WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich"

Transkrypt

1 Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

2 ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH

3 Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 PRZEWIDUJE Brak rozwoju gospodarki wodnej W praktyce oznacza to jej degradację A w konsekwencji - upadek Żegluga śródlądowa, energetyka wodna i turystyka wodna przedstawione są, jako działania, które rzekomo zagrażają środowisku naturalnemu

4 PROJEKT STRATEGII GOSPODARKI WODNEJ RP DO 2030 ROKU NIE PRZEWIDYWAŁ W PIERWSZEJ WERSJI, NIE TYLKO ROZWOJU, ALE NAWET ISTNIENIA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

5 Transport rzeczny a ekologia zewnętrzne koszty w przewozie towarów Źródło: Niemiecki Instytut Energii i Środowiska

6 Transport rzeczny a ekologia Źródło: Niemiecki Instytut Energii i Środowiska

7 Żegluga kontenerowa na Renie Funkcja: transport wodny Inland Navigation Flanders podaje, że 1350 tonowa barka zużywa do 7 razy mniej paliwa niż samochód ciężarowy. 1 litr paliwa 1 km odległości: barka 127 ton, kolej 97 ton, samochód 50 ton źródło:

8 Interes środowiskowy, społeczno-gospodarczy Kierunki zagospodarowania dna doliny rzeki Wyeliminowanie powodzi nawadnianie irygacja przemysł Jeśli nie kaskada to co?

9 Funkcja turystyczna

10 Możliwości transportu śródlądowego na tle Europy aktualnie możliwy tylko na odcinku Zbiornika Włocławskiego

11 Rewitalizacja, jak podaje Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach rzek i kanałów wraz z ich otoczeniem, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Warianty utrzymania dróg wodnych: 1.Opcja 0 zachowanie (podtrzymywanie) dotychczasowego stanu, 2.Opcja kompromisowa (?) - minimalna (hydrotechnika-ochrona środowiska) - zabiegi kosmetyczne z incydentalnym wykorzystaniem np. turystyka czy żegluga 3.Racjonalna zabudowa hydrotechniczna z zachowaniem zrównoważonego rozwoju i minimalnego wpływu na środowisko to wariant preferowany przez UE i jednoznacznie odrzucany przez MŚ RP

12 Przykład: Dolna Wisła E-70 E - 40

13 DROGI KOLEJ RZEKI W POLSCE A 1 MAGISTRALA ŚLĄSK-PORTY WISŁA MDW E 40

14 Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce.

15 Przywrócenie parametrów eksploatacyjnych określonych w klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych do roku 2027 Program rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce Klient: Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 7 czerwca 2011

16 Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Jest to pierwsze w ostatnich latach tak obszerne opracowanie poświęcone infrastrukturze transportu Ministerstwo Infrastruktury przy współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zleciło ECORYS Nederland BV i ECORYS Polska Sp. z o.o. ze środków Banku Światowego, w ramach Trzeciego Projektu Utrzymania i Rewitalitacji Dróg i zgodnie z wodnego śródlądowego w Polsce. przygotowanie Programu konsorcjum firm jego procedurami

17 4 Analiza możliwości rozwoju i dostosowania polskich śródlądowych dróg wodnych do wymagań europejskiej sieci dróg wodnych do roku Analiza polityki żeglugi śródlądowej oraz gospodarki wodnej państw europejskich Rosnące wymogi w zakresie ochrony Środowiska; Dyrektywy: wodna, ptasia i siedliskowa są głównymi wytycznymi branymi pod uwagę w projektach Polityki Wodnej Polski Żegluga śródlądowa - ważny element systemów transportowych krajów, Kluczowy dla żeglugi dokument - Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (oszczędność energii i kosztów).

18 4 Analiza możliwości rozwoju (cd.) 4.1 Analiza polityki żeglugi śródlądowej oraz gospodarki wodnej państw europejskich (cd.) - Biała Księga 2011: Dążenie do transportu zasobooszczędnego, o niskiej energochłonności, niskoemisyjnego, radzącego sobie z problemem kongestii Preferencja dla wewnątrzeuropejskiej spójności systemów transportowych, z wyraźnym podkreśleniem potrzeby integracji transportu nowych krajów z systemem starej UE; wdrażanie rozwiązań transportowych na pograniczach UE Preferencja transportu wodnego, w tym żeglugi śródlądowej - wskazanie wyzwania, zgodnie z którym w perspektywie 2050 roku do 50% ładunków transportowanych na duże odległości (powyżej 300 km) powinno zostać skierowane na drogi wodne śródlądowe Wskazanie potrzeby szybkiego zamknięcia listy przyszłych korytarzy TEN-T

19 4 Analiza możliwości rozwoju (cd.) 4.2 Określenie polskich dróg wodnych będących elementami śródlądowych transeuropejskich korytarzy transportowych Drogi wodne w układzie AGN dobrze odzwierciedlają aktualną perspektywę europejską. Do sieci TEN-T należy rekomendować zatem E-30, E-40 i E-70, jak również: - Wisłę od Warszawy do połączenia z Kanałem Śląskim, - Kanał Śląski w IV klasie żeglowności. Należy: - dokonać korekty przebiegu korytarza E-40 (budowa kanału Wisła Bug w miejsce rzeki Bug?). - uwzględnić odpowiednio niższą (drugą) klasę żeglowności dla połączenia Warta Wisła w ramach E-70

20 4 Analiza możliwości rozwoju (cd.) 4.3 Analiza możliwości przystosowania szlaku E-30 na terytorium Polski do standardów europejskich oraz orientacyjny koszt przedsięwzięcia Odrzańska Droga Wodna zostanie dostosowana do niezbędnych standardów do roku 2027 patrz slajd nr przedsięwzięcia obejmą: zapewnienie zgodnej klasy żeglowności na odcinkach: - Gliwice Racibórz (połączenie z Kanałem Śląskim) - Racibórz granica państwa (wraz z napełnieniem zbiornika Racibórz Dolny) stosownie do parametrów kanału Odra Dunaj. Brak oszacowania kosztów (?)

21 4 Analiza możliwości rozwoju (cd.) 4.4 Analiza możliwości przystosowania szlaku E-40 na terytorium Polski do standardów europejskich oraz orientacyjny koszt przedsięwzięcia Odcinki Wisły oraz odcinki pokrywające się z drogą wodną E-70 omówiono odrębnie. Brak możliwości wykorzystania Bugu (zasoby wodne, walory przyrodnicze). Opracowano ramowe koncepcje (5 wariantów) budowy kanału Wisła Bug o długości km. Budowa kanału warunkowana jest zwiększeniem retencyjności i zasobności wodnej Lubelszczyzny, zapewne głównie wodami Wisły (regulacja Wisły środkowej omówiona odrębnie) Szacunkowy koszt - nie niższy, niż 6 mld EUR (oszacowanie obarczone prawdopodobnym błędem)

22 4 Analiza możliwości rozwoju (cd.) 4.5 Analiza możliwości przystosowania szlaku E-70 na terytorium Polski do standardów europejskich oraz orientacyjny koszt przedsięwzięcia Noteć przywrócenie do pełnej II kl. tj. 1,8 m do roku Podwyższenie klasy praktycznie nierealne. W planie do 2047 nie należy rozpatrywać. Warta przewidywane zapewnienie parametrów do roku 2027 Wisła przewidywane zapewnienie na odcinku E-70 (Bydgoszcz Tczew) parametrów do roku 2027; na odcinku Tczew ujście: nie dotyczy

23 4 Analiza możliwości rozwoju (cd.) 4.6 Potencjalne możliwości ustanowienia innych połączeń z międzynarodowym systemem transportowym Kanał Wisła Odra Dunaj (na odcinku Wisła Odra Kanał Śląski) Kanał Wisła Bug i połączenie z drogą wodną Bug Dniepr Szlak Stefana Batorego i Kanał Augustowski jako droga wodna o wykorzystaniu głównie turystycznym (zostanie zrealizowany przed 2027); tutaj nie analizowane Kanał Mazurski przedsięwzięcie o wymiarze lokalnym; tutaj nie analizowane

24 4 Analiza możliwości rozwoju (cd.) 4.7 Analiza niezbędnych prac inwestycyjnych lub modernizacyjnych na szlakach żeglugowych kategorii E w Polsce, dla ich dostosowania do standardów europejskich Wisła Górna poniżej Podwala budowa stopni wodnych ESR, Kanał Śląski Wisła Odra (Oświęcim Racibórz) Kanał Wisła Bug

25 4 Analiza możliwości rozwoju (cd.) 4.8 Szacunkowe koszty realizacji niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych Wisła Podwale Warszawa 5 mld EUR (oszacowanie obarczone prawdopodobnym błędem) Kanał Śląski 92 km x 8-10 mln EUR/km = mln EUR Kanał Wisła Bug nie mniej, niż 6 mld EUR

26 4 Analiza możliwości rozwoju (cd.) 4.9 Obszary koniecznej współpracy regionalnej - współpraca polsko-niemiecka jako czynnik zagospodarowania Odry granicznej oraz zapewnienia możliwości transportu między Polską a Niemcami w układzie równoleżnikowym - współpraca polsko-białoruska w zakresie wodnych przejść granicznych i koordynacji modernizacji infrastruktury transportowej (Bug / Muchawiec) - współpraca polsko-rosyjska w zakresie korzystania z wód Zalewu Wiślanego - współpraca o charakterze lokalnym w zakresie korzystania ze szlaków turystycznych (Bug Ukraina/Białoruś, Kanał Augustowski Białoruś, Kanał Mazurski Rosja)

27 Wiemy co i jak trzeba zrobić!!! Przywróćmy Wisłę życiu!!!

28 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU

29 W prezentacji korzystałem, m.in.: - ze slajdów prof. Z. Babińskiego z Kujawsko-Pomorskiego Forum Wodnego, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, orędownika i propagatora gospodarki wodnej, - Opracowania firmy ECORYS - Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, - -ogólnie dostępnych map, opracowań statystycznych, wykresów - materiałów Biura ds. wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z miastami członkowskimi Związku Miast Nadwiśla.ńskich

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce Klient: Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP4 Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Autorzy: Woś K., Wiśnicki B., Jędrzychowski K., Jędrzychowski H. Partner: Mazovia Development Agency Plc Miejsce&Data:

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej. synteza

Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej. synteza Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej synteza Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej synteza Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH WP 4 Needs Assessment Opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2014-2023

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2014-2023 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA PŁOCKA I GMIN Z KTÓRYMI ZAWARTO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2023

Bardziej szczegółowo

miejska pracownia urbanistyczna w bydgoszczy

miejska pracownia urbanistyczna w bydgoszczy 2 miejska pracownia urbanistyczna w bydgoszczy 3 Gdy nie wiesz, do jakiego portu zmierzasz, pomyślne wiatry nie będą ci wiały. Seneka program rewitalizacji i rozwoju bydgoskiego węzła wodnego 4 Program

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Analiza Uwarunkowań Przestrzennych Opracowanie PHU Maxi Usługi Urbanistyczne Warszawa-Elbląg 2015 UWARUNKOWANIA spis treści: 1. Wprowadzenie... 8 1.1. Podstawa prawna powołania

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Środowiska (60.) w dniu 15 października 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Środowiska (60.) w dniu 15 października 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Środowiska (60.) w dniu 15 października 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Sytuacja żeglugi śródlądowej Polsce oraz warunki i możliwości jej rozwoju. Zapis

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 2/5/2010 grudzień 2010 ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN PROGRAMU Infrastruktura i Środowisko Sprawniejsze połączenia transportowe z funduszami europejskimi temat numeru 1 W numerze TEMAT NUMERU:

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE 1.Tendencje rozwoju żeglugi śródlądowej w krajach UE Do głównych, narastających wraz z rozwojem gospodarczym, dylematów europejskiej polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA TERENÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI DLA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA TERENÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI DLA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA TERENÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI DLA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO Zbigniew Mogiła Janusz Zaleski Maciej Zathey WROCŁAW 2011 WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2 Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 03 Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne układu sieci infrastruktury transportowej w Polsce część 2 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 marca 2011 r. (29.03) (OR. en) 8333/11 TRANS 102 MAR 48 AVIATION 74 ENV 247 ENER 72 IND 39 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo