Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień r. - Załącznik nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1"

Transkrypt

1 Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień r. - Załącznik nr 1 Nazwa programu Rodzaj działań projektowych Uprawnieni Wnioskodawcy Termin składania wniosków Wysokość dofinansowania Wkład własny Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa WFOŚiGW Przedsięwzięcie polegające na organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów z zakresu ochrony środowiska (SE); publikacji wydawnictw ekologicznych promujących wiedzę przyrodniczą oraz zagadnienia związane z gospodarką odpadową i OZE, w tym gier edukacyjnych z wyłączeniem map i kalendarzy, wydawnictw albumowych oraz przewodników o lokalnych charakterze np. gminnym, powiatowym (WD); organizacji wielowątkowych programów/kampanii edukacyjnych, tj. długofalowych działań edukacyjnych z zakresu ekologii obejmujących wiele interdyscyplinarnych elementów programowych, skierowanych do większej liczby uczestników (w tym wydawnictwa, konferencje, szkolenia, seminaria oraz doposażenie baz edukacyjnych), z wyłączeniem infrastruktury terenowej (PE) Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe; park narodowy i parki krajobrazowe; spółki działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem jest JST; organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej; szkoły wyższe, instytuty badawcze, państwowe lub samorządowe instytucje kultury Od do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia r. Od 75 % do 90 % kosztów kwalifikowanych (w zależności od beneficjenta) W zależności od poziomu dofinansowania 10-25% Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej WFOŚiGW Przedsięwzięcie polegające na niesieniu wiedzy na temat fauny i flory Mazowsza w warunkach terenowych oraz zapobieganie antropogenizacji środowiska naturalnego Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe; park narodowy i parki krajobrazowe; spółki działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, których Od do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia Dla zadań o charakterze inwestycyjnym od 40 % do 50 % (w zależności od beneficjenta); dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym Dla zadań o charakterze inwestycyjnym od 50 % do 60 % kosztów realizacji zadania; dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym 4od 10 % do 25 % kosztów realizacji zadania

2 wyłącznym właścicielem jest JST; organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej; szkoły wyższe, instytuty badawcze, państwowe lub samorządowe instytucje kultury od 75 % do 90 % (w zależności od beneficjenta) Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej WFOŚiGW Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe; park narodowy i parki krajobrazowe; spółki działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem jest JST; organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej; szkoły wyższe, instytuty badawcze, państwowe lub samorządowe instytucje kultury; państwowe osoby prawne prowadzące działalność związaną z edukacją ekologiczną albo działające na rzecz ochrony środowiska II nabór od r. Do r. (dla zadań realizowanych od r.) Do 90% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż zł na jednego beneficjenta 10% kosztów kwalifikowalnych

3 Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego WFOŚiGW Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania: ochrona terenów leśnych i cennych z przyrodniczego punktu widzenia; wspieranie zakupu sprzętu specjalistycznego dla służb ratowniczych w celu dostosowania do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej Jednostki samorządu terytorialnego (JST); Ochotnicza Straż Pożarna; szkoły pożarnicze, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zakup sprzętu ratowniczego: od r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia r. Zakup samochodów: Od r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia r. Do 25 % kosztów kwalifikowanych oraz nie więcej niż: zł dla ciężkiego samochodu, zł dla średniego samochodu, zł dla lekkiego samochodu. Dla zadań związanych z zakupem sprzętu ratowniczego do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednakże nie więcej niż zł dla jednego beneficjenta Zakup sprzętu ratowniczego: Do 75 % kosztów kwalifikowalnych Zakup samochodów: Do 50% kosztów kwalifikowalnych Ministerstwo Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci Ngo.pl Projekt Animator Sportu Dzieci i Młodzieży Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik organizacja ogólnopolskiego turnieju w piłkę siatkową Orlik??? Do dnia r. wysokość środków 6 000,000 zł wysokość środków zł

4 Volleymania Program Europa dla Obywateli Działanie 1: Pamięć europejska Działanie 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie Przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii Promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii; promowanie równych szans dla wszystkich i niedyskryminację Działanie 1: Do dnia r. Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu Całkowity budżet programu wynosi Euro na okres Działanie 2:Do dnia r. Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu Ogólnopolski Konkurs Grantowy Program Równać Szanse 2015 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi w obecnym jak i dorosłym życiu Program skierowany do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 Dotacje do zł

5 Szanse 2014 Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Konkurs ma dwa etapy, wnioski składać mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do mieszkańców. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty. Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które: rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów; wzmacniają wiarę we własne możliwości. tysięcy mieszkańców miesięcy realizowane pomiedzy r. a r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija r. Maksymalna kwota dotacji to zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku lat. Konkurs grantowy na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek Biblioteki Publiczne 2020 Fundacja Stichting Lezen & Schrijven Program grantowy umożliwiający sfinansowanie projektów rzeczniczych ( wpływanie na tworzenie korzystnych rozwiązań programowych i finansowych) na rzecz bibliotek; nagłaśnianie działań bibliotek publicznych przede wszystkim w trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pozyskiwanie efektów tych działań Program skierowany do instytucji sprawujących władzę na róznych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym; biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i Do 27 marca 2015 r. Drugi nabór wniosków do 15 tyś. euro

6 organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi Konkurs grantowy na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek Biblioteki Publiczne 2020 Fundacja Stichting Lezen & Schrijven Program grantowy umożliwiający sfinansowanie projektów rzeczniczych ( wpływanie na tworzenie korzystnych rozwiązań programowych i finansowych) na rzecz bibliotek; nagłaśnianie działań bibliotek publicznych przede wszystkim w trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pozyskiwanie efektów tych działań O granty mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracuje z nimi Do r. do 15 tyś. euro Edukacja Priorytet 1 Edukacja kulturalna Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie: 1) zadań edukacyjno-animacyjnych (dla wszystkich grup wiekowych): a) projektów wykorzystujących różne formy ekspresji, rozwijających kreatywność i umiejętności twórze uczestników; b) zadań o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych; c) przedsięwzięć opartych na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych; 1)samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; 2) organizacje pozarządowe; 3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą r. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi zł Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynos i: 1) zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% 25% (do 50%) kosztów realizacji projektu

7 d) zadań podnoszących kwalifikacje kadr kultury i rozwijających kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności, 2) wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia: a) festiwali i przeglądów sztuki; b) spektakli teatralnych, muzycznych i operowych; c) koncertów; d) wystaw wraz z katalogami. budżetu przedstawionego we wniosku; 2) zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku. Dziedzictwo kulturowe Priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 1) realizacji projektów badawczych i popularyzatorskich z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i etnografii, etnomuzykologii i etnochoreologii, folklorystyki i dialektologii; 2) dokumentacji, archiwizacji i jak najszerszego udostępniania unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych, w tym sztuki, rękodzieła i rzemiosła; gwary i języka regionalnego; muzyki, tańca, śpiewu; obrzędowości dorocznej i rodzinnej; obyczajowości, w tym zwyczajów środowiskowych; 3) przygotowania i opracowania ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk kultur tradycyjnych, w tym przeprowadzenia ewaluacji konsultacji społecznych związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; 2) organizacje pozarządowe; 3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne r. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi ,00 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi ,00 zł. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu Min. 25% kosztów realizacji projektu

8 4) wykonania dokumentacji źródłowej i terenowej, przygotowania projektów dotyczących rekonstrukcji lub zaprojektowania strojów ludowych; 5) wydania publikacji związanych z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania; 6) szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej prowadzonej w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagających lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji; 7) działań edukacyjnych, w tym warsztatów, kursów i szkoleń dotyczących zagadnień szeroko pojętej kultury tradycyjnej, w jej materialnym i niematerialnym wymiarze; 8) działań popularyzujących unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwale, seminaria i konferencje; 9) zadań o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowanych tradycyjną twórczością, o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym. przedstawionego we wniosku. Z priorytetu wyłączone są zadania archeologiczne, zadania o tematyce historycznej, w tym również rekonstrukcje wydarzeń historycznych i turnieje rycerskie, festyny, zloty i zawody regionalne oraz zakupy strojów ludowych.

9 Program Erasmus+ "Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia oraz w obszarze działań na rzecz młodzieży"- Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Działania, które mają być finansowane w ramach niniejszego zaproszenia, mogą obejmować (niewyczerpujący wykaz): analizę potrzeb, badania, działania w zakresie mapowania, działania badawcze, działania szkoleniowe, opracowywanie sprawozdań, wniosków z realizacji projektów, zaleceń dotyczących polityki, organizowanie warsztatów, organizowanie konferencji/seminariów, organizowanie wymian/programów zwiększania mobilności, przeprowadzanie konkretnych badań i ocen skupiających się na innowacyjnych podejściach oddolnych, działania w obszarze zwiększania poziomu świadomości i rozpowszechniania wiedzy, działania mające na celu opracowywanie i poprawę funkcjonowania sieci, programów wymian i dobrych praktyk, opracowywanie narzędzi ICT (oprogramowanie, platformy, aplikacje itp.) lub narzędzi usprawniających proces uczenia się, rozwijanie innych wyników pracy intelektualnej. organy publiczne na szczeblu krajowym/regionalnym/lokal nym odpowiedzialne za podejmowanie działań w obszarze kształcenia i szkolenia oraz działań na rzecz młodzieży, organizacje niekomercyjne (NGO), prywatne lub publiczne, ośrodki badań naukowych, uniwersytety, izby handlowe, sieci, centra kwalifikacji, instytucje oceniające, organizacje handlowe i partnerzy społeczni, szkoły i inne instytucje oświatowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje kulturalne, spółki, organizacje międzynarodowe r. Do EURO do 75% łącznych kwalifkowalnych kosztów projektu 25% kosztów realizacji projektu

10 Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa Władza Wdrażająca Programy Europejskie Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C); Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna r. Do 46 mln EURO 0% - możliwe uzyskanie dofinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (EFRR) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Mariola Józwiak Węclewska Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich

System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Przygotował zespół Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Bartosz Skaldawski, Aleksandra Chabiera, Adam Lisiecki Redakcja tekstu: Iwona Liżewska ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo