Dorobek naukowo-dydaktyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorobek naukowo-dydaktyczny"

Transkrypt

1 1 DR HAB. JANUSZ BALICKI, PROF. UKSW Dorobek naukowo-dydaktyczny 1. A R T Y K U Ł Y w P R A C A C H Z B I O R O W Y C H 3.a. Po uzyskaniu tytułu naukowego profesora: Nie dotyczy 3.b. Po habilitacji: Balicki J., Kryzys demograficzny Europy wyzwaniem dla chrześcijaństwa, w: Europa zadanie chrześcijańskie, pod red. A. Dylus, Warszawa 1998, s Balicki J., Polityka społeczna: sfera zdeterminowania sfera wolnego wyboru, w: Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, pod red. J. Daneckiego, PAN Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, Warszawa 1999, s Balicki J., Dziecko w kręgu zainteresowań Kościoła w okresie przemian systemowych w Polsce, w: Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian, pod red. B.Balcerzak-Paradowska, IpiSS, Warszawa 1999, s Balicki J., The Cultural Identity of Europe as a Challenge for the Church and State in the Face of the Secularization and the Demographic Crisis, w: Die Einigung Europas als Herausforderung fur die Kirche, red. W.Bołoz, G.Hover, Schriften des Zentrum fur Europaishe Integrationsforchung. Center For European Integration Studies, Baden-Baden 2000, Nomos Verlagsgesellschaft, s Balicki J., Ojcostwo w dobie wspomaganej prokreacji. Dylematy społeczno-prawne, w: O godność ojcostwa. Międzynarodowy Kongres, Gdańsk 2000, s Balicki J., Aktualne przeobrażenia gospodarcze i społeczno-demograficzne w Europie, w: Caritas w Europie w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowy Kongres Naukowy ( ), Warszawa 2000, s Balicki J., Kulturowa tożsamość Europy jako wyzwanie dla Kościoła i państwa w obliczu sekularyzacji i kryzysu demograficznego, w: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, pod red. W.Bołoz, G.Hover, Warszawa 2001, s Balicki J., Anthropological and Social Foundation of the Church Position on the Contemporary Demographic Issues, w: Persona Humana. Imago Dei et Christi in Historia, vol. II, ed. M.M. Rossi e T.Rossi, Angelicum University Press, Roma 2002, s Balicki J., Globalna polityka ludnościowa a godność osoby ludzkiej, w: Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, pod red. F. Piontka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bytomiu, Wisła 2002, s Balicki J., The evaluation of changes in attitudes and reproductive behavioures of young and middle generations of female and male poles and their influence on the process of family and household formation and dissolution, Edited by Ewa Fratczak, in co-operation with Janina Jóźwiak, Janusz Balicki, Aneta Ptak-Chmielewska, P o l i s h P o p u l a t i o n Review POLISH DEMOGRAPHIC SOCIETY, CENTRAL STATISTICAL OFFICE No. 2, Warsaw Balicki J., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej Aspekt społeczno-etyczny, w: Systemy wartości a procesy demograficzne, Rządowa Rada Ludnościowa, Instytut Socjologii UJ, I Kongres Dem. W Polsce, t.15, Kraków 2003, s Balicki J., Hrynkiewicz J., Ochocki A., Procesy demograficzne a polityka społeczna. Polska-Europa, w: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, pod red. Zb. Strzeleckiego, I Kongres Demograficzny w Polsce, T. XVII, Rządowa Rada Ludnościowa, Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003, s Balicki J., Kościół wobec wyzwań kryzysu demograficznego okresu transformacji ustrojowej w Polsce, w: Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, red. W.Majkowski, Wyd. UKSW Warszawa 2003, s Balicki J., Polityka ludnościowa i społeczna doświadczenia międzynarodowe / Population and Social Policies International Experience, w: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Demographic Problems of Poland before the Accession to the European Union, pod red. Zb. Strzeleckiego, PWE, Warszawa 2003, s Balicki J., Frątczak E., Postawy i zachowania rodzinne i prokreacyjne młodego i średniego pokolenia kobiet i mężczyzn w Polsce, w: Wybrane problemy współczesnej demografii, pod red. J.T.Kowalskiego i M.Pietruszek, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s Balicki J., Frątczak E., Postawy i zachowania prokreacyjne młodego i średniego, pokolenia Polek i Polaków u progu, XXI wieku. Fakty oceny interpretacje teorie, w: Raport Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa 2003.

2 Balicki J., Demografia, w: Słownik Społeczny, pod red. B.Szlachty, WAM, Kraków 2004, s Balicki J., Polityka Społeczna, w: Słownik Społeczny, pod red. B.Szlachty, WAM, Kraków 2004, s Balicki J., Rodzina, w: Słownik Społeczny, pod red. B.Szlachty, WAM, Kraków 2004, s Balicki J., Imigranci, wielokulturowość i integracja, w: P.Morciniec (red.), Haurietis de fontibus. Społeczno-etyczne, kwestie wczoraj i dzisiaj, UO, Opole 2005, s Balicki J., Skutki demograficzne przemian ustrojowych w Polsce, w: T.Biedrzycki (red.), Solidarność i społeczeństwo obywatelskie, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s (liczba autorów ogółem: 14, w tym liczba autorów z jednostki: 1). Balicki J., Polityka społeczna równych szans, w: J.Kupny, A.Dylus, T.Biedrzycki (red.), Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s Balicki J., Imigranci islamscy w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy czy muzułmanie?, w: J.Balicki (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007, s (liczba autorów ogółem: 8, w tym liczba autorów z jednostki: 2). Balicki J., The Problem of Cultural Diversity for the UK Immigration Policy (Family Case Studies), w: K.Kulawińska Courtney, M.Maria A.Łukowska, Multiculturalism at the Start of 21st Century. The British-Polish Experience. Australia Theory and Practice, International Conference, Łódź May 2005, Łódź University Press, Łódź 2007, s (liczba autorów ogółem: 33, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., Multiculturalism. Challenge for Immigration and Integration Policy, w: H.Renöckl, P.Morciniec, A.Rammer (red.), Umbrüche Gestalten. Sozialethische Herausforderungen im Neuen Europa, Echter Verlag, WienWürzburg 2008, s Balicki J., Kryzys tożsamości Europy a integracja imigrantów z krajów islamskich w świetle doświadczeń Wielkiej Brytanii, w: P.Mazurkiewicz, K.Wielecki, Inny człowiek w innym społeczeństwie? Europejskie dyskursy, CEUW, Warszawa 2008, s Balicki J., Polska w strefie Schengen. Znaczenie społeczno-polityczne, w: J. Erenc, Społeczeństwo pierwszej dekady, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2008, s (liczba autorów ogółem: 13, w tym liczba autorów z jednostki: 1). Balicki J., Czy islam powinien być reformowany? Wywiad z Adnanem Rashidem, imamem z Londynu, w: J.Balicki (red.), Migracje jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008,s (liczba autorów ogółem: 11, w tym liczba autorów z jednostki: 5) Balicki J., Kontrowersje wokół aborcji na konferencji Ludność i Rozwój w Kairze (1994), w: B.Chazan, W.Simon (red.), Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, Wektory, Wrocław 2009, s (liczba autorów ogółem: 30, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., rec., Contemporary Polish Migration In Europe. Complex Patterns of Movement and Settlement, Anna Triandafyllidou, w: P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s (liczba autorów ogółem: 15, w tym liczba autorów z jednostki: 10. Balicki J., Przeludnienie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, KUL, Lublin 2012, s c. Po doktoracie: Balicki J., W.Wunden, "And a Third of the Water Turned Bitter": Chernobyl, Truth, Media Technology and the Flow of Information, w: Mass Media and the Moral Imagination, ed.by Phil Rossi and Paul Soukup, Cansas City 1994, Sheed & Ward, s (liczba autorów ogółem: 10, w tym liczba autorów z jednostki: 1). 3.d. Po magisterium: Brak 2 S t r o n a

3 2. A R T Y K U Ł Y I R E C E N Z J E w C Z A S O P I S M A C H 4.a. Po uzyskaniu tytułu naukowego profesora: Nie dotyczy 4.b. Po habilitacji: Balicki J., Dylematy etyczne wokół dopuszczalności kary śmierci, "Universitas Gedanensis"1995, nr 12, s Balicki J., Polityka rodzinna państwa w świetle konferencji kairskiej, w: Międzynarodowy Rok Rodziny. Materiały z sympozjum naukowego, Gdańsk 1995, s Balicki J., Polityka rodzinna państwa wg. konferencji w Kairze, Studia Gdańskie 9, 1995, s Balicki J., Spór o rolę i miejsce kobiety w rodzinie i społeczeństwie w Czwartej Międzynarodowej Konferencji Kobiet w Pekinie, Studia Gdańskie 9, Balicki J., Polityka Społeczna Danii, Seculorum Christianum (Pismo Historyczno-Społeczne ATK), 2, 1995, nr 2, s Balicki J., Rec. Michał Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993, 383ss., "Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1995, nr 12, s Balicki J., Thelody of Creation as a Base for Solving the Problems of Maritime People, Bulletin Apostolatus Maris Vatican City, Spring 1996, nr 54, s Balicki J., Etyczno-obyczajowe uwarunkowania transplantacji narządów, Universitas Gedanensis 15,1996, s Balicki J., Sterowanie ludzką płodnością. Analiza społeczno-etyczna, Universitas Gedanensis 14, 1996, s Balicki J., Etyczno-obyczajowe uwarunkowania transplantacji narządów, Universitas Gedanensis 15,1996, s Balicki J. Światowy szczyt żywnościowy (Rzym ), Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła 27, 1996, nr 3, s Balicki J., Konferencja dotycząca osiedli ludzkich Habitat II (Stambuł ) - Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła 23, 1996, nr 3, s Balicki J., Polityka czy wypełnianie obowiązku ewangelicznego? Kontrowersje wokół listu biskupów angielskich Wspólne dobro (część I), Przegląd powszechny 1997, nr 5, s Balicki J., Polityka czy wypełnianie obowiązku ewangelicznego? Kontrowersje wokół listu biskupów angielskich Wspólne dobro (część II), Przegląd powszechny 1997, nr 6, s Balicki J., Pornografia a przygotowanie do życia w rodzinie, Głos dla życia 24, 1997, nr 2, s Balicki J., List Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii. Wspólne dobro a nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego, Społeczeństwo. Studia. Prace badawcze. Dokumenty z zakresu Nauki Społecznej Kościoła, 1997,nr 4, s (wprowadzenie i tłumaczenie). Balicki J., Światowy Szczyt w Kopenhadze na temat rozwoju społecznego ( ), Seculum Christianum 4, 1997, nr 1, s Balicki J., Bioethical discussion in Poland related to biomedical legislation, Biomedical Ethics. Newsletter of the European Network for Biomedical Ethics 1998, vol. 3, nr 1, s Balicki J., Kościół i wybory w demokratycznym państwie w kontekście listu biskupów angielskich Wspólne dobro, Materiały Civitas Christiana (Elbląg) 2, 1998, nr 3, s Balicki J., Demograficzne uwarunkowania systemu emerytalnego. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce, Universitas Gedanensis 18,1998,nr 1, s Balicki J., Wspomagana prokreacja i badania prenatalne w Polsce. Dyskusja bioetyczno-prawna, Studia Gdańskie GSD 1998, nr 10, s Balicki J., Strategia walki z ubóstwem w krajach rozwijających się. Redukcja tempa przyrostu naturalnego czy upodmiotowienie społeczeństwa, Roczniki naukowe CARITAS 1998, r.2, s Balicki J., Kościół wobec wyzwań kryzysu demograficznego okresu transformacji ustrojowej w Polsce, w: Kościół wobec wyzwań społecznych współczesnej Polski, Sympozjum Periodyk Naukowy 5,1999, nr 2, s Balicki J., Troska Kościoła o dziecko w okresie przemian systemowych, Problemy Opiekuńczo-wychowawcze 1999, nr 6, s Balicki J., Marginalizacja społeczeństw krajów rozwijających się w epoce globalizacji, Roczniki naukowe CARITAS 1999, r.3, s Balicki J., Społeczny wymiar Międzynarodowego Roku Seniora 1999, Studia Gdańskie 12, 1999, s Balicki J., Założenia antropologiczno-społeczne stanowiska Kościoła wobec współczesnych zagadnień demograficznych, Studia Gdańskie 13, 2000, s Balicki J., Globalna Polityka ludnościowa. Konflikt Północ-Południe, Saeculum Christianum 7 (2000), nr 2, s S t r o n a

4 Balicki J., XXI Konferencja Miedzynarodowej Unii dla Naukowych Badań nad Ludnością (Internationa Union for the Scientific Study of Population) Salvador (Brazylia) VIII. 2001, Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, Zeszyt 2001, nr 4. (Numer autorski, ss. 100) Balicki J., Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla solidarności międzypokoleniowej, Ethos 2001, nr 55, s Balicki J., Ubóstwo w Polsce w ostatniej dekadzie XX w., Studia Gdańskie 2001, nr 14, s Balicki J., Zadania wolontariatu w epoce starzenia się społeczeństw, Roczniki naukowe CARITAS 2001, nr 5, s Balicki J., Rec., The Migration Acquis Handbook The Foundation For A Common European Migration Policy Edited by Peter J. Van Krieken TMC Asser Press, The Hague 2001,pp. 429., Polish Population Review, 2002, nr 20, s Balicki J., Hrynkiewicz J., Ochocki A., Demographic Processes and Social Policy. Poland-Europe, Polish Population Review 2003, nr 22, s Balicki J., Zasady polityki rodzinnej w świetle nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Ethos 204, nr 67-68,s Państwo nad pustą kołyska. Kraj. Demografia. Dyskusja redakcyjna (udział: J. Balicki, prof. M. Okólski, prof. I.Kotowska), Tygodnik Solidarność, 2005, nr.8, s Balicki J., Polityka prorodzinna jako polityka pronatalistyczna polskie doświadczenia, Roczniki Naukowe Caritas 2004/2005, VIII/IX r., s Balicki J., Frątczak E., 37 Sesja Komisji Ludności i Rozwoju ONZ,,Przegląd i Ocena Realizacji Programu Działania Międzynarodowej Konferencji Nt. Ludności, i Rozwoju (ICPD), Kair 1994, Nowy Jork Marca 2004, Sprawozdanie z wyjazdu delegacji polskiej, Biuletyn 49, Warszaw 2005, s Balicki J., Rec., J.Auleytner, Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Społeczeństwo 2006, nr 3, s (liczba autorów ogółem: 16, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., Migracje i rozwój aspekt globalny. Omówienie raportów: International Migration and Development (ONZ) oraz Migration and Development. Opportunities and Challenges for Policymakers (IOM), w: Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej 2007, nr 52, s (liczba autorów ogółem: 7, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., Rec. Contemporary Polish Migration In Europe. Complex Patterns of Movement and Settlement, w: Anna Triandafyllidou (red.), The Edwin Mellen Press. Lewiston. Queenston. Lampeter 2006, ss. 319, Book Reviews, Migration Letters 2008, vol.5, issues 1, s (liczba autorów ogółem: 9, w tym liczba autorów z jednostki: 1) Balicki J., Dębski M., Pawlus M., Wpływ migracji na trwałość związków rodzinnych (Wybrane zagadnienia), w: Migracje zagraniczne a polityka rodzinna, Biuletyn RPO. Materiały. Zeszyty Naukowe nr 66, Warszawa 2009, s (liczba autorów ogółem: 9, w tym liczba autorów z jednostki: 2) Balicki J., Uwarunkowania i skutki kryzysu demograficznego w Polsce, Teologia i Moralność (Uniw. A. Mickiewicza) 2010, t. 7, s (liczba autorów ogółem: 14, w tym liczba autorów z jednostki: 1). Balicki J., Integracja kulturowa studentów muzułmańskich w Newham College w Londynie, Resovia Sacra 2010, R. 17, s (liczba autorów ogółem: 24, w tym liczba autorów z jednostki: 2). 4.c. Po doktoracie: Balicki J., H.Skorowski, Refleksje moralne związane z niektórymi problemami ludzkiego życia, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" 30, 1986, nr 10-12, s Balicki J., Pornografia a przemoc, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" 33, 1989, nr 7-9, s Balicki J., Journalistic Ethics in Eastern Europe, "Media Ethics Update. A Service Newsletter about Mass Communication Ethics", (Fall) vol.3, 1990, nr 1, s Balicki J., Środki społecznego przekazu w świetle nauki Episkopatu Polski, w: Kościół a środki społecznego przekazu. Studia Pastoralne. Akademia Teologii Katolickiej. Instytut Teologii Apostolstwa SAC (Pallotyni), Pallottinum, Warszawa 1990, s Balicki J., The moral influence of the mass media, "The Viewer and Listener" (Spring) S t r o n a

5 Balicki J., Środki społecznego przekazu w świetle nauki Episkopatu Polski, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" 34, 1990, nr 4-6, s Balicki J., Wpływ środków przekazu na rozwój moralny dzieci i młodzieży, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański", 34, 1990, nr 10-12, s Balicki J., Prezentacje seksualne w środkach masowego przekazu w świetle godności osoby ludzkiej, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" , nr 7-9, s Balicki J., Prezentacje treści erotycznych w środkach masowej komunikacji jako problem etyczno-prawny, "Biuletyn Katechetyczny", Gdańsk Balicki J., Przeszczepy narządów ludzkich w ocenie etycznej, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" 35,1991, nr 10-12, s Balicki J., Kto się boi katolickiego wychowania seksualnego?, "Młoda Polska" 2,1990, nr 49, s. 10. Balicki J., Wiara, religia, polityka, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, March 1991, s. 11. Balicki J., Pornografia i przemoc w mediach, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, April 1991, s. 11. Balicki J., Nowa sytuacja Kościoła w Polsce, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, July 1991, s. 10. Balicki J., Pierwszy rok katechizacji, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, August 1991, s. 10. Balicki J., Trzeba budować nowy świat, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, September 1991, s. 11. Balicki J., Homoseksualizm, AIDS i wolność, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, October 1991, s. 11. Balicki J., Kościół i polityka, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, January 1992, s. 11. Balicki J., Synod biskupów po upadku komunizmu, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, February 1992, s. 11. Balicki J., Ile za nerkę. Przeszczepy narządów, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, March 1992, s. 11. Balicki J., Nowa organizacja administracji Kościoła w Polsce, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, May 1992, s. 11. Balicki J., Prawo i etyka w amerykańskich mediach, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, June 1992, s. 7. Balicki J., Nowy kodeks etyki lekarskiej w Polsce, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, July 1992, s. 7. Balicki J., Spór między Stolicą Apostolską a zachodnimi teologami, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, August 1992, s. 7. Balicki J., Rycerze Kolumba, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, September 1992, s. 7. Balicki J., Chrześcijaństwo a wielkie religie świata, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, December 1992, s. 15. Balicki J., Aborcja a referendum, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, December 1992, s. 11. Balicki J., Personalizm etyczny twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, "Studia Gdańskie" 1992, s Balicki J., Pornografia w demokratycznym społeczeństwie - I. Rozmowa z Victorem Cline'em - profesorem Uniwersytetu Utah - USA, Universitas Gedanensis. Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 4,1992, nr 7, s Balicki J., Pornografia w demokratycznym społeczeństwie - II. Rozmowa z Dolfem Zillmannem - profesorem Uniwersytetu Alabama - USA, Universitas Gedanensis, Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 4,1992, nr 7, s Balicki J., Badania nad skutkami rynku pornograficznego w USA, "Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej" 36,1992, nr 1-3(4-6), s Balicki J., Pornografia a przygotowanie do życia w rodzinie, "Pomost" (Pismo samopomocy Gdańsk) 1992, nr 5, s Balicki J., Terror, cenzura i dyktatura kościelna?, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, February 1993, s. 11. Balicki J., Nowy katechizm Kościoła katolickiego, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, May 1993, s. 7. Balicki J., Strajki w Polsce a moralność, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, June Balicki J., Bitwa o Polskę, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, July Balicki J., Kościół a regulacja poczęć, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, August Balicki J., Konkordat między państwem a Kościołem, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, September Balicki J., Po wyborach, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, October, S t r o n a

6 Balicki J., Czy można czasem popełnić zło?, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, November Balicki J., Pornografia a przygotowanie do życia w rodzinie, w: Pornografia a wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, Zeszyty Dokumentacyjne Fundacji Stowarzyszenia PAX "Z pomocą w rodzinie", 1993, s Balicki J., Wypowiedzi Kościoła katolickiego i chrześcijańskich wspólnot religijnych w USA na temat regulacji rynku pornograficznego, "Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej" 37,1993, s Balicki J., Present Challenges to Technical University Education - Panel Discussion, International Seminar - European Workshop. Preservation of the Industrial Heritage - Gdańsk Outlook. May Final Report. English Edition, Gdańsk 1993, s Balicki J., Pornografia a przygotowanie do życia w rodzinie, w: Pornografia a wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, Zeszyty Dokumentacyjne Fundacji Stowarzyszenia PAX "Z pomocą w rodzinie", 1993, s Balicki J., Wypowiedzi Kościoła katolickiego i chrześcijańskich wspólnot religijnych w USA na temat regulacji rynku pornograficznego, "Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej" 37,1993, s Balicki J., Rec., Janet E. Smith, Humanae Vitae. A Generation Later, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1991, 425ss., "Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Rec. AIDS. Wyzwanie dla człowieka, pod red. K. Imielińskiego, Warszawa 1990, Agencja Wydawnicza "SFINKS",95ss. "Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Rec. Podręcznik miłości bliźniego. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najmniejszych braci, Mnieście uczynili. AIDS. W chorobie spotkać człowieka. Choroba, która jest wezwaniem również dla chrześcijan, pod red. ks. Bogdana Kaczmarka, Gdańsk 1992,206ss.,"Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Rec. Ulrich Schrade, Etyka. Główne systemy. Podręcznik dla uczniów szkół średnich, Warszawa 1992,72ss, "Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Rec. Barbara i dr Jack Willke, Aborcja. Pytania i odpowiedzi, tłum. Ewa i Lech Kowalewscy, Gdańsk 1990,355ss.,"Universitas Gedanensis". Gdański Instytut Teologiczny (Filia KUL) 5,1993, nr 9, s Balicki J., Mass media a prawo do prywatności - dylematy etyczne, "Universitas Gedanensis"1994, nr 11, s Balicki J., Katolicka Agencja Informacyjna w Polsce, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, January Balicki J., Czy grozi światu przeludnienie, "Głos". Polish & Slavic Center and Polish & Slavic Federal Credit Union, October d. Po magisterium: Brak 3. T Ł U M A C Z E N I A The Common Good and the Catholic Church s Social Teaching. A Statement by the Catholic Bishops Conference of England & Wales, October J. Balicki, Polityka czy wypełnianie obowiązku ewangelicznego? Kontrowersje wokół listu biskupów angielskich Wspólne dobro (część I), Przegląd powszechny 1997, nr 5, s S t r o n a

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI 1. Druki zwarte (ksiąŝki, monografie naukowe) Monografie naukowe 2007 Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II poszerzone, zmienione. Wyd. Polskie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Dorota Kopczyńska ROZPAD MAŁŻEŃSTW I SPOŁECZNA PERCEPCJA ROZWODÓW W POLSCE. Katedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dorota Kopczyńska ROZPAD MAŁŻEŃSTW I SPOŁECZNA PERCEPCJA ROZWODÓW W POLSCE. Katedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ROZPAD MAŁŻEŃSTW I SPOŁECZNA PERCEPCJA ROZWODÓW W POLSCE Dorota Kopczyńska Katedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1 WPROWADZENIE Początek gruntownych przeobrażeń w sferze życia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA MARTA PAŁKA SPOŁECZNE I POLITYCZNE UWARUNKOWANIA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA MARTA PAŁKA SPOŁECZNE I POLITYCZNE UWARUNKOWANIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA MARTA PAŁKA SPOŁECZNE I POLITYCZNE UWARUNKOWANIA EWOLUCJI BRYTYJSKIEGO MODELU ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W LATACH

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 Copyright by Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2011 RADA REDAKCYJNA Eugeniusz CZAPIEWSKI, Jarosław GRYZ, Bogdan KOSZEL, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Panel Ekspertów ROZWÓJ LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU KRAJU Termin: 17 września 2014 r.

Panel Ekspertów ROZWÓJ LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU KRAJU Termin: 17 września 2014 r. Panel Ekspertów ROZWÓJ LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU KRAJU Termin: 17 września 2014 r. SESJA 3 LAS KOBIET? O ZNACZENIU, ROLI I PRZYSZŁOŚCI KOBIET W LEŚNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach

Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach 222. Forum Debaty Publicznej, Panel ekspercki, Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje a co hamuje rozwój?,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 7-13 września 2014 r. Nr 37

R. 70(82) Warszawa, 7-13 września 2014 r. Nr 37 R. 70(82) Warszawa, 7-13 września 2014 r. Nr 37 Poz. 25302-25979 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo LP Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo Ilość dostępów 1 8 Podstawy ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN 5 2 13 Administracja publiczna Wydawnictwo Naukowe PWN 5 3 15 Badania marketingowe Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ZESTAWIENIE TEMATYCZNE

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ZESTAWIENIE TEMATYCZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ZESTAWIENIE TEMATYCZNE POMOC HUMANITARNA niesienie pomocy w innych krajach jest naszą odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo