L.p. Podmiot zgłaszający uwagę 1. Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej ul. Głogowska 82, Poznań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.p. Podmiot zgłaszający uwagę 1. Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej ul. Głogowska 82, Poznań"

Transkrypt

1 UWAGI DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Uwagi dotyczą: Załącznika nr 6, Tabela nr 1 2. Przedmiot postępowania: Zakład opiekuńczo-leczniczy dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie L.p. Podmiot zgłaszający uwagę 1. Ogólnopolski Przepis, którego uwaga dotyczy warunek Uwaga Uzasadnienie uwagi Propozycja rozwiązań Nieadekwatny do świadczenia wymóg stałej obecności lekarza w wymiarze 1/4 etatu na jedno łóżko Wymagana stała obecność lekarza w wymiarze 1/4 etatu na jedno łóżko stwarza konieczność zatrudnienia co najmniej 3,5 lekarza w trybie zmianowym czyli praktycznie jednego lekarza dla jednego pacjenta. W przypadku kontraktu na 20 pacjentów zakład musiałby zatrudnić 17,5 lekarzy na pełne etaty, co daje obsadę lekarską niespotykaną nawet na oddziałach intensywnej terapii (w godzinach wieczornych i nocnych w tym przypadku dyżur będzie musiało pełnić jednocześnie pięciu lekarzy). Biorąc pod uwagę fakt, iż w ZOL i ZPO Zamienić proponowany wymiar pracy z 1/4 etatu na łóżko 1/8 etatu na łóżko. Dodatkowo, zastąpić stałą obecność lekarza w zakładzie na obecność lekarza w zakładzie w ciągu dnia oraz pod telefonem w godzinach popołudniowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy. 1

2 2. Ogólnopolski warunek Nieadekwatny do świadczenia wymóg czasu pracy fizjoterapeuty przebywają pacjenci w stabilnym stanie, z ostatecznie rozpoznaną chorobą i z zakończoną terapią przyczynową stawianie tak wygórowanych kryteriów może przyczynić się do sytuacji ograniczenia dostępności do tego rodzaju świadczenia. Ośrodki wentylacji stacjonarnej, które dzięki dodatkowym punktom uzyskanym poprzez spełnienie ww. kryterium z racji ograniczonej liczby lekarzy będą kontraktowały zmniejszą ilość pacjentów, natomiast ośrodki niespełniające tego kryterium nie zostaną dopuszczone do dalszych negocjacji. Proponowany wymiar czasu pracy fizjoterapeuty wynoszący 4 godziny dla pacjenta uniemożliwi realizację swoich czynności pozostałym pracownikom takim jak terapeuta zajęciowy, psycholog czy Zamienić proponowany wymiar pracy z 1/2 etatu na łóżko 1/8 etatu na łóżko. 2

3 logopeda oraz utrudni codzienną pielęgnację pacjenta. Ponadto, 4 godziny ćwiczeń dziennie przekraczają możliwości fizyczne pacjenta. Tym bardziej, iż w pozostałych ZOL i ZPO wymagany jest fizjoterapeuta w wymiarze 1/10 etatu na łóżko. Uwagi dotyczą: Załącznika nr 6, Tabela nr 1 4. Przedmiot postępowania: Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie L.p. Podmiot zgłaszający uwagę 1. Ogólnopolski Przepis, którego uwaga dotyczy warunek Uwaga Uzasadnienie uwagi Propozycja rozwiązań Nieadekwatny do świadczenia wymóg stałej obecności lekarza w wymiarze ¼ etatu na jedno łóżko Wymagana stała obecność lekarza w wymiarze ¼ etatu na jedno łóżko stwarza konieczność zatrudnienia co najmniej 3,5 lekarza w trybie zmianowym, czyli praktycznie jednego lekarza dla jednego pacjenta. W przypadku kontraktu na 20 pacjentów zakład musiałby zatrudnić 17,5 lekarzy na pełne etaty, co daje Zamienić proponowany wymiar pracy z 1/4 etatu na łóżko 1/8 etatu na łóżko. Dodatkowo, zastąpić stałą obecność lekarza w zakładzie na obecność lekarza w zakładzie w ciągu dnia oraz pod telefonem w godzinach popołudniowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy. 3

4 2. Ogólnopolski warunek Nieadekwatny do świadczenia wymóg czasu pracy fizjoterapeuty obsadę lekarską niespotykaną nawet na oddziałach intensywnej terapii (w godzinach wieczornych i nocnych w tym przypadku dyżur będzie musiało pełnić jednocześnie pięciu lekarzy). Biorąc pod uwagę fakt, iż w ZOL i ZPO przebywają pacjenci w stabilnym stanie, z ostatecznie rozpoznaną chorobą i z zakończoną terapią przyczynową stawianie tak wygórowanych kryteriów może przyczynić się do sytuacji ograniczenia dostępności do tego rodzaju świadczenia. Ośrodki wentylacji stacjonarnej, które dzięki dodatkowym punktom uzyskanym poprzez spełnienie ww. kryterium z racji ograniczonej liczby lekarzy będą kontraktowały zmniejszą ilość pacjentów, natomiast ośrodki nie spełniające tego kryterium nie zostaną dopuszczone do dalszych negocjacji. Proponowany wymiar czasu pracy fizjoterapeuty wynoszący 4 godziny dla pacjenta uniemożliwi realizację swoich Zamienić proponowany wymiar pracy z 1/2 etatu na łóżko 1/8 etatu na łóżko. 4

5 czynności pozostałym pracownikom takim jak terapeuta zajęciowy, psycholog czy logopeda oraz utrudni codzienną pielęgnację pacjenta. Ponadto 4 godziny ćwiczeń dziennie przekraczają możliwości fizyczne pacjenta. Tym bardziej, iż w pozostałych ZOL i ZPO dla dzieci wymagany jest fizjoterapeuta w wymiarze 1/12 etatu na łóżko. Uwagi dotyczą: Załącznika nr 6, Tabela nr 1 5. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie L.p. Podmiot zgłaszający uwagę: 1 Ogólnopolski Przepis, którego uwaga dotyczy warunek - 1.1, 1.2, 1.3 Uwaga Uzasadnienie uwagi Propozycja rozwiązań 1) Wymagane 2-letnie doświadczenie 2) Nieprecyzyjna oraz nieadekwatna do świadczenia liczba wymaganych lekarzy oraz konieczność posiadania pracowników na etacie 1) Kryterium trudne do obiektywnej oceny a w przypadku lekarzy specjalistów chorób płuc bardzo trudne do spełnienia z uwagi na znikomą ilość specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie, co może przełożyć się na 1) Wykreślić 2-letnie wymagane doświadczenie w prowadzeniu domowej wentylacji mechanicznej 2) Skorelować wymagany wymiar czasu zatrudnienia lekarzy z liczbą pacjentów wg wzoru: 1 pacjent = 4 godziny miesięcznie 5

6 2 Ogólnopolski warunek 1.2 Ponadto dla warunku 1.2: - Zbyt wysokie wymagania dotyczące udziału procentowego specjalistów zmniejszenie dostępności pacjentów do świadczeń. 2) Wymóg etatu nieprecyzyjny i trudny do spełnienia, np. czy dla 100 pacjentów wystarczy 1 etat lekarski oraz czy dla 1 pacjenta potrzebny jest 1 etat lekarski? Ilość lekarzy powinna być proporcjonalna do liczby pacjentów. Poza tym większość lekarzy zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych jest zatrudniona obecnie na podstawie kontraktów, a nie na etatach. W wielu regionach kraju występuje chroniczny brak lekarzy specjalistów pozostawienie zapisu w proponowanym brzmieniu w tych regionach zmniejszy dostępność pacjentów do świadczeń. Wymagany udział specjalistów określić jako 75% w ogólnej liczbie lekarzy. 6

7 3 Ogólnopolski warunek 1.3 Ponadto dla warunku 1.3: - Zbyt wysokie wymagania dotyczące udziału procentowego specjalistów W wielu regionach kraju występuje chroniczny brak lekarzy specjalistów pozostawienie zapisu w proponowanym brzmieniu w tych regionach zmniejszy dostępność pacjentów do świadczeń. Wymagany udział specjalistów określić jako 50% w ogólnej liczbie lekarzy. 4 Ogólnopolski warunek Zbyt wysokie wymagania dotyczące udziału procentowego specjalistów oraz rodzaju specjalizacji W wielu regionach kraju występuje chroniczny brak personelu pielęgniarskiego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego. Wymóg wszystkie jest często nie do spełnienia. Udział 50% specjalistów umożliwia podmiotom sprawowanie opieki nad pacjentami chociaż za cenę mniejszej punktacji w konkursie. Pozostawić jedynie warunek: Co najmniej 50% pielęgniarek z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pozostałe pielęgniarki z rocznym doświadczeniem zawodowym i ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta 7

8 dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów. 5 Ogólnopolski warunek Zbyt wysokie wymagania dotyczące udziału procentowego specjalistów oraz rodzaju specjalizacji W wielu regionach kraju występuje chroniczny brak personelu pielęgniarskiego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego. Wymóg wszystkie jest często nie do spełnienia. Udział 25% specjalistów umożliwia podmiotom sprawowanie opieki nad pacjentami chociaż za cenę mniejszej punktacji w konkursie. Pozostawić jedynie warunek: Co najmniej 25% pielęgniarek z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pozostałe pielęgniarki z rocznym doświadczeniem zawodowym i ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta 8

9 9 6 Ogólnopolski Kryterium: Kompleksowość: Oddziały/pracownie/ gabinety: warunek 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Proponowane warunki nie zwiększają kompleksowości opieki domowej. Zaproponowane warunki dotyczące kompleksowości nie zapewniają jej w odniesieniu do pacjentów wentylowanych w warunkach domowych i są do spełnienia jedynie przez szpitale o profilu pulmonologicznym, co w znaczący sposób może utrudnić dostęp pacjentów do świadczeń. Niewydolność oddechowa u pacjentów wentylowanych w warunkach domowych ma różne podłoże, nie tylko w zakresie schorzeń płucnych. Podkreślenia wymaga fakt, że świadczenie dotyczy leczenia domowego chorych, u których zakończony został proces diagnostyczny i wyczerpane zostały inne metody terapeutyczne, dlatego chory taki nie wymaga żadnych dodatkowych badań, jeżeli kwalifikacja została prawidłowo przeprowadzona. Jedną z dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów. Wykreślić zupełnie warunki 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

10 10 największych korzyści wentylacji domowej jest właśnie zmniejszenie częstości hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności oddechowej. Jeżeli jednak do takiego zaostrzenia dojdzie, pacjent najczęściej trafia na oddział intensywnej terapii najbliżej swego miejsca zamieszkania. Dlatego nie można określić tylko jednego typu oddziału. Wiązanie kompleksowości w zakresie wentylacji domowej z zapewnieniem leczenia szpitalnego mija się z ideą wentylacji domowej, w której to kompleksowość powinna być raczej rozumiana jako możliwość dodatkowego monitorowania pacjentów w warunkach domowych Powiązanie kompleksowości z prowadzeniem leczenia szpitalnego w proponowanym zakresie może spowodować zmniejszenie dostępności pacjentów do świadczeń. Poza tym, promowanie prowadzenia równolegle świadczenia domowe leczenie

11 7 Ogólnopolski Kryterium: Sposób wykonania umowy: warunek 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Przedstawione warunki powodują możliwość ograniczenia dostępu do świadczenia i nie odnoszą się do opieki domowej nad pacjentami wentylowanymi. tlenem stoi w sprzeczności z Zarządzeniem Prezesa NFZ, które określa, że nie jest możliwe jednoczesne korzystanie ze świadczenia domowego leczenia tlenem i wentylacji domowej z powodu koincydencji świadczeń. Trzeba również zaznaczyć, iż w ramach świadczenia wentylacji domowej pacjenci są wyposażeni w koncentratory tlenu. Warunek 3.1 do spełnienia wyłącznie przez placówki szpitalne co może ograniczyć dostępność pacjentów do świadczenia. Zapisy aktualnego Rozporządzenia zapewniają dostęp do niezbędnej diagnostyki przez wszystkich świadczeniodawców. Wykreślić całkowicie warunki 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Pozostawić jedynie warunek 3.6. Pozostałe warunki nie dotyczą bezpośrednio opieki w warunkach domowych 11

12 8 Ogólnopolski 9 Ogólnopolski Kryterium: Dostępność do świadczeń: warunek 1.1, 1.2 Kryterium: Cena: warunek 1.1 1) Zbyt wysoki udział pacjentów wentylowanych inwazyjnie w ogólnej liczbie pacjentów 2) Zbyt wysoki udział pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin w ogólnej liczbie pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie Naciskanie na każdorazowe obniżanie ceny prowadzi do obniżania jakości świadczenia 1) Jest to parametr niemożliwy do uzyskania oraz idący pod prąd z obecnym trendom w medycynie, gdzie celem jest utrzymywanie jak najdłużej wentylacji nieinwazyjnej. Obecnie wśród członków OZŚWM nie ma podmiotów opiekujących się pacjentami wentylowanymi inwazyjnie w udziale ponad 70%. Ustawienie takiego parametru może prowadzić do patologii związanej z przedwczesnymi decyzjami dotyczącymi wykonywania tracheostomii. 2) Jest to parametr trudny do uzyskania, ze względu na rosnącą liczbę pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie do 8 godzin. (pacjenci nerwowomięśniowi oraz pacjenci pulmonologiczni zdiagnozowani na wczesnym etapie niewydolności oddechowej). W związku z prowadzonym aktualnie przez AOTMiT postępowaniem taryfikacyjnym w zakresie wentylacji domowej 1) Zmniejszyć udział pacjentów wentylowanych inwazyjne do 30%. 2) Zmniejszyć udział pacjentów wentylowanych nieinwazyjne powyżej 8 godzin do 50%. Zastosować nową taryfę określoną przez AOTMiT jako cenę minimalną. 12

13 w oparciu o realne dane dotyczące kosztów opieki postulujemy o wprowadzenie parametru ceny minimalnej wynikającej z taryfy, która powiąże cenę z jakością świadczeń i będzie dla Płatnika gwarantem wyboru najbardziej efektywnych kosztowo świadczeniodawców. Obniżanie ceny poniżej tej wynikającej z taryfy może spowodować spadek jakości świadczonych usług. Uwagi dotyczą: Załącznika nr 6, Tabela nr 1 6. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie L.p. Podmiot zgłaszający uwagę: 1 Ogólnopolski Przepis, którego uwaga dotyczy warunek - 1.1, 1.2, 1.3 Uwaga Uzasadnienie uwagi Propozycja rozwiązań 1) Wymagane 2-letnie doświadczenie 2) Nieprecyzyjna oraz nieadekwatna do świadczenia liczba wymaganych lekarzy oraz konieczność posiadania pracowników na etacie 1) Kryterium trudne do obiektywnej oceny a w przypadku lekarzy specjalistów chorób płuc bardzo trudne do spełnienia z uwagi na znikomą ilość specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie, co może 1) Wykreślić 2-letnie wymagane doświadczenie w prowadzeniu domowej wentylacji mechanicznej. 2) Skorelować wymagany wymiar czasu zatrudnienia lekarzy z 13

14 2 Ogólnopolski warunek 1.2 3) Lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc stanowią znikomą grupę zajmującą się dziećmi Ponadto dla warunku 1.2: - Zbyt wysokie wymagania dotyczące udziału procentowego specjalistów przełożyć się na zmniejszenie dostępności pacjentów do świadczeń. 2) Wymóg etatu nieprecyzyjny i trudny do spełnienia, np. Czy dla 100 pacjentów wystarczy 1 etat lekarski oraz czy dla 1 pacjenta potrzebny jest 1 etat lekarski? Ilość lekarzy powinna być proporcjonalna do liczby pacjentów. Poza tym, większość lekarzy zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych jest zatrudniona obecnie na podstawie kontraktów a nie na etatach. 3) Lekarze chorób płuc w znikomym stopniu zajmują się opieką nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie. Znacznie ważniejszą grupą w tym świadczeniu są lekarze pediatrzy. W wielu regionach kraju występuje chroniczny brak lekarzy specjalistów pozostawienie zapisu w proponowanym brzmieniu w liczbą pacjentów wg wzoru: 1 pacjent = 4 godziny miesięcznie. 3) Wykreślić lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc i pozostawić lekarzy pediatrów. Wymagany udział specjalistów określić jako 75% w ogólnej liczbie lekarzy. 14

15 3 Ogólnopolski 4 Ogólnopolski warunek 1.3 warunek 1.5 Ponadto dla warunku 1.3: - Zbyt wysokie wymagania dotyczące udziału procentowego specjalistów - Zbyt wysokie wymagania dotyczące udziału procentowego specjalistów oraz rodzaju specjalizacji tych regionach zmniejszy dostępność pacjentów do świadczeń. W wielu regionach kraju występuje chroniczny brak lekarzy specjalistów pozostawienie zapisu w proponowanym brzmieniu w tych regionach zmniejszy dostępność pacjentów do świadczeń W wielu regionach kraju występuje chroniczny brak personelu pielęgniarskiego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego. Wymóg wszystkie jest często nie do spełnienia. Udział 50% specjalistów umożliwia podmiotom sprawowanie opieki nad pacjentami chociaż za cenę mniejszej punktacji w konkursie. Wymagany udział specjalistów określić jako 50% w ogólnej liczbie lekarzy. Pozostawić jedynie warunek: Co najmniej 50% pielęgniarek z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pozostałe pielęgniarki z rocznym doświadczeniem zawodowym i ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w 15

16 5 Ogólnopolski warunek Zbyt wysokie wymagania dotyczące udziału procentowego specjalistów oraz rodzaju specjalizacji W wielu regionach kraju występuje chroniczny brak personelu pielęgniarskiego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego. Wymóg wszystkie jest często nie do spełnienia. Udział 25% specjalistów umożliwia podmiotom sprawowanie opieki nad pacjentami chociaż za cenę mniejszej punktacji w konkursie. zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów. Pozostawić jedynie warunek: Co najmniej 25% pielęgniarek z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pozostałe pielęgniarki z rocznym doświadczeniem zawodowym i ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta 16

17 6 Ogólnopolski Kryterium: Kompleksowość: Oddziały/pracownie/ gabinety: warunek 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 Proponowane warunki nie zwiększają kompleksowości opieki domowej. Zaproponowane warunki dotyczące kompleksowości nie zapewniają jej w odniesieniu do pacjentów wentylowanych w warunkach domowych i są do spełnienia jedynie przez szpitale o profilu pulmonologicznym, co w znaczący sposób może utrudnić dostęp pacjentów do świadczeń. Niewydolność oddechowa u pacjentów wentylowanych w warunkach domowych ma różne podłoże, nie tylko w zakresie schorzeń płucnych. Podkreślenia wymaga fakt, że świadczenie dotyczy leczenia domowego chorych, u których zakończony został proces diagnostyczny i wyczerpane zostały inne metody terapeutyczne, dlatego chory taki nie wymaga żadnych dodatkowych badań, jeżeli kwalifikacja została prawidłowo przeprowadzona. Jedną z dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów. Wykreślić zupełnie warunki 1.1, 2.1, 2.2,

18 18 największych korzyści wentylacji domowej jest właśnie zmniejszenie częstości hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności oddechowej. Jeżeli jednak do takiego zaostrzenia dojedzie, pacjent najczęściej trafia na oddział intensywnej terapii najbliżej swego miejsca zamieszkania. Dlatego nie można określić tylko jednego typu oddziału. Wiązanie kompleksowości w zakresie wentylacji domowej z zapewnieniem leczenia szpitalnego mija się z ideą wentylacji domowej w której to kompleksowość powinna być raczej rozumiana jako możliwość dodatkowego monitorowania pacjentów w warunkach domowych Powiązanie kompleksowości z prowadzeniem leczenia szpitalnego w proponowanym zakresie może spowodować zmniejszenie dostępności pacjentów do świadczeń. Poza tym, promowanie prowadzenia równolegle świadczenia tlenoterapii stoi w

19 7 Ogólnopolski Kryterium: Sposób wykonania umowy: warunek 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Przedstawione warunki powodują możliwość ograniczenia dostępu do świadczenia i nie odnoszą się do opieki domowej nad pacjentami wentylowanymi. sprzeczności z Zarządzeniem Prezesa NFZ, które określa, że nie jest możliwe jednoczesne korzystanie ze świadczenia domowego leczenia tlenem i wentylacji domowej z powodu koincydencji świadczeń. Trzeba również zaznaczyć, iż w ramach świadczenia wentylacji domowej pacjenci korzystają również z tlenoterapii. Warunek 3.1 do spełnienia wyłącznie przez placówki szpitalne co może ograniczyć dostępność pacjentów do świadczenia. Zapisy aktualnego Rozporządzenia zapewniają dostęp do niezbędnej diagnostyki przez wszystkich świadczeniodawców. Wykreślić całkowicie warunki 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Pozostawić jedynie warunek Ogólnopolski Kryterium: Dostępność do świadczeń: warunek 1.1 Zbyt wysoki udział pacjentów wentylowanych inwazyjnie w ogólnej liczbie pacjentów Pozostałe warunki nie dotyczą bezpośrednio opieki w warunkach domowych. Jest to parametr niemożliwy do uzyskania oraz idący pod prąd obecnym trendom w medycynie, gdzie celem jest utrzymywanie jak najdłużej wentylacji nieinwazyjnej. Obecnie wśród członków OSŚWM nie ma podmiotów Zmniejszyć udział pacjentów wentylowanych inwazyjne do 30%. 19

20 9 Ogólnopolski Kryterium: Cena: warunek 1.1 Naciskanie na każdorazowe obniżanie ceny prowadzi do obniżania jakości świadczenia opiekujących się pacjentami wentylowanymi inwazyjnie w udziale ponad 70%. Ustawienie takiego parametru może prowadzić do patologii związanej z przedwczesnymi decyzjami dotyczącymi wykonywania tracheostomii. W związku z prowadzonym aktualnie przez AOTMiT postępowaniem taryfikacyjnym w zakresie wentylacji domowej w oparciu o realne dane dotyczące kosztów opieki postulujemy wprowadzenie parametru ceny minimalnej wynikającej z taryfy która powiąże cenę z jakością świadczeń i będzie dla Płatnika gwarantem wyboru najbardziej efektywnych kosztowo świadczeniodawców. Obniżanie ceny poniżej tej wynikającej z taryfy może spowodować spadek jakości świadczonych usług. Zastosować nową taryfę określoną przez AOTMiT jako cenę minimalną. Uwagi dotyczą: Załącznika nr 6, Tabela nr 2. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej cześć wspólna Podmiot zgłaszający uwagę: Ogólnopolski 20

21 L.p. Podmiot zgłaszający uwagę: Przepis, którego uwaga dotyczy 1 Ogólnopolski Wyniki kontroli i inne nieprawidłowości: Warunek 4, 5, 6 2 Ogólnopolski Wyniki kontroli i inne nieprawidłowości: Warunek 11 3 Ogólnopolski Jakość: Warunek 1 Uwaga Uzasadnienie uwagi Propozycja rozwiązań Nie dotyczy rzeczonego świadczenia Nie dotyczy rzeczonego świadczenia Zmniejszenie ilości punktów za to kryterium jakościowe Nie dotyczy przedmiotu: wentylacja domowa dzieci i dorosłych brak możliwości weryfikacji godzin pracy lekarzy (umowy kontraktowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi). Nie dotyczy przedmiotu: wentylacja domowa dzieci i dorosłych. Świadczenie wykonywane jest w domu pacjenta. Certyfikat jakościowy ISO 9001 wymaga spełnienia od podmiotu szeregu wymagań poprawiających jakość świadczonych usług oraz usprawniających organizację przedsiębiorstwa. Tak znaczne obniżenie punktacji przestaje promować wysiłki mające na celu poprawę jakości usług i funkcjonowania podmiotów medycznych. Podmioty certyfikowane podlegają corocznym audytom jakościowym. Ponadto w poprzednich Wykreślić całkowicie warunki 4, 5, 6. Wykreślić całkowicie warunek 11. Zwiększyć ilość punktów do 5. 21

22 4 Ogólnopolski 5 Ogólnopolski Jakość: Warunek 3 Dostępność: Warunek 3, 4, 5, 6 Drukowanie recept i skierowań nie powinno dotyczyć opieki domowej Warunki sprzeczne ze świadczeniem wentylacji domowej postępowaniach konkursowych kryterium to było punktowane w wymiarze 5 punktów. Warunek drukowania recept i skierowań w domu pacjenta. niemożliwy do spełnienia w opiece domowej. Nie dotyczy wentylacji domowej z następujących powodów: - Podmioty, do których kierowani są pacjenci muszą utrzymywać w gotowości personel w różnych miejscach w województwie, bo nie wiedzą z którego szpitala będzie kierowany pacjent i gdzie jest jego miejsce zamieszkania - Podmioty są zobowiązane do utrzymywania personelu w gotowości na ewentualne zastępstwa oraz dodatkowe wizyty zgodnie z Rozporządzeniem MZ, które reguluje jedynie minimalną ilość wizyt domowych - Ponadto w przypadku śmierci pacjenta personel nierealizujący już świadczenia pozostaje w gotowości do objęcia opieką kolejnych Pozostawić punkty za dokumentacje elektroniczną, ale wykreślić drukowanie recept i skierowań poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku. Wykreślić całkowicie warunki 3, 4, 5, 6. 22

23 pacjentów i nie jest wykreślany z harmonogramów. 6 Ogólnopolski Inne: warunek 1 Zbyt nisko oceniony warunek. Zgodnie z informacjami z dn podawanymi przez AOTMiT w prezentacji Podstawy prawne współpracy z AOTMiT ze świadczeniodawcami na podstawie projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, za współpracę podmioty miały otrzymać 5 pkt. Zwiększyć ilość punktów do 5 oraz doprecyzować, że za współpracę uważa się również wykonaną już umowę przekazania danych do Agencji. Uwagi ogólne do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Uważamy, że zgodnie z ideą powstania lekarskich zespołów interdyscyplinarnych, którą uważamy za słuszną, należy wziąć pod uwagę postulaty wszystkich środowisk lekarskich biorących aktywny udział w świadczeniu. Powoływanie się wyłącznie na postulaty konsultanta krajowego w dziedzinie chorób płuc uważamy za daleko niewystarczające. Brakuje przede wszystkim opinii środowiska najbardziej doświadczonego i zaangażowanego w świadczenie wentylacji domowej a mianowicie środowiska lekarzy anestezjologii i intensywnej terapii. W chwili obecnej ponad 90% lekarzy zajmujących się wentylacją domową w Polsce to specjaliści anestezjolodzy. Uwzględnienie uwag szerokiego grona specjalistów w tym zakresie jest tym bardziej zasadne, że powodem włączenia wentylacji mechanicznej u pacjentów są różne choroby podstawowe. 23

24 Uważamy za właściwe włączenie do rzeczonego świadczenia lekarzy pulmonologów oraz neurologów i pediatrów, co jeszcze poprawi jakość opieki nad pacjentami w ramach dobrze już działającego świadczenia. Uważamy natomiast, że promowanie punktowe a tym samym uprzywilejowanie opieki domowej realizowanej przez szpitale znacznie obniży dostępność rzeczonego świadczenia dla pacjentów. Poza tym prowadzi to do nierównego traktowania podmiotów ubiegających się o świadczenie, które dotychczas w pełni profesjonalnie i bezpiecznie realizowały opiekę domową nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie. Uważamy ponadto, że brak jest bezpośredniej korelacji pomiędzy organizacją świadczeń leczenia szpitalnego a opieką domową, która wymaga innej organizacji podmiotu, elastyczności i know-how. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że prowadzona przez szpitale wentylacja domowa nie spełnia oczekiwań pacjentów i ich opiekunów. Nieliczne szpitale, które się tym zajmują nie radzą sobie z organizacją wentylacji domowej. Czynniki, które to potwierdzają to generowane kolejki i znacznie mniejsza elastyczność w rozwiązywania wielu bieżących problemów. W kwestii dotyczącej etatyzacji lekarzy uważamy, że może ona stwarzać duże problemy dla małych podmiotów opiekujących się kilkoma pacjentami. Ponadto, znakomita większość lekarzy zatrudniona jest obecnie w oparciu o umowy kontraktowe z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą. Uważamy, że najwłaściwszym sposobem jest skorelowanie ilości personelu z ilością pacjentów, tak jak jest to obecnie. Takie rozwiązanie uważamy za zasadne zarówno dla małych jak i dużych podmiotów. Wymogi dotyczące pielęgniarek ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki stoją w sprzeczności z aktualnymi zasobami ludzkimi w tej dziedzinie oraz ich rozlokowaniu. Większość specjalistów i specjalistek rozlokowanych jest jedynie w obrębie dużych miast. Natomiast pacjenci, którymi się opiekujemy mieszkają w najróżniejszych zakątkach kraju, obejmując w większości małe miasta oraz wsie. Zastanawiające jest podejście, gdzie dopuszcza się w hospicjach zatrudnianie pielęgniarek z kursem, zaś w przypadku wizyt domowych wymagania są już większe. Podsumowując, uważamy że nowe Rozporządzenie MZ powinno uwzględniać przede wszystkim interes pacjentów i ich opiekunów. Ponadto, rozporządzenie powinno obejmować postulaty wszystkich środowisk lekarskich oraz podmiotów aktywnie uczestniczących obecnie w realizowaniu świadczenia wentylacji domowej. Uwzględnianie postulatów tylko jednego, nielicznego środowiska lekarzy będzie prowadziło do patologii. Podobnie rzecz się ma z uprzywilejowaniem szpitali. Taki kierunek zmian, zawarty w projektowanym Rozporządzeniu grozi obniżeniem jakości dobrze funkcjonującego świadczenia oraz zmniejszeniem dostępności dla pacjentów. Nasz pogląd opieramy na unikalnym doświadczeniu członków naszego Związku, którzy od wielu lat oferują i realizują nowoczesna świadczenia z zakresu wentylacji mechanicznej. 24

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

DOMOWE LECZENIE RESPIRATOREM DLA KOGO?

DOMOWE LECZENIE RESPIRATOREM DLA KOGO? DOMOWE LECZENIE RESPIRATOREM DLA KOGO? Pacjent, który nie wymaga dalszego pobytu w szpitalu; Przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca stosowania ciągłej lub okresowej wentylacji mechanicznej przy pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Uwagi. 10 Jedna odpowiedź do wyboru

Uwagi. 10 Jedna odpowiedź do wyboru Załącznik nr 6 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Bardziej szczegółowo

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń.

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń. Komunikat nr 123/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne oddziały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie

BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie Pacjentom wentylowanym mechanicznie zapewniamy opiekę domową oraz stacjonarną w BetaMed Medical Active Care w Chorzowie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 60/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 60/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dr n. o zdrowiu Elżbieta Szwałkiewicz Warszawa 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r.

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr 00/04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 0 grudnia 04 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 04 r. AGA ODPOIEDZI IERSZA TKOY 4 6 7 Jakość-personel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2016 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel. 089. 539-34-55, fax. 533-77-01 e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 05.09.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016 Warszawa 15/02/2016 Bartłomiej Noszczyk Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital im. prof. W. Orłowskiego Ul. Czerniakowska 231 22 5841 191 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NR 1. XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. w Kielcach. z dnia 22 marca 2010 roku

WNIOSEK NR 1. XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. w Kielcach. z dnia 22 marca 2010 roku WNIOSEK NR 1 XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 22 marca 2010 roku Skierowany do: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 960 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 960 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 960 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 8) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: Wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Iwona Zaczyk Fundacja Watch Health Care zaczyk@korektorzdrowia.pl Kilka słów na początek Do kompetencji pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016 Melania Butrym Warszawa, 01.02.2017r. Centrum Onkologii - Instytut im. Mari Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B 608067910 melabutrym@op.pl Fax 225709109 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 960 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 960 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 960 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Dziekan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze al. Jana Pawła II 9A Przysucha

Pan Grzegorz Dziekan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze al. Jana Pawła II 9A Przysucha Warszawa, 27 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.29.2015 Pan Grzegorz Dziekan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze al. Jana Pawła II 9A 26-400

Bardziej szczegółowo

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ-

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -NiŚOZ-. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Podstawa prawna Ustawa zmieniająca z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych Kursy dla pielęgniarek i położnych Rodzaj kursu Nazwa kursu Czas trwania Cena Pielęgniarstwo geriatryczne 305 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne 180 godzin zajęcia praktyczne 125 godzin 1 250 zł Kursy

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik, Tel. (054) 2856231 Aleksandra Kamińska-Roszak, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, psychologii zarządzania, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 192 14182 Poz. 1285 1285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. 1658

Dziennik Ustaw 12 Poz. 1658 Dziennik Ustaw 12 Poz. 1658 Załącznik nr 4 10) WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Lp./ rodzaj lub profil komórki

Bardziej szczegółowo

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r.

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r. skierowany do: Kadry kierowniczej zakładów o pierwszeństwo w zatrudnieniu położnych zgodnie z ich kwalifikacjami zawartymi w art. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Delegaci Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r.

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Konferencja podsumowująca projekt

Bardziej szczegółowo

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r.

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Fundusze europejskie mogą wesprzeć rozwój wysokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowego Funduszu Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Znak: NFZ/CF/BP/2013/ / Warszawa, dnia maja 2013 r. Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów:

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów: Użyte poniżej określenia oznaczają: - Zarządzenie nr 77/2013/DSOZ zarządzenie nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 11.02.2015 Dr n.med. Tomasz Kmieć Klinika Neurologii IP Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa Al.Dzieci Polskich 20 22 815 7405, f. 22 815 7402,t.kmiec@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Użyte poniżej określenia oznaczają: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

Bardziej szczegółowo

udzielał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lat świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, posiadający umowę o udzielanie

udzielał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lat świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, posiadający umowę o udzielanie UZASADNIENIE Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) odgrywa kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Od jej sprawności i skuteczności w ogromnym stopniu zależy efektywność całego systemu opieki medycznej.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Załącznik nr 3 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I. Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S)

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S) Załącznik do zarządzenia nr 56/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 Pojęcie opieki długoterminowej w tym rozdziale obejmuje świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne . Zarządzenie Nr 96/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik Aleksandra Kamińska-Roszak - mgr pielęgniarstwa; studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia i psychologii zarządzania. tel. 54 285 62 30 Lekarze konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska: SIELSKA OSADA (miejscowość Jaźwie, gmina Tłuszcz) poszukuje pracowników na stanowiska: I. LEKARZ posiadać specjalizację I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, geriatrii, neurologii,

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Aktualności Centrali Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne 06-04-2017 W związku z opublikowaniem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2017/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Preaes» Związku MiasryPolskich. Zygmunt Ufrankiewicz

Preaes» Związku MiasryPolskich. Zygmunt Ufrankiewicz IT Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 20 maja 2016 r., dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 13 Poz. 1480

Dziennik Ustaw 13 Poz. 1480 Dziennik Ustaw 13 Poz. 1480 Załącznik nr 4 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I. Świadczenia gwarantowane udzielane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. 14 kwietnia 2017 r.

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. 14 kwietnia 2017 r. Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne 14 kwietnia 2017 r. Publikacja aktów prawnych dot. STM Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.14. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Szczegółowe parametry Warunki dodatkowo oceniane. Typ odpowiedzi. jedna odpowiedź do wyboru

Tab. 1.14. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Szczegółowe parametry Warunki dodatkowo oceniane. Typ odpowiedzi. jedna odpowiedź do wyboru Kryteriu m Poziom skalujący Waga skaluj ąca (S) maks ymaln a liczba punkt ów oceny Tab. 1.14. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Szczegółowe parametry Warunki dodatkowo oceniane oceny Typ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Pani Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska Spółka cywilna: Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska, Piotr Zdunikowski ul. Sikorskiego Siennica

Pani Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska Spółka cywilna: Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska, Piotr Zdunikowski ul. Sikorskiego Siennica Warszawa, 13 października 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.90.2016 Pani Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska Spółka cywilna: Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska, Piotr Zdunikowski ul. Sikorskiego 63 05-190 Siennica

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03).

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03). Dziennik Ustaw 5 Poz. 1386 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1386) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry. oceny. Treść. pielęgniarki pracy. pracy. więcej

Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry. oceny. Treść. pielęgniarki pracy. pracy. więcej Kryteriu m Poziom skalujący Treść Waga skalująca (S) maksyma lna liczba punktów oceny Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry oceny Treść Typ Warunki dodatkowo oceniane 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Prof. dr hab. Jan Dobrogowski Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Ból jest najczęstszym objawem

Bardziej szczegółowo

Bariery w realizacji zadań interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej. Mgr Katarzyna Mucha

Bariery w realizacji zadań interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej. Mgr Katarzyna Mucha Bariery w realizacji zadań interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej. Mgr Katarzyna Mucha Zespół interdyscyplinarny Grupa profesjonalistów, reprezentantów różnych dziedzin, którzy mogą i chcą podejmować

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzić zapis: W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa świadczenia zdrowotne może realizować pielęgniarka

Wprowadzić zapis: W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa świadczenia zdrowotne może realizować pielęgniarka Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej załącznik Nr 4 Lp. Numer części Propozycja zmian Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 20.06.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii dr hab. med. Agnieszka Szypowska Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa agnieszka.szypowska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Warszawa, 15 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.9612.1.20.2015 Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej Załącznik nr 2 I. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych 1) lekarz specjalista medycyny paliatywnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie: Komunikat dotyczy projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014 Ząbki, dnia 12.02.2015 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22781-65-02 Email:a.dudek@drewnica.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 13.07.2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Teodora Dunina, Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy.

Zamawiający: SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Teodora Dunina, Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy. Znak sprawy: AE/U/2716/2/15 Zamawiający: SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Teodora Dunina, Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy. Zaprasza: do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

1.Świadczenia zdrowotne będą udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta, o którym mowa w 1.

1.Świadczenia zdrowotne będą udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta, o którym mowa w 1. Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn.zm..), w dniu...roku

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2027 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo