ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 949

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 949"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 949 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 12 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 949 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. ul. Kazimierska Konin CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI ul. Przemysłowa Konin Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań C/9/P; C/10/P C/9; C/10; C/22 G/9 N/9/P; N/10/P Dziedzina/przedmiot badań: Badania chemiczne i pobieranie próbek paliw stałych, wody, ścieków, powietrza, pyłów Badania chemiczne paliw stałych, odpadów, wody do spożycia, gipsu i mączki wapiennej, powietrza, gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, drgania, hałas w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek paliw stałych, wody, ścieków KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 949 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 1/18

2 Paliwa stałe: węgiel kamienny Paliwa stałe: węgiel brunatny Laboratorium Badań Paliw Stałych ul. Przemysłowa 158, Konin Zawartość wilgoci całkowitej (2,0 20,0) % Zawartość wilgoci analitycznej (1,0 10,0) % Zawartość wilgoci analitycznej (1,0 10,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość popiołu (2,0 40,0) % Zawartość popiołu (2,0 40,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość części lotnych (15,00 50,00) % Zawartość siarki całkowitej (0,10 4,00) % spalania z detekcją IR Zawartość węgla całkowitego (15,0 80,0) % spalania z detekcją IR Ciepło spalania ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość wilgoci całkowitej (30,0 60,0) % Zawartość wilgoci analitycznej (9,0 20,0) % Zawartość wilgoci analitycznej (9,0 20,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość popiołu (2,0 40,0) % Zawartość popiołu (2,0 40,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość części lotnych (20,00 50,00) % Zawartość siarki całkowitej (0,10 4,00) % spalania z detekcją IR PN-80/G pkt PN-80/G pkt a PN-G-04560:1998 PN-ISO 1171:2002 PN-G-04560:1998 PN-G-04516:1998 PN-G-04584:2001 PB-03 wyd. V z dnia r. PN-G-04571:1998 PB-04 wyd. IV z dnia r. PN-ISO 1928:2002 PN-G-04513:1981 PB-01 wyd. IV z dnia r. PN-ISO 5068:2004 PB-02 wyd. IV z dnia r. PN-ISO 11722:2009 PN-G-04560:1998 PN-ISO 1171:2002 PN-G-04560:1998 PN-G-04516:1998 ISO 562:2010 PN-G-04584:2001 ISO 19579:2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 2/18

3 Paliwa stałe: węgiel brunatny Odpady O) : kod , , , Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe Zawartość węgla całkowitego (15,0 80,0) % spalania z detekcją IR Zawartość wodoru (0,2 6,0) % spalania z detekcją IR Zawartość azotu (0,2 2,0) % spalania z detekcją TC Ciepło spalania ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość wilgoci analitycznej (0,1 6,0) % Zawartość węgla całkowitego (0,1 50,0) % spalania z detekcją IR Zawartość części palnych (0,01 90,0) % Zawartość wilgoci całkowitej (4,0 70,0) % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej (1,0 18,0) % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej (1,0 18,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość popiołu (0,1 72,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość popiołu (0,1 72,0) % Zawartość siarki całkowitej (0,01 1,00) % spalania z detekcją IR Zawartość węgla całkowitego, wodoru węgiel (15,00 50,00) % wodór (4,0 7,50) % spalania z detekcją IR Zawartość azotu (0,18 3,00) % spalania z detekcją TC PB-03 wyd. V z dnia r. PN-G-04571:1998 PKN-ISO/TS 12902:2007 PKN-ISO/TS 12902:2007 PKN-ISO/TS 12902:2007 PB-04 wyd. IV z dnia r. PN-ISO 1928:2002 PN-G-04513:1981 PB-23 wyd. III z dnia r. PN-G-04571:1998 BN :1982 Q/LP/05/A:2011 z dnia r. PN-EN :2010 Q/LP/05/A:2011 z dnia r. PN-EN :2010 Q/LP/27/A:2011 z dnia r. PN-EN :2010 Q/LP/27/A:2011 z dnia r. PN-EN 14775:2010 Q/LP/06/A:2011 z dnia r. PN-EN 14775:2010 Q/LP/08/A:2011z dnia r. PN-EN 15289:2011 Q/LP/09/B:2012 z dnia r. PN-EN 15104:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 3/18

4 Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe Ciepło spalania ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość części lotnych (65,00 80,00) % Zawartość chloru (0,005 1,000) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego Zawartość tlenku disodu i tlenku dipotasu w popiele Na2O (0,20 2,50) % K2O (0,50 35,00) % Metoda fotometrii płomieniowej Zawartość bromków, chlorków i siarczanów bromki (0,0001 0,0025) % chlorki (0,01 1,00) % siarczany w przeliczeniu na siarkę (0,01 1,00) % Metoda chromatografii jonowej (IC) Zawartość chlorków i siarczanów chlorki: (0,01 1,00) % siarczany w przeliczeniu na siarkę (0,01 1,00) % Metoda chromatografii jonowej (IC) Zawartość pierwiastków Al (0,002 15,0) % (0,003 28,0) % Al2O3 Ca (0,2 35,0) % (0,29 49,0) % CaO Fe (0,002 4,90) % (0,0028 7,00)% Fe2O3 Mg (0,03 10,00) % (0,05 16,60) % MgO P (0,02 14,00) % (0,04 32,00) % P2O5 K (0,09 25,00) % (0,1 30,0) % K2O Na (0,003 7,40) % (0,004 10,00) % Na2O Ti (0,0002 0,58) % (0,0003 0,97) % TiO2 Si (0,012 39,7) % (0,025 85,0) % SiO2 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Q/LP/12/A:2011 z dnia r. PN-EN 14918:2010 Q/LP/07/A:2011 z dnia r. PN-EN 15148:2010 Q/LP/26/A:2011 z dnia r. Q/LP/14/A:2011 z dnia r. PB-41 wyd. III z dnia r. PN-EN 15289:2011 PN-EN 15290:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 4/18

5 Paliwa stałe: Zawartość pierwiastków w popiele biomasa stała - biopaliwo stałe Cu (4 170) mg/kg Zn (12 626) mg/kg Cr (26 164) mg/kg Ni (94 110) mg/kg Mn ( ) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość pierwiastków w biomasie Stałe paliwa wtórne Zawartość frakcji biodegradowalnej - udział masowy biomasy Zawartość frakcji niebiodegradowalnej udział masowy niebiomasy (5,0 100,0) % Zawartość popiołu (0,1 72,0) % PN-EN 15297:2011 PB-43 wyd. III z dnia r. PN-EN 15403:2011 O) Kody badanych odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 5/18

6 Paliwa stałe: węgiel brunatny Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe Laboratorium Badań Chemicznych Elektrowni Pątnów i Konin ul. Kazimierska 45, Konin ul. Przemysłowa 158, Konin (Działalność techniczna) Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-G-04502: pkt PB-05 wyd.vi z dnia r. PB-39 wyd. III z dnia r. PN-ISO :2002 PB-52 wyd. II z dnia r. PN-EN 14778:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 6/18

7 Paliwa stałe: węgiel brunatny Laboratorium Badań Chemicznych Elektrowni Adamów ul. Przemysłowa 1, Turek Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-G-04502: pkt PB-05 wyd.vi z dnia r. PB-39 wyd. III z dnia r. PN-ISO :2002 PB-52 wyd. II z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 7/18

8 hałas oświetlenie elektryczne we wnętrzach oświetlenie elektryczne na zewnątrz powietrze Laboratorium Badań Środowiska Pracy ul. Przemysłowa 158, Konin Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Szczytowy poziom dźwięku C (41 139) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy Natężenie oświetlenia (0, ) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia Natężenie oświetlenia (0, ) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe frakcja wdychalna frakcja respirabilna - substancje nieorganiczne - metale frakcja wdychalna frakcja respirabilna - substancje organiczne Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Wskaźnik narażenia Stężenie pyłu frakcja wdychalna (0,10 79,20) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu frakcja respirabilna (0,09 7,00) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie chlorowodoru (1,25 12,50) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie hydrazyny (0,025 0,30) mg/m 3 Stężenie gazów CO (1,16 209,6) mg/m 3 NO (0,12 18,7) mg/m 3 NO2 (0,19 34,4) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna PN-N-01307:1994; PN-EN ISO 9612:2011 PB-22 wyd. IV z dnia r. PN-83/E-04040/03 PB-22 wyd. IV z dnia r. PN-Z :2002+Az1:2004 PN-EN 689:2002 PN-91/Z-04030/05 PN-91/Z-04030/06 PN-93/Z-04225/03 PN-85/Z-04148/02 PB-17 wyd. V z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 8/18

9 powietrze Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe frakcja respirabilna (0, ,96) mg/m 3 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Wskaźnik narażenia Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn frakcja wdychalna (0, ,04) mg/m 3 frakcja respirabilna (0, ,10) mg/m 3 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Wskaźnik narażenia Stężenie substancji organicznych pentan (0, ,0) mg/m 3 heksan (0, ,0) mg/m 3 oktan (0, ,0) mg/m 3 aceton (0, ,0) mg/m 3 octan metylu (0, ,0) mg/m 3 octan etylu (0, ,0) mg/m 3 butanon-2-on (0, ,0) mg/m 3 propan-2-ol (0, ,0) mg/m 3 benzen (0,1389 5,0) mg/m 3 octan izobutylu (0, ,0) mg/m 3 toluen (0, ,0) mg/m 3 octan butylu (0, ,0) mg/m 3 2-metylopropan-1-ol (0, ,0) mg/m 3 etylobenzen (0, ,0) mg/m 3 ksylen (0, ,0) mg/m 3 kumen (0, ,0) mg/m 3 octan 2-butoksyetylu (0, ,0) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Wskaźnik narażenia Stężenie benzenu (0,05 5,0) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Wskaźnik narażenia PB-42 wyd. V z dnia r. PB-48, wyd. II z dnia r. PN-Z :2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 9/18

10 pyły powietrze wydatek energetyczny mikroklimat umiarkowany mikroklimat gorący Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych Środowisko ogólne hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki (0,4 100,0) % Zawartość respirabilnej krzemionki (kwarc, krystobalit) (0,5 100) % Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (FTIR) Stężenie respirabilnej krzemionki (kwarc, krystobalit) (0,01 0,58) mg/m 3 Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (FTIR) Temperatura powietrza (0 60) o C Przepływ powietrza (10,0 58,8) dm 3 /min Wydatek energetyczny Temperatura powietrza (5 50) o C Wilgotność powietrza (10 80) % Prędkość powietrza (0,05 3) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia. Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD Temperatura powietrza (10 50) o C Temperatura wilgotna naturalna (10 40) o C Temperatura poczernionej kuli (10 50) o C Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik WBGT Równoważny poziom dźwięku A (30 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (30 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN PN-91/Z-04018/04 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy Nr 4(74) str Warszawa 2012 CIOP PIB Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy Nr 4(74) str Warszawa 2012 CIOP PIB PB-24 wyd. IV z dnia r. PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN 27243:2005 Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dn r. (Dz. U. 2014, poz. 1542) Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dn r. (Dz. U. nr 140, poz. 824) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 10/18

11 drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań (0,04 100) m/s 2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań (0,2 100) m/s 2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Metoda próbkowania Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) PN-EN A1:2011 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 11/18

12 Woda, ścieki Laboratorium Badań Wód i Ścieków ul. Przemysłowa 158, Konin Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (0,5 6,0) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (6 3500) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Stężenie tlenu rozpuszczonego (1,0 17,5) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Mn (2,00 80,00) mg/dm 3 O2 (7,9 315,0) mg/dm 3 KMnO4 Metoda miareczkowa Indeks nadmanganianowy (2,0 50,0) mg/dm 3 Metoda miareczkowa Stężenie fosforanów (0,03 20,00) mg/dm 3 PO4 3- (0,01 6,50) mg/dm 3 P-PO4 Stężenie chlorków (5,0 1000,0) mg/dm 3 Metoda miareczkowa Stężenie siarczanów (5,0 1000,0) mg/dm 3 Stężenie siarczanów (20 500) mg/dm 3 Stężenie żelaza (0,01 20,00) mg/dm 3 ph 4 10 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Zawiesiny ogólne (2 500) mg/dm 3 Stężenie fosforu ogólnego (0,05 5,00) mg/dm 3 Stężenie fosforu ogólnego (0,05 8,00) mg/dm 3 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN ISO 5814:2013 PB-19 wyd. VII z dnia r. PN-EN ISO 8467:2001 PB-13 wyd. VI z dnia r. PN-ISO 9297:1994 PB-06 wyd. VI z dnia r. PN-ISO 9280:2002 PB-12 wyd. VII z dnia r. PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PB-11 wyd. VI z dnia r. PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2: 2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 12/18

13 Woda, ścieki Stężenie jonów chlorki (2,0 1000,0) mg/dm 3 siarczany (2,0 1000,0) mg/dm 3 fluorki (0,25 100,0) mg/dm 3 fosforany (0,25 20,00) mg/dm 3 (0,08 6,50) mg/dm 3 P-PO4 bromki (0,70 10,0) mg/dm 3 azotany (0,25 100,0) mg/dm 3 (0,06 22,60) mg/dm 3 N-NO3 azotyny (0,05 20,0) mg/dm 3 (0,015 6,10) mg/dm 3 N-NO2 Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie azotu amonowego (0,01 50,00) mg/dm 3 (0,01 64,50) mg/dm 3 NH4 Stężenie azotu amonowego (0,12 2,00) mg/dm 3 Stężenie azotu amonowego (0,05 50,00) mg/dm 3 Stężenie azotu azotanowego (0,1 20,0) mg/dm 3 (0,4 88,5) mg/dm 3 NO3 - Stężenie azotu azotynowego (0,01 7,00) mg/dm 3 (0,03 23,0) mg/dm 3 NO2 - Stężenie azotu ogólnego (0,5 75,0) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Stężenie wapnia (2,0 200,0) mg/dm 3 Metoda miareczkowa Zasadowość ogólna i zasadowość wobec fenoloftaleiny (0,04 20,00) mmol/dm 3 Metoda miareczkowa Stężenie substancji rozpuszczonych ( ) mg/dm 3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr ( ) mg/dm 3 O2 Zawartość chromu Cr 6+ (0,012 0,200) mg/dm 3 Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) (0,5 10,0) mmol/dm 3 Metoda miareczkowa PN-EN ISO :2009+AC:2012 PB-09 wyd. VII z dnia r. PN-C :1994 PN-ISO :2002 PB-07 wyd. VI z dnia r. PB-08 wyd. VI z dnia r. PB-10 wyd. VII z dnia r. PB-49 wyd. II z dnia r. PN-ISO 6058:1999 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PN-EN 15216:2010 PN-ISO 15705:2005 PB-18 wyd. VII z dnia r. PN-ISO 6059:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 13/18

14 Woda, ścieki Ścieki Wody powierzchniowe Wody podziemne Ścieki Mączka wapienna Gips i mączka wapienna Zawartość metali Pb (10,0 100,0) µg/dm 3 Cu (3,0 30,0) µg/dm 3 Fe (3,0 30,0) µg/dm 3 Mn (1,5 15,0) µg/dm 3 Cr (2,0 20,0) µg/dm 3 Cd (0,4 5,0) µg/dm 3 Ni (7,0 70,0) µg/dm 3 Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie metali Fe (0,01 100,00) mg/dm 3 Mn (0,01 100,00) mg/dm 3 Mg (0,01 100,00) mg/dm 3 Cu (0,01 100,00) mg/dm 3 Cd (0, ,000) mg/dm 3 Cr (0, ,000) mg/dm 3 Pb (0,01 100,00) mg/dm 3 Zn (0,01 100,00) mg/dm 3 Al (0,05 100,00) mg/dm 3 Ni (0, ,000) mg/dm 3 Sr (0,02 100,00) mg/dm 3 Ba (0,02 100,00) mg/dm 3 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (6,0 400,0) mg/dm 3 O2 Metoda manometryczna Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura wody (1 35) o C Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura pobranej próbki wody (1 35) o C Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura ścieków (1 35) o C Zawartość dwutlenku krzemu i części nierozpuszczalnych (SiO2+NR) (0,50 4,00) % Zawartość sodu i potasu Na (8 94) mg/kg (0,0011 0,0126) % Na2O K (8 94) mg/kg (0,0010 0,0113) % K2O Metoda fotometrii płomieniowej PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO 11885: 2009 PB-40 wyd. IV z dnia r. PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PB-25 wyd. IV z dnia r. PN-77/C PN-ISO :2004 PB-25 wyd. IV z dnia r. PN-77/C PN-ISO :1997 PB-25 wyd. IV z dnia r. PN-77/C PB-35 wyd. V z dnia r. PB-37 wyd. IV z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 14/18

15 Gips i mączka wapienna Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego, na filtry i gilzy próbki powietrza pobrane na filtry pyły próbki powietrza pobrane na filtry próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego próbki powietrza pobrane do rurek z sorbentem Zawartość metali Fe (0, ,0) mg/kg (0,006 1,000) % Fe2O3 Mg (0, ,0) mg/kg (0,005 2,000) % MgO Al (0, ,0) mg/kg (0,01 1,00) % Al2O3 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość rtęci (0,05 10) µg w próbkę Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) Zawartość tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe frakcja respirabila (0, ) µg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn frakcja wdychalna (0, ) µg w próbce frakcja respirabilna (0, ) µg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki. (0,4 100,0) % Zawartość respirabilnej krzemionki (kwarc, krystobalit) (10 400) µg w próbce Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (FTIR) Zawartość chlorowodoru (0,025 0,25) mg w próbce Zawartość hydrazyny (0,0005 0,006) mg w próbce Zawartość benzenu (3 800) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB-34 wyd. V z dnia r. PN-EN 13211:2006 PB-42 wyd. V z dnia r. PN-91/Z-04018/04 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy Nr 4(74) str Warszawa 2012 CIOP PIB PN-93/Z /03 PN-85/Z-04148/02 PN-Z :2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 15/18

16 próbki powietrza pobrane do rurek z sorbentem Zawartość substancji organicznych mg w próbce benzen (0,01 1) toluen (0,01 15) para ksylen (0,01 15) meta-ksylen (0,01 15) orto-ksylen (0,01 15) heksan (0,01 15) 2-metylopropan-1-ol (0,01 15) kumen (0,01 15) octan 2-butoksyetylu (0,01 15) octan izobutylu (0,01 50) octanu butylu (0,01 50) octanu etylu (0,01 50) octanu metylu (0,01 50) aceton (0,01 50) etylobenzen (0,01 50) oktan (0,01 50) butan-2-on (0,01 50) propan-2-ol (0,01 50) pentan (0,01 50) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB-48 wyd. II z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 16/18

17 Laboratorium Badań Wód i Ścieków (Działalność techniczna) ul. Kazimierska 45, Konin Gips i mączka wapienna Białość PB-30 wyd. V z dnia r. (70,0 99,85) L (49,9 99,16) Ry Metoda kolorymetryczna Uziarnienie (wielkość cząstek) PB-32 wyd. V z dnia r. (0,05 900,00) µm Metoda laserowa Zawartość sodu i potasu PB-37 wyd. IV z dnia r. Na (8 94) mg/kg (0,0011 0,0126) % Na2O K (8 94) mg/kg (0,0010 0,0113) % K2O Metoda fotometrii płomieniowej Gips Zawartość wilgoci (40 C) PB-27 wyd. V z dnia r. (2,5 25,0) % Zawartość chlorków PB-28 wyd. V z dnia r. (0,001 0,020) % Metoda miareczkowa Zawartość sumy węglanów wapnia i PB-29 wyd. V z dnia r. magnezu (0,1 3,6) % Metoda miareczkowa ph PB-31 wyd. V z dnia r. 7,00 10,00 Metoda potencjometryczna Zawartość siarczanu wapnia PB-33 wyd. V z dnia r. dwuwodnego (CaSO4 x 2 H2O) (90,50 98,52) % Metoda termograwimetryczna Mączka wapienna Zawartość wilgoci (40 C) PB-27 wyd. V z dnia r. (0,10 5,00) % Zawartość węglanu wapnia CaCO3 (90,0 99,0) % Metoda termograwimetryczna PB-36 wyd. IV z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 17/18

18 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 949 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 10, 12 sierpnia 2015 r. str. 18/18

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 29 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 964 GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 896 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKI WĘGIEL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 1075 LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 15 kwietnia 2016 Nazwa i adres: OTTO ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 8 stycznia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 408 EKOPERFEX

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 12 października 2016 r. Nazwa i adres PRACOWNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 3 września 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 9 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1100

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 7 lipca 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 30 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres AB 408 EKOPERFEX

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 lipca 2017 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres TOP 2001

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 30 listopada 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 13 kwietnia 2017 r. AB 498 Nazwa i adres MILAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 9 grudnia 2016 r. Nazwa i adres EGMAX, KATARZYNA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 2 luty 2016 r. Nazwa i adres PaNELTECH Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 16 września 2016 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 20 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PaNELTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Zakres akredytacji Nr AB 489 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Oferta badań na 2017 rok / uaktualniona z dniem r. Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy

Oferta badań na 2017 rok / uaktualniona z dniem r. Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy - badanie akredytowane przez PCA w arszawie zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 539 - norma wycofana przez PKN, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru 1. Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 6 lipca 2016 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2010 r. AB 646 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 244

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 244 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 244 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres AB 244 OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 12 maja 2016 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 802

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 802 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 802 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 14 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres PRACOWNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 września 2015 r. Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2011 r. Nazwa i adres AB 541 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 317-41-05 tel. kom. 519-501-625 agnieszka.misko@grupaazoty.com

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: dzień miesiąca 2012 r. AB XXX Nazwa i adres FIRMA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania 22 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 23 lutego 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 03 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: AB 921 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 1 lutego 2013 r. Nazwa i adres AB 1401 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo