USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ"

Transkrypt

1 USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA KLIENCI KORPORACYJNI Raciąż 2015

2 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział Podpisanie umowy o UBE Instalacja czytnika kart... 4 Rozdział Uruchomienie systemu Rejestracja użytkownika (logowanie) Instrukcja obsługi tokena Vasco... 8 Rozdział Menu UBE Rachunki Kredyty Przelewy Przeglądanie zleceń Akceptowanie przelewu Przekazywanie przelewów do realizacji Tworzenie paczek Wycofanie akceptu przelewów Lokaty Przeglądanie lokat Przekazanie lokat do realizacji Zlecenia otwarte Przelewy zbiorcze Kontrahenci Tabele Konfiguracja Hasła Komunikaty Dokumentu i pliki Rozdział Informowanie o terminie ważności kart Rozdział Wymagania sprzętowe i systemowe Rozdział Postanowienia końcowe

3 Wstęp Usługi Bankowości Elektronicznej, które oferuje swoim Klientom Bank Spółdzielczy w Raciążu to jedne z najbardziej powszechnych i wygodnych usług dostępu do rachunku bankowego za pomocą internetu. Zdalnie z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze mamy dostęp do swojego rachunku. Usługi pozwalają na sprawdzanie sald rachunków, realizacje przelewów, obsługę lokat, itp. Korzystanie z tej formy dostępu do rachunku jest zarazem bardzo łatwe jak i bezpieczne, a przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Warunkiem koniecznym do działania usługi jest otwarcie, bądź posiadanie rachunku bankowego, podpisanie umowy o Usługi Bankowości Elektronicznej oraz posiadanie komputera z dostępem do internetu, lub telefonu komórkowego. Przez określenia użyte w niniejszym przewodniku należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Raciążu. 2) Adres IP numer nadawany interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów, bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP. Adres IP nie musi jednoznacznie identyfikować fizycznego urządzenia, szczególnie, jeśli nie należy on do zakresu publicznego - jest adresem podlegającym translacji, bądź jest przydzielany dynamicznie. 3) Karta chipowa / mikroprocesorowa elektroniczny nośnik danych w postaci plastikowej karty z umieszczonym w niej układem scalonym (chipem/mikroprocesorem), który pozwala na ochronę procesu logowania. 4) Kod PIN rodzaj indywidualnego hasła nadanego przez bank, służący do uwierzytelniania transakcji bankowych przez internet. 5) Token (RSA/VASCO) narzędzie autoryzacyjne, urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji bankowych przez internet. 6) UBE Usługi Bankowości Elektronicznej Banku Spółdzielczego w Raciążu. Informacje zawarte w instrukcji nie stanowią oferty produktowej banku. Wszystkie dane osobowe, numery kont, oraz adresy pokazane na obrazach (zrzutach z ekranu) służą jedynie do celów pokazowych i mają za zadanie ułatwić korzystanie z przewodnika. 3

4 Rozdział Podpisanie umowy o UBE Dostęp do Usług Bankowości Elektronicznej wiążę się z podpisaniem umowy w placówce banku. Pracownik banku poinformuje nas o rodzajach dostępu, środkach identyfikacji elektronicznej, oraz metodach logowania i autoryzacji. Z usługi możemy korzystać przez kanał WWW (serwis internetowy), do którego wydawana jest karta chipowa i czytnik kart, token Vasco lub token RSA (obraz 1). W przypadku karty chipowej z czytnikiem kart wymagana jest instalacja czytnika kart. Po otrzymaniu środków identyfikacji elektronicznej i zapoznaniu się z przewodnikiem dla klienta możemy rozpocząć pracę z systemem. Obraz Instalacja czytnika kart Aby korzystać z Usług Bankowości Elektronicznej należy mieć prawidłowo zainstalowany czytnik kart, podłączony do komputera za pomocą portu USB, zainstalowane sterowniki do czytnika kart, oraz zainstalowane aktualne oprogramowania Java. Sterowniki należy pobrać z strony internetowej banku które znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania. UWAGA! Aktualna instrukcja instalacji czytnika kart dostępna jest na stronie internetowej banku w zakładce dokumenty do pobrania. 4

5 UWAGA! W celu rozpoczęcia pracy z czytnikiem należy wyłączyć i włączyć komputer a następnie w celu weryfikacji poprawności instalacji czytnika kart należy sprawdzić czy w Panelu sterowania w module System w zakładce Czytnik Kart Inteligentnych pojawiło się stosowne urządzenie (oraz czy nie jest ono oznaczone znakiem zapytania, lub przekreślone). Jeżeli jest i nie jest oznaczone znakiem zapytania lub przekreślone, oraz jeżeli po włożeniu karty lampka w czytniku świeci się w sposób ciągły czytnik został zainstalowany poprawnie. Rozdział Uruchomienie systemu W celu uruchomienia systemu należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer lub inną przeglądarkę typu: Mozilla Firefox, Opera itp. 2. Wpisać w oknie przeglądarki adres strony internetowej banku: 3. W oknie przeglądarki pojawi się strona główna banku, (obraz 15) z której to poprzez kliknięcie zakładki Firmy i instytucje a następnie logowanie z hasłem zostaniemy przekierowani do strony logowania UBE. Obraz Rejestracja użytkownika (logowanie) Okno autoryzacji (obraz 16) służy do zarejestrowania się (zalogowania) odpowiedniego klienta do UBE. W celu poprawnej rejestracji należy: 5

6 1. W polu Logowanie należy wskazać jeden z dostępnych środków autoryzacji: Logowanie hasłem stałym Logowanie tokenem RSA Logowanie tokenem VASCO Obraz W polu Identyfikator użytkownika (obraz 16A) wpisujemy nazwę użytkownika nadaną przez bank. Identyfikator zostaje nadany w chwili podpisania umowy o UBE. W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. Szczegółowe informacje można uzyskać po naciśnięciu na przycisk Opis. Następnie wprowadzamy odpowiednio; w przypadku logowania: hasłem stałym pole Hasło tokenem RSA pole Klucz tokenem VASCO pole Klucz Obraz 16A UWAGA: W przypadku pierwszego logowania za pomocą hasła stałego po podaniu hasła pierwszego logowania, otrzymanego od banku w chwili podpisania umowy o UBE zostaniemy poproszeni o wprowadzenie i potwierdzenie nowego hasła. Należy pamiętać że wprowadzone i potwierdzone hasła muszą być identyczne i składać się min. z 8 i max. z 15 znaków (bez polskich znaków: np. ą, ż, ł i znaków specjalnych np.?, <, + np. bank123456). Po wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła klikamy przycisk zatwierdź (obraz 17). Pierwsze logowanie do systemu za pomocą tokena VASCO wymaga wprowadzenia wyłącznie identyfikatora oraz wskazania tokena (bez hasła stałego). Wskazanie z tokena generujemy po naciśnięciu przycisku LOGOWANIE. Przycisk generuje 6 cyfrowy kod widoczny na wyświetlaczu tokena który należy wprowadzić w polu Hasło. Następnie zostaniemy poproszeni o wprowadzenie i potwierdzenie nowego hasła. Należy pamiętać że wprowadzone i potwierdzone hasła muszą być identyczne i składać się min. z 8 i max. z 15 znaków (bez polskich znaków: np. ą, ż, ł i znaków specjalnych np.?, <, + np. bank123456). Po wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła klikamy 6

7 przycisk zatwierdź (obraz 17). Instrukcja korzystania z tokena Vasco została zamieszczona w kolejnym podrozdziale. W przypadku pierwszego logowania za pomocą tokena RSA po podaniu hasła pierwszego logowania, otrzymanego od banku w chwili podpisania umowy o UBE zostaniemy poproszeni o wprowadzenie i potwierdzenie nowego hasła. Należy pamiętać że wprowadzone i potwierdzone hasła muszą być identyczne i składać się z 8 znaków (bez polskich znaków: np. ą, ż, ł i znaków specjalnych np.?, <, + np. bank1234). Po wprowadzeniu hasła klikamy przycisk zatwierdź (obraz 17A). Obraz 17 Obraz 17A UWAGA: widok powyższego okna (obraz 17 i 17A) zobaczymy tylko w przypadku pierwszego logowania, lub po zresetowaniu narzędzia autoryzacji przez upoważnionego pracownika banku. 3. Po poprawnym zalogowaniu się zostaniemy przekierowani na stronę główną naszego rachunku (obraz 18). Obraz 18 Na stronie głównej rachunku możemy znaleźć informacje typu: nazwa firmy, imię i nazwisko użytkownika rachunku, oraz: Rachunek numer rachunku lub numer rachunku i nazwa jeśli została zdefiniowana w konfiguracji rachunków, Waluta symbol waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, 7

8 Saldo bieżące saldo na koniec ostatniego dnia, kiedy były księgowania na rachunku, Obciążenia bieżące dokumenty obciążające rachunek, zaksięgowane w dniu bieżącym, Uznania bieżące dokumenty uznaniowe na rachunek, zaksięgowane w dniu bieżącym, Ostatni wyciąg data ostatniego wyciągu oraz saldo na wyciągu, Wyciągi lista przygotowanych wyciągów dla danego rachunku Instrukcja obsługi tokena Vasco Pierwsze uruchomienie 1. W celu uruchomienia tokena VASCO należy przytrzymać przycisk Power - on / off (obraz 19). 2. Przy pierwszym uruchomieniu token wymusi nadanie kodu PIN. Użytkownik tokena powinien wówczas wpisać za pomocą klawiatury numerycznej na urządzeniu własną sekwencję od 4 do 6 cyfr. Wpisany PIN należy potwierdzić klawiszem akceptacji ok (obraz 19A). Obraz Urządzenie poprosi o ponowne wpisanie kodu PIN oraz potwierdzenie przyciskiem ok. (obraz 19B). Wówczas kod PIN zostanie przypisany do urządzenia. UWAGA! Kod PIN należy zapamiętać lub zapisać w zaszyfrowany sposób. Kod PIN powinien być znany tylko użytkownikowi tokena, nie należy go udostępniać osobom trzecim. Obraz 19A Obraz 19B 8

9 4. Jeżeli PIN zostanie wpisany prawidłowo na wyświetlaczu pojawi się komunikat AKCEPTED, a następnie token przejdzie w tryb gotowości (na wyświetlaczu pojawi się komunikat SELECT ), (obraz 19C). Obraz 19C Kolejne uruchomienie 1. W celu uruchomienia tokena VASCO należy przytrzymać przycisk Power on / off. (obraz 19D) Obraz 19D 2. W celu zalogowania się do systemu za pomocą tokena lub złożenia podpisu pod wykonywaną operacją (przycisk logowania, przycisk podpisu) wymagane jest odblokowanie urządzenia kodem PIN (obraz 19E). Kod PIN wygenerowany został w pkt 2. Obraz 19E 3. Jeżeli PIN zostanie wpisany prawidłowo na wyświetlaczu LCD pojawi się tryb zachęty SELECT (obraz 19F). Wówczas token gotowy jest do pracy. Obraz 19F 9

10 Autoryzacja dyspozycji zleceń za pomocą tokena Vasco 1. Użytkownik bankowości korporacyjnej generuje zlecenie dyspozycji które wymaga podpisu (np. przelew). Przy próbie podpisu zlecenia aplikacja prezentuje dane do podpisu (obraz 19G). Obraz 19G 2. W celu wprowadzenia danych do podpisu należy wybrać przycisk oznaczony cyfrą 3 PODPIS a następnie wpisać pierwszych pięć cyfr z danych do podpisu (w tym przypadku 67594) oraz zatwierdzić kod przyciskiem ok (obraz 19H). Obraz 19H 3. Token poprosi o wpisanie kolejnych pięciu znaków (w tym przypadku 61291) które również potwierdzamy przyciskiem ok. W wyniku przeprowadzonej operacji token wygeneruje 6 znakowy kod podpisu (w tym przypadku ). Kod wprowadzamy w aplikacji korporacyjnej w polu Wskazanie tokena i potwierdzamy przyciskiem Podpisz (obraz 19I). Obraz 19I Zmiana kodu PIN 1. Po poprawnym uruchomieniu tokena VASCO użytkownik ma możliwość wygenerowania nowego kodu PIN. Aby rozpocząć proces nadania nowego pinu należy przytrzymać przycisk 0 (Obraz 19J). Proces nadania nowego PIN-u jest analogiczny jak przy pierwszym uruchomieniu tokena opisanym w pkt 2. Obraz 19J 10

11 Rozdział Menu UBE W górnej części okna głównego znajdują się zakładki nawigacji menu rachunku, służące do uzyskania dostępu i wykonywania operacji na wybranych rachunkach bankowych (obraz 20). Menu rachunku obsługujemy poprzez kliknięcie odpowiedniej zakładki. Obraz 20 Rachunki Wyszukiwanie operacji na rachunkach Rachunki wirtualne Kredyty Przelewy Nowy przelew Nowy przelew ZUS Nowy przelew US Raporty Import przelewów Import przelewów ZUS Import przelewów US Archiwum Lokaty Nowa lokata Tabela oprocentowania lokat Archiwum Raporty Zlecenia otwarte Nowe zlecenie Nowy przelew zagraniczny Archiwum Raporty Przelewy zbiorcze Nowy przelew zbiorczy Importuj przelew zbiorczy Raporty Archiwum Kontrahenci Nowy kontrahent Import kontrahentów Tabele Banki Krajowe Rachunki Urzędów Skarbowych 11

12 Kursy walut Kalkulator walutowy Konfiguracja Parametry aplikacji Uprawnienia użytkowników Konfiguracja rachunków Grupy rachunków Hasła Zmiana hasła Zmiana PIN karty Odblokowanie karty Komunikaty Lista komunikatów Dokumenty i pliki Wysyłanie plików do banku 3.2 Rachunki Funkcja rachunki która jest jednocześnie stroną główną UBE umożliwia przeglądanie stanu sald rachunków i drukowania wyciągów (obraz 21). Obraz 21 Dostępne przyciski funkcyjne: Wyszukiwanie operacji na wyciągach - umożliwia wyszukanie wyciągu za wskazany okres, lub wyszukanie operacji według wskazanego słowa np. urząd, ubezpieczenie, faktura itp. (obraz 22). Rachunki wirtualne - umożliwia wyszukanie rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku masowego (obraz 23). Obraz 22 12

13 Obraz 23 W oknie tym należy określić: rachunek masowy dla którego mają być wyświetlone rachunki wirtualne możliwość wyboru wartości wszystkie lub dla wskazanego rachunku (lista dostępnych rachunków z możliwością wskazania jednego rachunku z listy), zakres dat, z którego mają być wyszukane operacje, rachunek wirtualny możliwość wyboru wszystkich rachunków lub wskazanego rachunku wirtualnego (możliwość wpisania w polu określonego numeru rachunku wirtualnego). W przypadku wyboru opcji wszystkich na liście operacji na rachunkach wirtualnych wyświetlana jest dodatkowa kolumna Rachunek, w której znajduje się Numer NRB rachunku, z którym związany jest dany rachunek wirtualny, sposób ułożenia operacji, sposób sortowania (rosnąco/malejąco) wstawiając znacznik w polu odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych, liczbę operacji jaka ma być wyświetlana na stronie. Przycisk Szukaj uruchamia proces przeszukiwania i powoduje wyświetlenie listy operacji zrealizowanych w Systemie Informatycznym Banku w zadanym przedziale czasowym na rachunkach wirtualnych przypiętych do wybranego rachunku Klienta (obraz 24). Obraz 24 13

14 W oknie Lista rachunków wirtualnych dostępne są następujące przyciski funkcyjne: Drukuj pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć w dowolnym miejscu wydruku. Eksportuj dane do pliku pozwala na pobranie operacji na rachunkach wirtualnych i zapisanie na lokalnym komputerze użytkownika danych operacji na rachunkach wirtualnych. Format pliku można określić za pomocą parametru Format eksportu operacji na rachunkach wirtualnych w menu Konfiguracja > Parametry aplikacji. Do wyboru są następujące formaty: XML, liniowy, MT942, MT942/Multicash. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru typu pliku eksportu w postaci nieskompresowanej lub skompresowanej (ZIP). W przypadku wyboru opcji skompresowany (ZIP) lista operacji eksportowana jest w postaci skompresowanego archiwum ZIP zawierającego plik w odpowiednim formacie. W przypadku, gdy lista operacji na raporcie przekracza 5000, istnieje możliwość eksportu danych tylko do pliku skompresowanego (opcja nieskompresowany jest wyłączona i zaznaczona jest opcja skompresowany (ZIP). Zamknij powrót do formatki wyszukiwania rachunków wirtualnych. 1. Klikając na numer rachunku (obraz 21) otworzymy okno (obraz 25) z informacjami dotyczącymi właściciela, adresu, daty otwarcia, oraz maksymalnej kwoty operacji jednorazowej i dziennej przez internet. Obraz Klikając na saldo bieżące otworzymy okno (obraz 26) z informacjami o stanie rachunku, zawierające takie dane jak: środki własne, limit kredytowy, suma zaległych prowizji, suma zablokowanych środków, księgowa kwota dostępna, suma zleceń w realizacji, przewidywana kwota dostępna, oraz saldo otwarcia, obciążenia, uznania i saldo bieżące. Okno to pozwala również, na pobranie pliku oraz przegląd listy operacji z dnia. 14

15 Obraz Klikając na datę ostatniego wyciągu otworzymy okno (obraz 27) z informacjami o operacjach z dnia, oraz możliwość wydruku i pobrania wyciągu z dnia. Obraz Klikając na listę wyciągów otworzymy okno (obraz 28) z zakresem wyboru za jaki okres chcemy przejrzeć lub pobrać wyciąg. Do wyboru są dwa zakresy: za konkretny okres od-do lub za wskazana liczbę dni np.: 31 ostatnich dni. Wskazując wybrany okres czasu klikamy przycisk Pokaż. 15

16 Obraz 28 Klikając odpowiedni przycisk Wydruk, lub Pobierz (obraz 29) możemy wydrukować bądź pobrać wyciąg za interesujący nas dzień. Istnieje możliwość pobrania pliku za cały wskazany okres klikając przycisk Pobierz plik z wyciągiem. Obraz 29 16

17 3.3 Kredyty Funkcja kredyty umożliwia przeglądanie użytkownikowi systemu zawartych umów kredytowych (obraz 30). Obraz 30 W oknie głównym funkcji kredyty dostępne są następujące informacje: Numer rachunku numer konta kredytu, Nazwa produktu nazwa kredytu, Waluta waluta, w jakiej został udzielony kredyt, Saldo saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został jeszcze wypłacony, Historia kredytu szczegółowe informacje o operacjach dla kredytu W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o kredycie należy wybrać interesujący nas rachunek kredytowy i kliknąć na numer rachunku. Następnie otwarte zostanie okno (obraz 31). Obraz 31 17

18 Informacje dostępne w tym oknie to: Numer rachunku numer konta kredytu Nazwa produktu nazwa kredytu Waluta kredytu waluta, w jakiej został udzielony kredyt Saldo kredytu saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został jeszcze wypłacony. Oprocentowanie kredytu aktualna stopa procentowa dla kredytu niewymagalnego Data zapadalności kredytu data całkowitej spłaty kredytu Zaległy kapitał wartość niespłaconych rat kredytowych Należne odsetki wartość odsetek naliczona na najbliższy termin spłaty Zaległe odsetki wartość niespłaconych rat odsetkowych Harmonogram wypłat transz daty i kwoty wypłaty transz Harmonogram spłat kredytu daty i kwoty spłaty rat kapitałowych Harmonogram spłat odsetek daty i planowane kwoty spłaty odsetek W celu wyświetlenia szczegółowych operacji na rachunku kredytowym należy wybrać Numer rachunku i kliknąć szczegóły (obraz 30). Otwarte zostanie okno w którym należy określić zakres czasu historii kredytowej, a następnie kliknąć przycisk szukaj (obraz 32). W oknie z wyszukanymi operacjami zobaczymy wszystkie szczegóły spłat kredytu z wskazanego przedziału czasowego (obraz 33). Obraz 32 Obraz 33 18

19 3.4 Przelewy Funkcja przelewy umożliwia wprowadzanie i wysyłanie przelewów, oraz ich importowanie i sporządzanie raportów (obraz 34). Obraz 34 Dostępne przyciski funkcyjne: Nowy przelew funkcja służąca do wysłania przelewu na inny rachunek bankowy. Istnieje możliwość wybrania kontrahenta z listy kontrahentów lub z listy alfabetycznej. Puste pola należy wypełnić podobnie jak w przypadku przelewu na druku polecenia przelewu. Zakładka ta pozwala na zapisanie przelewu, bądź na stworzenie szablonu przelewu (obraz 35), Nowy przelew ZUS funkcja służąca do wysłania przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (obraz 36), Nowy przelew US funkcja służąca do wysłania przelewu do Urzędu Skarbowego (obraz 37). Wypełniając przelew należy z listy rozwijanej wybierać właściwe dla konkretnego przelewu dane tj. symbol formularza typ identyfikatora, dodatkowo możemy skorzystać z przycisków Opis (opisuje sposób wypełnienia pola okres) i Rachunki US (wyszukuje rachunek konkretnego US), Raporty lista przelewów wg. ich statusu (obraz 38). Dzięki tej funkcji możemy przeglądać przelewy wg. konkretnego statusu: Wszystkie, Nowe, Do akceptu, Po akcepcie, Gotowe do przekazania, Przekazane do realizacji, Odrzucone, Usunięte, W trakcie realizacji, Zrealizowane. Raport generujemy wybierając status przelewu i klikając przycisk Pokaż raport. Wygenerowany raport można wydrukować lub zapisać (obraz 39). Import przelewów funkcja służąca do importowania wcześniej zapisanych na dysku przelewów (obraz 40), Import przelewów ZUS funkcja służąca do importowania wcześniej zapisanych na dysku przelewów, 19

20 Import przelewów US funkcja służąca do importowania wcześniej zapisanych na dysku przelewów, Archiwum funkcja służąca do przeglądania archiwalnych przelewów lub paczek przelewów (obraz 41). Obraz 35 Obraz 36 20

21 Obraz 37 Obraz 38 Obraz 39 21

22 Obraz 40 Obraz Przeglądanie zleceń Menu przelewy pozwala także administrować bieżącymi przelewami. Klikając przycisk pokaż (obraz 42) pojawią się nam wszystkie bieżące przelewy (obraz 43), Wstawiając znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie wyświetlone zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej, Odświeżaj listę zaznaczenie odświeżania powoduje, że lista wyświetlanych przelewów jest automatycznie aktualizowana np. po dodaniu nowego przelewu, Pobierz plik statusów przelewów umożliwia pobranie statusów przelewów do programu finansowo-księgowego, pod warunkiem że posiadany przez Użytkownika program ma możliwość zaczytania takich informacji. Dzięki tej funkcjonalności pracownik firmy nie musi śledzić etapu realizacji przelewu wystarczy, że wczyta ich statusy. Dodatkowo podana jest informacja o ilości przelewów: Do zaakceptowania, Do przekazania do realizacji, W trakcie realizacji. W prawym dolnym rogu okna znajduje się pole, które pozwala na ograniczenie ilości operacji wyświetlonych na stronie. 22

23 Obraz 42 Dla każdego przelewu wyświetlone zostaną następujące informacje: 0 jest to licznik dokumentów zaznaczonych w celu zbiorczego przeprowadzenia operacji np. akceptacji, St. status dokumentu, czyli informacjia o etapie realizacji dokumentu. Klikając na litery St. wyświetlone zostanie okno z oznaczeniami wszystkich dostępnych statusów (obraz 44). Obraz 43 23

24 Obraz 44 Dostępne przyciski funkcyjne: Zaznacz na stronie zaznaczenie wszystkich przelewów wyświetlonych na stronie, Twórz paczkę utworzenie paczki z wybranych dokumentów, Akceptuj razem zbiorcze akceptowanie zaznaczonych przelewów, Akceptuj pojedynczo akceptowanie pojedynczych przelewów, Wycofaj usunięcie akceptu z pojedynczego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów, Przekaż przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów, Wstrzymaj wstrzymanie realizacji przelewu, dotyczy tylko dokumentów ze statusem Przekazane do realizacji. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status Gotowe do przekazania, Usuń usunięcie zaznaczonego przelewu. Usunąć można tylko przelewy o statusie Nowe. W celu usunięcia przelewu zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept, Kopiuj umożliwia utworzenie kopii zaznaczonych dokumentów. Kopiować można tylko dokumenty o statusie Nowe. Dzięki kopiowaniu nie ma konieczności wprowadzania dokumentu (lub dokumentów), który ma być wysłany po raz kolejny w postaci zgodnej z dokumentem źródłowym. W celu przeglądu szczegółowych danych dotyczących przelewów należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie,,data przelewu. Dodatkowo wybór tego odnośnika umożliwia użytkownikowi edycję oraz usunięcie przelewu o statusie,,nowy. W przypadku edycji wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem,,zapisz przelew (obraz 45). 24

25 Obraz Akceptowanie przelewu W celu akceptowania przelewu należy wybrać z listy przelew o statusie nowy oraz na formatce Przelew akceptowanie zatwierdzić akceptację przelewu. Zatwierdzenie przelewu odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku Podpisz i podanie PIN kodu. Po zaakceptowaniu przelewu z użyciem karty mikroprocesorowej lub innego urządzenia autoryzującego system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego klienta i decyduje czy przelew może otrzymać status gotowy (do przekazania do banku). Akceptowania przelewu można dokonać pojedynczo lub zbiorczo Akceptowanie pojedynczo przelewów - Operację można wykonać po zaznaczeniu przelewów na wszystkich stronach oraz naciśnięciu przycisku Akceptuj pojedynczo. Podczas akceptacji istnieje możliwość zaakceptowania lub pominięcia danego przelewu poprzez wybór przycisku Omiń PIN kod trzeba podać za każdym razem (obraz 46), Akceptowanie zbiorczo przelewów - Po zaznaczeniu przelewów do akceptu oraz naciśnięciu przycisku Akceptuj razem odbywa się akceptacja nowych przelewów (które zostały wcześniej zaznaczone). Dla zaznaczonych przelewów wyświetlane jest podsumowanie odrębnie dla każdego rachunku składające się z liczby przelewów oraz kwoty zleceń. Akceptowanie odbywa się po wyborze przycisku Podpisz oraz podaniu PIN kodu dostępnego na formatce potwierdzenia akceptacji zbiorczej przelewów. Akceptowanie zbiorcze jest możliwe dla zaznaczonych na liście przelewów z bieżącej 25

26 strony. Akceptowanie zbiorcze przelewów z innych stron będzie możliwe dopiero po wyświetleniu listy na odpowiedniej stronie (obraz 47). Obraz 46 Obraz 47 26

27 3.4.3 Przekazywanie przelewów do realizacji Funkcja służąca do przekazania przelewów, wysłania ich do banku użytkownika, w sytuacji gdy zostały one już zaakceptowane. W celu przekazania przelewu (przelewów) należy na liście zaznaczyć wybrany przelew, a następnie wcisnąć przycisk Przekaż. W oknie podsumowującym (obraz 48), które nam się ukaże, wciskamy przycisk Przekaż do realizacji wysyła przelewy do banku użytkownika w celu realizacji, Zrezygnuj zamyka okno. Obraz Tworzenie paczek Funkcja pozwalająca na tworzenie paczek przelewów wysyłanych z danego rachunku. Paczki można tworzyć w celu pogrupowanie przelewów wg. własnych kryteriów. W celu pogrupowania dokumentów w paczki należy zaznaczyć właściwe dokumenty pojedynczo lub skorzystać z funkcji Zaznacz na stronie, a następnie nacisnąć przycisk Twórz paczkę. Podczas tworzenia paczki z dokumentami otwarte zostanie okno (obraz 49). Dla każdej paczki dostępne są następujące dane: Lp. liczba porządkowa paczki, Referencje dowolne oznaczenie służące użytkownikowi do odszukania dokumentów, pole nieobowiązkowe, Nazwa paczki nazwa zbioru przelewów. Jeśli użytkownik nie zdefiniuje nazwy paczki zostanie automatycznie przypisana nazwa Paczka przelewów. W przypadku podania nazwy przez użytkownika poprzedzi ona nazwę systemową. Przykład: Nazwa podana przez użytkownika Opłaty, utworzona pełna nazwa paczki będzie miała brzmienie Opłaty Paczka przelewów, Rachunek numer rachunku obciążanego dokumentami z danej paczki, Liczba przelewów ilość dokumentów w danej paczce, Łączna kwota suma kwot dokumentów w paczce. Dostępne przyciski funkcyjne: Zrezygnuj rezygnacja z tworzenia paczek z dokumentami, Drukuj wyświetlenie zestawienia w formie gotowej do skierowania na drukarkę, Dalej przejście do kolejnego etapu realizacji przelewów z danej paczki do akceptowania (podpisania) zleceń. 27

28 Obraz Wycofanie akceptu przelewów Funkcja pozwalająca na wycofanie przelewów przekazanych do realizacji do systemu bankowego. Operację można wykonać po zaznaczeniu przelewów na wszystkich stronach. Dla zaznaczonych przelewów wyświetlone zostanie podsumowanie wraz z informacjami szczegółowymi dla każdego z nich z podziałem dla konkretnego rachunku (obraz 50). Dostępne przyciski funkcyjne: Zrezygnuj zamyka okno wycofania akceptu, Wycofaj pojedynczo pozwala na wycofanie pojedynczego przelewu, Wycofaj wszystkie pozwala na wycofanie wszystkich zaznaczonych przelewów. Obraz Lokaty Funkcja służąca do zakładania i administrowania lokatami z aktualnej oferty depozytowej banku (obraz 51). Obraz 51 28

29 Dostępne przyciski funkcyjne: Nowa lokata służy do założenia nowej lokaty z dostępnej oferty banku (obraz 52), Tabela oprocentowania lokat funkcja dzięki której można zobaczyć aktualną ofertę depozytową (obraz 53), Archiwum funkcja służącą do przeglądania historii archiwalnych lokat (obraz 54), Raporty lista lokat wg. ich statusu (obraz 55). Dzięki tej funkcji możemy przeglądać lokaty wg. konkretnego statusu. Wszystkie, Aktywne, Nowe, Do akceptu, Po akcepcie, Gotowe do przekazania, Przekazane do realizacji, W trakcie realizacji, Odrzucone, Do akceptu zerwania, Po akcepcie zerwania, Gotowe do zerwania, Przekazane do zerwania, W trakcie zrywania, Zakończone. Raport generujemy wybierając odpowiednie kryteria lokaty i klikając przycisk pokaż. Wygenerowany raport można wydrukować lub zapisać. Obraz 52 29

30 Obraz 53 Obraz 54 Obraz 55 30

31 3.5.1 Przeglądanie lokat Funkcja służąca do przeglądania lokat wg zadanych kryteriów. Funkcję uruchamiamy przyciskiem Pokaż (obraz 56). Dla każdej lokaty wyświetlone zostaną następujące informacje: Status informacja o etapie realizacji lokaty. Lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu na nazwę kolumny Status (obraz 57), Ref. nazwa referencji wpisanej podczas wprowadzania lokaty, Data otw. data otwarcia lokaty. Klikając na datę w kolumnie Data otw. przy wybranej lokacie otwarte zostanie okno (obraz 58). W oknie tym użytkownik definiuje, na jaki rachunek mają być zaksięgowane środki po likwidacji/zerwaniu lokaty. W celu zapisania warunków zerwania lokaty należy użyć przycisku Zapisz warunki zerwania lokaty. Przycisk Zamknij powoduje powrót do okna Lokaty i wycofanie się z wprowadzonych ustawień, Data zakończ. data zakończenia lokaty, Kwota lokaty kwota operacji, Typ lokaty określenie, na jaki okres lokata została założona, Oprocentowanie określenie typu oprocentowania stałe lub zmienne. Obraz 56 Obraz 57 31

32 Obraz Przekazanie lokat do realizacji W celu przekazania lokaty do realizacji należy przy podpisanej lokacie kliknąć ikonę statusu dokumentu. Po kliknięciu ikony ukaże nam się okno (obraz 59). Obraz 59 Dostępne przyciski funkcyjne to: Przekaż do realizacji wysłanie przelewu do banku w celu realizacji. Dokument otrzyma status Przekazana do realizacji, 32

33 Wycofaj akcept usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu Gotowa do przekazania, Zamknij zamknięcie okna oraz powrót do listy lokat. 3.6 Zlecenia otwarte Funkcja zlecenia otwarte umożliwia przesłanie zlecenia do banku np. przesłanie archiwalnych tabel kursów walut, składanie zleceń zagranicznych, dostęp do zleceń archiwalnych, oraz wykonanie raportów (obraz 60). Obraz 60 Dostępne przyciski funkcyjne: Nowe zlecenie służy do utworzenia nowego zlecenia (obraz 61) Nowy przelew zagraniczny - służy do utworzenia nowego przelewu zagranicznego (obraz 62). Poszczególne pola oznaczają: Kwota wartość kwoty dla polecenia wypłaty za granicę, pole wymagane, Waluta trzyznakowy symbol waluty dla polecenia wypłaty za granicę, pole wymagane, Data waluty SPOT (opłata standardowa) pole jest domyślnie zaznaczone, Jutro (opłata dodatkowa) w celu wyboru wartości należy wstawić znacznik przy polu, Dziś (opłata dodatkowa) w celu wyboru wartości należy wstawić znacznik przy polu, PROSIMY PŁACIĆ telekomunikacyjnie: możliwość wyboru następujących wartości z listy rozwijanej: polecenie zapłaty, przelew regulowany, przelew SEPA, Kwota słownie wartość słowna kwoty dla polecenia wypłaty za granicę, pole wymagane, Tytuł przelewu (np. faktura nr 03), pole wymagane, Tytuł prawny przelewu ( np. opłata za towar), Zleceniodawca Nazwa zleceniodawcy, pole wymagane, Adres zleceniodawcy, pole wymagane, Nr rachunku do obciążenia kwotą zlecenia, pole wymagane, Nr rachunku do obciążenia kwotą prowizji, pole wymagane, REGON, Osoba do kontaktu zleceniodawcy, pole wymagane, Telefon kontaktowy, pole wymagane, Wypłata w banku 33

34 Nazwa i adres lub kod SWIFT, pole wymagane, Beneficjent Nazwa beneficjenta, pole wymagane, Adres beneficjenta, pole wymagane, Kraj beneficjenta, pole wymagane, Nr rachunku (w standardzie IBAN) numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN, pole wymagane, Koszty realizacji polecenia zapłaty OUR wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca, BEN wszystkie koszty pokrywa beneficjent, SHA koszty powstałe po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca a po stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent, Adnotacje informacje dodatkowe dla polecenia wypłaty za granicę, pole wymagane, Statystyka wg nomenklatury statystycznej (wypełnia bank) Symbol kraju beneficjenta, Tytuł płatności (towar, usługa, inne). Dostępne przyciski funkcyjne to: Zapisz zlecenie wprowadzenie zlecenia ze statusem Nowe, Zrezygnuj zamknięcie okna bez rejestracji zlecenia, Szablon zlecenie można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie zagranicznym. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika. Zapisz zapisanie przelewu zagranicznego jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem OK, Usuń wykasowanie wybranego szablonu. Archiwum służy do przeglądania archiwalnych zleceń, Raporty drukuje raporty ze zleceń (obraz 63). Obraz 61 34

35 Obraz 62 35

36 Obraz 63 Przeglądanie zleceń wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż w głównym oknie zleceń otwartych (obraz 60 i 64). Obraz 64 Dla każdego zlecenia wyświetlone są następujące informacje: Status status zlecenia, czyli informacja o etapie realizacji (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny Status), Data wpisu data wysłania zlecenia, Opis skrócony opis zlecenia. 3.7 Przelewy zbiorcze Opcja przelewy zbiorcze umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie paczki przelewów typu przelew zbiorczy (obraz 65). Opcja dostępna jest w przypadku posiadania przez użytkownika uprawnienia Obsługa przelewów zbiorczych. Paczka przelewów typu przelew zbiorczy jest to zestaw powiązanych ze sobą przelewów krajowych w PLN, których suma obciąża rachunek zleceniodawcy, jako jedna pozycja z tytułem przelewu zdefiniowanym przez użytkownika. Każdy z przelewów wchodzących w skład przelewu zbiorczego realizowana jest indywidualnie. Obraz 65 36

37 Dostępne przyciski funkcyjne: Nowy przelew zbiorczy służy do utworzenia nowego przelewu zbiorczego (obraz 66), Importuj przelew zbiorczy funkcja służąca do importowania wcześniej zapisanych na dysku przelewów zbiorczych (obraz 67), Raporty służy do generowania przelewów zbiorczych wg. ich statusu, kwoty, daty operacji, treści (obraz 68), Archiwum funkcja służąca do przeglądania archiwalnych przelewów zbiorczych (obraz 69). Obraz 66 Obraz 67 37

38 Obraz 68 Obraz 69 Przeglądanie przelewów zbiorczych wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż w głównym oknie przelewów zbiorczych (obraz 65,70). Obraz 70 38

39 Dla każdego przelewu wyświetlone zostaną następujące informacje: 0 jest to licznik dokumentów zaznaczonych w celu zbiorczego przeprowadzenia operacji np. akceptacji, St. status dokumentu, czyli informacji a o etapie realizacji dokumentu. klikając na litery St. wyświetlone zostanie okno z oznaczeniami wszystkich statusów (obraz 71). Obraz 71 Dostępne przyciski funkcyjne: Zaznacz na stronie zaznaczenie wszystkich przelewów zbiorczych wyświetlonych na stronie, Akceptuj razem zbiorcze akceptowanie zaznaczonych przelewów zbiorczych, Akceptuj pojedynczo akceptowanie pojedynczych przelewów zbiorczych, Wycofaj usunięcie akceptu z pojedynczego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów, Przekaż przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów, Wstrzymaj wstrzymanie realizacji przelewu zbiorczego, dotyczy tylko dokumentów ze statusem Przekazane do realizacji. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status Gotowe do przekazania, 39

40 Usuń usunięcie zaznaczonego przelewu zbiorczego. Usunąć można tylko przelewy o statusie Nowe. W celu usunięcia przelewu zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept. W celu przeglądu szczegółowych danych dotyczących przelewów należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie,,data przelewu. Dodatkowo wybór tego odnośnika umożliwia użytkownikowi edycję oraz usunięcie przelewu o statusie,,nowy. W przypadku edycji wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem,,zapisz przelew. 3.8 Kontrahenci Funkcja służąca do wpisania i odszukiwania stałych odbiorców płatności dzięki której przy realizacji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych odbiorcy, a jedynie zaczytanie go z listy kontrahentów (obraz 72). Obraz 72 Dostępne przyciski funkcyjne: Nowy Kontrahent funkcja służąca do wpisania nowego kontrahenta (obraz 73), Import kontrahentów funkcja dzięki której można zaimportować kontrahentów z innego systemu, dostępne formaty to: XML, Liniowy, Videotel. (obraz 74). Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i wyświetla informacje (obraz 75). Obraz 73 40

41 UWAGA: Funkcja zapisz kontrahenta, edytuj i usuń kontrahenta wymaga autoryzacji, czyli wprowadzenia PIN kodu. Obraz 74 Obraz Tabele Funkcja służąca do przeglądania bazy banków, zapoznawania się z definicjami rachunków urzędów skarbowych, zapoznawania się z aktualnymi kursami walut, oraz wyliczania cen kupna lub sprzedaży walut za pomocą kalkulatora walutowego (obraz 76). Obraz 76 Dostępne przyciski funkcyjne: Banki Krajowe funkcja pozwalająca użytkownik odszukanie banku wg różnych kryteriów lub wyświetlenia pełnej bazy banków ograniczając ilość wyświetleń na stronie (obraz 77), Rachunki urzędów skarbowych - funkcja pozwalająca użytkownik odszukanie urzędu skarbowego wg różnych kryteriów lub wyświetlenia pełnej bazy urzędów skarbowych ograniczając ilość wyświetleń na stronie (obraz 78), Kursy walut wyświetla aktualne wartości walut (obraz 79), Kalkulator walutowy funkcja pozwalająca na przeliczanie walut (obraz 80). 41

42 Obraz 77 Obraz 78 Obraz 79 Obraz Konfiguracja Funkcja przeznaczona dla Administratorów systemu. Konfiguracja ma wpływ na dostęp i zakres dostępu (pełny, ograniczony, brak dostępu) do poszczególnych opcji systemu, pozwala określić dostęp poszczególnych użytkowników do rachunków, zdefiniować rodzaje i formaty importowanych danych oraz pogrupować rachunki i określić uprawnienia do poszczególnych grup (obraz 81). 42

43 Obraz 81 Dostępne przyciski funkcyjne: Parametry aplikacji funkcja pozwalająca na zdefiniowanie formatu plików dla importów (obraz 82), Uprawnienia użytkowników funkcja umożliwiająca nadawanie użytkownikom systemu odpowiednich poziomów uprawnień (obraz 83), Konfiguracja rachunków funkcja pozwalająca administratorowi tworzenie listy użytkowników uprawnionych do oglądania lub obciążania wybranego rachunku (obraz 84), Grupy rachunków funkcja pozwalająca utworzyć grupę o dowolnej nazwie i przypisać jeden lub więcej rachunków do takiej grupy. Jeśli zezwalają na to uprawnienia użytkownika grupa taka prezentowana jest na liście rachunków. Saldo bieżące grupy wyliczane jest jako suma sald bieżących na wszystkich rachunkach w grupie przeliczonych na PLN. Podobnie obliczane są bieżące obroty dla grupy rachunków (obraz 85), Filtry adresów IP funkcja pozwalająca administratorowi na włączenie / wyłączenie filtru adresu IP. Funkcja daje możliwość dostępu lub zakaz dostępu z konkretnego adresu IP. Domyślnie funkcja jest wyłączona (obraz 86). Funkcja została opisana szczegółowo w dalszej części rozdziału. Obraz 82 Obraz 83 43

44 Obraz 84 Obraz 85 Obraz 86 Filtry adresów IP Dla każdego Klienta korporacyjnego, do którego przypisany jest użytkownik, wykonana jest weryfikacja adresu IP zgodnie z filtrami skonfigurowanymi dla danego Klienta korporacyjnego. Jeżeli Klient korporacyjny ma wyłączone filtrowanie to każdy adres IP, z którego Użytkownik nawiązuje połączenie jest dozwolony. W przeciwnym wypadku (gdy Klient korporacyjny ma włączone filtrowanie) to: Zgodnie z konfiguracją Klienta korporacyjnego pobierany jest filtr indywidualny użytkownika a w przypadku braku określonego filtru przy użytkowniku pobierany jest filtr globalny (dla wszystkich użytkowników), Zgodnie z wybraną konfiguracją pobierana jest lista adresów IP dozwolonych albo zabronionych. 44

45 Jeżeli jest to lista adresów dozwolonych i adres IP zawiera się w tej liście to adres jest dozwolony w przeciwnym wypadku adres jest zabroniony. Jeżeli jest to lista adresów zabronionych i adres IP zawiera się w tej liście to adres jest zabroniony w przeciwnym wypadku adres jest dozwolony. Filtr indywidualny oznacza zespół reguł określających dostęp do aplikacji definiowany dla pojedynczego, wybranego użytkownika przypisanego do Klienta korporacyjnego. Filtr globalny oznacza zespół domyślnych reguł określających dostęp do aplikacji definiowany dla Klienta korporacyjnego i obowiązujący wszystkich użytkowników do niego przypisanych (jeśli użytkownikowi nie zdefiniowano filtrów indywidualnych). Adres IP dozwolony oznacza adres IP, spod którego użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do aplikacji. Adres IP zabroniony oznacza adres IP, z którego nie będzie możliwości dostępu do aplikacji przez użytkownika, dla którego taki adres został zdefiniowany. W przypadku zablokowania dostępu do aplikacji na podstawie adresu IP, system wyświetli komunikat informujący o braku możliwości zalogowania o treści: "Adres IP komputera, z którego się logujesz jest niezgodny z aktualną konfiguracją systemu. Prosimy o kontakt z administratorem". Wynik weryfikacji adresu IP dla każdego użytkownika zostanie zarejestrowany w logu zdarzeń w kontekście danego Klienta. UWAGA! W sytuacji, gdy zalogowany użytkownik nie jest administratorem wówczas nie ma uprawnień do konfiguracji filtrów IP. Wówczas prezentowany jest komunikat o treści: "Nie masz uprawnień do konfiguracji filtrów adresów IP". W celu uruchomienia filtru adresów IP należy w pozycji Filtracja adresów zmienić znacznik z wartości domyślnej (Wyłącz) na Włącz (obraz 86). W przypadku włączenia usługi filtrowania adresów IP administrator ma możliwość ustalenia zakresu filtru dla wybranego użytkownika lub dla wszystkich użytkowników. W tym celu należy wybrać użytkownika z listy lub wartość Wszyscy użytkownicy a następnie określić typ filtru poprzez wstawienie znacznika przy polu Pozwól na dostęp lub Zabroń dostępu. Ostatnią czynnością jest dodanie adresu IP: Adres IP od do (obraz 87) - w przypadku wybrania filtru przedział adresów IP prezentowane są na formularzu pola Adres IP od, oraz do, dla których dostępne są 4 pola tekstowe połączone znakiem "." Oba pola przyjmują adresy IP, przy czym zakres jest poprawny o ile każdy człon adresu końca zakresu nie jest mniejszy niż odpowiadający mu człon adresu początku zakresu. W ramach danego filtru para - typ i wartość adresu IP - jest unikalna tj. nie mogą powtórzyć się 2 adresy o takim samym typie i wartości Maska adresu IP (obraz 88) - w przypadku wybrania filtru maska adresu IP prezentowane sa 4 pola tekstowe połączone znakiem ".". W polu tym należy wprowadzić maskę adresu IP, przy czym dozwolone znaki to: cyfry 0-9, "*" (znak oznaczający dowolny ciąg cyfr, także pusty), "$" (znak oznaczający dokładnie jedną cyfrę, jednakże adres nie spełnia maski 10.$1.1.1, gdyż $1 oznacza liczbę dwucyfrową kończącą się cyfrą 1). Dla pola Typ dostępna jest ikonka z podpowiedzią (obraz 89). Po zdefiniowaniu danych dla nowego adresu IP należy wybrać przycisk zapisz. Zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca dodanie adresu IP. W celu wykonania edycji filtru adresu IP należy zaznaczyć wybrany filtr adresu IP oraz wybrać przycisk edytuj. Następnie należy zmodyfikować dane oraz zatwierdzić poprzez 45

46 przycisk zapisz. Po poprawnej modyfikacji adresu IP zostanie zaprezentowany komunikat o treści: "Zmodyfikowano adres IP". W celu usunięcia zdefiniowanego filtru adresu IP należy zaznaczyć wybrany filtr adresu IP oraz wybrać przycisk usuń. Operacja usunięcia wskazanego filtru adresu IP wymaga potwierdzenia. Po poprawnej akcji usunięcia filtru adresu IP prezentowany jest stosowny komunikat o treści ''Usunięto adres IP''. Obraz 87 Obraz 88 Obraz 89 W sekcji Typ filtru administrator ma możliwość wyboru typu filtru Pozwól na dostęp/zabroń dostępu dla użytkownika/wszystkich użytkowników. Wartość domyślna - brak znacznika, oznacza włączenie filtru indywidualnego. Jeśli po wybraniu użytkownika z listy lub pola Wszyscy użytkownicy zmieniono Typ filtru i administrator próbuje wybrać innego użytkownika z listy lub opuścić formularz to system wyświetli komunikat o treści: czy zapisać zmiany. W przypadku, gdy lista adresów IP jest pusta na formatce konfiguracji filtrowania IP zablokowana jest możliwość wyboru wartości w polu Typ filtru dla konfiguracji wybranego użytkownika. W takiej sytuacji checkboxy Pozwól na dostęp i Zabroń dostępu są nieaktywne. Po dodaniu co najmniej jednego adresu IP checkboxy stają się aktywne Hasła Funkcja pozwala na zmianę hasła za pomocą którego użytkownik rejestruje się w systemie (obraz 90). 46

47 Obraz 90 Dostępne przyciski funkcyjne: Zmiana hasła - Funkcja pozwalająca na zmianę hasła, za pomocą, którego Użytkownik rejestruje się w systemie. Hasło można zmieniać z dowolną częstotliwością, konieczne jest pamiętanie aktualnego hasła. Błędne hasło uniemożliwia rejestrację w systemie. (obraz 91), Zmiana PIN karty umożliwia zmianę PIN do karty mikroprocesorowej (obraz 92), Odblokowanie karty funkcja pozwalająca na odblokowanie karty w sytuacji gdy użytkownik poda błędny Numer PIN (obraz 93). Obraz 91 Obraz 92 Obraz 93 47

48 3.12 Komunikaty Funkcja pozwalająca na przesyłanie przez bank użytkownikowi komunikatów i informacji (obraz 94). Obraz 94 Dostępne przyciski funkcyjne: Lista komunikatów wyświetla listę komunikatów (obraz 95). W oknie głównym funkcji dostępne są opcje: przeczytaj, usuń. Obraz Dokumentu i pliki Funkcja pozwalająca na przesyłanie przez bank plików, które dostępne są do pobrania, oraz przesyłania przez użytkownika plików do banku. (obraz 96). Obraz 96 Dostępne przyciski funkcyjne: Wysyłanie plików do Banku otwiera okno (obraz 97). 48

49 Obraz 97 Rozdział Informowanie o terminie ważności kart Funkcja polegającą na poinformowaniu użytkownika systemu posługującego się kartą mikroprocesorową o jej zbliżającym się terminie ważności, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu. W zależności od czasu, który pozostał do końska ważności karty, wyświetlone zostaną następujące komunikaty: Termin ważności upływa za 30 dni do 4 dni - komunikat: Uwaga! Termin ważności certyfikatu nr (c) upływa za (n) dni (obraz 98), w przypadku gdy do ostatniego dnia ważności certyfikatu jest mniej niż 4 dni - komunikat: Uwaga! Termin ważności certyfikatu nr (c) upływa za (n) dni/dzień - po tym terminie związana z nim karta mikroprocesorowa nie będzie mogła być użyta do logowania lub autoryzacj i zleceń (obraz 99). Za wartość (c) będzie podstawiany numer certyfikatu w bazie, Za wartość (n) będzie podstawiana ilość dni do ostatniego dnia ważności certyfikatu. Obraz 98 49

50 Obraz 99 Rozdział Wymagania sprzętowe i systemowe Komputer z systemem operacyjnym Windows 98, NT, 2000 lub XP, lub nowszy, Przeglądarka Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera itp. Monitor i karta grafiki SVGA obsługująca rozdzielczość 1024x768 (min. rozdzielczość to 800x600). Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Internet Explorer w wersji 9.0 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows Vistax32,Windows Vistax64,Windows 7x32,Windows 7x64. Przeglądarka Internet Explorer 9.0 zawiera udogodnienia podnoszące bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wymagające szczególnej ochrony takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład współdzielony komputer w miejscu pracy lub publiczny komputer w kafejce internetowej itp.) zalecane jest użycie jednej z dwóch funkcjonalności dostępnych na pasku zakładek w menu Bezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej włączenie trybu Przeglądanie InPrivate, zaś po jej zakończeniu zamknięcie okna przeglądarki. Jeśli nie używano trybu Przeglądanie InPrivate, po zakończeniu pracy zalecamy użycie funkcji Usuń historię przeglądania (Ctrl+Shift+Del). Oba te narzędzia pomagają chronić dane użytkownika przed choćby przypadkowym ujawnieniem. Przeglądanie InPrivate zapobiega przechowywaniu danych dotyczących sesji przeglądania. Dotyczy to między innymi plików cookie, tymczasowych plików internetowych i historii. Paski narzędzi i rozszerzenia są domyślnie wyłączone. Domyślnie przeglądarka Internet Explorer w wersji 9.0 nie pokazuje paska menu. W celu wyświetlenia paska menu należy nacisnąć lewy klawisz Alt na klawiaturze, następnie ustawić kursor myszy na pasku menu, kliknąć prawy przycisk myszy oraz zaznaczyć opcję Pasek menu. Od tego momentu pasek menu będzie prezentowany przy każdym uruchomieniu przeglądarki. 50

51 Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu Narzędzia należy wybrać Opcje internetowe. W zakładce Ogólne (obraz 100): w sekcji Historia przeglądania zalecane jest usunięcie plików tymczasowych, plików cookie, historii, danych formularzy i haseł; w tym celu należy wybrać przycisk Usuń, a następnie na formatce Usuwanie historii przeglądania nacisnąć przycisk Usuń (lub po kolei wybierać Usuń pliki..., Usuń pliki cookie..., Usuń historię...,usuń formularze..., Usuń hasła...) i zatwierdzić odpowiedź Tak, w sekcji Historia przeglądania po naciśnięciu przycisku Ustawienia zalecane jest zaznaczenie w części Tymczasowe pliki internetowe opcji Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron: Za każdym razem, gdy odwiedzamtę stronę, w sekcji Historia przeglądania po naciśnięciu przycisku Ustawienia proponuje się ustawienie w części Historia liczby dni trzymania stron w historii na 0, w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu w części Wygląd przycisku Dostępność powinny być odznaczone opcje Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web, Ignoruj style określone na stronach sieci Web, Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web, Formatuj dokumenty używając mojego arkusza stylów. Obraz 100 W zakładce Zabezpieczenia (obraz 101): dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średnio-wysoki. Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Poziom niestandardowy] powinny być wybrane następujące ustawienia: 51

52 w części Formanty ActiveX i dodatki plung-in powinny być odznaczone opcje Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania, Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX oraz Zezwalaj na uruchamianie poprzednio nie używanych formantów ActiveX bez monitorowania. w części Obsługa skryptów powinny być zaznaczone opcje Wykonywanie skryptów apletów języka Java, Włącz filtr XSS. w części Różne powinna być odznaczona opcja Nawigowanie ramek podrzędnych w różnych domenach. Obraz 101 W zakładce Prywatność (obraz 102): w części Ustawienia zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni. Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku Zaawansowane powinny być wybrane następujące ustawienia: w części Blokowanie wyskakujących okienek należy zaznaczyć opcję Włącz blokowanie wyskakujących okienek. Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w zakładce Prywatność w części Blokowanie wyskakujących okienek (obraz 103) w opcji Ustawienia wpisać adres strony banku internetowego oraz nacisnąć przycisk Dodaj. 52

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu Opis zmiany 1. 2015-07-22 Mozgawa Robert 2.35.002C Utworzenie dokumentu 1 1. Pierwsze uruchomienie W celu

Bardziej szczegółowo

3. Kolejne uruchomienie tokena W celu uruchomienia tokena VASCO DP280 należy przytrzymać przycisk Poweron/Power-off.

3. Kolejne uruchomienie tokena W celu uruchomienia tokena VASCO DP280 należy przytrzymać przycisk Poweron/Power-off. Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Kolejne uruchomienie tokena... 5 4. Logowanie do bankowości korporacyjnej za pomocą tokena... 6 5. Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny Załącznik nr 1 do Umowy o UBE 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Kolejne uruchomienie tokena... 5 4. Logowanie do bankowości korporacyjnej za pomocą tokena... 6 5. Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def2500/reb (Pakiet Bezpieczeństwa I, Pakiet Bezpieczeństwa II) Informacje o dokumencie Historia

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych

Konfiguracja przeglądarek internetowych Konfiguracja przeglądarek internetowych Spis treści Rozdział 1. Wstęp... 2 Rozdział 2. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0... 2 Rozdział 3. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 7.0...

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Maj 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika entrum Usług Internetowych Instrukcja Aplikacji Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 5 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 6 2.1 Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta

Przewodnik dla Klienta Załącznik Do Umowy UBE Wolin 2013 r. Przewodnik dla Klienta Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja użytkownika) https://www.bswolin.pl Wolin 2013 rok 1 SPIS TREŚCI: Informacje ogólne...3 Konfiguracja...3

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Lipiec 2006 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1... 1-1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1-1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1-1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Bank Spółdzielczy w Strykowie. Instrukcja użytkownika Klienci Korporacyjni

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Bank Spółdzielczy w Strykowie. Instrukcja użytkownika Klienci Korporacyjni Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. Nr 4/4/2009 Bank Spółdzielczy w Strykowie CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Instrukcja użytkownika Klienci

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Wersja systemu: def3000/ceb: 2.35.002C, def2500/reb: 3.41.004C Data

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 9.0... 7

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO Spis treści 1. Pierwsze użycie tokena nadanie numeru PIN... 3 2. Przygotowanie tokena do pracy... 4 3. Logowanie do serwisu KB24... 4 4. Autoryzacja przelewów....

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Suplement Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 260

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 260 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 260 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawowe klawisze i komunikaty tokena DP 260... 3 3. Pierwsze uruchomienie tokena, ustalenie kodu PIN... 3 4. Zmiana kodu PIN... 4

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

CUI. Klienci Korporacyjni

CUI. Klienci Korporacyjni CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Klienci Korporacyjni Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Łubniany marzec 2007 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem

Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Przewodnik dla klienta korporacyjnego (instrukcja użytkownika) URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w systemie BGK@24BIZNES

Pierwsze kroki w systemie BGK@24BIZNES Pierwsze kroki w systemie BGK@24BIZNES Warszawa, 30.07.2015 Help Desk BGK tel. +48 22 596 58 88, BGK Linia: 0 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WNIOSEK... 3 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo