Dorobek naukowo-dydaktyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorobek naukowo-dydaktyczny"

Transkrypt

1 1 DR HAB. JANUSZ BALICKI, PROF. UKSW Dorobek naukowo-dydaktyczny 1. A R T Y K U Ł Y w P R A C A C H Z B I O R O W Y C H 3.a. Po uzyskaniu tytułu naukowego profesora: Nie dotyczy 3.b. Po habilitacji: Balicki J., Kryzys demograficzny Europy wyzwaniem dla chrześcijaństwa, w: Europa zadanie chrześcijańskie, pod red. A. Dylus, Warszawa 1998, s Balicki J., Polityka społeczna: sfera zdeterminowania sfera wolnego wyboru, w: Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, pod red. J. Daneckiego, PAN Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, Warszawa 1999, s Balicki J., Dziecko w kręgu zainteresowań Kościoła w okresie przemian systemowych w Polsce, w: Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian, pod red. B.Balcerzak-Paradowska, IpiSS, Warszawa 1999, s Balicki J., The Cultural Identity of Europe as a Challenge for the Church and State in the Face of the Secularization and the Demographic Crisis, w: Die Einigung Europas als Herausforderung fur die Kirche, red. W.Bołoz, G.Hover, Schriften des Zentrum fur Europaishe Integrationsforchung. Center For European Integration Studies, Baden-Baden 2000, Nomos Verlagsgesellschaft, s Balicki J., Ojcostwo w dobie wspomaganej prokreacji. Dylematy społeczno-prawne, w: O godność ojcostwa. Międzynarodowy Kongres, Gdańsk 2000, s Balicki J., Aktualne przeobrażenia gospodarcze i społeczno-demograficzne w Europie, w: Caritas w Europie w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowy Kongres Naukowy ( ), Warszawa 2000, s Balicki J., Kulturowa tożsamość Europy jako wyzwanie dla Kościoła i państwa w obliczu sekularyzacji i kryzysu demograficznego, w: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, pod red. W.Bołoz, G.Hover, Warszawa 2001, s Balicki J., Anthropological and Social Foundation of the Church Position on the Contemporary Demographic Issues, w: Persona Humana. Imago Dei et Christi in Historia, vol. II, ed. M.M. Rossi e T.Rossi, Angelicum University Press, Roma 2002, s Balicki J., Globalna polityka ludnościowa a godność osoby ludzkiej, w: Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, pod red. F. Piontka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bytomiu, Wisła 2002, s Balicki J., The evaluation of changes in attitudes and reproductive behavioures of young and middle generations of female and male poles and their influence on the process of family and household formation and dissolution, Edited by Ewa Fratczak, in co-operation with Janina Jóźwiak, Janusz Balicki, Aneta Ptak-Chmielewska, P o l i s h P o p u l a t i o n Review POLISH DEMOGRAPHIC SOCIETY, CENTRAL STATISTICAL OFFICE No. 2, Warsaw Balicki J., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej Aspekt społeczno-etyczny, w: Systemy wartości a procesy demograficzne, Rządowa Rada Ludnościowa, Instytut Socjologii UJ, I Kongres Dem. W Polsce, t.15, Kraków 2003, s Balicki J., Hrynkiewicz J., Ochocki A., Procesy demograficzne a polityka społeczna. Polska-Europa, w: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, pod red. Zb. Strzeleckiego, I Kongres Demograficzny w Polsce, T. XVII, Rządowa Rada Ludnościowa, Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003, s Balicki J., Kościół wobec wyzwań kryzysu demograficznego okresu transformacji ustrojowej w Polsce, w: Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, red. W.Majkowski, Wyd. UKSW Warszawa 2003, s Balicki J., Polityka ludnościowa i społeczna doświadczenia międzynarodowe / Population and Social Policies International Experience, w: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Demographic Problems of Poland before the Accession to the European Union, pod red. Zb. Strzeleckiego, PWE, Warszawa 2003, s Balicki J., Frątczak E., Postawy i zachowania rodzinne i prokreacyjne młodego i średniego pokolenia kobiet i mężczyzn w Polsce, w: Wybrane problemy współczesnej demografii, pod red. J.T.Kowalskiego i M.Pietruszek, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s Balicki J., Frątczak E., Postawy i zachowania prokreacyjne młodego i średniego, pokolenia Polek i Polaków u progu, XXI wieku. Fakty oceny interpretacje teorie, w: Raport Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa 2003.

2 Balicki J., Demografia, w: Słownik Społeczny, pod red. B.Szlachty, WAM, Kraków 2004, s Balicki J., Polityka Społeczna, w: Słownik Społeczny, pod red. B.Szlachty, WAM, Kraków 2004, s Balicki J., Rodzina, w: Słownik Społeczny, pod red. B.Szlachty, WAM, Kraków 2004, s Balicki J., Imigranci, wielokulturowość i integracja, w: P.Morciniec (red.), Haurietis de fontibus. Społeczno-etyczne, kwestie wczoraj i dzisiaj, UO, Opole 2005, s Balicki J., Skutki demograficzne przemian ustrojowych w Polsce, w: T.Biedrzycki (red.), Solidarność i społeczeństwo obywatelskie, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s (liczba autorów ogółem: 14, w tym liczba autorów z jednostki: 1). Balicki J., Polityka społeczna równych szans, w: J.Kupny, A.Dylus, T.Biedrzycki (red.), Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s Balicki J., Imigranci islamscy w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy czy muzułmanie?, w: J.Balicki (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007, s (liczba autorów ogółem: 8, w tym liczba autorów z jednostki: 2). Balicki J., The Problem of Cultural Diversity for the UK Immigration Policy (Family Case Studies), w: K.Kulawińska Courtney, M.Maria A.Łukowska, Multiculturalism at the Start of 21st Century. The British-Polish Experience. Australia Theory and Practice, International Conference, Łódź May 2005, Łódź University Press, Łódź 2007, s (liczba autorów ogółem: 33, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., Multiculturalism. Challenge for Immigration and Integration Policy, w: H.Renöckl, P.Morciniec, A.Rammer (red.), Umbrüche Gestalten. Sozialethische Herausforderungen im Neuen Europa, Echter Verlag, WienWürzburg 2008, s Balicki J., Kryzys tożsamości Europy a integracja imigrantów z krajów islamskich w świetle doświadczeń Wielkiej Brytanii, w: P.Mazurkiewicz, K.Wielecki, Inny człowiek w innym społeczeństwie? Europejskie dyskursy, CEUW, Warszawa 2008, s Balicki J., Polska w strefie Schengen. Znaczenie społeczno-polityczne, w: J. Erenc, Społeczeństwo pierwszej dekady, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2008, s (liczba autorów ogółem: 13, w tym liczba autorów z jednostki: 1). Balicki J., Czy islam powinien być reformowany? Wywiad z Adnanem Rashidem, imamem z Londynu, w: J.Balicki (red.), Migracje jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008,s (liczba autorów ogółem: 11, w tym liczba autorów z jednostki: 5) Balicki J., Kontrowersje wokół aborcji na konferencji Ludność i Rozwój w Kairze (1994), w: B.Chazan, W.Simon (red.), Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, Wektory, Wrocław 2009, s (liczba autorów ogółem: 30, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., rec., Contemporary Polish Migration In Europe. Complex Patterns of Movement and Settlement, Anna Triandafyllidou, w: P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s (liczba autorów ogółem: 15, w tym liczba autorów z jednostki: 10. Balicki J., Przeludnienie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, KUL, Lublin 2012, s c. Po doktoracie: Balicki J., W.Wunden, "And a Third of the Water Turned Bitter": Chernobyl, Truth, Media Technology and the Flow of Information, w: Mass Media and the Moral Imagination, ed.by Phil Rossi and Paul Soukup, Cansas City 1994, Sheed & Ward, s (liczba autorów ogółem: 10, w tym liczba autorów z jednostki: 1). 3.d. Po magisterium: Brak 2 S t r o n a

3 2. A R T Y K U Ł Y I R E C E N Z J E w C Z A S O P I S M A C H 4.a. Po uzyskaniu tytułu naukowego profesora: Nie dotyczy 4.b. Po habilitacji: Balicki J., Dylematy etyczne wokół dopuszczalności kary śmierci, "Universitas Gedanensis"1995, nr 12, s Balicki J., Polityka rodzinna państwa w świetle konferencji kairskiej, w: Międzynarodowy Rok Rodziny. Materiały z sympozjum naukowego, Gdańsk 1995, s Balicki J., Polityka rodzinna państwa wg. konferencji w Kairze, Studia Gdańskie 9, 1995, s Balicki J., Spór o rolę i miejsce kobiety w rodzinie i społeczeństwie w Czwartej Międzynarodowej Konferencji Kobiet w Pekinie, Studia Gdańskie 9, Balicki J., Polityka Społeczna Danii, Seculorum Christianum (Pismo Historyczno-Społeczne ATK), 2, 1995, nr 2, s Balicki J., Rec. Michał Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993, 383ss., "Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1995, nr 12, s Balicki J., Thelody of Creation as a Base for Solving the Problems of Maritime People, Bulletin Apostolatus Maris Vatican City, Spring 1996, nr 54, s Balicki J., Etyczno-obyczajowe uwarunkowania transplantacji narządów, Universitas Gedanensis 15,1996, s Balicki J., Sterowanie ludzką płodnością. Analiza społeczno-etyczna, Universitas Gedanensis 14, 1996, s Balicki J., Etyczno-obyczajowe uwarunkowania transplantacji narządów, Universitas Gedanensis 15,1996, s Balicki J. Światowy szczyt żywnościowy (Rzym ), Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła 27, 1996, nr 3, s Balicki J., Konferencja dotycząca osiedli ludzkich Habitat II (Stambuł ) - Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła 23, 1996, nr 3, s Balicki J., Polityka czy wypełnianie obowiązku ewangelicznego? Kontrowersje wokół listu biskupów angielskich Wspólne dobro (część I), Przegląd powszechny 1997, nr 5, s Balicki J., Polityka czy wypełnianie obowiązku ewangelicznego? Kontrowersje wokół listu biskupów angielskich Wspólne dobro (część II), Przegląd powszechny 1997, nr 6, s Balicki J., Pornografia a przygotowanie do życia w rodzinie, Głos dla życia 24, 1997, nr 2, s Balicki J., List Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii. Wspólne dobro a nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego, Społeczeństwo. Studia. Prace badawcze. Dokumenty z zakresu Nauki Społecznej Kościoła, 1997,nr 4, s (wprowadzenie i tłumaczenie). Balicki J., Światowy Szczyt w Kopenhadze na temat rozwoju społecznego ( ), Seculum Christianum 4, 1997, nr 1, s Balicki J., Bioethical discussion in Poland related to biomedical legislation, Biomedical Ethics. Newsletter of the European Network for Biomedical Ethics 1998, vol. 3, nr 1, s Balicki J., Kościół i wybory w demokratycznym państwie w kontekście listu biskupów angielskich Wspólne dobro, Materiały Civitas Christiana (Elbląg) 2, 1998, nr 3, s Balicki J., Demograficzne uwarunkowania systemu emerytalnego. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce, Universitas Gedanensis 18,1998,nr 1, s Balicki J., Wspomagana prokreacja i badania prenatalne w Polsce. Dyskusja bioetyczno-prawna, Studia Gdańskie GSD 1998, nr 10, s Balicki J., Strategia walki z ubóstwem w krajach rozwijających się. Redukcja tempa przyrostu naturalnego czy upodmiotowienie społeczeństwa, Roczniki naukowe CARITAS 1998, r.2, s Balicki J., Kościół wobec wyzwań kryzysu demograficznego okresu transformacji ustrojowej w Polsce, w: Kościół wobec wyzwań społecznych współczesnej Polski, Sympozjum Periodyk Naukowy 5,1999, nr 2, s Balicki J., Troska Kościoła o dziecko w okresie przemian systemowych, Problemy Opiekuńczo-wychowawcze 1999, nr 6, s Balicki J., Marginalizacja społeczeństw krajów rozwijających się w epoce globalizacji, Roczniki naukowe CARITAS 1999, r.3, s Balicki J., Społeczny wymiar Międzynarodowego Roku Seniora 1999, Studia Gdańskie 12, 1999, s Balicki J., Założenia antropologiczno-społeczne stanowiska Kościoła wobec współczesnych zagadnień demograficznych, Studia Gdańskie 13, 2000, s Balicki J., Globalna Polityka ludnościowa. Konflikt Północ-Południe, Saeculum Christianum 7 (2000), nr 2, s S t r o n a

4 Balicki J., XXI Konferencja Miedzynarodowej Unii dla Naukowych Badań nad Ludnością (Internationa Union for the Scientific Study of Population) Salvador (Brazylia) VIII. 2001, Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, Zeszyt 2001, nr 4. (Numer autorski, ss. 100) Balicki J., Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla solidarności międzypokoleniowej, Ethos 2001, nr 55, s Balicki J., Ubóstwo w Polsce w ostatniej dekadzie XX w., Studia Gdańskie 2001, nr 14, s Balicki J., Zadania wolontariatu w epoce starzenia się społeczeństw, Roczniki naukowe CARITAS 2001, nr 5, s Balicki J., Rec., The Migration Acquis Handbook The Foundation For A Common European Migration Policy Edited by Peter J. Van Krieken TMC Asser Press, The Hague 2001,pp. 429., Polish Population Review, 2002, nr 20, s Balicki J., Hrynkiewicz J., Ochocki A., Demographic Processes and Social Policy. Poland-Europe, Polish Population Review 2003, nr 22, s Balicki J., Zasady polityki rodzinnej w świetle nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Ethos 204, nr 67-68,s Państwo nad pustą kołyska. Kraj. Demografia. Dyskusja redakcyjna (udział: J. Balicki, prof. M. Okólski, prof. I.Kotowska), Tygodnik Solidarność, 2005, nr.8, s Balicki J., Polityka prorodzinna jako polityka pronatalistyczna polskie doświadczenia, Roczniki Naukowe Caritas 2004/2005, VIII/IX r., s Balicki J., Frątczak E., 37 Sesja Komisji Ludności i Rozwoju ONZ,,Przegląd i Ocena Realizacji Programu Działania Międzynarodowej Konferencji Nt. Ludności, i Rozwoju (ICPD), Kair 1994, Nowy Jork Marca 2004, Sprawozdanie z wyjazdu delegacji polskiej, Biuletyn 49, Warszaw 2005, s Balicki J., Rec., J.Auleytner, Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Społeczeństwo 2006, nr 3, s (liczba autorów ogółem: 16, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., Migracje i rozwój aspekt globalny. Omówienie raportów: International Migration and Development (ONZ) oraz Migration and Development. Opportunities and Challenges for Policymakers (IOM), w: Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej 2007, nr 52, s (liczba autorów ogółem: 7, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., Rec. Contemporary Polish Migration In Europe. Complex Patterns of Movement and Settlement, w: Anna Triandafyllidou (red.), The Edwin Mellen Press. Lewiston. Queenston. Lampeter 2006, ss. 319, Book Reviews, Migration Letters 2008, vol.5, issues 1, s (liczba autorów ogółem: 9, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., Dębski M., Pawlus M., Wpływ migracji na trwałość związków rodzinnych (Wybrane zagadnienia), w: Migracje zagraniczne a polityka rodzinna, Biuletyn RPO. Materiały. Zeszyty Naukowe nr 66, Warszawa 2009, s (liczba autorów ogółem: 9, w tym liczba autorów z jednostki: 2) Balicki J., Uwarunkowania i skutki kryzysu demograficznego w Polsce, Teologia i Moralność (Uniw. A. Mickiewicza) 2010, t. 7, s (liczba autorów ogółem: 14, w tym liczba autorów z jednostki: 1). Balicki J., Integracja kulturowa studentów muzułmańskich w Newham College w Londynie, Resovia Sacra 2010, R. 17, s (liczba autorów ogółem: 24, w tym liczba autorów z jednostki: 2). 4.c. Po doktoracie: Balicki J., H.Skorowski, Refleksje moralne związane z niektórymi problemami ludzkiego życia, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" 30, 1986, nr 10-12, s Balicki J., Pornografia a przemoc, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" 33, 1989, nr 7-9, s Balicki J., Journalistic Ethics in Eastern Europe, "Media Ethics Update. A Service Newsletter about Mass Communication Ethics", (Fall) vol.3, 1990, nr 1, s Balicki J., Środki społecznego przekazu w świetle nauki Episkopatu Polski, w: Kościół a środki społecznego przekazu. Studia Pastoralne. Akademia Teologii Katolickiej. Instytut Teologii Apostolstwa SAC (Pallotyni), Pallottinum, Warszawa 1990, s Balicki J., The moral influence of the mass media, "The Viewer and Listener" (Spring) S t r o n a

5 Balicki J., Środki społecznego przekazu w świetle nauki Episkopatu Polski, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" 34, 1990, nr 4-6, s Balicki J., Wpływ środków przekazu na rozwój moralny dzieci i młodzieży, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański", 34, 1990, nr 10-12, s Balicki J., Prezentacje seksualne w środkach masowego przekazu w świetle godności osoby ludzkiej, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" , nr 7-9, s Balicki J., Prezentacje treści erotycznych w środkach masowej komunikacji jako problem etyczno-prawny, "Biuletyn Katechetyczny", Gdańsk Balicki J., Przeszczepy narządów ludzkich w ocenie etycznej, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" 35,1991, nr 10-12, s Balicki J., Kto się boi katolickiego wychowania seksualnego?, "Młoda Polska" 2,1990, nr 49, s. 10. Balicki J., Wiara, religia, polityka, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, March 1991, s. 11. Balicki J., Pornografia i przemoc w mediach, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, April 1991, s. 11. Balicki J., Nowa sytuacja Kościoła w Polsce, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, July 1991, s. 10. Balicki J., Pierwszy rok katechizacji, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, August 1991, s. 10. Balicki J., Trzeba budować nowy świat, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, September 1991, s. 11. Balicki J., Homoseksualizm, AIDS i wolność, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, October 1991, s. 11. Balicki J., Kościół i polityka, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, January 1992, s. 11. Balicki J., Synod biskupów po upadku komunizmu, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, February 1992, s. 11. Balicki J., Ile za nerkę. Przeszczepy narządów, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, March 1992, s. 11. Balicki J., Nowa organizacja administracji Kościoła w Polsce, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, May 1992, s. 11. Balicki J., Prawo i etyka w amerykańskich mediach, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, June 1992, s. 7. Balicki J., Nowy kodeks etyki lekarskiej w Polsce, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, July 1992, s. 7. Balicki J., Spór między Stolicą Apostolską a zachodnimi teologami, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, August 1992, s. 7. Balicki J., Rycerze Kolumba, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, September 1992, s. 7. Balicki J., Chrześcijaństwo a wielkie religie świata, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, December 1992, s. 15. Balicki J., Aborcja a referendum, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, December 1992, s. 11. Balicki J., Personalizm etyczny twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, "Studia Gdańskie" 1992, s Balicki J., Pornografia w demokratycznym społeczeństwie - I. Rozmowa z Victorem Cline'em - profesorem Uniwersytetu Utah - USA, Universitas Gedanensis. Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 4,1992, nr 7, s Balicki J., Pornografia w demokratycznym społeczeństwie - II. Rozmowa z Dolfem Zillmannem - profesorem Uniwersytetu Alabama - USA, Universitas Gedanensis, Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 4,1992, nr 7, s Balicki J., Badania nad skutkami rynku pornograficznego w USA, "Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej" 36,1992, nr 1-3(4-6), s Balicki J., Pornografia a przygotowanie do życia w rodzinie, "Pomost" (Pismo samopomocy Gdańsk) 1992, nr 5, s Balicki J., Terror, cenzura i dyktatura kościelna?, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, February 1993, s. 11. Balicki J., Nowy katechizm Kościoła katolickiego, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, May 1993, s. 7. Balicki J., Strajki w Polsce a moralność, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, June Balicki J., Bitwa o Polskę, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, July Balicki J., Kościół a regulacja poczęć, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, August Balicki J., Konkordat między państwem a Kościołem, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, September Balicki J., Po wyborach, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, October, S t r o n a

6 Balicki J., Czy można czasem popełnić zło?, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, November Balicki J., Pornografia a przygotowanie do życia w rodzinie, w: Pornografia a wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, Zeszyty Dokumentacyjne Fundacji Stowarzyszenia PAX "Z pomocą w rodzinie", 1993, s Balicki J., Wypowiedzi Kościoła katolickiego i chrześcijańskich wspólnot religijnych w USA na temat regulacji rynku pornograficznego, "Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej" 37,1993, s Balicki J., Present Challenges to Technical University Education - Panel Discussion, International Seminar - European Workshop. Preservation of the Industrial Heritage - Gdańsk Outlook. May Final Report. English Edition, Gdańsk 1993, s Balicki J., Pornografia a przygotowanie do życia w rodzinie, w: Pornografia a wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, Zeszyty Dokumentacyjne Fundacji Stowarzyszenia PAX "Z pomocą w rodzinie", 1993, s Balicki J., Wypowiedzi Kościoła katolickiego i chrześcijańskich wspólnot religijnych w USA na temat regulacji rynku pornograficznego, "Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej" 37,1993, s Balicki J., Rec., Janet E. Smith, Humanae Vitae. A Generation Later, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1991, 425ss., "Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Rec. AIDS. Wyzwanie dla człowieka, pod red. K. Imielińskiego, Warszawa 1990, Agencja Wydawnicza "SFINKS",95ss. "Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Rec. Podręcznik miłości bliźniego. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najmniejszych braci, Mnieście uczynili. AIDS. W chorobie spotkać człowieka. Choroba, która jest wezwaniem również dla chrześcijan, pod red. ks. Bogdana Kaczmarka, Gdańsk 1992,206ss.,"Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Rec. Ulrich Schrade, Etyka. Główne systemy. Podręcznik dla uczniów szkół średnich, Warszawa 1992,72ss, "Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Rec. Barbara i dr Jack Willke, Aborcja. Pytania i odpowiedzi, tłum. Ewa i Lech Kowalewscy, Gdańsk 1990,355ss.,"Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Mass media a prawo do prywatności - dylematy etyczne, "Universitas Gedanensis"1994, nr 11, s Balicki J., Katolicka Agencja Informacyjna w Polsce, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, January Balicki J., Czy grozi światu przeludnienie, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, October d. Po magisterium: Brak 3. T Ł U M A C Z E N I A The Common Good and the Catholic Church s Social Teaching. A Statement by the Catholic Bishops Conference of England & Wales, October J. Balicki, Polityka czy wypełnianie obowiązku ewangelicznego? Kontrowersje wokół listu biskupów angielskich Wspólne dobro (część I), Przegląd powszechny 1997, nr 5, s S t r o n a

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416,

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416, Dr Anna Frankiewicz PUBLIKACJE: MONOGRAFIE, REDAKCJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Imię i nazwisko: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Grzybek Zakład/Katedra: Zakład

Bardziej szczegółowo

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: Detailed Moral Theology I KOD MODUŁU: 1-TS-1-TMTMSZ1, 1-TN-1-TMTMSZ1 KIERUNEK STUDIÓW: teologia

Bardziej szczegółowo

Media w Edukacji. Wprowadzenie

Media w Edukacji. Wprowadzenie Media w Edukacji Wprowadzenie agenda Cele i treści programowe Warunki zaliczenia Literatura Media w Edukacji Czas rozpocząć wykład 10 godzinny. Cele i treści programowe: Celem kursu jest przekazanie ogólnych

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów SOCJOLOGIA. Kod kursu..

Kierunek studiów SOCJOLOGIA. Kod kursu.. Kierunek studiów SOCJOLOGIA Nazwa kursu PROCESY LUDNOŚCIOWE Kod kursu.. Wymiar godzinowy / forma zajęć: 40 W i 0 CW Semestr studiów: IV i V Tryb studiów: niestacjonarne Warunki zaliczenia: praca zaliczeniowa

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Sympozja i konferencje ogólnopolskie

Sympozja i konferencje ogólnopolskie Sympozja i konferencje ogólnopolskie 1. Działalność naukowo-badawcza Księdza Profesora Józefa Pastuszki. Styczeń 1990, udział w dyskusji. 2. Konferencja dla pracowników WODR. Referat: Etyka zawodu w doradztwie

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy.

A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. Spis treści: Wykaz skrótów 13 A. Draguła, Wprowadzenie 15 Część I. Wspólnota jako zasada działania Kościoła. A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Obszary badawcze pracowników Instytutu Politologii UKSW

Obszary badawcze pracowników Instytutu Politologii UKSW Obszary badawcze pracowników Instytutu Politologii UKSW Tytuł/Stopień Imię Nazwisko 1. Dr Piotr Bajda 2. Dr Piotr Burgoński 3. Dr Piotr Broda-Wysocki 4. Dr Monika Maria Brzezińska 5. Dr Krzysztof Cebul

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJA SPOŁECZNA i PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE WIELORELIGIJNOŚCI realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dr Julia Gorbaniuk. Publikacje -2007

Dr Julia Gorbaniuk. Publikacje -2007 Dr Julia Gorbaniuk Biogram naukowy W 1997 uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii z zakresu Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL na podstawie pracy Obraz siebie

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dr Małgorzata Duda PRACE/ARTYKUŁY NAUKOWE:

Dr Małgorzata Duda PRACE/ARTYKUŁY NAUKOWE: Dr Małgorzata Duda PRACE/ARTYKUŁY NAUKOWE: 1. Bezrobocie źródłem biedy i ubóstwa, [w:]m. Duda (redakcja), Oblicza polskiej biedy stan i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005. 2. Środowisko

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - 4 zadania. Tematyka

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Obszary wychowania moralnego

Obszary wychowania moralnego Obszary wychowania moralnego Wychowanie moralne czy do moralności? Księgarnia św. Jacka Katowice 2011 1/3 (2011) Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 65 Redaktor

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Academica Wydawnictwo SWPS

Academica Wydawnictwo SWPS Tytuł pozycji Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka Osoby z ograniczoną sprawnością

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 PODSTAWOWE MIERNIKI PŁODNOŚCI ANALIZA PŁODNOŚCI W POLSCE PRZEMIANY PŁODNOŚCI W EUROPIE WYBRANE TEORIE PŁODNOŚCI

WYKŁAD 2 PODSTAWOWE MIERNIKI PŁODNOŚCI ANALIZA PŁODNOŚCI W POLSCE PRZEMIANY PŁODNOŚCI W EUROPIE WYBRANE TEORIE PŁODNOŚCI WYKŁAD 2 PODSTAWOWE MIERNIKI PŁODNOŚCI ANALIZA PŁODNOŚCI W POLSCE PRZEMIANY PŁODNOŚCI W EUROPIE WYBRANE TEORIE PŁODNOŚCI URODZENIA Rodność - natężenie urodzeń w badanej zbiorowości w określonym czasie

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia Zagadnienia kierunkowe: 1. Indywidualizm a idea wspólnego dobra (w świetle etyki społecznej) 2. Pojęcie ponowoczesności we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej Nazwa przedmiotu: Prowadząca: Opis: Ekonomia i płeć Dr. Ewa Rumińska- Zimny Celem zajęć jest krytyczna analiza głównego nurtu ekonomii z perspektywy płci i przedstawienie założeń Ekonomii Równości (ER).

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2013 2012

Publikacje: 2013 2012 Publikacje: 2013 1. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Patologiczny hazard w podejściu poznawczym. Horyzonty Psychologii, nr 3. 2. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Terapia

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASY PIERWSZE Rodzice klas pierwszych nie kupują podręczników i ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, są one objęte programem rządowym. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW KOLEGIUM EUROPEJSKIE LIST OF BOOKS EUROPEAN COLLEGE 2013-2014 KLASA 1 GIMNAZJUM AUTOR TYTUŁ ( AUTHOR ) Wyd.

LISTA PODRĘCZNIKÓW KOLEGIUM EUROPEJSKIE LIST OF BOOKS EUROPEAN COLLEGE 2013-2014 KLASA 1 GIMNAZJUM AUTOR TYTUŁ ( AUTHOR ) Wyd. JĘZYK HISZPAOSKI RELIGIA ( RELIGION ) ETYKA ( ETHICS ) INFORMATYKA ( INFORMATION TECHNOLOGY ) EDUKACJA DLA BEZPIECZEOSTWA (EDUCATION FOR SAFETY ) LISTA PODRĘCZNIKÓW KOLEGIUM EUROPEJSKIE LIST OF BOOKS EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla zmian społecznych

Innowacje dla zmian społecznych Innowacje dla zmian społecznych Magdalena Doniec Dyrektor Kancelarii Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Plan prezentacji Zmiany demograficzne w Europie Problematyka starzejącego się

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II O NAUCE

JAN PAWEŁ II O NAUCE JAN PAWEŁ II O NAUCE (1978 2005) Wstęp Zenon Kardynał Grocholewski Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Arcybiskup Kazimierz Nycz Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Klasa 4 Prosimy dla uczniów klas czwartych kupować nowe podręczniki zgodne z nową podstawą programową.

Klasa 4 Prosimy dla uczniów klas czwartych kupować nowe podręczniki zgodne z nową podstawą programową. Zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 78 Poznaniu w roku szkolnym 2012/2013 Klasa 4 Prosimy dla uczniów klas czwartych kupować nowe podręczniki zgodne z nową podstawą programową. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki Praca Socjalna kształci na wysokim poziomie profesjonalistów od rozwiązywania problemów społecznych. Oferujemy studia licencjackie, stacjonarne, przygotowujące studentów do praktycznego rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny UR

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny UR SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy socjologii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku...

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... Spis treści J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... 9 CZĘŚĆ I Internet i jego wykorzystywanie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze:

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe, w szczególności: negocjacje międzynarodowe, dyplomacja publiczna, protokół dyplomatyczny, europeistyka, paradygmaty teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9 Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW Społeczeństwo obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka...................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie...

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie... Spis treści Przedmowa.............................................................. 11 Strona internetowa książki................................................. 14 Uwagi na temat statystyk migracyjnych......................................

Bardziej szczegółowo

www.kmcwynar.republika.pl 06.10.2015 wykaz publikacji

www.kmcwynar.republika.pl 06.10.2015 wykaz publikacji dr Katarzyna M. Cwynar wykaz publikacji 2001 1. Hofstede G., Kultury i organizacje, przeł. M. Durska, PWE, Warszawa 2000. Rec.:..., Tyczyńskie Zeszyty Naukowe 2001, nr 3 4, s. 134 139. 2. Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 22 23 listopada 2012 r. II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012. Polska w Europie przyszłość demograficzna

PROGRAM. 22 23 listopada 2012 r. II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012. Polska w Europie przyszłość demograficzna Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława KOMOROWSKIEGO PROGRAM II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012 Polska w Europie przyszłość demograficzna 22 23 listopada 2012 r. II Kongres

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie dysertacji naukowej: Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jerzy Gocko SDB, Prof. KUL

Dr hab. Jerzy Gocko SDB, Prof. KUL Dr hab. Jerzy Gocko SDB, Prof. KUL Biogram naukowy W 1985-93 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, następnie 1987-89 praktykę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów...

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów... numer 3 (42) 2010 Spis treści ESEJ JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹..................... 11 MEDIA W POLSCE WIES AW SONCZYK Ruch SA jako firma kolporta owa. Czêœæ 1: Próba charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work

Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work Program Erasmus Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym - współczesne wyzwania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI Pedagogika XXIV Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 Toruń 2009 spis treści OD REDAKCJI..................................................

Bardziej szczegółowo

2011, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 238.

2011, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 238. I. PUBLIKACJE MONOGRAFIE 2011, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 238. ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PRACACH ZBIOROWYCH

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Publikacje pracowników w 2011 roku Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo