PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATA NA DAWCĘ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATA NA DAWCĘ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH"

Transkrypt

1 PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATA NA DAWCĘ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 1. Cele i zasady działania Ośrodka Dawców Szpiku Celem Ośrodka Dawców Szpiku działającego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (ODS IHiT) jest koordynacja wszystkich czynności dotyczących potencjalnych i aktywnych dawców szpiku zarejestrowanych w naszym Rejestrze Dawców Szpiku, polegająca na: 1. Rekrutacji ochotników do Rejestru Dawców Szpiku, obejmującej ocenę ich przydatności zdrowotnej oraz wykonanie wstępnych badań zgodności tkankowej (HLA). 2. Udostępnianiu zgromadzonych danych HLA krajowym i zagranicznym ośrodkom przeszczepiającym komórki krwiotwórcze, co umożliwia jak najszybszą identyfikację potencjalnego dawcy szpiku. W tym celu ODS IHiT przesyła dane HLA zarejestrowanych u siebie dawców do Poltransplantu (organizacji zajmującej się koordynacją pobierania oraz przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie Polski) oraz do Bone Marrow Donor Worldwide (największej światowej organizacji zajmującej się zbieraniem i dystrybucją danych HLA dawców zarejestrowanych w 44 krajach). 3. Koordynacji: badań uzupełniających, określających stopień zgodności HLA pomiędzy biorcą a potencjalnym dawcą, ostatecznej kwalifikacji zdrowotnej dawcy przed oddaniem komórek krwiotwórczych. 4. Organizacji pobrania komórek krwiotwórczych ze szpiku lub krwi obwodowej. 5. Opiece zdrowotnej nad dawcą po oddaniu komórek krwiotwórczych szpiku lub krwi obwodowej. Ośrodek Dawców Szpiku nie gromadzi szpiku, natomiast zbiera w swojej bazie danych: dane immunogenetyczne (HLA, grupa krwi) potencjalnych dawców, które są udostępniane anonimowo (jedynie wraz z numerem rejestracyjnym dawcy) ośrodkom transplantacyjnym, poszukującym dawcy dla biorcy a oczekującego na przeszczep komórek krwiotwórczych, dane osobowe i adresowe potencjalnych dawców, które służą do kontaktów z dawcami. Dlatego też bardzo prosimy wszystkie osoby zarejestrowane w naszym Rejestrze Dawców Szpiku o zgłaszanie do ODS IHiT wszelkich informacji o zmianie miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji i / lub numeru telefonu poprzez przesłanie pocztą na adres: Ośrodek Dawców Szpiku, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, ul. I. Gandhi 14 wypełnionej deklaracji o zmianie danych osobowych, którą można pobrać ze strony internetowej 2. Szpik kostny, komórki krwiotwórcze i hematopoeza Szpik jest głównym narządem krwiotwórczym. Komórki krwi tworzą się i dojrzewają w szpiku czerwonym, wypełniającym kości miednicy, mostka, zakończenia żeber, płaskie kości czaszki i główki kości długich. W szpiku czerwonym znajdują się niedojrzałe komórki krwiotwórcze, posiadające zdolność różnicowania się w kierunku linii komórkowych wytwarzających płytki krwi, krwinki czerwone, monocyty i granulocyty oraz limfocyty, czyli wszystkie elementy komórkowe krwi. Cechuje je również zdolność do samoodnowy, dzięki której stanowią niewyczerpane źródło, dostarczające do krwi wszystkie niezbędne w niej komórki. Niewielka ilość komórek krwiotwórczych znajduje się również we krwi obwodowej. U zdrowego człowieka szpik każdego dnia wytwarza setki tysięcy komórek, które uwalniane są do krwioobiegu dopiero po osiągnięciu pełnej dojrzałości i zdolności funkcjonalnych. Proces wzrostu i rozwoju komórek krwi nazywany jest hematopoezą. Szybkość i rozmiary tego procesu regulowane są przede wszystkim przez naturalne potrzeby organizmu, takie jak konieczność zastąpienia zużytych lub uszkodzonych komórek nowymi lub przeciwdziałanie infekcji. Różnicowanie, dojrzewanie i wyrzut komórek krwi (wraz ze znaczną liczbą niedojrzałych komórek krwiotwórczych, zdolnych do samoodnowy) może ulec gwałtownemu przyspieszeniu pod wpływem niektórych leków, tzw. czynników wzrostu (G-CSF, GM-CSF), co wykorzystywane jest przy pobieraniu do transplantacji komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. 3. Antygeny zgodności tkankowej (HLA) Główny układ zgodności tkankowej, noszący u ludzi nazwę HLA (ang. Human Leukocyte Antigens) to zestaw genów, podzielonych na klasy. Większość komórek organizmu zawiera na swej powierzchni białka stanowiące produkty genów HLA (cząsteczki HLA klasy I) a szczególnie istotną rolę odgrywają cząsteczki HLA klasy II zlokalizowane na komórkach układu odpornościowego. Cząsteczki HLA są głównymi antygenami stymulującymi do działania układ odpornościowy: biorą udział w procesie rozpoznawania i niszczenia wszelkich obcych czynników, takich jak bakterie, wirusy czy komórki nowotworowe, ale jednocześnie odpowiadają za niszczenie przeszczepionych niezgodnych komórek, które zostaną rozpoznane jako obce (odrzucenie przeszczepu). Identyczne antygeny HLA posiadają jedynie bliźnięta jednojajowe. Układ zgodności tkankowej jest najbardziej złożonym układem genetycznym ze wszystkich dotychczas poznanych. Wpływa na to duża liczba genów kodujących wytwarzanie cząsteczek HLA oraz wzajemne powiązania między nimi. Ponieważ geny te i ich

2 kolejność na chromosomach dziedziczone są po rodzicach, największe prawdopodobieństwo znalezienia zgodnego dawcy występuje wśród rodzeństwa (1 : 4). Natomiast ze względu na znaczne zróżnicowanie układu HLA, szansa na znalezienie zgodnego dawcy wśród osób niespokrewnionych jest bardzo mała (1 : : ), dlatego też większość z osób, które zgłosiły się do Rejestru Dawców Szpiku nigdy nie zostanie poproszona o oddanie komórek krwiotwórczych, bo nie będzie biorcy posiadającego takie same lub zbliżone antygeny HLA. Jednakże niektóre kombinacje genetyczne antygenów HLA powtarzają się i dzięki temu możliwe jest znalezienie dawcy genetycznie podobnego do biorcy. Ponieważ w każdym narodzie występują charakterystyczne kombinacje genetyczne, to polski biorca ma najwięcej szans na znalezienie dawcy wśród własnych rodaków. Dlatego też tak ważne jest, aby polskie Rejestry Dawców Szpiku zrzeszały jak najwięcej chętnych do oddania komórek krwiotwórczych. Obecnie na świecie zarejestrowanych jest ok potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych i mimo tego 20-25% biorców nie znajduje dawcy o wystarczającym stopniu zgodności HLA. Prawdopodobieństwo znalezienia zgodnego dawcy niespokrewnionego jest tym większe im więcej osób przystąpi do Rejestru Dawców szpiku. To znaczy im więcej jest chętnych do oddania komórek krwiotwórczych, tym więcej biorców można uratować. W związku z tym dążymy do zgromadzenia jak największej puli potencjalnych dawców, aby zapewnić jak największą różnorodność genetyczną i zwiększyć szansę znalezienia wśród nich tych, którzy będą zgodni z biorcami. Umożliwi to również przyspieszenie procesu poszukiwania i doboru dawcy, a czas oczekiwania na przeszczep ma ogromne znaczenie dla powodzenia dalszego leczenia biorcy. 4. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych Przeszczepianie komórek krwiotwórczych jest stosowane w leczeniu wielu nowotworów złośliwych krwi (białaczki, szpiczak mnogi, chłoniaki nieziarnicze, ziarnica złośliwa), niektórych guzów litych (rak piersi, rak jądra, rak jajnika), niektórych nabytych chorób hematologicznych (niedokrwistość aplastyczna) oraz niektórych niedoborów immunologicznych uwarunkowanych genetycznie (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, małopłytkowość wrodzona, mukowiscydoza). W chorobach nowotworowych przeszczepienie komórek krwiotwórczych umożliwia biorcy przeżycie po podaniu odpowiednio wysokiej dawki chemio- lub radioterapii, niezbędnej do całkowitego zniszczenia komórek nowotworowych, albowiem przeszczepione komórki krwiotwórcze przejmują wówczas funkcje komórek szpiku zniszczonych wraz z komórkami nowotworowymi (chemio- i radioterapia uszkadza wszystkie intensywnie namnażające się komórki, a charakteryzuje to zarówno komórki nowotworowe, jak i komórki krwiotwórcze). W przypadkach ciężkiej anemii aplastycznej oraz dziecięcych chorób genetycznych, biorcę przygotowuje się do transplantacji podając mu również leki cytostatyczne, których zadaniem jest zniszczenie chorego szpiku i stworzenie miejsca dla zdrowych komórek krwiotwórczych, pochodzących od dawcy. W związku z tym każda osoba, która zgłosiła się do Rejestru Dawców Szpiku musi pamiętać, że w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na oddanie komórek krwiotwórczych, ale decydując się na taki krok po rozpoczęciu chemio- lub radioterapii u biorcy, naraża życie biorcy. Zabieg przeszczepienia komórek krwiotwórczych trwa kilkanaście minut, polega na dożylnym podaniu komórek pobranych od dawcy i niczym nie różni się od przetoczenia krwi. Przetoczone komórki krwiotwórcze odnajdują drogę do szpiku, gdzie rozpoczyna się proces hematopoezy i po kilku kilkudziesięciu dniach w krążeniu biorcy pojawiają się zdrowe i w pełni funkcjonalne płytki krwi, leukocyty oraz erytrocyty identyczne pod względem genetycznym z tymi, które posiada dawca. Sam zabieg transplantacji jest bardzo dobrze tolerowany przez biorcę, jednakże później mogą pojawić się problemy, a do najczęściej spotykanych należą: 1. Odrzucenie przeszczepu: Jeśli po chemio- lub radioterapii stosowanej jako przygotowanie do przeszczepu w organizmie biorcy pozostała nawet niewielka ilość limfocytów T (komórek odpowiedzialnych za pamięć immunologiczną ), będą one rozpoznawały jako obce przeszczepione komórki dawcy, co może doprowadzić do ich zniszczenia i odrzucenia przeszczepu. Im większa jest zgodność HLA pomiędzy biorcą i dawcą, tym mniejsze prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepu. 2. Ciężkie krwawienia: W 5-12 dniu po przeszczepie, gdy zakończą swoje życie płytki krwi biorcy a w jego krwioobiegu nie będzie jeszcze płytek krwi wytworzonych przez przeszczepione komórki krwiotwórcze, u biorcy mogą wystąpić poważne krwawienia spowodowane niedoborem krwinek płytkowych. Niedobory te można uzupełniać przetaczając koncentrat krwinek płytkowych. W niektórych przypadkach skuteczne mogą okazać się jedynie płytki krwi pobrane od dawcy komórek krwiotwórczych i wówczas bardzo ważne jest dla życia biorcy, aby dawca wyraził zgodę na dodatkowe pobranie płytek krwi (zabieg trwa ok. 35 min, jest wykonywany przy użyciu separatora komórkowego, który pobiera krew z żyły, oddziela z niej koncentrat krwinek płytkowych i zwraca do żyły pozostałe składniki krwi). 3. Ciężkie zakażenia (najczęściej wirusowe lub grzybicze) są warunkowane brakiem lub niedoborem leukocytów: w dniu po przeszczepie, zanim do krwioobiegu biorcy przedostaną się limfocyty i granulocyty wytworzone przez przeszczepione komórki krwiotwórcze, organizm biorcy jest całkowicie bezbronny i nawet kontakt z niechorobotwórczymi drobnoustrojami, występującymi w organizmie człowieka może doprowadzić do infekcji o bardzo ciężkim przebiegu, zagrażającej życiu biorcy. Ze względu na niebezpieczeństwo przeniesienia niektórych zakażeń wraz z przeszczepianymi komórkami krwiotwórczymi, przed ich oddaniem dawca poddawany jest szczegółowym badaniom, które mają na celu wykluczenie takiej możliwości. 4. Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (Graft versus Host Disease, GvHD): z mniejszym lub większym nasileniem

3 towarzyszy większości przeszczepień komórek krwiotwórczych pobieranych od dawcy innego niż bliźniak jednojajowy. Za jej wystąpienie odpowiedzialne są limfocyty T dawcy, które rozpoznają jako obce komórki biorcy i pobudzają system immunologiczny biorcy do produkcji przeciwciał niszczących jego własne komórki. Im mniejsza zgodność HLA pomiędzy biorcą i dawcą, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia GvHD i cięższy przebieg choroby. Choroba charakteryzuje się rozległymi zmianami skórnymi, uszkodzeniem wątroby, któremu towarzyszy żółtaczka oraz uszkodzeniem śluzówki jelit, objawiającym się wymiotami i biegunkami. Pierwsze objawy GvHD obserwowane są zwykle w 1-3 miesiące po przeszczepie, ale mogą wystąpić nawet po upływie kilku lat. Aby zapobiec GvHD lub złagodzić jej objawy stosuje się leki immunosupresyjne, osłabiające zdolność organizmu do odpowiedzi immunologicznej. 5. Kto może zostać dawcą komórek krwiotwórczych Dawcą komórek krwiotwórczych może zostać każda zdrowa osoba w wieku lat (do Rejestru Dawców Szpiku wpisujemy tylko osoby w wieku lat, ze względu na to, że prawdopodobieństwo skorzystania z oferty osoby pomiędzy 45 a 50 rokiem życia jest znikome). Wymagana jest również dojrzałość i odpowiedzialność, którą oceniamy na podstawie wypełnionej ankiety stanu zdrowia dawcy. Świadomy dawca, na którym nam najbardziej zależy, to taki, który z jednej strony pragnie pomóc osobom chorym, ale z drugiej strony sam jednocześnie zgłosi wszystkie czynniki, które wiązałyby się ze zwiększonym ryzykiem dla zdrowia przyszłego biorcy lub jego własnego zdrowia. Jeśli decydujesz się zostać dawcą komórek krwiotwórczych, musisz pamiętać, że: 1. Komórek krwiotwórczych nie oddaje się na takich zasadach jak krew, która czeka na potrzebującego biorcę. Komórki krwiotwórcze mogą zostać pobrane tylko i wyłącznie dla konkretnego biorcy, który ma bardzo podobne antygeny zgodności tkankowej jak Ty. Może się tak zdarzyć, że nie oddasz ich nigdy, ale możesz być poproszony o ich oddanie kilkakrotnie. Wszystko będzie zależeć od tego, jaki jest układ antygenów biorców poszukujących dawców szpiku. 2. Oddanie komórek krwiotwórczych jest honorowe, czyli bezpłatne. 3. Pobrane komórki krwiotwórcze zostaną przeszczepione potrzebującemu biorcy, o najwyższym stopniu zgodności z dawcą. Dawca nie może zgłaszać zastrzeżeń odnośnie kryteriów wyboru biorcy, szczególnie co do jego płci, wieku, narodowości, wyznania czy pochodzenia społecznego. 4. Oddanie komórek krwiotwórczych odbywa się anonimowo a dawca i biorca co najmniej przez rok muszą pozostać sobie nieznani. Po upływie roku, na życzenie obu stron, może dojść do ujawnienia ich danych a tym samym do spotkania, w obecności przedstawicieli Ośrodka Dawców Szpiku reprezentującego dawcę i Ośrodka Transplantacyjnego, reprezentującego biorcę. 5. Zatajenie przez dawcę przebytych chorób lub innych czynników ryzyka może spowodować wystąpienie u biorcy poważnych powikłań, wpływających na jego zdrowie lub życie. 6. Po zgłoszeniu się do Rejestru Dawców Szpiku dawca w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na oddanie komórek krwiotwórczych, ale decydując się na taki krok po rozpoczęciu chemio- lub radioterapii u biorcy, naraża jego życie. 6. Od zgłoszenia się do Rejestru Dawców do oddania komórek krwiotwórczych Zgłoszenie chęci oddania komórek krwiotwórczych nie jest równoznaczne z wpisaniem do Rejestru Dawców a tym bardziej z koniecznością ich oddania. Twój kontakt z Ośrodkiem Dawców Szpiku może zakończyć się na pierwszej wizycie, podczas której wypełnisz otrzymane formularze, zostaniesz zbadana/y przez lekarza i oddasz próbkę krwi do badań. Formularze, które trzeba wypełnić zgłaszając się do Rejestru Dawców ODS IHiT to Karta zgłoszenia dawcy komórek krwiotwórczych (w której należy podać swój numer PESEL), Ankieta zdrowotna dawcy komórek krwiotwórczych oraz Karta Poltransplantu. Ich wzory są dostępne na stronie internetowej Podczas wizyty u lekarza obywa się weryfikacja informacji podanych przez kandydata w Ankiecie zdrowotnej dawcy komórek krwiotwórczych. Treść tej ankiety pomaga ocenić lekarzowi stan zdrowia kandydata na dawcę. Należy wziąć pod uwagę, że przebycie niektórych chorób (np. żółtaczki zakaźnej czy chorób nowotworowych) wyklucza możliwość przystąpienia do Rejestru Dawców Szpiku ze względu na możliwość przeniesienia ich na potencjalnego biorcę. Z kolei inne choroby, o które pytamy w Ankiecie zdrowotnej dawcy komórek krwiotwórczych, mogą być przeszkodą w oddaniu komórek krwiotwórczych ze względu na bezpieczeństwo dawcy. Do Rejestru Dawców ODS IHiT wprowadzone będą tylko dane tych osób, które zostaną pozytywnie zakwalifikowane przez lekarza i tylko te osoby zostaną poproszone o oddanie próbki krwi do badań. Pobranie próbki krwi do badań (ok. 10 ml) odbywa się z żyły a kandydat na dawcę może przed nim spożyć mały, nie tłusty posiłek. Próbka ta posłuży do wstępnego badania antygenów HLA a wyniki tych badań zostaną dołączone do bazy danych ODS IHiT. Każdy potencjalny dawca, którego dane genetyczne znajdują się w Ośrodku Dawców Szpiku otrzymuje swój numer identyfikacyjny a informacje o nim przekazywane są do ośrodków transplantacyjnych wyłącznie wraz z tym numerem. Nad

4 bezpieczeństwem danych osobowych dawców czuwa Ośrodek Dawców Szpiku, który nie może ich udostępniać bez uzasadnienia. Jeśli okaże się, iż osoba chora poszukująca dawcy szpiku ma antygeny zgodności tkankowej podobne do potencjalnego dawcy zarejestrowanego w ODS IHiT, zostanie on poproszony o zgłoszenie się na badania uzupełniające. Badania te mają na celu ustalenie stopnia zgodności jego HLA z konkretnym biorcą (tzw. typowanie potwierdzające) oraz potwierdzenie, że nie jest zakażony żadnym wirusem, który mógłby wywołać powikłania poprzeszczepowe u biorcy. Badania uzupełniające nie muszą odbywać się w ODS IHiT, na życzenie potencjalnego dawcy możemy zlecić wykonanie tych badań innemu Ośrodkowi Dawców Szpiku, jeśli będzie on położony bliżej miejsca zamieszkania lub stałego pobytu dawcy. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, do badań uzupełniających zaprasza się kilku potencjalnych dawców (najczęściej z różnych rejestrów) a ośrodek transplantacyjny wybiera spośród nich tego, którego antygeny HLA są najbardziej zbliżone do antygenów biorcy. Dopiero taki dawca, wskazany przez ośrodek przeszczepowy, zostaje poproszony o oddanie komórek krwiotwórczych. 7. Pobieranie komórek krwiotwórczych Pobranie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia wykonywane jest tylko u dobranych dawców po ich ostatecznej kwalifikacji zdrowotnej pozwalającej na wykluczenie nadmiernego ryzyka zabiegu dla samego dawcy. W czasie badań kwalifikacyjnych oceniona zostaje wydolność układu krążenia, układu oddechowego i innych ważnych układów dawcy. Pobiera się również próbki krwi do badań laboratoryjnych, które pozwolą stwierdzić, czy dawca nie jest nosicielem chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi, na które biorcy są niezwykle wrażliwi w okresie poprzeszczepowym. Komórki krwiotwórcze do przeszczepienia można uzyskać przez pobranie szpiku lub przez ich izolację z krwi obwodowej. Za pobyt w ośrodku pobierającym, związany z oddaniem komórek krwiotwórczych przysługuje zwolnienie lekarskie. Pobranie komórek krwiotwórczych nie musi odbywać się w IHiT, jeśli dawca wyrazi takie życzenie, możemy zlecić wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz pobranie komórek krwiotwórczych innemu ośrodkowi pobierającemu, o ile będzie on położony bliżej miejsca zamieszkania lub stałego pobytu dawcy. Pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej Obecnie jest to najczęściej stosowana metoda uzyskiwania komórek krwiotwórczych. Zabieg ten jest poprzedzony podawaniem dawcy (drogą zastrzyku podskórnego, przez 5 dni przed pobraniem komórek krwiotwórczych) czynnika mobilizującego, który umożliwia przejście tych komórek ze szpiku do krwi. Sam zabieg wykonuje się przy użyciu separatora komórkowego, który z jednej żyły dawcy pobiera krew małymi porcjami, oddziela komórki krwiotwórcze i zwraca pozostałą krew do żyły dawcy. Ostatecznie pobiera się ok. 200 ml preparatu zawierającego komórek krwiotwórcze. Zabieg trwa ok. 4 godzin. Z technicznego punktu widzenia jest to dokładnie taki sam zabieg jak pobieranie płytek krwi wykonywane rutynowo w centrach krwiodawstwa.. Zwykle jest konieczne wykonanie dwóch separacji w ciągu dwóch kolejnych dni. Pobieranie szpiku Pobranie szpiku jest zabiegiem wykonywanym na sali operacyjnej, w znieczuleniu ogólnym (narkozie). Polega ono na nakłuciu kości miednicy oraz pobraniu wielu małych porcji szpiku. Łącznie pobiera się 1,0-1,5 litra szpiku. Szpik aspiruje się na różnych głębokościach po to, aby uzyskać możliwie największą ilość komórek krwiotwórczych. Zabieg trwa 1,5 do 2 godzin i jest połączony z 1-2 dniową hospitalizacją. Szpik zbierany jest w specjalnym pojemniku i mieszany z płynem zapobiegającym krzepnięciu. Po pobraniu jest filtrowany i poddawany dalszej preparatyce. Zwykle kilkanaście dni przed planowanym pobraniem szpiku dawca zgłasza się do centrum krwiodawstwa gdzie pobiera się od niego krew do autotransfuzji (450 ml). Zostaje ona przetoczona dawcy po zakończeniu pobrania szpiku. Po zabiegu najczęściej dawca nie odczuwa bólu, a, na skórze pozostaje kilka śladów po wkłuciu igły. Wszystkie parametry hematologiczne normalizują się w ciągu kilku tygodni po zabiegu. W wyjątkowych przypadkach może zaistnieć konieczność ponownego pobrania szpiku po pewnym czasie. 8. Skutki zdrowotne pobrania komórek krwiotwórczych Pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej Jak wspomniano powyżej, zabieg ten wymaga wcześniejszego podawania leku zwiększającego liczbę komórek krwiotwórczych we krwi obwodowej (tzw. czynnika wzrostu ). Podstawowe objawy uboczne, które mogą wystąpić w trakcie podawania tego leku to ból kości, mięśni, osłabienie, odczyn w miejscu wstrzyknięcia. Większość tych objawów ustępuje po zażyciu zwykłych leków przeciwbólowych. Podawaniu czynnika wzrostu towarzyszy również zwiększenie liczby leukocytów we krwi. Sam zabieg pobierania komórek (afereza) jest bezpieczny, aczkolwiek sporadycznie mogą w czasie jego trwania wystąpić objawy związane z podawaniem środka przeciwkrzepliwego (uczucie mrowienia, drętwienie języka, ust, palców). Objawy te są spowodowane obniżeniem poziomu wapnia we krwi i można je szybko usunąć przez podanie preparatów wapnia. Afereza może powodować również przejściowe zmniejszenie liczby płytek krwi do poziomu nie zagrażającego krwawieniem i nie wymagającego stosowania żadnych leków. W ciągu kilku dni po aferezie liczba leukocytów oraz płytek krwi ulega normalizacji. Może też dojść to przejściowego powiększenia śledziony (ustępuje samoistnie po kilku dniach) Pobieranie szpiku

5 Po zabiegu pobrania szpiku może wystąpić ból, obrzęk lub tkliwością w okolicy nakłucia. Najczęstsze problemy po pobraniu szpiku związane są ze skutkami ubocznymi znieczulenia ogólnego; mogą wystąpić nudności, wymioty i ból głowy, a czasem ból gardła spowodowany zakładaniem rurki intubacyjnej. Niezwykle rzadko opisywane są powikłania krążeniowe, przejściowe nasilone uczucie ogólnego zmęczenia i przejściowe (związane ze znieczuleniem) zaburzenia oddawania moczu. Objawy związane ze znieczuleniem ogólnym zazwyczaj szybko ustępują, a szpik w pełni się regeneruje w ciągu 2-3 tygodni. 9. Uprawnienia związane z uzyskaniem tytułu Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U oraz Dz. U ): Dawcy szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek przysługuje tytuł Dawca Przeszczepu, Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz oraz dawcy narządu, przysługuje tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu. 1. Każdemu Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (art. 23 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U ). 2. Dawcy szpiku lub komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej oraz dawcy narządu, który w związku z zabiegiem pobrania doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 23 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U ). 3. Osobom posiadającym tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przysługuje bezpłatne (na podstawie recepty) zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające oraz leki, które osoby te mogą stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek (art Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U ). Do leków, które osoby posiadające tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu mogą stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek należą preparaty regenerujące układ krwiotwórczy, takie jak: Acidum folicum Hasco, Acidum folicum Polfarmex, Acidum folicum Richter, Folacid, Ascofer, Ferro-Gradumet, Hemofer prolongatum, Vitaminum B compositum, Vitaminum B compositum Pliva, Vitaminum B compositum Polfarmex (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, Dz. U ). Możliwość korzystania z tych świadczeń przysługuje na podstawie przedłożenia legitymacji Dawca Przeszczepu bądź Zasłużony Dawca Przeszczepu. Legitymacje te są wydawane przez ośrodek, w którym dokonano pobrania bądź w przypadku Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przez Ministra Zdrowia, na wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant" (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu, Dz. U ).

OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU BROSZURA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA DAWCÓW SZPIKU. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU BROSZURA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA DAWCÓW SZPIKU. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie BROSZURA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA DAWCÓW SZPIKU UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8, 20-078 LUBLIN TEL. 81 442 17 54, 535 592 381 ods@rckik.lublin.pl,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu Biuro Prasy i Promocji Rzecznik Prasowy tel.: 22 831 30 71 faks: 22 826 27 91 e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl INFORMACJA PRASOWA Zasłużony Dawca Przeszczepu Warszawa, 31 marca 2010 r. Tytuł Zasłużony Dawca

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE!

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE! ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE! Ty też możesz podarować komuś szansę na nowe życie! Dzieląc się cząstką siebie możemy dokonać wielkich czynów możemy pomóc wygrać komuś życie! Co godzinę

Bardziej szczegółowo

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek CZYM JEST RAK KRWI? Rak krwi - nowotwór, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka

Bardziej szczegółowo

dkms.pl Fundacja DKMS, wrzesień 2016

dkms.pl Fundacja DKMS, wrzesień 2016 dkms.pl, wrzesień 2016 O fundacji DKMS została założona w 2008 roku i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, na rzecz Pacjentów chorych na białaczkę

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU Fundacja DKMS, wrzesień 2016 dkms.pl O FUNDACJI DKMS Fundacja DKMS została założona w 2008 roku i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

lipiec 2015 Fundacja DKMS Polska Najważniejsze informacje o dawstwie szpiku www.dkms.pl

lipiec 2015 Fundacja DKMS Polska Najważniejsze informacje o dawstwie szpiku www.dkms.pl lipiec 2015 Najważniejsze informacje o dawstwie szpiku www.dkms.pl Informacje ogólne Potencjalni dawcy szpiku w Polsce Ponad 870 tysięcy zarejestrowanych potencjalnych dawców we wszystkich polskich bazach*

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie

Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie Podstawa prawna Ustawa Transplantacyjna ustawa z 1 lipca 2005r o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Transplantologia to

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

o krew dostarcza tkankom tlen (bierze udział w oddychaniu), w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony,

o krew dostarcza tkankom tlen (bierze udział w oddychaniu), w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony, Co to jest krew Krew płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy). Krew spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka: krwinki czerwone - są

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI Lp. Przepis projektu ustawy Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 1 Art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi: art. 1 otrzymuje brzmienie: Art. 1. Ustawa określa: 1) organizację i zadania

Bardziej szczegółowo

KARTA EWIDENCYJNA CENTRALNEGO REJESTRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ. (wypełnij dużymi literami) POLTRANSPLANT

KARTA EWIDENCYJNA CENTRALNEGO REJESTRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ. (wypełnij dużymi literami) POLTRANSPLANT KARTA EWIDENCYJNA CENTRALNEGO REJESTRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ. (wypełnij dużymi literami) Nazwisko... Imiona... Nazwisko panieńskie... Data i miejsce urodzenia... PESEL... Imiona

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. 1. Dlaczego w Polsce nadal tak mało ludzi decyduje się na to, by zostać dawcą szpiku? Przede wszystkim wynika to z niewiedzy. Większość osób, które chcą pomóc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 64 5552 Poz. 403 403 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Robak

Prof. dr hab. Tadeusz Robak Prof. dr hab. Tadeusz Robak WYKŁAD INAUGURACYJNY PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH - NADZIEJE I RZECZYWISTOŚĆ Przeszczepianie komórek krwiotwórczych ma na celu całkowite zastąpienie układu krwiotwórczego

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV Wątroba to największy i bardzo ważny narząd! Produkuje najważniejsze białka Produkuje żółć - bardzo istotny czynnik w procesie trawienia

Bardziej szczegółowo

Fakty vs mity na temat raka krwi i idei dawstwa

Fakty vs mity na temat raka krwi i idei dawstwa Fakty vs mity na temat raka krwi i idei dawstwa W opinii publicznej pokutuje wiele mitów o idei dawstwa. Ponieważ budzą niepokój i zniechęcają potencjalnych Dawców stale tłumaczymy zainteresowanym, że

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. 1. Dlaczego w Polsce nadal tak mało ludzi decyduje się na to by zostać dawcą szpiku? Przede wszystkim wynika to z niewiedzy. Większość osób, które chcą pomóc

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Informacja dotyczy rodzaju chłoniaka nieziarniczego zwanego chłoniakiem z małych limfocytów B. Warto również przeczytać informacje na temat przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL), która jest podobnym

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Dzień Dawcy Szpiku w Górze 1 grudnia 2013r.

Dzień Dawcy Szpiku w Górze 1 grudnia 2013r. Dzień Dawcy Szpiku w Górze 1 grudnia 2013r. Potencjalni dawcy szpiku kostnego sytuacja w Polsce W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ Limfatyczny.

Rysunek. Układ Limfatyczny. Informacja dotyczy chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, będącego odmianą chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak nieziarniczy Chłoniak nieziarniczy jest nowotworem układu chłonnego, który jest częścią systemu

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Poniższa informacja dotyczy rodzaju chłoniaka nieziarniczego, zwanego chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek. Chłoniak nieziarniczy Chłoniak nieziarniczy jest nowotworem układu chłonnego, który jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 53 4833 Poz. 319 319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem,

Bardziej szczegółowo

Dawcy szpiku poszukiwani. Wielka akcja Fundacji Naszpikowani dla hajnowianina Andrzeja Ostrowskiego

Dawcy szpiku poszukiwani. Wielka akcja Fundacji Naszpikowani dla hajnowianina Andrzeja Ostrowskiego Dawcy szpiku poszukiwani. Wielka akcja Fundacji Naszpikowani dla hajnowianina Andrzeja Ostrowskiego Andrzej Ostrowski z Hajnówki ma 37 lat i od lat sam był zarejestrowany jako potencjalny dawca szpiku.

Bardziej szczegółowo

przemysl.naszemiasto.pl/artykul/1245833,rejestracja-potencjalnych-dawcow-szpiku,id,t.html

przemysl.naszemiasto.pl/artykul/1245833,rejestracja-potencjalnych-dawcow-szpiku,id,t.html REJESTRACJA POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU..,WWW.PRZEMYSL.NASZEMIASTO.PL ( 00:00:00) przemysl.naszemiasto.pl/artykul/1245833,rejestracja-potencjalnych-dawcow-szpiku,id,t.html 21 i 22 stycznia 2011r. w Galerii

Bardziej szczegółowo

Zdecydowałeś się. Chcesz to zrobić. Twój #pierwszyraz. Tutaj możesz dowiedzieć się jak

Zdecydowałeś się. Chcesz to zrobić. Twój #pierwszyraz. Tutaj możesz dowiedzieć się jak PROCEDURA ODDAWANIA KRWI Zdecydowałeś się. Chcesz to zrobić. Twój #pierwszyraz. Tutaj możesz dowiedzieć się jak wygląda procedura oddawania krwi. WAŻNE: Zanim zdecydujesz się oddać krew upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

USTAWOWE REJESTRY TRANSPLANTACYJNE

USTAWOWE REJESTRY TRANSPLANTACYJNE USTAWOWE REJESTRY TRANSPLANTACYJNE Piotr Kaliciński Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej Rejestry podstawa prawna Art. 15. 1. W celu należytego monitorowania i oceny stanu zdrowia żywych dawców,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2) Dziennik Ustaw Nr 54 4878 Poz. 330 330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2) Na podstawie art. 16a ust. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK O krwi Czym jest krew? Krew to płynna tkanka w skład której wchodzą: - Krwinki czerwone(erytrocyty) są to komórkowe składniki krwi nie zawierające jądra, zawierające barwnik krwi hemoglobinę, odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Zobacz, czy możesz oddać krew?

Zobacz, czy możesz oddać krew? VADEMECUM KRWIODAWCY Dlaczego warto zostać krwiodawcą i jak rozpocząć oddawanie krwi? Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i

Bardziej szczegółowo

KTO ODDAJE KREW - OKAZUJE SERCE

KTO ODDAJE KREW - OKAZUJE SERCE Krew i jej składniki: Krew jest tkanką płynną, która krąży w naczyniach krwionośnych. Stanowi 8% całej masy ciała i jest zbudowana z części płynnej, czyli osocza oraz wyspecjalizowanych komórek czyli czerwonych

Bardziej szczegółowo

Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców

Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców Na podstawie decyzji podjętych podczas spotkania w siedzibie Poltransplantu w dniu 2012.09.05., w którym uczestniczyli przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI KTO OTRZYMUJE TYTUŁ HONOROWEGO DAWCY KRWI? OSOBA, KTÓRA ODDAŁA BEZPŁATNIE KREW I ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI ŻEBY ZOSTAĆ HONOROWYM

Bardziej szczegółowo

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego PRZEWODNIK DLA DAWCÓW KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego PRZEWODNIK DLA DAWCÓW KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego PRZEWODNIK DLA DAWCÓW KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH Dziękujemy za to, że jesteś z nami. Dzięki Tobie możemy realizować naszą misję, którą jest znalezienie

Bardziej szczegółowo

Zasady autologicznej terapii komórkowej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u psów

Zasady autologicznej terapii komórkowej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u psów Strona 1 z 1 STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Tytuł: Zasady autologicznej terapii komórkowej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u psów SOP obowiązuje od: 05.06.2014 Data ważności: 31.10.2014 Zastępuje

Bardziej szczegółowo

MAM HAKA NA CHŁONIAKA

MAM HAKA NA CHŁONIAKA MAM HAKA NA CHŁONIAKA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Chłoniaki są to choroby nowotworowe, w których następuje nieprawidłowy wzrost komórek układu limfatycznego (chłonnego). Podobnie jak inne nowotwory, chłoniaki

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

Akcja rejestracji potencjalnych dawców w szkołach ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Nr 4 w Nowym Sączu

Akcja rejestracji potencjalnych dawców w szkołach ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Nr 4 w Nowym Sączu Akcja rejestracji potencjalnych dawców w szkołach ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Nr 4 w Nowym Sączu 23 luty 2016r. od godz. 10:20 W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi co roku

Bardziej szczegółowo

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI KTO OTRZYMUJE TYTUŁ HONOROWEGO DAWCY KRWI? OSOBA, KTÓRA ODDAŁA BEZPŁATNIE KREW I ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI ŻEBY ZOSTAĆ HONOROWYM

Bardziej szczegółowo

Iga Niczyporuk II rok licencjat

Iga Niczyporuk II rok licencjat Iga Niczyporuk II rok licencjat jeden z płynów ustrojowych w organizmie człowieka, którego objętość wynosi ok. 5 5,5 litrów. Krew spełnia czynności transportowe, dostarcza do tkanek tlen i substancje odżywcze,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW opracowany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w dniu 27 kwietnia 2005r. 1.Szkolenie podstawowe SZKOLENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215 Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych

Bardziej szczegółowo

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego Przewodnik dla Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego www.dkms.pl Dziękujemy za to, że jesteś z nami. Dzięki Tobie możemy realizować naszą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 469 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 469 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 469 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z HEMATOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono namnażanie się retrowirusa HIV wewnątrz limfocytu T (pomocniczego) we krwi człowieka.

Zadanie 2. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono namnażanie się retrowirusa HIV wewnątrz limfocytu T (pomocniczego) we krwi człowieka. Zadanie 1. (3 pkt) W aptekach dostępne są bez recepty różnego rodzaju preparaty lecznicze podnoszące odporność, zwane immunostymulatorami. Przeważnie zawierają substancje pochodzenia roślinnego, np. z

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA

DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA PACJENTÓW W OKRESIE OKOŁOPRZESZCZEPOWYM Katarzyna Popko Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM ZASADY DOBORU DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Działania niepożądane radioterapii

Działania niepożądane radioterapii Działania niepożądane radioterapii Powikłania po radioterapii dzielimy na wczesne i późne. Powikłania wczesne ostre występują w trakcie leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Ostry odczyn popromienny

Bardziej szczegółowo

Program polityki zdrowotnej Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata finansowany przez

Program polityki zdrowotnej Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata finansowany przez Program polityki zdrowotnej Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 finansowany przez ministra zdrowia. Miła pani w rejestracji, sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek,

Bardziej szczegółowo

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek

Bardziej szczegółowo

Limfocyty powstają w szpiku kostnym, czyli tam gdzie powstają wszystkie komórki krwi. Występują

Limfocyty powstają w szpiku kostnym, czyli tam gdzie powstają wszystkie komórki krwi. Występują Informacja dotyczy chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak nieziarniczy Jest to choroba rozrostowa układu limfatycznego, który stanowi część systemu

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Informacja dotyczy chłoniaka grudkowego, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak nieziarniczy Jest to choroba rozrostowa układu limfatycznego, który stanowi część systemu odpornościowego

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP)

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP) Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP) Zadania Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP)

Bardziej szczegółowo

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B?

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? SZCZEPIONKA WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ!

Bardziej szczegółowo

PRZESZCZEPY NARZĄDÓW

PRZESZCZEPY NARZĄDÓW PRZESZCZEPY NARZĄDÓW TRANSPLANTACJE - zabiegi medyczne polegające na przeniesieniu organu lub tkanki z jednego osobnika na drugiego albo w ramach jednego organizmu na inne miejsce, wykonywane w celach

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów

Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów Szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek oraz osób uczestniczących w pobieraniu i przeszczepianiu narządów Katowice, 6-8 października 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r.

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1149. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Bardziej szczegółowo

Mam Haka na Raka. Chłoniak

Mam Haka na Raka. Chłoniak Mam Haka na Raka Chłoniak Nowotwór Pojęciem nowotwór określa się niekontrolowany rozrost nieprawidłowych komórek w organizmie człowieka. Nieprawidłowość komórek oznacza, że różnią się one od komórek otaczających

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi:

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi: Zasady kwalifikowania kandydatów na dawców do oddania krwi lub jej składników Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi: Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych

Bardziej szczegółowo

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia Zakresy świadczeń Tryb realizacji świadczeń Lp. Kod produktu Nazwa świadczenia Uwagi 1 2 3 4 6 7 1 5.52.01.0000029 Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym 5 12 X X

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. Załącznik nr 1 Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników 1. Kryteria dopuszczenia dawców do oddawania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 listopada 2010 r. LWR- 4101-10-02/2010 P/10/095 Pan Andrzej Zdeb Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Neupogen 300 µg/ml (30 mln j.m./ml) roztwór do wstrzykiwań Neupogen 300 µg/ml (48 mln j.m./1,6 ml) roztwór do wstrzykiwań (Filgrastimum) Należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kod usługi Nazwa usługi A01 ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE Z POWODU POWAŻNEGO 5.51.01.0001001 URAZU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW Procedura udzielania pozwoleń Ministra Zdrowia na czynności polegające na pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B. Załącznik nr do zarządzenia Nr./2008/DGL Prezesa NFZ Nazwa programu: PROFILAKTYKA I TERAPIA KRWAWIEŃ U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B. ICD- 10 D 66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D 67 Dziedziczny niedobór

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek

Bardziej szczegółowo

Przemysław Pyda. Przeszczepianie trzustki

Przemysław Pyda. Przeszczepianie trzustki Przemysław Pyda Przeszczepianie trzustki Przeszczepianie trzustki na świecie Wskazania i rodzaj przeszczepu (I) Cukrzyca powikłana nefropatią; podwójny przeszczep nerka trzustka jednoczasowo z nerką SPK

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

Dobierając optymalny program szczepień, jesteśmy w stanie zapobiec chorobom, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia Państwa pupila.

Dobierając optymalny program szczepień, jesteśmy w stanie zapobiec chorobom, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia Państwa pupila. SZCZEPIENIA KOTÓW Działamy według zasady: Lepiej zapobiegać niż leczyć Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz dbając o dobro Waszych pupili opisaliśmy program profilaktyczny chorób zakaźnych psów,

Bardziej szczegółowo

Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu. Umiera nie z powodu. powodu braku narządów do transplantacji

Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu. Umiera nie z powodu. powodu braku narządów do transplantacji Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu Umiera nie z powodu braku leczenia, ale z powodu braku narządów do transplantacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 10 listopada 2010 r. LGD-4101-018-02/2010 P/10/095 Pani Ewa Książek-Bator Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja DKMS Polska Decyzja Rejestracja Badanie materiału genetycznego i umieszczanie w światowym rejestrze. Zgodny pacjent.

Fundacja DKMS Polska Decyzja Rejestracja Badanie materiału genetycznego i umieszczanie w światowym rejestrze. Zgodny pacjent. Fundacja DKMS Polska to największa baza potencjalnych dawców szpiku w Polsce. W naszej bazie zarejestrowanych jest 446 000 potencjalnych dawców szpiku. We wszystkich bazach w Polsce zarejestrowanych jest

Bardziej szczegółowo

Honorowym krwiodawcą moŝe zostać kaŝda zdrowa osoba w wieku od 18-65 lat.

Honorowym krwiodawcą moŝe zostać kaŝda zdrowa osoba w wieku od 18-65 lat. WyŜsza Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku mając na uwadze działania prozdrowotne wśród społeczności akademickiej oraz ich aktywność na rzecz społeczności lokalnej przystąpiła do współpracy

Bardziej szczegółowo

Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice

Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV obejmuje dwa etapy. Etap pierwszy przeprowadzany jest ok. 25 października. Biorą w nim udział trój osobowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1)2) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1)2) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r. Dz.U.05.169.1411 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 175 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1)2) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Rodzinna gorączka śródziemnomorska

Rodzinna gorączka śródziemnomorska www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Rodzinna gorączka śródziemnomorska Wersja 2016 2. DIAGNOZA I LECZENIE 2.1 Jak diagnozuje się tę chorobę? Zasadniczo stosuje się następujące podejście: Podejrzenie

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej B2011_03.qxd 4/12/11 10:25 Page 33 Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu przeszczepianiu komórek,

Bardziej szczegółowo

Zobacz, czy moŝesz oddać krew?

Zobacz, czy moŝesz oddać krew? Zobacz, czy moŝesz oddać krew? Bezwzględne przeciwwskazania do oddania krwi cięŝkie choroby układu: krąŝenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego, zakaŝenie chorobami zakaźnymi (np. HIV, Ŝółtaczka,

Bardziej szczegółowo

TRANSPLANTACJA KKK 2296, 2300-2301

TRANSPLANTACJA KKK 2296, 2300-2301 TRANSPLANTACJA KKK 2296, 2300-2301 CO TO TAKIEGO? (ang. organ transplantation) zabiegi medyczne polegające na przeniesieniu organu lub tkanki z jednego osobnika na drugiego albo w ramach jednego organizmu

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST SZCZEPIONKA?

CZYM JEST SZCZEPIONKA? CZYM JEST SZCZEPIONKA? Szczepionka to preparat biologiczny, stosowany w celu uodpornienia organizmu. Ogólna zasada działania szczepionki polega na wprowadzeniu do organizmu antygenu, który jest rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

AIDS AIDS jest nabytym zespołem upośledzenia odporności, którego skrót (AIDS) wywodzi się od pierwszych liter nazwy angielskiej: (A)cquired (I)mmune

AIDS AIDS jest nabytym zespołem upośledzenia odporności, którego skrót (AIDS) wywodzi się od pierwszych liter nazwy angielskiej: (A)cquired (I)mmune AIDS AIDS jest nabytym zespołem upośledzenia odporności, którego skrót (AIDS) wywodzi się od pierwszych liter nazwy angielskiej: (A)cquired (I)mmune (D)eficiency (S)yndrome. Przyczyny zakażenia AIDS Czynnikiem

Bardziej szczegółowo

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności AIDS. Ze względu na skalę zakażeń i tempo rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. załącznik nr 5 do zarządzenia 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 r. załącznik nr 33 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest chłoniak 2. Chłoniaki są łagodne i złośliwe 3. Gdzie najczęściej się umiejscawiają 4. Objawy 5. Przyczyny powstawania 6.

1. Co to jest chłoniak 2. Chłoniaki są łagodne i złośliwe 3. Gdzie najczęściej się umiejscawiają 4. Objawy 5. Przyczyny powstawania 6. 1. Co to jest chłoniak 2. Chłoniaki są łagodne i złośliwe 3. Gdzie najczęściej się umiejscawiają 4. Objawy 5. Przyczyny powstawania 6. Zachorowania na chłoniaka 7. Rozpoznanie i diagnostyka 8. Warto wiedzieć

Bardziej szczegółowo

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG -Czym jest HIV? -HIV jest wirusem. Jego nazwa pochodzi od: H human I immunodeficiency ludzki upośledzenia odporności V virus wirus -To czym

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby SPIS TREŚCI JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje Wątroba jest największym narządem wewnętrznym naszego organizmu. Wątroba jest kluczowym organem regulującym nasz metabolizm (każda substancja

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV HCV zidentyfikowany w 1989 roku należy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA koduje białka strukturalne i niestrukturalne (co najmniej 10) ma 6 podstawowych

Bardziej szczegółowo