Kwartalnik informacyjny 1/2012 (styczeń marzec)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik informacyjny 1/2012 (styczeń marzec)"

Transkrypt

1 Kwartalnik informacyjny 1/2012 (styczeń marzec) Spis Treści Nowości w Stolcadzie: TRANSPORT... 2 Know-how, czyli co warto, a czego nie wolno robić: XML EDYTOR... 4 Na skróty, czyli co zrobić, aby ułatwić sobie życie: STOLCAD.INI Temat numeru: DOTACJE UNIJNE wywiad z Panem Andrzejem Ilnickim W następnym numerze:... 15

2 Nowości w Stolcadzie: TRANSPORT Chcesz usprawnić dowóz okien do Klienta? Poznaj nasz najnowszy produkt! Moduł Transport to zaawansowane narzędzie, służące przygotowywaniu produkcji bezpośrednio pod transporty w oparciu o paczki produkcyjne. Pozwala przygotować paczki z pojedynczych okien wybranych ze zlecenia, a nie - tak jak w standardzie wstawiając do nich zawartość całego zlecenia. Dzięki niemu zaplanujesz transport dostosowany do możliwości przewozowych własnej Firmy. Sporządzisz także niezbędną do realizacji produkcji i transportu dokumentację. Dwa warianty tworzenia transportu Moduł pozwala na użycie dwóch różnych wariantów tworzenia transportów, w zależności od sposobu prowadzenia produkcji: 1. Planowanie transportu na etapie produkcji Chcesz zminimalizować ilość produktów gotowych składowanych w magazynie? Skorzystaj zatem z metody przygotowania list transportowych już na etapie produkcji! Wówczas będziesz mógł wybierać zlecenia, które mają zostać zrealizowane i dostarczone do Klientów w ustalonym terminie, a następnie przekazać do produkcji tylko te okna, które znajdują się w tych transportach. W sprawny sposób przygotujesz wydruki produkcyjne dla okien w transporcie oraz wydrukujesz usprawniające produkcję etykiety. Możesz również przeprowadzić pełną optymalizację okien znajdujących się w transporcie, a następnie wygenerować niezbędne pliki do maszyn. Wszystkiego dokonasz z poziomu głównego okna modułu Transport!

3 Dzięki tym udogodnieniom dostosujesz produkcję ściśle do możliwości transportowych Firmy i tym samym optymalnie skrócisz czas oczekiwania Klientów na wykonane okna. 2. Przygotowanie transportów z okien zgromadzonych w magazynie Druga metoda pozwala na przygotowanie list transportowych z wyprodukowanych już okien, które znajdują się w magazynie. Zlecenia zawierające gotowe produkty dodawane są do zbiorczego transportu, który następnie w prosty sposób, kilkoma kliknięciami myszy możesz podzielić na mniejsze transporty. Proste sortowanie Transport zawiera wbudowane mechanizmy sortowania odbiorców. Używając prostej metody przeciągnij i upuść, możesz w szybki i prosty sposób ułożyć listę transportową w takiej kolejności, w jakiej okna powinny być dostarczane do odbiorców. Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco uwzględniać zaplanowaną trasę przejazdu transportu. Informacje o zleceniach w transporcie W oknie transportowym w przejrzysty sposób wyświetlane są informacje na temat odbiorców, do których trafić mają okna. Wskazane są także zlecenia, z których pochodzą pozycje transportu. Przejrzysty przekaz dotyczący transportów dostępny jest również bezpośrednio w oknie zleceniowym. Znajdziesz tam informacje o tym, w jakim transporcie znajdują się konkretne pozycje zleceń oraz ile okien z danego zlecenia zostało już do transportu dodane, a ile oczekuje jeszcze na jego przydzielenie. Drukowanie dokumentów Dzięki modułowi możliwe jest drukowanie dokumentów, które usprawniają pracę przy tworzeniu transportów. Z poziomu głównego okna modułu możliwe jest wygenerowanie: dokumentów WZ poświadczających odbiór towarów przez Klienta, list transportowych, które ułatwiają załadunek okien na samochody, wydruków produkcyjnych w przypadku planowania transportów na etapie produkcji, zamówień szkła dla okien znajdujących się w transporcie. Dodatkowe elementy w transporcie Dzięki współpracy z modułem Kompletacja, na dokumentach WZ oraz listach transportowych możemy umieścić nie tylko same pozycje zleceń, ale również elementy dodatkowe, które, pomimo że nie są integralną częścią zaprojektowanych okien, są konieczne do montażu końcowego produktów u Klienta.

4 Moduł umożliwia również korzystanie z funkcji tzw. wrzutek. Są to uzupełniające materiały, niebędące oknami, które również trzeba dowieźć do Klienta. Materiały te są dodawane do listy transportowej. Mogą one dotyczyć np. dodatkowych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi u Klienta, czy też wskazywać na okna i szyby reklamacyjne, które należy dodać do danego transportu. Wrzutka może również stanowić przypomnienie o konieczności zabrania dodatkowych dokumentów lub przekazania dowolnej informacji odbiorcy. Kontrola przy pomocy kodów kreskowych Współpracując z modułem Śledzenie produkcji, moduł Transport umożliwia kontrolę poprawności załadunku okien, poprzez automatyczne zaczytywanie kodu kreskowego. Pozwala to na sprawdzenie, czy wszystkie pozycje zlecenia zostały załadowane, czy któreś z nich nie zostało w magazynie lub czy błędnie nie załadowano okna przypisanego do innego transportu. Podsumowanie Moduł Transport umożliwi Ci znaczące usprawnienie planowania dowozu okien do Klienta, a co za tym idzie zdecydowanie skróci czas oczekiwania na produkt. Teraz w prosty sposób utworzysz paczki produkcyjne i dostosujesz je do możliwości przewozowych własnej Firmy. Sporządzisz także stosowną dokumentację, która nie tylko będzie stanowiła poświadczenie odbioru towarów, ale także usprawni załadunek. Dzięki modułowi Transport nie umknie Ci żaden istotny element przeznaczony dla odbiorcy. Transport zysków do Twojej Firmy został przygotowany zadecyduj, czy jesteś gotowy na jego odbiór! Know-how, czyli co warto, a czego nie wolno robić: XML EDYTOR Edytor XML służy do dostosowywania tabel programu Stolcad do bieżących potrzeb użytkownika. Jego modyfikacjom podlega w zasadzie każda zakładka stała tabeli. Możesz zatem zmieniać nazwy fiszek, rozmiar i kolejność poszczególnych kolumn, a także dodawać własne kolumny z udostępnionych komponentów oraz przypisywać je do samodzielnie utworzonych zakładek. Dzięki temu wszystkie potrzebne dane będą znajdowały się w jednym miejscu i nie umknie Ci żadna istotna informacja. Temat Edytora XML poruszony został już w numerze 4/2011 gazetki CZAS Stolcada. Jednakże chcąc przybliżyć czytelnikom tajniki obsługi tego narzędzia postanowiliśmy poświęcić mu również bieżący artykuł.

5 Gdzie znajdę to narzędzie? Edytor XML występuje w wielu miejscach w programie Stolcad: w tabelach zleceń, zestawień, transportu, śledzenia produkcji oraz w specyfikacji zlecenia. Aby uruchomić narzędzie, należy skorzystać z pozycji XML Edytor znajdującej się w menu kontekstowym tabeli, dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Miejsce, z którego zostanie uruchomiony edytor definiuje zakres danych, jakie udostępniono do modyfikacji. Zasada działania narzędzia jest zawsze taka sama. Dlatego wszystkie prezentowane poniżej informacje odnosić się będą do Edytora XML otwieranego z okna zleceń (Wyniki Zlecenia PPM). Jak z pewnością wiesz, tabele programu Stolcad podzielone są na zakładki i kolumny. Ich zawartość, kolejność, ilość oraz nazwy definiujesz właśnie z poziomu Edytora XML. Jak korzystać z Edytora XML? Dodanie nowej zakładki W celu dodania nowej zakładki tabeli należy wybrać pozycję Fiszka w ramce znajdującej się nad lewą kolumną Edytora XML, a następnie kliknąć przycisk Nowy. Etapy te zaznaczone zostały na rysunku:

6 Operacja ta spowoduje dodanie kolejnej pozycji do listy zakładek. Aby wprowadzić nazwę nowej zakładki, skorzystaj z pola Nazwa nad lewą kolumną edytora. Po wprowadzeniu właściwego słowa lub zestawu słów kliknij przycisk Zmień w ramce Kolumny. Modyfikowanie zawartości zakładek Po dodaniu nowej zakładki należy wypełnić ją potrzebnymi kolumnami. W tym celu skorzystaj z komponentów znajdujących się w prawej kolumnie Edytora XML. Warto zwrócić uwagę na fakt, że każda ze znajdujących się tam pozycji posiada swój dłuższy opis. Dostępny jest on bezpośrednio w Edytorze XML po kliknięciu wybranego komponentu w kolumnie. Jest to przydatne nie tylko w dostosowywaniu tabel do własnych potrzeb, ale pomaga również zrozumieć funkcje poszczególnych elementów programu. Dla ułatwienia komponenty zostały umieszczone w grupach. W omawianym oknie Edytora XML są to kolejno: dane podstawowe związane ze zleceniem, stany zlecenia, ceny, statystyka, produkcja, koszta i statusy.

7 Komponenty przenosimy do zakładek metodą przeciągnij i upuść. Na koniec dla zachowania wprowadzonych ustawień wymagane jest kliknięcie przycisku Zmień w ramce Kolumny. W ten sam sposób można dodawać komponenty do wcześniej utworzonych zakładek, bądź je usuwać, przenosząc z powrotem do prawej kolumny. Operację usuwania komponentów można również przeprowadzać stosując przycisk Usuń w ramce Kolumna. Zmiana kolejności kolumn Chcesz, aby dodane przez Ciebie komponenty widniały na samym początku tabeli? Być może wolisz uszeregować je inaczej, gromadząc obok siebie powiązane tematycznie informacje? Nic trudnego! Znajdując się w oknie Edytora XML możesz dowolnie manipulować położeniem poszczególnych komponentów w kolumnach. Dokonasz tego przy użyciu metody przeciągnij i upuść.

8 Dostosowanie szerokości kolumn XML Edytor udostępnia również dwa warianty modyfikowania szerokości kolumn tabeli. Można wpisać konkretną wartość liczbową szerokości kolumny, do czego służy pole umiejscowione u góry okna Edytora XML. Dla zachowania zmian należy kliknąć przycisk Zmień w ramce Klaster. Drugą możliwością jest ręczne przeciągnięcie krawędzi kolumny, umiejscowionej poniżej głównych kolumn edytora. Aby dokonać zmiany, wystarczy w tym przypadku kliknąć na krawędź kolumny i przytrzymując lewy przycisk myszy, przeciągnąć ją w wybrane miejsce:

9 Zwróć uwagę, że wskazane powyżej pole ukazuje aktualizowany względem dokonywanych zmian stan kolumn w danej zakładce. Dzięki temu możliwy jest bieżący podgląd efektów wprowadzanych modyfikacji. Wyrównywanie tekstu w kolumnach Edytor XML umożliwia dodatkowo wyrównanie tekstu w kolumnach. W tym celu wystarczy zaznaczyć wybraną kolumnę, a następnie skorzystać z pola wyboru zawierającego pozycje Lewy, Centrum i Prawy. Uwaga! Wszystkie zmiany dokonane przy użyciu Edytora XML będą widocznie w modyfikowanych tabelach dopiero po ponownym uruchomieniu programu Stolcad.

10 Na skróty, czyli co zrobić, aby ułatwić sobie życie: STOLCAD.INI Plik o nazwie stolcad.ini przekazuje dla programu niestandardowe parametry, które są potrzebne do pracy. Są to opcje dostępne dla bardzo zaawansowanych użytkowników programu. Plik musi zostać utworzony samodzielnie przez użytkownika i umieszczony w katalogu głównym programu Stolcad. I. Przygotowanie pliku Użytkownik ma do wyboru 2 sposoby przygotowania pliku stolcad.ini. Może utworzyć go samodzielnie w katalogu głównym Stolcada lub też skorzystać z opcji wewnątrz programu. Ręcznie wprowadzenie pliku Decydując się na ten sposób utworzenia pliku należy kolejno: 1. W menu kontekstowym folderu, w którym zainstalowano program Stolcad wybrać pozycję Nowy Dokument tekstowy. 2. Nowoutworzonemu plikowi nadać nazwę stolcad.ini (należy pamiętać o zmianie rozszerzenia z txt na ini!). 3. Otworzyć plik przy użyciu domyślnego programu Notatnik. 4. Nadać dokumentowi właściwą strukturę, tzn. poprzedzić wszelkie wpisy słowem [stolcad] (koniecznie w zamkniętym kwadratowym nawiasie). Utworzenie pliku z poziomu programu Stolcad W celu utworzenia pliku z poziomu programu należy kolejno: 1. Po otwarciu programu kliknąć na ikonę Stolcada znajdującą się w lewym górnym rogu okna.

11 2. Wybrać pozycję stolcad.ini. 3. Kliknąć przycisk Obejrzyj. 4. W pojawiającym się oknie dialogowym wybrać przycisk Tak. 5. W otwartym pliku wprowadzić słowo [stolcad] (koniecznie zamknięte w kwadratowym nawiasie) i zapisać zmiany. 6. Przejść do wprowadzania wpisów konfiguracyjnych. II. Najczęściej stosowane wpisy Przed przystąpieniem do dodawania wpisów w zbiorze stolcad.ini zapoznaj się z poniższymi informacjami: Zbiór musi zaczynać się od napisu [stolcad]. Następnie w kolejnych rzędach znajdują się konkretne komendy. Nie mogą one zawierać znaku odstępu (spacji) w środku.

12 Wygląd listy rozkazów jest następujący: [stolcad] komenda1 = parametr1 komenda2 = parametr2 Nagłówek i stopka plików z zamówieniem Z poziomu programu Stolcad generuje się zamówienia na szkło, profile oraz okucia. Przy użyciu pliku stolcad.ini możliwe jest wzbogacenie tych dokumentów o dodatkowe informacje zamieszczone w nagłówku i stopce. Mogą być to np. dane adresowe wykonawcy i odbiorcy. Plik z nagłówkiem i stopką należy przygotować wcześniej i umieścić w katalogu głównym programu Stolcad. Plik ten musi posiadać rozszerzenie txt (format plików utworzonych w programie Notatnik). Wpisy w stolcad.ini dla poszczególnych zamówień: Zamówienie na okucia: ZamOkucNagl = nazwa pliku nagłówka ZamOkucStop = nazwa pliku stopki Zamówienie na profile: ZamProfNagl = nazwa pliku nagłówka ZamProfStop = nazwa pliku stopki Zamówienie na szkło: ZamSzklNagl = nazwa pliku nagłówka ZamSzklStop = nazwa pliku stopki Przykładowe ustawienie pliku stolcad.ini dla zamówienia profili Poniżej prezentujemy przykładowy dokument z zamówieniem na szkło, wzbogacony o nagłówek i stopkę wprowadzone przy użyciu pliku konfiguracyjnego stolcad.ini:

13 Temat numeru: DOTACJE UNIJNE wywiad z Panem Andrzejem Ilnickim Pan Andrzej Ilnicki od 1999 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem programu Stolcad. Od tego czasu brał czynny udział w wielu projektach, które w znaczący sposób usprawniały pracę współpracujących z nim Firm. Obecnie silnie zaangażowany w projekt POIG 8.2, postanowił w niniejszej rozmowie przekazać nam jego główne założenia. Czy firmy okienne mogą skorzystać z dotacji Unii Europejskiej? Tak, oczywiście. Kilka lat temu stworzyliśmy grupę partnerów i z powodzeniem współdziałamy z firmami okiennymi w zakresie pozyskania dotacji z Unii Europejskiej. Odpowiadamy w ten sposób na sygnały firm, które by chciały skorzystać z dotacji oraz na apele Instytucji Finansujących, które namawiają do wykorzystywania przyznanych Polsce środków. Kto poprowadzi cały proces wnioskowania, realizacji i rozliczenia? Zainteresowanym firmom przedstawiamy plan działań, pokazujemy celowość i efekty realizacji projektu. Dla każdej firmy sporządzamy indywidualny scenariusz, uwzględniający jej oczekiwania, wielkość i specyfikę funkcjonowania. Od razu dodajmy, że nie łączy się to z żadnymi kosztami ze strony zainteresowanej firmy. Również napisanie wniosku i biznes planu oraz pomoc przy złożeniu dokumentów to usługi nieodpłatne. Funkcjonuje sporo tzw. osi priorytetowych, a one z kolei podzielone są na szczegółowe działania. Skoncentrowaliśmy się na działaniu 8.2 pod nazwą Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dlaczego akurat na nim? Odpowiedź jest prosta - na tym się znamy i to robimy od lat, pomagając firmom wdrażać program Stolcad, jego kolejne wersje i moduły, sterowanie maszynami i współdziałanie z innymi programami zewnętrznymi. Proszę opowiedzieć jak wygląda realizacja takiego projektu. W dużym skrócie idea działania 8,2 polega na stworzeniu infrastruktury, w postaci wszelkiego oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla komunikacji firmy z co najmniej dwiema firmami partnerskimi w zakresie wymiany wszelkich możliwych danych drogą elektroniczną. W zakres objęty wsparciem wchodzą różne typy oprogramowania wszystkie związane z programem Stolcad, włącznie ze sterowaniem maszyn, śledzeniem produkcji, komunikacji z programami zewnętrznymi itp., oprogramowania typu ERP (magazynowo-księgowe) oraz inne CAD (np. AutoCad) oraz oprogramowanie systemowe sprzętu komputerowego. Sprzęt komputerowy objęty wsparciem w tym działaniu to przede wszystkim komputery stacjonarne i laptopy oraz serwery.

14 Kto może się starać o dotację i jaka jest jej kwota? Beneficjentami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie dla mikro i małych firm w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim wynosi 70%. Dla średnich, tj. zatrudniających więcej niż 50 osób, wynosi 60%. Natomiast dla pozostałych województw procent dofinansowania wynosi odpowiednio 60% i 50%. Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 2 mln. PLN. Uprzedzam od razu ewentualne pytania o możliwość sfinansowania maszyn lub budynków. Tego rodzaju wydatki nie są finansowane z funduszu programu Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W tych sprawach raczej należałoby się posiłkować programami regionalnymi prowadzonymi przez Urzędy Marszałkowskie. Co Pana zdaniem jest najważniejsze, aby firma odniosła sukces? Z całej tej listy potrzeb ważne jest wszystko, ale kluczowe dla sukcesu firmy, jest terminowe dostarczenie klientowi towaru, bowiem zadowolony klient wraca i jeszcze poleci naszą firmę innym, jako rzetelnego producenta. Żeby było to wykonalne, najpierw musimy dysponować narzędziami, które pozwalają na rytmiczną produkcję, terminowe zaopatrzenie w materiały do produkcji, zgodne ze zdolnościami produkcyjnymi obłożenie pracą każdego stanowiska itd. Cały ten problem należy widzieć kompleksowo, bowiem zrezygnowanie z jakiejś składowej zawali całą konstrukcję. Wszystkie tryby pracy przedsiębiorstwa muszą funkcjonować w jednakowym rytmie i w każdej chwili muszą być monitorowane, po to aby przeciwdziałać przestojom. Takie rozwiązania istnieją i mogą być one skrojone na miarę każdej firmy. Działanie, w którym proponujemy Państwu wzięcie udziału, to nie tylko zakup sprzętu i oprogramowania, ale przede wszystkim rozwiązanie problemów związanych z zarządzaniem firmą. Kilkanaście elementów stworzy nową jakość w przedsiębiorstwie, dając szanse na znaczne polepszenie jakości obsługi klientów i poszerzenie swojego rynku zbytu. Podsumowując naszą rozmowę czy warto wnioskować o dotacje? Jak najbardziej. Stara prawda marketingowa mówi, że klient nie kupuje u nas okien lub drzwi, lecz kupuje swoje zadowolenie. Co zrobić i jakimi środkami z chęcią Państwu podpowiemy. Dziękuję za rozmowę. Pytania dotyczące niniejszego tematu lub o dodatkowe informacje prosimy kierować do Pana Andrzeja Ilnickiego, tel , tel./fax , mail.

15 W następnym numerze: Nowości w Stolcadzie: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Know-how, czyli co warto, a czego nie wolno robić: KANAŁ RSS - SZYBKI DOSTĘP DO INFORMACJI I NOWOŚCI O STOLCADZIE Na skróty, czyli co zrobić, aby ułatwić sobie życie: LIMIT ZLECEŃ Temat numeru: PARAMETRY

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł CRM. Wersja 3.56.303

Moduł CRM. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 5 Charakterystyka modułu 7 1. Przeznaczenie modułu 7 2. Budowa modułu 8 3. Obsługa okien 11 4. Ikony i skróty klawiszowe 18 5. Drukowanie dokumentów 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327 Moduł Wersja 3.86.327 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 13 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik informacyjny 3/2011 (lipiec wrzesień)

Kwartalnik informacyjny 3/2011 (lipiec wrzesień) Kwartalnik informacyjny 3/2011 (lipiec wrzesień) Spis Treści Nowości w Stolcadzie: ROLETY/OKIENNICE... 2 Know-how, czyli co warto, a czego nie wolno robić: USZKODZONY REJESTR WINDOWS... 4 Na skróty, czyli

Bardziej szczegółowo

Menadżer Serwisu Multi

Menadżer Serwisu Multi Menadżer Serwisu Multi Podręcznik użytkownika by Krzysztof Pietras 1 Menadżer Serwisu Multi Spis treści O programie...5 Instalacja...7 Konfiguracja połączenia z bazą danych...8 Tworzenie nowej bazy danych...8

Bardziej szczegółowo