Groźna powódź w Łodzi «

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Groźna powódź w Łodzi «"

Transkrypt

1 Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG IEM PL.8 J U d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. g r o t x y ROK IV. PONIEDZIAŁEK, 18 -GO LUTEGO 1935 NR. 48 Bialska lafaryha w morzu ptomtail P o ż a r w a r z a d z i l m i l i o n o w e s i r a t Biel sieć, Tel. wł. W uh. sobotę wieczorem, około go'dz. 21, mieszxadcy Bielska i Białej zostali zaalarmowani wiadomością o groźnym pożarze, jaki wybuchł w olbrzymim, trzypiętrowym fabrycznym gmachu.»bettera * Synów w Białe], przy ul. Hettwerowej. V' gmachu tym mieściło się siedem w ęk* szych fabryk sukna i fabryka kartonaży. O geń rozszerzał się z gwałtowną szybkością, znajdując podatny material w podręcznych magazynach surowców, w y robów gotowych, smarów itp. Na szybkie rozprzestrzenianie się <r gnia wpłynęło też to, że podłogi tego starego gmachu przepojone były smarami 1 oliwą. W ciągu też około 25 minut od chwili zaalarmowania straży pożarnej w Białej, cały olbrzymi gmach został objęty płomieniami szalejącego, niszczącego żywiołu, który tern groźniejszy staw ał się ze względu na szalejący wiatr. To morze płomieni, jakie rozszalało się, zagrażało nietylko zabudowaniom sąsiednim, lecz również całe] dzielnicy miasta Białej, a szczególnie kościołowi parafialnemu w Białej, znajdującemu się w najbliższem sąsiedztwie płonącego gmachu. Pierwsza na miejsce pożaru przybyła straż bialska, w siedem minut po zaalarmowaniu jej przez sierżanta tejże straży ogniowej, p. Byczka. Zajęła ona natychmiast najgroźniejszy odcinek od strony klasztoru i zakładów naukowych św. Hil- degardy. któremu to zabudowaniu zagrażało bezpośrednie niebezpieczeństwo. Straż bialska, widząc groźne położenie, zaalarmowała sąsiednie straże. W ciągu 40 minut przybyło siedem okolicznych straży, i bielską strażą na czele. Balony bez załogi Darmstadt, Tel. wł. W toku przygotowań do zawodów balonowych o mistrzostwo Niemiec, cztery gotowe do startu balony wyrwały się spowodu silnego w iatru i zostały uniesione w kierunku wschodnim. Są to balony Nordmark", Bielefeld", Herford" i Dortmund". O ujęciu tych balonów niema mowy. Spadną one prawdopodobnie poza granicami Rzeszy, Dnosalcnli w ląflowftlclwlc Warszawa Tel. wł. Rada Ministrów wydała rozporządzenie» które niewątpliwie spotka się z zadowoleniem ogółu sędziów j prokuratorów. Chodzi tu o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędz ów w sądownictwie powszechmem i admmistracyjnem prokuratorów oraz asesorów j aplikantów sadowych. Dotychczasowe zasady zaszeregowania zostaną uzupełnione przepisem, tż w przypadkach wyjątkowych minister Sprawiedliwości może za zgodą prezesa Rady Ministrów przyznać sędziemu i prokuratorowi w sadownictw ie powszcchmem grupę uposażenia bezpośrednio wyższą. Tu trzeba nadmienić niedbalstwo niektórych straży, które przybyły z motopompami, niebędącemi przydatnemi do natychmiastowego użytku i dopiero po dłuższym czasie zdołano je uruchomić- Straż pożarna musi dbą& aby posiadała sprzęt w stanie, zawsze gotowym do użytku. O ofiarności straży dowodzi chociażby jeden fakt, że sierżant bialskiej straży pożarnej, p. Byczka, w ciąku czterech godzin bez przerwy wytrwał na stanowisku z prądnicą w ręku 1 dopiero po zlokalizowaniu pożaru stwierdzono u niego popuchnięcle czenia. rąk spowodu przemę Przyczyna pożaru dotychczas jeszcze nie została ujawniona. Pierwsi świadkowie twierdzą, że pożar wybuchł na drygiem piętrze, gdzie mieściły się zakłady Wenzelisa. Władze prowadzą energiczne śledztwo w celu ustalenia faktycznych przyczyn tego groźnego pożaru. (na) Groźna powódź w Łodzi «300 osób bez daebu n a d lon>ą Łódź Tel. w!. Ktoby pomyślał, że Łódź, nie posiadająca rzeki, padnie, ofiarą groźnej powodzi. A jednak tak się stało. W sobotę, w godzinach popołudniowych na ul. Bawełnianą w pobliżu Widzewskiej Manufaktury, na teren 9 komisariatu policji nagle zaczęły napływać masy wód, które wskutek odwilży i roztopu spływały z górzystej okolicy ul. Bawełnianej. W godzinach wieczornych cała ulica Bawełniana była zupełnie zalana, przyczem wody zaczęły już docierać do okien parterowych siedmiu domków po stronnie nieparzystej ulicy. Ludność tych 7 drewnianych domków w ilości około 60 rodzin wzgl. 300 osób, ogarnęła panika; zaczęto wynosić cenniejszy dobytek z mieszkań i tokować swoje rzeczy w górnej części ulicy, do której jeszcze woda nie dotarła. W międzyczasie powiadomiono o powodzi władze policyjne, które wszczęły akcję ratunkową. Jednocześnie zmobilizowano całą straż Widzewskiej Manufaktury, którą pospieszyła powodzianom na pomoc. fvlimo energicznej akcji straży, sytuacja z godziny na godzinę pogarszała się. Około godz. 12 po północy woda zaczęła już zalewać parterowe mieszkania domlów. zaś o 3 nad ranem parterowe mieszkania były już zupełnie zalane. Na szczęście jednak w międzyczasie ewakuowano wszystkich mieszkańców domów w ilości 30 Oosób. Powodzian skierowano do miejsc nieobjętych potokami wody, płynącej wartkim strumieniem w stronę stawów Widzewskiej Manufaktury. Ponieważ nad ranem około godz. 6 sytuacja w dalszym ciągu przedstawiała się groźnie, zaalarmowano centralę straży ogniowej. Na miejsce powodzi wyruszyły niezwłocznie wszystkie oddziały straży ora<z 3 pompy motorowe. Huragan zawalił dom Śmieni trzedi osób pod tum ow isbam i Poznań, Tel. wł. W nocy z soboty na niedzielę szalał na terenie Wielkopolski i Pomorza wielki huragan. W Poznaniu wiele kamienic I budynków zostało uszkodzonych. Między innemi uszkodzony został dach na zamku w Poznaniu, wobec czego cały teren około zamku został ogrodzony. W niedzielę około godz. 7,30 huragan spowodował straszną katastrofę we wsi Oorzewłce, w pow. Szamotulskim, gdzie zawalił się dom mieszkalny, grzebiąc pod swemi gruzami kilka osób. Spod rumowiska wydobyto trzy trupy 1 dwie osoby ciężko ranne. Śmierć poniosła Anna Adamczyków* jej córka Pelagja i jej 2-letui syn. Rocznica Koronacji Ojca św. Depesza Prezydenta RzpliteJ Warszawa, Tel. wł. Z okazji rocznicy koronacji Papieża Piusa XI, P. Prezydent R. P. wystał następującą depeszę: Jego Świątobliwość Papież Pius XI, Citta de Vaticano. Z okazji rocznicy koronacji Waszej Świątobliwości, którą Polska obchodzi ze szczególną czcią, proszę Waszą Świątobliwość o łaskawe przyjęcie wyrazów mojego hołdu synowskiego a także gorących życzeń szczęścia osobistego i pełnego chwały panowania, które składam Waszej Świątobliwości imieniem mojem i narodu polskiego..( ) Ignacy Mościcki", W odpowiedzi nadszedł następujący telegram: Jego Ekscelencja Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. Synowskie pismo, które Wasza Ekscelencja przesłała do nas w swojem i imieniem całej Rzeczypospolitej Polskiej, wzbudziły w nas miłe wspomnienia i nakłaniają nas do wzniesienia raz jeszcze modłów do Boga o szczęście Waszej Ekscelencji i szlachetnego Narodu Polskiego. Do modłów tych dołączam z całego serca naszego płynące wyjątkowe błogosławieństwo Apostolskie. _ i ) Pius XI", Akcją ratunkową kierował naczelnik In l Kowalczyk, oraz instruktor Kos. Jednocześnie powiadomiono o powodzi dowództwo okręgu korpusu czwartego, które niezwłocznie wydelegowało na miejsce powodzi kilka plutonów pionierów z garnizonu łódzkiego. Pionierzy poczęli budować prowizoryczny most, obejmujący teren od pierwszego do o- statniego domu, objętego powodzią. Przez most ten następnie kierowano do mieszkań, nieobjętych wodą, zwłaszcza w górnych piętrach domów skierowano akcję, gdyż mieszkańcy tych pięter do ostatniej chwili przebywali w swych mieszkaniach w przypuszczeniu, te woda szybko opadnie. Pozatem otwarto wszystkie śluzy Widzewskiej Manufaktury, przez które woda poczęła płynąć do pobliskich stawów. Jednocześnie pracowały bez przerwy wszystkie trzy pompy mechaniczne straży ogniowej. Ta wspólna Intensywna akcja straży, pionierów i policji doprowadziła do tego, że w godzinach rannych sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać. Zziębnięci 1 przemoczeni powodzianie przypatrywali się akcji ratunkowej, która w godzinach nocnych odbywała się przy blasku pochodni straży ogniowej. Kilka kobiet, przejętych grozą sytuacji zemdlało. Pozatem zeszła konieczność wezwania pogotowia ratunkowego miejskiego do Anieli Kijewskiej, która jest chora 1 której mieszkanie najbardziej ucierpiało. Ratowano przedewszystkiem starców, kobiety; młodzież dawała sobie sama radę. Około godz. 10 rano sytuacja na ul. Bawełnianej została już całkowicie opanowana. W godzinach porannych na miejsce powodzi przybyli przedstawiciele władz. Prawdopodobnie w dniu dzisiejszym dotknięci tą katastrofą powodzi mieszkańcy ul. Bawełnianej będą już mogli zająć mieszkania. Wiadomość o powodzi rozeszła się rano lotem błyskawicy po całem mieście, wywołując olbrzymie wrażenie. Ponadto jeszcze woda zalała dwie ulice na Bałutach, gdzie niezwłocznie wysłano jeden oddział straży ogniowej. Sytuacja tam jednak była beznadziejna. Dwa domki, położone w najniższym punkcie ul. Koszykowej i In* flandzkiei zostały zupełnie zalane. Jednocześnie z ulewnym deszczerti, który przyczynił się do powodzi, przeszedł nad Łodzią i wojew. szalony huragan. Szereg anten zostało zerwanych z dachów; na przedmieściach huragan zwalił szereg płotów, ponadto wywrócił kilkanaście słupów telefonicznych. (tu J

