Porównanie skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami slingowymi (TOT i TVT) na podstawie kwestionariusza Gaudenza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami slingowymi (TOT i TVT) na podstawie kwestionariusza Gaudenza"

Transkrypt

1 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 4, zeszyt 4, , 2011 Porówna skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego trzymania moczu metodami slingowymi ( i ) na podstawie kwestionariusza Gaudenza JOLANTA NAWROCKA-RUTKOWSKA 1, SYLWESTER CIEĆWIEŻ 1, MAGDALENA CIEĆWIEŻ 2, AGNIESZKA BRODOWSKA 1, ANDRZEJ STARCZEWSKI 1, DARIUSZ KOTLĘGA 3 Streszcze Cel pracy: Ocena skuteczności leczenia metodami slingowymi: transobturator tape i tension-free vaginal tape na podstawie kwestionariusza Gaudenza. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 170 kobiet. Po przeprowadzeniu diagnostyki (wywiadu, badania urodynamicznego) wysiłkowego trzymania moczu (WNM) pacjentki zostały zakwalifikowane do operacji lub. Efekt operacji oceniany był po 3 i 6 miesiącach po zabiegu. Wyniki: Zmjsze dolegliwości związanych z WNM stwierdzono zarówno w grupie pacjentek, u których wykonano, jak i w grupie kobiet po. Wnioski: Metody i są porównywal skuteczne po 3 miesiącach od zabiegu operacyjnego, natomiast po 6 miesiącach od operacji jest metodą korzystjszą w porównaniu z. Słowa kluczowe: operacje slingowe ( i ), kwestionariusz Gaudenza Wstęp Nietrzyma moczu (NM) jest chorobą społeczną, która dotyczy około 17-60% kobiet w różnym wieku [1-4]. Ze względu na etiologię oraz różne stop nasilenia dolegliwości, rozróżniamy następujące postaci NM: wysiłkowe trzyma moczu, NM z naglących parć, postać mieszaną, NM z przepełnia oraz NM towarzyszące innym chorobom. W zależności od rodzaju trzymania moczu stosuje się odpowiednią metodę leczenia: zachowawczą, farmakologiczną lub operacyjną. Efekt terapeutyczny zastosowanej metody zależy w głównej mierze od prawidłowej kwalifikacji pacjentki do leczenia. Dlatego bardzo istotnym elementem diagnostyki różnicowej jest zebra dokładnego wywiadu, który pomoże precyzyj określić rodzaj schorzenia. W tym celu można posłużyć się, między innymi, zestawami odpowiednio sformułowanych pytań. Jednym z nich jest kwestionariusz Gaudenza [5]. Został on opracowany w 1972 r. i nadal jest pomocnym narzędziem służącym do dokładnej interpretacji objawów zgłaszanych przez pacjentki. Niezbędnym elementem diagnostyki i kwalifikacji pacjentki do leczenia operacyjnego jest rówż bada urodynamiczne, które jest badam inwazyjnym i z tego względu powinno być zastosowane w ostatj kolejności. Techniki operacyjne stosowane u pacjentek z problemem trzymania moczu zmieniały się wielokrot. Obec najczęściej stosowane są metody z dostępu pochwowego z użyciem materiałów biomedycznych, tzw. operacje typu sling. Do metod tych zaliczamy między innymi tension free vaginal tape () i transobturator tape (), których skuteczność jest podobna. Metody te różnią się techniką operacyjną; zakładana jest z dostępu załonowego, podwiesza środkowy odcinek cewki moczowej w kształcie litery U, natomiast implantowana jest z dostępu podłonowego i podpiera cewkę moczową w kształcie hamaka. Ze względu na te różnice, metoda uważana jest za bezpieczjszą niż, gdyż sie za sobą mjsze ryzyko powikłań śród- i pooperacyjnych. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia wysiłkowego trzymania moczu (WNM) z wykorzystam kwestionariusza Gaudenza 3 i 6 miesięcy po leczeniu operacyjnym metodą oraz. Materiał i metody Do prospektywnego, randomizowanego badania zakwalifikowano 170 pacjentek, które operowane były w latach w Klinice Rozrodczości i Ginekologii Pomorskiej Akademii Medycznej z powodu czystego wysiłkowego trzymania moczu (WNM). WNM rozpoznano na podstawie wywiadu zebranego przy pomocy kwestionariusza Gaudenza [5], badania przedmiotowego i badania urodynamicznego. Do operacji zostało zakwalifikowanych 63,53% (108) pacjentek, a do operacji 36,47% (62) pacjentki. Na przeprowadze badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Pomorskiej Akademii Medycznej nr BN /06. 1 Klinika Ginekologii i Uroginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach, Police 3 Katedra i Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

2 Porówna skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego trzymania moczu metodami slingowymi 207 Kryteria włączenia i wyłączenia pacjentek do badania Kryteria włączenia pacjentek do badania: 1) Pacjentki operowane w Klinice Rozrodczości i Ginekologii PAM w latach , z powodu wysiłkowego trzymania moczu. 2) Kobiety z czystym wysiłkowym trzymam moczu II i III stopnia potwierdzonym w badaniu urodynamicznym. 3) Kobiety, które przyjmowały hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) przed i po zabiegu operacyjnym. Kryteria wyłączenia pacjentek z badania to: 1) Kobiety z pęcherzem nadreaktywnym i mieszanym trzymam moczu. 2) Kobiety z wysiłkowym trzymam moczu I stopnia. 3) Kobiety po przebytych zabiegach operacyjnych z powodu wysiłkowego trzymania moczu. 4) Kobiety z przetokami w obrębie dróg moczowych. 5) Kobiety z wadami wrodzonymi i nabytymi cewki moczowej i pęcherza moczowego. 6) Kobiety z infekcją dróg moczowych. 7) Kobiety z chorobami układu krążenia (nadciś tętnicze powyżej 140/90 mm Hg, choroba dokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca). 8) Kobiety z cukrzycą typu I i II. 9) Kobiety ze zmianami w kręgosłupie, w odcinku krzyżowo-lędźwiowym (spina bifida, zmiany pourazowe i zwyrodniowe). 10) Kobiety przyjmujące leki wpływające na nadreaktywność pęcherza moczowego. Przed leczem oraz po 3 i 6 miesiącach po leczeniu operacyjnym oceniano następują pytania z kwestionariusza Gaudenza: 1) Czy występuje bezwiedne gubie moczu? 2) Jak często się to zdarza (rzadko, sporadycz, codzien, wielokrot, praktycz ciągle)? 3) Jak duże są ilości gubionego moczu (kilka kropli, małe porcje, mocze obfite)? 4) Czy występuje uczucie, że po oddaniu moczu pęcherz jest pusty (,, zawsze, wiem)? 5) Gubie moczu jest: właściwie żadnym problemem, kiedy, mi bardzo, utrudnia mi życie)? 6) W jakich sytuacjach zdarza się bezwiedne gubie moczu ( kaszlu i kichania, śmiechu, chodzenia i wchodzenia po schodach, schodzenia ze schodów, skakania, podskakiwania, gimnastyki, stania, siedzenia i leżenia)? Obliczenia statystyczne wykonano z użyciem programu Statistica TM 7.0, firmy StatSoft Polska. Liczebności w grupach zostały podane w wartościach liczbowych i procentowych. Do badań został wykorzystany parametryczny test χ 2, a dla grup liczących mj niż 5 pacjentek test χ 2 z poprawką Yatesa. Za poziom istotności przyjęto wartość p < 5. Na wykresach zostały przedstawione tylko istotne zależności. Wyniki Wiek pacjentek zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego Tabela 1. Wiek pacjentek zakwalifikowanych do operacji slingowych Wiek [lata] Ilość % Ilość % ,56 3 4, , , , , , , ,85 3 4, ,61 Suma Wiek pacjentek zakwalifikowanych do obu rodzajów zabiegów slingowych był zbliżony. Najliczjszą grupę operowanych pacjentek stanowiły kobiety w przedziale wiekowym lat. Masa ciała pacjentek zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego Tabela 2. Masa ciała pacjentek zakwalifikowanych do operacji slingowych Waga [kg] Ilość % Ilość % Do ,3 7 11, , , , ,42 81i powyżej 24 22, ,81 Łącz W grupie pacjentek zakwalifikowanych do największy odsetek stanowiły kobiety z masą ciała w przedziale kg: 28,7% (31), a najmjszy w przedziale kg: 21,3% (23). W grupie kobiet zakwalifikowanych do procentowy udział pacjentek w poszczególnych grupach był podobny (ryc. 1). Wśród wszystkich pacjentek z wysiłkowym trzymam moczu zakwalifikowanych do operacji typu sling bezwiedne gubie moczu zgłosiło 83,33% (90) pacjentek zakwalifikowanych do oraz 95,16% (59) spośród zakwalifikowanych do. Różnice między grupami były znamienne.

3 208 J. Nawrocka-Rutkowska, S. Ciećwież, M. Ciećwież et al. 83,33% 90 p < 3 95,16% 59 u 11,11% (8) pacjentek; codzienne, wielokrotne u % (1), natomiast żadna badana miała problemu z ciągłym występowam objawów NM. p < 3 13,89 8,33 11,11 4,84 4,84 4,63 4,84 21,30% 23 14,52% 9 13, ,42% 17 rzadko sporadycz codzien, praktycz ciągle wielokrot 3 miesiące po operacji Ryc. 3. Odsetek pacjentek, u których wystąpiło gubie moczu o różnym nasileniu, trzy miesiące po operacji i 3 miesiące po operacji 6 miesięcy po operacji Ryc. 1. Występowa bezwiednego gubienia moczu przed i po operacjach i 8,33 3,23 11,11 12,9 1, ,9 Po 3 miesiącach po leczeniu operacyjnym objaw ten zgłaszało 21,3% (23) pacjentek po operacji oraz 14,5% (9) po operacji. Istotne różnice między grupami stwierdzono po 6 miesiącach od leczenia operacyjnego; w grupie po operacji bezwiedne gubie moczu występowało u 13,89% (15) w porównaniu z 27,42% (17) kobiet po operacji. Nasile objawów trzymania moczu w porównywanych grupach kobiet przed i po leczeniu operacyjnym p. <1. 13,89 4,84 13,89 p. < 1 62,04 67,74 rzadko sporadycz codzien, wielokrot 15,74 27,42 praktycz ciągle Ryc. 2. Odsetek pacjentek, u których wystąpiło gubie moczu o różnym nasileniu, i rzadko sporadycz codzien, praktycz ciągle wielokrot 6 miesiący po operacji Ryc. 4. Odsetek pacjentek, u których wystąpiło gubie moczu o różnym nasileniu, sześć miesięcy po operacji i W porównywanych grupach po 6 miesiącach po operacji stwierdzono sporadyczne gubie moczu u 11,11% (8) pacjentek; codzienne, wielokrotne u % (1), natomiast żadna badana miała problemu z ciągłym występowam objawów NM. W grupie pacjentek po założeniu sporadyczne gubie moczu stwierdzono u 12,9%(8) kobiet; codzienne, wielokrotne u 1,61% (1), a ciągłe trzyma moczu występowało 12,9% (8) kobiet. Różnice pomiędzy grupami w wynikach dotyczących ciągłych objawów NM różniły się istot. Objętość gubionego moczu przed oraz po 3 i 6 miesiącach po leczeniu operacyjnym 70,37 67,74 Wśród pacjentek zakwalifikowanych do operacji sporadyczne objawy NM stwierdzono u 13,89% (15) kobiet; codzienne, wielokrotne gubie moczu u 62% (67), a u 13,89% (15) objawy NM występowały rzadko. Porównując badane grupy kobiet stwierdzono istotne różnice wśród pacjentek zgłaszających sporadyczne trzyma moczu. W grupie pacjentek zakwalifikowanych do operacji codzienne, wielokrotne objawy NM stwierdzono u 67,74% (42) kobiet; u 4,84% (3) objawy NM występowały rzadko (ryc. 3). W obu badanych grupach 3 miesiące po operacji stwierdzono zmjsze częstości epizodów NM. Różnice między grupami były istotne. W porównywanych grupach po 6 miesiącach po operacji stwierdzono sporadyczne gubie moczu 11,11 16,13 18,52 16,13 kilka kropli małe porcje mocze obfite Ryc. 5. Podział pacjentek w zależności od objętości gubionego moczu i (wynik podany w procentach) Porównując objętość gubionego moczu najczęściej zgłaszane były małe porcje, zarówno w grupie zakwalifikowanej do 70,37%, jak i do 67,74%. Różnice te były istotne. Najrzadziej pacjentki zgłaszały gubie

4 Porówna skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego trzymania moczu metodami slingowymi 209 kilku kropli moczu, wśród kobiet zakwalifikowanych do objawy te występowały u 11,11% pacjentek, a w grupie zakwalifikowanej do u 16,13% kobiet. Różnice te były znamienne. 19,44 9,26 4,84 4,63 kilka kropli małe porcje mocze 3 miesiące po operacji obfite 19,44 12,90 5,56 4,84 12,90 kilka kropli małe porcje mocze 6 miesięcy po operacji obfite Ryc. 6. Podział pacjentek w zależności od objętości gubionego moczu 3 miesiące po operacji i (wynik podany w procentach) Rozpatrując objętość gubionego moczu po 3 miesiącach po operacji stwierdzono, że obfite mocze zgłosiło tylko 4,63% pacjentek po i % kobiet po. Różnice te były istotne. Ryc. 7. Podział pacjentek w zależności od objętości gubionego moczu 6 miesięcy po operacji i (wynik podany w procentach) Natomiast po 6 miesiącach po operacji żadna z badanych pacjentek po zgłosiła obfitego moczenia, a w grupie po objawy te występowały u 12,9%. Różnice między grupami były istotne. Wpływ trzymania moczu na jakość życia pacjentek 0 0 właściwie żadnym problemem 4,84 kiedy 62,96 62,90 mi bardzo 33,46 37,10 utrudnia mi życie Ryc. 8. Jakość życia pacjentek z trzymam moczu kwalifikowanych do operacji i (dane w procentach) Przed leczem w grupie pacjentek zakwalifikowanych do 62,96% kobiet podało, że gubie moczu bardzo, 31,48% pacjentkom utrudniało życie, a u % kobietom kiedy ło. Wśród kobiet zakwalifikowanych do gubie moczu bardzo ło 62,9% pacjentkom, 41,94% utrudniało życie, a 4,84% kiedy ło. Różnice między grupami były znamienne. 25,93 38,71 właściwie żadnym problemem 30,56 33,87 właściwie żadnym problemem 16,67 p < 2 kiedy 16,67 8,06 kiedy 11,11 14,52 10,19 4,84 mi bardzo 1,61 mi bardzo p < 3 utrudnia mi życie Ryc. 9. Jakość życia pacjentek z trzymam moczu trzy miesiące po operacjach i (dane w procentach) Analizując wyniki po 3 miesiącach po leczeniu stwierdzono poprawę komfortu życia pacjentek. W grupie pacjentek po 25,93% kobiet miało problemu z trzymam moczu, a po 38,71% kobiet. Różnice między grupami byly znamienne. 12,9 utrudnia mi życie Ryc. 10. Jakość życia pacjentek z trzymam moczu sześć miesięcy po operacjach i (dane w procentach) Analizując wyniki leczenia po 6 miesiącach stwierdzono, że korzystny efekt nadal się utrzymywał w obu grupach pacjentek. W grupie po stwierdzono lepsze wyniki w porównaniu z obserwacjami po 3 miesiącach, gdyż 30,56% (33) kobiet miało problemu z trzymam moczu. Natomiast w grupie po efekt był trochę gorszy w porównaniu z wynikami po 3 miesiącach, poważ 33,87% (21) kobiet zgłaszało żadnych problemów z trzymam moczu. Różnice między grupami były znamienne. Występowa objawów trzymania moczu w zależności od sytuacji, przed i po leczeniu operacyjnym (ryc. 11) Przed leczem, zarówno w grupie zakwalifikowanej do, jak i najczęściej badane pacjentki zgłaszały NM kaszlu, kichania, śmiechu oraz skakania, podskakiwania, gimnastyki. Różnice miedzy grupami były istotne (ryc. 12).

5 210 J. Nawrocka-Rutkowska, S. Ciećwież, M. Ciećwież et al. 95,16 90,74 82,41 80,65 75,81 69,44 54,63 48,39 32,41 38,71 26,88 32,26 24,19 12,96 kaszlu i kichania śmiechu chodzenia i wchodzenia na schody schodzenia ze schodów skakania, podskakiwania, gimnastyki Ryc. 11. Odsetek pacjentek zgłaszających gubie moczu w zależności od sytuacji i siedzenia i leżenia 19,35 18,52 14,52 7,41 7,41 12,96 1,85 4,84 4,63 kaszlu i kichania śmiechu chodzenia i wchodzenia na schody schodzenia ze schodów skakania, podskakiwania, gimnastyki Ryc. 12. Odsetek pacjentek zgłaszających gubie moczu w zależności od sytuacji 3 miesiące po operacji i siedzenia i leżenia 25,00 29,03 p < 05 p < 1 p < 1 16,13 16,13 14,52 14,52 14,52 11,11 3,23 kaszlu i kichania śmiechu chodzenia i wchodzenia na schody schodzenia ze schodów skakania, podskakiwania, gimnastyki Ryc. 13. Odsetek pacjentek zgłaszających gubie moczu w zależności od sytuacji 6 miesięcy po operacji i siedzenia i leżenia Analizując wyniki po 3 miesiącach po leczeniu operacyjnym na podstawie pytań dotyczących sytuacji, w których występuje gubie moczu, stwierdzono poprawę w obu grupach, jednak różnice między grupami były istotne (ryc. 13). Natomiast porównując wyniki po 6 miesiącach od leczenia operacyjnego stwierdzono, że korzystny efekt terapeutyczny utrzymywał się w obu grupach pacjentek. Istotne różnice na korzyść stwierdzono w wynikach dotyczących gubienia moczu śmiechu, chodzenia

6 Porówna skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego trzymania moczu metodami slingowymi 211 i wchodzenia po schodach, schodzenia ze schodów oraz siedzenia. Wnioski Metody i są porównywal skuteczne w leczeniu WNM po 3 miesiącach od zabiegu operacyjnego. Po 6 miesiącach od operacji jest metodą korzystjszą w leczeniu WNM w porównaniu z operacją. Dyskusja Nietrzyma moczu to schorze o szczególnym charakterze objawów, często stwarzające problemy diagnostyczne oraz terapeutyczne. Z tego względu ciągle poszukuje się nowych, skutecznych metod leczenia. Znanych jest wiele technik operacyjnych wysiłkowego trzymania moczu, jednak najczęściej stosuje się te, które charakteryzują się małym ryzykiem powikłań śród- i pooperacyjnych oraz korzystnym efektem leczniczym. Ocena skuteczności danej metody opiera sie głów na wywiadzie ukierunkowanym na subiektywnych odczuciach pacjentki dotyczących występowania objawów związanych z NM. Dlatego do oceny efektów leczenia można zastosować gotowe zestawy pytań-kwestionariusze [6, 7]. Z tego powodu do ceny skuteczności leczenia i posłużyliśmy się w naszej pracy kwestionariuszem Gaudenza [5]. W badanej grupie pacjentek najliczjszy przedział wiekowy reprezentowany był przez kobiety w wieku lat. Można to tłumaczyć faktem, że kobiety w tym przedziale wiekowym są jeszcze czynne zawodowo i dyskomfort w postaci NM często utrudnia wykonywa pracy. To zmusza pacjentki do szybszego zgłaszania się do lekarza i tym samym wcześjszej diagnostyki i leczenia. W prezentowanych badaniach potwierdziliśmy skuteczność leczenia metodami slingowymi w obserwacjach 3 i 6-miesięcznych i była ona zbliżona do wyników innych autorów [6-9]. Skuteczność metod potwierdzają dane dotyczące wpływu na komfort życia pacjentek, gdyż po leczeniu duża liczba pacjentek zgłaszała żadnych problemów z NM. Ponadto, porównując wyniki dotyczące częstości występowania incydentów NM oraz ilości gubionego moczu stwierdziliśmy, że w obserwacji 3 i 6-miesięcznej skuteczjsze są taśmy. Rówż wyniki dotyczące objętości gubionego moczu były lepsze po 3 i 6 miesiącach w grupie po. Być może można tłumaczyć to inną techniką operacyjną oraz innym miejscem przebiegu obu taśm. Nie wszystkie badania potwierdzają lepszą skuteczność. W badaniu Dyrkom O.A. et al. uzyskano lepsze wyniki u pacjentek po [7]. Interesujący jest fakt, że efekt terapeutyczny był najmjszy w przypadku objawów NM kaszlu i kichania. Ponadto wyniki leczenia były gorsze po 6 miesiącach w porównaniu z obserwacjami po 3 miesiącach. Być może spowodowane jest to dużym wzrostem ciśnia śródbrzusznego kaszlu oraz kichania i stąd wynikającą mjszą skutecznością tych metod. Piśmiennictwo [1] Diokno A., Brock B., Brown M. et al. (1986) Prevalence of urinary incontinence and other urological symptoms in the noninstitutionalized elderly. J. Urol. 136: [2] Jolleys J.V. (1990) The reported prevalence of urinary symptoms in women in one rural general practice. Br. J. Gen. Pract. 39: [3] Walter S., Wolf H., Barlebo H. et al. (1978) Urinary incontinence in postmenopausal women treated with oestrogens: a double blind clinical trial. Urol. Int. 33: [4] Starczewski A., Brodowska A., Brodowski J. (2008) Epidemiologia i lecze trzymania moczu oraz obniże narządów miednicy u kobiet. Pol. Merk. Lek. 145: [5] Gaudenz R. (1979) A questionnaire with a new urge-score and stress-score for the evaluation of female urinary incontinence. Geburtshilfe Frauenheilkd. 39: [6] Betschart C., Scheiner D., Hess E. et al. Patient satisfaction after retropubic and transobturator slings: first assessment using the Incontinence Outcome Questionnaire (IOQ). Int. Urogynecol. J. 22: [7] Dyrkorn O.A, Kulseng-Hanssen S, Sandvik L. (2010) compared with -O and : results from the Norwegian National Incontinence Registry. Int. Urogynecol. J. 21: [8] Scheiner D.A., Betschart C., Wiederkehr S. et al. (2011) Twelve months effect on voiding function of retropubic compared with outside-in and inside-out transobturator midurethral slings. Int. Urogynecol. J. (w druku). [9] Salinas J., Méndez S., Virseda M. et al. (2011) Urodynamic Aspects of Feminine Urinary Incontinence Treated with Slings. Actas. Urol. Esp. (w druku). [10] Chen Z., Chen Y., Du G.H. et al. (2010) Comparison of three kinds of mid-urethral slings for surgical treatment of female stress urinary incontinence. Urologia. 77: J Jolanta Nawrocka-Rutkowska Klinika Ginekologii i Uroginekologii Pomorski Uniwersytet Medyczny Police, ul. Siedlecks 2 Comparison of the effectiveness treatment of stress urinary incontinence sling surgeries ( and ) using Gaudenz questionnaire Objective: To compare the effects of two surgical methods transobturator tape () and tension-free vaginal tape () using a Gaudenz Questionnaire. Material and methods: The study included 170 women. After diagnostic (interviev, urodynamic study) of SUI patients were qualified or. Effects were assessed after 3 and 6 postoperative months. Results: Lost of complaints was obtain after and after. Conclusions: and were similarly effective, although positive effects were better after 6 month in patients with. Key words: sling surgeries ( and ), Gaudenz questionnaire

7 212 J. Nawrocka-Rutkowska, S. Ciećwież, M. Ciećwież et al. Nazwisko: Imiona: Wiek: Kwestionariusz Gaudenza do oceny trzymania moczu Data: Adres: Telefon: Czy bezwied gubi Pani mocz? Czy oddawaniu moczy towarzyszy ból?, oddawania moczu, po oddaniu moczu Jak często się to zdarza? rzadko, np. przeziębienia Jak często w ciągu dnia chodzi Pani oddawać mocz? sporadycz co 3-6 godzin codzien, wielokrot co 1-2 godziny praktycz ciągle co pół godziny lub częściej Jak duże ilości moczu Pani gubi? ze zmienną częstotliwością kilka kropli Czy budzi się Pani w nocy z uczuciem parcia? małe porcje mocze obfite Jak często zmienia Pani dzien mokrą bieliznę? Jak często musi Pani w nocy oddawać mocz? wcale ( potrzeba) kilka razy dzien raz, regular Zakładam podpaskę lub watę: 2-4 razy przed wyjściem z domu 5 lub więcej że w domu Czy moczy się Pani snu? że na noc Kiedy zmienia Pani bieliznę lub podpaskę, jest ona: kiedy, rzadko sucha często, regular wilgotna Czy może opanować Pani uczucie parcia? mokra mogę poczekać mokra i kapiąca muszę oddać mocz w ciągu min Gubie moczu jest dla Pani: muszę natychmiast oddać mocz, w ciągu 1-5 min właściwie żadnym problemem Czy zdarza się, że parcia zdąży Pani dojść kiedy mi do toalety i po drodze popuści Pani mocz? bardzo mi utrudnia mi życie rzadko, np. przy przeziębieniu W jakich sytuacjach bezwied gubi Pani mocz? kiedy kaszlu i kichania często, regular śmiechu Czy zdarza się, że odczuwa Pani silne parcie i zaraz chodzenia i wchodzenia na schody oczekiwa oddaje Pani mocz mogąc tego opanować? schodzenia ze schodów skakania, gimnastyki rzadko stania często siedzenia i leżenia Czy może Pani przerwać oddawa moczu dowol? Po jakim wydarzeniu nastąpiło gubie moczu? po porodzie po operacji w obrębie podbrzusza wiem po menopauzie Czy ma Pani uczucie, że po oddaniu moczu pęcherz jest po innym wydarzeniu Ile miała Pani porodów? żadnego zawsze 1-3 wiem ponad 4 Częste, trudne do opanowania parcie na mocz jest: Jaka była liczba noworodków z wagą ponad 4000 g? właściwie żadnym problemem 0 kiedy jest kłopotliwe 1 jest kłopotliwe 2 i więcej bardzo kłopotliwe Czy ma Pani jeszcze miesiączki? Ile Pani waży? do 50kg kg Czy miała Pani operacje na podbrzuszu? kg, jakie? kg 81 i wyżej Czy przyjmuje Pani hormony w tabletkach lub ikcjach Czy odczuwa Pani uderzenia gorąca?

Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 4, zeszyt 4, 185-191, 2011. Streszczenie

Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 4, zeszyt 4, 185-191, 2011. Streszczenie Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 4, zeszyt 4, 185-191, 2011 Porówna skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego trzymania moczu metodami slingowymi oraz sposobem a z wykorzystam kwestionariusza

Bardziej szczegółowo

Nietrzymanie moczu diagnostyka kliniczna

Nietrzymanie moczu diagnostyka kliniczna Radzisław Sikorski Nietrzyma moczu diagnostyka kliniczna Katedra i Klinika Ginekologii Akademii Medycznej w Lubli Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med., prof. h. c., dr h. c. mult. Radzisław

Bardziej szczegółowo

Analiza przyczyn wysiłkowego nietrzymania moczu i zastosowanie estriolu jako postępowanie okołooperacyjne u kobiet leczonych operacyjnie

Analiza przyczyn wysiłkowego nietrzymania moczu i zastosowanie estriolu jako postępowanie okołooperacyjne u kobiet leczonych operacyjnie Michał Powolny, Piotr Pietrzak, Krzysztof Szafranko, Wojciech Borucki Analiza przyczyn wysiłkowego nietrzymania moczu i zastosowanie estriolu jako postępowanie okołooperacyjne u kobiet leczonych operacyjnie

Bardziej szczegółowo

Prof. Piotr Radziszewski Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI W ZAKRESIE LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU

Prof. Piotr Radziszewski Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI W ZAKRESIE LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU Prof. Piotr Radziszewski Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI W ZAKRESIE LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU Wiek populacji (lata) Występowanie OAB będzie stale rosnąć

Bardziej szczegółowo

UROLOGIA. broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr hab. n. med. Piotra Radziszewskiego.

UROLOGIA. broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr hab. n. med. Piotra Radziszewskiego. UROLOGIA broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr hab. n. med. Piotra Radziszewskiego. Łagodny rozrost gruczołu krokowego i objawy z nim związane Powiększenie gruczołu krokowego znajduje się na 4

Bardziej szczegółowo

Nietrzymanie moczu - możliwości leczenia chirurgicznego

Nietrzymanie moczu - możliwości leczenia chirurgicznego Nietrzymanie moczu - możliwości leczenia chirurgicznego Nietrzymanie moczu stanowi ważny problem kliniczny, socjalny i psychologiczny. W ciągu całego życia kobieta ma 50% szansę na wystąpienie u niej w

Bardziej szczegółowo

Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich

Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich dr n. med. Agata Korzeniecka - Kozerska Założenia TRUDNOŚCI Z USTALENIEM CZY

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacyjnego leczenia ciężkich postaci wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet zmodyfikowaną operacją pętlową Aldridge a

Wyniki operacyjnego leczenia ciężkich postaci wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet zmodyfikowaną operacją pętlową Aldridge a Edward Kustra, Marek Maleńczyk, Danuta Zmyślona, Paweł Kozankiewicz Wyniki operacyjnego leczenia ciężkich postaci wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet zmodyfikowaną operacją pętlową Aldridge a Oddział

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Wyniki własne leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą urethero-cerwiko-cystopeksji z zastosowaniem kleju fibrynowego

Wyniki własne leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą urethero-cerwiko-cystopeksji z zastosowaniem kleju fibrynowego Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Robert Jarema Wyniki własne leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą urethero-cerwiko-cystopeksji z zastosowaniem kleju fibrynowego Klinika Urologii

Bardziej szczegółowo

Leczenie pęcherza nadreaktywnego

Leczenie pęcherza nadreaktywnego Leczenie pęcherza nadreaktywnego Trening pęcherza Leczenie zachowawcze stosowane w przypadku pęcherza nadreaktywnego cieszy się uznaniem lekarzy i pacjentów i stanowi zarówno alternatywę, jak i uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych. Prof.Andrzej Prajsner Kliniczny Oddział Urologii Śląski Uniwersytet Medyczny

Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych. Prof.Andrzej Prajsner Kliniczny Oddział Urologii Śląski Uniwersytet Medyczny Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych Prof.Andrzej Prajsner Kliniczny Oddział Urologii Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice, 2015 Prawidłowo funkcjonujące dolne drogi moczowe zapewniają pełne trzymanie

Bardziej szczegółowo

ęścią Centrasorb Nowoczesna technologia implantacji 3 różr óżnymi sposobami Małoinwazyjny dostęp Obniżony koszt zestawu

ęścią Centrasorb Nowoczesna technologia implantacji 3 różr óżnymi sposobami Małoinwazyjny dostęp Obniżony koszt zestawu Taśma T- Sling z częś ęścią Centrasorb Nowoczesna technologia Możliwość implantacji 3 różr óżnymi sposobami Małoinwazyjny dostęp Obniżony koszt zestawu Prezentujemy nowy T-Sling, nową taśmę dwuskładnikową

Bardziej szczegółowo

Rejestracja przepływów w tętnicach pęcherzowych z zastosowaniem techniki dopplerowskiej u pacjentek z nietrzymaniem moczu

Rejestracja przepływów w tętnicach pęcherzowych z zastosowaniem techniki dopplerowskiej u pacjentek z nietrzymaniem moczu Krzysztof Cendrowski, Włodzimierz Sawicki, Beata Śpiewankiewicz, Jerzy Stelmachów Rejestracja przepływów w tętnicach pęcherzowych z zastosowaniem techniki dopplerowskiej u pacjentek z nietrzymaniem moczu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

Informacja do Formularza Kontroli Jakości Nr 1

Informacja do Formularza Kontroli Jakości Nr 1 Formularz Kontroli Jakości Nr Informacja do Formularza Kontroli Jakości Nr Droga Koleżanko, drogi Kolego. Formularz Kontroli Jakości Nr (formularz w kolorze pomarańcowym) zawiera pytania dotyczące anamnezy,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ćwiczeń i elektrostymulacji w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Zastosowanie ćwiczeń i elektrostymulacji w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Ewa Strupińska 1, Andrzej Gomuła 2 Józef Chojnacki 2 Zastosowanie ćwiczeń i elektrostymulacji w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 1 Zakład Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wczesnej diagnostyki urodynamicznej na wyniki leczenia nietrzymania moczu u kobiet

Wp³yw wczesnej diagnostyki urodynamicznej na wyniki leczenia nietrzymania moczu u kobiet Wp³yw wczesnej diagnostyki urodynamicznej na wyniki leczenia nietrzymania moczu u kobiet The influence of early urodynamic test on outcomes of treatment of female urinary incontinence Roman Łowicki, Marek

Bardziej szczegółowo

Nocne wizyty w toalecie?

Nocne wizyty w toalecie? Polska/Polski Nocne wizyty w toalecie? Informacje na temat NYKTURII wstawania nocą do toalety Informacje dotyczące nykturii Czym jest nykturia? Przyczyny nykturii Pomocne rady i środki zapobiegawcze Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych parametrów klinicznych u kobiet po operacji wysiłkowego nietrzymania moczu

Ocena wybranych parametrów klinicznych u kobiet po operacji wysiłkowego nietrzymania moczu Janusz Mirończuk, Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Marek Kulikowski Ocena wybranych parametrów klinicznych u kobiet po operacji wysiłkowego nietrzymania moczu Klinika Ginekologii i Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr. hab. n. med. Piotra Radziszewskiego oraz dr Barbarę Jacennik www.zdrowydialog.pl

broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr. hab. n. med. Piotra Radziszewskiego oraz dr Barbarę Jacennik www.zdrowydialog.pl U R O L O G I A broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr. hab. n. med. Piotra Radziszewskiego oraz dr Barbarę Jacennik Jeśli trzymasz w ręku tę broszurę, to jesteś po odbytej wizycie u lekarza-urologa.

Bardziej szczegółowo

Ocena laparoskopowej operacji sposobem Burcha w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet

Ocena laparoskopowej operacji sposobem Burcha w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski Ocena laparoskopowej operacji sposobem Burcha w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet Katedra i Klinika Urologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu Kierownik Kliniki:

Bardziej szczegółowo

Materiał Przeznaczony Dla Osób, Które Chcą Wiedzieć Więcej O Problemach Nietrzymania Moczu I Stolca

Materiał Przeznaczony Dla Osób, Które Chcą Wiedzieć Więcej O Problemach Nietrzymania Moczu I Stolca Materiał Przeznaczony Dla Osób, Które Chcą Wiedzieć Więcej O Problemach Nietrzymania Moczu I Stolca Tekst: Centrum Inkontynencji w Västra Götaland Fotografie: Kajsa Lundberg Układ graficzny: Svensk Information

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia lekarstwem na jesienną chandrę

Ćwiczenia lekarstwem na jesienną chandrę Ćwiczenia lekarstwem na jesienną chandrę Jesienna pogoda sprzyja pogorszeniu samopoczucia. Wiele osób rezygnuje z aktywności fizycznej z powodu zmiennej pogody i chłodu. Tymczasem ruch na świeżym powietrzu

Bardziej szczegółowo

Analiza objawów pêcherza nadreaktywnego po przerwaniu terapii solifenacyn¹

Analiza objawów pêcherza nadreaktywnego po przerwaniu terapii solifenacyn¹ DOI: 10.5114/pm.2013.36599 Analiza objawów pêcherza nadreaktywnego po przerwaniu terapii solifenacyn¹ Analysis of overactive bladder symptoms after ceasing solifenacin treatment Edyta Wlaźlak 1, Jacek

Bardziej szczegółowo

Kliniczny Oddział Urologiczny IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Kliniczny Oddział Urologiczny IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu Kliniczny Oddział Urologiczny IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu Operacyjne sposoby leczenia nietrzymania moczu Dr n. med. Tomasz Tuchendler Kliniczny Oddział Urologiczny, IV Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu

Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu Andrzej Skręt, Tomasz Kluz Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu Oddział Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie Ordynator Oddziału: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego Program realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu. Dr. Stefano Salvatore

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia w połogu. Spotkanie szkoleniowo -integracyjne PTKiDL Łódź

Fizjoterapia w połogu. Spotkanie szkoleniowo -integracyjne PTKiDL Łódź Fizjoterapia w połogu Spotkanie szkoleniowo -integracyjne PTKiDL 17-19.03 2017 Łódź Układ kostno-stawowy powiększone fizjologiczne krzywizny kręgosłupa przykurczone w ciąży mięśnie (kręgosłupa lędźwiowego,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik wyciekania nowy parametr urodynamiczny w ocenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Wskaźnik wyciekania nowy parametr urodynamiczny w ocenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Wskaźnik wyciekania nowy parametr urodynamiczny w ocenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Leaking index a new urodynamic parameter in the diagnosis of female stress urinary incontinence. Nowara

Bardziej szczegółowo

Uszkodzenie pęcherza moczowego w trakcie operacji slingowej w leczeniu nietrzymania moczu przegląd literatury i opis przypadku

Uszkodzenie pęcherza moczowego w trakcie operacji slingowej w leczeniu nietrzymania moczu przegląd literatury i opis przypadku Uszkodzenie pęcherza moczowego w trakcie operacji slingowej w leczeniu nietrzymania moczu przegląd literatury i opis przypadku Bladder injury during sling operation in the treatment of SUI review of literature

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014 Efekty kształcenia dla przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie ( 3 semestry I, II, III ) (zgodny z planem studiów w roku

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: Ginekologia i Położnictwo dla studentów III ROKU Kierunku: Fizjoterapia- studia I stopnia licencjackie semestry VI, rok akad. 2013-2014 l.p. SEMINARIA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Zespołu Ekspertów odnośnie postępowania diagnostycznoterapeutycznego. moczu i pęcherzem nadreaktywnym

Wytyczne Zespołu Ekspertów odnośnie postępowania diagnostycznoterapeutycznego. moczu i pęcherzem nadreaktywnym Wytyczne Zespołu Ekspertów odnośnie postępowania diagnostycznoterapeutycznego u kobiet z nietrzymaniem moczu i pęcherzem nadreaktywnym Piotr Radziszewski (Przewodniczący) Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

I. STRESZCZENIE Cele pracy:

I. STRESZCZENIE Cele pracy: I. STRESZCZENIE Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłym procesem zapalnym, powodującym postępujące i nieodwracalne włóknienie trzustki. Choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, prowadząc

Bardziej szczegółowo

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy Zabrze 03.09.2016r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy p.t. Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce powikłań płucnych u dzieci poddanych

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ŚWADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM 1 Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel 2

KARTA OCENY ŚWADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM 1 Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel 2 Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2010r. (poz. 1719) KARTA OCENY ŚWADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM 1

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia Praktykowanie EBM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji Ocena informacji o metodzie leczenia Podjęcie decyzji klinicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak PATRONAT M ERYTO RYC ZNY K o m it e t R e h a b il it a c j i, K u l t u r y F iz y c z n e j i In t e g r a c j i S p o ł e c z n e j P A N Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiolosicznej Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Endometrioza Gdańsk 2010

Endometrioza Gdańsk 2010 Endometrioza Gdańsk 2010 Redaktor prowadzący: Magdalena Czarnecka Seria wydawnicza rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Copyright Via Medica ul. Świętokrzyska 73, 80 180 Gdańsk tel.:

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016 Dagmara Samselska Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę Warszawa 20 kwietnia 2016 przewlekła, autoagresywnie uwarunkowana, nawrotowa choroba zapalna o podłożu genetycznym nie zaraża!!!

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Dulsevia przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Dulsevia przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Dulsevia przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Częstość i rozpowszechnienie (prewalencja)

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywności wibroakustycznej metody leczenia w kompleksowej terapii chorych na przerost gruczołu krokowego

Badanie efektywności wibroakustycznej metody leczenia w kompleksowej terapii chorych na przerost gruczołu krokowego Wojskowa Akademia Medyczna im. S.M. Kirowa, Sankt Petersburg, Rosja prof. dr n. med. Siergiej Borysowicz Pietrow, dr n. med. Nikołaj Siemionowicz Lewkowskij, dr n. med. Anatolij Iwanowicz Kurtow, dr n.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia:

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia: Kwalifikacja do leczenia osteoporozy i kosztoefektywność leczenia osteoporozy w Polsce, polska wersja FRAX konferencja okrągłego stołu podczas IV Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 236 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 236 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 236 SECTIO D 2003 Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii

Bardziej szczegółowo

Wpływ nietrzymania moczu na satysfakcję z życia kobiet po 45 roku życia

Wpływ nietrzymania moczu na satysfakcję z życia kobiet po 45 roku życia Prażmowska Probl Hig Epidemiol B, Puto G, 2012, Gergont 93(4): B. 785-789 Wpływ na satysfakcję z życia kobiet po 45 roku życia 785 Wpływ na satysfakcję z życia kobiet po 45 roku życia Impact of urinary

Bardziej szczegółowo

lek. Piotr Morasiewicz

lek. Piotr Morasiewicz lek. Piotr Morasiewicz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UM we Wrocławiu Korekcja złożonych zniekształceń okołokolanowych metodą Ilizarowa badania kliniczne i doświadczalne Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Powik³ania po operacjach Tension-free Vaginal Tape (TVT) w leczeniu wysi³kowego nietrzymania moczu u kobiet

Powik³ania po operacjach Tension-free Vaginal Tape (TVT) w leczeniu wysi³kowego nietrzymania moczu u kobiet Powik³ania po operacjach Tension-free Vaginal Tape (TVT) w leczeniu wysi³kowego nietrzymania moczu u kobiet Complications of tension free vaginal tape surgery in treatment of stress urinary incontinence

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia w oddawaniu moczu wstydliwy temat polskiego społeczeństwa

Zaburzenia w oddawaniu moczu wstydliwy temat polskiego społeczeństwa Zaburzenia w oddawaniu moczu wstydliwy temat polskiego społeczeństwa W naszym kraju jest tak, że o pewnych rzeczach się nie mówi. Panuje ogólne zacofanie świadomości społeczeństwa oraz głębokie przekonanie,

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

Imię/imiona i nazwisko/a autora/ów: Dr n.med. Michał Szymański, dr inż. Witold Sujka

Imię/imiona i nazwisko/a autora/ów: Dr n.med. Michał Szymański, dr inż. Witold Sujka Imię/imiona i nazwisko/a autora/ów: Dr n.med. Michał Szymański, dr inż. Witold Sujka Tytuł pracy: Operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z wykorzystaniem taśmy urologicznej Dallop

Bardziej szczegółowo

SpeediCath. Standard w cewnikowaniu przerywanym

SpeediCath. Standard w cewnikowaniu przerywanym SpeediCath Standard w cewnikowaniu przerywanym Cewnik to po prostu cewnik. Wyjątkiem jest SpeediCath Speedicath wyznacza globalny standard w cewnikowaniu przerywanym od prawie 15 lat. Naszą ambicją jest

Bardziej szczegółowo

Marek Brzeziński 1, Anna Żurawik-Pietrzak 1, Dariusz Ostrowski 1, Tadeusz Żurawik 1, Mirosław Wielgoś 2. Streszczenie. Summary

Marek Brzeziński 1, Anna Żurawik-Pietrzak 1, Dariusz Ostrowski 1, Tadeusz Żurawik 1, Mirosław Wielgoś 2. Streszczenie. Summary DOI: 10.5114/pm.2013.36590 Przegl d menopauzalny 3/2013 Oko³ooperacyjna ocena anatomii pêcherza moczowego i cewki moczowej w badaniu ultrasonograficznym u pacjentek operowanych z powodu wysi³kowego nietrzymania

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D MENOPAUZALNY 5/2009

PRZEGL D MENOPAUZALNY 5/2009 Ocena wp³ywu operacji koryguj¹cej wypadanie przedniej œciany pochwy na funkcjê dolnych dróg moczowych u pacjentek bez objawów wysi³kowego nietrzymania moczu przed operacj¹ The evaluation of the influence

Bardziej szczegółowo

ANAMNEZA HISTORIA CHOROBY 131 TERAPIA RADIOJODEM ( I)

ANAMNEZA HISTORIA CHOROBY 131 TERAPIA RADIOJODEM ( I) Zał. 13/PS-23, Wyd. 2 z dn. 5.03.2009 HISTORIA CHOROBY 131 TERAPIA RADIOJODEM ( I) nr... Nazwisko i imię... Data urodzenia:... Adres:... Tel.... Zawód:...PESEL:... Nr ubezpieczenia... Data rejestracji...

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r.

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r. . WYIKI Analizie poddano wyniki badań 89 osób, 7 kobiet i mężczyzn w wieku 8-78 lat. Średnia wieku kobiet wynosiła,8 ±,6 lat, średnia wieku mężczyzn wynosiła,89 ± 7, lat. Średnia wieku dla obu płci wynosiła,6

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA PARY Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI

FORMULARZ DLA PARY Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI Dodatkowe informacje: FORMULARZ DLA PARY Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI DANE OSOBOWE lek. med. Laura Grześkowiak Data wypełnienia: Imiona (męża i żony):.. Nazwisko(a):. Adres:... Tel. kontaktowy: PESEL: CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

Nietrzymanie moczu (NM)

Nietrzymanie moczu (NM) Nietrzymanie moczu (NM) Sławomir Dutkiewicz Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Onkologicznej Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu

Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu ROZDZIAŁ III ZDROWIE DOBROSTAN 4/2013 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo College

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DANE ŚWIADCZENIOBIORCY: Imię i nazwisko..... Podpis świadczeniobiorcy WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY EVALUATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PATIENTS BEFORE SURGERY AORTIC ANEURYSM Emilia

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Mikołaj Majkowicz Zakład Psychologii Klinicznej Katedry Chorób Psychicznych AMG Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Główną cechą zaburzeń pod postacią

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia POŁOŻNICTWO Studia stacjonarne I stopnia Liczba miejsc na kierunek zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów legitymujących się Kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

- całkowite wycięcie macicy z przydatkami lub bez przydatków drogą brzuszną,

- całkowite wycięcie macicy z przydatkami lub bez przydatków drogą brzuszną, Streszczenie Oddział Położniczo - Ginekologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu liczy obecnie 86 łóżek i zatrudnionych jest w nim 14 lekarzy i 59 położnych. W zakresie ginekologii oddział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MEDYCZNA BioBravo - elektrostymulator do terapii nietrzymania moczu Ogólne zalecenia dotyczące stosowania elektrostymulatora BioBravo

INFORMACJA MEDYCZNA BioBravo - elektrostymulator do terapii nietrzymania moczu Ogólne zalecenia dotyczące stosowania elektrostymulatora BioBravo INFORMACJA MEDYCZNA BioBravo - elektrostymulator do terapii nietrzymania Ogólne zalecenia dotyczące stosowania elektrostymulatora BioBravo Informacje i zalecenia ogólne Elektrostymulator BioBravo jest

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Ostrołęka. dr Piotr Pierzyński. Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne Ostrołęka. dr Piotr Pierzyński. Szanowni Państwo, Centrum Medyczne Ostrołęka dr Piotr Pierzyński Szanowni Państwo, Proszę o wydrukowanie i wypełnienie załączonego poniżej formularza wizyty oraz zabranie go ze sobą na konsultację. Proszę też pamiętać o

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB Z NADWAGĄ

FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB Z NADWAGĄ Dodatkowe informacje: FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB Z NADWAGĄ lek. med. Laura Grześkowiak prom. zdrowia Alina Łukaszewicz Data wypełnienia: DANE OSOBOWE Imię:... Nazwisko:... Adres:... Tel. kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

EWA HELWICH Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

EWA HELWICH Instytut Matki i Dziecka w Warszawie VI KONGRES Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Poznań, 26 28 września 2013 Polska Sieć Neonatologiczna EWA HELWICH Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Nadzór celowany w odniesieniu do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Choroby związane z wygasaniem czynności jajników.

Choroby związane z wygasaniem czynności jajników. Choroby związane z wygasaniem czynności jajników. Sytuacja hormonalna przed i po menopauzie Względny hyperestrogenizm - zmiany przerostowe (polipy, mięśniaki, przerost śluzówki macicy, mastopatia) Hypoestrogenizm

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Czy jesteś w grupie zwiększonego ryzyka? Wskazówki pozwalające stwierdzić, czy istnieje ryzyko, że cierpisz na obturacyjny bezdech senny (OBS)

Czy jesteś w grupie zwiększonego ryzyka? Wskazówki pozwalające stwierdzić, czy istnieje ryzyko, że cierpisz na obturacyjny bezdech senny (OBS) Czy jesteś w grupie zwiększonego ryzyka? Wskazówki pozwalające stwierdzić, czy istje ryzyko, że cierpisz na obturacyjny bezdech senny (OBS) Ocena ryzyka występowania obturacyjnego bezdechu sennego a Powszech

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Ciąża ektopowa. I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ciąża ektopowa. I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ciąża ektopowa I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Definicja: ciąża ektopowa - to ciąża rozwijająca się poza jamą macicy. W ostatnim okresie stwierdza się

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Zakład Genetyki Klinicznej ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin tel./fax. 81 448 6110 Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM Lublin, dnia 23.01.2017 r. OCENA

Bardziej szczegółowo

DZIŚ STAWIĘ CZOŁA IPF. walczzipf.pl. Dla osób, u których zdiagnozowano IPF: Porady, jak rozmawiać z lekarzem o chorobie i opcjach jej kontrolowania

DZIŚ STAWIĘ CZOŁA IPF. walczzipf.pl. Dla osób, u których zdiagnozowano IPF: Porady, jak rozmawiać z lekarzem o chorobie i opcjach jej kontrolowania walczzipf.pl WSPIERAMY PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNYM WŁÓKNIENIEM PŁUC DZIŚ STAWIĘ CZOŁA IPF Dla osób, u których zdiagnozowano IPF: Porady, jak rozmawiać z lekarzem o chorobie i opcjach jej kontrolowania PL/ESB/1702/0001

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu.

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Dyslordoza szyjna a zaburzenia neurowegetatywne Dyslordoza of neck and neurovegetative disorders Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja nietrzymania moczu i sposoby leczenia

Klasyfikacja nietrzymania moczu i sposoby leczenia Klasyfikacja nietrzymania moczu i sposoby leczenia Paweł Dębiński Tadeusz Niezgoda artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/5 (87) Streszczenie Nietrzymanie moczu (NTM) to według definicji niezależny

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY ICD-10 G24.3 - kręcz karku G24.5 - kurcz

Bardziej szczegółowo