I 1 1, 182{;, Dziwaczne nieporozumienie" prem. 29 X 1811, Teatro del Corso, Bolonia Jedwabna drabinka" prem. 9 V 1812, Teatro San Moise, Wenecja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I 1 1, 182{;, Dziwaczne nieporozumienie" prem. 29 X 1811, Teatro del Corso, Bolonia 1827. Jedwabna drabinka" prem. 9 V 1812, Teatro San Moise, Wenecja"

Transkrypt

1 1/

2 PAŃ STWOW Y TEATR LUDOWY NOWA HUTA DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY WALD EM AR KRYGIER Z-CA DYREKTORA 0 /5 ADMINISTRACYJNYCH JAN WĄTR OBA KIEROWNIK LITERACKI JULIUSZ K YDRYŃSK I GIOACC HIN O ROSSINI

3 I 1 1, Dziwaczne nieporozumienie" prem. 29 X 1811, Teatro del Corso, Bolonia Szczęśliwe oszukanie" prem. 8 l 1812, Teatro San Moise, Wenecja. Cyrus w Babilonii albo upadek Baltazara" prem. 14 m 1812, Teatro Municipale, Ferrara. Jedwabna drabinka" prem. 9 V 1812, Teatro San Moise, Wenecja Kamień probierczy" prem. 26 IX 1812, Teatro alla Scala, Mediolan. Sposobność czyni złodziejem" prem. 24 XI 1812, Teatro San Moise, jw. 182{;, Rossini napisa ł 38 oper seria i builo cieszących się za życia dużym powodzeriem. P onadto komponował kantaty, hymny, muzykę religijną, drobne utwory wokaln e, muzykę instrument al ną.

4

5 płom _.tftl!<i~ kl'l1il1!!1lnkiqo, illc zarazem t 1d - PCNlrti do Riazpuii -dyplomat zna ma J8 akanie aa dworze hbzpaóskim dzięki marpabinie d la Cro - Pierwsza sztuka Eu " (178C) nie zyakala powodzenia r. "ub z p. u - Uni drugiej ion i na przy plotek. - Drup sztuka.,dwaj przyjaciel czyli Kupiec z L onu (1770). r6wniei bez poodzenia. - tym roku.łmi ć Du erna a - padkobieft'a. hrabia d la Blach zarzuca mu falszent o - proces wygnm \l pierwszej intancji. - Beaumarchais pisze słowa i muzykę op r, C rulik wilski" i pnedkłada ją aktorom wł lego teatru - operę odrzu ono - przerabia ją na kom di i zostaje ona prz, jęta w Komedii Francuski j. - Pojedynek z księci m d Chauln wtrąca go do ięzienia - trakcie "mowieni procesu z de J Błachem - proc przegran - ow proces z sęcłzilt Go&man m daje poód do napisania Memoriałó "( ), godząc eh w downicti o - sprawa kończ ię naganą dla ob dwu tron i nakazem spal nla Memoriałów" (1775), - b pozyskać ponownie łaski dworu kiga pamflet przeciwko pani du Barry - pozostaje bez nagrod., gdyi Ludwik X umiera. - Chcąc zy kac łaskę Ludwika XVI likwiduje pomflet na Marię Antoninę - posądzon o jego autorstwo dostaje ię do więzienia - wkrótce wypu zczony otrzymuje odszkodowanie. - Podejmuje próby,,cyrulika sewil kiego" i doczekuje się wystawienia 23 li 1775 r. - sztuka pada - Beaumarchais ponownie przerabia Cyrulika'' i w now ej formie sztuka wkrótce z~: skuje powodzenie. - Kolonie a ngielskie w Ameryce podejmuj ą w ajkę o suw e renność, Beaumarchais zostaje przedstawicielem rzą du francuskiego do pomocy buntownikom" r. r ehabilitacja po wyroku w sprawie Goezmana - wygranie procesu przeciw de la Blache r. kończy Wesele Figara" r. sztuka ta przyjęta przez Komedię Francuską - 27 IV 1784 r. premiera Wesela Figara" - Ludwik XVI wydaje rozkaz uwięzienia pisarza - wkrótce zostaje wypuszczony na wolność - w Trianon wystawia się Cyrulika'', królowa gra rolę Rozyny. - Czasy rewolucji 1789 narażają go na prześladowania r. nowa sztuka Występna matka, czyli domowe troski Almavivy". - Znów u więziony - wydostaje się z więzienia. - Wyjeżdża za granicę r. powraca do kraj u - 18 V 1799 r. umiera w Pa ryżu.

6

7 JANUSZ SZYDŁO\\T SKI Powstała w Krakowie scena, która stać się może kuźnią nowego Teatru: bez rutyny, bez sztampy, bez ambicjonalno-artystowskich zapędów - teatr świeży, młodzieńczy pasją, pragnieniem twórczych poszukiwań, szczerym zaangażowaniem społecznym, dwunastoosobowy, koleżeński kolektyw" - ta optymistyczna zapowiedź Krystyny Zbijewskiej (Dziennik Polski 1969 r., nr 251) dotyczyła Grupy Proscenium", założonej w sezonie 1969/70 przy Teatrze Rozmaitości. Jednym z członków Grupy" był Janusz Szydłowski, który jako absolwent krakowskiej PWST (ur r., uk. studia w 1969 r.) rozpoczynał pracę w zawodzie aktorskim. Grupa Proscenium" skupiała młodych aktorów, którzy pragnęli wyjść poza schematyczny zakres studiów. Kilku działało w studenckim Teatrze STU - wśród nich również Szydłowski. Ten okres pracy zespołowej, takie bowiem było podstawowe założenie Grupy'', polegającej na tworzeniu i realizacji wspólnej koncepcji spektaklu, wywarł decydujący wpływ na osobowość aktorską Szydłowskiego." W Proscenium" przekonałem się, wspomina Szydłowski że spontaniczne", aktorstwo, wypływające z zaangażowania, kiedy postać sceniczna bliska jest naszej psychice - działa na widza". Krótki był niestety żywot tej sceny - po zrealizowaniu dwóch spektakli: wg gogolowskiego Nosa" i widowiska pt. Sól" opartego na tekstach z literatury rosyjskiej i radzieckiej ustała jej działalność wraz ze śmiercią Jana Łukowskiego - założyciela Proscenium". W sezonie tym Janusz Szydłowski brał udział również w przedstawieniach macierzystego Teatru Rozmaitości. Grał de Brizara w Ucieczce" Bułhakowa, Walerego w Swiętoszku" Moliera i Primitivo w adaptacji Hemingwayowskiego Komu bije dzwon". Okresem, który przedłużył linię twórczej pracy aktorskiej Szydłowskiego był sezon kaliski w teatrze im. Bogusławskiego. Dyrektor I. Cywińska wspólnie z reżyserem M. Prusem zaanga- -a.. ~,~. "' ~-.. \ f., ~ ~ ' -~ ~~- -.. I F.IAN GARLICKI fi JAN KRZYWDZIAK ZESP Ó Ł MUZYCZNY Dyrygent i kierownik ze społu: JOANNA WNUK,ILIANNA HORODECKA -.flet.l'ina OBERC - obój ACEK GADOCHA - klarnet TDJCIECH ORAWIEC - fagot l! ESŁA W JAN EC ZEK - perkusja JADWIGA R Ó ŻYSKA ZI'OF ZENKOWSKI Na zdjęciu u góry: Janusz Szydłow s ki w roli Havemeyera w Weselu hrabiego Orgaza". Obok Jerzy Kopczewski - Yetmayer poniżej - jak-0 Mieczyk w Klęsce" A. F adiejewa (po środku)

8 ROSSINI GIOACCHINO ~ 1s w Opera 3-ch Beaumarchais. Tłum. Tadeusz Żeleński (Boy) Cesare Sterbini. Tłum. Aleksander Bardini Libretto: Opracowanie muzyczne: JOANN A WNUK Reżyseria: WALDEMAR KRYGIER O B Almawiwa - JANUSZ SZYDŁOWSKI Rozyna - DANUTA JAMROZY - WANDA SWARYCZEWSKA Bartolo - JAN KRZYWDZI AK Figaro - ROMAN MARZEC - ZBIGNIEW HORAWA Don Bazyli - STEF AN MIENICKI - LESZEK SWIGOŃ S A D Scenografia: MAP.IAN GARLICKI Asystent reżysera JAN KRZYWDZIAK A: Marcelina - EUGENIA HORECKA - BARBARA STESŁOWICZ Fiorello - JANINA BOCHEŃSKA Urzędnik - STANISŁAW Chór - ELSNER EUGENIA HORECKA BARBARA STESŁOWICZ MAJ A WISNJ OWSKA EW A WOR YTKIEWICZ ZINAIDA ZAGNER Przygotowania wokalne: JOANNA WNUK: Prowadząca spektakl: JANINA GRUDNIEWICZ ZESPÓŁ MUZYCZNY Dyrygent i kierownik zespołu: JOANNA WNUK LILIANN A HORODECKA - flet ANNA OBERC - obój JACEK GADOCHA - klarnet W DJ CIECH ORAWIEC - fagot W. ESŁAW JANECZEK - perkusja Kontrola tekstu: ladwiga RÓŻYSKA Swiatło : KRZYSZfOF ZENKOWSKI

9 żowali grupę młodych, uzdolnion;ych aktorów, którym dano możliwości tworzenia dobrego teatru i którzy dla tej szansy dokonali wy boru. Współpraca z Prusem stanowiła dla mnie źródło cennych doświadczeń. Prus stawiał" '\V swojej pracy na aktora, zawierzając jego inwencji, sprawności i celowości interpretacyjnej. Nie chodziło mu o tzw. poprawność przekładał aktora agresywnego" pod warunkiem, że aktor wiedział dlaczego stosuje takie a nie inne środki wyrazu". Pierwszą rolą Szydłowskiego był Kaznodzieja w Wyzwoleniu". Inscenizacja wspomina Szydłowski - koncentrując się wyłącznie na polityce" utworu i pomijając świadomie wszystkie problemy dotyczące sztuki, była jednocześnie aktem wiary w powołanie artysty i społeczną rolę teatru". Kaznodzieja w spektakl u był Konradem przyszłości, podstawą jego działania miała być wiara w ideę i jej zwycięstwo. Założenia inscenizacyjne Prusa wymagały wydobycia maksymalnej ekspresji. Np. wskazówką od reżysera było takie interpretowanie monologu K aznodziei, aby sprawiał on wrażenie istoty uniesionej na skrzydłach idei". Następował moment, kiedy wygłaszany tekst przechodził w śpiew. Był to spektakl pełen muzyki muzyki monologów z przemieszaną muzyką dzwonków kościelnych. Patrząc z perspektywy paru lat uważam rolę Kaznodziei za najciekawszą w swej dotychczasowej pracy. Była to rola bardzo trudna dla młodego aktora, ale dająca wiele satysfakcji." W spektaklu Trędowatej", również realizowanym przez M. Prusa, Szydłowski grał Ordynata Michorowskiego. Reżyser pozwolił przemawiać tekstowi. W tej konwencji na serio" mieściła się koncepcja roli Ordynata Michorowskego w ujęciu aktorskim Szydłowskiego. Rzecz odegrano w normalnych dekoracjach, na tle IX Symfonii Beethovena, poruszając serca części widowni, a bawiąc tych, którzy podjęli dowcip reżysera. Recenzenci podkreślali znakomitą rolę Szydłowskiego grał Szydłow w tym spektaklu. Ponadto ski Scurvy'ego w Szewcach". Poza pracą w teatrze zespół przygotował w tym sezonie dwa spektakle dla poznańskiej1 TV. Były to nagrodzone Złotym Ekranem 1970 r. Gody życia" Przybyszewskiego w reż. M. Prusa, w których Szydłowski grał Janotę i Noce i dnie" M. Dąbrowskiej w reż I. Cywiń skiej - gdzie grał Marcina. W następnym sezonie 1971/72 pracował Szydłowski w Teatrze Polskim w Poznaniu. Okres poznański w porównaniu z poprzednimi uważa za mało twórczy. Grał Szatana w inscenizacji Kordiana zrealizowanej przez R. Kordzińskiego, Pastora Hale w Czarownicach z Salem" A. Millera i główną rolę w widowisku muzycznym opartym na komedii Fieldinga pt. Córeczki pod klucz". Po raz pierwszy grałem w sztuce muzycznej - mówi Szydłowski - miałem możność sprawdzenia swoich możliwości wokalnych. Przykładam dużą wagę do t ego próbą połączenia d óch gat dramat cznego i opero ego. Jest to dla nas, aktorów, zadanie niesły chanie skomplikowane, wymagające połączenia roli komediowych z partiami wokalnymi. Zdaję sobie sprawę z trudności spowodowanych niedoskonałością warsztatu wokalnego, które zrekompensować można n ienagann m aktorstwem. Zaistnie1iie t ego spektaklu możliwe jest tylko przy pełnej koncentracji. Jeśli uda nam się to zrealizować, będzie to nasze wielkie zwycięstwo. Czy zwyciężymy ocenią widzowie". * Niejednokrotnie zdarza się, że aktor zy poza pracą w teatr ze podejmują próby piosenkarskie. Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Piosenkarzy St udenckich jest Danuta J amrozy, grająca rolę Rozyny. W zespole Teatru Lu dowego jest kilku aktorów, którzy dysponu ją dobrymi warunkami głosowymi. Wszyscy znaleźli się w obsadzie Cyrulika sewilskiego". Czy podołają temu t rudnem u zadaniu opanona zdjęciu z prawej strony: Janusz Szydlowski w roli Ordynata Michorowskiego w kaliskim spektaklu Trędowatej"

10 ~ I z: I I :SC n Z. G ' Okuj Bre h, 2 teracki 1981, nr 23, 7., a Pan Puntilę '' ( ) idzie się łącznie dla Rączkowskiego. (...) Kiedy Rączko ski schodzi ze sceny, idownia zacz - na się nudzić. Nic jej już nie potrafi zająć. (...) Konstrukcja reżyserska była bezkierunkowa. W efekcie powstała dość niezręczna krzyżówka społecznej satyry z farsą, absurdalnej groteski z plebejskim moralitetem teatru dydaktycznego z wodewilem. (...) Scenografia Krystyna Zachwatowicz nie posiada również czystości rysunku, oscyl ując między mak abryczn ą grot eską, operuj ąc ą naturalistycznym szcz eg ółem, a surowością moralitetu, działa ją cego skrótem. St ylis tyc zną j edność zachowa ła wyłąc zn i e muzyka Józefa Boka, posługuj ą ca się obficie elementami parodii i humoru". B. Mamoń, Oklaski dla R ącz kowskiego, Tygodnik Powszechny 1951, nr 20, s. 6. E. SZWARC, SMOK. PRZEKŁAD: J. PO MIANOWSKI. REŻYSERIA : J. KRA-

11 ,( ) trzeba ró ez odzi lazną o ek encję jaq kiero tej plac6 ki kazuje kształto an1u wojej linii artystyczno-ideowej, która zasze - bliżej lub dalej - graniczy z dramatyczn m terytorium WŁADZY. Nie zawsze graniczy szczęśliwie w sensie inscenizacyjnym. (... ) To teatr niewątpli wie twórczy, zadziorny - z wyrobionym już własnym obliczem i stylem, choć niejednokrotnie hermetyczny - wbrew uporczywym zapewnieniom ze strony jego kierownictwa, że właśnie TAKI teatr zdobywa i zdobędzie nowego widza... (... ) teatr tym razem pokazał (jak ongiś), że n ie r ezygnując an i z nowoczesnej inscenizacji, a ni z tzw. podwójnego dna szt uki, ani ze swego st ylu ar tystycznego - może zaadresowa ć przedstawienie do najprzeciętniej przygotowanych umysłowo widzów oraz intelektualistów.(...) Reżyser J erzy Krasowski przy współudzia le scenografa, Mariana Garlickiego (świet na oprawa, jakby pajęczej sieci wnętrz) zmontował barw ne i żywe przedstawienie, pełne kapitalnych point lecz przede wszystkim w ymowne bez r eszty. Może nawet zbyt wymowne; Nawias" baśniowy zgrabnie ob ejmował ksz tałty politycznego i społecznego moralitetu. Był to spektakl dużej klasy!." J. Bober, To wam się spodoba!, Gazeta Krakowska 1961, nr 148. Sztuka Szwarca jest interesuj ąca nawet w swych naiwnościach i wewnętrznych skłócenia ch. Przedstawienie t eż. J est ono rozegrane w poet yce świadomej naiwności. Jak

12 '..,... -' I a na n ~eistem papieru onie la ci j, bez zwanku. (. ) konanie aktorskie pektaklu - bledziutkie.' L. Flaszen, Dzi na zabawa Echo Krako a 1961, nr 229 i Współcze - ność 1961, nr 20, s. 15. }... /. _ ' f ~ ' - ~.~. "', r~.?:: )... ł. ', W przedstawieniu nowohuckim nie zlek- " c eważon o aury bajkowo śc i, a zinterpretowano j ą oryginalnie i sugestywnie. Niesamow i tą fant a st yk ą smoczą" zarówno e.zail'fi11mo ozyfro ąt m dać całą mozaikę pozor6 Widz ba c się i opuszczając teatr może pozostać w tanie absolutnej bezmyślnmci. szystko zostało powiedziane, prz powieść ściągnięto na ziemię, nałożono jej maskę polityczną. Trafną? Na pewno. Smie zną? N a pewno. Ale czy w świecie baśni Szwarca zamiast o Hitlera i Mussoliniego nie mogło chodzić np. o świętą Inkwizycję? O Ludwika francuskiego, Króla-Słońca? Nie o wła dcę i poddanego, ale o moralność i amo ralność, o dobro i zło, o zbrodnię i poświ ęc enie, o cno t ę i ro zpu s t ę. Smok" jest b aśn ią, a wszelka dosłowność zabija baśń. (...) Wszystko zos t a ło powiedziane od razu i zarówno sub t elnoś ci jak przerysowania aktorskie nie posuną przedstawienia ani o krok dalej, ciekawiej, zaskakuj ą co. Będą cieniowaniem, b ę dą akademizmem. Czyżby nowe niebezpieczeństwo dla teatru współcze snego?". Z. Greń, Igraszki smocze, Ż ycie Literackie 1961 nr 26, s. 5. Oprac.: E. ORZECHOWSKI

13 dą mi za jęc je nowe t o! Komiczne za kłania imbroglia splatają ię z głęboką komedią charakteró ; pu tota fars z szeroką tyrą społecmą i tchnieniem rewolucyjnym: sz tlde te da n elemen, pod do nięciem tego jedynego swoim rodzaju talentu, tają się cz mś na kroś no m. Weźm treść Cyrulika ': tary opiekun czyhając na rękę i majątek pupilki; młod panicz, krzyżujący prz pomoc sprytnego lokaja, jego plany; przebrania, lekcja śpiewu, wymiana listów wreszcie nieodzowny rejent, komisarz, ś l ub... czy może być, na pozór, coś bar- Tytuł pochodzi od redakcji Na zdjęciu Danuta Jamrozy (Ewarysta) i Jerzy Kopczewski (Dawid Yetmayer) w Weselu hrabiego Orgaza"

14 ., którz Rewolucję przygotowali, Beaumarchais nie b l rewolucjonistą. Dawny porządek rzeczy ~ zwłaszcza od czasu gdy wywalczył w nim sobie dość poczesne miejsce, znacznie lepiej odpowiadał temperamentowi pisarza, niż nadchodząca epoka republikańskiej cnoty". Ale, w ciągu swego niespokojnego życia, miał sposobność zajrzeć za wszytkie k ulisy rządu, społeczeńs t wa i obyczajów; połkną ł niejedno upokorzenie; doznał niejednej kr zywdy; na wła snej skórze p r zekonał si ę, iż prawa i urzą d zeni a dogorywa j ą c ego feudalizmu nie odpowiad ają potrzebom dojr zewa jących mas nar odu. Nasi ąk nął - nie mogło b yć inaczej - wszystkimi ideami, dyskusjami, całą filo :Zof ią swego wieku. - I miał talent. Zro-

15

16 om Jawor I W ESELE HRABIEGO ORC3AZA Adaptacja. re:!:yserla I scenografia: Waldemar Krygier Tadeusz Nowak A JAK KRÓLEM, A J AK KATEM BĘDZIESZ Adaptacja Reżyseria: Scenografia: aut o ra M a tyld a K r y gier W ład y s ław Wigur a w PRZYGOTOWANIU R e żyseria : William Shakespeare ROMEO i JULIA Anatol Efros e s ię t knota za trwałośc ią I przeświad cze nie o Poił nnl c hvłe malarza: mówienia o człowieku. Stąd też ograniczenie środków w yrazowych i zainteresowań warsztatowych do badanej z laboratoryjną prawie precyzją i powierzchni. W wyniku prezentuje nam malarz niezwykłe wprost możliwości problematyki koloru rozgrywek fakturalnych szerokich impastów, relief ów z materii malarskiej, struktur, siatek, pęknięć zestawionych z gładkimi, wymuskanymi powierzchniami. Wszystko to w intr vgujących zestawach kolor ystycznych jest organicznie połączone z treścią i anegd otą dzie ł tak, że uro sła w nich do r oli symbolicznego znaku. Owiane swoistym, poetycltim nastrojem, przepe ł nione życz llw ością d la cz ł owie ka i jego ludzkich spraw: od podboju przestr zeni kosmicznej aż po najdrobniejsze i najin tym niejsze, dobrze spe ł ni a m alar stwo Urbana 2adanie uczestniczenia s ztuką w w ielkim Teatrze Ży c i a. ANDRZE J P OLLO

17 llallllaw IAllELEISll Nłeśmlerteln7 C y rui I k" KAWIAllHIA I COCTAIL-BAa W FOYBB TEATRU CznrNB NA 1 GODZ. PRZED PBZEDSTAWIBNUIM Redakcja pro(1'amu: MONIKA LISICKA Opracowanie graflcme: JANUSZ TRZE BIATOWSKI Zdjęcia: CZESŁAW KU CHTA, WOJCIECH PLEWIŃSKI I IN. K.Z.Graf. Zakład nr 3, zam B-32(3978) Kliąię Francesco Sforza Cesarini, impresario Teatro Argentina w Rzymie, uproponowal Boainiemu akomponowanie opery komicznej. BOssiDi przyjął PJ'Opozyc;. i po4pisał kontrakt 15 grudnia W myil umowy kompo- -aytor zo~ się u wynagrodzeniem 400 slmd6w 1'ąllllldcih napisać operę do libretta (-.) '9- branego przez impresaria. dostarczyć gotową parątarę w chilu mielip, pneprowadzić w niej zmiany, kt6re okażą Ilię konieczne dla dolr'ep wykonania i dla wypdy panów ipiewak6w", kierować próbami oru ~ udział w trzech pierwszych pnedatawieniacb, dyrygując - kiestrą pny fortepianie. (-) Termin premiery zmtał aa1talon7 w przybliżeniu DB 5 ll Z przy. ~ technicznych otwarde Bfagione op6źniło '1ę ok4)1o dwu łjpdni i nastąpi.io dopiero 13 styrmia. Po wielu trudnoidach impreaario mołal dopiero 20 grudnia skompletować zesp61 i praystąpić do pnygotowa6 opery inaupraeyjnej, DB kt6rłl wybrano Wł~ w AJpene". Gdy i ta pnenkoda została DSllDięta, powstała nowa: tradnoid se maleaeniem libretta. Tebt, zam6- wiony jai u Jacopo Fenetiego, czołowego 6wczemeco libredlty, został pnez impresaria odrzucony jako DODleDIOWDY i zbyt wulgarny. Boaini zaproponował w6weaa, aby swr&ie się cło Sterbiniep. (.) Cua Daglił i im. ię Sfona-Ceurini, rad Die rad, scocbił lifl. T9!D11*q do no-

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 PAns1wowv TEATR LUDOWY DOWAHUIA Cena zł 10.-

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/11 realizowany był w szkole projekt w ramach Kapitału Ludzkiego Człowiek w teatrze Ŝycia. W ramach projektu zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

kandydata. Kandydat jest oceniamy w skali dwustopniowej: dst. lub

kandydata. Kandydat jest oceniamy w skali dwustopniowej: dst. lub Kierunek studiów: aktorstwo Załącznik nr 1 WYDZIAŁ AKTORSKI Jednolite studia magisterskie Trzyczęściowy egzamin konkursowy CZĘŚĆ PIERWSZA ELIMINACJE ETAP I Kandydat wybiera jeden utwór z 5 przygotowanych

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 148 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Edukacja teatralna- dziecko widzem i aktorem

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 148 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Edukacja teatralna- dziecko widzem i aktorem Załącznik do Uchwały Nr 2/2011 Rady Pedagogicznej PM 148 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 148 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Edukacja teatralna- dziecko widzem i aktorem ZADANIE: KIERUNKI REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów artystycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA mgr Jadwiga Zaborowska Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Recytatorski. R e g u l a m i n

Szkolny Konkurs Recytatorski. R e g u l a m i n Szkolny Konkurs Recytatorski konkursy recytatorskie stały się dla ich uczestników impulsem, aby mówić o Polsce i sprawach narodu, a także o metafizycznych nastrojach człowieka, o prawdach odwiecznych,

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne II-stopnia, WZ

Bardziej szczegółowo

Opera to sens, nie pretekst

Opera to sens, nie pretekst Opera to sens, nie pretekst Kniaź Igor to dzieło niedokończone przez kompozytora, niekoniecznie spójne dramaturgicznie. Jego osnową fabularną jest XII-wieczne podanie. Co jest podstawą Pana koncepcji inscenizacyjnej?

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie Rola teatru: Teatr dziecięcy to jedna z form pozalekcyjnych zajęć szkolnych, polegająca na wystawianiu sztuk teatralnych z udziałem uczniów. Posiada duże znaczenie

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE )

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) - polonista, aktor, scenograf i reżyser fot. Kamil Witaszak Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. JP II w Samsonowie

Szkoła Podstawowa im. JP II w Samsonowie Alicja Lisowska Szkoła Podstawowa im. JP II w Samsonowie Samsonów, 20.12.2012r. Sprawozdanie z pracy Koła Teatralnego w ramach projektu Szkoła bez kompleksów realizowanego w Szkole Podstawowej im. JP II

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) DATA TYTUŁ GODZ. MIEJSCE II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10.

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) DATA TYTUŁ GODZ. MIEJSCE II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10. REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10.2010 2.10.2010 3.10.2010 4.10.2010 5.10.2010 6.10.2010 7.10.2010 8.10.2010 9.10.2010 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i technicznych Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 imienia Bolesława Prusa

Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i technicznych Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 imienia Bolesława Prusa Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych i technicznych Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 imienia Bolesława Prusa Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i technicznych

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych dla gimnazjum - kształcenie teatralne. Prowadzący Anna Sakowska. Rok szkolny 2015/2016 2016/2017

Program zajęć artystycznych dla gimnazjum - kształcenie teatralne. Prowadzący Anna Sakowska. Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 Program zajęć artystycznych dla gimnazjum - kształcenie teatralne Prowadzący Anna Sakowska Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 I Cele kształcenia wymagania ogólne określone w podstawie programowej zajęć artystycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów artystycznych / zajęcia teatralne/ gimnazjum Agnieszka Puchała Przedmiotowe Zasady Oceniania Zajęcia artystyczne - teatralne / gimnazjum/ Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Arteterapia. Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel

Arteterapia. Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel Arteterapia Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel Formy terapii przez sztukę wspomagające biblioterapię W działaniach biblioterapeutycznych przydatne są również inne formy terapii, wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych. Teatrów Amatorskich. Decha. 8-9 listopad 2014

Regulamin. I Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych. Teatrów Amatorskich. Decha. 8-9 listopad 2014 Regulamin I Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich Decha 8-9 listopad 2014 Rozdział I Organizatorami I Ogólnopolskiego Festiwalu nieprofesjonalnych grup Teatralnych DECHA jest:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Numer Przedmiot Tytuł a/ nazwa serii Autorzy 1-OP Oddział

Bardziej szczegółowo

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa 1 Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa W moich wędrówkach po artystycznych śladach kultury muzycznej naszego podkarpackiego regionu dotarłem do znakomitej postaci wspaniałego artysty śpiewaka

Bardziej szczegółowo

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1)

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1) 4 7 LIPCA WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) Artystyczne wrzenie w Warszawie. INFORMACJA PRASOWA Już 4 lipca na patio budynku PAST-y przy Metrze Świętokrzyska startuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Ewa Kieres Gra dydaktyczna "Milionerzy w szkole" Nauczyciel i Szkoła 1-2 (14-15), 201-207

Ewa Kieres Gra dydaktyczna Milionerzy w szkole Nauczyciel i Szkoła 1-2 (14-15), 201-207 Ewa Kieres Gra dydaktyczna "Milionerzy w szkole" Nauczyciel i Szkoła 1-2 (14-15), 201-207 2002 Ewa Kieres Gra dydaktyczna Milionerzy w szkole Gra Milionerzy w szkole jest modyfikacją gry telewizyjnej Milionerzy

Bardziej szczegółowo

Miłosz Łuczyński. Miejsca Miłosza. instalacja immersive

Miłosz Łuczyński. Miejsca Miłosza. instalacja immersive Miłosz Łuczyński Miejsca Miłosza instalacja immersive Plac Szczepański Kraków, 9-25 maja 2011 Miejsca Miłosza to intermedialny projekt artystyczny łączący literaturę, sztuki wizualne, muzykę i nowe media.

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO zmodyfikowany ze względu na działalność Kabaretu Barwnych Marynarek autor: Agnieszka Wiśniewska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Spis treści: Wstęp Cele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA. Wydział Sztuki Lalkarskiej. dr hab. Jan Plewako mgr Błażej Piotrowski - asystent. dziekanat@atb.edu.

SYLABUS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA. Wydział Sztuki Lalkarskiej. dr hab. Jan Plewako mgr Błażej Piotrowski - asystent. dziekanat@atb.edu. SYLABUS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Gra aktora jawajką Kod przedmiotu/modułu PPR03 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy II szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy II szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy II szkoły podstawowej Temat lekcji Zawsze razem. Zabawy ruchowe uwrażliwiające na elementy muzyczne i ich zmiany. Instrumenty perkusyjne. Improwizacje

Bardziej szczegółowo

Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie

Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie historii teatru, jego funkcji na przestrzeni dziejów poznanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Mały muzyk. Opracowała: Ewa Karcz

Projekt Mały muzyk. Opracowała: Ewa Karcz Projekt Mały muzyk Opracowała: Ewa Karcz Wstęp Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

lata swej kariery artystycznej wzbudzała zachwyt i uwielbienie publiczności, a także uznanie polskich i zagranicznych recenzentów.

lata swej kariery artystycznej wzbudzała zachwyt i uwielbienie publiczności, a także uznanie polskich i zagranicznych recenzentów. Jolanta Żmurko - Moja przygoda ze śpiewem rozpoczęła się w szkole średniej - wspomina Jolanta Żmurko - W Technikum Rolniczym występowałam w zespole młodzieżowym. Zgłosiliśmy się na festiwal piosenki radzieckiej

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych)

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych) Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych) Ćwiczenie 1 Do ćwiczenia wykorzystujemy liczmany patyczki, jeden komplet to sto patyczków.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SZTUKA FILMOWA I TEATRALNA (zbiory audiowizualne)

SZTUKA FILMOWA I TEATRALNA (zbiory audiowizualne) SZTUKA FILMOWA I TEATRALNA (zbiory audiowizualne) 1. BĘDZIE teatr pierwszy // W : Język polski [Film]. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka. 2002. 1 kas. wiz. VHS (17 min) : dźw. ; Historia sceny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa : Rysunek z elementami anatomii 2. Rodzaj - obowiązkowy. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk!

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! Gra rodzinna dla 2-6 osób w wieku od 7 lat. ZawartoÊç pude ka: 2 ró ne dwunastoêcienne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA PAWŁOWSKA. 1993 - premiera spektaklu Psy Teatru Porywacze Ciał (scenariusz, reżyseria, aktorka)

KATARZYNA PAWŁOWSKA. 1993 - premiera spektaklu Psy Teatru Porywacze Ciał (scenariusz, reżyseria, aktorka) KATARZYNA PAWŁOWSKA 1987- członek amatorskiego zespołu teatralnego Penetracje pod opieką reż. Marka Chojnackiego 1988 - rozpoczęcie studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Elementarz XXI wieku klasa 2. Pakiet podręczników. Ćwiczenia zintegrowane cz. 1-4. cz. 1-4 Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka Nowak, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Maria 404/3/2013 Edukacja

Bardziej szczegółowo

IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY TEART s.c.ryszard Przybysz, Ewa Gronau,

IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY TEART s.c.ryszard Przybysz, Ewa Gronau, PROPOZYCJA świąteczna PROGRAMU DLA DZIECI Witamy bardzo serdecznie, Artyści Europejskiego Teatru Myśli i Słowa im. Witolda Gombrowicza pragną przedstawić kompleksowy program artystyczny dla dzieci. Czas

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r.

Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r. Suwałki dn. 14.05.2016 r. Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r. w Suwałkach Klub Sportowy Jaćwing Suwałki w dniu

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Tak rozpoczynaliśmy każdą wyprawę na spotkanie ze sztuką! WYJAZD I MUZEUM ARCHEOLOGICZNE Wspomnienie Pan Zdzisław: Pani przewodniczka bardzo ciekawie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa

Regulamin Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa Regulamin Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa Jubileusz 250-lecia istnienia teatru publicznego w Polsce I. Organizator Konkursu 1. Nadzór nad Konkursem sprawuje Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT refresz ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK!

PROJEKT refresz ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK! PROJEKT refresz ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK! OFERTA WSPÓŁPRACY DLA ZARZĄDCÓW BLOKÓW I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH Miejsce: KRAKÓW Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konkursie realizowanym w ramach Grolsch ArtBoom

Bardziej szczegółowo

pt. CZYTANIE W TRZCIANIE Trzciana 2015

pt. CZYTANIE W TRZCIANIE Trzciana 2015 SZKOŁA MUZYCZNA STOPNA W TRZCANE ogłasza V KONKURS MUZYCZNO-LTERACK W ZAKRESE GRY A VSTA CZYTANA PROZY POEZJ połączony z seminarium nt. gry a vista oraz dyskusją jurorów z pedagogami pt. CZYTANE W TRZCANE

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA DEBIUT realizację premiery przedstawienia we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

REGULAMIN KONKURSU NA DEBIUT realizację premiery przedstawienia we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego REGULAMIN KONKURSU NA DEBIUT realizację premiery przedstawienia we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego I. Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin ustala zasady i warunki Konkursu

Bardziej szczegółowo

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz 1.Jak powstaje film? Ustal właściwą kolejność. Etapy powstawania filmu Montaż i udźwiękowienie 1. Pomysł, projekt 2. Scenopis 3. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo!

WSTĘP. Szanowni Państwo! SPIS TREŚCI WSTĘP 7 O PRACOWITYM OSIOŁKU I KRÓLU LWIE 9 O MĄDRYM JEŻYKU I CHYTRYM LISIE 23 O ZAJĄCU SZYBKIM I JEŻU KUŚNIERZU 35 JAK BOCIAN KLEKOT CYFEREK SIĘ UCZYŁ 47 O PODSTĘPNYM KOCIE MIAU-MIAU I UCZCIWYM

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA MODNA WOLNA NIEKONWENCJONALNA OPERA W POLSCE. zrodzoną z pasji, pragnienia, miłości, piękna i determinacji! zaszczyt wielki mamy i odwagę

PIERWSZA MODNA WOLNA NIEKONWENCJONALNA OPERA W POLSCE. zrodzoną z pasji, pragnienia, miłości, piękna i determinacji! zaszczyt wielki mamy i odwagę PIERWSZA MODNA WOLNA NIEKONWENCJONALNA OPERA W POLSCE zrodzoną z pasji, pragnienia, miłości, piękna i determinacji! zaszczyt wielki mamy i odwagę by ZAPROSIĆ PAŃSTWA do współ-tworzenia niekonwencjonalnej

Bardziej szczegółowo