SEMINARIUM CZĘŚĆ III. Metodologia nauczania i strategie pedagogiczne wykorzystujące Przyrządy i Narzędzia Wirtualne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMINARIUM CZĘŚĆ III. Metodologia nauczania i strategie pedagogiczne wykorzystujące Przyrządy i Narzędzia Wirtualne"

Transkrypt

1 SEMINARIUM CZĘŚĆ III Metodologia nauczania i strategie pedagogiczne wykorzystujące Przyrządy i Narzędzia Wirtualne Czas trwania: 2 godziny Treść: A. Wstęp B. Uczenie się przedmiotów przyrodniczych poprzez eksperyment C. Projektowanie eksperymentów w klasie z wykorzystaniem stron internetowych D. Zadania E. Dokumentacja F. Bibliografia A. Wstęp Celem nauk przyrodniczych jest poznanie świata materialnego. Badacze zgłębiają tajniki natury wykonując różnego rodzaju eksperymenty. Eksperymenty te są tak projektowane, aby sprawdzić istniejące hipotezy i dostarczyć przekonujących dowodów, potwierdzających prawdziwość teorii. Jednakże eksperymenty mają nie tylko istotne znaczenie dla rozwoju naszej wiedzy o wszechświecie, ale odgrywają kluczową rolę w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Doświadczenia pozwalają uczniom obserwować zjawiska, testować hipotezy i stosować je w celu zrozumienia realnego świata. Być może równie ważny jest fakt, że eksperymenty mają moc motywowania. Które eksperymenty powinny być wykorzystywane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i w jaki sposób powinny być stosowane, aby zmaksymalizować ich efektywność? Eksperymenty są wykonywane w szkole w celu [1]: motywowania uczniów, dostarczania konkretnych przykładów złożonych pojęć, zwiększania zrozumienia urządzeń technicznych, weryfikowania przewidywań, teorii i modeli. Z pewnością eksperymenty są niezbędne dla rozwoju wiedzy przyrodniczej. Jednakże eksperymenty są równie istotne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, ponieważ pozwalają uczniom i studentom na bezpośredni kontakt ze zjawiskami przyrodniczymi. Istnieje oczywiście wiele pytań i problemów związanych z zastosowaniem eksperymentów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych na różnych poziomach edukacji. Te same doświadczenia mogą być wykonywane rozmaicie w zależności od tego, czy pożądanym efektem ma być motywowanie uczniów, pogłębienie zrozumienia, czy potwierdzenie modelu lub hipotezy. B. Uczenie się przedmiotów przyrodniczych poprzez eksperymenty Nauki przyrodnicze bazują głównie na doświadczeniu, obserwacji i eksperymentalnie odkrytych faktach. Teorie są ważne, ale jedynie wtedy, gdy ich hipotezy mogą być zweryfikowane przez obserwacje i eksperyment. Mimo, że pewne fakty są odkrywane przez 1

2 przypadek, wiele z nich jest rezultatem dokładnie zaplanowanych eksperymentów. Zatem eksperymenty są niezbędnym składnikiem badań naukowych we wszystkich naukach przyrodniczych. Świat XXI wieku jest zdominowany przez wciąż rosnącą liczbę technicznych innowacji. Tymczasem coraz więcej uczniów opuszcza szkołę bez elementarnego rozumienia zasad fizycznych, które są podstawą rozwoju technologicznego. Dlatego, z uwagi na niski poziom wiedzy przyrodniczej, rola eksperymentu w podnoszeniu tego poziomu została dawno dostrzeżona i jest kluczowa. W związku z tym, iż nauczanie przedmiotów przyrodniczych zostało wprowadzone do szkół dla uczniów w różnym wieku i różnego pochodzenia, musi ono, rzecz jasna, odbywać się na różnym poziomie uproszczenia. Jednakże, podobnie jak w badaniach naukowych, eksperyment utrzymuje swoją centralną pozycję i wydaje się być rzeczywiście niezbędny w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, niezależnie od uproszczeń, jakie w klasie mogą mieć miejsce. Następująca lista pytań i problemów powinna być traktowana jako suma często spotykanych problemów związanych z zastosowaniem eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Pytania i problemy związane z zastosowaniem eksperymentu w edukacji. Pytania ogólne: Jaka jest właściwa równowaga pomiędzy różnymi typami eksperymentów w procesie nauczania (naukowymi, namacalnymi, z nauczycielem w centrum uwagi, z uczniem w centrum uwagi)? Jaka jest właściwa równowaga między eksperymentem a komputerową animacją/symulacją w procesie uczenia? Jaka jest rola eksperymentu (fizycznie wykonywanego, naukowego, uczniowskiego, itd.)? Jak oceniać efektywność stosowania eksperymentów w nauczaniu? Pytania szczegółowe: Przykłady eksperymentów w tzw. fizyce współczesnej, np. fizyce XX wieku. Jak dalece możemy upraszczać zachowując poprawność? Jak wybierać, przygotowywać i przedstawiać eksperymenty? Jak wybierać różne sposoby włączania eksperymentu do nauczania? Jak włączać uczniów w rzeczywiste badania naukowe? C. Eksperymenty wirtualne w klasie Rola Internetu w edukacji jest niepodważalna. Informatyka pod tym względem nie stanowi wyjątku. Lekcje informatyki polegają na poruszaniu się (przeglądaniu) po stronach internetowych i tworzenie własnych stron internetowych. Eksperymenty klasowe można łatwo przygotować do zainstalowania i uruchomiania poprzez standardowe wyszukiwarki internetowe, Dzięki temu nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania na komputerze ucznia ( klienta ). Instrukcje i decyzje są komunikowane poprzez interaktywne strony internetowe, a dane gromadzi się w bazach danych na serwerze sieciowym w celu późniejszego wykorzystania podczas klasowej dyskusji. Lekcje, które wykorzystują nowoczesne technologie, oferują szeroki wachlarz form i funkcji. Technologie komputerowe są zadziwiająco plastycznym medium. Pod wieloma 2

3 względami szereg istniejących technologii może być stosunkowo przejrzyście podzielonych na konkretne kategorie pod względem ich funkcjonalności. Te kategorie technologii edukacyjnych są oczywiście cokolwiek niedookreślone, ale posłużą w tym miejscu do przedstawienia zagadnień związanych z projektowaniem eksperymentów. Poniżej podano kategorie technologii edukacyjnych, które są często używane jako część projektu eksperymentu/własnych eksperymentów. Definicje normatywne i wskaźniki modeli są podane dla każdej kategorii oddzielnie [3]. Mikroświaty i Symulacje środowiska badawcze, które systematycznie modelują związki pomiędzy abstrakcyjnymi komponentami (Thinker Tools Narzędzia Myśliciela, Model-It-Boxer, GenScope, Cabri, Crocodile) Mulimedialne oprogramowanie szkoleniowe z bezpośrednią instrukcją, bazami danych, lub komputerowym nadzorem w wybranej dziedzinie (Systemy Akademickie, Geometry Tutor, Kane) Systemy Gromadzenia Danych i Narzędzi Wizualizacji, pozwalające zsumować i przedstawić dane często metodami autentycznie naukowymi (BlueSkies/KGS/CoVis Climate S/W) Środowiska Programowe Narzędzi Współpracy pozwalające członkom grup na wzajemną interakcję lub interakcję ze wspólnymi zasobami (SpeaEasy, Belvedere, Collaboratory Notebook) Uczący się Partnerzy połączenie komputerowych narzędzi i środowisk systematyzujących wyniki pracy uczniów (KIE, CLP E-LabBook, ConvinceMe!, BGuILE) Narzędzia obliczeniowe oprogramowanie dające się przystosować do poszczególnych celów. Miary, które można użyć do scharakteryzowania poszczególnych kategorii technologii edukacyjnych to: (a) stopień ogólności systemu, (b) stopień dostępnego usystematyzowania w środowisku i (c) charakter systemu (indywidualny czy zespołowy). Ważną sprawą dla tych technologii jest to, w jakim stopniu są one adaptowalne do potrzeb indywidualnych uczniów lub poszczególnych klas. Niektóre środowiska programowe śledzą postępy uczniów i odpowiednio reagują podczas monitorowanego doświadczenia (np. Belvedere, Geometry Tutor). Nad tym rodzajem reakcji zwrotnej skupiają się często badania tych systemów. Inne systemy oprogramowania są dostosowywane przez nauczyciela w taki sposób, że monitorowane doświadczenie może być dla uczniów zmodyfikowane tak, aby odpowiadało poszczególnym wymaganiom podstaw programowych klasy (np. KIE). To wnosi pewne implikacje dla zaadaptowania innowacji, szczególnie dla nastawionych na reformę nauczycieli, którzy pragną być mocno zaangażowani w proces opracowywania podstaw programowych. Dyskusja na ten temat będzie miała miejsce w następnej sekcji, dotyczącej procesu rozwoju nauczyciela. Jeszcze inny aspekt elastyczności systemu dotyczy stopnia, w jakim system pozwala na uczenie ścieżek wewnątrzprzedmiotowych lub integrację innych jednostek podstaw programowych. Wiele bezpośrednich instrukcji oraz symulacji nie można w ten sposób łatwo rozszerzyć z powodu ich ścisłego powiązania z dziedziną nauczania. Z drugiej strony, kategorie takie, jak znajomość komputera oraz narzędzia współpracy, są łatwiejsze do rozszerzenia. 3

4 D. Lekcje z eksperymentami Plan lekcji musi być tak opracowany i zrealizowany, aby zdołał zainteresować uczniów i utrzymać ich zainteresowanie. Z tego powodu komponenty interaktywne nabierają coraz większego znaczenia. Interakcja może zostać zrealizowana na różne sposoby w zależności od zdefiniowanego celu edukacyjnego [5]: Animacje w wybranych plikach. Wykorzystanie animacji może prowadzić do atrakcyjnych prezentacji i objaśnień wyniku ćwiczenia na żywo. Wybierając jeden z różnych zestawów parametrów wejściowych, uczeń znajduje rozwiązanie wpisane w statyczną tabelę. Najistotniejszy mankament takiego podejścia to skończona liczba oraz powtarzalna natura ćwiczeń zautomatyzowanych: w momencie, kiedy uczeń wypróbuje wszystkie możliwości, przestają one być już użyteczne. Co więcej, wprowadzenie animacji do każdego poszczególnego i zautomatyzowanego ćwiczenia jest nieporęczne i stosunkowo drogie. Symulacje. Wysoki poziom interakcji osiąga się, kiedy czynność edukacyjna wiąże się z symulacją eksperymentów laboratoryjnych [6], zarówno w przypadku eksperymentów bazujących na oprogramowaniu, jak również w przypadku eksperymentów wspomaganych przyrządami i narzędziami wirtualnymi. Poza znacznymi kosztami związanymi z opracowaniem symulatorów, podejście to może prowadzić do zbytniego uproszczenia eksperymentów rzeczywistych. Może to doprowadzić do sytuacji, w której uczniowie przeżyją spore trudności w zderzeniu ze złożonością świata realnego. Na lekcji bez symulacji oraz przyrządów i narzędzi wirtualnych (VI), uczeń ma do czynienia z lekcją i prawdziwym światem w dwóch oddzielnych momentach, a lekcja może tylko przedstawiać obraz prawdziwego świata. Natomiast zgodnie z modelem VI, uczeń ma do czynienia bezpośrednio z prawdziwym światem. Głównym celem lekcji staje się pokierowanie wykonaniem eksperymentu, danie bieżącej instrukcji i informacji na temat nauczanych przedmiotów/tematów i stymulowanie ucznia do udziału w nim. Ogólnie mówiąc, podejście VI może z powodzeniem udoskonalić efektywność oprogramowania szkoleniowego, jako, że prowadzi do ćwiczenia przyswajania czynności sugerowanych przez wirtualnego nauczyciela. Lekcja, która wykorzystuje WWW oraz technologie multimedialne działa jak nauczyciel wirtualny, oferując wysoki poziom pomocy poprzez: efektywne wykłady bazujące na dokumentach multimedialnych, zestaw czynności praktycznych, narzędzia do przeprowadzenia oceny, narzędzia do nauki zespołowej. Wykonanie eksperymentów wykorzystujących sieć internetową wymaga stworzenia interfejsu, który, w przypadku naukowych doświadczeń, składa się z symulacji multimedialnej dla komunikacji między poleceniami ucznia a systemem docelowym. W tym celu zostanie zaprezentowane swoiste oprogramowanie. Takie programy, jak Crocodile, Cabri czy Virtual Lab mają swój własny interfejs, gdzie można łatwo kreować symulacje. 4

5 Lekcja będzie się składać z pewnego objaśnienia koncepcji, będących przedmiotem nauczania oraz ćwiczeń z dużym stopniem interakcji proponujących wykorzystanie dołączonych symulacji lub eksperymentów. Lekcja musi mieć również część ewaluacyjną. Szablony podane jako przykłady zostały zainspirowane najpowszechniej stosowanymi formatami lekcji dostępnymi w sieci web [7] [8]. E. Zadania Uczestnicy proszeni są do odwiedzenia stron internetowych nawiązujących do planów lekcji przedstawionych poniżej. Następnie każdy uczestnik musi sobie wyobrazić ćwiczenie przewidziane do wykonania w rzeczywistym laboratorium związanym z przedmiotem, którego naucza. Proszę teraz spojrzeć na poniższe dwa modele lub szablony jako propozycje do lekcji. W celu ułatwienia skonstruowania lekcji proponujemy trzy różne wzory lub modele. Pierwszy z nich to dokument w formacie WORD projektowany z potrzebnymi sekcjami. Dwa następne to szablony w HTML przygotowane do edycji za pomocą Microsoft FrontPage lub podobnego edytora HTML. SZABLON WORD MICROSOFT Szablon w formacie WORD SZABLONY HTML Szablon jednostronicowy Szablon wielostronicowy Następnym krokiem jest wybór jednego z zaproponowanych modeli do zaplanowania lekcji. Należy przeanalizować różne części, które należy wykonać i przemyśleć, jakie czynności należy przygotować dla uczniów. Należy zacząć tworzyć pierwszy szkic lekcji. Ponieważ nauczyciel jeszcze nie stworzył symulacji, wystarczą ogólne zarysy dotyczące koncepcji, których nauczyciel chciałby uczyć na tej lekcji, ak również czynności, które nauczyciel wymyślił dla swoich studentów. Nauczyciel będzie dokładnie instruowany, jak używać programu wybranego do tworzenia symulacji lub eksperymentu, a następnie będzie miał czas, aby dokończyć lekcję. F. Źródła Oto kilka linków: 1. Materiały dotyczące planu lekcji wykorzystującej sieć internetową: a. b. c. d. 2. Polecenia: Prezentacja w sieci Pojawił się nowy typ strony edukacyjnej, który poprowadzi krok po kroku do stworzenia stron internetowych dotyczących programów bez potrzeby umiejętności autoryzacji w sieci czy autoryzacji oprogramowania w sieci web. 5

6 a. Pięć typów programów nauczania, które można stworzyć on-line w ciągu kilku minut: Hotlists, Multimedia Gallery, Scavenger Hunt, Sampler, Webquests b. Własne wędrówki po sieci. Darmowe przesyłanie za pomocą sieci. 3. Aplety w fizyce: a. b. c. d. e. 4. Aplety w chemii: a. b. c. 5. Aplety w biologii: a. b. c. d. 6. Aplety w matematyce: a. b. c. d. e. G. Bibliografia [1] Chiaverina, Chris and Vollmer, Michael.Learning physics from the experiments [2] Cheatham, T. A Web-based lab manual for CS 1: an experiment [3] Field Guide to Design Experiments in Education [4] Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. Journal of the Learning Sciences, 2(2), [5] Chirico, M. Giudici, F. Sappia A. and Scapolla A. M.. The Real Experiment execution approach to Networking courseware [6] Patton, J. B. Iavanetti, P. "The Making of Multimedia Power Systems Control and Simulation Labware", IEEE Trans. on Education, 1996, 39 3, [7] Working the Web for Education: Activity Formats 6

7 [8] Types of web lessons: 7