Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach transportowych - specyfika obciążeń kierowców i ocena psychospołecznych aspektów pracy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach transportowych - specyfika obciążeń kierowców i ocena psychospołecznych aspektów pracy."

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach transportowych - specyfika obciążeń kierowców i ocena psychospołecznych aspektów pracy. Andrzej Najmiec, Anna Łuczak, Paweł Bartuzi Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ergonomii

2 Treść prezentacji: 1. Specyfika obciążenia kierowców Ergonomia pracy kierowców Specyfika wymagań w pracy kierowców 2. Psychospołeczne aspekty pracy 3. Działania CIOP-PIB zwiększające bezpieczeństwo Dobór zawodowy Kształtowanie kultury bezpieczeństwa 4. Wnioski i zalecenia

3 PORÓWNANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC W LATACH 2012 ORAZ I VI 2012 I- VI /2012 *100% Różnica Wypadki , Zabici ,7-241 Ranni , Kolizje , Na podstawie: Elżbieta SYMON, Wydział Ruchu drogowego BPiRD KGP Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - w ujęciu miesięcznym, Internet (07/2013): w_ujeciu_miesiecznym.html

4 Specyfika obciążeń kierowców

5 Przedziały godzin w ciągu doby Program wieloletni, etap II pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (zadanie 04.A.32).

6 Program wieloletni, etap II pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (zadanie 04.A.32).

7 Przyczyny obciążenia pracą b. małe małe średnie duże b. duże Ocena 1. odpowiedzialność i ryzyko (za życie ludzi, za powierzone urządzenia i maszyny, ryzyko konsekwencji popełnienia błędu) 2. zakłócenia na drodze (np. korki, remonty dróg) 3. presja czasu (konieczność wykonania zadań w krótkim czasie) 4. zmęczenie wzroku (np. konieczność ciągłej obserwacji obiektów na drodze, odblaski, oślepianie) 5. konflikty międzyludzkie (sytuacje, w których różnice w rozwiązywaniu problemów pracy nie są rozstrzygane wg procedur ani w oparciu o organizację pracy) 6. hałas (występujące bodźce dźwiękowe o dużym nasileniu) 7. intensywność jazd (ilość czasu pracy w określonych etepach dzienne, tygodniowe) 8. określone godziny pracy (np. zmienne godziny pracy, praca nocna) 9. ciągła powtarzalność tras (np. obsługiwanie tych samych tras przez dłuższy czas) 10. monotonia (powtarzające się stereotypowe czynności w niezmiennych warunkach) 11. zbyt dużo kontaktów społecznych (np. ciagła możliwość emocjonalnych kontaktów z ludźmi, np. z pasażerami) 4,87 4,33 4,03 3,73 3,67 3,67 3,63 3,60 3,57 3,41 3,24

8 Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego Program wieloletni, etap II pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (zadanie 04.S.32).

9 Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego Przykładowo: Zalecenia dotyczące pozycji ciała przyjmowanej podczas prowadzenia pojazdu: - zalecana wartość kąta zgięcia w stawie kolanowym to ok największe zmęczenie mięśni oraz najdłuższy czas reakcji powoduje pozycja z kątem zgięcia w stawie kolanowym ok. 130

10 Psychospołeczne aspekty pracy

11 Grupy biorące udział w badaniach przewóz pasażerski (PP) transport towarowy (TT) 542 pracowników 64,4% kierowców, 4,1% kadry zarządzającej, 17,4% pracowników administracji, 13,5% pracowników serwisu i zaplecza 62 pracowników 67,2% kierowców, 8,2% kadry zarządzającej, 18% pracowników administracji, 6,6 pracowników serwisu i zaplecza Program wieloletni, etap II pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (zadanie IV.B.05).

12 przewóz pasażerski (PP) Wyniki badań Psychospołeczne warunki pracy (cała grupa) transport towarowy (TT) w.s. cała grupa PP N=542 sten W 3,34 6 K 3,05 5 WS 2,91 5 D 3,91 6 PZ 3,52 7 W1 3,04 5 W2 4,13 6 W3 2,64 7 K1 2,35 5 K2 3,82 5 WS1 2,76 5 WS2 3,07 5 D1 4,07 6 D2 3,74 6 większe wymagania psychofizyczne i w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo mniejsze wsparcie od przełożonych cała grupa TT N=62 w.s. sten W 3,35 6 K 3,14 5 WS 2,89 5 D 3,99 6 PZ 3,63 7 W1 2,95 5 W2 4,24 7* W3 2,73 7 K1 2,40 5 K2 3,99 5 WS1 2,74 4* WS2 3,04 5 D1 4,15 6 D2 3,81 6 Program wieloletni, etap II pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (zadanie IV.B.05).

13 przewóz pasażerski (PP) Wyniki badań Psychospołeczne warunki pracy (kierowcy) transport towarowy (TT) KIEROWCY PP N=333 w.s. sten W 3,47 6* K 2,98 5 WS 2,67 5 D 3,94 5 PZ 3,63 6 W1 2,95 6 W2 4,41 5 W3 2,85 7 K1 2,24 5 K2 3,81 5 WS1 2,52 5 WS2 2,82 5 D1 4,09 6 D2 3,77 5 większe poczucie kontroli lepsze samopoczucie większe poczucie kontroli poznawczej lepsze samopoczucie psychiczne KIEROWCY TT N=41 w.s. sten W 3,40 6* K 3,07 6 WS 2,69 5 D 4,00 6 PZ 3,82 6 W1 2,84 6 W2 4,43 5 W3 2,85 7 K1 2,23 5 K2 3,98 6 WS1 2,53 5 WS2 2,85 5 D1 4,16 6 D2 3,83 6 *wyniki stenowe dla grupy kierowców grupą odniesienia są kierowcy komunikacji zbiorowej.

14 Wyniki badań Ocena związku w grupie PP Psychospołeczne warunki pracy klimat bezpieczeństwa - wypadkowość kontrola w pracy wsparcie społeczne dobrostan p<0,001, wsp. korelacji Pearsona od 0,28 do 0,63 p<0,001; wsp. korelacji Pearsona od 0,19 do 0,32 Zaangażowanie kierownictwa i partycypacja Szkolenia BHP i analiza wypadków Wartości Stosunki między pracownikami i przynależność do firmy Odpowiedzialność i świadomość Bezpieczne zachowania potrzeba zmian p<0,001; wsp. korelacji Pearsona od -0,17 do -0,39 Korelaty wypadkowości odnoszą się do psychospołecznych aspektów pracy! wypadkowość p<0,005; wsp. korelacji Pearsona od -0,12 do -0,19

15 Działania CIOP-PIB zwiększające bezpieczeństwo w transporcie drogowym

16 Dobór zawodowy badania psychologiczne kierowców

17 Walidacja metodyki psychologicznych badań kierowców w zakresie wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, istotnych dla bezpieczeństwa pracy kierowcy GRUPA I kierowcy zawodowi bezwypadkowi (n=1037 osób) GRUPA II - kierowcy amatorzy bez wypadku (n=115 osób) GRUPA III kierowcy amatorzy z wypadkiem (n=114 osób) Program wieloletni, etap II pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (zadanie 04.S.35).

18 WYNIKI BADAŃ Ze względu na istotną różnicę między kierowcami wypadkowymi i bezwypadkowymi w poziomie takich cech jak koncentracja i podzielność uwagi, szybkość i dokładność pracy, refleks oraz koordynacja wzrokoworuchowa wymienione cechy można uznać za krytyczne, czyli niezbędne z punktu widzenia bezpiecznego zachowania się kierowcy na drodze

19 WYNIKI BADAŃ Kierowcy zawodowi bezwypadkowi uzyskali istotnie lepsze wyniki od kierowców amatorów wypadkowych jedynie w zakresie refleksu w prostej sytuacji zadaniowej Kierowcy amatorzy bezwypadkowi uzyskali istotnie lepsze wyniki od kierowców zawodowych bezwypadkowych w przypadku 5 na 6 analizowanych testów psychologicznych

20 Walidacja wybranych testów temperamentu i osobowości dla potrzeb oceny predyspozycji do wykonywania zawodu kierowcy GRUPA I kierowcy zawodowi bezwypadkowi (n=1243) GRUPA II - kierowcy amatorzy bezwypadkowi (n=94) GRUPA III kierowcy amatorzy wypadkowi (n=120) Program wieloletni, etap II pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (zadanie 04.S.31).

21 WYNIKI Kierowcy zawodowi bezwypadkowi bardziej WYTRZYMALI bardziej EKSTRAWERTYWNI mniej NEUROTYCZNI mniej PERSEWERATYWNI mniej REAKTYWNI EMOCJONALNIE mniej IMPULSYWNI ale wyższy wynik w skali KŁAMSTWA

22 WYNIKI Kierowcy amatorzy wypadkowi bardziej REAKTYWNI EMOCJONALNIE

23 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa

24 Obszary kształtowania kultury bezpieczeństwa (Studenski, 2000)

25 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa społeczeństwa X Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy - TRANSPORT

26 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa społeczeństwa Zalecenia, przepisy, wyniki badań na stronach internetowych CIOP-PIB

27 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa przedsiębiorstw transportowych Wyniki badań Ocena związku między wypadkowością a klimatem bezpieczeństwa i PWP w grupie transportu towarowego (n=62) wypadkowość Zaangażowanie kierownictwa i partycypacja (r P = -0,34; p<0,01) Szkolenia BHP i analiza wypadków Wartości Stosunki między pracownikami i przynależność do firmy (r P = -0,60; p<0,01) Odpowiedzialność i świadomość Bezpieczne zachowania kontrola poznawcza (r P = -0,34; p<0,01) Jasność roli dotycząca celów pracy, zakresu obowiązków, kryteriów oceny, pewności pracy i jasności przepisów.

28 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa kierowców DOBÓR GRUPY - wybór osób z doświadczeniami wypadkowymi - wybór osób objawami niedopasowania społecznego (podwyższona konfliktowość z pasażerami i współpracownikami) OCENA ZAGROŻEŃ OCENA TEMPERAMENTU WYBÓR METOD SPECJALNIE DOBRANYCH do specyfiki problemów oraz specyfiki temperamentalnej kierowców OCENA PROGRAMU porównanie wyników postaw agresywnych i prospołecznych na drodze, poziomu wypadkowości oraz samopoczucia fizycznego i psychicznego kierowców DZIAŁANIA GRUPOWE i INDYWIDUALNE warsztaty modyfikacji zachowań, szkolenia, spotkania indywidualne Program wieloletni, etap II pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (zadanie 04.A.32).

29 Celem oddziaływań indywidualnych programu było: podniesienie samoświadomości stanów emocjonalnych i zachowań kierowców, zwiększenie umiejętności oceny temperamentu i sytuacji sprzyjających podniesieniu sprawności, nabycie umiejętności korygujących w sytuacjach przeciążenia lub niedociążenia sensorycznego, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z różnymi rodzajami stresu pojawiającego się w czasie prowadzenia pojazdów drogowych, promocja zasad i podstaw jazdy ekologicznej i defensywnej. radzenia sobie ze zmęczeniem w kontekście indywidualnych preferencji czasu pracy wynikających z chronotypu

30 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa kierowców Wpływ programu modyfikacji zachowań kierowców na zmianę postaw kierowców na drodze oraz na samopoczucie psychiczne i fizyczne ,5 4 3,5 3 2,5 2 4,1 4,13 3,66 3,76 I tura II tura ,38 26,31 49,62 51,21 I tura II tura 1, , samopoczucie fizyczne samopoczucie psychiczne* *test istotności Wilcoxona (p=0,1; Z=2,55) 0 postawy agresywne i zachowania aspołeczne* postawy empatyczne i zachowania prospołeczne** *test istotności Wilcoxona (p<0,001; Z=4,18) **test istotności Wilcoxona (p<0,001; Z=3,97 Program wieloletni, etap II pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (zadanie 04.A.32).

31 Publikacje CIOP-PIB

32 Publikacje nt. psychospołecznych aspektów pracy kierowców, uwarunkowań sprawności i wypadkowości: Broszura wydana we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy: Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców. Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2012 Artykuły Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Psychospołeczne warunki pracy kierowcy autobusu. Bezpieczeństwo Pracy, 11, 2012, CIOP-PIB

33 Publikacje nt. uwarunkowań kultury bezpieczeństwa w transporcie drogowym: Poradnik: Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Poradnik dla kierowców i pracowników firm transportowych Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. 2012

34 Publikacje nt. metodologii badań psychologicznych kierowców i uwarunkowań sprawności i wypadkowości: Podręcznik: Anna Łuczak, Adam Tarnowski Badania psychologiczne kierowców. Charakterystyka psychometryczna testów Sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. 2011

35 Publikacje nt. metodologii badań psychologicznych kierowców i uwarunkowań sprawności i wypadkowości: Podręcznik: Anna Łuczak, Adam Tarnowski Temperament i osobowość w diagnozie Predyspozycji kierowców. Wyniki badań. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. 2013

36 Od 2002 r. działa w CIOP-PIB pracownia psychologicznych badań kierowców badania wstępne i okresowe kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich kategorii badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego jeśli: kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu przekroczyli liczbę 24 punktów karnych badania kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest ofiara śmiertelna lub ranny

37 Wnioski i zalecenia (1) Intensyfikacja mechanizmów kontrolujących zarządzanie czasem pracy w firmach transportowych i spedycyjnych w celu ograniczania niekorzystnego wpływu zmęczenia kierowców. Weryfikacja wymagań homologacyjnych pojazdów samochodowych pod kątem zwiększanie komfortu jazdy poprzez stosowanie ergonomicznych rozwiązań w kabinie kierowcy. Zapewnienie w przedsiębiorstwach transportowych możliwości wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, medycznego) w przypadku konieczności otrzymania pomocy.

38 Wnioski i zalecenia (2) Zwiększenie rzetelności kontroli i weryfikacja jakości badań psychologicznych kierowców prowadzonych przez ośrodki wojewodów. Akcentowanie przez środowiska naukowo-badawcze nie tylko celów diagnostycznych badań kierowców, ale również edukacyjnych i profilaktycznych.

39 Wnioski i zalecenia (3) Kierowcy flotowi, tzn. osoby, które nie są zatrudnione na stanowisku kierowcy a prowadzą pojazdy kat. B w ramach swoich obowiązków służbowych, powinni nadal podlegać wstępnym badaniom psychologicznym ze względu na specyfikę swojej pracy (stres, praca pod presją czasu, konieczność częstego przerzucania się z czynności zawodowych na czynności związane z kierowaniem pojazdem).

40 Wnioski i zalecenia (4) Uwzględnienie przez instytucje i organy odpowiedzialne za infrastrukturę drogową tych elementów infrastruktury dróg, które zapewniają warunki do zdrowego odpoczynku kierowców (większej ilości bezpiecznych parkingów wyposażonych w sanitariaty, w pobliżu bazy noclegowej o dobrym standardzie).

41 GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach transportowych Warszawa, listopad 2013 r.

42 KONTROLE FIRM TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE CZASU PRACY Od 2009 r. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrole firm transportowych w ramach Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców zatwierdzanej przez Radę Ministrów. Krajowa Strategia Kontroli jest ramowym, dwuletnim planem działań kontrolnych dotyczących czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, zawierającym liczbę dni pracy kierowców podlegających sprawdzeniu w trakcie kontroli drogowych i kontroli na terenie przedsiębiorstw. Obecnie realizowane są kontrole wynikające z Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata Krajowa Strategia Kontroli jest wypełnieniem dyspozycji zawartej w dyrektywie 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz. Urz. WE. L102 z ), która została wdrożona w Polsce przepisami ustawy z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 192, poz. 1381). Przepisy w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców mają na celu: poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawę warunków socjalnych kierowców objętych ich zakresem. Służą temu głównie przepisy określające maksymalny: dzienny czas prowadzenia pojazdu (który nie może przekroczyć co do zasady 9 godzin jazdy, jednakże może zostać przedłużony maksymalnie do 10 godzin jazdy nie częściej niż dwa razy w tygodniu), tygodniowy czas prowadzenia pojazdu (który nie może przekroczyć 56 godzin), czas prowadzenia pojazdu przypadający w okresie dwóch kolejnych tygodni (który nie może przekroczyć 90 godzin jazdy), a ponadto przepisy zobowiązujące kierowcę do korzystania: 2

43 z dziennego okresu odpoczynku (który wynosi co najmniej 11 godzin w przypadku regularnego odpoczynku dobowego lub co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin w przypadku odpoczynku dobowego skróconego, co może wystąpić 3 razy pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi lub co najmniej 12 godzin w przypadku regularnego dzielonego odpoczynku dobowego, z czego pierwsza część powinna wynosić co najmniej 3 godziny, zaś następna co najmniej 9 godzin), tygodniowego okresu odpoczynku (który trwa co najmniej 45 godzin w przypadku regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub krócej niż 45 godzin, ale nie mniej niż 24 kolejne godziny w przypadku skróconego tygodniowego okresu odpoczynku, z którego kierowca może skorzystać jeden raz w ciągu dwóch kolejnych tygodni, a skrócenie to należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu). Przepisy te gwarantują odpowiedni odpoczynek kierowcy, umożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu. W Polsce organami uprawnionymi do kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców są: 1) w zakresie kontroli drogowych: Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna; 2) w zakresie kontroli na terenie przedsiębiorstw: Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy. Z założeń Strategii wynika że Polska obowiązana jest na podstawie zobowiązań unijnych - do skontrolowania w poszczególnych latach: w 2013 r dni pracy kierowców, z czego dni podlega kontroli w przedsiębiorstwie, w 2014 r dni pracy kierowców, z czego dni podlega kontroli w przedsiębiorstwie. 3

44 Państwowa Inspekcja Pracy w wyniku ustaleń z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego podjęła się realizacji: w 2013 r. 30% dni pracy kierowców, z ogólnej liczby dni do skontrolowania w przedsiębiorstwie, w 2014 r. 25% dni pracy kierowców, z ogólnej liczby dni do skontrolowania w przedsiębiorstwie. Łącznie za lata Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązana jest skontrolować dni pracy kierowców podlegających kontroli w siedzibach przedsiębiorstw. Kontrole w powyższym zakresie na terenie całego kraju prowadzi 81 inspektorów pracy. W pozostałym zakresie kontrole prowadzą Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Policja, Służba Celna. Realizacja zadań kontrolnych objętych Krajową Strategią Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata zgodnie z art. 90a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym podlega obowiązkowi sprawozdawczemu do Komisji Europejskiej w terminie do 30 września 2015 r. 4

45 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ PRACY 1. Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2012 r. W 2012 r. kontrolowano przestrzeganie przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz wybrane zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców. Przeprowadzono 627 kontroli u 622 pracodawców, zatrudniających ogółem ponad 28 tys. pracowników, w tym blisko 4,5 tys. kobiet i 380 młodocianych. Inspektorzy zakresem kontroli objęli 3600 kierowców i sprawdzili ponad 671 tys. dni pracy kierowców. Struktura skontrolowanych zakładów wg rodzaju i obszaru wykonywanej działalności

46 Struktura skontrolowanych zakładów wg posiadanego taboru Należy zauważyć, że w 2012 roku (podobnie jak w 2011 roku) liczba występujących naruszeń nie była uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Kontrole wskazują jednak, że do najpoważniejszych naruszeń przepisów o czasie prowadzenia pojazdu dochodziło w firmach zajmujących się zarobkowym przewozem drogowym rzeczy na potrzeby nowobudowanych i remontowanych dróg i autostrad. Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy naruszenia przepisów:

47 Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy skala naruszeń: W stosunku do 2011 roku zmalała liczba ujawnionych nieprawidłowości. Najczęściej występujące nieprawidłowości, podobnie jak w latach minionych, dotyczyły: nieprzestrzegania obowiązku przechowywania wykresówek przez jeden rok, niezapewnienia kierowcom odpoczynku dobowego, niezapewnienia kierowcom odpoczynku tygodniowego, niezapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny, nieprzestrzegania limitu dziennego czasu jazdy. Nieprawidłowości te stwierdzano przede wszystkim u małych i średnich przewoźników, którzy nie analizują na bieżąco czasu jazdy i odpoczynku kierowców. Właśnie u tych pracodawców ujawniono przypadki nieprzechowywania wykresówek, jak również danych z tachografu cyfrowego przez okres jednego roku. W przypadku pracodawców zatrudniających powyżej 50 kierowców nieprawidłowość ta występuje z reguły tylko wtedy, gdy kierowcy przed ustaniem stosunku pracy celowo nie dokonują odczytów z tachografów cyfrowych lub nie oddają wykresówek. Odnotowany w 2012 r. spadek liczby naruszeń, za które inspektor pracy może nakładać kary grzywny, związany jest głównie z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. znowelizowanych przepisów ustawy o transporcie drogowym (w zakresie 7

48 odpowiedzialności za naruszenie przepisów). W wyniku nowelizacji rozszerzono krąg osób odpowiedzialnych za naruszenia przepisów, a dla kierowców przewidziano dotkliwsze kary grzywny. Obecnie odpowiedzialność za naruszenia może ponosić również spedytor, nadawca, odbiorca, załadowca, organizator wycieczki, organizator transportu, operator publicznego transportu zbiorowego - jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia. W ramach Strategii kontroli inspekcji pracy podlegają natomiast wyłącznie przedsiębiorstwa transportowe (zatrudniające pracowników). Zmienione przepisy ustawy o transporcie drogowym dają ponadto podmiotom zatrudniającym kierowców możliwość uchylenia się od odpowiedzialności (a tym samym nałożenia kary pieniężnej) za naruszenia przepisów o czasie jazdy, postoju, obowiązkowych przerwach i czasie odpoczynku, poprzez powołanie się na odpowiedzialność w tym zakresie kierowcy, bądź inne okoliczności wyłączające odpowiedzialność administracyjną pracodawcy. W przypadku bowiem, gdy podmiot wykonujący przewóz zapewnił właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, za naruszenie tych przepisów karze grzywny podlega kierowca lub inna osoba odpowiedzialna za powstanie tych naruszeń. Spowodowało to, że przede wszystkim w interesie kierowców jest przestrzeganie czasu prowadzenia pojazdów, wykorzystanie odpowiednich przerw i odpoczynków. Podkreślić również należy, że stwierdzone nieprawidłowości w większym zakresie dotyczą transportu krajowego niż międzynarodowego. Kontroli podlegały również zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z późn. zm.), w szczególności przestrzeganie przepisów dotyczących przeciętnie 48 godzinnego tygodniowego limitu czasu pracy (wraz z godzinami nadliczbowymi) w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracy wykonywanej w porze nocnej, prowadzenia ewidencji czasu pracy. 8

49 Czas pracy kierowców naruszenia przepisów: Naruszenia dotyczące obowiązku odbierania przez pracodawcę oświadczenia od kierowcy o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 24 pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców) spowodowane są tym, że znaczna część pracodawców nie zna tego przepisu. Pracodawcy mają również szereg problemów praktycznych z zastosowaniem tego przepisu. Wątpliwości interpretacyjne w powyższym zakresie dotyczą następujących kwestii: - w jakim momencie odebrać oświadczenie i czy należy je aktualizować, - czy wymiar zatrudnienia dotyczy wymiaru wynikającego z umowy o pracę u innego pracodawcy, czy faktycznej dziennej i tygodniowej liczby godzin pracy u innego pracodawcy, - jaki okres powinien być podstawą do ustalenia przeciętnej tygodniowej liczby godzin wykonywania przewozów lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy oraz czy dotyczy to godzin planowanych, czy rzeczywiście wykonywanych. W praktyce liczba godzin pracy może być zróżnicowana zarówno w poszczególnych dniach, jak i tygodniach, co uniemożliwia bez porozumienia z innym pracodawcą zatrudniającym tego samego kierowcę zaplanowanie czasu pracy zgodnie 9

50 z przepisami tak, aby tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie przekraczał przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Z kolei naruszenia przepisów dotyczących maksymalnego dobowego wymiaru czasu pracy, jeżeli praca wykonywana jest w porze nocnej oraz zatrudnianie kierowców ponad dopuszczalny limit tygodniowego czasu pracy - przeciętnie 48 godzin łącznie z nadgodzinami w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy, są m. in. wynikiem stosowanego powszechnie sposobu rozliczania i wynagradzania kierowców od przejechanych kilometrów lub przewiezionego ładunku. Należy też zaznaczyć, iż o ile kierowcy wykonujący zadania przewozowe mają na uwadze nakazy i ograniczenia wynikające z rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, mające zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku, o tyle ze względu na brak wiedzy - nie stosują wskazanych wyżej przepisów wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców. Wskazywane przez pracodawców główne przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów, to: - nieuczciwa konkurencja w branży przewozów drogowych pracodawca, który łamie przepisy o czasie pracy kierowców oraz czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i minimalnych odpoczynkach kierowców, skraca czas i koszt wykonywanych przewozów, a tym samym wymusza podobne postępowanie u innych pracodawców, chcących utrzymać się na rynku przewozowym, - spowolnienie ekonomiczne niestabilna sytuacja w branży transportowej powoduje ograniczenia dotyczące stałego zatrudnienia kierowców, z kolei niedobór pracowników w okresach koniunktury gospodarczej prowadzi do naruszeń przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, - rosnące oczekiwania klientów, w tym wymuszanie na przewoźnikach dokonywania naruszeń przepisów np. poprzez stosowanie wysokich kar umownych za niewywiązanie się z dostarczenia towaru w wyznaczonym czasie, - problemy z pozyskaniem odpowiednich kandydatów do pracy doświadczonych kierowców w transporcie międzynarodowym, - nierespektowanie przepisów przez kierowców w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma bezpośredniego wpływu na działania kierowcy wykonującego kurs poza granicami kraju. 10

51 W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wskazują, iż najczęstszymi przyczynami stwierdzanych naruszeń pozostają: - poszukiwanie przez przedsiębiorstwa transportowe oszczędności na kosztach działalności, - chęć osiągnięcia wysokiej efektywności pracy przy niskich nakładach finansowych, - niewłaściwa organizacja pracy, polegająca na nałożeniu obowiązków związanych z przewozem drogowym na zbyt małą w stosunku do potrzeb - liczbę kierowców. Organy uprawnione do kontroli na podstawie ustawy o transporcie drogowym mają prawo nałożyć na wykonującego przewozy drogowe lub inne czynności związane z tym przewozem karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa szczegółowo załącznik do ustawy o transporcie drogowym. Inspektorzy pracy w 2012 r. wydali 516 decyzji, w wyniku których nałożono kary pieniężne na łączną kwotę 2,6 mln zł (z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących maksymalnej kwoty kary w odniesieniu do kontroli prowadzonych w przedsiębiorstwie). Według stanu na 31 października 2013 r. wykonano w całości 359 decyzji (wpłacono kwotę 1,35 mln zł). W odniesieniu do pozostałej kwoty nie upłynął jeszcze termin realizacji decyzji w całości np. spłata kary została rozłożona na raty lub prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 11

52 2. Wyniki kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2013 r. W I półroczu 2013 r. kontrole przeprowadzono u 342 pracodawców, zatrudniających ogółem ponad 13 tys. pracowników, w tym 2 tys. kobiet. Kontrolą objęto dni pracy kierowców. Wyniki kontroli za I półrocze 2013 r. wskazują na następujące najczęściej stwierdzane naruszenia: Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy naruszenia przepisów: Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy skala naruszeń:

53 W związku ze stwierdzonymi naruszeniami inspektorzy pracy w pierwszym półroczu 2013 r. wydali 274 decyzje nakładające karę pieniężną na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł (kwota z zastosowaniem ograniczenia ustawowego). Według stanu na 31 października 2013 r. wykonano w całości 146 decyzji (wpłacono kwotę 406 tys. zł). W odniesieniu do pozostałej kwoty nie upłynął jeszcze termin realizacji decyzji w całości np. spłata kary została rozłożona na raty lub prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Kontroli podlegały też zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców, w szczególności przestrzeganie przepisów dotyczących tygodniowego limitu czasu pracy wraz z godzinami nadliczbowymi, pracy wykonywanej w porze nocnej, prowadzenia ewidencji czasu pracy. W wyniku kontroli inspektorzy pracy ujawnili następujące nieprawidłowości: 1) nieprzestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnego dobowego czasu pracy jeśli praca wykonywana jest w porze nocnej (art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców) u 57,4% skontrolowanych pracodawców w odniesieniu do 42,2% skontrolowanych kierowców; 2) nieodebranie od kierowcy oświadczenia o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 24 pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców) - u 37,5% skontrolowanych pracodawców w odniesieniu do 27,4% skontrolowanych kierowców; 3) odebranie od kierowcy nieprawidłowo sporządzonego oświadczenia o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 24 pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców) - u 5% skontrolowanych pracodawców w odniesieniu do 4% skontrolowanych kierowców; 4) nieprzestrzeganie dopuszczalnego tygodniowego limitu czasu pracy kierowcy (przeciętnie 48 godzin łącznie z godzinami nadliczbowymi) w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 12 ustawy o czasie pracy kierowców) - u 13,2% skontrolowanych pracodawców w odniesieniu do 6,3% skontrolowanych kierowców; 5) nieprowadzenie ewidencji czasu pracy dla celów naliczania wynagrodzenia (art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców) - u 9,2% skontrolowanych pracodawców w odniesieniu do 10,4% skontrolowanych kierowców; 13

54 6) prowadzenie w sposób nieprawidłowy ewidencji czasu pracy dla celów naliczania wynagrodzenia (art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców) - u 12,7% skontrolowanych pracodawców w odniesieniu do 7,8% skontrolowanych kierowców; 7) niezapewnienie przerwy po 6 godzinach pracy kierowcy (art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców) u 10,2% skontrolowanych pracodawców w odniesieniu do 3,7% skontrolowanych kierowców; 8) niezapewnienie prawidłowej przerwy po 6 godzinach pracy kierowcy (art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców) u 1,7% skontrolowanych pracodawców w odniesieniu do 0,9% skontrolowanych kierowców. 14

55 3. Wypadki przy pracy badane przez Państwową Inspekcję Pracy w latach , którym ulegli kierowcy w transporcie drogowym W latach inspektorzy pracy zbadali łącznie 177 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało ogółem 185 osób wykonujących zawód kierowcy w sekcji PKD Transport i gospodarka magazynowa (grupa transport drogowy), w tym 82 osoby poniosły śmierć, a 44 odniosły ciężkie uszkodzenia ciała. Poniżej przedstawiono strukturę ww. badanych wypadków w poszczególnych latach. Poszkodowani Rok Wypadki badane ogółem w tym śmiertelnie w tym odnieśli ciężkie uszkodzenia ciała Liczba poszkodowanych kierowców wg podgrup transport towarowy i pasażerski kształtowała się następująco: Rok Poszkodowani w transporcie drogowym towarowym pasażerskim Ogółem Status zatrudnienia kierowców poszkodowanych w ww. badanych wypadkach przy pracy przedstawiał się następująco: Rok Poszkodowani Zatrudnieni na podstawie Inna podstawa ogółem umowy o pracę świadczenia pracy Ogółem Staż pracy w zakładach zatrudniających kierowców poszkodowanych w wypadkach przy pracy przedstawiono poniżej:

56 Rok Liczba poszkodowanych w wypadkach badanych do 7 dni Poszkodowani wg stażu pracy dni dni 8-30 dni rok pow. 1 roku ogółem W grupie badanych 177 wypadków przy pracy, w których poszkodowani zostali kierowcy zatrudnieni w firmach, wykonujących działalność w zakresie transportu drogowego, ustalono 357 przyczyn o charakterze ludzkim, 121 przyczyn organizacyjnych oraz 26 technicznych. W ww. grupie badanych wypadków odnotowano 143 zdarzenia zaistniałe podczas postoju pojazdu drogowego, tj. podczas: rozładunku lub załadunku towaru - 78%, usuwania awarii - 19 % oraz odpoczynku kierowcy (nagłe przypadki medyczne lub napaść) 3%. W tej grupie wypadków najczęściej występujące przyczyny to: niewłaściwa ogólna organizacja pracy lub stanowiska pracy (ok. 52 % przyczyn dla tej grupy wypadków), w tym m.in. nieprawidłowy podział pracy, niewłaściwe polecenia przełożonych, brak nadzoru i koordynacji prac w zespołach ludzkich, brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracownika w zakresie bhp, nieodpowiednie przejścia i dojścia, brak środków ochrony indywidualnej. Wśród przyczyn ludzkich (ok. 40% przyczyn) dominowały: lekceważenie zagrożenia, wykonywanie prac niewchodzących w zakres obowiązków pracownika, niewłaściwe używanie sprzętu lub narzędzi. Wśród przyczyn technicznych (8 %) dominowały: niewłaściwe naprawy i remonty pojazdów drogowych oraz ukryte wady materiałowe. Pozostałe 34 badane zdarzenia wypadkowe miały charakter wypadków komunikacyjnych. Zaistniały podczas prowadzenia pojazdu drogowego w nominalnym czasie pracy kierowców. Wynikały one z niezachowania zasad ostrożności określonych w przepisach o ruchu drogowym. Przyczyny ustalone na podstawie analizy zakładowych dokumentacji powypadkowych oraz protokołów policyjnych kształtowały się następująco: nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo), niedostateczną koncentracją uwagi na czynności prowadzenia pojazdu oraz zbyt szybką jazdą (94% przyczyn tej grupy wypadków), stan psychofizyczny kierowcy: zmęczenie, zdenerwowanie, nagłe zachorowanie (7%). 16

57 4. Kampania prewencyjna Czas pracy a wypadki drogowe Niezależnie od działań kontrolnych, w 2012 r. prowadzona była także kampania prewencyjna Czas pracy a wypadki drogowe. Działania tej kampanii kierowane były do pracodawców, a także przedsiębiorców zatrudniających zawodowych kierowców oraz osób samozatrudniających się w sektorze transportowym. Jednocześnie kampania stanowiła uzupełnienie oraz wsparcie dla zadań kontrolnych dotyczących czasu pracy kierowców. Celem kampanii prewencyjnej było upowszechnianie wśród odbiorców działań wiedzy o okolicznościach i przyczynach wypadków komunikacyjnych, a także uświadomienie im prawnych i ekonomicznych konsekwencji tych wypadków. Działania, które podejmowane były w ramach kampanii, polegały na: prowadzeniu szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjno-szkoleniowych, organizowanych przez okręgowe inspektoraty pracy, prowadzeniu prelekcji i wykładów na szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne instytucje, organizowaniu konkursów wiedzy o czasie pracy kierowców, prowadzeniu działań popularyzacyjnych podczas imprez plenerowych i targów wystawienniczych, udzielaniu porad w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w firmach transportowych, współpracy z partnerami społecznymi związanymi z branżą transportową w zakresie upowszechniania treści i założeń kampanii. Powyższymi działaniami objęto w 2012 r. 989 podmiotów. Jako przykłady nowych, ciekawych form działania w tym zakresie można wymienić: spotkanie szkoleniowe na wniosek Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie dla prokuratorów i pracowników prokuratur na temat czasu pracy kierowców i wypadków drogowych, zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, udział przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu w Międzynarodowym Zlocie Master Truck (6-8 lipca, Nowa Wieś k/opola) oraz nagłośnienie kampanii przez TVN Turbo, zrealizowanie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu filmu - który był wykorzystywany jako materiał szkoleniowy - o zagrożeniach w transporcie drogowym, w tym także wynikających z nieprzestrzegania przez pracowników-kierowców

58 przepisów o okresach prowadzenia pojazdu, przerwach w pracy oraz okresach odpoczynku. Wśród licznych organizacji współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy znalazły się: Policja, ZUS, wojewódzkie inspekcje transportu drogowego, stowarzyszenia transportu międzynarodowego i związki przewoźników drogowych, przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, partnerzy społeczni, instytucje i organizacje upowszechniające problematykę bezpieczeństwa na drogach, regionalne izby gospodarcze, samorządy, fundacje, organizacje pracodawców, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP (oddział w Koninie), izby celne, powiatowe urzędy pracy, pogotowie ratunkowe, a także media, poprzez które popularyzowano podejmowane działania. W ramach prowadzonej kampanii zorganizowano 37 szkoleń, w których uczestniczyły 1122 osoby - pracodawcy i ich przedstawiciele. Uczestnikom spotkań, szkoleń i kursów również organizowanych przez instytucje współpracujące przekazano ponad 6700 ulotek. Uczestnicy szkoleń, konferencji i innych spotkań zgłaszali problemy, które są szczególnie trudne dla pracodawców w sektorze transportu drogowego. Należą do nich: praktyczne stosowanie przepisów dotyczących czasu pracy w powiązaniu z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozliczanie ryczałtów za noclegi w pojeździe, odpowiedzialność pracodawcy za błędy kierowców i odpowiedzialność pracowników w transporcie drogowym, ocena ryzyka zawodowego i zarządzanie bezpieczeństwem pracy, praca w warunkach szkodliwych, wiarygodność oświadczenia kierowcy o niepodejmowaniu zatrudnienia u innego pracodawcy i ewentualna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu nieprawdziwości oświadczenia, konieczność zaliczania do czasu pracy czasu załadunku i wyładunku, brak dróg odpowiedniej jakości i miejsc do odpoczynku dla kierowców. Należy jednak zaznaczyć, iż mimo kierowania przez okręgowe inspektoraty pracy zaproszeń bezpośrednio do firm transportowych, do udziału w szkoleniach zgłaszało się 18

59 niewielu chętnych. Bardziej efektywne byłoby kontynuowanie szkoleń w kolejnych latach w formie wykładów i prelekcji w trakcie spotkań, narad i konferencji organizowanych przez stowarzyszenia przewoźników, również wspólnie z ITD. Na takich branżowych spotkaniach odnotowuje się o wiele większą frekwencję, a współpraca z wieloma partnerami umożliwia udział szerszego grona specjalistów, jako wykładowców, co z kolei przyciąga uczestników. 19

60 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Wyniki kontroli przeprowadzonych w ramach Krajowej Strategii Kontroli wskazują na potrzebę monitorowania sytuacji w zakresie przestrzegania unormowań dotyczących czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców. Należy jednakże zwrócić uwagę, że w związku z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, która wprowadziła m. in. nowe zasady nakładania kar pieniężnych na podmioty wykonujące przewóz drogowy (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r.), pojawiły się istotne problemy interpretacyjne ze stosowaniem tych przepisów w praktyce przez organy kontrolne. Art. 92b ustawy dopuścił możliwość uniknięcia kary pieniężnej za naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku w sytuacji m.in. zapewnienia prawidłowych zasad wynagradzania, niezawierających składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów regulujących czas jazdy, przerwy i odpoczynki lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Należy przy tym zauważyć, że podobna regulacja funkcjonuje w ustawie o czasie pracy kierowców (art. 26). Tak sformułowany przepis jest w praktyce niemożliwy do zweryfikowania przez organy kontrolne. Unormowanie to bywa wykorzystywane, na co w poprzednich latach Państwowa Inspekcja Pracy zwracała już uwagę, przez firmy zatrudniające kierowców w transporcie międzynarodowym. Pracodawcy tworzą swoisty system motywacyjny, zniechęcający pracowników do korzystania ze zwolnień od pracy oraz urlopów wypoczynkowych. Polega on na wypłacaniu diet bądź zryczałtowanych dodatków za liczbę przejechanych kilometrów czy wagę przewiezionego ładunku. Ten sposób rozliczania pracowników, de facto uzależniający wynagrodzenie pracownika kierowcy od liczby przejechanych kilometrów, bądź wagi przewiezionego ładunku, nie może być skutecznie zakwestionowany przez inspektora pracy. Nie ma on bowiem ani kompetencji, ani możliwości oceny, w jakim stopniu zasady te zachęcają do naruszania przepisów ( ) lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ponadto jeżeli pracodawca tworzy wspomniany system z wykorzystaniem diet, spełniając pozostałe warunki określone w art. 92b ust. 1 to należałoby uznać, że są podstawy do nienakładania kary pieniężnej (pomimo iż system motywacyjny sprzyja łamaniu przepisów). Diety nie stanowią bowiem składnika wynagrodzenia za pracę.

61 Ustawa nie określa sposobu ustalenia średniej liczby kierowców zatrudnionych w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli, a od tej liczby uzależnia się maksymalną wysokość sumy kar pieniężnych. Metoda obliczenia ma zatem zasadnicze znaczenie dla ustalenia zakresu odpowiedzialności pracodawcy. Co prawda Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zajęło stanowisko w sprawie sposobu liczenia 6-miesięcznego okresu przed rozpoczęciem kontroli (pismo z dnia 1 grudnia 2011 r., MR-1-mg /11), budzi ono jednak pewne wątpliwości. Zgodnie z tym stanowiskiem okres 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli, o którym mowa w nowym art. 92a ustawy o transporcie drogowym, należy liczyć wstecz od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli, wskazanego w imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. Przykładowo, w przypadku gdyby kontrola w przedsiębiorstwie rozpoczęła się w dniu 15 listopada, okres 6 miesięcy, o którym mowa powyżej, trwałby od dnia 14 maja do 14 listopada ( ). Odnosząc się do kwestii określenia średniego zatrudnienia kierowców, w opinii MTBiGM, za średnią zatrudnienia należałoby przyjąć iloraz sumy liczby kierowców zatrudnionych przez kontrolowany podmiot w poszczególnych miesiącach objętych okresem kontroli oraz liczby 6, odpowiadającej 6-miesięcznemu okresowi objętemu kontrolą. Powyższa metoda obliczania jest bardzo uproszczona i przy dużej fluktuacji pracowników, może powodować nieprecyzyjne wskazania wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Z tego względu wydaje się uzasadnione stosowanie jednej z metod obliczania średniej zatrudnienia, tj. stosowanej dla celów sprawozdań statystycznych (Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy). Są to metody: średniej arytmetycznej - polega na zsumowaniu dziennych stanów zatrudnienia w miesiącu i podzieleniu tej sumy przez liczbę dni miesiąca; stosowana przy dużej płynności kadr w danym miesiącu, uproszczona - polega na zsumowaniu dziennych stanów zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i podzieleniu otrzymanego wyniku przez liczbę 2; stosowana przy stabilnej sytuacji kadrowej, średniej chronologicznej - polega na zsumowaniu połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca i podzieleniu otrzymanej wartości przez liczbę 2; stosowana przy stabilnej sytuacji kadrowej. Ze względu na potencjalne negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców wydaje się, że kwestia ta powinna zostać uregulowana w obowiązujących przepisach. 21

62 Nie jest również jasne, czy zgodnie z art. 92a ust. 3 pkt 4, dla ustalenia wysokości kary należy brać pod uwagę sumę zatrudnionych w poszczególnych miesiącach sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego kontrolę, czy też liczbę przeciętną, a może sumę zatrudnionych w tym okresie. Ustawodawca nie posłużył się bowiem w tym przypadku pojęciem średniej liczby kierowców, ale liczby kierowców. Ponadto omawiane unormowanie zawiera lukę prawną. Zgodnie bowiem z art. 92a ust. 4, średnią liczbę zatrudnionych kierowców, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, oblicza się z uwzględnieniem pracowników oraz innych osób wykonujących osobiście przewozy drogowe na rzecz kontrolowanego podmiotu. Natomiast pkt 4 w ust. 3 dotyczy liczby zatrudnionych wyłącznie w ramach stosunku pracy. Powyższe powoduje, że pewna grupa przedsiębiorców, tj. powierzająca pracę łącznie ponad 250 pracownikom i innym osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (ale w ramach stosunku pracy mniej niż 250 pracownikom) - nie będzie podlegała sankcjom. Należy również zwrócić uwagę na kwestie związane z wykonalnością decyzji nakładającej karę pieniężną. W poprzednim stanie prawnym decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nadawany był rygor natychmiastowej wykonalności, a przedsiębiorca krajowy zobowiązany był uiścić nałożoną karę pieniężną w terminie 21 dni od dnia jej wymierzenia. Obecnie karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna. Zgodnie natomiast z treścią art. 93 ust. 2 ustawy, decyzja ostateczna o nałożeniu kary pieniężnej podlega wykonaniu po upływie 30 dni od dnia jej doręczenia, pod warunkiem że strona nie wniosła skargi na tę decyzję do właściwego sądu administracyjnego. Wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego opóźnia znacznie wykonalność przedmiotowej decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do czasu odrzucenia skargi, cofnięcia skargi, lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi. Oznacza to, że znacznie wydłużył się okres od wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do obowiązku jej realizacji. 22

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Podstawy prawne 2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej 3. Zmiany

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.92.879 2005.10.21 zm. Dz.U.2005.180.1497 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.661 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 2009.01.01 zm. Dz.U.2007.99.661 2009.06.28 zm. Dz.U.2009.79.670

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw.

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Ryszard Galas Logisoft http://galas.com.pl http://tacho.shop.pl Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Na podstawie tekstu ujednoliconego aktualnego w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dziennik Ustaw nr 92 z 2004 poz. 879 zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1497; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 661; Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1381;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) (1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. U040879 1 U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 4a) Rozdział 2 Czas pracy

Bardziej szczegółowo

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej Wprowadzenie 1 Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1 Zasady prowadzenia działalności transportowej 1.2 Podstawowe definicje 2 Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2013-06-30 22:18

1 z 8 2013-06-30 22:18 1 z 8 2013-06-30 22:18 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN www.przepisy.gofin.pl Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 Dz. U. z 2005 r. nr 180,

Bardziej szczegółowo

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW:

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: 1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Czas pracy: 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach 1 Maksymalne okresy jazdy oraz minimalne okresy przerw i odpoczynków

Bardziej szczegółowo

GRUPA I kierowcy zawodowi bezwypadkowi (n=1243)

GRUPA I kierowcy zawodowi bezwypadkowi (n=1243) Metoda osoby badane GRUPA I kierowcy zawodowi bezwypadkowi (n=1243) bez sprawstwa wypadku drogowego z ofiarami śmiertelnymi lub rannymi staż pracy min. 2 lata prawo jazdy kat. B, C, CE, D, DE taksówki,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, 567, z 2016 r. poz. 2206. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch Spis treści WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY KIEROWCÓW OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA SZKOLENIA BHP ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ POSIŁKI PROFILAKTYCZNE I NAPOJE

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2013-07-16 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS PRACY KIEROWCÓW ewidencja, rozliczenia, kontrole Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1155 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców Czas pracy kierowców Terminy szkolenia Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle dynamicznie zmieniają się także

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla organizatorów

Poradnik. dla organizatorów Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Dariusz Winiarczyk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach 1 Co organizator

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców 1)

Ustawa o czasie pracy kierowców 1) Ustawa o czasie pracy kierowców 1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2...

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2... 1 of 6 22/03/2010 13:09 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 879 stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ROZLICZANIA KIEROWCÓW

RAPORT OKRESOWY ROZLICZANIA KIEROWCÓW Data sporządzenia raportu: 2 luty 215 Opiekun przedsiębiorstwa: Numer telefonu: Przedsiębiorstwo: Międzynarodowe Usługi Transportowe Sp z o.o. Okres rozliczany: 11214 112214 Ocena ogólna: Pozytywna Zakres

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 879 z późn. zm. 1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi

Bardziej szczegółowo

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3.

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3. Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwoweg upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW ASPEKTY PRAKTYCZNE

CZAS PRACY KIEROWCÓW ASPEKTY PRAKTYCZNE Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców prowadzonego przez Pracownika służb kontrolnych. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie

Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 WPROWADZENIE Problematyka bezpieczeństwa pracy w transporcie drogowym i kolejowym znajduje się w sferze

Bardziej szczegółowo

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w Dyżur pracowniczy Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik nr 1 do Programu działania PIP na rok 2014 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy 001. Wypadki przy pracy 001A. Pracowników

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r.

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. I. Ogólna skala problemu W okresie I-III kwartału bieżącego roku inspektorzy dokonali analizy okoliczności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponosi: a) pracownik służby bhp b) dyrektor szkoły c) każdy pracownik 2. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego Zmiany dotyczące ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego AKTY PRAWNE Umowa AETR dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO

CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7765 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS PRACY KIEROWCÓW ewidencja, rozliczenia, kontrole Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska,

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w samorządzie

Czas pracy w samorządzie Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Czas pracy w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP i orzeczeń SN Szkolenie adresowane jest do pracodawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 19 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 19 stycznia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z dnia 6 lutego 2006 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy na kolei - przestrzeganie przepisów o czasie pracy. maszynistów

Bezpieczeństwo pracy na kolei - przestrzeganie przepisów o czasie pracy. maszynistów GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Bezpieczeństwo pracy na kolei - przestrzeganie przepisów o czasie pracy maszynistów Warszawa, listopad 2016 r. Spis treści Wstęp...2 Kontrole dotyczące czasu pracy maszynistów....2

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800 Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie naruszeń 1 2 3 Wysokość kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 451014 Temat: Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy z uwzględnieniem planowania i rozliczania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1. Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów.... 1. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy... 1 1.1. Wprowadzanie regulaminu pracy... 1 1.2. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy... 3 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA Warszawa, czerwiec 2008r. Wprowadzenie W związku z wejściem w życie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: - młodszego inspektora transportu drogowego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: - młodszego inspektora transportu drogowego, liczba lub wymiar etatu: 3,0 miejsce wykonywania pracy: w Warszawie - przeprowadzanie kontroli na drodze oraz w przedsiębiorstwach, w szczególności kontroli: dokumentów związanych z wykonywaniem transportu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp c) każdy pracownik 2. Prawo do powstrzymania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2006 r

Warszawa, dnia 26 lipca 2006 r Warszawa, dnia 26 lipca 2006 r MINISTERSTWO TRANSPORTU Departament Dróg i Transportu Drogowego Nr: TD6-020-zmiana ustawy-996706 Szanowni Państwo! Według rozdzielnika W ramach procedury konsultacji społecznych,

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NOCLEGU W KABINIE

ZAKAZ NOCLEGU W KABINIE .INFO ZAKAZ NOCLEGU W KABINIE NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI AUTOREM PORADNIKA JEST PAULINA ELIASZ Z KANCELARII PRAWNEJ TRANSLAWYERS LAWYERS NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA W JAKICH KRAJACH OBECNIE OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw v. 2012 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP

Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP Kod szkolenia: 604915 Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Data poprzedniej kontroli: 12, 20.11.2002r.

Data poprzedniej kontroli: 12, 20.11.2002r. Data poprzedniej kontroli: 12, 20.11.2002r. 1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Kod szkolenia: 342216 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Bardziej szczegółowo

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Stosunek pracy... 9 Umowa o pracę... 10 Zmiany istniejącego stosunku pracy... 10 3. Podstawowe obowiązki pracownika... 11 4. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA. CZASU PRACY w 2015 roku

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA. CZASU PRACY w 2015 roku PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY w 2015 roku Cel szkolenia Celem szkolenia jest kompleksowo omówienie problematyki związanej z czasem pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Wersja z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Wersja z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW SPIS TREŚCI I. Analiza. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Autor Marek Gałusza Literatura... 7 Wykaz skrótów użytych w tekście... 8 I. PRAWO PRACY 1. Źródła i

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kompleksowych warsztatach dla osób zajmujących się planowaniem i rozliczaniem

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2-dniowe

CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2-dniowe WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2-dniowe Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kompleksowych warsztatach dla osób zajmujących się planowaniem i rozliczaniem

Bardziej szczegółowo