NAJLEPSZY PLAN WYNAGRODZEŃ ORGANO GOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJLEPSZY PLAN WYNAGRODZEŃ ORGANO GOLD"

Transkrypt

1 NAJLEPSZY PLAN WYNAGRODZEŃ ORGANO GOLD To łatwe. To proste. To kawa. Polska Obowiązuje od 25 czerwiec 2012 r

2 TREŚĆ Zarys... 1 Plan Wynagrodzeń... 2 Definicje... 3 Siedem sposobów zarabianie... 4 Kwalifikowanie do pozycji

3 ORGANO GOLD Organo Gold sięgnęło po najbogatsze skarby pochodzące z Ziemi i stworzyło środowisko i możliwość, które pozwalają naszym Dystrybutorom i Odbiorcom otrzymać ich własne fizyczne, emocjonalne i finansowe skarby tutaj, na Ziemi. OG wierzy, że jedynym sukcesem jest sukces naszych Dystrybutorów, więc działamy, by zapewnić narzędzia, szkolenie, wsparcie i wynagrodzenie w celu zmaksymalizowania osobistego rozwoju i potencjału dochodowego naszych Dystrybutorów. OG uznaje Dystrybutorów za równych partnerów w działalności. Co za tym idzie, do 50% polegającego prowizji wolumenu jest wypłacane poprzez Plan wynagrodzeń. W odróżnieniu od innych planów OG nie ogranicza liczby Odbiorców, których Dystrybutor może pozyskać, lub liczby Dystrybutorów, których mogą jako Sponsor wprowadzić do świata Możliwości Organo Gold. OG wykorzystało dwa najsilniejsze mechanizmy rozliczeń znane w branży sprzedaży bezpośredniej. Skorzystały one z promocyjnej siły rażenia mechanizmu Dual Team, w którym nagradzane są całościowe wolumeny sprzedaży na każdym etapie rozwoju działalności, ORAZ rzetelnej stabilności Planu Unilevel, który obejmuje skuteczne Bonusy Pokoleniowe, Bonusy Dopasowania oraz Globalne Zasoby Bonusowe w celu pielęgnowania struktury organizacji i przywództwa w organizacji. Oba plany działają synergicznie w celu stworzenia zarówno bezzwłocznych znaczących przychodów, jak i znacznych długoterminowych tantiem przyczyniających się do dochodu, który zmienia życie. OG stworzyło globalne przedsięwzięcie, w którym Dystrybutorzy mogą mieć możliwość rozbudowy bazy ich sieci, budując regionalną i światową organizację dystrybutorów, w miarę jak Spółka rozszerza swoją działalność w coraz większej liczbie krajów. W OG, ściśle wierzymy, że Ziemia to najbogatsze źródło zasobów, jakie rodzaj ludzki posiada. Może ona nam zapewnić środki, by osiągnąć zdrowie, bogactwo i sposób życia, które pielęgnują i podtrzymują nas samych i naszych bliskich. Najlepszy plan wynagrodzeń OG to klucz do odblokowania tych skarbów. Weź ten klucz i uczyń skarby Ziemi swoimi! 1

4 PLAN WYNAGRODZEŃ Plan wynagrodzeń Organo Gold jest jednym z najszczodrzejszych i uczciwych planów w branży sprzedaży bezpośredniej. Filozofia, na której Plan wynagrodzeń Organo Gold jest oparty, jest prosta, lecz skuteczna: Zachęcać do sprzedaży i promować sprzedaż produktów Organo Gold na rzecz odborców końcowych w powracającym cyklu. Najlepszy plan wynagrodzeń Organo Gold, opracowany przez ekspertów w branży sprzedaży detalicznej, jest starannie wykalibrowanym i zrównoważonym planem marketingu, z rosnącymi korzyściami. Każdy segment planu wynagrodzeń zachęca i usprawnia działalność, która ma wpływ na inny segment planu wynagrodzeń. Te zazębiające się segmenty tworzą efekt domina, który przynosi korzyści Państwu, Państwa rosnącemu zespołowi, bazie odbiorców oraz spółce. Organo Gold oferuje Państwu siedem sposobów zarabiania pieniędzy, wraz z ekscytującymi zachętami i korzyściami na każdym etapie Państwa rozwoju na drodze do przywództwa. Jedyną rzeczą niezbędną do uczestnictwa jest nabycie po koszcie Zestawu Biznesowego, który da Państwu narzędzia do budowy Państwa działalności. 2 2

5 DEFINICJE By pomóc Państwu zrozumieć Najlepszy plan wynagrodzeń Organo Gold, przygotowaliśmy kilka krótkich definicji terminów użytych w planie: Dystrybutorzy Niezależni właściciele przedsięwzięć, którzy uczestniczą w możliwościach dochodowych Organo Gold i rozwijają organizację marketingową w celu obrotu produktami. Odbiorcy Odbiorcy są odbiorcami produktów Organo Gold. Dystrybutor, który sprzedaje odbiorcy produkty, zarabia zysk detaliczny zdefiniowany jako różnica między ceną zapłaconą przez odbiorcę a ceną zapłaconą przez Dystrybutora. Zysk Detaliczny Zysk zarobiony na produkcie sprzedanym odbiorcy za cenę wyższą niż cena zapłacona przez dystrybutora. Wolumen Objęty Prowizją (CV) Wartość przypisana do pozycji i stosowana do śledzenia działalności, kwalifikacji i wyliczania prowizji. Pozycja Określa poziomy osiągnięć w ramach Planu wynagrodzeń. Pozycji używa się do obliczenia wynagrodzenia (Pozycja Płacy) i uznania produktywności (Pozycja Uznana lub Tytułowa). Indywidualny Wolumen Kwalifikujący (PQV) Zbiorczy wolumen indywidualnych zamówień konsumpcyjnych Dystrybutora oraz zamówień jego Odbiorców (w tym Uprzywilejowanych Odbiorców). Sponsor Osoba, która wprowadziła Państwa do Organo Gold. Odnoga Schodząca linia sponsorowania, rozpoczynająca się od Państwa. W planie wynagrodzeń Dual Team dla jednej działalności dystrybutorskiej dozwolone są dwie linie sponsorowania, popularnie zwane Odnogą Lewą i Odnogą Prawą. Gałęzie Unilevel Zapisani przez Państwa uczestnicy. Uczestnicy zapisani przez nich itd. (niezależnie od tego, gdzie są zlokalizowani). Gałęzie Lokalizacji Struktura organizacyjna lokalizacji uczestników, poziom po poziomie. Poziom Hierarchia lokalizacji osób na gałęziach Dual Team lub Unilevel, jedna osoba po drugiej. Wolumen Kwalifikujący Grupy (GQV) Zbiorczy wolumen z całości sprzedaży wygenerowanej przez Dystrybutorów (w tym ich Odbiorców), określony Pozycją. Odnoga Płatna Odnoga Dual Team (lewa lub prawa) o mniejszym wolumenie zbiorczym na koniec okresu objętego prowizją. Może być ona zwana również Odnogą Mniejszą. Odnoga Siłowa Odnoga Dual Team (lewa lub prawa) o większym wolumenie zbiorczym na koniec okresu objętego prowizją. Może być ona zwana również Odnogą Silną. 3

6 4 ORGANO GOLD OFERUJE PAŃSTWU SIEDEM SPOSOBÓW ZARABIANIA PIENIĘDZY.

7 SIEDEM SPOSOBÓW ZARABIANIE 1 Zysk Detaliczny (wypłacany dziennie/tygodniowo) Podstawą możliwości Organo Gold jest sprzedaż detaliczna. Jako Dystrybutor Organo Gold, kiedy sprzedajecie Państwo produkt Odbiorcom Detalicznym osobiście lub za pośrednictwem Państwa spersonalizowanej powielonej witryny internetowej, zarabiacie Państwo różnicę między ceną hurtową a ceną sprzedaży. Produkty zamówione z witryny są sprzedawane odbiorcom po Sugerowanej Cenie Detalicznej. Rozprowadzając detalicznie produkty Organo Gold na zasadzie od osoby do osoby, możecie Państwo dodać taki procent marży, jaki Państwo wybierzecie. 2 Bonus Fast Track (wypłacany tygodniowo) Za każdym razem, gdy Dystrybutorzy zapisani przez Państwa osobiście zdecydują się stworzyć swoje własne przedsięwzięcie detaliczne, pomagając im sprzedać jeden z opcjonalnych Pakietów Tworzące Działalność, zarabiacie Państwo bonus fast track w wysokości EUR. To doskonała możliwość uzyskania dochodów przy jednoczesnym szkoleniu Państwa organizacji zależnej (downline) w tworzeniu solidnych fundamentów, na których można zbudować odnoszącą sukcesy działalność Organo Gold! Jako wartościowe opcje zestawów produktów, Pakiety Tworzące nie tylko zostały przewidziane w celu promowania sprzedaży detalicznej i tworzenia solidnych fundamentów działalności, lecz stanowią również doskonały sposób szkolenia i kształcenia Państwa zespołu. Pakiety Tworzące przygotowano w różnych konfiguracjach, by spełniały one potrzeby osób fizycznych. 5

8 3 Bonus Dual Team Bonusy Dual Team są kolejnym kamieniem węgielnym Planu wynagrodzeń Organo Gold. Koncepcja Dual Team wywodzi się z dynamicznej struktury, która wynagradza Państwa za udane generowanie wolumenu sprzedaży w ramach gałęzi lokalizacji i motywowanie Państwa organizacji zależnej (downline), by robiła to samo. Zarabiajcie Państwo na sprzedaży dokonanej przez Dystrybutorów, których Państwo, Państwa organizacja nadrzędna (upline) i Państwa organizacja zależna (downline) zlokalizujecie w ramach Państwa gałęzi lokalizacji 1. Gałęzie lokalizacji mają dwie strony: Zespół Lewy i Zespół Prawy, z których każde może być Odnogą Siłową (Odnoga Silna) i Odnogą Płatną (Odnoga Mniejsza) w każdym danym okresie prowizyjnym. Plan wynagrodzeń Organo Gold pozwala Państwu zarabiać do 20% na wolumenie sprzedaży Odnogi Płatnej, do nieograniczonej głębokości 2, 3! Stwórzcie Państwo swoje fundamenty i uruchomcie własny zespół Dual Team wykształcając dwóch (2) osobiście sponsorowanych Dystrybutorów (jednego do Zespołu Lewego i jednego do Zespołu Prawego), pomagając każdemu z nich wygenerować co najmniej 50 punktów PQV. Będziecie się Państwo kwalifikować do bonusu Dual Team utrzymując wymagania PQV i wykształcając co najmniej dwóch osobiście sponsorowanych Dystrybutorów (jednego do Zespołu Lewego i jednego do Zespołu Prawego), pomagając każdemu z nich wygenerować co najmniej 50 punktów PQV w okresie prowizyjnym. Państwa sprzedaż detaliczna (przetwarzana bezpośrednio przez Organo Gold) zalicza się na poczet Państwa PQV. Utrzymajcie Państwo swój status kwalifikujący i przenoście wszelki niezapłacony wolumen w Państwa Odnodze Siłowej na następny okres prowizyjny Tylko Pierwsze Zamówienia i Pakiety Tworzące są obliczane dla Dual Team. 2 Do wygenerowania bonusa wymagane jest minimum 300 CV w każdej odnodze. W chwili wypłaty Bonusa Dual Team z każdej odnogi odliczana jest równa liczba punktów CV. 3 Dystrybutorzy, którzy spełniają wymogi kwalifikacyjne sprzedaży ich pozycji, kwalifikują się do uzyskania Bonusa Dual Team w następujący sposób: Partnerzy marketingowi i Superwizorzy zarabiają do 10% Odnogi Płatnej. Konsultanci zarabiają do 15%, a Kwalifikowane Szafiry i wyżej zarabiają do 20%. Zastosowanie mają limity prowizji tygodniowych. 4 Zasady przenoszenia: Jeśli Dystrybutor pozostanie nieaktywny, wszelki zgromadzony wolumen odnoszący się do aktualnego okresu prowizyjnego przepada. Jeśli Dystrybutor jest aktywny, lecz nie kwalifikuje się do bonusa Dual Team 1) zgromadzony wolumen nie przenosi się po pierwszym miesiącu, 2) ½ łącznego wolumenu w każdej odnodze zostanie usunięte w drugim miesiącu, oraz 3) 2/3 łącznego wolumenu w każdej odnodze zostanie usunięte w trzecim miesiącu. Jeśli Dystrybutor osiągnie tygodniowy limit wypłaty z Dual Team, wszelki niewykorzystany wolumen z Odnogi Płatnej zostanie zresetowany do 0, a niewykorzystany wolumen z Odnogi Silnej zostanie przeniesiony na następny okres.

9 4 Bonus Unilevel (wypłacany miesięcznie) Bonusy Unilevel to źródło Państwa dochodu tantiemowego przez całe życie! Zbudujcie Państwo solidną bazę Dystrybutorów i Odbiorców i otrzymujcie bonusy każdego miesiąca z zamówień lub ponowionych zamówień produktów wygenerowanych w Państwa organizacji do dziewięciu (9) poziomów w głąb 1. Utrzymajcie Państwo kwalifikowany status, by kwalifikować się do zarobienia Bonusa Unilevel. Kompresja maksymalizuje korzyści z Unilevel 2. 5 Bonus Dopasowania Unilevel (wypłacany miesięcznie) Zarabiajcie Państwo Bonusy Dopasowania w wysokości do 20% Bonusa Unilevel Państwa osobiście zasponsorowanych Dystrybutorów. Dodatkowo możecie Państwo zarobić do 10% bonusów dopasowania na maksymalnie 3 dodatkowych poziomach. Bonusy dopasowania zachęcają Sponsorów do kształcenia i wspierania rozwoju Dystrybutorów głęboko w ich organizacji marketingowej. Ten bonus wypłacany jest od działalności Państwa osobistych gałęzi zapisywania. W związku z tym lokalizacja Dystrybutora z organizacji zależnej (downline) w strukturze Dual Team nie ma wpływu na Państwa wypłatę bonusa dopasowania. 1 Zamówienia produktów składane po raz pierwszy i Pakiety Tworzące nie są zawarte w Bonusie Unilevel. Państwa opłacana pozycja wskaże na ile poziomów w głąb będą sięgać Państwa zarobki. 2 Organizacja niekwalifikującego się Dystrybutora Income Disclosure: kompresuje We się estimate na rzecz that, następnej in Canada, kwalifikującej the average się plan organizacji participant nadrzędnej (upline) dla tego miesiąca. will earn between $ and $ per year. 7

10 6 Bonus przywództwa pokoleniowego (wypłacany miesięcznie) Organo Gold nagradza rozwój liderów. W miarę rozwoju Państwa przywództwa w Państwa organizacji, Państwa nagrody rosną wykładniczo. Kiedy osiągniecie Państwo poziom Szafir (lub wyższy) i w miarę wykształcania nowych Szafirów (wyżej) w Państwa organizacji, otrzymacie Państwo płatność za aż cztery (4) pokolenia Szafirów (i powyżej). Pokolenie zaczyna się, gdy Kwalifikujący się Szafir lub wyżej zostanie znaleziony w odnodze Państwa osobistych gałęzi zapisywania. W niektórych przypadkach możecie Państwo otrzymać płatność za nieograniczoną liczbę poziomów. 7 Zasoby globalne (zarabiane miesięczne, wypłacane kwartalne) Sięganie po gwiazdy przynosi swoje własne nagrody. Zasoby globalne wynagradzają Liderów, którzy sięgają ponad swoje marzenia i kontynuują budowanie spółki i ich przyszłości poprzez generowanie wysokiego wolumenu sprzedaży. Trzy procent (3%) światowego wolumenu objętego prowizją (CV) Unilevel Organo Gold będzie dzielony między kwalifikujących się Dystrybutorów na poziomie Rubinu i wyżej. Zasoby są wypłacane w bezpośredniej proporcji do udziału sprzedaży danej osoby w łącznym CV Unilevel. 8

11 KWALIFIKOWANIE DO POZYCJI POZYCJĘ BY OSIĄGNĄĆ POZYCJĘ: BY UTRZYMAĆ PŁATNĄ POZYCJĘ: Przedstawiciel Zostań Dystrybutorem Organo Gold rejestrując się za pomocą Zestawu Biznesowego Organo Gold! Zestaw Biznesowy Organo Gold zawiera wszystko, czego potrzeba, by zacząć działalność Organo Gold: materiały marketingowe, próbki, powieloną witrynę sprzedaży detalicznej Organo Gold i system back office, oraz prawo do nabywania produktów na poziomie hurtowym. Partner Marketingowy Osiągnąć Pozycję Przedstawiciela, PLUS, jedno z poniższych: Wygenerować co najmniej 50 punktów PQV w bieżącym miesiącu kalendarzowym, - Wygenerować 200 punktów PQV w sprzedaży produktów. Nie ma limitu czasowego. - Wygenerować 50 punktów PQV i pomóc dwóm (2) osobiście zapisanym dystrybutorom sprzedać Pakiet Tworzący (w dowolnej konfiguracji) w ciągu miesiąca kalendarzowego. Pomóc co najmniej dwóm (2) osobiście zapisanym Dystrybutorom (lub wyżej) wygenerować co najmniej 50 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy (1 - Zespół Lewy i 1 - Zespół Prawy). 9

12 POZYCJĘ BY OSIĄGNĄĆ POZYCJĘ: BY UTRZYMAĆ PŁATNĄ POZYCJĘ: Superwizor Osiągnąć jedno z poniższych: - Wygenerować 500 punktów PQV w sprzedaży produktów. Nie ma limitu czasowego. - wygenerować 50 punktów PQV i pomóc trzem (3) osobiście zapisanym Dystrybutorom sprzedać Pakiet Tworzący (w dowolnej konfiguracji) w ciągu miesiąca kalendarzowego. Wygenerować co najmniej 50 punktów PQV w bieżącym miesiącu kalendarzowym, pomóc co najmniej dwóm (2) osobiście zapisanym Dystrybutorom (lub wyżej) wygenerować minimum 50 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy (1 - Zespół Lewy i 1 - Zespół Prawy). Konsultant Osiągnąć jedno z poniższych: - Wygenerować punktów PQV w sprzedaży produktów. Nie ma limitu czasowego. - Wygenerować 100 punktów PQV i pomóc pięciu (5) osobiście zapisanym Dystrybutorom sprzedać Pakiet Tworzący (w dowolnej konfiguracji) w ciągu miesiąca kalendarzowego. Wygenerować co najmniej 100 punktów PQV w bieżącym miesiącu kalendarzowym, Pomóc co najmniej dwóm (2) osobiście zapisanym Dystrybutorom (lub wyżej) wygenerować co najmniej 50 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy (1 - Zespół Lewy i 1 - Zespół Prawy). 10

13 POZYCJĘ Szafir Wygenerować co najmniej 100 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 40% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej czterem (4) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (2 - Zespół Lewy i 2 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym. Rubin Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 40% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej sześciu (6) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (3 - Zespół Lewy i 3 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym. Szmaragd Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 40% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej ośmiu (8) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (4 - Zespół Lewy i 4 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym. 11

14 POZYCJĘ Diament Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 40% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym. Błękitny Diament Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 30% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym, Wygenerować wolumen objęty prowizją (CV) Dual Team w wysokości co najmniej punktów z każdej odnogi Dual Team (lewej i prawej) na miesiąc. 12

15 POZYCJĘ Czarny Diament Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV w bieżącym miesiącu kalendarzowym ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 30% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym, Wygenerować wolumen objęty prowizją (CV) Dual Team w wysokości co najmniej punktów z każdej odnogi Dual Team (lewej i prawej) na miesiąc. Diament Koronny Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 30% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym, Wygenerować wolumen objęty prowizją (CV) Dual Team w wysokości co najmniej punktów z każdej odnogi Dual Team (lewej i prawej) na miesiąc. 13

16 POZYCJĘ Ambasador Korony Wygenerować co najmniej 200 punktów PQV na miesiąc kalendarzowy, Zgromadzić co najmniej punktów GQV na miesiąc kalendarzowy ze sprzedaży Państwa organizacji Unilevel, przy czym nie więcej niż 30% GQV pochodzi z jednej odnogi Unilevel, Pomóc co najmniej dziesięciu (10) osobiście zapisanym Dystrybutorom osiągnąć poziom kwalifikujących się Konsultantów lub wyższy (5 - Zespół Lewy i 5 - Zespół Prawy) w każdym miesiącu kalendarzowym, Wygenerować wolumen objęty prowizją (CV) Dual Team w wysokości co najmniej punktów z każdej odnogi Dual Team (lewej i prawej) na miesiąc. Pamiętajcie Państwo, że wasze zarobki będą zależeć od starań, których dołożycie, a jak przeczytaliście Państwo powyżej, nagrody mogą być HOJNE, więc nie hamujcie się! UWAGA: Dystrybutor może spełnić wymagania PQV poprzez sprzedaż na rzecz ich odbiorców detalicznych i odbiorców uprzywilejowanych (przetwarzaną przez Organo Gold). Organo Gold nie toleruje budowania dużych zapasów, ani nie zachęca do tego. Składając dodatkowe zamówienia na produkty, Dystrybutor zaświadcza, że co najmniej 70% uprzednio nabytych zapasów już zostało sprzedane. Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania pokwitowań sprzedaży od Dystrybutorów w celu zapewnienia, że zasada 70% jest przestrzegana. 14

17 Przynosimy skarby Ziem ludziom na całym świecie. Effective March 25, 2011

NAJLEPSZY SYSTEM WYNAGRODZEŃ ORGANO GOLD

NAJLEPSZY SYSTEM WYNAGRODZEŃ ORGANO GOLD NAJLEPSZY SYSTEM WYNAGRODZEŃ ORGANO GOLD To łatwe. To proste. To kawa. Polska Obowiązuje od 27 marca 2012 r. TREŚĆ Zarys... 1 System wynagrodzeń... 2 Definicje... 3 Siedem sposobów na zarabianie... 4 Rangi

Bardziej szczegółowo

Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles

Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles Zmień Swój Styl Życia 5 Sposobów Zarabiania Lifestyles oferuje kilka sposobów na zarabianie pieniędzy czy traktujesz swój biznes jako zajęcie

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PLAN WYNAGRODZEŃ

PEŁNY PLAN WYNAGRODZEŃ PEŁNY PLAN WYNAGRODZEŃ Najbardziej wartościowym zasobem LifeWave jest utalentowana grupa intensywnie pracujących Dystrybutorów, którzy oferują nasze produkty innym. Dlatego też zobowiązaliśmy się ich nagradzać,

Bardziej szczegółowo

7 SPOSOBÓW NA ZARABIANIE PIENIĘDZY RAIN INTERNATIONAL EUROPA

7 SPOSOBÓW NA ZARABIANIE PIENIĘDZY RAIN INTERNATIONAL EUROPA 7 SPOSOBÓW NA ZARABIANIE PIENIĘDZY RAIN INTERNATIONAL EUROPA 1 ZARABIAJ NA KAŻDYM DYSTRYBUOWANYM PRODUKCIE (PROGRAM KLIENTÓW PREFEROWANYCH) 20% * ZA KAŻDY DYSTRYBUOWANY PRODUKT + 10 INDYWIDUALNYCH PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMPENSACYJNY. www.lifeleadergroup.com

PLAN KOMPENSACYJNY. www.lifeleadergroup.com PLAN KOMPENSACYJNY MARZEC 2014 PRZEZ DLA CIEBIE Przez Ciebie i dla Ciebie Jest nasza filozofią i naszym podejściem do rozwoju Planu Kompensacyjnego. Do tworzenia tego Planu Kompensacyjnego, nie zatrudniliśmy

Bardziej szczegółowo

Program Dynamicznego Startu (Dynamiczny Start Program - DSP)

Program Dynamicznego Startu (Dynamiczny Start Program - DSP) Program Dynamicznego Startu (Dynamiczny Start Program - ) Przegląd / Szybkie Zrozumienie (definicje są podane w części głównej dokumentu Zarysie ) Wprowadza sie do sprzedaży nowe pakiety z produktami,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNAGRODZEŃ ASEA

PLAN WYNAGRODZEŃ ASEA PLAN WYNAGRODZEŃ ASEA Kiedy zarejestrujesz się do ASEA jako Partner bardzo ważne jest abyś pozostał aktywny każdego miesiąca aby zarabiać prowizje w Programie Wynagrodzeń. Wystarczy, że raz w miesiącu

Bardziej szczegółowo

PDF Sprzedawcy. $ 19.95 Miesięcznej Opłaty Abonamentowej Sprzedawcy

PDF Sprzedawcy. $ 19.95 Miesięcznej Opłaty Abonamentowej Sprzedawcy PDF Sprzedawcy $ 19.95 Miesięcznej Opłaty Abonamentowej Sprzedawcy Zobacz LeadSystemNetwork.com dla informacji o produkcie, zasadach i innych informacjach! Omówienie produktów LSN LSN oferuje serię produktów

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

Zapisanie się. Roczna opłata. To koszt $12 USD

Zapisanie się. Roczna opłata. To koszt $12 USD Zapisanie się Roczna opłata To koszt $12 USD -Bezpośredni cennik -Prywatna strona internetowa -Profesjonalne biuro on-line -Narzędzia i materiały do prowadzenia biznesu -Filmy, seminaria i wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Plan Plan Marketingowy. Marketingowy WS-GLAMOUR GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Plan Plan Marketingowy. Marketingowy WS-GLAMOUR GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Plan Plan Marketingowy Marketingowy PODSTAWOWE INFORMACJE WS-GLAMOUR GmbH płaci miesięcznie do końca życia prowizje obliczone wg poziomu sprzedaży. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń związanych z poziomami

Bardziej szczegółowo

Plan WYnaGRODZEŃ lifewave

Plan WYnaGRODZEŃ lifewave Plan WYNAGRODZEŃ LifeWave $ Fundamentem globalnego sukcesu LifeWave jest ciężka praca, pasja oraz zaangażowanie członków organizacji. Dlatego właśnie nagradzamy naszych członków wypłatami jednych z najwyższych

Bardziej szczegółowo

One-Line-Online The Green Line. Plan Marketingowy

One-Line-Online The Green Line. Plan Marketingowy One-Line-Online The Green Line Plan Marketingowy Worldwide Business One-Line-Online Marketing Plan One-Line-Online Serdecznie Witamy W tej prezentacji dowiesz się wielu szczegółów na temat pionierskiego

Bardziej szczegółowo

Uruchom swoją matrycę Power Matrix i zyskaj stały miesięczny dochód Zacznij już DZIŚ i podejmij pierwsze kroki w spełnieniu swoich marzeń.

Uruchom swoją matrycę Power Matrix i zyskaj stały miesięczny dochód Zacznij już DZIŚ i podejmij pierwsze kroki w spełnieniu swoich marzeń. Uruchom swoją matrycę Power Matrix i zyskaj stały miesięczny dochód Zacznij już DZIŚ i podejmij pierwsze kroki w spełnieniu swoich marzeń. Dzięki FutureNet i matrycy Power Matrix masz do dyspozycji nowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ Nu Skin to RÓŻNICA UDOWODNIONA. Dzięki współpracy z Państwem, wyróżniamy się jako liderzy na rynku sprzedaży bezpośredniej. Nasza wizja jest klarowna: Pragniemy zostać światowym

Bardziej szczegółowo

FUTURENET Plan Marketingowy

FUTURENET Plan Marketingowy FUTURENET Plan Marketingowy 1 Plan Marketingowy Spis Treści Start 9 Możliwości zarabiania: 1. Social Media Bonus 2. Best Sponsor Bonus 3. Multimedia Bonus 4. Sales Bonus 5. Friends Bonus 6. Matching Bonus

Bardziej szczegółowo

Lavylites stosuje jeden z najskuteczniejszych, najbardziej motywujących, najuczciwszych koncepcji marketingowych w historii Network Marketingu!

Lavylites stosuje jeden z najskuteczniejszych, najbardziej motywujących, najuczciwszych koncepcji marketingowych w historii Network Marketingu! Lavylites stosuje jeden z najskuteczniejszych, najbardziej motywujących, najuczciwszych koncepcji marketingowych w historii Network Marketingu! Lavylites wybrał koncepcję marketingową firm, które w ostatnich

Bardziej szczegółowo

Najbardziej Lukratywny i etyczny Plan Kompensacyjny

Najbardziej Lukratywny i etyczny Plan Kompensacyjny Najbardziej Lukratywny i etyczny Plan Kompensacyjny 1 poziom 15% 2 poziom 45% 3 poziom do 3%-10% gwarantowany 4 poziom i w dół 3%-10% dzielony 3% bonus liderski przez 4 generacje diamentów ForMor oferuje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto być przedsiębiorcą?

Dlaczego warto być przedsiębiorcą? STRATEGIA Dlaczego warto być przedsiębiorcą? 3 OPCJE 1. Kontrolujesz swój czas 2. Jesteś swoim szefem 3. Nie ma szklanych sufitów 4. Rozwijasz kompetencje 5. Wolność osobista 6. Zajmujesz się swoją pasją

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA

PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA WorldVentures Marketing, LLC Poprawiono 3 maja 2015 Obowiązuje: 31 maja 2015 do 31 października 2015 Firma WorldVentures opracowała Plan Wynagrodzeń dla Niezależnych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

KLIENT ŚWIADOMY KLIENT PARTNER BIZNESOWY

KLIENT ŚWIADOMY KLIENT PARTNER BIZNESOWY 2014 KLIENT ŚWIADOMY KLIENT PARTNER BIZNESOWY Wyjątkowa strategia biznesowa Biznes Społeczny Asortyment Postawa Korporacja tiande Ja Relacje Premia za rekrutację Charyzma System promocji System franczyzowy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto być przedsiębiorcą?

Dlaczego warto być przedsiębiorcą? STRATEGIA Dlaczego warto być przedsiębiorcą? 3 OPCJE 1. Kontrolujesz swój czas 2. Jesteś swoim szefem 3. Nie ma szklanych sufitów 4. Rozwijasz kompetencje 5. Wolność osobista 6. Zajmujesz się swoją pasją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARTNERSKI LOPOCA

PROGRAM PARTNERSKI LOPOCA PROGRAM PARTNERSKI LOPOCA Program Partnerski Lopoca opiera się na prostej strukturze binarnej składającej się z lewego i prawego zespołu. Po zarejestrowaniu się jako partner zespołu otrzymujemy dostęp

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto być przedsiębiorcą?

Dlaczego warto być przedsiębiorcą? STRATEGIA Dlaczego warto być przedsiębiorcą? 3 OPCJE 1. Kontrolujesz swój czas 2. Jesteś swoim szefem 3. Nie ma szklanych sufitów 4. Rozwijasz kompetencje 5. Wolność osobista 6. Zajmujesz się swoją pasją

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto być przedsiębiorcą?

Dlaczego warto być przedsiębiorcą? STRATEGIA Dlaczego warto być przedsiębiorcą? 3 OPCJE 1. Kontrolujesz swój czas 2. Jesteś swoim szefem 3. Nie ma szklanych sufitów 4. Rozwijasz kompetencje 5. Wolność osobista 6. Zajmujesz się swoją pasją

Bardziej szczegółowo

NASZA FIRMA JEST NA POLSKIM RYNKU OD 2002 ROKU

NASZA FIRMA JEST NA POLSKIM RYNKU OD 2002 ROKU PLAN KARIERY I WYNAGRODZEŃ FIRMY TRISANA POLSKA OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LUTY 2015 Szanowni Partnerzy, Klienci i Sympatycy firmy Trisana! Współczesna dynamika zmian na świecie, postęp w rozwoju technologii oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY WINALITE

PLAN MARKETINGOWY WINALITE PLAN MARKETINGOWY WINALITE Wersja obowiązująca od 14 czerwca 2010 r. I. Sposób wejścia do Firmy Osoby wchodzące do Firmy w trakcie rejestracji dokonują wyboru jednego z czterech statusów: CZTERY STATUSY

Bardziej szczegółowo

Ogólne wyjaśnienie funkcjonowania Planu kompensacyjnego. Rejestrując się jako Dystrybutor korporacji tiande masz stały rabat na całą produkcję - 35%.

Ogólne wyjaśnienie funkcjonowania Planu kompensacyjnego. Rejestrując się jako Dystrybutor korporacji tiande masz stały rabat na całą produkcję - 35%. Ogólne wyjaśnienie funkcjonowania Planu kompensacyjnego. TY Rejestrując się jako Dystrybutor korporacji tiande masz stały rabat na całą produkcję - 35%. TY Twój rabat Dystrybutora 35% = 54% Marży Handlowej

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem biznesowy firmy LR Health & Beauty Systems

Zostań partnerem biznesowy firmy LR Health & Beauty Systems Zostań partnerem biznesowy firmy LR Health & Beauty Systems JA już jestem partnerem. Umów spotkanie Biznesowe a opowiem co z potkało mnie w tej Firmie. Tel. 737 830 040 Jeżeli szukasz dodatkowej możliwości

Bardziej szczegółowo

TIENS Europa Nowy Plan Marketingowy

TIENS Europa Nowy Plan Marketingowy TIENS Europa Nowy Plan Marketingowy Wersja polska jest tłumaczeniem wersji angielskiej. W przypadku nieporozumień i różnic wynikających z interpretacji językowej, wersja angielska będzie wiążąca. TIENS

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Kategorie produktowe Naturalne produkty kategorii wellness / zdrowie / uroda Włoskie kosmeceutyki pielęgnacyjne oraz kosmetyki kolorowe Artykuły do domu oraz środki czystości 3 niezależne

Bardziej szczegółowo

Przykład. 1 kwietnia - 185 625 zarejestrowanych użytkowników. 1000 Master (5000 Euro) 2500 Specjalist (2500 Euro)

Przykład. 1 kwietnia - 185 625 zarejestrowanych użytkowników. 1000 Master (5000 Euro) 2500 Specjalist (2500 Euro) Ile mogę zarobić? Przykład 1 kwietnia - 185 625 zarejestrowanych użytkowników 185 625 110 625 Member (100 ) 45 000 Bronze (200 ) 20 000 Silber (500 ) 6500 Gold (1000 ) 1000 Master (5000 ) 2500 Specjalist

Bardziej szczegółowo

FUTURENET Plan Marketingowy. Obowiązuje od 15.06.2015

FUTURENET Plan Marketingowy. Obowiązuje od 15.06.2015 FUTURENET Plan Marketingowy Obowiązuje od 15.06.2015 1 Plan Marketingowy Spis Treści Start 8 Możliwości zarabiania: 1. Social Media Bonus 2. Best Sponsor Bonus 3. Multimedia Bonus 4. Sales Bonus 5. Friends

Bardziej szczegółowo

BIZNES COLWAY I PLAN FINANSOWY

BIZNES COLWAY I PLAN FINANSOWY BIZNES COLWAY I PLAN FINANSOWY Barbara Buławska MENEDŻER tel. 606 960 670 e-mail: bbulawska@vp.pl www.czasnakolagen.pl NA POCZĄTKU ZADAJ SOBIE PYTANIE CZEGO OCZEKUJESZ ZACZYNAJĄC SWOJĄ PRZYGODĘ Z COLWAY?

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć współpracę z Melaleuca

Jak rozpocząć współpracę z Melaleuca Jak rozpocząć współpracę z Melaleuca Wszystko sprowadza sie do zmiany sklepów w jakich robisz zakupy ( Rossman, Biedronka, Tesco) na sklep internetowy Melaleuca z produktami BIO (bez chemii), które są

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik do Dochodu i Wzrostu ze Współpracy

Twój przewodnik do Dochodu i Wzrostu ze Współpracy Spełnianie marzeń bezpieczeństwa finansowego na całe życie Twój przewodnik do Dochodu i Wzrostu ze Współpracy Data wejścia w życie: 28 czerwiec, 2012 Informacje Ogólne Bez względu na to, czy chcesz zarobić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY

REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY WWW.CASADABEAUTY.COM.PL ZESTAWY MINI I i MINI II ZESTAWY STARTOWE Każdy kto zakupi zestaw MINI (I lub II) zyskuje status KLIENTA VIP i

Bardziej szczegółowo

Styl życia i podróże REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM & WIZYTA W PRADZE PŁYNIEMY W CZERWCU 2018 ODWIEDŹ PRAGĘ

Styl życia i podróże REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM & WIZYTA W PRADZE PŁYNIEMY W CZERWCU 2018 ODWIEDŹ PRAGĘ Styl życia i podróże REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM & WIZYTA W PRADZE PŁYNIEMY W CZERWCU 2018 Zdobądź rejs dla dwóch osób po Morzu Śródziemnym oraz gotówkę na podróż, posiłki i wycieczki ODWIEDŹ PRAGĘ KONFERENC

Bardziej szczegółowo

Essential Rewards / Program dostaw cyklicznych - Ulotka informacyjna

Essential Rewards / Program dostaw cyklicznych - Ulotka informacyjna Essential Rewards / Program dostaw cyklicznych - Ulotka informacyjna Czym jest program Essential Rewards? Essential Rewards to program regularnych zamówień przeznaczony dla niezależnych dystrybutorów Young

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu krok po kroku

Uruchomienie systemu krok po kroku Uruchomienie systemu krok po kroku Efekty systemu 10.000 zł miesięcznie po 90 dniach funkcjonowania zgonie z systemem Współpracując z firmą MonaVie tworzysz swój PLAN B. Dodatkowe źródło dochodu, które

Bardziej szczegółowo

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa CZY ZNASZ WSZYSTKIE KORZYŚCI Z BYCIA W FM? MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE I MIEĆ DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW! MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

1PIERWSZA CZĘŚĆ PLANU MARKETINGOWEGO

1PIERWSZA CZĘŚĆ PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MAKETINGOWY POZIOMY WYNAGOZENIA Poziomy wynagrodzeń 0- w zależności od poziomu obrotów. Jeden perfum ma wartość punktową 10 punktów. Jeden punkt jest przeliczany na wartość 27 ZK (ok. 1 ). 1PIEWSZA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU MARKETINGOWEGO

ZMIANY PLANU MARKETINGOWEGO Trainer s version ZMIANY PLANU MARKETINGOWEGO Od Dystrybutora do Supervisora Prezentacja szkoleniowa Październik 2009 Nasz Plan Marketingowy z biegiem lat Niesamowity Plan Marketingowy Herbalife, stworzony

Bardziej szczegółowo

Compensation_Plan_Detail PL-EU E U R O P A WITAMY

Compensation_Plan_Detail PL-EU E U R O P A WITAMY P L A N W Y N A G R O D Z E Ń K Y Ä N I E U R O P A WITAMY Witamy w Kyäni. Naszą misją jest pomóc ludziom przeżyć więcej i wzbogacić ich potencjał, co oznacza lepsze zdrowie, lepszy dobrostan i dłuższe

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY NA ŚWIECIE PROGRAM MARKETINGOWY Z NATYCHMIASTOWĄ WYPŁATĄ

PIERWSZY NA ŚWIECIE PROGRAM MARKETINGOWY Z NATYCHMIASTOWĄ WYPŁATĄ PIERWSZY NA ŚWIECIE PROGRAM MARKETINGOWY Z NATYCHMIASTOWĄ WYPŁATĄ PIERWSZY NA ŚWIECIE PROGRAM MARKETINGOWY Z NATYCHMIASTOWĄ WYPŁATĄ Pierwszy krok jest łatwy: Osiągnij pierwszy tytuł BRONZE i pomóż innym

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ PLAN WYNAGRODZEŃ ACN

JAK ROZUMIEĆ PLAN WYNAGRODZEŃ ACN JAK ROZUMIEĆ PLAN WYNAGRODZEŃ ACN Szansa ACN została stworzona, aby pomóc w budowaniu działalności, która dostarczy zarówno szybkiego jak i długotrwałego zysku. Jednym z największych atutów ACN jest Plan

Bardziej szczegółowo

W YNAGRODZENIA PRZEGLĄD. Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 r.

W YNAGRODZENIA PRZEGLĄD. Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 r. Program Wynagrodzeń W YNAGRODZENIA PRZEGLĄD Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 r. Uczestnicząc w programie HopRocket, dołączasz do ekskluzywnej grupy osób, które chcą zarówno oszczędzić, jak i zarobić

Bardziej szczegółowo

VALUABLE IDEA CONCEPT by TachoEASY Middle East FZC SKUTECZNOŚĆ UMÓW WYPOŻYCZEŃ

VALUABLE IDEA CONCEPT by TachoEASY Middle East FZC SKUTECZNOŚĆ UMÓW WYPOŻYCZEŃ SKUTECZNOŚĆ UMÓW WYPOŻYCZEŃ FIRMA Middle East FZC TachoEASY Middle East FZC Office No. - E-37F-12 P.O. BOX 49678 Hamriyah Free Zone Sharjah, UAE RYNEK WYPOŻYCZENIA / WYNAJEM Dostawa produktów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy TWOJA DROGA DO SUKCESU

Plan Marketingowy TWOJA DROGA DO SUKCESU TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalistyczne kategorie produktowe NATURALNE PRODUKTY KATEGORII WELLNESS / ZDROWIE / URODA ARTYKUŁY DO DOMU ORAZ ŚRODKI CZYSTOŚCI 2 niezależne katalogi Twoja droga do sukcesu Zostań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARTNERSKI. www.kupbilecik.pl

PROGRAM PARTNERSKI. www.kupbilecik.pl PROGRAM PARTNERSKI www.kupbilecik.pl 1 1. Wstęp Program partnerski skierowany jest do firm oraz właścicieli serwisów i stron internetowych, a także właścicieli biur turystycznych, którzy chcieliby wzbogacić

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto być przedsiębiorcą?

Dlaczego warto być przedsiębiorcą? STRATEGIA Dlaczego warto być przedsiębiorcą? 3 OPCJE 1. Kontrolujesz swój czas 2. Jesteś swoim szefem 3. Nie ma szklanych sufitów 4. Rozwijasz kompetencje 5. Wolność osobista 6. Zajmujesz się swoją pasją

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo korzystaj z:

Dodatkowo korzystaj z: Poznaj bonusy i zarabiaj jak najwięcej Zarabiasz polecając produkty już jednej osobie. Automatycznie naliczane bonusy gwarantują Ci maksymalne dochody: MY POINTS bonus Wykupione przez Ciebie 70pkt., jak

Bardziej szczegółowo

Produkty FM Group. Perfumy. Chemia gospodarcza. Telefonia komórkowa. Kosmetyka kolorowa

Produkty FM Group. Perfumy. Chemia gospodarcza. Telefonia komórkowa. Kosmetyka kolorowa ZARABIAJ Z NAMI Produkty FM Group Perfumy Chemia gospodarcza Telefonia komórkowa Kosmetyka kolorowa Sekret produkcji perfum na świecie Światowy udział producentów w rynku perfumeryjnym pokazuje że firma

Bardziej szczegółowo

sklep... inny niż wszystkie!

sklep... inny niż wszystkie! www.familo.com sklep... inny niż wszystkie! SZEROKA GAMA PRODUKTÓW Art. spożywcze Komputery, tablety, smartfony i akcesoria Kosmetyki i higiena osobista Paliwa i art. motoryzacyjne Art. chemii gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy

Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia danego miesiąca i trwa do ostatniego dnia tego

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować stabilny biznes z firmą Forever Living Products

Jak zbudować stabilny biznes z firmą Forever Living Products Jak zbudować stabilny biznes z firmą Forever Living Products Marek Sawicki, manager Opracowanie przygotowane na bazie autorskich materiałów, Bogumiły Sroki diamentowo-szafirowego managera firmy FOREVER

Bardziej szczegółowo

Spełnij swoje marzenia! Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012

Spełnij swoje marzenia! Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012 Spełnij swoje marzenia! Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012 Czy odnalazłeś już swoje miejsce na ziemi? Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012 Program Wprowadź do TIENS Nowego Konsultanta

Bardziej szczegółowo

3.1. Cena i WP / OB produkty z listy (wraz z objaśnieniem i definicją) Zysk wynikły z różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży produktów

3.1. Cena i WP / OB produkty z listy (wraz z objaśnieniem i definicją) Zysk wynikły z różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży produktów 3. Zarabiaj z WellStar Plan wynagrodzeń aktualny od 1 stycznia 2007 r. 3.1. Cena i WP / OB produkty z listy (wraz z objaśnieniem i definicją) Wyjaśnienie pojęć: 1. Marża handlowa (MH): Zysk wynikły z różnicy

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA AKUNY! 8 stycznia 2013 r.

Z ŻYCIA AKUNY! 8 stycznia 2013 r. Z ŻYCIA AKUNY! Zapraszając nowych ludzi do naszej globalnej społeczności sprawiamy, że nieprzerwanie rośnie jakość życia każdego z nas. 8 stycznia 2013 r. Dzisiejsze tematy: 1. Zmiany w programach na 2013

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Beata Seubert Prezes Zarządu GSH Polska

Szanowni Państwo, Beata Seubert Prezes Zarządu GSH Polska Plan Marketingowy Szanowni Państwo, Firma GSH Polska proponuje możliwość współpracy, która adresowana jest do wszystkich tych osób, dla których priorytetem jest zdrowie, możliwość rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMPENSACYJNY FEBRUAR 1 Y 2016

PLAN KOMPENSACYJNY FEBRUAR 1 Y 2016 PLAN KOMPENSACYJNY FEBRUARY 2016 1 PRZEZ DLA CIEBIE Przez Ciebie, Dla Ciebie to nasza filozofia i nasze podejście do ulepszania Planu Kompensacyjnego. Podczas tworzenia Planu Kompensacyjnego, nie zatrudniliśmy

Bardziej szczegółowo

SuccessPlan Polska. Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

SuccessPlan Polska. Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. SuccessPlan Polska Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Spis treści SuccessPlan Arbonne Korzyści 5 Programy Kwalifikacyjne 6 Wymogi Utrzymania Kwalifikacji 8 Podsumowanie 9 Definicje 10 Zmiany 11 Na okładce:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY KLUBU NORICUM

PLAN MARKETINGOWY KLUBU NORICUM PLAN MARKETINGOWY KLUBU NORICUM I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1. FIRMA - Klub Noricum LTD 590 Kingston Road London SW20 8DN United Kingdom 2. KONSTULTANT Osoba która zarejestrowała się w Klubie i opłaciła Opłatę

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Odkryj. Z nami możesz dokonać prawdziwych zmian?

Odkryj. Z nami możesz dokonać prawdziwych zmian? Odkryj Z nami możesz dokonać prawdziwych zmian? Dzięki naszym zaangażowanym Niezależnym Konsultantom, doskonałej jakości produktom oraz atrakcyjnemu Planowi Wynagradzania, wiele osób zmienia swoje życie

Bardziej szczegółowo

SuccessPlan Polska Czerwiec 2015

SuccessPlan Polska Czerwiec 2015 SuccessPlan Polska Czerwiec 2015 Spis treści SuccessPlan Arbonne Korzyści 5 Programy Kwalifikacyjne 6 Wymogi Utrzymania Kwalifikacji 8 Podsumowanie 9 Definicje 10 Zmiany 11 Na okładce: Niezależni Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zwrot pieniędzy przy każdym zakupie

Zwrot pieniędzy przy każdym zakupie Zwrot pieniędzy przy każdym zakupie Lyoness Holding Europe AG założenie: 2 lipiec 2003 w 15 krajach Europy 320 pracowników 16.000 partnerów handlowych ponad 1.000.000 zarejestrowanych klientów LYONESS

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KLUBIE FM

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KLUBIE FM Autor: Zuzanna Kruczkowska, tel. 727 906 233 ZMIEŃ SKLEP Produkty FM Group możesz w prosty sposób kupować bezpośrednio w firmie przez: - telefon, - e-mail, - faks, - sklep internetowy dostępny dla zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDOWANE MODELE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DEALERA UCZESTNICZĄCYCH W SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

REKOMENDOWANE MODELE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DEALERA UCZESTNICZĄCYCH W SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH REKOMENDOWANE MODELE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DEALERA UCZESTNICZĄCYCH W SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Rekomendowane systemy wynagrodzeń zostały opracowane w oparciu o następujące założenia:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Menadżerów Colway. Ryszard Armanowski

Szkolenie dla Menadżerów Colway. Ryszard Armanowski Ryszard Armanowski Od pewnego już czasu promocja listopadowa to czas przysłowiowych żniw w Colway. To w listopadzie ma miejsce największa ilość nominacji menadżerskich. To w listopadzie obroty Colway są

Bardziej szczegółowo

Firma Enagic proponuje: Zmień swoją wodę zmień swoje życie

Firma Enagic proponuje: Zmień swoją wodę zmień swoje życie Firma Enagic proponuje: Zmień swoją wodę zmień swoje życie Misja firmy Enagic Na początek proponujemy: Zapoznanie się z całościową ofertą firmy Enagic. W tym celu warto obejrzeć dokładnie specjalną stronę

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy En101

Krótka prezentacja firmy En101 Krótka prezentacja firmy En101 W En101, jesteś w biznesie dla siebie, ale nie przez siebie. Krótka prezentacja firmy En101 En101, to uczciwa firma, stanowiąca własność prywatna i zarządzana przez jedną

Bardziej szczegółowo

Compensation_Plan_Detail-08.14-PL-EU E U R O P A WITAMY

Compensation_Plan_Detail-08.14-PL-EU E U R O P A WITAMY P L A N W Y N A G R O D Z E Ń K Y Ä N I E U R O P A WITAMY Witamy w Kyäni. Naszą misją jest pomóc ludziom przeżyć więcej i wzbogacić ich potencjał, co oznacza lepsze zdrowie, lepszy dobrostan i dłuższe

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWY LR PLAN. Kod produktu: 93340-518

MARKETINGOWY LR PLAN. Kod produktu: 93340-518 PLAN MARKETINGOWY LR Akademia Internetowa LR Po nas na Facebooku! LR Health & Beauty Polska facebook.com/lrworld.poland www.lrworld.com/pl Kod produktu: 93340-518 LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Pl P an a n Mar a ket ke itng n o g w o y Plan Marketingowy

Pl P an a n Mar a ket ke itng n o g w o y Plan Marketingowy Plan Marketingowy Plan Marketingowy Plan Marketingowy 1. Social Media Bonus 2. Multimedia Bonus 3. Sales Bonus 4. Advertising Sales Bonus 5. Friends Bonus 6. Matching Bonus 7. Leader Bonus (Infinity) 8.

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

Ta prezentacja PowerPoint winna być uznana za dokładną i aktualną, jeśli jest pobrana ze strony www.mobrabus.com

Ta prezentacja PowerPoint winna być uznana za dokładną i aktualną, jeśli jest pobrana ze strony www.mobrabus.com Ta prezentacja PowerPoint winna być uznana za dokładną i aktualną, jeśli jest pobrana ze strony www.mobrabus.com Absolutnie żaden zysk nie jest gwarantowany w Mo Brabus, cały zysk jest w formie zysku lub

Bardziej szczegółowo

Zasady wyliczania zysków dla produktów Systemu Fluidi

Zasady wyliczania zysków dla produktów Systemu Fluidi Zasady wyliczania zysków dla produktów Systemu Fluidi Zasady naliczania zysków udziałowców Systemu Fluidi dla poszczególnych produktów. W opisach podano ceny netto. Opis zysków dla produktów wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Enagic. Zmień swoją wodę zmień swoje życie

Enagic. Zmień swoją wodę zmień swoje życie Enagic Zmień swoją wodę zmień swoje życie Misja firmy Enagic Podstawowe informacje o Enagic Japońska firma działająca na rynku od 39 lat Zajmuje się produkcją, dystrybucją i serwisowaniem jonizatorów wody

Bardziej szczegółowo

Witaj w Programie Partnerskim StarGames

Witaj w Programie Partnerskim StarGames Witaj w Programie Partnerskim StarGames Jesteś już gotowy do reklamowania StarGames.com na swojej stronie i zarabiania w ten sposób pieniędzy! StarGames.com gwaiazda kasyn online. StarGames.com oferuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

sukcesu! wymiar nowy Ciesz się większymi korzyściami niż kiedykolwiek wcześniej!

sukcesu! wymiar nowy Ciesz się większymi korzyściami niż kiedykolwiek wcześniej! sukcesu! wymiar nowy Ciesz się większymi korzyściami niż kiedykolwiek wcześniej! OFERUJEMY CI NO MIAR SUKCESU: OSIĄGAJ KORZYŚCI ŻSZE O 20-30%! WIADOMOŚĆ OD JOHANA LARSSONA, A ZARZĄDZAJĄCEGO REGIONU EUROPA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

10. Statystyki. WAŻNE! Raporty i statystyki salonu tworzone są wyłącznie w oparciu o zakończone wizyty.

10. Statystyki. WAŻNE! Raporty i statystyki salonu tworzone są wyłącznie w oparciu o zakończone wizyty. 10. Statystyki Aplikacja Gabi.NET.pl wyposażona została w funkcję generowania statystyk. Dla ustalonego przedziału czasu wygenerujesz statystyki pracowników, klientów oraz statystyki obrotu. Do każdego

Bardziej szczegółowo

Rozwijajcie się. zarabiajcie! CEL GŁÓWNY. WZROST Europejski Program Motywacyjny 2012/13

Rozwijajcie się. zarabiajcie! CEL GŁÓWNY. WZROST Europejski Program Motywacyjny 2012/13 Rozwijajcie się & zarabiajcie! CEL GŁÓWNY WZROST Europejski Program Motywacyjny 2012/13 Rok finansowy 2012/13 rokiem wzrostu! Skoncentrujcie się na wzroście to temat będący wspólnym elementem dla całego

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTOWA. Szanowni Państwo,

FISZKA PROJEKTOWA. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, FISZKA PROJEKTOWA W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry" do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 pragniemy zachęcić

Bardziej szczegółowo

NOTATKI 1. WPROWADZENIE

NOTATKI 1. WPROWADZENIE NOTATKI 1. WPROWADZENIE Waterless Concepts Poland Sp. z o.o. ( WCP ) jest firmą, która zajmuje się sprzedażą bezpośrednią. Główna ideą Firmy jest ochrona środowiska. WCP poprzez wsparcie niezależnych Dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Cashback. Program lojalnościowy

Cashback. Program lojalnościowy Cashback Program lojalnościowy Spis treści 03. Organic Life S.A. 04. Dermokosmetyki botaniczne Organic Life 05. Wprowadzenie do programu lojalnościowego Cashback 06. Twoja grupa jest tak silna jak jej

Bardziej szczegółowo

w atrakcyjnej cenie w atrakcyjnej cenie

w atrakcyjnej cenie w atrakcyjnej cenie Program premiujący aktywnych ów Colway nternational. m dłużej jesteś aktywny, tym więcej produktów w specjalnej cenie możesz dodać do swojego zamówienia. STANDARD CLASS OKRESY ROZLCZENOWE DELUXE CLASS

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY A.T.W. BEAUTYLAB S.A.

PLAN MARKETINGOWY A.T.W. BEAUTYLAB S.A. PLAN MARKETINGOWY A.T.W. BEAUTYLAB S.A. (1) Zasady przystąpienia do klubu ATW oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w klubie A.T.W. Zapisując się do klubu ATW zyskujesz od razu, ponieważ otrzymasz stały

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Pieniądze dla Gwiazd! Program Lojalnościowy Q1 2014

Pieniądze dla Gwiazd! Program Lojalnościowy Q1 2014 Pieniądze dla Gwiazd! Program Lojalnościowy Q1 2014 Gotówka za Gwiazdy! Zarekomenduj Nowego Konsultanta który osiągnie status 3* w ciągu 1 miesiąca 1 x 3* 25 PV 2 x 3* 100 PV 3 x 3* 200 PV Opis Programu

Bardziej szczegółowo