ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 1/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 1/2016"

Transkrypt

1 CAPS S.A. Ul. Pszenna 5B Poznań NIP: Poznań, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 1/2016 W związku z realizacją projektu pn. Rozwój przedsiębiorstwa CAPS S.A. w wyniku wdrożenia planu rozwoju eksportu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.1, firma CAPS S.A. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu: 1. Przedmiot zamówienia: a) Zakup badań marketingowych, w tym: badanie marketingowe na WĘGRY (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); badanie marketingowe na RUMUNIA (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); badanie marketingowe na NIEMCY (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); badanie marketingowe na WIELKA BRYTANIA (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); badanie marketingowe na ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); badanie marketingowe na STANY ZJEDNOCZONE (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); badanie marketingowe na MEKSYK (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); b) Zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych, w tym: selekcja potencjalnych partnerów na WĘGRY (realizowana w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); selekcja potencjalnych partnerów na RUMUNIA (realizowana w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); selekcja potencjalnych partnerów na NIEMCY (realizowana w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); selekcja potencjalnych partnerów na WIELKA BRYTANIA (realizowana w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); selekcja potencjalnych partnerów na ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE (realizowana w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); selekcja potencjalnych partnerów na STANY ZJEDNOCZONE (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); selekcja potencjalnych partnerów na MEKSYK (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych); 1

2 c) Zakup usługi polegającej na organizacji misji i udział w misjach gospodarczych, w tym: organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na WĘGRY (realizowane w ramach zadania: Organizacja i udział w siedmiu zagranicznych misjach gospodarczych); organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na RUMUNIA (realizowane w ramach zadania: Organizacja i udział w siedmiu zagranicznych misjach gospodarczych); organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na NIEMCY (realizowane w ramach zadania: Organizacja i udział w siedmiu zagranicznych misjach gospodarczych); organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na WIELKA BRYTANIA (realizowane w ramach zadania: Organizacja i udział w siedmiu zagranicznych misjach gospodarczych); organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE (realizowane w ramach zadania: Organizacja i udział w siedmiu zagranicznych misjach gospodarczych); organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na STANY ZJEDNOCZONE (realizowane w ramach zadania: Organizacja i udział w siedmiu zagranicznych misjach gospodarczych); organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na MEKSYK (realizowane w ramach zadania: Organizacja i udział w siedmiu zagranicznych misjach gospodarczych); d) Zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu koncepcji wizerunku: stworzenie księgi CI CORPORATE IDENTITY dedykowane rynkowi węgierskiemu, rumuńskiemu, niemieckiemu, brytyjskiemu, emirackiemu, amerykańskiemu (USA) i meksykańskiemu (realizowane w ramach zadania: Zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych). Maksymalny termin realizacji wszystkich zadań do dnia r. W tabeli 1 przedstawiono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2

3 Przedmiot zamówienia Badanie marketingowe na WĘGRY Badanie marketingowe na RUMUNIA Badanie marketingowe na NIEMCY Badanie marketingowe na WIELKA BRYTANIA Badanie marketingowe na ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Badanie marketingowe na STANY ZJEDNOCZONE Badanie marketingowe na MEKSYK Selekcja potencjalnych partnerów na WĘGRY Selekcja potencjalnych TABELA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres usług (tożsamy dla każdego docelowego) Badanie marketingowe powinno polegać na analizie przewagi produktowej, konkurencji, cen i popytu na produkt eksportowy na danym docelowym. Badanie powinno wykazać, co jest głównym kryterium wyboru firmy oferującej analizowaną grupę produktową i wskazać dla danego, jakie zmiany w organizacji powinna wprowadzić firma, aby zagraniczni klienci chcieli chętnie korzystać z oferowanych produktów. Usługa powinna obejmować: 1. Przygotowanie bazy danych potencjalnych klientów z danego docelowego. 2. Opracowanie listy potencjalnych klientów podmiotów zainteresowanych ofertą firmy (na podstawie Czas realizacji usługi [roboczogodzi ny] Liczba raportów/ opracowań/ analiz/badań podsumowują cych realizację przedsięwzięc ia Maksymalny termin realizacji do:

4 partnerów na RUMUNIA Selekcja potencjalnych partnerów na NIEMCY Selekcja potencjalnych partnerów na WIELKA BRYTANIA Selekcja potencjalnych partnerów na ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Selekcja potencjalnych partnerów na STANY ZJEDNOCZONE Selekcja potencjalnych partnerów na MEKSYK Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na WĘGRY Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na RUMUNIA Organizacja misji: umówienie przygotowanych baz danych). 3. Dokonanie selekcji potencjalnych klientów zgodnie z wybranymi kryteriami dla danego docelowego, następnie nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami w celu weryfikacji partnerów rzeczywiście zainteresowanych współpracą. 4. opracowanie raportu składającego się z: a) bazy danych potencjalnych klientów; b) listy potencjalnych klientów firmy zainteresowanych ofertą firmy; c) wyselekcjonowanej listy klientów, którzy wyrazili chęć współpracy z firmą. W ramach każdego z rynków docelowych będą zrealizowane następujące przedsięwzięcia: a) umówienie spotkań z potencjalnymi klientami wcześniej wyselekcjonowanymi podczas procesu selekcji w ramach poszukiwania kontrahentów; b) ułożenie harmonogramu spotkań z potencjalnymi klientami

5 spotkań z potencjalnymi klientami na NIEMCY Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na WIELKA BRYTANIA Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na STANY ZJEDNOCZONE Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na MEKSYK Stworzenie księgi CI CORPORATE IDENTITY dedykowane rynkowi węgierskiemu, rumuńskiemu, niemieckiemu, brytyjskiemu, emirackiemu, amerykańskiemu (USA) i meksykańskiemu Usługa doradcza polegająca na opracowaniu 1 koncepcji wizerunku - księgi CORPORATE IDENTITY zawierającej: a) opracowany znak graficzny wraz z odpowiednimi wersjami do wydruku w kolorze, szarości ora druku wielkoformatowego; b) opracowany papier firmowy, koperty firmowe, wzory pieczątek oraz wizytówek itp.; c) propozycje użycia logo firmy przy tworzeniu materiałów promocyjnych

6 UWAGA: Proszę zwrócić uwagę na zachowanie kolejności poszczególnych działań poświęconych dedykowanemu rynkowi (działania od punktu 1 do 3). Najpierw należy przeprowadzić badanie rynkowe na danym docelowym, na tej podstawie dokonać selekcji potencjalnych partnerów, a następnie zorganizować misję gospodarczą do docelowego kraju. 6

7 Wspólny słownik zamówień (CPV): Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 1. Badania marketingowe na rynkach docelowych (realizowane w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych): Usługi badań ekonomicznych; 2. Selekcja potencjalnych partnerów na rynkach docelowych (realizowana w ramach zadania: Zakup analiz i opracowań w ramach poszukiwania partnerów na rynkach docelowych): Usługi marketingowe; 3. Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na rynkach docelowych (realizowane w ramach zadania: Organizacja i udział w siedmiu zagranicznych misjach gospodarczych): Usługi marketingowe; 4. Stworzenie księgi CI CORPORATE IDENTITY dedykowane rynkowi węgierskiemu, rumuńskiemu, niemieckiemu, brytyjskiemu, emirackiemu, amerykańskiemu (USA) i meksykańskiemu (realizowane w ramach zadania: Zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych Usługi doradcze): Usługi doradcze public relations. 2. Warunki udziału w postepowaniu: Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci jednocześnie spełniający wszystkie następujące warunki: 1) złożenie oferty zawierającej: nazwę, adres, NIP i numer telefonu wykonawcy datę wystawienia oferty dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w zakresie poszczególnych kryteriów termin ważności oferty cenę netto i brutto w PLN 2) złożenie oświadczenia o braku występowania powiązań; 3) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 4) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia; 5) posiadanie doświadczenia, popartego odpowiednimi referencjami, w zakresie realizacji następujących usług dla polskich przedsiębiorstw: a. poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych (co najmniej 2 referencje), b. organizacja misji gospodarczych za granicą (co najmniej 1 referencja), c. opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych (co najmniej 1 referencja). 6) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów: 1) kompletnie wypełniony Formularz ofertowy 2) oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych i/lub osobowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 7

8 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym i faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 3) oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiące załącznik nr 2 do Formularza ofertowego; 4) oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiące załącznik nr 3 do Formularza ofertowego; 5) referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji następujących usług: a. poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, b. organizacja misji gospodarczych za granicą, c. opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych; 6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty 3. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści, spójnymi z pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym w ramach podwykonawstwa. Zamawiający zastrzega, iż rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Sposoby składania ofert: 1) osobiście w siedzibie firmy: CAPS S.A., Ul. Pszenna 5B, Poznań w godzinach pracy biura (dni robocze ) lub 2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: CAPS S.A., Ul. Pszenna 5B, Poznań lub 3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: Termin dostarczania ofert upływa w dniu: r. 5. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty. 6. Kryteria oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów cena netto w PLN 70% 70 czas realizacji (łączna liczba dni roboczych przewidziana na realizację wszystkich usług objętych niniejszym zapytaniem) 30% 30 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: 8

9 C min C n = x 100 x 70% C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej C n ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium ceny netto w PLN b) Punkty w ramach kryterium czas realizacji będą przyznawane wg następującej formuły: B min B n = x 100 x 30% B r B min czas realizacji minimalny w zbiorze B r czas realizacji oferty rozpatrywanej B n ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium czas realizacji 7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z CAPS S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między CAPS S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu CAPS S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu CAPS S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. 8. Warunki dokonania zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy CAPS S.A do żadnego określonego działania: Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy CAPS S.A. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy CAPS S.A. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. CAPS S.A. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. CAPS S.A. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego 9

10 CAPS S.A. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny. _ (podpis i pieczęć Zamawiającego) Załączniki: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 10

11 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy Oferta dla CAPS S.A. Ul. Pszenna 5B Poznań NIP: W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia r., związane z projektem pn. Rozwój przedsiębiorstwa CAPS S.A. w wyniku wdrożenia planu rozwoju eksportu, dotyczące: Zakupu badan marketingowych, Zakupu usług doradczych z zakresu wyszukiwania partnerów, Zakupu usług polegających na organizacji misji i udział w misjach gospodarczych, Zakupu usługi doradczej polegającej na opracowaniu koncepcji wizerunku księgi CORPORATE IDENTITY, Stworzenia księgi CI - CORPORATE IDENTITY; składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w w/w zapytaniu ofertowym. I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy Nazwa: Adres: NIP: Numer telefonu: II. Warunki cenowe oferty Ważności oferty: dni* (minimum 60 dni od daty wystawienia oferty) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 11

12 Przedmiot zamówienia Zakres usług (tożsamy dla każdego docelowego) TABELA 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Czas realizacji usługi [rbg] Liczba raportów/ opracowań/ analiz/badań podsumowując ych realizację przedsięwzięcia Cena netto*[pln] Cena brutto*[pln] Czas realizacji (liczba dni roboczych przewidziana na realizację przedmiotu zamówienia)* W ramach kryterium punktowego Czas realizacji (łączna liczba dni roboczych przewidziana na realizację wszystkich usług objętych niniejszym zapytaniem Badanie marketingowe na WĘGRY Badanie marketingowe na RUMUNIA Badanie marketingowe na NIEMCY Badanie marketingowe na WIELKA BRYTANIA Badanie marketingowe na ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Badanie marketingowe powinno polegać na analizie przewagi produktowej, konkurencji, cen i popytu na produkt eksportowy na danym docelowym. Badanie powinno wykazać, co jest głównym kryterium wyboru firmy oferującej analizowaną grupę produktową i wskazać dla danego, jakie zmiany w organizacji powinna wprowadzić firma, aby zagraniczni klienci chcieli chętnie korzystać z oferowanych produktów

13 Badanie marketingowe na STANY ZJEDNOCZONE Badanie marketingowe na MEKSYK Selekcja potencjalnych partnerów na WĘGRY Selekcja potencjalnych partnerów na RUMUNIA Selekcja potencjalnych partnerów na NIEMCY Selekcja potencjalnych partnerów na WIELKA BRYTANIA Selekcja potencjalnych partnerów na ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Selekcja potencjalnych partnerów na STANY ZJEDNOCZONE Selekcja potencjalnych partnerów na MEKSYK Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na WĘGRY Usługa powinna obejmować: 1. Przygotowanie bazy danych potencjalnych klientów z danego docelowego. 2. Opracowanie listy potencjalnych klientów podmiotów zainteresowanych ofertą firmy (na podstawie przygotowanych baz danych). 3. Dokonanie selekcji potencjalnych klientów zgodnie z wybranymi kryteriami dla danego docelowego, następnie nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami w celu weryfikacji partnerów rzeczywiście zainteresowanych współpracą 4. opracowanie raportu składającego się z: a) bazy danych potencjalnych klientów; b) listy potencjalnych klientów firmy zainteresowanych ofertą firmy; c) wyselekcjonowanej listy klientów, którzy wyrazili chęć współpracy z firmą. W ramach każdego z rynków docelowych będą zrealizowane następujące przedsięwzięcia: a) umówienie spotkań z potencjalnymi klientami wcześniej Organizacja misji: umówienie

14 spotkań z potencjalnymi klientami na RUMUNIA Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na NIEMCY Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na WIELKA BRYTANIA Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na STANY ZJEDNOCZONE Organizacja misji: umówienie spotkań z potencjalnymi klientami na MEKSYK Stworzenie księgi CI CORPORATE IDENTITY dedykowane rynkowi węgierskiemu, rumuńskiemu, niemieckiemu, brytyjskiemu, emirackiemu, amerykańskiemu (USA) i meksykańskiemu wyselekcjonowanymi podczas procesu selekcji w ramach poszukiwania kontrahentów; b) ułożenie harmonogramu spotkań z potencjalnymi klientami. Usługa doradcza polegająca na opracowaniu 1 koncepcji wizerunku - księgi CORPORATE IDENTITY zawierającej: a) opracowany znak graficzny wraz z odpowiednimi wersjami do wydruku w kolorze, szarości ora druku wielkoformatowego; b) opracowany papier firmowy, koperty firmowe, wzory pieczątek

15 oraz wizytówek itp.; c) propozycje użycia logo firmy przy tworzeniu materiałów promocyjnych SUMA 15

16 Załączniki do niniejszego Formularza ofertowego: 1) Oświadczenie o braku występowania powiązań stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Formularza ofertowego. 2) Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Formularza ofertowego. 3) Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Formularza ofertowego. 4) Referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji następujących usług: a. poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, b. organizacja misji gospodarczych za granicą, c. opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych; 5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Oświadczam, że znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Nie wnoszę zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. (Miejscowość, data) (podpis i pieczęć wystawcy oferty) 16

17 Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Oświadczenie o braku występowania powiązań Oświadczenie dla CAPS S.A. Ul. Pszenna 5B Poznań NIP: Nazwa i dane adresowe wykonawcy Nazwa: Adres: NIP: Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; (Miejscowość, data) (podpis i pieczęć wystawcy oferty) 17

18 Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Oświadczenie dla CAPS S.A. Ul. Pszenna 5B Poznań NIP: Nazwa i dane adresowe wykonawcy Nazwa: Adres: NIP: Ja, niżej podpisany, oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego z dnia r. (Miejscowość, data) (podpis i pieczęć wystawcy oferty) 18

19 Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia Oświadczenie dla CAPS S.A. Ul. Pszenna 5B Poznań NIP: Nazwa i dane adresowe wykonawcy Nazwa: Adres: NIP: Ja, niżej podpisany, oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego z dnia r. oraz w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym z dnia r. (Miejscowość, data) (podpis i pieczęć wystawcy oferty) 19

ZAPYTANIE OFERTOWE. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający następujące warunki:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający następujące warunki: Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 Rudniki, dnia 15.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres: Zamawiający: Rudniki, dnia 03.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Zamawiający: Rudniki, dnia 18.08.2016 r. P.P.H.U. Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Rozwój działalności firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 WOODCRAFT Sp. z o. o. Ul. Kobylińska 3 61-424 Poznań Poznań, dnia 10.05.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa WOODCRAFT

Bardziej szczegółowo

MARIUSZ SIENKIEWICZ "MARIOL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A Dzierżoniów ZAPYTANIE NR 1/2016

MARIUSZ SIENKIEWICZ MARIOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A Dzierżoniów ZAPYTANIE NR 1/2016 MARIUSZ SIENKIEWICZ "MARIOL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia 22.09.2016 r. ZAPYTANIE NR 1/2016 W związku z realizacją projektu pn. Otwarcie firmy

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: PPHU ARKOS Arkadiusz Pietrus Trębaczów 69 63-642 Perzów Trębaczów, dnia 03-02-2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozszerzenie działalności eksportowej firmy ARKOS

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: PPHU ARKOS Arkadiusz Pietrus Trębaczów 69 63-642 Perzów Trębaczów, dnia 03-02-2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozszerzenie działalności eksportowej firmy ARKOS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017 Zamawiający: P.P.H.U. Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 Rudniki, dnia 01.03.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017 W związku z realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2017 Zamawiający: P.P.H.U. Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 Rudniki, dnia 01.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2017 W związku z realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016 Poznań, dnia 19 grudnia 2016 r. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ROBERT WASILEWICZ SPECJALISTA CHORÓB OCZU Ul. Krańcowa 83 NIP 973-033-46-52 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016 W związku z realizacją projektu pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3 / 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 3 / 2017 AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Górczewska 222/ 1U 01-460 Warszawa NIP: 5223063135 Warszawa, dnia 07.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3 / 2017 W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: PPHU ARKOS Arkadiusz Pietrus Trębaczów 69 63-642 Perzów Trębaczów, dnia 03-02-2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozszerzenie działalności eksportowej firmy ARKOS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 Zakład Szklarski ARTDIAME Wylęga Artur Ul. Szeroka 30, Słupia pod Kępnem 63-604 Baranów NIP: 619-180-65-26 Słupia pod Kępnem, dnia 23.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EFRR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EFRR ProGrupa Spółka z o.o. Sp. k. ul. Pamiątkowa 2/23 61-512 Poznań NIP: 7811877781 Poznań, dnia 21.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EFRR W związku realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 WOODCRAFT Sp. z o. o. Ul. Kobylińska 3 61-424 Poznań Poznań, dnia 25.08.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 W związku z realizacją projektu pn. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa WOODCRAFT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2017 Chodzież, dnia 12.10.2017 Kablonex Sp. z.o.o. Podanin 76 64-800 Chodzież ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wzrost poziomu konkurencyjności firmy KABLONEX poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017 NOVUM BEATA SIEWRUK-DZIEWIAŁTOWSKA Dawniej: AGENCJA REKLAMOWA "NOVUM" ul. Kossaka 3 66-620 Gubin Gubin, 07.09.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 Zakład Przemysłu Drzewnego Piotr Żemojtel Zakład Produkcyjny w Godkowie Ul. Cyprysowa 5 11-041 Olsztyn - Gutkowo Godkowo, dnia 6.06.2017r ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 W związku z realizacją projektu pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 Poznań, dnia 13.09.2017r. MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań NIP: 7792445565 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017 Poznań, dnia 20.10.2017r. MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań NIP: 7792445565 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017 W związku z realizacją projektu pn.,,rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017 Poznań, dnia 10.10.2017 r. MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań NIP: 7792445565 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017 W związku z realizacją projektu pn.,,rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 Melaco Sp. z o.o. Ul. Ciepielowska 9 67-100 Nowa Sól NIP: 9250006882 Nowa Sól, dnia 09.01.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 W związku z realizacją projektu pn. Technologia produkcji elementów nośnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 Poznań, dnia 13.09.2017r. MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań NIP: 7792445565 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 Poznań, dnia 17.05.2016 Zamawiający: INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ROBERT WASILEWICZ SPECJALISTA CHORÓB OCZU Ul. Krańcowa 83 61-048 Poznań NIP 973-033-46-52 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rozbudowa i adaptacja nieruchomości firmy oraz prace wykończeniowe 1 sztuka

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rozbudowa i adaptacja nieruchomości firmy oraz prace wykończeniowe 1 sztuka MOOV P. Majewski, A. Dutka Sp. J. ul. Kaliowa 40 60-175 Poznań NIP 778 146 30 45 Poznań, dnia 26.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Stworzenie Studia Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017 Poznań, dnia 13.09.2017r. MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań NIP: 7792445565 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017 W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1.4.1/WRPO/1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 1.4.1/WRPO/1/2016 Poznań, 15.04.2016 SMART DESIGN EXPO SP. Z O.O. ul. Szparagowa 12, Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo, Gmina Tarnowo Podgórne ZAPYTANIE OFERTOWE 1.4.1/WRPO/1/2016 W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 CRUX Sp. j. D. Zając, P. Wolny ul. Obroki 77 40-833 Katowice Katowice, dnia 03.10.2017 r. KRS 0000093132, NIP 626-10-10-756, Regon: 272587164 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wołkowyska 28 61-132 Poznań NIP: 782-233-28-26 Poznań, dnia 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 Syców, dnia 08.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 Zakład Przemysłu Drzewnego Piotr Żemojtel Zakład Produkcyjny w Godkowie Ul. Cyprysowa 5 11-041 Olsztyn - Gutkowo Gutkowo, dnia 29.06.2017r ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 W związku z realizacją projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFRTOWE nr 3/2017

ZAPYTANIE OFRTOWE nr 3/2017 Stanisław Cudny FOGE Węgornia 2 84-218 Łęczyce NIP 5862203695 Węgornia, dnia 13 października 2017 r. ZAPYTANIE OFRTOWE nr 3/2017 W związku z realizacją projektu pn. Intensyfikacja działalności eksportowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA UKLEJA SPÓŁKA JAWNA ul. Pilska 45 64-850 Ujście NIP: 764-266-25-80 Ujście, dnia 27.09.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 W związku z planowaną realizacją projektu pn.

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Pniewy, 04.01.2016 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej (150 godz.) 2. Zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFRTOWE nr 2/2017

ZAPYTANIE OFRTOWE nr 2/2017 Stanisław Cudny FOGE Węgornia 2 84-218 Łęczyce NIP 5862203695 Węgornia, dnia 13 października 2017 r. ZAPYTANIE OFRTOWE nr 2/2017 W związku z realizacją projektu pn. Intensyfikacja działalności eksportowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Akacjowa Suchy Las ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Akacjowa Suchy Las ZAPYTANIE OFERTOWE Suchy Las, 10.07.2017 r. Zamawiający: COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Akacjowa 4 62-002 Suchy Las ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 Domax Sp. z o.o. Aleja Parku Krajobrazowego 109 84-207 Łężyce NIP: 9581516855 Koleczkowo, dnia 18.11.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 W związku z realizacją projektu pn. Innowacyjna technologia automatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2017 Poznań, dnia 14.09.2017r. MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań NIP: 7792445565 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2017 W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert. do dnia Nazwa zamawiającego. Numer ogłoszenia. Status ogłoszenia. Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert. do dnia Nazwa zamawiającego. Numer ogłoszenia. Status ogłoszenia. Miejsce i sposób składania ofert Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia usługi doradczej związanej z umiędzynarodowieniem polskiego przedsiębiorstwa, w związku Africa s Big 7; Johannesburg RPA 25-27.06.2017 Termin składania ofert do dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BAZ DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BAZ DANYCH Warszawa, 11.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BAZ DANYCH 1. Określenie Zamawiającego LEDA SP Z O.O. ul. Studencka 50 Warszawa, 02-735 REGON: 010144808 NIP: 5220102685 Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH Warszawa, 11.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH 1. Określenie Zamawiającego LEDA SP Z O.O. ul. Studencka 50 Warszawa, 02-735 REGON: 010144808 NIP: 5220102685 Osoba do kontaktu po stronie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 Pawłówek, dnia 02.09.2016 AGRICO DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pawłówek 35 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe nr 1/2016 W związku z realizacją projektu pn. Rozszerzenie działalności eksportowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5 Poznań, dnia 06.05.2013r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr UOD-02/2013 dotyczące naboru na stanowisko Biolog molekularny

Bardziej szczegółowo

Kody CPV: Usługi w zakresie danych Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi badania rynku

Kody CPV: Usługi w zakresie danych Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi badania rynku Commercial Communications Sp. z o.o. S.k. ul. 28 Czerwca 1956 nr 406 /2.31 61-441 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2016 z dnia 8.04.2016 w związku z projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pn. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 "CHOJMEX" Roman Moś Chojęcin-Szum 5A 63-640 Bralin Chojęcin-Szum, dnia 19.12.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 032/WRPO 1.4.1/2016

Zapytanie ofertowe nr 032/WRPO 1.4.1/2016 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO * ** ** Bapco Bartosz Piątkowski Serbska 14C/1 61-696 Poznań Poznań, 1 kwietnia 2016 Zapytanie ofertowe nr 032/WRPO 1.4.1/2016 W związku z realizacją projektu pn.,,kompleksowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe. Oława, 27.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Partnerskiego: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe w ramach osi priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska 36 61-058 Poznań Poznań 13.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE I.1) Nazwa i adres: Anna Melewska Ul. Warpińska 36 61-058 Poznań NIP 972-039-33-05 Adres pocztowy: Ul. Warpińska 36, 61-058

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017 FB-Mont A. Fułek Sp. k. ul. Wrocławska 77 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 17.07.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017 W związku z planowaną realizacją projektu pn. Innowacyjna technologia wytwarzania termizatora

Bardziej szczegółowo

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9. OBP-ZO-43/2013 Data publikacji: 30 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wydruk i dostawę ulotek kolorowych (CPV - 79823000-9; CPV - 22140000-3) na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5 Poznań, dnia 09.03.2015r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr UOD-04/2015 dotyczące naboru na stanowisko Biolog molekularny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5 Poznań, dnia 09.02.2015r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr UOD-01/2015 dotyczące naboru na stanowisko Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 Meble Stolrus Sp. z o. o. Sp. k. ul. Agrestowa 3 63-700 Krotoszyn NIP 621-181-19-45 Krotoszyn, dnia 12.05.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2016 Domax Sp. z o.o. Aleja Parku Krajobrazowego 109 84-207 Łężyce NIP: 9581516855 Koleczkowo, dnia 14.12.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2016 W związku z realizacją projektu pn. Innowacyjna technologia automatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 Budzyń, dnia 07.10.2016 r. PPHU ''LAMPEX'' IMPORT EKSPORT Andrzej Zawisła ul. Wągrowiecka 18 64-840 Budzyń NIP: 7661301989 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 W związku z planowaną realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 1. Nazwa Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.08.2017 r. na zakup usługi doradczej HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Przemysłowa 1 38-200 Jasło NIP: 6852208438 2.Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk:

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk: Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa FORMULARZ OFERTOWY Przedmiotem oferty jest zapewnienie trenerów na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych z zakresu tematycznego: 1. Magazynier Logistyk

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 Poznań, dnia 26 czerwca 2017 r. KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 W związku z realizacją projektu pn. Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres:

Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres: Zamawiający: Mexmo Sp.z o.o. Al 11 Listopada 95/1 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 5993187407 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gorzów Wielkopolski, dnia 20.01.2017 r. W związku z realizacją projektu pn. Udział

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe NR 6/2017

Zapytanie Ofertowe NR 6/2017 KABLONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Podanin 76 64-800 Chodzież Chodzież, dnia 04.07.2017r. Zapytanie Ofertowe NR 6/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wzrost poziomu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/T/2018 na reklamę w czasopiśmie branŝowym

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/T/2018 na reklamę w czasopiśmie branŝowym HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ul. StraŜacka 77A 66-400 Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, dnia 04.01.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/T/2018 na

Bardziej szczegółowo

postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup Filtra centralnego odpylania- 1 szt.

postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup Filtra centralnego odpylania- 1 szt. Meble Stolrus Sp. z o. o. Sp. k. ul. Agrestowa 3 63-700 Krotoszyn NIP 621-181-19-45 Krotoszyn, dnia 12.05.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. Oznaczenie Zamawiającego ELMA energia Sp. z o.o. ul. Wioślarska Olsztyn NIP

Szanowni Państwo, 1. Oznaczenie Zamawiającego ELMA energia Sp. z o.o. ul. Wioślarska Olsztyn NIP Szanowni Państwo, W związku z uczestnictwem firmy ELMA energia Sp. z o.o. w targach Messe w Hanowerze współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 CRUX Sp. j. D. Zając, P. Wolny ul. Obroki 77 40-833 Katowice KRS 0000093132, NIP 626-10-10-756, REGON: 272587164 Katowice, dnia 17.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.2/2015 Mrowino, dnia 04 listopada 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Studio Kubiak i Wspólnicy sp.j. Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 779-10-17-146 Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.2/2015 W związku z realizacją projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Strona1 Buk, 14.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W związku z realizacją projektu pn. "PLUSZAK-żłobek dla mieszkańców gm. Buk, Opalenica, Duszniki dzieckiem", numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 Poznań, 24.03.2017 Teresa Czarcińska Life Style Ul. Fabianowo 44 60-005 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy Teresa Czarcińska LIFE STYE dywersyfikację

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego Jordanów, 02. 10. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014 na dostawę zestawów do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Łódź, dn. 24.03.2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA: Internacjonalizacja UST-M Sp. z o.o. poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w Trybie rozeznania rynku

ZAPYTANIE OFERTOWE w Trybie rozeznania rynku SOSW.271.122.2016Ropczyce, dn. 02.08.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w Trybie rozeznania rynku W ramach Projektu Nasze przedszkole szansą na harmonijny rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE CSR 3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE CSR 3/2014 Olsztyn, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE CSR 3/2014 Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska w związku z realizacją projektu nr 114/SPPW/DPP/2014 o tytule Bądź ta zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 Białystok, dnia 02.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę oprogramowania do sterowania procesem produkcyjnym oraz usługę doradczą polegającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016 Domax Sp. z o.o. Aleja Parku Krajobrazowego 109 84-207 Łężyce NIP: 9581516855 Koleczkowo, dnia 14.12.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016 W związku z realizacją projektu pn. Innowacyjna technologia automatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 CRUX Sp. j. D. Zając, P. Wolny ul. Obroki 77 40-833 Katowice Katowice, dnia 03.10.2017 r. KRS 0000093132, NIP 626-10-10-756, Regon: 272587164 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN Łask,11.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.1.2017 W związku z realizacją projektu STWORZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY OBEJMUJĄCEGO PRZYGOTOWANIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE ZAGRANICZNE RYNKI ZBYTU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY OFERTA .. Nazwa i adres Oferenta ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:. Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2017 r. firmy Szkłoland spółka z o.o. z siedzibą w Gutkowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/EFRR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/EFRR ProGrupa Spółka z o.o. Sp. k. ul. Pamiątkowa 2/23 61-512 Poznań NIP: 7811877781 Poznań, dnia 21.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/EFRR W związku realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017 Warszawa, 20.04.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017 W związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2017 Usługowy Zakład Stolarski Józef Rzepa ul. Łąkowa 7 64-212 Siedlec NIP: 9231165556 Siedlec, dnia 9.05.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2017 W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/2017 Jaworzno, dnia 05.05.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/2017 W związku z realizacją projektu Promocja na rynkach międzynarodowych produktów i usług firmy Turbo-Tec należących do polskiej marki produktowej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: Poznań, 23.05.2017 r. Teresa Czarcińska Life Style Ul. Fabianowo 44 60-005 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy Teresa Czarcińska LIFE STYE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 / 2016 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 / 2016 / RPO WSL ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 / 2016 / RPO WSL............ W związku z realizacją projektu pt. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informacyjno - komunikacyjnych w procesach: handlowym i zarządczym, celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Prowadzone w trybie rozeznania rynku. Podmiot. AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze. realizujący projekt

ZAPYTANIE OFERTOWE. Prowadzone w trybie rozeznania rynku. Podmiot. AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze. realizujący projekt ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie rozeznania rynku Podmiot AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze realizujący projekt Mazowiecka Akademia Językowa certyfikowane szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe i zajęcia na basenie w ramach prowadzonego projektu: SM owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM II Nr postępowania: 4/2016/PFRON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 16 kwietnia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 14/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Chorzów, 24 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach I Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.

zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. EUGENIUS SP. Z O.O. Sanocka 3, 61-324 Poznań, Poland, spółka zarejestrowana w sądzie rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000468215 kapitał zakładowy 200

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć rehabilitacji indywidualnej w domu chorego w ramach prowadzonego projektu: Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2/2013 Mrowino, dnia 19 września 2013 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2/2013 W związku z

Bardziej szczegółowo