Protokół nr III/10 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 27 grudnia 2010r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr III/10 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 27 grudnia 2010r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl."

Transkrypt

1 Protokół nr III/10 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 27 grudnia 2010r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 Obrady III sesji Rady Miejskiej w Rzgowie VI kadencji ( ) otworzył o godz Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Marek Bartoszewski stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Sesja zwołana była na godz W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Przewodniczący powitał sołtysów (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) oraz zebranych gości (wpisani na listę obecności stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Obsługę prawną sesji zapewniał radca prawny Dariusz Iwaszkiewicz Przewodniczący powitał Burmistrza Jana Mielczanka, Z-cę Burmistrza Jadwigę Pietrusińską, Skarbnika Miasta Annę Czarnocką oraz Sekretarza Miasta Krystynę Motycką. Ad. 3. Sekretarzem obrad wybrano jednogłośnie Wiceprzewodniczącą Reginę Bagińską. Ad.4. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad pytając o ewentualne wnioski o jego zmianę. Burmistrz Jan Mielczarek poprosił o przeniesienie pkt. 5 na następną sesję. Nie było sprzeciwów i pkt. 5 zdjęto z porządku obrad. Zastąpiono go tytułem omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie. Porządek obrad obejmował: - Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie godzina Otwarcie sesji 2. Stwierdzenie quorum 3. Wybór sekretarza obrad 4. Przedstawienie porządku obrad 5. Informacja Burmistrza Rzgowa o stanie Gminy Rzgów 6. Uchwała w sprawie ustalenia diet Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rzgowie i Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Rzgowie 7. Uchwała w sprawie ustalenie wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Rzgowie 8. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rzgowa 9. Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych przez Burmistrza Rzgowa 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 12. Uchwała w sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego 13. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIX/470/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2010 roku 14. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/442/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2010 roku 15. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/444/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Gminy Rzgów 1

2 16. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w 2010 r. 17. Uchwała w sprawie wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych 18. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LX/478/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 19. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działkę Nr 24/2 położoną w obrębie Czyżeminek od P. Stanisława Kisiela 20. Uchwała w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w Romanowie 21. Interpelacje radnych 22. Wnioski i zapytania 23. Komunikaty, sprawy różne 24. Zamknięcie sesji Nie było uwag do porządku obrad. O godz przyszedł Radny Stanisław Bednarczyk oraz Dariusz Krzewiński. Ad.5. Omówiono temat wybryków chuligańskich na ul. Grodziskiej: niszczenie mienia (rynny, ogrodzenia, elewacje, okna). Przewodniczący przypomniał jeszcze raz o zajściu z dnia 20 listopada 2010 r. oraz o toku postępowań jakie się toczą w tej sprawie. Przewodniczący powiedział o skardze złożonej przez mieszkańców na pracę Policji w Koluszkach i Tuszynie następnie odczytał propozycje skargi i poprosił o zabranie głosu Pan Włodzimierza Kaczmarka. P. Kaczmarek- na jednym zdjęciu z monitoringu, które przekazałem Kierownikowi Posterunku Policji w Rzgowie zostało rozpoznane jedno nazwisko. Z rozmów jakie przeprowadziłem z młodzieżą wynika, że jest to tzw. grupa Tosika, który jest jak gdyby przywódcą tej grupy. Radna Regina Bagińska- odnośnie zgłoszeń szkód. To nie są jakieś duże szkody, których nie można pokryć w ramach własnych, ale mieszkańcy nie chcą zgłaszać tych szkód na Policję ponieważ po zgłoszeniu są zastraszani przez tych chuliganów w tym nawet dziewczyny. Z- ca Komendanta Komisariatu Policji w Tuszynie Paweł Zientarski nie wiedziałem, że było kilka incydentów, mam tylko informację o tym jednym wybryku, nie było wcześniej żadnych zgłoszeń. Będziemy reagować z całą stanowczością. Kwestia dojazdu to zbieg okoliczności, patrol musiał zakończyć wcześniejszą interwencję. Jeśli chodzi o koniec skargi to nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że stan bezpieczeństwa się pogorszył. Chociażby z tego powodu, że kierujemy tu dodatkowe służby z Łodzi. Tych radiowozów w Rzgowie jest więcej, częściej się one tu pokazują. Zwiększymy nadzór nad tą ulicą, gdzie zachodzą te ekscesy. Spiszemy te nazwiska wezwiemy ich do siebie i przeprowadzimy z nimi rozmowę. Dopóki nie będziemy mieli wniosku za wykroczenie, którego dokonali nie będziemy mogli podjąć czynności w kierunku ich ukarania. Ten wniosek musi złożyć osoba pokrzywdzona inaczej nie możemy działać i żadne konsekwencje nie będą wyciągnięte. Radna Niewiadomska- gdyby policja przyjechała na czas, gdy była potrzebna interwencja to czy wówczas ten wniosek też trzeba by było napisać czy wtedy panowie z urzędu podjęli by działania. Komendant Zientarski- działania byśmy podjęli, ale żeby ścigać kogoś karnie potrzebny jest wniosek. Przestępstwo zaistnieje dopiero po złożeniu takiego wniosku. Przestępstwo nie jest ścigane z urzędu chyba, że chodzi o uszkodzenie mienia. Radna Niewiadomska- gdyby policja zjawiła się w odpowiednim czasie i złapała ich na gorącym uczynku, to czy wtedy my jako mieszkańcy musimy napisać wniosek żebyście nas chronili czy wtedy z urzędu rozpoczynacie działania. Komendant Zientarski- tak jak powiedziałem, działania zostałyby podjęte natomiast jakie to wszystko by było uzależnione od sytuacji na miejscu jaka by była. Gdyby nie było takiego wniosku jak powiedziałem, a było by uszkodzenie mienia to żeby oni tego nie robili dalej zostali by przewiezieni do izby wytrzeźwień skoro byli pod wpływem alkoholu. 2

3 Sołtys Hoja- dziwi mnie, że pan do tej pory o niczym nie słyszał. Na danym terenie działa dzielnicowy zbiera jakieś informacje i składa sprawozdanie. To dzieje się już od jakiegoś czasu. Jeżeli są zwiększone patrole, które kontrolują i do tej pory nie natrafiły na grupę ludzi, która przemieszcza się, hałasuje tzn., że źle pracuje posterunek policji Komendant Zientarski- powiedział, że o tej sprawie dowiedział się dopiero po rozmowie z Kierownikiem Posterunku Policji w Rzgowie, a wcześniej żadne sygnały na trafiały do Komisariatu w Tuszynie Radny Gierasiński- opowiedział jakie były początki współpracy rady z policją oraz o sytuacjach jakie zachodzą podczas kontrolowania ulic Rzgowa przez policjantów, którzy wystawiają mandaty za złe parkowanie Komendant Zientarski- wyjaśnij jak wyglądają działania policji podczas patroli. Dodał, iż karane mandatami są osoby, które spożywają alkohol, zachowują się nieodpowiednio, są wulgarne oraz że postarają się zwiększyć patrole w takie dni jak piątek, sobota. P. Burmistrz- przedstawił swoje zdanie na temat działań jakie mogli by podjąć dzielnicowi w związku z ekscesami chuligańskimi. Podał przykład, aby dzielnicowy ubrał się po cywilnemu i przejechał ul. Grodziską ok. godz. 18 i wtedy jakiś paragraf na tych chuliganów by znalazł. Radny Owczarek- przedstawił zajście, które wydarzyło się wczesna wiosną w Kalinku a mianowicie została zgłoszona kradzież siatki ok. 40 m. i sprawa została umorzona bo nie wykryto sprawcy. Sołtys Iwona Gepert- opowiedziała o zdarzeniu, które zaszło w parku w Rzgowie to znaczy młody chłopak zaczął ubliżać kobiecie z dziećmi, a gdy ona powiedziała, że zadzwoni po policję odpowiedział, że on się nie boi. Wyjaśniła, że mieszkańcy rezygnują ze składania skarg dlatego, że młodzież się nie boi, lekceważy i czuję się bezkarną. Radny Skalski- doprecyzował miejsce, któremu policjanci powinni się bardziej przyjrzeć to jest róg ul. Grodziskiej Polnej, ponieważ tam wszystko się zaczyna dziać. Stwierdził, iż brak interwencji ze strony funkcjonariuszy występuje z powodu braku chęci do jakichkolwiek działań. Apelował, aby przyjrzeć się barowi, który znajduje się na tym rogu. Przewodniczący zapytał sie czy w związku z wyjaśnieniami jakie przedstawił komendant policji wstrzymujemy skargę oraz podziękował mu za przybycie. Radny Skalski- jeśli napisaliśmy tą skargę pokazaliśmy komendantowi to w tym momencie musimy ją wysłać, a policjanci niech robią swoje. Radny Krzewiński- powiedział, że jeżeli skarga jest napisana należy ją wysłać. Za wysłaniem skargi - za 9 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 4 radnych Ad.6. Radny Salski- wnioskował o zamrożenie płacy Burmistrza i diet Radnych na rok albo dłużej, ponieważ gmina jest bardzo zadłużona. Radna Niewiadomska- nie wracajmy do tego tematu wydaje się, że ten temat omówiliśmy na komisjach. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 10 za, 0 - przeciw, 4 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/8/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rzgowie oraz Przewodniczących Komisji Stałych oraz zasad ich wypłacania Ad.7. Radny Salski- stwierdził, że paragraf 5 jest nie potrzebny bo o wysokości diet mówimy w paragrafie 1 Mecenas Iwaszkiewicz- zapis powinien pozostać. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 13 za, 0 - przeciw, 2 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/9/2010 w sprawie przyznania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Rzgowie 3

4 Ad. 8. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 14 za, 1 - przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/10/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rzgowa Ad. 9. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/11/2010 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych przez Burmistrza Rzgowa Ad. 10. Skarbnik Anna Czarnocka- jest jedna zmiana zmniejszenie planu wydatków na zadaniu budowa wodociągu w ul. Modrzewiowej w Starowej Górze o kwotę 6 tys.778 zł. i zwiększenie tej kwoty na zadaniu budowa kanalizacji w ul. Glinianej w Rzgowie Nie było więcej pytań do tego tematu i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 15 za, 0 - przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/12/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2010 Ad.11. Nie było pytań do tego tematu i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/13/2010 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/152/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata Ad.12. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/14/2010 w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów na lata Ad.13. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 15 za, 0 - przeciw, 0- wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/15/2010 zmieniająca uchwałę Nr L/376/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych na rok 2010 Ad. 14. Skarbnik Anna Czarnocka- omówiła czego dotyczy pomoc finansowa Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/16/2010 zmieniająca Uchwałę Nr LVI/442/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 4

5 Ad.15. W głosowaniu 12 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/17/2010 zmieniająca Uchwałę Nr LVI/444/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów Ad.16. Pan Kierownik Snelewski- omówił punkt, który doszedł do wydatków niewygasających czyli projekt rozbudowy szkoły i przedszkola w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia. Powiedział, że projektowane jest tam przyłącze gazowe przedłużone od hali sportowej do szkoły, żeby w przyszłości można było zamienić istniejącą kotłownie na kotłownie gazową. Koszt zlecenia to 5 tys. 124 zł.. Projektant obiecał, że skończy prace w styczniu. Przewodniczący- w wykazie wydatków niewygasających konsekwencją tego co podjęliśmy poprzednio w zmianach budżetowych jest zmiana kwoty na budowę kanalizacji w ul. Glinianej w Rzgowie z 20 tys. na 26 tys. 773 zł. 93 gr. Przewodniczący przypomniał kwoty na poszczególne inwestycje i następnie omówił projekt uchwały i przystąpił do głosowania. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/18/2010 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w 2010 r. Ad.17. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/19 /2010 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Ad.18. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/20/2010 zmieniająca uchwałę Nr LX/478/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 Ad. 19. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/21/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działkę Nr 24/2 położoną w obrębie Czyżeminek- od P. Stanisława Kisiela Ad.20. Projekt uchwały omówiony był przez Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Edmunda Cieślika na posiedzeniu komisji wspólnej. W głosowaniu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu uchwały nr III/22/2010 w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości Ad. 21. Przewodniczący zakomunikował, iż interpelacje radnych składa się pisemnie do Burmistrza i do biura rady na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie i omówił procedurę. Interpelacje nie wpłynęły. 5

6 Ad. 22. Wolne wnioski: Sołtys Strycharski- zapytanie w sprawie umowy z bankiem, która dotyczy wszystkich jednostek OSP w gminie. Bank za następny miesiąc potrącił z konta 200 zł. od każdej jednostki w sumie 2000 zł. mimo, że nie ma podpisanych nowych umów. Sołtys zapytał czy my mamy sami załatwiać w koncie negocjacje odnośnie prowadzenie rachunku czy będzie to centralnie na wszystkie jednostki załatwiane, ponieważ już za trzeci miesiąc potrącono po 70 zł. za prowadzenie rachunku Przewodniczący- ten temat byłoby dobrze uzgodnić. Każda straż pożarna jest zmuszona do utrzymywania konta i opłacania go. Jak to się stało, że w przetargu ogłoszonym przez gminę zostały pominięte jednostki strażackie, gdyby było włączone tych 11 jednostek byłyby mniejsze opłaty. Jako straże występujemy do banku o traktowanie staży ulgowo. Skarbnik Anna Czarnocka- wyjaśniła, że umowa jaką gmina miała do tej pory była podpisana 4 lata temu i straże były ujęte w poprzednim postępowaniu. Dodała, że na kontroli jaka była przeprowadzona przez RIO zakwestionowane było to, iż straże nie są jednostkami gminy są stowarzyszeniami, które są finansowane z budżetu gminy, dlatego nie mogły być ujęte w postępowaniu. Pani Skarbnik powiedziała, że jest podpisana nowa umowa z bankiem i P. Burmistrz występuje z wnioskiem do banku o zastosowanie dla wszystkich jednostek takich samych zasad prowadzenia rachunku jak dla gminy. W tej chwili trwają negocjacje. Jeśli chodzi o prowizje to do momentu podpisania umowy z bankiem gmina też miała pobierane prowizje, z dniem podpisania umowy te opłaty zostały anulowane i środki zostały zwrócone. Prezes Papuga-w tej samej sprawie. Oświadczył, że klub też został obciążony opłatami i poprosił w związku z wystąpieniem wniosku w sprawie straży, aby inne instytucje(stowarzyszenie), które do tej pory były zwolnione też były w tym ujęte. Wystąpiliśmy też indywidualnie i jakieś tam ulgi mamy, ale nie jesteśmy mimo wszystko z tego zadowoleni. P. Burmistrz- powiedział, że w rezerwie gmina ma inną propozycję można przenieść się do innego banku. Przewodniczący zapytał czy cała gmina się przeniesie. P. Burmistrz- wytłumaczył, że cała gmina nie może się przenieść natomiast stowarzyszenie czy zakład ZWiK- u może. Przewodniczący- zmiana banku nie poszłaby w dobra stronę. Sołtys Strycharski- dodał, że prowadził negocjacje z bankiem BGŻ jako indywidualna jednostka i przy rozmowach bank zszedł już do 19 zł. z 69 zł. Jeśli będzie więcej jednostek ten upust może być jeszcze większy. Radny Gierasiński- zapytał czy były wysłane zaproszenia na sesje do radnych powiatowych, ponieważ chciał zgłosić wniosek do radnych powiatowych o ujęcie e planie roku modernizacji ul. Rudzkiej pod wiaduktem. Jest to droga powiatowa więc można to zrobić z funduszy powiatowych. Przewodniczący- tak zostały wysłane. W nawiązaniu do pytania radnego Gierasińskiego, dokumentacja na przebudowę drogi pod wiaduktem jest wykonana. Wystosujemy pismo do starostwa. Radny Gierasiński- zapytał kto wydaje dyspozycje z Referatu Gospodarki Komunalnej na odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ponieważ na ul. Grodziskiej było bardzo ślisko oraz powiedział, że z ławki, która jest na froncie parku od strony P. Brzozowskiej oderwano jedną deskę, następnie poprosił o naprawę. P. Burmistrz- Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to Pan inż. Stawiany, drugie pytanie przyjmujemy do realizacji. Radny Salski- zapytanie odnośnie linii 50 była jedna prośba, żeby ostatni kurs był do Rzgowa. Sołtys Buchalska- odnośnie PKS- u ze Rzgowa do Łodzi przed godziną 15 nie ma notorycznie autobus oraz powiedziała, że dzieci również rano czekają po 2 godziny na PKS. Przewodniczący- zgłosił wniosek o przeanalizowanie kursowania autobusu PKS przez wszystkie miejscowości od białego kościoła do Czyżeminka i przymierzeniu się do kursowania autobusu miejskiego. 6

7 Radny Gierasiński- w sprawie kursowania 50. Są dwa problemy. Pierwszy z nich to, że na Placu Niepodległości w tym samym miejscu jest przystanek odjazdu i przyjazdu i mieszkańcy mówią, że byłoby dobrze, gdyby autobus jadąc od ul. Radwańskiej skręcił w ul. Sieradzką i wjeżdżał tam, gdzie stały kiedyś PKS- y i wyjeżdżał do ul. Pabianickiej. Druga sprawa: Prawdopodobnie w dużej części 50- kę utrzymują mieszkańcy Rzgowa bo Ci co wsiadają kasują bilety, a od ul. Skrajnej prawie do Pl. Niepodległości nikt nie kasuje biletu. Jest to uwaga zgłoszona przez mieszkańców. Sołtys Zawistowska- otrzymała podziękowania za czynny udział w akcji zbierania nakrętek dla mieszkańców gminy Rzgów. Odczytała treść podziękowań i poprosiła o dalszą zbiórkę. P. Burmistrz- prośba o karteczki od herbaty lipton. Ad. 23. Przewodniczący powiedział, że 27 października 2010 r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Rzgowa do zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Rzgów wykonania zadania publicznego polegającego na prawidłowym zapewnieniu obsługi transportu międzygminnego między gminą Rzgów a miastem Łódź na pętli położonej przy cmentarzu w Starej Gadce. Chodzi tu o wspólne sfinansowanie przystanku na pętli w Starej Gadce. Przewodniczący odczytał treść pisma jakie przyszło do Rady, następnie oznajmił, że sprawa jest w toku. Komunikatów brak. Ad. 24. O godz prowadzący obrady Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski- wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rzgowie. Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na nośniku CD. Protokół sporządziła: Obradom przewodniczył: 7

Pierwsze możliwości składania wniosków mogą być w 2015 r. ze względu na to, że nie ma gotowej Strategii Rozwoju Województwa na bazie której tworzony

Pierwsze możliwości składania wniosków mogą być w 2015 r. ze względu na to, że nie ma gotowej Strategii Rozwoju Województwa na bazie której tworzony RM WK/21/01/12 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie odbytego w dniu 4 stycznia 2012 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 W posiedzeniu, któremu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Radny Bednarczyk Mirosław przyszedł o godz. 14.17.

Radny Bednarczyk Mirosław przyszedł o godz. 14.17. RM WK/45/01/14 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie odbytego w dniu 8 stycznia 2014 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 W posiedzeniu, któremu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 5 listopada 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 5 listopada 2012 roku P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 5 listopada 2012 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XXX/2012 obrad z XXX Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.12.2012 r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr XXX/2012 obrad z XXX Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.12.2012 r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr XXX/2012 obrad z XXX Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.12.2012 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r.

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r. Protokół Nr IX z IX Sesji Punkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Otwarcia obrad IX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Augustyniak, który przewodniczył obradom. Powitał serdecznie wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo