Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu 22 listopada Kraków Paweł Świercz Koordynator prac w zakresie RSBIP oraz CU

2 Wrota Małopolski Podsumowanie elementy składowe: - BIP - Cyfrowy Urząd - Portal Regionalny Wrota Małopolski - mapy topograficzne oraz zdjęcia lotnicze, e-learnig finansowanie ze środków: Ministra ds. Nauki i Informatyzacji, programy strukturalne UE, budżet Województwa Małopolskiego

3 Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej (RSBIP) Podsumowanie ilość jednostek: ponad 300 głównych BIPów plus po kilkadziesiąt mini bipów w każdym BIPie ilość kont użytkowników: ok platforma technologiczna: Microsoft Content Management Server 2002

4 RSBIP cd rozmiar bazy: 560 GB ilość odwiedzin: unikalnych użytkowników w 2011 r. koszt utrzymania przez daną jednostkę 0 zł każdy BIP jest unikalny (możliwość modyfikacji struktury) innowacyjne elementy jak karta informacyjna

5 Cyfrowy Urząd Podsumowanie ilość uczestników projektu: 204 jednostki posiadają przynajmniej jedną usługę elektroniczną ilość udostępnionych procedur: ponad 130

6 Cyfrowy Urząd cd Ilość spraw realizowanych za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu we Wrotach Małopolski

7 Nowy rozdział w zakresie RSBIP I CU - Rozwój dostępu do usług elektronicznych finansowanie: MRPO , Działanie 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego lata realizacji: grudzień Wartość projektu: zł (w tym poziom dofinansowania 75%)

8 Rozwój dostępu do usług elektronicznych Cele przebudowa i rozwój Cyfrowego Urzędu oraz Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej dostawa, instalacja oraz utrzymanie odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego nowy BIP nowy Cyfrowy Urząd rozbudowa infrastruktury technicznej

9 Rozwój dostępu cd wybór Doradcy Technologicznego projektu Softtutor Consulting Sp. z o.o. Sp. K. wybór Wykonawcy systemu w ramach umowy na Dostarczenie licencji na oprogramowanie oraz wykonanie aplikacji wraz z jej wdrożeniem, szkolenie oraz przeniesienie określonych danych z obecnego Cyfrowego Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Madkom S.A. Dotychczas zrealizowane zadania

10 Rozwój dostępu cd ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na dostawę odpowiedniego sprzętu komputerowego szkolenia promocja projektu Pozostało do zrealizowania rozliczenie projektu

11 Podstawowe założenia nowego RSBIP system będzie wykonany w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne należące do klasy CMS system będzie umożliwiał tworzenie i utrzymanie poszczególnych instancji BIP jednostek zobowiązanych w Województwie Małopolskim w oparciu o zdefiniowany jednolity szablon Biuletynu oraz predefiniowane szablony poszczególnych stron CMS tworzenie BIP na podstawie ujednoliconych szablonów

12 Podstawowe założenia nowego RSBIP cd system umożliwi ujednolicenie BIP jednostek zobowiązanych. W szczególności ujednolicenie obejmować będzie poszczególne kategorie jednostek zobowiązanych, np. powiaty, gminy, urzędy skarbowe, itd. ujednolicenie szablonów stron kreator szablonów stron system będzie umożliwiał kreowanie i edycję szablonów stron

13 Podstawowe założenia nowego RSBIP cd przy opracowywaniu szablonów zostanie uwzględniona potrzeba integracji nowego systemu ze SSDIP system będzie umożliwiał wtórne wykorzystanie informacji w innych systemach lub serwisach prezentacja historii zmian w BIP będzie umożliwiała dostęp do poprzedniej wersji danej strony integracja ze SSDIP re-use (API, webservice) pełna historia zmian strony

14 Podstawowe założenia nowego RSBIP cd - Migracja Do nowego systemu zmigrowane zostaną: dane aktualnych stron struktura BIP występująca w obecnym systemie dostosowana do nowych wymagań uprawnienia użytkowników obecnego systemu Migracja danych struktury uprawnień

15 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System zostanie zbudowany w oparciu o autorskie rozwiązanie CMS Wykonawcy i będzie wykorzystywał najnowsze standardy w zakresie projektowania stron internetowych w tym po stronie Frontoffice HTML5, CSS3, a także po stronie Backoffice ext-js (JavaScript) W systemie zostanie udostępnione narzędzie dla uprawnionego administratora, pozwalające na edytowanie istniejących i dodawanie nowych szablonów artykułów. Szablony treści będą zarządzane przez administratorów pomiotów W systemie zostanie udostępniony mechanizm dodawania kolejnej instancji strony podmiotowej BIP ma obejmować udostępnienie predefiniowanych szablonów stron oraz określonej (zależnej od rodzaju jednostki) struktury menu przedmiotowego i podmiotowego z możliwością jego edycji przez administratora podmiotu.

16 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: W systemie RSBIP zostaną umieszczone mechanizmy API (bazujące na przykładzie funkcjonalności istniejącej na stronie BIP Urzędu Miasta Poznań). Mechanizmy dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej dotyczą: - możliwości pobrania pliku XML dla każdego artykułu oraz dla listy artykułów, - możliwości pobrania kanałów RSS dla list artykułów, - dla widżetów, udostępnienia kodu koniecznego do osadzenia na zewnętrznych stronach. W zakresie widżetów zostaną udostępnione kontrolki obejmujące: - listę 100 ostatnich artykułów w danej kategorii (zawierającą stronicowanie), - wyszukiwarkę dowolnej strony podmiotowej BIP zwracającą wyniki wyszukiwania w BIP danego podmiotu.

17 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: W panelu administratora dostępne będzie narzędzie pozwalające na dokonanie porównania treści dwóch dowolnych wersji danego artykułu z oznaczeniem nowo dodanych, zmienionych oraz usuniętych treści. W systemie przewiduje się udostępnienie mechanizmu kadencyjności organów jednostki (tylko dla wybranych jednostek) powiązany z odpowiednią prezentacją danych na Frontoffice oraz dostępnością elementów struktury strony, do których można dodawać dokumenty uchwalane przez organy. System będzie zliczał liczbę odwiedzin dla każdego artykułu. Ponadto we Frontoffice prezentowany będzie licznik odwiedzin dla każdej strony podmiotowej BIP.

18 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System będzie można obsługiwać poprzez popularne przeglądarki internetowe, w tym: Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome, zarówno po stronie Frontoffice jak i Backoffice. System w części Backoffice będzie można obsługiwać w pełni prawidłowo tylko w środowisku MS Windows. Poza standardową możliwością wydruku treści artykułu ustalono wymaganie pozwalające internaucie na eksport treści artykułu do pliku PDF z możliwością wydruku. Interfejs systemu, komunikaty, powiadomienia będą sformułowane w języku polskim.

19 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System będzie pozwalał na elastyczne sortowanie danych po wielu różnych elementach szablonów treści tj. po polach składających się na zawartość informacyjną artykułu na stronie BIP. W panelu administratora zostanie udostępniona funkcjonalność zarządzania listą artykułów, wraz z narzędziami pozwalającymi na m.in. swobodne określania pól po których internauta będzie mógł sortować/filtrować listy. Np. w przypadku uchwał po kadencji, roku, dacie dokumentu itd. System musi umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika lub administratora. Razem z systemem dostarczone będą narzędzia umożliwiające tworzenie zestawień i wydruków w oparciu o gromadzone w systemie dane przez użytkowników końcowych.

20 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System będzie posiadał zabezpieczenia. Pierwszy stopień to zabezpieczenie Backoffice - dostęp do panelu administratora będzie szyfrowany protokołem HTTPS. Drugi to zabezpieczenie fizyczne serwerów. Dane systemu jak również system będą backupowane. Trzeci to zaimplementowana w systemie funkcjonalność odzyskiwania z backupu całego systemu lub wybranej gałęzi (strony podmiotowej BIP). Przywrócenie z backupu będzie w pełni nadpisywało zawartość systemu lub wybranej strony podmiotowej BIP. Ponadto w systemie możliwość wykonywania jakichkolwiek działań po stronie BackOffice będzie podlegała prawom podsystemu uprawnień. Dostęp do każdej czynności panelu administratora będzie możliwe tylko w sytuacji posiadania przez użytkownika określonego uprawnienia. Administrator systemu będzie mógł grupować uprawnienia w dowolne grupy tworząc w ten sposób tzw. role użytkowników. System będzie pozwalał na przydzielanie uprawnień użytkownikom zarówno poprzez role jak i jednostkowe (atomowe) uprawnienia.

21 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: Po stronie aplikacyjnej w systemie zostanie zaimplementowana funkcjonalność pozwalająca na: - odzyskanie z backupu całej bazy systemu, - odzyskanie strony podmiotowej BIP, - przywrócenie dowolnego artykułu w kształcie i zawartości sprzed jego usunięcia. Każda usuwana treść w systemach nie będzie fizycznie kasowana z bazy danych, lecz będzie cechowana atrybutem rekord usunięty. Dostęp do tych danych będzie regulowany odpowiednim uprawnieniem i użytkownicy je posiadający będą mogli przywrócić skasowany artykuł. - przywrócenie poprzedniej wersji artykułu. Każdorazowa edycja artykułu powodować będzie stworzenie jej nowej wersji z możliwością przywrócenia jej w dowolnym momencie.

22 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: We Frontoffice z poziomu każdego artykułu dostępna będzie lista jego opublikowanych zmian, obejmująca wszystkie zmiany artykułu udostępnione internautom. Każda zmiana artykułu opisana będzie czasem publikacji, danymi osoby zmieniającej oraz opisem zmiany (w tym także informacja o wprowadzeniu artykułu). Ponadto będzie dostępna specjalna strona Rejestr zmian pozwalająca na przeglądanie za dowolnie wybrany okres czasu listy wprowadzonych zmian w artykułach. Każda zmiana opisana jest czasem zmiany, danymi osoby zmieniającej, opisem zmiany, a także linkiem do artykułu oraz katalogu w menu w których artykuł został opublikowany. W Backoffice pełna informacja o zmianach dokonywanych na artykule (w podziale na dodawanie, edytowanie i publikowanie treści), a także o pozostałych zmianach dokonanych w systemie dostępna będzie w dzienniku zdarzeń systemu.

23 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System będzie posiadał dziennik zdarzeń w którym będą odnotowywane wszystkie czynności wykonywane przez użytkowników Backoffice oraz informacje o błędach z nimi związanych. Pomoc kontekstowa będzie dostępna w systemie zarówno po stronie Backoffice jak i Frontoffice. We Frontoffice kontekstowość zostanie zrealizowana opisami pól wskazującymi na rodzaj, format wprowadzanych treści, a jeśli to konieczne pojawieniem się odpowiedniej ikonki, pod którą zawarta jest szersza treść pomocy do danego elementu strony skierowana do internautów (tooltip). W Backoffice kontekstowość przejawiać się będzie ograniczeniem zawartości pomocy do modułów, do których danych administrator/redaktor ma dostęp, wywołaniem pomocy do konkretnego modułu z poziomu tegoż modułu oraz możliwością przeszukiwania pomocy. Pełną treść pomocy przygotowuje Wykonawca.

24 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: Pomoc kontekstowa będzie dostępna w systemie zarówno po stronie Backoffice jak i Frontoffice. We Frontoffice kontekstowość zostanie zrealizowana opisami pól wskazującymi na rodzaj, format wprowadzanych treści, a jeśli to konieczne pojawieniem się odpowiedniej ikonki, pod którą zawarta jest szersza treść pomocy do danego elementu strony skierowana do internautów (tooltip). W Backoffice kontekstowość przejawiać się będzie ograniczeniem zawartości pomocy do modułów, do których danych administrator/redaktor ma dostęp, wywołaniem pomocy do konkretnego modułu z poziomu tegoż modułu oraz możliwością przeszukiwania pomocy.

25 Podstawowe założenia nowego Cyfrowego Urzędu całkowita zmiana podejścia do realizacji usług elektronicznych w województwie małopolskim Cyfrowy Urząd rodzajem hub a dla JST województwa CU jako hub JST Cyfrowy Urząd epuap w skali mikro

26 Podstawowe założenia nowego CU cd koncentracja usług regionalnych w jednym miejscu - katalog usług regionalnych użycie SSO (Single sign-on) w formularzach usług w systemie regionalnym użycie profilu zaufanego do podpisywania wysyłanych dokumentów powstałych w wyniku wypełnienia formularzy elektronicznych katalog usług regionalnych Single sign-on profil zaufany

27 Podstawowe założenia nowego CU cd użycie skrzynek podawczych epuap jako miejsca dosyłania dokumentów oraz potwierdzeń otrzymania generowanych przez epuap domyślna integracja EOD z epuap a tym samym z Cyfrowym Urzędem niezależne formularze od epuap ale używające wzorów z Centralnego Rejestru Wzorów Dokumentów w epuap zarządzanie poprzez epuap integracja z EOD formularze w naszym layoucie

28 Podstawowe założenia nowego CU cd wykorzystanie opracowanych dotychczasowych wzorów formularzy poprzez dostosowanie ich do aktualnych wymagań rejestracja wzorów formularzy w CRD (globalne wymuszenie) kreator formularzy (modyfikacja istniejących wzorów oraz tworzenie nowych) płatności elektroniczne wykorzystanie formularzy rejestracja w CRD kreator formularzy płatności

29 Podstawowe założenia nowego CU cd jedno okno dla małopolskiej administracji wszystkich szczebli (strona www z katalogiem usług) dostęp do procedur ze strony BIP urzędu gminy / powiatu usługi w systemie bazodanowym (możliwa synchronizacja usługami sieciowymi); każdy formularz zawiera metainformacje przyporządkowujące formularz do kategorii, do danego urzędu w danym JST strona www dostęp z BIP tagowanie

30 Podstawowe założenia nowego CU cd bezpieczny transfer danych SSL, profil zaufany kwalifikowany podpis elektroniczny przy realizacji spraw urzędowych profile użytkowników w epuap (bezpieczny dostęp po zalogowaniu) odbieranie UPO i pism SSL podpis kwalifikowany epuap jako aplikacja dla petentów

31 Podstawowe założenia nowego CU cd Przykładowe obszary integracji z epuap: ujednolicona kategoryzacja usług (jednolity rejestr kategorii / tagów) dopełnienie procesu realizacji procedur o UPO generowane w epuap tagi spójne z epuap UPO

32 Wymagania szczegółowe dla nowego Cyfrowego Urzędu: Podstawowa funkcjonalność jaka zostanie udostępniona w systemie CU internautom to możliwość wypełnienia, podpisania i elektronicznego wysłania dowolnego formularza elektronicznego do urzędu na odpowiadającą skrytkę w epuap. System CU ma zawierać katalog usług. System przewiduje różne drogi/ścieżki dotarcia internauty do interesującej go usługi poprzez: - wybór z grup usług opisanych słowami kluczowymi (architektura, edukacja itd.) - wybór typu interesanta: obywatel, firma, instytucja/administracja - wybór wg ścieżki życia: dzieci i młodzież, studenci, rodzice, dorośli, seniorzy - mapę miejsc świadczenia usług: interaktywna mapa województwa małopolskiego powiązana z wyszukiwarką urzędu uwzględniającą podział terytorialny - dostęp do alfabetycznej listy usług - przeglądanie najpopularniejszych usług

33 Wymagania szczegółowe dla nowego Cyfrowego Urzędu: Dokument w postaci pliku XML, utworzony za pomocą formularza elektronicznego zostanie wysłany na skrytkę epuap wskazanego przez internautę urzędu. Możliwe będzie wysłanie dokumenty na 2 sposoby: z zalogowaniem się internauty w systemie epuap oraz bez zalogowania się internauty. W przypadku zalogowania się w systemie CU poprzez SSO epuap schemat przepływu danych przedstawiać się będzie w sposób następujący i w zakresie podpisywania dokumentu zostaną wykorzystane mechanizmy udostępnione przez epuap (podpis kwalifikowany i profil zaufany):

34 Wymagania szczegółowe dla nowego Cyfrowego Urzędu: W przypadku, kiedy interesant nie zaloguje się uprzednio w CU za pomocą SSO epuap będzie mieć dodatkowo taką możliwość po wypełnieniu formularza, jeszcze przed jego przesłaniem do epuap. Jeśli o tym razem nie zdecyduje się na zalogowanie, to system CU udostępni własny mechanizm pozwalający na podpisanie dokumentu tylko podpisem kwalifikowanym i jego wysłanie na skrytkę epuap. W tym ostatnim przypadku ze względu na epuap, jako nadawca dokumentu w skrytce będą widniały dane urzędu. Opłaty, jeśli dotyczą danej usługi, będą realizowane przy wykorzystaniu podsystemu PayByNet udostępnionego w ramach epuap. Przeglądanie dokonanych opłat odbywać się będzie tylko i wyłącznie z poziomu epuap.

35 Wymagania szczegółowe dla nowego Cyfrowego Urzędu: System będzie udostępniać kontrolkę możliwą do osadzenia w zewnętrznym serwisie zawierającą listę oferowanych przez dany podmiot usług wraz z wyszukiwarką tychże usług dostępną bezpośrednio w kontrolce. Po wybraniu interesującej usługi system kierować będzie na stronę Cyfrowego Urzędu do wybranej karty usługi. Kontrolka będzie udostępniona w postaci odpowiednio sparametryzowanego URLa. W systemie możliwe będzie wykorzystanie przez internautów tylko i wyłącznie formularzy elektronicznych utworzonych na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w CRD. W systemie zostaną udostępnione usługi dostępne w serwisach zewnętrznych poprzez wskazanie (link) na zewnętrzny formularz elektroniczny. System będzie posiadał wbudowany edytor kart usług oraz e-formularzy.

36 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie posiadał wbudowaną funkcję recaptcha od Google. System udostępniać będzie mechanizmy drag& drop w Backoffice: - w zarządzaniu strukturą menu (przenoszenie katalogów w górę i w dół), - w zarządzaniu listą artykułów (przenoszenie artykułów na liście artykułów), - w załączaniu plików jako załączników do artykułów (przenoszenie wielu plików jednocześnie z dowolnego katalogu komputera w okno przeglądarki z otwartym formularzem dodawania załączników do artykułu), -zaczytywanie treści do edytora WYSIWYG z przenoszonego na WYSIWYG pliku tekstowego z zachowanie formatowania. W edytorze treści WYSIWYG zostanie wbudowany słownik języka polskiego sprawdzający w czasie rzeczywistym poprawność pisowni.

37 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS W ramach wymagania zostanie udostępnione narzędzie do eksportu dowolnej strony podmiotowej BIP do formatu HTML i/lub XML. W systemie zostanie zbudowany menedżer plików, pozwalający na dodawanie dowolnych plików i zarządzanie strukturą drzewa katalogów, w których się one znajdują celem wykorzystania ich przy dodawaniu załączników do artykułów poprzez wskazanie na nie. Dodatkowo w menedżerze zostanie wbudowana możliwość przesyłania plików protokołem sftp. System będzie pozwalać na określanie czasu publikacji dowolnego katalogu w menu wraz z jego podkatalogami tj. określania dat granicznych, w których dany element menu jest widoczny na frontoffice. System będzie pozwalał na określanie dowolnego czasu. Ponadto system w stosunku do każdego artykułu analogicznie będzie pozwalał na dowolne określanie czasu jego publikacji, a także daty przeniesienia jego do archiwum.

38 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie dostosowany do wymagań wtórnego wykorzystywania informacji publicznej. Oznacza to możliwość pobrania treści artykułu w XMLu, pobrania listy artykułów (w danym elemencie menu) w formacie XML oraz udostępniane widżety do osadzenia w zewnętrznych serwisach. W zakresie widżetów zostaną udostępnione kontrolki obejmujące: - listę 100 ostatnich artykułów w danej kategorii (zawierającą stronicowanie), - wyszukiwarkę dowolnej strony podmiotowej BIP zwracającą wyniki wyszukiwania w danym BIP. System będzie udostępniał możliwość wprowadzania dłuższego tekstu w podziale na strony. Edytor ma prawo dowolnie łamać tekst artykułu na kolejne podstrony.

39 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie posiadał wbudowane statystyki umożliwiające generowanie raportów dotyczących wykorzystania systemu przez użytkowników. W systemie zostanie zaimplementowany moduł statystyk Google Analytics. System będzie posiadał funkcję zarządzania strukturą profilu użytkownika: - dodawanie użytkowników (login, imię, nazwisko, hasło, , opis, kontakt), - edytowanie, usuwanie (zmiana statusu użytkownika na usunięty bez fizycznego usuwania danych) i przywracanie użytkowników, które zostanie zrealizowane poprzez zmianę statusu użytkownika w bazie systemu. - resetowanie hasła dostępowego i odblokowywanie użytkowników, - przydzielanie uprawnień atomowych, - przydzielanie użytkownikowi ról (grup uprawnień), - tworzenie grup uprawnień dla użytkowników.

40 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie posiadać wbudowany blog, za pośrednictwem którego administratorzy główni systemu będą mogli publikować ważne informacje wprost do użytkowników systemu. System powinien posiadać funkcję tworzenia i prowadzenia czatów. Moduł będzie uruchamiany na żądanie administratora podmiotu. Będzie spełniać funkcję kanału komunikacyjnego w czasie rzeczywistym pomiędzy internautami, a dowolną osobą np. wójtem/burmistrze/prezydentem. Wprowadzane treści będą moderowane i weryfikowane przez ich upublicznieniem. Użytkownicy przy wejściu na czat będą musieli podać login, wyrazić zgodę na publikowanie wprowadzonych przez nich treści, a formularz będzie zabezpieczony mechanizmem recaptcha. Zapisy przeprowadzonych czatów nie będą udostępniane w BIP po jego zakończeniu.

41 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie posiadał funkcję tworzenia konfigurowalnych formularzy kontaktowych (kontakt przez ). W systemie zostanie zbudowane narzędzie pozwalające na tworzenie dowolnej liczby formularzy kontaktowych. W ramach każdego formularza możliwe będzie określenie nazwy, treści zgody interesanta na przesłanie informacji oraz adresu , na który kierowana jest wiadomość. W systemie zostaną udostępnione mechanizmy dwojakiego rodzaju newsletterów. Pierwszy rodzaj to newsletter ogólny tzn. taki, w którym cała treść przesyłanej wiadomości w pełni tworzona jest przez administratora (w przygotowanym uprzednio szablonie). Drugi rodzaj newsletterów tworzony i wysyłany jest przez system i dotyczy modułów: zamówienia publiczne (najnowsze ogłoszenia), nabory na stanowiska, aktualności. System powinien wspierać tworzenie i zarządzanie ankietami, sondami, testami lub quizami.

42 Wymagania pozafunkcjonalne systemu klasy CMS: System zapewni generowanie tzw. przyjaznych linków, np. poprzez skrócenie adresów URL, które nie są wygodne w użyciu oraz uniemożliwiają robotom wyszukiwarek internetowych poprawne indeksowanie stron. Uruchamianie wersji językowych będzie się odbywało na żądanie administratora danego BIP, jeśli dany język udostępnił admin główny. Wersje językowe będą oddzielnie zarządzanymi stronami tzn. takimi, w których treść będzie wprowadzana niezależnie od wersji polskiej. Oznacza to, że dana wersja językowa posiada własne oddzielne artykuły i może zawierać odmienną strukturę menu. System zapewni wsparcie dla budowy serwisów zgodnych z założeniami W3C dla WAI (Web Accessibility Initiative) oraz WCAG 2.0 co najmniej na poziomie A.

43 Wymagania pozafunkcjonalne systemu klasy CMS: Wyszukiwarka główna (lewy góry róg strony) na stronie głównej pozwala na wyszukiwanie we wszystkich stronach BIP, po przejściu do wybranej strony podmiotowej BIP na wyszukiwanie w tymże BIP. Wyszukiwarka kontekstowa przeszukuje tylko w wybranej gałęzi menu. Wyszukiwanie ma się odbywać tylko w aktualnych wersjach artykułów. Natomiast w wyszukiwarce zaawansowanej dostępna będzie opcja checkbox Szukaj także w wersji archiwalnej stron. Jeżeli dane wyrażenie zostanie wyszukane w wersji archiwalnej strony, jego wynik na liście wyników prezentowany będzie z tagiem wersja archiwalna. W systemie zapewniona będzie możliwość wykorzystania mapy Google pozwalającej danej jednostce zaprezentować siedziby własne oraz jednostek podległych. System będzie również dawał możliwość osadzenia innego kodu do mapy lokalizującej siedziby własne oraz jednostek podległych.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Szkolenia z obsługi nowego RSBIP planowany termin: koniec pierwszego kwartału 2013 początek drugiego kwartału 2013 miejsce: Kraków / miasta powiatowe Województwa Małopolskiego szkolenia dla administratorów oraz redaktorów BIP szkolenia bezpośrednie e-learning

57 Konsultacje w sprawie projektu

58 Dziękuję za uwagę! Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, Kraków Paweł Świercz tel fax

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu.

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu. Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu Paweł Świercz Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

Wrota Małopolski regionalny portal e-government

Wrota Małopolski regionalny portal e-government Wrota Małopolski regionalny portal e-government Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Cele strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Cel 7 Lepiej wykształceni mieszkańcy regionu, aktywnie wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA Biuletynu Informacji Oferta handlowa Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 Rzeszów, 30.11.2011r. Szanowni Państwo, Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 7 lat. Wśród kilkuset

Bardziej szczegółowo

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu Od 2002 roku na wszystkie urzędy i nie tylko nałożono obowiązek utworzenia podmiotowych stron BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). Kwestię ta regulowało rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Wprowadzenie Omówienie założeń systemu RJPS Prezentacja wybranych funkcjonalności RJPS Ankieta Wprowadzenie dane projektu Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0 sp2.

Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0 sp2. Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0 sp2. 1. Nowa Integracja z epuap2. 2. Komunikator wersja finalna 3. PODCOMMANDER narzędzie administracyjne 4. Opcja dodatkowa - Przechowywanie załączników poza bazą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Spis treści Wstęp 1. Kto może korzystać z e-bok EWE?... 3 2. Funkcje systemu e-bok... 3 3. Wymagania techniczne sprzętu komputerowego... 4 4. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja administratora

Dokumentacja administratora Dokumentacja administratora W projekcie: Wykonanie modułów, raportów i rejestrów do EZD PUW, usług na epuap oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu POIG Wersja 0.1 Białystok 2015 Metryka Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika systemu SMERiS

Dokumentacja Użytkownika systemu SMERiS systemu SMERiS w ramach projektu Systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego Beneficjent Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Wersja: 1.10 Data

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 53/2013 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji:

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji: Załączniku nr 4 do OPZ Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Intranetu INTRANET - strona wewnętrzna dla pracowników 1. Opis systemu Bazy Danych Intranet Głównym zadaniem Bazy danych Intranet jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk 1. W celu prawidłowego korzystania z systemu e-krk niezbędne jest: a)połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa: - Internet Explorer 8.0+ lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów e-deklaracje 2, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego 1. Informacje ogólne. Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego umożliwia mieszkańcom: zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi powiatu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu Informacyjno-Edukacyjnego Miasta Oleśnicy

Instrukcja obsługi portalu Informacyjno-Edukacyjnego Miasta Oleśnicy Instrukcja obsługi portalu Informacyjno-Edukacyjnego Miasta Oleśnicy Spis treści Główne części portalu Zakładanie konta Logowanie się do systemu Zmiana hasła Forum Ankiety Publikacje Sprawy socjalne Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Frogfoot CMS.

Frogfoot CMS. Frogfoot CMS www.frogriot.com Spis treści: Kluczowe zastosowania Zalety Frogriot CMS Lista głównych modułów 4 5 7 Główne moduły Dashboard Formularze Webinary Konkursy Edytor treści Drzewo strony Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski Wrota Małopolski Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cele dla e-administracji Czego oczekujemy od e- administracji? E-administracja uŝywanie technologii

Bardziej szczegółowo