Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w rehabilitacji zaburzeń układu równowagi u dzieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w rehabilitacji zaburzeń układu równowagi u dzieci"

Transkrypt

1 186 Otorynolaryngologia 2014, 13(4): Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w rehabilitacji zaburzeń układu równowagi u dzieci The use of sensory integration therapy in the rehabilitation of balance disorders in children Agata Pyda-Dulewicz 1/, Renata Pepaś 2/, Wiesław Konopka 1,2/ 1/ Zakład Dydaktyki Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2/ Klinika Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Układ przedsionkowy to najwcześniej rozwijający się narząd zmysłu. Ma on olbrzymi wpływ na funkcjonowanie i prawidłowy rozwój dziecka. Zaburzenia układu równowagi stanowią duży problem u dzieci. Częstotość ich występowania w populacji dziecięcej szacuje się na 14%. Diagnostyka i leczenie zaburzeń układu przedsionkowego są szczególnie trudne u małych pacjentów. W wielu przypadkach leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych efektów. Rehabilitacja stanowi często jedyną alternatywę w postępowaniu leczniczym w dysfunkcjach tego rodzaju. Techniki integracji sensorycznej bazują na tych samych zjawiskach kompensacyjnych co treningi habituacyjne. Metody dają szereg możliwości do stworzenia skutecznego, a zarazem interesującego i ciekawego programu terapeutycznego dla dzieci z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Atrakcyjność zajęć objętych technikami integracji sensorycznej przekłada się w dużym stopniu na chęć uczestnictwa małych pacjentów w terapii. Vestibular system is the earliest-developing sensory system. This complex system has a tremendous impact on the proper functioning and development of the child. Balance disorders are a serious problem in children. The disorders affect about 14% of pediatric population. Diagnosis and treatment of vestibular disorders are particularly difficult in young patients. In many cases, pharmacological treatment is not effective. Systematic rehabilitation is often the only alternative method in the treatment of children with vertigo. Sensory integration techniques make use of the same tools as habituation training. These methods offer many chances for implementing effective and interesting programs to treat vertigo and dizziness in children. Attractiveness of the sensory integration techniques causes that the young patients are more willing to participate in the treatment. Keywords: rehabilitation, balance disorders, vestibular system, sensory integration Słowa kluczowe: rehabilitacja, zaburzenia układu równowagi, układ przedsionkowy, integracja sensoryczna Otorynolaryngologia 2014, 13(4): Adres do korespondencji / Address for correspondence mgr Agata Pyda-Dulewicz ul. Pojezierska 26 m. 3, Łódź Wstęp Zmysł czucia głębokiego proprioceptywny, dotyk oraz układ równowagi zaczynają funkcjonować już w okresie prenatalnym a ich działanie jest ściśle ze sobą powiązane. Ten wzajemny wpływ jest złożony i konieczny do prawidłowej interpretacji bodźców pochodzących ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz adekwatnej odpowiedzi na nie. Przedstawiony wzajemny proces organizacji zmysłów nosi nazwę integracji sensorycznej. Twórcą i prekursorem teorii integracji sensorycznej jest amerykańska psycholog i terapeutka zajęciowa J. Ayres. Koncepcja ta powstała już w latach 60-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pojawiła się na dobre dopiero w 1993 roku, kiedy to zorganizowano pierwszą edycję kursu specjalistycznego [1-3]. Teoria integracji sensorycznej opiera się na podstawowych założeniach odwołujących się do zagadnień neurologicznych i psychologicznych. Należą do nich [1,3]: 1. Plastyczność neuronalna czyli wrodzona zdolność mózgu do zmian i modyfikacji. Poprzez powtarzanie odpowiednich aktywności można

2 Pyda-Dulewicz A i wsp. Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w rehabilitacji zaburzeń układu równowagi bezpośrednio wpływać na reorganizację neuronalną i poprawę czynnościową. Plastyczność neuronalna jest obecna u człowieka przez całe życie, z tym że jej intensywność jest zależna od wieku. Jest ona zdecydowanie większa u młodszych dzieci i wtedy jest większy efekt terapii integracji sensorycznej. 2. Sekwencyjny rozwój procesów integracji sensorycznej dokonuje się w normalnym rozwoju dziecka. Złożone zachowania rozwijają się na bazie podstawowych już wcześniej wykształconych. W sytuacji gdy pojawiają się zaburzenia integracji sensorycznej proces ten jest zakłócony. 3. Integralność systemu nerwowego jest bardzo często podkreślana w większości prac J. Ayers. Podkreślała ona, że prawidłowe funkcjonowanie ośrodków korowych zależne jest od działania struktur podkorowych, w których to zachodzą podstawowe procesy sensoryczne. 4. Reakcje adaptacyjne i procesy integracji sensorycznej funkcjonują na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Pojawienie się reakcji adaptacyjnych bazuje na doświadczeniach sensoryczno-motorycznych i prowadzi do neuronalnego modelu rozwoju pamięci. 5. Wewnętrzny popęd sensoryczny. Każdy z nas, a w szczególności dzieci mają popęd do dostarczania sobie właściwych bodźców sensorycznych. Dotyczy to głównie trzech rodzajów bodźców: przedsionkowych, czucia powierzchownego i proprioceptywnego. Układ przedsionkowy to najwcześniej rozwijający się i dojrzewający system zmysłowy. Ten złożony układ ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie i prawidłowy rozwój dziecka. Receptory tego systemu znajdują się w uchu wewnętrznym i mają ścisły związek anatomiczny z narządem słuchu [1,3]. Proces kształtowania się układu przedsionkowego zaczyna się już w zarodku. W siódmym tygodniu po zapłodnieniu tworzą się kanały półkoliste natomiast w ósmym poszczególne elementy układu równowagi przybierają właściwy kształt, a także są już częściowo unerwione. Do 14 tygodnia wykształcają się wszystkie komórki rzęskowe woreczka i łagiewki. W tym samym czasie rozpoczynają się procesy mielinizacyjne nerwu przedsionkowego. W szóstym miesiącu pozostałe elementy układu równowagi osiągają ostateczne rozmiary, a układ przedsionkowy jest w pełni przygotowany do pracy i wspólnie z układem czuciowym i wegetatywnym odbiera oraz przekazuje informacje do mózgu. Tak wczesne dojrzewanie układu przedsionkowego wpływa na jego podatność na uszkodzenia. Do czynników, które mogą uszkadzać układ równowagi u dzieci należą między innymi stosowane leki ototoksyczne, choroby zakaźne, czynniki dziedziczne, zaburzenia hormonalne, niska masa urodzeniowa czy urazy w tym okołoporodowe [1,2]. Układ przedsionkowy już w życiu płodowym jest intensywnie stymulowany. Płód w łonie matki nieustannie się porusza i zmienia pozycje. Dzieci, których matki były dość aktywne w czasie ciąży rzadziej cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Po porodzie trening układu równowagi odbywa się w zróżnicowanych pozycjach, zaczynając od bezwarunkowych i warunkowych reakcji posturalnych oraz osiąganie kolejnych umiejętności ruchowych takich jak: podnoszenie głowy, obracanie się, pełzanie, siadanie, raczkowanie, wstawanie i wiele innych czynności, które prowadzą do przyjęcia pozycji pionowej, jej kontroli a w ostateczności prawidłowego naprzemiennego i symetrycznego chodu. Dojrzewanie i integracja układu przedsionkowego z innymi systemami sensorycznymi odbywa się w długim czasie po urodzeniu, a niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywa aktywność ruchowa dziecka. Sprawnie funkcjonujący układ przedsionkowy gwarantuje nie tylko zdolność prawidłowych reakcji posturalnych i równoważnych, ale również umiejętność orientowania się w położeniu ciała w przestrzeni, sterowanie odruchami bezwarunkowymi u noworodków oraz ruchami gałek ocznych. Nieleczone zaburzenia układu przedsionkowego mogą mieć swoje konsekwencje w późniejszym rozwoju dzieci. Szczególnie w szkole, gdyż układ przedsionkowy odpowiada także za koordynację, płynność i zgrabność ruchów, co ma wpływ na naukę czynności grafomotorycznych [3,4]. Układ przedsionkowy znajduje się w uchu wewnętrznym i według założeń teorii Integracji Sensorycznej stanowi bazę do stymulacji pozostałych zmysłów, ponieważ inne rodzaje doznań sensorycznych są przetwarzane w odniesieniu do układu przedsionkowego. Układ przedsionkowy składa się z dwóch części: obwodowej i ośrodkowej. Granicę stanowi wejście do pnia mózgu w miejscu przechodzenia przez nie nerwu przedsionkowego. Do części obwodowej wywołującej tzw. zaburzenia układowe zaliczamy woreczek, łagiewkę, trzy przewody półkoliste oraz pień nerwu przedsionkowego. Natomiast część ośrodkową tworzą jądra przedsionkowe pnia mózgu oraz połączenia ich z innymi częściami OUN, jak również pole przedsionkowe w korze mózgowej [5]. Stymulacja układu przedsionkowego powoduje kombinacje wrażeń płynących z ruchów zarówno z komponentą rotacyjną, jak i liniową są bardzo precyzyjne i informują o wszystkich parametrach

3 188 Otorynolaryngologia 2014, 13(4): wykonywanej czynności [6]. Zaburzenia związane z interpretacją i odbiorem bodźców przedsionkowych związane są z przetwarzaniem bodźców przedsionkowych i proprioceptywnych oraz z ich integracją. Badania De Quiros a pokazują, że dysfunkcje układu przedsionkowego mogą być przyczyną trudności szkolnych dziecka. Utrzymanie równowagi, prawidłowej postawy ciała, obustronnej koordynacji ruchowej, wzrokowej czy też percepcja słuchowo-językowa są niezbędne w procesie uczenia [7,8]. Już w latach sześćdziesiątych De Quiros u dzieci z trudnościami w nauce rozpoznał specyficzne zaburzenie, które określił jako dezintegrację przedsionkowo proprioceptywną. Przeprowadził on badania układu przedsionkowego w grupie 1900 dzieci. U ponad połowy dzieci z tej grupy, u których występowały trudności w nauce, rejestrowano zmniejszenie pobudliwości błędnika na stymulację termiczną. De Quiros wyodrębnił wtedy dwa syndromy dezintegracji przedsionkowo proprioceptywnej w oparciu o intensywność zaburzeń. Cechami wspólnymi obu tych syndromów są hipotonia mięśni i brak reakcji przedsionkowej na stymulację termiczną. Podsumowując swoje badania stwierdził on, że zaburzenia przedsionkowe mogą powodować trudności w uczeniu się związane ze sprawnościami ruchowymi, zdolnościami językowymi i rozwojem umiejętności czytania i pisania [7,8]. Dysfunkcje integracji posturalnej i bilateralnej były jednym z objawów zaburzeń integracji sensorycznej rozpoznawanych przez J. Ayres [9]. Charakteryzowały się one niewystarczająco zintegrowanymi mechanizmami posturalnymi, a także występowaniem przetrwałych prymitywnych odruchów oraz słabej kontroli wzrokowej [10]. Z objawami tego typu bardzo często współwystępowało również obniżenie napięcia mięśniowego [11]. Te wszystkie objawy były wynikiem zaburzeń systemu przedsionkowo proprioceptywnego, kontrolującego postawę, napięcie mięśni i równowagę poprzez integrację informacji aferentnych i eferentnych. Wynikiem prac J. Ayres nad tym zjawiskiem było stworzenie Południowokalifornijskiego Testu Oczopląsu Porotacyjnego (Southern California Postrotary Nystagmus Test, SCPNT), który ilościowo określał dysfunkcje systemu przedsionkowego u dzieci z trudnościami w uczeniu się [12]. J. Ayres stwierdziła, że najważniejsze wyniki badań dotyczyły zaburzeń systemu przedsionkowego. Około połowa badanych dzieci z trudnościami w uczeniu się miała skrócony czas trwania oczopląsu porotacyjnego, wskazujący na nieprawidłowe przetwarzanie bodźców przedsionkowych [13]. Dzieci z tego rodzaju zaburzeniami nie różnią się znacząco od swoich rówieśników. Wydają się być zdrowe, dobrze rozwinięte fizycznie i intelektualnie. Mają zazwyczaj problem z czytaniem, pisaniem i nauką przedmiotów ścisłych dodatkowo u tych osób nie ma dominacji prawo lub leworęczności. Są one zazwyczaj obustronnie niezbyt zręczne oraz mają duże problemy z lateralizacją. Wszelkie czynności grafomotoryczne sprawiają im wiele kłopotów. Podczas nauki pisania odwracają litery typu (d, p, b) dużo częściej niż ich rówieśnicy, a przepisując całe frazy,,gubią litery, sylaby lub całe słowa. Dzieci takie mają problemy z procesem socjalizacji wgrupie, głównie z powodu niechęci do gier i zabaw zespołowych. Podczas tych aktywności kiedy trzeba łapać piłkę, rzucać do celu i wykonywać szereg czynności równoważno-koordynacyjnych, dla dziecka z taką dysfunkcją są bardzo trudne do realizacji. Drugi typ zaburzeń w obrębie układu przedsionkowo wiąże się z upośledzeniem zdolności modulacji bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych i najczęściej dotyczą nadwrażliwości na nie. Wśród zaburzeń z nadmierną wrażliwością na stymulanty przedsionkowe wyróżnia się nietolerancję ruchu i niepewność grawitacyjną. Pierwsza z nich jest wynikiem nieprawidłowości w działaniu tej części ośrodkowego układu nerwowego, która odpowiada za opracowanie informacji wejściowych pochodzących z kanałów półkolistych tj. ruchów rotacyjnych. Niepewność grawitacyjna natomiast to zaburzenie polegające na nieprawidłowej modulacji wejściowych informacji przedsionkowych z sensorów grawitacji tj. ruchów liniowych [3,14]. U dzieci z takimi problemami intensywny ruch lub tylko myśl o nim wywołują negatywną emocjonalną reakcję. Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, iż układ przedsionkowy nie jest w stanie przetworzyć informacji, które otrzymuje ze środowiska. Nietolerancja ruchu bardzo często współwystępuje z chorobą lokomocyjną. Jeśli już dochodzi do podjęcia przez takie dzieci aktywności mają one zazwyczaj charakter statyczny. Szczególnie nieprzyjemny dla nich jest ruch obrotowy. Nietolerancja ruchu powoduje, że dziecku ciężko jest odnaleźć się w grupie rówieśników. Oprócz tego że osoby z tym zaburzeniem nie są w stanie zaakceptować ruchów rotacyjnych dodatkowo męczą się szybciej niż rówieśnicy, a ich wydolność jest dużo słabsza. W związku z tym nie są w stanie nadążyć za innymi dziećmi, zwykle pozostaje w tyle i nie uczestniczą aktywnie w życiu grupy [15]. Dzieci z niepewnością grawitacyjną odczuwają nienaturalnie duży strach przed upadkiem lub wysokością, dlatego unikają placów zabaw, huśtawek i zjeżdżalni. Mają one trudności ze swobodną

4 Pyda-Dulewicz A i wsp. Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w rehabilitacji zaburzeń układu równowagi zabawą, często są wycofane i sprawiają wrażenie nieustannie kontrolujących się. Dysfunkcja ta w konsekwencji prowadzi do powstania problemów natury społecznej i emocjonalnej [16]. Wykorzystanie technik integracji sensorycznej w zaburzeniach równowagi Przed rozpoczęciem tworzenia indywidualnego programu terapeutycznego u dzieci z zaburzeniami równowagi bardzo ważna jest szczegółowa diagnostyka układu równowagi oraz integracji sensorycznej [17,18]. Diagnostyka układu równowagi u dzieci jest jednym z trudniejszych zadań medycznych i bardzo często wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Ustalenie przyczyny tych zaburzeń jest szczególnie problematyczne, ponieważ dzieciom ciężko jest scharakteryzować swoje dolegliwości. Ważną rolę w odgrywają dokładne obserwacje rodziców oraz zebrany od nich wywiad. Na proces diagnozy zaburzeń układu równowagi u małych dzieci może wpływać,,niedojrzałość układu nerwowego. Ciężko jest wtedy ocenić na ile dysfunkcja narządu przedsionkowego jest spowodowana zaistniałą patologią, a na ile to wynik niezakończonych procesów mielinizacyjnych. Dopiero w wieku 4-5 lat dziecko osiąga odpowiednią dojrzałość układu nerwowego, aby można było je diagnozować według standardów przyjętych dla osób dorosłych. Według zaleceń Amerykańskiej Akademii Neurologii proces diagnozowania układu równowagi u dzieci poza dokładnym wywiadem powinien obejmować: badanie otoneurologiczne z uwzględnieniem oceny nerwów czaszkowych, czynności móżdżku oraz oczopląsu za pomocą badania ENG lub VNG badanie posturograficzne badanie otolaryngologiczne w celu wykluczenia dysfunkcji ucha środkowego badanie audiologiczne i elektrofizjologiczne słuchu diagnostykę neuroobrazową, szczególnie u dzieci z dolegliwościami o charakterze napadowym połączonymi z nudnościami i wymiotami badanie laboratoryjne ewentualne konsultacje specjalistyczne takie jak okulistyczna, kardiologiczna, endokrynologiczna a czasem także psychologiczna i psychiatryczna. W polskim konsensusie,,zawroty głowy u dzieci zawartym roku w czasopiśmie Vertigo-Forum dotyczącym diagnostyki układu równowagi u dzieci autorzy zwracają uwagę na to, że pełne badanie elektronystagmograficzne i wideonystagmograficzne wraz z próbami kalorycznymi może być wykonane najwcześniej w piątym roku życia, natomiast same próby obrotowe już w trzecim roku życia. Obiektywne badania audiologiczne są możliwe do wykonania w każdym wieku, a badania progowe i nadprogowe dopiero w siódmym roku życia. Diagnostyka zaburzeń integracji sensorycznej polega na przeprowadzeniu szczegółowo pogłębionego wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka, analizie Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego Dziecka, który wypełnia rodzic, obserwacji klinicznej a u starszych dzieci przeprowadzenia dodatkowo Południowokalifornijskiego Testu Integracji Sensorycznej [16,18]. W standardowym postępowaniu terapeutycznym w leczeniu zaburzeń równowagi stosuje się trening z wykorzystaniem zjawiska habituacji przedsionkowej zmierzającej do wyciszenia reakcji patologicznych. Metody te nie zawsze są atrakcyjne zwłaszcza dla małych dzieci, a czasami po prostu zbyt trudne do realizacji. Techniki integracji sensorycznej Techniki integracji sensorycznej bazują na tych samych zjawiskach kompensacyjnych co treningi habituacyjne, dlatego mogą być alternatywą dla tego typu terapii. Metoda Ayres daje szereg możliwości do stworzenia skutecznego a zarazem interesującego i ciekawego programu terapeutycznego dla dzieci [18]. Atrakcyjność tych zajęć przekłada się w dużym stopniu na chęć uczestnictwa małych pacjentów w terapii. Miejsca gdzie przeprowadzane są zajęcia rehabilitacyjne układu równowagi z zastosowaniem technik integracji sensorycznej wyposażone są w sprzęt (huśtawki, równoważnie, tunele czy urządzenia do ćwiczeń rotacyjnych) przypominających place zabaw dla dzieci. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a terapia przybiera postać,,zabawy terapeutycznej, w której pacjenci mają poczucie, że kreują te zajęcia wspólnie z terapeutą [1-3]. Programy terapeutyczne z wykorzystaniem technik integracji sensorycznej zawierają różne kombinacje ćwiczeń. Najczęściej są to ćwiczenia równoważne, kontrolujące postawę, ćwiczenia poprawiające koordynację oko-ręka, zadania zkomponentą rotacyjną lub horyzontalną, trening okoruchowy oraz fiksacji wzroku. Bardzo ważne jest aby wszystkie te elementy były przybierały formę zabawy odpowiedniej do wieku i rodzaju dysfunkcji dziecka. Przykładami takich ćwiczeń są wg [19-21]:

5 190 Otorynolaryngologia 2014, 13(4): Podskoki na jednej nodze i na obu, przeskakiwanie z nogi na nogę, skakanie wokół własnej osi, przeskakiwanie przeszkód; Ruchy wahadłowe głową od barku do barku, w pozycji stojącej, siedzącej i w klęku podpartym; Kołyska przód-tył, na boki, w leżeniu na brzuchu; Obroty wokół własnej osi w pozycji siedzącej oraz leżenia przodem i tyłem; Koliste i wahadłowe ruchy tułowia zarówno w siadzie jak i staniu; Bocian, Jaskółka,,,Otrzepywanie się psa po wyjściu z wody każda kończyna osobno, a następnie prawa i lewa strona; Chodzenie wzdłuż liny początkowo po prostej potem układamy linę falistą; Turlanie się w różnych kierunkach z otwartymi i zamkniętymi oczami oraz fiksacją wzroku w wyznaczonym punkcie; Wchodzenie, schodzenie, zeskakiwanie, wskakiwanie na stopień z użyciem określeń przestrzennych; Chodzenie po podłożu różnego typu (piasek, gruby materac, gąbka) z otwartymi i zamkniętymi oczami; Ćwiczenia motoryki małej oraz trening grafomotoryczny; Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na profesjonalnie wyposażonej Sali do terapii Integracji Sensorycznej tj. huśtawek, deskorolek, desek rotacyjnych czy równoważni. Rehabilitacja z wykorzystaniem technik integracji sensorycznej daje możliwość właściwej stymulacji układu przedsionkowego w zaburzeniach równowagi. Metoda ta doskonale sprawdza się zwłaszcza w terapii małych dzieci. Techniki integracji sensorycznej poprzez wpływ na układ przedsionkowy oraz na zmysł czucia głębokiego mogą być alternatywą lub w przypadku starszych dzieci uzupełnieniem standardowych treningów habituacji przedsionkowej w leczeniu zaburzeń równowagi. Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach zadania badawczego / / Piśmiennictwo 1. Przyrowski Z. Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii diagnozy i terapii. Empis, Warszawa, 2012: Maas VF. Integracja sensoryczna a neuronauka od narodzin do starości. Fundacja Innowacyjna WSSE, Warszawa 2007: Przyrowski Z, Grzybowska E. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej materiały szkoleniowe. PSTIS, Warszawa 2013: 5-29, Rine RM, Wiener-Vacher S. Evaluation and treatment of vestibular dysfunction in children. Neuro Rehabilitation 2013; 32(3): Bochenek Z, Morawiec-Bajda A. Fizjologia narządu przedsionkowego. (w) Otoneurologia. Janczewski G, Latkowski B (red.). Bel-Corp, Warszawa 1998: Czochańska J, Łosiowski Z, Langner-Mroczek B, Siedlecki J. Ocena stanu neurorozwojowego niemowląt. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1991: De Quiros JB. Diagnoza zaburzeń przedsionkowych u dzieci z trudnościami w uczeniu się. Trudności w uczeniu się 1976; 9: De Quiros JB. Integracja przedsionkowo-proprioceptywna: jej wpływ na uczenie się i mowę u dzieci. Sprawozdanie z 10-ego Interamerykańskiego Kongresu Psychologicznego Lima, Peru, 1966, Trillas, Meksyk Ayres AJ. Deficyty integracji sensorycznej u edukacyjnie upośledzonych dzieci. Trudności w uczeniu się 1969; 2: Ayres AJ. Integracja sensoryczna a trudności w uczeniu się. Zachodnie Wydawnictwo Psychologiczne, Los Angeles Ayres AJ. Zbiorcze analizy pomiaru integracji sensorycznej. Terapia zajęciowa 1977; 31: Ayres AJ. Południowokalifornijski Test Oczopląsu Porotacyjnego. Zachodnie Wydawnictwo Psychologiczne, Los Angeles Ayres AJ. Wpływ terapii integracji sensorycznej na dzieci z trudnościami w uczeniu się. Centrum Studiów nad Dysfunkcją Integracji Sensorycznej Lane SJ, Miller L. Toward a Consensus in Terminology in Sensory Integration Theoryond Practice: Part 2-Sensory Int Patterns of Function and Dysfunction. Sensory Integration Special Interest Section Quarterly 2000; 23(2). 15. Stock Kranowitz C. Nie-zgrabne dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego-diagnoza i praktyka. Harmonia Universalis; Gdańsk 2012; Stock Kranowitz C. Nie-zgrabne dziecko w świecie gier i zabaw. Harmonia Universalis; Gdańsk 2012: Emmons P, McKendry Anderson L. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. K.E. Liber, Warszawa 2007: Ayres AJ. Rozwój teorii i praktyki integracji sensorycznej. Kendall/Hunt, Clark D, Kreutzberg J, Chee F. Stymulacja przedsionkowa, jej wpływ na rozwój ruchowy u dzieci. Nauka 1977; 196: Eckert A. Zabawy rozwijające zmysły. Wyd. Jedność, Kielce 2002: Silberg J. Poznanie zmysłów przez zabawę. Wyd. Liber, Warszawa 2007:

Zawroty głowy jako problem orzeczniczy

Zawroty głowy jako problem orzeczniczy Prace POGLĄDOWE Kulma D. Zawroty głowy jako problem orzeczniczy 135 Zawroty głowy jako problem orzeczniczy Vertigo as the medical certification issue Dariusz Kulma ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy

Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy Marzena Kubiczek Jagielska, Grażyna Tacikowska I. Wprowadzenie II. Zarys anatomii i fizjologii układu równowagi III. Diagnostyka zawrotów głowy 1. Znaczenie i kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zawroty głowy u dzieci klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostyka

Zawroty głowy u dzieci klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostyka Zawroty głowy u dzieci klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostyka Vertigo in children classification, causes, symptoms and diagnostics Ewa Pilarska, Seweryna Konieczna, Małgorzata Lemka Klinika Neurologii

Bardziej szczegółowo

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno AUTYZM Całościowe zaburzenie rozwoju dotyczące procesów warunkujących rozwój dziecka w wielu sferach. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIDACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (W TYM Z AUTYZMEM) Materiały dydaktyczne dla studentów

WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIDACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (W TYM Z AUTYZMEM) Materiały dydaktyczne dla studentów WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIDACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (W TYM Z AUTYZMEM) Materiały dydaktyczne dla studentów Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy : 39 43 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy PL ISSN 1734-3402 Vestibular rehabilitation

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO EDUKACJA JĘZYK

SPOŁECZEŃSTWO EDUKACJA JĘZYK Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku SPOŁECZEŃSTWO EDUKACJA JĘZYK TOM 2 SOCIETY. EDUCATION. LANGUAGE Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku PŁOCK 2014 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Terapia wielozmysłowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka

Terapia wielozmysłowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka Opracowały: mgr Joanna Ulaczyk i mgr Olga Gołacka Terapia wielozmysłowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka Wstęp Kiedy rodzi się dziecko, oczekiwania rodziców są różne. Niektórzy z nich wyobrażają

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne dla studentów

Materiały dydaktyczne dla studentów WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIADACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI SENORYCZNYMI /WZROKU I SŁUCHU/ Materiały dydaktyczne dla studentów Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wspomaganie rozwoju małego dziecka ZESZYTY NAUKOWE 1/2014 P E D A G O G I K A Wspomaganie rozwoju małego dziecka pod redakcją Genowefy Pańtak Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. dr hab. Waldemar Woźniak Rdakcja naukowa dr Genowefa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi PORADNIK dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy Medycyny Manualnej

Teoretyczne podstawy Medycyny Manualnej Teoretyczne podstawy Medycyny Manualnej Medycyna manualna jest gałęzią medycyny o ustalonych procedurach postępowania: - diagnostycznego, mającego na celu rozpoznawanie odwracalnych zaburzeń czynnościowych

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie ruchowe w SM.

Usprawnianie ruchowe w SM. Michał Biniecki Usprawnianie ruchowe w SM. Zestaw ćwiczeń dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Broszura powstała dzięki

Bardziej szczegółowo

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE : 75 79 Copyright by Wydawnictwo Continuo prace poglądowe Reviews Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE Accessibility to preventive screening solutions of EU pl issn 1734-3402 Donata Kurpas1,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry sali do terapii integracji sensorycznej. Zbigniew Przyrowski

Podstawowe parametry sali do terapii integracji sensorycznej. Zbigniew Przyrowski Podstawowe parametry sali do terapii integracji sensorycznej. Zbigniew Przyrowski Moje osobiste doświadczenia wskazują na pewne zasadnicze pryncypia organizacji prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu PRACA POGLĄDOWA Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu Hospital rehabilitation in patients after brain tumor operation Jarosław Pasek 1, Tomasz Pasek 2, Piotr Ładziński 3, Aleksander

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Partnerzy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna Niepełnosprawność intelektualna Między diagnozą a działaniem Remigiusz J. Kijak Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo