DEZYNFEKCJA RĄK Należy stosować środek dezynfekcyjny łagodny dla skóry, zawierający > 70% alkoholu (np. Skinman complete).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEZYNFEKCJA RĄK Należy stosować środek dezynfekcyjny łagodny dla skóry, zawierający > 70% alkoholu (np. Skinman complete)."

Transkrypt

1 DOKŁADNA DEZYNFEKCJA? NALEŻY WIEDZIEĆ, W JAKI SPOSÓB I JAKIM PREPARATEM! W jaki sposób przeprowadzić dokładną dezynfekcję? Ze względu na brak możliwości potwierdzenia skuteczności środka bezpośrednio przeciw norowirusom na drobnoustroju, konieczne jest zachowanie odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa podczas dezynfekcji rąk, i innych przedmiotów. Do dezynfekcji rąk odpowiednie są preparaty oparte na alkoholu (np. Skinman complete), które są łagodne dla skóry. Z reguły wyroby te powinny zawierać co najmniej 70% alkoholu. Podczas dezynfekcji rąk należy pamiętać, że do wywołania zakażenia wystarczy już 10 cząstek wirusa. Oczywiste jest, że sama dezynfekcja rąk nie zmniejszy na tyle liczby cząstek drobnoustroju. Należy więc podkreślić, że w przypadku osób stykających się z chorymi zakażonymi norowirusem zaleca się nawet dwukrotną dezynfekcję rąk odpowiednią ilością środka. Środek do dezynfekcji rąk powinien być łagodny dla skóry, ponieważ w higienie rąk stosowanie się do zaleceń odgrywa szczególnie ważną rolę. Doświadczenie pokazuje, że użytkownicy nie akceptują preparatów, które podrażniają skórę, nawet, jeśli potwierdzono ich skuteczność wirusobójczą. Tego typu preparaty mają ograniczone zastosowanie. Odpowiedni poziom higieny można zapewnić jedynie za pomocą niedrażniącego środka, co ułatwi częstą i dokładną dezynfekcję. Ważny element profilaktyki zakażeń stanowi także stosowanie jednorazowych rękawiczek. Według zaleceń RKI dezynfekcję powinno przeprowadzać się z zastosowaniem środków o wysokiej skuteczności przeciwwirusowej i z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa. Najważniejsze środki dezynfekcyjne spełniające te wytyczne zawierają aldehyd lub kwas nadoctowy. Preparaty takie jak: Incidin Rapid, Sekusept Pulver, Incidin Active, stanowią doskonałą ochronę przed norowirusami i znakomicie nadają się do dezynfekcji w ramach profilaktyki zakażeń lub w celu opanowania istniejących ognisk zakażenia. Ponadto, środki dezynfekcyjne skuteczne wobec wielu różnych wirusów należy stosować podczas reprocesowania narzędzi medycznych. Produkty oparte na kwasie nadoctowym, np. Sekusept aktiv i Sekusept Pulver lub aldehydach, np. Sekusept Forte i Seku Extra zapewniają doskonały poziom zabezpieczenia dla chorych oraz personelu szpitala. DEZYNFEKCJA RĄK Należy stosować środek dezynfekcyjny łagodny dla skóry, zawierający > 70% alkoholu (np. Skinman complete). DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Należy stosować środek wirusobójczy oparty na aldehydzie lub kwasie nadoctowym, np. Incidin Rapid, Incidin Active, Sekusept Pulver. DEZYNFEKCJA NARZĘDZI MEDYCZNYCH Należy stosować środek wirusobójczy oparty na kwasie nadoctowym lub aldehydzie, np. Sekusept aktiv, Sekusept Pulver, Sekusept Forte lub Seku Extra. POZOSTAŁE DZIAŁANIA DEZYNFEKCYJNE Odzież i pościel: należy stosować środek dezynfekcyjny do prania np. Eltra. Naczynia i sztućce: zmywać automatycznie w wysokiej temperaturze. Materace: należy stosować wodoodporne i nieprzepuszczające wirusów pokrowce np. Ecolastic.

2 Wybrane środki dezynfekcyjne skuteczne przeciwko norowirusom Produkt Przeznaczenie Stężenie w % Czas działania w min. Postać Skuteczność wirusobójcza Skinman Complete rąk Gotowy do 15 s płyn badanie na norowirusie mysim MNV Incidin Rapid 0,5 0, płyn zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004 i normą EN Incidin Liquid Spray Gotowy do 10 płyn badanie na norowirusie mysim MNV Medicarine ppm aktywnego chloru 15 tabletki zgodnie z metodyką PZH Actichlor Plus ppm aktywnego chloru 15 tabletki zgodnie z metodyką PZH Incidin active 2 10 proszek zgodnie z normą EN Sani-Cloth Active Gotowe do 1 chusteczki zgodnie z DVV (Niemieckie Towarzystwo Zwalczania Chorób Wirusowych) warunki czyste i brudne Incides N Gotowe do 10 chusteczki badanie na norowirusie mysim MNV Sekusept Pulver Manualna dezynfekcja narzędzi A* 30 proszek zgodnie z normą EN Sekusept aktiv Manualna dezynfekcja narzędzi proszek zgodnie z normą EN HH/N/05_2009/PL * - Aktywator do Sekusept Pulver Ecolab Europe GmbH Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen Ecolab Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69, Kraków MAY 2009 Ecolab Inc. All rights reserved.

3 NOROWIRUSY Healthcare WYSOCE ZAKAŹNE DROBNOUSTROJE, ROZPRZESTRZENIAJĄCE SIĘ NA CAŁYM ŚWIECIE

4 NOROWIRUSY Liczba zakażeń norowirusami w skali światowej dramatycznie rośnie. Coraz częściej dochodzi do rozprzestrzeniania się zakażeń, w szpitalach i domach opieki, przybierając niekiedy rozmiary epidemii. Do konsekwencji należą: wydłużenie czasu trwania hospitalizacji, wysokie koszty izolacji chorych, zachorowania wśród personelu oraz wzrost kosztów hospitalizacji. Patogeny te są niezwykle zakaźne: w przypadku pojawienia się infekcji niezbędne jest szybkie działanie. W tej broszurze chcemy przekazać Państwu wszystkie niezbędne informacje dotyczące szerzenia się, profilaktyki i zwalczania masowych zakażeń norowirusami. Szacuje się, że w samych Niemczech ponad 1 milion osób zapada rocznie na choroby zakaźne przewodu pokarmowego. Czynnikiem etiologicznym zakażeń są często poza bakteriami i pasożytami, również wirusy. Norowirusy należą do jednej z najważniejszych grup patogenów wirusowych. Wraz z rotawirusami odpowiedzialne są za znaczny odsetek masowych przypadków zapaleń błony śluzowej żołądka i jelit, zwłaszcza w placówkach i instytucjach publicznych, takich jak przedszkola, szkoły, szpitale, domy opieki społecznej. W razie braku podjęcia odpowiednich działań, przypadki zakażeń w wyżej wymienionych instytucjach mogą osiągnąć w bardzo krótkim czasie rozmiary epidemii. Również sporadycznie występujące choroby przewodu pokarmowego często wywoływane są przez norowirusy. Zapobieganie i zwalczanie masowych zakażeń norowirusami wymaga wprowadzenia rygorystycznych działań ochronnych, w których uczestniczyć muszą nie tylko przeszkoleni pracownicy ds. higieny, ale także chorzy i ich rodziny. Norowirusy należą do rodziny kaliciwirusów. Odkryte zostały w 1972 roku w Norwalk w stanie Ohio w USA, co tłumaczy wcześniejszą nazwę wirusy Norwalk. Norowirusy to bezotoczkowe wirusy RNA, o wymiarach ok nm, a ich jedynym znanym rezerwuarem jest organizm człowieka. Wirusy wywołują ciężką biegunkę i gwałtowne wymioty. Do pozostałych objawów należą: skurcze żołądka, nudności, bóle głowy i mięśni, osłabienie oraz, w rzadkich przypadkach, gorączka. W przypadku braku chorób współistniejących objawy zwykle ustępują po godzinach. Z zakażeniem norowirusami związanych jest do 50% przypadków niebakteryjnego zapalenia błony śluzowej żołądka i jelit u osób dorosłych i do 30% u starszych dzieci. U niemowląt i małych dzieci norowirusy stanowią drugą pod względem częstości, po rotawirusach, przyczynę ostrych zakażeń przewodu pokarmowego. Norowirusy są niezwykle zakaźne: już od cząstek wirusa wystarcza do wywołania zakażenia. Po wystąpieniu objawów choroby znaczne ilości drobnoustrojów można wykryć w kale i wymiocinach: jeden gram stolca może zawierać do 10¹¹ cząstek wirusa. Do zakażenia dochodzi drogą fekalno-oralną. Norowirusy mogą także rozprzestrzeniać się z powietrzem w postaci aerozolu zawierającego cząstki patogenu, powstającego podczas wymiotów (droga kropelkowa). Do innych potencjalnych źródeł zakażenia należą: zakażone pokarmy (sałatki, krewetki, małże itp.) oraz napoje (zanieczyszczona woda). Wirus może potencjalnie przenosić się także przez zakażone przedmioty i e. Okres wylęgania wynosi od jednego do trzech dni. Chorzy są szczególnie zakaźni w ostrym okresie choroby, a także do 48 godzin po ustąpieniu objawów. W niektórych przypadkach drobnoustrój wydalany jest przez kilka tygodni od zakończenia ostrej fazy choroby (zwykle 7-14 dni). Leczenie jest objawowe i obejmuje przede wszystkim uzupełnianie nasilonych niedoborów płynów i elektrolitów. W chwili obecnej nie istnieje szczepionka przeciw norowirusom. Po zakażeniu organizm uzyskuje odporność na drobnoustrój, jednak często krótkotrwałą (ok. 8 tygodni). Norowirusy charakteryzują się niezwykle wysoką zdolnością przetrwania; mogą pozostawać zakaźne w środowisku nawet przez kilka lat. Brak wrażliwości na warunki otoczenia oraz fakt, że już niewielka ilość drobnoustroju zdolna jest wywołać chorobę, tłumaczą gwałtowne, epidemiczne rozprzestrzenianie się wirusa. NOROWIRUSY SZCZEGÓLNIE AKTYWNE ZIMĄ Zgodnie z Ustawą o Zapobieganiu Zakażeniom, od stycznia 2001 roku istnieje w Niemczech obowiązek zgłaszania wszystkich przypadków bezpośredniego wykrycia norowirusów w kale. Na podstawie zgłoszonych zachorowań wykazano, że do zakażeń norowirusami dochodzi przez cały rok, jednak częstość występowania zakażeń rośnie zimą. W ostatnich latach odsetek przypadków znacznie wzrastał w październiku i listopadzie, osiągał szczyt w grudniu i marcu, a następnie spadał do wartości sprzed okresu zwiększonej liczby zachorowań. Co roku do 91% przypadków zakażeń notowano zimą. Przyczyny sezonowego wzrostu zachorowań pozostają niejasne. Może być on związany z korzystnym wpływem na drobnoustrój niższych średnich temperatur i niższej wilgotności powietrza zimą. Innym potencjalnie istotnym czynnikiem jest spadek nasłonecznienia, który może wywierać wpływ zarówno na stabilność wirusa w środowisku, jak i na układ odpornościowy człowieka. Kolejną przyczyną sezonowości zachorowań jest niewątpliwie fakt częstszego przebywania zimą skupisk ludzi w zamkniętych pomieszczeniach, co sprzyja wzrostowi liczby zakażeń. Zgłoszone przypadki zakażeń norowirusami w Niemczech: Sezonowy wzrost zachorowań zimą Liczba zachorowań / / / / / / / Źródło: RKI Epidemiologisches Bulletin (8.Februar 2008/Nr 6) Tydzień roku

5 ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY NUMER 1: WŁAŚCIWA HIGIENA! Gwałtowne rozprzestrzenianie się norowirusów, szczególnie w placówkach i instytucjach publicznych, związane jest z następującymi czynnikami: znacznymi ilościami wirusa znajdującymi się w kale i wymiocinach, wysoką zakaźnością, niską wrażliwością drobnoustroju na warunki otoczenia oraz brakiem długotrwałej odporności. W związku z powyższym należy przestrzegać ogólnych zasad higieny, w szczególności w odniesieniu do otoczenia i higieny rąk, zwłaszcza w wymienionych wyżej instytucjach. Podczas przyrządzania posiłków niezbędne jest wystarczająco długie gotowanie mięs i owoców morza, co unieszkodliwia drobnoustroje. WYSTĄPIENIE OSTRYCH ZAKAŻEŃ SZYBKIE I WŁAŚCIWE DZIAŁANIE W przypadku wystąpienia przypadków zakażeń, mimo podjętych działań prewencyjnych, najważniejsze jest zatrzymanie procesu przenoszenia się infekcji na wczesnym etapie jedynie w ten sposób można uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Wszyscy pracownicy placówek i instytucji publicznych powinni zostać poinformowani o drogach szerzenia się zakażenia norowirusami, a także o prawidłowym postępowaniu z zakażonymi. Programy szkoleniowe dla personelu mogą być pomocne w przekazywaniu tych wiadomości. W przypadku podejrzenia zakażenia norowirusem konieczne jest dokładne zbadanie przypadku, zwłaszcza pod kątem wykluczenia potencjalnych źródeł zakażenia. Należy przeprowadzić swoiste postępowanie diagnostyczne w kierunku obecności wirusa w próbkach kału. PODSTAWOWY ELEMENT SKUTECZNEGO OGRANICZENIA SZERZENIA SIĘ ZAKAŻENIA STANOWI WCZESNE WDROŻENIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH: Izolowanie osób zakażonych indywidualnie lub ich grupowanie, w pomieszczeniach z własną toaletą i łazienką. Umożliwienie chorym opuszczenie miejsc izolowanych nie wcześniej niż 48 godzin po ustąpieniu objawów. Zakładanie fartuchów ochronnych podczas kontaktu z chorym. Zakładanie jednorazowych rękawiczek w sytuacjach, gdy istnieje narażenie na kontakt z zakażonymi przedmiotami, materiałami i narzędziami; wyrzucenie rękawiczek przed opuszczeniem oddziału izolacyjnego. Rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny rąk; dwukrotna dezynfekcja skóry alkoholowym środkiem dezynfekcyjnym (zawartość alkoholu > 70%). Zakładanie maseczek ochronnych (ochrona nosa i ust) w miejscach, w których istnieje narażenie na aerozole zawierające cząstki wirusa. Rygorystyczne wdrożenie środków dotyczących higieny. Poprawne reprocesowanie narzędzi medycznych. Unikanie zamiany personelu między różnymi oddziałami. Unikanie przenoszenia osób zakażonych bez wyraźnej konieczności. W miarę możliwości przeprowadzanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych na sali chorych. Transportowanie brudnej bielizny wyłącznie zamkniętej w specjalnym worku; pranie tkanin z zastosowaniem metod dezynfekcji. Transportowanie naczyń i sztućców w zamkniętym pojemniku; zmywanie automatyczne w wysokiej temperaturze (> 60 ºC). Ogólne zasady: Osoby odwiedzające i inne osoby mogące mieć kontakt z chorym muszą przestrzegać powyższych działań ochronnych. Pielęgniarki, u których potwierdzono zakażenie, muszą być odsunięte od pełnionych obowiązków nawet w przypadku nieznacznych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Powrót do pracy możliwy jest nie wcześniej niż 2 dni po ustąpieniu objawów.

6 W przypadku wystąpienia masowych zakażeń należy wdrożyć następujące procedury: Izolowanie osób zakażonych W razie konieczności zakładanie fatuchów, rękawiczek i maseczek ochronnych Dokładna dezynfekcja rąk za pomocą skutecznego, odpowiednio dobranego preparatu Codzienna dezynfekcja wszelkich w otoczeniu chorego Poprawne reprocesowanie narzędzi i urządzeń medycznych Wykorzystywanie wyłącznie narzędzi przydzielonych do konkretnego chorego Natychmiastowe mycie i dezynfekcja wszelkich zanieczyszczonych przedmiotów, po założeniu ochronnej odzieży, rękawiczek i maseczki Unikanie przenoszenia chorych Unikanie zamiany personelu między różnymi oddziałami Transportowanie bielizny wyłącznie zamkniętej w specjalnym worku. Czyszczenie i dezynfekcja tkanin MYCIE I DEZYNFEKCJA NIEZBĘDNA JEST WYJĄTKOWA STARANNOŚĆ! Oczywiste jest, że w przypadku wystąpienia masowych zakażeń norowirusami należy ze szczególną dokładnością myć i dezynfekować sprzęt, e i ręce. Przynajmniej raz na dobę konieczne jest przetarcie, umycie i zdezynfekowanie wszelkich, z którymi chory ma styczność, np. ram łóżka, stolików, pomieszczeń sanitarnych, klamek itp. Toalety i łazienki stanowią szczególnie ważne miejsca i wymagają najwyższej staranności z punktu widzenia higieny. Tych samych narzędzi medycznych, stetoskopów oraz termometrów nie należy używać u więcej niż jednego chorego. Po użyciu, przedmioty te należy natychmiast zdezynfekować. W przypadku wystąpienia masowych zakażeń norowirusami niezwykle istotne jest wdrożenie surowego reżimu w odniesieniu do higieny rąk: Po zdjęciu jednorazowych rękawiczek, przed wyjściem z pomieszczenia izolowanego, należy wykonać dwukrotnie dokładną procedurę dezynfekcji rąk z użyciem skutecznego środka dezynfekcyjnego (zawartość alkoholu > 70%). Po każdej wizycie w toalecie i przed przygotowywaniem posiłków dezynfekcja rąk jest obowiązkowa. W razie konieczności można wcześniej ręce dokładnie umyć i wysuszyć za pomocą jednorazowych ręczników. Pacjenta i osoby odwiedzające należy poinstruować, jak prawidłowo myć ręce. Pielęgniarki powinny wykonywać działania z zakresu higieny zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wszelkie zanieczyszczenia (np. wymiociny) należy, po założeniu ochronnej odzieży, rękawiczek i maseczki, natychmiast uprzątnąć i zdezynfekować. Szczególnie istotną rolę odgrywa prawidłowa higiena w odniesieniu do łóżka i tkanin. Bieliznę pościelową, ręczniki i ubranie chorego należy transportować w specjalnym zamkniętym worku, a następnie prać i dezynfekować w temperaturze, co najmniej 60 ºC (np. z użyciem preparatu Eltra). W celu uniknięcia przeniesienia wirusa przez zakażone materace zaleca się stosowanie wodoodpornych i nieprzepuszczających wirusów pokrowców. Pokrowce nie powinny drażnić skóry (muszą być przepuszczalne dla pary wodnej), a ponadto, powinny być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji (np. pokrowce Ecolastic). Naczynia i sztućce należy zmywać automatycznie w wysokiej temperaturze. Temperatury, w których naczynia zwykle myte są w szpitalach lub punktach gastronomicznych, są wystarczające. ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE BADANIA SKUTECZNOŚCI SĄ CZĘSTO MAŁO WIARYGODNE Podobnie jak wszystkie kaliciwirusy, norowirusy są bezotoczkowe, mają jednak słabe właściwości lipofilne. Wydaje się więc, że norowirusy można do pewnego stopnia unieszkodliwiać za pomocą dezynfektantów działających na wirusy lipofilne, jednak wiedza na temat oporności tych patogenów na środki dezynfekcyjne pozostaje niewystarczająca. Nie ma możliwości przeprowadzenia badań skuteczności na ludzkich norowirusach, ponieważ drobnoustrojów tych nie można namnażać u zwierząt laboratoryjnych ani na hodowlach komórkowych. Nie udało się jednak do tej pory udowodnić, że dane pochodzące z badań nad drobnoustrojami chorobotwórczymi dla zwierząt mają przełożenie na norowirusy. Obok badań mikroskopem elektronowym ludzkie wirusy Norwalk diagnozuje się dziś również metodą PCR. Nie dają się one jednak hodować w kulturach komórkowych. Dlatego też nie jest możliwe przeprowadzenie testów skuteczności środków dezynfekujących na samym ludzkim wirusie Norwalk. Aby móc zebrać dane o tej ważnej grupie wirusów, sięgano wcześniej po koci kaliciwirus (FCV) jako wirus zastępczy. Badania tego typu nie dostarczają jednak zbyt wielu danych, gdyż kaliciwirus koci jest drobnoustrojem wywołującym tak zwany koci katar, a tym samym jest przenoszony drogą kropelkową a nie poprzez kontakt zwierzęcia ze zwierzęciem. Nie powinno się więc wykorzystywać tego wirusa w żadnym razie jako wirusa zastępczego dla drobnoustroju przenoszonego drogą fekalno-oralną. Ten ostatni musi przetrwać warunki panujące w przewodzie pokarmowym i jest znacznie bardziej odporny na działanie substancji chemicznych, kwasów, ługów i innych niekorzystnych czynników środowiskowych niż drobnoustrój, którym zakażenie odbywa się drogą kropelkową. Dzięki mysiemu kaliciwirusowi dysponujemy jednakże, istotnym i przydatnym modelem do badania środków inaktywujuących kaliciwirusy. Kaliciwirus mysi wywołuje infekcje żołądkowo-jelitowe u myszy i tym samym swoimi właściwościami jest zgodny w dużo większym stopniu z ludzkim wirusem Norwalk.

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile patogen odpowiedzialny za zakażenia szpitalne Healthcare Clostridium difficile Clostridium difficile częsty patogen odpowiedzialny za zakażenia szpitalne Clostridium difficile jest

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o grypie

Informacje ogólne o grypie ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA PTASIĄ GRYPĘ Jako światowy lider w opracowywaniu rozwiązań zapewniających właściwe warunki sanitarne, Ecolab przyjął aktywną postawę mającą na celu ochronę naszych

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA ROTAWIRUSAMI. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie

ZAKAŻENIA ROTAWIRUSAMI. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie ZAKAŻENIA ROTAWIRUSAMI Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie Czym są rotawirusy? Rotawirusy(łac.rota = koło) grupawirusównależących do rodziny

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty w palecie Ecolab

Nowe produkty w palecie Ecolab 1 Nowe produkty w palecie Ecolab Czy wiecie, że Personel medyczny dezynfekuje ręce nawet do 22 razy na godzinę* 2 TEST UŻYTKOWNIKA y Wybór preparatów do testu: y 3 4 produkty do dezynfekcji rąk 4 różnych

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo

Gorączka krwotoczna Ebola informacja dla podróżnych 21 października 2014 r. Wersja 3

Gorączka krwotoczna Ebola informacja dla podróżnych 21 października 2014 r. Wersja 3 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. ZDROWIA IKONSUMENTÓW Dyrekcja ds. zdrowia publicznego Wydział zagrożeń dla zdrowia Sekretariat Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowia Gorączka krwotoczna Ebola informacja

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Ognisko epidemiczne noro/rota wirusów w szpitalu - zasady postępowania Barbara Hewelt Katarzyna Nastały Adam Hermann Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wejherowie Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Drobnoustroje z rodzaju Salmonella są pierwotnymi patogenami wielu zwierząt, tj. ssaków i ptaków zarówno domowych, jak i hodowlanych oraz wolno żyjących. JAKIE

Bardziej szczegółowo

7.1. Zasady ogólne: Strona 1 z 5

7.1. Zasady ogólne: Strona 1 z 5 7. Wymogi sanitarne dotyczące miejsc oraz zasad przeprowadzania kwarantanny ze wskazaniem osób, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń wymagających systematycznej lub tylko końcowej dekontaminacji. 7.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie szkół w warunkach pandemii grypy A/H1N1

Funkcjonowanie szkół w warunkach pandemii grypy A/H1N1 Gimnazjum w Skórzewie Funkcjonowanie szkół w warunkach pandemii grypy A/H1N1 Skórzewo. 2009 r. 1 Wirus A/H1N1 Informacje ogólne Wirus A/H1N1 to nowy szczep mieszanka świńskich, ludzkich i ptasich wirusów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Grypa jest jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych.

Grypa jest jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych. WIRUS GRYPY Grypa jest jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych. Wirus grypy przenosi się drogą kropelkową poprzez kichanie, kaszel, rozmowę. W czasie kichnięcia wirus grypy porusza

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia. Kierownicy Podmiotów Leczniczych woj. małopolskiego - wszyscy

Kraków, dnia. Kierownicy Podmiotów Leczniczych woj. małopolskiego - wszyscy MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY NE.967.27.9.2014 Kraków, dnia Kierownicy Podmiotów Leczniczych woj. małopolskiego - wszyscy Dotyczy: Informacja w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie. 30.01.2015r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie. 30.01.2015r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie 30.01.2015r. Zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba ptaków, zarówno drobiu, jak i ptaków dzikich i ozdobnych; Wrażliwe są ptaki w każdym wieku, śmiertelność

Bardziej szczegółowo

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie 24-30 kwietnia 2016 r. ph DOMKNIJMY LUKĘ W SZCZEPIENIACH! Główny cel inicjatywy: zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW JAK POSTĘPOWAĆ I ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GRYPĄ WYWOŁANĄ NOWYM WIRUSEM A/H1N1

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW JAK POSTĘPOWAĆ I ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GRYPĄ WYWOŁANĄ NOWYM WIRUSEM A/H1N1 Materiał edukacyjny przygotowany przez Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych Przy zakładzie Epidemiologii NIZP PZH W oparciu o rekombinację CDC WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW JAK POSTĘPOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na. potęgowanie i umacnianie zdrowia

Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na. potęgowanie i umacnianie zdrowia Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na potęgowanie i umacnianie zdrowia 1. Odpowiedni ubiór Dzieci i młodzież powinny ubierać się odpowiednio do pogody, tak by organizm nie przegrzewał

Bardziej szczegółowo

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się UWAGA, WŚCIEKLIZNA! Dzikie zwierzęta naszych pól i lasów boją się człowieka i zawsze uciekają na bezpieczną odległość. Zwierzęta chore na wściekliznę tracą naturalną bojaźliwość. Dlatego widok błądzącego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

HIGIENA RĄK. Spirigel complete Nowa generacja alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk

HIGIENA RĄK. Spirigel complete Nowa generacja alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk HIGIENA RĄK Spirigel complete Nowa generacja alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk Całkowita pewność Nowa generacja alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk Spirigel complete to preparat o pełnym spektrum wirusobójczym,

Bardziej szczegółowo

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG -Czym jest HIV? -HIV jest wirusem. Jego nazwa pochodzi od: H human I immunodeficiency ludzki upośledzenia odporności V virus wirus -To czym

Bardziej szczegółowo

Dobierając optymalny program szczepień, jesteśmy w stanie zapobiec chorobom, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia Państwa pupila.

Dobierając optymalny program szczepień, jesteśmy w stanie zapobiec chorobom, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia Państwa pupila. SZCZEPIENIA KOTÓW Działamy według zasady: Lepiej zapobiegać niż leczyć Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz dbając o dobro Waszych pupili opisaliśmy program profilaktyczny chorób zakaźnych psów,

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie.

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. PAKIET F Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH 07.06.2010r MENINGOKOKI INFORMACJE OGÓLNE Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Wyodrębniono kilka

Bardziej szczegółowo

Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku

Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku Izabela Kucharska Alicja Rychlewska Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca sezonu grypowego 2012/2013

Informacja dotycząca sezonu grypowego 2012/2013 Informacja dotycząca sezonu grypowego 2012/2013 Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów.

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Dezynfekcja

Oferta handlowa. Dezynfekcja Oferta handlowa Dezynfekcja... z namii to proste Uwaga! Narażasz bezpieczeństwo swoich pracowników i pacjentów! Według najnowszych statystyk, prowadzonych przez Centralny Rejestr Chorób Zawodowych IMP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1.Cel :ustalenie jednolitych zasad postępowania w procesie mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach RTG,USG

Bardziej szczegółowo

Neisseria meningitidis

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis Wyłączny rezerwuar: : człowiek Źródło zakażenia: : nosiciel lub chory Kolonizacja: : jama nosowo-gardłowa Przenoszenie: : droga kropelkowa, bezpośredni kontakt Okres wylęgania: :

Bardziej szczegółowo

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW D. POMÓR DROBIU

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW D. POMÓR DROBIU WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW D. POMÓR DROBIU Wysoce zjadliwa grypa ptaków (Highly pathogenic avian influenza, HPAI) jest wirusową chorobą układu oddechowego i pokarmowego ptaków. Objawy mogą także dotyczyć

Bardziej szczegółowo

5. Instrukcja dekontaminacji w sytuacji narażenia na wirus Ebola.

5. Instrukcja dekontaminacji w sytuacji narażenia na wirus Ebola. 5. Instrukcja dekontaminacji w sytuacji narażenia na wirus Ebola. 1. CEL 1.1. Ustalenie podstawowych zasad realizacji procesu dekontaminacji w przypadku skażenia materiałem potencjalnie zakaźnym zawierającym

Bardziej szczegółowo

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną. W większości przypadków zakażenie zlokalizowane jest w płucach

Bardziej szczegółowo

Zakażenia i zatrucia pokarmowe - norowirusy-

Zakażenia i zatrucia pokarmowe - norowirusy- Zakażenia i zatrucia pokarmowe - norowirusy- Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie mgr Agnieszka Białkowska Zatrucia i zakażenia pokarmowe Wg Światowej

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

- Human. - Immunodeficenc. - Virus. (ludzki) (upośledzenie odporności immunologicznej) (wirus)

- Human. - Immunodeficenc. - Virus. (ludzki) (upośledzenie odporności immunologicznej) (wirus) H I V - Human (ludzki) - Immunodeficenc (upośledzenie odporności immunologicznej) - Virus (wirus) Drogi zakaŝenia HIV Kontakt zakaŝonej krwi z krwią lub błoną śluzową osoby niezakaŝonej, np. uŝywanie tej

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych.

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. 2. ZAKRES Procedura dotyczy sposobu mycia i dezynfekcji rąk przez

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CROTAMITON FARMAPOL płyn do stosowania na skórę, 100 mg/g 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 g płynu do stosowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Oleśnica, dnia 20 kwietnia 2015r.

KOMUNIKAT. Oleśnica, dnia 20 kwietnia 2015r. Oleśnica, dnia 20 kwietnia 2015r. KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, w sprawie rejestracji zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią Państwowy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEZONIE LETNIM INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEZONIE LETNIM INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEZONIE LETNIM INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW Nadchodzi lato, czas wysokich temperatur, wzmożonego ruchu turystycznego oraz sezonowych produktów spożywczych takich jak warzywa, owoce,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego:

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Higiena Rąk kwestionariusz samooceny Ankieta powinna być realizowana oddzielnie na poszczególnych oddziałach. Personel powinien zostać przeszkolony

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia UCHWAŁA Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 5 Ramowa procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV) - dla ratowników ksrg I. Materiał

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu

Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 01 Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu Wydanie III z dnia 12.06.2013 r. Strona: 1 z 5 Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST WSZAWICA? GDY COŚ CI CHODZI PO GŁOWIE...

CZYM JEST WSZAWICA? GDY COŚ CI CHODZI PO GŁOWIE... GDY COŚ CI CHODZI PO GŁOWIE... CZYM JEST WSZAWICA? Wszawica głowowa (łac. pediculosis capitis) jest chorobą wywołaną zarażeniem wszą głowową. Wielkość dorosłego owada nie przekracza 2 4,7 mm. Samice każdego

Bardziej szczegółowo

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności AIDS. Ze względu na skalę zakażeń i tempo rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

UŻYTECZNA RADA: miej w bagażu choćby plastikowy nożyk do obierania owoców.

UŻYTECZNA RADA: miej w bagażu choćby plastikowy nożyk do obierania owoców. Owoce i warzywa należy spożywać kilka razy dziennie. Trzeba jednak pamiętać, aby były odpowiednio przygotowane! Po pierwsze, dobrze je umyj. Po drugie, samodzielnie obierz ze skóry lub łupiny nie kupuj

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AKREDYTACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE mgr Katarzyna Konrad Paprotnia, 26 maja 2011 r. Idea akredytacji placówek służby zdrowia powstała w USA w 1898 roku, jako odpowiedź na niską jakość

Bardziej szczegółowo

Bioasekuracja najważniejszy sposób ochrony przed chorobami

Bioasekuracja najważniejszy sposób ochrony przed chorobami Bioasekuracja najważniejszy sposób ochrony przed chorobami Zakład Chorób Świń, PIWet - PIB w Puławach PUŁAWY, 20.04.2015 r. Efektywna bioasekuracja kluczem do sukcesu bioasekuracja to po prostu Dobre Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNICY GRYPA SEZONOWA I NOWA GRYPA TYPU A/H1N1/

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNICY GRYPA SEZONOWA I NOWA GRYPA TYPU A/H1N1/ GRYPA SEZONOWA I NOWA GRYPA TYPU A/H1N1/ Czym jest grypa? Grypa sezonowa - jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi

Bardziej szczegółowo

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Szanowna Pani, Do listopada 2014r. kobiety ciężarne mają możliwość bezpłatnego przebadania się w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV). Stanowią

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.09. do 31.122014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

[logo Rządu Walii] www.cymru.gov.uk. Twój poradnik na temat szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Pokonać raka szyjki macicy

[logo Rządu Walii] www.cymru.gov.uk. Twój poradnik na temat szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Pokonać raka szyjki macicy [logo Rządu Walii] www.cymru.gov.uk Twój poradnik na temat szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Pokonać raka szyjki macicy Co to jest rak szyjki macicy? Ten typ raka rozwija się w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HIGIENY DLA PRAKTYK WETERYNARYJNYCH

PROGRAM HIGIENY DLA PRAKTYK WETERYNARYJNYCH PROGRAM HIGIENY DLA PRAKTYK WETERYNARYJNYCH Higiena rąk Nasze produkty do mycia i dezynfekcji rąk są doskonale tolerowane przez skórę. Myją chroniąc i pielęgnując, nie powodują podrażnień. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 maja 2015 r. Poz. 2874 ROZPORZĄDZENIE NR 00/2015 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wytwarzając wodę jonizowaną w celach leczniczych, jonizator PTV trzeba włączyć na 30 minut, a w celach zapobiegawczych wystarcza 6 minut.

UWAGA! Wytwarzając wodę jonizowaną w celach leczniczych, jonizator PTV trzeba włączyć na 30 minut, a w celach zapobiegawczych wystarcza 6 minut. Terminologia: Jonizator wody urządzenie, w którym za pomocą elektrolizy wody, wytwarzana jest woda jonizowana lub woda srebrna. Woda jonizowana woda kwasowa i alkaliczna, jednocześnie uzyskiwana w oddzielnych

Bardziej szczegółowo

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006 W Ŝyciu jak w tańcu kaŝdy krok ma znaczenie. HIV? AIDS? J.Kadowska 2006 HIV? To ludzki wirus upośledzenia odporności AIDS? To zespół nabytego upośledzenia odporności to końcowy etap zakażenia wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

NIE DAJ SIĘ GRYPIE CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY OCHRONIĆ SIEBIE I INNYCH PRZED GRYPĄ? Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3. Wiersz 1 Wiersz 2 Wiersz 3 Wiersz 4

NIE DAJ SIĘ GRYPIE CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY OCHRONIĆ SIEBIE I INNYCH PRZED GRYPĄ? Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3. Wiersz 1 Wiersz 2 Wiersz 3 Wiersz 4 NIE DAJ SIĘ GRYPIE CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY OCHRONIĆ SIEBIE I INNYCH PRZED GRYPĄ? Stosowanie odpowiedniej higieny osobistej to najlepszy sposób ochrony przed grypą. PomoŜe to spowolnić rozprzestrzenianie się

Bardziej szczegółowo

Grypa, grypa ptasia i pandemia grypy Ważne informacje dla Ciebie i Twojej rodziny

Grypa, grypa ptasia i pandemia grypy Ważne informacje dla Ciebie i Twojej rodziny Grypa, grypa ptasia i pandemia grypy Ważne informacje dla Ciebie i Twojej rodziny Opracowali m.in. na podstawie zaleceń National Health Service (Wielka Brytania), Centers for Disease Control and Prevention

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PROGRAM WHO REALIZACJA W POLSCE - ZASADY - INSTRUKCJE ZAKŁAD WIRUSOLOGII UL. CHOCIMSKA 24 00-791 WARSZAWA PROGRAM ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

Szczepienia dla dziewięcio- i dziesięciolatków (klasy P6) Polish translation of Protecting your child against flu - Vaccination for your P6 child

Szczepienia dla dziewięcio- i dziesięciolatków (klasy P6) Polish translation of Protecting your child against flu - Vaccination for your P6 child Chroń dziecko przed grypą Szczepienia dla dziewięcio- i dziesięciolatków (klasy P6) Polish translation of Protecting your child against flu - Vaccination for your P6 child Chroń dziecko przed grypą Program

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania na temat wirusa Ebola. Aktualizowano: 7 sierpnia 2014. 1. Jaką chorobę wywołuje wirus Ebola?

Najczęściej zadawane pytania na temat wirusa Ebola. Aktualizowano: 7 sierpnia 2014. 1. Jaką chorobę wywołuje wirus Ebola? Najczęściej zadawane pytania na temat wirusa Ebola Aktualizowano: 7 sierpnia 2014 1. Jaką chorobę wywołuje wirus Ebola? Choroba wywoływana przez wirus Ebola (znana jako gorączka krwotoczna Ebola) jest

Bardziej szczegółowo

HIV nie śpi. W dzisiejszych czasach o wirusie mówi się mniej niż kiedyś, lecz to wcale nie znaczy, że problem zniknął wręcz przeciwnie.

HIV nie śpi. W dzisiejszych czasach o wirusie mówi się mniej niż kiedyś, lecz to wcale nie znaczy, że problem zniknął wręcz przeciwnie. HIV nie śpi W dzisiejszych czasach o wirusie mówi się mniej niż kiedyś, lecz to wcale nie znaczy, że problem zniknął wręcz przeciwnie. Paulina Karska kl. 2GB -1- Strona 1 z 8 Spis treści : 1. Wstęp- ogólnie

Bardziej szczegółowo

Zdrowy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Zdrowy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Zdrowy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży Krystyna Wereszczyńska 12 czerwca 2012r. ZDROWY I BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY aktywność

Bardziej szczegółowo

marketinginformacja Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++

marketinginformacja Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++ marketinginformacja Data 24.10.2014 Numer Autor MI_FS_13_2014_Testy weterynaryjne Philipp Peters Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++ Dzięki szybkim testom

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowego Dnia Zdrowia. Każdego roku WHO wybiera priorytetowy obszar ważny z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. -zagrożenia dla ratownika INFORMACJE INSPEKTORATU BHP

Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. -zagrożenia dla ratownika INFORMACJE INSPEKTORATU BHP Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. -zagrożenia dla ratownika INFORMACJE INSPEKTORATU BHP Zagrożenia dla ratownika Podczas udzielania pierwszej pomocy może dojść do zakażenia patogenami przenoszonymi przez

Bardziej szczegółowo

Program higieny dla gabinetów kosmetycznych i salonów fryzjerskich

Program higieny dla gabinetów kosmetycznych i salonów fryzjerskich Program higieny dla gabinetów kosmetycznych i salonów fryzjerskich HIGIENA RĄK Przenoszenie mikroorganizmów przez nieodkażone lub źle zdezynfekowane ręce wciąż pozostaje najczęstszą drogą szerzenia zakażeń.

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład adów w fryzjersko- kosmetycznych Arkadiusz Chełstowski Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie Potencjalne

Bardziej szczegółowo

4.2 Anlage Kommunaler Influenzapandemieplan Frankfurt am Main. Urząd Zdrowia miasta Frankfurt nad Menem Oddział Infekcjologii.

4.2 Anlage Kommunaler Influenzapandemieplan Frankfurt am Main. Urząd Zdrowia miasta Frankfurt nad Menem Oddział Infekcjologii. Informacja dot. grypy wirusowej (influenza) Jakie są objawy grypy spowodowanej przez wirusy? Prawdziwa grypa wirusowa jest wywołana przez wirusy (influenza) i występuje przeważnie w formie epidemii przede

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 2. Edycja /

Bardziej szczegółowo

ACADEMY MEDICAL TRAINING AND CONSULTING. Quiz Higiena Rąk proszę postawić znak przy prawidłowej odpowiedzi

ACADEMY MEDICAL TRAINING AND CONSULTING. Quiz Higiena Rąk proszę postawić znak przy prawidłowej odpowiedzi ACADEMY MEDICAL TRAINING AND CONSULTING Quiz Higiena Rąk proszę postawić znak przy prawidłowej odpowiedzi Prawidłowe odpowiedzi i komentarz zaznaczono na zielono 1. Kiedy nie powinieneś użyć alkoholowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu.

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych istnieje niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo