SSRMZ. System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SSRMZ. System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia"

Transkrypt

1 SSRMZ System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia Instrukcja dla operatora podmiotu sprawozdawczego Wersja 4.0

2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp Informacje podstawowe Budowa systemu Zastosowane ikony Wyszukiwanie i sortowanie Pierwsze kroki Rejestracja użytkownika Logowanie Przypomnienie hasła Zmiana danych Komunikaty Skrzynka Konfiguracja Szablony zarządzanie Szablony konfiguracja Wiadomości Wyślij Odebrane Wysłane Sprawozdania Sprawozdania jednostki Sprawozdania do uzupełnienia Sprawozdania oczekujące ma weryfikację Sprawozdania zwrócone do korekty Sprawozdania zaakceptowane Sprawozdania usunięte... 41

3 6. Spis rysunków... 41

4 Wstęp System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia służy do pełnej obsługi procesu tworzenia, zbierania oraz raportowania sprawozdań. Całość procesu jest realizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wraz z jednostkami właściwymi do spraw statystyki wskazanymi przez Wojewodę, odpowiednie Ministerstwa, Instytuty oraz jednostki podległe Ministerstwu Zdrowia na które został nałożony obowiązek sprawozdawczy. Wszystkie dane są gromadzone w jednym miejscu, przez co możliwe jest ich przeglądanie, monitorowanie oraz tworzenie na ich podstawie różnego rodzaju raportów.

5 1. Informacje podstawowe 1.1. Budowa systemu Do działania systemu konieczna jest przeglądarka internetowa z włączoną obsługą javascript. Preferowaną przeglądarką jest Mozilla Firefox wersja 16. W systemie możemy wyróżnić cztery podstawowe obszary (Rysunek 1): Baner (a) w którym znajduje się logo systemu oraz informacja o zalogowanym użytkowniku; Menu górne (b) umożliwiające przechodzenie między poszczególnymi modułami systemu oraz wylogowanie z systemu. Ilość pozycji w menu górnym uzależniona jest od uprawnień użytkownika. Obszar roboczy (c) w którym w zależności od miejsca w jakim znajduje się użytkownik możemy zobaczyć: o pasek informujący użytkownika w którym aktualnie miejscu systemu się znajduje (1), o tytuł strony (2), o menu boczne (3) o ile występuje w danym module, o wyszukiwanie zaawansowane (4), o informacja o ilości znalezionych i wyświetlonych wyników (5), o nagłówki kolumn (6), po ich kliknięciu możliwe jest sortowanie wyświetlonych wyników według określonej kolumny, o wyszukiwanie proste (7) umożliwiające w szybki sposób odszukać interesującą nas pozycję, o przechodzenie między stronami (8): przejście na pierwszą stronę, ostatnią stronę, o jedną stronę do przodu, o jedną stronę do tyłu lub na konkretny numer strony poprzez kliknięcie na niego; Stopka (d), w której z prawej strony znajduje się przycisk do góry przenoszący użytkownika do góry strony.

6 Rysunek 1. Budowa systemu Zastosowane ikony W systemie zostały zastosowane następujące ikony: Symbol ikony Skrócony opis ikony Wyczyść filtry Exportuj do pliku Excela Exportuj do pliku PDF Exportuj do pliku XML Pierwsza strona Pełny opis ikony Przycisk czyszczący filtry w wyszukiwaniu prostym Exportowanie wyników wyświetlonych w tabeli do pliku Excela Exportowanie wyników wyświetlonych w tabeli do pliku PDF Exportowanie wyników wyświetlonych w tabeli do pliku XML Przejście na pierwszą stronę

7 Ostatnia strona Przejście na ostatnią stronę Następna strona Poprzednia strona Pole typu lista rozwijana Przejście o jedną stronę do przodu Przejście o jedną stronę do tyłu Rozwinięcie listy rozwijanej / Pole typu checkbox Zaznaczenie danej pozycji jako aktywna ( ) lub nieaktywna ( ) Pole typu radio button Pole wymagane Podgląd Aktywuj Odrzuć Aktualizuj Usuń Przypisani użytkownicy Obowiązek sprawozdawczy Przypisz sprawozdania Oznacz przeczytany / Oznacz nieprzeczytany Aktywny Dezaktywowany Zmień kolejność Zaznaczenie jako aktywna/wybrana jednej pozycji z wielu dostępnych Oznaczenie danego pola jako wymagane Podgląd szczegółowy danej pozycji Aktywowanie danej pozycji / konta użytkownika Odrzucenie danej pozycji / formularza rejestracyjnego Edycja danej pozycji Usunięcie danej pozycji Wyświetlenie listy użytkowników przypisanych do danej jednostki Wyświetlenie rodzaju obowiązku sprawozdawczego (ręczny / automatyczny) wraz z listą przypisanych rodzajów sprawozdań jakie posiada dana jednostka w obowiązku sprawozdawczym Zmiana obowiązku sprawozdawczego na ręczny oraz przejście do ręcznego przypisywania sprawozdań jakie dana jednostka będzie posiadała w swoim obowiązku sprawozdawczym Dodanie nowej pozycji Oznaczenie wiadomości jako przeczytana / nieprzeczytana Informacja o aktywności danej pozycji z możliwością jej dezaktywowania Informacja o nieaktywności dane pozycji z możliwością jej aktywacji Możliwość ręcznej zmiany kolejności pozycji. W tym celu należy chwycić za ikonę i przesunąć ją w miejsce gdzie ma

8 być umieszczona przesuwana pozycja. Zmień status Pobierz schemat Eksport do Excela Eksport do pliku HTML Eksport do PDF Historia Wypełnij sprawozdanie Uzupełnij zbiorczo Zmiana statusu sprawozdania oraz ustawienie dat do kiedy sprawozdanie ma być udostępnione oraz do kiedy możliwa jest jego weryfikacja Pobranie schematu formularza w postaci paczki.zip zawierającej pliki wymagane do zamieszczenia formularza na platformie epuap: wyroznik.xml plik zawierający dane podstawowe dotyczące formularza, schemat.xsd schemat dokumentu XML, styl.xsl plik opisujący sposób prezentacji przekształceń dokumentów zapisanych w formacie XML, blank_import_schema.xml przykładowy pusty formularz w postaci pliku XML zgodnego ze schematem schemat.xsd Eksport sprawozdania do Excela Eksport sprawozdania do formatu pliku HTML Eksport sprawozdania do formatu pliku PDF Podgląd historii zmian dokonywanych na sprawozdaniu Przejście do trybu wypełniania sprawozdania Przejście do trybu zbiorczego wypełniania sprawozdania Importuj sprawozdanie z Zaimportowanie sprawozdania z pliku XML oraz przejście do pliku XML trybu wypełniania sprawozdania Importuj sprawozdanie z Zaimportowanie sprawozdania zbiorczego z pliku XML oraz pliku XML zbiorczo przejście do trybu wypełniania sprawozdania zbiorczo Pobierz raport Pobranie zamówionego raportu kompletności, sumacyjnego lub zbiorczego Wygeneruj ponownie Ponowne wygenerowanie raportu kompletności, sumacyjnego lub zbiorczego Strona startowa Przejście na stronę startową systemu Wyloguj Wylogowanie z systemu

9 1.3. Wyszukiwanie i sortowanie W systemie zastosowano dwa rodzaje wyszukiwarek: wyszukiwanie proste oraz wyszukiwanie zaawansowane (Rysunek 2). Wyszukiwanie proste jest umieszczone w każdej tabeli i służy do szybkiego wyszukania informacji za pomocą najczęściej wykorzystywanych pól. Możliwe jest wyszukanie pozycji przez określenie wartości dla jednego lub kilku pól. Po określeni każdego pola w filtrze prostym następuje wyszukanie wyników. W celu wyczyszczenia filtru prostego oraz wyświetlenia wszystkich pozycji należy wybrać ikonkę. Rysunek 2. Budowa tabel. Natomiast wyszukiwanie zaawansowane zostało umieszczone w miejscach, gdzie ze względu na złożoność informacji wymagane jest wyszukiwanie ze względu na dużą ilość szczegółowych danych. W celu uruchomienia wyszukiwania zaawansowanego konieczne jest wybranie przycisku [Wyszukiwanie zaawansowane], które umożliwi wyświetlenie zaawansowanego filtru (): Rysunek 3. Wyszukiwanie zaawansowane.

10 W wyszukiwaniu zaawansowanym dla każdego pola możemy wpisać szukaną wartość oraz określić kryterium wyszukiwania: zawiera, równe (=), różne (<>), mniejsze (<), mniejsze równe (<=), większe (>), większe równe (>=). Dla pól typu data w wyszukiwaniu zaawansowanym możliwe jest określenie zakresu od-do. Po ustawieniu interesujących nas kryteriów wyszukiwania należy wybrać przycisk [Szukaj] w celu zobaczenia wyników. Przycisk [Wyczyść] czyści cały filtr i wyświetla wszystkie pozycje danej listy.

11 2. Pierwsze kroki 2.1. Rejestracja użytkownika Aby praca w systemie SSRMZ była możliwa konieczne jest posiadanie w nim indywidualnego konta użytkownika. W celu utworzenia konta konieczne jest przejście przez proces rejestracji, który uruchamiamy przez wybranie linku [Zarejestruj] znajdującego się na stronie logowania do systemu SSRMZ. Rysunek 4. Strona logowania do systemu SSRMZ. Po uruchomieniu procesu rejestracji pojawi się formularz rejestracyjny (Rysunek 5) w którym w pierwszej kolejności należy uzupełnić dane użytkownika takie jak: Login unikatowy identyfikator za pomocą którego użytkownik będzie się logował do systemu oraz będzie w nim rozpoznawany, Hasło hasło za pomocą którego użytkownik będzie logował się do systemu, Powtórz hasło powtórzenie hasła w celu wyeliminowania pomyłki, Imię imię użytkownika, Nazwisko nazwisko użytkownika, adres użytkownika, Telefon telefon użytkownika. Wszystkie powyższe pola są wymagane i konieczne jest ich uzupełnienie. UWAGA! Ważne jest prawidłowe podanie adresu użytkownika, gdyż na ten adres będą kierowane wszystkie powiadomienia.

12 Rysunek 5. Rejestracja w systemie SSRMZ. Po prawidłowym wypełnieniu danych z części DANE PODSTAWOWE konieczne jest odpowiednie uzupełnienie części DANE JEDNOSTKI. W zależności od tego z jakiego typu jednostki rejestrujemy się wybieramy odpowiednio: 1. Podmiot 2. Praktyka lekarska 3. Praktyka pielęgniarki/położnej 4. Jednostka administracji rządowej i samorządowej 5. Uniwersytet Medyczny, lub szkoła wyższa medyczna 6. Okręgowa Izba 7. Izba Diagnostów Laboratoryjnych 8. NFZ 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Użytkownicy wypełniający sprawozdania z podmiotów i przedsiębiorstw powinni wybrać typ jednostki PODMIOT, pozostali użytkownicy powinni wybrać jeden z pozostałych typów jednostek. Po wybraniu typu pojawią się odpowiednie pola do uzupełnienia. W pierwszej kolejności należy

13 wypełnić pole/a REGON i/lub Numer księgi rejestrowej (o ile się pojawi obok pola REGON, gdyż występuje ono tylko przy niektórych typach jednostek). Wypełnienie pola REGON i/lub Numer księgi rejestrowej umożliwia wyszukanie jednostki w systemie. Jeżeli jakieś pozycje zostaną wyszukane wówczas pojawi się kolejny wiersz z polem Jednostka zawierającym listę wyszukanych jednostek. Rysunek 6. Rejestracja - przykład wyszukania jednostki. Jeżeli w wynikach jest nasza jednostka wówczas należy ją wybrać wszystkie pola zostaną uzupełnione automatycznie zgodnie z danymi jednostki jakie znajdują się w systemie SSRMZ (Rysunek 7).

14 Rysunek 7. Rejestracja - przykład danych jednostki uzupełnionych automatycznie. UWAGA! Nie można zmienić wartości pól zaciągniętych automatycznie z systemu SSRMZ. Jeżeli jakiekolwiek pola nie są uzupełnione lub ich wartości są nieprawidłowe należy zgłosić to administratorowi systemu. Natomiast jeżeli pole Jednostka nie pojawiło się lub nie zawiera na swojej liście naszej jednostki wówczas nic nie wybieramy i uzupełniamy po kolei wszystkie pola znajdujące się w części DANE JEDNOSTKI, zwracając przede wszystkim uwagę na pola wymagane oznaczone. Pod częścią DANE JEDNOSTKI możemy zaznaczyć checkboxa Czy użytkownik posiada upoważnienie do sprawozdania finansowego MZ-03?, ale robimy to tylko i wyłącznie wówczas gdy użytkownik posiada upoważnienie od kierownika jednostki do uzupełniania tego rodzaju sprawozdania. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy w ostatnim polu wpisać kod z wyświetlonego obrazka i wybrać przycisk [Zarejestruj]. UWAGA! W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów system nie przepuści nas dalej. Wszystkie błędy zostaną wyświetlona na górze formularza rejestracyjnego. Aby dokończyć proces rejestracji należy je poprawić i ponownie wybrać [Zarejestruj].

15 Rysunek 8. Przykład wypełnionego formularza rejestracyjnego zawierającego jedno błędne pole.

16 Po pomyślnym wysłaniu formularza rejestracyjnego wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat (Rysunek 9) oraz zostanie wysłana informacja na mail użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym: Rysunek 9. Komunikat o pomyślnym wysłaniu formularza rejestracyjnego. W celu dokończenia procesu rejestracji konieczne jest pobranie dostępnego pod odnośnikiem Wniosek rejestracyjny w formacie PDF wypełnionego formularza rejestracyjnego, wydrukowanie, podpisanie, opieczętowanie oraz przesłanie na adres znajdujący się w lewym górnym rogu dokumentu. Wszystkie formularze rejestracyjne w których będzie zaznaczona opcja muszą być przesłane do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Natomiast formularze rejestracyjne w których nie została zaznaczona ta opcja muszą zostać wysłane do odpowiedniej jednostki nadzorującej (do Jednostki właściwej do spraw statystyki wskazanej przez Wojewodę lub do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). UWAGA! Konto zostanie aktywowane dopiero w momencie kiedy odpowiednia jednostka otrzyma oryginał formularza rejestracyjnego i pozytywnie zweryfikuje znajdujące się w nim informacje. W momencie aktywowania bądź odrzucenia konta odpowiednia informacja zostanie wysłana na mail użytkownika, który był podany w formularzu rejestracyjnym.

17 W przypadku nie pobrania formularza rejestracyjnego w postaci pliku PDF możliwe jest jego ponowne pobranie. W tym celu należy w oknie logowania do systemu wpisać login i hasło jakie były podane w formularzu rejestracyjnym. Dopóki konto nie zostanie aktywowane będzie istniała możliwość pobrania naszego formularza rejestracyjnego (Rysunek 10): Rysunek 10. Ponowne pobranie formularza rejestracyjnego w postaci pliku PDF Logowanie Praca w systemie SSRMZ jest możliwa jedynie w momencie kiedy posiadamy w nim aktywne konto. Aby wejść do systemu w oknie logowania należy wpisać prawidłowy login i hasło (Rysunek 11) :

18 Rysunek 11. Okno logowania. Po akceptacji przez wybranie systemu (Rysunek 12): lub przycisku ENTER zostaniemy przeniesieni na stronę startową Rysunek 12. Strona startowa systemu. UWAGA! Przed pojawienie się strony startowej przy pierwszym logowaniu mogą pojawić się pytania dotyczące jednostki do której przypisany jest użytkownik. Konieczne jest zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi z celu uzupełnienia informacji o jednostce. Po przejściu przez pytania pojawi się strona startowa systemu SSRMZ

19 Na stronie startowej systemu SSRMZ znajdują się odwołania do najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych pozycji: Ilość nowych komunikatów, Ilość nowych wiadomości, Ilość sprawozdań: do uzupełnienia, oczekujących na weryfikację, zwróconych do korekty, zaakceptowanych, Ilość sprawozdań nad jakimi sprawujemy nadzór: do uzupełnienia, oczekujących na weryfikację, zwróconych do korekty, zaakceptowanych, Ilość kont nowych użytkowników oczekujących na aktywację, Odnośniki do raportów: kompletności, sumacyjnego i zbiorczego. UWAGA! Ilość i rodzaj pozycji znajdujących się na stronie startowej systemu SSRMZ uzależniona jest od uprawnień jakie posiada zalogowany użytkownik Przypomnienie hasła W celu przypomnienia hasła na stronie logowani konieczne jest wybranie Przypomnij hasło. Po jego wybraniu pojawi się formularz (Rysunek 13), w którym musimy podać login oraz naszego użytkownika.

20 Rysunek 13. Przypomnienie hasła. Po wybraniu przycisku Przypomnij hasło na adres użytkownika zostanie skierowane wygenerowane nowe hasło. UWAGA! Po pierwszym zalogowaniu na nowe wygenerowane hasło konieczna jest zmiana hasła (2.4 Zmiana danych) Zmiana danych Każdy użytkownik systemu może dokonać zmiany swoich danych. W tym celu po zalogowaniu do systemu należy kliknąć w prawym górnym rogu na login. Wówczas rozwinie się lista z której możemy wybrać Edytuj dane, Wyloguj lub zobaczyć datę ostatniego logowania (Rysunek 14).

21 Rysunek 14. Opcje dostępne po naciśnięciu na login użytkownika. Po wybraniu Edytuj dane pojawi się formularz z możliwością zmiany danych użytkownika takich jak hasło, imię, nazwisko, adres , telefon (Rysunek 15). Rysunek 15. Edycja danych użytkownika. Po zmianie wybranych pól należy wybrać przycisk Zapisz w celu zapamiętania zmian.

22 3. Komunikaty Moduł komunikatów służy do zarządzania komunikatami systemowymi. Administrator może w nim edytować treści komunikatów oraz zmieniać ich konfigurację. Natomiast użytkownik może ustawić indywidualną konfigurację komunikatów oraz dokonywać odczytu otrzymanych komunikatów systemowych Skrzynka W celu odebrania komunikatów systemowych należy wybrać w menu Komunikaty, a następnie Skrzynka. Wówczas pojawi się lista z komunikatami jakie otrzymaliśmy (Rysunek 16). Rysunek 16. Skrzynka odbiorcza komunikatów systemowych. Wszystkie nieprzeczytane komunikaty zaznaczone są pogrubioną czcionką. Opcja Oznacz wszystkie jako przeczytane służy do automatycznego zaznaczenia wszystkich komunikatów jako przeczytane. W tabeli mamy kolejno następujące informacje: Nadawca nadawca komunikatu, Jednostka nadawcy jednostka w jakiej jest zarejestrowany nadawca komunikatu, Tytuł tytuł komunikatu, Przeczytano informacja czy komunikat został już przeczytany ( -przeczytany, - nieprzeczytany), Wysłano data wysłania komunikatu, - opcje, które można wykonać na komunikacie: - podgląd, - oznaczenie jako nieprzeczytany, - usunięcie

23 3.2. Konfiguracja Każdy użytkownik systemu SSRMZ posiada możliwość ustawienia indywidualnej konfiguracji komunikatów systemowych. W tym celu musi w menu górnym wybrać Komunikaty a następnie Konfiguracja. Kolejnym krokiem jest wybranie z listy komunikatu systemowego dla którego chcemy ustawić indywidualną konfigurację (Rysunek 17). Rysunek 17. Konfiguracja indywidualna dla komunikatu "Potwierdzenie przesłania sprawozdania". Jeżeli chcemy, aby komunikat w ogóle do nas trafiał wówczas należy zaznaczyć opcję Aktywny?. Jeżeli chcemy, aby komunikat dodatkowo był wysyłany na adres wówczas konieczne jest zaznaczenie opcji Wyślij kopię na adres . W celu zapisania zmian należy wybrać przycisk Zapisz. W analogiczny sposób możemy skonfigurować każdy komunikat dostępny na liście. UWAGA! Jeżeli użytkownik nie ustawi indywidualnej konfiguracji dla komunikatu wówczas jest ona pobierana z konfiguracji domyślnej zdefiniowanej przez administratora Szablony zarządzanie W panelu administracyjnym w części SZABLONY znajduje się zarządzanie komunikatami systemowymi. Po wejściu z menu Komunikaty, następnie w części SZABLONY wybranie Zarządzaj zostanie wyświetlona lista komunikatów systemowych (Rysunek 18).

24 Rysunek 18. Lista komunikatów systemowych. W kolejnych kolumnach listy komunikatów systemowych znajdują się pola: Nazwa nazwa komunikatu systemowego, Tytuł komunikatu tytuł komunikatu systemowego, Czy wysyłać komunikat systemowy? opcja informująca czy komunikat jest wysyłany w systemie SSRMZ, Czy wysłać również do adresatów? opcja informująca czy komunikat jest wysyłany na adres , Czy wysłać do jednostek adresatów? opcja informująca czy komunikat będzie wysyłany na adres jednostki, Aktywny? opcja informująca czy dany komunikat jest włączony w systemie. Jeżeli opcja jest wyłączona wówczas komunikat nie jest włączony i nie jest wysyłany w żaden z powyższych sposobów, - w ostatniej kolumnie znajdują się opcje - podglądu oraz - aktualizacji komunikatu. Po wybraniu podglądu możemy zobaczyć konfigurację oraz treść komunikatu systemowego, natomiast po wybraniu aktualizacji możemy dokonać zmiany treści komunikatu oraz jego konfiguracji.

25 W momencie wybrania aktualizacji komunikatu 19. pojawia się formularz przedstawiony na Rysunek Rysunek 19. Aktualizacja komunikatu systemowego. W powyższym formularzu możemy zmienić następujące dane: Tytuł komunikatu, Ile dni komunikat jest ważny parametr określający po ilu dniach komunikat będzie automatycznie usuwany. Jeżeli chcemy, aby komunikat nie był usuwany wówczas wstawiamy wartość 0, Treść komunikatu wstawiamy ją w edytorze tekstowym, w którym możemy ustawić style oraz formatowanie komunikatu. W treści komunikatu możemy wykorzystać zmienne wymienione w polu Lista zmiennych, które można wykorzystać w treści, wówczas przy wysyłaniu komunikatu zostaną pod nie podstawione odpowiednie dane. Opcje dotyczące sposobu wysyłania komunikatu: o Czy wysłać komunikat systemowy? jeżeli opcja jest zaznaczona komunikat jest wysyłany w systemie SSRMZ,

26 o o o Czy wysłać również do adresatów? jeżeli opcja jest zaznaczona komunikat jest wysyłany na adres adresata, Czy wysłać do jednostek adresatów? jeżeli opcja jest zaznaczona komunikat jest wysyłany na adres jednostki w której jest zarejestrowany adresat, Aktywny? jeżeli opcja jest zaznaczona komunikat jest wysyłany zgodnie z konfiguracją, natomiast jeżeli jest wyłączona komunikat w żaden sposób nie jest wysyłany niezależnie od innych ustawień sposobu wysyłania. Aby zapamiętać ustawioną konfigurację komunikatu należy wybrać przycisk Zapisz. Nie ma możliwości zmiany pól Nazwa oraz Lista zmiennych, które można wykorzystać w treści Szablony konfiguracja W menu Komunikaty, a następnie w Konfiguracja znajdującego się w części SZABLONY jest możliwość ustawienia konta użytkownika z jakiego będą wysyłane komunikaty systemowe. Aby tego dokonać należy z listy rozwijanej wybrać odpowiedniego użytkownika oraz przycisk Zapisz (Rysunek 20). Rysunek 20. Konfiguracja użytkownika wysyłającego komunikaty systemowe.

27 4. Wiadomości Moduł wiadomości przeznaczony jest do indywidualnego wysyłania i odbierania wiadomości. Wiadomości wysyłane są w systemie SSRMZ, ale mogą być również skierowane na adresy użytkowników oraz jednostek. Wszyscy użytkownicy mają możliwość wysłania wiadomości (4.1 Wyślij) oraz przeglądania skrzynki (4.2 Odebrane) odbiorczej oraz nadawczej (4.3 Wysłane) Wyślij Możliwość wysłania wiadomości mają wszyscy użytkownicy systemu SSRMZ. W tym celu należy z menu górnego wybrać Wiadomości a następnie pozycję Wyślij. Pojawi się poniższy formularz wysyłania wiadomości (Rysunek 21): Rysunek 21. Formularz wysyłania wiadomości. Jako odbiorców możemy wybrać użytkowników (pole Odbiorcy (użytkownicy)) i/lub jednostki (pole Odbiorcy (jednostki)). W momencie wpisywania odbiorców pojawi się lista podpowiedzi, z której możemy wybrać odbiorcę do którego chcemy wysłać wiadomość. Możliwe jest wybranie wielu adresatów zarówno wśród użytkowników jak i jednostek. Wybrane pozycje będą pojawiać się odpowiednio pod polami Odbiorcy (użytkownicy) i/lub Odbiorcy (jednostki). Kolejnymi polami do uzupełnienia są: Tytuł wiadomości,

28 Ważne do określenie po jakim dniu wiadomość będzie automatycznie usuwana. Jeżeli nie chcemy aby wiadomość była automatycznie usuwana pole to należy pozostawić puste, Treść wiadomości, Wyślij do wszystkich użytkowników systemu SSRMZ opcja dostępna jedynie dla administratora CSIOZ umożliwiająca przesłanie wiadomości do wszystkich użytkowników systemu SSRMZ, Wyślij również na adresy użytkowników po zaznaczeniu tej opcji wiadomość będzie dodatkowo wysyłane na adresy użytkowników wpisanych jako Odbiorcy (użytkownicy), Wyślij również na adresy jednostek (opcja dostępna tylko jeżeli odbiorcami są jednostki) po zaznaczeniu tej opcji wiadomość będzie dodatkowo wysyłane na adresy e- mail jednostek wpisanych jako Odbiorcy (jednostki), Aby wysłać wiadomość należy wybrać przycisk Wyślij. Przycisk Anuluj służy do zrezygnowania z wysyłania, po czym jesteśmy przenoszeni do listy Odebranych wiadomości Odebrane Skrzynka odbiorcza wiadomości znajduje się w Wiadomości -> Odebrane (Rysunek 22). Rysunek 22. Lista odebranych wiadomości. W kolejnych kolumnach mamy: Nadawca nadawca wiadomości, Jednostka nadawcy jednostka w jakiej jest zarejestrowany nadawca wiadomości, Tytuł tytuł wiadomości, Przeczytano informacja czy wiadomość została już przeczytana ( -przeczytana, - nieprzeczytana), Wysłano data wysłania wiadomości,

29 - opcje, które można wykonać na wiadomości: - podgląd, - oznaczenie jako nieprzeczytana, - usunięcie. Po wejściu w opcję podglądu mamy możliwość skierowania odpowiedzi na wiadomość. Odpowiedź może być skierowana z zachowanie historii lub nie. W momencie kierowania odpowiedzi bez zachowania historii tworzony jest nowy wątek Wysłane Po wejściu w menu Wiadomości, następnie w zakładkę Wysłane pojawi się lista wysłanych wiadomości (Rysunek 23): Rysunek 23. Lista wysłanych wiadomości. W tabeli mamy kolejno następujące informacje: Odbiorca imię, nazwisko oraz login odbiorcy, Jednostka odbiorcy nazwa jednostki odbiorcy, Tytuł, Odczytano data pierwszego odczytania wiadomości przez odbiorcę, Wysłano data wysłania wiadomości, - opcja umożliwiająca podgląd wiadomości.

30 5. Sprawozdania UWAGA! W przypadku prowadzenia działalności w różnych województwach nie należy wypełniać sprawozdań MZ-88 i MZ-89 z poziomu podmiotu. Użytkownik z takiej jednostki powinien zwrócić się do administratora Systemu o dopisanie sprawozdań MZ-88 i MZ-89 do przedsiębiorstw. Moduł sprawozdania służy do zarządzania sprawozdaniami. W zależności od uprawnień jest podzielony na podmoduły: MOJE, NADZÓR, W każdym z podmodułów wyróżniamy podział na Do uzupełnienia / Oczekujące na uzupełnienie, Oczekujące na weryfikację, Zwrócone do korekty, Zaakceptowane. Rysunek 24. Menu Sprawozdania. Liczba, znajdująca się przy każdej pozycji oznacza ilość sprawozdań jaka jest w danej zakładce. Podział taki zapewnia większą czytelność oraz pozwala użytkownikowi w łatwy sposób odnaleźć interesujące go sprawozdania.

31 5.1. Sprawozdania jednostki W części tej znajdują się sprawozdania, jakie dotyczą jednostki do której przypisany jest użytkownik. Aby dostać się do tej części należy w menu górnym wybrać Sprawozdania a następnie jedną z zakładek znajdujących się w obszarze MOJE. Wyróżniamy tutaj: Do uzupełnienia sprawozdania, jakie jednostka musi uzupełnić, a które to nie zostały jeszcze wypełnione; Oczekujące na weryfikację sprawozdania, jakie jednostka uzupełniła i przesłała do weryfikacji, a które to nie zostały jeszcze zweryfikowane; Zwrócone do korekty sprawozdania, jakie jednostka wypełniła, przesłała do weryfikacji, a które to w procesie weryfikacji zostały do niej zwrócone w celu dokonania korekty; Zaakceptowane sprawozdania, jakie jednostka wypełniła, przesłała do weryfikacji i które w procesie weryfikacji zostały zaakceptowane Sprawozdania do uzupełnienia Po wejściu do Sprawozdania, następnie w części MOJE do zakładki Do uzupełnienia zostanie wyświetlona lista sprawozdań jakie musimy uzupełnić. Rysunek 25. Lista sprawozdań oczekujących na uzupełnienie. Każda pozycja jest określona przez następujące dane: Typ rodzaj sprawozdania, Rok rok w którym obowiązuje to sprawozdanie, Aktywne do data do kiedy sprawozdanie jest udostępnione do wypełnienia (po tym okresie możliwość wypełnienia sprawozdania jest blokowana), Regon numer REGON jednostki do której przypisane jest sprawozdanie, Typ jednostki typ jednostki do której przypisane jest sprawozdanie, Nazwa jednostki nazwa jednostki do której przypisane jest sprawozdanie, Kod jednostki kod jednostki organizacyjnej (pole uzupełnione tylko w przypadku gdy sprawozdanie jest wypełnianie indywidualnie dla każdej jednostki organizacyjnej), Województwo województwo dla którego jednostka wypełniła sprawozdanie ze swojej działalności, Status status sprawozdania informujący na jakim etapie jest sprawozdanie. Wyróżniamy następujące statusy: Nowy sprawozdanie, którym jednostka jeszcze się nie zajęła,

32 Zapisany bez walidacji sprawozdanie, które jednostka wypełniania i zapisała roboczo w celu późniejszego uzupełnienia, Wysłany do weryfikacji sprawozdanie, które zostało uzupełnione i wysłany do jednostki nadzorującej w celu akceptacji, Zwrócony do poprawki sprawozdanie, które zostało uzupełnione i wysłane do weryfikacji przez jednostkę, a które w procesie weryfikacji zostało odrzucone przez jednostkę nadzorującą i zwrócone do jednostki w celu dokonania poprawek, Zaakceptowany sprawozdanie, które zostało uzupełnione i wysłane do weryfikacji przez jednostkę, a które w procesie weryfikacji zostało zaakceptowane przez jednostkę nadzorującą. Eksport możliwość eksportu sprawozdania do formatu Excel, HTML lub PDF; - aktywowanie sprawozdania. Opcja dostępna jedynie w momencie kiedy nie została jeszcze podjęta decyzja dotycząca sposobu wypełniania sprawozdania (czy zbiorczo za całą działalność, czy zbiorczo z podziałem na województwa, czy indywidualnie dla każdej jednostki organizacyjnej); - możliwość - podglądu historii sprawozdania, - uzupełnienia sprawozdania, - zaimportowania wypełnionego sprawozdania z pliku XML. Dla jednostek, które mają pod sobą jednostki podrzędne w momencie kiedy ze sprawozdaniem nic jeszcze nie było robione mają dostępną jedynie opcję aktywowania formularza. Po jej wybraniu użytkownik zostanie poproszony o podjęcie decyzji w jaki sposób będzie uzupełniał sprawozdanie (Rysunek 26): Uzupełnij zbiorczo za całą działalność na koncie użytkownika będzie widniało jedno sprawozdanie danego typu, które użytkownik będzie wypełniał dla całej swojej działalności, Uzupełnij zbiorczo z rozbiciem na województwa sprawozdania zostanie powielone na tyle egzemplarzy danego rodzaju w ilu różnych województwach jednostka prowadzi działalność. Do każdego egzemplarza sprawozdania zostanie przypisane oddzielne województwo. Uzupełnij indywidualnie za każdą jednostkę organizacyjną sprawozdanie zostanie powielone na tyle egzemplarzy danego rodzaju ile jednostka posiada podległych pod siebie jednostek organizacyjnych. Do każdego egzemplarza sprawozdania zostanie przypisany oddzielny kod kolejnej jednostki organizacyjnej.

33 Rysunek 26. Wybór sposobu uzupełniania sprawozdania. Po aktywowaniu sprawozdania przy każdym jego egzemplarzu pojawią się następujące opcje: Eksport możliwość eksportu sprawozdania do formatu Excel, HTML lub PDF; - możliwość - podglądu historii sprawozdania, - uzupełnienia sprawozdania, - zaimportowania wypełnionego sprawozdania z pliku XML; - możliwość usunięcia sprawozdania; - możliwość przeczytania Instrukcji sposobu wypełniania sprawozdania. W przypadku wybrania opcji podglądu historii sprawozdania na ekranie pojawi się lista zmian jakie zachodziły na danym sprawozdaniu (Rysunek 27). Rysunek 27. Historia sprawozdania. Każda operacja wykonana na sprawozdaniu jest zarejestrowana w historii i określona przez następujące pola: Aktywne do data do kiedy aktywne jest sprawozdanie, Status - status sprawozdania, Imię i nazwisko (login) / Nazwa Imię, nazwisko i login użytkownika wykonującego operację na sprawozdaniu. W przypadku jeżeli jest to pracownik jednostki nadzorującej zamiast tych danych znajduje się informacja o nazwie jednostki, Data data wykonania operacji na sprawozdaniu, - podgląd sprawozdania,

34 - podgląd powodu zwrócenia sprawozdania do poprawki (występuje tylko w przypadku operacji zwrócony do poprawki). Jeżeli użytkownik chce uzupełnić sprawozdanie musi przy danym egzemplarzu wybrać. Pojawi się wówczas formularz do uzupełnienia. Po wypełnieniu sprawozdania użytkownik ma możliwość: Wyślij wysłania sprawozdania do weryfikacji i akceptacji przez jednostkę nadzorującą, Weryfikuj bez wysyłania sprawdzenia poprawności wypełnionego sprawozdania, Zapisz do uzupełnienia na później zapisania częściowo wypełnionego sprawozdania w celu późniejszego uzupełnienia i wysłania. W celu wykonania odpowiedniej operacji na sprawozdaniu należy wybrać odpowiedni przycisk znajdujący się pod sprawozdaniem (Rysunek 28). Rysunek 28. Uzupełnianie sprawozdania. Po wypełnieniu sprawozdania konieczne jest jego wysłanie. Po wybraniu opcji Wyślij sprawozdanie jest wysyłane do weryfikacji, a tym samym jest przenoszone do zakładki Oczekujące na weryfikację.

35 UWAGA! Sprawozdanie można wysłać do weryfikacji tylko w momencie kiedy jest w pełni uzupełnione oraz nie narusza reguł twardych nałożonych na pola. W przypadku wystąpienia niespełniania reguł miękkich system poinformuje użytkownika o tym oraz poprosi o podjęcie decyzji, czy użytkownik chce wysłać sprawozdanie mimo ich naruszenia. Możliwe jest zweryfikowanie poprawności wypełnienia sprawozdania zanim użytkownik się zdecyduje je wysłać. W tym celu konieczne jest wybranie przycisku Weryfikuj bez wysyłania. Po wybraniu tej opcji na górze sprawozdania zostanie wyświetlony wynik jego weryfikacji wraz z ewentualnymi błędami w przypadku gdy weryfikacja ma wynik negatywny (Rysunek 29). UWAGA! W przypadku wystąpienia błędów lub naruszenia twardych lub miękkich reguł system poinformuje nas o tym wyświetlając odpowiednie informacje na samej górze sprawozdania oraz zaznaczając na czerwono pola, których dotyczą błędy. Dodatkowo, przy każdym komunikacie znajdującym się w górnej części sprawozdania znajduje się strzałka po naciśnięciu na którą system zaznacza komunikat na niebiesko oraz przenosi użytkownika do pierwszego pola, którego błąd dotyczy. Wszystkie pola dotyczące danego błędu są wyróżnione przez niebieskie obramowanie oraz żółte tło. Jeżeli błąd dotyczy reguły wówczas po najechaniu na błędne pola zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat błędu. Jeżeli błąd nie dotyczy reguły, a jedynie pojedynczego pola wówczas komunikat błędu zostanie ponownie wyświetlony na początku sekcji w której występuje błędne pole.

36 Rysunek 29. Weryfikacja sprawozdania.

37 Opcja Zapisz do uzupełnienia na później służy do zapisania wersji roboczej sprawozdania. Jest ona przydatna szczególnie w momencie, gdy użytkownik częściowo wypełnił sprawozdania i jest zmuszony ten proces przerwać. Wówczas korzystając z tej opcji zapisywane są wszystkie wypełnione dane. W procesie tym sprawozdanie nie jest weryfikowane co umożliwia zapisanie sprawozdania również z błędami lub niewypełnionymi wszystkimi polami. UWAGA! W przypadku wybrania opcji Zapisz do uzupełnienia na później konieczne jest ponowne otworzenie sprawozdania do uzupełnienia, wypełnienie brakujących danych oraz przejście przez proces weryfikacji i wysłania sprawozdania. Jeżeli użytkownik wybierze opcję zaimportowania wypełnionego sprawozdania z pliku XML, wówczas pojawi się ekran z prośbą o wskazanie pliku XML jaki ma zostać zaimportowany (Rysunek 30). Rysunek 30. Import sprawozdania z pliku XML. Po wskazaniu pliku i wybraniu Importuj w przypadku gdy plik jest nieprawidłowy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (Rysunek 31). Rysunek 31. Komunikat błędu importu nieprawidłowego pliku XML. Jeżeli importowany plik XML jest poprawny wówczas użytkownik po wybraniu Importuj zostanie przeniesiony do ekranu uzupełniania sprawozdania, gdzie w poszczególnych polach będą znajdowały się dane zaciągnięte z pliku XML. Na samym dole sprawozdania dostępne będą opcje: Wyślij wysłanie sprawozdania do weryfikacji,

38 Weryfikuj bez wysyłania zweryfikowanie poprawności wypełnienia sprawozdania, Zapisz do uzupełnienia na później zapisanie wersji roboczej sprawozdania. Jeżeli użytkownik wybierze opcję usunięcia sprawozdania, wówczas zostanie poproszony o potwierdzenie tej czynności (Rysunek 34). Rysunek 32. Potwierdzenie usunięcia sprawozdania. Jeżeli wybierze przycisk OK wówczas sprawozdanie to jest usuwane wraz ze wszystkimi jego egzemplarzami (jeżeli powstały na skutek aktywowania sprawozdania i wyboru sposobu jest wypełniania Uzupełnij zbiorczo z rozbiciem na województwa lub Uzupełnij indywidualnie za każdą jednostkę organizacyjną). Wszystkie usunięte egzemplarze trafiają do zakładki Sprawozdania -> Usunięte znajdującej się w części MOJE. W miejsce usuniętego sprawozdania w części MOJE w zakładce Sprawozdania -> Do uzupełnienia wstawiane jest nowe sprawozdania do uzupełnienia, które w przypadku jednostek posiadających podległe jednostki organizacyjne wymagało będzie aktywacji i wyboru sposobu uzupełniania Sprawozdania oczekujące ma weryfikację W przypadku wejścia w Sprawozdania, a następnie w części MOJE w zakładkę Oczekujące na weryfikację zostanie wyświetlona lista sprawozdań wypełnionych przez jednostkę do jakiej jest przypisany użytkownik (Rysunek 33) wraz z : Eksport możliwością eksportu sprawozdania do formatu Excel, HTML lub PDF; - możliwością - podglądu historii sprawozdania lub - podglądu sprawozdania; - możliwość usunięcia sprawozdania; - możliwość przeczytania Instrukcji sposobu wypełniania sprawozdania.

39 Rysunek 33. Sprawozdania oczekujące na weryfikację. UWAGA! W przypadku wyboru opcji bez możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian. podglądu sprawozdania otwierany jest formularz Jeżeli użytkownik wybierze opcję potwierdzenie tej czynności (Rysunek 34). usunięcia sprawozdania, wówczas zostanie poproszony o Rysunek 34. Potwierdzenie usunięcia sprawozdania. Jeżeli wybierze przycisk OK wówczas sprawozdanie to jest usuwane wraz ze wszystkimi jego egzemplarzami (jeżeli powstały na skutek aktywowania sprawozdania i wyboru sposobu jest wypełniania Uzupełnij zbiorczo z rozbiciem na województwa lub Uzupełnij indywidualnie za każdą jednostkę organizacyjną). Wszystkie usunięte egzemplarze trafiają do zakładki Sprawozdania -> Usunięte znajdującej się w części MOJE. W miejsce usuniętego sprawozdania w części MOJE w zakładce Sprawozdania -> Do uzupełnienia wstawiane jest nowe sprawozdania do uzupełnienia, które w przypadku jednostek posiadających podległe jednostki organizacyjne wymagało będzie aktywacji i wyboru sposobu uzupełniania Sprawozdania zwrócone do korekty W przypadku wejścia w Sprawozdania, a następnie w części MOJE wybrania zakładki Zwrócone do korekty pojawi się lista sprawozdań jakie w procesie weryfikacji zostały odrzucone i zwrócone z powrotem do poprawy.

40 Rysunek 35. Sprawozdania zwrócone do korekty. Użytkownik ma dostępne następujące opcje: możliwość eksportu sprawozdania do formatu Excel, HTML lub PDF; - możliwość - podglądu powodu odrzucenia, - podglądu historii sprawozdania, - dokonania korekty (poprawienia) sprawozdania; - możliwość usunięcia sprawozdania; - możliwość przeczytania Instrukcji sposobu wypełniania sprawozdania. Jeżeli użytkownik wybierze opcję usunięcia sprawozdania, wówczas zostanie poproszony o potwierdzenie tej czynności (Rysunek 36). Rysunek 36. Potwierdzenie usunięcia sprawozdania. Jeżeli wybierze przycisk OK wówczas sprawozdanie to jest usuwane wraz ze wszystkimi jego egzemplarzami (jeżeli powstały na skutek aktywowania sprawozdania i wyboru sposobu jest wypełniania Uzupełnij zbiorczo z rozbiciem na województwa lub Uzupełnij indywidualnie za każdą jednostkę organizacyjną). Wszystkie usunięte egzemplarze trafiają do zakładki Sprawozdania -> Usunięte znajdującej się w części MOJE. W miejsce usuniętego sprawozdania w części MOJE w zakładce Sprawozdania -> Do uzupełnienia wstawiane jest nowe sprawozdania do uzupełnienia, które w przypadku jednostek posiadających podległe jednostki organizacyjne wymagało będzie aktywacji i wyboru sposobu uzupełniania Sprawozdania zaakceptowane W przypadku wejścia w Sprawozdania, a następnie w części MOJE wybrania zakładki Zaakceptowane pojawi się lista sprawozdań jakie w procesie weryfikacji zostały zaakceptowane.

41 Rysunek 37. Sprawozdania zaakceptowane. Użytkownik ma dostępne opcje: możliwość eksportu sprawozdania do formatu Excel, HTML lub PDF; możliwość poglądu historii sprawozdania Sprawozdania usunięte W przypadku wejścia w Sprawozdania, a następnie w części MOJE wybrania zakładki Usunięte pojawi się lista sprawozdań jakie w zostały usunięte na jednym z etapów procesu obiegu sprawozdania. Przy każdym sprawozdaniu użytkownik ma możliwość podglądu historii sprawozdania, w której jest informacja co po kolei działo się ze sprawozdaniem oraz możliwość podejrzenia jego kolejnych wersji. 6. Spis rysunków Rysunek 1. Budowa systemu Rysunek 2. Budowa tabel Rysunek 3. Wyszukiwanie zaawansowane Rysunek 4. Strona logowania do systemu SSRMZ Rysunek 5. Rejestracja w systemie SSRMZ Rysunek 6. Rejestracja - przykład wyszukania jednostki Rysunek 7. Rejestracja - przykład danych jednostki uzupełnionych automatycznie Rysunek 8. Przykład wypełnionego formularza rejestracyjnego zawierającego jedno błędne pole Rysunek 9. Komunikat o pomyślnym wysłaniu formularza rejestracyjnego Rysunek 10. Ponowne pobranie formularza rejestracyjnego w postaci pliku PDF Rysunek 11. Okno logowania Rysunek 12. Strona startowa systemu Rysunek 13. Przypomnienie hasła

42 Rysunek 14. Opcje dostępne po naciśnięciu na login użytkownika Rysunek 15. Edycja danych użytkownika Rysunek 16. Skrzynka odbiorcza komunikatów systemowych Rysunek 17. Konfiguracja indywidualna dla komunikatu "Potwierdzenie przesłania sprawozdania".. 23 Rysunek 18. Lista komunikatów systemowych Rysunek 19. Aktualizacja komunikatu systemowego Rysunek 20. Konfiguracja użytkownika wysyłającego komunikaty systemowe Rysunek 21. Formularz wysyłania wiadomości Rysunek 22. Lista odebranych wiadomości Rysunek 23. Lista wysłanych wiadomości Rysunek 24. Menu Sprawozdania Rysunek 25. Lista sprawozdań oczekujących na uzupełnienie Rysunek 26. Wybór sposobu uzupełniania sprawozdania Rysunek 27. Historia sprawozdania Rysunek 28. Uzupełnianie sprawozdania Rysunek 29. Weryfikacja sprawozdania Rysunek 30. Import sprawozdania z pliku XML Rysunek 31. Komunikat błędu importu nieprawidłowego pliku XML Rysunek 32. Potwierdzenie usunięcia sprawozdania Rysunek 33. Sprawozdania oczekujące na weryfikację Rysunek 34. Potwierdzenie usunięcia sprawozdania Rysunek 35. Sprawozdania zwrócone do korekty Rysunek 36. Potwierdzenie usunięcia sprawozdania Rysunek 37. Sprawozdania zaakceptowane

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ Użytkownik z jednostki nadzorującej - Instytut

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ Użytkownik z jednostki nadzorującej - Instytut Instrukcja obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ Użytkownik z jednostki nadzorującej - Instytut 2013-12-11 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Rafał Roicki : Centrum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek!

Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek! Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek! 1. ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE Wejdź na stronę https://dotacje.fundacjabgk.pl Aby rozpocząć pracę z systemem należy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.4) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2014 / 2015.

Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2014 / 2015. Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2014 / 2015. Podstawy Prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Aktywowanie konta. Krok 1

Rysunek 1 Aktywowanie konta. Krok 1 Wstęp Dziękujemy za skorzystanie z systemu Extranet Adwokatów. Mamy nadzieję, że w sposób łatwy i przyjemny umożliwi Państwu kontakt z warszawską Okręgową Radą Adwokacką. Niniejszy dokument zawiera zbiór

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA STARS UP Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Portal WWW... 3 2.1. Strona główna... 3 2.2. Rejestracja.... 5 2.2.1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł sędziowski WEB) Strona 1 z 24 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka nadawcza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH Wersja nr 1 Koszalin 2010-2011 Opis systemu Platformy Komunikacyjnej Grup Energetycznych Platforma Komunikacyjna Grup Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520)

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) 2013 Spis treści 1.Wstęp...3 2.System Gebauer B2B...3 2.1.Rozpoczęcie pracy w systemie...3 2.2.Resetowanie hasła...3 2.3.Pulpit partnera...4 2.4.Katalog

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem 1 Spis treści 1. Pierwsze kroki... 3 1.1 Rejestracja... 3 1.2 Logowanie... 3 1.3 Przypomnienie hasła... 3 1.4 Pełna aktywacja konta... 4 2. Logowanie... 4 2.1 Opis

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok

AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok Aby rozpocząć korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta (ibok), należy wpisać w oknie przeglądarki adres, pod którym jest ono dostępne. Po załadowaniu strony

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo