Protokół nr III/10 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 27 grudnia 2010r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr III/10 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 27 grudnia 2010r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl."

Transkrypt

1 Protokół nr III/10 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 27 grudnia 2010r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 Obrady III sesji Rady Miejskiej w Rzgowie VI kadencji ( ) otworzył o godz Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Marek Bartoszewski stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Sesja zwołana była na godz W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Przewodniczący powitał sołtysów (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) oraz zebranych gości (wpisani na listę obecności stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Obsługę prawną sesji zapewniał radca prawny Dariusz Iwaszkiewicz Przewodniczący powitał Burmistrza Jana Mielczanka, Z-cę Burmistrza Jadwigę Pietrusińską, Skarbnika Miasta Annę Czarnocką oraz Sekretarza Miasta Krystynę Motycką. Ad. 3. Sekretarzem obrad wybrano jednogłośnie Wiceprzewodniczącą Reginę Bagińską. Ad.4. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad pytając o ewentualne wnioski o jego zmianę. Burmistrz Jan Mielczarek poprosił o przeniesienie pkt. 5 na następną sesję. Nie było sprzeciwów i pkt. 5 zdjęto z porządku obrad. Zastąpiono go tytułem omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie. Porządek obrad obejmował: - Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie godzina Otwarcie sesji 2. Stwierdzenie quorum 3. Wybór sekretarza obrad 4. Przedstawienie porządku obrad 5. Informacja Burmistrza Rzgowa o stanie Gminy Rzgów 6. Uchwała w sprawie ustalenia diet Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rzgowie i Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Rzgowie 7. Uchwała w sprawie ustalenie wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Rzgowie 8. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rzgowa 9. Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych przez Burmistrza Rzgowa 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 12. Uchwała w sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego 13. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIX/470/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2010 roku 14. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/442/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2010 roku 15. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/444/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Gminy Rzgów 1

2 16. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w 2010 r. 17. Uchwała w sprawie wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych 18. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LX/478/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 19. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działkę Nr 24/2 położoną w obrębie Czyżeminek od P. Stanisława Kisiela 20. Uchwała w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w Romanowie 21. Interpelacje radnych 22. Wnioski i zapytania 23. Komunikaty, sprawy różne 24. Zamknięcie sesji Nie było uwag do porządku obrad. O godz przyszedł Radny Stanisław Bednarczyk oraz Dariusz Krzewiński. Ad.5. Omówiono temat wybryków chuligańskich na ul. Grodziskiej: niszczenie mienia (rynny, ogrodzenia, elewacje, okna). Przewodniczący przypomniał jeszcze raz o zajściu z dnia 20 listopada 2010 r. oraz o toku postępowań jakie się toczą w tej sprawie. Przewodniczący powiedział o skardze złożonej przez mieszkańców na pracę Policji w Koluszkach i Tuszynie następnie odczytał propozycje skargi i poprosił o zabranie głosu Pan Włodzimierza Kaczmarka. P. Kaczmarek- na jednym zdjęciu z monitoringu, które przekazałem Kierownikowi Posterunku Policji w Rzgowie zostało rozpoznane jedno nazwisko. Z rozmów jakie przeprowadziłem z młodzieżą wynika, że jest to tzw. grupa Tosika, który jest jak gdyby przywódcą tej grupy. Radna Regina Bagińska- odnośnie zgłoszeń szkód. To nie są jakieś duże szkody, których nie można pokryć w ramach własnych, ale mieszkańcy nie chcą zgłaszać tych szkód na Policję ponieważ po zgłoszeniu są zastraszani przez tych chuliganów w tym nawet dziewczyny. Z- ca Komendanta Komisariatu Policji w Tuszynie Paweł Zientarski nie wiedziałem, że było kilka incydentów, mam tylko informację o tym jednym wybryku, nie było wcześniej żadnych zgłoszeń. Będziemy reagować z całą stanowczością. Kwestia dojazdu to zbieg okoliczności, patrol musiał zakończyć wcześniejszą interwencję. Jeśli chodzi o koniec skargi to nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że stan bezpieczeństwa się pogorszył. Chociażby z tego powodu, że kierujemy tu dodatkowe służby z Łodzi. Tych radiowozów w Rzgowie jest więcej, częściej się one tu pokazują. Zwiększymy nadzór nad tą ulicą, gdzie zachodzą te ekscesy. Spiszemy te nazwiska wezwiemy ich do siebie i przeprowadzimy z nimi rozmowę. Dopóki nie będziemy mieli wniosku za wykroczenie, którego dokonali nie będziemy mogli podjąć czynności w kierunku ich ukarania. Ten wniosek musi złożyć osoba pokrzywdzona inaczej nie możemy działać i żadne konsekwencje nie będą wyciągnięte. Radna Niewiadomska- gdyby policja przyjechała na czas, gdy była potrzebna interwencja to czy wówczas ten wniosek też trzeba by było napisać czy wtedy panowie z urzędu podjęli by działania. Komendant Zientarski- działania byśmy podjęli, ale żeby ścigać kogoś karnie potrzebny jest wniosek. Przestępstwo zaistnieje dopiero po złożeniu takiego wniosku. Przestępstwo nie jest ścigane z urzędu chyba, że chodzi o uszkodzenie mienia. Radna Niewiadomska- gdyby policja zjawiła się w odpowiednim czasie i złapała ich na gorącym uczynku, to czy wtedy my jako mieszkańcy musimy napisać wniosek żebyście nas chronili czy wtedy z urzędu rozpoczynacie działania. Komendant Zientarski- tak jak powiedziałem, działania zostałyby podjęte natomiast jakie to wszystko by było uzależnione od sytuacji na miejscu jaka by była. Gdyby nie było takiego wniosku jak powiedziałem, a było by uszkodzenie mienia to żeby oni tego nie robili dalej zostali by przewiezieni do izby wytrzeźwień skoro byli pod wpływem alkoholu. 2

3 Sołtys Hoja- dziwi mnie, że pan do tej pory o niczym nie słyszał. Na danym terenie działa dzielnicowy zbiera jakieś informacje i składa sprawozdanie. To dzieje się już od jakiegoś czasu. Jeżeli są zwiększone patrole, które kontrolują i do tej pory nie natrafiły na grupę ludzi, która przemieszcza się, hałasuje tzn., że źle pracuje posterunek policji Komendant Zientarski- powiedział, że o tej sprawie dowiedział się dopiero po rozmowie z Kierownikiem Posterunku Policji w Rzgowie, a wcześniej żadne sygnały na trafiały do Komisariatu w Tuszynie Radny Gierasiński- opowiedział jakie były początki współpracy rady z policją oraz o sytuacjach jakie zachodzą podczas kontrolowania ulic Rzgowa przez policjantów, którzy wystawiają mandaty za złe parkowanie Komendant Zientarski- wyjaśnij jak wyglądają działania policji podczas patroli. Dodał, iż karane mandatami są osoby, które spożywają alkohol, zachowują się nieodpowiednio, są wulgarne oraz że postarają się zwiększyć patrole w takie dni jak piątek, sobota. P. Burmistrz- przedstawił swoje zdanie na temat działań jakie mogli by podjąć dzielnicowi w związku z ekscesami chuligańskimi. Podał przykład, aby dzielnicowy ubrał się po cywilnemu i przejechał ul. Grodziską ok. godz. 18 i wtedy jakiś paragraf na tych chuliganów by znalazł. Radny Owczarek- przedstawił zajście, które wydarzyło się wczesna wiosną w Kalinku a mianowicie została zgłoszona kradzież siatki ok. 40 m. i sprawa została umorzona bo nie wykryto sprawcy. Sołtys Iwona Gepert- opowiedziała o zdarzeniu, które zaszło w parku w Rzgowie to znaczy młody chłopak zaczął ubliżać kobiecie z dziećmi, a gdy ona powiedziała, że zadzwoni po policję odpowiedział, że on się nie boi. Wyjaśniła, że mieszkańcy rezygnują ze składania skarg dlatego, że młodzież się nie boi, lekceważy i czuję się bezkarną. Radny Skalski- doprecyzował miejsce, któremu policjanci powinni się bardziej przyjrzeć to jest róg ul. Grodziskiej Polnej, ponieważ tam wszystko się zaczyna dziać. Stwierdził, iż brak interwencji ze strony funkcjonariuszy występuje z powodu braku chęci do jakichkolwiek działań. Apelował, aby przyjrzeć się barowi, który znajduje się na tym rogu. Przewodniczący zapytał sie czy w związku z wyjaśnieniami jakie przedstawił komendant policji wstrzymujemy skargę oraz podziękował mu za przybycie. Radny Skalski- jeśli napisaliśmy tą skargę pokazaliśmy komendantowi to w tym momencie musimy ją wysłać, a policjanci niech robią swoje. Radny Krzewiński- powiedział, że jeżeli skarga jest napisana należy ją wysłać. Za wysłaniem skargi - za 9 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 4 radnych Ad.6. Radny Salski- wnioskował o zamrożenie płacy Burmistrza i diet Radnych na rok albo dłużej, ponieważ gmina jest bardzo zadłużona. Radna Niewiadomska- nie wracajmy do tego tematu wydaje się, że ten temat omówiliśmy na komisjach. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 10 za, 0 - przeciw, 4 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/8/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rzgowie oraz Przewodniczących Komisji Stałych oraz zasad ich wypłacania Ad.7. Radny Salski- stwierdził, że paragraf 5 jest nie potrzebny bo o wysokości diet mówimy w paragrafie 1 Mecenas Iwaszkiewicz- zapis powinien pozostać. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 13 za, 0 - przeciw, 2 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/9/2010 w sprawie przyznania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Rzgowie 3

4 Ad. 8. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 14 za, 1 - przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/10/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rzgowa Ad. 9. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/11/2010 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych przez Burmistrza Rzgowa Ad. 10. Skarbnik Anna Czarnocka- jest jedna zmiana zmniejszenie planu wydatków na zadaniu budowa wodociągu w ul. Modrzewiowej w Starowej Górze o kwotę 6 tys.778 zł. i zwiększenie tej kwoty na zadaniu budowa kanalizacji w ul. Glinianej w Rzgowie Nie było więcej pytań do tego tematu i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 15 za, 0 - przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/12/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2010 Ad.11. Nie było pytań do tego tematu i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/13/2010 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/152/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata Ad.12. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/14/2010 w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów na lata Ad.13. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 15 za, 0 - przeciw, 0- wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/15/2010 zmieniająca uchwałę Nr L/376/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych na rok 2010 Ad. 14. Skarbnik Anna Czarnocka- omówiła czego dotyczy pomoc finansowa Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/16/2010 zmieniająca Uchwałę Nr LVI/442/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 4

5 Ad.15. W głosowaniu 12 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/17/2010 zmieniająca Uchwałę Nr LVI/444/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów Ad.16. Pan Kierownik Snelewski- omówił punkt, który doszedł do wydatków niewygasających czyli projekt rozbudowy szkoły i przedszkola w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia. Powiedział, że projektowane jest tam przyłącze gazowe przedłużone od hali sportowej do szkoły, żeby w przyszłości można było zamienić istniejącą kotłownie na kotłownie gazową. Koszt zlecenia to 5 tys. 124 zł.. Projektant obiecał, że skończy prace w styczniu. Przewodniczący- w wykazie wydatków niewygasających konsekwencją tego co podjęliśmy poprzednio w zmianach budżetowych jest zmiana kwoty na budowę kanalizacji w ul. Glinianej w Rzgowie z 20 tys. na 26 tys. 773 zł. 93 gr. Przewodniczący przypomniał kwoty na poszczególne inwestycje i następnie omówił projekt uchwały i przystąpił do głosowania. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/18/2010 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w 2010 r. Ad.17. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/19 /2010 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Ad.18. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/20/2010 zmieniająca uchwałę Nr LX/478/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 Ad. 19. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/21/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działkę Nr 24/2 położoną w obrębie Czyżeminek- od P. Stanisława Kisiela Ad.20. Projekt uchwały omówiony był przez Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Edmunda Cieślika na posiedzeniu komisji wspólnej. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/22/2010 w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości Ad. 21. Przewodniczący zakomunikował, iż interpelacje radnych składa się pisemnie do Burmistrza i do biura rady na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie i omówił procedurę. Interpelacje nie wpłynęły. 5

6 Ad. 22. Wolne wnioski: Sołtys Strycharski- zapytanie w sprawie umowy z bankiem, która dotyczy wszystkich jednostek OSP w gminie. Bank za następny miesiąc potrącił z konta 200 zł. od każdej jednostki w sumie 2000 zł. mimo, że nie ma podpisanych nowych umów. Sołtys zapytał czy my mamy sami załatwiać w koncie negocjacje odnośnie prowadzenie rachunku czy będzie to centralnie na wszystkie jednostki załatwiane, ponieważ już za trzeci miesiąc potrącono po 70 zł. za prowadzenie rachunku Przewodniczący- ten temat byłoby dobrze uzgodnić. Każda straż pożarna jest zmuszona do utrzymywania konta i opłacania go. Jak to się stało, że w przetargu ogłoszonym przez gminę zostały pominięte jednostki strażackie, gdyby było włączone tych 11 jednostek byłyby mniejsze opłaty. Jako straże występujemy do banku o traktowanie staży ulgowo. Skarbnik Anna Czarnocka- wyjaśniła, że umowa jaką gmina miała do tej pory była podpisana 4 lata temu i straże były ujęte w poprzednim postępowaniu. Dodała, że na kontroli jaka była przeprowadzona przez RIO zakwestionowane było to, iż straże nie są jednostkami gminy są stowarzyszeniami, które są finansowane z budżetu gminy, dlatego nie mogły być ujęte w postępowaniu. Pani Skarbnik powiedziała, że jest podpisana nowa umowa z bankiem i P. Burmistrz występuje z wnioskiem do banku o zastosowanie dla wszystkich jednostek takich samych zasad prowadzenia rachunku jak dla gminy. W tej chwili trwają negocjacje. Jeśli chodzi o prowizje to do momentu podpisania umowy z bankiem gmina też miała pobierane prowizje, z dniem podpisania umowy te opłaty zostały anulowane i środki zostały zwrócone. Prezes Papuga-w tej samej sprawie. Oświadczył, że klub też został obciążony opłatami i poprosił w związku z wystąpieniem wniosku w sprawie straży, aby inne instytucje(stowarzyszenie), które do tej pory były zwolnione też były w tym ujęte. Wystąpiliśmy też indywidualnie i jakieś tam ulgi mamy, ale nie jesteśmy mimo wszystko z tego zadowoleni. P. Burmistrz- powiedział, że w rezerwie gmina ma inną propozycję można przenieść się do innego banku. Przewodniczący zapytał czy cała gmina się przeniesie. P. Burmistrz- wytłumaczył, że cała gmina nie może się przenieść natomiast stowarzyszenie czy zakład ZWiK- u może. Przewodniczący- zmiana banku nie poszłaby w dobra stronę. Sołtys Strycharski- dodał, że prowadził negocjacje z bankiem BGŻ jako indywidualna jednostka i przy rozmowach bank zszedł już do 19 zł. z 69 zł. Jeśli będzie więcej jednostek ten upust może być jeszcze większy. Radny Gierasiński- zapytał czy były wysłane zaproszenia na sesje do radnych powiatowych, ponieważ chciał zgłosić wniosek do radnych powiatowych o ujęcie e planie roku modernizacji ul. Rudzkiej pod wiaduktem. Jest to droga powiatowa więc można to zrobić z funduszy powiatowych. Przewodniczący- tak zostały wysłane. W nawiązaniu do pytania radnego Gierasińskiego, dokumentacja na przebudowę drogi pod wiaduktem jest wykonana. Wystosujemy pismo do starostwa. Radny Gierasiński- zapytał kto wydaje dyspozycje z Referatu Gospodarki Komunalnej na odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ponieważ na ul. Grodziskiej było bardzo ślisko oraz powiedział, że z ławki, która jest na froncie parku od strony P. Brzozowskiej oderwano jedną deskę, następnie poprosił o naprawę. P. Burmistrz- Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to Pan inż. Stawiany, drugie pytanie przyjmujemy do realizacji. Radny Salski- zapytanie odnośnie linii 50 była jedna prośba, żeby ostatni kurs był do Rzgowa. Sołtys Buchalska- odnośnie PKS- u ze Rzgowa do Łodzi przed godziną 15 nie ma notorycznie autobus oraz powiedziała, że dzieci również rano czekają po 2 godziny na PKS. Przewodniczący- zgłosił wniosek o przeanalizowanie kursowania autobusu PKS przez wszystkie miejscowości od białego kościoła do Czyżeminka i przymierzeniu się do kursowania autobusu miejskiego. 6

7 Radny Gierasiński- w sprawie kursowania 50. Są dwa problemy. Pierwszy z nich to, że na Placu Niepodległości w tym samym miejscu jest przystanek odjazdu i przyjazdu i mieszkańcy mówią, że byłoby dobrze, gdyby autobus jadąc od ul. Radwańskiej skręcił w ul. Sieradzką i wjeżdżał tam, gdzie stały kiedyś PKS- y i wyjeżdżał do ul. Pabianickiej. Druga sprawa: Prawdopodobnie w dużej części 50- kę utrzymują mieszkańcy Rzgowa bo Ci co wsiadają kasują bilety, a od ul. Skrajnej prawie do Pl. Niepodległości nikt nie kasuje biletu. Jest to uwaga zgłoszona przez mieszkańców. Sołtys Zawistowska- otrzymała podziękowania za czynny udział w akcji zbierania nakrętek dla mieszkańców gminy Rzgów. Odczytała treść podziękowań i poprosiła o dalszą zbiórkę. P. Burmistrz- prośba o karteczki od herbaty lipton. Ad. 23. Przewodniczący powiedział, że 27 października 2010 r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Rzgowa do zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Rzgów wykonania zadania publicznego polegającego na prawidłowym zapewnieniu obsługi transportu międzygminnego między gminą Rzgów a miastem Łódź na pętli położonej przy cmentarzu w Starej Gadce. Chodzi tu o wspólne sfinansowanie przystanku na pętli w Starej Gadce. Przewodniczący odczytał treść pisma jakie przyszło do Rady, następnie oznajmił, że sprawa jest w toku. Komunikatów brak. Ad. 24. O godz prowadzący obrady Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski- wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rzgowie. Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na nośniku CD. Protokół sporządziła: Obradom przewodniczył: 7

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Rozpoczęcie obrad o godz. 11 05 Zakończenie obrad o godz. 11 40 Ad. 1 Otwarcie sesji przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/12 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 18 stycznia 2012 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl.

Protokół nr XVI/12 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 18 stycznia 2012 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. Protokół nr XVI/12 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 18 stycznia 2012 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 Obrady XVI sesji budżetowej, Rady Miejskiej w Rzgowie otworzył

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014 PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014 z obrad sesji Rady Gminy w Rogowie w dniu 25 czerwca 2014 r. W obradach udział wzięli: - Radni - wg listy obecności 12 osób - Sołtysi - wg listy obecności 17 osób - Daniel Kołada

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz Protokół Nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 10.30 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Ponadto w sesji wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/13 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 26 czerwca 2013 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl.

Protokół nr XXXVI/13 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 26 czerwca 2013 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. Protokół nr XXXVI/13 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 26 czerwca 2013 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 Obrady XXXVI sesji absolutoryjnej, Rady Miejskiej w Rzgowie

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Stan początkowy Rady: 11 radnych.

Ad. 2. Stan początkowy Rady: 11 radnych. Protokół nr XLVII/14 z obrad XLVII sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 25 czerwca 2014 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 Obrady XLVII sesji absolutoryjnej, Rady

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4 Protokół Nr XLI/13 z sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godz. 15.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, sala nr 1. Sesje otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII

PROTOKÓŁ NR XIX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII PROTOKÓŁ NR XIX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24. W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r.

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. Przewodniczący Rady Witold Piekarniak o godz. 11:11 otworzył sesję, po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Sekretarzem obrad wybrano jednogłośnie Wiceprzewodniczącą Reginę Krystynę Bagińską.

Ad. 3. Sekretarzem obrad wybrano jednogłośnie Wiceprzewodniczącą Reginę Krystynę Bagińską. Protokół nr VI/11 z obrad VI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 20 kwietnia 2011 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 Obrady VI sesji nadzwyczajnej, Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r.

Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. DPr-BRM-II.0012.9.7.2015 I. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji - stan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo