Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2013 r. 14 listopada 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2013 r. 14 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 213 r. 14 listopada 213 r.

2 Kluczowe parametry finansowe Wyniki Grupy TAURON [] I-III kw. 213 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży (-22% r/r) (-23% r/r) EBITDA (-3% r/r) 944 (-6% r/r) Zysk netto (-5% r/r) 37 (-16% r/r) CAPEX (+18% r/r) 1 18 (+32% r/r) Dług netto/ebitda 1,19-1,19 - Wyniki wybranych segmentów I-III kw. 213 [] Dystrybucja Sprzedaż Wydobycie Wytwarzanie Przychody segmentu EBITDA Zysk netto (262) CAPEX

3 Podsumowanie III kwartału 213 r. Przedłużenie do 31 grudnia 213 r. terminu związania ofertą złożoną przez konsorcjum RAFAKO S.A. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. w ramach postępowania przetargowego na wybór wykonawcy bloku o mocy 91 MW w Elektrowni Jaworzno III Wzrost zużycia energii elektrycznej r/r w Polsce w III kwartale 213 r. o 2,1% Uruchomienie farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82 MW Uruchomienie farmy wiatrowej Wicko o mocy 4 MW Unieważnienie przetargu na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 135 MW e / 9 MW t w Katowicach (TAURON Ciepło) Podpisanie umowy z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł Podpisanie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczących programu emisji obligacji długoterminowych TAURON Polska Energia S.A. do kwoty 1 mld zł Negatywne Ostateczne rozliczenie programu rekompensat KDT. Łączny wpływ gotówki do TAURON w związku z rozliczeniem KDT to ok. 477 Historyczne minima cenowe kontraktów terminowych z dostawą w 214 r. (Base Y-14) ok. 145 zł/mwh. Do końca III kwartału 213 r. ceny powróciły do poziomu ok. 155 zł/mwh Spadek o 4,55% cen sprzedaży energii na II półrocze 213 r. dla odbiorców w taryfie G 3

4 Wicko Farmy wiatrowe Wicko i Marszewo Marszewo Wicko (woj. pomorskie) Marszewo (woj. pomorskie) Moc 4 MW Moc 82 MW Liczba turbin 2 Liczba turbin 41 Model turbin Vestas V9, średnica 9 m Model turbin Vestas V8, średnica 8 m Vestas V9, średnica 9 m Moc turbiny 2 MW Moc turbiny 2 MW Planowany poziom produkcji: ok. 87 GWh/rok Planowany poziom produkcji: ok. 18 GWh/rok 4

5 Blok 5 Mw e /16 MW t w Bielsku-Białej Bielsko-Biała (woj. śląskie) Paliwo podstawowe Moc bloku brutto węgiel kamienny 5,82 MW e Sprawność wytwarzania Zwiększona o ok. 26% Emisja CO 2 Zmniejszona o ok. 25% Moc członu ciepłowniczego Sprawność przemiany w energię i ciepło 16 MW t 89,6% (brutto) Emisja pyłu Emisja SO 2 Zmniejszona ponad 17-krotnie Zmniejszona 1-krotnie Realizacja projektu Emisja NO x Zmniejszona 3-krotnie 5

6 I kw.'11 II kw.'11 III kw.'11 IV kw.'11 I kw.'12 II kw.'12 III kw.'12 IV kw.'12 I kw.'13 II kw.'13 III kw.'13 IV kw.'13 I kw.'11 II kw.'11 III kw.'11 IV kw.'11 I kw.'12 II kw.'12 III kw.'12 IV kw.'12 I kw.'13 II kw.'13 III kw.'13 IV kw.'13 Sytuacja makroekonomiczna i rynkowa PKB Wzrost PKB Polski* oraz indeksu PMI dla przemysłu PMI Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i zużycia energii elektrycznej (zmiana r/r)* 5% 4% 3% 2% 1% % +1,2 p.p % 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% +2,9 p.p. wzrost PKB prognoza wzrostu PKB PMI dla przemysłu wzrost produkcji sprzedanej zmiana krajowego zużycia energii prognoza wzrostu produkcji sprzedanej zł Notowania rocznych kontraktów BASE na TGE BASE_Y-13 BASE_Y-14 BASE_Y Średnia cena ważona wolumenem obrotu (TGE): 145 BASE_Y_13: 185,8 zł/mwh; Wolumen (TWh): 66,4 TWh BASE_Y_14: 157, zł/mwh Wolumen (TWh): 87,5 TWh BASE_Y_15: 161,4 zł/mwh Wolumen (TWh): 12,2 TWh TWh Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce [TWh] +1,4% 118, 119,8 9,61-5,4% +24,5% 9,9 4,61 5,73 42,2 +,6% 42,29 +1,3% 61,8 62,63 I-III kw. 212 I-III kw. 213 pozostałe odnawialne źródła energii el. cieplne na węgiel brunatny el. cieplne na węgiel kamienny * Źródło: GUS, IBnGR (prognozy), PSE 6

7 Kluczowe dane operacyjne za III kw. 213 mln Mg 2, Produkcja i sprzedaż węgla [mln ton] TWh 6 Wytwarzanie energii elektrycznej [TWh] i ciepła [PJ] PJ 3 1,5,49 5 4,28,32 2,5 2 1,,5-17,1% 3 +22,1% 1,5,5 1, 1,52,83 1,26 +2,% -17,% 2 1 4,57,95 4,21 1,16 +14,3% -7,9% 1,5, III kw. 212 III kw. 213 III kw. 212 III kw. 213 sprzedaż węgla do Grupy sprzedaż węgla poza Grupę węgiel handlowy energia elektr. energia elektr. - OZE ciepło TWh 14 Dystrybucja energii elektrycznej [TWh] i liczba klientów [tys.] klienci 5 4 Sprzedaż energii elektrycznej [TWh] TWh ,54 11, III kw. 212 III kw tys. +1,7% ,66 9,86 III kw. 212 III kw ,5% dystrybucja energii elektr. liczba klientów sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 7

8 Kluczowe dane operacyjne w I-III kw. 213 mln Mg 5, Produkcja i sprzedaż węgla [mln ton] TWh 16 Wytwarzanie energii elektrycznej [TWh] i ciepła [PJ] PJ 12 4, 3, 2, 1,, 1,22 1,41 4,9 4,26 2,74 2,88 I-III kw. 212 I-III kw ,2% +15,6% +5,1% ,92,92 13,17 1,68 13,36 1,59 I-III kw. 212 I-III kw ,8%,% +1,4% sprzedaż węgla do Grupy sprzedaż węgla poza Grupę węgiel handlowy energia elektr. energia elektr. - OZE ciepło TWh Dystrybucja energii elektrycznej [TWh] i liczba klientów [tys.] klienci 5 4 Sprzedaż energii elektrycznej [TWh] TWh ,72 35, I-III kw. 212 I-III kw tys. 5 25,% ,37 3,71 I-III kw. 212 I-III kw ,% dystrybucja energii elektr. liczba klientów sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 8

9 Podstawowe dane finansowe za III kw. 213 Przychody ze sprzedaży [] Zysk netto [] , ,1 3 85, , , 2 691,9-26,5% -1,8% -3,1% 442,8 37,2-16,4% III 3Q kw. 212 III kw. 3Q 213 III kw. 212 III kw. 213 energia elektr. usługi dystrybucyjne i handlowe pozostałe przychody EBITDA III kw. 212 [] EBITDA III kw. 213 [] , 845,4 +15,% 972, +18,9 +8,7 944, , EBITDA raportowana Przychody z tytułu rekompensaty (KDT) EBITDA porównywalna EBITDA porównywalna Przychody z tytułu rekompensat KDT (korekta rozl. końcowe) Odpis aktualizujący wartość aktywów EBITDA raportowana 9

10 Podstawowe dane finansowe w I-III kw. 213 Przychody ze sprzedaży [] Zysk netto [] , , , , , ,4-22,% -2,7% -29,% 1 333,1 1 26,7-5,4% I-III 1H kw I-III kw. 1H 213 I-III kw. 212 I-III kw. 213 energia elektr. usługi dystrybucyjne i handlowe pozostałe przychody ,3 EBITDA I-III kw. 212 [] 2 65, +24,6% 3 32,8 EBITDA I-III kw. 213 [] +18,9 +42,3 +245, , , EBITDA raportowana Przychody z tytułu rekompensaty (KDT) EBITDA porównywalna EBITDA porównywalna Przychody z tytułu rekompensat KDT (korekta rozl. końcowe) Odpis aktualizujący wartość zapasów Odpis aktualizujący wartość aktywów EBITDA raportowana 1

11 EBITDA za III kw ,6% EBIT Amortyzacja ,9% 1 2 8,9% 7,5% 17,5% 59,8% 41,3% 3,5% 27,1% 11,8% - 2,8% EBITDA III kw. 212 Wydobycie Wytwarzanie Ciepło OZE Dystrybucja Sprzedaż Obsługa klienta Pozostałe Pozycje nieprzypisane EBITDA III kw. 213 Najważniejsze czynniki wpływające na wynik EBITDA: Segment Wydobycie spadek cen węgla na rynku Segment Wytwarzanie brak przychodów z rekompensaty KDT, odpis aktualizujący aktywa oraz niższe ceny energii na rynku hurtowym Segment Dystrybucja spadek jednostkowego kosztu zakupu usług dystrybucyjnych (niższe opłaty przesyłowe, niższy koszt zakupu energii na różnicę bilansową) Segment Sprzedaż: spadek kosztów obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów (znaczny spadek cen rynkowych zielonych certyfikatów) brak obowiązku umarzania praw majątkowych z kogeneracji utrzymujący się wysoki spread między cenami energii na rynku detalicznym i hurtowym 11

12 Struktura kosztów rodzajowych w III kw. 213 Struktura kosztów rodzajowych 1% III kw % 26% 26% 5% 25% 1% 2 69,1-6,4% III kw % 23% 26% 7% 24% 1% 2 441,4 % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 1% Amortyzacja i odpisy aktualiz. ŚT i WN Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Koszty świadczeń pracowniczych Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności Pozostałe koszty rodzajowe Spadek kosztów w III kwartale 213 r. dotyczy głównie: zużycia materiałów (niższe koszty paliw) usług obcych w tym usług dystrybucyjnych i przesyłowych (obniżenie r/r opłaty przesyłowej OSP) kosztów świadczeń pracowniczych głównie efekt wdrożonych programów PDO i niższego stanu zatrudnienia Struktura kosztów: W III kwartale 213 r.: koszty zmienne (bez wartości sprzedanych towarów i materiałów) ok. 41%, koszty stałe ok. 59% W III kwartale 212 r.: koszty zmienne ok. 4%, koszty stałe ok. 6% W III kwartale 213 r. struktura kosztów nie odbiegała od struktury w analogicznym okresie 212 r., przy spadku w bieżącym okresie zarówno poziomu kosztów stałych, jak i zmiennych 12

13 Struktura kosztów rodzajowych w I-III kw. 213 Struktura kosztów rodzajowych 1,1% I-III kw % 23% 24% 7% 25%,3% 7 773,3 +1,1% I-III kw % 26% 25% 6% 26%,5% 7 685,3,9% % 2% 4% 6% 8% 1% 12% Amortyzacja i odpisy aktualiz. ŚT i WN Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Koszty świadczeń pracowniczych Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności Pozostałe koszty rodzajowe Wzrost kosztów w okresie I-III kwartałów 213 r. dotyczy głównie: amortyzacji (w tym odpis aktualizujący aktywa wytwórcze o wartość ok. 237 ) podatków i opłat koszty utworzonej rezerwy na uprawnienia do emisji CO 2 Spadek kosztów w okresie I-III kwartałów 213 r. dotyczy głównie: usług obcych w tym usług dystrybucyjnych i przesyłowych (obniżenie r/r opłaty przesyłowej OSP) zużycia materiałów i energii dzięki niższym kosztom paliw kosztów świadczeń pracowniczych głównie efekt wdrożonych programów PDO i niższego stanu zatrudnienia Struktura kosztów: w okresie I-III kwartałów 213 r.: koszty zmienne (bez wartości sprzedanych towarów i materiałów) ok. 37%, koszty stałe ok. 63% w okresie I-III kwartałów 212 r.: koszty zmienne ok. 42%, koszty stałe ok. 58% Zmiana struktury spowodowana przez: Segmenty Wytwarzanie i Ciepło: zmniejszenie kosztów zmiennych (niższe koszty paliw), ujęcie odpisu aktualizującego aktywa wytwórcze (w kosztach stałych) Segment Dystrybucja: niższe koszty opłaty przesyłowej 13

14 Segment Dystrybucja kluczowe elementy Dystrybucja energii elektrycznej [GWh] w I-III kw. 212 Dystrybucja energii elektrycznej [GWh] w I-III kw Grupa A Grupa A Grupa B Grupa B Grupa C Grupa C2 Grupa C1+R+D Grupa C1+R+D Grupa G Grupa G Dystrybucja energii elektrycznej [GWh] w III kw. 212 Dystrybucja energii elektrycznej [GWh] w III kw Grupa A Grupa A Grupa B Grupa B Grupa C Grupa C2 Grupa C1+R+D Grupa C1+R+D 61 Grupa G 626 Grupa G Dane dotyczą dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych 14

15 Zadłużenie i finansowanie Zapadalność długu Grupy TAURON [] Struktura zadłużenia długoterminowego Grupy TAURON [] obligacje % % kredyty z EBI pożyczki preferencyjne z NFOŚiGW/WFOSiGW % 68 1% pozostałe kredyty i pożyczki obligacje kredyty i pożyczki zadłużenie długoterminowe na dzień 3 września 213 r.: wskaźnik dług netto / EBITDA: 1,19 (w stosunku do 1,18 na koniec 212 r.) średnioważona zapadalność długu wg stanu na 3 września 213 r.: bez uwzględnienia obligacji BGK 42 miesiące z uwzględnieniem obligacji BGK 55 miesięcy dług denominowany w EUR stanowi,6% długu ogółem struktura długu ze względu na stopę oprocentowania: 24% stała stopa procentowa, tj. kwota % zmienna stopa procentowa, tj. kwota 4 413, w tym: - kwota niezabezpieczona kwota zabezpieczona 3 44 Kwoty dostępnego finansowania Grupy TAURON [] % % 1 25% obligacje obejmowane przez konsorcjum banków obligacje BGK cashpooling 15

16 CAPEX Inwestycja Typ Udział TAURON Moc (MW t ) Moc (MW e ) Zaawansowanie Elektrownia Jaworzno III blok węglowy 1% 91 Główne inwestycje realizowane w okresie I-III kw. 213 r.: Segment Dystrybucja budowa nowych przyłączy (347 ) oraz modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego (747 ) Segment OZE budowa farm wiatrowych Marszewo i Wicko (37 ) Segment Wytwarzanie budowa nowych mocy wytwórczych (11 ) oraz budowa instalacji do obniżenia emisji NOx (156 ) Segment Wydobycie budowa podziemnych wyrobisk oraz zakup urządzeń (171 ) Trwają przygotowania do podpisania kontraktu z konsorcjum RAFAKO S.A. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Planowany termin zakończenia: 218 r. Elektrownia Stalowa Wola blok parowo-gazowy 5% Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia: 215 r. ZW Tychy blok kogeneracyjny 1% 86 5 ZW Nowa turbogenerator TG 5 1% 5 Elektrownia Jaworzno III Modernizacja 6 kotłów 1% Elektrownia Łaziska modernizacja 4 kotłów 1% Wicko farma wiatrowa 1% 4 Inwestycja zakończona Marszewo farma wiatrowa 1% 82 Inwestycja zakończona Podpisano kontrakt z generalnym wykonawcą Elektrobudowa S.A. Planowany termin zakończenia: 216 r. Podpisano kontrakt z generalnym wykonawcą Control Process S.A. Planowany termin zakończenia: 215 r. Trwają prace modernizacyjne. Zakończono prace na trzech blokach. Planowany termin zakończenia: 216 r. Trwają prace modernizacyjne. Zakończono prace na dwóch blokach. Planowany termin zakończenia: 215 r. Elektrownia Blachownia blok parowo-gazowy 5% 85 Trwają prace w zakresie optymalizacji projektu ZW Katowice blok parowo-gazowy 1% Przetarg unieważniono. Podjęto działania mające na celu rezygnację z projektu Razem Nakłady inwestycyjne wg segmentów [] ,4% I-III kw. 212 I-III kw Sprzedaż i pozostałe Dystrybucja OZE Ciepło Wytwarzanie Wydobycie 16

17 Program oszczędności OPEX Segment Oszczędności zrealizowane za 3 kwartały 213 r. Oszczędności zaplanowane na lata Dystrybucja % % realizacji Główne inicjatywy Wdrożenie docelowego modelu biznesowego, eliminacja dublujących się funkcji Zmiana zasad kwalifikowania wydatków do nakładów lub kosztów Optymalizacja różnicy bilansowej Optymalizacja procesów IT Integracja funkcji biznesowych w obszarze serwisu Optymalizacja usług obcych Wytwarzanie (w tym OZE) % Restrukturyzacja zatrudnienia i optymalizacja procesów Ograniczenie remontów dla najmniej efektywnych jednostek Optymalizacja kosztów ogólnozakładowych Outsourcing części funkcji, głównie w obszarze remontów Poprawa sprawności urządzeń, optymalizacja wolumenu produkcji oraz kosztów operacyjnych w elektrowniach wodnych Obniżenie kosztów serwisu i utrzymania ruchu farmy wiatrowej Ciepło % Wydobycie % Razem % Restrukturyzacja zatrudnienia Ograniczenie strat sprężonego powietrza Restrukturyzacja majątku Optymalizacja kosztów usług obcych Optymalizacja polityki zakupowej Budowa instalacji wytwarzania azotu Rozbudowa stacji odwadniania mułów Uzdatnianie wody pitnej Aukcje elektroniczne w zamówieniach publicznych Stosowanie wykładki mechanicznej przy drążeniu wyrobisk W I-III kw. 213 r. do programu dobrowolnych odejść (PDO) przystąpiły 262 osoby. W tym okresie rozwiązano umowę o pracę z 557 osobami (razem 3 51 osób od początku uruchomienia PDO w 21 r.). Oszczędności wynikające z ograniczenia zatrudnienia, pomniejszone o koszty poniesione na ich uzyskanie, ujęto w kwotach zaprezentowanych w poszczególnych segmentach. Nie przewiduje się zagrożenia realizacji planu na 213 r. Struktura oszczędności za I-III kw. 213 r.: 59% przypada na restrukturyzację zatrudnienia, 41% przypada na pozostałe inicjatywy Szacowana struktura oszczędności w perspektywie : 73% przypada na restrukturyzację zatrudnienia, 27% przypada na pozostałe inicjatywy 17

18 Podsumowanie kluczowe czynniki Szacowany spadek WACC na 214 r. do poziomu 7,2-7,3% Wprowadzenie mechanizmów rynku mocy: - od 214 r. rezerwa operacyjna - od 216 r. interwencyjna rezerwa zimna Znaczący spadek rynkowych cen energii Szansa na obniżenie cen węgla kamiennego w dostawach na rok 214 Pozostałe Zamiar pozyskania finansowania dłużnego z rynku w 214 r. (pod warunkiem podpisania kontraktu na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno III) Podpisanie kontraktu na budowę bloku o mocy 91 MW w Elektrowni Jaworzno III 18

19 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez TAURON Polska Energia S.A. ( Spółka ). Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Odbiorcy niniejszej prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki i potencjalnych wyników Spółki w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji. W zakresie, w jakim niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a w szczególności słowa projektowany, planowany, przewidywany i podobne wyrażenia (łącznie z ich zaprzeczeniami), stwierdzenia te wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, których skutkiem może być to, że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, działania i osiągnięcia Spółki albo wyniki branży będą istotnie różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników, działań lub osiągnięć wyrażonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ani Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie są zobowiązane zapewnić odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszej prezentacji. 19

20 Dziękujemy Q&A Biuro Relacji Inwestorskich Marcin Lauer tel Paweł Gaworzyński tel Magdalena Wilczek tel

21 Segment Wydobycie 5 427,9 Dane finansowe [] ,7 EBIT bridge [] -95,% 4 344, , , 1 12,6 86,7 3,6 4,3 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT EBIT III kw. 212 Wolumen sprzedaży węgla Cena sprzedaży węgla -38,3 Jedn. koszt własny sprzedanego węgla -3,4 4,3 Pozostałe przychody/koszty EBIT III kw. 213 niższa średnia cena sprzedaży węgla, głównie spadek ceny miałów sprzedawanych wewnątrz Grupy spadek wolumenu sprzedaży węgla (-11,3% Q/Q) jako konsekwencja spadku produkcji (-17,1% Q/Q) koszty wytworzenia węgla na poziomie analogicznego okresu ubiegłego roku w odniesieniu do niższej sprzedaży wzrost kosztów w przeliczeniu na tonę sprzedanego węgla mln t 2, 1,5 1,,5, Produkcja węgla handlowego [mln ton] 1,52 1,48 1,52 1,48 1,36 1,21 1,26 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

22 Segment Wytwarzanie (źródła konwencjonalne) ,1 Dane finansowe [] 1 89, ,2 EBIT bridge [] ,6 96,2 82,2-35,1 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT EBIT 3Q ,5 Przychody z tyt. rekompensaty KDT -23,3 Wolumen sprzedaży energii z wł. prod. -45,7 Cena sprzedaży energii 7,6 Jednostkowy koszt zmienny energii el. 24, 46,9 Marża na obrocie energią el. -29,5 -,8-35,1 Koszty CO2 Koszty stałe Pozostałe EBIT 3Q 213 brak przychodów z KDT (w III kw. 212: 154,6 mln zł. Jednocześnie w III kw. 213, w związku z decyzją Prezesa URE odnośnie wysokości korekty końcowej kosztów osieroconych, rozpoznano korektę przychodów na kwotę 18,9 ) spadek wolumenu i ceny sprzedaży energii elektrycznej TWh ,52 3,88 Produkcja energii elektrycznej [TWh] 4,56 4,64 4,69 4,16 4,15 ujęcie kosztów rezerwy na niedobór uprawnień CO 2 pozytywny wpływ pozostałych czynników operacyjnych (marża na obrocie energią elektryczną, jednostkowy koszt zmienny wytwarzania i koszty stałe) 2 1 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

23 Segment Odnawialne Źródła Energii (OZE) Dane finansowe [] 37,4 36, EBIT bridge [] +5,7% 7, ,5 21,8 12,2 12, ,2,9 12,2 12,9-12,6 -,7 5 5 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT EBIT III kw. 212 Wolumen - elektrownie wodne Wolumen - farmy wiatrowe Cena sprzedaży certyfikatów Koszty stałe Pozostałe EBIT III kw. 213 TWh,2 Produkcja energii elektrycznej [TWh] wyższa produkcja el. wodnych (korzystne warunki hydrologiczne) wyższa produkcja farm wiatrowych (rozruch FW Wicko i Marszewo) niższa cena sprzedaży zielonych certyfikatów,16,12,8,4,15,14,8,9,12,16,14, I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

24 Segment Ciepło Dane finansowe [] EBIT bridge [] ,6 222, ,1 -,9 12, ,3 5,3 1 6, ,4-7,8 39, 12,7 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT ,8 EBIT III kw. 212 Wolumen dystrybucjiwolumen sprzedaży ciepła energii -4,3 Cena sprzedaży energii Jednostkowe koszty zmienne wytwarzania Saldo pozostałej działalności operacyjnej Pozostałe EBIT III kw. 213 wyższy wolumen dystrybucji ciepła i sprzedaży energii niższe ceny sprzedaży energii niższe jednostkowe koszty zmienne wytwarzania (spadek cen paliw) wyższe saldo pozostałej działalności operacyjnej (głównie ze względu na istotnie wyższe koszty rezerw na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w III kw. 212) PJ Produkcja ciepła w segmencie [PJ] 3,88 4, 3,5,94 1,5,5,58 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

25 Segment Dystrybucja Dane finansowe [] 1 463, , ,6-22,3 13,5 EBIT bridge [] +14,4% -1,4-2,7-14,3 77,6-1,7-2,8 365, ,4 319,6 593,9 365,5 2 1 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT EBIT III kw. 212 Cena sprzedaży usługi dystrybucyjnej Wolumen sprzedaży usługi dystrybucyjnej Opłaty przyłączeniowe Pozostałe przychody związane z działalnością dystrybucyjną Cena zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej Cena zakupu usługi dystrybucyjnej / przesyłowej Koszty stałe Pozostałe czynniki EBIT III kw. 213 obniżenie ceny sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych obniżenie opłaty przejściowej na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego wzrost ceny zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej oraz kosztów stałych w zakresie kupowanej usługi dotyczącej obsługi klienta klienci Liczba klientów [tys.] I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

26 Segment Sprzedaż ,8 Dane finansowe [] 4 37, EBIT bridge [] +58,7% 68,2 8,4 142, ,1 89,8 151,4 142,5 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT ,8 EBIT III kw ,4 Wolumen sprzedaży energii -5,1 Cena energii (z akcyzą) -46,7 Wzrost obowiązku PM zielonych, fioletowych, białych 59,4 Cena PM zielonych, fioletowych, białych Brak obowiązku PM czerwonych i żółtych Pozostałe czynniki EBIT III kw. 213 niższy wolumen sprzedaży energii, w szczególności do klientów w grupach A i B (w spółkach TS i TS GZE), częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży do klientów strategicznych TAURON wzrost poziomu obowiązku umarzania zielonych i fioletowych certyfikatów, obowiązek umarzania białych certyfikatów spadek cen zielonych certyfikatów brak regulacji prawnych w zakresie obowiązku umarzania czerwonych i żółtych certyfikatów TWh Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej [TWh] 11,89 11,38 1,81 1,66 1,93 9,92 9,86 I kw. 212 II kw. 212 III kw. 212 IV kw. 212 I kw. 213 II kw. 213 III kw

27 Segment Obsługa Klienta Dane finansowe [] 139,8 7 6 EBIT bridge [] +3% 37, ,9 11,2 8,2 37,9 32,8 III kw. 212 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT ,2-2,2 19, EBIT 3Q 212 Przychody CUW OK Przychody CUW R i CUW HR Przychody CUW IT -3,3 Koszty świadczonych usług,4 Pozostałe przychody/koszty 32,8 EBIT 3Q 213 Struktura sprzedaży III kw. 213 [] wzrost przychodów w ramach Grupy wynikający z rozszerzenia zakresu świadczonych usług, w wyniku centralizacji funkcji wsparcia i migracji zasobów z pozostałych spółek Grupy TAURON wzrost kosztów spowodowany powyższymi czynnikami (wzrost stanu zatrudnienia o 794 osób) 64,6 49,5 usługi obsługi klienta usługi informatyczne usługi finansowe, księgowe i kadrowe pozostałe produkty i usługi 1,3 24,4 27

28 Trendy cenowe na rynku energii elektrycznej Energia elektryczna Platformy: TGE, TFS, GFI, GPW-POEE 212 r. 213 r. (do lipca 213 r.) 213/212 Cena PLN/MWh Wolumen GWh Cena PLN/MWh Wolumen GWh Cena % Wolumen % Forward BASE (Y+Q+M) 2, , ,5% +,2% Forward PEAK (Y+Q+M) 225, , ,3% - 14,1% Forward (średnia ważona) 22, , ,8% - 1,4% SPOT (TGE+GPW-POEE) 173, , (Prognoza) 2 5 (Prognoza) - 9,% +,5% Średnia ważona razem 199, , ,% - 1,2% Uprawnienia do emisji CO 2 (EUE/t) Ankieta analityków rynku CO 2 * Cena (EUR/t) Rodzaj certyfikatu Prawa majątkowe (PLN/MWh) Ceny rynkowe (średnia w lipcu 213 r.) Opłata zastępcza i obowiązek za 213 r.) Średnia w 213 r. 4,5 5,5 EUR/t OZE (zielony) 192,59 297,35 (12,%) Średnia w 214 r. 6, 8, EUR/t Kogeneracja węglowa (czerwony) Brak transakcji 29,84 (nie ogł.) Średnia w 215 r. 8, 1, EUR/t Kogeneracja gazowa (żółty) Kogeneracja gazowa (żółta) Brak transakcji Prognozowana przez TAURON średnia cena EUA w 213 r. 4,5 5, EUR/t Metan (fioletowy) Metan (fioletowa) 57,99 * Źródła: Deutsche Bank, Barclays Capital, Point Carbon 28

29 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów BASE na 213 r. 22 Y-13 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 191, Kwartalne 165, Miesięczne 155, RAZEM 185,

30 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów PEAK na 213 r. 255 Y-13 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 29, Kwartalne 183, Miesięczne 184, RAZEM 24,

31 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów BASE na 214 r. 18 Y-14 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 161, Kwartalne 153, Miesięczne 156, 22 RAZEM 161,

32 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów PEAK na 214 r Y-14 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 178, Kwartalne 185,3 16 Miesięczne RAZEM 178,

33 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów BASE na 215 r. 25 Y-15 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 162, Kwartalne Miesięczne RAZEM 162,

34 Cena [PLN/MWh] Notowania kontraktów PEAK na 215 r Y-15 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Roczne 184, Kwartalne Miesięczne RAZEM 184,

35 Pokrycie analityczne TAURON Instytucja Analityk Instytucja Analityk DB Securities Tomasz Krukowski Ipopema Securities Piotr Zielonka Dom Inwestycyjny BRE Banku Kamil Kliszcz Raiffeisen Centrobank Teresa Schinwald Dom Maklerski Banku Handlowego Piotr Dzięciołowski Renaissance Capital Vladimir Sklyar Dom Maklerski BZ WBK Paweł Puchalski Societe Generale Leszek Iwaszko Dom Maklerski PKO BP Stanisław Ozga UBS Investment Research Michał Potyra Erste Group Petr Bartek Patrick Hummel Espirito Santo Investment Poland Maciej Hebda Tomasz Walkowicz Goldman Sachs Fred Barasi UniCredit CAIB Flawiusz Pawluk HSBC Dmytro Konovalov WOOD & Company Bram Buring ING Securities Milena Olszewska 35

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r.

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r. kosztowej w Grupie TAURON 15 stycznia 2013 r. Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności Ponad 90% Obszary Dystrybucji i Wytwarzania Około 50% Obszar Dystrybucji Największe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy TAURON I kwartał 2013 r. 9 maja 2013 r.

Prezentacja wynikowa Grupy TAURON I kwartał 2013 r. 9 maja 2013 r. Prezentacja wynikowa Grupy TAURON I kwartał 213 r. 9 maja 213 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2015 r. 14 maja 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2015 r. 14 maja 2015 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I kwartał 2015 r. 14 maja 2015 r. Kluczowe parametry finansowe za I kwartał 2015 r. Wyniki Grupy TAURON za I kwartał 2015 r. [mln zł] I kwartał 2015 r. Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I-III kwartał 2012 r. 13 listopada 2012 r.

Wyniki finansowe za I-III kwartał 2012 r. 13 listopada 2012 r. Wyniki finansowe za I-III kwartał 212 r. 13 listopada 212 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 kwartał 2015 roku 13 maja 2015 roku Podsumowanie 1 kwartału 2015 roku EBITDA 691 mln zł (+7% r/r) Marża EBITDA 24% ( 1 p.p.) Zysk netto Grupy 355 mln zł (+13% r/r) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 półrocze 2014 roku 13 sierpnia 2014 r. Podsumowanie 2 kwartału i 1 półrocza 2014 2 kwartał 2014 1 półrocze 2014 Przychody ze sprzedaży 2 539 mln zł (-11% r/r) 5 287 mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Enea zmienia się dla Klienta

Grupa Enea zmienia się dla Klienta Grupa Enea zmienia się dla Klienta IQ 2015 Warszawa, 15 maja 2015 r. Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IQ 2015 Grupa Enea inwestuje i rozwija się dla Klienta 2

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii IIQ, IH 2014 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Grzegorz Kinelski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Dalida Gepfert Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Paweł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

Grupa ENERGA wyniki 2013

Grupa ENERGA wyniki 2013 Grupa ENERGA wyniki 2013 10 marca 2014 Grupa ENERGA Wykres obrazuje kontrybucję poszczególnych segmentów biznesowych do skorygowanej EBITDA Grupy w 2013 r. 2 Podsumowanie roku 2013 Zysk jednostkowy netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK. 26 maja 2015 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK. 26 maja 2015 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK 26 maja 2015 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3. INWESTYCJE: DeSOx, DeNOx 4. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA 2014 R. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 Program Poprawy Efektywności w Grupie TAURON na lata 2016-2018 Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 9 marca 2016 r. Dotychczasowe programy poprawy efektywności w Grupie TAURON Oszczędności o ok. 300

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r.

Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r. Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r. Sierpień 2013 Paliwa z Biomasy Odnawialna Energia Wiatru Outsourcing Przemysłowy Plan Prezentacji Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w fazie developmentu

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2013. 15 maja 2014 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2013. 15 maja 2014 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2013 15 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3. INWESTYCJE: DeSOx, DeNOx 4. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej

Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej IVQ 2014, 2014 Warszawa, 20 marca 2015 r. Zbudowaliśmy silną organizację zdolną do rywalizacji na konkurencyjnym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 12 miesięcy i IV kwartał 2013 r.

Wyniki za 12 miesięcy i IV kwartał 2013 r. Wyniki za 12 miesięcy i IV kwartał 2013 r. 11 luty 2014r. Paliwa z Biomasy Odnawialna Energia Wiatru Outsourcing Przemysłowy Plan Prezentacji Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w fazie developmentu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników finansowych IQ 2012 14 maja 2012

Podsumowanie wyników finansowych IQ 2012 14 maja 2012 Podsumowanie wyników finansowych IQ 14 maja Podsumowanie IQ Dobre wyniki GK ENEA po IQ r. Wyniki GK ENEA IQ r. vs. IQ 2011 r.: Przychody netto wzrost o 7,0% EBIT wzrost o 0,8% EBITDA wzrost o 11,4% Zysk

Bardziej szczegółowo

Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea

Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea IIQ, IH 2015 Warszawa, 28 sierpnia 2015 r. Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁKI Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO rachunku zysków lub strat oraz jednostkowego sprawozdania z innych całkowitych dochodów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku.

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Serwisy informacyjne poprzez różne media dostarczają nam informacji bieżących o cenach energii elektrycznej i wielu odbiorców zaczyna nurtować

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy TAURON za I kwartał 2012 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy TAURON za I kwartał 2012 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy TAURON za I kwartał 2012 roku 10 maja 2012 r. Spis treści TAURON Polska Energia S.A. 1. Organizacja Grupy Kapitałowej TAURON... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2013 roku 2 Zespół Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów 1. Przychody

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

TAURON (TPE) KUPUJ 5,0 PLN

TAURON (TPE) KUPUJ 5,0 PLN Wycena Cena bieżąca [PLN] 4,25 Cena docelowa [PLN] 5,00 Potencjał do wzrostu / spadku 17,6% Wycena DCF [PLN] 4,60 Wycena porównawcza [PLN] 5,30 Podstawowe dane Kapitalizacja [mln PLN] 7 448,3 Ilość akcji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1(w)k Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2012

PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 Spis treści Kluczowe wartości 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie 8 Kluczowe dane rynkowe 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu 10 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RE Giełda Energii. Wykład 4

RE Giełda Energii. Wykład 4 RE Giełda Energii Wykład 4 Rynek konkurencyjny i regulowany Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny Giełda Energii Rynek Bilansujący Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo