Protokół nr 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 20 stycznia 2005 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 20 stycznia 2005 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 20 stycznia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz , a zakończyło o godz Stan członków komisji 11 Obecnych 10 Nieobecnych 1 Osób zaproszonych 8 Obecnych 4 Nieobecnych 4 Lista obecności z posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Osoby zaproszone: 1. KORGA Tomasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka 2. MILEWSKI Mirosław Prezydent Miasta Płocka 3. KOLCZYŃSKI Tomasz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka 4. HANCYK Andrzej Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej 5. SZURGOCIŃSKA Barbara Skarbnik Miasta 6. WIERZBICKA Iwona Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru 7. WRÓBLEWSKI Roman Radca Prawny 8. KULPA Violetta Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza wykupu gruntów w latach na realizację inwestycji Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku (druk nr 673). 4. Omówienie korespondencji. 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 13 i 28 grudnia 2004 roku. 6. Sprawy rożne i organizacyjne. Ad. pkt 1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji oraz zaproszonych gości i przeprosił za opóźnienie w rozpoczęciu obrad Komisji. Z uwagi na to, że członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad. pkt 2 Analiza wykupu gruntów w latach na realizację inwestycji Burowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami.

2 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski poinformował, że Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem na wniosek Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i poprosił Pana Andrzeja Hancyka Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej o analizę materiału na powyższy temat i zapytał, dlaczego przedłożony materiał jest taki skąpy? Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej powiedział: pragnę przypomnieć, że umawialiśmy się, że Pan Przewodniczący będzie uprzejmy powiedzieć, czego więcej oczekuje. To jest taki sam materiał, jaki otrzymała Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej. Ja mogę tylko skomentować w ten sposób, że to jest zestawienie latami ilości działek, powierzchni, są dwie kolumny grunt w pasie drogowym i obok pasa drogowego. Jak to się odbywało w tamtych latach? Co do zasady kupowano całe działki, kupowano od tych, którzy chcieli sprzedać, nie przeprowadzano żadnych wywłaszczeń, żadnych podziałów. W tamtym czasie nawet dokładnie nie było wiadomo, jaki będzie pas drogowy, to są lata W momencie, kiedy zapadła decyzja o budowie mostu, wiadomo było, gdzie on będzie realizowany, ale dalej była prowadzona taka sama polityka, kupowano całe działki, od tych którzy chcieli całe działki sprzedać. Odbywało się to w taki sposób, że dokonywano wyceny, choć były takie głosy mieszkańców, dwie osoby zwykle chodziły, ludzie nie potrafią powiedzieć, kto chodził. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy były trzy zespoły? Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta odpowiedział: chodzono, zawsze parami, nie wiem, ile było zespołów, proponowano ceny od 50 groszy do 2 złotych na Radziwiu. Część ludzi sprzedawała, cześć nie. W każdym razie po obu stronach Wisły kupowano całe działki. Kiedy wydano decyzje o warunkach zabudowy, można było już kupować części działek, ale polityka była taka, żeby kupować całe, żeby nie było konfliktów, zawsze posługiwano się wyceną biegłego. Na Radziwiu, po tej stronie Wisły dokonywano wycen, proponowano mieszkańcom jakieś kwoty, które były poniżej wycen, zwykle większość sprzedawała za wyceny, natomiast część ludzi, która się nie godziła i chciała, żeby wykupić grunty powyżej wycen - ówczesny Zarząd gminy indywidualnie rozpatrywał każdą sprawę. Jeżeli doszło do konsensusu między oczekiwaniami, a chęcią zapłaty to dochodziło do kupna. Od momentu kiedy ja zacząłem pracować w Urzędzie i zacząłem się zajmować tą dziedziną, czyli od marca 2003 roku, od początku roku do marca nie kupiono nic. Kiedy ja zacząłem pracować proponowano właścicielom cenę według wyceny, nie kupowano nic powyżej wyceny. Jeżeli nie dochodziło do sprzedaży nadawany był tryb wywłaszczeniowy i sporo działek było później kupowanych, pozyskiwanych przy pomocy decyzji wywłaszczeniowych. Przy pomocy decyzji wywłaszczeniowych również były pozyskiwane grunty, które nie miały uregulowanego stanu prawnego, ale to było wszystko po 2002 roku. Mogę jeszcze powiedzieć, że polityka podwyższania cen ponad wycenę skutkowała przy późniejszych zakupach na cenę gruntów nabywanych, ponieważ biegły wyceniając brał pod uwagę transakcje na tym terenie. To jest mój komentarz do tego zestawienia. Gdyby chcieć zrobić analizę tego, co powiedziałem co do złotówki, co do metra kwadratowego, trzeba by przekopać się przez archiwum urzędu, gdzie są wszystkie te transakcje, cała dokumentacja, zarządzenia wydawane przez ówczesny Zarząd.

3 Pani radna Violetta Kulpa Przewodnicząca komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej powiedziała: w uzupełnieniu informacji, którą przekazał Pan Pełnomocnik, może Panu Pełnomocnikowi jest trochę niezręcznie o tym mówić, ja chciałabym żebyście Państwo zwrócili uwagę na ostatnią stronę materiału, kiedy jest zsumowany okres wykupu gruntów. W pasie drogowym kupiono osiemdziesiąt pięć tysięcy metrów kwadratowych, natomiast poza pasem drogowym aż dwieście sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden, czyli wydatkowano Kwota wydaje się olbrzymia na tereny, które tak naprawdę do niczego się nam nie przydają, ponieważ nie są w pasie drogowym, czyli trzeba będzie je po prostu ewentualnie sprzedać, nie wiem, jaka będzie decyzja Prezydenta co do tych gruntów. Jeszcze jest kwestia w kilku pozycjach działek, które w najmniejszym metrze kwadratowym nie zawierały się w pasie drogowym. Na trzeciej stornie ciąg dalszy, odcinek drugi, pozycja 25, działka m 2 całkowicie znajdująca się poza pasem drogowym, nie ma nawet metra kwadratowego, który zawierałby się w pasie drogowym. Na pierwszej stronie w odcinku pierwszym od węzła Wyszogrodzka do rzeki Wisły pozycje 2 i 3 powierzchnia jedna działka 4468, druga 1167 m 2 również dwie działki, które są całkowicie poza pasem drogowym. W pozycji 4 podobnie tu było, to była zamiana gruntu można więc ewentualnie odstąpić od tego przypadku. Generalnie doszliśmy do wniosku na Komisji Skarbu, że wydatkowano olbrzymie środki finansowe. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji jeśli chodzi o gminę, czyli nie mieliśmy środków finansowych po pierwsze na to żeby kończyć inwestycję, jaką jest przeprawa mostowa, po drugie na drogi dojazdowe. Wydatkowanie tak dużych środków na coś co tak na prawdę nie ma związku z tą inwestycją wydawało nam się zupełnie bezcelowe i tak było w kolejnych latach omawianego okresu - szkoda, że nie mamy tu porównania, bo temat dotyczył do roku 2002, natomiast Pan Pełnomocnik może potwierdzić, że po roku 2002 są to grunty, które są rzeczywiście związane z pasem drogowym i rzadko się zdarzają przypadki wykraczające poza. Nie dokonywaliśmy wnikliwej analizy co do dokumentów źródłowych które potwierdzałyby wycenę przez biegłych dot. ceny metrów kwadratowych w poszczególnych obrębach i wydawało nam się, że byłoby dobrze, żeby Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem, ponieważ różnica co do cen, oczywiście nie możemy porównywać Wyszogrodzkiej do Radziwia, ale jeśli np. porównamy odcinek pierwszy od węzła Wyszogrodzka do rzeki Wisły cena poszczególnych działek za metr kwadratowy kształtuje się w różnych wysokościach. Nie mamy obiektywnej analizy, która potwierdzałaby, czy rzeczywiście jest to autentyczna wartość tej działki, czy została ewentualnie przeszacowana, bo wahają się od 91 zł za metr kwadratowy do 16,29 zł za metr kwadratowy - jest to olbrzymia rozbieżność, jeśli chodzi o cenę metra kwadratowego. Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta powiedział: może się tak zdarzyć, że jest podana cena nieruchomości razem z jakimiś naniesieniami, ale były takie przypadki, że cena czystego gruntu sporo się różniła, a chcę powiedzieć, że również trzeba wziąć pod uwagę nierzetelność biegłych, ponieważ ja się spotkałem już w swojej praktyce z takimi trzema wycenami i został złożony wniosek do Ministra Infrastruktury o odebranie uprawnień. Ale to już jest drastyczny przypadek, gdzie było widać, że wyceny zostały zrobione pod sprzedających. Również metody liczenia wartości tych działek były różne. W tej chwili zgodnie z nowo obowiązującymi metodami, pod drogi działki w rejonie Wyszogrodzkiej nie przekraczały 40zł za m 2. Ja widziałem taką wycenę nie związaną akurat z drogami na Wyszogrodzkiej na 140 zł za m 2 wcześniej i to nie zostało źle zrobione, była tylko inna metoda. Po 2002 roku było kilka przypadków kupienia działek poza pasem drogowym, te działki były kupowane na wniosek właścicieli wtedy, gdy to co pozostawało, nie nadawało się do dotychczasowego wykorzystania, tych przypadków na pewno nie było więcej jak pięć na kilkadziesiąt hektarów które zostały kupione.

4 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy w przedłożonym materiale jest wykaz wszystkich wykupionych nieruchomości? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział, że od 1998 roku do 2002 roku, tak jak życzyła sobie Komisja. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski prosił o uzupełnienie materiału o działki wykupione po tym okresie, to jest w roku 2003 i Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk powiedział, że zostanie przygotowany wykaz wszystkich wykupionych działek. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, jaki był łączny koszt wynagrodzenia biegłych od 1998 roku do tej pory? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: ja nie potrafię tego powiedzieć. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: rozumiem, że również może Pan przygotować takie zestawienie w poszczególnych latach od roku 1998 do 2004 i zapytał czy gminie Płock grożą procesy sądowe związane z wywłaszczeniami, jeśli tak, to jakie mogą być skutki finansowe dla budżetu miasta, bo rozumiem, że jeżeli wywłaszczamy, to właściciel może się nie zgodzić? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: jeżeli dochodzi do wywłaszczenia, to dochodzi z dwóch powodów, jest to nieuregulowany stan prawny albo właściciel nie godzi się na ofertę. Finansowe skutki mogą być takie, że np. zakładamy, że sąd unieważnia decyzję wywłaszczeniową, właściciel się dalej nie godzi, cała procedura zaczyna się od początku i o kilka procent rocznie wartość nieruchomości wzrasta, ale to nie jest tak, że ktoś się nie godzi i może zażądać niebotycznego odszkodowania i takie odszkodowanie w sądzie dostanie, takie sytuacje nie grożą. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: jakieś odszkodowanie może dostać, może nie niebotyczne, ale może się zdarzyć, że jakieś dostanie, to już są koszty plus koszty procesowe. Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta odpowiedział: to nawet nie jest tak, jeżeli cała procedura zostanie unieważniona i wróci do pierwszej instancji to jest robiona nowa wycena. To nie jest odszkodowanie w rozumieniu cywilistycznym. Proponuje się właścicielowi odszkodowanie równe wartości nieruchomości. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: no tak, ale mamy np. po tej stronie przypadek, że właściciele chcieli [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych], a dostali [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych], różnica [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych] złotych jest potężna. Naturalną rzeczą jest, że ci Państwo będą się odwoływali, a cztery miliony złotych na jednej tylko nieruchomości to jest dużo. Faktem jest że to jest największa chyba działka po tej stronie, mówię tu o Państwu [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych].

5 Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta powiedział: Pan [usunięto zapis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych] sprzedał nieruchomość, w ogóle nie ma problemu wywłaszczenia. Tej sprawy nie ma, jeśli chodzi o wywłaszczenie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja słyszałem, że ma iść do sądu. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ponowne ekspertyzy też kosztują, to też są dodatkowe koszty. Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: ale na to, co robi sąd nie mamy wpływu, sąd jest niezawisły i nawet jak cała procedura wydawałoby się, że jest zrobiona zgodnie ze sztuką, sąd może się czegoś dopatrzyć. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: to może dostalibyśmy informację, pesymistyczną wersję i optymistyczną. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: ja mam kolejne pytania i prosiłbym o uzupełnienie na piśmie. Myślę, że Komisja nie zamknie tego tematu na dzisiejszym posiedzeniu i wróci do niego. Ile działek zostało kupionych poza pasem drogowym i prosiłbym o zestawienie w danym roku, ile działek znajduje się poza pasem drogowym? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: to może od razu w jakim celu je kupiono, bo z tego co mówiła Pani Przewodnicząca Violetta Kulpa to kupiono działki które w tej chwili do niczego nie służą. Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: w tym zestawieniu, które Państwo otrzymaliście, są działki z numerami i z wartością działek, tego co jest poza pasem drogowym. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji powiedział, że chodzi mu też o linie rozgraniczające, ile działek wykupionych znajduje się poza tymi liniami. Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk powiedział: pas drogowy jest w liniach rozgraniczających, więc działki kupione poza pasem drogowym tzn. poza liniami rozgraniczającymi. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: te linie były chyba zmieniane? Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: w planie zagospodarowania przestrzennego miasta były wyznaczone linie rozgraniczające tej drogi, z tym że był tam zapis, że nie są to linie obowiązujące, taki był zapis. Ponieważ budził on kontrowersje, zostało to wyjaśnione w taki sposób, że nieobowiązujące tzn. nie sztywne. Linie rozgraniczające stają się obowiązujące w takim kształcie, jaki nada im decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana później niż zaczęto kupno. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy jakiś radny kupił nieruchomość?

6 Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk odpowiedział: nie, jak zacząłem pracę, takie pogłoski były, dostałem polecenie zrobienia analizy i było nazwisko, już nie pamiętam jakie, na pewno nie radnego, kogoś związanego w jakiś sposób wcześniej z gminą, prawnika, który dostał w rozliczeniu udział w działce za prowadzenie spraw. Cena wykupu tej działki nie budzi żadnych wątpliwości, nie było nic zawyżone. Zwykle, jak ktoś wyprowadza klientowi sprawy gruntowe, który nie ma pieniędzy, to się umawiają, że otrzyma w zamian jakiś udział. Takie są zwyczaje. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski podziękował Panu Andrzejowi Hancykowi Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta za przybycie i poprosił o uzupełnienie materiału. Ad. pkt 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku (druk nr 673). Projekt uchwały stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Wynik głosowania: za-6 przeciw-0 wstrzymało się 2 Ad. pkt 4 Do komisji wpłynęła następująca korespondencja: 1) Pismo BRM.0561/7/04 z dnia 30 grudnia 2004r. od Pana Tomasza Korgi Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka przesyłające do rozpatrzenia przez Komisję skargę Pana Romana Jaskulskiego. Pismo stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: Pan Jaskulski składa wnioski reformatorskie w zakresie usprawnienia działalności organów gminy. Jego inicjatywą była np. zmiana regulaminu o sposobie zawiadamiania o posiedzeniach komisji. Tu jest kolejny wniosek - najpierw złożył wniosek, aby protokoły Rady i komisji były publikowane. Uznaliśmy, że ma rację, że może to być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Był problem i dlatego jest ta skarga, czy mają być publikowane protokóły ze wszystkimi załącznikami. Jak rozmawialiśmy z Panią Beatą Całą, wiem, że jest kłopotliwe publikowanie wszystkich załączników, bo np. ciężko opublikować protokół z kontroli MZD, który zajmuje dwa segregatory. Po pierwsze jest kwestia danych osobowych, osoba musiałaby siedzieć ileś czasu i wymazywać pewne dane, po drugie jest kwestia finansowa i tu były podane szczególnie względy ekonomiczne, bo zbyt dużo środków by to pochłonęło. W związku z tym Pan Jaskulski drążył, co to znaczy względy ekonomiczne, chciał wyliczenia, jakie będą koszty, czy to będzie kosztowało tysiąc złotych czy dwa złote.

7 My mówiliśmy, że to jest opublikowane w BIP-e, część załączników w formie projektów uchwał jest publikowana w BIP-ie, natomiast wszystkich załączników właśnie z oszczędności finansowych nie jesteśmy w stanie publikować, ale są do wglądu u nas. Mówiąc szczerze nie spotkałem się, żeby ktoś przyszedł i chciał udostępnienia, z mieszkańców jest to jedyna osoba, która tak dogłębnie chce siedzieć w domu i patrzeć w internecie w dokumenty. W związku z tym nie ma problemu, żeby się do nas zwrócił, my możemy mu przesłać i może mieć wgląd w Biurze Rady. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy na jakimś nośniku elektronicznym również można otrzymać? Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: nie pamiętam, jak jest zapisane w Zarządzeniu Pana Prezydenta, chyba za opłatą można kserować, bo obywatel ma prawo wglądu, natomiast jeśli ktoś chce sobie kserować, dla siebie archiwizować to już za opłatą. Dlatego ciężko jest powiedzieć, czy publikowanie będzie kosztowało sto złotych, czy dwieście złotych, natomiast na pewno to odpowiednio zwiększy czas pracy urzędnika i koszty. Samo działanie BIP też nie jest bezpłatne, im więcej dokumentów się publikuje tym większe są koszty. Ponieważ Pan Jaskulski otrzymywał odpowiedzi, że względy oszczędnościowe powodują, że nie wszystko jest publikowane to napisał skargę na Pana Przewodniczącego. Ponieważ skarga musi być rozpatrzona przez Radę, a najpierw jest potrzebna opinia komisji, dlatego została tu skierowana. Jak Państwo wydacie opinię, że wszystkie dokumenty powinny być publikowane, to będzie uchwała nakazująca Panu Prezydentowi publikację. Odpowiedzi do Pana Jaskulskiego były ze mną uzgadniane. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Pan Roman Jaskulski jest bardzo aktywny, ja mam propozycję, aby zaprosić na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lutym Pana Jaskulskiego, zostanie o tym poinformowany na piśmie, aby nam wyjaśnił wszystkie swoje wątpliwości, żeby poczuł się jak obywatel, to jest jakiś przywódca grupy. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja myślę, że Pan Jaskulski mógł się zapoznać z porządkiem dzisiejszej Komisji, ponieważ w BIP-ie są informacje na temat terminu posiedzenia i porządku obrad, a tego się dopominał, gdyby chciał, to by przyszedł bez zaproszenia. Pani radna Elżbieta Popczuk powiedziała: tak, ale skargę rozpatrujemy w punkcie korespondencja i nie ma tego w porządku. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał członków Komisji, jaka jest ich decyzja, czy zaprosić Pana Jaskulskiego? Zapoznamy się do tego czasu z materiałem, poprosimy Pana mecenasa o opinię w tej sprawie, abyśmy byli dodatkowo umocowani. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja mówię to, co mówię, będę dwa razy powtarzał? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ale na papierze z pieczątką to zawsze jest inaczej Panie mecenasie.

8 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja się nie wycofam z tego co mówię - uważam, że chyba niepotrzebnie będę czas tracił na pisanie opinii na piśmie tym bardziej, że ja mam wydawane opinie na temat informacji przez koleżankę i przeze mnie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: jeśli są inne opinie, to proszę je również nam skserować, przekazać, dołączyć do materiału i nie będziemy już Pana fatygowali. Pan Roman Wróblewski odpowiedział: jest np. opinia na temat udostępnienia wydawnictwu Twoja Nowa Gazeta protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka. Członkowie Komisji uzgodnili, że należy zawiadomić Pana Romana Jaskulskiego, że Komisja zapoznała się z treścią jego skargi i rozpatrzy ją na posiedzeniu w lutym br., o terminie którego zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski: ja widzę, że Pan Jaskulski jest często na różnych łamach, np. oświetlił jakąś wieżę w Płocku. Pan Roman Wróblewski powiedział: nie oświetlił, to jego pomysł podobno, tak prasa podała. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: chyba ja to zgłosiłem na Komisji Skarbu, ale może się mylę. 2) Pismo Pana Leona Politowicza (fax) z dnia 28 grudnia 2004 r. dot. rozpatrywania skarg mieszkańców przez Radę Miasta Płocka. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski odczytał treść pisma. Pismo stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Pan Roman Wróblewski powiedział: do pisma został załączony artykuł jakiegoś autora, jak powinna być załatwiana skarga i w tym trybie są u nas skargi załatwiane. Tu nie ma kompletu dokumentów. Sprawa dotyczyła MZGM i spraw wykonawczych, które leżą w gestii Pana Prezydenta i została przesłana do Pana Prezydenta. Napisaliśmy w odpowiedzi również, że jeśli Pan Politowicz powziął wiadomość o tym, że popełniono przestępstwo, to właściwym organem jest Pan Prezydent by ocenić, ewentualnie sam zainteresowany może zgłosić organom ścigania. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zaproponował, aby odpowiedzieć Panu Politowiczowi, że obowiązujące przepisy wyłączają możliwość kontroli spółek prawa handlowego w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta. Jeśli zdaniem Pana Politowicza, zostało popełnione przestępstwo przez Miejski Zakład Gospodarki, to przysługuje mu prawo skierowania sprawy do właściwych organów ścigania. Pan Roman Wróblewski powiedział, że Pan Leon Politowicz otrzymał podobnej treści odpowiedź od Wiceprzewodniczącego Rady Pana Tomasza Korgi.

9 3) Pismo MZD-DE7040/6884/05 z dnia dot. wyciągu z protokołu Nr 39/04 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu r. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski poprosił o skserowanie pisma członkom Komisji i powiedział, że zostanie ono rozpatrzone na następnym posiedzeniu Komisji. 4) Opinia Prawna KPM.OR.III.0719/233/04 z dnia 28 grudnia Pan Zenon Sylwester Wiśniewski odczytał treść pisma skierowanego do Komisji Rewizyjnej i powiedział, że nie zgadza się z tym, że stan prawny nie uległ zmianie, bo była uchwała Rady Miasta we wrześniu ubiegłego roku, na podstawie której zmienił Pan swoją opinię. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: nie proszę Pana, ja powiedziałem stan prawny, tam były tylko drobne zmiany statutowe, ja to pomijam. Tu podałem w oparciu o co ja tę opinię wydawałem, w tym zakresie się stan prawny nie zmienia i ja ją podtrzymuję. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: jak się ma ta opinia do kontroli Komisji Rewizyjnej w spółce gminnej Wodociągi Płockie, gdzie odmówiono nam rozpoczęcia tej kontroli. Pan Roman Wróblewski powiedział: ja podtrzymuję, że Komisja Rewizyjna nie ma prawa kontrolować spółek gminnych, to jest właśnie ta opinia, ja nie zmieniam tego stanowiska. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy Pana radnego Kossakowskiego satysfakcjonuje ta odpowiedź Pan radny Wiesław Kossakowski odpowiedział, że tak, bo to on stawiał wniosek o wydanie opinii czy Komisja Rewizyjna może kontrolować spółki. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: zawsze możemy się zwrócić do organu nadzorczego, jakim jest Pan Prezydent i myślę, że zwrócimy się do Pana Prezydenta z taką możliwością. Co do Komunikacji Miejskiej, proszę załączyć w odpowiedzi opinię prawną, że na podstawie Statutu Miasta Płocka nie możemy kontrolować i czekamy na opinię Pana Prezydenta. Do Pana Prezydenta proszę skierować dwa pisma o możliwość skontrolowania Wodociągów i Komunikacji Miejskiej. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy członkowie Komisji zgadzają się na to, aby zwrócić się do Prezydenta Miasta o pozwolenie na kontrolę? Pani radna Elżbieta Popczuk zaznaczyła, że przeprowadzenia kontroli w Komunikacji Miejskiej chciał Związek Zawodowy, a nie Komisja Rewizyjna. Pan radny Arkadiusz Iwaniak zapytał, czy można poszerzyć ten wniosek o spółkę Płocka Energetyka Cieplna.

10 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: Pan Wiceprezydent podpisał już taką informację. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: to zapytamy ponownie, w przyszłym miesiącu muszę wygłosić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i nie wiem, jakie mam stanowisko zająć referując to sprawozdanie. Pan Wiśniewski zapytał, czy jest wola radnych, by poszerzyć kontrolę o spółkę gminną Płocka Energetyka Cieplna. Nikt z członków Komisji nie zabrał głosu. Pan Przewodniczący stwierdził, że propozycja została przyjęta przez aklamację. Przewodniczący Komisji powiedział, ze należy napisać pismo do Pana Prezydenta o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli w spółkach miejskich Płocka Energetyka Cieplna, Komunikacja Miasta i Wodociągi Płockie. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel określone fragmenty działalności, czy globalnie? zapytała: ze wskazaniem na jakieś Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski: to będziemy na bieżąco uzgadniali z Panem Prezydentem, jeśli będzie taka wola. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: jeżeli Komisja Rewizyjna chce kontrolować te trzy spółki, możemy wystąpić do Prezydenta, nawet zespół został powołany do Wodociągów. Ale czy niektóre sprawy nie są takimi sprawami, które moglibyśmy rozwiązać na Komisji Rewizyjnej, bo przecież jako Komisja możemy w każdej chwili zaprosić Prezesa, merytorycznych pracowników. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny, jak Pan pamięta w tamtym roku zaprosiliśmy Prezesów i jeden do dziś się nie zjawił. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: może rzeczywiście należałoby zaprosić, a jeżeli się nie zjawi, to wtedy kontrola. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Prezesi też mogą wszystkiego nie pamiętać, a komisja rewizyjna, jak przyjdzie uważam, że polityka naszych prezesów jest tak przejrzysta, że na pewno nic nie znajdziemy, w związku z tym Prezesi niczego nie powinni się obawiać. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: nie musi przychodzić sam. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja mam wątpliwość, na jakiej podstawie prawnej Pan Prezydent miałby wyrażać zgodę. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski odpowiedział: dlatego że w tej sprawie rozmawiałem swego czasu z Panem Prezydentem i powiedział, że jeśli takie pismo zostanie do niego skierowane, to nie będzie większego problemu. Dlatego jest ta propozycja. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ja nie twierdzę, bo ja nie mam nic przeciwko temu, tylko możecie się Państwo spotkać z tym, że nie zostaniecie dopuszczeni.

11 Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: ostatnio miałem okazję przysłuchiwać się, czy być członkiem dyskusji, na temat Kodeksu Handlowego i tam jest zapis, że właściciel może sam z osobą przez siebie wyznaczoną kontrolować. Jak zadałem pytanie, czy Komisja Rewizyjna po uzyskaniu zgody właściciela, czyli w tym wypadku Prezydenta, może wejść do spółki prawa handlowego w tym w spółce gminnej, to usłyszałem odpowiedź i opinię taką, że jednak nie. Nawet jeżeli właściciel by sobie tego życzył. To była wypowiedź prawnika. Ja wyrażałem taką opinię, że jeśli właściciel który może wszystko w stosunku do spółki, wyrazi taką chęć, że wyznaczy osoby z komisji rewizyjnej, powie, zgadzam się z komisją rewizyjną niech idzie i sprawdza. Prawnik uzasadniał mi, że może iść właściciel z osobą, którą wyznaczy, bo właściciel nie musi się na wszystkim znać, ta osoba przejrzy np. bilans, faktury, zakupy, kontrakty umowy, ale komisji rewizyjnej zgodnie z Kodeksem Handlowym nie wolno wchodzić do spółki prawa handlowego, nawet jeżeli to jest spółka gminna. Ja jestem za tym, żeby taki wniosek postawić, ale nie wiadomo, jaki będzie skutek. Pani radna Elżbieta Popczuk powiedziała: usłyszeliśmy odpowiedź prawnika, że nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek poszedł na kontrolę nawet jeśli właściciel upoważni kogoś to musi to iść właściciel z osobą upoważnioną. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: uważam, że szkolenie, które się odbywa w styczniu w górach, na pewno rozszerzy nasze horyzonty. Udają się na nie Pani radna Bożena Musiał, Pan radny Arkadiusz Iwaniak, Pan radny Wiesław Kossakowski i Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski. Proszę, aby te osoby zostały po zakończeniu posiedzenia komisji w celu uzgodnienia sprawy transportu na szkolenie. Ad. pkt 5 Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach r. i r. zostały przyjęte jednogłośnie. Ad. pkt 6 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny zgłosił prośbę, aby kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano w innym terminie niż ferie zimowe. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: będę tego przestrzegał Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: Panie Mecenasie mam pytanie, ponieważ wcześniej odbywało się posiedzenie Komisji Inwestycji i omawiany był m.in. punkt dot. wyboru ławników, Pani radna Anna Kossakowska zgłosiła taki wniosek, że chciałaby od kandydatów na ławników wykaz z wyszczególnieniem nazwisko i imię, wiek, wykształcenie i wykonywany zawód. Jaką szansę powodzenia ma ten wniosek? Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: jeżeli te dane są, to nie ma problemu, jeżeli te dane są w ankietach, to uważam że żaden problem. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel zapytała: czy to nie przekracza granic tajności.

12 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny odpowiedział: uważam, że nie. Państwo jesteście radnymi i macie decydować o tym, kogo wybrać w związku z tym te informacje mogą być udostępnione. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział, że osoba składająca wniosek do urzędu już przekazała swoje dane i upublicznia je. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: wniosek jest na tyle uzasadniony, żeby niewłaściwej osoby nie wybrać, czyli to będzie zrealizowane? Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: jeśli jest to w ankiecie, to nie ma problemu jest to do Państwa dyspozycji. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała, że chyba nie wszystkie pozycje są w tej ankiecie, nie widziałam wykształcenia. Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: kandydatów na ławników zgłaszają określone kategorie podmiotów i mają wskazane, że powinny to być osoby, które mają do czynienia z zagadnieniami prawa pracy. Czy w tych informacjach jest informacja dot. wykształcenia, nie wiem. Jeżeli będzie, to nie ma problemu, wszystkie dane możemy udostępnić. Na tym protokół zakończono i podpisano. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka Zenon Sylwester Wiśniewski Protokołowała Renata Michalczenko [...] - wyłączenie jawności: kierownik Biura Obsługi Rady Miasta Uwaga: Załączniki do protokołu znajdują się w Biurze Obsługi Rady Miasta.

13

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.00, a zakończyło o godz. 20.10. Stan członków Komisji 11 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ad. 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Protokół. Ad. 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Perkun z dnia 30.06.2011 r. Walne Zgromadzenie obejmowało członków posiadających prawa do lokali mieszkalnych i garaży w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI

PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. Obecni według listy obecności. Radni Rady Miasta: Stan radnych: 15 Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.15, a zakończyła o godz. 18.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo