Zaproszenie. Strona 1 z 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie. Strona 1 z 5"

Transkrypt

1 Zaproszenie Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI) oraz Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji pod nazwą II Forum Innowacji Transportowych - Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju, organizowanej pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 5-6 grudnia Konferencja jest adresowana do sektora publicznego, w szczególności jednostek samorządowych, sektora prywatnego, jednostek naukowych i naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju transportu. Konferencja będzie wydarzeniem promującym i upowszechniającym innowacje w transporcie, logistyce i infrastrukturze, w różnych obszarach tematycznych. W czasie konferencji omówimy między innymi: Zewnętrzne i wewnętrzne działania Polski zmierzające do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności transportu, logistyki i infrastruktury w kontekście trendów i kierunków gospodarki globalnej, Koncepcje i przykłady wdrożenia innowacyjności otwartej, w której w ramach struktur klastrowych współgrają ze sobą współpraca i konkurencja, a także łączone są wysiłki i specjalizacje biznesu, nauki i administracji, Możliwości i potrzeby proinnowacyjnego rozwoju kapitału ludzkiego, od którego uzależnione jest tempo wchodzenia sektora transportu, logistyki i infrastruktury w erę innowacji. Narzędzia i mechanizmy finansowe, od środków europejskich i PPP po mniej znane metody finansowania działalności firm i samorządów, takich jak obligacje, factoring i project finance. Innowacyjne metody zarządzania w transporcie i logistyce, wskażemy na rolę systemów IT i ITS wspomagających procesy transportowe i logistyczne w różnych obszarach zastosowań, a wreszcie przyjrzymy się najciekawszym technologiom i rozwiązaniom technicznym w transporcie i infrastrukturze. Obradom towarzyszyć będzie kilka kluczowych pytań: Jak wygląda nasz potencjał innowacyjny na tle Europy i świata? Czy naprawdę polski transport jest najmniej innowacyjnym sektorem gospodarki? Jakie są przeszkody na drodze sektora transportu, logistyki i infrastruktury do przekształcenia się w sektor oparty na wiedzy i innowacjach? Strona 1 z 5

2 Tak jak w ubiegłym roku, w czasie Forum uroczyście ogłoszone zostaną wyniki konkursu Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2013 i przyznane tytuły Ambasadorów Innowacyjności w Transporcie Gali Finałowej towarzyszyć będzie uroczysta kolacja dla Laureatów i zaproszonych gości. Konferencji towarzyszyć będą również dodatkowe wydarzenia: pokazy symulatorów, warsztaty i prezentacje innowacyjnych produktów, usług i koncepcji. Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Prelegentami będą przedstawiciele środowiska badawczego i naukowego z Polski i zagranicy, przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać do 30 listopada 2013 roku pod adres Po tym terminie, zgłoszenia będą akceptowane w miarę wolnych miejsc. Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji, dyskusjach i oczywiście wydarzeniach towarzyszących! Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Fundacji CATI: tel: Strona 2 z 5

3 Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju globalizacja, otwartość i interdyscyplinarny wymiar innowacji (założenia merytoryczne konferencji) Procesy globalizacji rynków i działalności gospodarczej prowadzą do nasilenia się konkurencji w wymiarze międzynarodowym. Kiedy rynki stają się powiązane, a firmy muszą koordynować swoją działalność w wielu krajach, warunki konkurencji na rynkach światowych stają się coraz trudniejsze. Uzyskiwanie przewag konkurencyjnych w warunkach globalizacji jest ściśle związane z możliwościami innowacyjnymi oraz efektywnością transferu nowatorskich koncepcji i rozwiązań. Jednym z widocznych symptomów tych zmian jest ewolucja samego pojęcia innowacji, stopniowo odchodząca od klasycznego podejścia technologicznego, na rzecz interdyscyplinarnego i kompleksowego ujęcia działalności innowacyjnej, jako szeregu działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Takie nowoczesne ujęcie innowacyjności zostało przyjęte przez OECD, znajduje również odzwierciedlenie w aktualnych dokumentach Unii Europejskiej poświęconych kierunkom rozwoju gospodarki europejskiej w następnych kilkudziesięciu latach. Kolejnym elementem zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej jest zmiana modeli innowacji i przechodzenie od innowacyjności zamkniętej, polegającej na utrzymywaniu działań innowacyjnych tylko i wyłączenie wewnątrz dedykowanych struktur firmy, do innowacyjności otwartej bazującej na działalności przedsiębiorstw w różnych partnerstwach (z innymi firmami czy jednostkami badawczymi) dla jak najlepszego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, technologii czy idei. W otwartym podejściu do innowacyjności rodzi się zrozumienie, że sukces może przynieść stworzenie otwartych form współpracy dla wszystkich interesariuszy firmy: pracowników, klientów, a nawet konkurentów. Dzięki temu powstaje społeczność zaangażowanych użytkowników, będących jednocześnie kreatorami nowych pomysłów. Innowatorzy rozumieją, że połączenie ich umiejętności, doświadczenia i pomysłów z wiedzą osób z otoczenia firmy, pozwala na dostarczenie na rynek potrzebnego produktu lub usługi i że tylko firmy, które będą potrafiły w erze otwartych innowacji wykorzystać zewnętrzne idee, niekoniecznie związane z bieżącą działalnością firmy, będą się rozwijać. Zjawiska te są również widoczne w obszarze transportu, logistyki i infrastruktury. Globalne strategie rozwoju tej dziedziny gospodarki w coraz większym stopniu opierają się na całościowym spojrzeniu na procesy innowacyjne, intensyfikacji współpracy międzynarodowej oraz reorientacji funkcjonowania przedsiębiorstw, nauki i administracji na model tzw. potrójnej helisy, oznaczającej ścisłą współpracę tych trzech sektorów w generowaniu nowatorskich i efektywnych rozwiązań i zwiększaniu konkurencyjności zarówno w odniesieniu zarówno do firm jak i do regionów czy instytucji naukowo-badawczych. Strona 3 z 5

4 Program ramowy Dzień I : Otwarcie konferencji : Sesja wprowadzająca: Kurs na innowacje globalne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu, logistyki i infrastruktury Unia Innowacji w transporcie, logistyce i infrastrukturze, Transatlantycki dialog na rzecz zrównoważonego rozwoju, Euroazjatycka współpraca w transporcie, logistyce i infrastrukturze Polska droga ku innowacjom , : Sesja I: Struktury klastrowe źródłem innowacji nowe podejście do kooperacji i konkurencji THE ISSUE interdyscyplinarna platforma współpracy sektora transportowego WINN Europejska Platforma Wiedzy i Innowacji w Logistyce, Polski Klaster Innowacji Transportowych i Infrastrukturalnych - współpraca, innowacje, rozwój, Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez struktury klastrowe program działań , : Lunch : Sesja II: Panel dyskusyjny: Rozwój proinnowacyjnego kapitału ludzkiego. Potrzeby i wyzwania sektora transportu logistyki i infrastruktury. Czy jesteśmy gotowi na innowacje? : Sesja III: Wymyśl i sfinansuj! Klasyczne i nowatorskie formuły finansowania inwestycji i innowacji w transporcie, logistyce i infrastrukturze Jak przygotować projekty do finansowania europejskiego w okresie mapa drogowa dla przyszłych beneficjentów, Alternatywne metody finansowania regionalnych inwestycji infrastrukturalnych w praktyce, Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Gala wręczenia Nagród Innowacyjności w Transporcie 2013 Strona 4 z 5

5 Dzień II : Przyjęcie nowych członków Klastra Innowacji Transportowych i Infrastrukturalnych : Sesja IV: Optymalizacja, synergia, efektywność innowacyjne zarządzanie w transporcie i logistyce Innowacje jako narzędzia kreowania przewag konkurencyjnych w sektorze TSL, Innowacyjne rozwiązania logistyczne w Europie i na świecie, najciekawsze wdrożenia Region Południowego Bałtyku jako innowacyjne centrum logistyczne Europy, : Sesja V: Inteligentne systemy wspomagające procesy transportowe i logistyczne od IT do ITS Narzędzia wspomagające planowanie systemów transportowych, Systemy IT optymalizujące procesy logistyczne, Inteligentne (innowacyjne) zarządzanie transportem w miastach i aglomeracjach Zintegrowany obieg informacji w inteligentnych sieciach transportowych Rozwiązania telematyczne w nowoczesnym transporcie kolejowym, Panel dyskusyjny: Innowacje a standaryzacja rozwiązań telematycznych w transporcie : Sesja VI: Bezpieczeństwo, ekologia, jakość. Technologie transportowe i infrastrukturalne XXI wieku Innowacyjne nawierzchnie asfaltowe - przyszłość dla dróg Polski i Europy, Czy da się optymalizować utrzymanie infrastruktury kolejowej? - nowoczesne urządzenia diagnostyczne i naprawcze, Cudze chwalicie, swego nie znacie - potencjał innowacyjny polskich konstruktorów taboru szynowego, Bezpieczeństwo i efektywność - nowe oblicze ciężarówek na drogach Europy, Zakończenie i podsumowanie Konferencji Wydarzenia towarzyszące: Pokazy symulatorów: symulator jazdy samochodem ciężarowym symulator lotu szybowcem (do potwierdzenia) Strona 5 z 5

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Spis treści 1 Podsumowanie... 3 2 Uwarunkowania... 5 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 Urząd Miasta Lublin Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 Wersja do konsultacji społecznych Przygotował: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin Wrzesień 2013 Spis treści Wprowadzenie...3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 - projekt Katowice 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy

Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy Warszawa 2008 1 Spis treści: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo