Protokół nr 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 20 stycznia 2005 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 20 stycznia 2005 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 20 stycznia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz , a zakończyło o godz Stan członków komisji 11 Obecnych 10 Nieobecnych 1 Osób zaproszonych 8 Obecnych 4 Nieobecnych 4 Lista obecności z posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Osoby zaproszone: 1. KORGA Tomasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka 2. MILEWSKI Mirosław Prezydent Miasta Płocka 3. KOLCZYŃSKI Tomasz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka 4. HANCYK Andrzej Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej 5. SZURGOCIŃSKA Barbara Skarbnik Miasta 6. WIERZBICKA Iwona Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru 7. WRÓBLEWSKI Roman Radca Prawny 8. KULPA Violetta Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza wykupu gruntów w latach na realizację inwestycji Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku (druk nr 673). 4. Omówienie korespondencji. 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 13 i 28 grudnia 2004 roku. 6. Sprawy rożne i organizacyjne. Ad. pkt 1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji oraz zaproszonych gości i przeprosił za opóźnienie w rozpoczęciu obrad Komisji. Z uwagi na to, że członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad. pkt 2 Analiza wykupu gruntów w latach na realizację inwestycji Burowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami.

2 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski poinformował, że Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem na wniosek Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i poprosił Pana Andrzeja Hancyka Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej o analizę materiału na powyższy temat i zapytał, dlaczego przedłożony materiał jest taki skąpy? Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej powiedział: pragnę przypomnieć, że umawialiśmy się, że Pan Przewodniczący będzie uprzejmy powiedzieć, czego więcej oczekuje. To jest taki sam materiał, jaki otrzymała Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej. Ja mogę tylko skomentować w ten sposób, że to jest zestawienie latami ilości działek, powierzchni, są dwie kolumny grunt w pasie drogowym i obok pasa drogowego. Jak to się odbywało w tamtych latach? Co do zasady kupowano całe działki, kupowano od tych, którzy chcieli sprzedać, nie przeprowadzano żadnych wywłaszczeń, żadnych podziałów. W tamtym czasie nawet dokładnie nie było wiadomo, jaki będzie pas drogowy, to są lata W momencie, kiedy zapadła decyzja o budowie mostu, wiadomo było, gdzie on będzie realizowany, ale dalej była prowadzona taka sama polityka, kupowano całe działki, od tych którzy chcieli całe działki sprzedać. Odbywało się to w taki sposób, że dokonywano wyceny, choć były takie głosy mieszkańców, dwie osoby zwykle chodziły, ludzie nie potrafią powiedzieć, kto chodził. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy były trzy zespoły? Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta odpowiedział: chodzono, zawsze parami, nie wiem, ile było zespołów, proponowano ceny od 50 groszy do 2 złotych na Radziwiu. Część ludzi sprzedawała, cześć nie. W każdym razie po obu stronach Wisły kupowano całe działki. Kiedy wydano decyzje o warunkach zabudowy, można było już kupować części działek, ale polityka była taka, żeby kupować całe, żeby nie było konfliktów, zawsze posługiwano się wyceną biegłego. Na Radziwiu, po tej stronie Wisły dokonywano wycen, proponowano mieszkańcom jakieś kwoty, które były poniżej wycen, zwykle większość sprzedawała za wyceny, natomiast część ludzi, która się nie godziła i chciała, żeby wykupić grunty powyżej wycen - ówczesny Zarząd gminy indywidualnie rozpatrywał każdą sprawę. Jeżeli doszło do konsensusu między oczekiwaniami, a chęcią zapłaty to dochodziło do kupna. Od momentu kiedy ja zacząłem pracować w Urzędzie i zacząłem się zajmować tą dziedziną, czyli od marca 2003 roku, od początku roku do marca nie kupiono nic. Kiedy ja zacząłem pracować proponowano właścicielom cenę według wyceny, nie kupowano nic powyżej wyceny. Jeżeli nie dochodziło do sprzedaży nadawany był tryb wywłaszczeniowy i sporo działek było później kupowanych, pozyskiwanych przy pomocy decyzji wywłaszczeniowych. Przy pomocy decyzji wywłaszczeniowych również były pozyskiwane grunty, które nie miały uregulowanego stanu prawnego, ale to było wszystko po 2002 roku. Mogę jeszcze powiedzieć, że polityka podwyższania cen ponad wycenę skutkowała przy późniejszych zakupach na cenę gruntów nabywanych, ponieważ biegły wyceniając brał pod uwagę transakcje na tym terenie. To jest mój komentarz do tego zestawienia. Gdyby chcieć zrobić analizę tego, co powiedziałem co do złotówki, co do metra kwadratowego, trzeba by przekopać się przez archiwum urzędu, gdzie są wszystkie te transakcje, cała dokumentacja, zarządzenia wydawane przez ówczesny Zarząd.

3 Pani radna Violetta Kulpa Przewodnicząca komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej powiedziała: w uzupełnieniu informacji, którą przekazał Pan Pełnomocnik, może Panu Pełnomocnikowi jest trochę niezręcznie o tym mówić, ja chciałabym żebyście Państwo zwrócili uwagę na ostatnią stronę materiału, kiedy jest zsumowany okres wykupu gruntów. W pasie drogowym kupiono osiemdziesiąt pięć tysięcy metrów kwadratowych, natomiast poza pasem drogowym aż dwieście sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden, czyli wydatkowano Kwota wydaje się olbrzymia na tereny, które tak naprawdę do niczego się nam nie przydają, ponieważ nie są w pasie drogowym, czyli trzeba będzie je po prostu ewentualnie sprzedać, nie wiem, jaka będzie decyzja Prezydenta co do tych gruntów. Jeszcze jest kwestia w kilku pozycjach działek, które w najmniejszym metrze kwadratowym nie zawierały się w pasie drogowym. Na trzeciej stornie ciąg dalszy, odcinek drugi, pozycja 25, działka m 2 całkowicie znajdująca się poza pasem drogowym, nie ma nawet metra kwadratowego, który zawierałby się w pasie drogowym. Na pierwszej stronie w odcinku pierwszym od węzła Wyszogrodzka do rzeki Wisły pozycje 2 i 3 powierzchnia jedna działka 4468, druga 1167 m 2 również dwie działki, które są całkowicie poza pasem drogowym. W pozycji 4 podobnie tu było, to była zamiana gruntu można więc ewentualnie odstąpić od tego przypadku. Generalnie doszliśmy do wniosku na Komisji Skarbu, że wydatkowano olbrzymie środki finansowe. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji jeśli chodzi o gminę, czyli nie mieliśmy środków finansowych po pierwsze na to żeby kończyć inwestycję, jaką jest przeprawa mostowa, po drugie na drogi dojazdowe. Wydatkowanie tak dużych środków na coś co tak na prawdę nie ma związku z tą inwestycją wydawało nam się zupełnie bezcelowe i tak było w kolejnych latach omawianego okresu - szkoda, że nie mamy tu porównania, bo temat dotyczył do roku 2002, natomiast Pan Pełnomocnik może potwierdzić, że po roku 2002 są to grunty, które są rzeczywiście związane z pasem drogowym i rzadko się zdarzają przypadki wykraczające poza. Nie dokonywaliśmy wnikliwej analizy co do dokumentów źródłowych które potwierdzałyby wycenę przez biegłych dot. ceny metrów kwadratowych w poszczególnych obrębach i wydawało nam się, że byłoby dobrze, żeby Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem, ponieważ różnica co do cen, oczywiście nie możemy porównywać Wyszogrodzkiej do Radziwia, ale jeśli np. porównamy odcinek pierwszy od węzła Wyszogrodzka do rzeki Wisły cena poszczególnych działek za metr kwadratowy kształtuje się w różnych wysokościach. Nie mamy obiektywnej analizy, która potwierdzałaby, czy rzeczywiście jest to autentyczna wartość tej działki, czy została ewentualnie przeszacowana, bo wahają się od 91 zł za metr kwadratowy do 16,29 zł za metr kwadratowy - jest to olbrzymia rozbieżność, jeśli chodzi o cenę metra kwadratowego. Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta powiedział: może się tak zdarzyć, że jest podana cena nieruchomości razem z jakimiś naniesieniami, ale były takie przypadki, że cena czystego gruntu sporo się różniła, a chcę powiedzieć, że również trzeba wziąć pod uwagę nierzetelność biegłych, ponieważ ja się spotkałem już w swojej praktyce z takimi trzema wycenami i został złożony wniosek do Ministra Infrastruktury o odebranie uprawnień. Ale to już jest drastyczny przypadek, gdzie było widać, że wyceny zostały zrobione pod sprzedających. Również metody liczenia wartości tych działek były różne. W tej chwili zgodnie z nowo obowiązującymi metodami, pod drogi działki w rejonie Wyszogrodzkiej nie przekraczały 40zł za m 2. Ja widziałem taką wycenę nie związaną akurat z drogami na Wyszogrodzkiej na 140 zł za m 2 wcześniej i to nie zostało źle zrobione, była tylko inna metoda. Po 2002 roku było kilka przypadków kupienia działek poza pasem drogowym, te działki były kupowane na wniosek właścicieli wtedy, gdy to co pozostawało, nie nadawało się do dotychczasowego wykorzystania, tych przypadków na pewno nie było więcej jak pięć na kilkadziesiąt hektarów które zostały kupione.

4 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy w przedłożonym materiale jest wykaz wszystkich wykupionych nieruchomości? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział, że od 1998 roku do 2002 roku, tak jak życzyła sobie Komisja. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski prosił o uzupełnienie materiału o działki wykupione po tym okresie, to jest w roku 2003 i Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk powiedział, że zostanie przygotowany wykaz wszystkich wykupionych działek. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, jaki był łączny koszt wynagrodzenia biegłych od 1998 roku do tej pory? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: ja nie potrafię tego powiedzieć. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: rozumiem, że również może Pan przygotować takie zestawienie w poszczególnych latach od roku 1998 do 2004 i zapytał czy gminie Płock grożą procesy sądowe związane z wywłaszczeniami, jeśli tak, to jakie mogą być skutki finansowe dla budżetu miasta, bo rozumiem, że jeżeli wywłaszczamy, to właściciel może się nie zgodzić? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: jeżeli dochodzi do wywłaszczenia, to dochodzi z dwóch powodów, jest to nieuregulowany stan prawny albo właściciel nie godzi się na ofertę. Finansowe skutki mogą być takie, że np. zakładamy, że sąd unieważnia decyzję wywłaszczeniową, właściciel się dalej nie godzi, cała procedura zaczyna się od początku i o kilka procent rocznie wartość nieruchomości wzrasta, ale to nie jest tak, że ktoś się nie godzi i może zażądać niebotycznego odszkodowania i takie odszkodowanie w sądzie dostanie, takie sytuacje nie grożą. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: jakieś odszkodowanie może dostać, może nie niebotyczne, ale może się zdarzyć, że jakieś dostanie, to już są koszty plus koszty procesowe. Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta odpowiedział: to nawet nie jest tak, jeżeli cała procedura zostanie unieważniona i wróci do pierwszej instancji to jest robiona nowa wycena. To nie jest odszkodowanie w rozumieniu cywilistycznym. Proponuje się właścicielowi odszkodowanie równe wartości nieruchomości. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: no tak, ale mamy np. po tej stronie przypadek, że właściciele chcieli [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych], a dostali [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych], różnica [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych] złotych jest potężna. Naturalną rzeczą jest, że ci Państwo będą się odwoływali, a cztery miliony złotych na jednej tylko nieruchomości to jest dużo. Faktem jest że to jest największa chyba działka po tej stronie, mówię tu o Państwu [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych].

5 Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta powiedział: Pan [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych] sprzedał nieruchomość, w ogóle nie ma problemu wywłaszczenia. Tej sprawy nie ma, jeśli chodzi o wywłaszczenie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja słyszałem, że ma iść do sądu. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ponowne ekspertyzy też kosztują, to też są dodatkowe koszty. Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: ale na to, co robi sąd nie mamy wpływu, sąd jest niezawisły i nawet jak cała procedura wydawałoby się, że jest zrobiona zgodnie ze sztuką, sąd może się czegoś dopatrzyć. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: to może dostalibyśmy informację, pesymistyczną wersję i optymistyczną. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: ja mam kolejne pytania i prosiłbym o uzupełnienie na piśmie. Myślę, że Komisja nie zamknie tego tematu na dzisiejszym posiedzeniu i wróci do niego. Ile działek zostało kupionych poza pasem drogowym i prosiłbym o zestawienie w danym roku, ile działek znajduje się poza pasem drogowym? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: to może od razu w jakim celu je kupiono, bo z tego co mówiła Pani Przewodnicząca Violetta Kulpa to kupiono działki które w tej chwili do niczego nie służą. Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: w tym zestawieniu, które Państwo otrzymaliście, są działki z numerami i z wartością działek, tego co jest poza pasem drogowym. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji powiedział, że chodzi mu też o linie rozgraniczające, ile działek wykupionych znajduje się poza tymi liniami. Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk powiedział: pas drogowy jest w liniach rozgraniczających, więc działki kupione poza pasem drogowym tzn. poza liniami rozgraniczającymi. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: te linie były chyba zmieniane? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: w planie zagospodarowania przestrzennego miasta były wyznaczone linie rozgraniczające tej drogi, z tym że był tam zapis, że nie są to linie obowiązujące, taki był zapis. Ponieważ budził on kontrowersje, zostało to wyjaśnione w taki sposób, że nieobowiązujące tzn. nie sztywne. Linie rozgraniczające stają się obowiązujące w takim kształcie, jaki nada im decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana później niż zaczęto kupno. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy jakiś radny kupił nieruchomość?

6 Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: nie, jak zacząłem pracę, takie pogłoski były, dostałem polecenie zrobienia analizy i było nazwisko, już nie pamiętam jakie, na pewno nie radnego, kogoś związanego w jakiś sposób wcześniej z gminą, prawnika, który dostał w rozliczeniu udział w działce za prowadzenie spraw. Cena wykupu tej działki nie budzi żadnych wątpliwości, nie było nic zawyżone. Zwykle, jak ktoś wyprowadza klientowi sprawy gruntowe, który nie ma pieniędzy, to się umawiają, że otrzyma w zamian jakiś udział. Takie są zwyczaje. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski podziękował Panu Andrzejowi Hancykowi Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta za przybycie i poprosił o uzupełnienie materiału. Ad. pkt 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku (druk nr 673). Projekt uchwały stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Wynik głosowania: za-6 przeciw-0 wstrzymało się 2 Ad. pkt 4 Do komisji wpłynęła następująca korespondencja: 1) Pismo BRM.0561/7/04 z dnia 30 grudnia 2004r. od Pana Tomasza Korgi Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka przesyłające do rozpatrzenia przez Komisję skargę Pana Romana Jaskulskiego. Pismo stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: Pan Jaskulski składa wnioski reformatorskie w zakresie usprawnienia działalności organów gminy. Jego inicjatywą była np. zmiana regulaminu o sposobie zawiadamiania o posiedzeniach komisji. Tu jest kolejny wniosek - najpierw złożył wniosek, aby protokoły Rady i komisji były publikowane. Uznaliśmy, że ma rację, że może to być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Był problem i dlatego jest ta skarga, czy mają być publikowane protokóły ze wszystkimi załącznikami. Jak rozmawialiśmy z Panią Beatą Całą, wiem, że jest kłopotliwe publikowanie wszystkich załączników, bo np. ciężko opublikować protokół z kontroli MZD, który zajmuje dwa segregatory. Po pierwsze jest kwestia danych osobowych, osoba musiałaby siedzieć ileś czasu i wymazywać pewne dane, po drugie jest kwestia finansowa i tu były podane szczególnie względy ekonomiczne, bo zbyt dużo środków by to pochłonęło. W związku z tym Pan Jaskulski drążył, co to znaczy względy ekonomiczne, chciał wyliczenia, jakie będą koszty, czy to będzie kosztowało tysiąc złotych czy dwa złote.

7 My mówiliśmy, że to jest opublikowane w BIP-e, część załączników w formie projektów uchwał jest publikowana w BIP-ie, natomiast wszystkich załączników właśnie z oszczędności finansowych nie jesteśmy w stanie publikować, ale są do wglądu u nas. Mówiąc szczerze nie spotkałem się, żeby ktoś przyszedł i chciał udostępnienia, z mieszkańców jest to jedyna osoba, która tak dogłębnie chce siedzieć w domu i patrzeć w internecie w dokumenty. W związku z tym nie ma problemu, żeby się do nas zwrócił, my możemy mu przesłać i może mieć wgląd w Biurze Rady. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy na jakimś nośniku elektronicznym również można otrzymać? Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: nie pamiętam, jak jest zapisane w Zarządzeniu Pana Prezydenta, chyba za opłatą można kserować, bo obywatel ma prawo wglądu, natomiast jeśli ktoś chce sobie kserować, dla siebie archiwizować to już za opłatą. Dlatego ciężko jest powiedzieć, czy publikowanie będzie kosztowało sto złotych, czy dwieście złotych, natomiast na pewno to odpowiednio zwiększy czas pracy urzędnika i koszty. Samo działanie BIP też nie jest bezpłatne, im więcej dokumentów się publikuje tym większe są koszty. Ponieważ Pan Jaskulski otrzymywał odpowiedzi, że względy oszczędnościowe powodują, że nie wszystko jest publikowane to napisał skargę na Pana Przewodniczącego. Ponieważ skarga musi być rozpatrzona przez Radę, a najpierw jest potrzebna opinia komisji, dlatego została tu skierowana. Jak Państwo wydacie opinię, że wszystkie dokumenty powinny być publikowane, to będzie uchwała nakazująca Panu Prezydentowi publikację. Odpowiedzi do Pana Jaskulskiego były ze mną uzgadniane. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Pan Roman Jaskulski jest bardzo aktywny, ja mam propozycję, aby zaprosić na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lutym Pana Jaskulskiego, zostanie o tym poinformowany na piśmie, aby nam wyjaśnił wszystkie swoje wątpliwości, żeby poczuł się jak obywatel, to jest jakiś przywódca grupy. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja myślę, że Pan Jaskulski mógł się zapoznać z porządkiem dzisiejszej Komisji, ponieważ w BIP-ie są informacje na temat terminu posiedzenia i porządku obrad, a tego się dopominał, gdyby chciał, to by przyszedł bez zaproszenia. Pani radna Elżbieta Popczuk powiedziała: tak, ale skargę rozpatrujemy w punkcie korespondencja i nie ma tego w porządku. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał członków Komisji, jaka jest ich decyzja, czy zaprosić Pana Jaskulskiego? Zapoznamy się do tego czasu z materiałem, poprosimy Pana mecenasa o opinię w tej sprawie, abyśmy byli dodatkowo umocowani. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja mówię to, co mówię, będę dwa razy powtarzał? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ale na papierze z pieczątką to zawsze jest inaczej Panie mecenasie.

8 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja się nie wycofam z tego co mówię - uważam, że chyba niepotrzebnie będę czas tracił na pisanie opinii na piśmie tym bardziej, że ja mam wydawane opinie na temat informacji przez koleżankę i przeze mnie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: jeśli są inne opinie, to proszę je również nam skserować, przekazać, dołączyć do materiału i nie będziemy już Pana fatygowali. Pan Roman Wróblewski odpowiedział: jest np. opinia na temat udostępnienia wydawnictwu Twoja Nowa Gazeta protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka. Członkowie Komisji uzgodnili, że należy zawiadomić Pana Romana Jaskulskiego, że Komisja zapoznała się z treścią jego skargi i rozpatrzy ją na posiedzeniu w lutym br., o terminie którego zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski: ja widzę, że Pan Jaskulski jest często na różnych łamach, np. oświetlił jakąś wieżę w Płocku. Pan Roman Wróblewski powiedział: nie oświetlił, to jego pomysł podobno, tak prasa podała. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: chyba ja to zgłosiłem na Komisji Skarbu, ale może się mylę. 2) Pismo Pana Leona Politowicza (fax) z dnia 28 grudnia 2004 r. dot. rozpatrywania skarg mieszkańców przez Radę Miasta Płocka. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski odczytał treść pisma. Pismo stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Pan Roman Wróblewski powiedział: do pisma został załączony artykuł jakiegoś autora, jak powinna być załatwiana skarga i w tym trybie są u nas skargi załatwiane. Tu nie ma kompletu dokumentów. Sprawa dotyczyła MZGM i spraw wykonawczych, które leżą w gestii Pana Prezydenta i została przesłana do Pana Prezydenta. Napisaliśmy w odpowiedzi również, że jeśli Pan Politowicz powziął wiadomość o tym, że popełniono przestępstwo, to właściwym organem jest Pan Prezydent by ocenić, ewentualnie sam zainteresowany może zgłosić organom ścigania. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zaproponował, aby odpowiedzieć Panu Politowiczowi, że obowiązujące przepisy wyłączają możliwość kontroli spółek prawa handlowego w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta. Jeśli zdaniem Pana Politowicza, zostało popełnione przestępstwo przez Miejski Zakład Gospodarki, to przysługuje mu prawo skierowania sprawy do właściwych organów ścigania. Pan Roman Wróblewski powiedział, że Pan Leon Politowicz otrzymał podobnej treści odpowiedź od Wiceprzewodniczącego Rady Pana Tomasza Korgi.

9 3) Pismo MZD-DE7040/6884/05 z dnia dot. wyciągu z protokołu Nr 39/04 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu r. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski poprosił o skserowanie pisma członkom Komisji i powiedział, że zostanie ono rozpatrzone na następnym posiedzeniu Komisji. 4) Opinia Prawna KPM.OR.III.0719/233/04 z dnia 28 grudnia Pan Zenon Sylwester Wiśniewski odczytał treść pisma skierowanego do Komisji Rewizyjnej i powiedział, że nie zgadza się z tym, że stan prawny nie uległ zmianie, bo była uchwała Rady Miasta we wrześniu ubiegłego roku, na podstawie której zmienił Pan swoją opinię. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: nie proszę Pana, ja powiedziałem stan prawny, tam były tylko drobne zmiany statutowe, ja to pomijam. Tu podałem w oparciu o co ja tę opinię wydawałem, w tym zakresie się stan prawny nie zmienia i ja ją podtrzymuję. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: jak się ma ta opinia do kontroli Komisji Rewizyjnej w spółce gminnej Wodociągi Płockie, gdzie odmówiono nam rozpoczęcia tej kontroli. Pan Roman Wróblewski powiedział: ja podtrzymuję, że Komisja Rewizyjna nie ma prawa kontrolować spółek gminnych, to jest właśnie ta opinia, ja nie zmieniam tego stanowiska. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy Pana radnego Kossakowskiego satysfakcjonuje ta odpowiedź Pan radny Wiesław Kossakowski odpowiedział, że tak, bo to on stawiał wniosek o wydanie opinii czy Komisja Rewizyjna może kontrolować spółki. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: zawsze możemy się zwrócić do organu nadzorczego, jakim jest Pan Prezydent i myślę, że zwrócimy się do Pana Prezydenta z taką możliwością. Co do Komunikacji Miejskiej, proszę załączyć w odpowiedzi opinię prawną, że na podstawie Statutu Miasta Płocka nie możemy kontrolować i czekamy na opinię Pana Prezydenta. Do Pana Prezydenta proszę skierować dwa pisma o możliwość skontrolowania Wodociągów i Komunikacji Miejskiej. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy członkowie Komisji zgadzają się na to, aby zwrócić się do Prezydenta Miasta o pozwolenie na kontrolę? Pani radna Elżbieta Popczuk zaznaczyła, że przeprowadzenia kontroli w Komunikacji Miejskiej chciał Związek Zawodowy, a nie Komisja Rewizyjna. Pan radny Arkadiusz Iwaniak zapytał, czy można poszerzyć ten wniosek o spółkę Płocka Energetyka Cieplna.

10 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: Pan Wiceprezydent podpisał już taką informację. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: to zapytamy ponownie, w przyszłym miesiącu muszę wygłosić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i nie wiem, jakie mam stanowisko zająć referując to sprawozdanie. Pan Wiśniewski zapytał, czy jest wola radnych, by poszerzyć kontrolę o spółkę gminną Płocka Energetyka Cieplna. Nikt z członków Komisji nie zabrał głosu. Pan Przewodniczący stwierdził, że propozycja została przyjęta przez aklamację. Przewodniczący Komisji powiedział, ze należy napisać pismo do Pana Prezydenta o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli w spółkach miejskich Płocka Energetyka Cieplna, Komunikacja Miasta i Wodociągi Płockie. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel określone fragmenty działalności, czy globalnie? zapytała: ze wskazaniem na jakieś Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski: to będziemy na bieżąco uzgadniali z Panem Prezydentem, jeśli będzie taka wola. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: jeżeli Komisja Rewizyjna chce kontrolować te trzy spółki, możemy wystąpić do Prezydenta, nawet zespół został powołany do Wodociągów. Ale czy niektóre sprawy nie są takimi sprawami, które moglibyśmy rozwiązać na Komisji Rewizyjnej, bo przecież jako Komisja możemy w każdej chwili zaprosić Prezesa, merytorycznych pracowników. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny, jak Pan pamięta w tamtym roku zaprosiliśmy Prezesów i jeden do dziś się nie zjawił. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: może rzeczywiście należałoby zaprosić, a jeżeli się nie zjawi, to wtedy kontrola. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Prezesi też mogą wszystkiego nie pamiętać, a komisja rewizyjna, jak przyjdzie uważam, że polityka naszych prezesów jest tak przejrzysta, że na pewno nic nie znajdziemy, w związku z tym Prezesi niczego nie powinni się obawiać. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: nie musi przychodzić sam. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja mam wątpliwość, na jakiej podstawie prawnej Pan Prezydent miałby wyrażać zgodę. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski odpowiedział: dlatego że w tej sprawie rozmawiałem swego czasu z Panem Prezydentem i powiedział, że jeśli takie pismo zostanie do niego skierowane, to nie będzie większego problemu. Dlatego jest ta propozycja. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja nie twierdzę, bo ja nie mam nic przeciwko temu, tylko możecie się Państwo spotkać z tym, że nie zostaniecie dopuszczeni.

11 Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: ostatnio miałem okazję przysłuchiwać się, czy być członkiem dyskusji, na temat Kodeksu Handlowego i tam jest zapis, że właściciel może sam z osobą przez siebie wyznaczoną kontrolować. Jak zadałem pytanie, czy Komisja Rewizyjna po uzyskaniu zgody właściciela, czyli w tym wypadku Prezydenta, może wejść do spółki prawa handlowego w tym w spółce gminnej, to usłyszałem odpowiedź i opinię taką, że jednak nie. Nawet jeżeli właściciel by sobie tego życzył. To była wypowiedź prawnika. Ja wyrażałem taką opinię, że jeśli właściciel który może wszystko w stosunku do spółki, wyrazi taką chęć, że wyznaczy osoby z komisji rewizyjnej, powie, zgadzam się z komisją rewizyjną niech idzie i sprawdza. Prawnik uzasadniał mi, że może iść właściciel z osobą, którą wyznaczy, bo właściciel nie musi się na wszystkim znać, ta osoba przejrzy np. bilans, faktury, zakupy, kontrakty umowy, ale komisji rewizyjnej zgodnie z Kodeksem Handlowym nie wolno wchodzić do spółki prawa handlowego, nawet jeżeli to jest spółka gminna. Ja jestem za tym, żeby taki wniosek postawić, ale nie wiadomo, jaki będzie skutek. Pani radna Elżbieta Popczuk powiedziała: usłyszeliśmy odpowiedź prawnika, że nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek poszedł na kontrolę nawet jeśli właściciel upoważni kogoś to musi to iść właściciel z osobą upoważnioną. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: uważam, że szkolenie, które się odbywa w styczniu w górach, na pewno rozszerzy nasze horyzonty. Udają się na nie Pani radna Bożena Musiał, Pan radny Arkadiusz Iwaniak, Pan radny Wiesław Kossakowski i Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski. Proszę, aby te osoby zostały po zakończeniu posiedzenia komisji w celu uzgodnienia sprawy transportu na szkolenie. Ad. pkt 5 Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach r. i r. zostały przyjęte jednogłośnie. Ad. pkt 6 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny zgłosił prośbę, aby kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano w innym terminie niż ferie zimowe. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: będę tego przestrzegał Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: Panie Mecenasie mam pytanie, ponieważ wcześniej odbywało się posiedzenie Komisji Inwestycji i omawiany był m.in. punkt dot. wyboru ławników, Pani radna Anna Kossakowska zgłosiła taki wniosek, że chciałaby od kandydatów na ławników wykaz z wyszczególnieniem nazwisko i imię, wiek, wykształcenie i wykonywany zawód. Jaką szansę powodzenia ma ten wniosek? Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: jeżeli te dane są, to nie ma problemu, jeżeli te dane są w ankietach, to uważam że żaden problem. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel zapytała: czy to nie przekracza granic tajności.

12 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: uważam, że nie. Państwo jesteście radnymi i macie decydować o tym, kogo wybrać w związku z tym te informacje mogą być udostępnione. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział, że osoba składająca wniosek do urzędu już przekazała swoje dane i upublicznia je. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: wniosek jest na tyle uzasadniony, żeby niewłaściwej osoby nie wybrać, czyli to będzie zrealizowane? Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: jeśli jest to w ankiecie, to nie ma problemu jest to do Państwa dyspozycji. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała, że chyba nie wszystkie pozycje są w tej ankiecie, nie widziałam wykształcenia. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: kandydatów na ławników zgłaszają określone kategorie podmiotów i mają wskazane, że powinny to być osoby, które mają do czynienia z zagadnieniami prawa pracy. Czy w tych informacjach jest informacja dot. wykształcenia, nie wiem. Jeżeli będzie, to nie ma problemu, wszystkie dane możemy udostępnić. Na tym protokół zakończono i podpisano. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka Zenon Sylwester Wiśniewski Protokołowała Renata Michalczenko [...] - wyłączenie jawności: kierownik Biura Obsługi Rady Miasta Uwaga: Załączniki do protokołu znajdują się w Biurze Obsługi Rady Miasta.

13

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. 1 Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. 1. Sprawy regulaminowe: 1) stwierdzenie quorum Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec stwierdziła,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Protokół zawiera Dane osobowe podlegające ochronie (art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Temat: Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały

RAPORT BIEŻĄCY. Temat: Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. Data: 01.09.2014 Raport bieżący nr 14/2014 Temat: Zamknięcie obrad bez podjęcia żadnej uchwały Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A nr 2148/2011 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (15.06.2011) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie 26 listopad 2014r. Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach Walne Zebranie Członków rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 26.10.2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1) Kot Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/05-08 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 sierpnia 2007 r.

Protokół nr 48/05-08 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 sierpnia 2007 r. Protokół nr 48/05-08 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 sierpnia 2007 r. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Przewodniczyli Przewodniczący Komisji Paweł Prochota Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. przyjęty uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku. 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Dane mocodawcy (akcjonariusza): 1. Imię i nazwisko/nazwa:. 2. Adres:. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:. 2. Adres:...

Dane mocodawcy (akcjonariusza): 1. Imię i nazwisko/nazwa:. 2. Adres:. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:. 2. Adres:... Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 5 czerwca 2013 roku. Informacje ogólne: Niniejszy formularz

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Kursywa treść ustawy, normalny tekst komentarz, podkreślone propozycja zmian

Kursywa treść ustawy, normalny tekst komentarz, podkreślone propozycja zmian ------- Forwarded message follows ------- From: "Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" Send reply to: jarek.kopysc@wp.pl To: senat@nw.senat.gov.pl Date sent: Mon, 02 Dec

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka )

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka ) Repertorium A nr 4474/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-29) Ewelina Stygar Jarosińska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. II sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesję rozpoczęto o godz. 8

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres działania i organizację pracy Zarządu INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r.

Protokół Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. Protokół Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. Ad.1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku O godzinie 17.05 przewodniczący komisji P. Kołodziej powitał gości,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. Obecni: 1. Ireneusz Krawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Graczyk Z-ca

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki Grupa Konsultingowo-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo