Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego"

Transkrypt

1 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IPeuropAware) jest finansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

2 Konsorcjum realizujące projekt IPeuropAware, współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI), opracowało Przewodniki o prawach własności intelektualnej przeznaczone dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z sektorów: a) włókienniczego i odzieżowego; b) obuwniczego; c) skórzanego; d) meblarskiego w następujących krajach: Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Litwa, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy Przewodnik należy traktować jako ogólne źródło informacji. Nie jest prawnie wiążącym dokumentem i nie zastępuje regulacji prawnych. Przewodnik zawiera opinie jego autorów, które niekoniecznie odzwierciedlają opinie Komisji Europejskiej. Zapis o prawie autorskim Niniejszy Przewodnik oraz jego części są chronione prawami własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim. Przewodnik i informacje w nim zawarte są dostępne bezpłatnie wyłącznie dla celów informacji publicznej. Powielanie i dystrybucja, z wyłączeniem celów handlowych, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (włączając Internet) są dozwolone, pod warunkiem, że podane jest źródło informacji, tzn. wymienione są: projekt IPeuropAware adres internetowy gdzie przewodniki są dostępne online oraz zamieszczone są: wzmianka o następującej treści: Niniejszy przewodnik został opracowany w ramach projektu Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IPeuropAware), finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i zarządzanego przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI). wzmianka, że dokument i zawarte w nim informacje zostały bezpłatnie udostępnione w ramach projektu IPeuropAware. W przypadku modyfikacji lub tłumaczenia dokumentów lub informacji wymagana jest uprzednia zgoda właścicieli praw autorskich. W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem: Warszawa 2010 Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem z języka angielskiego oryginalnej publikacji zatytułowanej Intellectual Property, A business tool for SMEs, A Guide for the Textile and Clothing Industry opracowanej w ramach projektu IPeuropAware. W przypadku różnic pomiędzy polską i angielską wersją językową, zastosowanie będzie miała wersja angielska.

3 Spis treści Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP 3 Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego 7 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 17 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej 19 Krok 1: Sprawdź kryterium nowości 21 Krok 2: Oceń poziom ryzyka 24 Krok 3: Generuj zyski i twórz wartość dzięki posiadanej własności intelektualnej 27 Krok 4: Przygotuj strategię w zakresie własności intelektualnej 35 Informacje według krajów 37 Bułgaria 45 Czechy 51 Francja 60 Niemcy 67 Grecja 74 Węgry 83 Włochy 92 Litwa 101 Polska 110 Portugalia 120 Rumunia 127 Hiszpania 137 Wielka Brytania 145 Inne informacje 147 Chiny 154 Indie 160 Rosja 170 Stany Zjednoczone 177 Europa 186 Poziom międzynarodowy 191 Studia przypadków

4

5 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego

6

7 5 Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego Odzież pełni przede wszystkim funkcje ochronne, estetyczne i wyróżniające, które mówią między innymi o naszym wieku, płci, statusie, klasie społecznej, kulturze, religii, poglądach politycznych, przynależności do określonej grupy, jak również indywidualnych upodobaniach. Poza wykorzystaniem tkanin jako surowca do wyrobu odzieży można także wymienić ich liczne zastosowania w domu, w środkach transportu, w budynkach etc. Nie ma innego równie przydatnego surowca do produkcji ubrań czy wystroju wnętrz. Co więcej, wiele materiałów takich jak metale i tworzywa sztuczne, w przyszłości zostanie zastąpionych materiałami wykorzystującymi tekstylia. Znajdą one zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak elektronika, urządzenia medyczne, energetyka, budownictwo, motoryzacja, budownictwo okrętowe, aeronautyka, budowa maszyn, meblarstwo, środki ochrony osobistej oraz w przyszłości prawdopodobnie także w innych dziedzinach. Przewiduje się, że nowe produkty włókiennicze o innowacyjnych zastosowaniach technicznych, a także inteligentne tkaniny o wielorakich funkcjach przyczynią się do rozwoju przemysłu włókienniczego w znacznie większym stopniu niż tkaniny tradycyjne. Europejski przemysł włókienniczy niezmiennie zajmuje wiodącą pozycję pod względem innowacyjności, kreatywności i wyznaczania trendów. Pomimo zaostrzenia konkurencji na światowych rynkach i tendencji przenoszenia produkcji do krajów o niskich kosztach zatrudnienia, branża ta w dalszym ciągu pozostaje jednym z najważniejszych europejskich sektorów przemysłowych, osiągając roczne obroty powyżej 210 mld EUR i zatrudniając ogółem 2,3 mln osób. Europa odgrywa kluczową rolę w światowym handlu, zajmując pierwsze miejsce w eksporcie tkanin oraz trzecią pozycję w produkcji odzieży. Ty także przyczyniasz się do tego sukcesu. 170 tysięcy firm w UE 25, z których około 96% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa dysponuje dużym potencjałem produkcyjnym i oferuje liczne dobra konsumpcyjne i przemysłowe. Innowacyjność, kreatywność oraz wyznaczanie trendów w modzie stwarzają wiele możliwości rozwoju. A w Europie panują sprzyjające warunki do ich stymulowania dzięki wiedzy oraz zasobom ludzkim, ekonomicznym i technicznym. Nie dziwi zatem fakt, że konkurencyjne rynki, starając się dorównać Europie, próbują iść na skróty uciekając się do piractwa i podrabiania towarów. Innowacje o charakterze technicznym i pozatechnicznym w Europie stanowią zasoby własności intelektualnej przemysłu włókienniczego. Są one być może nawet najcenniejszym kapitałem, znajdującym się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych reprezentujących europejski przemysł włókienniczy i odzieżowy. Obecnie podrabiane są nie tylko luksusowe artykuły produkowane przez duże koncerny, ale w coraz większym stopniu produkty małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te są najbardziej narażone na tego typu działania, będąc jednocześnie siłą napędową branży włókienniczej i odzieżowej w Europie. Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie wiedzą, jakie zasoby intelektualne mogą chronić. Nie są również świadome możliwości przeciwdziałania kopiowaniu ich oryginalnych wzorów, nawet w przypadku gdy nie zostały one zarejestrowane. Istnieją jednak firmy, które zdobyły wiedzę pozwalającą chronić prawa własności intelektualnej. Postawmy sobie kilka strategicznych pytań: Jakie zasoby intelektualne odróżniają naszą firmę od konkurentów? Które z nich i w jaki sposób powinny być objęte ochroną (np. znaki towarowe, wzory, marki, opakowania, praktyki przemysłowe i biznesowe)? Czy warto jest rejestrować nasze wzory, skoro mają tak krótkotrwałą wartość komercyjną? Jak możemy ochronić nasze produkty przed kopiowaniem podczas targów międzynarodowych albo przez naszych partnerów handlowych? Jakie działania możemy podjąć w poszczególnych krajach w przypadku kopiowania naszych produktów?

8 6 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Jakie są koszty związane z uzyskaniem ochrony i egzekwowaniem praw? Jakie zyski można generować dzięki ochronie dóbr intelektualnych? Zarządzanie własnością intelektualną zwiększa konkurencyjność firmy. Jeśli chcesz podnieść wartość zasobów intelektualnych swojego przedsiębiorstwa i zapewnić sobie czołową pozycje na rynku, powinieneś włączyć ochronę praw własności intelektualnej do strategii biznesowej Twojego przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, iż niniejszy Przewodnik pozwoli z sukcesem zrealizować taką strategię w Twojej firmie.

9 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej

10

11 9 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej Najprawdopodobniej większość osób czytających niniejszy Przewodnik uważa, że sukces biznesowy jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od wzoru danego produktu. Z reguły decydującą kwestią jest to, czy wygląd określonego produktu, na przykład obuwia, sofy, torebki damskiej lub kostiumu, jest dostosowany do upodobań klienta. Innymi istotnymi elementami mogą być: renoma marki na rynku, a także potencjał technologiczny zastosowany podczas przetwarzania lub wyposażania produktów. Wprawdzie dla większości osób z branży wzór, pozycja marki bądź wykorzystanie najnowszej technologii w sposób oczywisty przesądzają o przewadze konkurencyjnej, jednakże rzadko kojarzą je z prawami własności intelektualnej. Celem niniejszego rozdziału jest omówienie, jak różne rodzaje własności intelektualnej mogą wpływać na sposób prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa. A zatem co obejmuje własność intelektualna? Własność intelektualna obejmuje: 1. tajemnice handlowe 1, 2. prawo autorskie i prawa pokrewne, 3. własność przemysłową: wzory przemysłowe, znaki towarowe, patenty i wzory użytkowe. Prawa własności intelektualnej są prawami terytorialnymi. Oznacza to, że każdy kraj zastrzega sobie prawo 1 W oryginale Trade secrets tajemnice handlowe. Termin tajemnica handlowa jest w Polsce często stosowany, jednak nie ma go w zapisach polskiego ustawodawstwa. W Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) zastosowano pojęcie tajemnica przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zchowania ich poufności. przypis tłum. do zdefiniowania własności intelektualnej w oparciu o własne przepisy. Dlatego też, jeżeli Twoja firma jest zainteresowana działaniem na rynkach międzynarodowych, powinieneś zapoznać się z odnośnymi przepisami i zwyczajami obowiązującymi w kraju- (-ach), w którym planujesz prowadzić działalność gospodarczą. W tym celu, należy odnaleźć w niniejszym Przewodniku części poświęcone danym państwom. 1. Tajemnica handlowa oraz ochrona przed nieuczciwą konkurencją Co oznaczają oba terminy? Pojęcie tajemnicy handlowej stanowi podstawę ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Jedynie wybrani pracownicy są dopuszczani do tajemnicy handlowej, przy czym osoby posiadające taką wiedzę powinny być związane umową zobowiązującą je do zachowania poufności wrażliwych informacji handlowych. Informacje handlowe można uznać za wrażliwe, jeżeli dotyczą konkretnych procesów technologicznych lub przemysłowych albo służą celom komercyjnym, takim jak metody sprzedaży, profile konsumentów, reklama, strategie, wykazy dostawców i klientów oraz procesy produkcyjne. A zatem, termin tajemnica handlowa oznacza poufne informacje biznesowe, które są znane jedynie określonej grupie osób w firmie i nie powinny być ujawniane na zewnątrz. Przykładami tajemnicy handlowej są: 1. wykaz klientów, 2. określona metoda wytwarzania produktu, 3. określony sposób obróbki materiałów w trakcie wytwarzania produktów. Zasadniczo, każdy proces lub każde inne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, które w Twojej opinii nie powinno być znane konkurencji, stanowi tajemnicę handlową.

12 10 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP A zatem, jeżeli ktokolwiek miałby bezprawnie pozyskać Twoją unikalną wiedzę biznesową, możesz wnieść przeciwko niemu powództwo o stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Ochrona tajemnicy handlowej jest bardzo łatwa, pod warunkiem, że zadbasz o zachowanie poufności informacji. Nie wymaga się złożenia w urzędzie ds. własności intelektualnej wniosku o jakąkolwiek formę ochrony. Dlatego też ogromne znaczenie ma uwzględnienie klauzul na temat ochrony tajemnicy handlowej w umowach o pracę podpisywanych z nowozatrudnionymi osobami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko ujawnienia tajemnicy handlowej. Z powyższych względów, tajemnice handlowe są dosyć słabą formą ochrony własności intelektualnej. Ponadto wiele zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw często lekceważy konieczność zawierania z partnerami biznesowymi oraz pracownikami niezbędnych umów zapewniających ochronę tajemnicy handlowej. Powoływanie się na naruszenie tajemnicy handlowej jest możliwe jedynie w przypadku posiadania faktycznych dowodów zaświadczających o podjęciu działań na rzecz ochrony unikalnych informacji biznesowych. Mając na uwadze powyższe, należy zastanowić się nad zabezpieczeniem unikalnych informacji biznesowych, wykorzystując inne prawa własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). Wymienione powyżej prawa własności intelektualnej są znacznie skuteczniejsze i zapewniają solidniejsze podstawy ochrony. 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawa autorskie mogą odgrywać istotną rolę w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, skórzanym, meblarskim oraz obuwniczym, ponieważ są nabywane w łatwy i szybki sposób oraz nie wymagają dopełnienia formalności i opłat (prawo samowykonalne). Uznaje się, że dany utwór jest chroniony prawem autorskim z chwilą jego powstania 2. Ochrona prawem autorskim może obejmować kompendia wiedzy, gazety, programy komputerowe, bazy danych, dzieła sztuki (wzory, 2 W oryginale: A work is considered protected by copyright as soon as it comes to creation. Zgodnie z brzmieniem polskiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). (Rozdział 4: Czas trwania autorskich praw majątkowych Art. 36.) utwór jest chroniony prawem autorskim od daty jego rozpowszechnienia. przypis tłum. obrazy, kształty i kolory), architekturę i reklamy, mapy oraz rysunki techniczne 3. Należy jedynie umieć wykazać określoną datę powstania utworu oraz jego oryginalność lub nowatorski charakter. Pierwotni twórcy utworów chronionych prawem autorskim mają wyłączne prawo do korzystania lub upoważniania innych do korzystania z utworu na określonych warunkach. Twórca utworu może zabronić bądź zezwolić na jego: powielanie w różnych formach, takich jak publikacje drukowane, pierwszą publiczną dystrybucję poprzez sprzedaż oraz inne przeniesienie własności w formie fizycznych egzemplarzy, publiczne wypożyczanie jego egzemplarzy, tłumaczenie na inne języki lub adaptację. Rozpowszechnianie wielu utworów chronionych prawem autorskim wiąże się z koniecznością prowadzenia masowej dystrybucji, komunikacji oraz inwestycji finansowych. Dlatego też twórcy często udzielają odpłatnej licencji na prawa do swoich utworów osobom lub firmom specjalizującym się w ich komercjalizacji. Związane z tym płatności są często uzależnione od faktycznego wykorzystania danego utworu i noszą nazwę tantiem. Zazwyczaj prawo autorskie obowiązuje przez 50 lat po śmierci twórcy (70 lat w przypadku Europy) z tym, że wiele krajowych systemów prawnych stosuje w tym względzie różne terminy 4. Często posiadaczem prawa autorskiego jest przedsiębiorstwo, a nie twórca utworu. Nie oznacza to jednak, że posiadacz prawa autorskiego ma całkowitą swobodę działania. W Europie 5 twórca zawsze ma prawo sprzeciwić się każdemu wykorzystaniu jego utworu, które może przynieść ujmę jego reputacji (tzw. prawa osobiste). Poza tym, posiadacz prawa musi uznać prawo twórcy do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem. W wielu krajach twórcy utworu przysługują autorskie prawa osobiste (moral rights). Koncepcja autorskich praw osobistych jest szczególnie istotna, jeżeli twórca utworu nie jest posiadaczem prawa. Na przykład, autor zazwyczaj przenosi prawo autorskie na wydawnic- 3 Porównaj z polską Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). przypis tłum. 4 Krajowe limity są podane w rozdziale Informacje według krajów. 5 W USA obowiązują odmienne przepisy.

13 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 11 two, jednak zawsze zachowuje autorskie prawa osobiste. Należy zatem uznać prawo twórcy dp oznaczania utworu swoim nazwiskiem. Ponadto wydawnictwo nie może korzystać z utworu w sposób nierzetelny, mogący zdyskredytować twórcę. Prawa ekonomiczne obejmują: prawo do pracy, swobodnego wyboru zatrudnienia oraz sprawiedliwych i uczciwych warunków pracy, strajku, prawo do ubezpieczenia społecznego oraz prawo do posiadania majątku. W takiej postaci można je uznać za istotną formę praw człowieka. Państwa mają obowiązek podejmowania działań zmierzających do ochrony ekonomicznych praw swoich obywateli. Koncepcja praw pokrewnych (related rights) dotyczy artystycznych wykonań, producentów nagrań dźwiękowych (na przykład nagrań kasetowych oraz płyt CD) w studiach nagrań oraz emitowanych w programach radiowych i telewizyjnych przez stacje nadawcze. W zależności od jurysdykcji danego kraju, prawa pokrewne mogą mieć bardziej restrykcyjny charakter niż prawo autorskie 6. Podobnie jak pozostałe prawa własności intelektualnej, prawa autorskie oraz prawa pokrewne są prawami ekonomicznymi. Mogą one być przedmiotem obrotu lub sprzedaży tak jak każde inne prawo majątkowe 7. Europejski system prawny nie traktuje powyższego prawa w sposób jednolity. Jeżeli Twój utwór podlega ochronie na mocy przepisów prawa autorskiego w jednym kraju, nie oznacza to, że będzie on chroniony prawem autorskim w innym kraju (różne kryteria). Na przykład, prawo autorskie w Niemczech nie przewiduje możliwości zapewnienia ochrony wzorom trójwymiarowym (odzież, obuwie lub meble). 3. Prawa własności przemysłowej Wzory przemysłowe Prawa do wzoru przemysłowego zapewniają ochronę niezależnie opracowanym wzorom, które są nowe lub oryginalne i mają indywidualny charakter. Kwalifikując wzór przemysłowy do objęcia ochroną, nie należy kierować się jego aspektami technicznymi bądź funkcjonalnymi W niedawnym czasie fotografka Annie Leibovitz dokonała sekurytyzacji praw do swoich fotografii w ramach transakcji z jednym z nowojorskich banków inwestycyjnych, co pozwoliło jej zgromadzić znaczącą kwotę pieniężną wyłącznie w oparciu o posiadane prawo autorskie. Wzór można chronić, rejestrując go jako wzór przemysłowy, model i wzór użytkowy. W określonych okolicznościach wzory mogą być także chronione prawem autorskim. Wzór może mieć cechy przestrzenne, takie jak kształt lub powierzchnia przedmiotu, albo dwuwymiarowe, takie jak ornamentacja, linie lub kolorystyka. Czas trwania ochrony wzoru przemysłowego jest uzależniony od danego obszaru jurysdykcyjnego, przy czym nie funkcjonuje jedno uniwersalne rozwiązanie. Na przykład, w UE łączny czas trwania przedłużanej co 5 lat ochrony wzoru wynosi 25 lat. Międzynarodowe ustawodawstwo w zakresie wzorów przemysłowych przewiduje głównie działania defensywne. Jednak wzmiankowane prawa oferują wiele możliwości biznesowych. Wzory przemysłowe mogą być przedmiotem licencji, sprzedaży i obrotu. Ponadto w kontekście globalizacji warto zauważyć, że bez praw do wzoru przemysłowego nie byłby możliwy outsourcing produkcji do krajów charakteryzujących się niskim poziomem kosztów. W przypadku braku takich praw, każda osoba uczestnicząca w procesie produkcji mogłaby kopiować wzór nie łamiąc prawa. Prawa do wzoru chronią jedynie postać wytworu, natomiast prawa do wzoru użytkowego chronią rozwiązanie o charakterze technicznym (functional appearance). W praktyce dany wytwór może być chroniony zarówno wzorem użytkowym, jak i wzorem przemysłowym. Wzór użytkowy zapewnia ochronę technicznym aspektom wytworu, a wzór przemysłowy chroni jego kształt i wygląd. Aby uzyskać ochronę dla wzoru przemysłowego, należy dokonać zgłoszenia z określeniem odpowiedniej klasy towarów, w zależności od tego, czy zgłoszenie ma miejsce na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim czy międzynarodowym. Należy zapewnić ochronę wzoru przemysłowego w klasach, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej działalności biznesowej, ponieważ wystąpienie na drogę sądową jest możliwe jedynie wówczas, gdy ktoś naruszy Twoje prawa w określonej klasie. Do rejestracji wzorów przemysłowych jest stosowany system klasyfikacyjny. Najpopularniejszym systemem funkcjonującym na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (Porozumienie Lokarneńskie) obejmująca 32 klasy i 223 podklasy. System klasyfikacji pomaga w systematycznym wyszukiwaniu informacji na te-

14 12 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP mat wzorów przemysłowych. Ponieważ zgłoszenia o rejestrację wzoru przemysłowego dotyczą wybranej grupy towarów i usług, łatwiej jest je wyszukiwać w bazach danych. Chroniony wzór lub model może być także chroniony prawem autorskim. Jednakże dotyczy to tylko wzorów, które spełniają dwa warunki, tj. mają twórczy charakter oraz wartość artystyczną. Jest to odstępstwo od ogólnych zasad dotyczących prawa autorskiego, w myśl których utwór nie musi mieć określonej wartości artystycznej. Można podać wiele przykładów kluczowej roli, jaką odgrywa wzór w przemyśle włókienniczym, skórzanym, obuwniczym i meblarskim. Firma Sorelle, projektująca i produkująca obuwie oraz dodatki (paski, torebki itp.) chroni swoje wzory obuwia głównie w Grecji. Pewnego dnia jeden z jej dobrze znanych konkurentów postanowił skopiować kilka modeli i wyprodukować je w Chinach, a następnie sprowadzić do Grecji. Firma Sorelle, która straciła w ten sposób jedną trzecią swoich rocznych obrotów, podjęła decyzję o wniesieniu powództwa przeciwko naruszającemu prawo przedsiębiorcy. Doprowadziło to do zamknięcia wielu sklepów oraz położyło kres sprzedaży nielegalnych towarów. Gdyby firma Sorelle nie posiadała w Grecji żadnej ochrony, z pewnością straciłaby swój całkowity udział w rynku. Brak odpowiedniej ochrony własności intelektualnej stanowiłby dla wielu projektantów i firm z branży mody i wzornictwa przemysłowego poważną przeszkodę w odniesieniu sukcesu. Znaki towarowe Znakiem towarowym może być każdy symbol służący jako oznaczenie danego produktu lub usługi. Dzięki niemu, konsumenci mogą rozpoznać i zakupić produkt lub usługę, ponieważ ich charakter oraz jakość oznaczone unikalnym znakiem towarowym spełniają potrzeby konsumentów. Znakiem towarowym może być słowo, na przykład nazwisko, litery, liczby, elementy stylistyczne, określone kolory, a także połączenie rożnych elementów stylistycznych. Zasadniczo, znakiem towarowym powinno być takie oznaczenie, dzięki któremu Twój produkt lub usługa będzie wizualnie odróżniać się od takich samych produktów lub usług innego producenta. W zgłoszeniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy określić grupę towarów lub usług, podając odpowiednie klasy towarów lub usług w zależności od tego, czy zgłoszenie jest dokonywane na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim bądź międzynarodowym. Jest rzeczą ważną, aby zapewnić sobie ochronę w ramach klas, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej działalności biznesowej, ponieważ wystąpienie na drogę sądową jest zazwyczaj możliwe jedynie wówczas, gdy ktoś dopuści się naruszenia Twoich praw w określonej klasie. Na przykład, jeżeli Twoje zgłoszenie o rejestrację dotyczyło klasy 25 (odzież), lecz nie dotyczyło klasy 18 (torebki) lub klasy 14 (paski do zegarka) i ktoś inny wykorzystał Twój znak na torebce, wówczas możesz niewiele zrobić, aby dochodzić swoich praw. Do celów rejestracji znaków towarowych stosowany jest system klasyfikacyjny. Najpopularniejszym systemem funkcjonującym na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług (Klasyfikacja Nicejska), która obejmuje 34 klasy dla towarów i 11 klas dla usług. System klasyfikacji pomaga w systematycznym wyszukiwaniu informacji na temat znaków towarowych. Ponieważ zgłoszenia o rejestrację znaków towarowych dotyczą wybranej grupy towarów i usług, łatwiej jest je wyszukiwać w bazach danych. Znaki towarowe mogą być indywidualne lub wspólne, w zależności od posiadania praw. Wspólne znaki towarowe, które zazwyczaj są własnością stowarzyszeń branżowych lub spółdzielni na rzecz ich członków, identyfikują określony produkt o odróżniających cechach charakterystycznych np. Leathermark. Przepisy wielu krajów przewidują także ochronę znaków certyfikujących, przyznawaną na podstawie zgodności z określonymi standardami i specyfikacjami w zakresie jakości. Znaki te różnią się od wspólnych znaków towarowych, ponieważ nie muszą należeć do stowarzyszenia lub grupy, lecz mogą być licencjonowane przedsiębiorstwu, które spełnia ustalone standardy. Zgodnie z jednym z istotnych warunków dotyczących znaków certyfikujących, uznaje się, że podmiot dokonujący zgłoszenia posiada kompetencje do certyfikowania produktów będących przedmiotem zgłoszenia. Znaki certyfikujące mogą być stosowane wraz z indywidualnym znakiem towarowym producenta danego towaru. Na przykład, Woolmark jest znakiem towarowym należącym do australijskiej firmy Woolmark, która posiada również uprawnienia do przyznawania licencji innym podmiotom spełniającym odpowiednie standardy. Powyższy znak to nie tylko logo informujące

15 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 13 o zawartości wełny, ale integralny element największego na świecie programu zapewnienia jakości włókien. Jednakże, szczególnie w przypadku indywidualnych znaków towarowych, oznaczenie nie może mieć charakteru ogólnego. Na przykład, zgłoszenie o rejestrację znaku towarowego polo dla koszulek typu polo byłoby odrzucone, natomiast zgłoszenie o rejestrację takiego znaku dla perfum zostałoby rozpatrzone pozytywnie, ponieważ powyższy termin nie jest ogólnym ani opisowym oznaczeniem perfum. Znak towarowy zapewnia jego właścicielowi ochronę, gwarantując mu wyłączne prawo do wykorzystywania znaku w celu identyfikacji towarów bądź usług albo udzielenia innemu podmiotowi odpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego. Po uiszczeniu dodatkowych opłat prawo do ochrony znaku towarowego może być przedłużane na czas nieokreślony. Wyróżnia się 4 poziomy ochrony znaków towarowych: krajowy (przyznawany przez krajowy urząd patentowy), regionalny (np. Urząd Beneluksu), europejski dla krajów Unii (OHIM), międzynarodowy (WIPO). Znaki towarowe są ważnym narzędziem przekazywania informacji na temat wartości produktu lub usługi. Prawo do ochrony znaku towarowego stanowi podstawę wielu różnych strategii rozwoju marki, opartych na odróżnianiu produktów i segmentacji rynkowej. Nabierają one ogromnego znaczenia dla utrzymania konkurencyjności, zwiększania popytu wśród konsumentów i zapewnienia udziału w rynku. Znaki towarowe odgrywają zatem kluczową rolę w danej branży. W wielu przypadkach znak towarowy decyduje o tym, który produkt zostanie zakupiony przez klienta. Wspólne znaki towarowe stanowią zatem dość skuteczny sposób prowadzenia wspólnej promocji produktów przez grupę przedsiębiorstw lub daną branżę. Małe i średnie przedsiębiorstwa często starają się wspólnym wysiłkiem zapewnić rozpoznawalność swoich indywidualnych znaków wśród klientów. Vero cuoio i vera pelle, dwa wspólne znaki towarowe należące do Włoskiego Stowarzyszenia Przemysłu Skórzanego UNIC, były podstawą do przeprowadzenia przez władze włoskie zakrojonej na szeroką skalę akcji zatrzymania podrabianych i pirackich towarów skórzanych. Akcję tą rozpoczęto w 2008 r. pod kryptonimem Operacja toksyczne buty. W magazynach w Toskanii, Lazio i Kalabrii skonfiskowano 1,7 mln produktów skórzanych o wartości ok. 20 mln euro, usuwając z rynku nielegalne towary, które jak się okazało były także niebezpieczne dla konsumentów. Licencjonowani użytkownicy powyższych znaków towarowych muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie jakości. Patenty i wzory użytkowe Patenty są prawami własności intelektualnej, gwarantującymi własność wynalazku. Aby wynalazek został objęty ochroną patentową, musi spełniać kryterium nowości, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Oznacza to, że osoba specjalizująca się w określonej dziedzinie techniki sprawdzi, czy dane zgłoszenie patentowe wnosi wkład w obecny stan techniki, jest oryginalne i nadaje się do przemysłowego stosowania. Tak więc, podstawowe wyniki badań naukowych nie kwalifikują się do ochrony patentowej. Zazwyczaj patenty pozostają ważne przez 20 lat, w zależności od danego obszaru jurysdykcyjnego. W pewnych przypadkach nie ma możliwości udzielenia ochrony patentowej lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. Są to: odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, wytwory o charakterze estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej, gier lub działalności gospodarczej, a także programów komputerowych, przedstawianie informacji (np. tabele, formy, układy typograficzne), konstrukcje i procesy pozostające w sprzeczności z prawami natury, wynalazki, których przemysłowe wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Wzór użytkowy podobnie jak wynalazek dotyczy rozwiązania technicznego. Jednak kryteria, jakie należy spełnić, aby uzyskać ten rodzaj ochrony są mniej rygorystyczne, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu wynalazczego lub nieoczywistości. Prawa ochronne na wzory użytkowe przyznaje się jedynie w niektórych krajach. Zapewniają one ochronę na około 7 10 lat, w zależności od danego obszaru jurysdykcyjnego (aby dowiedzieć się więcej o uwarunkowaniach poszczególnych krajów, proszę zapoznać się z rozdziałem Informacje według krajów). Prawa ochronne na wzory użytkowe są zazwyczaj przyznawane w ciągu 6 miesięcy. Uważa się je za odpowiednie szczególnie dla przedsiębiorstw po-

16 14 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP siadających wynalazki, które mogą nie spełnić wymogu poziomu wynalazczego i nieoczywistości (incremental inventions) 8. Podstawowa działalność w branży włókienniczej, skórzanej, obuwniczej i meblarskiej nie opiera się na patentach, lecz na prawach ochronnych na znaki towarowe, prawach z rejestracji wzorów przemysłowych i prawach autorskich. Niemniej patenty są wykorzystywane w wymienionych sektorach, w szczególności w odniesieniu do tkanin technicznych. 4. Towary podobne oraz inne nieuczciwe praktyki handlowe Towary podobne to produkty przypominające wyglądem inny istniejący produkt lub takie, dla których uzyskano znak towarowy wyglądający jak inny znany znak, często w celu odniesienia korzyści dzięki renomie bądź sławie istniejącego produktu. Takie produkty lub znaki towarowe są na tyle podobne, że konsumenci mogą błędnie myśleć, że produkty są identyczne lub przynajmniej wykonane przez tę samą firmę. Właściciele firm wiedzą, że powodzenie danego produktu zależy od tego, czy produkt jest rozpoznawalny dla konsumentów. Jednym ze sposobów, w jaki właściciel znaku towarowego może zwiększyć stopień rozpoznawalności towarów przez konsumentów, jest zastosowanie charakterystycznego wyglądu bądź opakowania produktu, czyli tzw. trade dress (zewnętrzny wygląd, dekoracja handlowa) wraz z towarzyszącym mu znakiem towarowym. Towary podobne szkodzą zarówno właścicielom firm, jak i konsumentom. Przedsiębiorca ponosi straty, gdy konsument kupuje produkt podobny, mylnie biorąc go za oryginalny produkt firmy, oznaczony jej znakiem towarowym. Traci także konsument, ponieważ towary podobne często nie oferują tej samej jakości co produkty oznaczone oryginalnymi znakami towarowymi. W większości krajów europejskich posiadacze znaków towarowych mogą zabezpieczać się przed producentami towarów podobnych dzięki przepisom w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych. Dzieje się tak wówczas, gdy producent towarów podobnych w wyraźny sposób usiłuje odnieść korzyści dzięki pracy oraz inwestycjom właściciela znaku towarowego. Nieuczciwa konkurencja obejmuje wszelkie działania 8 WIPO: What is a utility model? ip_business/utility_models/utility_models.htm konkurentów, które są sprzeczne z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu, a także wszelkie działania wprowadzające klientów w błąd co do tożsamości towarów lub przemysłowej bądź handlowej działalności firmy konkurencyjnej. Jednym z przykładów przepisów wymierzonych przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym jest Dyrektywa UE o nieuczciwych praktykach handlowych (2005/29/EC) 9, zawierająca postanowienia, które mogą rozszerzyć zakres ochrony przed towarami podobnymi. Fałszywe opisy Tak jak w przypadku towarów podobnych, konsumenci mogą być wprowadzeni w błąd przez fałszywe opisy lub fałszywe nazwy pochodzenia. Wskutek tych nieuczciwych praktyk, konsumenci są celowo wprowadzani w błąd przez niezgodne z prawdą oznaczenie materiału lub kraju pochodzenia danego produktu cieszącego się dobrą reputacją. Na przykład, materiały syntetyczne są sprzedawane jako skórzane, a obuwie bądź inne dodatki do odzieży oznacza się napisami Made in Italy lub Made in France, podczas gdy faktycznie wykonano je gdzie indziej. Z uwagi na fakt, iż takie przypadki nie stanowią naruszenia praw własności intelektualnej, odszkodowania należy dochodzić na podstawie przepisów w zakresie wprowadzającej w błąd reklamy albo nieuczciwych praktyk handlowych. Inne nieuczciwe praktyki handlowe Jeżeli nieuczciwe lub niezgodne z prawem zachowania biznesowe konkurenta powodują straty ekonomiczne, istnieje możliwość powołania się na przepisy o nieuczciwej konkurencji. Wyróżnia się następujące kategorie nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk handlowych: działania wprowadzające konsumentów w błąd co do pochodzenia produktu, nieuczciwe praktyki handlowe, obejmujące każde inne działanie, które może powodować szkodę wskutek nieuczciwej konkurencji. W takich przypadkach można się powoływać na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub bezprawne i szkodliwe wykorzystanie renomy Twojej firmy. Ze względu na fakt, że ustawodawstwo w zakresie walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi jest ściśle związane z ustawodawstwem dotyczącym własności intelektualnej (jednak wciąż różne od niego), firmy 9

17 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 15 często występują z roszczeniami zarówno na podstawie prawa własności intelektualnej, jak i prawa handlowego. Interpretacja pojęcia nieuczciwy różni się w zależności od obszaru jurysdykcyjnego i danego przypadku biznesowego, dlatego też nie ma ogólnej zasady umożliwiającej szczegółowe ustalenie stosownych działań Każde inne bezprawne korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych Twojej firmy może również nosić znamiona nieuczciwej konkurencji. Typowymi przykładami nieuczciwych praktyk handlowych są: naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, nielegalna reklama i taktyki sprzedaży, kradzież tajemnicy handlowej, nielegalne przedstawianie towarów i usług, naruszenie umów o zachowaniu poufności przez byłych pracowników.

18

19 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej

20

21 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej 19 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej Krok 1: Sprawdź kryterium nowości Opracowując koncepcję nowego produktu lub wzoru obuwia, odzieży, torebek, mebli itp. albo zastanawiając się, jakie logo bądź oznaczenie mogłyby wyróżnić i promować Twoją firmę, powinieneś rozważyć, czy koncepcje te są naprawdę nowe. Warto zatem zadać sobie pytania: czy ktoś inny już wymyślił takie produkty lub wzory, czy już z nich korzysta (logo, znak itp.) oraz czy zapewnił im ochronę za pomocą patentu, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego. Jeżeli bierzesz pod uwagę powyższe sposoby ochrony (tj. patent, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji na wzór przemysłowy), powinieneś upewnić się, że Twoje pomysły wciąż mogą podlegać ochronie (tzn. nikt inny jeszcze z nich nie korzysta i nie uzyskał na nie ochrony). Przed dokonaniem zgłoszenia o udzielenie praw wyłącznych zawsze należy sprawdzić czy nie ma przeszkód dla uzyskania ochrony Twojego produktu. W wielu przypadkach pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Dlaczego warto przeszukać bazy wzorów przemysłowych? Jeżeli masz dość czasu i środków finansowych, przed dokonaniem zgłoszenia o rejestrację wzoru przemysłowego powinieneś przeszukać bazy wzorów przemysłowych. Ujawnienie takiego samego lub podobnego wzoru może spowodować, że rejestracja Twojego wzoru będzie niemożliwa. Należy jednak pamiętać, że liczba istniejących wzorów (objętych i nieobjętych ochroną) jest tak duża, że ich dokładne przeszukanie jest bardzo trudnym zadaniem. Przeszukanie wielu baz danych przed dokonaniem zgłoszenia może okazać się zbyt czasochłonne. Dlatego też czasami lepszym i szybszym rozwiązaniem jest wystąpienie o udzielenie praw z rejestracji na wzór przemysłowy bez przeprowadzania szczegółowego badania. Co więcej, przeszukanie baz danych nigdy nie zagwarantuje, że Twój wzór zostanie zarejestrowany. Prowadzenie poszukiwań ma na celu ocenę szans na uzyskanie ochrony wzoru. Poszukiwania w bazach danych wzorów przemysłowych można przeprowadzić, korzystając z usług prawnika, samodzielnie lub zlecając je pracownikowi działu właściwego w sprawach ochrony własności intelektualnej. Poszukiwania można przeprowadzić z wykorzystaniem różnych baz danych. Poniżej znajdują się nazwy bezpłatnych baz danych, w których można wyszukiwać wzory przemysłowe: Baza wspólnotowych znaków towarowych i wzorów Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Baza wzorów Brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej (United Kingdom Intellectual Property Office, UKIPO): Baza znaków towarowych i wzorów Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) Dlaczego warto przeszukać bazy znaków towarowych? Należy sprawdzić, czy inna firma nie korzysta ze znaku towarowego identycznego bądź podobnego do znaku, który masz zamiar stosować i/lub chronić. W ten sposób upewnisz się, że Twoje działania nie będą naruszać praw do znaku towarowego osób trzecich. Rezygnacja z przeszukania baz danych może mieć poważne konsekwencje, oczywiście w zależności od skali, na jaką planujesz wykorzystywać swój znak towarowy, a także od ewentualnych kosztów zmiany znaku w przypadku kolizji znaków towarowych. Jeżeli znak towarowy, z którego chcesz korzystać, został już zarejestrowany przez kogoś innego, nie otrzy-

22 20 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP masz zgody na jego stosowanie. Ponadto, sąd przyjmie założenie, że wiedziałeś o rejestracji tego znaku towarowego. Może to oznaczać, że w przypadku korzystania z tego znaku towarowego w sposób niedozwolony, zostaniesz uznany za osobę naruszającą prawo w sposób zamierzony. Skutkiem tego, możesz zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania oraz kosztów zastępstwa procesowego, a także zmuszony do zaprzestania korzystania ze znaku. Skorzystanie z usług rzecznika patentowego, który zrobi to w Twoim imieniu (jest to dosyć czasochłonna czynność) zagwarantuje dokładne przeszukanie baz znaków towarowych. Wiąże się to jednak z poniesieniem określonych kosztów. Innym rozwiązaniem jest samodzielne przeprowadzenie poszukiwań lub zlecenie tej czynności pracownikowi działu właściwego w sprawach ochrony własności intelektualnej. Poszukiwanie można przeprowadzić w oparciu o różne bazy danych. Poniżej znajdują się nazwy bezpłatnych baz danych, w których można wyszukiwać znaki towarowe: Baza wspólnotowych znaków towarowych i wzorów Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) ) Baza znaków towarowych i wzorów Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Bazy znaków towarowych dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office, USPTO) (www.uspto.gov). Baza znaków towarowych Brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej (UKIPO): gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm Inną interesującą wyszukiwarką jest Trademark- Bots (TrademarkBots.com) internetowa aplikacja o funkcjach wyszukiwania i monitorowania. TrademarkBots umożliwia właścicielom znaków towarowych i prawnikom kontrolę nielegalnego wykorzystywania znaków towarowych. Oprócz wyszukiwania znaków towarowych zarejestrowanych (oraz zgłoszonych do rejestracji), możesz także przeprowadzić wyszukiwanie niezarejestrowanych znaków za pomocą wyszukiwarek internetowych. Na przykład, po wpisaniu proponowanej nazwy w polu Szukaj w wyszukiwarce Google (www. google.com), wyświetli się strona zawierająca lokalizacje, w których dana nazwa pojawia się na stronach internetowych indeksowanych przez wyszukiwarkę Google. Ponieważ w żadnej wyszukiwarce wyniki nie są w pełni kompletne, wyszukiwanie należy przeprowadzić w oparciu o kilka takich serwisów. Dlaczego warto przeszukać patentowe bazy danych? Często, ze względu na brak informacji lub czasu na przeprowadzenie szczegółowego wyszukiwania, istniejące wynalazki są odkrywane na nowo, rozwiązane problemy są rozwiązywane po raz kolejny, a produkty znajdujące się na rynku są jeszcze raz opracowywane. Takie powielanie wysiłków kosztuje europejski przemysł miliony euro rocznie. Patenty są źródłem bardzo cennych informacji. Około 80% informacji technicznych, często niedostępnych w innych źródłach, znajduje w dokumentacji patentowej. Jednakże przeszukiwanie patentowych baz danych nie jest łatwym zadaniem. Patenty są pogrupowane według klas i podklas, podobnie jak książki w bibliotece. Korzystając z takiego systemu klasyfikacji, można odnaleźć i sprawdzić patenty należące do interesującej Cię dziedziny techniki. Po opracowaniu rozwiązania przez wynalazcę, zainteresowana firma musi zdecydować, czy warto w nie inwestować. Ponadto, zarząd firmy będzie zainteresowany informacjami na temat obszarów optymalnych dla inwestycji. Analiza patentowa ujawnia zarówno obszary, w których jest dużo zgłoszeń patentowych, jak i dziedziny niszowe, które mogą być szansą dla firmy. Dzięki analizie patentowej, zespół badawczy o prawdziwie nowatorskim podejściu może nawet przewidzieć zmiany technologiczne i gospodarcze. Poszukiwania w patentowych bazach danych można przeprowadzić, korzystając z usług rzecznika patentowego, samodzielnie lub zlecając je pracownikowi działu właściwego w sprawach ochrony własności intelektualnej. Poszukiwania można przeprowadzić z wykorzystaniem różnych baz danych. Poniżej znajdują się nazwy bezpłatnych patentowych baz danych: Baza danych Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office, EPO) Wyszukiwarka patentów Google google.com/patents Wyszukiwarka patentów UKIPO gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm Wyszukiwarka USPTO patft/ Wyszukiwarka WIPO PATENTSCOPE (http://

23 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej 21 CAMBIA Patent Lens Urząd Własności Intelektualnej Singapuru strona internetowa singapurskiego Urzędu Własności Intelektualnej podaje łącza do innych stron w polu search results (rezultaty wyszukiwania) (www.surfip. com) DEPATISnet FILDATA Oprócz wyżej wymienionych baz danych, istnieje możliwość przeszukania zasobów internetowych krajowych urzędów patentowych. Należy wtedy pamiętać, że geograficzny zasięg patentów może być ograniczony do danego kraju. Podsumowanie Wyszukiwanie można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić odpłatnie specjalistycznej firmie. Ostatnie rozwiązanie ma sens, jeżeli plany finansowe firmy uzasadniają początkowy wydatek rzędu kilkuset euro, ponieważ taki jest średni koszt kompleksowego i profesjonalnego wyszukiwania. Jeżeli wyszukiwanie prowadzone jest we współpracy z rzecznikiem patentowym, powinieneś uzyskać od niego opinię prawną stwierdzającą, czy proponowany przez Ciebie znak towarowy, wzór przemysłowy lub wynalazek może uzyskać ochronę. Warto jednak wiedzieć o istnieniu bezpłatnych (zobacz przykłady powyżej) lub komercyjnych dostępnych na zasadzie subskrypcji i/lub odpłatnych wyszukiwarek, umożliwiających samodzielne przeprowadzenie podstawowego wyszukiwania. Niezależnie od podejścia, zawsze warto sprawdzić istniejące rozwiązania, wzory przemysłowe i znaki towarowe, co pozwoli uniknąć strat finansowych oraz wyeliminować ryzyko nieświadomego naruszenia praw osób trzecich. Krok 2: Oceń poziom ryzyka Po określeniu, które koncepcje mają prawdziwie nowatorski charakter i są dla Twojej firmy źródłem wartości dodanej, należy ocenić poziom ryzyka dotyczącego Twoich dóbr intelektualnych oraz wyznaczyć najkorzystniejszą strategię dotyczącą praw własności intelektualnej. Najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę przed określeniem strategii w zakresie praw własności intelektualnej to: Ryzyka związane z dobrami intelektualnymi przedsiębiorstwa Czy łatwo jest skopiować Twoje kluczowe koncepcje/wytwory? Czy ich opracowanie wymaga szczególnej wiedzy technicznej i/lub szczególnych starań? Jaki jest Twoim zdaniem najprostszy sposób kopiowania Twoich wzorów: targi handlowe, próbki produktów, wysyłanie produktów, katalogi, Internet itp.? Czy pracownicy podpisują umowy o zachowaniu poufności jako wstępny warunek zatrudnienia, a następnie przedłużają je w cyklach rocznych? Czy Twoje relacje z zewnętrznymi pracownikami tymczasowymi są określone w postaci szczegółowego kontraktu bądź umowy o zachowaniu poufności, zawierających odrębne klauzule dotyczące praw własności intelektualnej? Ryzyka związane z działalnością handlową i dystrybucyjną Udział w dużych targach: (zobacz zalecenia w części Zagrożenia podczas targów i wystaw) Czy w każdym sezonie prezentujesz nowe wzory? Czy podczas targów jesteś reprezentowany przez przedstawiciela bądź osobę trzecią? Organizacja sieci sprzedaży i dystrybucji: Czy w każdym kraju utrzymujesz relacje z zewnętrznymi przedstawicielami/osobami trzecimi czy bezpośrednio z klientami? Czy Twoje relacje z zewnętrznymi przedstawicielami / osobami trzecimi są określone w postaci szczegółowego kontraktu bądź umowy o zachowaniu poufności, zawierających odrębne klauzule dotyczące praw własności intelektualnej? Czy posiadasz wystarczające informacje na temat działalności swoich klientów? Czy Twoje transakcje z klientami są zabezpieczone kontraktem lub umową o zachowaniu poufności, zawierającymi odrębne klauzule dotyczące praw własności intelektualnej? Czy chronisz swoje dobra intelektualne nawet w relacjach z potencjalnymi partnerami lub klientami, z którymi nie zawarto transakcji? Czy samodzielnie organizujesz transport towarów? Czy Twoje opakowania wyróżniają się? (znak towarowy opis zawartości itp.)

24 22 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Traktowanie praw własności intelektualnej przez Twoich konkurentów: Czy chronią swoje dobra intelektualne? Czy ich wzory są podrabiane? Ryzyka dotyczące badań i rozwoju, wzorów, zaopatrzenia i produkcji Które fazy Twojego łańcucha wartości są zlecane do realizacji firmom zewnętrznym w ramach outsourcingu? Czy powyższe fazy obejmują kluczową wiedzę bądź informacje umożliwiające kopiowanie Twojej własności intelektualnej przez partnerów zewnętrznych? Czy Twoje relacje z takimi partnerami są określone w postaci szczegółowego kontraktu bądź umowy o zachowaniu poufności, zawierających odrębne klauzule dotyczące praw własności intelektualnej? Jak dobrze znasz swoich partnerów biznesowych? Kim są ich partnerzy? Czy podzlecają Twoją produkcję? Czy współpracują z Twoimi konkurentami? Czy bardzo często ich odwiedzasz? Czy zawarłeś z nimi umowę dotyczącą praw własności intelektualnej (licencja itp.)? Czy umowa jest wyłączna czy niewyłączna? Czy umowa zezwala partnerowi na udzielanie sublicencji? Stan przygotowań, wiedza oraz gotowość do działania Jak oceniasz swoją wiedzę na temat sposobów reagowania na przypadki piractwa i podrabiania towarów? Czy w Twoim przedsiębiorstwie istnieje procedura dotycząca zarządzania prawami własności intelektualnej? Czy wprowadziłeś mechanizmy umożliwiające wykrywanie piractwa i podrabiania towarów? Czy w Twojej firmie jasno określono odpowiedzialność za prawa własności intelektualnej? Czy w odniesieniu do każdego prawa wyłącznego dysponujesz pełną dokumentacją na wypadek konieczności wykazania stopnia jego innowacyjności? Zagrożenia podczas targów i wystaw Problem ten dotyczy w szczególności przemysłu włókienniczego i odzieżowego, obuwniczego, meblarskiego oraz skórzanego. Wzory prezentowane podczas targów międzynarodowych często są po prostu kradzione zanim wejdą w fazę produkcji i sprzedaży. Biorą w tym udział projektanci posiadający doświadczenie w praktycznie natychmiastowym powielaniu próbek lub szkiców. Następnie składane jest zamówienie w kraju trzecim o niskich kosztach pracy. Potem artykuły wracają na rynek europejski. Artykuły te wykorzystują wzory, które cieszyły się popularnością podczas targów i które będą z powodzeniem sprzedawać się w danym sezonie. W wielu przypadkach podrabiający towary działają szybciej niż Ty i dokonują rejestracji Twojego wytworu pod swoją nazwą jeszcze przed zakończeniem targów. Zdając sobie z tego sprawę, niektórzy organizatorzy targów handlowych przemysłu włókienniczego i odzieżowego przyjęli własne karty etyczne 1 (ethics charter) oraz przepisy zwalczające podrabianie towarów 2. Jednakże nie wszystkie targi handlowe stosują podobne praktyki. Aby zminimalizować ryzyko, poniżej podajemy kilka zaleceń, którymi należy się kierować przed zaprezentowaniem na targach swoich wzorów/ wytworów: Sprawdź, czy nie naruszasz żadnego prawa z rejestracji na wzór przemysłowy w danym kraju. Upewnij się, że korzystasz z ochrony przed kopiowaniem wzorów w tym kraju (prawo autorskie, prawo niezarejestrowane / zarejestrowane). Jeżeli Twój wzór może być chroniony prawem autorskim w danym kraju, sprawdź, czy jesteś w stanie udowodnić określoną datę jego sporządzenia lub ujawnienia. W tym celu możesz wykorzystać fotografie wzoru podczas wydarzenia publicznego; kopię publikacji zawierającej fotografię swojego wzoru; publikację zamieszczoną na stronie internetowej, w gazecie lub katalogu; oficjalne pismo od prawnika podczas wydarzenia publicznego. Datę powstania wytworu można udowodnić 1 Przykłady: Heimtextil w Niemczech lub Premiere Vision w Francji 2 Przykład: Heimtextil postanawia nie autoryzować żadnych fotografii podczas targów. Dalsze informacje na temat polityk i ogólnych wytycznych stosowanych przez organizatorów targów takich jak Guangzhou oraz Hong Kong Fashion Fair (prowadzonych przez HKTDC) można znaleźć na stronach: www. cantonfair.org.cn oraz

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

KROK 4 WZÓR UŻYTKOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY ZNAK TOWAROWY

KROK 4 WZÓR UŻYTKOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY ZNAK TOWAROWY WZÓR UŻYTKOWY Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, które dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (rozwiązanie jest użyteczne, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Autorzy: Marek ŁAZEWSKI Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom III Warszawa 2006 Własność intelektualna tom III Recenzja: dr Jan Mertl Redakcja naukowa: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1)

Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1) Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1) 31.12.2012 Prezentujemy listę pytań i odpowiedzi, zadawanych "wirtualnemu rzecznikowi" w projekcie: "Własność intelektualna niedoceniony potencjał przedsiębiorców". Pamiętaj,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie

Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie 2012 Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie Podręcznik dla izb handlowych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców tworzących usługi w zakresie własności intelektualnej Prawa własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Wprowadzenie. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej http://www.uprp.pl http://www.uprp.pl Wprowadzenie Niemal codziennie na rynku pojawiają się nowe towary, w których zawarte lub zastosowane są wzory przemysłowe. W gospodarce rynkowej są one bardzo istotnym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BRANŻY SKÓRZANEJ. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA TEORIA I PRAKTYKA dr Justyna Ożegalska-Trybalska Anna Sowa-Jadczyk

PORADNIK DLA BRANŻY SKÓRZANEJ. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA TEORIA I PRAKTYKA dr Justyna Ożegalska-Trybalska Anna Sowa-Jadczyk PORADNIK DLA BRANŻY SKÓRZANEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA TEORIA I PRAKTYKA dr Justyna Ożegalska-Trybalska Anna Sowa-Jadczyk WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA TEORIA I PRAKTYKA PORADNIK DLA BRANŻY SKÓRZANEJ Autor: Wstęp

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Jerzy Szczotka, Tomasz Demendecki WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA niedoceniane aktywa przedsiębiorcy Jak chronić i jak korzystać z ochrony? Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy

DOBRE PRAKTYKI wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy DOBRE PRAKTYKI wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy DOBRE PRAKTYKI wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy Opracowanie: dr inż. Karol Lityński Cweti Czyżycka

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość jednym z głównych elementów innowacyjności gospodarki

Wynalazczość jednym z głównych elementów innowacyjności gospodarki Janusz Żurek Wynalazczość jednym z głównych elementów innowacyjności gospodarki Podręcznik procedur Materiały opracowane w ramach projektu nr Z/2.06/II/2.6/27/06 Ochrona własności intelektualnej i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

znaki Towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

znaki Towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO znaki Towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek Opracowanie graficzne: Marek Sikorski

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym Tomasz Sieniow Wojciech Włodarczyk WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA w społeczeństwie informacyjnym Opracowanie graficzne: Urszula Jurczak Copyright by Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009 Copyright by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czym jest własnosc intelektualna? 2. Co to jest patent? 5. Co to jest znak towarowy? 8. Co to jest wzór przemysłowy?

Spis treści. Czym jest własnosc intelektualna? 2. Co to jest patent? 5. Co to jest znak towarowy? 8. Co to jest wzór przemysłowy? Spis treści Czym jest własnosc intelektualna? 2 Co to jest patent? 5 Co to jest znak towarowy? 8 Co to jest wzór przemysłowy? 12 Co to jest oznaczenie geograficzne? 15 Czym sa prawa autorskie 19 i prawa

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Warszawa 2004 1 Autor Barbara Pokorska Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Recenzent Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Curves

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Curves MATERIAŁY SZKOLENIOWE Curves Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest innowacyjnym projektem realizowanym przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, mającym na celu wspieranie

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania

Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania Renata Orkisz Tomasz Przechlewski Copyright 2003 RenataOrkisz 2003 Spis treści 1. Wstęp 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla przedsiębiorców

Przewodnik dla przedsiębiorców Przewodnik dla przedsiębiorców WSTĘP Własność intelektualna (IP), obejmująca własność przemysłową oraz prawo autorskie i prawa pokrewne, pełni bardzo istotną funkcję we współczesnym świecie i nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce 2011 Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Publikacja przygotowana pod kierunkiem Anny Brussa i Krzysztofa Buczka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA XXI WIEKU Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Warszawa 2009 3 SPIS TREŚCI I. WSTĘP / Alicja Adamczak........................................................

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Część II WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM NIEMATERIALNYM W ORGANIZACJI

Część II WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM NIEMATERIALNYM W ORGANIZACJI Część II WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM NIEMATERIALNYM W ORGANIZACJI Nowoczesne systemy zarządzania WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Janusz RYBIŃSKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo