OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim"

Transkrypt

1 OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości - Obowiązujące normy i normatywy, - Oględziny istn. Budynku - Inwestycja budowlana istniejącego budynku Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o normy PN-82/ B-02001, obciążenia stałe i zmienne PN-80/B obciążenia śniegiem PN-77/B obciążenia wiatrem PN-81/B konstrukcje drewniane PN-84/B konstrukcje betonowe, żelbetowe PN-87/B konstrukcje murowe PN-81/B posadowienie bezpośrednie 2.CELE OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku biurowo-socjalnego Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim, w związku z zamiarem dokonania jego remontu i przebudowy mającej poprawić warunki użytkowe i funkcjonalne istniejącego budynku oraz likwidację nie użytkowanych pomieszczeń kotłowni. 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 3.1 LOKALIZACJA Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce położonej w południowej części Ośna Lubuskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 137. Teren działki posiada dogodny dojazd z drogi wojewódzkiej. Na posesji zlokalizowany jest oprócz budynku biurowo-socjalnego również maszt antenowy telefonii komórkowej oraz zasiek stanowiący magazyn kruszywa dla potrzeb akcji zimowej. Na teranie działki istnieją drogi dojazdowe utwardzone betonem. Działka na której zlokalizowany jest budynek posiada przyłączenie kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne oraz gazowe. Ciepło dla celów bytowych zapewnione jest z kotłowni zlokalizowanej w budynku biurowo-socjalnym. 3.2 ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE. Istniejący budynek jest obiektem parterowym, jednosegmentowym, wykonanym na rzucie prostokąta w wymiarach 34,96m x 11,06m. Od strony wschodniej przy budynku zlokalizowany jest wiatrołap o wymiarach 1,44 x 2,68m, \e schodami zewnętrznymi. Pow. Zabudowy istniejącego budynku 390,78mkw. Pow. Użytkowa 298,29kw Wysokość użytkowa pom. 3,0mb Kubatura budynku 1.758,51msześć. Ilość kond. 1 W istniejącym budynku zlokalizowane są:

2 - dwa garaże umiejscowione w południowo-zachodniej części budynku, - pomieszczenia biurowe i warsztatowe zlokalizowane w centralnej części budynku, - pomieszczenie kotłowni, - malarnia z magazynem farb, - pomieszczenia dla kierowców uczestniczących w dyżurach nocnych, - pomieszczenia socjalne dla pracowników, z szatniami, łazienkami oraz pomieszczeniem stołówki. Budynek nie posiada podpiwniczenia. W budynku istnieją instalacje: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. 4.OCENA ELEMENTÓW KONSDTRUKCYJNYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 4.1 ŁAWY FUNDAMENTOWE Żelbetowe, prostokątne, o wymiarach 60 x 40 cm, posadowione na głębokości 120 m pod poziomem istniejącego terenu. Ławy nie posiadają spękań i zarysowań. Posadowienie ław jest odpowiednie dla budynków posadowionych w I-wszej strefie klimatycznej. Stan techniczny ław fundamentowych dobry. 4.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE Murowane z bloczków betonowych gr. 38 cm, murowane na zaprawie wapienno piaskowej. Ściany fundamentowe są otynkowane i posiadają izolację przeciwwilgociową wykonaną z materiału bitumicznego. Izolacja przeciwwilgociowa została wykonana w sposób właściwy. Ściany fundamentowe nie posiadają zarysowań i spękań. Stan techniczny ścian fundamentowych dobry. 4.3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA - Zewnętrzne warstwowe murowane z pustaków żużlobetonowych ALFA, grubości cm z warstwą ocieplenia wewnętrznego z wełny mineralnej gr. 12 cm, dodatkowo zewnętrzne ściany nośne zostały od zewnątrz ocieplone płytami styropianowymi gr. 120 cm obłożonymi od zewnątrz strukturą elewacyjną. Stan techniczny zewnętrznych ścian nośnych bardzo dobry, ściany nie posiadają zarysowań, spękań i odchyłek od pionu. - Ściany wewnętrzne nośne- grubości 28 cm (wraz z tynkiem) wykonane z pustaków żulobetonowych ALFA i cegły kratówki murowanych na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany nie posiadają zarysowań i uszkodzeń. Stan techniczny ścian wewnętrznych bardzo dobry WIEŃCE I NADPROŻA Istniejący budynek posiada wieńce żelbetowe w poziomie stopu żelbetowego nad pomieszczeniami przyziemia oraz w poziomie stropodachu, jako zwieńczenie płyt panwiowych stanowiących konstrukcję nośną dla pokrycia dachowego. Istniejące wieńce nie posiadają zarysowań, spękań i ubytków. Otwory okienne i drzwiowe w ścianach nośnych posiada nadproża okienne monolityczne i prefabrykowane, żelbetowe. Nadproża nie wykazują ugięć, nie posiadają ubytków betonu, zarysowań i spękań. Stan techniczny wieńców i nadproży dobry. 4.5 KONSTRUKCJA STROPODACHOWA Budynek posiada stropodach żelbetowy wykonany z płyt kanałowych żelbetowych nad którymi wykonano konstrukcje nośną pokrycia dachowego wykonana z panwiowych, żelbetowych wspartych na zewnętrznych i

3 wewnętrznych ścianach nośnych. Istniejące płyty stropowe i dachowe nie posiadają widocznych uszkodzeń i odkształceń. Na stropie widoczne są rysy na łączeniach płyt stropowych, nie mające znaczenia dla nośności istniejącej konstrukcji. Stan techniczny konstrukcji nośnej stropu i stropodachu dobry. 4.6 POKRYCIE DACHOWE Pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy smołowej asfaltowej. Papa ułożona jest na płytkach żelbetowych. Za wyjątkiem styku połaci dachowej z istniejącym kominem zlikwidowanej kotłowni, pokrycie jest szczelne, nie powoduje zacieków i zawilgocenia konstrukcji nośnej dachu i stropu oraz pomieszczeń parteru. Przy istniejącym, nieczynnym kominie uszkodzone są opierzenia blacharskie styku komina z pokryciem, co doprowadziło do zawilgocenia stropu i stropodachu przy kominie, a także części ściany stykającej się z kominem. Opierzenie przy kominie wymaga naprawy. Stan techniczny pokrycia dostateczny. 4.7 TYNKI ZEWNĘTRZNE Tynk strukturalny wyprawa elewacyjne ułożona na płytkach styropianowych zamocowanych do istniejących ścian nośnych. Stan techniczny tynku na zewnętrznych elewacjach bardzo dobry. 4.8 TYNKI WERWNĘTRZNE Wapienno piaskowe, gładkie kat. III. Tynki są nie równe, posiadają pofałdowania i nierówności. Narożniki przy otworach okiennych i drzwiowych posiadają nierówności. Tynk niejednorodny, posiada chropowacizny. Malatura jest brudna, w wielu miejscach uszkodzona. Tynki nadają się do naprawy poprzez częściowe ich odbicie w miejscach największych nierówności i odtworzenie, pozostała część tynków wewnętrznych nadaje się do przeszlifowania i odtworzenia malatury. Stan techniczny tynków wewnętrznych dostatecznych. 4.9 POSADZKI W pomieszczeniach użytkowych budynku socjalno- biurowego istnieją posadzki cementowe, z płyt gressowych oraz z wykładzin rulonowych. Posadzki poza pomieszczeniami istniejącej kotłowni, łazienki dla pracowników i łazienki damskiej są uszkodzone, nierówne, posiadają spękania i trwałe zbrudzenia smarami i farbami w pomieszczeniach malarni, warsztatów i garażu w związku z robotami prowadzonymi w tych pomieszczeniach. Stan techniczny posadzek niedostateczny STOLARKA OKIENNA PCV w kolorze białym, z szybami termoizolacyjnymi, zamontowana około roku Stan techniczny stolarki okiennej bardzo dobry STOLARKA DRZWIOWA Wykonana z różnych materiałów i w różnej formie. Drzwi posiadają uszkodzone przeszklenia, zamki i zawiasy. W drzwiach wewnętrznych płycinowych widoczne liczne uszkodzenia mechaniczne (rozwarstwianie płyty pilsniowej, ślady remontu okuć, pękanie płyty obudowy). Stan techniczny drzwi dostateczny. W celu poprawy estetyki i funkcji budynku projektuje się wymianę istniejących drzwi wraz z ościeżnicami. 5. OGÓLNA OCENA BUDYNKU Istniejący budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie posiadają uszkodzeń i odkształceń. Elementy konstrukcyjne nie stwarzają zagrożenia

4 dla użytkowników budynku. Stan techniczny elementów wykończeniowych jest dostateczny, wymagają one remontu i konserwacji. 6. ZAKRES NIEZBĘDNYCH ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH: - rozbiórka istniejących posadzek - wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV i termicznej z płyt styropianowych odmiany 15, grubości 5 cm - wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej M 12, gr. 4 cm w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (szatnie, biura, korytarze, pomieszczenia kierowców oraz zaplecze socjalne ze stołówką) - wykonanie posadzek cementowych wraz z cokolikiem w pomieszczeniach palarni, warsztatu i garażu. Posadzkę wykonać z zaprawy cementowej 12 zatartej na głęboko, Cokolnik z zaprawy cementowej 12, wysokości 5 cm - wykucie z muru istniejących ościeżnic drewnianych i stalowych i montaż w ich miejscu ościeżnic stalowych FD 7 - montaż drzwi wewnętrznych typu PORTA MINIMAX - wykonanie tynku na ścianach pomieszczenia sanitarnego dla kierowców - obłożenie ścian pomieszczenia sanitarnego płytkami glazurowymi do wysokości 205 cm od poziomu posadzki. W pomieszczeniu istniejącej stołówki wykonać fartuch na ścianie przy której zamocowane są przybory sanitarne - ułożenie płyt gressowych na posadzkach w szatni, korytarzach, pomieszczeniach dla kierowców oraz płyt terakowych w pomieszczeniach sanitarnych kierowców - zmycie istniejącej farby ze ścian i opalenie lamperii olejnej - wykonanie lamperii olejnej o wysokości 150 cm na ścianach warsztatów, garażu, korytarza, malarni, szatni i pomieszczenia dla kierowców - malowanie pozostałych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem, powierzchni pod roboty malarskie - wymiana istniejących urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu sanitarnym dla kierowców oraz w pomieszczeniu stołówki - wymiana istniejących kratek wentylacyjnych i udrożnienie przewodów wentylacyjnych murowanych - wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej - wymiana podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do wymienianych urządzeń sanitarnych - uporządkowanie placu budowy i wywiezienie gruzu 7. UWAGI OGÓLNE - roboty remontowe realizować pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane, przy zachowaniu zasad BHP oraz sztuki budowlanej - do remontu użyć materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, o właściwej jakości.

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 53/2008. z dnia 18.11.2008r, /Do użytku wewnętrznego/

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.3 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

Poradnik wypełniania ankiety. Poniżej widać pierwszą stronę ankiety

Poradnik wypełniania ankiety. Poniżej widać pierwszą stronę ankiety Poradnik wypełniania ankiety Poniżej widać pierwszą stronę ankiety Pierwsze puste pole przeznaczone jest na szkic pomieszczenia kotłowni. Szkic powinien zawierać: -kontury pomieszczenia wraz ze zmierzonymi

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZ SWÓJ BUDYNEK

ZABEZPIECZ SWÓJ BUDYNEK ZABEZPIECZ SWÓJ BUDYNEK OCHRONA PRZED NIEKORZYSTNYM WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH I PRZEDWCZESNYM STARZENIEM Budynki Astron są wykonywane z materiałów wysokiej jakości i znane są ze swojej dużej trwałości.

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo