Branżowy program promocji dla branży ochrony i zachowania zabytków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Branżowy program promocji dla branży ochrony i zachowania zabytków"

Transkrypt

1 Branżowy program promocji dla branży ochrony i zachowania zabytków 1. Celem realizacji branżowego programu promocji jest wykreowanie nowych, polskich silnych marek, które rozpoznawalne będą na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia. 2. Branżowy program promocji składa się z dwóch części: a) Komponent A obejmuje działania promujące produkty, usługi i przedsiębiorców z branży ochrony i zachowania zabytków. Pomoc finansowa na udział przedsiębiorców w tych działaniach promujących udzielana jest w ramach poddziałania PO IG (na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ). b) Komponent B obejmuje działania promujące branżę ochrony i zachowania zabytków jako całość. Efekt działań promujących oddziałuje na wszystkich przedsiębiorców skupionych w branży. Koszty organizacji działań promujących sfinansowane zostaną w całości przez Ministra Gospodarki. 3. Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków obejmuje okres od 30 lipca 2012 roku do 31 marca 2015 roku. 4. Działania promujące organizowane w ramach programu realizowane są na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Rosji, Egiptu, Libii oraz Indii 5. Branżowy programu promocji obejmuje swym zakresem profil działalności gospodarczej przedsiębiorców których przedmiotem działalności jest branża ochrony i zachowania zabytków. 6. Szczegółowy zakres branżowego programu promocji branży ochrony i zachowania zabytków:

2 Koncepcja branżowego programu promocji oraz szczegółowa kalkulacja działań promujących określonych w Komponencie A (dla branży ochrony i zachowania zabytków) L.p. Nazwa działań promujących Komponent A obejmuje: 1. Organizacja jednokrotnego udziału przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków w każdej z następujących zagranicznych imprez targowo wystawienniczych 1) Denkmal 2012 i 2014, (Lipsk, Niemcy) Koncepcja promocji branży ochrony i zachowania zabytków Denkmal są jednymi z najważniejszych w Europie targami z zakresu ochrony zabytków, konserwacji i restauracji, a także rewitalizacji miast i modernizacji budynków. Odbędą się one w 2012 równocześnie z targami MUTEC - Międzynarodowe Targi Branżowe Technik Muzealniczych i Wystawienniczych - w Lipsku. W roku 2010 na targach Denkmal zaprezentowało się 449 przedsiębiorstw z 15 krajów. Udział w zagranicznych imprezach targowo wystawienniczych w szczególności w jednych z najbardziej prestiżowych targów w Europie gwarantuje doskonałą promocję, wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców oraz dotarcie do szerokiego rynku odbiorców. Wszystkie stoiska będą utrzymane w podobnej koncepcji (będą przy tym uwzględniać jednak specyfikę targów) co sprawi, że będą rozpoznawalne i będą przyciągały gości targów do polskich stoisk. Dzięki temu zostanie stworzony spójny wizerunek polskich przedsiębiorców. W ramach realizacji niniejszego działania zakłada się: Termin realizacji działań mm/rrrr 11/ /2014

3 2) Monumento 2014 (Salzburg, Austria) -wynajęcie dla każdego z przedsiębiorców powierzchni wystawienniczej o wielkości minimum 4m2 lub minimum 10 m2; -przygotowanie projektu stoiska, który pozwoli na swobodny i bezpieczny dostęp do prezentowanych obiektów i wykonanie zabudowy wraz z montażem i demontażem; -zapewnienie dostępu do elektryczności i wody; -zapewnienie dostępu do bezprzewodowego Internetu dla wystawców stoiska bądź dostęp do Internetu stacjonarnego za pośrednictwem routera Wi-fi; -zapewnienie obsługi technicznej stoiska przez cały okres trwania targów; -troska o estetykę stoiska przez cały okres targów; -dokonanie czynności formalnych związanych z techniczno-organizacyjnym funkcjonowaniem stoiska -zapewnienie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum ,00 PLN; -wynajęcie tłumacza, jeśli przedsiębiorstwa uczestniczące w targach zgłoszą taką potrzebę -transport eksponatów przedsiębiorców biorących udział w projekcie a także transport osób na terenie miasta, w którym odbywają się targi Targi Monumento są niezwykle istotną imprezą branżową w Europie. W roku 2012 gościły 165 wystawców. Targi obejmowały szeroki zakres tematów, dzięki czemu są chętnie odwiedzane przez specjalistów branży konserwatorskiej. Udział w zagranicznych imprezach targowo wystawienniczych w szczególności w jednych z najbardziej prestiżowych targów w Europie gwarantuje doskonałą promocję, wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców oraz dotarcie do szerokiego rynku odbiorców. Wszystkie stoiska będą utrzymane w podobnej koncepcji (będą przy tym uwzględniać jednak specyfikę targów) co sprawi, że będą rozpoznawalne i będą przyciągały gości targów do polskich stoisk. Dzięki temu zostanie stworzony spójny wizerunek polskich przedsiębiorców. 01/2014

4 W ramach realizacji niniejszego działania zakłada się: - wynajęcie dla każdego z przedsiębiorców powierzchni wystawienniczej o wielkości minimum 4m2 lub minimum 10 m2; - przygotowanie projektu stoiska, który pozwoli na swobodny i bezpieczny dostęp do prezentowanych obiektów i wykonanie zabudowy wraz z montażem i demontażem; -zapewnienie dostępu do elektryczności i wody; -zapewnienie dostępu do bezprzewodowego Internetu dla wystawców stoiska bądź dostęp do Internetu stacjonarnego za pośrednictwem routera Wi-fi; -zapewnienie obsługi technicznej stoiska przez cały okres trwania targów; -troska o estetykę stoiska przez cały okres targów; -dokonanie czynności formalnych związanych z techniczno-organizacyjnym funkcjonowaniem stoiska -zapewnienie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum ,00 PLN; -wynajęcie tłumacza, jeśli przedsiębiorstwa uczestniczące w targach zgłoszą taką potrzebę; -transport eksponatów przedsiębiorców biorących udział w projekcie a także transport osób na terenie miasta, w którym odbywają się targi 2. Organizacja jednokrotnego udziału przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków w następującej imprezie targowo wystawienniczej: 1) Denkmal 2013 (Moskwa, Rosja) Denkmal są jednymi z najważniejszych w Europie targami z zakresu ochrony zabytków, konserwacji i restauracji, a także rewitalizacji miast i modernizacji budynków. Od niedawna odbywają się także w Rosji, w Moskwie. Rosyjscy