2 Sti*. ł SIE D E M GROSZY" Nr. 48.! Wyniki konferencji u komisarza demobilizacylnego Z kół urzędowych komunikują nam: W związku z zamiarem zwolnienia 570 robotników z kopalń, należących do Spółki Akcyjnej Godulla * w Chebziu, w pow. Swiętochłowickim, odbyła sie w sobotę konferencja z zainteresowanemi w tej sprawie stronami. W konferencji, która odbyła się na terenie kopalni Paw eł w Chebziu, brail udział: komisarz demobilłzacyjny, przedstawiciel dyrekcji Sp. Akc. Godulla, oraz radcowie zakładowi kilku kopalń, należących do tego towarzystwa. Konferencja trwała od Ponłedz, Dziś: Symeona b. Jutro: Konrada wyzł. Wschód sł.: g. 6 m. 46 Lutego 1935 Zachód sł.: g. 16 m. 53 Długość dn.: g. 10 m f r o n i b a $ S t ą s b a Redakcja i administracja: K atow ice, ulica Sobieskiego i i, tel ^ REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO W KATO WICACH. ŚRODA* f.» G tlow k*. ktńry *to $*8«" (41* Wx robotnych). CZWARTEK* r. * M ałżeństwo laki eh m ato" (prtmlera). A REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO NA PRO- WINCJ1. TARN. GÓRT* ponkdilalvskl g.»,3 8 Człowiek który nie pile" RADLIN: -wtorek: g. I ł Domek z k art". CHORZÓW* płatek: ( JO M ałżeństwo laki oh m ik ". A TEATR REWJOWY RARYTAS" W KATO- WICACH. D ili I dni następne dwa przedstawienia, o go da 7,18 1 ł,18 wieczorem, pełne] humor** rew * y. Ł> «Jak «I«bawić, to ale baw ić". REPERTUAR KINOTEATROWI KATOWICE. Capitol* Paryskie szaleństwo". Casino i JAndycja w Ischlu. Colosseum* (Trefne spotkanie". Pałace: Burza o brzasku". Rlalto* Niedokończona aymtonja". Union* Dla Ciebie śpiew am ". Dębina* Czar wiedeńskiego walca, Dodatek I tygodnik Poza. SZOPIENICE. Helios* Dla Ciebie śpiewam". SIEMIANOWICE. Apollo* P at i Patachon". Kamerałme: P iotruś". CHORZÓW I. Apollo* Chopin piewca w otoow " I Poco pracować Flip i Flap". Colosseum: Miody la s ł M istrz boksu to Ja". Rozy* C zar wiedeńskiego walca" i Przygody w Mexiko. SZARLEJ. Apollo* Szaleńcy" 1 Handel ły w y ti tow arem ". TARNOWSKIE GÓRY. Nowości* Przeor Kordecki Obrońca Częstochowy". RYBNIK. Pałac* Caryca Katarzyna U". Apollo*.łam ach na gubernatora". WODZISŁAW. Słońce* Kslałg A rkadjl" I Tygodnik Poza". KOPALNIA EMA. Helios* P rzybłęda" oraz tygodutk. NOWA WIEŚ. Europa* Jej królew ska mość" 1,4)0* Kichot". Prenum eratorzy Siedmiu G roszy" otrzym ała SO pro«, enlżkl w dniach powszednich. PAWŁÓW. Apollo: Kobieta, która nigdy ale zapomni". W stęp 25 groszy ca każde miejsce. RADZIONKÓW. Apollo: P at I Patachon Jako kompozytorzy" I Każdemu wolno kochać". Prenumeratorzy Siedmiu G roszy" otrzym ają 35 proc. anlłlcl. RADJO. WTOREK, 1» LUTEGO»38 R. Katowice. 6.t5 Audycja poranna Sygnał czas* Wiadomości meteorologiczne O rkiestra Happy- Boys Dla dzieci młodszych: Bajka o królewnie Kuleczce" Ceduła Giełdy Zboźowo-Towarowej Trochę śmiechu, trochę łez..."" Skrzynka P. K. O Koncert instrumentów blaszanych Skrzynka Językowa Pieśni Skrzynka pocztowa, techniczna Trudności w wychowaniu dzieci od lart 11 15" Mata orkiestra Jerzy Ltbent poeta religlijny" Gershwin: Błękitna rapsodia" Płyty Wiadomości sportowe Koncert. D. O. K. P. w Katowicach P łyty Koncert chórów państw. Opery Wiedeńskiej Muzyka ta neczna Morskie Oko" w teatrach" Muzyka taneczna. - WYKŁAD O. KOSIBOW ICZÄ TV j. W e wtorek, dnia 19 bm. o godz. 20-tej w sali Domu Oświatowego w Katowicach, ul. Francuska 12 O. Kosibowie«T. J. z Krakowa w y głosi 5-ty wykład z cyklu wykładów dla -inteligencji na temat: Sumienie chrześcijańskie. Problem sumienia w znaczeniu religijnem i spolecz-nem należy do rzeczy trudnych i budzących zainteresowanie. Wstęp za okazaniem kart wstępu, które można nabywać w Djec. Instytucie Akcji Katolickiej w Katowicach, ul. Piłsudskiego 20 i przy wejściu na salę w dniu wykładu. - PRZEMYTNICY. W sobotę w godzinach wieczornych strażnik graniczny natknął się w Pawłowie na szajkę przemytników. Na widok strażnika przemytnicy porzucili towar 1 zbiegli. Towar został skonfiskowany, a za zbiegami" wszczęto pościg, który jednak dotychczas pozostał bez rezultatu. Skonfiskowano większą ilość pomarańczy, drożdży itp. (s) - Z MYSŁOWICKIEJ KASY CHORYCH. Jak nas informują na miejsce zmarłego przewodniczącego Kasy Chorych na m. Mysłowigodz. 14 do 21 przyczem zainteresowane strony wypowiadały kolejno swoje postulaty. Po wysłuchaniu stron komisarz o- świadczył, że do zamierzonej redukcji 570 górników nie dopuści, przyczem w tej sprawie ma się odbyć jeszcze jedna konferencja porozumiewawcza. Termin tej konferencji nie został jednakże ustalony. Nadto otrzymaliśmy szczegółowy przebieg konferencji ze sfer robotniczych: Około godz. 14 przybył na teren kopalni Paweł w Chebziu p. inspektor, inź. Seroka i zapoznał się na miejscu z faktycznym stanem rzeczy. Po ukończonem badaniu, o godz. 17, odbyła się w zarządzie Sp. Akc. Godulla wspólna konferencja, w której brali udział komisarz demobilizacyjny p. Maske, inspektor pracy inż. Seroka, przedstawiciel Sp. Akc. Godulla"*, gen. dyr. Stadnikiewicz, oraz przedstawiciele rad zakładowych kopalń Gothard, Paweł i,-lithandra *. Na wstępie konferencji referował sprawę zamierzonych redukcyj. gen. dyr. Stadnikiewicz, stwierdzając, że stale pogłębiający się kryzys zmusza Sp. Akc. Godulla** do przeprowadzenia daleko idących redukcyj załóg poszczególnych kopalń. Na wydobyty węgiel niema zbytu. Do Sp. Akc. Godulla należą 3 kopalnie. a mianowicie: Gothard"* w G riegowie, Paweł w Chebziu i Lithandra** w Nowym Bytomiu. Dzienna produkcja węgla na tych kopalniach wynosi ton, przyczem załoga wynosi ogółem robotników. Z liczby tej pracuje jedynie robotników, zaś 461 górników przebywa stale na urlopie turnusowyin O ile stan załóg miałby być utrzymany na tym poziomie, musianoby wprowadzić świetówki do 42 proc. Ponieważ taki stan nie byłby do przyjęcia, zarząd kopalń zamierza przeprowadzić większą redukcję górników. W celu najłagodniejszego rozwiązania tej kwestji, gen. dyr. Stadnikiewicz przedstawił następującą propozycję. Ogółem zatrudniałoby się około górników, przyczem podwyższonoby liczbę urlopów turnusowych do 600 robotników. Pozostaje około 470 osób, które należałoby zupełnie zwolnić. Kto ma być zwolniony? Na wszystkich trzech kopalniach, należących do Sp. Akc...Godulla'*, zatrudnia sie obecnie około 110 robotników, liczących powyżej lat 56, a więc robotników, mających prawa do świadczeń ze Spółki Brackiej- Dalej, zatrudnionych jest około 270 górników. O" trzymujących rentę ze Spółki Brackiej, renty wojenne i odszkodowanie wypadkowe, którzy poszkodowani są od 15 do 65 proc. Tych 380 robotników zarząd kopalń zamierza zwolnić, przyczem pozostawionoby w pracy jeszcze tych poszkodowanych, którzy obarczeni są liczną rodziną. Pozostałoby więc jeszcze do zwolnienia około 100 robotników, przyczem załatwionoby sprawę w ten sposób, iż zarząd kopalń poczyni usilne starania, w celu uzyskania większego kontyngentu, przez co możnaby tych 100 robotników zatrudnić dodatkowo. Przedstawiciele rad zakładowych e p. Slęzokiem na czele, odpierali twierdzenia gen. dyr. Staduikiewicza, stwierdzając, że przeprowadzenie redukcyj nie jest na miejscu, oraz zwracali uwagę na ciężkie położenie, w jakiem znajdują się mieszkańcy zainteresowanych gmin. O* becni na konferencji komisarz demobilizacyjny Maske i inspektor Seroka o- świadczyli, iż zajmą się całą sprawą, przyczem w najkrótszym czasie zwołana zostanie druga konferencja. W tedy zapadnie ostateczna decyzja co do zamierzonych redukcyj. W każdym razie obaj przedstawiciele władz zapewniali przedstawicieli robotników, iż uczynią w szystko. by ewtl. redukcje były jaknajmner sze Ẇobec takiego obrotu sprawy, Istnieje przypuszczenie, iż załogi nie przystąpią do strajku do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie zatargu. Zresztą na poniedziałek zarząd wszystkich kopalń zaprowadził zwykłą świętówkę. Nowy burmistrz Czeladzi o b e f n t u f e «U r z ę d o w a n i 1 6». m. Jak już donosiliśmy, nowowybrany burmistrz Czeladzi, p. Jan Dorobczyński jeszcze w bieżącym miesiącu ma objąć urzędowanie. Dziś w poniedziałek w Czeladzi wobec władz nadzorczych i rady nastąpi zaprzysiężenie nowego burmistrza. Po zaprzysiężeniu 19 bm. nowy burmistrz ma objąć urzędowanie. Komisarz rządowy p. Miodyński w o bec delegata sejmiku protokularnie odda władzę nowemu burmistrzowi, któremu przedstawiony zostanie cały personel magistratu. Jak nas informują przytem, większość radnych, którym dobro miasta rzeczywiście leży na sercu, opowiedziała się za wyborem wiceburmistrza, który funkcje swe pełnić będzie honorowo. Przypuszczać należy, że zdrowy rozsądek zw y cięży i dzięki temu miasto znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej, zaoszczędzi kilka tysięcy złotych, na niepotrzebny wydatek. Załoga Kopalni ANNA w Pszowie protestuje przeciwko zarządzeniu kom. dem. W ub. sobotę zebrała się prawie cała załoga kop. Anna w Pszowie, należącej do Rybnickiego Gwarectwa Węglowego, w liczbie ce śp. Robaka, wybrany zastał przewodniczącym p. Roman Habryka, a zast. jego p. Płaszczyk. DYREKCJA POLSKICH KOPALŃ SKAR BOWYCH w Chorzowie ofiarowała na rzecz bezrobotnych w dniu 13 lutego 1935 r. Kwotę 500 zł. Miejski Keimtet Lokalny Funduszu P racy w Chorzowie składa Dyrekcji Skarboienmu za ten dar podziękowanie. PRZYTRZYMANIE OSZUSTA. Przed niedawnym czasem donosiliśmy o występie pewnego pomysłowego oszusta", który przedstawił się wdowie Marii Gajdów ej, zam. w Jastrzębiu Dolnym, jako sekretarz Sądu Grodzkiego w Wodzisławiu i wyłudził od niej pewną sumę pieniędzy na pokrycie rzekomych kosztów, połączonych z wstrzymaniem sprzedaży domu poszkodowanej. W toku dochodzeń 2000 osób tia sali p. Tytki w celu zaprotestowania przeciw poczynaniom, wyrządzającym pracownikom kopalni krzywdę. Zebrani wy okazało się, 14 oszustwa dopuścił się niejaki Melohjor Smyczek z Popielowa, książkowy, obecnie bez zajęcia. Na oszusta sporządzono doniesienie karne, (r) M r o n i b a Z a & t e b i o m s f c a Redakcja i adm inistracja: S osnowiec, 3 -go Maja 5, KINOTEATRY W ZAGŁĘBIU. SOSNOWIEC. ZagŁjble* Ich noce". Pałace: Sióstr* M aria Jest szpiegiem ". Casino: Legion śm ierci". BĘDZIN. Św iatow id: O statni Ataman. Nowości * Pan bez mieszkania". Apollo: Radosna godzina. DĄBROWA. Bajka: Zagłada" 1 Królowa szybkości". Ars: Taniec m iłości". CZELADŹ. C zary: Czarny kot". razili swe oburzenie spowodu postępowania kom. demob., który zarządził przeniesienie 160 robotników z kop. Rymer do kop. Anna. Górnicy motywują swe postępowanie tern, że kop. Rymer Zatrudniała swych pracowników bez przerw i bez uszczuplania zarobku przez wysyłanie na urlopy turnusowe, względnie świętówki, co natomiast ria kop. Anna zdarzało się bardzo często. Los górników z Pszowa i okolicy jest rzeczywiście przykry, to też pracujący obecnie robotnicy, chcąc ulżyć swym kolegom, będącym bez pracy, zgodzili się jednogłośnie pójść na 3-miesięczny urlop tumu sowy, pod warunkiem, że bezrobotni górnicy z Pszowa i okolicy wejdą w ich miejsce. Pozatem zebrani domagali się usunięcia dyr. Korzeniowskiego, a za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze ma być stworzona pomoc dla bezrobotnych. Według wiadomości, krążącej wśród załogi kop. Anna dyr. Hardt ma zostać naddyrektorem w Rybn. Gwarectwie Węglowem. Zebrani założyli wobec takiego postawienia sprawy energiczny protest i żądają wyznaczenia na to stanowisko innego człowieka, motywując swój krok wrogiem ustosunkowaniem się dyr. Hardta do robotników. Po obszernej dyskusji, w której zabierali głos liczni mówcy, uchwalono odpowiednią rezolucję, która będzie wysiana do władz i do kom. demob. Zebrani jednomyślnie uzgodnili swe postępowanie na przyszłość i stwierdzają, że o ile ich najżywotniejsze postulaty nie będą uwzględnione, zastosują samoobronę 1 nie dopuszczą na tereny kopalni żadnej obcej osoby, nie należącej do załogi. (R.) Przemytnicy przed S8dem w Rybniku Bracia Wilhelm, Ludwik i Stanisław Badurowie oraz Helmut Drogosz i Konstanty Synoradzki stworzyli sobie spółkę w celu uprawiania przemytu. Z tej okazji odbywali liczne wyprawy na stronę niemiecką, gdzie zaopatrzywszy się w zapalniczki, noże, rodzynki i różne inne artykuły przechodzili każdorazowo nieuchwytni do Bogunic, (pow. Rybnik), swego stałego miejsca zamieszkania. Ostatecznie zainteresowały się nimi organa policyjne i straży granicznej tak, że pewnego dnia przybyła do przemytników komisja, która przeprowadziła rewizję domową. Przypuszczenia okazały się słuszne, gdyż zajęto cały zapas przemyconych artykułów, a na ich posiadaczy sporządzono doniesienie karne, w wyniku którego odbyła się w ubiegłą sobotę przed Wydz. Sądu Okr. W Rybniku rozprawa. Wilhelm Badura, jako herszt szajki, zamierzał całą winę wziąć na siebie, twierdząc, jakoby dalsi oskarżeni byii tytka zwykłymi tragarzami, angażowanymi przez niego. W ten sposób prowadzone zegnania miały uchronić od poważniejszej kary jego towarzyszy. Zeznania świadków jednak wypadły obciążająco dla poszczególnych oskarżonych tak, że sąd skazał Stanisława Badurę na 50 zł. grzywny 1 jeden dzień aresztu, natomiast resztę sprawców zasądził na zapłacenie grzywny po 250 żłt po trzy dni aresztu. (R.), Wichura na Śląsku W ub- niedzielę szalała na Górnym Śląsku niebywała wichura, która wyrzą" dziła w kilku miejscowościach wielkie szkody. Pod Piotrowicami wiatr pozrywał przewody elektryczne 1 telefoniczne. Kilka dachów domów uległo zniszczeniu. Również w śródmieściu Katowic, przy ul. 3 Maja, wiatr uszkodził dach jednego z domów. Jak dotychczas, szkody, wyrządzone przez wicher, nie zostały obliczone, (s) e f f t a m t b u d o w l a n e J R y s ł o m i e Rok 1935 ma być okresem wzmożonej akcji budowlanej w Mysłowicach... Tow. Osiedli Robotniczych przystępuje do budowy kosztem pół miljona złotych 3-ch bloków mieszkalnych... Władze kolejowe zdecydowały się na postawienie 30 domków parterowych dla rodzin kolejarskich. W Magistracie leży kilkadziesiąc wniosków prywatnych o zezwolenie na budowę mieszkań. Domy powstaną przeważnie w nowej dzielnicy przy ul. Ks. Kardynała Hlonda. Rok 1935 powinien złagodzić znacznie w Mysłowicach głód mieszkaniowy... Magistrat mysłowicki zabiega usilnie u władz kolejowych już od dłuższego czasu o połączenie kolejowe Sosnowca z Mysłowicami (Kraków i Ośw ęciml), o wybudowanie gmachu stacji osobowej i o połączenie Mysłowic z Katowicami-Ligoty pociągiem bezpośredniej komunikacji. Są widoki częściowego zrealizowania tych postulatów już w roku bieżącym. Będzie też prowadzona dalej regulacja Czarnej Przemszy, na którą wydano już 1 milj. złotych. Na rok bieżący przewidziano na ten cel miljon złotych. MezroBotnii utopii nóż m> piersiach. swe& partnera W Dańdówce Pod Sosnowcem wydarzył się wypadek, który omal że nie skończył się tragicznie. Dwuch _ bezrobotnych 24-letnl Niedzielski j Piotr Burba grali w karty, przyczem Burta, korzystając z nieuwagi kolegi, oszukiwał go. Manipulacje te zauważył w pewnej chwili Niedzielski j w najwyższem zdenerwowaniu wyciągnął z kieszeni nóż, który aż po rękojeść za. topił w piersi kolegi. Śmiertelnie ranny Burba z przebiteml płucami zwalił się na ziemię. Przez szereg miesięcy walczył ze śmiercią, wreszcie jednak wyzdrowiał, ale pozostał kaleką. Sąd skazał Niedzielskiego na 8 miesięcy więzienia. ~ -

3 Hr. m SIEDEM GROSZY' Str. 3 STRASZAK w REKU BANDYTY Śmiały napad rabunkowy w Wlk. Haidukach W sobotę, dnia 16 bm po południu, miał miejsce w Wlk. Hajdukach śmiały napad rabunkowy. Około godz. 17,30 przybył do mieszkania Jakóba Pluswika, zam. przy ul. Hajduckiej 63, nieznany osobnik, trzymając w ręce straszak, przyczem opryszek ten wezwał znajdującego się tam Pluswika do wydania mu gotówki Właściciel mieszkania, zorientowawszy się w sytuacji, rzucił się na opryszka, przyczem wywiązała się bójka. W czasie zajścia Pluskwik został jednak tak niebezpiecznie pobity, że musiał się udać do Jakie życie, Saki zgon W nocy z 15 na 16 bm. zmarł nagle na drodze leśnej do Kochio wic, 63-letni Jan Babioch z Kłodnicy. Gdy rano zwłoki znaleźli przechodnie, przywołano na miejsce lekarza, który stwierdził, że śmierć nastąpiła wskutek nadmiernego spożycia alkoholu. Zwłoki oddano rodzinie. (s) szpitala. Opryszek tymczasem zbiegł, nie zabierając żadnych pieniędzy. O wypadku śmiałego napadu poszkodowany powiadomił policję, która wszczęła pościg za opryszkłem, dotychczas jednak bez wyniku. Opis sprawcy: wiek lat, wzrost 170 cm., silnej budowy ciała, twarz szeroka, koścista, z wystającemi kośćmi policzkowemi. Ubrany w ciemno* bronzową kurtkę, ciemne spodnie, buty. wysokie i był bez czapki. Aresztowanie bezczelnych rabusiów s$ea k o n s n m a W sobotę przed dworcem w Katowi* nia * Szooienic, Otylie Śliwkównę. W cach - Bogucicach miał miejsce śmiały chwili, gdy inkasentka przechodziła obok napad na inkasenikę konsuniu z Roździe- gmachu stacyjnego,.napadł na nią jakiś W środku prze Sąd podczas wizji lokalnej w fabryce Wagne ra w Katowicach-Załężu. wodniczący trybunału, dr. Janicki. SW. WOJCIECH W LUBSZY. Dnia 17 lutego w kościele w Lubszy w pow Lubllnicckim, odbyło się poświęcenie nowego wielkiego obrazu, przedstawiającego św. Wojciecha, malowanego na zamówienie ks. prob. Osiewaeza przez katowickiego artystę-malarza p. Kurjafo. Oto co pozostało z fabryki Silesia" w Nowej Wsi po zlicytowaniu jej przez oskarżonych. Humot TU WYCIĄĆ! osobnik, który wyrwał jej z ręki teczkę z zainkasowanemi pieniędzmi w kwocie około 220 zł., oraz z księgą kasową 1 kwitami. Sprawca następnie zbiegł. Zaalarmowana policja wszczęła na* tychmiastowy pościg, w toku którego aresztowała jako sprawcę napadu, 24* letniego Józefa Szostaka z Małej Dąbrówki, oraz jego wspólnika, Jana Kulińskiego z Katowic - Zawotzia. Przy Szo* staku znaleziono teczkę wraz z jej zawartością i oddano ją poszkodowanej. Sprawcy zostaną oddani do dyspozycji sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Katowicach. (s) S. L Imielin. Najpierw trzeba skończyć gimnazjum, a potem dopiero będzie można o tern myśleć. Nr Po metrykę urodzenia do Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczynie, a po metrykę chrztu do Urzędu Parafialnego w Pszczynie. Wystarczy listem zwykłym. Nie trzeba dołączać znaczka, lub prosić, by list z dokumentami został przesłany za zaliczeniem. Nr. karty ab W Banku Polskim w Katowicach. Tylko 144 zł. Nr Napisać wniosek do Zakładu Ubezpieczeń w Chorzowie. Nr ,11 zł. Stały czytelnik nr Pieniądze przejwdły, a także w drugiej sprawie nie da się nic #obić, gdyż sprawa ta jest już przedawniona. Nr. karty ab Pieniądze przepadły. Niech Pan jednak napisze do Banku Handlowego w Poznaniu. Kończyce A. S. Niech nam Pan napisze, jakie marki zostały wypłacone: niemieckie, czy polskie. Jeeżli marki niemieckie 87 zł., jeśli zaś polskie 5,79 zł. Andrzej Ł. Swibica. Pieniądze przepadły. Wpłacone w lipcu 1922 r. 97,44 zł. K. T. J. 74. Prosimy nam napisać, czy chodzi o dług prywatny, hipoteka, czy też składki oszczędnościowe. Stefan M. Piotrowice. 166,66 zł. bez odsetek. M Prosimy nam napisać miesiąc, w którym testament został sporządzony. Wiłem Śl. Czuchów. Nie wiemy, o co Panu chodzi. Nr, Śląskie Zakłady Techniczne w. Katowicach. E. A. Rydułtowy. Pieniądze te przepadły. Wilhelm W. Ruda. ł) Powinien stale opiekować się "Swoim pupilem. Ustawa nie przewiduje. ile razy w roku. 2) Jeżeli mieszkanie nie jest służbowe, to nic Panu nie grozi, w przeciwnym razie należy zaczekać, aż Pan otrzyma skargę eksmisyjną, a następnie wziąć adwokata. 3) Nie. Może Pan tylko wskazać sumiennego adwokata. 4) Piątą część zarobku. 5) Kartę otrzyma Pan spowrotem. 6) Zawsze syn, choćby nawet był ministrem. Nr. ab W kaźdem mieście Setki. Karta ab Nie wiemy, o co Panu chodzi. J. Karta ab. nr Zgłosić się z książeczką w P. K. O. Troska. W tej sprawie nie da się nic zrobić. 48 agentura. Wyjaśnić sprawę w Urzędzie Skarbowym. 205 POWAŻNY BRAK. Gospodarz nowo wybudowanego domu: Czynsz za to mieszkanie wynosi 300 złotych miesięcznie. Należność za trzy miesiące z góry i remont własnym kosztem. Lokator: To bardzo pięknie. Ale gdzież jest stajnia przy mieszkaniu? Gospodarz: Cóż za utajnia? Lokotor: A no stajnia dla osła, który zapłaci taką sumę za to mieszkanie. NERWY... NERWY. Przy stoliku w Ziemiańskiej siedzą dwie starsze, niezwykle dystyngowane panie. Co się dzieje z pa- " ni córeczką? Już dawno jej nie widziałam... Musiałam ją wysłać do sanatorium, gdyż była bardzo wyczerpana nerwowo... Tak? Niech pani sobie wyobrazi, że to samo było ostatnio z córkę mecenasowej Barbańskiej! I cóż? Jak się czuje obecnie? Bardzo dobrze! Dziecko wprawdzie u- rodziło się przed terminem, ale jest zupełnie ndrowe!«hrabiny, anj służącego. W idocznie napadł Ich Ktoś w lesie i zam ordował. Rząd rosyjski powiadom ił rząd austriacki o całej tej sprawie i w ezw ał do gorliw ego poszukiw a nia mordercy. Hrabina Korsakowowa była siostrzenicą ów czesnego ministra sprawiedliwości i miała przy sobie pięćdziesiąt tysięcy rubli, gdy w yjeżdżała w podróż. Pieniądze te miała w czekach na rozmaite banki europejskie, mianowicie na włoskie, bo z Wiednia chciała jechać dalej do W łoch i zabawić tam przez dłuższy czas. Skończyła codopiero dwadzieścia jeden lat i bardzo była piękną! Oprócz pieniędzy posiadała Jeszcze brylanty, ogromnej wartości, które zaw sze nosiła przy sobie. M ożna sobie b yło w ytłum aczyć, że zamordowanie tak bogatej osoby mogło leżeć w interesie jakiegoś zbrodniarza, ale kto wiedział, że ona miała tak znaczne sum y przy sobie? Kto mógł przeczuwać, że ona właśnie w Tarnowie objawi życzenie przejścia się po lesie? I gdzie się podziały ciała zam ordowanych, to jest hrabiny i słu żącego? P rzeszukano jaknajstaranniei cały las, ale nigdzie nie znaleziono śladu zbrodni. Nagle otrzymała policja tarnowska bezimienne doniesienie, że przemytnik Salomon Bernstein jest mordercą i że tej a tej nocy będzie u siłow ał przenieść pokrajanego trupa hrabiny przez granicę. Tym sposobem wyjaśniło się ow o polowanie na niego, które jednak nie odniosło pożądanego skutku, bo przemytnik zdołał, jak wiadomo, ukryć się w moim domu. Ale o tern nikt nie wiedział, oprócz mnie. Z ostaw ił on u mnie ów miech, tej się, ujrzałem kilku Żandarmów, pędzących za mną * dobytem i pałaszami. W śmierfelnem przerażeniu zacząłem uciekać. B iegłem z całej siły i dopadłszy do lasu, ukryłem się w najgęściejszych zaroślach. Żandarmi pędzili za mną! Jedyną moją myślą było teraz dostać się do rosyjskiej granicy, tam byłem może bezpieczny. Dlaczego ścigano mnie? C zy wiedział kto, co się znajduje w moim koszu? Nie, to było w ręcz niem ożliwe! Nikt nie mógł mnie zdradzić, jedynym człowiekiem, który wiedział, co w miechu było, był m oże Salomon Bernstein, a ten dawno już nie żył. Pędziłem, ile mi nóg starczyło i wkrótce dopadłem rosyjskiej granicy. Nie myślałem o tern, czy zobaczę raz jeszcze moją żonę, cz y będę mógł kiedykolwiek wrócić do domu, myślałem tylko o tern, w jaki sposób pozbyć się tego okropnego kosza. B yleby mnie poprzednio nie zatrzym ano. Rzucić byle gdzie nie mogłem, bo w ew nątrz znajdowała się blaszka z mojern nazwiskiem, miałem jednak nadzieję, że na ziemi rosyjskiej będę go mógł łatwiej gdzie zakopać. I zajęty temi myślami, biegłem dalej, gdy nagle błysnęła przedemną lufa karabinu i głos jakiś krzyknął: Stój, bo strzelę! Boże Wielki. Kozacy! Nieco dalej stał domek, w którym mieszkali. Stanąłem, iak skamieniały, iedno naruszenie, t Kozak byłby mnie za str/e -U

4 Str. 4 SIED EM GROSZY" Nr Ä. Kiedy uchwalona bedzie nowa Konstytucja Sensacyjne pogłoski o nowym projekcie ordynacji wyborczej Warszawa, Te!, wł. Po zakończeniu prac budżetowych, aktualnem staje się zagadnienie dalszych losów nowej konstytucji. Projekt senacki został przesłany do sejmowej komisji konstytucyjnej, lecz terminu posiedzenia tej komisji dotąd nie wyznaczono. Według doniesienia jednego z pism sanacyjnych termin ten projektowany zrazu na czwartek 21-go bm., przesunięto o tydzień do 28 bin. Co do chwili, w której ten akt nastąpi, krążyły do niedawna różne pogłoski. W ostatn.ch dniach dały się słyszeć zapowiedzi, pochodzące z nielicznego grona najgorętszych orędowników nowej konstytucji, że ostateczne uchwalenie jej nastąpi jeszcze podczas sesji bieżącej, a nawet, ściślej mówiąc, przed 10-tym marca. Według wiadomości z tych samych kół jednocześnie ma być wniesiony projekt nowej ordynacji wyborczej, którego zasady utrzymywane są w najściślejszej tajemnicy jakkolwiek decyzje co do nich już podobno zapadły. Oczywiście w tych warunkach krążą najrozmaitsze pogłoski, co do zasad nowej ordynacji wyborczej Pod ibno punktem wyjścia jest zasada odsunięcia stronnictw politycznych od wystawiania kandydatów. Ważą się też zdania, czy powierzyć to organizacjom gospodarczym, czy samorządowym, czy też specjalnie powołanym komitetom obywatelskim. Równałoby się to., mianowaniu w ybór ców przez rząd. Głosowanie powszechne byłoby wybieraniem spośród kandydatów. wyznaczonych przez ludzi, m ano* wanych przez rząd Rozważane są różne ordynacje wyborcze, obowiązujące zagranicą, przyczem podobno najwięcej O d r o c z e ń 5 sesji parlamentarne! Praga, tel. wł. Prezydent Masaryk przesłał prez. Rady Ministrów pismo, odraczające sesję obu izb z dniem 19 bm., aż do 5 marca br. Huragan w Niem czech Berlin, Tel. wl. Całe Niemcy nawiedzione z o s ta ły w niedzielę gwałtownym huraganem, który w niektórych okolicach osiąga szybkość 130 km. na god zin ę, wyrządzając wszędzie znaczne szkody H uragan w y ry w a drzewa % korzeniam i, z ry w a przew o d y telefoniczne 1 elek try czn e, o raz w y rząd za w ielkie szkody w budynkach. W Beriinie- Schmargendorf zerwany został z pewnego domu komin, przyczem zajęty uprzątaniem gruzów strażak z o stał p rzez d ru gi w alący się kom in trafio n y śm ierć na m iejsca i poniósł I ferza usłyszałem, Jak zaczęli szeptać po rosyjsku: To on! To on! Opis zupełnie się zgadza! W następnej chwili rzucili się na mnie 1 zaw lekli mnie do ich mieszkania. Kosz zabrali naturalnie także i nie trwało długo, jań poznali straszliw a jego zaw artość. R esztę opow iem w kilku słow ach. Nazajutrz przetransportowano mnfe wgłąb Rosji, do M oskwy, a w szystko odbyw ało się tak prędko i tajemniczo, jak gdybym był jakim dawno poszukiwanym przestępcą politycznym. Ani razu jednak nie przesłuchano mnie jeszcze 1 nie w iedziałem, o co mnie oskarżają. D om yślałem się naturalnie, że uważają mnie za mordercę kobiety, której ciało znaleziono w moim koszu. D laczego przecież zaw ieziono mnie do Mosk w y? Czemu uwięziono mnie w Rosji, a nie w Austrji? W szak że b yłem austriackim poddanym! Nie m ogłem tego pojąć! Nie pozwolono mi też pisać do żony j to mnie niezmiernie dręczyło. Nie wiedziała ona wcale, co się ze mną stało i była zapew ne w okropnej rozpaczy. Przez te dwa tygodnie stałem się zupełnie innym ; upadłem na duchu i na ciele, podróż, bowiem zm ęczyła mnie nieopisanie. W yw ieziono mnie w zamkniętym powozie, jechaliśmy dniem i nocą. Zmieniano konie, pocztyljonów, pow ozy, a ja w szy stk o musiałem znieść bez najmniejszego w y poczynku. Do jedzenia dawano mi tylko chleb i w odę i raz ną dzień trochę ciepłej zupy. Gdy zwolenników zyskuje sobie była Ordynacja -wyborcza Jugosławii, która w tern państwie niedawno została zarzucona. Co do wewnętrznej organizacji rządu, to zastanawiają się. czy szef rządu ma nadal nosić nazwę prezesa Rady Ministrów. czy też kanclerza. Jakj ma być stosunek ministrów do szefa iządu, jak daleko ma pójść odciążenie prezesa Rady Ministrów,od spraw drobniejszej wagi; W ielka k ie s k a S f f i t f & B i c g i z a n ' U i Berlin, Teł. wł. W Bawarii toczyła się od kilku tygodni ostra kampanja o szkołę katolicką, z której katolicy wyszli zwycięsko. Zapisy dzieci do szkół powszechnych w Monachjutn wykazały, że 65 procent dzieci zapisało się do szkół katolickich, co jest tembardziej znamiennem zwycię dalej, zastanawiają się nad ścisłem załatwieniem kompetencji każdego z ministrów i nad decentralizacja rozporządzeń w tym kierunku, aby niektóre z nich mogli wydawać wojewodowie, a nawet starostowie. Oczywiście nie można jeszcze o tych sprawach powiedzieć nic pewnego, gdyż jak zaznaczyliśmy, tajemniczość sprzyja powstawaniu różnych plotek. p a s s ł ó w N i e a r t c z a e ć & B stwem. że narodowi socjaliści rozwinęli olbrzymią propagandę za panstwowemi szkołami neutralneml i to przy pomocy aparatu partyjnego i prasy narodowo-socjalistycznej. Okazało się ednak, że w Bawarii katolicyzm jest s h N szy od ideo log państwowej. arcybi$liup, Mowal$lfin$ią lł Kapifylasia zwierzchnika mariawitów Płock, Tel. wł. W sobotę wieczorem ukazał się nad- zwyczajny dodatek jednego z pism o skapitulowaniu t. zw. arcybiskupa Kowalskiego, który oświadczenie swoje podał do wiadomości w t zw. piśmie paster skiem. Po zwykłych zwrotach do najdroższej mateczki, pisze Kowa ski, że znaczna liczba braci i sióstr wypowiedziała mu posłuszeństwo, wobec czego nie życzy sobie dalszego sprawowania nad nimi przełożeństwa i składa swoją godność przełożonego. Nie zrzekam się Jednak duchowej opiekł (!) pisze Kowalski nad ma- rjawitami Następnie Kowalski wyjaśnia, że każdej paraf], przysługuje prawo wyboru kapłana, czy też kapłanki- Wreszcie Kowalski apeluje do wiernych tnarjawitów. aby nie dokonywali gwałtów ł ufali, że rząd ich nie pokrzywdzi. Zbuntowani marjawici zostali zaskoczeni tym listem. 2S4 upadłości w Polsce w roku ib34 Warszawa, Tel. wł. Według danych Głównego Grzęda Statystycznego ogłoszono w Polsce w grudniu roku ub. 25 upadłości, wobec 24 w grudniu 1933 r. W całym roku 1934 ilość upadłości w Polsce wynosiła 284. wobec 310 w roku ' Z powyższej cyfry przypada 145 upadłości na woj. centralne, wobec 187 w roku na wschodnie, 61 na zachodnie i 52 na południowe. J l $ e Ę 9 w o & z e n i e p r s e d s t a t t e i m f o a l & m ó w Darmstadt, Tel. wl. Po zmniejszeniu się sny wichru, który zerwał i uniósł cztery balony niemieckie, podjęte zostały dalsze przygotowania do zawodów eliminacyjnych o mistrzostwo Niemiec dla zawodów balonowych o puhar Uordon-Benneta. Niestety w nocy zerwała się nowa wichur«, przyczem uszkodzone został) dalsze dwa batony niemieckie, mianowicie największy balon niemiecki Graf Zeppelin" 1 Union. Jeden z członków Ś. A., pilnujący balonów, został uniesiony kilkanaście metrów w powietrze, poczem runął na ziemię I poniósł śmierć. Spowode tych wypadków zawody idwołano. WyćetiTcie zwłek drugie! ofiary f i e s t a s t i e n t y rats f z & a i n ł 3 H a t# s # f d a * m J C i p i n t a d ft Kolumna ratownicza na kop. Matylda w Lipinach wydobyła zwłoki drugiej ofiary okropnego wypadku na tej kopalni w dniu 7 bm-, górnika Skubaii Stefana. Tragicznie zmarły górnik przywalony był zwałami kamienia w odległości czterech metrów od miejsca, gdzie w ub. piątek znaleziono zwłoki pierwszej ofiary, górnika Bernarda Sowy. Skubała osierocił tonę i dziecko- Jak się dowiadujemy, pogrzeb górnika Sowy odbędzie się dziś, o gods. 8,30 w Lipinach. Groźba Katastrofalnych powodzie Polsce w $ ' ttiiels i i f f l i l e f a r a iw ilź ig Kraków, ~ T Wskutek wiatru halnego w górach i wskutek rzęsistego deszczu, ruszyły lody na rzekach Sole, Koszarawie. Skale, przyczem w kilku miejscach potworzyły się zatory lodowe, m. in- przy nowo budującym się moście w Żywcu. Przedsięwzięto natychmiast akcję ratunkowe - zapobiegawczą i usunięto nagromadzone zwały lodowe, tak, że obecnie niebezpieczeństwa wylewu wód niema. Jednocześnie wezbrały w powiecie Żywieckim potoki górskie, wpadające do TU WYCIĄGI Soły. Wylał potok Nickulina w Rajczy- Woda tego potoku zalała kilkanaście domów Po przekopaniu zwałów śnieżnych i lodowych, wody ustąpiły, tak, że nie zacho.dzj potrzeba ewakuacji ludności- Wskutek wezbrania wód zerwane zostały mosty na potoku Cerna, w p»w. Żywieckim 1 na drodze powiatowej Rajcza - Zwardoń, tak. że komunikacja została przerwana. Wskutek tajania śniegów komunikacja automobilowa w pow. Krakowskim jest utrudniona. W ystąpią również z brzegów rzeka DIubnia, w pow. 207 przybyłem do więzienia do M oskwy, byłem chudy, nieogolony, nieuczesany, brudny, jednem słowem, zm ieniony do niepoznania. W ciągu dwuch tygodni nie wolno mi się było ani czesać ani m yć. W M oskwie wrzucono mnie do straszliw ego więzienia, którego nawet opisać nie można. Było tam tyle szczurów, że im się ledw ie opędzić zdołałem... 1 tam siedziałem znowu dw a tygodnie! Na w szystkie moje pytania nie odpowiadał mi dozorca w ięzienia ani słow a, nie zw ażał na moje łzy i śmiał się, gdy przysięgałem, że jestem niewinny. Nareszcie pew nego dnia oznajmi! mi, że sędzia śledczy chce mnie w idzieć. Trzym ając łańcuch, do którego byłem przykuty, prowadził mnie przez długie kurytarze i ganki i w końcu otw orzył drzw i do pokoju sędziego. Urzędnik ten niski, otyły człow iek, spojrzał na mnie badawczo i kazał przyw ołać dwuch jeszcze żołnierzy do pilnowania mnie, m ówiąc, że jestem bardzo niebezpiecznym zbrodniarzem. Potem p rzeży ta! mi oskarżenie, które brzmiało, jak następuje: Przed trzema mniej więcej miesiącami udała się piękna rosyjska hrabina, nazwiskiem Katarzyna Korsakowowa w j od róż z Petersburga do Wiednia. W Tarnowie kazała popaść konie i w tow arzystw ie służącego postanowiła przejść się trochę po lesie, podróż bowiem niezmiernie ją zm ęczyła. Stangret miał ją z powozem oczekiw ać za lasem i czekał też długo, nikt jednak nie przyszedł. Stangret zam eldował to natychmiast policji, przeszukano w tajemnicy las. ale nie znaleziono ani Krakowskim, zalewając okoliczne pola 1 łąki. Kielce, Wskutek roztopów śnieżnych wody na rzekach województwa Kieleckiego podniosły swój poziom, grożąc wylewem. Ogólny stan wód wynosi obecnie około t mtr. ponad poziom lodu- Sytuację pogarsza padający bezustannie deszcz. W Kielcach zalane zostały niżej położone dzielnice miasta. Humoi PAN ZEGARMISTRZ. Ale, ale dobree, że sobie przypomniałem co się dzieje z tym zegarkiem, który panu sprzedałem zeszłego roku? Ach, strasznie się u mnie bawi. Jakto? No, bardzo mu czas ucieka. F O R T O. Pan źrębietower mi ił wrócić z podróży we środę, ponieważ jednak udało mu się szybciej załatwić interesy, przybył do Warszawy już w poniedziałek. Wszedłszy do sypialni ujrzał swą żonę siedzącą w lekkim negliżu na kolanach jakiegoś atletycz-- nie zbudowanego młodzieńca. Pan Żrebiętower zaskoczony, wypuścił aż z rąk walizę i rzuciwszy okiem na wspaniałe bicepsy olbrzyma, szepnął: Regina, nie dostałaś mojej depeszy? WŁAMANIE. A co skradli u pan» złodzieje? Patentowany tamek psa podwórzowego i dzwonek alarmowy,

5 I 80) STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. Bogaty ziemianin francuski Thuvan miał yna Jana, który ożenił się z piękną Henryką, córką nieznanego barona, wychowującą się od maleńkiego dziecka w domu Thuvanów. W tym czasie Francja wypowiedziała wojnę Niemcom, to też Jan mueäal iść na wojnę. Wojska francuskie poniosły sromotną klęską. W jednym z oddziałów walczył Jan w towarzystwie dwuch wiarusów, zwanych Łazik i Kokot, pod dowództwem bohaterskiego kapitana hr. de Lohau. Walczono nad Mozą w pobliżu folwarku ThuvanOw. W pewnym momencie Łazik został ranny i stracił przytomność. Wierni towarzysze, nie chcąc go opuścić, wpadli do domu doktora rodziny Thuvanöw. Doktor ukrył ich w bezplecznem miejscu, a gdy ścigający Ich Niemcy opuścili mieszkanie doktora, zamienione na szpital, doktór wypuścił ich z kryjówki. Wtedy postanowili oni, mimo wielkiego niebezpieczeństwa, dostać się do domu rodziców Jana. Przedtem jednak postanowili napaść na oddział pijanych Niemców. e ' mocą ułani, aby schw ytać zbiegów. Ci uciekali jak m ogli najszybciej. Gdyby tak biegli w prostej linji, napewno wpadliby w ręce prusaków. Kapitan zrozum iał to i dlatego skręcił w pierwszą lepszą boczną uliczkę. N ie tędy, nic tędy! pośpieszył uprzedzić go Jan. Czy kapitan nie dosłyszał okrzyku, czy też uważał, żc już jest za późno wracać, dosyć, źc pędził naprzód, a za nim biegli nierozłączeni obadwaj Cap i Capek. L ecz nagle stanęli przerażeni, przed nimi w znosił się mur, uliczka była ślepa! A ch, panie kapitanie! pow iedział Jan, który wiedział zgóry, co ich czeka, ale m im o to nie opuścił tow a rzyszów. T ym razem jesteśm y napewno zgubieni! Rzeczyw iście tętent koni zbliżał *ię i stawał się coraz wyraźniejszy. K apitan de L ohau z prawdziwie zimną do n iego nie m ogło być m ow y, poniew aż w pobliżu kręciło się pełno żołnierzy nieprzyjacielskich. Padnij! L eżeć bez ruchu!... rozkazał kapitan. Leżeli tak, zdawało im się, wieki całe. W reszcie powolutku ośm ielili się popełznąć parę kroków naprzód... W ten sposób zupełnie wyczerpani dostali się do lasu, nicpostrzcźeni przez nikogo. Należała się im słusznie po tak strasznych przejściach chwila wypoczynku, ale trwała ona niedługo. Pierw szy przerwał ją Jan m ówiąc: Tam jest folwark m ego ojca L.. Pokazał na w zgórek, * którego unosił się słup dymu. Jeżeli jest jakakolwiek sprawiedliw ość na św ięcie, to powinienem tutaj odnaleźć i ukarać tego niegodziw ca podłego!... w yszeptał hrabia. Szli teraz śmiało przez las, zapom inając o koniecznej ostrożności. W łaśnie źe nie, panie kapitanie! M ój znajomy ma uprzedzić k tóregokolw iek oficera, źc u niego biją się po pijanem u żołnierze i ten sam napewno 4, przyjdzie zlikwidować zajście... Pozatem jeszcze jeden szczęśliw y zbieg okoliczności ułatwi nam ucieczkę: nąw p rost wejścia do zajazdu została w zniesiona barykada, która przecina praw ie całą ulicę. D opiero przy końcu jest trochę zniszczona. Pod jej osłoną uda się nam spewnością zbiec, N iem cy nie bedą m ogli nam zrobić nic złego, z jednej strony bowiem będziem y zasłonięci wysokim wałem, x drugiej, jeśli nawet nas spostrzegą, to nie zdążą nas złapać, bo przeszkodzą im deski i belki, nagromadzone na dnie rowu. Zanim zorientują się w sytuacji, będziem y spewnością daleko, w którejś z bocznych uliczek... Może się nawet zdarzyć, źe w ogóle nie zauważą nas, ponieważ mrok zapada... W istocie, Thuvan, m asz dobrą myśl i zdaje mi się, że tw ój św ietny plan działania uda się w stu procentach... Panie kapitanie, musimy się Znaleźli kryjącego się pod krzakami K ohna Lajbusia spieszyć, mamy zaledwie kilka minut. T yle czasu wyznaczyłem memu szynkarzowi... Chodźmy w ię c! krwią w obliczu niech ybn ego niebezpieczeństw a, spytał: Co jest po drugiej stronie muru? - Pola! N agle Kokotek, który szedł na p rzedzie, pilnie bacząc na w szystk o w ok o ło, zatrzym ał tow arzyszy, Co się stało? Kiedy nasza czwórka dostała się N o w takim razie jest lepiej, Stało się, że ktoś się tu schował bez trudu aź do żyw opłotu, ojciec A u niż przypuszczałem... M ylisz się T huvan... W prost przeciwnie, jesteśm y K toś się chowa? N tco? Poco? pod krzakiem! gu st w stał właśnie z murku przy studni i rozglądał się wokoło, badając, czy uratowani... W łaź po mnie na m ur! Co ty pleciesz? zaniepokoił się Łazik, W y su w a ją c się naprzód z kapita odpow iednia chwila działania nadeszła. Oparł się plecami o mur, ręce splótł Tutaj jesteśm y 1 zawołał po- mocno. Jan wlazł po nim na wierzch nem de Lohau. "cichu Jan. muru. - Panie kapitanie! meldował N ie spiesząc się, w szedł stary oberżysta do domu, ostrożnie minął salę, ce! rozkazał mu hrabia, który nie T eraz nachyl się i podaj ml rę K okotek. K oło tego krzaka usłyszałem trzask, jakby ktoś nadepnął nogą aby nie zw rócić na siebie uw agi żołn ierzy i po chwili kapitan i jego to ża Henryki. bawem znalazł się na murze obok m ę na suchą gałąź! K tokolw iek się tu chowa w łó w arzysze zobaczyli, żc wysunął się na T eraz na ciebie kolej, K okotek! częga, czy szpieg jakiś, jednakowo jest ulicę. N achylił się i w yciągnął ręce, aby dla nas niebezpieczny! powiedział O to odpow iednia chwila do działania I rzekł kapitan dc Lohau. ma. przy pom ocy Jana w ciągnąć olbrzy hrabia i dodał ciszej: Ja z Thuvanem pójdę prosto na krzak, a wy dwaj Jeden sus i już byli za płotem, parę kruków i znaleźli się pod domem. łem cię... Będziesz musiał sam sobie Co do ciebie, Łaziku, uprzedza okrążcie go z obydwu stron. W ten sposób otoczym y tak te g o podejrzanego osobnika, że nie będzie m ógł się A n i jeden z N iem ców nie pisnął, tak radzić, jak um iesz... nagle i nieoczekiwanie spadł na nich D o pioruna! N ie długo to potrwa, panie kapitanie... H ola, bracie, nam wymknąć. grad uderzeń... N asza czwórka zaatakow ała ich w błyskaw icznem tem pie... pokaż, że m asz krzepę w garści i przerzuć mnie przez ten murek! kę, tym czasem dwaj Cap i Capek skry Kapitan z Janem poczekali chw il B aw arczycy zostali zgnębieni, zanim zdążyli się zdziwić... N a podłodze krew zm ieszała się z winem rozla- słów, a już K okotek chwycił go w i hrabia z Thuvanem ruszyli prosto na Ledwie zdążył dokończyć tych li się w gęstw inie leśnej. W krótce nem, obok pijanych jak bele, dogoryw ały trupy... rzucił w powietrze. Łazik dosłownie ka w ypatrzyło kryjącego się człow ie swoje obroty, rozchuśtał i z całej siły krzak, w którym bystre oko A lzatczy Jeden za drugim, kapitan, Jan, Ł a przeleciał ponad murem, u góry oparł ka. zik i ICokotek uciekli pod barykadę, się na chw ilę zdrową ręką i z błyskawiczną szybkością znalazł się po drukać w szyscy czw oro, znaleźli kryją W m om encie, kiedy m ieli się spot pełzali jak w ęże, kryjąc się niew idoczni. Jeszcze parę m etrów, jeszcze kilkanaście kroków... N agle zabrzmiał jaścią cyrkow ego akrobaty na rów ne no- na, który coś starannie ukrywał pod giej stronie, sk oczyw szy ze zręcznocego się pod krzakiem Lajbusia K ohkiś przerażony nienaw istny głos: podartą opończą. Źydek odrazu poddał się i zapewnił ich o swoich pokojo Francuzi! Francuzi!... Skolei w tym samym prawie czasie Zdradził ich żyw y kolor munduru! dostał się i A lzatczyk na drugą stronę tak, że ułani, którzy właśnie nad Aj waj! Dobrze, szlachetne pawych w zględem nich zamiarach. P rosto przed siebie! rozkaza ł kapitan. jeżdżali, stracili w szystkich czworo z nowie! błagał płaczliwie. Nie W szyscy czw oro zerwali się na rów oczu. zróbcie mi przypadkiem nic złego! Ja ne nogi, nie potrzebowali się już T ak jak to m ów ił Jan, nasi zbiego sobie bardzo proszę! Nie ruchajcie mi! w ięcej kryć, uciekali w małą wąską w ie znaleźli się w szczerem polu, które Nie rubczc mi nic złego! Poddajam uliczkę. Niebawem usłyszeli za sobą o jakie trzysta metrów od muru szel Ny, niech żyje Francja! Panowię tę ten t kilku koni. T p nadbiegli s ßfi- k ończyło się lasem. O dostaniu się Francuzyj Na dźwięk tego piskliwego, nosow ego głosu Jan zdumiał się. Jednym! skokiem znalazł się przy K ohnie, k tóry klęcząc na ziemi, skulony z rękami skrzyżowanem i na piersiach, w yglądał tak nieszczęśliw ie i śm iesznie, żc Łazik i Kokotck nic trzymali go w calę i zaśm iew ali się z kom icznej figury... T o Lajbuś K ohn? w ykrzyknął Jan. W istocie był to ten zacny" izraelita. Od dnia, w którym nieostrożnie aadcnuncjował Fryca Muellera, pow o dziło mu się bardzo nieszczególnie, Francuzi stracili do niego zaufanie! i tak wlókł się prześladowany wraz ze] sw oim Burydanem od wioski do w ioski, od pułku do pułku, aż do samej granicy. Lajbuś tak świetnie udawał pokrzywdzoną niewinność, że wkońcu zmylił czujność Francuzów 1 zbiegł do Strasburga, gdzie się przyczaił lękliwie. M iejsce to było jakby wym arzone dla niego, bowiem w zależności od tego, jak się stosunki ułożą, mógł albo a Francuzami wkroczyć do Niem iec, lub też iść za zw ycięską armją niemiecką. W szystko mu było jedno, s kogo będzie czerpał zyski, nie zależało mu na pow odzeniu ani jednego ani drug ieg o wojska. Skoro dowiedział się o pierwszych zw ycięstw ach Prusaków, jak pijawka przylepił się do ich wojska i szedł nieodłączny za armją króla Prus. H andlował wszystkiem, czem się tylko dało, przyjmował wzamian różnego rodzaju łupy wojenne, które były znalezione albo na trupach, albo w ograbionych chatach i domach. Miał już cały skarbiec na sw oim m izernym, nawpół rozw alonym wózku. N asz Kohn rzadko, a właściwie prawie nigdy się nic wzruszał, ale kiedy się przypadkiem dow iedział, źe g łó w ny atak mają zamiar N iem cy przypuścić na Sedan, serce drgnęło mu z radości. Sedan znaczyło dla niego to sam o, co Bazeilles. Od tego dnia ogarnęło g o dziwne zniecierpliwienie i zdenerwowanie, stał się nieostrożnym. Czasem można g o było widzieć jadącego na wózku w pierw szych szeregach. B a! N a w et szedł razem z przedniemi patrolami!... Pożądanie skarbu, do którego z każdym dniem, z każdą godziną zbliżał się coraz bardziej, było tak w ielkie, że zapominał o strachu, chociaż był tchórzem nielada. P oprzedniego dnia, skoro tylko ujrzał Bazeilles, bezczelnie wyprzedził całą armję niemiecką, przeprawił sic przez M ozę i narażając się. źe może być w zięty w krzyżow y ogień, stanął prawic tuż koło pierwszych patroli francuskich. W jakiejś opuszczonej stodole umieścił w óz i konia, dla pewności w yjął i schow ał do kieszeni co kosztow niejsze przedm ioty, potem dostał się chyłkiem aż do lasu, skąd przez całą o,vą; pam iętną noc przed ostateczną klęską, nie spuszczał z oka folwarku Thuvanów. K iedy Francuzi ponieśli ostateczną klęskę i oddali Bazeilles N iem com, Lajbuś Kohn obserwował bohaterską obronę folwarku, który stał się czemś w rodzaju twierdzy. W ted y i w nieg o w stąpił także duch m ęstw a, odzyskał nagle zimną krew... Dla Lajbusia jasnem było, że farmer i w szyscy obrońcy przypłacą życiem opór, stawiany zw ycięzcom... W obec tego on jeden będzie znał tajemnicę starego Thuvana... Powinien wobec tego starać się dostać do demu, zanim bawarczycy tam się nic wedrą, O u daäszjr jutro,^

6 Q c u ä m a p & C s k a n a d J. a m i z ą Londyn, w lutym 1935 r. Angielski Związek Tenisu Stołowego, zgodnie z tradycjami sportowemi W. Brytanji, stworzył idealne warunki dla tegorocznych 9-tych z rzędu zawodów o mistrzostwo świata i puhar lady Swaythling odgrywający w tenisie stołowym podobną rolę, co puhar Davisa w tenisie na kortach. Anglja jest ojczyzną tenisu stołowego (ping-pongu). Zreorganizowany po wojnie, Angielski Związek Tenisu Stołowego rozporządza obecnie 1750 klubami i liczy ogromne rzesze entuzjastów tego sportu. Anglicy wprowadzili na kontynent w użycie gumową rakietę i piłki z cellulozy, podnosząc poziom gry, dziś rozpowszechnionej po całym świecie. W tenisie stołowym wiodą prym Węgrzy 1 Czesi. Na tegoroczne mistrzostwa światowe przybyło nad Tamizę 300 uczestników i uczestniczek z 19 państw kontynentu europejskiego, Stanów Zjedn. i Indyj, Drużyna polska przybyła zaledwie w składzie 3 zawodników, bez rezerwowych graczy, podczas gdy nawet małe państw a (memówiąc o Litwie) przysłały silne drużyny. W wigilję zawodów, angielski związek w y dał bankiet na cześć zawodników. W przemówieniu powitalnem prezes związku C. Woodcock podkreślił, że zasługa zorganizowania zawodów przypada setkom osób i zaapelował do uczestników, by zachowali karność i dyscyplinę. W dzielnicy gmachów uniwersyteckich nad Tamizą wznosi się założony z inicjatywy króla Edwarda VII Imperial Institute. W 3 olbrzymich salach parterowych instytutu poustawiano 8 stołów tenisowych. W salach, normalnie przeznaczonych na egzaminy uniwersyteckie i wielkiej wagi konferencje międzynarodowe, zjawili się mistrze stołowego tenisu i sportowa publiczność angielska. Dominowała drużyna węgierska: fenomenalny, odznaczający się kocią zręcznością Gyozo B a r n a, czterokrotny mistrz świata w singlu, 6-dokrotny w dublu, zdobywca 28-miu narodowych mistrzostw wiódł prym na zawodach. Markę drugiego gracza świata w stołowym tenisie posiada rodak Barna, Mikłos Szabados. W barwach węgierskich wystąpiła mistrzyni świata w grze pojedynczej, dublu i grze mieszanej, Maria Mednyańska. Stylową grę pokazała Czeszka M. Ketterova. W drużynie angielskiej wiedli prym A. Hayden i R. D. Jones (Anglik walijskiego pochodzenia). Z czechosłowackiej drużyny wybił się na fzoło S. Kolar, gracz wielkiej klasy. Drużyna polska spisała się dobrze zdobywając wicemistrzostwo grupy. Państwa podzielone zostały na dwie grupy i Polska znalazła się obok Anglji i Czechołowacji. Polska pobiła szereg państw, staczając jedynie ciężką walkę z Anglją 1 Czechami Pierwszy mecz z Czechami zakończył się przegraną Polaków 5:4. An glicy zmobilizowali najlepszych graczy z Kaydoncm i Jonsem na czele. Kapitan drużyny polskiej Alojzy Ehrlich wygrał wszystkie swe trzy spotkania z Czechosłowacją. W dobrej formie był w zespole polskim Pohorylec (stale przebywający we Francji na studjach). Mecz z drużyną angielską rozegrany został W obecności 2 tysięcy widzów. Startować Ehrlich, bijąc Jonsa 2:1. Fenomenalny Haydon natychmiast wyrównuje bijąc Pohorylca 2:0. Le- Wenhertz poknuje asa drużyny angielskiej Millara. Wyrównuje jons bijąc Pohorylca. Stan meczu 2:2. Anglik Haydon wykazuje raz Jeszcze swą WibIKI i bolsk anglelssicli W ub. sobotę rozegrano na boiskach Anglji liątą rundę puharową, przyczem większość spotkań zakończyła się remisowo. Mistrz Arsenał miał bardzo ciężką przeprawę z trzecioklasowym zespołem Reading, który po największym wysiłku zdołał pokonać w stos. 1:0. Spotkania ligowe przyniosły naogól spodziewane wyniki, jedynie może wynik remisowy Sunderlandu stanowi pewnego rodzaju niespodziankę. Poniżej podajemy zestawienie wszystkich rozegranych meczów: i Norwich C. Sheffield W. 0:1. Stockport f West Bromwich A. 0:5. Bristol C. Preston N. E. 0:0. Reading Arsenał 0:1. Nottingham F. Burnley 0:0. Tottenham Bolton Wand 11:1. Evert on Derby Co. 3:1. Aston Villa Grimsby T. 3:2. Middlesbrough Sunderland 0:0, Wolverhampton Huddersfield 2:3. Ze sportu polskiego w iftvmuaji Polonia w Czemiowcadi w O mistrzostwo kl. A w hokeju lodowym zajęła 3 miejsce. Mistrzostwo zdobył zespół Dragosz Voda, w którego składzie występuje panu Polaków, e których dwuch reprezentowało nawet Rumunię na mistrzostwach świata W Davos. Najlepszym graczem w Polonii" jest B. Jędrzejew ski (Od londyńskiego korespondenta). wysoką klasę bijąc Lewenhertza 2:0, przy olbrzymim aplauzie publiczności. Anglja prowadzi 3:2, jednak Pohorylec natychmiast wyrównuje bijąc Millara 2:0. Millar rehabilituje się niezwłocznie 2:0. Lewenhertz przechodzi do ataku i bije Jonsa, doprowadzając wynik do 4:4. Anglicy liczyli na pewne zwycięstwo Haydon a. Zawodnicy polscy dali z siebie duży w y siłek. Sportowa publiczność obdarzyła zawodników obu drużyn długo niemilknącemi oklaskami. Polska zajęła drugie miejsce w swej grupie, co przy wysokim poziomie gry na zawodach o mistrzostwo świata stanowi duży sukces. Finał w drużynowych mistrzostwach między Czechosłowacją i Węgrami przyniósł zwycięstwo Węgrom, po b. ciężkiej walce 5:3. Podkreślić należy, że w drużynowych mistrzostwach świata taki as jak Barna przegrał raz, a Szabados (W ęgry) dwa razy. W rozgrywkach o puhar Swaythlinga kapitan drużyny łotewskiej Finberg pobił asa w ę gierskiego Barna, który temsamem poraź pierwszy od 3 lat poniósł porażkę jako mistrz świata w grze pojedynczej. Organizacja zawodów wzorowa. Zawodnikom oddano do dyspozycji egromne sale, idealne stoły (Jaques Table) i na zakończenie mistrzostw, do gier finałowych, najpiękniejszą arenę sportową Anglji: stadjon Wembley, przyczem wysprzedano przeszło 10 tysięcy biletów. Wydatki poniesione przez angielski związek tenisa stołowego, jako gospodarzy zawodów, wynoszą ponad 50 tysięcy złotych (2 tys. funtów) i mimo rozchwytania biletów do Wembley'u, związek angielski dokłada do impresy około 25 tys. złotych. Mistrzostwa świata w tenisie stołowym rozegrane zostaną w 1936 roku w Berlinie, a w 1937 w Nowym Jorku. Albion. Mistrzem św iata w grze pojedyncze] panów został Szabados; w grze podwójnej Szabados- Barna. PoraźKfl poismcft Koszykarzy w Estoali ESTONJA POLSKA 49:17. W Talinie gościła w ub. sobotę reprezetu tacyjna drużyna Polski w koszykówce, która zarazem zadebjutowala na terenie międzynarodowym. Debjut wypadł niespodziewanie fatalnie, bowiem przegraliśmy do mało znaczących Estończyków w druzgocącym stosunku. Początek prowadzili Polacy 2:0 do 8:6, na tern się jednak skończyło, kondycyjnie lepsi Estończycy łatwo dochodzili do głosu i osiągnęli pod koniec przygniatającą przewagę, ponadto krzywdził naszych zawodników sędzia. Walasiewiczówna zdyskwalifikowana Jak donoszą z Nowego Jorku, amerykański Związek Lekkoatletyczny ukarał Walasiewłczównę jednomiesięczną dyskwalifikacją za branie udziału w zawodach lekkoatletycznych razem z zawodowcami. Ciekawi jesteśmy bliższych szczegółów, w jakich to Walasiewiczówna startowała zawodach. Niewątpliwie w sprawę tę wkroczy Polski Związek Lekkoatletyczny i wyciągnie w stosunku do doskonałej zawodniczki polskiej konsekwencje. es Mistrzostwa narciarskie Europy S t a s s is S e a w Pl rz r «s l a a l» i l i i u f e P rzecfcdeąc "do omówienia sobotniego konkursu skoku, zaliczanego do biegu złożonego, należy przedewszystkiem podkreślić doskonały wynik Bronka Oz ech a, uzyskany w tak trudnych warunkach atmosferycznych. Czech ponownie dowiódł, że na niego liczyć możemy zawsze. Uzyskanie przez niego najdłuższego Skoku 67 i pół metra, zalicza go śmiało do elity skoczków europejskich. Zresztą są w tern zgodni Norwedzy i Finowie. Konkurs skoków odbył się w niebywale trudnych warunkach. Sitna śnieżyca niejednokrotnie uniemożliwiała normalne przeprowadzenie skoków. Szereg zawodników już po pierwszych skokach nie wszedł drogi raz na skocznię. Noszono się nawet z zamiarem przerw ania skoków. W iatr był tak silny, że szereg skoczków został formalnie zniesiony w bok, doznając podczas upadku poważnej kontuzji. Niepogoda wpływała również na organizatorów. Wszędzie widać było po'watne braki. Szwankuje preedewszystkiem strona komunikacyjna. Okazuje się obecnie, jak dalece niefortunne było urządzenie zawodów w w y sokich Tatrach. Kolejki elektryczne, mają poważne spóźnienia, a zapowie'dziany kurs autobusów w praktyce wygląda zupełnie inaczej. Z Popradu w kierunku do Szczyrbskiego Jeziora utkwiły w śniegu setki samochodów. Chcąc dostać się do skoczni, trzeba przejść ScKacicr ponownie mislrzem Q s a ß e v t h - t y s m ś t ó d j u n t & w ó m W sobotę rozpoczęły się w Budapeszcie tegoroczne mistrzostwa łyżwiarskie świata dla panów w jeździe figurowej oraz parami, jak również międzynarodowe popisy lyżwiarek, ze współudziałem Sonie Henie. W sobotę odbyła się jazda szkolna; podczas tych popisów wykazał świetną formę dotychczasowy mistrz świata Schaefer, (Austrja). Wśród junjorów startował również nowy mistrz Polski Grofoert, mając stalą jazdę szkolną. W tej klasie 14-letni Węgrzy wyróżniali się spośród pozostałych u- czestników. Na starcie junjorek stanął świetny zespól lyżwiarek, z pomiędzy których wjfbiła się na pierwsze miejsce austrjaczka Stenuf, zdobywając mistrzostwo. Startuje również Szeibertówna ze Śląska, jednak występ jej -na tle zawodniczek austrackich i węgierskich był bardzo blady. Wieczorem tegoż samego dnia rozpoczęty się popisy parami. Sprawnie wypadł występ miejscowej pary Rotter Szollas, na tomiast mistrzowska para Polski, Bilorówna Kowalski wylosowała nieszczęśliwy ostatni numer, wobec czego startować musiała po występie świetnych Węgrów. Druga para polska, Chachlewska Th euer nie pokozata nic nadzwyczajnego, w dodatku Theuer upadł i speszy! się ogromnie swojem niepowodzeniem. Mistrzostwo świata panów zdobył, jak było to do przewidzenia, austrjak Schaefer Karol. Parami zwyciężyli Rotter Szollas (W ęgry), popisy junjorów wygrała wiedeńska Stenuf. Wyniki w jeździe parami są następujące: 1. Rotter-Szollas (W ęgry) 7 pkt. 2. Rodzeństwo Pausin-Szekrenessy (Austrja) 9 pkt. Na piątem miejscu znalazła się para polska Bilorówna-Kowalski. 8. miejsce zajęła druga nasza para Chachlewska-Theuer. W popisach junjorek, które wygrała Stenuf (Austrja), katowiczanka Szeibertówna zajęła dopiero 11. miejsce. W konkurencji junjorów mistrz Polski Grobert zajął czwarte miejsce. Zwycięzcą został Herbert (Austrja). Szczęśliwe zwycięstw nlemiecklcii phtiarzy Na stadionie amsterdamskim wobec widzów, rozegrany został w ubiegłą niedzielę międzypaństwowy mecz piłkarski pomiędzy powyższe,m.i zespołami, który w ygrali Niemcy w okolicznościach naogól szczęśliwych, gdyż ostatnia bramka edobyta została z wyraźnego spalonego. Niemcy do przerw y _prowadzili przez Cohnena w 2-giej minucie i Robiorskiego w 9-tej minucie. Po przerwie gra w zupełności należała do Holamidji, która przez Bakhuisa w 11 i 25-tej min. wyrównała. Pod koniec Niemcy dzięki brutalnej grze, przedewszystkiem Mueneenberga i Hohimanna, przez ostatniego uzyskują zwycięską bramkę. Ponieważ bramka, jak już zaznaczyliśmy, zdobyta została ze spalonego, Holendrzy założyli u sędziego protest, który jednak decyzji swej tnie zmienił. Z BOISK ZAGRANICZNYCH. Paryż: Repr. Pragi Repr. Paryża 0:1. Arnheim: 0. F. C. Praga Team Wschodniej Holandji 0:3. Rzym: Włochy Francja 2:1 (1:0). 40 tysięcy widzów. Szczęśliwe zwycięstwo Włochów. S. C. 06 WROCŁAW S. C. HERTIiA WROCŁAW 1:0 (0:0). Wiedeń. O mistrzostwo piłkarskie: Rapid A dm ira 3:2 (1:1) W. A. C. Austria 2:1 (0:1) Libertas Waeker 4:2 Vienna Hakoah 1:0 F. A. C. Sportclub 3:3 Faworiitncr SC. Wien 1:0. W Barcelonie mistrz świata w boksie wagi piórkowej Feddy Miller pokonał hiszpana Gi- rones przez k. o. w pierwszej rundzie. Campbell przed atakiem na rekord świata. Malcolm Campbell,, który zaatakuje wkrótce rekord światowy, swój własny, wynoszący 272 mile na godzinę, poraź pierwszy prowadził wczoraj swój nowy wyścigowy wóz Niebieski Ptak", uzysku iac na torze 200 mil na godzinę. RIcsieiscc m n tn m M efow ym Niemiec W Garmisch-Partenkirchen odbył się w niedzielę finał o mistrzostwo hokejowe Niemiec. Riessersee pokonał po zaciętej walce S. H. Füssen 2:1. H okeiści w ileń scy fii ladą d Prm Wsch. Zarząd ogniska wileńskiego otrzymał w sobotę wieczorem depeszę od Rastenburgu, by wobec katastrofalnych warunków atmosferycznych zaniecha! swój przyjazd do Prus Wschodnich. Zawody te odbędą się w późniejszym terminie. przez niezliczoną ilość różnych kontrolerów, żandarmów i kontroli wojskowych. Wogółe żandarmeria m.a tu więcej do mówienia, niż sam prezes międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Na dziennikarza spoglądają tu, Jałt ną zbiegłego ebrodniarza z pobliskich domów, kannych. Szaleje również kolosalna drożyzn«. Właściciele pensjonatów w ykorzystują w szystkich do ostatniego grosza, a kiedy jeszaz* widzą gościa z zagranicy, to nie przebierają w środkach. Narzekania słychać z każdej strony, a Czesi czując to, nadrabiają wszystko miną. Niedzielny konkurs skoków, który odbył się na Jarolimkowej skoczni w Czechosłowacji, stał podobnie, jak i inne konkurencje FIS. pod znakiem fatalnych warunków atmosferycznych. Śnieg i miejscami silna wichura w znacznym stopniu uniemożliwiały sprawne przeprowadzenie konkursu skoków. Start opóźniono z tego powodu o półtorej godziny. W konkursie wzięli udział wszyscy skoczkowie, którzy mieli coś doi powiedzenia, a więc słynni Norwedzy, jak Birger Ruud, Soerensen, Andersen Aalf i Reidar, Gundersen, Hoffsbakken, Valonen (Finlancja), dalej Niemcy Stoli, Meinl, Bogner, Austrjacy Matt, Hauser, Czesi Barton, Simunek i Polacy Bronisław Czech, bracia Marusarze, Bochenek, Łuszczek i inni. Nadspodziewanie dobrze w konkursie zaprezentowali się Polacy. Już dnia poprzedniego Bronek Czech swym rekordowym skokiem 67,5 metra zwrócił na siebie uwagę, a w niedzielę doskonałe miat skoki Stanislaw Marusarz. Wj pierwszej kolejce skoków miał on najdłuższy skok dnia 59,5 m. Skoki innych zawodników są następujące: R. Gundersen (Norwegia) 55 metrów, Valonen (Finlandja) 38,5 m, Birger Ruud 58 m, Soerensen 57 m, Andersen 59,5 ffl z upadkiem, Vickens (Szwecja) 55 m, S toi (Niemcy) 56,5 m, Barton (Czechosłowacja)] 49 m, Johanson (Szwecja) 51 m. Druga kolejka skoków dala wyniki nastę* pujące: Stanisław Marusarz 57 m, Valonen 56 m, Gundersen 46 m, Birger Ruud 57 m, Soerensen i Dietl (Austrja) po 47 m, Andersen 55 m, Vickens 55 m, Stoli 51 m, Barton 51 m Johanson 52 m. Konkurs skoków wywołał w Czechosłowacji olbrzymie zainteresowanie. Obecnych był około widzów, którzy przez przeciąg 3 godzin śledzili z zapartem oddechem interesujące skoki. WYnilti konkursu skoków są następujące: 1) Birger Ruud nota 231,7, skoki 58 i 55 m. 2)] Reidar Andersen nota 228,9 skoki 59,5 i 55 m, 3) Alf Andersen nota 225,5 skoki 58 i 59 mu 4) Stanisław Marusarz 225,5 skoki 59 i 57 m. 5) Gundersen (Norwegja) 220,5 skoki 55 i 55 m. 6) Johanson (Szwecja) 216,1 skoki 55 i 56 m. 11) Bronislaw Czech skoki m. Łuszczak jeden skok ustany na odległość 53 m. Doskonałe wyniki J. Marusarza w Worochcie Z okazji święta zimy odbyły się w Worochtie zawody narciarskie, przyczem bieg na 15 km oraz skoki wygrał Jan Marusarz, zdobywając notę ogólną 221, skoki 55 i 54 m. Drugie miejsce zajął Gut-Szczerba skoki 51 I 52 m, Sałtccsy psłskicii narciarzy w czcshictt Kargulach W czeskich Karpatach odbyły się wczoraj zawody narciarskie, w których startowali Czesi, Rumuni i Polacy. Zawodmcy polscy odnieśli szereg zwycięstw. W skokach pierwsze miejsce zajął Rajski 25 m przed Lankoszem i Tokorzem. W biegu zjazdowym pierwsze miejsce zajął Tokorz ze Lwowa w czasie 3,08 min., wygrywając również slalom w czasie 2,08 min,

7 Drudl dzień obrad PZPN. w Katowicach i s»» M istrzostwa plng-pnnaowe Mate] Dąbrówki na r a t W drugim dniu obrady walnego zgromadzę nia Polskiego Zw. Piłki Nożnej w Katowicach rozpoczęły się o godz. 10,30 rano, przyczem o godz. 8 zebrała się na naradę komisja, wybrana przez walne zgromadzenie w sprawie sanacji stosunków w piłkarstwie polskiem. W iększą część delegatów rob: wrażenie przemęczonych, bo jak dowiedzieliśmy się Śl. O. Z. P. N. gościł ich w sobotę wieczorem na sutem świniobiciu. Przewodniczący, dyr. Konopka, przystąpił Odrazu do poprawek statutowych, przyczem y nioset n Z. P. N. w sprawie zapodania barw klubowych przed rozpoczęciem mistrzostw został odrzucony. Następnie przyjęto po dość długiej dyskusji preliminarz budżetowy, przewidujący w dochodach : rozchodach sumę złotych. P. Z. P. N. przewiduje na kurs przeszkoleniowy zawodników sumę około zł., z tego zł. na zaangażowanie trenera zagranicznego, zł. na trenera krajowego, zł. na urządzenie obozu głównego. W dochodach P. Z. P. N. preliminuje ze składek około zł., z meczów międzypaństwowych około zł. Zebrani dysputowali następnie nad wnioskiem okręgu stanisławowskiego, celem wcielenia powiatu Stryjskiego do Stanisławowa. Mimo ostrego sprzeciwu okręgu lwowskiego, większością głosów wniosek uchwalono. W tej sprawie dłuższe przemówienie wygłosił dr. Milner, który oświadczył, że kwestja przyłączenia powiatu Stryjskiego jest sprawą bytu okręgu. Za wnioskiem wypowiedziała się również i Liga. Większość głosów zdobył również wniosek okręgu wołyńskiego o wcielenie powiatu i miasta Biała Podlaska do tegoż okręgu. Wobec ukończenia swych prac przez komisję sanacyjną, która obradowała 3 godziny, przystąpiono odrazu do wysłuchania sprawozdania, które w imieniu komisj. złożył prezes Stürmer i p. Stater. Na wynik obrad komisji oczekiwano z wielkiem napięciem, albowiem reprezentowała o ra oblicze walnego zebrania i niewątpliwie uchwały tejże uważane były jako uchwalone zgóry. Zasadniczo komisja zajmowała się trzema zagadnieniami, a mianowicie: sprawą sanacji stosunków w piłkarstwie polskiem, kwesrją karencji, oraz autonomj: sędziowskiej. Naskutek uchwały komisji walne zebranie postanowiło, by zarząd P. Z. P. N. zwrócił się do wszystkich klubów z odezwą w sprawie napraw y stosunków i dopilnował przedewszystkiem przez odpowiednich referentów podniesienia s*anu moralnego piłkarzy, oraz by zarząd P. Z. P. N. tępił jaknajostrzej graczy i zarządy, którym udowodnione zostanie kaperowanie graczy. Co kwartał poszczególne O. Z. P. N. mają zdać sprawozdanie, dotyczące powyższych spraw, przyczem polecono zarządowi P. Z. P. N. nie cofnąć się nawet orzed drogą karną, dla ukarania osób, szkodzących sportowi piłkarskiemu. W związku z szeregiem wypadków angażowania graczy za pieniądze przez kluby, walne zebranie postanowiło, stać twardo za utrzymaniem karencji, której czasokresu nie ograniczono, tak, że w przyszłości żadnemu graczowi nie będzie wolno zmienić swoich barw klubowych nawet w wypadku przeniesienia się służbowo do innej miejscowości. Mniej oględnie potraktowało walne zgromadzenie kwestję zniesienia autonomji sędziowskiej, przyczem wypowiedziano się raczej za przeprowadzeniem pewnych zmian reorganizacyjnych. Prezesa Polskiego Kolegjum Sędziów będzie wybierało każdorazowo walne zebranie P. Z. P. N. Resztę członków P. K. S wybierają sędziowie, nie później jednak, jak 14 dni po walnem zebraniu P Z. P. N. Stosunek okręgowych kolegjów sędziów do poszczególnych Okręgowych Związków Piłki Nożnej utrzymano w dotychczasowym stanie, a reorganizacja po myśli komisji izła raczej w kierunku uzdrowie- r a stosunków wśród. sędziów w centrali. Uchwały powyższe natychmiast wchodzą w życie. Nad każdym wnioskiem głosowano osobno, przyczem z niezwykłem napięciem oczekiwano wyniki glosowania nad sprawą utrzymania karencji. Za zniesieniem karencji wypowiedziały się: Liga Poznań, Uołyń, Lublin i Podlesie, natomiast przeciw okręgi: Śląsk, Lwów, Warszawa, Kielce, Łódź, Kraków, Pomorze, Stanisławów, Białystok i Wilno. Wielką niespodzianką było stanowisko okręgu śląskiego, który według przypuszczeń delegatów ligi mial głosować za zniesieniem karencji. Dobrze się jednak stało, że Śląsk glosował za utrzymaniem jej, bo. jak zdołaliśmy się już w międzyczasie dowiedzieć, szereg delegatów walnego zebran a wykorzystał swój pobyt dla podpisania ofert z czołowemi piłkarzami śląskimi. W dalszym ciągu obrad uchwalono znieść dzień P. Z. P. N. i zastąpić go dniem okręgów, przyczem w roku bieżącym P. Z. P. N. ze względu na przeładowanie terminami międzypaństwowemi, zgodził się zasadniczo na pozostawienie dnia tegoż do dyspozycji okręgow, jednak P. Z. P. N. w dniu tym urządzi mecz międzypaństwowy poza granicami. We wnioskach, zgłoszonych przez poszczególne okręgi, okrąg krakowski domagał się skreślenia kwoty zł. z rachunku P. Z. P. N., bowiem jak się okazało P. Z. P. N. chciał zarobić na czysto za pośrednictwo meczu z Belgją i Krakowem zł. Śląsk wycofał w międzyczasie wniosek o skreślenie kwoty 568 zł., gdyż widział możliwość nieprzyjęcia wniosku ze względu na głosowanie przeciwko wnioskowi krakowskiemu. Pewne zdziwienie wywołał wśród zebranych wniosek okręgu warszawskiego, zmierzający do tego, by działacze i sędziowie przed przyjęciem swych mandatów składali ślubowanie. Wniosek ten upadł, podobnie jak i wniosek okręgu lubelskiego w sprawie zmiany uchwały Wydziału Gier i Dyscypliny P. Z. P. N., dotyczącej meczu Unja Lubrin 7 p. p. Legjonów. Podczas dyskusji nad wnioskiem okręgu lubelskiego wyłonił się (935. W dniach 5, 6, II j 12 bm. odbyły się mistrzostwa pitig-pongowe aa rok Szczególną uwagę zwrócił 16-totni m istrz na rak 1935, Braffich iózel z IC. S. M, mający poważne szanse na mistrza okręgu katowickie*«. Poniżej podajemy skład reprezentacyjny M ałej Dąbrówki, Ił Brałłieh Józef, K. S. M. 2) Kos ma Herbert, Jaskółka, szereg momentów, w czas e których niejedno- wroński zastępca, major świątek skarb- Harazio Ryszard, K. s. M. 4) Ziemba Paw el, k. s. M. krotnie zebrani stwierdził, tamame przepisów i nik, Fickowski zastępca, pułk. Slabisz re- 51 Kaczmarek Henryk, k. s. M. 6) Ziaja Alfred, o. M, P. Piłkarzom nie woino przechodzić do innego klubu Autonomia sędziowska utrzymana dowolną interpretację postanowień przez P. Z. P. N. Prawie bez dyskusji odrzucony został wniosek okręgu poznańskiego w sprawie skreślenia klubów fabrycznych, natomiast bardzo długo wałkowano sprawę meczu: koszulkowego pomiędzy Ł. K. S. a Warszawianką, który wobec uchwały Wydziału Gier i Dyscypliny P. Z. P. N. zaważył na losach krakowskiego Podgórza. Okrąg krakowski domagał się pozostawienia Podgór/a w Lidze przez zniesienie uchwały Wydziaiu Gier i Dyscypliny P. Z. P. N. Wniosek ten. sprzeczny z postanowieniami P. Z. P. N., został w ciągu dyskusji zmodyfikowany przez przedstawiciela Ligi, pułk. Źołędziowskiego. Podgórze dopuszczono w drodze wyjątku do finałowych rozgrywek o mistrzostwo klasy A Polski, nawet w wypadku, gdyby klub ten w okręgu nie został mistrzem Polski. Za wnioskiem tym oddano 135 głosów, przeciwko 96, przy 13 wstrzymujących. W sprawie powyższego głosowania delegat Poznania, p. Stürmer, wniósł odwołanie, gdyż według zdania Poznania, wniosek powyższy wymaga % większości głusow. Spór rozstrzygnął przewodniczący, p. Źółtaszek, na korzyść Krakowa. Wśród wielkiego napięcia oczekiwano wyboru zarządu. Punkt ten załatwiono w niespełna 5 minutach, gdyż zebrani przez aklamację przyjęli listę przedłożoną przez komisję matkę. W skład nowego zarządu weszli: gen. Bończa-Uzdowski prezes, wiceminister Jaroszyński, dr. Michałowicz, inż. Przeworski i kap. Kuniczak (zarazem prezesem P. K. S.) wiceprezesi, inż. Berliński sekretarz, Ga- ferent zagraniczny, _,. p. Mallów zastępca, inż. Kuchar referent wyszkoleniowy, Kałuża kapitan związkowy, major Lott kronikarz. Sekcja gier: Kruk, Schmidt, Krawczyk, Mosiński, dr. Lustgarten. Sekcia dyscypliny: Krasowski, maj. Kaciukiewicz, Pichelski, inż. Sosnowski, mec. Hamburger Komisja rewizyjna: dr. Matuszewski, kpt. Nikolski i Schneider. W dalszym ciągu obrad rozpatrywano interpelację Lwowa w sprawie rozgrywek rezerw klubów ligowych w klasie A i w sprawie kompetencji O. Z. P. N. Demonstracyjny wniosek Śląska, piętnujący słynny wywiad, udzielony warszawskiej prasie brukowej przez p. pułk. Rudolfa, po dokonanej poprawce przez Lwów uchawolono. Na wniosek Lwowa przyznano godności honorowe pp. płk. Żołędziowskiemu i p. Krugowi. O godz. 16,30 walne zebranie Polskiego Związku Piłki Nożnej zostało zamknięte. Zarząd P. Z. P. N. podziękował in-sp. Zółtaszkowi, jako gospodarzowi tego zebrania. Następne walne zebranie odbędzie się w Warszawie. Reasumując dwudniowe obrady Polskich Piłkarzy należy zaznaczyć, że stały one na poziomie wyjątkowo wysuk m. Krytyka była rzeczowa, nie było żadnej demagogji, a wyniki obrad i powziętych uchwał należy uważać jako dalszy krok nad uzdrowieniem piłkarstwa polskiego. Przedewszystkiem dla okręgu śląskiego była ważną sprawa kaperowania graczy. Zdecydowane stanowisko większości okręgów w Polsce, kładzie kres temu. E. ślasłtie zawodyietiifoalleiycziie w IfiaioivflcaicffB Ostatniej niedzieli odbyły się w sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej ogólnośląskie zawody lekkoatletyczne w hali, zorganizowane przez sekcję lekkoatletyczną K. S. Pogoń z udziałem około 60 zawodników(czek). Zawody te wykazały w niektórych konkurencjach dość wysoki poziom, niestety większość czołowych zawodników Śląskich nie wzięła w nich udziału. Organizacja zawodów sprawna, ogólne kierownictwo spoczywało w rękach p. H. am Endego. Oto poszczególne wyniki: A klasa. Skok wdał z m lelsci. Panow ie: P a łk ę Sokół Siemianowice 2.85,3. B klasa: SpieraJskl mlstna A klasa. Skok wdał a mlelsea. Panie: Białasów** Pogoń 2,13. B klasa: Czajów«* Pogoń 1,98. Kula. A klasa: Praski Sokół Sieni. 12,82 tu. Poza konkursem: W ojtkiewicz A. K. S. W arszaw* 12,64. B klasa: Karwat Sokół Kr rw a li m. Kula oburącz. A klasa: Praski Sokół Siem. 22,60 m, B klasa: Bandtez Pogoń Kula. Panie. A klasa: Slerańska Pogoń I m. Oburącz: Slerańska Pogoń 18,70 o:. B klasa. Jednorącz: Skolfkówn* Sokół S ta* m. Oburącz: SkoUkówna Sokół 111,02 m. Skok wda! z rozbiegiem. Panie. A klas*: Blataeówna Pogoń Kat. 4,30 m B klasa: Bednarczyków«* Pogoń Ket. 4 e. Skok wdał z rozbiegiem. Panowie. A klasa: Kosz Stadion, Chorzów 6,20 m. B klasa: Sew er Kolejowy P. W. 0,76 m. Panie. Skok w zw ył z rozb. A klasa: Białasów«* Pogoń Kań. 133 m. B klasa: Bednarczyków«* Pogoń Kań. 1,18 m. Panowie. Skok wzwyż z mlelsea. A klasa: Pal Jo* Sokół, Siemianowice 137 m. B klasa: W iśniewski Pogoń Kat. 132 m. Panowie. Skok wzwyż z rozbiegiem. A klasa: Kosz Stadion Chorzów 1 62 m. B klasa: Sewer Kolej. P. W. 1,48 m. Skok o tyczce: Paltom Sokół Siem. 3,38 m. SlaMsrud (Nor.) mistrzem świata Walne zebranie K. S. Fortuna w Brzozowicach-Kamieniu. W ub. niedzielę odbyło się w Brzozowicach-Kamieniu walne zebranie K. S. w s z ^ l i S s i e S Fortuna. Obszerne sprawozdanie z działalności klubu wygłosił prezes p. Liwowski. W ciągu ub. roku rozegrano 54 mecze, z których JiaSfoazcztgli lo-iy wygrano 38. Klub ten jest mistrzem jesiennym sek. 5) Vasenins (FinlandJa) 45,3 sek. B-Ligi grupy V. Skład zarządu: prezes (po raz czwarty) p. Liwowski, członkami zarządu m.: I) Staksrud 8,30 min. 2) Bafian- zostali dalej wybrani: Rozchodowski, Szaefer, grud 8:34,6 min. 3) Matthiesen 8:40,4 min. Tomanek, Planecki, Opuchlik, Łapok i Owczarek. (zo) (wszyscy Norwegja). 4) Engnestangen 8:44,6 min. 5) Vasenins 8:49,6 min. Plng-ponk w Wodzisławiu. Staraniem O. Dotychczasowa klasyfikacja jest następująca: 1) Staksrud 94,90 pkt. 2) Bngnestaogen M. P. i Z. S. odbył się turniej ping-pongowy o mistrzostwo miasta Wodzisławia. Do zawodów stanęły najlepsze drużyny powiatu. Wy 96,19 pkt. 3) Ballung rud 96,86 pkt, 4) Haraldsen 97,50 pkt. Oslo: Mistrzem świata został Staksrud (Norwegja) przew swym rodakiem BaHangruden. Kalbarczyk (Polska) zajął w ogólnej klasyfikacji 10 miejsce. W Oslo rozpoczęto w ubiegły piątek tegoroczne mistrzostwa świata w jeździe szybkiej na lodzie. Panująca przez cały oz as zawodów silna śnieżyca w wielki,m stopniu utrudniała rozwinięcie zbyt wielkiej szybkości przez zawodników, mimo to jednak uzyskane czasy należy uważać za doskonałe. Na powyższych zawodach startuje również mistrz Polski Janusz Kalbarczyk, który jednak uplasował się na jednem z dalszych miejsc. Wyniki pierwszego dnia były następujące: 500 m.: 1) Haraldsen 43,6 sek. 2) Engnesfangen 43,7 sek. 3) Staksrud 43,9 sek. (wszyscy Norwegia). 4) Thuntoerg (Finlandia) 44,3 fllililcaszowcgo Brelme wiaslernsscl spor&ftc luriiieja psłsanklege ßiany Na skutek fatalnego stanu boiska, oraz złej pogody, kierownictwo K. S. Diana Katowice było zmuszone odwołać wszelkie imprezy, przewidziane na dzień wczorajszy z akazji obchodu 30-lecia tego klubu. Tak więc ciekawe pojedynki pomiędzy czołowemi drużynami Śląska, K. S. Śląsk Świętochłowice, K. S. Wawel Nowa Wieś, mistrzem Polski K. S. Ruch Wielkie Hajduki oraz drużyną jubilata nie odbyły się. Również finałowe spotkanie junjorów o puhar z tych samych powodów się nie odbyło. O ile pogoda na to zezwoli, mecze te odbędą się w najbliższą niedzielę. W przeciwnym razie przewiduje się rozegranie ich w dniu 10 marca br. A. K. S. Chorzów Naprzód Lipłny 1:1 (0:0). Strzelcem jedynej dla A. K. S. bramki był Maszel. K. S. RUCH WIELKIE HAJDUKI IB. K. S. LIGOCIANKA LIGOTA 3:0 (1:0). Stan boiska w Ligocie był fatalny, to też mecz skrócono do jednej godziny. Sędziował p. Biegański, dobrze. K. S. Śląsk Świętochłowice K. S. Zgoda Bielszowice 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Rewanżowy mecz hokejowy zakończył się zastużonem zwycięstwem młodej drużyny śląska ze Świętochłowic, dla której bramki zdobyli Smolarczyk 2. Kulawik 1. Sędzia dobry, Kraków: Wisła Legja Kraków 9:0. Mecz treningowy. Wisla w dobrej kondycji fizycznej. W sali Ośrodka W. F. odbył się wczoraj turniej siatkówki pań przy udziale czterech drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna YMCA., zwyciężając Cracovię 2:0. YMCA. weźmie udział 2 marca br. w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w Poznaniu. Lwów: Mecz bokserski Wisła Kraków Lech ja Lwów 7:7. Hokeiści Pogoni pokonali w zawodach o mistrzostwo hokejowe K. S. Kresy Tarnopol w stosunku 3:0. W arszawa: W meczach bokserskich, drużynowych, rozegranych w ciągu niedzieli w Warszawie, uzyskano następujące wyniki: Makabi pokonała Prąd 12:4, Fort Bema Hakoah 9:5. Wilno: Reprezentacja bokserska Wilna pokonała wczoraj Białystok w stosunku 10:4. Bieg narciarski, jaki odbył się na przestrzeni 20 km o mistrzostwo Wilna, wygrał Wójciech (W. K S. Śmigły) w czasie 1,40 godz. WARTA (POZNAN) - H. C. P. (POZNAN) 8:1 TRENINGI PŁYWACKIE Sekcji Pływackiej K. K. S. Pogoń odbywają się w piątki od godz i w poniedziałki od godz pod fachowem kierownictwem. Wstęp dla młodzieży do lal gr ponad lat 14 i, 30 gr, 7) R aiłdisi Antoni, Jaskółka. PING-PONQ. K. S. M. Jutrzenka" * Chc-rowa II, komunikuje nem. że poszukule przeciwników dla swych 3 drużyn nim*, pongowych. Zgłoszenia kierować można pod adresem : Robert Pisarczyk, Chorzów 11, ul. Pudlerska 37. Kursy pływ ackie dla pań 1 panów. Okresow y O iredek W F. w Katowicach urządza w krytej pływaljrł w łaźni uwpjskiej w Katowicach dochodzące kursy pływacki# dla pań I panów początkujących I zawansowanych, Naaka odbyw a się dwa razy w tygodniu, t. J. we wtorki f w czw artki i to dla panów od godz. 16 do 19; dla pań od Zapisy w raz z zapłatą za cały kurs natęży skierować do Ośrodka W F. w Katowicach, ul. Kilińskiego 23, teł , albo w dniu 19 Jut ego br. w tażnt miejskiej. Nauka na kursie Jest bezpłatna, a pobierana płaca Jea4 tylko należnością za używanie pływalni. Kura rozpoczyna Sie 19 Km. i trw ać będzie do dnia 2 kwietnia kr. K. S. 06 M ysłowice. Sekcja Bokserska. 19 bm. o rods. 19 odbędą sit; w hall gimnastycznej pi. Wolności finały o m istrzostwo klubu. Do finału weszli: waga pap. Hani III Hytowski; waga musza Hanf I Hanf II; wag* kogucia Kulpa Bioro: w asa piórk. Onzegowsti Ruski; w aga lekka Kttiesa Lipek; waga półśrednł* Bielski Żytnia; waiga oótśreditii W ałendowskł Molarczyk; waga Średnia Lipowicz Czerw ień; wa** półciężka Gronostaj dojny; w aga ciężka W esta Koszemlbar. Poszczególne zawodnicy pragną osiągnąć mistrza, to też zaw ody zapowiadają się ciekawe. Sekcja hokejowa X. S. Pogoń" w Nowym Bytomi* rozegrała 10 bm. mecz tow arzyski w Chorzowie > miejscowym Stadionem -, wygryw ając bezapelacyjnie w stosunku 5:1. 13 bm. pokonał na własnym torze technice nie dobrą, ale młodą drużynę,..llgoołanfc!" w stosunki 3:0. Sędziował b. dobrze p. Telchman s W Jelkłdi H ajduk. W ydział Piłkarski Sl. R. 8. X. O. podaje do wiadomodcl, że zwołuje na 24 bm. na godz. 15 do sekt. Sł. R- S. K. O. kierowników sekcji piłki nożnej klubów A. KI. Sl. R. P. A. P. Z. P. N. celem wylosowani* 4* rozgryw ek wiosennych. K. S. Ś ląsk" 1918 w Siemianowicach Sl. urządza 3 marca br. aa satl p. W ietrzyka (dawniej Graerllch) zabawę karnawałową. Walne zebranie K. S. Pierwszy Chwałowice. W skład nowego zarządu weszli: I. prezes p. Pukowiec Józef. 1. wiceprezes p. Roziak Stanisław, II. wiceprezes p. Niesporek Ludwik, sekretarz p. Wojaczek Eryk, zast. sekr. p. Motyka Ernest, skarbnik p. Niesporek Wilhelm, pomocnik skarbnika p. Marcol Stefan, gospodarz klubu p. Klinke Józef, komisja rew.: przewodn. p. Pogorzałek Alojzy, członkowie kom. rew.: p. Warkocz Alojzy i p. Sznurawa Alfred, sąd honorowy: p. Pukowiec Józef, p. Wengrzyk Jerzy, p. Fröhlich Stefan, p. świerk Franciszek i p. Kuchcik Gerhard. W skład kierownictwa sekcyj weszli: Sekcja piłki nożnej: kier. sekcji p. Ochwat Rudolf, kier. techniczny p. Merta Jan, gospodarz p. Dworok Franciszek. Sekcja hokejowa: kier. sekcji p. Niesporek Ludwik, Sekcje: tenisowa, gier sportowych i kolarska: kier. sekcyj p. Pukowiec Józef. Sekcja lekkoatletyczna: kier. sekcji p. świerk Franciszek. Walne zgromadzenie przyjęło nowy statut klubu według wzoru dr. Orłowicza, oparty na ustawie o stowarzyszeniach. niki: Drużynowe mistrzostwo zdobyła drużyna Z. S. Rybnik, drug e miejsce drużyna O. M. P. Wodzisław, 3. Z. S. Wodzisław, 4. Ognisko Rybnik. Mistrzem w singlu został p. Michalski z Z. S. Rybnik. Mistrzem w doublu została para Kermel-Zimoń, bijąc w finale parę Michalski-Nowara. Mistrzynią pań została p. Kowołówna z Rybnika. W mixcie mistrzostwo zdobyła para Kermel-Mikołajcówna. O. M. P. Wodzisław poszukuje przeciwników dla sekcji ping-pongowej i piłkarskiej u siebie, lub na wyjazd. Zgłoszenia należy kierować na ręce sekretarza p. Kiósoka Henryka, Wodzisław, Wałowa 26. K. S. Ligocianka. Na odbytem walnem zebraniu wybrano następujący zarząd: Iwanecki Józef prezes, Szadv Jan wiceprezes, Biegański Paweł sekretarz, Kucharczyk Ginter 11 sekretarz, Zieliński Stefan skarbnik, Pastuszka Stefan i Łucyga gospodarze, Olla Ignacy naczelnik, Przylucki Stefan i Jan Radziewski kasjerzy i Plaża Ryszard, Rozmus Ryszard i Zaker Ryszard rewizorzy. Korespondencję należy kierować pod adresem: Biegański Paweł, Katowice-Ligota, ul. Stroma 6. Klub Cyklistów Rekord Janów urządzs 2 marca w sali p. Sauera w Janowie doroczną zabawę karnawałową z kotyljonem. Warta - Poznań Cujsvia Inowrocław 16:0 Wczoraj wieczorem odbyć się miał w Inowrocławiu mecz bokserski o drużynowe mistrzostwo Polski pomiędzy Wa-tą i Cuiavlq. Ze względu na zdekompletowanie drużyny miejscowej, Warta wygrała zawody walkowerem w stosunku 16:0. Odbyły się natomiast zawody towarzyskie, zakończone zwvtiestwem Warty. w stosunku 10:¾

8 W góry po słońce Kto wszyscy wiedzą, te słońce zimowe w górskich okolicach, gdzie powłeonze jest czyste 1 lekkie, w czasie od połowy lutego do końca marca najbardziej intensywnie działa. Św iat poszukuje wygrzewania się na słońcu zamiast naświetlania. Wygrzewanie się na słońcu, jak to zwykle diziieje sto W em. więcej podyktowane jest względami mody, przyczem opalenie się na bronz, zapo- mocą olejków 1 kremów, uważane bywa za szczyt doskonałości 1 ca główny cel wylegiw ania się na słońcu. Nierozsądne wylegiwanie sto godzinami na etońcu nie może zachodzić w porze zimowej. Za to słońce obficiej dostarcza nam w tedy tero, czego poszukujemy. Opala ono narciarza bardziej na bronz niż latem całetnl godzńinami wylęgiwających na plażach. Beskidzkie szczyty 1 granie, tatrzańskie w ąw ozy i hale zaczynają się już topić w promieniach słonecznych. Aż dto końca marca, potem słabnie, później latem m ów solnie promieniuje i ogrzewa, ale Jud tego tak wysoce dodatniego działania na nasze zdrow ie nie osiąga przez cały rok. Kogo na to stać, teraz, w czasie od potowy lutego do końca marca, powinien wyjechać w T atry lub Beskidy, * znajdzie tam diuiżo sło- Becrzkt, mało gośd, ciszę, spokój i oodzień dłużej trw ający biały dzionek. Właściwie urządzam y się niemądrze I Od Bożego Narodzenia do Nowego Roku w górach bywa okropna ciżba, kiedy słońce słabe dzień krótki, * kiedy dzień dłuższy ł słoneczko przemiłe i delikatnie promieniuje w naszych górach pustki Sport w HielsopolM e Przed mistrzostwami ofcręgoweml w boksie. Mistrzostwa okręgu poznańskiego rozegrane zostaną w dniach 5,617 marca. Do zawodów zgłaszają się obecnie wszystkie kluby w okręgu. Bardzo licznie będą reprezentowani pięściarze prowincjonalni, których występu oczekuje się z zainteresowaniem, gdyż zawodnicy ci przygotowują się do występu w Poznaniu bardzo starannie pod okiem swych instruktorów. Trzydniowe spotkania rozegrane zostaną w hah reprezentacyjnej Targów Poznańskich. I m i l w K f o k o w l e Kurs Instruktorów lekko - atletycznych w Krakowie. Okręgowy Ośr. W. F. w Krakowie urządza kurs lekko-atletyczny dla instruktorów i organizatorów. Zainteresowane kluby eechcą zgłosić swe zapotrzebowanie do sekretariatu KOŹLA na adres: prof. M. Lubaczewski, Kraków. Krupnicza 12. CZVSTKA W K. O. K. S. Ze względu na niestosowanie się do statuta K. O. K. S. par. 8 ustawy 1 P. K. S. par. 37. punkt,.k i par. 39, punkt a i d", zarząd K. O. K. S. skreśla z listy członków następujących sędziów piłkarskich: Gaudę Józefa, Stopę Edwarda, Domina Leopolda, Fryca Andrzeja, Nowaka Bolesława, Koptę Stanisława, Wojtasa Romana, Filipkiewicza Stanisława, Pawłowskiego Władysława, Zdybalskiego Aleksandra, Bartyzela Franciszka, Sławińskiego Zygmunta, Rumplera Edmunda, Sadzika Stanisława, Wajnreba Józefa, dr. Rumplera Juljana, Rutkowskiego Juljana, Zdybalskiego Zdzisława i Stusa Włodzimierza. Sekcja lekkoatletyczna W. K. S. Wawel zawiadamia swych członków, że trener Buchała prowadzi zaprawę zimową lekkoatletyczną pań i panów w sali Okręgowego Ośrodka W. W u i Zwierzyniecka 26, w poniedziałki o godz. '19,45, we wtorki i piątki o godz. 18,45. Obecność wszystkich członków sekcji obowiązkowa. cisty kontakt sportowy Z okazji wystawy światowej w Brukseli w roku bieżącym odbędzie się w Brukseli cały szereg imprez sportowych polsko-belgijskich, a mianowicie: Lekka atletyka: Mecz Polska Belgja 23 czerwca. Program meczu: 100, 200, 400, 800, m, 5.000, 110 plotki, wdał, wzwyż, tyczka, kutia, dysk, oszczep, sztafeta 400, 300, 200, 100. Nadto projektowany jest start polskich lekkoatletów na zawodach w Antwerpji 30 czerwca, a lekkoatletek w sierpniu w Brukseli. Piłka nożna: Mecz Polska Belgja 1-go września. Nadto drużyna Wisły walczy na Wielkanoc w Luxemburgu i Belgji. Boks: Drużyna polska weźmie udział w trójmeczu 5 8 sierpnia. Zapasy: Drużyna polska weźmie udział w mistrzostwach Europy 5 7 września. polsko-bsigilsmi Wioślarstwo: Drużyna polska weźmie udział w międzynarodowych regatach o mistrzostwo Europy. Tenis: Tenisiści Hebda, Tłoczyński 1 Jędrzejewska zaproszeni zostali na turniej o mistrzostwo Belgji 4 10 czerwca. Gimnastyka: Polska drużyna Sokoła startować będzie w międzynarodowych zawodach gimnastycznych lipca. Szermierka: Szablowa drużyna nolska została zaproszona na turniej międzynarodowy czerwca. Łucznictwo: Drużyna polska weźmie udział w mistrzostwach świata sierpnia. Kolarstwo: Drużyna polska startować będzie w mistrzostwach świata 9 18 sierpnia. Jeździectwo: Ekipa polska zaproszona została na międzynarodowe konkursy hippiczne w dniach maja. Pierwsze loty szybowcowe w H F < s M c s a W Grodź ca przy Li. O. P. P. powstało Koło Szybowcowe, którego głównem zadaniem jest wzbudzić jaknajwiększe zainteresowanie społeczeństwa lotnictwem. Chociaż loty szybowcowe mają character «portowy, to jednak stanowią potężny czynnik propagandowy lotnictwa. Kolo Szybowcowe w Orodźcu, na czele którego stoi prezes dyr. Herc, wykazuje ogromną żywotność. Dzięki poparciu społeczeństwa, dyrekcji zakładów Solvay i pracowników Solvay, zdobyło się na wielki wysiłek budowy własnego szybowca, co te-mbardziej jest godne podkreślenia, że zbudowany on został prawie że ąałkowitie w zakładach Solvay. Górzyste tereny Grodźca nadają się również doskonale do lotów szybowcowych, co w zupełności wykorzystało Koło Szybowcowe. Na górze św. Doroty oraz Barcina Koto Szybowcowe dokonało pierwszych próbnych lotów, naogól bardzo udatnych. Zapowiedź pierwszych lotów zgromadziła tysiączne tłumy publiczności nietylko z Zagłębia, lecz i Śląska, każdy bowiem chciał zobaczyć, jak człowiek lata na szybowcu. Ludzie ze zdumieniem przyglądali się, jak bezsilnikowy samolot, wystrzelony w powietrze, utrzymywał się przez pewien czas w górze, lądując o kilkaset metrów od miejsca startu. Zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy musieli kilkakrotnie powtarzać próby. Trzeba dodać, że koło posiada jut własnych pilotów, p. Wieczorkiewicza i Szwermera, którzy ukończyli kurs w Katowicach. W Tatrach, koło Tatrzańskiej Łomnicy, odbywają się narciarskie zawody międzynarodowe (FIS). Ilustracja przedstawia sztandary narodów, biorących udział w konkurencji. Ping-$iOM*g i»e m istrzostw «IFolsM Polski Związek Tenisa Stołowego wyznaczył tegoroczne mistrzostwa Polski tak indywidualne jak i drużynowe do Poznania na. 7 8 marca. $1» o r i IV W rozgrywkach siatkówki ki. A o mistrz, zimowe na sam Podoter. Z. U. S. Bielsko-Biała, uzyskano następujące wyniki: ZS Bystra SL ĘS Bielsko 2:1 (5:15 15:6 15:5; Zti Bystra Si. KStM Dziedzice 2:0 (15:5 15:9); ZS Bystra Si. ZS Aleksandrowie«2:0 w. o.; ZS Bielsko ZS Aleksandrowie» 2:0 (15:13 15:7); ZS Bielsko KSM Dziedzic«2:0 (16:14 17:15); KStM Dziedzice ZS Aleksandrowie» 2:1 (15:6 4:15 15:4). Mistnzem Podokręgu został ZS Bystra Sl. Niespodziankę sprawił ZS Bielsko, który zajął drugie miejsce i który naw et poważnie zagroził Bystrej, wygrywają«pierwszego seta w stosunku 15:5 i w drugie.ru starom prowadził Już 6:2. Drużyna ta przed 2 tygodniami grała ze Zw. Powst. Sl. o pozostanie w klasie A. e fp o r t w od%i Propaganda kolarstwa na terenie m. L a. dzł. W celu spopularyzowania kolarstwa na terenie m. Łodzi Ł. O. Z. K. przeznaczył trzyj nogirody dla turystów, którzy w dągu tegorocznego sezonu kokrrskiego, przejadą nah 'Większą ilość kilometrów. Natomiast kłub łub' tow arzystw o kolarskie, które okażą w propagowaniu turystyki największa żywotność zostaną odznaczone dyplomami. Opracowany został Już nawet regulamin wycieczek tury- stycznych dła klubów. Każda wycieczka winna być zaopatrzona pieczęcią i podpisem włada miejscowych, przyczem minimum praejahanyoh kilometrów w ciągu sezonu wynosić musi 800 kilometrów e n> M M im u Zwycięstwo Kalisza nad O&trowem w pingpong u. Drużyna K. K. S. z Kalisza rozegrała zawody ptngipongowe w Ostrowie x - O s t r o - vią, w ygryw ając 6:4. W pierwszem spotkaniu Tworek w ygrał t Klimkiem 21:13 21:13. W drągiem spotkaniu Zientek przegryw a 16:21 18:21. Kubisiak pnzegrywa z Młynarkiem 6:21 10:21. Adamiak w ygryw a z wicemistrzem Ostrowa Kosowskim 21:9 21:16. W] ostatniem spotkaniu Sypniewski (KaiMsz) zw ciężył Młynarką II (Ostrów) 21:14 21:14. g g C g ł o s z e s i i a 'C- j DANCINGI! 1 Jak tańczyć? w roku Najpraktyczniejszy samouczek wszystkich nowoczesnych tańców z 137 ilustracjami i figurami najnowsze wydanie 147 stron druku. Wysyła za nadesłaniem zł. 3 w znaczkach pocztowych lub przekazem pocztowym. Księgarnia W. Wahl, Przemyśl, skrytka pocztowa 68, 140 CO CI PRZYNIESIE R. 1935? Każdy a abonentów, oraz czytelników Siedmiu Groszy, otrzymać może bezpłatny spis eksperymentów od najsłynniejszego polskiego medjum w stanie hypmotycznuym i wiele innych ciekawych' przepowiedni, załączając tylko 50 groszy w znaczkach pocztowych do listu przesłanego według adresu. Katowice, skrytka pocztowa nr. 115 Kartem. Przygody bezrobotnego Froncka Proncek ledwo zmrużył oczy, «ta trąbka pęka prawie. Proncek trie wie, czy to żarty, czy to we śnie, czy na A gdy stwierdził, że to prawda, zjeżdża po poręczy cw ałem drżąc z pośpiechu i wzruszenia duszą, nerwem, sercem calem Wskoczy tylko prosto w spodnie I, do butów hyc! czem prędzej no czy taki wynalazek nie jest w ait kopy pieniędzy??? A dyżurny wciąż p a Jeszcze, trwogą napełniając ludzi Proncek jest już prawie gotów, tony się dopiero budzi Dalszy ciąg nastąpi MiESlECZNY ABONAMENT 7 G R O SZ Y " Z DOSTAWA DO DOMU PRZEZ AGENTÓW LUB PRZEZ POCZTĘ W KRAJU ZŁ.2.51 rprzy ZAMÓWIENIU W URZĘDZIE POCZT. Z U 41 CENNIK OGŁOSZEŃ W 7 G RO SZACH 1 POLE O WYMIARZE 35mm>67mm. ZŁ.20. OGŁOSZENIA DROBNE 2 0 GR. ZA SŁOWO Prukięm i Pjklądem Ząkłądó Grąfigznych i W ydawniczych Polonią. Ą. % K atowicach. «Redaktor odpowiedzialny,: Stanisław N o g t j.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Pan Toti i urodzinowa wycieczka

Pan Toti i urodzinowa wycieczka Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 P ewnego dnia, gdy Pan Toti wszedł do swojego domku, wydarzyła

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Cytaty do zaproszeń ślubnych

Cytaty do zaproszeń ślubnych Cytaty do zaproszeń ślubnych Teksty można dowolnie modyfikować lub przesłać swój. 1. Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 2. "Trzy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF W EGIPCIE 12. JÓZEF W EGIPCIE

STARY TESTAMENT. JÓZEF W EGIPCIE 12. JÓZEF W EGIPCIE JÓZEF W EGIPCIE 57 Po długiej podróży Józef trafił do Egiptu. Kupił go Potyfar, który był dowódcą straży faraona. Józef mieszkał u Potyfara i tak mijał dzień za dniem. Jednak Potyfar widział, że Pan Bóg

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Magdalena Bladocha Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, a może całkiem blisko tuż obok ciebie mieszkała

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z realizacji założeń Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę uwagi na 11-ste już spotkanie z Akademią.

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy.

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy. Zając wychodził z siebie ze złości i krzyczał: Biegniemy jeszcze raz, jeszcze raz wkoło! Nie ma sprawy, odparł jeż, Ile razy masz ochotę. Biegał więc zając siedemdziesiąt trzy razy, a jeż ciągle dotrzymywał

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop Biblia dla Dzieci przedstawia Noe i Potop Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch!

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch! Scenariusz przedstawienia pt. "Kopciuszek" Aktorzy: Kopciuszek Adela Petronelka Macocha wróżka książę dobosz narrator I narrator II wojsko tancerze konie NARRATOR:I ( na tle melodii Gwiazdka ) Dawno, dawno

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA Prawo i Sprawiedliwość K-lin, 26.06.2014r. INTERPELACJA Panie Prezydencie! Wybudowaliśmy piękną filharmonię - jak wszyscy zapewne pamiętają, ja byłam jej budowie przeciwna. Bo, po pierwsze - uważam, że

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

z nami dotrzesz do milionów

z nami dotrzesz do milionów Wspólna akcja edukacyjno-promocyjna prowadzona przez: Śląskie Centrum Chorób Serca Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie kardiologii Śląski Urząd Wojewódzki Katowicką Redakcję Gazety Wyborczej 1 EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Bydgoszczy ul. Gdańska 47, 85005 Bydgoszcz ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestniczący w uroczystości byli świadkami nadania Policyjnej Odznaki Ponurego zasłużonym policjantom.

Wszyscy uczestniczący w uroczystości byli świadkami nadania Policyjnej Odznaki Ponurego zasłużonym policjantom. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144619,wreczono-odznaki-ponurego.html Wygenerowano: Czwartek, 21 września 2017, 08:37 Strona znajduje się w archiwum. WRĘCZONO ODZNAKI PONUREGO

Bardziej szczegółowo

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć troszeczkę, z każdego kubeczka wypiła łyczek, do ostatniego kubeczka rzuciła zaś obrączkę, którą zabrała ze sobą. Nagle usłyszała trzepot piór i poczuła podmuch powietrza. Karzełek powiedział: Panowie

Bardziej szczegółowo

trzaskali zeń pieniędzy, ile chcieli, żyli w radości aż po ich koniec.

trzaskali zeń pieniędzy, ile chcieli, żyli w radości aż po ich koniec. Nie chciało mi się dzisiaj poszczęścić, odpowiedział, ale dopadłem trzech żołnierzy. Oni są pewni. - Tak, trzech żołnierzy, odpowiedziała, Musi coś w tym być, że nie mogą ci uciec. Diabeł rzekł zaś dziko:

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Muszę przyznać, iż niezbyt lubię gry czysto kooperacyjne oraz oparte na bleie. Nemesis na szczęście okazał się grą innego typu.

Muszę przyznać, iż niezbyt lubię gry czysto kooperacyjne oraz oparte na bleie. Nemesis na szczęście okazał się grą innego typu. Zagrałem dziś w prototyp nowej gry FGH Nemesis. Trochę o grze Od kiedy dowiedziałem się o tej grze bardzo chciałem ją poznać zwłaszcza po tekście na Games Fanatic. (http://www.gamesfanatic.pl/2014/02/03/z-tasmy-produkcyjnej-prototypy-fabryki-gierhistorycznych/)

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 3 3. Przeprowadzenie spotkań

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Jak pewnie wiecie, od kilku lat każda gmina zobowiązana jest do układania na dany

Jak pewnie wiecie, od kilku lat każda gmina zobowiązana jest do układania na dany Drodzy mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl. Jak pewnie wiecie, od kilku lat każda gmina zobowiązana jest do układania na dany rok Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Pod koniec roku 2013 zaproponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES PONIEDZIAŁEK, 13.05 Wczesnym porankiem nasz grupa składająca się z czterech uczniów klasy trzeciej i dwóch opiekunów udała się na lotnisko w Balicach,

Bardziej szczegółowo

SIEDMIU ŚPIĄCYCH KOLOROWANKA. Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu. pokoloruj. obrazki. polskawersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.

SIEDMIU ŚPIĄCYCH KOLOROWANKA. Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu. pokoloruj. obrazki. polskawersja: naukapoprzezzabawe.wordpress. SIEDMIU ŚPIĄCYCH KOLOROWANKA Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu pokoloruj obrazki polskawersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Działo się to około roku 250, za czasów panowania rzymskiego króla

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar.

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. 1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. Ref. Oddajmy pokłon Mu, bo wielki jest Pan Oddajmy pokłon Mu, bo życie nam dał Oddajmy pokłon Mu, u Niego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

QUESTING. Skarby przyrodnicze i kulturalne Kamienia

QUESTING. Skarby przyrodnicze i kulturalne Kamienia QUESTING Skarby przyrodnicze i kulturalne Kamienia Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu 32-071 Kamień 145 woj. małopolskie e-mail: gimkam@poczta.fm ZAPRASZAMY NA WĘDRÓWKĘ /Start

Bardziej szczegółowo

Część 4. Wyrażanie uczuć.

Część 4. Wyrażanie uczuć. Część. Wyrażanie uczuć. 3 5 Tłumienie uczuć. Czy kiedykolwiek tłumiłeś uczucia? Jeżeli tak, to poniżej opisz jak to się stało 3 6 Tajemnica zdrowego wyrażania uczuć! Używanie 'Komunikatów JA'. Jak pewnie

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał

1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał 1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał się na obu swych dworzan, na przełożonego podczaszych

Bardziej szczegółowo

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Napisano dnia: 2015-10-04 12:49:30 V Bal Charytatywny organizowanego przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice odbył się w dniu 07 lutego 2015r. w Pałacu Brunów

Bardziej szczegółowo

Śladem nawałnic i ludzkiej solidarności. Szef MSWiA w Łódzkiem, na Śląsku i Opolszczyźnie

Śladem nawałnic i ludzkiej solidarności. Szef MSWiA w Łódzkiem, na Śląsku i Opolszczyźnie Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Środa, 26 sierpnia 2015, 10:03 Strona znajduje się w archiwum. Środa, 20 sierpnia 2008 Śladem nawałnic i ludzkiej solidarności. Szef MSWiA w Łódzkiem, na Śląsku

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.1 1/5... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / *niepotrzebne skreślić WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Dzisiaj odwiedzę Muzeum- Zamek w Łańcucie! Zamek w Łańcucie był domem dwóch rodzin. Zamek wybudował czterysta lat temu książę Stanisław

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Czwarty i zarazem ostatni wyjazd w ramach programu Comenius rozpoczął się wczesnym rankiem w środę, 19 marca 2014 na parkingu

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.0 1/7... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / Nazwisko i imię osoby zgłaszającej _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe.

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofa budowlana Katastrofa budowlana jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

mówili, że ci ze Wzgórza wszystko przejadają; mam kozę, więc będę miała mleko i ser, i samą kozę. Wpuść tu tę kozę, mój kochany!

mówili, że ci ze Wzgórza wszystko przejadają; mam kozę, więc będę miała mleko i ser, i samą kozę. Wpuść tu tę kozę, mój kochany! Gudbrand ze Wzgórza Był raz człowiek, który nazywał się Gudbrand; miał on gospodarkę położoną na wzgórzu, dlatego nazywano go Gudbrandem ze Wzgórza. Z żoną żyli dobrze, zgadzali się do tego stopnia, że

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły, a naciski zewnętrzne

Dyrektor szkoły, a naciski zewnętrzne 2.2.2. Dyrektor szkoły, a naciski zewnętrzne Niezwykle trudno mówić jest o wpływie dyrektora szkoły na funkcjonowanie i rozwój placówki bez zwrócenia uwagi na czynniki zewnętrzne. Uzależnienie od szefa

Bardziej szczegółowo

Bajkę zilustrowały dzieci z Przedszkola Samorządowego POD DĘBEM w Karolewie. z grupy Leśne Ludki. wychowawca: mgr Katarzyna Leopold

Bajkę zilustrowały dzieci z Przedszkola Samorządowego POD DĘBEM w Karolewie. z grupy Leśne Ludki. wychowawca: mgr Katarzyna Leopold KOSMITA W PRZEDSZKOLU B.B Jadach Bajkę zilustrowały dzieci z Przedszkola Samorządowego POD DĘBEM w Karolewie z grupy Leśne Ludki wychowawca: mgr Katarzyna Leopold Pawełek wpadł zdyszany do sali prosto

Bardziej szczegółowo

Tekst I. H. C. Andersen Księżniczka na ziarnku grochu (fragment)

Tekst I. H. C. Andersen Księżniczka na ziarnku grochu (fragment) Tekst I H C Andersen Księżniczka na ziarnku grochu (fragment) Był sobie pewnego razu książę, który chciał się żenić z księżniczką Ale to musiała być prawdziwa księżniczka Jeździł więc po świecie, żeby

Bardziej szczegółowo

Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215. Wiersze. Tadeusz Kantor. http://rcin.org.pl

Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215. Wiersze. Tadeusz Kantor. http://rcin.org.pl Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215 Tadeusz Kantor Tadeusz KANTOR Alaube żeby tylko ta chwila szczególna nie uleciała, jest przed świtem godzina 4 ta nad ranem - ta szczególna chwila, która jest w ą t i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Konstancin-Jeziorna, 3 grudnia 2010 r. Bogna Janke (...) Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PROTEST WYBORCZY Na podstawie art. 58 ust. 1 Ordynacji

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. NOE BUDUJE ARKĘ, POTOP 4. NOE BUDUJE ARKĘ

STARY TESTAMENT. NOE BUDUJE ARKĘ, POTOP 4. NOE BUDUJE ARKĘ NOE BUDUJE ARKĘ 16 Nastały czasy, kiedy aniołowie schodzili na ziemię i brali sobie za żony piękne dziewczyny. W wyniku tego na świecie rodzili się olbrzymi i mocarze. Nie podobało się to Panu Bogu. Widział,

Bardziej szczegółowo

... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego

... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego ZGŁOSZE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC dróg) *) niepotrzebne skreślić I. SEKCJA OGÓLNA 1. UBEZPIECZAJĄCY 2. UBEZPIECZONY 3. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ Powiat Sokólski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Gersheim

Wycieczka do Gersheim Wycieczka do Gersheim Na specjalne zaproszenie Pana Hansa Bollingera -dyrektora Gesamtschule Gersheim, prezesa Stowarzyszenia "Spotkania na Granicy" oraz Stowarzyszenia VEUBE - Spohns Haus, grupa siedmiu

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Główna myśl: Pan Jezus chce być blisko każdego z nas. Tekst: Mt 3,13-17: Chrzest Jezusa Wiersz:

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00 2 Newsletter DeNews Maj 2015 Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu 3 4 Dycha dziennie SPOTKANIE DeNews Temat: Matka Jedyna Taka Wyjątkowo 23.05.2015 godz 22:00 Jak zacząć biegać? Dziewczyna z Nazaretu Zwykła - Niezwykła

Bardziej szczegółowo

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) ul. Walczaka 112; 66-400 Gorzów Wielkopolski e-mail: kancelaria@pl.capitallegis.com tel. (22) 270 12 12 ZGŁOSZENIE SZKODY - KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

CYTAT NR 1. Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.

CYTAT NR 1. Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. CYTAT NR 1 Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie." św. Jan Paweł II CYTAT NR 2 Prawdziwa miłość nie wyczerpuje

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Procedury. Opracowane na podstawie. informacji udostępnionych przez MEN oraz przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie PROCEDURA

Procedury. Opracowane na podstawie. informacji udostępnionych przez MEN oraz przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie PROCEDURA Procedury Opracowane na podstawie informacji udostępnionych przez MEN oraz przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie PROCEDURA postępowania z uczniem nie realizującym obowiązku szkolnego w sytuacji

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe Morze Śródziemne Nazaret Jordan Jerozolima Ain Karim Betlejem Jerycho Morze Martwe Grupa I W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Podążali

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo