I 1 1, 182{;, Dziwaczne nieporozumienie" prem. 29 X 1811, Teatro del Corso, Bolonia Jedwabna drabinka" prem. 9 V 1812, Teatro San Moise, Wenecja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I 1 1, 182{;, Dziwaczne nieporozumienie" prem. 29 X 1811, Teatro del Corso, Bolonia 1827. Jedwabna drabinka" prem. 9 V 1812, Teatro San Moise, Wenecja"

Transkrypt

1 1/

2 PAŃ STWOW Y TEATR LUDOWY NOWA HUTA DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY WALD EM AR KRYGIER Z-CA DYREKTORA 0 /5 ADMINISTRACYJNYCH JAN WĄTR OBA KIEROWNIK LITERACKI JULIUSZ K YDRYŃSK I GIOACC HIN O ROSSINI

3 I 1 1, Dziwaczne nieporozumienie" prem. 29 X 1811, Teatro del Corso, Bolonia Szczęśliwe oszukanie" prem. 8 l 1812, Teatro San Moise, Wenecja. Cyrus w Babilonii albo upadek Baltazara" prem. 14 m 1812, Teatro Municipale, Ferrara. Jedwabna drabinka" prem. 9 V 1812, Teatro San Moise, Wenecja Kamień probierczy" prem. 26 IX 1812, Teatro alla Scala, Mediolan. Sposobność czyni złodziejem" prem. 24 XI 1812, Teatro San Moise, jw. 182{;, Rossini napisa ł 38 oper seria i builo cieszących się za życia dużym powodzeriem. P onadto komponował kantaty, hymny, muzykę religijną, drobne utwory wokaln e, muzykę instrument al ną.

4

5 płom _.tftl!<i~ kl'l1il1!!1lnkiqo, illc zarazem t 1d - PCNlrti do Riazpuii -dyplomat zna ma J8 akanie aa dworze hbzpaóskim dzięki marpabinie d la Cro - Pierwsza sztuka Eu " (178C) nie zyakala powodzenia r. "ub z p. u - Uni drugiej ion i na przy plotek. - Drup sztuka.,dwaj przyjaciel czyli Kupiec z L onu (1770). r6wniei bez poodzenia. - tym roku.łmi ć Du erna a - padkobieft'a. hrabia d la Blach zarzuca mu falszent o - proces wygnm \l pierwszej intancji. - Beaumarchais pisze słowa i muzykę op r, C rulik wilski" i pnedkłada ją aktorom wł lego teatru - operę odrzu ono - przerabia ją na kom di i zostaje ona prz, jęta w Komedii Francuski j. - Pojedynek z księci m d Chauln wtrąca go do ięzienia - trakcie "mowieni procesu z de J Błachem - proc przegran - ow proces z sęcłzilt Go&man m daje poód do napisania Memoriałó "( ), godząc eh w downicti o - sprawa kończ ię naganą dla ob dwu tron i nakazem spal nla Memoriałów" (1775), - b pozyskać ponownie łaski dworu kiga pamflet przeciwko pani du Barry - pozostaje bez nagrod., gdyi Ludwik X umiera. - Chcąc zy kac łaskę Ludwika XVI likwiduje pomflet na Marię Antoninę - posądzon o jego autorstwo dostaje ię do więzienia - wkrótce wypu zczony otrzymuje odszkodowanie. - Podejmuje próby,,cyrulika sewil kiego" i doczekuje się wystawienia 23 li 1775 r. - sztuka pada - Beaumarchais ponownie przerabia Cyrulika'' i w now ej formie sztuka wkrótce z~: skuje powodzenie. - Kolonie a ngielskie w Ameryce podejmuj ą w ajkę o suw e renność, Beaumarchais zostaje przedstawicielem rzą du francuskiego do pomocy buntownikom" r. r ehabilitacja po wyroku w sprawie Goezmana - wygranie procesu przeciw de la Blache r. kończy Wesele Figara" r. sztuka ta przyjęta przez Komedię Francuską - 27 IV 1784 r. premiera Wesela Figara" - Ludwik XVI wydaje rozkaz uwięzienia pisarza - wkrótce zostaje wypuszczony na wolność - w Trianon wystawia się Cyrulika'', królowa gra rolę Rozyny. - Czasy rewolucji 1789 narażają go na prześladowania r. nowa sztuka Występna matka, czyli domowe troski Almavivy". - Znów u więziony - wydostaje się z więzienia. - Wyjeżdża za granicę r. powraca do kraj u - 18 V 1799 r. umiera w Pa ryżu.

6

7 JANUSZ SZYDŁO\\T SKI Powstała w Krakowie scena, która stać się może kuźnią nowego Teatru: bez rutyny, bez sztampy, bez ambicjonalno-artystowskich zapędów - teatr świeży, młodzieńczy pasją, pragnieniem twórczych poszukiwań, szczerym zaangażowaniem społecznym, dwunastoosobowy, koleżeński kolektyw" - ta optymistyczna zapowiedź Krystyny Zbijewskiej (Dziennik Polski 1969 r., nr 251) dotyczyła Grupy Proscenium", założonej w sezonie 1969/70 przy Teatrze Rozmaitości. Jednym z członków Grupy" był Janusz Szydłowski, który jako absolwent krakowskiej PWST (ur r., uk. studia w 1969 r.) rozpoczynał pracę w zawodzie aktorskim. Grupa Proscenium" skupiała młodych aktorów, którzy pragnęli wyjść poza schematyczny zakres studiów. Kilku działało w studenckim Teatrze STU - wśród nich również Szydłowski. Ten okres pracy zespołowej, takie bowiem było podstawowe założenie Grupy'', polegającej na tworzeniu i realizacji wspólnej koncepcji spektaklu, wywarł decydujący wpływ na osobowość aktorską Szydłowskiego." W Proscenium" przekonałem się, wspomina Szydłowski że spontaniczne", aktorstwo, wypływające z zaangażowania, kiedy postać sceniczna bliska jest naszej psychice - działa na widza". Krótki był niestety żywot tej sceny - po zrealizowaniu dwóch spektakli: wg gogolowskiego Nosa" i widowiska pt. Sól" opartego na tekstach z literatury rosyjskiej i radzieckiej ustała jej działalność wraz ze śmiercią Jana Łukowskiego - założyciela Proscenium". W sezonie tym Janusz Szydłowski brał udział również w przedstawieniach macierzystego Teatru Rozmaitości. Grał de Brizara w Ucieczce" Bułhakowa, Walerego w Swiętoszku" Moliera i Primitivo w adaptacji Hemingwayowskiego Komu bije dzwon". Okresem, który przedłużył linię twórczej pracy aktorskiej Szydłowskiego był sezon kaliski w teatrze im. Bogusławskiego. Dyrektor I. Cywińska wspólnie z reżyserem M. Prusem zaanga- -a.. ~,~. "' ~-.. \ f., ~ ~ ' -~ ~~- -.. I F.IAN GARLICKI fi JAN KRZYWDZIAK ZESP Ó Ł MUZYCZNY Dyrygent i kierownik ze społu: JOANNA WNUK,ILIANNA HORODECKA -.flet.l'ina OBERC - obój ACEK GADOCHA - klarnet TDJCIECH ORAWIEC - fagot l! ESŁA W JAN EC ZEK - perkusja JADWIGA R Ó ŻYSKA ZI'OF ZENKOWSKI Na zdjęciu u góry: Janusz Szydłow s ki w roli Havemeyera w Weselu hrabiego Orgaza". Obok Jerzy Kopczewski - Yetmayer poniżej - jak-0 Mieczyk w Klęsce" A. F adiejewa (po środku)

8 ROSSINI GIOACCHINO ~ 1s w Opera 3-ch Beaumarchais. Tłum. Tadeusz Żeleński (Boy) Cesare Sterbini. Tłum. Aleksander Bardini Libretto: Opracowanie muzyczne: JOANN A WNUK Reżyseria: WALDEMAR KRYGIER O B Almawiwa - JANUSZ SZYDŁOWSKI Rozyna - DANUTA JAMROZY - WANDA SWARYCZEWSKA Bartolo - JAN KRZYWDZI AK Figaro - ROMAN MARZEC - ZBIGNIEW HORAWA Don Bazyli - STEF AN MIENICKI - LESZEK SWIGOŃ S A D Scenografia: MAP.IAN GARLICKI Asystent reżysera JAN KRZYWDZIAK A: Marcelina - EUGENIA HORECKA - BARBARA STESŁOWICZ Fiorello - JANINA BOCHEŃSKA Urzędnik - STANISŁAW Chór - ELSNER EUGENIA HORECKA BARBARA STESŁOWICZ MAJ A WISNJ OWSKA EW A WOR YTKIEWICZ ZINAIDA ZAGNER Przygotowania wokalne: JOANNA WNUK: Prowadząca spektakl: JANINA GRUDNIEWICZ ZESPÓŁ MUZYCZNY Dyrygent i kierownik zespołu: JOANNA WNUK LILIANN A HORODECKA - flet ANNA OBERC - obój JACEK GADOCHA - klarnet W DJ CIECH ORAWIEC - fagot W. ESŁAW JANECZEK - perkusja Kontrola tekstu: ladwiga RÓŻYSKA Swiatło : KRZYSZfOF ZENKOWSKI

9 żowali grupę młodych, uzdolnion;ych aktorów, którym dano możliwości tworzenia dobrego teatru i którzy dla tej szansy dokonali wy boru. Współpraca z Prusem stanowiła dla mnie źródło cennych doświadczeń. Prus stawiał" '\V swojej pracy na aktora, zawierzając jego inwencji, sprawności i celowości interpretacyjnej. Nie chodziło mu o tzw. poprawność przekładał aktora agresywnego" pod warunkiem, że aktor wiedział dlaczego stosuje takie a nie inne środki wyrazu". Pierwszą rolą Szydłowskiego był Kaznodzieja w Wyzwoleniu". Inscenizacja wspomina Szydłowski - koncentrując się wyłącznie na polityce" utworu i pomijając świadomie wszystkie problemy dotyczące sztuki, była jednocześnie aktem wiary w powołanie artysty i społeczną rolę teatru". Kaznodzieja w spektakl u był Konradem przyszłości, podstawą jego działania miała być wiara w ideę i jej zwycięstwo. Założenia inscenizacyjne Prusa wymagały wydobycia maksymalnej ekspresji. Np. wskazówką od reżysera było takie interpretowanie monologu K aznodziei, aby sprawiał on wrażenie istoty uniesionej na skrzydłach idei". Następował moment, kiedy wygłaszany tekst przechodził w śpiew. Był to spektakl pełen muzyki muzyki monologów z przemieszaną muzyką dzwonków kościelnych. Patrząc z perspektywy paru lat uważam rolę Kaznodziei za najciekawszą w swej dotychczasowej pracy. Była to rola bardzo trudna dla młodego aktora, ale dająca wiele satysfakcji." W spektaklu Trędowatej", również realizowanym przez M. Prusa, Szydłowski grał Ordynata Michorowskiego. Reżyser pozwolił przemawiać tekstowi. W tej konwencji na serio" mieściła się koncepcja roli Ordynata Michorowskego w ujęciu aktorskim Szydłowskiego. Rzecz odegrano w normalnych dekoracjach, na tle IX Symfonii Beethovena, poruszając serca części widowni, a bawiąc tych, którzy podjęli dowcip reżysera. Recenzenci podkreślali znakomitą rolę Szydłowskiego grał Szydłow w tym spektaklu. Ponadto ski Scurvy'ego w Szewcach". Poza pracą w teatrze zespół przygotował w tym sezonie dwa spektakle dla poznańskiej1 TV. Były to nagrodzone Złotym Ekranem 1970 r. Gody życia" Przybyszewskiego w reż. M. Prusa, w których Szydłowski grał Janotę i Noce i dnie" M. Dąbrowskiej w reż I. Cywiń skiej - gdzie grał Marcina. W następnym sezonie 1971/72 pracował Szydłowski w Teatrze Polskim w Poznaniu. Okres poznański w porównaniu z poprzednimi uważa za mało twórczy. Grał Szatana w inscenizacji Kordiana zrealizowanej przez R. Kordzińskiego, Pastora Hale w Czarownicach z Salem" A. Millera i główną rolę w widowisku muzycznym opartym na komedii Fieldinga pt. Córeczki pod klucz". Po raz pierwszy grałem w sztuce muzycznej - mówi Szydłowski - miałem możność sprawdzenia swoich możliwości wokalnych. Przykładam dużą wagę do t ego próbą połączenia d óch gat dramat cznego i opero ego. Jest to dla nas, aktorów, zadanie niesły chanie skomplikowane, wymagające połączenia roli komediowych z partiami wokalnymi. Zdaję sobie sprawę z trudności spowodowanych niedoskonałością warsztatu wokalnego, które zrekompensować można n ienagann m aktorstwem. Zaistnie1iie t ego spektaklu możliwe jest tylko przy pełnej koncentracji. Jeśli uda nam się to zrealizować, będzie to nasze wielkie zwycięstwo. Czy zwyciężymy ocenią widzowie". * Niejednokrotnie zdarza się, że aktor zy poza pracą w teatr ze podejmują próby piosenkarskie. Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Piosenkarzy St udenckich jest Danuta J amrozy, grająca rolę Rozyny. W zespole Teatru Lu dowego jest kilku aktorów, którzy dysponu ją dobrymi warunkami głosowymi. Wszyscy znaleźli się w obsadzie Cyrulika sewilskiego". Czy podołają temu t rudnem u zadaniu opanona zdjęciu z prawej strony: Janusz Szydlowski w roli Ordynata Michorowskiego w kaliskim spektaklu Trędowatej"

10 ~ I z: I I :SC n Z. G ' Okuj Bre h, 2 teracki 1981, nr 23, 7., a Pan Puntilę '' ( ) idzie się łącznie dla Rączkowskiego. (...) Kiedy Rączko ski schodzi ze sceny, idownia zacz - na się nudzić. Nic jej już nie potrafi zająć. (...) Konstrukcja reżyserska była bezkierunkowa. W efekcie powstała dość niezręczna krzyżówka społecznej satyry z farsą, absurdalnej groteski z plebejskim moralitetem teatru dydaktycznego z wodewilem. (...) Scenografia Krystyna Zachwatowicz nie posiada również czystości rysunku, oscyl ując między mak abryczn ą grot eską, operuj ąc ą naturalistycznym szcz eg ółem, a surowością moralitetu, działa ją cego skrótem. St ylis tyc zną j edność zachowa ła wyłąc zn i e muzyka Józefa Boka, posługuj ą ca się obficie elementami parodii i humoru". B. Mamoń, Oklaski dla R ącz kowskiego, Tygodnik Powszechny 1951, nr 20, s. 6. E. SZWARC, SMOK. PRZEKŁAD: J. PO MIANOWSKI. REŻYSERIA : J. KRA-

11 ,( ) trzeba ró ez odzi lazną o ek encję jaq kiero tej plac6 ki kazuje kształto an1u wojej linii artystyczno-ideowej, która zasze - bliżej lub dalej - graniczy z dramatyczn m terytorium WŁADZY. Nie zawsze graniczy szczęśliwie w sensie inscenizacyjnym. (... ) To teatr niewątpli wie twórczy, zadziorny - z wyrobionym już własnym obliczem i stylem, choć niejednokrotnie hermetyczny - wbrew uporczywym zapewnieniom ze strony jego kierownictwa, że właśnie TAKI teatr zdobywa i zdobędzie nowego widza... (... ) teatr tym razem pokazał (jak ongiś), że n ie r ezygnując an i z nowoczesnej inscenizacji, a ni z tzw. podwójnego dna szt uki, ani ze swego st ylu ar tystycznego - może zaadresowa ć przedstawienie do najprzeciętniej przygotowanych umysłowo widzów oraz intelektualistów.(...) Reżyser J erzy Krasowski przy współudzia le scenografa, Mariana Garlickiego (świet na oprawa, jakby pajęczej sieci wnętrz) zmontował barw ne i żywe przedstawienie, pełne kapitalnych point lecz przede wszystkim w ymowne bez r eszty. Może nawet zbyt wymowne; Nawias" baśniowy zgrabnie ob ejmował ksz tałty politycznego i społecznego moralitetu. Był to spektakl dużej klasy!." J. Bober, To wam się spodoba!, Gazeta Krakowska 1961, nr 148. Sztuka Szwarca jest interesuj ąca nawet w swych naiwnościach i wewnętrznych skłócenia ch. Przedstawienie t eż. J est ono rozegrane w poet yce świadomej naiwności. Jak

12 '..,... -' I a na n ~eistem papieru onie la ci j, bez zwanku. (. ) konanie aktorskie pektaklu - bledziutkie.' L. Flaszen, Dzi na zabawa Echo Krako a 1961, nr 229 i Współcze - ność 1961, nr 20, s. 15. }... /. _ ' f ~ ' - ~.~. "', r~.?:: )... ł. ', W przedstawieniu nowohuckim nie zlek- " c eważon o aury bajkowo śc i, a zinterpretowano j ą oryginalnie i sugestywnie. Niesamow i tą fant a st yk ą smoczą" zarówno e.zail'fi11mo ozyfro ąt m dać całą mozaikę pozor6 Widz ba c się i opuszczając teatr może pozostać w tanie absolutnej bezmyślnmci. szystko zostało powiedziane, prz powieść ściągnięto na ziemię, nałożono jej maskę polityczną. Trafną? Na pewno. Smie zną? N a pewno. Ale czy w świecie baśni Szwarca zamiast o Hitlera i Mussoliniego nie mogło chodzić np. o świętą Inkwizycję? O Ludwika francuskiego, Króla-Słońca? Nie o wła dcę i poddanego, ale o moralność i amo ralność, o dobro i zło, o zbrodnię i poświ ęc enie, o cno t ę i ro zpu s t ę. Smok" jest b aśn ią, a wszelka dosłowność zabija baśń. (...) Wszystko zos t a ło powiedziane od razu i zarówno sub t elnoś ci jak przerysowania aktorskie nie posuną przedstawienia ani o krok dalej, ciekawiej, zaskakuj ą co. Będą cieniowaniem, b ę dą akademizmem. Czyżby nowe niebezpieczeństwo dla teatru współcze snego?". Z. Greń, Igraszki smocze, Ż ycie Literackie 1961 nr 26, s. 5. Oprac.: E. ORZECHOWSKI

13 dą mi za jęc je nowe t o! Komiczne za kłania imbroglia splatają ię z głęboką komedią charakteró ; pu tota fars z szeroką tyrą społecmą i tchnieniem rewolucyjnym: sz tlde te da n elemen, pod do nięciem tego jedynego swoim rodzaju talentu, tają się cz mś na kroś no m. Weźm treść Cyrulika ': tary opiekun czyhając na rękę i majątek pupilki; młod panicz, krzyżujący prz pomoc sprytnego lokaja, jego plany; przebrania, lekcja śpiewu, wymiana listów wreszcie nieodzowny rejent, komisarz, ś l ub... czy może być, na pozór, coś bar- Tytuł pochodzi od redakcji Na zdjęciu Danuta Jamrozy (Ewarysta) i Jerzy Kopczewski (Dawid Yetmayer) w Weselu hrabiego Orgaza"

14 ., którz Rewolucję przygotowali, Beaumarchais nie b l rewolucjonistą. Dawny porządek rzeczy ~ zwłaszcza od czasu gdy wywalczył w nim sobie dość poczesne miejsce, znacznie lepiej odpowiadał temperamentowi pisarza, niż nadchodząca epoka republikańskiej cnoty". Ale, w ciągu swego niespokojnego życia, miał sposobność zajrzeć za wszytkie k ulisy rządu, społeczeńs t wa i obyczajów; połkną ł niejedno upokorzenie; doznał niejednej kr zywdy; na wła snej skórze p r zekonał si ę, iż prawa i urzą d zeni a dogorywa j ą c ego feudalizmu nie odpowiad ają potrzebom dojr zewa jących mas nar odu. Nasi ąk nął - nie mogło b yć inaczej - wszystkimi ideami, dyskusjami, całą filo :Zof ią swego wieku. - I miał talent. Zro-

15

16 om Jawor I W ESELE HRABIEGO ORC3AZA Adaptacja. re:!:yserla I scenografia: Waldemar Krygier Tadeusz Nowak A JAK KRÓLEM, A J AK KATEM BĘDZIESZ Adaptacja Reżyseria: Scenografia: aut o ra M a tyld a K r y gier W ład y s ław Wigur a w PRZYGOTOWANIU R e żyseria : William Shakespeare ROMEO i JULIA Anatol Efros e s ię t knota za trwałośc ią I przeświad cze nie o Poił nnl c hvłe malarza: mówienia o człowieku. Stąd też ograniczenie środków w yrazowych i zainteresowań warsztatowych do badanej z laboratoryjną prawie precyzją i powierzchni. W wyniku prezentuje nam malarz niezwykłe wprost możliwości problematyki koloru rozgrywek fakturalnych szerokich impastów, relief ów z materii malarskiej, struktur, siatek, pęknięć zestawionych z gładkimi, wymuskanymi powierzchniami. Wszystko to w intr vgujących zestawach kolor ystycznych jest organicznie połączone z treścią i anegd otą dzie ł tak, że uro sła w nich do r oli symbolicznego znaku. Owiane swoistym, poetycltim nastrojem, przepe ł nione życz llw ością d la cz ł owie ka i jego ludzkich spraw: od podboju przestr zeni kosmicznej aż po najdrobniejsze i najin tym niejsze, dobrze spe ł ni a m alar stwo Urbana 2adanie uczestniczenia s ztuką w w ielkim Teatrze Ży c i a. ANDRZE J P OLLO

17 llallllaw IAllELEISll Nłeśmlerteln7 C y rui I k" KAWIAllHIA I COCTAIL-BAa W FOYBB TEATRU CznrNB NA 1 GODZ. PRZED PBZEDSTAWIBNUIM Redakcja pro(1'amu: MONIKA LISICKA Opracowanie graflcme: JANUSZ TRZE BIATOWSKI Zdjęcia: CZESŁAW KU CHTA, WOJCIECH PLEWIŃSKI I IN. K.Z.Graf. Zakład nr 3, zam B-32(3978) Kliąię Francesco Sforza Cesarini, impresario Teatro Argentina w Rzymie, uproponowal Boainiemu akomponowanie opery komicznej. BOssiDi przyjął PJ'Opozyc;. i po4pisał kontrakt 15 grudnia W myil umowy kompo- -aytor zo~ się u wynagrodzeniem 400 slmd6w 1'ąllllldcih napisać operę do libretta (-.) '9- branego przez impresaria. dostarczyć gotową parątarę w chilu mielip, pneprowadzić w niej zmiany, kt6re okażą Ilię konieczne dla dolr'ep wykonania i dla wypdy panów ipiewak6w", kierować próbami oru ~ udział w trzech pierwszych pnedatawieniacb, dyrygując - kiestrą pny fortepianie. (-) Termin premiery zmtał aa1talon7 w przybliżeniu DB 5 ll Z przy. ~ technicznych otwarde Bfagione op6źniło '1ę ok4)1o dwu łjpdni i nastąpi.io dopiero 13 styrmia. Po wielu trudnoidach impreaario mołal dopiero 20 grudnia skompletować zesp61 i praystąpić do pnygotowa6 opery inaupraeyjnej, DB kt6rłl wybrano Wł~ w AJpene". Gdy i ta pnenkoda została DSllDięta, powstała nowa: tradnoid se maleaeniem libretta. Tebt, zam6- wiony jai u Jacopo Fenetiego, czołowego 6wczemeco libredlty, został pnez impresaria odrzucony jako DODleDIOWDY i zbyt wulgarny. Boaini zaproponował w6weaa, aby swr&ie się cło Sterbiniep. (.) Cua Daglił i im. ię Sfona-Ceurini, rad Die rad, scocbił lifl. T9!D11*q do no-

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 PAns1wowv TEATR LUDOWY DOWAHUIA Cena zł 10.-

TEATR IM. CYPRIANA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE

TEATR IM. CYPRIANA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE TEATR IM. CYPRIANA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE ODZNACZONY KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ DUŻA SCENA MA[D)O~M~Sll~ li IKOCllKO[D)AMY ClYU lll~loma rpllgu~

Bardziej szczegółowo

zeszyty aukowe numer2/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

zeszyty aukowe numer2/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie zeszyty aukowe numer2/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Redaktor naukowy: Ewa Kutryś Sekretarz: Ewa Gawłowska Opracowanie redakcyjne tekstów: Ewa Kutryś, Ewa Gawłowska

Bardziej szczegółowo

Opera i balet. Zeszyt edukacyjny

Opera i balet. Zeszyt edukacyjny Halina Guryn Opera i balet. Zeszyt edukacyjny I N S T Y T U C J A K U L T U R Y S A M O R Z Ą D U W O J E W Ó D Z T W A Ł Ó D Z K I E G O Opera i balet. Zeszyt edukacyjny Spis treści Wyobraźnia a nie inwencja

Bardziej szczegółowo

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94 Teatr w Radomiu NOCLEG w APENINACH sezon 1993/94 Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu 200-lecie urodzin Aleksandra Fredry 15-lecie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego ALEKSANDER FREDRO

Bardziej szczegółowo

TEATR WIELKI W ŁODZI. program ZEMSTA NIETOPERZA

TEATR WIELKI W ŁODZI. program ZEMSTA NIETOPERZA TEATR WIELKI W ŁODZI program ZEMSTA NIETOPERZA JOHANN STRAUSS Zemsta nietoperza (DIE FLEDERMAUS) OPERETKA W TRZECH AKTACH LIBRETTO: K. HAFFNER I R. GEiN~E wg Le Revei/lon H. MEILHACA I L. HALEVY'EGO PRZEKŁAD:

Bardziej szczegółowo

Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~

Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~ Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~ Interesuje mnie teatr, który chce towarzyszyć człowiekowi w tym co najważniejsze Z KRYSTYNĄ MEISSNER, DYREKTOREM TEATRU WSPÓŁCZESNEGO WE WROCŁAWIU rozmawia Grażyna Migniewicz

Bardziej szczegółowo

E N Teatr im. Stefana Jaracza

E N Teatr im. Stefana Jaracza E N Teatr im. Stefana Jaracza BERTOLT BRECHT KURT WEILL OP~RI\ Z/\ TRZY CROSZ~ Dyrektor Naczelny i Artystyczny Janusz Warmiński BERTOLT BRECHT KURT WEILL O P~RA Z/\ TRZY C R O S Z ~ /Dreigroschenoper/

Bardziej szczegółowo

Synteza komizmu z tragizmem

Synteza komizmu z tragizmem MIASTO KATOWICE nr 82 maj 2011 ISSN 1731-206X WIOSNA Z MOZARTEM Synteza komizmu z tragizmem Przeglądając katalog dzieł Mozarta, można odnieść wrażenie, że był on twórcą wyjątkowo wszechstronnym, właściwie

Bardziej szczegółowo

lato 2011 200 lat Szkoły Dramatycznej w Warszawie / Osterloff / Rogacki /miasto / Miłobędzki / Coldwell / Lorent warszawskich pismo uczelni

lato 2011 200 lat Szkoły Dramatycznej w Warszawie / Osterloff / Rogacki /miasto / Miłobędzki / Coldwell / Lorent warszawskich pismo uczelni 200 lat Szkoły Dramatycznej w Warszawie / Osterloff / Rogacki /miasto / Miłobędzki / Coldwell / Lorent lato 2011 ISSN 1732-6125 pismo warszawskich uczelni artystycznych cena 16 zł (5% VAT) Wystawa końcoworoczna

Bardziej szczegółowo

numer 38/2012 Dodatek festiwalowy 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 5-13 grudnia 2012

numer 38/2012 Dodatek festiwalowy 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 5-13 grudnia 2012 numer 38/2012 Dodatek festiwalowy 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 5-13 grudnia 2012 fot. Archiwum Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Na poziomie ponadnarodowym? Za nami już piąta edycja

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Marian Piotr Rawinis. Pismo finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy

OD REDAKCJI. Marian Piotr Rawinis. Pismo finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy OD REDAKCJI Pismo finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy Wydawca Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie Al. Najświętszej Maryi Panny 22 42-200 Częstochowa Tel. 034/ 360-56-28

Bardziej szczegółowo

Kalendarium. Wałbrzyski Informator Kulturalny 2007/10. Festiwal Nauki Wałbrzych 2007. 8 18 października. Balkon. nowa sztuka. str.

Kalendarium. Wałbrzyski Informator Kulturalny 2007/10. Festiwal Nauki Wałbrzych 2007. 8 18 października. Balkon. nowa sztuka. str. Kalendarium Festiwal Nauki Wałbrzych 2007 8 18 października Balkon str. 2 i 20 nowa sztuka Teatr Dramatyczny Szklana Góra nowa propozycja w repertuarze Teatr Lalki i Aktora Ilustrowane Soplicowo wystawa

Bardziej szczegółowo

ZWI ~ZEI. W PIĘćDZIESIĘCIOLECIE ZGONU STA NISŁAWA WYSPIANSKIEGO. OLENIE'' dramat w trzech aktach ,,WYZ * SCALA THEATRE LONDYN 1957

ZWI ~ZEI. W PIĘćDZIESIĘCIOLECIE ZGONU STA NISŁAWA WYSPIANSKIEGO. OLENIE'' dramat w trzech aktach ,,WYZ * SCALA THEATRE LONDYN 1957 ZWI ~ZEI IC W PIĘćDZIESIĘCIOLECIE ZGONU STA NISŁAWA WYSPIANSKIEGO,,WYZ OLENIE'' dramat w trzech aktach * SCALA THEATRE LONDYN 1957 DO POLSKI I ZA LINIĘ CURZONA NAJLEPSZYM SPOSOBEM POMOCY RODZINOM SĄ NASZE

Bardziej szczegółowo

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339 working with ORLA.fm POSK 50 lat i jeszcze więcej Stanisław Frenkiel Ucieczka Kwika ok. 1970 olej na płótnie 2 01 (199) 2014 nowy czas Czas pozostanie ludożercą.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. rys. Ryszard Kuba GRZYBOWSKI. Łódzki Dom Kultury. Wydawca:

Spis treści. rys. Ryszard Kuba GRZYBOWSKI. Łódzki Dom Kultury. Wydawca: Spis treści z Wydarzenia 2 z Wernisaże 4 z Film 6 z Varia 7 A. Poniedzielski: W noce blade 9 A. Talaga-Nowacka: Marzenia i strachy 10 M. Jagiełło: Po końcu świata 15 Rozmowa z Mariuszem Grzegorzkiem 16

Bardziej szczegółowo

cena 15 zł (0% VAT) z i m a 2 0 0 7 / 2 0 0 8

cena 15 zł (0% VAT) z i m a 2 0 0 7 / 2 0 0 8 cena 15 zł (0% VAT) z i m a 2 0 0 7 / 2 0 0 8 02 Magda Kochanowska ZNAK JAKOŚCI The Mark of Quality 12 06 Barbara Osterloff ALEKSANDER ZELWEROWICZ. Z WARSZTATU AKTORA: GŁOS I SŁOWO Roman Duszek WIELKI

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY

WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY nr 1 (2178) kwiecień 2006 egzemplarz bezpłatny Galeria Od Redakcji Po latach nieobecności wraca na rynek prasowy STOLICA. Na razie będzie miesięcznikiem,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Nr 1 (13) 1986

Biuletyn Informacyjny Nr 1 (13) 1986 Biuletyn Informacyjny Nr 1 (13) 1986 Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA ". "...'.~--'. -, ",..,.. -.:,,,,.., "....-.;. "'. ~'..,... ".'

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

ZAKON OJCÓW BONIFRATRÓW, HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROClAWIU ZAPRASZA A K NCERT:

ZAKON OJCÓW BONIFRATRÓW, HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROClAWIU ZAPRASZA A K NCERT: ZAKON OJCÓW BONIFRATRÓW, HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROClAWIU ZAPRASZA A K NCERT: Q 'rze" i "2Tm 2 "(T t z STADION OLIMPIJSKI WE WROClAWIU 9 lipca 2002 r. godz.17.00 BILET WSTĘPU: CENA 5,. Zl PATRONAT HONOROWY:

Bardziej szczegółowo

B E E T H O V E N Nr 16

B E E T H O V E N Nr 16 JESIEŃ 2 0 1 2 B E E T H O V E N Nr 16 m a g a z i n e B E L C E A Q U A R T E T FOT. BENJAMIN DE DIESBACH w numerze: rozmowa Odznaczenie przyjaźni, czyli Krzyż Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

NIENASYCENIE (WEDŁUG WITKACEGO) TEATR WIELKI W WARSZAWIE PRAPREMIE'RA: 24, 25 STYCZNIA 1987. do muzyki Tomasza Stańki

NIENASYCENIE (WEDŁUG WITKACEGO) TEATR WIELKI W WARSZAWIE PRAPREMIE'RA: 24, 25 STYCZNIA 1987. do muzyki Tomasza Stańki NIENASYCENIE TEATR WIELKI W WARSZAWIE ROK ZAŁOZENIA 18 33 ODZNACZONY ORDEREM SZTANDARU PRACY I KLASY (WEDŁUG WITKACEGO) BALET ZOFII RUDNICKIEJ W DWÓCH CZ~ŚCIACH do muzyki Tomasza Stańki ze scenariuszem

Bardziej szczegółowo

mój teatr Tosca sukcesem w Kongresowej str. 7 BENEFIS TADEUSZA KIJONKI Wojciecha Kilara To jest Pożegnaliśmy wielkiego kompozytora str. 5 str.

mój teatr Tosca sukcesem w Kongresowej str. 7 BENEFIS TADEUSZA KIJONKI Wojciecha Kilara To jest Pożegnaliśmy wielkiego kompozytora str. 5 str. ISSN 2081-3740 dwumiesięcznik marzec/kwiecień 2014 / nr 22 / Działa od 14 czerwca 1945 r. premiery Halki Stanisława Moniuszki, pierwszego spektaklu operowego po wojnie BENEFIS TADEUSZA KIJONKI str. 5 Tosca

Bardziej szczegółowo

Od teatru do telewizji i internetu. Rzecz o Teatrze Telewizji

Od teatru do telewizji i internetu. Rzecz o Teatrze Telewizji POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2014 2 (14) ISSN 1898-1593 AGATA RUDZIŃSKA Uniwersytet Ś l ą ski Katowice Od teatru do telewizji i internetu. Rzecz o Teatrze Telewizji Teatr telewizji funkcjonował w wielu

Bardziej szczegółowo

www.bitwawarszawska1920film.pl

www.bitwawarszawska1920film.pl www.bitwawarszawska1920film.pl 1920 Bitwa Warszawska Film Jerzego Hoffmana Mecenas filmu Bank Zachodni WBK Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej Dyrektor Agnieszka Odorowicz HBO Polska

Bardziej szczegółowo

warudniu '91 WIELKA OB CEN BILE PLL LOT NA ZAGRANICZNE POŁĄCZENIA PLL LOT wiedział Informacje w biurze LOT - u oraz u ROZKŁAD LOTÓW

warudniu '91 WIELKA OB CEN BILE PLL LOT NA ZAGRANICZNE POŁĄCZENIA PLL LOT wiedział Informacje w biurze LOT - u oraz u ROZKŁAD LOTÓW premiera warudniu '91 December in Augenblick MUZYKA Spi rituals Singers Band Operetka Wywiad z M. Owczarkiem Akademia Muzyczna SPAM Filharmonia Opera Kolor Rock Cafe TEATR Teatr Polski Teatr Lalek Teatr

Bardziej szczegółowo

OPOLSKI KWARTAŁ SZTUKI. Nr 1 (kwiecień 2009) 0,00 PLN

OPOLSKI KWARTAŁ SZTUKI. Nr 1 (kwiecień 2009) 0,00 PLN OPOLSKI KWARTAŁ SZTUKI Nr 1 (kwiecień 2009) 0,00 PLN ^ Spis treści: 30 Trafić w... 3 Miejsce zamieszkania: malarstwo... 4 Bóg zazdrości nam pomyłek... 6 Staram się w rzeźbie nie opowiadać... 9 Klatka,

Bardziej szczegółowo

Rada Wydawnicza Piotr Borkowski, Wiesław Geras, Iza Jóźwik, Maria Lubieniecka, Karolina Michalska-Cecot, Elwira Militowska

Rada Wydawnicza Piotr Borkowski, Wiesław Geras, Iza Jóźwik, Maria Lubieniecka, Karolina Michalska-Cecot, Elwira Militowska Wrocław 2014 Rada Wydawnicza Piotr Borkowski, Wiesław Geras, Iza Jóźwik, Maria Lubieniecka, Karolina Michalska-Cecot, Elwira Militowska Na okładce wykorzystano logo WROSTJA autorstwa Eugeniusza Geta -Stankiewicza

Bardziej szczegółowo

A. BLOCH. l ~ ( OCZEKIWANIE : ~ .,i . ' BARDZO SPIĄCA KRÓLEWNA

A. BLOCH. l ~ ( OCZEKIWANIE : ~ .,i . ' BARDZO SPIĄCA KRÓLEWNA A. BLOCH OCZEKIWANIE BARDZO I..'. ' : ~.,i,., l ~ ( t. '".!. ~ SPIĄCA j KRÓLEWNA PANSTWOWA OPERA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU OD Z N AC Z O N A O R D E REM S Z TA N DAR P RACY" I. K LASY DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa 1

Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa 1 Anna Sieczka Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa 1 Sergiusz Diagilew (1872 1929), jako założyciel i impresario Baletów Rosyjskich uznawany jest za jednego z największych reformatorów XX-wiecznego baletu,

Bardziej szczegółowo