Protokół nr 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 20 stycznia 2005 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 20 stycznia 2005 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 20 stycznia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz , a zakończyło o godz Stan członków komisji 11 Obecnych 10 Nieobecnych 1 Osób zaproszonych 8 Obecnych 4 Nieobecnych 4 Lista obecności z posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Osoby zaproszone: 1. KORGA Tomasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka 2. MILEWSKI Mirosław Prezydent Miasta Płocka 3. KOLCZYŃSKI Tomasz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka 4. HANCYK Andrzej Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej 5. SZURGOCIŃSKA Barbara Skarbnik Miasta 6. WIERZBICKA Iwona Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru 7. WRÓBLEWSKI Roman Radca Prawny 8. KULPA Violetta Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza wykupu gruntów w latach na realizację inwestycji Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku (druk nr 673). 4. Omówienie korespondencji. 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 13 i 28 grudnia 2004 roku. 6. Sprawy rożne i organizacyjne. Ad. pkt 1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji oraz zaproszonych gości i przeprosił za opóźnienie w rozpoczęciu obrad Komisji. Z uwagi na to, że członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad. pkt 2 Analiza wykupu gruntów w latach na realizację inwestycji Burowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami.

2 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski poinformował, że Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem na wniosek Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i poprosił Pana Andrzeja Hancyka Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej o analizę materiału na powyższy temat i zapytał, dlaczego przedłożony materiał jest taki skąpy? Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej powiedział: pragnę przypomnieć, że umawialiśmy się, że Pan Przewodniczący będzie uprzejmy powiedzieć, czego więcej oczekuje. To jest taki sam materiał, jaki otrzymała Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej. Ja mogę tylko skomentować w ten sposób, że to jest zestawienie latami ilości działek, powierzchni, są dwie kolumny grunt w pasie drogowym i obok pasa drogowego. Jak to się odbywało w tamtych latach? Co do zasady kupowano całe działki, kupowano od tych, którzy chcieli sprzedać, nie przeprowadzano żadnych wywłaszczeń, żadnych podziałów. W tamtym czasie nawet dokładnie nie było wiadomo, jaki będzie pas drogowy, to są lata W momencie, kiedy zapadła decyzja o budowie mostu, wiadomo było, gdzie on będzie realizowany, ale dalej była prowadzona taka sama polityka, kupowano całe działki, od tych którzy chcieli całe działki sprzedać. Odbywało się to w taki sposób, że dokonywano wyceny, choć były takie głosy mieszkańców, dwie osoby zwykle chodziły, ludzie nie potrafią powiedzieć, kto chodził. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy były trzy zespoły? Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta odpowiedział: chodzono, zawsze parami, nie wiem, ile było zespołów, proponowano ceny od 50 groszy do 2 złotych na Radziwiu. Część ludzi sprzedawała, cześć nie. W każdym razie po obu stronach Wisły kupowano całe działki. Kiedy wydano decyzje o warunkach zabudowy, można było już kupować części działek, ale polityka była taka, żeby kupować całe, żeby nie było konfliktów, zawsze posługiwano się wyceną biegłego. Na Radziwiu, po tej stronie Wisły dokonywano wycen, proponowano mieszkańcom jakieś kwoty, które były poniżej wycen, zwykle większość sprzedawała za wyceny, natomiast część ludzi, która się nie godziła i chciała, żeby wykupić grunty powyżej wycen - ówczesny Zarząd gminy indywidualnie rozpatrywał każdą sprawę. Jeżeli doszło do konsensusu między oczekiwaniami, a chęcią zapłaty to dochodziło do kupna. Od momentu kiedy ja zacząłem pracować w Urzędzie i zacząłem się zajmować tą dziedziną, czyli od marca 2003 roku, od początku roku do marca nie kupiono nic. Kiedy ja zacząłem pracować proponowano właścicielom cenę według wyceny, nie kupowano nic powyżej wyceny. Jeżeli nie dochodziło do sprzedaży nadawany był tryb wywłaszczeniowy i sporo działek było później kupowanych, pozyskiwanych przy pomocy decyzji wywłaszczeniowych. Przy pomocy decyzji wywłaszczeniowych również były pozyskiwane grunty, które nie miały uregulowanego stanu prawnego, ale to było wszystko po 2002 roku. Mogę jeszcze powiedzieć, że polityka podwyższania cen ponad wycenę skutkowała przy późniejszych zakupach na cenę gruntów nabywanych, ponieważ biegły wyceniając brał pod uwagę transakcje na tym terenie. To jest mój komentarz do tego zestawienia. Gdyby chcieć zrobić analizę tego, co powiedziałem co do złotówki, co do metra kwadratowego, trzeba by przekopać się przez archiwum urzędu, gdzie są wszystkie te transakcje, cała dokumentacja, zarządzenia wydawane przez ówczesny Zarząd.

3 Pani radna Violetta Kulpa Przewodnicząca komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej powiedziała: w uzupełnieniu informacji, którą przekazał Pan Pełnomocnik, może Panu Pełnomocnikowi jest trochę niezręcznie o tym mówić, ja chciałabym żebyście Państwo zwrócili uwagę na ostatnią stronę materiału, kiedy jest zsumowany okres wykupu gruntów. W pasie drogowym kupiono osiemdziesiąt pięć tysięcy metrów kwadratowych, natomiast poza pasem drogowym aż dwieście sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden, czyli wydatkowano Kwota wydaje się olbrzymia na tereny, które tak naprawdę do niczego się nam nie przydają, ponieważ nie są w pasie drogowym, czyli trzeba będzie je po prostu ewentualnie sprzedać, nie wiem, jaka będzie decyzja Prezydenta co do tych gruntów. Jeszcze jest kwestia w kilku pozycjach działek, które w najmniejszym metrze kwadratowym nie zawierały się w pasie drogowym. Na trzeciej stornie ciąg dalszy, odcinek drugi, pozycja 25, działka m 2 całkowicie znajdująca się poza pasem drogowym, nie ma nawet metra kwadratowego, który zawierałby się w pasie drogowym. Na pierwszej stronie w odcinku pierwszym od węzła Wyszogrodzka do rzeki Wisły pozycje 2 i 3 powierzchnia jedna działka 4468, druga 1167 m 2 również dwie działki, które są całkowicie poza pasem drogowym. W pozycji 4 podobnie tu było, to była zamiana gruntu można więc ewentualnie odstąpić od tego przypadku. Generalnie doszliśmy do wniosku na Komisji Skarbu, że wydatkowano olbrzymie środki finansowe. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji jeśli chodzi o gminę, czyli nie mieliśmy środków finansowych po pierwsze na to żeby kończyć inwestycję, jaką jest przeprawa mostowa, po drugie na drogi dojazdowe. Wydatkowanie tak dużych środków na coś co tak na prawdę nie ma związku z tą inwestycją wydawało nam się zupełnie bezcelowe i tak było w kolejnych latach omawianego okresu - szkoda, że nie mamy tu porównania, bo temat dotyczył do roku 2002, natomiast Pan Pełnomocnik może potwierdzić, że po roku 2002 są to grunty, które są rzeczywiście związane z pasem drogowym i rzadko się zdarzają przypadki wykraczające poza. Nie dokonywaliśmy wnikliwej analizy co do dokumentów źródłowych które potwierdzałyby wycenę przez biegłych dot. ceny metrów kwadratowych w poszczególnych obrębach i wydawało nam się, że byłoby dobrze, żeby Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem, ponieważ różnica co do cen, oczywiście nie możemy porównywać Wyszogrodzkiej do Radziwia, ale jeśli np. porównamy odcinek pierwszy od węzła Wyszogrodzka do rzeki Wisły cena poszczególnych działek za metr kwadratowy kształtuje się w różnych wysokościach. Nie mamy obiektywnej analizy, która potwierdzałaby, czy rzeczywiście jest to autentyczna wartość tej działki, czy została ewentualnie przeszacowana, bo wahają się od 91 zł za metr kwadratowy do 16,29 zł za metr kwadratowy - jest to olbrzymia rozbieżność, jeśli chodzi o cenę metra kwadratowego. Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta powiedział: może się tak zdarzyć, że jest podana cena nieruchomości razem z jakimiś naniesieniami, ale były takie przypadki, że cena czystego gruntu sporo się różniła, a chcę powiedzieć, że również trzeba wziąć pod uwagę nierzetelność biegłych, ponieważ ja się spotkałem już w swojej praktyce z takimi trzema wycenami i został złożony wniosek do Ministra Infrastruktury o odebranie uprawnień. Ale to już jest drastyczny przypadek, gdzie było widać, że wyceny zostały zrobione pod sprzedających. Również metody liczenia wartości tych działek były różne. W tej chwili zgodnie z nowo obowiązującymi metodami, pod drogi działki w rejonie Wyszogrodzkiej nie przekraczały 40zł za m 2. Ja widziałem taką wycenę nie związaną akurat z drogami na Wyszogrodzkiej na 140 zł za m 2 wcześniej i to nie zostało źle zrobione, była tylko inna metoda. Po 2002 roku było kilka przypadków kupienia działek poza pasem drogowym, te działki były kupowane na wniosek właścicieli wtedy, gdy to co pozostawało, nie nadawało się do dotychczasowego wykorzystania, tych przypadków na pewno nie było więcej jak pięć na kilkadziesiąt hektarów które zostały kupione.

4 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy w przedłożonym materiale jest wykaz wszystkich wykupionych nieruchomości? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział, że od 1998 roku do 2002 roku, tak jak życzyła sobie Komisja. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski prosił o uzupełnienie materiału o działki wykupione po tym okresie, to jest w roku 2003 i Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk powiedział, że zostanie przygotowany wykaz wszystkich wykupionych działek. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, jaki był łączny koszt wynagrodzenia biegłych od 1998 roku do tej pory? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: ja nie potrafię tego powiedzieć. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: rozumiem, że również może Pan przygotować takie zestawienie w poszczególnych latach od roku 1998 do 2004 i zapytał czy gminie Płock grożą procesy sądowe związane z wywłaszczeniami, jeśli tak, to jakie mogą być skutki finansowe dla budżetu miasta, bo rozumiem, że jeżeli wywłaszczamy, to właściciel może się nie zgodzić? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: jeżeli dochodzi do wywłaszczenia, to dochodzi z dwóch powodów, jest to nieuregulowany stan prawny albo właściciel nie godzi się na ofertę. Finansowe skutki mogą być takie, że np. zakładamy, że sąd unieważnia decyzję wywłaszczeniową, właściciel się dalej nie godzi, cała procedura zaczyna się od początku i o kilka procent rocznie wartość nieruchomości wzrasta, ale to nie jest tak, że ktoś się nie godzi i może zażądać niebotycznego odszkodowania i takie odszkodowanie w sądzie dostanie, takie sytuacje nie grożą. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: jakieś odszkodowanie może dostać, może nie niebotyczne, ale może się zdarzyć, że jakieś dostanie, to już są koszty plus koszty procesowe. Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta odpowiedział: to nawet nie jest tak, jeżeli cała procedura zostanie unieważniona i wróci do pierwszej instancji to jest robiona nowa wycena. To nie jest odszkodowanie w rozumieniu cywilistycznym. Proponuje się właścicielowi odszkodowanie równe wartości nieruchomości. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: no tak, ale mamy np. po tej stronie przypadek, że właściciele chcieli [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych], a dostali [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych], różnica [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych] złotych jest potężna. Naturalną rzeczą jest, że ci Państwo będą się odwoływali, a cztery miliony złotych na jednej tylko nieruchomości to jest dużo. Faktem jest że to jest największa chyba działka po tej stronie, mówię tu o Państwu [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych].

5 Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta powiedział: Pan [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych] sprzedał nieruchomość, w ogóle nie ma problemu wywłaszczenia. Tej sprawy nie ma, jeśli chodzi o wywłaszczenie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja słyszałem, że ma iść do sądu. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ponowne ekspertyzy też kosztują, to też są dodatkowe koszty. Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: ale na to, co robi sąd nie mamy wpływu, sąd jest niezawisły i nawet jak cała procedura wydawałoby się, że jest zrobiona zgodnie ze sztuką, sąd może się czegoś dopatrzyć. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: to może dostalibyśmy informację, pesymistyczną wersję i optymistyczną. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: ja mam kolejne pytania i prosiłbym o uzupełnienie na piśmie. Myślę, że Komisja nie zamknie tego tematu na dzisiejszym posiedzeniu i wróci do niego. Ile działek zostało kupionych poza pasem drogowym i prosiłbym o zestawienie w danym roku, ile działek znajduje się poza pasem drogowym? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: to może od razu w jakim celu je kupiono, bo z tego co mówiła Pani Przewodnicząca Violetta Kulpa to kupiono działki które w tej chwili do niczego nie służą. Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: w tym zestawieniu, które Państwo otrzymaliście, są działki z numerami i z wartością działek, tego co jest poza pasem drogowym. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji powiedział, że chodzi mu też o linie rozgraniczające, ile działek wykupionych znajduje się poza tymi liniami. Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk powiedział: pas drogowy jest w liniach rozgraniczających, więc działki kupione poza pasem drogowym tzn. poza liniami rozgraniczającymi. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: te linie były chyba zmieniane? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: w planie zagospodarowania przestrzennego miasta były wyznaczone linie rozgraniczające tej drogi, z tym że był tam zapis, że nie są to linie obowiązujące, taki był zapis. Ponieważ budził on kontrowersje, zostało to wyjaśnione w taki sposób, że nieobowiązujące tzn. nie sztywne. Linie rozgraniczające stają się obowiązujące w takim kształcie, jaki nada im decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana później niż zaczęto kupno. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy jakiś radny kupił nieruchomość?

6 Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: nie, jak zacząłem pracę, takie pogłoski były, dostałem polecenie zrobienia analizy i było nazwisko, już nie pamiętam jakie, na pewno nie radnego, kogoś związanego w jakiś sposób wcześniej z gminą, prawnika, który dostał w rozliczeniu udział w działce za prowadzenie spraw. Cena wykupu tej działki nie budzi żadnych wątpliwości, nie było nic zawyżone. Zwykle, jak ktoś wyprowadza klientowi sprawy gruntowe, który nie ma pieniędzy, to się umawiają, że otrzyma w zamian jakiś udział. Takie są zwyczaje. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski podziękował Panu Andrzejowi Hancykowi Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta za przybycie i poprosił o uzupełnienie materiału. Ad. pkt 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku (druk nr 673). Projekt uchwały stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Wynik głosowania: za-6 przeciw-0 wstrzymało się 2 Ad. pkt 4 Do komisji wpłynęła następująca korespondencja: 1) Pismo BRM.0561/7/04 z dnia 30 grudnia 2004r. od Pana Tomasza Korgi Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka przesyłające do rozpatrzenia przez Komisję skargę Pana Romana Jaskulskiego. Pismo stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: Pan Jaskulski składa wnioski reformatorskie w zakresie usprawnienia działalności organów gminy. Jego inicjatywą była np. zmiana regulaminu o sposobie zawiadamiania o posiedzeniach komisji. Tu jest kolejny wniosek - najpierw złożył wniosek, aby protokoły Rady i komisji były publikowane. Uznaliśmy, że ma rację, że może to być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Był problem i dlatego jest ta skarga, czy mają być publikowane protokóły ze wszystkimi załącznikami. Jak rozmawialiśmy z Panią Beatą Całą, wiem, że jest kłopotliwe publikowanie wszystkich załączników, bo np. ciężko opublikować protokół z kontroli MZD, który zajmuje dwa segregatory. Po pierwsze jest kwestia danych osobowych, osoba musiałaby siedzieć ileś czasu i wymazywać pewne dane, po drugie jest kwestia finansowa i tu były podane szczególnie względy ekonomiczne, bo zbyt dużo środków by to pochłonęło. W związku z tym Pan Jaskulski drążył, co to znaczy względy ekonomiczne, chciał wyliczenia, jakie będą koszty, czy to będzie kosztowało tysiąc złotych czy dwa złote.

7 My mówiliśmy, że to jest opublikowane w BIP-e, część załączników w formie projektów uchwał jest publikowana w BIP-ie, natomiast wszystkich załączników właśnie z oszczędności finansowych nie jesteśmy w stanie publikować, ale są do wglądu u nas. Mówiąc szczerze nie spotkałem się, żeby ktoś przyszedł i chciał udostępnienia, z mieszkańców jest to jedyna osoba, która tak dogłębnie chce siedzieć w domu i patrzeć w internecie w dokumenty. W związku z tym nie ma problemu, żeby się do nas zwrócił, my możemy mu przesłać i może mieć wgląd w Biurze Rady. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy na jakimś nośniku elektronicznym również można otrzymać? Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: nie pamiętam, jak jest zapisane w Zarządzeniu Pana Prezydenta, chyba za opłatą można kserować, bo obywatel ma prawo wglądu, natomiast jeśli ktoś chce sobie kserować, dla siebie archiwizować to już za opłatą. Dlatego ciężko jest powiedzieć, czy publikowanie będzie kosztowało sto złotych, czy dwieście złotych, natomiast na pewno to odpowiednio zwiększy czas pracy urzędnika i koszty. Samo działanie BIP też nie jest bezpłatne, im więcej dokumentów się publikuje tym większe są koszty. Ponieważ Pan Jaskulski otrzymywał odpowiedzi, że względy oszczędnościowe powodują, że nie wszystko jest publikowane to napisał skargę na Pana Przewodniczącego. Ponieważ skarga musi być rozpatrzona przez Radę, a najpierw jest potrzebna opinia komisji, dlatego została tu skierowana. Jak Państwo wydacie opinię, że wszystkie dokumenty powinny być publikowane, to będzie uchwała nakazująca Panu Prezydentowi publikację. Odpowiedzi do Pana Jaskulskiego były ze mną uzgadniane. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Pan Roman Jaskulski jest bardzo aktywny, ja mam propozycję, aby zaprosić na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lutym Pana Jaskulskiego, zostanie o tym poinformowany na piśmie, aby nam wyjaśnił wszystkie swoje wątpliwości, żeby poczuł się jak obywatel, to jest jakiś przywódca grupy. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja myślę, że Pan Jaskulski mógł się zapoznać z porządkiem dzisiejszej Komisji, ponieważ w BIP-ie są informacje na temat terminu posiedzenia i porządku obrad, a tego się dopominał, gdyby chciał, to by przyszedł bez zaproszenia. Pani radna Elżbieta Popczuk powiedziała: tak, ale skargę rozpatrujemy w punkcie korespondencja i nie ma tego w porządku. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał członków Komisji, jaka jest ich decyzja, czy zaprosić Pana Jaskulskiego? Zapoznamy się do tego czasu z materiałem, poprosimy Pana mecenasa o opinię w tej sprawie, abyśmy byli dodatkowo umocowani. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja mówię to, co mówię, będę dwa razy powtarzał? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ale na papierze z pieczątką to zawsze jest inaczej Panie mecenasie.

8 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja się nie wycofam z tego co mówię - uważam, że chyba niepotrzebnie będę czas tracił na pisanie opinii na piśmie tym bardziej, że ja mam wydawane opinie na temat informacji przez koleżankę i przeze mnie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: jeśli są inne opinie, to proszę je również nam skserować, przekazać, dołączyć do materiału i nie będziemy już Pana fatygowali. Pan Roman Wróblewski odpowiedział: jest np. opinia na temat udostępnienia wydawnictwu Twoja Nowa Gazeta protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka. Członkowie Komisji uzgodnili, że należy zawiadomić Pana Romana Jaskulskiego, że Komisja zapoznała się z treścią jego skargi i rozpatrzy ją na posiedzeniu w lutym br., o terminie którego zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski: ja widzę, że Pan Jaskulski jest często na różnych łamach, np. oświetlił jakąś wieżę w Płocku. Pan Roman Wróblewski powiedział: nie oświetlił, to jego pomysł podobno, tak prasa podała. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: chyba ja to zgłosiłem na Komisji Skarbu, ale może się mylę. 2) Pismo Pana Leona Politowicza (fax) z dnia 28 grudnia 2004 r. dot. rozpatrywania skarg mieszkańców przez Radę Miasta Płocka. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski odczytał treść pisma. Pismo stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Pan Roman Wróblewski powiedział: do pisma został załączony artykuł jakiegoś autora, jak powinna być załatwiana skarga i w tym trybie są u nas skargi załatwiane. Tu nie ma kompletu dokumentów. Sprawa dotyczyła MZGM i spraw wykonawczych, które leżą w gestii Pana Prezydenta i została przesłana do Pana Prezydenta. Napisaliśmy w odpowiedzi również, że jeśli Pan Politowicz powziął wiadomość o tym, że popełniono przestępstwo, to właściwym organem jest Pan Prezydent by ocenić, ewentualnie sam zainteresowany może zgłosić organom ścigania. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zaproponował, aby odpowiedzieć Panu Politowiczowi, że obowiązujące przepisy wyłączają możliwość kontroli spółek prawa handlowego w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta. Jeśli zdaniem Pana Politowicza, zostało popełnione przestępstwo przez Miejski Zakład Gospodarki, to przysługuje mu prawo skierowania sprawy do właściwych organów ścigania. Pan Roman Wróblewski powiedział, że Pan Leon Politowicz otrzymał podobnej treści odpowiedź od Wiceprzewodniczącego Rady Pana Tomasza Korgi.

9 3) Pismo MZD-DE7040/6884/05 z dnia dot. wyciągu z protokołu Nr 39/04 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu r. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski poprosił o skserowanie pisma członkom Komisji i powiedział, że zostanie ono rozpatrzone na następnym posiedzeniu Komisji. 4) Opinia Prawna KPM.OR.III.0719/233/04 z dnia 28 grudnia Pan Zenon Sylwester Wiśniewski odczytał treść pisma skierowanego do Komisji Rewizyjnej i powiedział, że nie zgadza się z tym, że stan prawny nie uległ zmianie, bo była uchwała Rady Miasta we wrześniu ubiegłego roku, na podstawie której zmienił Pan swoją opinię. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: nie proszę Pana, ja powiedziałem stan prawny, tam były tylko drobne zmiany statutowe, ja to pomijam. Tu podałem w oparciu o co ja tę opinię wydawałem, w tym zakresie się stan prawny nie zmienia i ja ją podtrzymuję. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: jak się ma ta opinia do kontroli Komisji Rewizyjnej w spółce gminnej Wodociągi Płockie, gdzie odmówiono nam rozpoczęcia tej kontroli. Pan Roman Wróblewski powiedział: ja podtrzymuję, że Komisja Rewizyjna nie ma prawa kontrolować spółek gminnych, to jest właśnie ta opinia, ja nie zmieniam tego stanowiska. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy Pana radnego Kossakowskiego satysfakcjonuje ta odpowiedź Pan radny Wiesław Kossakowski odpowiedział, że tak, bo to on stawiał wniosek o wydanie opinii czy Komisja Rewizyjna może kontrolować spółki. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: zawsze możemy się zwrócić do organu nadzorczego, jakim jest Pan Prezydent i myślę, że zwrócimy się do Pana Prezydenta z taką możliwością. Co do Komunikacji Miejskiej, proszę załączyć w odpowiedzi opinię prawną, że na podstawie Statutu Miasta Płocka nie możemy kontrolować i czekamy na opinię Pana Prezydenta. Do Pana Prezydenta proszę skierować dwa pisma o możliwość skontrolowania Wodociągów i Komunikacji Miejskiej. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy członkowie Komisji zgadzają się na to, aby zwrócić się do Prezydenta Miasta o pozwolenie na kontrolę? Pani radna Elżbieta Popczuk zaznaczyła, że przeprowadzenia kontroli w Komunikacji Miejskiej chciał Związek Zawodowy, a nie Komisja Rewizyjna. Pan radny Arkadiusz Iwaniak zapytał, czy można poszerzyć ten wniosek o spółkę Płocka Energetyka Cieplna.

10 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: Pan Wiceprezydent podpisał już taką informację. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: to zapytamy ponownie, w przyszłym miesiącu muszę wygłosić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i nie wiem, jakie mam stanowisko zająć referując to sprawozdanie. Pan Wiśniewski zapytał, czy jest wola radnych, by poszerzyć kontrolę o spółkę gminną Płocka Energetyka Cieplna. Nikt z członków Komisji nie zabrał głosu. Pan Przewodniczący stwierdził, że propozycja została przyjęta przez aklamację. Przewodniczący Komisji powiedział, ze należy napisać pismo do Pana Prezydenta o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli w spółkach miejskich Płocka Energetyka Cieplna, Komunikacja Miasta i Wodociągi Płockie. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel określone fragmenty działalności, czy globalnie? zapytała: ze wskazaniem na jakieś Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski: to będziemy na bieżąco uzgadniali z Panem Prezydentem, jeśli będzie taka wola. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: jeżeli Komisja Rewizyjna chce kontrolować te trzy spółki, możemy wystąpić do Prezydenta, nawet zespół został powołany do Wodociągów. Ale czy niektóre sprawy nie są takimi sprawami, które moglibyśmy rozwiązać na Komisji Rewizyjnej, bo przecież jako Komisja możemy w każdej chwili zaprosić Prezesa, merytorycznych pracowników. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny, jak Pan pamięta w tamtym roku zaprosiliśmy Prezesów i jeden do dziś się nie zjawił. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: może rzeczywiście należałoby zaprosić, a jeżeli się nie zjawi, to wtedy kontrola. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Prezesi też mogą wszystkiego nie pamiętać, a komisja rewizyjna, jak przyjdzie uważam, że polityka naszych prezesów jest tak przejrzysta, że na pewno nic nie znajdziemy, w związku z tym Prezesi niczego nie powinni się obawiać. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: nie musi przychodzić sam. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja mam wątpliwość, na jakiej podstawie prawnej Pan Prezydent miałby wyrażać zgodę. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski odpowiedział: dlatego że w tej sprawie rozmawiałem swego czasu z Panem Prezydentem i powiedział, że jeśli takie pismo zostanie do niego skierowane, to nie będzie większego problemu. Dlatego jest ta propozycja. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja nie twierdzę, bo ja nie mam nic przeciwko temu, tylko możecie się Państwo spotkać z tym, że nie zostaniecie dopuszczeni.

11 Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: ostatnio miałem okazję przysłuchiwać się, czy być członkiem dyskusji, na temat Kodeksu Handlowego i tam jest zapis, że właściciel może sam z osobą przez siebie wyznaczoną kontrolować. Jak zadałem pytanie, czy Komisja Rewizyjna po uzyskaniu zgody właściciela, czyli w tym wypadku Prezydenta, może wejść do spółki prawa handlowego w tym w spółce gminnej, to usłyszałem odpowiedź i opinię taką, że jednak nie. Nawet jeżeli właściciel by sobie tego życzył. To była wypowiedź prawnika. Ja wyrażałem taką opinię, że jeśli właściciel który może wszystko w stosunku do spółki, wyrazi taką chęć, że wyznaczy osoby z komisji rewizyjnej, powie, zgadzam się z komisją rewizyjną niech idzie i sprawdza. Prawnik uzasadniał mi, że może iść właściciel z osobą, którą wyznaczy, bo właściciel nie musi się na wszystkim znać, ta osoba przejrzy np. bilans, faktury, zakupy, kontrakty umowy, ale komisji rewizyjnej zgodnie z Kodeksem Handlowym nie wolno wchodzić do spółki prawa handlowego, nawet jeżeli to jest spółka gminna. Ja jestem za tym, żeby taki wniosek postawić, ale nie wiadomo, jaki będzie skutek. Pani radna Elżbieta Popczuk powiedziała: usłyszeliśmy odpowiedź prawnika, że nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek poszedł na kontrolę nawet jeśli właściciel upoważni kogoś to musi to iść właściciel z osobą upoważnioną. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: uważam, że szkolenie, które się odbywa w styczniu w górach, na pewno rozszerzy nasze horyzonty. Udają się na nie Pani radna Bożena Musiał, Pan radny Arkadiusz Iwaniak, Pan radny Wiesław Kossakowski i Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski. Proszę, aby te osoby zostały po zakończeniu posiedzenia komisji w celu uzgodnienia sprawy transportu na szkolenie. Ad. pkt 5 Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach r. i r. zostały przyjęte jednogłośnie. Ad. pkt 6 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny zgłosił prośbę, aby kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano w innym terminie niż ferie zimowe. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: będę tego przestrzegał Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: Panie Mecenasie mam pytanie, ponieważ wcześniej odbywało się posiedzenie Komisji Inwestycji i omawiany był m.in. punkt dot. wyboru ławników, Pani radna Anna Kossakowska zgłosiła taki wniosek, że chciałaby od kandydatów na ławników wykaz z wyszczególnieniem nazwisko i imię, wiek, wykształcenie i wykonywany zawód. Jaką szansę powodzenia ma ten wniosek? Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: jeżeli te dane są, to nie ma problemu, jeżeli te dane są w ankietach, to uważam że żaden problem. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel zapytała: czy to nie przekracza granic tajności.

12 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: uważam, że nie. Państwo jesteście radnymi i macie decydować o tym, kogo wybrać w związku z tym te informacje mogą być udostępnione. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział, że osoba składająca wniosek do urzędu już przekazała swoje dane i upublicznia je. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: wniosek jest na tyle uzasadniony, żeby niewłaściwej osoby nie wybrać, czyli to będzie zrealizowane? Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: jeśli jest to w ankiecie, to nie ma problemu jest to do Państwa dyspozycji. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała, że chyba nie wszystkie pozycje są w tej ankiecie, nie widziałam wykształcenia. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: kandydatów na ławników zgłaszają określone kategorie podmiotów i mają wskazane, że powinny to być osoby, które mają do czynienia z zagadnieniami prawa pracy. Czy w tych informacjach jest informacja dot. wykształcenia, nie wiem. Jeżeli będzie, to nie ma problemu, wszystkie dane możemy udostępnić. Na tym protokół zakończono i podpisano. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka Zenon Sylwester Wiśniewski Protokołowała Renata Michalczenko [...] - wyłączenie jawności: kierownik Biura Obsługi Rady Miasta Uwaga: Załączniki do protokołu znajdują się w Biurze Obsługi Rady Miasta.

13

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 12 i 16 maja 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 12 i 16 maja 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 12 i 16 maja 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Omówienie i opiniowanie wniosku o wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. 1 Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. 1. Sprawy regulaminowe: 1) stwierdzenie quorum Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec stwierdziła,

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyn z dnia 19 listopada 2008r.

Protokół Nr 29/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyn z dnia 19 listopada 2008r. Protokół Nr 29/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta lsztyn z dnia 19 listopada 2008r. Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Baczewski. Prowadzący obrady stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 45/2005 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka w dniu r.

Protokół nr 45/2005 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka w dniu r. Płock dn. 20.01.2004r Protokół nr 45/2005 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka w dniu 19.01.2005 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godzinie 17.00, a zakończono o godzinie 18.45

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.10.2016.PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 11.10.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 14 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23 maja 2003 r.) 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Protokół zawiera Dane osobowe podlegające ochronie (art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19 PROTOKÓŁ NR LXV/10 PROTOKÓŁ Z LXV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO która odbyła się 29 lipca 2010 roku o godzinie 10.00 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2. Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ KANCELARIA NOTARIALNA Monika Gutmańska-Pawłowska notariusz, 85-036 Bydgoszcz, ul. Wełniany Rynek 2, tel./fax 52 3487856, tel. kom. 508 188 556 email: notariusz_bydgoszcz@poczta.onet.pl AKT NOTARIALNY Repertorium

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 05.06.2009r. Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 05.06.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/16. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 18/16. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 20 kwietnia 2016 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 04.04.2016r. Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 10.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. oraz powitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

1 Sposób przygotowania i zwoływania posiedzeń Zarządu

1 Sposób przygotowania i zwoływania posiedzeń Zarządu ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Zarządu POLMAN S.A. Wewnętrzny Regulamin Pracy Zarządu Spółki POLMAN S.A. 1 Sposób przygotowania i zwoływania posiedzeń Zarządu 1.1. Obsługę kancelaryjną Zarządu Spółki prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 33/2016 data dodania 2016-10-25 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku BRM.0012.8.2012.2 Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 02.12.2009r. Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 02.12.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W DNIU R. ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W DNIU R. ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W DNIU 01.06.2015 R. ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI W dniu 01.06.2015 r. o godzinie 12:00 odbyło się posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Temat: Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały

RAPORT BIEŻĄCY. Temat: Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. Data: 01.09.2014 Raport bieżący nr 14/2014 Temat: Zamknięcie obrad bez podjęcia żadnej uchwały Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul.

Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul. Protokół Nr 3/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 21.01.2015r. o godz.15.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 24 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 24 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 24 czerwca 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności. 2. Porządek posiedzenia: a. Powitanie członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji.

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji. Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Biała Podlaska odbytego w dniu 15 października 2008 roku w Urzędzie Gminy w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31. Godzina

Bardziej szczegółowo