Pomnik? panie jaki pomnik...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomnik? panie jaki pomnik..."

Transkrypt

1 Nr 21 Grudzień facebook.com/duszniki Pomnik? panie jaki pomnik... K urier Dusznicki jest informatorem, którego jedynym zadaniem jest przekazywanie rzeczowych i prawdziwych informacji. Staramy się jak najmniej komentować, oceniać czy wartościować. Nie dementowaliśmy dotąd żadnych,,sensacyjnych informacji żadnej innej gazety. Niestety nie możemy stać z boku, gdy ciągle i w sposób perfidny drukuje się kłamstwa. Uderzają one nie tylko w Burmistrza, czy osoby duchowne ale przede wszystkim w tych wszystkich mieszkańców, którzy mają prawo znać prawdę. Dlatego drukujemy oświadczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zrój na stronie 5.

2 2 A TY SPRZĄTASZ? D o wiosny jeszcze stosunkowo daleko ale zapewne wszyscy z Państwa pamiętają jak wyglądają trawnki, alejki i ścieżki w naszym mieście zaraz po roztopach. Dlatego już teraz pzypominamy wszystkim tym, którzy posiadają czworonożnych przyjaciół o obowiązku sprzątania po nich. Zgodnie z Regulaminem utrzymania i czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki-Zdrój do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach użytku publicznego, a w szczególności klatkach schodowych, windach, piwnicach, drogach, chodnikach, utwardzonych placach, terenach zielonych (parkach, zieleńcach, klombach itp.) Za niestosowanie się do przepisu grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł. Dla wszystkich tych, którzy nadal sądzą, że mandaty za tego typu wykroczenia to fikcja dedykujemy zdjęcie obok artykułu. Przypominamy, że miasto jest już monitorowane co niewatpliwie usprawni egzekwoanie wykonywania obowiązków przez włascicieli piesków.

3 3 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W granicach administracyjnych miasta Duszniki-Zdrój znajdują się drogi (ulice), które nie są zarządzane przez naszą Gminę. Za właściwe utrzymanie stanu dróg oraz ich przejezdność odpowiadają zarządcy tych dróg. 1. Droga krajowa nr 8 ul. Świerczewskiego oraz Kłodzka od skrzyżowania k/muzeum Papiernictwa w kierunku Szczytnej. Zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186; Wrocław. tel. 74/ Droga wojewódzka nr 3241D tzw. Droga Orlicka, odcinek od ul. Świerczewskiego do Zieleńca i Lasówki w granicach administracyjnych gminy Duszniki-Zdrój. Zarządcą drogi jest Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28; Wrocław. tel. 71/ powiatowa nr 3241D, ul. Dworcowa od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego (światła) do granicy administracyjnej miasta w kierunku Łężyc. Zarządcą dróg jest Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Objazdowa 20; Kłodzko. tel. 74/ Drogi Spółdzielni Mieszkaniowej. Są to drogi wewnętrzne niezaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych, położone na terenie osiedli mieszkaniowych Chopin I, Chopin II. Zarządcą takich dróg jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kudowie- Zdroju ul. Buczka18a; Kudowa - Zdrój. tel. 74/ Jan Śmielak Przewodniczący Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 3. Droga powiatowa nr 3301D, (tzw. dolna droga) od drogi wojewódzkiej nr 3241D (Zieleniec, ul. Wojska Polskiego, Sprzymierzonych do skrzyżowania z drogą krajową nr 8 (k/ Muzeum Papiernictwa) oraz droga URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH- ZDROJU OGŁASZA KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ W ROKU Oferty na działanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury izycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa można składać od r. do r. (poniedziałek) do godz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju (parter). Termin oceny merytorycznej złożonych ofert przez komisję konkursową r. Oferty na działanie z zakresu polityki społecznej można składać od r. do r. (piątek) do godz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju (parter). Termin oceny merytorycznej złożonych ofert przez komisję konkursową r. Oferty na działanie z zakresu kultury-ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego można składać od r. do r. (piątek) do godz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju (parter). Termin oceny merytorycznej złożonych ofert przez komisję konkursową r. Dokumenty do pobrania na lub BIP UM Duszniki-Zdrój

4 4 XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU W dniu 28 listopada odbyła się 42 sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju. W porządku obrad znalazły się informacje dot. realizacji inwestycji miejskich w 2013 r. oraz przygotowanie miasta do sezonu zimowego. Burmistrz Miasta Pan Andrzej Rymarczyk przedstawił i przybliżył sprawy w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. W 2013 r. zakończono budowę parkingów w rejonie ulic: Zamkowa, Krakowska, H. Sawickiej. Wykonano też cząstkowe remonty dróg miejskich. Zakończone zostały prace budowalne w zakresie elewacji oraz dachów na budynkach Miejskiego Zespołu Szkół. Wśród wykonanych zadań jest również remont nawierzchni podwórka przy budynku Rynek 6 oraz remont klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego. Do końca listopada br. planowane jest wykonanie: - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego, - remont linii energetycznej (położenie nowego kabla) zasilającej Jamrozową Polanę, - odbudowa drogi powiatowej - II etap ul. Wojska Polskiego i ul. Sprzymierzonych, - budowa oczyszczalni przyobiektowej Zieleniec 45. Prezes Dusznickiego Zakładu Komunalnego Pan Zbigniew Grochowski zapoznał Radnych i Gości z przygotowaniami do zimowego utrzymania dróg w okresie 2013/2014. Prezes stwierdził, że na obecną chwilę sprzęt do odśnieżania jest po przeglądzie i bieżących naprawach i w 100% jest sprawny. Zakład dysponuje niezbędnymi materiałami takimi jak: piasek, sól czy kruszywo antypoślizgowe (materiał ekologiczny obojętny dla środowiska naturalnego). Na terenie miasta ustawione są skrzynie z piaskiem, z napisem AKCJA ZIMA przy ul. Podgórska, ul. Górska, ul. H. Sawickiej, ul. Wiejska oraz na cmentarzu i głównych wejściach do Parku Zdrojowego. W odniesieniu do zawsze kontrowersyjnej sprawy posypywania ulic i chodników solą Prezes stwierdził, że aktualnie sypie się o 50% mniej soli niż miało to miejsce trzy, cztery lata temu i posypuje się tylko w niezbędnym zakresie. Na sesji rozpatrzono i uchwalono dziewięć uchwał. Uchwały 42 sesji dotyczyły: - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Wysokość st awek p oda t kow ych w roku 2014 z uwagi na liczne wnioski Radnych nie uległy podwyższeniu i pozostały na poziomie roku Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki-Zdrój. Tytuł ten nadano Panu Władysławowi Kolbuszowi za wieloletnią pracę artystyczną na rzecz naszego miasta. - Programu współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. Przy omawianiu tego projektu uchwały wywiązała się dyskusja. Program ten jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. Głównym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych Gminy Duszniki-Zdrój poprzez włączenie w realizację organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. - Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Duszniki -Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwałę przyjęto na skutek zmian w obowiązujących przepisach m.in. definicji sposobu mierzenia odległości oraz zapisu w zakresie obiektu chronionego. - Uchwalenia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Duszniki -Zdrój, którego realizacja została zaproponowana Wspólnotom oraz właścicielom nieruchomości, na których występuje azbest. - Zmiany Uchwały Nr XXIX/133/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do uchwały w sprawie podatku od nieruchomości (wyłączenie stawki za parkingi i obiekty sportowe). Ponadto zostały przyjęte uchwały w sprawach: - wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2013, - pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Jednym z obligatoryjnych punktów porządku obrad było sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w okresie miedzy sesjami. Pan Burmistrz odpowiadał na liczne pytania Radnych, a szczególnie: remontu drogi powiatowej, projektu budżetu na 2014 r. (w sprawie ograniczenia wydatków) czy zimowej promocji miasta Duszniki-Zdrój. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju /-/ Jan Śmielak Termin XLIII sesji Rady Miejskiej został ustalony na dzień 19 grudnia (czwartek) o godz w sali nr 17 Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

5 DROGI JUBILACIE! 5 Miłość jest najpiękniejszą rzeczą, jaka nas może spotkać w życiu. Kocha się za wszystko i mimo wszystko. Jeśli pragniesz podzielić się swoją radością szczęśliwego pożycia małżeńskiego w swoją kolejną rocznicę ślubu, z przyjemnością będziemy gościć Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju lub odwiedzimy Państwa w domu. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w uroczystości jubileuszowej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Jubileusz Złotych Godów połączony z otrzymaniem medali za długoletnie pozycie małżeńskie odbywa się na wniosek Jubilatów zgłoszony do USC miejsca stałego zameldowania. Czas oczekiwania na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesięcy. Osobą uprawnioną do wręczenia Medali w imieniu Prezydenta RP jest Burmistrz. Serdecznie zapraszamy! Pomnik? Panie jaki Pomnik... O świadczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w sprawie artykułu. Nowej Gazety Gmin nr 165,,Pomnik pierwszej potrzeby. Odkąd jestem Burmistrzem żaden pomnik nie powstał na terenie należącym do miasta, ani jedna publiczna złotówka nie została przekazana na budowę jakiegokolwiek pomnika. Jestem osobą wierzącą. Jestem z tego dumny! Działam w Parafialnym Zespole Caritas i pomagam ludziom jak umiem najlepiej. Robiłem to przed objęciem urzędu, robię to obecnie i będę to robił dalej, o ile sił mi starczy. Caritas to miłość więc nie mam się czego wstydzić. Na stronie Caritasu nie ma jak twierdzi podpis pod zdjęciem żadnej wizualizacji pomnika ( to konfabulacja!) natomiast jest moje zdjęcie, jak czytam Pismo Święte podczas rocznicy powstania Caritasu. Co do sprawy postawienia pomnika na terenie kościelnym Burmistrz jako urzędnik nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. To sprawa właściciela terenu. Jeżeli ktokolwiek na własnej posesji chce sobie w ogródku postawić np. figurę to nie leci z tym problemem do Burmistrza. ciąg dalszy z okładki Nowa Gazeta Gmin wielokrotnie używała argumentu mojej wiary przeciwko mnie. Posługując się instrumentalnie imieniem papieża Franciszka próbuje wykorzystać i poróżnić katolików. To perfidia, na którą nie mogę się zgodzić! Można również porównać ceny jakie płacimy: za wodę, za śmieci, za mieszkania, jakie płacimy podatki. Są jedne z najniższych w powiecie. Państwo znacie osoby, które ciągle piszą na mój temat. Wiecie również ilu biednym ludziom pomogli. Niechaj więc czyny przemówią nie słowa. Jeżeli moja wiara, i to co robię komuś przeszkadza nie mogę tego zmienić. Wezmę więc i w tym roku puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i będę pomagał nawet jeżeli komuś to się nie podoba. Andrzej Rymarczyk URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU PRZYPOMINA, ŻE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO UPRZĄTNIĘCIA BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ ICH NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z ZAPISAMI ART. 5 UST. 4 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.

6 6 KONCERT NOWOROCZNY Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju zaprasza na Koncert Noworoczny, który tradycyjnie odbędzie się 1 stycznia 2014 roku o godz w Sali Kameralnej im. Jana Webera w siedzibie Fundacji, Rynek 10. Wystąpi Monika Gruszczyńska sopran, z towarzyszeniem kwartetu instrumentalnego. Po koncercie zapraszamy na lampkę wina i słodki poczęstunek. Bilety w cenie 20,- zł do nabycia w biurze Fundacji Rynek 10, Tel. 74/ MŁODZI ZDOLNI C zy trzeba trenować w dużym klubie aby sięgać po mistrzostwa? Jak widać na przykładzie naszych biathlonistów niekoniecznie. Polski Związek Biathlonu opublikował na swoich stronach wyniku Pucharu Polski 2013 w biathlonie letnim, w zestawieniu nie zabrakło oczywiście uczniów naszego MZS-u. W 3 katgoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn w pierwszych 15-tkach znalazło się 11 zawodników z Dusznik-Zdroju. Wśród nich mamy Mistrzynię Polski 2013 w biathlonie letnim, w kategorii Młodziczka - Darię Bernacką oraz II Vicemistrzynię Polski w kategorii Juniorki Mł. - Edytę Nowak. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i z okazji zbliżającego się nowego roku życzymy, aby kolejny rok był równie owocny w sukcesy. Junior 10 m. Słonina Rafał 14 m. Pindral Filip Juniorki Junior Mł. Młodziczki 7 m. Żełatys Dawid 1 m. Bernacka Daria 10 m. Twardzik Szymon 14 m. Bednarz Marta Juniorki Mł. 6 m. Kanarska Katarzyna 9 m. Kompa Katarzyna 3 m. Edyta Nowak 10 m. Zięba Anna 4 m. Sara Nowak ZDOLNOŚLĄZACZKA Z DUSZNIK-ZDROJU P o raz kolejny Duszniki-Zdrój udowadniają, że mają utalentowaną młodzież. Malwina Fituch 16-letnia duszniczanka uczennica naszego liceum już po raz drugi odebrała prestiżową nagrodę XIII edycji konkursu stypendialnego zdolny Śląsk. Malwina spodobała się kapitule przyznającej stypendium głownie dzięki swoim osiągnięciom, które łączy w różnych kategoriach. Wysokie lokaty na Mistrzostwach Europy, złote medale na Mistrzostwach Polski jeździe szybkiej na rolkach, to nie wszystko. Dodatkowo uprawia biathlon - jest w pierwszej klasie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w naszym mieście. Na nartach biega zaledwie od 2 lat, a już są tego efekty 8 lokata w Pucharze Europy Centralnej. Malwina corocznie ma świadectwo z czerwonym paskiem oraz udziela się społecznie. Jednak największym dotychczasowym sukcesem Malwiny jest 3 miejsce w Pucharze Europy oraz złoty medal na prestiżowych międzynarodowych zawodach w Niemczech w Groß-Gerau. Nam pozostaje tylko pozazdrościć i życzyć jeszcze większych osiągnięć.

7 7 SPOTAKNIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM KALENDARZ IMPREZ - GRUDZIEŃ godz. 16:00 - Przedstawienie pt. Kolenda Ludzi dobrych woli - Grupa MISZ-MASZ - Dworek im. F. Chopina - wstęp wolny Opera Koncert Międzynarodowej Grupy Operowej SONOTRIO - Dworek im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju, bilety 20 zł r - godz. 9:30 - II Halowy Turniej dla dzieci - Hala Sportowa wstep wolny Dziecięcy Puchar Orlicy - Edycja Bożonarodzeniowa - Zieleniec r., - godz Jarmark Bożonarodzeniowy Rynek -Duszniki Zdrój r., - godz Koncert świąteczny grupy wokalnej SPLOT Dworek im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju wstęp wolny r. - godz Viva MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W BIATHLONIE Jamrozowa Polana godz. 13:00 - I Puchar Jamrozowej Polany amatorów i mastersów w biathlonie - Jamrozowa Polana r. - godz Recital fortepianowy - Modest Mokrzycki Dworek im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju wstęp wolny r. - godz Sylwester na dusznickim Rynku godz. 22:00 - Sylwester na biegówkach - Jamrozowa Polana godz. 17:00 - Koncert Noworoczny - Sala kameralna im. J. Webera

8 8