5 eksperci są bardzo zainteresowani nawiązywaniem kontaktów i wymianą doświadczeń z europejskimi przedsiębiorcami. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy mają dużą szansę na zaistnienie na rosyjskim rynku restauracyjnym i rewitalizacyjnym. Udział w zagranicznych imprezach targowo wystawienniczych w szczególności w jednych z najbardziej prestiżowych targów w Europie gwarantuje doskonałą promocję, wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców oraz dotarcie do szerokiego rynku odbiorców. W ramach realizacji niniejszego działania zakłada się: -wynajęcie dla każdego z przedsiębiorców powierzchni wystawienniczej o wielkości minimum 4m2 lub minimum 10 m2; -przygotowanie projektu stoiska, który pozwoli na swobodny i bezpieczny dostęp do prezentowanych obiektów i wykonanie zabudowy wraz z montażem i demontażem; -zapewnienie dostępu do elektryczności i wody; -zapewnienie dostępu do bezprzewodowego Internetu dla wystawców stoiska bądź dostęp do Internetu stacjonarnego za pośrednictwem routera Wi-fi; -zapewnienie obsługi technicznej stoiska przez cały okres trwania targów; -troska o estetykę stoiska przez cały okres targów; -dokonanie czynności formalnych związanych z techniczno-organizacyjnym funkcjonowaniem stoiska -zapewnienie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum ,00 PLN; -wynajęcie tłumacza, jeśli przedsiębiorstwa uczestniczące w targach zgłoszą taką potrzebę; -transport eksponatów przedsiębiorców biorących udział w projekcie a także transport osób na terenie miasta, w którym odbywają się targi

6 3. Organizacja jednokrotnego udziału przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków w następującej imprezie targowo wystawienniczej 1) Konserwacje (Toruń) Targi Konserwacje to jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce, specjalistyczne branżowe targi skupiające polskich przedsiębiorców i odwiedzających je gości z zagranicy. 10/ /2014 Targi to doskonałe miejsce na pozyskanie kontrahentów, ale także na wymianę doświadczeń. Chcielibyśmy aby w czasie trwania tych targów przedsiębiorcy biorący udział w BPP mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami z osobami niezaangażowanymi w projekt. Planuje się także organizację konferencji prasowej w trakcie trwania targów, która będzie także pełnić funkcję spotkania organizacyjno-informacyjnego dla przedsiębiorców. W ramach realizacji niniejszego działania zakłada się: -wynajęcie dla każdego z przedsiębiorców powierzchni wystawienniczej o wielkości minimum 4m2 lub minimum 10 m2; -przygotowanie projektu stoiska, który pozwoli na swobodny i bezpieczny dostęp do prezentowanych obiektów i wykonanie zabudowy wraz z montażem i demontażem; -zapewnienie dostępu do elektryczności i wody; -zapewnienie dostępu do bezprzewodowego Internetu dla wystawców stoiska bądź dostęp do Internetu stacjonarnego za pośrednictwem routera Wi-fi; -zapewnienie obsługi technicznej stoiska przez cały okres trwania targów; -troska o estetykę stoiska przez cały okres targów; -dokonanie czynności formalnych związanych z techniczno-organizacyjnym funkcjonowaniem stoiska

7 4. Organizację dwukrotnego udziału przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków w następującej krajowej imprezie targowowystawienniczej: 1) EGIR Europejska Giełda Innowacji i Renowacji Miast (Kraków) -zapewnienie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum ,00 PLN Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej (EGIR) to wydarzenie łączące formułę konferencji i targów. 5. Organizacja dwukrotnego udziału przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków w prezentacji /wystawie: 1) Egipt Organizacja wystawy/prezentacji przyczyni się do promocji polskiej branży ochrony i zachowania zabytków. Dla uzyskania jak najlepszego efektu obecności polskich firm na rynku zostaną skonsolidowane działania: wystawa/prezentacja zostanie połączona z misją gospodarczą. Dzięki temu potencjał polskich firm zostanie zauważony i zostanie osiągnięty doskonały efekt medialny. 04/ /2014 Do 03/2013 Do 03/2014 W ramach realizacji niniejszego działania zakłada się: -kompleksową organizację (zaprojektowanie i wykonanie zabudowy) efektownego stoiska informacyjnego o powierzchni minimum 15m2, które zostanie opatrzone hasłem -na stoisku zostanie zorganizowana co najmniej prezentacja materiałów promocyjno-informacyjnych, a także informacja o Polsce, jako o kraju pełnym możliwości

8 -kompleksową organizację prezentacji/wystawy dotyczącej możliwości i osiągnięciom polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -kompleksową organizację dwudniowego seminarium na temat polskich doświadczeń, oferty i potencjału polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -stoisko informacyjne i prezentacja będzie stanowiła łącznie powierzchnię minimum 100m2. 2) Libia Organizacja wystawy/prezentacji przyczyni się do promocji polskiej branży ochrony i zachowania zabytków. Dla uzyskania jak najlepszego efektu obecności polskich firm na rynku zostaną skonsolidowane działania: wystawa/prezentacja zostanie połączona z misją gospodarczą. Dzięki temu potencjał polskich firm zostanie zauważony i zostanie osiągnięty doskonały efekt medialny. W ramach realizacji niniejszego działania zakłada się: -kompleksową organizację (zaprojektowanie i wykonanie zabudowy) efektownego stoiska informacyjnego o powierzchni minimum 15m2, które zostanie opatrzone hasłem -na stoisku zostanie zorganizowana co najmniej prezentacja materiałów promocyjno-informacyjnych, a także informacja o Polsce, jako o kraju pełnym możliwości -kompleksową organizację prezentacji/wystawy dotyczącej możliwości i osiągnięciom polskiej branży ochrony i zachowania zabytków na temat polskich doświadczeń, oferty i potencjału polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -stoisko informacyjne i prezentacja będzie stanowiła łącznie powierzchnię minimum 100m2 3) Indie Organizacja wystawy/prezentacji przyczyni się do promocji polskiej branży ochrony i zachowania zabytków. Dla uzyskania jak najlepszego efektu obecności polskich firm na rynku zostaną skonsolidowane działania: wystawa/prezentacja zostanie połączona z misją gospodarczą. Dzięki temu potencjał polskich firm zostanie zauważony i zostanie Do 10/2012 Do Do 02/2013 Do 12/2013

9 6. Zorganizowanie przez Wykonawcę, na terytorium Polski dwa (2) dwudniowe seminaria z branży ochrony i zachowania zabytków: osiągnięty doskonały efekt medialny. W ramach realizacji niniejszego działania zakłada się: -kompleksową organizację (zaprojektowanie i wykonanie zabudowy) efektownego stoiska informacyjnego o powierzchni minimum 15m2, które zostanie opatrzone hasłem -na stoisku zostanie zorganizowana co najmniej prezentacja materiałów promocyjno-informacyjnych, a także informacja o Polsce, jako o kraju pełnym możliwości -kompleksową organizację prezentacji/wystawy dotyczącej możliwości i osiągnięciom polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -kompleksową organizację dwudniowego seminarium na temat polskich doświadczeń, oferty i potencjału polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -stoisko informacyjne i prezentacja będzie stanowiła łącznie powierzchnię minimum 100m2 W ramach niniejszego działania zostaną zorganizowane dwa dwudniowe seminaria. Będzie to działanie wzmacniające przed najważniejszymi targami, tak aby polscy przedsiębiorcy wyjechali uzbrojeni w wiedzę, która przyczyni się do nawiązania korzystnych kontaktów. W ramach niniejszego działania zostanie: - opracowany autorski program seminarium z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Tematyka seminarium będzie związana ze sposobami oraz ograniczeniami wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki objęte promocją. Seminarium obejmie 16 godzin szkoleniowych. -program tematyczny obejmie minimum cztery różne zagadnienia związane z omawianą branżą, zostanie zapewnionych minimum 8 zaproszonych gości, specjalistów w danym zagadnieniu -opracowane i zakupione identyfikatory oraz tablice informacyjne 11/ /2013

10 -zapewniona sala -zapewnione zakwaterowanie i transport 7. Zorganizowanie przez Wykonawcę minimum dwie, nie częściej niż co rok misje gospodarcze do każdego z następujących krajów: 1) Niemcy Dla uzyskania jak najlepszego efektu każda z misji gospodarczych zostanie zorganizowana w terminie trwania targów Denkmal. Takie skonsolidowane działanie przyczyni się do wzmocnienia zauważalności polskich firm na niemieckim rynku. Połączenie misji z tak znaczącymi targami jakie odbywają się w Niemczech, sprawi, że przedstawiciele firm, nie tylko będą mogli zaprezentować swoje przedsiębiorstwa, ale również nawiązać kontakty handlowe oraz dokładniej poznać rynek. Dzięki temu, że będą zorganizowane aż dwie misje do Niemiec, przedsiębiorcy w czasie pierwszej misji będą mogli zapoznać się i zbadać dokładnie rynek niemiecki, co z pewnością zaprocentuje w czasie trwania drugiej misji gospodarczej. W ramach niniejszego działania planuje się: -zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania matchmakingowego z potencjalnymi partnerami gospodarczymi -zorganizowanie dla przedsiębiorców co najmniej jednego spotkania ze znanym ekspertem zajmującym się ochroną i zachowaniem zabytków danego kraju -zorganizowanie dla uczestników misji noclegu -zakup biletów lotniczych -zapewnienie tłumacza, o ile przedsiębiorcy wyrażą taką potrzebę -zapewnienie usług transportowych dla uczestników i materiałów promocyjnych -przygotowanie udziału w imprezie poprzez spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań formalnych 11/ /2014 2) Austria Dla uzyskania jak najlepszego efektu jedna misja gospodarcza zostanie 01/2014

11 zorganizowana w terminie trwania targów Monumento. Takie skonsolidowane działanie przyczyni się do wzmocnienia zauważalności polskich firm na niemieckim rynku. Połączenie misji z obecnością na targach, sprawi, że przedstawiciele firm, nie tylko będą mogli zaprezentować swoje przedsiębiorstwa, ale również nawiązać kontakty handlowe oraz dokładniej poznać rynek. Dzięki temu, że będą zorganizowane aż dwie misje do Austrii, przedsiębiorcy w czasie pierwszej misji będą mogli zapoznać się i zbadać dokładnie rynek austriacki, co z pewnością zaprocentuje w czasie trwania drugiej misji gospodarczej. W ramach niniejszego działania planuje się: -zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania matchmakingowego z potencjalnymi partnerami gospodarczymi -zorganizowanie dla przedsiębiorców co najmniej jednego spotkania ze znanym ekspertem zajmującym się ochroną i zachowaniem zabytków danego kraju -zorganizowanie dla uczestników misji noclegu -zakup biletów lotniczych -zapewnienie tłumacza, o ile przedsiębiorcy wyrażą taką potrzebę -zapewnienie usług transportowych dla uczestników i materiałów promocyjnych -przygotowanie udziału w imprezie poprzez spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań formalnych 3) Egipt Dla uzyskania jak najlepszego efektu misje gospodarcze zostaną połączone z wystawami/prezentacjami omówionymi w punkcie 4 komponentu A niniejszej tabeli. Takie skonsolidowane działanie przyczyni się do wzmocnienia zauważalności polskich firm na rynku. Połączenie misji z prezentacją/wystawą sprawi, że przedstawiciele firm, nie tylko będą mogli zaprezentować swoje przedsiębiorstwa, ale również nawiązać kontakty handlowe oraz dokładniej poznać rynek. Dzięki temu, że będą zorganizowane aż dwie misje do Egiptu, przedsiębiorcy w czasie pierwszej misji będą mogli zapoznać się i zbadać dokładnie rynek, co z pewnością zaprocentuje w czasie trwania drugiej misji gospodarczej. Do 02/2015 Do 03/2013 Do 03/2014

12 W ramach niniejszego działania planuje się: -zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania matchmakingowego z potencjalnymi partnerami gospodarczymi -zorganizowanie dla przedsiębiorców co najmniej jednego spotkania ze znanym ekspertem zajmującym się ochroną i zachowaniem zabytków danego kraju -zorganizowanie dla uczestników misji noclegu -zakup biletów lotniczych -zapewnienie tłumacza, o ile przedsiębiorcy wyrażą taką potrzebę -zapewnienie usług transportowych dla uczestników i materiałów promocyjnych -przygotowanie udziału w imprezie poprzez spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań formalnych 4) Libia Dla uzyskania jak najlepszego efektu misje gospodarcze zostaną połączone z wystawami/prezentacjami omówionymi w punkcie 4 komponentu A niniejszej tabeli. Takie skonsolidowane działanie przyczyni się do wzmocnienia zauważalności polskich firm na rynku. Połączenie misji z prezentacją/wystawą sprawi, że przedstawiciele firm, nie tylko będą mogli zaprezentować swoje przedsiębiorstwa, ale również nawiązać kontakty handlowe oraz dokładniej poznać rynek. Dzięki temu, że będą zorganizowane aż dwie misje do Libii, przedsiębiorcy w czasie pierwszej misji będą mogli zapoznać się i zbadać dokładnie rynek, co z pewnością zaprocentuje w czasie trwania drugiej misji gospodarczej. Do 10/2012 Do W ramach niniejszego działania planuje się: -zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania matchmakingowego z potencjalnymi partnerami gospodarczymi -zorganizowanie dla przedsiębiorców co najmniej jednego spotkania ze znanym ekspertem zajmującym się ochroną i zachowaniem zabytków danego kraju -zorganizowanie dla uczestników misji noclegu

13 -zakup biletów lotniczych -zapewnienie tłumacza, o ile przedsiębiorcy wyrażą taką potrzebę -zapewnienie usług transportowych dla uczestników i materiałów promocyjnych -przygotowanie udziału w imprezie poprzez spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań formalnych 5) Indie Dla uzyskania jak najlepszego efektu misje gospodarcze zostaną połączone z wystawami/prezentacjami omówionymi w punkcie 4 komponentu A niniejszej tabeli. Takie skonsolidowane działanie przyczyni się do wzmocnienia zauważalności polskich firm na rynku. Połączenie misji z prezentacją/wystawą sprawi, że przedstawiciele firm, nie tylko będą mogli zaprezentować swoje przedsiębiorstwa, ale również nawiązać kontakty handlowe oraz dokładniej poznać rynek. Dzięki temu, że będą zorganizowane aż dwie misje do Indii, przedsiębiorcy w czasie pierwszej misji będą mogli zapoznać się i zbadać dokładnie rynek, co z pewnością zaprocentuje w czasie trwania drugiej misji gospodarczej. W ramach niniejszego działania planuje się: -zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania matchmakingowego z potencjalnymi partnerami gospodarczymi -zorganizowanie dla przedsiębiorców co najmniej jednego spotkania ze znanym ekspertem zajmującym się ochroną i zachowaniem zabytków danego kraju -zorganizowanie dla uczestników misji noclegu -zakup biletów lotniczych -zapewnienie tłumacza, o ile przedsiębiorcy wyrażą taką potrzebę -zapewnienie usług transportowych dla uczestników i materiałów promocyjnych -przygotowanie udziału w imprezie poprzez spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań formalnych 6) Rosja Dla uzyskania jak najlepszego efektu przynajmniej jedna misja gospodarcza zostanie zorganizowana w terminie trwania targów Denkmal. Takie skonsolidowane działanie przyczyni się do wzmocnienia zauważalności polskich Do 02/2013 Do 12/2013 Do 10/2012 Do

14 6. Zapewnienie, w przypadku zapotrzebowania ze strony przedsiębiorcy, wyprodukowania odpowiedniej jakości materiałów promocyjnych dla przedsiębiorstw z branży ochrony i zachowania zabytków firm na rosyjskim rynku. Połączenie misji z tak znaczącymi targami jakie odbywają się w Rosji, sprawi, że przedstawiciele firm, nie tylko będą mogli zaprezentować swoje przedsiębiorstwa, ale również nawiązać kontakty handlowe oraz dokładniej poznać rynek. Dzięki temu, że będą zorganizowane aż dwie misje do Rosji, przedsiębiorcy w czasie pierwszej misji będą mogli zapoznać się i zbadać dokładnie rynek rosyjski, co z pewnością zaprocentuje w czasie trwania drugiej misji gospodarczej. W ramach niniejszego działania planuje się: -zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania matchmakingowego z potencjalnymi partnerami gospodarczymi -zorganizowanie dla przedsiębiorców co najmniej jednego spotkania ze znanym ekspertem zajmującym się ochroną i zachowaniem zabytków danego kraju -zorganizowanie dla uczestników misji noclegu -zakup biletów lotniczych -zapewnienie tłumacza, o ile przedsiębiorcy wyrażą taką potrzebę -zapewnienie usług transportowych dla uczestników i materiałów promocyjnych -przygotowanie udziału w imprezie poprzez spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań formalnych W ramach niniejszego zadania w przypadku zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców zostaną wyprodukowane: -długopisy z logo firmy (1 000 szt) -breloczki z logo firmy (500 szt) -smycze reklamowe z logo firmy (1 000 szt) -kubki z logo firmy (300 szt.) Do 12/2012

15 Koncepcja branżowego programu promocji oraz szczegółowa kalkulacja działań promujących określonych w Komponencie B (dla branży ochrony i zachowania zabytków). L.p. Nazwa działań promujących Komponent B obejmuje: Koncepcja promocji branży ochrony i zachowania zabytków Termin realizacji działań mm/rrrr 1. Poinformowanie przez Wykonawcę przedsiębiorców (uczestników działań promujących, o których mowa w ramach Komponentu A) o możliwości uzyskania dofinansowania na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Akcja promująca będzie prowadzona przez cały możliwy okres przystąpienia do projektu. Najintensywniejsze działania będą prowadzone w okresie początkowym. Wtedy to zostanie zorganizowana konferencja. W ramach niniejszych działań przewiduje się: -Zorganizowanie konferencji w czasie której dokładnie opisane zostaną warunki przystąpienia do BPP oraz przedstawiony zostanie sam program. -Organizację cyklu spotkań z branżą, na których zaprezentowany zostanie program i każdy z uczestników otrzyma materiał informacyjny. -Publikację ogłoszeń w branżowych portalach internetowych -Publikację ogłoszeń w czasopismach branżowych -Przygotowanie materiałów informacyjnych o elementach komponentu A oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach Poddziałania 6.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Do 01/2015

16 2. Wydanie informatora o polskiej branży ochrony i zachowania zabytków na lata Przeprowadzenie działań promujących polską branżę ochrony i zachowania zabytków w czasie odbywania się imprez targowowystawienniczych: Gospodarka, Bezpośrednie dotarcie do przedstawicieli branży ochrony i zachowania zabytków -Przygotowanie i rozesłanie drogą mailingową newslettera ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu -Stworzenie strony internetowej (w polskiej i angielskiej wersji językowej), na której zostaną zawarte informacje o projekcie, harmonogram działań promujących. Strona będzie także dokumentowała wydarzenia odbywające się w ramach projektu. W ramach niniejszego działania wydany zostanie informator o polskiej branży ochrony i zachowania zabytków na lata , który zostanie przekazany bezpłatnie wszystkim uczestnikom spotkań targowych, misji przyjazdowych typu study tours dla dziennikarzy i zagranicznych kontrahentów. Pozostałe egzemplarze zostaną wyłożone na wspólnym stoisku informacyjno-promocyjnym w czasie targów oraz wystaw. Poza wydaniem papierowym informator zostanie wydany w wersji elektronicznej W ramach niniejszego działania przewiduje się: -organizację oraz zapewnienie obsługi stoiska informacyjnopromocyjnego, będącego wspólnym stoiskiem opatrzonym hasłem, będącego miejscem spotkań, dyskusji, seminariów, o powierzchni minimum 15 m2, na której zorganizowana zostanie co najmniej prezentacja materiałów promocyjnoinformacyjnych, a także informowania o Polsce jako o kraju atrakcyjnym i przyjaznym do nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych, o dużych możliwościach inwestycyjnych, na którym będą udostępnione materiały Do 12/2012 Do 03/2015

17 promocyjne. -zapewnienie przynajmniej 1 telewizora LCD, na którego ekranie wyświetlane będą filmy. 4. Trzy - organizowane nie częściej niż co rok - trzydniowe misje przyjazdowe typu study tours dla dziennikarzy specjalizujących się w tematyce dotyczącej ochrony i zachowania zabytków z krajów objętych programem: 1) Niemcy W ramach niniejszego działania planuje się trzykrotną organizację trzydniowej misji przyjazdowej dla niemieckich dziennikarzy specjalizujących się w tematyce dotyczącej ochrony i zachowania zabytków. W ramach misji zostanie zorganizowane zwiedzanie targów Konserwacje. Dzięki organizacji tych wizyt studyjnych powstanie szereg materiałów (m.in. artykułów, wywiadów telewizyjnych, materiałów i newsów telewizyjnych) opisujących zarówno polskie targi, jak i samą branżę ochrony i zachowania zabytków. Działanie to będzie działaniem wzmacniającym komponent A. Zorganizowana zostanie prezentacja produktów polskiej branży ochrony i zachowania zabytków oraz wizyta w siedzibie lub w miejscu wykonywania prac konserwatorskich co najmniej dwóch polskich przedsiębiorców należących do omawianej branży. 2) Austria W ramach niniejszego działania planuje się trzykrotną organizację trzydniowej misji przyjazdowej dla austriackich dziennikarzy specjalizujących się w tematyce dotyczącej ochrony i zachowania zabytków. W ramach misji zostanie zorganizowane zwiedzanie targów Konserwacje. Dzięki 10/ / / /2014

18 organizacji tych wizyt studyjnych powstanie szereg materiałów (m.in. artykułów, wywiadów telewizyjnych, materiałów i newsów telewizyjnych) opisujących zarówno polskie targi, jak i samą branżę ochrony i zachowania zabytków. Działanie to będzie działaniem wzmacniającym komponent A. Zorganizowana zostanie prezentacja produktów polskiej branży ochrony i zachowania zabytków oraz wizyta w siedzibie lub w miejscu wykonywania prac konserwatorskich co najmniej dwóch polskich przedsiębiorców należących do omawianej branży. 3) Egipt W ramach niniejszego działania planuje się trzykrotną organizację trzydniowej misji przyjazdowej dla dziennikarzy z Egiptu specjalizujących się w tematyce dotyczącej ochrony i zachowania zabytków. W ramach misji zostanie zorganizowane zwiedzanie targów Konserwacje. Dzięki organizacji tych wizyt studyjnych powstanie szereg materiałów (artykułów, wywiadów telewizyjnych, materiałów i newsów telewizyjnych) opisujących zarówno polskie targi, jak i samą branżę ochrony i zachowania zabytków. Działanie to będzie działaniem wzmacniającym komponent A. Zorganizowana zostanie prezentacja produktów polskiej branży ochrony i zachowania zabytków oraz wizyta w siedzibie lub w miejscu wykonywania prac konserwatorskich co najmniej dwóch polskich przedsiębiorców należących do omawianej branży. 4) Libia W ramach niniejszego działania planuje się trzykrotną organizację trzydniowej misji przyjazdowej dla dziennikarzy z Libii specjalizujących się w tematyce dotyczącej ochrony i zachowania zabytków. W ramach misji zostanie 10/ / / /2014

19 zorganizowane zwiedzanie targów Konserwacje. Dzięki organizacji tych wizyt studyjnych powstanie szereg materiałów (artykułów, wywiadów telewizyjnych, materiałów i newsów telewizyjnych) opisujących zarówno polskie targi, jak i samą branżę ochrony i zachowania zabytków. Działanie to będzie działaniem wzmacniającym komponent A. Zorganizowana zostanie prezentacja produktów polskiej branży ochrony i zachowania zabytków oraz wizyta w siedzibie lub w miejscu wykonywania prac konserwatorskich co najmniej dwóch polskich przedsiębiorców należących do omawianej branży. 5) Indie W ramach niniejszego działania planuje się trzykrotną organizację trzydniowej misji przyjazdowej dla dziennikarzy z Indii specjalizujących się w tematyce dotyczącej ochrony i zachowania zabytków. W ramach misji zostanie zorganizowane zwiedzanie targów Konserwacje. Dzięki organizacji tych wizyt studyjnych powstanie szereg materiałów (artykułów, wywiadów telewizyjnych, materiałów i newsów telewizyjnych) opisujących zarówno polskie targi, jak i samą branżę ochrony i zachowania zabytków. Działanie to będzie działaniem wzmacniającym komponent A. Zorganizowana zostanie prezentacja produktów polskiej branży ochrony i zachowania zabytków oraz wizyta w siedzibie lub w miejscu wykonywania prac konserwatorskich co najmniej dwóch polskich przedsiębiorców należących do omawianej branży. 6) Rosja W ramach niniejszego działania planuje się trzykrotną organizację trzydniowej misji przyjazdowej dla rosyjskich dziennikarzy specjalizujących się w tematyce dotyczącej 10/ / / /2014

20 ochrony i zachowania zabytków. W ramach misji zostanie zorganizowane zwiedzanie targów Konserwacje. Dzięki organizacji tych wizyt studyjnych powstanie szereg materiałów (artykułów, wywiadów telewizyjnych, materiałów i newsów telewizyjnych) opisujących zarówno polskie targi, jak i samą branżę ochrony i zachowania zabytków. Działanie to będzie działaniem wzmacniającym komponent A. Zorganizowana zostanie prezentacja produktów polskiej branży ochrony i zachowania zabytków oraz wizyta w siedzibie lub w miejscu wykonywania prac konserwatorskich co najmniej dwóch polskich przedsiębiorców należących do omawianej branży. 5. Dwie - organizowane nie częściej niż co rok - czterodniowe misje przyjazdowe typu study tours dla zagranicznych kontrahentów polskiej branży ochrony i zachowania zabytków z krajów objętych programem: 1) Niemcy Wykonawca zorganizuje dwie czterodniowe misje przyjazdowe typu study tours dla zagranicznych kontrahentów z krajów objętych programem. 04/2013 W ramach niniejszego działania planuje się: -organizację zwiedzania targów organizowanych w Polsce -spotkanie machmakingowe z przedstawicielami przedsiębiorców polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -pokaz wykonanych prac konserwatorskich na terenie polski przez polskich przedsiębiorców

21 -Wykonawca zorganizuje zakwaterowanie, transport uczestników misji, zakupi bilety lotnicze -Wykonawca zorganizuje przynajmniej jedno spotkanie kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami. W spotkaniu weźmie udział przynajmniej 10 krajowych przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków zainteresowanych współpracą z uczestnikami misji. 2) Austria Wykonawca zorganizuje dwie czterodniowe misje przyjazdowe typu study tours dla zagranicznych kontrahentów z krajów objętych programem. W ramach niniejszego działania planuje się: -organizację zwiedzania targów organizowanych w Polsce -spotkanie machmakingowe z przedstawicielami przedsiębiorców polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -pokaz wykonanych prac konserwatorskich na terenie polski przez polskich przedsiębiorców -Wykonawca zorganizuje zakwaterowanie, transport uczestników misji, zakupi bilety lotnicze -Wykonawca zorganizuje przynajmniej jedno spotkanie kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami. W spotkaniu weźmie udział przynajmniej 10 krajowych przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków zainteresowanych współpracą z uczestnikami misji. 3) Egipt Wykonawca zorganizuje dwie czterodniowe misje przyjazdowe typu study tours dla zagranicznych kontrahentów z krajów objętych programem. 04/ /2013

22 W ramach niniejszego działania planuje się: -organizację zwiedzania targów organizowanych w Polsce -spotkanie machmakingowe z przedstawicielami przedsiębiorców polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -pokaz wykonanych prac konserwatorskich na terenie polski przez polskich przedsiębiorców -Wykonawca zorganizuje zakwaterowanie, transport uczestników misji, zakupi bilety lotnicze -Wykonawca zorganizuje przynajmniej jedno spotkanie kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami. W spotkaniu weźmie udział przynajmniej 10 krajowych przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków zainteresowanych współpracą z uczestnikami misji. 4) Libia Wykonawca zorganizuje dwie czterodniowe misje przyjazdowe typu study tours dla zagranicznych kontrahentów z krajów objętych programem. 04/2013 W ramach niniejszego działania planuje się: -organizację zwiedzania targów organizowanych w Polsce -spotkanie machmakingowe z przedstawicielami przedsiębiorców polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -pokaz wykonanych prac konserwatorskich na terenie polski przez polskich przedsiębiorców -Wykonawca zorganizuje zakwaterowanie, transport uczestników misji, zakupi bilety lotnicze -Wykonawca zorganizuje przynajmniej jedno spotkanie kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami. W

23 spotkaniu weźmie udział przynajmniej 10 krajowych przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków zainteresowanych współpracą z uczestnikami misji. 5) Indie Wykonawca zorganizuje dwie czterodniowe misje przyjazdowe typu study tours dla zagranicznych kontrahentów z krajów objętych programem. W ramach niniejszego działania planuje się: -organizację zwiedzania targów organizowanych w Polsce -spotkanie machmakingowe z przedstawicielami przedsiębiorców polskiej branży ochrony i zachowania zabytków -pokaz wykonanych prac konserwatorskich na terenie polski przez polskich przedsiębiorców -Wykonawca zorganizuje zakwaterowanie, transport uczestników misji, zakupi bilety lotnicze -Wykonawca zorganizuje przynajmniej jedno spotkanie kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami. W spotkaniu weźmie udział przynajmniej 10 krajowych przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków zainteresowanych współpracą z uczestnikami misji. 6) Rosja Wykonawca zorganizuje dwie czterodniowe misje przyjazdowe typu study tours dla zagranicznych kontrahentów z krajów objętych programem. 04/ /2013 W ramach niniejszego działania planuje się: -organizację zwiedzania targów organizowanych w Polsce -spotkanie machmakingowe z przedstawicielami przedsiębiorców polskiej branży ochrony i zachowania

24 6. Wykonanie analizy potencjału eksportowego na zagraniczne rynki opisane w programie promocji 7. Wykonanie projektów graficznych, przygotowanie i produkcja materiałów promocyjno informacyjnych, które dystrybuowane będą podczas wszystkich działań promujących 1) 6000 ulotek dotyczących branży ochronny i zachowania zabytków w formacie A5. Ulotki przygotowane zostaną w językach krajów, w których odbywać się będą działania promując 2) 8 roll-upów reklamowych promujących branżowy program promocji. Wymiar roll-upów to 120x200 cm. zabytków -pokaz wykonanych prac konserwatorskich na terenie polski przez polskich przedsiębiorców -Wykonawca zorganizuje zakwaterowanie, transport uczestników misji, zakupi bilety lotnicze -Wykonawca zorganizuje przynajmniej jedno spotkanie kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami. W spotkaniu weźmie udział przynajmniej 10 krajowych przedsiębiorców branży ochrony i zachowania zabytków zainteresowanych współpracą z uczestnikami misji. Zostanie wykonana analiza potencjału eksportowego na zagraniczne rynki. Wykonawca przygotuje materiały promocyjne, które dystrybuowane będą podczas organizowanych działań promujących. Materiały służyć będą wzmocnieniu i utrwaleniu pozytywnego wizerunku polskiej branży ochrony i zachowania zabytków. W ramach niniejszego zadania zostaną przygotowane ulotki. Wykonawca przygotuje materiały promocyjne, które dystrybuowane będą podczas organizowanych działań promujących. Materiały służyć będą wzmocnieniu i utrwaleniu pozytywnego wizerunku polskiej branży ochrony i zachowania zabytków. W ramach niniejszego zadania 12/ / /2012

25 3) 2 spoty reklamowe (30 sekund) i 1 materiał reklamowy (2-3 min) promujące polską branżę ochrony i zachowania zabytków do wykorzystania na imprezach targowych, w języku angielskim, niemieckim, oraz rosyjskim 4) materiały promocyjne w postaci: koszulek 2500 szt, kubków 2500 szt., długopisów 5000 szt., scyzoryków 700 szt., naklejki o wymiarach 7 x 9 cm z grafiką kojarzącą się z branżą ochrony i zachowania zabytków oraz hasłem reklamowym 3000szt., pamięci przenośnej pendrive o pojemności min 8GB w ilości 1000 szt. 8. Kompleksowej organizacji prezentacji/wystawy dotyczącej możliwościom i osiągnięciom polskiej branży ochrony i zachowania zabytków podczas targów Denkmal-Lipsk, Monumento, Denkmal - przygotowane zostaną roll-upy reklamowe promujące branżowy program promocji. Wykonawca przygotuje 2 spoty reklamowe i jeden materiał reklamowy promujące polską branżę ochrony i zachowania zabytków. Filmy zaprezentują potencjał i perspektywy rozwoju branży oraz zwrócą uwagę na wysoką jakość polskich usług. Filmy zostaną wyprodukowane z wykorzystaniem najnowszych narzędzi promocji i technik produkcji. Filmy przygotowane zostaną w wersji angielskiej, niemieckiej oraz rosyjskiej. Filmy prezentowane będą przy okazji wszystkich działań promocyjnych realizowanych w ramach programu promocji branży. Wykonawca przygotuje materiały promocyjne, które dystrybuowane będą podczas organizowanych działań promujących. Materiały służyć będą wzmocnieniu i utrwaleniu pozytywnego wizerunku polskiej branży ochrony i zachowania zabytków. W ramach niniejszego zadania zostaną przygotowane: -koszulki -kubki -długopisy -scyzoryki -naklejki -pamięci przenośne pendrive Wykonawca zorganizuje prezentację/wystawę dotyczącą możliwości i osiągnięć polskiej branży ochrony i zachowania zabytków podczas targów Denkmal-Lipsk, Monumento, Denkmal -Moskwa. 11/ / / / /2014

26 Moskwa. 9. Opracowanie hasła reklamującego branżę ochrony i zachowania zabytków Działanie to będzie działaniem wzmacniającym, przyczyni się do lepszej identyfikacji polskich usług. Efektowna prezentacja podkreśli doskonałą jakość polskich usług i przyciągnie gości do polskich stoisk. W ramach niniejszego zadania planuje się: -wykonanie 60 plansz prezentujących wybitne założenia konserwatorskie na rzecz ochrony i zachowania zabytków architektury oraz zabytków ruchomych wykonanych w Polsce i za granicą. -zaprojektowanie i wykonanie zabudowy prezentacji -opracowanie i zrealizowanie pokazu polskich technik renowacji i konserwacji zabytków W ramach niniejszego zadania przygotowane zostanie krótkie, błyskotliwe i sugestywne hasło reklamujące branżę ochrony i zachowania zabytków. Hasło reklamowe o ile Zamawiający nie podejmie innej decyzji, wykorzystywane będzie podczas wszystkich działań promocyjnych oraz na wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych. 10. Zorganizowanie jednej, jednodniowej konferencji, dotyczącej polskiej branży ochrony i zachowania zabytków w każdym z wymienionych poniżej krajów 1) Niemcy W celu wzmocnienia działań na rynku niemieckim w ramach niniejszego działania planuje się organizację jednodniowej konferencji w Niemczech dla przynajmniej 50 osób reprezentujących różnych zagranicznych kontrahentów branży ochrony i zachowania zabytków lub działających na ich rzecz z udziałem co najmniej 5 przedstawicieli polskich 06/2012 Do

27 instytucji działających na rzecz polskiej branży ochrony i zachowania zabytków lub ekspertów z tych dziedzin. Program konferencji zostanie ustalony z Zamawiającym. 2) Austria W celu wzmocnienia działań na rynku austriackich w ramach niniejszego działania planuje się organizację jednodniowej konferencji w Austrii dla przynajmniej 50 osób reprezentujących różnych zagranicznych kontrahentów branży ochrony i zachowania zabytków lub działających na ich rzecz z udziałem co najmniej 5 przedstawicieli polskich instytucji działających na rzecz polskiej branży ochrony i zachowania zabytków lub ekspertów z tych dziedzin. Program konferencji zostanie ustalony z Zamawiającym. 3) Rosja W celu wzmocnienia działań na rynku rosyjskim w ramach niniejszego działania planuje się organizację jednodniowej konferencji w Rosji dla przynajmniej 50 osób reprezentujących różnych zagranicznych kontrahentów branży ochrony i zachowania zabytków lub działających na ich rzecz z udziałem co najmniej 5 przedstawicieli polskich instytucji działających na rzecz polskiej branży ochrony i zachowania zabytków lub ekspertów z tych dziedzin. 11. Nabór przedsiębiorców do udziału w Komponencie A Program konferencji zostanie ustalony z Zamawiającym. W ramach niniejszego działania zostanie: -stworzona na stronach internetowych wykonawcy aktualizowanego na bieżąco internetowego informatora o BPP, który w sposób kompleksowy poinformuje przedsiębiorców skupionych w branży o programie promocji branży ochrony i zachowania zabytków, harmonogramie działań promocyjnych w ramach programu, sposobie przystąpienia do programu, warunkach i wysokości Do Do 04/2014 Do 01/2015

28 12. Opracowanie i wykonanie dla uczestników działań promujących: Denkmal Lipsk, Monumento, Denkmal Moskwa, Konserwacje (Toruń), EGIR (Kraków) w ramach stoiska wspólnego opisanego widocznych i estetycznych tablic informacyjnych 13. Proponowane przez Wykonawcę dodatkowe działania promocyjne w ramach Komponentu B: dofinansowania udziału w programie -przynajmniej co kwartalne mailingowe informowanie przedsiębiorców o możliwości uzyskania pomocy na udział w działaniach promujących w ramach komponentu A. W ramach niniejszego zadania zostaną opracowane i wykonane dla wszystkich uczestników działań promujących w ramach komponentu A branżowego programu promocji oraz w ramach stoiska wspólnego estetyczne i widoczne tablice informacyjne lub inne elementy zabudowy stoiska z wykorzystaniem elementów systemu identyfikacji wizualnej Marki polskiej Gospodarki. W ramach niniejszego zadania zostają zaproponowane do zrealizowania dwa następujące działania promocyjne. 1.Pierwsze dodatkowe działanie promocyjne będzie polegać na: Produkcji programu telewizyjnego poświęconego wybitnym dokonaniom polskiej branży ochrony i zachowania zabytków i polskim ekspertom tej branży Cele programu: -uświadamianie odbiorcom, że mają do czynienia z polskimi usługami -pokazanie, że polskie usługi omawianej branży są doskonałej jakości -zostaną tam zawarte informacje na temat BPP wspierającego działania proeksportowe branży -stworzenie pozytywnego wizerunku Polski, jako kraju szybko się rozwijającego i posiadającego duży potencjał eksportowy Do 01/2015 I działanie promocyjne: 06/2013

29 -zainteresowanie widza ciekawym materiałem audiowizualnym 2.Drugie działanie dodatkowe będzie polegać na kampanii medialnej polegającej na stworzeniu cyklu artykułów w branżowych wydawnictwach w wybranych czterech krajach objętych promocją. II działanie promocyjne: I artykuł: do 12/2012 II artykuł: do 12/2013 III artykuł: do 12/2014

Branżowy program promocji dla branży IT/ICT

Branżowy program promocji dla branży IT/ICT Branżowy program promocji dla branży IT/ICT 1. Celem realizacji branżowego programu promocji jest wykreowanie nowych, polskich silnych marek, które rozpoznawalne będą na świecie i kojarzone przez to z

Bardziej szczegółowo

TARGI Zorganizowanie przez wykonawcę udziału w następujących imprezach targowowystawienniczych:

TARGI Zorganizowanie przez wykonawcę udziału w następujących imprezach targowowystawienniczych: ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W RAMACH Branżowego programu promocji branży turystyki medycznej Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Scanlab poprzez uczestnictwo w branżowym programie promocji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Strategia działań promocyjnych

Strategia działań promocyjnych 1 Zamawiający: Gmina Miejska Turek Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Zespół autorski: dr Marta Mackiewicz (kierownik) Ewa Dzielnicka Cezary Gołębiowski Anna Górecka-Ojdana Iwona Kania dr Paweł Kretowicz

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) PI-PWP Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ankiety: Podsumowanie uczestnictwa firm w Targach CeBIT 2013 przygotowanej i opracowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji

Wyniki Ankiety: Podsumowanie uczestnictwa firm w Targach CeBIT 2013 przygotowanej i opracowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji Wyniki Ankiety: Podsumowanie uczestnictwa firm w Targach CeBIT 2013 przygotowanej i opracowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji Ankietę wysłano do 120 firm i instytucji - odpowiedziało

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Grodzisk Mazowiecki, dn. 16.01.2014 r. Samodzielny PublicznySpecjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 tel. 22 755-91-10; fax. 22 755-91-15

Bardziej szczegółowo

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

projekt 1 czerwca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

projekt 1 czerwca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Słowniczek... 4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej. Założenia ogólne

Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej. Założenia ogólne Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej Założenia ogólne Branżowy Program Promocji (BPP) Branżowe programy promocji to przedsięwzięcia realizowane w ramach koncepcji stworzonej przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r.

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Koncepcja Programowa udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Komisarz Generalny Sekcji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAK JAKOŚCI I TRADYCJI PROSTO Z EUROPY 1 czerwca 2015

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAK JAKOŚCI I TRADYCJI PROSTO Z EUROPY 1 czerwca 2015 OPIS PROGRAMU Niniejszy dokument określa strategie i działania, które stanowią treść programu pt. Smak jakości i tradycji prosto z Europy i zostały zaakceptowane przez ARR oraz KE. Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE) ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE) I. INFORMACJE OGÓLNE O KAMPANII 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

TARGI JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

TARGI JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH TARGI JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH dr Marcin Gębarowski Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Wprowadzenie Dynamicznie zachodzące zmiany w otoczeniu instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8 Załącznik nr 2 Uzupełnienie informacji do pkt. 8 1 Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Wstęp: W okresie sprawozdawczym instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG prowadziły

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Karta monitoringu realizacji zadania publicznego za okres: 26.09.2013 09.04.2014

Karta monitoringu realizacji zadania publicznego za okres: 26.09.2013 09.04.2014 Karta monitoringu realizacji zadania publicznego za okres: 6.9.13 9.4.14 Obszar I. PROMOCJA KONINA JAKO MIASTA ATRAKCYJNEGO INWESTYCYJNIE 1.Formy realizacji działań: 1.1.Wystawienie Miasta Konina na targach

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010)

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010) PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2011-2012 (grudzieo 2010) 1 Spis treści 1. Wstęp trendy... 4 2. Budżet zadaniowy a Plan działania... 6 3. Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki... 10 3.1. Podzadanie 6.4.1.

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 7.4 DLA WNIOSKU O DOFIANSOWANIE SKŁADANEGO PRZEZ GMINĘ WĘGLINIEC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo