Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu 22 listopada Kraków Paweł Świercz Koordynator prac w zakresie RSBIP oraz CU

2 Wrota Małopolski Podsumowanie elementy składowe: - BIP - Cyfrowy Urząd - Portal Regionalny Wrota Małopolski - mapy topograficzne oraz zdjęcia lotnicze, e-learnig finansowanie ze środków: Ministra ds. Nauki i Informatyzacji, programy strukturalne UE, budżet Województwa Małopolskiego

3 Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej (RSBIP) Podsumowanie ilość jednostek: ponad 300 głównych BIPów plus po kilkadziesiąt mini bipów w każdym BIPie ilość kont użytkowników: ok platforma technologiczna: Microsoft Content Management Server 2002

4 RSBIP cd rozmiar bazy: 560 GB ilość odwiedzin: unikalnych użytkowników w 2011 r. koszt utrzymania przez daną jednostkę 0 zł każdy BIP jest unikalny (możliwość modyfikacji struktury) innowacyjne elementy jak karta informacyjna

5 Cyfrowy Urząd Podsumowanie ilość uczestników projektu: 204 jednostki posiadają przynajmniej jedną usługę elektroniczną ilość udostępnionych procedur: ponad 130

6 Cyfrowy Urząd cd Ilość spraw realizowanych za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu we Wrotach Małopolski

7 Nowy rozdział w zakresie RSBIP I CU - Rozwój dostępu do usług elektronicznych finansowanie: MRPO , Działanie 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego lata realizacji: grudzień Wartość projektu: zł (w tym poziom dofinansowania 75%)

8 Rozwój dostępu do usług elektronicznych Cele przebudowa i rozwój Cyfrowego Urzędu oraz Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej dostawa, instalacja oraz utrzymanie odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego nowy BIP nowy Cyfrowy Urząd rozbudowa infrastruktury technicznej

9 Rozwój dostępu cd wybór Doradcy Technologicznego projektu Softtutor Consulting Sp. z o.o. Sp. K. wybór Wykonawcy systemu w ramach umowy na Dostarczenie licencji na oprogramowanie oraz wykonanie aplikacji wraz z jej wdrożeniem, szkolenie oraz przeniesienie określonych danych z obecnego Cyfrowego Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Madkom S.A. Dotychczas zrealizowane zadania

10 Rozwój dostępu cd ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na dostawę odpowiedniego sprzętu komputerowego szkolenia promocja projektu Pozostało do zrealizowania rozliczenie projektu

11 Podstawowe założenia nowego RSBIP system będzie wykonany w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne należące do klasy CMS system będzie umożliwiał tworzenie i utrzymanie poszczególnych instancji BIP jednostek zobowiązanych w Województwie Małopolskim w oparciu o zdefiniowany jednolity szablon Biuletynu oraz predefiniowane szablony poszczególnych stron CMS tworzenie BIP na podstawie ujednoliconych szablonów

12 Podstawowe założenia nowego RSBIP cd system umożliwi ujednolicenie BIP jednostek zobowiązanych. W szczególności ujednolicenie obejmować będzie poszczególne kategorie jednostek zobowiązanych, np. powiaty, gminy, urzędy skarbowe, itd. ujednolicenie szablonów stron kreator szablonów stron system będzie umożliwiał kreowanie i edycję szablonów stron

13 Podstawowe założenia nowego RSBIP cd przy opracowywaniu szablonów zostanie uwzględniona potrzeba integracji nowego systemu ze SSDIP system będzie umożliwiał wtórne wykorzystanie informacji w innych systemach lub serwisach prezentacja historii zmian w BIP będzie umożliwiała dostęp do poprzedniej wersji danej strony integracja ze SSDIP re-use (API, webservice) pełna historia zmian strony

14 Podstawowe założenia nowego RSBIP cd - Migracja Do nowego systemu zmigrowane zostaną: dane aktualnych stron struktura BIP występująca w obecnym systemie dostosowana do nowych wymagań uprawnienia użytkowników obecnego systemu Migracja danych struktury uprawnień

15 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System zostanie zbudowany w oparciu o autorskie rozwiązanie CMS Wykonawcy i będzie wykorzystywał najnowsze standardy w zakresie projektowania stron internetowych w tym po stronie Frontoffice HTML5, CSS3, a także po stronie Backoffice ext-js (JavaScript) W systemie zostanie udostępnione narzędzie dla uprawnionego administratora, pozwalające na edytowanie istniejących i dodawanie nowych szablonów artykułów. Szablony treści będą zarządzane przez administratorów pomiotów W systemie zostanie udostępniony mechanizm dodawania kolejnej instancji strony podmiotowej BIP ma obejmować udostępnienie predefiniowanych szablonów stron oraz określonej (zależnej od rodzaju jednostki) struktury menu przedmiotowego i podmiotowego z możliwością jego edycji przez administratora podmiotu.

16 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: W systemie RSBIP zostaną umieszczone mechanizmy API (bazujące na przykładzie funkcjonalności istniejącej na stronie BIP Urzędu Miasta Poznań). Mechanizmy dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej dotyczą: - możliwości pobrania pliku XML dla każdego artykułu oraz dla listy artykułów, - możliwości pobrania kanałów RSS dla list artykułów, - dla widżetów, udostępnienia kodu koniecznego do osadzenia na zewnętrznych stronach. W zakresie widżetów zostaną udostępnione kontrolki obejmujące: - listę 100 ostatnich artykułów w danej kategorii (zawierającą stronicowanie), - wyszukiwarkę dowolnej strony podmiotowej BIP zwracającą wyniki wyszukiwania w BIP danego podmiotu.

17 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: W panelu administratora dostępne będzie narzędzie pozwalające na dokonanie porównania treści dwóch dowolnych wersji danego artykułu z oznaczeniem nowo dodanych, zmienionych oraz usuniętych treści. W systemie przewiduje się udostępnienie mechanizmu kadencyjności organów jednostki (tylko dla wybranych jednostek) powiązany z odpowiednią prezentacją danych na Frontoffice oraz dostępnością elementów struktury strony, do których można dodawać dokumenty uchwalane przez organy. System będzie zliczał liczbę odwiedzin dla każdego artykułu. Ponadto we Frontoffice prezentowany będzie licznik odwiedzin dla każdej strony podmiotowej BIP.

18 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System będzie można obsługiwać poprzez popularne przeglądarki internetowe, w tym: Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome, zarówno po stronie Frontoffice jak i Backoffice. System w części Backoffice będzie można obsługiwać w pełni prawidłowo tylko w środowisku MS Windows. Poza standardową możliwością wydruku treści artykułu ustalono wymaganie pozwalające internaucie na eksport treści artykułu do pliku PDF z możliwością wydruku. Interfejs systemu, komunikaty, powiadomienia będą sformułowane w języku polskim.

19 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System będzie pozwalał na elastyczne sortowanie danych po wielu różnych elementach szablonów treści tj. po polach składających się na zawartość informacyjną artykułu na stronie BIP. W panelu administratora zostanie udostępniona funkcjonalność zarządzania listą artykułów, wraz z narzędziami pozwalającymi na m.in. swobodne określania pól po których internauta będzie mógł sortować/filtrować listy. Np. w przypadku uchwał po kadencji, roku, dacie dokumentu itd. System musi umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika lub administratora. Razem z systemem dostarczone będą narzędzia umożliwiające tworzenie zestawień i wydruków w oparciu o gromadzone w systemie dane przez użytkowników końcowych.

20 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System będzie posiadał zabezpieczenia. Pierwszy stopień to zabezpieczenie Backoffice - dostęp do panelu administratora będzie szyfrowany protokołem HTTPS. Drugi to zabezpieczenie fizyczne serwerów. Dane systemu jak również system będą backupowane. Trzeci to zaimplementowana w systemie funkcjonalność odzyskiwania z backupu całego systemu lub wybranej gałęzi (strony podmiotowej BIP). Przywrócenie z backupu będzie w pełni nadpisywało zawartość systemu lub wybranej strony podmiotowej BIP. Ponadto w systemie możliwość wykonywania jakichkolwiek działań po stronie BackOffice będzie podlegała prawom podsystemu uprawnień. Dostęp do każdej czynności panelu administratora będzie możliwe tylko w sytuacji posiadania przez użytkownika określonego uprawnienia. Administrator systemu będzie mógł grupować uprawnienia w dowolne grupy tworząc w ten sposób tzw. role użytkowników. System będzie pozwalał na przydzielanie uprawnień użytkownikom zarówno poprzez role jak i jednostkowe (atomowe) uprawnienia.

21 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: Po stronie aplikacyjnej w systemie zostanie zaimplementowana funkcjonalność pozwalająca na: - odzyskanie z backupu całej bazy systemu, - odzyskanie strony podmiotowej BIP, - przywrócenie dowolnego artykułu w kształcie i zawartości sprzed jego usunięcia. Każda usuwana treść w systemach nie będzie fizycznie kasowana z bazy danych, lecz będzie cechowana atrybutem rekord usunięty. Dostęp do tych danych będzie regulowany odpowiednim uprawnieniem i użytkownicy je posiadający będą mogli przywrócić skasowany artykuł. - przywrócenie poprzedniej wersji artykułu. Każdorazowa edycja artykułu powodować będzie stworzenie jej nowej wersji z możliwością przywrócenia jej w dowolnym momencie.

22 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: We Frontoffice z poziomu każdego artykułu dostępna będzie lista jego opublikowanych zmian, obejmująca wszystkie zmiany artykułu udostępnione internautom. Każda zmiana artykułu opisana będzie czasem publikacji, danymi osoby zmieniającej oraz opisem zmiany (w tym także informacja o wprowadzeniu artykułu). Ponadto będzie dostępna specjalna strona Rejestr zmian pozwalająca na przeglądanie za dowolnie wybrany okres czasu listy wprowadzonych zmian w artykułach. Każda zmiana opisana jest czasem zmiany, danymi osoby zmieniającej, opisem zmiany, a także linkiem do artykułu oraz katalogu w menu w których artykuł został opublikowany. W Backoffice pełna informacja o zmianach dokonywanych na artykule (w podziale na dodawanie, edytowanie i publikowanie treści), a także o pozostałych zmianach dokonanych w systemie dostępna będzie w dzienniku zdarzeń systemu.

23 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: System będzie posiadał dziennik zdarzeń w którym będą odnotowywane wszystkie czynności wykonywane przez użytkowników Backoffice oraz informacje o błędach z nimi związanych. Pomoc kontekstowa będzie dostępna w systemie zarówno po stronie Backoffice jak i Frontoffice. We Frontoffice kontekstowość zostanie zrealizowana opisami pól wskazującymi na rodzaj, format wprowadzanych treści, a jeśli to konieczne pojawieniem się odpowiedniej ikonki, pod którą zawarta jest szersza treść pomocy do danego elementu strony skierowana do internautów (tooltip). W Backoffice kontekstowość przejawiać się będzie ograniczeniem zawartości pomocy do modułów, do których danych administrator/redaktor ma dostęp, wywołaniem pomocy do konkretnego modułu z poziomu tegoż modułu oraz możliwością przeszukiwania pomocy. Pełną treść pomocy przygotowuje Wykonawca.

24 Wymagania szczegółowe dla nowego RSBIP: Pomoc kontekstowa będzie dostępna w systemie zarówno po stronie Backoffice jak i Frontoffice. We Frontoffice kontekstowość zostanie zrealizowana opisami pól wskazującymi na rodzaj, format wprowadzanych treści, a jeśli to konieczne pojawieniem się odpowiedniej ikonki, pod którą zawarta jest szersza treść pomocy do danego elementu strony skierowana do internautów (tooltip). W Backoffice kontekstowość przejawiać się będzie ograniczeniem zawartości pomocy do modułów, do których danych administrator/redaktor ma dostęp, wywołaniem pomocy do konkretnego modułu z poziomu tegoż modułu oraz możliwością przeszukiwania pomocy.

25 Podstawowe założenia nowego Cyfrowego Urzędu całkowita zmiana podejścia do realizacji usług elektronicznych w województwie małopolskim Cyfrowy Urząd rodzajem hub a dla JST województwa CU jako hub JST Cyfrowy Urząd epuap w skali mikro

26 Podstawowe założenia nowego CU cd koncentracja usług regionalnych w jednym miejscu - katalog usług regionalnych użycie SSO (Single sign-on) w formularzach usług w systemie regionalnym użycie profilu zaufanego do podpisywania wysyłanych dokumentów powstałych w wyniku wypełnienia formularzy elektronicznych katalog usług regionalnych Single sign-on profil zaufany

27 Podstawowe założenia nowego CU cd użycie skrzynek podawczych epuap jako miejsca dosyłania dokumentów oraz potwierdzeń otrzymania generowanych przez epuap domyślna integracja EOD z epuap a tym samym z Cyfrowym Urzędem niezależne formularze od epuap ale używające wzorów z Centralnego Rejestru Wzorów Dokumentów w epuap zarządzanie poprzez epuap integracja z EOD formularze w naszym layoucie

28 Podstawowe założenia nowego CU cd wykorzystanie opracowanych dotychczasowych wzorów formularzy poprzez dostosowanie ich do aktualnych wymagań rejestracja wzorów formularzy w CRD (globalne wymuszenie) kreator formularzy (modyfikacja istniejących wzorów oraz tworzenie nowych) płatności elektroniczne wykorzystanie formularzy rejestracja w CRD kreator formularzy płatności

29 Podstawowe założenia nowego CU cd jedno okno dla małopolskiej administracji wszystkich szczebli (strona www z katalogiem usług) dostęp do procedur ze strony BIP urzędu gminy / powiatu usługi w systemie bazodanowym (możliwa synchronizacja usługami sieciowymi); każdy formularz zawiera metainformacje przyporządkowujące formularz do kategorii, do danego urzędu w danym JST strona www dostęp z BIP tagowanie

30 Podstawowe założenia nowego CU cd bezpieczny transfer danych SSL, profil zaufany kwalifikowany podpis elektroniczny przy realizacji spraw urzędowych profile użytkowników w epuap (bezpieczny dostęp po zalogowaniu) odbieranie UPO i pism SSL podpis kwalifikowany epuap jako aplikacja dla petentów

31 Podstawowe założenia nowego CU cd Przykładowe obszary integracji z epuap: ujednolicona kategoryzacja usług (jednolity rejestr kategorii / tagów) dopełnienie procesu realizacji procedur o UPO generowane w epuap tagi spójne z epuap UPO

32 Wymagania szczegółowe dla nowego Cyfrowego Urzędu: Podstawowa funkcjonalność jaka zostanie udostępniona w systemie CU internautom to możliwość wypełnienia, podpisania i elektronicznego wysłania dowolnego formularza elektronicznego do urzędu na odpowiadającą skrytkę w epuap. System CU ma zawierać katalog usług. System przewiduje różne drogi/ścieżki dotarcia internauty do interesującej go usługi poprzez: - wybór z grup usług opisanych słowami kluczowymi (architektura, edukacja itd.) - wybór typu interesanta: obywatel, firma, instytucja/administracja - wybór wg ścieżki życia: dzieci i młodzież, studenci, rodzice, dorośli, seniorzy - mapę miejsc świadczenia usług: interaktywna mapa województwa małopolskiego powiązana z wyszukiwarką urzędu uwzględniającą podział terytorialny - dostęp do alfabetycznej listy usług - przeglądanie najpopularniejszych usług

33 Wymagania szczegółowe dla nowego Cyfrowego Urzędu: Dokument w postaci pliku XML, utworzony za pomocą formularza elektronicznego zostanie wysłany na skrytkę epuap wskazanego przez internautę urzędu. Możliwe będzie wysłanie dokumenty na 2 sposoby: z zalogowaniem się internauty w systemie epuap oraz bez zalogowania się internauty. W przypadku zalogowania się w systemie CU poprzez SSO epuap schemat przepływu danych przedstawiać się będzie w sposób następujący i w zakresie podpisywania dokumentu zostaną wykorzystane mechanizmy udostępnione przez epuap (podpis kwalifikowany i profil zaufany):

34 Wymagania szczegółowe dla nowego Cyfrowego Urzędu: W przypadku, kiedy interesant nie zaloguje się uprzednio w CU za pomocą SSO epuap będzie mieć dodatkowo taką możliwość po wypełnieniu formularza, jeszcze przed jego przesłaniem do epuap. Jeśli o tym razem nie zdecyduje się na zalogowanie, to system CU udostępni własny mechanizm pozwalający na podpisanie dokumentu tylko podpisem kwalifikowanym i jego wysłanie na skrytkę epuap. W tym ostatnim przypadku ze względu na epuap, jako nadawca dokumentu w skrytce będą widniały dane urzędu. Opłaty, jeśli dotyczą danej usługi, będą realizowane przy wykorzystaniu podsystemu PayByNet udostępnionego w ramach epuap. Przeglądanie dokonanych opłat odbywać się będzie tylko i wyłącznie z poziomu epuap.

35 Wymagania szczegółowe dla nowego Cyfrowego Urzędu: System będzie udostępniać kontrolkę możliwą do osadzenia w zewnętrznym serwisie zawierającą listę oferowanych przez dany podmiot usług wraz z wyszukiwarką tychże usług dostępną bezpośrednio w kontrolce. Po wybraniu interesującej usługi system kierować będzie na stronę Cyfrowego Urzędu do wybranej karty usługi. Kontrolka będzie udostępniona w postaci odpowiednio sparametryzowanego URLa. W systemie możliwe będzie wykorzystanie przez internautów tylko i wyłącznie formularzy elektronicznych utworzonych na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w CRD. W systemie zostaną udostępnione usługi dostępne w serwisach zewnętrznych poprzez wskazanie (link) na zewnętrzny formularz elektroniczny. System będzie posiadał wbudowany edytor kart usług oraz e-formularzy.

36 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie posiadał wbudowaną funkcję recaptcha od Google. System udostępniać będzie mechanizmy drag& drop w Backoffice: - w zarządzaniu strukturą menu (przenoszenie katalogów w górę i w dół), - w zarządzaniu listą artykułów (przenoszenie artykułów na liście artykułów), - w załączaniu plików jako załączników do artykułów (przenoszenie wielu plików jednocześnie z dowolnego katalogu komputera w okno przeglądarki z otwartym formularzem dodawania załączników do artykułu), -zaczytywanie treści do edytora WYSIWYG z przenoszonego na WYSIWYG pliku tekstowego z zachowanie formatowania. W edytorze treści WYSIWYG zostanie wbudowany słownik języka polskiego sprawdzający w czasie rzeczywistym poprawność pisowni.

37 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS W ramach wymagania zostanie udostępnione narzędzie do eksportu dowolnej strony podmiotowej BIP do formatu HTML i/lub XML. W systemie zostanie zbudowany menedżer plików, pozwalający na dodawanie dowolnych plików i zarządzanie strukturą drzewa katalogów, w których się one znajdują celem wykorzystania ich przy dodawaniu załączników do artykułów poprzez wskazanie na nie. Dodatkowo w menedżerze zostanie wbudowana możliwość przesyłania plików protokołem sftp. System będzie pozwalać na określanie czasu publikacji dowolnego katalogu w menu wraz z jego podkatalogami tj. określania dat granicznych, w których dany element menu jest widoczny na frontoffice. System będzie pozwalał na określanie dowolnego czasu. Ponadto system w stosunku do każdego artykułu analogicznie będzie pozwalał na dowolne określanie czasu jego publikacji, a także daty przeniesienia jego do archiwum.

38 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie dostosowany do wymagań wtórnego wykorzystywania informacji publicznej. Oznacza to możliwość pobrania treści artykułu w XMLu, pobrania listy artykułów (w danym elemencie menu) w formacie XML oraz udostępniane widżety do osadzenia w zewnętrznych serwisach. W zakresie widżetów zostaną udostępnione kontrolki obejmujące: - listę 100 ostatnich artykułów w danej kategorii (zawierającą stronicowanie), - wyszukiwarkę dowolnej strony podmiotowej BIP zwracającą wyniki wyszukiwania w danym BIP. System będzie udostępniał możliwość wprowadzania dłuższego tekstu w podziale na strony. Edytor ma prawo dowolnie łamać tekst artykułu na kolejne podstrony.

39 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie posiadał wbudowane statystyki umożliwiające generowanie raportów dotyczących wykorzystania systemu przez użytkowników. W systemie zostanie zaimplementowany moduł statystyk Google Analytics. System będzie posiadał funkcję zarządzania strukturą profilu użytkownika: - dodawanie użytkowników (login, imię, nazwisko, hasło, , opis, kontakt), - edytowanie, usuwanie (zmiana statusu użytkownika na usunięty bez fizycznego usuwania danych) i przywracanie użytkowników, które zostanie zrealizowane poprzez zmianę statusu użytkownika w bazie systemu. - resetowanie hasła dostępowego i odblokowywanie użytkowników, - przydzielanie uprawnień atomowych, - przydzielanie użytkownikowi ról (grup uprawnień), - tworzenie grup uprawnień dla użytkowników.

40 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie posiadać wbudowany blog, za pośrednictwem którego administratorzy główni systemu będą mogli publikować ważne informacje wprost do użytkowników systemu. System powinien posiadać funkcję tworzenia i prowadzenia czatów. Moduł będzie uruchamiany na żądanie administratora podmiotu. Będzie spełniać funkcję kanału komunikacyjnego w czasie rzeczywistym pomiędzy internautami, a dowolną osobą np. wójtem/burmistrze/prezydentem. Wprowadzane treści będą moderowane i weryfikowane przez ich upublicznieniem. Użytkownicy przy wejściu na czat będą musieli podać login, wyrazić zgodę na publikowanie wprowadzonych przez nich treści, a formularz będzie zabezpieczony mechanizmem recaptcha. Zapisy przeprowadzonych czatów nie będą udostępniane w BIP po jego zakończeniu.

41 Wymagania funkcjonalne systemu klasy CMS System będzie posiadał funkcję tworzenia konfigurowalnych formularzy kontaktowych (kontakt przez ). W systemie zostanie zbudowane narzędzie pozwalające na tworzenie dowolnej liczby formularzy kontaktowych. W ramach każdego formularza możliwe będzie określenie nazwy, treści zgody interesanta na przesłanie informacji oraz adresu , na który kierowana jest wiadomość. W systemie zostaną udostępnione mechanizmy dwojakiego rodzaju newsletterów. Pierwszy rodzaj to newsletter ogólny tzn. taki, w którym cała treść przesyłanej wiadomości w pełni tworzona jest przez administratora (w przygotowanym uprzednio szablonie). Drugi rodzaj newsletterów tworzony i wysyłany jest przez system i dotyczy modułów: zamówienia publiczne (najnowsze ogłoszenia), nabory na stanowiska, aktualności. System powinien wspierać tworzenie i zarządzanie ankietami, sondami, testami lub quizami.

42 Wymagania pozafunkcjonalne systemu klasy CMS: System zapewni generowanie tzw. przyjaznych linków, np. poprzez skrócenie adresów URL, które nie są wygodne w użyciu oraz uniemożliwiają robotom wyszukiwarek internetowych poprawne indeksowanie stron. Uruchamianie wersji językowych będzie się odbywało na żądanie administratora danego BIP, jeśli dany język udostępnił admin główny. Wersje językowe będą oddzielnie zarządzanymi stronami tzn. takimi, w których treść będzie wprowadzana niezależnie od wersji polskiej. Oznacza to, że dana wersja językowa posiada własne oddzielne artykuły i może zawierać odmienną strukturę menu. System zapewni wsparcie dla budowy serwisów zgodnych z założeniami W3C dla WAI (Web Accessibility Initiative) oraz WCAG 2.0 co najmniej na poziomie A.

43 Wymagania pozafunkcjonalne systemu klasy CMS: Wyszukiwarka główna (lewy góry róg strony) na stronie głównej pozwala na wyszukiwanie we wszystkich stronach BIP, po przejściu do wybranej strony podmiotowej BIP na wyszukiwanie w tymże BIP. Wyszukiwarka kontekstowa przeszukuje tylko w wybranej gałęzi menu. Wyszukiwanie ma się odbywać tylko w aktualnych wersjach artykułów. Natomiast w wyszukiwarce zaawansowanej dostępna będzie opcja checkbox Szukaj także w wersji archiwalnej stron. Jeżeli dane wyrażenie zostanie wyszukane w wersji archiwalnej strony, jego wynik na liście wyników prezentowany będzie z tagiem wersja archiwalna. W systemie zapewniona będzie możliwość wykorzystania mapy Google pozwalającej danej jednostce zaprezentować siedziby własne oraz jednostek podległych. System będzie również dawał możliwość osadzenia innego kodu do mapy lokalizującej siedziby własne oraz jednostek podległych.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Szkolenia z obsługi nowego RSBIP planowany termin: koniec pierwszego kwartału 2013 początek drugiego kwartału 2013 miejsce: Kraków / miasta powiatowe Województwa Małopolskiego szkolenia dla administratorów oraz redaktorów BIP szkolenia bezpośrednie e-learning

57 Konsultacje w sprawie projektu

58 Dziękuję za uwagę! Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, Kraków Paweł Świercz tel fax