Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego"

Transkrypt

1 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IPeuropAware) jest finansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

2 Konsorcjum realizujące projekt IPeuropAware, współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI), opracowało Przewodniki o prawach własności intelektualnej przeznaczone dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z sektorów: a) włókienniczego i odzieżowego; b) obuwniczego; c) skórzanego; d) meblarskiego w następujących krajach: Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Litwa, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy Przewodnik należy traktować jako ogólne źródło informacji. Nie jest prawnie wiążącym dokumentem i nie zastępuje regulacji prawnych. Przewodnik zawiera opinie jego autorów, które niekoniecznie odzwierciedlają opinie Komisji Europejskiej. Zapis o prawie autorskim Niniejszy Przewodnik oraz jego części są chronione prawami własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim. Przewodnik i informacje w nim zawarte są dostępne bezpłatnie wyłącznie dla celów informacji publicznej. Powielanie i dystrybucja, z wyłączeniem celów handlowych, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (włączając Internet) są dozwolone, pod warunkiem, że podane jest źródło informacji, tzn. wymienione są: projekt IPeuropAware adres internetowy gdzie przewodniki są dostępne online oraz zamieszczone są: wzmianka o następującej treści: Niniejszy przewodnik został opracowany w ramach projektu Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IPeuropAware), finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i zarządzanego przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI). wzmianka, że dokument i zawarte w nim informacje zostały bezpłatnie udostępnione w ramach projektu IPeuropAware. W przypadku modyfikacji lub tłumaczenia dokumentów lub informacji wymagana jest uprzednia zgoda właścicieli praw autorskich. W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem: Warszawa 2010 Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem z języka angielskiego oryginalnej publikacji zatytułowanej Intellectual Property, A business tool for SMEs, A Guide for the Textile and Clothing Industry opracowanej w ramach projektu IPeuropAware. W przypadku różnic pomiędzy polską i angielską wersją językową, zastosowanie będzie miała wersja angielska.

3 Spis treści Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP 3 Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego 7 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 17 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej 19 Krok 1: Sprawdź kryterium nowości 21 Krok 2: Oceń poziom ryzyka 24 Krok 3: Generuj zyski i twórz wartość dzięki posiadanej własności intelektualnej 27 Krok 4: Przygotuj strategię w zakresie własności intelektualnej 35 Informacje według krajów 37 Bułgaria 45 Czechy 51 Francja 60 Niemcy 67 Grecja 74 Węgry 83 Włochy 92 Litwa 101 Polska 110 Portugalia 120 Rumunia 127 Hiszpania 137 Wielka Brytania 145 Inne informacje 147 Chiny 154 Indie 160 Rosja 170 Stany Zjednoczone 177 Europa 186 Poziom międzynarodowy 191 Studia przypadków

4

5 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego

6

7 5 Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego Odzież pełni przede wszystkim funkcje ochronne, estetyczne i wyróżniające, które mówią między innymi o naszym wieku, płci, statusie, klasie społecznej, kulturze, religii, poglądach politycznych, przynależności do określonej grupy, jak również indywidualnych upodobaniach. Poza wykorzystaniem tkanin jako surowca do wyrobu odzieży można także wymienić ich liczne zastosowania w domu, w środkach transportu, w budynkach etc. Nie ma innego równie przydatnego surowca do produkcji ubrań czy wystroju wnętrz. Co więcej, wiele materiałów takich jak metale i tworzywa sztuczne, w przyszłości zostanie zastąpionych materiałami wykorzystującymi tekstylia. Znajdą one zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak elektronika, urządzenia medyczne, energetyka, budownictwo, motoryzacja, budownictwo okrętowe, aeronautyka, budowa maszyn, meblarstwo, środki ochrony osobistej oraz w przyszłości prawdopodobnie także w innych dziedzinach. Przewiduje się, że nowe produkty włókiennicze o innowacyjnych zastosowaniach technicznych, a także inteligentne tkaniny o wielorakich funkcjach przyczynią się do rozwoju przemysłu włókienniczego w znacznie większym stopniu niż tkaniny tradycyjne. Europejski przemysł włókienniczy niezmiennie zajmuje wiodącą pozycję pod względem innowacyjności, kreatywności i wyznaczania trendów. Pomimo zaostrzenia konkurencji na światowych rynkach i tendencji przenoszenia produkcji do krajów o niskich kosztach zatrudnienia, branża ta w dalszym ciągu pozostaje jednym z najważniejszych europejskich sektorów przemysłowych, osiągając roczne obroty powyżej 210 mld EUR i zatrudniając ogółem 2,3 mln osób. Europa odgrywa kluczową rolę w światowym handlu, zajmując pierwsze miejsce w eksporcie tkanin oraz trzecią pozycję w produkcji odzieży. Ty także przyczyniasz się do tego sukcesu. 170 tysięcy firm w UE 25, z których około 96% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa dysponuje dużym potencjałem produkcyjnym i oferuje liczne dobra konsumpcyjne i przemysłowe. Innowacyjność, kreatywność oraz wyznaczanie trendów w modzie stwarzają wiele możliwości rozwoju. A w Europie panują sprzyjające warunki do ich stymulowania dzięki wiedzy oraz zasobom ludzkim, ekonomicznym i technicznym. Nie dziwi zatem fakt, że konkurencyjne rynki, starając się dorównać Europie, próbują iść na skróty uciekając się do piractwa i podrabiania towarów. Innowacje o charakterze technicznym i pozatechnicznym w Europie stanowią zasoby własności intelektualnej przemysłu włókienniczego. Są one być może nawet najcenniejszym kapitałem, znajdującym się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych reprezentujących europejski przemysł włókienniczy i odzieżowy. Obecnie podrabiane są nie tylko luksusowe artykuły produkowane przez duże koncerny, ale w coraz większym stopniu produkty małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te są najbardziej narażone na tego typu działania, będąc jednocześnie siłą napędową branży włókienniczej i odzieżowej w Europie. Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie wiedzą, jakie zasoby intelektualne mogą chronić. Nie są również świadome możliwości przeciwdziałania kopiowaniu ich oryginalnych wzorów, nawet w przypadku gdy nie zostały one zarejestrowane. Istnieją jednak firmy, które zdobyły wiedzę pozwalającą chronić prawa własności intelektualnej. Postawmy sobie kilka strategicznych pytań: Jakie zasoby intelektualne odróżniają naszą firmę od konkurentów? Które z nich i w jaki sposób powinny być objęte ochroną (np. znaki towarowe, wzory, marki, opakowania, praktyki przemysłowe i biznesowe)? Czy warto jest rejestrować nasze wzory, skoro mają tak krótkotrwałą wartość komercyjną? Jak możemy ochronić nasze produkty przed kopiowaniem podczas targów międzynarodowych albo przez naszych partnerów handlowych? Jakie działania możemy podjąć w poszczególnych krajach w przypadku kopiowania naszych produktów?

8 6 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Jakie są koszty związane z uzyskaniem ochrony i egzekwowaniem praw? Jakie zyski można generować dzięki ochronie dóbr intelektualnych? Zarządzanie własnością intelektualną zwiększa konkurencyjność firmy. Jeśli chcesz podnieść wartość zasobów intelektualnych swojego przedsiębiorstwa i zapewnić sobie czołową pozycje na rynku, powinieneś włączyć ochronę praw własności intelektualnej do strategii biznesowej Twojego przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, iż niniejszy Przewodnik pozwoli z sukcesem zrealizować taką strategię w Twojej firmie.

9 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej

10

11 9 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej Najprawdopodobniej większość osób czytających niniejszy Przewodnik uważa, że sukces biznesowy jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od wzoru danego produktu. Z reguły decydującą kwestią jest to, czy wygląd określonego produktu, na przykład obuwia, sofy, torebki damskiej lub kostiumu, jest dostosowany do upodobań klienta. Innymi istotnymi elementami mogą być: renoma marki na rynku, a także potencjał technologiczny zastosowany podczas przetwarzania lub wyposażania produktów. Wprawdzie dla większości osób z branży wzór, pozycja marki bądź wykorzystanie najnowszej technologii w sposób oczywisty przesądzają o przewadze konkurencyjnej, jednakże rzadko kojarzą je z prawami własności intelektualnej. Celem niniejszego rozdziału jest omówienie, jak różne rodzaje własności intelektualnej mogą wpływać na sposób prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa. A zatem co obejmuje własność intelektualna? Własność intelektualna obejmuje: 1. tajemnice handlowe 1, 2. prawo autorskie i prawa pokrewne, 3. własność przemysłową: wzory przemysłowe, znaki towarowe, patenty i wzory użytkowe. Prawa własności intelektualnej są prawami terytorialnymi. Oznacza to, że każdy kraj zastrzega sobie prawo 1 W oryginale Trade secrets tajemnice handlowe. Termin tajemnica handlowa jest w Polsce często stosowany, jednak nie ma go w zapisach polskiego ustawodawstwa. W Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) zastosowano pojęcie tajemnica przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zchowania ich poufności. przypis tłum. do zdefiniowania własności intelektualnej w oparciu o własne przepisy. Dlatego też, jeżeli Twoja firma jest zainteresowana działaniem na rynkach międzynarodowych, powinieneś zapoznać się z odnośnymi przepisami i zwyczajami obowiązującymi w kraju- (-ach), w którym planujesz prowadzić działalność gospodarczą. W tym celu, należy odnaleźć w niniejszym Przewodniku części poświęcone danym państwom. 1. Tajemnica handlowa oraz ochrona przed nieuczciwą konkurencją Co oznaczają oba terminy? Pojęcie tajemnicy handlowej stanowi podstawę ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Jedynie wybrani pracownicy są dopuszczani do tajemnicy handlowej, przy czym osoby posiadające taką wiedzę powinny być związane umową zobowiązującą je do zachowania poufności wrażliwych informacji handlowych. Informacje handlowe można uznać za wrażliwe, jeżeli dotyczą konkretnych procesów technologicznych lub przemysłowych albo służą celom komercyjnym, takim jak metody sprzedaży, profile konsumentów, reklama, strategie, wykazy dostawców i klientów oraz procesy produkcyjne. A zatem, termin tajemnica handlowa oznacza poufne informacje biznesowe, które są znane jedynie określonej grupie osób w firmie i nie powinny być ujawniane na zewnątrz. Przykładami tajemnicy handlowej są: 1. wykaz klientów, 2. określona metoda wytwarzania produktu, 3. określony sposób obróbki materiałów w trakcie wytwarzania produktów. Zasadniczo, każdy proces lub każde inne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, które w Twojej opinii nie powinno być znane konkurencji, stanowi tajemnicę handlową.

12 10 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP A zatem, jeżeli ktokolwiek miałby bezprawnie pozyskać Twoją unikalną wiedzę biznesową, możesz wnieść przeciwko niemu powództwo o stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Ochrona tajemnicy handlowej jest bardzo łatwa, pod warunkiem, że zadbasz o zachowanie poufności informacji. Nie wymaga się złożenia w urzędzie ds. własności intelektualnej wniosku o jakąkolwiek formę ochrony. Dlatego też ogromne znaczenie ma uwzględnienie klauzul na temat ochrony tajemnicy handlowej w umowach o pracę podpisywanych z nowozatrudnionymi osobami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko ujawnienia tajemnicy handlowej. Z powyższych względów, tajemnice handlowe są dosyć słabą formą ochrony własności intelektualnej. Ponadto wiele zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw często lekceważy konieczność zawierania z partnerami biznesowymi oraz pracownikami niezbędnych umów zapewniających ochronę tajemnicy handlowej. Powoływanie się na naruszenie tajemnicy handlowej jest możliwe jedynie w przypadku posiadania faktycznych dowodów zaświadczających o podjęciu działań na rzecz ochrony unikalnych informacji biznesowych. Mając na uwadze powyższe, należy zastanowić się nad zabezpieczeniem unikalnych informacji biznesowych, wykorzystując inne prawa własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). Wymienione powyżej prawa własności intelektualnej są znacznie skuteczniejsze i zapewniają solidniejsze podstawy ochrony. 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawa autorskie mogą odgrywać istotną rolę w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, skórzanym, meblarskim oraz obuwniczym, ponieważ są nabywane w łatwy i szybki sposób oraz nie wymagają dopełnienia formalności i opłat (prawo samowykonalne). Uznaje się, że dany utwór jest chroniony prawem autorskim z chwilą jego powstania 2. Ochrona prawem autorskim może obejmować kompendia wiedzy, gazety, programy komputerowe, bazy danych, dzieła sztuki (wzory, 2 W oryginale: A work is considered protected by copyright as soon as it comes to creation. Zgodnie z brzmieniem polskiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). (Rozdział 4: Czas trwania autorskich praw majątkowych Art. 36.) utwór jest chroniony prawem autorskim od daty jego rozpowszechnienia. przypis tłum. obrazy, kształty i kolory), architekturę i reklamy, mapy oraz rysunki techniczne 3. Należy jedynie umieć wykazać określoną datę powstania utworu oraz jego oryginalność lub nowatorski charakter. Pierwotni twórcy utworów chronionych prawem autorskim mają wyłączne prawo do korzystania lub upoważniania innych do korzystania z utworu na określonych warunkach. Twórca utworu może zabronić bądź zezwolić na jego: powielanie w różnych formach, takich jak publikacje drukowane, pierwszą publiczną dystrybucję poprzez sprzedaż oraz inne przeniesienie własności w formie fizycznych egzemplarzy, publiczne wypożyczanie jego egzemplarzy, tłumaczenie na inne języki lub adaptację. Rozpowszechnianie wielu utworów chronionych prawem autorskim wiąże się z koniecznością prowadzenia masowej dystrybucji, komunikacji oraz inwestycji finansowych. Dlatego też twórcy często udzielają odpłatnej licencji na prawa do swoich utworów osobom lub firmom specjalizującym się w ich komercjalizacji. Związane z tym płatności są często uzależnione od faktycznego wykorzystania danego utworu i noszą nazwę tantiem. Zazwyczaj prawo autorskie obowiązuje przez 50 lat po śmierci twórcy (70 lat w przypadku Europy) z tym, że wiele krajowych systemów prawnych stosuje w tym względzie różne terminy 4. Często posiadaczem prawa autorskiego jest przedsiębiorstwo, a nie twórca utworu. Nie oznacza to jednak, że posiadacz prawa autorskiego ma całkowitą swobodę działania. W Europie 5 twórca zawsze ma prawo sprzeciwić się każdemu wykorzystaniu jego utworu, które może przynieść ujmę jego reputacji (tzw. prawa osobiste). Poza tym, posiadacz prawa musi uznać prawo twórcy do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem. W wielu krajach twórcy utworu przysługują autorskie prawa osobiste (moral rights). Koncepcja autorskich praw osobistych jest szczególnie istotna, jeżeli twórca utworu nie jest posiadaczem prawa. Na przykład, autor zazwyczaj przenosi prawo autorskie na wydawnic- 3 Porównaj z polską Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). przypis tłum. 4 Krajowe limity są podane w rozdziale Informacje według krajów. 5 W USA obowiązują odmienne przepisy.

13 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 11 two, jednak zawsze zachowuje autorskie prawa osobiste. Należy zatem uznać prawo twórcy dp oznaczania utworu swoim nazwiskiem. Ponadto wydawnictwo nie może korzystać z utworu w sposób nierzetelny, mogący zdyskredytować twórcę. Prawa ekonomiczne obejmują: prawo do pracy, swobodnego wyboru zatrudnienia oraz sprawiedliwych i uczciwych warunków pracy, strajku, prawo do ubezpieczenia społecznego oraz prawo do posiadania majątku. W takiej postaci można je uznać za istotną formę praw człowieka. Państwa mają obowiązek podejmowania działań zmierzających do ochrony ekonomicznych praw swoich obywateli. Koncepcja praw pokrewnych (related rights) dotyczy artystycznych wykonań, producentów nagrań dźwiękowych (na przykład nagrań kasetowych oraz płyt CD) w studiach nagrań oraz emitowanych w programach radiowych i telewizyjnych przez stacje nadawcze. W zależności od jurysdykcji danego kraju, prawa pokrewne mogą mieć bardziej restrykcyjny charakter niż prawo autorskie 6. Podobnie jak pozostałe prawa własności intelektualnej, prawa autorskie oraz prawa pokrewne są prawami ekonomicznymi. Mogą one być przedmiotem obrotu lub sprzedaży tak jak każde inne prawo majątkowe 7. Europejski system prawny nie traktuje powyższego prawa w sposób jednolity. Jeżeli Twój utwór podlega ochronie na mocy przepisów prawa autorskiego w jednym kraju, nie oznacza to, że będzie on chroniony prawem autorskim w innym kraju (różne kryteria). Na przykład, prawo autorskie w Niemczech nie przewiduje możliwości zapewnienia ochrony wzorom trójwymiarowym (odzież, obuwie lub meble). 3. Prawa własności przemysłowej Wzory przemysłowe Prawa do wzoru przemysłowego zapewniają ochronę niezależnie opracowanym wzorom, które są nowe lub oryginalne i mają indywidualny charakter. Kwalifikując wzór przemysłowy do objęcia ochroną, nie należy kierować się jego aspektami technicznymi bądź funkcjonalnymi W niedawnym czasie fotografka Annie Leibovitz dokonała sekurytyzacji praw do swoich fotografii w ramach transakcji z jednym z nowojorskich banków inwestycyjnych, co pozwoliło jej zgromadzić znaczącą kwotę pieniężną wyłącznie w oparciu o posiadane prawo autorskie. Wzór można chronić, rejestrując go jako wzór przemysłowy, model i wzór użytkowy. W określonych okolicznościach wzory mogą być także chronione prawem autorskim. Wzór może mieć cechy przestrzenne, takie jak kształt lub powierzchnia przedmiotu, albo dwuwymiarowe, takie jak ornamentacja, linie lub kolorystyka. Czas trwania ochrony wzoru przemysłowego jest uzależniony od danego obszaru jurysdykcyjnego, przy czym nie funkcjonuje jedno uniwersalne rozwiązanie. Na przykład, w UE łączny czas trwania przedłużanej co 5 lat ochrony wzoru wynosi 25 lat. Międzynarodowe ustawodawstwo w zakresie wzorów przemysłowych przewiduje głównie działania defensywne. Jednak wzmiankowane prawa oferują wiele możliwości biznesowych. Wzory przemysłowe mogą być przedmiotem licencji, sprzedaży i obrotu. Ponadto w kontekście globalizacji warto zauważyć, że bez praw do wzoru przemysłowego nie byłby możliwy outsourcing produkcji do krajów charakteryzujących się niskim poziomem kosztów. W przypadku braku takich praw, każda osoba uczestnicząca w procesie produkcji mogłaby kopiować wzór nie łamiąc prawa. Prawa do wzoru chronią jedynie postać wytworu, natomiast prawa do wzoru użytkowego chronią rozwiązanie o charakterze technicznym (functional appearance). W praktyce dany wytwór może być chroniony zarówno wzorem użytkowym, jak i wzorem przemysłowym. Wzór użytkowy zapewnia ochronę technicznym aspektom wytworu, a wzór przemysłowy chroni jego kształt i wygląd. Aby uzyskać ochronę dla wzoru przemysłowego, należy dokonać zgłoszenia z określeniem odpowiedniej klasy towarów, w zależności od tego, czy zgłoszenie ma miejsce na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim czy międzynarodowym. Należy zapewnić ochronę wzoru przemysłowego w klasach, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej działalności biznesowej, ponieważ wystąpienie na drogę sądową jest możliwe jedynie wówczas, gdy ktoś naruszy Twoje prawa w określonej klasie. Do rejestracji wzorów przemysłowych jest stosowany system klasyfikacyjny. Najpopularniejszym systemem funkcjonującym na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (Porozumienie Lokarneńskie) obejmująca 32 klasy i 223 podklasy. System klasyfikacji pomaga w systematycznym wyszukiwaniu informacji na te-

14 12 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP mat wzorów przemysłowych. Ponieważ zgłoszenia o rejestrację wzoru przemysłowego dotyczą wybranej grupy towarów i usług, łatwiej jest je wyszukiwać w bazach danych. Chroniony wzór lub model może być także chroniony prawem autorskim. Jednakże dotyczy to tylko wzorów, które spełniają dwa warunki, tj. mają twórczy charakter oraz wartość artystyczną. Jest to odstępstwo od ogólnych zasad dotyczących prawa autorskiego, w myśl których utwór nie musi mieć określonej wartości artystycznej. Można podać wiele przykładów kluczowej roli, jaką odgrywa wzór w przemyśle włókienniczym, skórzanym, obuwniczym i meblarskim. Firma Sorelle, projektująca i produkująca obuwie oraz dodatki (paski, torebki itp.) chroni swoje wzory obuwia głównie w Grecji. Pewnego dnia jeden z jej dobrze znanych konkurentów postanowił skopiować kilka modeli i wyprodukować je w Chinach, a następnie sprowadzić do Grecji. Firma Sorelle, która straciła w ten sposób jedną trzecią swoich rocznych obrotów, podjęła decyzję o wniesieniu powództwa przeciwko naruszającemu prawo przedsiębiorcy. Doprowadziło to do zamknięcia wielu sklepów oraz położyło kres sprzedaży nielegalnych towarów. Gdyby firma Sorelle nie posiadała w Grecji żadnej ochrony, z pewnością straciłaby swój całkowity udział w rynku. Brak odpowiedniej ochrony własności intelektualnej stanowiłby dla wielu projektantów i firm z branży mody i wzornictwa przemysłowego poważną przeszkodę w odniesieniu sukcesu. Znaki towarowe Znakiem towarowym może być każdy symbol służący jako oznaczenie danego produktu lub usługi. Dzięki niemu, konsumenci mogą rozpoznać i zakupić produkt lub usługę, ponieważ ich charakter oraz jakość oznaczone unikalnym znakiem towarowym spełniają potrzeby konsumentów. Znakiem towarowym może być słowo, na przykład nazwisko, litery, liczby, elementy stylistyczne, określone kolory, a także połączenie rożnych elementów stylistycznych. Zasadniczo, znakiem towarowym powinno być takie oznaczenie, dzięki któremu Twój produkt lub usługa będzie wizualnie odróżniać się od takich samych produktów lub usług innego producenta. W zgłoszeniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy określić grupę towarów lub usług, podając odpowiednie klasy towarów lub usług w zależności od tego, czy zgłoszenie jest dokonywane na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim bądź międzynarodowym. Jest rzeczą ważną, aby zapewnić sobie ochronę w ramach klas, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej działalności biznesowej, ponieważ wystąpienie na drogę sądową jest zazwyczaj możliwe jedynie wówczas, gdy ktoś dopuści się naruszenia Twoich praw w określonej klasie. Na przykład, jeżeli Twoje zgłoszenie o rejestrację dotyczyło klasy 25 (odzież), lecz nie dotyczyło klasy 18 (torebki) lub klasy 14 (paski do zegarka) i ktoś inny wykorzystał Twój znak na torebce, wówczas możesz niewiele zrobić, aby dochodzić swoich praw. Do celów rejestracji znaków towarowych stosowany jest system klasyfikacyjny. Najpopularniejszym systemem funkcjonującym na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług (Klasyfikacja Nicejska), która obejmuje 34 klasy dla towarów i 11 klas dla usług. System klasyfikacji pomaga w systematycznym wyszukiwaniu informacji na temat znaków towarowych. Ponieważ zgłoszenia o rejestrację znaków towarowych dotyczą wybranej grupy towarów i usług, łatwiej jest je wyszukiwać w bazach danych. Znaki towarowe mogą być indywidualne lub wspólne, w zależności od posiadania praw. Wspólne znaki towarowe, które zazwyczaj są własnością stowarzyszeń branżowych lub spółdzielni na rzecz ich członków, identyfikują określony produkt o odróżniających cechach charakterystycznych np. Leathermark. Przepisy wielu krajów przewidują także ochronę znaków certyfikujących, przyznawaną na podstawie zgodności z określonymi standardami i specyfikacjami w zakresie jakości. Znaki te różnią się od wspólnych znaków towarowych, ponieważ nie muszą należeć do stowarzyszenia lub grupy, lecz mogą być licencjonowane przedsiębiorstwu, które spełnia ustalone standardy. Zgodnie z jednym z istotnych warunków dotyczących znaków certyfikujących, uznaje się, że podmiot dokonujący zgłoszenia posiada kompetencje do certyfikowania produktów będących przedmiotem zgłoszenia. Znaki certyfikujące mogą być stosowane wraz z indywidualnym znakiem towarowym producenta danego towaru. Na przykład, Woolmark jest znakiem towarowym należącym do australijskiej firmy Woolmark, która posiada również uprawnienia do przyznawania licencji innym podmiotom spełniającym odpowiednie standardy. Powyższy znak to nie tylko logo informujące

15 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 13 o zawartości wełny, ale integralny element największego na świecie programu zapewnienia jakości włókien. Jednakże, szczególnie w przypadku indywidualnych znaków towarowych, oznaczenie nie może mieć charakteru ogólnego. Na przykład, zgłoszenie o rejestrację znaku towarowego polo dla koszulek typu polo byłoby odrzucone, natomiast zgłoszenie o rejestrację takiego znaku dla perfum zostałoby rozpatrzone pozytywnie, ponieważ powyższy termin nie jest ogólnym ani opisowym oznaczeniem perfum. Znak towarowy zapewnia jego właścicielowi ochronę, gwarantując mu wyłączne prawo do wykorzystywania znaku w celu identyfikacji towarów bądź usług albo udzielenia innemu podmiotowi odpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego. Po uiszczeniu dodatkowych opłat prawo do ochrony znaku towarowego może być przedłużane na czas nieokreślony. Wyróżnia się 4 poziomy ochrony znaków towarowych: krajowy (przyznawany przez krajowy urząd patentowy), regionalny (np. Urząd Beneluksu), europejski dla krajów Unii (OHIM), międzynarodowy (WIPO). Znaki towarowe są ważnym narzędziem przekazywania informacji na temat wartości produktu lub usługi. Prawo do ochrony znaku towarowego stanowi podstawę wielu różnych strategii rozwoju marki, opartych na odróżnianiu produktów i segmentacji rynkowej. Nabierają one ogromnego znaczenia dla utrzymania konkurencyjności, zwiększania popytu wśród konsumentów i zapewnienia udziału w rynku. Znaki towarowe odgrywają zatem kluczową rolę w danej branży. W wielu przypadkach znak towarowy decyduje o tym, który produkt zostanie zakupiony przez klienta. Wspólne znaki towarowe stanowią zatem dość skuteczny sposób prowadzenia wspólnej promocji produktów przez grupę przedsiębiorstw lub daną branżę. Małe i średnie przedsiębiorstwa często starają się wspólnym wysiłkiem zapewnić rozpoznawalność swoich indywidualnych znaków wśród klientów. Vero cuoio i vera pelle, dwa wspólne znaki towarowe należące do Włoskiego Stowarzyszenia Przemysłu Skórzanego UNIC, były podstawą do przeprowadzenia przez władze włoskie zakrojonej na szeroką skalę akcji zatrzymania podrabianych i pirackich towarów skórzanych. Akcję tą rozpoczęto w 2008 r. pod kryptonimem Operacja toksyczne buty. W magazynach w Toskanii, Lazio i Kalabrii skonfiskowano 1,7 mln produktów skórzanych o wartości ok. 20 mln euro, usuwając z rynku nielegalne towary, które jak się okazało były także niebezpieczne dla konsumentów. Licencjonowani użytkownicy powyższych znaków towarowych muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie jakości. Patenty i wzory użytkowe Patenty są prawami własności intelektualnej, gwarantującymi własność wynalazku. Aby wynalazek został objęty ochroną patentową, musi spełniać kryterium nowości, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Oznacza to, że osoba specjalizująca się w określonej dziedzinie techniki sprawdzi, czy dane zgłoszenie patentowe wnosi wkład w obecny stan techniki, jest oryginalne i nadaje się do przemysłowego stosowania. Tak więc, podstawowe wyniki badań naukowych nie kwalifikują się do ochrony patentowej. Zazwyczaj patenty pozostają ważne przez 20 lat, w zależności od danego obszaru jurysdykcyjnego. W pewnych przypadkach nie ma możliwości udzielenia ochrony patentowej lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. Są to: odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, wytwory o charakterze estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej, gier lub działalności gospodarczej, a także programów komputerowych, przedstawianie informacji (np. tabele, formy, układy typograficzne), konstrukcje i procesy pozostające w sprzeczności z prawami natury, wynalazki, których przemysłowe wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Wzór użytkowy podobnie jak wynalazek dotyczy rozwiązania technicznego. Jednak kryteria, jakie należy spełnić, aby uzyskać ten rodzaj ochrony są mniej rygorystyczne, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu wynalazczego lub nieoczywistości. Prawa ochronne na wzory użytkowe przyznaje się jedynie w niektórych krajach. Zapewniają one ochronę na około 7 10 lat, w zależności od danego obszaru jurysdykcyjnego (aby dowiedzieć się więcej o uwarunkowaniach poszczególnych krajów, proszę zapoznać się z rozdziałem Informacje według krajów). Prawa ochronne na wzory użytkowe są zazwyczaj przyznawane w ciągu 6 miesięcy. Uważa się je za odpowiednie szczególnie dla przedsiębiorstw po-

16 14 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP siadających wynalazki, które mogą nie spełnić wymogu poziomu wynalazczego i nieoczywistości (incremental inventions) 8. Podstawowa działalność w branży włókienniczej, skórzanej, obuwniczej i meblarskiej nie opiera się na patentach, lecz na prawach ochronnych na znaki towarowe, prawach z rejestracji wzorów przemysłowych i prawach autorskich. Niemniej patenty są wykorzystywane w wymienionych sektorach, w szczególności w odniesieniu do tkanin technicznych. 4. Towary podobne oraz inne nieuczciwe praktyki handlowe Towary podobne to produkty przypominające wyglądem inny istniejący produkt lub takie, dla których uzyskano znak towarowy wyglądający jak inny znany znak, często w celu odniesienia korzyści dzięki renomie bądź sławie istniejącego produktu. Takie produkty lub znaki towarowe są na tyle podobne, że konsumenci mogą błędnie myśleć, że produkty są identyczne lub przynajmniej wykonane przez tę samą firmę. Właściciele firm wiedzą, że powodzenie danego produktu zależy od tego, czy produkt jest rozpoznawalny dla konsumentów. Jednym ze sposobów, w jaki właściciel znaku towarowego może zwiększyć stopień rozpoznawalności towarów przez konsumentów, jest zastosowanie charakterystycznego wyglądu bądź opakowania produktu, czyli tzw. trade dress (zewnętrzny wygląd, dekoracja handlowa) wraz z towarzyszącym mu znakiem towarowym. Towary podobne szkodzą zarówno właścicielom firm, jak i konsumentom. Przedsiębiorca ponosi straty, gdy konsument kupuje produkt podobny, mylnie biorąc go za oryginalny produkt firmy, oznaczony jej znakiem towarowym. Traci także konsument, ponieważ towary podobne często nie oferują tej samej jakości co produkty oznaczone oryginalnymi znakami towarowymi. W większości krajów europejskich posiadacze znaków towarowych mogą zabezpieczać się przed producentami towarów podobnych dzięki przepisom w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych. Dzieje się tak wówczas, gdy producent towarów podobnych w wyraźny sposób usiłuje odnieść korzyści dzięki pracy oraz inwestycjom właściciela znaku towarowego. Nieuczciwa konkurencja obejmuje wszelkie działania 8 WIPO: What is a utility model? ip_business/utility_models/utility_models.htm konkurentów, które są sprzeczne z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu, a także wszelkie działania wprowadzające klientów w błąd co do tożsamości towarów lub przemysłowej bądź handlowej działalności firmy konkurencyjnej. Jednym z przykładów przepisów wymierzonych przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym jest Dyrektywa UE o nieuczciwych praktykach handlowych (2005/29/EC) 9, zawierająca postanowienia, które mogą rozszerzyć zakres ochrony przed towarami podobnymi. Fałszywe opisy Tak jak w przypadku towarów podobnych, konsumenci mogą być wprowadzeni w błąd przez fałszywe opisy lub fałszywe nazwy pochodzenia. Wskutek tych nieuczciwych praktyk, konsumenci są celowo wprowadzani w błąd przez niezgodne z prawdą oznaczenie materiału lub kraju pochodzenia danego produktu cieszącego się dobrą reputacją. Na przykład, materiały syntetyczne są sprzedawane jako skórzane, a obuwie bądź inne dodatki do odzieży oznacza się napisami Made in Italy lub Made in France, podczas gdy faktycznie wykonano je gdzie indziej. Z uwagi na fakt, iż takie przypadki nie stanowią naruszenia praw własności intelektualnej, odszkodowania należy dochodzić na podstawie przepisów w zakresie wprowadzającej w błąd reklamy albo nieuczciwych praktyk handlowych. Inne nieuczciwe praktyki handlowe Jeżeli nieuczciwe lub niezgodne z prawem zachowania biznesowe konkurenta powodują straty ekonomiczne, istnieje możliwość powołania się na przepisy o nieuczciwej konkurencji. Wyróżnia się następujące kategorie nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk handlowych: działania wprowadzające konsumentów w błąd co do pochodzenia produktu, nieuczciwe praktyki handlowe, obejmujące każde inne działanie, które może powodować szkodę wskutek nieuczciwej konkurencji. W takich przypadkach można się powoływać na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub bezprawne i szkodliwe wykorzystanie renomy Twojej firmy. Ze względu na fakt, że ustawodawstwo w zakresie walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi jest ściśle związane z ustawodawstwem dotyczącym własności intelektualnej (jednak wciąż różne od niego), firmy 9

17 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 15 często występują z roszczeniami zarówno na podstawie prawa własności intelektualnej, jak i prawa handlowego. Interpretacja pojęcia nieuczciwy różni się w zależności od obszaru jurysdykcyjnego i danego przypadku biznesowego, dlatego też nie ma ogólnej zasady umożliwiającej szczegółowe ustalenie stosownych działań Każde inne bezprawne korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych Twojej firmy może również nosić znamiona nieuczciwej konkurencji. Typowymi przykładami nieuczciwych praktyk handlowych są: naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, nielegalna reklama i taktyki sprzedaży, kradzież tajemnicy handlowej, nielegalne przedstawianie towarów i usług, naruszenie umów o zachowaniu poufności przez byłych pracowników.

18

19 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej

20

21 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej 19 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej Krok 1: Sprawdź kryterium nowości Opracowując koncepcję nowego produktu lub wzoru obuwia, odzieży, torebek, mebli itp. albo zastanawiając się, jakie logo bądź oznaczenie mogłyby wyróżnić i promować Twoją firmę, powinieneś rozważyć, czy koncepcje te są naprawdę nowe. Warto zatem zadać sobie pytania: czy ktoś inny już wymyślił takie produkty lub wzory, czy już z nich korzysta (logo, znak itp.) oraz czy zapewnił im ochronę za pomocą patentu, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego. Jeżeli bierzesz pod uwagę powyższe sposoby ochrony (tj. patent, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji na wzór przemysłowy), powinieneś upewnić się, że Twoje pomysły wciąż mogą podlegać ochronie (tzn. nikt inny jeszcze z nich nie korzysta i nie uzyskał na nie ochrony). Przed dokonaniem zgłoszenia o udzielenie praw wyłącznych zawsze należy sprawdzić czy nie ma przeszkód dla uzyskania ochrony Twojego produktu. W wielu przypadkach pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Dlaczego warto przeszukać bazy wzorów przemysłowych? Jeżeli masz dość czasu i środków finansowych, przed dokonaniem zgłoszenia o rejestrację wzoru przemysłowego powinieneś przeszukać bazy wzorów przemysłowych. Ujawnienie takiego samego lub podobnego wzoru może spowodować, że rejestracja Twojego wzoru będzie niemożliwa. Należy jednak pamiętać, że liczba istniejących wzorów (objętych i nieobjętych ochroną) jest tak duża, że ich dokładne przeszukanie jest bardzo trudnym zadaniem. Przeszukanie wielu baz danych przed dokonaniem zgłoszenia może okazać się zbyt czasochłonne. Dlatego też czasami lepszym i szybszym rozwiązaniem jest wystąpienie o udzielenie praw z rejestracji na wzór przemysłowy bez przeprowadzania szczegółowego badania. Co więcej, przeszukanie baz danych nigdy nie zagwarantuje, że Twój wzór zostanie zarejestrowany. Prowadzenie poszukiwań ma na celu ocenę szans na uzyskanie ochrony wzoru. Poszukiwania w bazach danych wzorów przemysłowych można przeprowadzić, korzystając z usług prawnika, samodzielnie lub zlecając je pracownikowi działu właściwego w sprawach ochrony własności intelektualnej. Poszukiwania można przeprowadzić z wykorzystaniem różnych baz danych. Poniżej znajdują się nazwy bezpłatnych baz danych, w których można wyszukiwać wzory przemysłowe: Baza wspólnotowych znaków towarowych i wzorów Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Baza wzorów Brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej (United Kingdom Intellectual Property Office, UKIPO): Baza znaków towarowych i wzorów Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) Dlaczego warto przeszukać bazy znaków towarowych? Należy sprawdzić, czy inna firma nie korzysta ze znaku towarowego identycznego bądź podobnego do znaku, który masz zamiar stosować i/lub chronić. W ten sposób upewnisz się, że Twoje działania nie będą naruszać praw do znaku towarowego osób trzecich. Rezygnacja z przeszukania baz danych może mieć poważne konsekwencje, oczywiście w zależności od skali, na jaką planujesz wykorzystywać swój znak towarowy, a także od ewentualnych kosztów zmiany znaku w przypadku kolizji znaków towarowych. Jeżeli znak towarowy, z którego chcesz korzystać, został już zarejestrowany przez kogoś innego, nie otrzy-

22 20 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP masz zgody na jego stosowanie. Ponadto, sąd przyjmie założenie, że wiedziałeś o rejestracji tego znaku towarowego. Może to oznaczać, że w przypadku korzystania z tego znaku towarowego w sposób niedozwolony, zostaniesz uznany za osobę naruszającą prawo w sposób zamierzony. Skutkiem tego, możesz zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania oraz kosztów zastępstwa procesowego, a także zmuszony do zaprzestania korzystania ze znaku. Skorzystanie z usług rzecznika patentowego, który zrobi to w Twoim imieniu (jest to dosyć czasochłonna czynność) zagwarantuje dokładne przeszukanie baz znaków towarowych. Wiąże się to jednak z poniesieniem określonych kosztów. Innym rozwiązaniem jest samodzielne przeprowadzenie poszukiwań lub zlecenie tej czynności pracownikowi działu właściwego w sprawach ochrony własności intelektualnej. Poszukiwanie można przeprowadzić w oparciu o różne bazy danych. Poniżej znajdują się nazwy bezpłatnych baz danych, w których można wyszukiwać znaki towarowe: Baza wspólnotowych znaków towarowych i wzorów Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) ) Baza znaków towarowych i wzorów Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Bazy znaków towarowych dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office, USPTO) (www.uspto.gov). Baza znaków towarowych Brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej (UKIPO): gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm Inną interesującą wyszukiwarką jest Trademark- Bots (TrademarkBots.com) internetowa aplikacja o funkcjach wyszukiwania i monitorowania. TrademarkBots umożliwia właścicielom znaków towarowych i prawnikom kontrolę nielegalnego wykorzystywania znaków towarowych. Oprócz wyszukiwania znaków towarowych zarejestrowanych (oraz zgłoszonych do rejestracji), możesz także przeprowadzić wyszukiwanie niezarejestrowanych znaków za pomocą wyszukiwarek internetowych. Na przykład, po wpisaniu proponowanej nazwy w polu Szukaj w wyszukiwarce Google (www. google.com), wyświetli się strona zawierająca lokalizacje, w których dana nazwa pojawia się na stronach internetowych indeksowanych przez wyszukiwarkę Google. Ponieważ w żadnej wyszukiwarce wyniki nie są w pełni kompletne, wyszukiwanie należy przeprowadzić w oparciu o kilka takich serwisów. Dlaczego warto przeszukać patentowe bazy danych? Często, ze względu na brak informacji lub czasu na przeprowadzenie szczegółowego wyszukiwania, istniejące wynalazki są odkrywane na nowo, rozwiązane problemy są rozwiązywane po raz kolejny, a produkty znajdujące się na rynku są jeszcze raz opracowywane. Takie powielanie wysiłków kosztuje europejski przemysł miliony euro rocznie. Patenty są źródłem bardzo cennych informacji. Około 80% informacji technicznych, często niedostępnych w innych źródłach, znajduje w dokumentacji patentowej. Jednakże przeszukiwanie patentowych baz danych nie jest łatwym zadaniem. Patenty są pogrupowane według klas i podklas, podobnie jak książki w bibliotece. Korzystając z takiego systemu klasyfikacji, można odnaleźć i sprawdzić patenty należące do interesującej Cię dziedziny techniki. Po opracowaniu rozwiązania przez wynalazcę, zainteresowana firma musi zdecydować, czy warto w nie inwestować. Ponadto, zarząd firmy będzie zainteresowany informacjami na temat obszarów optymalnych dla inwestycji. Analiza patentowa ujawnia zarówno obszary, w których jest dużo zgłoszeń patentowych, jak i dziedziny niszowe, które mogą być szansą dla firmy. Dzięki analizie patentowej, zespół badawczy o prawdziwie nowatorskim podejściu może nawet przewidzieć zmiany technologiczne i gospodarcze. Poszukiwania w patentowych bazach danych można przeprowadzić, korzystając z usług rzecznika patentowego, samodzielnie lub zlecając je pracownikowi działu właściwego w sprawach ochrony własności intelektualnej. Poszukiwania można przeprowadzić z wykorzystaniem różnych baz danych. Poniżej znajdują się nazwy bezpłatnych patentowych baz danych: Baza danych Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office, EPO) Wyszukiwarka patentów Google google.com/patents Wyszukiwarka patentów UKIPO gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm Wyszukiwarka USPTO patft/ Wyszukiwarka WIPO PATENTSCOPE (http://

23 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej 21 CAMBIA Patent Lens Urząd Własności Intelektualnej Singapuru strona internetowa singapurskiego Urzędu Własności Intelektualnej podaje łącza do innych stron w polu search results (rezultaty wyszukiwania) (www.surfip. com) DEPATISnet FILDATA Oprócz wyżej wymienionych baz danych, istnieje możliwość przeszukania zasobów internetowych krajowych urzędów patentowych. Należy wtedy pamiętać, że geograficzny zasięg patentów może być ograniczony do danego kraju. Podsumowanie Wyszukiwanie można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić odpłatnie specjalistycznej firmie. Ostatnie rozwiązanie ma sens, jeżeli plany finansowe firmy uzasadniają początkowy wydatek rzędu kilkuset euro, ponieważ taki jest średni koszt kompleksowego i profesjonalnego wyszukiwania. Jeżeli wyszukiwanie prowadzone jest we współpracy z rzecznikiem patentowym, powinieneś uzyskać od niego opinię prawną stwierdzającą, czy proponowany przez Ciebie znak towarowy, wzór przemysłowy lub wynalazek może uzyskać ochronę. Warto jednak wiedzieć o istnieniu bezpłatnych (zobacz przykłady powyżej) lub komercyjnych dostępnych na zasadzie subskrypcji i/lub odpłatnych wyszukiwarek, umożliwiających samodzielne przeprowadzenie podstawowego wyszukiwania. Niezależnie od podejścia, zawsze warto sprawdzić istniejące rozwiązania, wzory przemysłowe i znaki towarowe, co pozwoli uniknąć strat finansowych oraz wyeliminować ryzyko nieświadomego naruszenia praw osób trzecich. Krok 2: Oceń poziom ryzyka Po określeniu, które koncepcje mają prawdziwie nowatorski charakter i są dla Twojej firmy źródłem wartości dodanej, należy ocenić poziom ryzyka dotyczącego Twoich dóbr intelektualnych oraz wyznaczyć najkorzystniejszą strategię dotyczącą praw własności intelektualnej. Najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę przed określeniem strategii w zakresie praw własności intelektualnej to: Ryzyka związane z dobrami intelektualnymi przedsiębiorstwa Czy łatwo jest skopiować Twoje kluczowe koncepcje/wytwory? Czy ich opracowanie wymaga szczególnej wiedzy technicznej i/lub szczególnych starań? Jaki jest Twoim zdaniem najprostszy sposób kopiowania Twoich wzorów: targi handlowe, próbki produktów, wysyłanie produktów, katalogi, Internet itp.? Czy pracownicy podpisują umowy o zachowaniu poufności jako wstępny warunek zatrudnienia, a następnie przedłużają je w cyklach rocznych? Czy Twoje relacje z zewnętrznymi pracownikami tymczasowymi są określone w postaci szczegółowego kontraktu bądź umowy o zachowaniu poufności, zawierających odrębne klauzule dotyczące praw własności intelektualnej? Ryzyka związane z działalnością handlową i dystrybucyjną Udział w dużych targach: (zobacz zalecenia w części Zagrożenia podczas targów i wystaw) Czy w każdym sezonie prezentujesz nowe wzory? Czy podczas targów jesteś reprezentowany przez przedstawiciela bądź osobę trzecią? Organizacja sieci sprzedaży i dystrybucji: Czy w każdym kraju utrzymujesz relacje z zewnętrznymi przedstawicielami/osobami trzecimi czy bezpośrednio z klientami? Czy Twoje relacje z zewnętrznymi przedstawicielami / osobami trzecimi są określone w postaci szczegółowego kontraktu bądź umowy o zachowaniu poufności, zawierających odrębne klauzule dotyczące praw własności intelektualnej? Czy posiadasz wystarczające informacje na temat działalności swoich klientów? Czy Twoje transakcje z klientami są zabezpieczone kontraktem lub umową o zachowaniu poufności, zawierającymi odrębne klauzule dotyczące praw własności intelektualnej? Czy chronisz swoje dobra intelektualne nawet w relacjach z potencjalnymi partnerami lub klientami, z którymi nie zawarto transakcji? Czy samodzielnie organizujesz transport towarów? Czy Twoje opakowania wyróżniają się? (znak towarowy opis zawartości itp.)

24 22 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Traktowanie praw własności intelektualnej przez Twoich konkurentów: Czy chronią swoje dobra intelektualne? Czy ich wzory są podrabiane? Ryzyka dotyczące badań i rozwoju, wzorów, zaopatrzenia i produkcji Które fazy Twojego łańcucha wartości są zlecane do realizacji firmom zewnętrznym w ramach outsourcingu? Czy powyższe fazy obejmują kluczową wiedzę bądź informacje umożliwiające kopiowanie Twojej własności intelektualnej przez partnerów zewnętrznych? Czy Twoje relacje z takimi partnerami są określone w postaci szczegółowego kontraktu bądź umowy o zachowaniu poufności, zawierających odrębne klauzule dotyczące praw własności intelektualnej? Jak dobrze znasz swoich partnerów biznesowych? Kim są ich partnerzy? Czy podzlecają Twoją produkcję? Czy współpracują z Twoimi konkurentami? Czy bardzo często ich odwiedzasz? Czy zawarłeś z nimi umowę dotyczącą praw własności intelektualnej (licencja itp.)? Czy umowa jest wyłączna czy niewyłączna? Czy umowa zezwala partnerowi na udzielanie sublicencji? Stan przygotowań, wiedza oraz gotowość do działania Jak oceniasz swoją wiedzę na temat sposobów reagowania na przypadki piractwa i podrabiania towarów? Czy w Twoim przedsiębiorstwie istnieje procedura dotycząca zarządzania prawami własności intelektualnej? Czy wprowadziłeś mechanizmy umożliwiające wykrywanie piractwa i podrabiania towarów? Czy w Twojej firmie jasno określono odpowiedzialność za prawa własności intelektualnej? Czy w odniesieniu do każdego prawa wyłącznego dysponujesz pełną dokumentacją na wypadek konieczności wykazania stopnia jego innowacyjności? Zagrożenia podczas targów i wystaw Problem ten dotyczy w szczególności przemysłu włókienniczego i odzieżowego, obuwniczego, meblarskiego oraz skórzanego. Wzory prezentowane podczas targów międzynarodowych często są po prostu kradzione zanim wejdą w fazę produkcji i sprzedaży. Biorą w tym udział projektanci posiadający doświadczenie w praktycznie natychmiastowym powielaniu próbek lub szkiców. Następnie składane jest zamówienie w kraju trzecim o niskich kosztach pracy. Potem artykuły wracają na rynek europejski. Artykuły te wykorzystują wzory, które cieszyły się popularnością podczas targów i które będą z powodzeniem sprzedawać się w danym sezonie. W wielu przypadkach podrabiający towary działają szybciej niż Ty i dokonują rejestracji Twojego wytworu pod swoją nazwą jeszcze przed zakończeniem targów. Zdając sobie z tego sprawę, niektórzy organizatorzy targów handlowych przemysłu włókienniczego i odzieżowego przyjęli własne karty etyczne 1 (ethics charter) oraz przepisy zwalczające podrabianie towarów 2. Jednakże nie wszystkie targi handlowe stosują podobne praktyki. Aby zminimalizować ryzyko, poniżej podajemy kilka zaleceń, którymi należy się kierować przed zaprezentowaniem na targach swoich wzorów/ wytworów: Sprawdź, czy nie naruszasz żadnego prawa z rejestracji na wzór przemysłowy w danym kraju. Upewnij się, że korzystasz z ochrony przed kopiowaniem wzorów w tym kraju (prawo autorskie, prawo niezarejestrowane / zarejestrowane). Jeżeli Twój wzór może być chroniony prawem autorskim w danym kraju, sprawdź, czy jesteś w stanie udowodnić określoną datę jego sporządzenia lub ujawnienia. W tym celu możesz wykorzystać fotografie wzoru podczas wydarzenia publicznego; kopię publikacji zawierającej fotografię swojego wzoru; publikację zamieszczoną na stronie internetowej, w gazecie lub katalogu; oficjalne pismo od prawnika podczas wydarzenia publicznego. Datę powstania wytworu można udowodnić 1 Przykłady: Heimtextil w Niemczech lub Premiere Vision w Francji 2 Przykład: Heimtextil postanawia nie autoryzować żadnych fotografii podczas targów. Dalsze informacje na temat polityk i ogólnych wytycznych stosowanych przez organizatorów targów takich jak Guangzhou oraz Hong Kong Fashion Fair (prowadzonych przez HKTDC) można znaleźć na stronach: www. cantonfair.org.cn oraz

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu skórzanego

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu skórzanego Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu skórzanego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu meblarskiego

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu meblarskiego Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu meblarskiego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji patentowej i jej znaczenie

Źródła informacji patentowej i jej znaczenie Źródła informacji patentowej i jej znaczenie Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Informacja patentowa System ochrony własności przemysłowej zapewnia:

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ STRESZCZENIE Lipiec 2017 r. OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 8/2015 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 18 marca 2015 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia Załącznik do Uchwały Nr 01/10/2012 Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2012 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej Agnieszka Netter Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej ŚWIAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt prawo do know-how

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji?

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji? Ochrona Własności Intelektualnej cz. II dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest wzór przemysłowy? Dlaczego opłaca się bronić wzór przemysłowy? Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Prof. dr hab. inż. K. Santarek Mgr inż. Małgorzata Zalewska Traczyk Politechnika Warszawska Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 1 Wstęp Własność

Bardziej szczegółowo

16 18 kwietnia 2015 r. Ryga, Łotwa www.balticfashiontextile.com

16 18 kwietnia 2015 r. Ryga, Łotwa www.balticfashiontextile.com 16 18 kwietnia 2015 r. Ryga, Łotwa www.balticfashiontextile.com Baltic Fashion & Textile RIGA 2015 Targi w Rydze to jeden z najlepszych kierunków dla profesjonalistów z branży mody i tekstyliów w republikach

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla systemów IT, w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie

Nowe wyzwania dla systemów IT, w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie Nowe wyzwania dla systemów IT, w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie Janusz Jasłowski Zabrze, 17 maj 017 r. Nowe wyzwania w obliczu planowanych zmian 1 3 Ustawa wprowadzająca tzw. sieć szpitali

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 Rektora UW z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zalecenia UFI dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na targach

Zalecenia UFI dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na targach Zalecenia UFI dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na targach SPIS TREŚCI WSTĘP STRONA 3 TERMINOLOGIA I PODSTAWOWE INFORMACJE STRONA 4 ZALECENIA UFI STRONA 7 PRZYDATNE LINKI STRONA 8 WSTĘP Targi,

Bardziej szczegółowo

BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH. Wiedza i Informacje 17.06.2009 r.

BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH. Wiedza i Informacje 17.06.2009 r. BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH Wiedza i Informacje 17.06.2009 r. Badania patentowe Badania patentowe stanowią zespół czynności, które polegają na wybraniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

Licencje jako instrument transferu technologii

Licencje jako instrument transferu technologii Licencje jako instrument transferu technologii Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska r. Transfer technologii pojęcie transferu technologii cel transferu komercyjny badawczy wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r.

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK - z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, w Białymstoku, NIP: 542-030-46-37, REGON 000515000, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Podstawa prawna: art. 86e ust. 1.; 2.; 4. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM Korzystanie z Banku Zdjęć wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 1 DEFINICJE 1. Termin Bank Zdjęć oznacza wyszukiwarkę materiałów wizualnych z funkcją

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Wzory przemysłowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Title Wzory of the przemysłowe presentation 18.05.2012. Date # 2 Co to jest wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe.

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Dlaczego eksport do Chin? Gdy jesteś w Chinach i widzisz ogromne zmiany

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Silny przemysł chemiczny to podstawa nowoczesnej gospodarki. Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój

Magazyn. Silny przemysł chemiczny to podstawa nowoczesnej gospodarki. Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój Magazyn POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Magazyn Polska Chemia nr 1/2016 (2), czerwiec 2016 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego www.polskachemia.org.pl ISSN 2450-6923 Silny przemysł chemiczny to podstawa

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 2 Własność przemysłowa ochroni wynalazki, dzieła i znaki używane do wyróżnienia produktów i firm na rynku. Portugalskie prawo w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

ZNAKACH TOWAROWY. ISBN 978-83-60361-44-3. Publikacja bezpłatna CZY WIDZISZ TE WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE? ŚWIAT JEST PEŁEN ZNAKÓW TOWAROWYCH

ZNAKACH TOWAROWY. ISBN 978-83-60361-44-3. Publikacja bezpłatna CZY WIDZISZ TE WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE? ŚWIAT JEST PEŁEN ZNAKÓW TOWAROWYCH ZNAKI TOWAROWE CZY WIDZISZ TE WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE? ŚWIAT JEST PEŁEN ZNAKÓW TOWAROWYCH! RZECZYWIŚCIE! AHA! MUSIMY ZADECYDOWAĆ, JAKI MA BYĆ NASZ ZNAK TOWAROWY. WIESZ PING PONG, WYMYŚLMY COŚ ODLOTOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek dr Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński XII Międzynarodowe Sympozjum Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce Startupy w Świecie

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem.

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3. TREŚĆ. Informacja patentowa

WYKŁAD 3. TREŚĆ. Informacja patentowa WYKŁAD 3. TREŚĆ Ochrona wynalazków. Pojęcie wynalazku. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku. Procedura udzielania patentów. Treść i zakres patentu. Wynalazki biotechnologiczne. Ochrona wzorów użytkowych.

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH

OCHRONA TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH WYKŁAD 5. TREŚĆ Ochrona topografii układów scalonych. Ochrona prawna odmian roślin. Know-how. Prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej - podsumowanie. Naruszenia praw wyłącznych. Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r.

Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r. Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r. 1 [Usługodawca] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo