardziej szczegółowo

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa CZY ZNASZ WSZYSTKIE KORZYŚCI Z BYCIA W FM? MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE I MIEĆ DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW! MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

Firma Enagic proponuje: Zmień swoją wodę zmień swoje życie

Firma Enagic proponuje: Zmień swoją wodę zmień swoje życie Firma Enagic proponuje: Zmień swoją wodę zmień swoje życie Misja firmy Enagic Na początek proponujemy: Zapoznanie się z całościową ofertą firmy Enagic. W tym celu warto obejrzeć dokładnie specjalną stronę

Bardziej szczegółowo

Materiały Do Webinaru

Materiały Do Webinaru Jak Odblokować Odblokuj Twój Swój Wewnętrzny Potencjał Potencjał Aby Rozwinąć Karierę Zawodową, Która Zapewni Ci Osobiste Zadowolenie i Wyższe Dochody Materiały Do Webinaru Prawa autorskie Robert Olinski

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI e-videoboku. - KaŜdy Klient moŝe poznać Ciebie i Twoją firmę za darmo! - 5 razy więcej obsłuŝonych Klientów w tym samym czasie!

KORZYŚCI e-videoboku. - KaŜdy Klient moŝe poznać Ciebie i Twoją firmę za darmo! - 5 razy więcej obsłuŝonych Klientów w tym samym czasie! e --V iideobok POTĘGA ROZMOWY W CZTERY OCZY!! NECH CĘ ZOBACZĄ USŁYSZĄ!! - KaŜdy Klient moŝe poznać Ciebie i Twoją firmę za darmo! KORZYŚC e-videoboku - 5 razy więcej obsłuŝonych Klientów w tym samym czasie!

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu krok po kroku

Uruchomienie systemu krok po kroku Uruchomienie systemu krok po kroku Efekty systemu 10.000 zł miesięcznie po 90 dniach funkcjonowania zgonie z systemem Współpracując z firmą MonaVie tworzysz swój PLAN B. Dodatkowe źródło dochodu, które

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

Pl P an a n Mar a ket ke itng n o g w o y Plan Marketingowy

Pl P an a n Mar a ket ke itng n o g w o y Plan Marketingowy Plan Marketingowy Plan Marketingowy Plan Marketingowy 1. Social Media Bonus 2. Multimedia Bonus 3. Sales Bonus 4. Advertising Sales Bonus 5. Friends Bonus 6. Matching Bonus 7. Leader Bonus (Infinity) 8.

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Polish ND40 Start your own Business p.2 &3 Czy chciałbyś rozpocząć własną działalność gospodarczą? Wielu ludzi rozważa otworzenie własnego biznesu. Znają historię

Bardziej szczegółowo

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking Przypomnijmy Umiejętność zestawienia połączenia typu Dial-Up moŝe się przydać na przykład w sytuacji awarii sieci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE: Imię: Kiedy zacząłem? Telefon: Email: MÓJ SPONSOR: Telefon: Telefon: Email:

PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE: Imię: Kiedy zacząłem? Telefon: Email: MÓJ SPONSOR: Telefon: Telefon: Email: PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE: Imię: Kiedy zacząłem? Telefon: Email: MÓJ SPONSOR: Imię: Telefon: Telefon: Email: ZAWARTOŚĆ: Krok 1: Rejestracja i podpisanie umowy z Herbalife Krok 2: Przestudiuj Broszurę

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

NASZA FIRMA JEST NA POLSKIM RYNKU OD 2002 ROKU

NASZA FIRMA JEST NA POLSKIM RYNKU OD 2002 ROKU PLAN KARIERY I WYNAGRODZEŃ FIRMY TRISANA POLSKA OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LUTY 2015 Szanowni Partnerzy, Klienci i Sympatycy firmy Trisana! Współczesna dynamika zmian na świecie, postęp w rozwoju technologii oraz

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń PizzaPolska.pl Zaproszenie do współpracy Wyszukaj Delektuj się Oceń Państwa serwis dostawczy w Internecie PizzaPolska jest... PizzaPolska.pl jest specjalistycznym portalem internetowym, skupiającym restauracje,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat odgrywa ogromną rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieŝy. Rozwija

Bardziej szczegółowo

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie...

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, którą prezentujemy na tej stronie obejmuję budowę stron internetowych w oparciu o proste, czytelne, wysokiej jakości gotowe autorskie szablony(

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KLUBIE FM

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KLUBIE FM Autor: Zuzanna Kruczkowska, tel. 727 906 233 ZMIEŃ SKLEP Produkty FM Group możesz w prosty sposób kupować bezpośrednio w firmie przez: - telefon, - e-mail, - faks, - sklep internetowy dostępny dla zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy En101

Krótka prezentacja firmy En101 Krótka prezentacja firmy En101 W En101, jesteś w biznesie dla siebie, ale nie przez siebie. Krótka prezentacja firmy En101 En101, to uczciwa firma, stanowiąca własność prywatna i zarządzana przez jedną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/229/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŝy.

Uchwała Nr XLIII/229/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŝy. Uchwała Nr XLIII/229/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŝy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SPRZEDAŻY. Andrzej Blikle 20 lutego 2010

SZTUKA SPRZEDAŻY. Andrzej Blikle 20 lutego 2010 SZTUKA SPRZEDAŻY Andrzej Blikle 20 lutego 2010 Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported License.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Poszukujesz zmian? czy możesz decydować o sposobie spędzania czasu? czy zarabiasz tyle, na ile zasługujesz? czy chcesz pracować z domu?

Poszukujesz zmian? czy możesz decydować o sposobie spędzania czasu? czy zarabiasz tyle, na ile zasługujesz? czy chcesz pracować z domu? Poszukujesz zmian? Rozpocznij prowadzenie biznesu czy możesz decydować o sposobie spędzania czasu? czy zarabiasz tyle, na ile zasługujesz? czy chcesz pracować z domu? czy między Twoim życiem i pracą panuje

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

Oszczędzaj z Plusem dla Firm!

Oszczędzaj z Plusem dla Firm! Oszczędzaj z Plusem dla Firm! Plus dla Firm - Twój partner w biznesie, który rozumie Twoje potrzeby i dba o to abyś się rozwijał! Najważniejsze benefity ofert Plus dla Firm Telefonia komórkowa: Nielimitowane

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego WiMAX 2

Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego WiMAX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO WIMAX SPIS TREŚCI 1. Logowanie...3 2. Zlecenia...5 2.1. Przeglądanie zleconych instalacji i wywiadów...6 2.2. Umawianie klientów...7 2.3. Uzupełnienie informacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa kelnerska i obsługa imprez

Profesjonalna obsługa kelnerska i obsługa imprez Profesjonalna obsługa kelnerska i obsługa imprez Niniejszy dokument prezentuje ogólną ofertę handlową firmy Korodowska. Przedstawione propozycje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianom po przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

System rozliczania premii:

System rozliczania premii: System rozliczania premii: Ważne cechy charakterystyczne: Działa wtedy, jeśli własny obrót dystrybutora to co najmniej 100 punktów bonusowych. Jego podstawą jest wartość punktów bonusowych produktów. Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Trening ciała i umysłu. MOTYWACJa DO PRACY

Trening ciała i umysłu. MOTYWACJa DO PRACY Trening ciała i umysłu MOTYWACJa DO PRACY Sprawdź swoją satysfakcję Poniżej znajdziesz kilka stwierdzeń. Odpowiedz na nie szczerze. Czy zgadzasz się z którymś z nich? Które są dla Ciebie ważne? WAŻNE?

Bardziej szczegółowo

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją?

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? test, BONUS SPECJALNY dla czytelniczek i klientek Inkubatora Kobiecych Pasji Autorka testu: Grażyna Białopiotrowicz Jaki jest poziom Twojej

Bardziej szczegółowo

One-Line-Online The Green Line. Plan Marketingowy

One-Line-Online The Green Line. Plan Marketingowy One-Line-Online The Green Line Plan Marketingowy Worldwide Business One-Line-Online Marketing Plan One-Line-Online Serdecznie Witamy W tej prezentacji dowiesz się wielu szczegółów na temat pionierskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI 1) Wejdź na stronę mojego sklepu: INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI (podano przykładowy format adresu o dokładną nazwę sklepu zapytaj członka EkoSpołeczności) 2) Aby zrobić

Bardziej szczegółowo

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień.

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień. Witaj, Nazywam się Magdalena Kluszczyk. Jestem self-leadership coachem i coachem kariery. Wspieram ludzi w budowaniu i odkrywaniu sukcesu na własnych warunkach. Stwórz wizję kariery to pierwszy krok na

Bardziej szczegółowo

Empower Network, LLC 146 Second Street North St. Petersburg, Florida 33701 Suite 201. tel: 1-888-262-1934

Empower Network, LLC 146 Second Street North St. Petersburg, Florida 33701 Suite 201. tel: 1-888-262-1934 Empower Network, LLC 146 Second Street North St. Petersburg, Florida 33701 Suite 201 tel: 1-888-262-1934 Firma została zarejestrowana 7 listopada 2011. Z biznesu korzysta wielu znanych marketerów, m.in.

Bardziej szczegółowo

Produkty FM Group. Perfumy. Chemia gospodarcza. Telefonia komórkowa. Kosmetyka kolorowa

Produkty FM Group. Perfumy. Chemia gospodarcza. Telefonia komórkowa. Kosmetyka kolorowa ZARABIAJ Z NAMI Produkty FM Group Perfumy Chemia gospodarcza Telefonia komórkowa Kosmetyka kolorowa Sekret produkcji perfum na świecie Światowy udział producentów w rynku perfumeryjnym pokazuje że firma

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Roman Rostek Zmiany w firmie wymagają intensywnej komunikacji z pracownikami. Zapotrzebowanie pracowników na informacje i ich chęć dialogu znacznie się wtedy zwiększają.

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: O sztuce chodzenia po drabinie Cele Wiadomości Umiejętności Metody, techniki, formy pracy Środki dydaktyczne Faza lekcji wprowadzająca - rozpoznanie cech osobowości,

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY

REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY WWW.CASADABEAUTY.COM.PL ZESTAWY MINI I i MINI II ZESTAWY STARTOWE Każdy kto zakupi zestaw MINI (I lub II) zyskuje status KLIENTA VIP i

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP Chcąc ułatwić publikację danych statystycznych na stronach WWW Urzędów Pracy prezentujemy Państwu moduł internetowej obsługi w/w danych. Moduł ten realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

Cieszę Się, Że Będziesz Ze Mną

Cieszę Się, Że Będziesz Ze Mną Cieszę Się, Że Będziesz Ze Mną To wspaniale, że wyraziłeś chęć uczestniczenia w webinarze Odblokuj Energię Obfitości. Podczas tego wydarzenia dowiesz się co to są blokady obfitości. Poznasz sposoby jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Uruchom swoją matrycę Power Matrix i zyskaj stały miesięczny dochód Zacznij już DZIŚ i podejmij pierwsze kroki w spełnieniu swoich marzeń.

Uruchom swoją matrycę Power Matrix i zyskaj stały miesięczny dochód Zacznij już DZIŚ i podejmij pierwsze kroki w spełnieniu swoich marzeń. Uruchom swoją matrycę Power Matrix i zyskaj stały miesięczny dochód Zacznij już DZIŚ i podejmij pierwsze kroki w spełnieniu swoich marzeń. Dzięki FutureNet i matrycy Power Matrix masz do dyspozycji nowe

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska na rok szkolny 2009/2010

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska na rok szkolny 2009/2010 KSEON Optivum Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska na rok szkolny 2009/2010 wersja dla kandydatów z gimnazjów objętych Systemem KSEON Słupsk http://slupsk.edu.com.pl Drogi

Bardziej szczegółowo

CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL NEGOTIATOR

CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL NEGOTIATOR CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL NEGOTIATOR CIPN Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Profesjonalnego Negocjatora Biznesu Program rozwojowy oparty o standardy American Certification

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Sprawdź czy jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej.

Sprawdź czy jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej. Sprawdź czy jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej. Ustosunkuj się do stwierdzeń poniŝej. Zlicz poprawnie udzielone odpowiedzi: 1. Na rozmowę "najbezpieczniej" ubierać się oficjalnie 2. Które z

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Na stronie 2 chcieli byśmy zaprezentować Państwu w formie graficznej miejsca w których reklama będzie emitowana.

Szanowni Państwo, Na stronie 2 chcieli byśmy zaprezentować Państwu w formie graficznej miejsca w których reklama będzie emitowana. Szanowni Państwo, Serwis internetowy www.jednostki-wojskowe.pl powstał w roku 2008 i jest miejscem skupiającym informacje o współczesnym Wojsku Polskim, o historii Wojska Polskiego i wielu innych aspektach

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny Szanowni Państwo. OPINIA SERWIS-SMS - ANKIETY HANDLOWE to nowy Tele-Serwis Handlowo Usługowy, w którym poprzez telefon komórkowy KLIENT moŝe zaopiniować produkt

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Certyfikacja CAPM w PMI - szkolenie z zarządzania projektami w formule blended

Bardziej szczegółowo