Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2013 r. 14 listopada 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2013 r. 14 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 213 r. 14 listopada 213 r.

2 Kluczowe parametry finansowe Wyniki Grupy TAURON [] I-III kw. 213 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży (-22% r/r) (-23% r/r) EBITDA (-3% r/r) 944 (-6% r/r) Zysk netto (-5% r/r) 37 (-16% r/r) CAPEX (+18% r/r) 1 18 (+32% r/r) Dług netto/ebitda 1,19-1,19 - Wyniki wybranych segmentów I-III kw. 213 [] Dystrybucja Sprzedaż Wydobycie Wytwarzanie Przychody segmentu EBITDA Zysk netto (262) CAPEX

3 Podsumowanie III kwartału 213 r. Przedłużenie do 31 grudnia 213 r. terminu związania ofertą złożoną przez konsorcjum RAFAKO S.A. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. w ramach postępowania przetargowego na wybór wykonawcy bloku o mocy 91 MW w Elektrowni Jaworzno III Wzrost zużycia energii elektrycznej r/r w Polsce w III kwartale 213 r. o 2,1% Uruchomienie farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82 MW Uruchomienie farmy wiatrowej Wicko o mocy 4 MW Unieważnienie przetargu na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 135 MW e / 9 MW t w Katowicach (TAURON Ciepło) Podpisanie umowy z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł Podpisanie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczących programu emisji obligacji długoterminowych TAURON Polska Energia S.A. do kwoty 1 mld zł Negatywne Ostateczne rozliczenie programu rekompensat KDT. Łączny wpływ gotówki do TAURON w związku z rozliczeniem KDT to ok. 477 Historyczne minima cenowe kontraktów terminowych z dostawą w 214 r. (Base Y-14) ok. 145 zł/mwh. Do końca III kwartału 213 r. ceny powróciły do poziomu ok. 155 zł/mwh Spadek o 4,55% cen sprzedaży energii na II półrocze 213 r. dla odbiorców w taryfie G 3

4 Wicko Farmy wiatrowe Wicko i Marszewo Marszewo Wicko (woj. pomorskie) Marszewo (woj. pomorskie) Moc 4 MW Moc 82 MW Liczba turbin 2 Liczba turbin 41 Model turbin Vestas V9, średnica 9 m Model turbin Vestas V8, średnica 8 m Vestas V9, średnica 9 m Moc turbiny 2 MW Moc turbiny 2 MW Planowany poziom produkcji: ok. 87 GWh/rok Planowany poziom produkcji: ok. 18 GWh/rok 4

5 Blok 5 Mw e /16 MW t w Bielsku-Białej Bielsko-Biała (woj. śląskie) Paliwo podstawowe Moc bloku brutto węgiel kamienny 5,82 MW e Sprawność wytwarzania Zwiększona o ok. 26% Emisja CO 2 Zmniejszona o ok. 25% Moc członu ciepłowniczego Sprawność przemiany w energię i ciepło 16 MW t 89,6% (brutto) Emisja pyłu Emisja SO 2 Zmniejszona ponad 17-krotnie Zmniejszona 1-krotnie Realizacja projektu Emisja NO x Zmniejszona 3-krotnie 5

6 I kw.'11 II kw.'11 III kw.'11 IV kw.'11 I kw.'12 II kw.'12 III kw.'12 IV kw.'12 I kw.'13 II kw.'13 III kw.'13 IV kw.'13 I kw.'11 II kw.'11 III kw.'11 IV kw.'11 I kw.'12 II kw.'12 III kw.'12 IV kw.'12 I kw.'13 II kw.'13 III kw.'13 IV kw.'13 Sytuacja makroekonomiczna i rynkowa PKB Wzrost PKB Polski* oraz indeksu PMI dla przemysłu PMI Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i zużycia energii elektrycznej (zmiana r/r)* 5% 4% 3% 2% 1% % +1,2 p.p % 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% +2,9 p.p. wzrost PKB prognoza wzrostu PKB PMI dla przemysłu wzrost produkcji sprzedanej zmiana krajowego zużycia energii prognoza wzrostu produkcji sprzedanej zł Notowania rocznych kontraktów BASE na TGE BASE_Y-13 BASE_Y-14 BASE_Y Średnia cena ważona wolumenem obrotu (TGE): 145 BASE_Y_13: 185,8 zł/mwh; Wolumen (TWh): 66,4 TWh BASE_Y_14: 157, zł/mwh Wolumen (TWh): 87,5 TWh BASE_Y_15: 161,4 zł/mwh Wolumen (TWh): 12,2 TWh TWh Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce [TWh] +1,4% 118, 119,8 9,61-5,4% +24,5% 9,9 4,61 5,73 42,2 +,6% 42,29 +1,3% 61,8 62,63 I-III kw. 212 I-III kw. 213 pozostałe odnawialne źródła energii el. cieplne na węgiel brunatny el. cieplne na węgiel kamienny * Źródło: GUS, IBnGR (prognozy), PSE 6

7 Kluczowe dane operacyjne za III kw. 213 mln Mg 2, Produkcja i sprzedaż węgla [mln ton] TWh 6 Wytwarzanie energii elektrycznej [TWh] i ciepła [PJ] PJ 3 1,5,49 5 4,28,32 2,5 2 1,,5-17,1% 3 +22,1% 1,5,5 1, 1,52,83 1,26 +2,% -17,% 2 1 4,57,95 4,21 1,16 +14,3% -7,9% 1,5, III kw. 212 III kw. 213 III kw. 212 III kw. 213 sprzedaż węgla do Grupy sprzedaż węgla poza Grupę węgiel handlowy energia elektr. energia elektr. - OZE ciepło TWh 14 Dystrybucja energii elektrycznej [TWh] i liczba klientów [tys.] klienci 5 4 Sprzedaż energii elektrycznej [TWh] TWh ,54 11, III kw. 212 III kw tys. +1,7% ,66 9,86 III kw. 212 III kw ,5% dystrybucja energii elektr. liczba klientów sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 7

8 Kluczowe dane operacyjne w I-III kw. 213 mln Mg 5, Produkcja i sprzedaż węgla [mln ton] TWh 16 Wytwarzanie energii elektrycznej [TWh] i ciepła [PJ] PJ 12 4, 3, 2, 1,, 1,22 1,41 4,9 4,26 2,74 2,88 I-III kw. 212 I-III kw ,2% +15,6% +5,1% ,92,92 13,17 1,68 13,36 1,59 I-III kw. 212 I-III kw ,8%,% +1,4% sprzedaż węgla do Grupy sprzedaż węgla poza Grupę węgiel handlowy energia elektr. energia elektr. - OZE ciepło TWh Dystrybucja energii elektrycznej [TWh] i liczba klientów [tys.] klienci 5 4 Sprzedaż energii elektrycznej [TWh] TWh ,72 35, I-III kw. 212 I-III kw tys. 5 25,% ,37 3,71 I-III kw. 212 I-III kw ,% dystrybucja energii elektr. liczba klientów sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 8

9 Podstawowe dane finansowe za III kw. 213 Przychody ze sprzedaży [] Zysk netto [] , ,1 3 85, , , 2 691,9-26,5% -1,8% -3,1% 442,8 37,2-16,4% III 3Q kw. 212 III kw. 3Q 213 III kw. 212 III kw. 213 energia elektr. usługi dystrybucyjne i handlowe pozostałe przychody EBITDA III kw. 212 [] EBITDA III kw. 213 [] , 845,4 +15,% 972, +18,9 +8,7 944, , EBITDA raportowana Przychody z tytułu rekompensaty (KDT) EBITDA porównywalna EBITDA porównywalna Przychody z tytułu rekompensat KDT (korekta rozl. końcowe) Odpis aktualizujący wartość aktywów EBITDA raportowana 9

10 Podstawowe dane finansowe w I-III kw. 213 Przychody ze sprzedaży [] Zysk netto [] , , , , , ,4-22,% -2,7% -29,% 1 333,1 1 26,7-5,4% I-III 1H kw I-III kw. 1H 213 I-III kw. 212 I-III kw. 213 energia elektr. usługi dystrybucyjne i handlowe pozostałe przychody ,3 EBITDA I-III kw. 212 [] 2 65, +24,6% 3 32,8 EBITDA I-III kw. 213 [] +18,9 +42,3 +245, , , EBITDA raportowana Przychody z tytułu rekompensaty (KDT) EBITDA porównywalna EBITDA porównywalna Przychody z tytułu rekompensat KDT (korekta rozl. końcowe) Odpis aktualizujący wartość zapasów Odpis aktualizujący wartość aktywów EBITDA raportowana 1

11 EBITDA za III kw ,6% EBIT Amortyzacja ,9% 1 2 8,9% 7,5% 17,5% 59,8% 41,3% 3,5% 27,1% 11,8% - 2,8% EBITDA III kw. 212 Wydobycie Wytwarzanie Ciepło OZE Dystrybucja Sprzedaż Obsługa klienta Pozostałe Pozycje nieprzypisane EBITDA III kw. 213 Najważniejsze czynniki wpływające na wynik EBITDA: Segment Wydobycie spadek cen węgla na rynku Segment Wytwarzanie brak przychodów z rekompensaty KDT, odpis aktualizujący aktywa oraz niższe ceny energii na rynku hurtowym Segment Dystrybucja spadek jednostkowego kosztu zakupu usług dystrybucyjnych (niższe opłaty przesyłowe, niższy koszt zakupu energii na różnicę bilansową) Segment Sprzedaż: spadek kosztów obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów (znaczny spadek cen rynkowych zielonych certyfikatów) brak obowiązku umarzania praw majątkowych z kogeneracji utrzymujący się wysoki spread między cenami energii na rynku detalicznym i hurtowym 11

12 Struktura kosztów rodzajowych w III kw. 213 Struktura kosztów rodzajowych 1% III kw % 26% 26% 5% 25% 1% 2 69,1-6,4% III kw % 23% 26% 7% 24% 1% 2 441,4 % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 1% Amortyzacja i odpisy aktualiz. ŚT i WN Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Koszty świadczeń pracowniczych Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności Pozostałe koszty rodzajowe Spadek kosztów w III kwartale 213 r. dotyczy głównie: zużycia materiałów (niższe koszty paliw) usług obcych w tym usług dystrybucyjnych i przesyłowych (obniżenie r/r opłaty przesyłowej OSP) kosztów świadczeń pracowniczych głównie efekt wdrożonych programów PDO i niższego stanu zatrudnienia Struktura kosztów: W III kwartale 213 r.: koszty zmienne (bez wartości sprzedanych towarów i materiałów) ok. 41%, koszty stałe ok. 59% W III kwartale 212 r.: koszty zmienne ok. 4%, koszty stałe ok. 6% W III kwartale 213 r. struktura kosztów nie odbiegała od struktury w analogicznym okresie 212 r., przy spadku w bieżącym okresie zarówno poziomu kosztów stałych, jak i zmiennych 12

13 Struktura kosztów rodzajowych w I-III kw. 213 Struktura kosztów rodzajowych 1,1% I-III kw % 23% 24% 7% 25%,3% 7 773,3 +1,1% I-III kw % 26% 25% 6% 26%,5% 7 685,3,9% % 2% 4% 6% 8% 1% 12% Amortyzacja i odpisy aktualiz. ŚT i WN Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Koszty świadczeń pracowniczych Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności Pozostałe koszty rodzajowe Wzrost kosztów w okresie I-III kwartałów 213 r. dotyczy głównie: amortyzacji (w tym odpis aktualizujący aktywa wytwórcze o wartość ok. 237 ) podatków i opłat koszty utworzonej rezerwy na uprawnienia do emisji CO 2 Spadek kosztów w okresie I-III kwartałów 213 r. dotyczy głównie: usług obcych w tym usług dystrybucyjnych i przesyłowych (obniżenie r/r opłaty przesyłowej OSP) zużycia materiałów i energii dzięki niższym kosztom paliw kosztów świadczeń pracowniczych głównie efekt wdrożonych programów PDO i niższego stanu zatrudnienia Struktura kosztów: w okresie I-III kwartałów 213 r.: koszty zmienne (bez wartości sprzedanych towarów i materiałów) ok. 37%, koszty stałe ok. 63% w okresie I-III kwartałów 212 r.: koszty zmienne ok. 42%, koszty stałe ok. 58% Zmiana struktury spowodowana przez: Segmenty Wytwarzanie i Ciepło: zmniejszenie kosztów zmiennych (niższe koszty paliw), ujęcie odpisu aktualizującego aktywa wytwórcze (w kosztach stałych) Segment Dystrybucja: niższe koszty opłaty przesyłowej 13

14 Segment Dystrybucja kluczowe elementy Dystrybucja energii elektrycznej [GWh] w I-III kw. 212 Dystrybucja energii elektrycznej [GWh] w I-III kw Grupa A Grupa A Grupa B Grupa B Grupa C Grupa C2 Grupa C1+R+D Grupa C1+R+D Grupa G Grupa G Dystrybucja energii elektrycznej [GWh] w III kw. 212 Dystrybucja energii elektrycznej [GWh] w III kw Grupa A Grupa A Grupa B Grupa B Grupa C Grupa C2 Grupa C1+R+D Grupa C1+R+D 61 Grupa G 626 Grupa G Dane dotyczą dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych 14

15 Zadłużenie i finansowanie Zapadalność długu Grupy TAURON [] Struktura zadłużenia długoterminowego Grupy TAURON [] obligacje % % kredyty z EBI pożyczki preferencyjne z NFOŚiGW/WFOSiGW % 68 1% pozostałe kredyty i pożyczki obligacje kredyty i pożyczki zadłużenie długoterminowe na dzień 3 września 213 r.: wskaźnik dług netto / EBITDA: 1,19 (w stosunku do 1,18 na koniec 212 r.) średnioważona zapadalność długu wg stanu na 3 września 213 r.: bez uwzględnienia obligacji BGK 42 miesiące z uwzględnieniem obligacji BGK 55 miesięcy dług denominowany w EUR stanowi,6% długu ogółem struktura długu ze względu na stopę oprocentowania: 24% stała stopa procentowa, tj. kwota % zmienna stopa procentowa, tj. kwota 4 413, w tym: - kwota niezabezpieczona kwota zabezpieczona 3 44 Kwoty dostępnego finansowania Grupy TAURON [] % % 1 25% obligacje obejmowane przez konsorcjum banków obligacje BGK cashpooling 15

16 CAPEX Inwestycja Typ Udział TAURON Moc (MW t ) Moc (MW e ) Zaawansowanie Elektrownia Jaworzno III blok węglowy 1% 91 Główne inwestycje realizowane w okresie I-III kw. 213 r.: Segment Dystrybucja budowa nowych przyłączy (347 ) oraz modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego (747 ) Segment OZE budowa farm wiatrowych Marszewo i Wicko (37 ) Segment Wytwarzanie budowa nowych mocy wytwórczych (11 ) oraz budowa instalacji do obniżenia emisji NOx (156 ) Segment Wydobycie budowa podziemnych wyrobisk oraz zakup urządzeń (171 ) Trwają przygotowania do podpisania kontraktu z konsorcjum RAFAKO S.A. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Planowany termin zakończenia: 218 r. Elektrownia Stalowa Wola blok parowo-gazowy 5% Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia: 215 r. ZW Tychy blok kogeneracyjny 1% 86 5 ZW Nowa turbogenerator TG 5 1% 5 Elektrownia Jaworzno III Modernizacja 6 kotłów 1% Elektrownia Łaziska modernizacja 4 kotłów 1% Wicko farma wiatrowa 1% 4 Inwestycja zakończona Marszewo farma wiatrowa 1% 82 Inwestycja zakończona Podpisano kontrakt z generalnym wykonawcą Elektrobudowa S.A. Planowany termin zakończenia: 216 r. Podpisano kontrakt z generalnym wykonawcą Control Process S.A. Planowany termin zakończenia: 215 r. Trwają prace modernizacyjne. Zakończono prace na trzech blokach. Planowany termin zakończenia: 216 r. Trwają prace modernizacyjne. Zakończono prace na dwóch blokach. Planowany termin zakończenia: 215 r. Elektrownia Blachownia blok parowo-gazowy 5% 85 Trwają prace w zakresie optymalizacji projektu ZW Katowice blok parowo-gazowy 1% Przetarg unieważniono. Podjęto działania mające na celu rezygnację z projektu Razem Nakłady inwestycyjne wg segmentów [] ,4% I-III kw. 212 I-III kw Sprzedaż i pozostałe Dystrybucja OZE Ciepło Wytwarzanie Wydobycie 16

17 Program oszczędności OPEX Segment Oszczędności zrealizowane za 3 kwartały 213 r. Oszczędności zaplanowane na lata Dystrybucja % % realizacji Główne inicjatywy Wdrożenie docelowego modelu biznesowego, eliminacja dublujących się funkcji Zmiana zasad kwalifikowania wydatków do nakładów lub kosztów Optymalizacja różnicy bilansowej Optymalizacja procesów IT Integracja funkcji biznesowych w obszarze serwisu Optymalizacja usług obcych Wytwarzanie (w tym OZE) % Restrukturyzacja zatrudnienia i optymalizacja procesów Ograniczenie remontów dla najmniej efektywnych jednostek Optymalizacja kosztów ogólnozakładowych Outsourcing części funkcji, głównie w obszarze remontów Poprawa sprawności urządzeń, optymalizacja wolumenu produkcji oraz kosztów operacyjnych w elektrowniach wodnych Obniżenie kosztów serwisu i utrzymania ruchu farmy wiatrowej Ciepło % Wydobycie % Razem % Restrukturyzacja zatrudnienia Ograniczenie strat sprężonego powietrza Restrukturyzacja majątku Optymalizacja kosztów usług obcych Optymalizacja polityki zakupowej Budowa instalacji wytwarzania azotu Rozbudowa stacji odwadniania mułów Uzdatnianie wody pitnej Aukcje elektroniczne w zamówieniach publicznych Stosowanie wykładki mechanicznej przy drążeniu wyrobisk W I-III kw. 213 r. do programu dobrowolnych odejść (PDO) przystąpiły 262 osoby. W tym okresie rozwiązano umowę o pracę z 557 osobami (razem 3 51 osób od początku uruchomienia PDO w 21 r.). Oszczędności wynikające z ograniczenia zatrudnienia, pomniejszone o koszty poniesione na ich uzyskanie, ujęto w kwotach zaprezentowanych w poszczególnych segmentach. Nie przewiduje się zagrożenia realizacji planu na 213 r. Struktura oszczędności za I-III kw. 213 r.: 59% przypada na restrukturyzację zatrudnienia, 41% przypada na pozostałe inicjatywy Szacowana struktura oszczędności w perspektywie : 73% przypada na restrukturyzację zatrudnienia, 27% przypada na pozostałe inicjatywy 17

18 Podsumowanie kluczowe czynniki Szacowany spadek WACC na 214 r. do poziomu 7,2-7,3% Wprowadzenie mechanizmów rynku mocy: - od 214 r. rezerwa operacyjna - od 216 r. interwencyjna rezerwa zimna Znaczący spadek rynkowych cen energii Szansa na obniżenie cen węgla kamiennego w dostawach na rok 214 Pozostałe Zamiar pozyskania finansowania dłużnego z rynku w 214 r. (pod warunkiem podpisania kontraktu na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno III) Podpisanie kontraktu na budowę bloku o mocy 91 MW w Elektrowni Jaworzno III 18

19 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez TAURON Polska Energia S.A. ( Spółka ). Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Odbiorcy niniejszej prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki i potencjalnych wyników Spółki w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji. W zakresie, w jakim niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a w szczególności słowa projektowany, planowany, przewidywany i podobne wyrażenia (łącznie z ich zaprzeczeniami), stwierdzenia te wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, których skutkiem może być to, że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, działania i osiągnięcia Spółki albo wyniki branży będą istotnie różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników, działań lub osiągnięć wyrażonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ani Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie są zobowiązane zapewnić odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszej prezentacji. 19

20 Dziękujemy Q&A Biuro Relacji Inwestorskich Marcin Lauer tel Paweł Gaworzyński tel Magdalena Wilczek tel

21 Segment Wydobycie 5 427,9 Dane finansowe [] ,7 EBIT bridge [] -95,% 4 344, , , 1 12,6 86,7 3,6 4,3 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT EBIT III kw. 212 Wolumen sprzedaży węgla Cena sprzedaży węgla -38,3 Jedn. koszt własny sprzedanego węgla -3,4 4,3 Pozostałe przychody/koszty EBIT III kw. 213 niższa średnia cena sprzedaży węgla, głównie spadek ceny miałów sprzedawanych wewnątrz Grupy spadek wolumenu sprzedaży węgla (-11,3% Q/Q) jako konsekwencja spadku produkcji (-17,1% Q/Q) koszty wytworzenia węgla na poziomie analogicznego okresu ubiegłego roku w odniesieniu do niższej sprzedaży wzrost kosztów w przeliczeniu na tonę sprzedanego węgla mln t 2, 1,5 1,,5, Produkcja węgla handlowego [mln ton] 1,52 1,48 1,52 1,48 1,36 1,21 1,26 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

22 Segment Wytwarzanie (źródła konwencjonalne) ,1 Dane finansowe [] 1 89, ,2 EBIT bridge [] ,6 96,2 82,2-35,1 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT EBIT 3Q ,5 Przychody z tyt. rekompensaty KDT -23,3 Wolumen sprzedaży energii z wł. prod. -45,7 Cena sprzedaży energii 7,6 Jednostkowy koszt zmienny energii el. 24, 46,9 Marża na obrocie energią el. -29,5 -,8-35,1 Koszty CO2 Koszty stałe Pozostałe EBIT 3Q 213 brak przychodów z KDT (w III kw. 212: 154,6 mln zł. Jednocześnie w III kw. 213, w związku z decyzją Prezesa URE odnośnie wysokości korekty końcowej kosztów osieroconych, rozpoznano korektę przychodów na kwotę 18,9 ) spadek wolumenu i ceny sprzedaży energii elektrycznej TWh ,52 3,88 Produkcja energii elektrycznej [TWh] 4,56 4,64 4,69 4,16 4,15 ujęcie kosztów rezerwy na niedobór uprawnień CO 2 pozytywny wpływ pozostałych czynników operacyjnych (marża na obrocie energią elektryczną, jednostkowy koszt zmienny wytwarzania i koszty stałe) 2 1 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

23 Segment Odnawialne Źródła Energii (OZE) Dane finansowe [] 37,4 36, EBIT bridge [] +5,7% 7, ,5 21,8 12,2 12, ,2,9 12,2 12,9-12,6 -,7 5 5 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT EBIT III kw. 212 Wolumen - elektrownie wodne Wolumen - farmy wiatrowe Cena sprzedaży certyfikatów Koszty stałe Pozostałe EBIT III kw. 213 TWh,2 Produkcja energii elektrycznej [TWh] wyższa produkcja el. wodnych (korzystne warunki hydrologiczne) wyższa produkcja farm wiatrowych (rozruch FW Wicko i Marszewo) niższa cena sprzedaży zielonych certyfikatów,16,12,8,4,15,14,8,9,12,16,14, I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

24 Segment Ciepło Dane finansowe [] EBIT bridge [] ,6 222, ,1 -,9 12, ,3 5,3 1 6, ,4-7,8 39, 12,7 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT ,8 EBIT III kw. 212 Wolumen dystrybucjiwolumen sprzedaży ciepła energii -4,3 Cena sprzedaży energii Jednostkowe koszty zmienne wytwarzania Saldo pozostałej działalności operacyjnej Pozostałe EBIT III kw. 213 wyższy wolumen dystrybucji ciepła i sprzedaży energii niższe ceny sprzedaży energii niższe jednostkowe koszty zmienne wytwarzania (spadek cen paliw) wyższe saldo pozostałej działalności operacyjnej (głównie ze względu na istotnie wyższe koszty rezerw na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w III kw. 212) PJ Produkcja ciepła w segmencie [PJ] 3,88 4, 3,5,94 1,5,5,58 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

25 Segment Dystrybucja Dane finansowe [] 1 463, , ,6-22,3 13,5 EBIT bridge [] +14,4% -1,4-2,7-14,3 77,6-1,7-2,8 365, ,4 319,6 593,9 365,5 2 1 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT EBIT III kw. 212 Cena sprzedaży usługi dystrybucyjnej Wolumen sprzedaży usługi dystrybucyjnej Opłaty przyłączeniowe Pozostałe przychody związane z działalnością dystrybucyjną Cena zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej Cena zakupu usługi dystrybucyjnej / przesyłowej Koszty stałe Pozostałe czynniki EBIT III kw. 213 obniżenie ceny sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych obniżenie opłaty przejściowej na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego wzrost ceny zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej oraz kosztów stałych w zakresie kupowanej usługi dotyczącej obsługi klienta klienci Liczba klientów [tys.] I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

26 Segment Sprzedaż ,8 Dane finansowe [] 4 37, EBIT bridge [] +58,7% 68,2 8,4 142, ,1 89,8 151,4 142,5 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT ,8 EBIT III kw ,4 Wolumen sprzedaży energii -5,1 Cena energii (z akcyzą) -46,7 Wzrost obowiązku PM zielonych, fioletowych, białych 59,4 Cena PM zielonych, fioletowych, białych Brak obowiązku PM czerwonych i żółtych Pozostałe czynniki EBIT III kw. 213 niższy wolumen sprzedaży energii, w szczególności do klientów w grupach A i B (w spółkach TS i TS GZE), częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży do klientów strategicznych TAURON wzrost poziomu obowiązku umarzania zielonych i fioletowych certyfikatów, obowiązek umarzania białych certyfikatów spadek cen zielonych certyfikatów brak regulacji prawnych w zakresie obowiązku umarzania czerwonych i żółtych certyfikatów TWh Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej [TWh] 11,89 11,38 1,81 1,66 1,93 9,92 9,86 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

27 Segment Obsługa Klienta Dane finansowe [] 139,8 7 6 EBIT bridge [] +3% 37, ,9 11,2 8,2 37,9 32,8 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT ,2-2,2 19, EBIT 3Q 212 Przychody CUW OK Przychody CUW R i CUW HR Przychody CUW IT -3,3 Koszty świadczonych usług,4 Pozostałe przychody/koszty 32,8 EBIT 3Q 213 Struktura sprzedaży III kw. 213 [] wzrost przychodów w ramach Grupy wynikający z rozszerzenia zakresu świadczonych usług, w wyniku centralizacji funkcji wsparcia i migracji zasobów z pozostałych spółek Grupy TAURON wzrost kosztów spowodowany powyższymi czynnikami (wzrost stanu zatrudnienia o 794 osób) 64,6 49,5 usługi obsługi klienta usługi informatyczne usługi finansowe, księgowe i kadrowe pozostałe produkty i usługi 1,3 24,4 27

28 Trendy cenowe na rynku energii elektrycznej Energia elektryczna Platformy: TGE, TFS, GFI, GPW-POEE 212 r. 213 r. (do lipca 213 r.) 213/212 Cena PLN/MWh Wolumen GWh Cena PLN/MWh Wolumen GWh Cena % Wolumen % Forward BASE (Y+Q+M) 2, , ,5% +,2% Forward PEAK (Y+Q+M) 225, , ,3% - 14,1% Forward (średnia ważona) 22, , ,8% - 1,4% SPOT (TGE+GPW-POEE) 173, , (Prognoza) 2 5 (Prognoza) - 9,% +,5% Średnia ważona razem 199, , ,% - 1,2% Uprawnienia do emisji CO 2 (EUE/t) Ankieta analityków rynku CO 2 * Cena (EUR/t) Rodzaj certyfikatu Prawa majątkowe (PLN/MWh) Ceny rynkowe (średnia w lipcu 213 r.) Opłata zastępcza i obowiązek za 213 r.) Średnia w 213 r. 4,5 5,5 EUR/t OZE (zielony) 192,59 297,35 (12,%) Średnia w 214 r. 6, 8, EUR/t Kogeneracja węglowa (czerwony) Brak transakcji 29,84 (nie ogł.) Średnia w 215 r. 8, 1, EUR/t Kogeneracja gazowa (żółty) Kogeneracja gazowa (żółta) Brak transakcji Prognozowana przez TAURON średnia cena EUA w 213 r. 4,5 5, EUR/t Metan (fioletowy) Metan (fioletowa) 57,99 * Źródła: Deutsche Bank, Barclays Capital, Point Carbon 28

29 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów BASE na 213 r. 22 Y-13 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 191, Kwartalne 165, Miesięczne 155, RAZEM 185,

30 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów PEAK na 213 r. 255 Y-13 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 29, Kwartalne 183, Miesięczne 184, RAZEM 24,

31 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów BASE na 214 r. 18 Y-14 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 161, Kwartalne 153, Miesięczne 156, 22 RAZEM 161,

32 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów PEAK na 214 r Y-14 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 178, Kwartalne 185,3 16 Miesięczne RAZEM 178,

33 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów BASE na 215 r. 25 Y-15 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 162, Kwartalne Miesięczne RAZEM 162,

34 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów PEAK na 215 r Y-15 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 184, Kwartalne Miesięczne RAZEM 184,

35 Pokrycie analityczne TAURON Instytucja Analityk Instytucja Analityk DB Securities Tomasz Krukowski Ipopema Securities Piotr Zielonka Dom Inwestycyjny BRE Banku Kamil Kliszcz Raiffeisen Centrobank Teresa Schinwald Dom Maklerski Banku Handlowego Piotr Dzięciołowski Renaissance Capital Vladimir Sklyar Dom Maklerski BZ WBK Paweł Puchalski Societe Generale Leszek Iwaszko Dom Maklerski PKO BP Stanisław Ozga UBS Investment Research Michał Potyra Erste Group Petr Bartek Patrick Hummel Espirito Santo Investment Poland Maciej Hebda Tomasz Walkowicz Goldman Sachs Fred Barasi UniCredit CAIB Flawiusz Pawluk HSBC Dmytro Konovalov WOOD & Company Bram Buring ING Securities Milena Olszewska 35

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2013 r. 22 sierpnia 2013 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2013 r. 22 sierpnia 2013 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 213 r. 22 sierpnia 213 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2014 r. 21 sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2014 r. 21 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 214 r. 21 sierpnia 214 r. Kluczowe parametry finansowe za I półrocze 214 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 214 r. [mln zł] H1 214 Przychody ze sprzedaży 9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2017 r. 11 maja 2017 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2017 r. 11 maja 2017 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I kwartał 217 r. 11 maja 217 r. 2 z 4 2 28 lutego Wypowiedzenie przez TAURON Sprzedaż długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów 1 marca Podpisanie aneksu z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2014 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za 214 r. 12 marca 215 Kluczowe parametry finansowe za 214 r. Wyniki Grupy TAURON za 214 r. [mln zł] 214 r. Przychody ze sprzedaży 18 441 (-3,6% r/r) EBITDA 3 627 (-,9% r/r)

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r.

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r. kosztowej w Grupie TAURON 15 stycznia 2013 r. Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności Ponad 90% Obszary Dystrybucji i Wytwarzania Około 50% Obszar Dystrybucji Największe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r.

Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. Wyniki finansowe za I półrocze 212 r. 23 sierpnia 212 r. 23 sierpnia 212 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I półrocze 2016 r. 18 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I półrocze 2016 r. 18 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 216 r. 18 sierpnia 216 r. Kluczowe parametry za I półrocze 216 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 216 r. [mln zł] H1 216 / H1 215 Przychody ze sprzedaży 8

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2016 r. 12 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2016 r. 12 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I kwartał 216 r. 12 maja 216 r. Kluczowe parametry za I kwartał 216 r. Wyniki Grupy TAURON za I kwartał 216 r. [mln zł] Q1 216/Q1 215 Przychody ze sprzedaży 4 647 (3%)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 r. 15 marca 2013 r.

Wyniki finansowe za 2012 r. 15 marca 2013 r. Wyniki finansowe za 212 r. 15 marca 213 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

18 sierpnia 2011 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 2011 r.

18 sierpnia 2011 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 2011 r. 18 sierpnia 211 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 211 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy TAURON I kwartał 2013 r. 9 maja 2013 r.

Prezentacja wynikowa Grupy TAURON I kwartał 2013 r. 9 maja 2013 r. Prezentacja wynikowa Grupy TAURON I kwartał 213 r. 9 maja 213 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I-III kwartał 2012 r. 13 listopada 2012 r.

Wyniki finansowe za I-III kwartał 2012 r. 13 listopada 2012 r. Wyniki finansowe za I-III kwartał 212 r. 13 listopada 212 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2015 r. 14 maja 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2015 r. 14 maja 2015 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I kwartał 2015 r. 14 maja 2015 r. Kluczowe parametry finansowe za I kwartał 2015 r. Wyniki Grupy TAURON za I kwartał 2015 r. [mln zł] I kwartał 2015 r. Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

9 listopada 2011 r. Wyniki Grupy TAURON za I-III kwartał 2011 r.

9 listopada 2011 r. Wyniki Grupy TAURON za I-III kwartał 2011 r. 9 listopada 211 r. Wyniki Grupy TAURON za I-III kwartał 211 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

10 maja 2012 r. Wyniki Grupy TAURON za I kwartał 2012 r.

10 maja 2012 r. Wyniki Grupy TAURON za I kwartał 2012 r. 1 maja 212 r. Wyniki Grupy TAURON za I kwartał 212 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za 2015 r. 10 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za 2015 r. 10 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2015 r. 10 marca 2016 r. Kluczowe parametry finansowe za 2015 r. Wyniki Grupy TAURON za 2015 r. [mln zł] Przychody ze sprzedaży 18 375-1,1% r/r EBITDA 3 523-4,6% r/r Wynik

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 3 kwartały roku 7 listopada r. Podsumowanie 3 kwartału 3 kwartał 9 miesięcy Przychody ze sprzedaży 2 506 mln zł (-9% r/r) 7 792 mln zł (-9% r/r) EBITDA 551 mln zł (+51%)

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 kwartał 2015 roku 13 maja 2015 roku Podsumowanie 1 kwartału 2015 roku EBITDA 691 mln zł (+7% r/r) Marża EBITDA 24% ( 1 p.p.) Zysk netto Grupy 355 mln zł (+13% r/r) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za I kwartał 2017 roku 10 maja 2017 roku Kluczowy udział Segmentu Dystrybucja w wynikach Grupy ENERGA 1. Stabilne wyniki Segmentu Dystrybucja przy trudniejszej sytuacji w

Bardziej szczegółowo

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok 21 marzec 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok Grupa ZE PAK Podsumowanie 2015 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2015 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej: 14,9 (1)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku 12 maja 2014 EBITDA Grupy ENERGA Wykres obrazuje udział poszczególnych segmentów biznesowych w skorygowanej EBITDA Grupy w I kw. 2014 r. 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Enea zmienia się dla Klienta

Grupa Enea zmienia się dla Klienta Grupa Enea zmienia się dla Klienta IQ 2015 Warszawa, 15 maja 2015 r. Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IQ 2015 Grupa Enea inwestuje i rozwija się dla Klienta 2

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA

Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA Wyniki finansowe za 12 miesięcy roku 15 marca 2016 roku Dobre wyniki wszystkich Segmentów Grupy ENERGA 1. Systematyczna poprawa wyniku w kluczowym Segmencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 półrocze 2014 roku 13 sierpnia 2014 r. Podsumowanie 2 kwartału i 1 półrocza 2014 2 kwartał 2014 1 półrocze 2014 Przychody ze sprzedaży 2 539 mln zł (-11% r/r) 5 287 mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za I półrocze roku 11 sierpnia roku Dystrybucja utrzymała wyniki operacyjne Grupy ENERGA 1. Stabilne wyniki Segmentu Dystrybucji przy trudniejszej sytuacji w Segmencie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii IIQ, IH 2014 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Grzegorz Kinelski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Dalida Gepfert Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Paweł

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku 31 sierpnia 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 6M 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 6M 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013 Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q213 14 listopada 213 Czynniki wpływające na wynik finansowy Średni kurs USD i EUR wobec PLN Notowania ropy naftowej 4,5 PLN 45 PLN/boe 4 3,5 3 4,14 3,31 4,25 3,21 4 35

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. Główne wydarzenia Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa ENERGA wyniki 2013

Grupa ENERGA wyniki 2013 Grupa ENERGA wyniki 2013 10 marca 2014 Grupa ENERGA Wykres obrazuje kontrybucję poszczególnych segmentów biznesowych do skorygowanej EBITDA Grupy w 2013 r. 2 Podsumowanie roku 2013 Zysk jednostkowy netto

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 216 roku 12 sierpnia 216 r. Wyniki segmentów PiW i OiM pod presją cen paliw. Znaczący udział Dystrybucji w EBITDA. Kontrybucja segmentów na EBITDA GK PGNiG EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Autor: Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A. 21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 1Q maja 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 1Q maja 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 1Q215 8 maja 215r. Podstawowe wyniki finansowe 1Q215 (m PLN) 1Q214 1Q215 % Przychody ze sprzedaży 9 535 12 495 31% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (7 354) (1 169) 38%

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK. 26 maja 2015 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK. 26 maja 2015 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK 26 maja 2015 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3. INWESTYCJE: DeSOx, DeNOx 4. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA 2014 R. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 Program Poprawy Efektywności w Grupie TAURON na lata 2016-2018 Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 9 marca 2016 r. Dotychczasowe programy poprawy efektywności w Grupie TAURON Oszczędności o ok. 300

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za marca 2014 r.

Wyniki finansowe GK PGNiG za marca 2014 r. Wyniki finansowe GK PGNiG za 213 5 marca 214 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Stabilny średni kurs USD i EUR wobec PLN 4,5 PLN Niższe notowania ropy naftowej 45 PLN/boe 4, 3,5 3, 4,11 3,18 4,19

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 216 roku 13 maja 216 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'1 2Q'1

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA 2015 R. ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym 15-maj 25-maj 04-cze 14-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013 Avg m-c 2013 210 200 190 Notowania kontraktów forward dla produktu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 19-kwi 26-kwi 03-maj Ceny energii elektrycznej 10-maj 17-maj 29 gru 11 sty 24 sty 6 lut 19 lut 4 mar 17 mar 30 mar 12 kwi 25 kwi 8 maj 21 maj 220 180 140 PLN/MWh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r.

Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r. Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r. Sierpień 2013 Paliwa z Biomasy Odnawialna Energia Wiatru Outsourcing Przemysłowy Plan Prezentacji Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w fazie developmentu

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2013. 15 maja 2014 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2013. 15 maja 2014 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2013 15 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3. INWESTYCJE: DeSOx, DeNOx 4. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Wzrost mimo zmieniających się warunków. Wyniki finansowe rok 2012 i IV kwartał 2012 r. 14 marca 2013 r.

Wzrost mimo zmieniających się warunków. Wyniki finansowe rok 2012 i IV kwartał 2012 r. 14 marca 2013 r. Wzrost mimo zmieniających się warunków Wyniki finansowe rok 20 i IV kwartał 20 r. 14 marca 2013 r. Główne osiągnięcia Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 PGE pozostaje jedną z najstabilniejszych firm energetycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(D)k Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG Wysogotowo, 21 marca 2013 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG W 2012 roku na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG zdecydowany wpływ miało wiele zdarzeń jednorazowych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo