PRZEŁĄCZNIKI BROCADE VDX 6740 I VDX 6740T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEŁĄCZNIKI BROCADE VDX 6740 I VDX 6740T"

Transkrypt

1 PRZEŁĄCZNIKI BROCADE VDX 6740 I VDX 6740T CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH Zaawansowane opcje przekształcania centrów danych ZALETY Dostarcza wysoko wydajne urządzenia i redukuje przeciążenie sieci dzięki portom 10 Gigabit Ethernet (GbE), małemu opóźnieniu i głębokim buforom pakietów 24 MB Zwiększa moc obliczeniową dzięki możliwości tworzenia łącza uplink do 160 GbE w rozwiązaniu Brocade ISL Trunking Zarządza całą strukturą sieci VCS w taki sam sposób, jak pojedynczym przełącznikiem w Brocade VCS Logical Chassis Udostępnia efektywną obsługę wielu ścieżek o zrównoważonym obciążeniu w warstwach 1, 2 i 3, w tym wiele bram w warstwie 3 Upraszcza migracje maszyn wirtualnych () i zarządzanie nimi dzięki zautomatyzowanej, dynamicznej konfiguracji i migracji profili portów Obsługuje technologie SDN (Software Defined Networking) z planami danych, planami sterowania i planami zarządzania Centra przetwarzania danych ciągle ewoluują i wymagają infrastruktury, która będzie w stanie obsługiwać bez utraty wydajności coraz większą liczbę maszyn wirtualnych (), aplikacji rozproszonych i danych, a także przejście do przetwarzania w chmurze. W tradycyjnych centrach przetwarzania danych zwykle są stosowane mało elastyczne sieci trójwarstwowe, w których nie można wydajnie zarządzać ruchem east-west (serwer-serwer) oraz udostępniać przepustowości wymaganej do obsługi wirtualizacji i dostarczania nowych usług. Poza tym coraz intensywniejszy rozwój przetwarzania w chmurze sprawia, że rośnie znaczenie nowych, elastycznych i reaktywnych, typów infrastruktury. Operatorzy centrów przetwarzania danych, którzy chcą dołączyć do nowego kierunku rozwoju usług IT, oczekują sieci o wysokiej wydajności, efektywnych, zautomatyzowanych i elastycznych. Idealna sieć musi być prosta w zarządzaniu i skalowalna. Powinna zaspokajać zarówno obecne wymagania, jak i przyszłe. PRZEŁĄCZNIK BROCADE VDX 6740 Przełącznik Brocade VDX 6740 (rys. 1) udostępnia 48 portów 10 Gigabit Ethernet (GbE) SFP+ i 4 porty 40 GbEQSFP+. Każdy z nich można podzielić na cztery niezależne porty 10 GbE SFP+, udostępniając 16 dodatkowych portów 10 GbE SFP+. Dodatkowo przełącznik zapewnia niskie zużycie energii na poziomie 2 W na jeden port 10 GbE. PRZEŁĄCZNIK BROCADE VDX 6740T Przełącznik Brocade VDX 6740T (rys. 2) udostępnia 48 portów 10 GbE 10BASE-T i 4 porty 40 GbE QSFP+. Każdy z nich można podzielić na cztery niezależne porty 10 GbE SFP+ i udostępnić 16 dodatkowych portów 10 GbE SFP+. Dodatkowo przełącznik zapewnia niskie zużycie energii mniej niż 5 W na jeden port 10 GbE.

2 Zarówno przełącznik Brocade VDX 6740, jak i 6740T są strukturami sieci Ethernet typu ToR (Top-of-Rack) i obsługują wymagające środowisko centrum przetwarzania danych. Porty dostępu są tak umieszczone, aby łatwo było je łączyć z serwerem przy użyciu prostego okablowania. Dzięki możliwości wyboru kierunku przepływu powietrza przełączniki te są idealne przy wdrożeniach ToR, w których łączy się serwery, pamięć masową i inne przełączniki, oraz do zapewnienia kompatybilności projektów korytarzy ciepłego lub zimnego powietrza w projektach centrów przetwarzania danych. Dzięki funkcji podwójnej prędkości każdy port 10 GbE obsługuje również połączenia 1 GbE i zapewnia elastyczność niezbędną do obsługi mieszanego środowiska, takiego jak przejście centrów przetwarzania danych na większą gęstość upakowania. Przełączniki Brocade VDX 6740 i 6740T udostępniają zaawansowany zestaw funkcji wymaganych przez centra przetwarzania danych w ramach zapewniania wysokiej wydajności i skracania opóźnienia w środowiskach wirtualnych. Łącznie z technologią Brocade VCS Fabric umożliwiają one uproszczenie projektu i obsługi sieci oraz powstanie bardziej zautomatyzowanej i efektywnej sieci. Oferują elastyczność niezbędną do skalo- wania sieci oraz inteligencję niezbędną do efektywniejszego zarządzania migracją maszyn wirtualnych () oraz gęstością chassis. Udostępniają również infrastrukturę obsługującą chmury, która umożliwia transformację przestarzałych centrów przetwarzania danych. WYSOKO WYDAJNE CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH Ponieważ w centrach przetwarzania danych większość serwerów to maszyny wirtualne, a liczba maszyn wirtualnych przypadających na jeden serwer wzrasta, organizacje będą wymagać coraz większej przepustowości połączeń do obsługi coraz większej liczby aplikacji i przetwarzanych danych. Dzięki połączeniom 10 GbE przełączniki Brocade VDX 6740 i 6740T umożliwiają intensywne obliczenia, które zaspokajają potrzeby zwirtualizowanych centrów przetwarzania danych. Ułatwia to organizacjom zmniejszenie przeciążenia sieci, poprawę wydajności aplikacji i zapewnienie mocy obliczeniowej wymaganej przez serwery 10 GbE. Łącza uplink 40 GbE mogą w prosty sposób agregować ruch o wysokiej przepustowości i redukować wąskie gardła występujące podczas agregowania wielu połączeń GbE. Zapewnia to najwyższą wydajność centrów przetwarzania danych. Przełączniki umożliwiają maksymalne wykorzystanie sieci w połączeniu ze sprzętowym rozwiązaniem Brocade ISL Trunking. Organizacje mogą tworzyć łącza szerokopasmowe 80 GbE łącząc dwa porty 40 GbE lub łącza szerokopasmowe 160 GbE z 16 portami 10 GbE. Łącze szerokopasmowe Brocade jest automatycznie tworzone między dwoma przełącznikami Brocade VDX 6740 lub 6740T po ich połączeniu, umożliwiając równomierne rozłożenie ruchu między wszystkimi portami. Zwiększa to efektywność połączeń i ogranicza przestoje, szczególnie w czasie intensywnego ruchu. ZAAWANSOWANY PROJEKT TO NIEWIELKIE OPÓŹNIENIE I GŁĘBOKI BUFOR PAKIETÓW Rozwój w kierunku wirtualizacji serwerów spowodował zwiększenie liczby maszyn wirtualnych (), a także danych i aplikacji, które wymagają przetwarzania. Powoduje to zwiększenie ruchu, które może spowodować spadki wydajności i przestoje. Urządzenia Brocade VDX 6740 i 6740T zapewniają minimalne opóźnienia dzięki prędkości między portami rzędu 850 ns i opóźnieniu między dowolnymi portami rzędu 3 μs. Dodatkowo przełączniki dostarczają czołowe w branży głębokie bufory 24 MB na przełącznik. Zapewnia to pojemność buforowania wystarczającą do obsługi rosnącego ruchu, szczególnie w godzinach szczytu, gdy porty są przeciążone. Umożliwia to rozłożenie ruchu między portami. Urządzenia Brocade VDX6740 i 6740T obsługują pojedynczy projekt ASIC w przełącznikach innych firm jest to zwykle wiele projektów ASIC co jeszcze bardziej poprawia wydajność i redukuje opóźnienia, ponieważ wszystkie porty mogą się komunikować przez jeden ASIC. TECHNOLOGIA STRUKTURY SIECI BROCADE VCS Technologia Brocade VCS Fabric stosowana w rodzinie przełączników Brocade VDX umożliwia organizacjom tworzenie sieci już działających centrów przetwarzania danych. Obie technologie zastosowane łącznie zapewniają wysoki poziom zautomatyzowania, efektywność i elastyczność obsługi najbardziej wymagających obciążeń, takich jak różnorodne środki przekazu i aplikacje o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa, szczególnie w dynamicznych środowiskach chmur. Więcej informacji na temat technologii Brocade VCS Fabric znajduje się na stronie Rysunek 1 Przełącznik VDX 6740 udostępnia 48 portów 10 GbE SFP+i 4 porty 40 GbE QSFP+. Rysunek 2 Przełącznik VDX 6740T udostępnia 48 portów 10 GbE 10BASE-T+ i4 porty 40 GbE QSFP+. NIEZRÓWNANA PROSTOTA I AUTOMATYZACJA Przełączniki Brocade VDX 6740 i 6740T w połączeniu z technologią Brocade VCS Fabric usprawniają konfigurowanie i zarządzanie, maksymalizują efektywność i tworzą bardziej zautomatyzowaną i niezawodną sieć, szczególnie w silnie zwirtualizowanych centrach przetwarzania danych. Technologia Brocade VCS Fabric umożliwia wysoki poziom zautomatyzowania i odporność w porównaniu z tradycyjnymi architekturami i porównywalnymi ofertami. Zapewnia większą przepustowość i mniejsze opóźnienie ruchu między serwerami (east- west), który obecnie dominuje w centrach przetwarzania danych. Dzięki zmianie struktury sieci technologia VCS Fabrics jest lepiej dostosowana do potrzeb ewoluujących centrów przetwarzania danych.

3 Szybkie i proste wdrażanie i konfigurowanie Technologia Brocade VCS Fabric pomaga usprawnić operacje sieciowe i szybkość wdrażania dzięki wbudowanym funkcjom umożliwiającym automatyczne konfigurowanie i zarządzanie. Są to między innymi: Brocade VCS Logical Chassis: Brocade VCS Logical Chassis umożliwiają organizacjom zarządzanie całą strukturą sieci VCS jako pojedynczym przełącznikiem, aktualizowanie oprogramowania w całej strukturze za pomocą jednej komendy, a także scentralizowany monitoring i rozwiązywanie problemów, co poprawia ogólną dostępność i niezawodność sieci. Pojedynczy punkt zarządzania eliminuje potrzebę ręcznego konfigurowania i zarządzania każdym przełącznikiem. Upraszcza to zarządzanie, obniża koszty operacyjne i redukuje błędy konfiguracji. Dodatkowo umożliwia aktualizację oprogramowania w całej strukturze sieci za pomocą jednej komendy, znacznie przyspieszając wdrażanie. Logiczne chassis VCS pozwalają spojrzeć na strukturę sieci całościowo. Ułatwiają monitoring oraz rozwiązywanie problemów, a tym samym minimalizują czas potrzebny na naprawę błędów w sieci. Więcej informacji na temat chassis logicznych VCS znajduje się w opracowaniu An Overview of Brocade VCS Logical Chassis (Przegląd chassis logicznych Brocade VCS). Samoformowanie i samonaprawa struktury sieci: Samoformowanie struktury sieci znacznie upraszcza proces konfigurowania. Kolejne dodawane przełączniki dziedziczą konfigurację struktury sieci, co ułatwia skalowanie sieci. Informacje o konfiguracji i urządzeniach są zawsze współużytkowane przez wszystkie przełączniki. Dzięki temu można dodawać i usuwać węzły struktury sieci oraz przenosić serwery fizyczne i wirtualne bez konieczności ręcznej rekonfiguracji struktury sieci. Strukturę sieci cechuje również samonaprawa, co zwiększa odporność i elastyczność sieci. W przypadku utraty połączenia ruch jest przekierowywany. Pomaga to zapewnić nieprzerwany przepływ i zapobiega utracie danych. Automatyczne udostępnianie struktury sieci: Ta funkcja umożliwia organizacjom zautomatyzowanie konfigurowania nowych przełączników dodawanych do struktury sieci. Wystarczy po prostu podłączyć przełącznik do sieci, a obraz oprogramowania zostanie automatycznie pobrany z serwera. Ręczne konfigurowanie jest zbędne, co znacznie redukuje czas przemieszczania i wdrażania Classic Hierarchical Ethernet Architecture Core Aggregation Access Servers with 10 Gbps Connections Ethernet Fabric Architecture Servers with 10 Gbps Connections Ryunek 3 W porównaniu z klasycznymi architekturami Ethernet, struktura sieci Ethernet umożliwia aktywność wszystkich ścieżek i zapewnia większą skalowalność przy jedno- czesnym uproszczeniu zarządzania. Niezawodna platforma dla sieci definiowanych programowo: Przełączniki Brocade VDX 6740 i 6740T to urządzenia sprzętowe z możliwością obsługi nowych protokołów SDN, takich jak VXLAN/ NVGRE. Technologia chassis logicznych i interfejs API northbound umożliwiają skalowalne zarządzanie operacyjne i dostęp do nowoczesnych struktur zarządzania, takich jak OpenStack. Więcej informacji na ten temat zawiera opracowanie Brocade VCS Fabrics: The Foundation for Software- Defined Networks. MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ, ODPORNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ Technologia Brocade VCS Fabric sprawia, że sieć jest bardziej efektywna i niezawodna. Dzięki topologii płaskiej siatki (flat-meshed) warstwa 2, która zapewnia wysoką wydajność i niezawodność wymagane przez centra przetwarzania danych, organizacje uzyskują bardziej elastyczną sieć, która przyspiesza adaptowanie do zmieniających się warunków biznesowych i wzorców ruchu (zobacz rys. 3). Zoptymalizowany ruch east-west Tradycyjne centra przetwarzania danych mają sztywną architekturę (rigid), z trójwarstwową topologią zoptymalizowaną pod kątem ruchu north-south, środowisk przetwarzania typu klient-serwer: o ograniczonej wydajności, wzrastającym opóźnieniu i generujących wąskie gardła. Rosnąca popularność wirtualizacji i aplikacji rozproszonych sprawia, że ruch sieciowy w centrach przetwarzania danych jest generowany głównie w kierunku east-west (serwer-serwer). Struktura sieci VCS została zaprojektowana i zoptymalizowana pod kątem takiego właśnie rodzaju ruchu przez wszystkie aktywne ścieżki, co pozwala uniknąć wielu przeskoków wymaganych w innych topologiach warstwowych. Core Edge Scalability Centra przetwarzania danych w chmurze obsługują wiele organizacji. Od dostawców chmur publicznych i prywatnych oczekuje się, że będą wdrażać i obsługiwać rozproszone zwirtualizowane obciążenia szybko, bezpiecznie oraz zapewniając ich skalowalność rozumianą jako dołączanie obsługi kolejnych organizacji. Tradycyjnych sieci VLAN można używać do tego celu tylko do pewnego momentu. Ograniczenia dotyczące skali identyfikatorów VLAN i złożoność konfigurowania dużej liczby sieci VLAN sprawiają, że nie są one użyteczne w większych centrach przetwarzania danych. Funkcja wirtualnej struktury sieci (Virtual Fabric) w technologii Brocade VCS Fabric usuwa ograniczenia skalowalności tradycyjnych sieci VLAN używanych w segmentacji dla poszczególnych organizacji. Udostępnia ona własną bezpieczną obsługę w wielu organizacjach wdrożeń aplikacji zarówno fizycznych, jak i wirtualnych. Zarządzana centralnie przez funkcję Brocade VCS Logical Chassis opcja wirtualnej struktury sieci (Virtual Fabric) upraszcza i przyspiesza wdrażanie aplikacji oraz zapewnia spójne zasady dla wszystkich organizacji bez względu na to, w jaki sposób komponenty aplikacji są dystrybuowane w centrum przetwarzania danych. VXLAN i VRF Lite to inne metody segmentacji sieci. Więcej informacji na ten temat zawiera publikacja Multi-Tenancy Options in Brocade VCS Fabrics.

4 Rysunek 4 Technologia Brocade VCS Fabric upraszcza architekturę sieci, umożliwia jednolity sposób dołączania pamięci masowej, poprawia migracje maszyn wirtualnych () oraz umożliwia bezpro- blemowe dołączanie usług. Layer 4 7 application delivery Core routers PRIMARY DATA CENTER Public Network VCS fabric extension REMOTE DATA CENTER VCS fabric extension Security services (firewall, encryption) Native Fibre Channel SAN Blade servers Rack-mount servers FCoE/iSCSI/NAS storage Dedicated Fibre Channel SAN for Tier 1 applications Wiele ścieżek o zrównoważonym obciążeniu w warstwach 1 3 Technologia Brocade VCS Fabric umożliwia tworzenie wyjątkowo elastycznych domen z efektywnym równoważeniem obciążenia w warstwach 1 3. Innowacyjne równoważenie obciążenia ruchem Brocade ISL Trunking poprzez wszystkie połączenia w łączu szerokopasmowym umożliwia poprawę wydajności w warstwie 1. W warstwie 2 natomiast ECMP (Equal Cost Multi-Path) wykorzystuje całą dostępną przepustowość sieci: wszystkie połączenia są w pełni aktywne i wykorzystywane. W przypadku awarii ruch jest automatycznie przekierowywany na najbliższą ścieżkę, co zwiększa odporność i poprawia czas dostępności aplikacji. W warstwie 3 struktura sieci automatycznie równoważy wszystkie przepływy między dużą liczbą instancji warstwy 3, które współpracują jako pojedyncza brama warstwy 3. Obsługa wielu ścieżek w wielu warstwach poprawia wykorzystanie sieci, zmniejsza opóźnienia i poprawia ogólną wydajność sieci. Warto przeczytać również opracowanie Setting a New Standard for Network Efficiency with VCS Fabric Multilayer Multipathing Capabilities i poszukać w nim dodatkowych informacji. ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM WIRTUALIZACJI Technologia Brocade VCS Fabric oferuje unikatowe funkcje do obsługi zwirtualizowanych środowisk serwerów i pamięci masowej oraz umożliwia przejście do przetwarzania w chmurze (zobacz rys. 4): Brama Brocade VCS Gateway dla NSX: Brama Brocade VCS Gateway dla NSX to rozwiązanie ujednolicające bezproblemowe przejście zarówno architektur wirtualnych, jak i sprzętowych do architektur w chmurze. Dzięki ujednoliceniu można czerpać to, co najlepsze z obu światów fizycznego i wirtualnego wykorzystując bramę Brocade VCS Gateway dla NSX do podłączania fizycznych urządzeń do wirtualnej sieci nakładkowej. Dzięki wykorzystaniu technologii Brocade VCS Fabric brama Brocade VCS Gateway dla NSX umożliwia tworzenie na istniejących sieciach ogromnej liczby domen wirtualnych. Dzięki temu organizacje mogą efektywne wykorzystywać istniejącą infrastrukturę i jednocześnie korzystać z zalet sieci VXLAN do obsługi wielu organizacji oraz masowego wdrażania aplikacji i maszyn wirtualnych (). Brama Brocade VCS Gateway dla NSX w prosty sposób integruje się również z kontrolerem ware NSXController, co umożliwia wykorzystanie potęgi zwirtualizowanych środowisk. Bezobsługowe wykrywanie maszyn wirtualnych (): Funkcja Brocade Aware Network Automation eliminuje ręczne konfigurowanie profili portów po dodaniu maszyny wirtualnej do struktury sieci lub jej przeniesieniu jest to nowy poziom automatyzacji. Funkcja VCS Fabric komunikuje się bezpośrednio z ware vcenter, automatycznie pobiera wszystkie informacje o profilach portów i powiązane adresy MAC, a następnie dystrybuuje informacje o maszynach wirtualnych do wszystkich przełączników w strukturze sieci. Po przeniesieniu maszyny wirtualnej nie jest potrzebne żadne dodatkowe konfigurowanie. Automatyczne migrowanie profili portów: Podczas migrowania maszyn wirtualnych () należy skonfigurować porty przełączników w sieci docelowej, aby zapewnić spójną konfigurację i zasady ruchu w sieci. Dzięki funkcji AMPP (Brocade Automatic Migration of Port Profiles) zasady dotyczące maszyn wirtualnych i sieci są przekazywane wraz z maszyną wirtualną w strukturze sieci VCS. W przypadku migracji maszyny wirtualnej do portu docelowego w strukturze sieci jest wysyłana informacja o przeniesieniu adresu MAC i następuje automatyczne aktywowanie konfiguracji profilu portu w ramach tej samej struktury sieci lub między różnymi strukturami. Funkcja AMPP jest niezależna od hiperwizora i może być używana z różnymi programami tego typu.

5 ELASTYCZNY PROJEKT SPEŁNIA WY- MAGANIA CENTRÓW PRZETWAR- ZANIA DANYCH Przełączniki Brocade VDX 6740 i 6740T zostały zaprojektowane z myślą o łączeniu centrów przetwarzania danych w różne konfiguracje, aby zaspokoić indywidualne wymagania projektowe klientów. Elastyczny projekt zapewnia ochronę inwestycji, a także udostępnia organizacjom pojedynczy przełącznik, który spełnia różnorodne wymagania centrów przetwarzania danych. Poniższe funkcje ułatwiają zaspokojenie zmieniających się potrzeb organizacji: Łącza ładowania 10 GbE lub 40 GbE: Porty 40 GbE SFP+ dzięki swojej elastyczności inteligentnie i efektywnie rozszerzają infrastrukturę sieci i tworzą dodatkowe połączenia, redukując wąskie gardła. Przełączniki mają opcję separowania łączy uplink 40 GbE na cztery łącza 10 GbE za pomocą kabli rozdzielających. Jeśli zapotrzebowanie na pojemność wzrośnie, można w prosty sposób przywrócić łącze 40 GbE. Porty na żądanie: Funkcja PoD (Ports on Demand) umożliwia organizacjom aktywowanie od 24 do 64 portów. Można zamówić potrzebną liczbę portów i bezproblemowo rozbudować sieć, po prostu stosując licencje oprogramowania. Ten efektywny i niedrogi model licencjonowania płać-gdy-się-rozwijasz rozwiązuje problemy ze skalowalnością, przydzielając zasoby IT w miarę potrzeb. ZAAWANSOWANA OBSŁUGA PAMIĘCI MASOWEJ Przełączniki Brocade VDX 6740 i 6740T udostępniają zaawansowaną obsługę pamięci masowej z wieloma opcjami podłączania, w tym podłączanie pamięci masowej FCoE, iscsi i NAS. Mają również funkcję DCB (Data Center Bridging), która umożliwia niezawodną wymianę ruchu poprzez sieć LAN: eliminuje utratę pakietów w przypadku przeciążenia sieci i alokuje przepustowość pasma, aby zapewnić efektywne działanie sieci. Przełączniki udostępniają inteligentne usługi Network Attached Storage (NAS) Auto QoS do priorytetyzowania wrażliwych na opóźnienia adresów IP ruchu pamięci masowej w ramach struktury sieci i pomagają zapewnić stałą wydajność przy zmniejszaniu opóźnienia. ŁATWOŚĆ UŻYWANIA WZBOGACONA PRZEZ PLATFORMĘ BROCADE NETWORK ADVISOR Brocade Network Advisor to łatwa w użyciu platforma do zarządzania strukturą sieci Brocade VCS Fabrics oraz przełącznikami Brocade VDX przez cały cykl eksploatacji sieci. Organizacje mogą używać platformy Brocade Network Advisor do zarządzania strukturą sieci VCS jako całością lub do analizy zstępującej pojedynczych przełączników Brocade VDX podczas wyszukiwania usterek, spisywania zasobów, zarządzania wydajnością, a także do równoległego zarządzania wieloma strukturami sieci VCS. Platforma Brocade Network Advisor udostępnia również uproszczone zarządzanie konfiguracjami AMPP oraz możliwość sprawdzania integralności konfiguracji fizycznych w tej samej lub w róż- nych strukturach sieci VCS. Platforma Brocade Network Advisor umożliwia również monitorowanie na poziomie maszyn wirtualnych () i ułatwia identyfikowanie aplikacji intensywnie wykorzystujących sieci bezprzewodowe (top-talker), wykorzystując konfigurację kontenerów sflow w strukturze sieci. Ponadto platforma Brocade Network Advisor udostępnia diagnostykę struktury sieci VCS, w tym wizualizację ścieżek ruchu struktury sieci VCS i monitorowanie opóźnienia sieci, co umożliwia izolowanie uszkodzeń za pomocą sprawdzania przeskoków. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA UMOŻLIWIA WŁĄCZANIE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH NA ŻĄDANIE W miarę rozwoju centrów przetwarzania danych będą się zmieniać również wymagania stawiane przed technologią. W miarę rozwoju wirtualizacji, przetwarzania w chmurze czy SDN, organizacje będą potrzebować infrastruktury, która będzie w stanie rozwijać się razem z nimi. Przełączniki Brocade VDX6740 i 6740T udostępniają funkcjonalność, wydajność i efektywność działania odpowiednią na dziś i wystarczającą w przyszłości. GLOBALNE USŁUGI BROCADE W Brocade Global Services wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomagać organizacjom budować skalowalne, wydajne infrastruktury w chmurze. Dzięki 15-letniemu doświadczeniu w obsłudze pamięci masowej, sieci i wirtualizacji Brocade Global Services zapewnia światowej klasy profesjonalne usługi, wsparcie techniczne i szkolenia, zapewniające organizacjom maksymalny zwrot z inwestycji w rozwiązania Brocade, przyspieszenie wdrożenia nowej technologii i optymalizację wydajności struktur sieciowych. PRZYSTĘPNE CENOWO OPCJE ZAKUPU Brocade Capital Solutions ułatwia organizacjom zaspokajanie potrzeb w zakresie IT, zapewniając elastyczne opcje zakupu i wsparcia. Organizacje mogą wybierać między zakupem, leasingiem, subskrypcjami Brocade Network Subscription i Brocade Subscription Plus. Dzięki temu mogą doskonale dopasować koszty sieci do swoich indywidualnych wymagań zgodnie z profilami ryzyka. Więcej informacji znajduje się na stronie MAKSYMALIZACJA INWESTYCJI Aby wspomóc optymalizację inwestycji technologicznych, firma Brocade i jej partnerzy oferują kompleksowe rozwiązania obejmujące profesjonalne usługi, wsparcie techniczne i szkolenia. Więcej informacji można uzyskać u naszych partnerów handlowych i na stronie

6 PRZEGLĄD FUNKCJI PRZEŁĄCZNIKÓW BROCADE VDX 6740 I 6740T Przegląd Brocade VDX 6740 Brocade VDX 6740T Model obudowy 1U 1U Przepustowość przełączania (prędkość danych, pełny dupleks) Opóźnienie port-port 850 ns 3 μs Wymiary i waga Szerokość: 43,99 cm Wysokość: 4,32 cm Głębokość: 40,99 cm Waga: 8,66 kg Porty 1/10 GbE SFP+ Do 64 Do 16 1/10 GBASE-T GbE QSFP+ (kabel rozdzielający 10 GbE) 4 4 Szerokość: 43,74 cm Wysokość: 4,27 cm Głębokość: 53,65 cm Waga: 10,82 kg 10 GbE Ports on Demand (PoD) (porty na żądanie) 24, 32, 40, 48, 56, 64 24, 32, 40, 48, 56, 64 Zasilacze 2 wymienialne podczas pracy, dzielone obciążenie 2 wymienialne podczas pracy, dzielone obciążenie Wentylatory N+1 nadmiarowy, zintegrowane z zasilaczami N+1 nadmiarowy, 5 wentylatorów wymienialnych podczas pracy Przepływ powietrza Z przodu do tyłu, z tyłu do przodu Z przodu do tyłu, z tyłu do przodu SPECYFIKACJE PRZEŁĄCZNIKÓW BROCADE VDX 6740 I 6740T Informacje o skalowalności* Opcje konektora Maks. liczba sieci VLAN 4096 Maks. liczba adresów MAC Maks. liczba profili portów (AMPP) 1024 Maks. liczba elementów w standardowej grupie LAG 64 Maks. poziom priorytetu pauzy na port 8 Maks. liczba przełączników w strukturze sieci VCS 32 Maks. liczba ścieżek ECMP w strukturze sieci VCS 16 Maks. liczba elementów łączy szerokopasmowych dla portów struktury sieci VCS Maks. liczba grup LAG w strukturze sieci VCS 512 Maks. liczba przełączników należących do grupy vlag 8 Maks. liczba elementów w grupie vlag 64 Maks. wielkość ramki jumbo Liczba kolejek na port 8 Klasy DCB Priority Flow Control (PFC) 8 Zarządzanie pozapasmową siecią Ethernet: RJ-45 (stałe) Zdalne zarządzanie wyłączaniem:10/100/1000 BASE-T Zarządzanie konsolą Ethernet Console: RJ45 do RS-232 (stałe) Oprogramowanie wbudowane i diagnostyczne: USB B Maksymalna liczba list ACL Maksymalna liczba pozycji ARP Maksymalna liczba pojedynczych tras IPv Maksymalna liczba pojedynczych tras IPv * Najbardziej aktualne informacje na temat skalowalności można znaleźć w najnowszej wersji uwag do wydania. Obsługiwany sprzęt.

7 Informacje ogólne System operacyjny Brocade Network OS Opcje przełączania dla warstwy 2 Opcje przełączania dla warstwy 3 Funkcje technologii Brocade VCS Fabric Protokół ARP (Address Resolution Protocol) RFC 826 Wysoka dostępność/aktualizacja oprogramowania w ramach usługi włączona sprzętowo IGMP v1/v2 Snooping MAC Learning and Aging Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad/802.1AX Wirtualne sieci VLAN Enkapsulacja VLAN 802.1Q Prywatne sieci VLAN Protokół BDP (Border Gateway Protocol) Program pomocy DHCP Listy ACL warstwy 3 Rozgłaszanie: PIM-SM OSPF Automatyczna konfiguracja struktury sieci DHCP, opcja 66/67 (Automatyczne udostępnianie struktury sieci) Rozproszone zarządzanie konfiguracją Rozproszone usługi struktury sieci ECMP (Equal Cost Multi-Path) Sygnalizacja ciągła przełączników Wykrywanie pętli na krawędzi (Edge loop detection, ELD) Per-VLAN Spanning Tree (PVST+/PVRST+) Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1w Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 802.1s STP PortFast, BPDU Guard, BPDU Filter STP Root Guard Listy ACL (Access Control Lists) warstwy 2 Ramki Pause 802.3x Wykrywanie połączeń jednokierunkowych (Uni-Directional Link Detection, UDLD) Trasy statyczne VRF Lite VRF-aware OSPF, VRRP, trasy statyczne VRRP-E Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) Transparent LAN Services Rozpinanie grupy vlag (Virtual Link Aggregation Group) VRRP-E Funkcje obsługi wielu organizacji i wirtualizacji Funkcje DCB Funkcje FCoE (wymagana jest licencja FCoE) IP Storage Jakość usługi (Quality of Service, QoS) Monitorowanie poprawności przełącznika Funkcja wirtualnej struktury sieci oparta na TRILL FGL Brama Brocade VCS Gateway dla NSX z orkierstracją ware NSX Priority-based Flow Control (PFC) IEEE 802.1Qbb Enhanced Transmission Selection (ETS) 802.1Qaz Multihop Fibre Channel over Ethernet (FCoE); wymaga technologii Brocade VCS Fabric Fibre Channel Forwarder (FCF) zgodny z FC-BB5 Własne przekazywanie FCoE Mostkowanie FCoE-Fibre Channel FCoE nabrocadevdx 6740 i Brocade VDX 6740T FCoE na porcie QSFP+ Automatyczna usługa QoS (automatyczna priorytetyzacja ruchu IP Storage) QoS oparta na listach ACL Osiem poziomów priorytetu dla QoS Klasa usługi (Class of Service, CoS) IEEE 802.1p DSCP Trust DSCP to Traffic Class Mutation DSCP to CoS Mutation DSCP to DSCP Mutation Random Early Discard Brocade Fabric Watch monitorowanie i powiadamianie Automatyczna migracja profili portów (Automatic Migration of Port Profiles, AMPP) -Aware Network Automation Data Center Bridging exchange (DCBX) DCBX Application Type-Length-Value (TLV) dla FCoE and iscsi FCoE na całej trasie (od inicjatora do celu) Obsługa protokołu FIP (FCoE InitializationProtocol) v1 podczas inicjowania urządzeń CoE i logowania do nich Strefowanie oparte na serwerze nazw Obsługa połączeń urządzeniem FSB (FIP Snooping Bridge) Ruch FCoE poprzez standardową grupę LAG Dowiązanie do interfejsu Konfigurowanie QoS dla poszczególnych portów Graniczna prędkość zmian sygnału wejściowego oparta na listach ACL Algorytm Dual-rate three color token bucket ACL-based remarking of CoS/DSCP/Precedence ACL-based sflow Scheduling: Strict Priority (SP), Deficit Weighted Round-Robin (DWRR), Hybrid Scheduling (Hybrid) Kształtowanie oparte na kolejkach Udostępnienie systemu Brocade Network OS 4.1 jest planowane razem z wersją, która zostanie wydana w pierwszej połowie 2014 r. Najaktualniejsze informacje na temat obsługi funkcji można znaleźć w bieżącej wersji uwag do wydania.

8 Zarządzanie Zarządzanie i sterowanie Zabezpieczenia Parametry mechaniczne Obudowa Warunki środowiskowe Zarządzanie IPv4/IPv6 Standardowy interfejs CLI (Command Line Interface) Zdalne zarządzanie wyłączaniem (przewidywana aktualizacja) Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1AB Zarządzanie chassis logicznymi MIB II RFC 1213 MIB Sygnalizacja ciągła przełączników Switched Port Analyzer (SPAN) Telnet SNMP v1, v2c, v3 sflow RFC 3176 Kontrola dostępu do sieci (Network Access Control) 802.1X oparta na portach RADIUS TACACS+ Secure Shell (SSHv2) Temperatura Działanie: od 0 C do 40 C Wyłączony i pamięć masowa: od 25 C do 70 C Wilgotność Wysokość Wstrząs/Uderzenie Wibracje Przepływ powietrza Ciepło rozpraszane Zasilanie Zasilacze Wejście zasilania Napięcie wejściowe Częstotliwość linii wejściowej Zarządzanie pozapasmowe Zdalny SPAN (RSPAN) RMON-1, RMON-2 NTP Listy kontroli dostępu (Access Control Lists, ACL) zarządzania Kontrola dostępu oparta na rolach (Role-Based Access Control, RBAC) Obsługa funkcji Range CLI UDLD Interfejs API Netconf Wtyczka Brocade VCS dla OpenStack BPDU Drop Protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Protokół SCP (Secure Copy Protocol) Przepływ powietrza od przodu do tyłu, od tyłu do przodu; 1U, 19-calowa, zgodna z EIA; zasilanie od strony bez portów Działanie: 10% do 85% nieskondensowana Wyłączony i pamięć masowa: 10% do 90% bez kondensacji Działanie: do 3048 metrów Wyłączony i pamięć masowa: do 12 kilometrów Działanie: 20 G, 11 ms, fala półsinusoidalna Działanie i pamięć masowa: fala kwadratowa, 44 G, 15 ms Działanie: szczyt 0,5 G, losowo 0,7 G ms, od 5 do 500 Hz Wyłączony i pamięć masowa: sinusoida 2,0 g, losowo 1,4 G rms, od 5 to 500 Hz Brocade VDX 6740, wlot i wylot po stronie portów: Maksymalnie: 25,7 CFM Nominalnie: 11,5 CFM Brocade VDX 6740T, wlot po stronie portów: Maksymalnie: 49,3 CFM Nominalnie: 26,3 CFM Brocade VDX 6740T, wylot po stronie portów: Maksymalnie: 51,9 CFM Nominalnie: 27,3 CFM 1672,41 BTU/godz. Dwa wewnętrzne zasilacze AC, wymienialne na miejscu, z dzielonym obciążeniem C13 Nominalne od 85 do 264 V, AC od 50 do 60 Hz Nagły wzrost prądu Ograniczony do szczytu 30 A przy napięciu prądu AC 240 V podczas zimnego startu w temp. 25 C Maksymalny prąd Maksymalny pobór energii Zgodność z normami bezpieczeństwa CAN/CSA C22.2 No w tym A1 / UL , Ed. 2 w tym A1 CAN/CSA-C22.2 No Wydanie drugie EN Wydanie drugie +A1/A12 Maks. 6 A przy 100 V AC /60 Hz Brocade VDX 6740: 110 W Brocade VDX 6740T: 420 W IEC Wydanie drugie +A1 GB i GB CNS (99)

9 Zgodność elektromagntyczna (EMC) FCC Klasa A ICES-003 Klasa A VCCI-Klasa A CE C-Tick Odporność na zakłócenia ANSI C63.4 ICES-003 Klasa A CISPR22 i JEIDA (Harmonics) EN55022 Klasa A i EN55024 CISPR22 BSMI GOST KCC Klasa A CCC AS/NZS CISPR22 CNS 13438(95) i KN22 i KN24 GB Zgodność z regulacjami dotyczącymi środowiska RoHS-6 (z klauzulą wykluczającą ołów) Dyrektywa 2002/95/EC Zgodność ze standardami Produkty Brocade VDX 6730 są zgodne z następującymi normami Ethernet: IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree Protocol IEEE Ethernet IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP IEEE 802.3ae 10G Ethernet IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1p Class of Service Prioritization and Tagging IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol and Port IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.3x Flow Control (Pause Frames) IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X Urządzenia Brocade VDX 6740 są zgodne z następującymi wersjami roboczymi standardów Data CenterBridging (DCB) i Fibre Channel over Ethernet (FCoE): IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection IEEE DCB Capability Exchange Protocol(propozycja grupy DCB Task Group z grupy IEEE Working Group) FC-BB-5 FCoE (Rev 2.0) Dostępne RFC RFC 768 User Datagram Protocol (UDP) RFC 2370 OSPF Opaque Link-State Advertisement (LSA) Option RFC 783 TFTP Protocol (wersja 2) Partial Support RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP) RFC 2385 Protection of BGP Sessions with the TCP MD5 Signature Option RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP) RFC 2439 BGP Route Flap Damping RFC 826 ARP RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks RFC 854 Telnet Protocol Specification (on management interface) RFC 894 A Standard for the Transmission of IP Datagram over Ethernet RFC 2474 Definition of the Differentiated Services Field in the IPv4 Networks and IPv6 Headers RFC 1027 Using ARP to Implement Transparent Subnet Gateways (Proxy ARP) RFC 2571 An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks RFC 959 FTP RFC 2865 Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) RFC 1112 IGMP v1 RFC 3101 The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option RFC 1157 Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 i v2 RFC 3176 sflow RFC 1305 Network Time Protocol (NTP) Version 3 RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement RFC 1492 TACACS+ RFC 3392 Capabilities Advertisement with BGPv4 RFC 1519 Classless Interdomain Routing (CIDR) RFC 3768 VRRP RFC 1584 Multicast Extensions to OSPF RFC 4510 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical RFC 1765 OSPF Database Overflow Specification Road Map RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Routers RFC 4271 BGPv4 RFC 1997 BGP Communities Attribute RFC 4292 IP Forwarding MIB RFC 2068 HTTP Server RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP) RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) RFC 3411 An Architecture for Describing SNMP Frameworks RFC 2154 OSPF with Digital Signatures (Password, MD-5) RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the SNMP RFC 2236 IGMP v2 RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications RFC 2267 Network Ingress Filtering RFC 4456 BGP Route Reflection RFC 2328 OSPF v2 (edge mode) RFC 4601 Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM): RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (v6)specification Protocol Specification (Revised) (on management interface) RFC 4893 BGP Support for Four-Octet AS Number Space

10 BROCADE VDX 6740 AND 6740T INFORMACJE O ZAMAWIANIU SPRZĘTU Kod SKU sprzętu Opis BR-VDX F Brocade VDX 6740, tylko porty 24P SFP+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie przeciwnej niż porty BR-VDX R Brocade VDX 6740, tylko porty 24P SFP+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie portów BR-VDX F Brocade VDX 6740, tylko porty 48P SFP+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie przeciwnej niż porty BR-VDX R Brocade VDX 6740, tylko porty 48P SFP+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie portów BR-VDX F Brocade VDX 6740, tylko porty 64P SFP+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie przeciwnej niż porty BR-VDX R Brocade VDX 6740, tylko porty 64P SFP+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie portów BR-VDX ALLSW-F Brocade VDX 6740, tylko porty 64P SFP+ bez portów opt., AC, FCoE, VCS Fabric, wylot powietrza po stronie przeciwnej niż porty BR-VDX ALLSW-R Brocade VDX 6740, tylko porty 64P SFP+ bez portów opt., AC, FCoE, VCS Fabric, wylot powietrza po stronie portów BR-VDX6740T-24-F Brocade VDX 6740T, tylko porty 24P 10GBASE-T+ bez portów opt., AC, wylot powietrzapo stronie przeciwnej niż porty BR-VDX6740T-24-R Brocade VDX 6740T, tylko porty 24P 10GBASE-T+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie portów BR-VDX6740T-48-F Brocade VDX 6740T, tylko porty 48P 10GBASE-T+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie przeciwnej niż porty BR-VDX6740T-48-R Brocade VDX 6740T, tylko porty 48P 10GBASE-T+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie portów BR-VDX6740T-64-F Brocade VDX 6740T, tylko porty 10GBASE-T i 16 SFP+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie przeciwnej niż porty BR-VDX6740T-64-R Brocade VDX 6740T, tylko porty 10GBASE-T i 16 SFP+ bez portów opt., AC, wylot powietrza po stronie portów BR-VDX6740T-64-ALLSW-F Brocade VDX 6740T, tylko porty 48P 10GBASE-T i SFP+ bez portów opt., AC, FCoE, VCS Fabric, wylot pow. po stronie przec. niż porty BR-VDX6740T-64-ALLSW-R Brocade VDX 6740T, tylko porty 48P 10GBASE-T i SFP+ bez portów opt., AC, FCoE, VCS Fabric, wylot pow. po stronie portów BR-VDX6740-8x10G-POD Licencja PoD na 8 portów dla przełączników Brocade VDX 6740 i 6740T BR-VDX6740-2x40G-POD Licencja PoD na 2 porty dla przełączników BrocadeVDX 6740 i 6740T BROCADE VDX 6740 AND 6740T INFORMACJE O ZAMAWIANIU LICENCJI NA OPROGRAMOWNIE Kod SKU oprogramowania Opis BR-VDX6740-FCoE Oprogramowanie, licencja FCoE dla przełączników Brocade VDX 6740 i 6740T BR-VDX6740-VCS Oprogramowanie, licencja VCS dla przełączników Brocade VDX 6740 i 6740T BR-VDX6740-ALLSW Oprogramowanie, licencje FCoE i VCS dla przełączników Brocade VDX 6740 i 6740T BROCADE VDX 6740 AND 6740T ZAMAWIANIE CZĘŚCI WYMIENIALNYCH U KLIENTA (FRU) I ELEMENTÓW OPTYCZNYCH Kody SKU części FRU i Optics XBR-250WPSAC-F XBR-250WPSAC-R XBR-500WPSAC-01-F XBR-500WPSAC-01-R XBR-AC-FAN-F XBR-AC-FAN-R XBR (1 szt.) E1MG-SX-OM (1- szt.) E1MG-SX-OM-8 (8 szt.) Opis FRU 250 W (AC): zasilacz/ wentylator, wylot powietrza po stronie przeciwnej niż porty, Brocade VDX 6740 FRU 250 W (AC): zasilacz/ wentylator, wylot powietrza po stronie portów, Brocade VDX 6740 FRU 500 W (AC): zasilacz/ wentylator, wylot powietrza po stronie przeciwnej niż porty, Brocade VDX 6740 FRU 500 W (AC): zasilacz/ wentylator, wylot powietrza po stronie portów, Brocade VDX 6740 Wentylator (AC), wylot powietrza po stronie przeciwnej niż porty, Brocade VDX 6740T Wentylator (AC), wylot powietrza po stronie portów, Brocade VDX 6740T 1 GbE miedziany 1000Base-SX Kody SKU części FRU i Optics OE1MG-LX-OM (1 szt.) E1MG-LX-OM-8 (8 szt.) 10G-SFPP-SR (1 szt.) 10G-SFPP-SR-8 (8 szt.) 10G-SFPP-LR (1 szt.) 10G-SFPP-LR-8 (8 szt.) 10G-SFPP-ER (1 szt.) 10G-SFPP-ER-8 (8 szt.) 10G-SFPP-TWX-0101 (1 szt.) 10G-SFPP-TWX-0108 (8 szt.) 10G-SFPP-TWX-0301 (1 szt.) 10G-SFPP-TWX-0308 (8 szt.) 10G-SFPP-TWX-0501 (1 szt.) 10G-SFPP-TWX-0508 (8 szt.) 40G-QSFP-SR4 40G-QSFP-SR4-INT Opis 1000Base-LX 10 Gb/s SR 10 Gb/s LR 10 Gb/s ER 1 m twinaksowy kabel miedziany 3 m twinaksowy kabel miedziany 5 m twinaksowy kabel miedziany 40 Gb/s SR4 40 Gb/s SR4 (4 x 10 Gb/s SFPP możliwe do podzielenia) Key Account Manager Piotr Ławrynowicz tel.: +48/ tel. kom.: Brocade Communications Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 11/13 GA-DS ADX, AnyIO, Brocade, Brocade Assurance, symbol B-wing, DCX, Fabric OS, ICX, MLX, MyBrocade, OpenScript, VCS, VDX, oraz Vyatta są zastrzeżonymi znakami towarowymi, HyperEdge, The Effortless Network i The On-Demand Data Center są znakami towarowymi Brocade Communications Systems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe wymienione marki, produkty lub nazwy usług są znakami towarowymi swoich właścicieli. Uwaga: Ten document służy jednie do celówinformacyjnychi nie stanowi żadnej gwarancji, wyraźnej ani domniemanej, dotyczącej sprzętu, jegofunkcjonowania ani usług oferowanych lub obecnie lub w przyszłości przez firmę Brocade. Firma Brocade zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie w dowolnejchwili, bez wcześniejszego powiadamiania. Nie ponosi także odpowiedzialności za ichstosowanie. Ten document opisuje funkcje, które mogą być obecnie niedostępne. Aby uzyskaćinformacje o funkcjach i dostępności produktu, należy się skontaktować z biurem sprzedażybrocade. Eksport danych technicznych zawartych w tym dokumencie może wymagać pozwoleniarządu Stanów Zjednoczonych na wywóz licencji.

PRZEŁĄCZNIK BROCADE ICX 6610

PRZEŁĄCZNIK BROCADE ICX 6610 PRZEŁĄCZNIK BROCADE ICX 6610 FUNKCJA PRZEŁĄCZANIA SIECI LAN DLA BIZNESU Przełączniki stakowalne oferujące możliwości przełączników modularnych NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Jakość i dostępność porównywalne

Bardziej szczegółowo

OmniSwitch 6860 STAKOWALNE PRZEŁĄCZNIKI LAN

OmniSwitch 6860 STAKOWALNE PRZEŁĄCZNIKI LAN Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860 STAKOWALNE PRZEŁĄCZNIKI LAN Stakowalne przełączniki LAN (SLS) Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860 to kompaktowe urządzenia Gigabit i 10Gigabit Ethernet (GigE) stworzone z myślą

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIK BROCADE 6505

PRZEŁĄCZNIK BROCADE 6505 PRZEŁĄCZNIK BROCADE 6505 CENTRUM DANYCH Elastyczne, łatwe w użyciu przełączniki SAN klasy podstawowej z przeznaczeniem do przechowywania danych w chmurze prywatnej NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Wyjątkowy stosunek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje

Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje Prospekt informacyjny Przełączniki Enterasys serii K Elastyczne, modułowe przełączniki z zaawansowanymi funkcjami do zastosowania w obszarach dostępowych i w rdzeniu małych sieci Opis produktu Obniżone

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Enterasys B5 Przełącznik brzegowy Gigabit Ethernet, umożliwiający łączenie w stos

Przełącznik Enterasys B5 Przełącznik brzegowy Gigabit Ethernet, umożliwiający łączenie w stos Prospekt informacyjny Przełącznik Enterasys B5 Przełącznik brzegowy Gigabit Ethernet, umożliwiający łączenie w stos Obsługa przyszłego standardu 802.3at High-Power Opis produktu Automatyczne wykrywanie

Bardziej szczegółowo

OmniSwitch 6450 RODZINA STAKOWALNYCH PRZEŁĄCZNIKÓW GIGABIT ETHERNET LAN

OmniSwitch 6450 RODZINA STAKOWALNYCH PRZEŁĄCZNIKÓW GIGABIT ETHERNET LAN Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450 RODZINA STAKOWALNYCH PRZEŁĄCZNIKÓW GIGABIT ETHERNET LAN Rodzina ekonomicznych przełączników Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450 Stackable Gigabit Ethernet LAN to przełączniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści Parametry wymagane... 2 Redundantne przełączniki rdzeniowe 2 sztuki... 2 Redundantne przełączniki agregujące - 2 sztuki... 4 Obudowa

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Enterasys serii G

Przełącznik Enterasys serii G Prospekt informacyjny Przełącznik Enterasys serii G Wykorzystujący polityki modułowy przełącznik 10GbE warstw 2/3/4, do zastosowań na brzegu sieci Modułowa architektura z 3 gniazdami rozszerzeń dla obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI CISCO CATALYST SERII 3750

PRZEŁĄCZNIKI CISCO CATALYST SERII 3750 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEŁĄCZNIKI CISCO CATALYST SERII 3750 CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Innowacyjna technologia zintegrowana w przełącznikach Cisco Catalyst 3750 zwiększa

Bardziej szczegółowo

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej LINIA PRODUKTÓW Dynamiczna ochrona w sieci globalnej ...1 Bezpieczeństwo sieci podsumowanie... 2 Rozwiązania SuperMassive... 2 Rozwiązania klasy E... 4 Rozwiązania dla małych i średnich firm (SMB) oraz

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egz. 1 USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ADAM LINDA 89-600 Chojnice, ul. Żeromskiego 36 NIP 767-121-45-36 tel 604623383, adres email: adam.linda@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI CISCO CATALYST 2950 Z OPROGRAMOWANIEM STANDARD IMAGE

PRZEŁĄCZNIKI CISCO CATALYST 2950 Z OPROGRAMOWANIEM STANDARD IMAGE PRZEŁĄCZNIKI CISCO CATALYST 2950 Z OPROGRAMOWANIEM STANDARD IMAGE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Informacje ogólne Przełączniki Cisco Catalyst 2950SX-48, 2950T-48, 2950SX-24, 2950-24,

Bardziej szczegółowo

Brocade Ethernet Fabric w zastosowaniach Data Center

Brocade Ethernet Fabric w zastosowaniach Data Center Brocade Ethernet Fabric w zastosowaniach Data Center Adam Bandura Business Development Manager Networking Security Marzec 2015 DATA CENTER KLUCZOWE WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW IT KONSOLIDACJA I REDUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Zamówienia

1. Przedmiot Zamówienia Rozbudowa platformy sprzętowo-programowej systemu telefonii IP. Przedmiot Zamówienia Zamawiający posiada aktualnie system telefonii IP Cisco Systems w wersji 7.x wraz z Centralnym Procesorem Połączeń (Unified

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1200 / EE 1205 24-, 48-portowy stakowalny przełącznik zarządzalny Gigabit L3 Ethernet z 4 gniazdami combo SFP Seria Edge-corE EE 120x obejmuje stakowalne przełączniki rutujące Gigabit Ethernet wyposażone

Bardziej szczegółowo

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory KATALOG BIZNESOWY Produkty 2014/2015 Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory Przełączniki, sieci bezprzewodowe oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo stworzone przez NETGEAR są podstawą

Bardziej szczegółowo