RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO z przedstawicielami branży logistycznej oraz przedstawicielami zawodowych szkół średnich Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego 1

2 Spis treści I Informacje o badaniu Cel badania Metodologia Próba badawcza... 5 II Wyniki badania Kształcenie w średnich szkołach zawodowych w województwie łódzkim 6 2. Kształcenie w logistyce i transporcie na poziomie średnich szkół zawodowych Współpraca pomiędzy średnimi szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami Branża logistyczna w województwie łódzkim

3 I Informacje o badaniu 1. Cel badania Raport zawiera sprawozdanie i analizę wyników projektu badawczego Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego średnie szkoły zawodowe. Badanie było ukierunkowane na realizację licznych celów: Ocena oferty edukacyjnej średnich szkół zawodowych w województwie łódzkim Identyfikacja najbardziej i najmniej popularnych kierunków nauczania Rozpoznanie motywacji wyboru poszczególnych kierunków kształcenia Ocena stopnia dopasowania oferty edukacyjnej średnich szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy Poznanie specyfiki kształcenia w logistyce i transporcie na poziomie średnich szkół zawodowych w województwie łódzkim Ocena atrakcyjności kształcenia na kierunkach związanych z logistyką i transportem Poznanie procesu nauczania logistyki Ocena sytuacji absolwentów średnich szkól zawodowych kierunków związanych z logistyką i transportem Ocena współpracy pomiędzy średnimi szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami Diagnoza branży logistycznej w regionie Ocena kondycji branży logistycznej w regionie Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na specjalistów posiadających średnie wykształcenie logistyczne Zebranie opinii na temat przyszłości branży logistycznej w regionie 3

4 2. Metodologia W badaniu zastosowano metodologię jakościową, wykorzystując technikę Zogniskowanego Wywiadu Grupowego (FGI). Zogniskowany Wywiad Grupowy (ang. Focus Group Interview) polega na dyskusji grupowej prowadzonej przez wykwalifikowanego moderatora. Jego rola to min. skupianie uwagi badanych na problemie, zachęcanie do pogłębionych wypowiedzi, kierowanie procesami grupowymi (np. przeciwdziałanie konformizmowi), zmniejszenie lęku społecznego u badanych, tworzenie psychologicznych warunków akceptacji i otwartości. Wywiad trwa około 2 godzin i jest nagrywany, a następnie poddawany transkrypcji. Optymalna liczba osób biorących w badaniu, sprzyjająca procesom grupowym i jednocześnie umożliwiająca wypowiedź każdemu respondentowi to 8-10 osób, jednak w niektórych przypadkach rekomendowana jest mniejsza liczba uczestników (tzw. Mini Group Interview). Uczestnicy dobrani do każdej z grup posiadają zbliżone doświadczenia i podobny punkt spojrzenia na badane tematy. Scenariusz, zgodnie z którym toczy się spotkanie, posiada swobodną strukturę, przez co sprzyja otwartości dyskusji i umożliwia pogłębienie uzyskanych informacji. Duża skuteczność techniki bywa tłumaczona przy pomocy koncepcji 5S (J.M. Hess): synergy, snowballing, stimulation, security, spontanity (synergia, efekt kuli śnieżnej, stymulacja, bezpieczeństwo, spontaniczność). Dyskusja grupowa odbyła się w Łodzi w specjalnie przygotowanej do takich celów fokusowni. Wywiad trwał 92 minuty. 4

5 3. Próba badawcza Respondenci zostali zakwalifikowani do badania według poniższych kryteriów rekrutacyjnych: miejsce pracy: województwo łódzkie płeć: 3 mężczyzn i 5 kobiet wykształcenie: co najmniej średnie sytuacja zawodowa: dyrektorzy i nauczyciele w łódzkich zawodowych szkołach średnich przedstawiciele przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie łódzkim, w których istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny logistyki i transportu Badana grupa składała się z 4 dyrektorów i nauczycieli w zawodowych szkołach średnich oraz z 4 przedsiębiorców. Zawodowe szkoły średnie reprezentowało 2 dyrektorów i 2 nauczycieli. Placówki znajdowały się na terenie Łodzi. Wszystkie szkoły prowadziły zajęcia z zakresu logistyki, jednak jedna z nich zdecydowanie mocniej koncentrowała się na przygotowaniu do tego zawodu. Przedstawiciele przedsiębiorstw reprezentowali zarówno małe, jak i większe firmy. Profil ich działalności związany był z transportem, produkcją, a także ze sprzedażą. Jakkolwiek wykształcenie osób badanych nie zawsze związane było z przedmiotem badania, w zakres obowiązków każdego z respondentów wchodziły transport i logistyka. 5

6 II Wyniki badania 1. Kształcenie w średnich szkołach zawodowych w województwie łódzkim Respondenci pozytywnie oceniali ofertę edukacyjną łódzkich średnich szkół zawodowych. Wymienili wiele zawodów, w jakich można kształcić się w zawodowych szkołach średnich regionu łódzkiego: technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk, technik włókiennik, technik weterynarii, technik mechatronik, fototechnik, technik gastronomii. Badani twierdzili również, że na lokalnym rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na umiejętności posiadane przez absolwentów średnich szkół zawodowych. Przekonanie to było jednak silniejsze u przedstawicieli placówek edukacyjnych. Do najbardziej popularnych kierunków kształcenia w zawodowych szkołach średnich zdaniem respondentów należą: technik logistyk technik informatyk fortotechnik technik gastronomii Popularność powyższych kierunków wśród młodzieży wynika według osób badanych z szeregu czynników: dostępności informacji na temat kierunku kształcenia mody 6

7 możliwości znalezienia zatrudnienia Informacja z rynku, to znaczy, dzieci bawią się w piaskownicy i obserwują, logistyka, transport i spedycja, samochód przejeżdżający, ogląda telewizję, coś tam w domu o tym się rozmawia. Z drugiej strony badani raczej negatywnie wypowiadali się na temat perspektyw zawodowego kształcenia średniego w województwie łódzkim. Wymieniali szereg barier, które hamują jego rozwój: Negatywne stereotypy badani zauważali, że wykształcenie techniczne jest nisko oceniane zarówno przez młodzież, rodziców, jak i pracodawców. Brak centralnego wsparcia respondenci wprost wyrażali wątpliwości związane ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi kształcenia zawodowego, jak również obawiali się zamknięcia średnich szkół zawodowych Deficyty kadrowe badani twierdzili, że brakuje specjalistów, którzy mogliby przyuczać do zawodu; możliwości finansowe szkół nie pozwalają im na zatrudnienie fachowców Konkurencja uczelni wyższych młodzi ludzie chętniej zdobywają wykształcenie wyższe Nie wiem, czy państwo doświadczyliście i ta sytuacja spowodowała, że w domach rodzinnych nie było atmosfery do tego żeby dziecko poszło do technikum. Ktoś tego ucznia musi nauczyć i nie ma wykształconego logistyka, który mógłby uczyć w szkole, bo wykształcony logistyk nie przyjdzie pracować za 2 tysiące do szkoły. Zauważono również, że pomimo zapotrzebowania na specjalistów posiadających kwalifikacje technika, często wymagane jest od nich dalsza nauka, która ostatecznie prowadzi do uzyskania wykształcenia wyższego. Co więcej, pracownicy posiadający wykształcenie techniczne z zasady obsadzani są na niższych stanowiskach i otrzymują niższe wynagrodzenie niż ich koledzy mający dyplom uczelni wyższej. Takie kształcenie jest potrzebne bezapelacyjnie. Technika oczywiście można zatrudnić, ale to zaraz z punktu widzenia pracodawcy obniża 7

8 się poprzeczkę w sensie pensji, czy awansu, stawia się go na najniższy szczebel. Badani zwrócili jednak uwagę na szanse, jakie stoją przed średnim kształceniem zawodowym: Zmiana mentalności i przekonań pracodawców prowadziłaby do większej konkurencyjności na rynku pracy osób posiadających wykształcenie średnie techniczne Absolwenci techników posiadają umiejętności twarde, które umożliwiają im szybsze wdrożenie się w obowiązki w miejscu pracy (np. obsługa urządzeń biurowych) Wartością dodaną wykształcenia średniego technicznego mogłyby być certyfikaty umiejętności zdobywane podczas regularnego kształcenia i/lub dodatkowych kursów Potrzebne są umiejętności, a nie papier ukończenia szkoły. Jeżeli mówimy technik logistyk, on musi umieć coś wypisać fakturę, wypisać WZ-tkę, poprowadzić chociażby prowizorycznie książkę przychodów i rozchodów, żeby w ogóle wiedział, o co w tym biznesie chodzi. Próbujemy robić to tak, żeby uczeń w ciągu tego cyklu kształcenia, zdanie egzaminu zawodowego, matury, miał możliwość zdobycia kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem. 2. Kształcenie w logistyce i transporcie na poziomie średnich szkół zawodowych Zgodnie z informacjami przekazanymi przez respondentów w Łodzi istnieją 3 średnie szkoły zawodowe, które mają klasy logistyczne. Zauważono jednak, że elementy wiedzy związanej z logistyką i transportem przekazywane są również na zajęciach z pokrewnych dziedzin (np. organizacja usług, organizacja i zarządzanie serwisem). Może się nazywać organizacja pewnych usług czy czegoś. [ ] Tak, przedmiot taki, to jest organizacja i zarządzanie serwisem, jest logistyka zarządzania części zamiennych 8

9 i zarządzanie naprawą. Zdaniem badanych klasy logistyczne cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Dzięki temu często trafia do nich zdolniejsza młodzież. Z drugiej strony nie wszyscy uczniowie wybierają klasy o profilu logistycznym świadomie. Jedynie część (według badanych ten odsetek wynosi około 25%) decyduje się kształcić na technika logistyki ze względu na przyszłe możliwości znalezienia zatrudnienia. W przypadku tych uczniów duże znaczenie może mieć bliskość firm, w których mogliby podjąć pracę. Jednakże aż połowa uczniów wybiera klasy logistyczne dość przypadkowo. Część jest ze Strykowa, oni wiedzą, co tam jest i będą się tam stalować, pewnie do pracy po technikum. Tam jest wiele firm Tulipan, inne także. Do szkoły dzieci przychodzą, może ¼ w porywach przychodzi z przekonania, połowa z przypadku. Respondenci deklarowali, że zainteresowanie nauką w klasach logistycznych jest podobne wśród dziewcząt i chłopców, a klasy są równo podzielone pod względem płci. Zauważono jednak, że: W przekonaniu zarówno uczniów jak i rodziców praca logistyka i spedytora może wydawać się typowo męska wiąże się często ze skojarzeniami pracy na zewnątrz, związanej bezpośrednio z transportem. Również sama nazwa zawodów może sugerować zapotrzebowanie na mężczyzn. Tymczasem predyspozycje potrzebne do wykonywania zawodu są stereotypowo kobiece, przez co kobiety mogą realizować się w tych zawodach równie dobrze, a nawet lepiej niż mężczyźni Dlatego niezbędnym do przyciągnięcia większej ilości kobiet do kształcenia się w klasach logistycznych wydaje się przekazanie pełnej informacji na temat specyfiki wykonywania zawodu logistyka W transporcie kiedyś to tylko mężczyźni pracowali, więc to też się wydawał męski zawód, a teraz jest jeden facet a same kobiety. Otwieramy klasę i popatrzyłem sobie na program nauczania na przykład technik spedytor, gdzie jest 90% chłopców a jest to typowy zawód w zasadzie kobiecy, to jest biurowa robota. Spedytor, mimo twardo brzmiącej nazwy, jest taki bardziej, z programu nauczania, dziewczęcy. 9

10 Badani wskazali, że klasy w zawodowych szkołach średnich związane z logistyką i transportem mogą przygotowywać do dwóch różnych zawodów: logistyka i spedytora. Zwrócili również uwagę na różnice w przygotowaniu do ich wykonywania: Logistyk Spedytor Zdobywane wykształcenie jest szersze niż w przypadku spedytora, przygotowuje do wykonywania większej ilości obowiązków Program nauczania jest trudniejszy Logistyk jest odpowiedzialny za całość procesów związanych z logistyką i transportem Zdobywane wykształcenie ma węższy zakres niż w przypadku logistyka, obowiązki spedytora są jedynie częścią zakresu prac logistyka Program nauczania jest nieco łatwiejszy Spedytor zarządza jedynie częścią procesów związanych z logistyką i transportem Co ciekawe, zdaniem respondentów zainteresowanie uczniów tymi zawodami jest inne w różnych regionach i szkołach. Badani nie byli w stanie wskazać przyczyn tych różnic pośrednio wskazywali na modę, pierwsze skojarzenia uczniów z zawodem. W wypowiedziach respondentów dominowało jednak przekonanie o braku możliwości przewidzenia zainteresowania uczniów tymi zawodami. Dlatego ważnym wydaje się przekazanie rodzicom i uczniom informacji o specyfice każdego z zawodów i możliwościach, jakie daje na rynku pracy. Można przypuszczać, iż dawałoby to placówkom edukacyjnym większą możliwość pokierowania wyborami uczniów, a także zwiększenia liczby potencjalnych słuchaczy. I tutaj też nie trafimy, bo rozmawiałem na takim corocznym w Poznaniu, z ludźmi, którzy mieli technika logistyka i nie mają chętnych, więc jest spedytor. Mój znajomy jest dyrektorem na Mazurach w szkole i tam technika logistyka nie udało mu się otworzyć, a otworzył i ma 5 lat technika spedytora. Proces nauczania w klasach logistycznych Opowiadając o procesie nauczania w klasach logistycznych, badani wskazywali na potrzebę przekazywania umiejętności praktycznych, które mogą być wykorzystane przez techników logistyki zaraz po otrzymaniu zatrudnienia. 10

11 Jako przykładowe umiejętności wymieniane były: Obsługa urządzeń biurowych Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Sporządzanie dokumentów wydania zewnętrznego (tzw. WZ) Wypisywanie faktur Znajomość przynajmniej jednego języka obcego (potrzeba zgłaszana przez przedsiębiorców); znajomość specjalistycznego słownictwa związanego z logistyką i transportem Jeżeli mówimy technik logistyk, on musi umieć coś wypisać fakturę, wypisać WZ-tkę, poprowadzić chociażby prowizorycznie książkę przychodów i rozchodów, żeby w ogóle wiedział, o co w tym biznesie chodzi. Mają 2 języki, niemiecki i angielski, w tym 2 lata w III i IV klasie język angielski i niemiecki dla logistyków te elementy, te słówka, takie rzeczy na pewno zna. Z drugiej strony respondenci wskazali na dominującą ich zdaniem trudność w kształceniu w kształceniu w zakresie logistyki i transportu pozyskanie odpowiedniej kadry. Pomimo chęci zatrudniania specjalistów bez wykształcenia pedagogicznego, dyrektorzy zawodowych szkół średnich często nie byli w stanie pozyskać osób o odpowiednich kwalifikacjach. Do nauczania w szkole zniechęcały ich brak czasu oraz niewystarczająca gratyfikacja finansowa. Sytuacja absolwentów na rynku pracy Respondenci zauważyli, że technicy logistyki mogliby znaleźć na rynku pracy wiele potencjalnych miejsc pracy nie tylko firm logistycznych, ale także takich, które mają w swojej strukturze komórki logistyczne (jako przykłady takich pracodawców podawano chociażby wojsko lub placówki służby zdrowia). Technik logistyki może zdaniem badanych być zatrudniony zarówno w dużych firmach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach. Jednakże respondenci zaznaczyli, że absolwenci klas logistycznych zawodowych szkół średnich stają przed podobnymi trudnościami, jak inni technicy: Pracodawcy często wolą zatrudniać na stanowisko logistyka osoby z wykształceniem wyższym. Co ciekawe, często nie jest to wykształcenie kierunkowe część przedstawicieli przedsiębiorców deklarowała, że w ich firmach 11

12 za logistykę odpowiedzialne są osoby, które nie skończyły studiów w tym kierunku Obecna sytuacja na rynku pracy rynek pracodawcy sprawia, że istnieje duża konkurencja pomiędzy potencjalnymi kandydatami na stanowisko logistyka Pracodawcy często oczekują od techników logistyki dalszego kształcenia, tytuł technika jest dla nich jedynie etapem przejściowym Technik logistyki może być angażowany do zajęć, które są poniżej jego kwalifikacji Część przedstawicieli przedsiębiorców wyrażała wątpliwości względem możliwości przygotowania kandydata do pracy na stanowisku logistyka w zawodowej szkole średniej. Wskazanie im konkretnych korzyści związanych z zatrudnianiem techników mogłoby zwiększyć szanse absolwentów klas logistycznych na rynku pracy. Ktoś, kto siedzi przed komputerem, to 95% ma wyższe wykształcenie niezwiązane absolutnie. Wszystko to, co w dziale logistyki robimy, to nauczyliśmy się konkretnie w tej firmie, nie wiem czy to jest kwestia specyfiki produktów firmy, natomiast nie wyobrażam sobie nauczyć się tego, co robimy, w szkole. 3. Współpraca pomiędzy średnimi szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami Współpraca między zawodowymi szkołami średnimi a przedsiębiorcami rozpatrywana była głównie w aspekcie odbywania przez uczniów praktyk. Zagadnienie to okazało się trudne dla obu zainteresowanych stron. Dla przedsiębiorców przyjęcie praktykanta wiązało się jedynie z dodatkowym obciążeniem. Praktykant ich zdaniem wymaga poświęcenia mu uwagi i czasu, odrywa od codziennych obowiązków. W wypowiedziach badanych pojawiały się takie emocje jak zniecierpliwienie i irytacja. Przedstawiciele przedsiębiorców nie potrafili także wskazać żadnych wymiernych korzyści związanych z obecnością praktykanta w organizacji. Może on być ich zdaniem wykorzystany jedynie do najprostszych prac. Jeden z przedsiębiorców deklarował, że nie przyjąłby do siebie praktykantów, inny twierdził, że zrobiłby to jedynie z litości. 12

13 Po co mi taki ktoś? Mnie czasami nie wystarcza 8 godzin w pracy i żebym jeszcze komuś poświęcała swój czas, żeby kogoś jeszcze wdrażać w stanowisko i ja już się denerwuję, że muszę mu przekazywać, informować i uczyć go, to już mnie denerwuje. Pozamiata, jak coś potrzeba, ale każdy się raczej sprawdza dobrze, jako taki praktykant. A w logistyce, tylko przeszkadzają. Jedynymi okolicznościami, które nadawały obecności praktykanta w firmie sens, były zdaniem przedsiębiorców: Sytuacja wakatu w organizacji praktykant wykorzystuje okres praktyk do wdrożenia się w obowiązki; po praktykach zostaje zatrudniony w firmie na stałe Praktyki są dofinansowywane dodatkowe środki niwelują niedogodności związane z obecnością praktykanta Połączenie praktyk z programem stypendialnym przedłużenie czas praktyk (do co najmniej 1 roku) i wypłacanie praktykantowi wynagrodzenia ze stypendium jego dłuższa obecność w organizacji pozwoli lepiej wykorzystać jego możliwości Mnie się wydaje, że gdyby była opcja, że rozszerzamy dział o kogoś, potrzebujemy nowego logistyka i wtedy taki praktykant, który jeszcze u nas nie pracuje, ale już się uczy, to byłoby dobre rozwiązanie. Również przedstawiciele placówek edukacyjnych przyznawali, że współpraca szkół i przedsiębiorstw jest bardzo trudna. Problemy zaczynają się już na etapie nawiązywania kontaktu z firmą przedsiębiorcy bardzo niechętnie przyjmują do siebie praktykantów, a uzyskanie ich zgody często wymaga nawiązania kontaktu niemalże prywatnego. Wiele zależy tutaj od kontaktów i działania nauczycieli i dyrekcji. Powiem szczerze, moja szefowa funkcjonuje tylko i wyłącznie w prywatnych układach, gdyby te układy prywatne się rozleciały, to nie ma szansy. Bariery z tym, żeby przekonać pracodawcę, ja musiałem poznać wszystkich właścicieli firm, musiałem osobiście poznać. Również przebieg praktyk nie wygląda tak, jak chcieliby tego przedstawiciele placówek edukacyjnych. Uczniowie są często wykorzystywani do prostych prac lub ich obowiązki obejmują jedynie wąski zakres działania firmy. Często zadania, które wykonują, nie są związane z ich kierunkiem kształcenia. 13

14 Zaskakujące okazało się, że większość przedstawicieli placówek edukacyjnych nie była w stanie dokładnie opowiedzieć o przebiegu praktyk uczniów raczej snuli oni przypuszczenia ich dotyczące niż przywoływali konkretne fakty. Jest oddelegowana osoba przez prezesa, przez zarząd, opiekuje się nimi, nie wiem, co tam robią, bo nie byłem na co dzień, natomiast na pewno poznali firmę. Pracownicy placówek edukacyjnych mówili także, jak ich zdaniem wyglądałby idealny przebieg praktyk: Praktyki obejmowałyby pełen zakres prac na danym stanowisku (w przypadku logistyki praktykant poznawałby działania związane m.in. z magazynowaniem, koncentracją, spedycją) Pracodawcy przekazywany byłby program praktyk, który wskazywałby, jakie czynności powinien poznać praktykant. Praktykant odbywa praktyki w dziale związanym z kierunkiem jego kształcenia Do jednego praktykanta przypisany byłby jeden opiekun pozwoliłoby to uniknąć zamieszania w firmie, a także zwiększyłoby efektywność samych praktyk On z nim jest, czyli jak pracownik ma zmianę, to on też ma zmianę, czyli pracuje. Technik idzie tylko i wyłącznie jeden i tam jest przydzielany do takiego działu, gdzie oni przewidują, że będzie potrzebny w przyszłości. Pracodawca otrzyma jakiś program. Nie da dzieciaka do zamiatania, tylko chociaż coś mu pokaże. Przedstawiciele placówek edukacyjnych przyznali jednak, że osiągnięcie tego ideału jest obecnie bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Jego wprowadzenie wymagałoby rozwiązań systemowych, na szczeblu centralnym. Prawdopodobnie wiązałoby się także z koniecznością dofinansowywania praktyk. Rzeczywiście może by wystarczył jakiś tylko podpis, czy tam przecinek ministra, który by pozwolił na jakiś odpis amortyzacyjny, może zwolnienie z jakiegoś podatku. Za to, że współpracuje firma ze szkołą. 14

15 4. Branża logistyczna w województwie łódzkim Respondenci, oceniając kondycję branży logistycznej w regionie, brali pod uwagę szerokie spektrum organizacji: Firmy transportowe i spedycyjne to zdaniem badanych najbardziej typowe dla branży organizacje, reprezentowane zarówno przez duże międzynarodowe koncerny, jak i mniejsze lokalne firmy Firmy zajmujące się obsługą organizacji transportowych i spedycyjnych - do tej grupy respondenci zaliczali firmy odpowiedzialne za przygotowanie systemów informatycznych dla logistyki, czy też produkujące niezbędne narzędzia pracy (np. czytniki) Firmy z innych gałęzi gospodarki, posiadające rozbudowane działy logistyki najczęściej wymienianymi organizacjami w tej grupie były hipermarkety, jednak badani podkreślali, że wiele przedsiębiorstw i instytucji posiada działy logistyczne (np. wojsko) Mówimy o logistyce, mając na uwadze firmy transportowe- spedycyjne, czyli te, które zarządzają przepływem towarów, dóbr i usług, ale są firmy wspomagające całą logistykę, te które produkują kody, drukarki kodów kreskowych, skanery, czytniki. Respondenci podkreślali że branża logistyczna w regionie staje się coraz bardziej nowoczesna oraz dynamicznie się rozwija. Rozwój wiąże się często z pojawianiem się dużych międzynarodowych firm, które posiadają wysoko rozwinięte procedury i narzędzia pracy. Często stają się one wzorem do naśladowania dla firm lokalnych. Są firmy w pierwszej 10-tce na świecie i mają instrumenty naprawdę doskonałe i dotarły do Polski. Z drugiej strony badani zauważyli, że rozwój logistyki oraz coraz większa automatyzacja procesów często wiążą się z dążeniem do redukcji zatrudnienia. Logistyka do perfekcji opanowała redukcję miejsc pracy. Park maszynowy po prostu zastępuje ludzi. 15

16 Przyszłość branży logistycznej w regionie Respondenci zostali poproszeni o ocenę perspektyw branży logistycznej w regionie. Badani generalnie byli przekonani o dalszym rozwoju logistyki, który miałby ich zdaniem przejawiać się: Zwiększeniem liczby firm związanych z branżą logistyczną Zwiększeniem zatrudnienia w firmach transportowych i spedycyjnych (zarówno dużych, jak i małych) Zwiększeniem stopnia specjalizacji firm, dalszym unowocześnianiem ich działania (przewagę tutaj mogą mieć duże firmy międzynarodowe, których możliwości w tym zakresie są znacznie większe) Jako przykładowy region, gdzie branża mogłaby się rozwinąć wskazano okolice Strykowa. W jakim kierunku to będzie szło? Myślę, że będą miały przewagę firmy bardzo duże, które się specjalizują w wielkich przesyłkach i w drobnicowych przesyłkach. Respondenci twierdzili jednak, że rozwój branży zależy od szeregu czynników: Kondycji gospodarki lokalnej i krajowej Rozwoju przemysłu lokalnego (działanie firm transportowych i spedycyjnych uzależnione jest od produkcji towarów, które miałyby być przewożone) Rozwoju usług informatycznych i telekomunikacyjnych skierowanych do firm logistycznych Rozwoju sieci dróg respondenci duże nadzieje wiązali z rozbudową sieci dróg i autostrad w regionie. Ale właśnie musimy wozić coś, a nie puste kontenery, czy cysterny, musi być przemysł. W Polsce tego nie ma. 16

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO z przedstawicielami branży logistycznej oraz przedstawicielami zawodowych szkół zasadniczych Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO z przedstawicielami branży logistycznej oraz przedstawicielami zawodowych szkół policealnych Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opinie pracodawców o kształceniu

Opinie pracodawców o kształceniu Opinie pracodawców o kształceniu ustawicznym w Polsce Raport z badania 24 pracodawców Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc CELE BADANIA Poznanie opinii pracodawców na temat kształcenia osób dorosłych w uczelniach

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZO- ODZIEŻOWY W REGIONIE ŁÓDZKIM WCZORAJ I DZIŚ A POTRZEBY RYNKU PRACY

PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZO- ODZIEŻOWY W REGIONIE ŁÓDZKIM WCZORAJ I DZIŚ A POTRZEBY RYNKU PRACY Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZO- ODZIEŻOWY W REGIONIE ŁÓDZKIM WCZORAJ I DZIŚ A POTRZEBY RYNKU PRACY PODSUMOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia!

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Możesz wybrać: liceum ogólnokształcące liceum profilowane technikum

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Raport zbiorczy z badań jakościowych i ilościowych zawierający wnioski i rekomendacje

Raport zbiorczy z badań jakościowych i ilościowych zawierający wnioski i rekomendacje Projekt Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport zbiorczy z badań jakościowych

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy jako miejsce nauki. Umiejętności, których nie można zdobyć w szkole.

Zakład pracy jako miejsce nauki. Umiejętności, których nie można zdobyć w szkole. Zakład pracy jako miejsce nauki. Umiejętności, których nie można zdobyć w szkole. Edukacja a rynek pracy W dzisiejszej sytuacji społeczno-gospodarczej młodzież wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT aktualnych programów nauczania

Analiza SWOT aktualnych programów nauczania Analiza SWOT aktualnych programów nauczania Cele: - Upewnienie się jakie są słabe punkty i zagrożenia obecnego nauczania zawodowego oraz założeń i praktyk w obszarze kształcenia zawodowego (VET). - Określenie

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Wioletta Paciorek Mariusz Paciorek Konferencja sprawozdawcza 19 kwietnia 2013 r.

Wioletta Paciorek Mariusz Paciorek Konferencja sprawozdawcza 19 kwietnia 2013 r. Projekt Język Biznesu okiem informatyka Wioletta Paciorek Mariusz Paciorek Konferencja sprawozdawcza 19 kwietnia 2013 r. Projekt Język Biznesu okiem informatyka http://www.mojawyspa.co.uk/forum/78/44146/technik-informatyk-w-polsce-a-w-anglii,0

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

ELINOR-OSTROM-SCHULE. Szkoła im. Elinor Ostrom w Berlinie Ekonomiczna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach biurowych. Kletke Möckelmann dyrektorka

ELINOR-OSTROM-SCHULE. Szkoła im. Elinor Ostrom w Berlinie Ekonomiczna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach biurowych. Kletke Möckelmann dyrektorka Szkoła im. Elinor Ostrom w Berlinie Ekonomiczna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach biurowych Kletke Möckelmann dyrektorka Dwie siedziby szkoły w dzielnicy Berlin-Pankow Mandelstr. 6-8 10409 Berlin Pappelallee

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego

Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego Natalia Hipsz, CBOS 1 Wywiad częściowo ustrukturyzowany (SSI) Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) Liczba badanych

Bardziej szczegółowo

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy Pracodawca dla inżyniera Raport badawczy Kwiecień 2012 Cele i metodologia badania Głównym celem projektu było rozstrzygnięcie plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera przeprowadzonego przez organizację studentów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie drogowym NAUKI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje

Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje Katarzyna Horodnicza Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Rekomendacje opracowane w ramach

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Technikum Logistyczne

Technikum Logistyczne Technikum Logistyczne Co to jest logistyka? Logistyka - jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu ładunków z punktu wytworzenia do punktu konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu Przewodnik po kształceniu dualnym Opracował: Tomasz Madej Doradca metodyczny w zakresie metodyki kształcenia zawodowego Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2 1. Co to jest kształcenie dualne? Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje do programu Polish Trainee

Rekomendacje do programu Polish Trainee Rekomendacje do programu Polish Trainee Opracowane przez: Polish Space Professionals Association Warszawa, 6 lipca 2015 r. WPROWADZENIE Niniejszy dokument przedstawia rekomendacje i sugestie odnoszące

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO Szkolnictwo wyższe - przemiany lat 90-tych Spektakularny boom edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami.

Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Perspektywa dyrektorów szkół i przedsiębiorców. program: pod patronatem honorowym: 15 kwietnia 2015, Warszawa Szkolnictwo zawodowe:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/ Olsztyn

Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/ Olsztyn Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/2 10-351 Olsztyn www.generalprojekt.pl Nadrzędny cel projektu to przygotowanie diagnozy stanu aktualnego oraz prognozy na lata 2010-2015 odnoszącej się do trendów

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne:

Wyzwania demograficzne: Uratowanie potencjału polskiej edukacji, ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych, dokonanie zmian programowych, tak, aby stworzyć system oświatowy na miarę XXI wieku to cele reformy edukacji

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz PRZEDSIĘBIORCY

Kwestionariusz PRZEDSIĘBIORCY Kwestionariusz przygotowany w ramach projektu Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ Badanie realizowane w ramach projektu Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY PLANER KARIERY

OSOBISTY PLANER KARIERY OSOBISTY PLANER KARIERY Załącznik nr 16 Ćwiczenia Ćwiczenie 8 Schemat indywidualnego Planu Działania Kim jestem? Moje zainteresowania i zdolności: Zainteresowania (krótki opis): Zdolności, preferencje

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepszy w zawodzie realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

FON SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna

FON SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Prezentujący: Ewelina Cygan Koordynator ds. Rozwoju i Inwestycji 1 1912 1946 1994 1998 2011 Fabryka Maszyn Radomsko FON Grupa CARRARO Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza Fabryka Osi Napędowych S.A. FON -SKB

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW Rynek pracy powinien być polem porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim dr Joanna Kozielska Wybrane obszary diagnozy szkolnictwa zawodowego w kontekście rynku pracy powiatu gnieźnieńskiego Agenda 1. Rynek pracy 2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Ankieta Gimnazjaliści

Ankieta Gimnazjaliści Ankieta przygotowana w ramach projektu Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Panel Edukacja Jak dostosować szkolnictwo zawodowe do oczekiwań i wymagań rynku pracy? Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Ireneusz Jabłoński Centrum im. Adama Smitha Warszawa,

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015 System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi Mszczonów, 17 września 2015 Cele zmian od 1.IX.2012 Poprawa jakości i efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY NA PODSTAWIE BADANIA ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010 2015 PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GENERAL PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo