Programy wspomagające do obsługi spedycji oraz wydawnictwa. Dane pochodzą z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy wspomagające do obsługi spedycji oraz wydawnictwa. Dane pochodzą z www.netpolska.com"

Transkrypt

1 Programy wspomagające do obsługi spedycji oraz wydawnictwa. Dane pochodzą z Program Spedycja Marcos Bis System Spedycja wchodzi w skład systemów przeznaczonych dla firm spedycyjno-transportowych, zajmujących się spedycją całopojazdową i drobnicową w ruchu krajowym i międzynarodowym. więcej» Program TS Rutkowski Program TS jest przeznaczony dla firm transportowych (samochody własne) oraz spedycyjnych (samochody obce). Jest skonstruowany modułowo, tzn. moŝna korzystać niezaleŝnie od siebie z części transportowej i spedycyjnej. Jest to system walutowy dostosowany do specyfiki transportu i spedycji. Przewoźnicy krajowi mają moŝliwość samodzielnego wyłączenia opcji walutowej. więcej» Program SPEED InterLAN System InterLAN - SPEED, to nowoczesne i zintegrowane narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie firmą w zakresie obsługi transportu, spedycji całopojazdowej, drobnicowej oraz magazynów logistycznych. więcej» KsiąŜka Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny - Prawo przewozowe - CMR Ta pozycja to komentarz wybitnych specjalistów na temat prawa transportowego (umowa przewozu i spedycji wg kc, Prawo przewozowe oraz Konwencja CMR). 99 zł netto / VAT 0% więcej» KsiąŜka Krajowy transport drogowy KsiąŜka w sposób wyczerpujący i obszerny przedstawia problematykę transportu krajowego zwracając szczególną uwagę na przygotowanie czytelnika do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy pochodzące z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie zł netto / VAT 0% więcej» KsiąŜka Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom I Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Kompleksowe opracowanie przygotowujące kierowców do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowej zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki zł netto / VAT 0 więcej»

2 Mapa Nawigator - Mapa Polski Cartall + GRATIS Nowa mapa Nawigator Mapa Polski to niezastąpione narzędzie zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych. Nawigator Mapa Polski zawsze bezbłędnie doprowadzi Cię do celu, pozwoli zaoszczędzić na kosztach transportu, a współpraca z systemem nawigacji GPS sprawi, Ŝe dotrzesz do celu tak łatwo, jak nigdy dotąd! Mapa Europy (gratis)!!! zł netto więcej» Mapa Transport Emapa Emapa Transport to program umoŝliwiający wytyczenie dokładnej trasy przejazdu. Dokładna mapa cyfrowa, uwzględnianie dróg jednokierunkowych, moduł utrudnień oraz róŝne metody liczenia trasy pozwalają sprawnie zarządzać flotą transportową zł netto więcej» Mapa Transport Plus Emapa Emapa Transport Plus to program umoŝliwiający wytyczenie dokładnej trasy przejazdu. Dokładna mapa cyfrowa, uwzględnianie dróg jednokierunkowych, moduł utrudnień oraz róŝne metody liczenia trasy pozwalają sprawnie zarządzać flotą transportową zł netto więcej» Spedycja - Marcos Bis Obsługa Spedycji Krajowej i Międzynarodowej Program ten słuŝy do obsługi spedycji krajowej i międzynarodowej. W zaleŝności potrzeb oraz od obiegu dokumentów w firmie moduły w etapie wdroŝenia są odpowiednio składane oraz konfigurowane z moŝliwością dokonania w nich indywidualnych zmian zgodnie z Ŝyczeniami klienta. System "SPEDYCJA" wchodzi w skład systemów przeznaczonych dla firm spedycyjno - transportowych, zajmujących się spedycją całopojazdową i drobnicową w ruchu krajowym i międzynarodowym. System "SPEDYCJA" składa się z szeregu aplikacji, mogących równieŝ pracować jako odrębne programy komputerowe do wysokospecjalizowanych, wąskich zastosowań. Podstawowe funkcje systemu: Kartoteka kontrahentów: kartoteka zleceniodawców, przewoźników, spedycji i innych, posiadająca wiele funkcji (np. Wyszukiwanie po cechach, adresowanie kopert, informacje teleadresowe, personalne osób pracujących lub warunkach umów) opisanych szczegółowo w opisie aplikacji Kartoteka. Kartoteka pojazdów przewoźników: spis pojazdów posiadanych przez Państwa firmę lub obcych przewoźników z moŝliwością rejestracji ich terminów ubezpieczeń, wygaśnięcia umów między Państwa firmami, rejestracji nazwisk kierowców, praw jazdy/paszportów z moŝliwością wyszukiwania. Pojazdy mogą być śledzone (szczególne istotne w przypadku samochodów własnych lub z podpisanymi umowami spedycyjnymi). Baza zleceń spedycyjnych i transportowych: zbiór wszystkich informacji dotyczących przyjętych do realizacji zleceń spedycyjnych (obcy przewoźnik) lub transportowych (transport własnymi samochodami). Zlecenia posiadać mogą wiele miejsc załadunków oraz rozładunków, a takŝe korzystać z szeregu definiowanych słowniczków w celu szybszego wypełniania (rodzaj ładunku, rodzaj pojazdu, przejście graniczne, miejsce odpraw i.t.p). Zlecenia mogą zawierać informacje o dodatkowych kosztach związanych z ich realizacją. Za pomocą aktywnych filtrów i funkcji sumujących moŝna szybko dokonać wyboru odpowiednich zleceń (np. Zlecenia dla danego zleceniodawcy, wykonane przez określonego kierowcę, poszukiwanej relacji, wg rodzaju towaru i wiele innych). Zlecenia oddziałów: eksport i import danych z oddziałów firmy do centrali za pomocą plików przekazywanych np. Internetem, rozliczanych oddzielnie lub wspólnie ze zleceniami własnymi. Oddziały

3 otrzymywać mogą informacje zwrotną o pozyskiwanych przewoźnikach, zleceniodawcach oraz awizacje nadjeŝdŝających pojazdów z innych oddziałów. Tworzenie teczek operacyjnych: będących zbiorem wszystkich zleceń, faktur, zaliczek, kart drogowych i innych dokumentów związanych z pojedynczym wyjazdem (kółkiem- eksport i import) Definiowane wydruki dokumentów: tworzenie dowolnych dokumentów spedycyjnych (potwierdzenie przyjęcia zlecenia, zlecenie dla przewoźnika, polecenie wyjazdu dla kierowców, awizacje pojazdów, delegacje, teczki operacyjne i.t.p) za pomocą szablonów wbudowanego generatora wydruków. Automatyczne generowanie faktury VAT: wielowalutowe faktury generowane zgodnie z wprowadzonymi danymi zlecenia jako faktury za poszczególne zlecenia lub zbiorczo za grupę wykonanych zleceń, wg wprowadzonych reguł fakturujących. Wszelkie funkcje dotyczące rejestru wystawionych faktur VAT, faktur korygujących, proform, rejestru sprzedaŝy VAT oraz rozrachunków, wezwaniach do zapłaty i inne opisane są w opisie aplikacji "Fakturowanie dewizowe". Informacje o płatnościach: informacje dla spedytorów dotyczące przeterminowanych płatności zleceniodawców, płatności dla przewoźników z moŝliwością określenia łącznej kwoty niezbędnych wypłat za dany okres. Tabele kursów walut: wprowadzane tabele kursów walut biorą udział w kaŝdym etapie wprowadzania, analizowania i fakturowania zleceń w celu określenia ich wartości w PLN oraz EUR (w przypadku stawek frachtowych zleceń w celach porównawczych). Notatnik spedytora: rejestr zleceń stałych, długoterminowych lub harmonogramów stanowiących szablony do szybkiego tworzenia zleceń spedycyjnych lub transportowych. Monitorowanie pojazdów: monitorowanie wybranych pojazdów w celu określenia miejsc docelowych (rozładunków) oraz konieczności "poszukiwania powrotów" w celu ściągnięcia powrotów do bazy. Baza uŝytkowników: spis osób uprawnionych do korzystania z systemu, określenie dla nich haseł oraz poziomów dostępów. W zaleŝności od poziomu dostępu określony zostaje zestaw funkcji oraz informacji, do których ma dostęp operator. Jednocześnie wszystkie wprowadzone zlecenia są automatycznie przypisywane do zalogowanego spedytora, dając tym samym moŝliwość rozliczeń efektywności oraz prowizyjnych rozliczeń z wypracowanych zysków. Rejestr listów przewozowych i opłat skarbowych: umoŝliwia tworzenie rejestru w celu określenia wartości opłaty skarbowej za dowolny okres (data wystawienia faktury za usługę transportową). Kartoteka karnetów TIR i zezwoleń: rejestr dostępnych karnetów TIR oraz otrzymanych zezwoleń w celu kontroli ilości, daty waŝności, osobie będącej aktualnie w ich posiadaniu oraz miejscu zamknięcia lub wykorzystania. Automatycznie tworzy rozliczenie z jednostką nadrzędną w momencie rozliczenia dokumentów. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie aplikacji "Karnety i zezwolenia". Automatyczne zakładanie wniosku o zaliczkę dla kierowcy: w przypadku realizacji zlecenia własnym transportem. Funkcja zaleŝna jest od obiegu dokumentów w firmie moŝe wspomagać pracę stanowiska kasowo-księgowego. Automatyczne zakładanie karty drogowej: w przypadku realizacji zlecenia własnym transportem. Funkcja zaleŝna jest od obiegu dokumentów w firmie moŝe wspomagać pracę stanowiska rozliczeń kierowców. Własny generator zestawień analitycznych: zapewnia tworzenie własnych zestawień w oparciu o wprowadzone do zleceń danych z moŝliwością swobodnego filtrowania w szerokim zakresie rodzaju danych (np. Zlecenia od określonego zleceniodawcy, dla określonego kierowcy, na trasie, z kraju do kraju, rodzaju towaru i wiele innych). Standardowo wbudowany ranking zleceniodawców wg ilości zleceń oraz wartości, analiza pracy oddziałów i.t.d. Praca sieciowa Praca sieciowa: system pracuje w róŝnego typu sieciach komputerowych typy peer-to-peer np.: Windows, Novell, Lantastic i inne. Konfigurowalne stanowiska: poszczególne stanowiska w zakresie dostępnych funkcji systemu moŝna elastycznie modelować ze względu na obieg dokumentów wewnątrz firmy jak równieŝ poziomy uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Standardowa obsługa Windows: intuicyjna obsługa charakterystyczna dla programów środowiska Windows, standardowe klawisze, współpraca z innymi aplikacjami za pośrednictwem schowka Windows. Wykorzystanie zdefiniowanych czcionek, drukarek oraz języków. Współpracuje z aplikacjami faxowymi (wysyłanie zleceń bezpośrednio z komputera za pośrednictwem modemu bez konieczności wstępnego drukowania) gwarantując wysoką jakość przekazywanego dokumentu. Szerokie moŝliwości analityczne: wykorzystując zastosowane filtry, funkcje sumujące oraz definiowane zestawienia w oparciu o wbudowany generator wydruków, w prosty sposób określić moŝna Ŝądane parametry oraz wartości wynikające z wprowadzonych zleceń spedycyjnych i transportowych. Integracja z systemami firmy Marcos Bis: ZALICZKI - rozliczanie zaliczek, diet i ryczałtów, ROKOS - rozliczanie kart drogowych pojazdów, ANALIZATOR STAWEK - analiza stawek frachtowych i umów,

4 DYSPOZYTOR - rozdział prac, czas pracy kierowców, REBEKA - rejestry kasowo-bankowe, Integracja z innymi systemami: Integracja z systemami Finansowo-Księgowymi innych firm - moŝliwość eksportu danych do systemów FK innych producentów za pomocą opracowywanych eksportów do pliku pośredniego z moŝliwością automatycznego rozdekretowania przekazywanych dokumentów. Integracja z programem EXCEL Windows - współpraca zestawień z szablonami Excel z moŝliwością obrazowania wyników w postaci graficznej za pomocą wykresów słupkowych i tortowych. Wymagania sprzętowe: Minimalne: Pentium 133MHz, 32MB RAM, Windows 95, VIDEO 800x600, mysz, drukarka atramentowa, Optymalne: Pentium 366MHz, 64MB RAM, Windows 98, VIDEO 800x600, mysz, drukarka laserowa. Wydawnictwa - Literatura Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą, która dotyczy zagadnień wykonywania transportu drogowego. W ofercie znajdują się wybrane pozycje dotyczące uregulowań prawnych czasu pracy kierowcy, przewozów ADR oraz materiały przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Do cen ksiąŝek naleŝy doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowy opis znajdziesz tu : Dodatkowe pytania prosimy kierować do siedziby firmy Net Polska: Sekretariat: tel. (091) / (091) Przewóz rzeczy - Wymagane zagadnienia z obowiązkowego kursu dla kierowców zawodowych. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_PRZ_KURS KsiąŜka przeznaczona dla kierowców i pracodawców. Zawiera skondensowaną wiedzę niezbędną dla prawidłowego wykonywania pracy kierowcy. Zakres wiedzy pokrywa się wymogami określonymi w rozporządzeniu Mi... więcej >> Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. TOM II Przepisy prawne. cena netto: zł [cena brutto: zł]

5 INDEKS TOWARU: KS_TOMII Najnowszy zestaw przepisów prawnych i nie tylko, zebrany na 495 stronach. KsiąŜka która w sposób jasny i precyzyjny omawia wszystkie przepisy dotyczące transportu. Zawarte w niej komentarze i przykład... więcej >> Spedycja w praktyce. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_SPED_WP KsiąŜka zawiera opisy Incoterms i Combiterms, prezentację procesu spedycyjnego, informacje o spedycji lądowej, morskiej i lotniczej oraz charakterystykę rynku i branŝy spedycyjnej. Autorzy zagłębiają... więcej >> Tachograf Cyfrowy - Jak bezbłędnie obsługiwać, aby ITD i pracodawca był zadowolony. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_TC Broszura zawiera podstawowe informacje z zakresu obsługi tachografu cyfrowego, opis kalwiszy, funkcji wyświetlacza, zadań kierowcy, zbiór piktogramów oraz opis co znajduje się na wydruku. Wszyskie czy... więcej >> Towary niebezpieczne w transporcie drogowym cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_ADR09 Najnowsze, siódme wydanie ksiąŝki zawiera najnowsze przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych. KsiąŜka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego tran... więcej >> Zasady Mocowania Ładunków w Transporcie Drogowym cena netto: zł [cena brutto: zł]

6 INDEKS TOWARU: KS_ZML Broszura, powstała w ramach programu prewencyjnego BEZPIECZNY ŁADUNEK. Kolejna juŝ druga edycja programu został opracowany jako odpowiedź na problemy zgłaszane na szkoleniach prz... więcej >> Czas Pracy - Vademecum kierowcy i pracodawcy - wydanie II 2007 r. cena netto: zł [cena brutto: zł] TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_CP_VAD Wydanie drugie poszerzone. Stan prawny KsiąŜka ta zawiera najnowsze przepisy UE oraz zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Niezbędnik kierowcy i pracodawcy w zakresie czasu pracy, prze... więcej >> Producent towaru: SPH Credo Krajowy transport drogowy cena netto: zł [cena brutto: zł] TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_CERT_KR KsiąŜka w sposób wyczerpujący i obszerny przedstawia problematykę transportu krajowego zwracając szczególną uwagę na przygotowanie czytelnika do egzaminu. Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Starowic... więcej >> Międzynarodowy transport drogowy. cena netto: zł [cena brutto: zł] TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_CERT_MN Międzynarodowy transport drogowy (materiały przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych). Podręcznik jest drugim zmienionym i uzupełnionym wydaniem monografii poświęconej problemo... więcej >> Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. TOM I Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. cena netto: zł [cena brutto: zł]

7 TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_TOMI Przedstawione kompleksowe opracowanie zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki moŝe pomóc kierowcom wykonującym tra... więcej >> ADR. Kieszonkowy poradnik kierowcy cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_ADR_POR Praktyczny i maly forma, jak ściąga :) Zawiera: wykaz ogranów kontrolnych, wykaz dokumentów wymaganych podczas przewozu, wymagania dotyczące załogi pojazdu, załadunek, rozładunek, manipulowanie ładunk... więcej >> Producent towaru: Wydawnictwo ODDK Bezpieczeństwo w tunelach. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_TUNEL Zawiera ograniczenia obowiązujące w tunelach przy przewozie towarów niebezpiecznych, wprowadzane przez Umowę Europejską ADR 2007 obowiązujace od więcej >> Bezpieczny Przewóz Towarów Niebezpiecznych w Cysternach. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_BPT_CYS Podręcznik dla kierowców przygotowujących się do egzaminu specjalistycznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach oraz w zakresie obsługi urządzeń napełniania i opróŝniania urządzeń... więcej >> BEZPIECZNY PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE DOGOWYM cena netto: zł [cena brutto: zł]

8 INDEKS TOWARU: KS_BPT Poradnik Kierowcy jest materiałem pomocniczym dla uczestników kursu podstawowego ADR. Zawiera podstawową wiedzę niezbedną kaŝdemu kierowcy wykonującemu przewozy ładunków niebezpiecznych. Dla wielu pra... więcej >> Czas pracy kierowców Nowe unijne i krajowe regulacje cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_CP_07 Nowe przepisy unijne i krajowe wprowadzają wiele waŝnych zmian! Od 11 kwietnia 2007 r. obowiązuje unijne rozporządzenie 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się... więcej >> Producent towaru: Wydawnictwo ODDK Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny - Prawo przewozowe - CMR cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_KOM_CMR Intencją autorów było przedstawienie właściwego sensu komentowanych przepisów (co jest szczególnie waŝne w przypadku postanowień CMR ze względu na niedoskonałości polskiego przekładu tej Konwencji z j... więcej >> Producent towaru: Wydawnictwo ODDK Międzynarodowy przewóz towarów cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_MPT opracowanie omawia podstawowe przepisy regulujące cywilnoprawne stosunki międzynarodowego transportu. KsiąŜka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków obsługujących międzynarodowe przewozy tow... więcej >> Producent towaru: Robert Walczak

9 Pojazdy chłodnicze w transporcie Ŝywności. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_POJ_CH Charakterystyka Ŝywności przewoŝonej w stanie zamroŝonym lub schłodzonym, przedstawiona w rozdziale pierwszym, świadczy o interdyscyplinarnym podejściu Autorów do zagadnień środków transportu. Omówien... więcej >>

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIA Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO

CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7765 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego polegało na opracowaniu projektu prac realizowanych przez firmę transportowo

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do Liceum

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 350

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 350 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 350 Spis treści 1. Wymagania na zleceniu... 3 2. Wymagania na zleceniu nowe opcje... 3 3. Clenie na zleceniach FTL... 3 4. Tabor... 4 5. Trasy drobnicowe... 4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE ZESZYTY NAUKOWOTECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OFPOLISHASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Do zadań logistyka należy:

Do zadań logistyka należy: SPEDYCJA LOGISTYKA SPEDYTOR LOGISTYK OBOWIĄZKI: - ustalenie trasy przewozu ładunku, - wypełnianie dokumentów przewozowych, - sporządzanie umów, - ubezpieczenie ładunku, - nadzór nad prawidłowym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.SIP615 Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

System dyspozytorski CABMAN

System dyspozytorski CABMAN System dyspozytorski CABMAN O FIRMIE Działamy w branży telematycznej z powodzeniem od kilku lat. W tym czasie zyskaliśmy doświadczenie oraz zaufanie szerokiego grona klientów. Nieustannie podnosimy swoje

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.NIP714 Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3.

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3. Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwoweg upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja Program zgodny z zakresem certyfikacji na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAODOYCH DROGOYM TRANSPORCIE RZECZY Legenda: wykład, S seminarium, Ć ćwiczenia, L laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR)

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) *Def2000/WPR Cel prezentacji Celem pokazu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki aplikacji WPR (Wewnętrzny Pomiar ryzyka) oraz zasad jej obsługi przez UŜytkowników.

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2 Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS Program zgodny z zakresem certyfikacji na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM PRZEWOZIE RZECZY l.p. Przedmiot Zagadnienia Liczba godzin 1

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Łatwe w obsłudze. Mnóstwo przydatnych funkcji. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Zapraszamy do krótkiego przewodnika po narzędziach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009. z dnia 21 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009. z dnia 21 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES

Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES Pekaes SA Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES Adam Szlędak 2012r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów udostępniamy Państwu Pakiet Przewoźnika. Oprogramowanie umożliwia Państwu bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy.

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. 25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. Krótko o nas. L ata doś wiadc zeń. MROZEK TRANSPORT / Krótko o nas Już od 25 lat wspieramy polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP Chcąc ułatwić publikację danych statystycznych na stronach WWW Urzędów Pracy prezentujemy Państwu moduł internetowej obsługi w/w danych. Moduł ten realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

B. jest dozwolone pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej oraz zgody Ministra właściwego do spraw Transportu

B. jest dozwolone pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej oraz zgody Ministra właściwego do spraw Transportu Miejsce egzaminu:. Osoba egzaminowana: Nazwisko i imię :... PESEL :... Data egzaminu:... Podpis Przewodniczącego Komisji:... A Ilość odpowiedzi prawidłowych/nieprawidłowych:... Wynik egzaminu:.... Podpisy

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.4

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.4 interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.4 Spis treści Nowe moduły... 4 Transport lotniczy... 4 CŁO... 4 Nowe opcje... 6 Statusy... 6 Kursy... 6 Promy... 7 Modyfikacja autoryzacji dla BLOKAD... 8 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja PREZENTACJA SPECJALNOŚCI 25.04.2015 STUDIA 1 STOPNIA KIERUNEK LOGISTYKA SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja OPIEKUN SPECJALNOŚCI Dr inż. Dariusz Starkowski 1 PRZEPISY PRAWNE SPECJALNOŚCI 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

T-Traco. dr inż. Marcin Hajdul

T-Traco. dr inż. Marcin Hajdul T-Traco dr inż. Marcin Hajdul AGENDA Track&Trace co obecnie mamy na rynku System T-Traco globalne monitorowanie i komunikacja z pomięciem kosztów roamingu Przykłady zastosowania 2 Dostępne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 362

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 362 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 362 Spis treści Interfejs... 4 Zmiana opcji użytkownika... 4 Ustawienia ilości znaków... 4 Nowy mechanizm punkty kontrolne... 5 Konfiguracja procedur bazodanowych...

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

lista zmian wersja

lista zmian wersja lista zmian wersja 2.5.0.14 Spis treści 1. Mechanizm przeładunków krzyżowych... 3 2. Wysyłanie wiadomości... 3 3. Data i termin płatnosci użytkownika dla starego modułu not księgowych... 4 4. Interfejs

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy na podstawie danych z tachografów. SuperTacho OPIS FUNKCJI

Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy na podstawie danych z tachografów. SuperTacho OPIS FUNKCJI Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy na podstawie danych z tachografów SuperTacho OPIS FUNKCJI 1. Opis ogólny Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy, intuicyjny i szybki program do

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo