NAJLEPSZY PLAN WYNAGRODZEŃ ORGANO GOLD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJLEPSZY PLAN WYNAGRODZEŃ ORGANO GOLD"

Transkrypt

1 NAJLEPSZY PLAN WYNAGRODZEŃ ORGANO GOLD To łatwe. To proste. To kawa. Polska Obowiązuje od 25 czerwiec 2012 r

2 TREŚĆ Zarys... 1 Plan Wynagrodzeń... 2 Definicje... 3 Siedem sposobów zarabianie... 4 Kwalifikowanie do pozycji

3 ORGANO GOLD Organo Gold sięgnęło po najbogatsze skarby pochodzące z Ziemi i stworzyło środowisko i możliwość, które pozwalają naszym Dystrybutorom i Odbiorcom otrzymać ich własne fizyczne, emocjonalne i finansowe skarby tutaj, na Ziemi. OG wierzy, że jedynym sukcesem jest sukces naszych Dystrybutorów, więc działamy, by zapewnić narzędzia, szkolenie, wsparcie i wynagrodzenie w celu zmaksymalizowania osobistego rozwoju i potencjału dochodowego naszych Dystrybutorów. OG uznaje Dystrybutorów za równych partnerów w działalności. Co za tym idzie, do 50% polegającego prowizji wolumenu jest wypłacane poprzez Plan wynagrodzeń. W odróżnieniu od innych planów OG nie ogranicza liczby Odbiorców, których Dystrybutor może pozyskać, lub liczby Dystrybutorów, których mogą jako Sponsor wprowadzić do świata Możliwości Organo Gold. OG wykorzystało dwa najsilniejsze mechanizmy rozliczeń znane w branży sprzedaży bezpośredniej. Skorzystały one z promocyjnej siły rażenia mechanizmu Dual Team, w którym nagradzane są całościowe wolumeny sprzedaży na każdym etapie rozwoju działalności, ORAZ rzetelnej stabilności Planu Unilevel, który obejmuje skuteczne Bonusy Pokoleniowe, Bonusy Dopasowania oraz Globalne Zasoby Bonusowe w celu pielęgnowania struktury organizacji i przywództwa w organizacji. Oba plany działają synergicznie w celu stworzenia zarówno bezzwłocznych znaczących przychodów, jak i znacznych długoterminowych tantiem przyczyniających się do dochodu, który zmienia życie. OG stworzyło globalne przedsięwzięcie, w którym Dystrybutorzy mogą mieć możliwość rozbudowy bazy ich sieci, budując regionalną i światową organizację dystrybutorów, w miarę jak Spółka rozszerza swoją działalność w coraz większej liczbie krajów. W OG, ściśle wierzymy, że Ziemia to najbogatsze źródło zasobów, jakie rodzaj ludzki posiada. Może ona nam zapewnić środki, by osiągnąć zdrowie, bogactwo i sposób życia, które pielęgnują i podtrzymują nas samych i naszych bliskich. Najlepszy plan wynagrodzeń OG to klucz do odblokowania tych skarbów. Weź ten klucz i uczyń skarby Ziemi swoimi! 1

4 PLAN WYNAGRODZEŃ Plan wynagrodzeń Organo Gold jest jednym z najszczodrzejszych i uczciwych planów w branży sprzedaży bezpośredniej. Filozofia, na której Plan wynagrodzeń Organo Gold jest oparty, jest prosta, lecz skuteczna: Zachęcać do sprzedaży i promować sprzedaż produktów Organo Gold na rzecz odborców końcowych w powracającym cyklu. Najlepszy plan wynagrodzeń Organo Gold, opracowany przez ekspertów w branży sprzedaży detalicznej, jest starannie wykalibrowanym i zrównoważonym planem marketingu, z rosnącymi korzyściami. Każdy segment planu wynagrodzeń zachęca i usprawnia działalność, która ma wpływ na inny segment planu wynagrodzeń. Te zazębiające się segmenty tworzą efekt domina, który przynosi korzyści Państwu, Państwa rosnącemu zespołowi, bazie odbiorców oraz spółce. Organo Gold oferuje Państwu siedem sposobów zarabiania pieniędzy, wraz z ekscytującymi zachętami i korzyściami na każdym etapie Państwa rozwoju na drodze do przywództwa. Jedyną rzeczą niezbędną do uczestnictwa jest nabycie po koszcie Zestawu Biznesowego, który da Państwu narzędzia do budowy Państwa działalności. 2 2

5 DEFINICJE By pomóc Państwu zrozumieć Najlepszy plan wynagrodzeń Organo Gold, przygotowaliśmy kilka krótkich definicji terminów użytych w planie: Dystrybutorzy Niezależni właściciele przedsięwzięć, którzy uczestniczą w możliwościach dochodowych Organo Gold i rozwijają organizację marketingową w celu obrotu produktami. Odbiorcy Odbiorcy są odbiorcami produktów Organo Gold. Dystrybutor, który sprzedaje odbiorcy produkty, zarabia zysk detaliczny zdefiniowany jako różnica między ceną zapłaconą przez odbiorcę a ceną zapłaconą przez Dystrybutora. Zysk Detaliczny Zysk zarobiony na produkcie sprzedanym odbiorcy za cenę wyższą niż cena zapłacona przez dystrybutora. Wolumen Objęty Prowizją (CV) Wartość przypisana do pozycji i stosowana do śledzenia działalności, kwalifikacji i wyliczania prowizji. Pozycja Określa poziomy osiągnięć w ramach Planu wynagrodzeń. Pozycji używa się do obliczenia wynagrodzenia (Pozycja Płacy) i uznania produktywności (Pozycja Uznana lub Tytułowa). Indywidualny Wolumen Kwalifikujący (PQV) Zbiorczy wolumen indywidualnych zamówień konsumpcyjnych Dystrybutora oraz zamówień jego Odbiorców (w tym Uprzywilejowanych Odbiorców). Sponsor Osoba, która wprowadziła Państwa do Organo Gold. Odnoga Schodząca linia sponsorowania, rozpoczynająca się od Państwa. W planie wynagrodzeń Dual Team dla jednej działalności dystrybutorskiej dozwolone są dwie linie sponsorowania, popularnie zwane Odnogą Lewą i Odnogą Prawą. Gałęzie Unilevel Zapisani przez Państwa uczestnicy. Uczestnicy zapisani przez nich itd. (niezależnie od tego, gdzie są zlokalizowani). Gałęzie Lokalizacji Struktura organizacyjna lokalizacji uczestników, poziom po poziomie. Poziom Hierarchia lokalizacji osób na gałęziach Dual Team lub Unilevel, jedna osoba po drugiej. Wolumen Kwalifikujący Grupy (GQV) Zbiorczy wolumen z całości sprzedaży wygenerowanej przez Dystrybutorów (w tym ich Odbiorców), określony Pozycją. Odnoga Płatna Odnoga Dual Team (lewa lub prawa) o mniejszym wolumenie zbiorczym na koniec okresu objętego prowizją. Może być ona zwana również Odnogą Mniejszą. Odnoga Siłowa Odnoga Dual Team (lewa lub prawa) o większym wolumenie zbiorczym na koniec okresu objętego prowizją. Może być ona zwana również Odnogą Silną. 3

6 4 ORGANO GOLD OFERUJE PAŃSTWU SIEDEM SPOSOBÓW ZARABIANIA PIENIĘDZY.

7 SIEDEM SPOSOBÓW ZARABIANIE 1 Zysk Detaliczny (wypłacany dziennie/tygodniowo) Podstawą możliwości Organo Gold jest sprzedaż detaliczna. Jako Dystrybutor Organo Gold, kiedy sprzedajecie Państwo produkt Odbiorcom Detalicznym osobiście lub za pośrednictwem Państwa spersonalizowanej powielonej witryny internetowej, zarabiacie Państwo różnicę między ceną hurtową a ceną sprzedaży. Produkty zamówione z witryny są sprzedawane odbiorcom po Sugerowanej Cenie Detalicznej. Rozprowadzając detalicznie produkty Organo Gold na zasadzie od osoby do osoby, możecie Państwo dodać taki procent marży, jaki Państwo wybierzecie. 2 Bonus Fast Track (wypłacany tygodniowo) Za każdym razem, gdy Dystrybutorzy zapisani przez Państwa osobiście zdecydują się stworzyć swoje własne przedsięwzięcie detaliczne, pomagając im sprzedać jeden z opcjonalnych Pakietów Tworzące Działalność, zarabiacie Państwo bonus fast track w wysokości EUR. To doskonała możliwość uzyskania dochodów przy jednoczesnym szkoleniu Państwa organizacji zależnej (downline) w tworzeniu solidnych fundamentów, na których można zbudować odnoszącą sukcesy działalność Organo Gold! Jako wartościowe opcje zestawów produktów, Pakiety Tworzące nie tylko zostały przewidziane w celu promowania sprzedaży detalicznej i tworzenia solidnych fundamentów działalności, lecz stanowią również doskonały sposób szkolenia i kształcenia Państwa zespołu. Pakiety Tworzące przygotowano w różnych konfiguracjach, by spełniały one potrzeby osób fizycznych. 5

8 3 Bonus Dual Team Bonusy Dual Team są kolejnym kamieniem węgielnym Planu wynagrodzeń Organo Gold. Koncepcja Dual Team wywodzi się z dynamicznej struktury, która wynagradza Państwa za udane generowanie wolumenu sprzedaży w ramach gałęzi lokalizacji i motywowanie Państwa organizacji zależnej (downline), by robiła to samo. Zarabiajcie Państwo na sprzedaży dokonanej przez Dystrybutorów, których Państwo, Państwa organizacja nadrzędna (upline) i Państwa organizacja zależna (downline) zlokalizujecie w ramach Państwa gałęzi lokalizacji 1. Gałęzie lokalizacji mają dwie strony: Zespół Lewy i Zespół Prawy, z których każde może być Odnogą Siłową (Odnoga Silna) i Odnogą Płatną (Odnoga Mniejsza) w każdym danym okresie prowizyjnym. Plan wynagrodzeń Organo Gold pozwala Państwu zarabiać do 20% na wolumenie sprzedaży Odnogi Płatnej, do nieograniczonej głębokości 2, 3! Stwórzcie Państwo swoje fundamenty i uruchomcie własny zespół Dual Team wykształcając dwóch (2) osobiście sponsorowanych Dystrybutorów (jednego do Zespołu Lewego i jednego do Zespołu Prawego), pomagając każdemu z nich wygenerować co najmniej 50 punktów PQV. Będziecie się Państwo kwalifikować do bonusu Dual Team utrzymując wymagania PQV i wykształcając co najmniej dwóch osobiście sponsorowanych Dystrybutorów (jednego do Zespołu Lewego i jednego do Zespołu Prawego), pomagając każdemu z nich wygenerować co najmniej 50 punktów PQV w okresie prowizyjnym. Państwa sprzedaż detaliczna (przetwarzana bezpośrednio przez Organo Gold) zalicza się na poczet Państwa PQV. Utrzymajcie Państwo swój status kwalifikujący i przenoście wszelki niezapłacony wolumen w Państwa Odnodze Siłowej na następny okres prowizyjny Tylko Pierwsze Zamówienia i Pakiety Tworzące są obliczane dla Dual Team. 2 Do wygenerowania bonusa wymagane jest minimum 300 CV w każdej odnodze. W chwili wypłaty Bonusa Dual Team z każdej odnogi odliczana jest równa liczba punktów CV. 3 Dystrybutorzy, którzy spełniają wymogi kwalifikacyjne sprzedaży ich pozycji, kwalifikują się do uzyskania Bonusa Dual Team w następujący sposób: Partnerzy marketingowi i Superwizorzy zarabiają do 10% Odnogi Płatnej. Konsultanci zarabiają do 15%, a Kwalifikowane Szafiry i wyżej zarabiają do 20%. Zastosowanie mają limity prowizji tygodniowych. 4 Zasady przenoszenia: Jeśli Dystrybutor pozostanie nieaktywny, wszelki zgromadzony wolumen odnoszący się do aktualnego okresu prowizyjnego przepada. Jeśli Dystrybutor jest aktywny, lecz nie kwalifikuje się do bonusa Dual Team 1) zgromadzony wolumen nie przenosi się po pierwszym miesiącu, 2) ½ łącznego wolumenu w każdej odnodze zostanie usunięte w drugim miesiącu, oraz 3) 2/3 łącznego wolumenu w każdej odnodze zostanie usunięte w trzecim miesiącu. Jeśli Dystrybutor osiągnie tygodniowy limit wypłaty z Dual Team, wszelki niewykorzystany wolumen z Odnogi Płatnej zostanie zresetowany do 0, a niewykorzystany wolumen z Odnogi Silnej zostanie przeniesiony na następny okres.

9 4 Bonus Unilevel (wypłacany miesięcznie) Bonusy Unilevel to źródło Państwa dochodu tantiemowego przez całe życie! Zbudujcie Państwo solidną bazę Dystrybutorów i Odbiorców i otrzymujcie bonusy każdego miesiąca z zamówień lub ponowionych zamówień produktów wygenerowanych w Państwa organizacji do dziewięciu (9) poziomów w głąb 1. Utrzymajcie Państwo kwalifikowany status, by kwalifikować się do zarobienia Bonusa Unilevel. Kompresja maksymalizuje korzyści z Unilevel 2. 5 Bonus Dopasowania Unilevel (wypłacany miesięcznie) Zarabiajcie Państwo Bonusy Dopasowania w wysokości do 20% Bonusa Unilevel Państwa osobiście zasponsorowanych Dystrybutorów. Dodatkowo możecie Państwo zarobić do 10% bonusów dopasowania na maksymalnie 3 dodatkowych poziomach. Bonusy dopasowania zachęcają Sponsorów do kształcenia i wspierania rozwoju Dystrybutorów głęboko w ich organizacji marketingowej. Ten bonus wypłacany jest od działalności Państwa osobistych gałęzi zapisywania. W związku z tym lokalizacja Dystrybutora z organizacji zależnej (downline) w strukturze Dual Team nie ma wpływu na Państwa wypłatę bonusa dopasowania. 1 Zamówienia produktów składane po raz pierwszy i Pakiety Tworzące nie są zawarte w Bonusie Unilevel. Państwa opłacana pozycja wskaże na ile poziomów w głąb będą sięgać Państwa zarobki. 2 Organizacja niekwalifikującego się Dystrybutora Income Disclosure: kompresuje We się estimate na rzecz that, następnej in Canada, kwalifikującej the average się plan organizacji participant nadrzędnej (upline) dla tego miesiąca. will earn between $ and $ per year. 7

10 6 Bonus przywództwa pokoleniowego (wypłacany miesięcznie) Organo Gold nagradza rozwój liderów. W miarę rozwoju Państwa przywództwa w Państwa organizacji, Państwa nagrody rosną wykładniczo. Kiedy osiągniecie Państwo poziom Szafir (lub wyższy) i w miarę wykształcania nowych Szafirów (wyżej) w Państwa organizacji, otrzymacie Państwo płatność za aż cztery (4) pokolenia Szafirów (i powyżej). Pokolenie zaczyna się, gdy Kwalifikujący się Szafir lub wyżej zostanie znaleziony w odnodze Państwa osobistych gałęzi zapisywania. W niektórych przypadkach możecie Państwo otrzymać płatność za nieograniczoną liczbę poziomów. 7 Zasoby globalne (zarabiane miesięczne, wypłacane kwartalne) Sięganie po gwiazdy przynosi swoje własne nagrody. Zasoby globalne wynagradzają Liderów, którzy sięgają ponad swoje marzenia i kontynuują budowanie spółki i ich przyszłości poprzez generowanie wysokiego wolumenu sprzedaży. Trzy procent (3%) światowego wolumenu objętego prowizją (CV) Unilevel Organo Gold będzie dzielony między kwalifikujących się Dystrybutorów na poziomie Rubinu i wyżej. Zasoby są wypłacane w bezpośredniej proporcji do udziału sprzedaży danej osoby w łącznym CV Unilevel. 8

11 KWALIFIKOWANIE DO POZYCJI POZYCJĘ BY OSIĄGNĄĆ POZYCJĘ: BY UTRZYMAĆ PŁATNĄ POZYCJĘ: Przedstawiciel Zostań Dystrybutorem Organo Gold rejestrując się za pomocą Zestawu Biznesowego Organo Gold! Zestaw Biznesowy Organo Gold zawiera wszystko, czego potrzeba, by zacząć działalność Organo Gold: materiały marketingowe, próbki, powieloną witrynę sprzedaży detalicznej Organo Gold i system back office, oraz prawo do nabywania produktów na poziomie hurtowym. Partner Marketingowy Osiągnąć Pozycję Przedstawiciela, PLUS, jedno z poniższych: Wygenerować co najmniej 50 punktów PQV w bieżącym miesiącu kalendarzowym, - Wygenerować 200 punktów PQV w sprzedaży produktów. Nie ma limitu czasowego. - Wygenerować 50 punktów PQV i pomóc dwóm (2) osobiście zapisanym dystrybutorom sprzedać Pakiet Tworzący (w dowolnej konfiguracji) w ciągu miesiąca kalendarzowego. Pomóc co najmniej dwóm (2) osobiście zapisanym Dystrybutorom (lub wyżej) wygenerować co najmniej 50 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy (1 - Zespół Lewy i 1 - Zespół Prawy). 9

12 POZYCJĘ BY OSIĄGNĄĆ POZYCJĘ: BY UTRZYMAĆ PŁATNĄ POZYCJĘ: Superwizor Osiągnąć jedno z poniższych: - Wygenerować 500 punktów PQV w sprzedaży produktów. Nie ma limitu czasowego. - wygenerować 50 punktów PQV i pomóc trzem (3) osobiście zapisanym Dystrybutorom sprzedać Pakiet Tworzący (w dowolnej konfiguracji) w ciągu miesiąca kalendarzowego. Wygenerować co najmniej 50 punktów PQV w bieżącym miesiącu kalendarzowym, pomóc co najmniej dwóm (2) osobiście zapisanym Dystrybutorom (lub wyżej) wygenerować minimum 50 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy (1 - Zespół Lewy i 1 - Zespół Prawy). Konsultant Osiągnąć jedno z poniższych: - Wygenerować punktów PQV w sprzedaży produktów. Nie ma limitu czasowego. - Wygenerować 100 punktów PQV i pomóc pięciu (5) osobiście zapisanym Dystrybutorom sprzedać Pakiet Tworzący (w dowolnej konfiguracji) w ciągu miesiąca kalendarzowego. Wygenerować co najmniej 100 punktów PQV w bieżącym miesiącu kalendarzowym, Pomóc co najmniej dwóm (2) osobiście zapisanym Dystrybutorom (lub wyżej) wygenerować co najmniej 50 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy (1 - Zespół Lewy i 1 - Zespół Prawy). 10

13 POZYCJĘ Szafir Wygenerować co najmniej 100 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 40% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej czterem (4) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (2 - Zespół Lewy i 2 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym. Rubin Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 40% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej sześciu (6) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (3 - Zespół Lewy i 3 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym. Szmaragd Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 40% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej ośmiu (8) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (4 - Zespół Lewy i 4 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym. 11

14 POZYCJĘ Diament Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 40% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym. Błękitny Diament Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 30% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym, Wygenerować wolumen objęty prowizją (CV) Dual Team w wysokości co najmniej punktów z każdej odnogi Dual Team (lewej i prawej) na miesiąc. 12

15 POZYCJĘ Czarny Diament Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV w bieżącym miesiącu kalendarzowym ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 30% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym, Wygenerować wolumen objęty prowizją (CV) Dual Team w wysokości co najmniej punktów z każdej odnogi Dual Team (lewej i prawej) na miesiąc. Diament Koronny Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 30% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym, Wygenerować wolumen objęty prowizją (CV) Dual Team w wysokości co najmniej punktów z każdej odnogi Dual Team (lewej i prawej) na miesiąc. 13

16 POZYCJĘ Ambasador Korony Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 30% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym, Wygenerować wolumen objęty prowizją (CV) Dual Team w wysokości co najmniej punktów z każdej odnogi Dual Team (lewej i prawej) na miesiąc. Pamiętajcie Państwo, że wasze zarobki będą zależeć od starań, których dołożycie, a jak przeczytaliście Państwo powyżej, nagrody mogą być HOJNE, więc nie hamujcie się! UWAGA: Dystrybutor może spełnić wymagania PQV poprzez sprzedaż na rzecz ich odbiorców detalicznych i odbiorców uprzywilejowanych (przetwarzaną przez Organo Gold). Organo Gold nie toleruje budowania dużych zapasów, ani nie zachęca do tego. Składając dodatkowe zamówienia na produkty, Dystrybutor zaświadcza, że co najmniej 70% uprzednio nabytych zapasów już zostało sprzedane. Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania pokwitowań sprzedaży od Dystrybutorów w celu zapewnienia, że zasada 70% jest przestrzegana. 14

17 Przynosimy skarby Ziem ludziom na całym świecie. Effective March 25, 2011

PLAN KOMPENSACYJNY. www.lifeleadergroup.com

PLAN KOMPENSACYJNY. www.lifeleadergroup.com PLAN KOMPENSACYJNY MARZEC 2014 PRZEZ DLA CIEBIE Przez Ciebie i dla Ciebie Jest nasza filozofią i naszym podejściem do rozwoju Planu Kompensacyjnego. Do tworzenia tego Planu Kompensacyjnego, nie zatrudniliśmy

Bardziej szczegółowo

Compensation_Plan_Detail-08.14-PL-EU E U R O P A WITAMY

Compensation_Plan_Detail-08.14-PL-EU E U R O P A WITAMY P L A N W Y N A G R O D Z E Ń K Y Ä N I E U R O P A WITAMY Witamy w Kyäni. Naszą misją jest pomóc ludziom przeżyć więcej i wzbogacić ich potencjał, co oznacza lepsze zdrowie, lepszy dobrostan i dłuższe

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ Nu Skin to RÓŻNICA UDOWODNIONA. Dzięki współpracy z Państwem, wyróżniamy się jako liderzy na rynku sprzedaży bezpośredniej. Nasza wizja jest klarowna: Pragniemy zostać światowym

Bardziej szczegółowo

FM GROUP. Plan Marketingowy. przewodnik w drodze do sukcesu MAGNOLII ORCHIDEI GWIAZD

FM GROUP. Plan Marketingowy. przewodnik w drodze do sukcesu MAGNOLII ORCHIDEI GWIAZD FM GROUP Plan Marketingowy przewodnik w drodze do sukcesu 2014 Z P R S Z M Y D O N S Z Y C H K L U B Ó W MGNOLII ORCHIDEI GWIZD P L N M R K E T I N G O W Y FM GROUP POLSK Spis treści Klucz do sukcesu Klucz

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 14 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. 4filar.pl - bezpieczna firma na przyszłość

WPROWADZENIE. 4filar.pl - bezpieczna firma na przyszłość WPROWADZENIE 4filar.pl - bezpieczna firma na przyszłość Pracujemy, by zapewnić sobie stabilność zawodową, a naszym Bliskim finansowe bezpieczeństwo. Odkładamy oszczędności na realizację marzeń i nieprzewidziane

Bardziej szczegółowo

WellStar Vision 2020 plan wynagrodzeń

WellStar Vision 2020 plan wynagrodzeń WellStar Vision 2020 plan wynagrodzeń 08.2014 / I Witamy w WellStar Światowy lider w Bionic Your Activation Systems: BYAS. Światowy lider w Social Club Selling: SCS. Chcemy pomóc wszystkim ludziom, by

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 13 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 13 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

P L A N M A R K E T I N G O W Y

P L A N M A R K E T I N G O W Y P L A N M A R K E T I N G O W Y Firmy Dr. Nona International Ltd. Spis Treści: Witamy...2 System Marketingu Sieciowego...3 Podstawowe założenia...3 Rejestracja...4 Terminy i określenia...5 Podstawowe statusy...10

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y

rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y 1 SPIS TREŚCI Witaj w FM GROUP! Pierwszy Plan Marketingowy Wstęp Poznaj FM GROUP Marketing wielopoziomowy Złote zasady sprzedaży Dlaczego warto zostać

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez 1 P L A N M A R K E T I N G O W Y

rekomendowany przez 1 P L A N M A R K E T I N G O W Y rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y 1 SPIS TREŚCI Witaj w FM GROUP! Pierwszy Plan Marketingowy Wstęp Poznaj FM GROUP Marketing wielopoziomowy Złote zasady sprzedaży Dlaczego warto zostać

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA. www.betterware.pl

PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA. www.betterware.pl PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA www.betterware.pl Nasza historia Był rok 1928......we wschodnim Londynie Albert Edward Clark i Edward Ernest Willis założyli firmę Betterwear. Bezpośrednia sprzedaż sprzętu i

Bardziej szczegółowo

KATALOG MARKETINGOWY

KATALOG MARKETINGOWY KATALOG MARKETINGOWY MYŚL pozytywnie UFAJ swoim możliwościom WIERZ w marzenia MIEJ ODWAGĘ, by je realizować 01 02 03 Firma /str. 5 Kariera /str. 21 Lou Pre International to stabilna firma, która oferuje

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK FM group dla początkujących

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK FM group dla początkujących PRAKTYCZNY PRZEWODNIK FM group dla początkujących Witaj w Klubie FM GROUP! Poznaj naszą misję: Tworzymy produkty, którymi możesz się dzielić i styl życia, który zapewni Ci wolność finansową! Poznaj naszą

Bardziej szczegółowo

ABC. CZŁONKA i KONSULTANTA FINCLUBU. www.finclub.pl

ABC. CZŁONKA i KONSULTANTA FINCLUBU. www.finclub.pl ABC CZŁONKA i KONSULTANTA FINCLUBU www.finclub.pl Spis treści WSTĘP s.3 Wstęp MLM w Finclubie s.4 Misja, wizja, wartości s.6 PREZENTACJA FINCLUBU s.7 Historia firmy s.7 Asortyment Finclubu s.8 Punkty Ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

Plan Finansowy Colway International

Plan Finansowy Colway International lan Finansowy Colway International WSTĘ Ludzie, którzy pracują razem i mają wspólne cele, osiągają niedostępne dla innych rezultaty. Motywują się wzajemnie, wciąż się uczą i rozwijają. Mają świadomość,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY ACN. ACNP&P-PL 2.1 Wejście w życie: 1 sierpnia 2015 r.

ZASADY I PROCEDURY ACN. ACNP&P-PL 2.1 Wejście w życie: 1 sierpnia 2015 r. ZASADY I PROCEDURY ACN ACNP&P-PL 2.1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ARTYKUŁ I - DEFINICJE... 5 ARTYKUŁ II ROZPOCZYNANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DYSTRYBUCYJNEJ... 7 II.1. Twój związek z ACN... 7 II.2.

Bardziej szczegółowo

Witaj! MLM - (Multi Level Marketing) czyli Marketing Wielopoziomowy.

Witaj! MLM - (Multi Level Marketing) czyli Marketing Wielopoziomowy. PLAN MARKETINGOWY MLM - (Multi Level Marketing) czyli Marketing Wielopoziomowy. W Golden Drop produkt trafia bezpośrednio do Twoich rąk! Każdy z Członków Klubu odpowiedzialny jest za jego reklamę. Dzięki

Bardziej szczegółowo

11 Produkty firmy Akuna

11 Produkty firmy Akuna Spis treści I. Wstęp II. Współpraca i relacje handlowe Najważniejsze zasady współpracy Relacje między dystrybutorami Relacje w linii sponsorskiej 2 3 VII. Awans na pozycję Lider Warunki awansu Cztery sposoby

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ. jednym ogłoszeniem

ZARABIAJ. jednym ogłoszeniem ZARABIAJ jednym ogłoszeniem Stworzyliśmy ten poradnik, by pomóc naszym czytelnikom osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne

Bardziej szczegółowo

Nowa przyszłość. Państwa osobisty program sukcesu WellStar. www.wellstar-company.com

Nowa przyszłość. Państwa osobisty program sukcesu WellStar. www.wellstar-company.com Nowa przyszłość z WellStar Państwa osobisty program sukcesu WellStar 2012 www.wellstar-company.com 02 Biznes WellStar PRZYSZŁOŚCIOWY BIZNES GODNY POLECENIA PAŃSTWA KLUCZ DO OSOBISTEJ I FINANSOWEJ SWOBODY

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest komentarzem do Artykułu: http://zawora.pro/wyzwanie-dla-mlmu/

Niniejszy dokument jest komentarzem do Artykułu: http://zawora.pro/wyzwanie-dla-mlmu/ Niniejszy dokument jest komentarzem do Artykułu: http://zawora.pro/wyzwanie-dla-mlmu/ Przyjąłem luźny styl wypowiedzi i odnoszę się bezpośrednio do TEZ oraz przykładów dwóch firm obrazujących 2 najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Programu Lyoness do korzystania z dodatkowych korzyści z uczestnictwa

Dodatkowe Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Programu Lyoness do korzystania z dodatkowych korzyści z uczestnictwa Dodatkowe Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Lyoness do korzystania z dodatkowych korzyści z uczestnictwa Stan na: kwiecień 2012 Preambuła Lyoness Europe AG z siedzibą na Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Robert Pieciułko Marketing sieciowy jako kanał dystrybucji na przykładzie firmy FM Group Praca licencjacka Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stefana Forlicza

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA

PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA WorldVentures Marketing, LLC Poprawiono 3 maja 2015 Obowiązuje: 31 maja 2015 do 31 października 2015 Firma WorldVentures opracowała Plan Wynagrodzeń dla Niezależnych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo