2.2. Ocena stanu technicznego i charakterystyka wraz z wycenq wartosci. 1, CIAGNIK ROLNICZY MF 235, NR REJ, GD 0206 ( LOKALIZACJA - PODR LUBAN }

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.2. Ocena stanu technicznego i charakterystyka wraz z wycenq wartosci. 1, CIAGNIK ROLNICZY MF 235, NR REJ, GD 0206 ( LOKALIZACJA - PODR LUBAN }"

Transkrypt

1 2.2. Ocena stanu technicznego i charakterystyka wraz z wycenq wartosci. 1, CIAGNIK ROLNICZY MF 235, NR REJ, GD 0206 ( LOKALIZACJA - PODR LUBAN } Dane oq6lne: Nr identyfikacyjny: Data piemszej rejestracji: Badanie techn'czne: Pojemnosc / l\4oc silnika: ( diesel ) cm'/28 kw, kg, Dop. masa calkowita: kg, Ogumienie - rozmiar: pzednie I tylne , Og6lny stan techniczny zly. Widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz duze ogniska korozji. W dniu wizji lokalnej ciqgnik byl niesprawny, nie wykonano pr6b ruchowych. Widoczne wycieki oleju z tylnego mostu. Ciqgnik wymaga przegladu i naprawy. Zuzycie potencjalu eksploatacyjnego wynosi: Zp = 0,80 Wsp6lczynnik nowoczesnosci konstrukcjiwynosi: K = 0,60 MF 235 ( 255 ), GD 0206, , nie odczytano, 1982 t Mh, r. wa2ne do r., Wartos6 ciqgnika okreslono metodq por6wnawczq w oparciu o zarejestrowane notowania w Internecie,.mieszczqce sig w przedziale od 9.000,00 zl. do ,00 zl. Przyjeto Sredniq wartosd wynoszqcq , 00 zl. nefto. Wprowadzono korektg ujemnq za stan techniczny r6wnq-20,00%. Koszt niezbednych napraw wedlug kalkulacji wlasnej wynosi 4.000, zl. Wartos6 rynkowa w zaokrqgleniu wynosi: Wn = x ( 1-0,20 ) = 6.400,00 zl. netto PROZAMET- SYSTEI\4 Gdaisk, tel. (058)

2 2. CfA,GNIK ROLNICZY URSUS 4512, NR REJ. GD 1792 { LOKALIZACJA - PODR LUBAN ) Dane 006lne: Nr idenmkacyjny: Data piemszej rejestracji: Badanie techniczne: Pojemn056 / Moc silnika: Dop. masa calkowila: Ogumienie - rozmiar: URSUS 4512, GD't792, , nie odczytano, 1990 r M, wazne do r., ( diesel ) cm3 /44 kw, kg, kg, przednie / tylne , 096lny stan techniczny dostateczny Widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz og-nislia korozji. W dniu wizji lokalnej ciagnik mial rozladowany akumulator, nie wykonano pr6b ruchowych. Ciqgnik wymaga przegledu Zuzycie potencjalu eksploatacyjnego wynosi: Zp = 0'60 Wsp6lczynnik nowoczesnosci konstrukcjiwynosi: K = 0,80 Wartos6 ciegnika okreslono metodq por6wnawczq w oparciu o z rejestrowane notowania w-internecie, mieszczacesie w przedziale od ,00 zl do 31000'00 zl Przyjgto Srednie wa fto6e wnoszecq , 00 zl. letto ^. Wprowadzono iorektq ujemnq za stan techniczny r6wnq -'10,0,0% Koszt niezbednych napra wedlug kalkulacji wlasnej wynosi 5 000, zl' Warto6e rynkowa w zaokrqgleniu wynosi: wr=27.ooo x( 1-0,10 ) = ,00 zl. netto PROZAIVIET- SYSTEM Gdahsk, pl, tel. (058)

3 3. CZYSZCZALNIA ZIARNA PETKUS K ( LOKALIZACJA - PODR LUBAN ) Dane oo6lne: Typ: K 53111, Nrfabryczny: 25314, 1977r. Producent: VEB PETKUS NRD. il{:,xl$"fil il3lf,} ffi kg, Wymiary: x x mm, 096lny stan techniczny zly. Widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz duze ognjska koto4l Czyszczalnia od wielu lat nie pracuje, jest niesprawna. Skladowana jest na odkmym placu, gdzie dodatkowo narazona jest na dzialanie czynnik6w atmosferycznych. Remont ze wzglgdu na stan techniczny oraz brak czesci zamiennych jest technicznie i ekonomicznie nie oplacalny. Zuzycie potencjalu eksploatacyjnego wynosi: Zp = 0,95 Wsp6{czynnik nowoczesnosci konshukcji wynosi: K = 0,50 Biorac pod uwage zly stan techniczny, przestarzale konstrukcjg, nieoplacaln056 remontu oraz brak rynku na przedmiotowa czyszczalnie kwalifikuje sie je jako zlom. Warto66 zlomu w zaokragleniu wynosi: kg x 0,70 zllkg = 900,00 zl. PROZAIVIET- SYSTEM Gdansk, tel. (058)

4 4. C AGN K ROLNTCZY C - 360, ( LOKALIZACJA - PODR STARE POLE ) Dane oq6lne: Nr idenmikacyjny: Pojemno66 / Moc siinika: Dop. masa calkowita: Ogumienie - rozmiar: URSUS C 360, DTAK, , , 1987 r. brak danych, ( diesel ) cm3 /40 kw, kg, kg, przednie / tylne , 096lny stan techniczny zly. Widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz duze ogniska korozji. W dniu wizji lokalnej ciqgnik mial rozladowany akumulator, nie wykonano pr6b ruchowych. CiEgnik wymaga przeglqdu i naprawy. Zuzycie potencjalu eksploatacyjnego wynosi: Zp = 0,80 Wsp6lczynnik nowoczesnosci konstrukcji wynosi: K = 0,60 Wartos6 ciqgnika okreslono metodq por6wnawcza w oparciu o zarejestrowane notowania w Internecie, mieszczece si9 w przedziale od ,00 zl. do ,00 zl. Przyjglo Sredniq wartos6 wynoszace , 00 zn. netto. Wprowadzono korekte ujemnq za stan techniczny r6wnq - 20,00%. KosZ niezbednych napra wedlug kalkulacji wlasnej wynosi 5.000, zt. Wartos6 rynkowa w zaokregleniu wynosi: WR = x ( 1-0,20 ) = 7.800,00 zn. netto PROZAI\4ET- SYSTEM Gdahsk, tel. (058)

5 5. ROZSTEWACZ NAWOZOW PS ( LOKALIZACJA - STARE POLE ) Dane oq6lne: Typ fabryczny: Rok produkcji; Producent: Pojemno56:. Szeroko66 wysiewania: Wydajno66: Ciqgnik wsp6lpracujecy: PS , ,, 2000 r. KVERNELAND Holandia, I, 14,O m, 175 kg, 10,0-150 kg/min, kw, 096lny stan techniczny Sredni. Widoczne drobne uszkodzenia mechaniczne oraz male ogniska korozji. Rozsiewacz jest sprawny i nadal jest w eksploatacji. Skladowany jest w zamknietym pomieszczeniu. Zuzycie potencjalu eksploatacyjnego wynosi: Ze = O,4O Wspolczynnik nowoczesnosci konstrukcji wynosi: K = O,8O Ocena warto6ci: Przedmiotowy rozsiewacz nie jest juz produkowany, zostal zastapiony modelem EMCTA EL 700. Warto66 poczqtkowa okreslona przez przedstawiciela producenta to jest AGRO-SIEC Pszcz6lki okolo wynosi: Wartosc odtworzeniowa Wynosi: Wp = ,00 zl. netto Wo = x ( l- 0,50 ) x 0,80 = 4.800,00 zl. netto Warto66 rynkowa w zaokrqgleniu wynosi: wr = 2.900,00 zl. netto ( dta E = 0,60 ) PROZAMET- SYSTEM Gdaisk, tet. (058)

6 6, PTUG ZAWIESZANY 4-SKIBOVVY,,TUR 4+,t" ( LOKALIZACJA - STARE POLE ) TYP: Typ fabryczny: Producent: Liczba korpus6w: Szeroko66 robocza: Gtebokos6 orki: Wymiary: Wydajno66: Ciqgnik wsp6tpracujqcy: Stan techniczny: u 138, 4, '1993 r. AGROMET UNIA Grudziqdz, 4, 2,0 m, 30 cm, 830 kg, x x mm, 1,0-'l,4halh, kw, 096lny stan techniczny dostateczny. Wdoczne drobne uszkodzenia mechaniczne oraz male ogniska korozji. Plug jest sprawny i nadal jest w eksploatacji. Skladowana jest w zamknietym pomieszczeniu. Zuzycie potencjalu eksploatacyjnego wynosi: Zp = 0,50 Wsp6lczynnik nowoczesnosci konstrukcji wynosi: K = 0,90 Przedmiotowy plug nie jest juz produkowany, zostal zastepiony modelem,,tur ". Warto66 poczqtkowa okreslona przez producenta to jest UNIA Grudziedz wynosr: Wp = ,00 zl. netto Wartos6 odtworzen jowa wynosi: Wo = ' x ( 1-0,50 ) x 0,90 = 5.895,00 zl. netto Warto66 rynkowa w zaokrqgleniu wynosi: WR = 3.500,00 zl. netto ( dta E = 0,60 ) PROZAIiIET- SYSTEI\4 Gdaisk, tet. (058)

7 7. CTAGNTK ROLNTCZY C - 330, NR REJ. GD ( LOKALIZACJA - PODR GDANSK ) Nr idenmikacyjny: Pojemno56 / Moc silnika: Dop. masa calkowita: Ogumienie - rozmiar: Plug do od6niezania: 096lny stan techniczny zly. Widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz duze ogniska korozji. W dniu wizji lokalnej ciqgnik mial rozladowany akumulator, nie wykonano pr6b ruchowych. Ciagnik wymaga przegladu i naprawy. Zuzycie potencjalu eksploatacyjnego wynosi: Ze = 0,80 Wsp6lczynnik nowoczesno6ci konstrukcji wynosi: K = 0,60 ursus c 330, GDS 032C, nie odczytano, 3'15568, 1978 t. brak danych, ( diesel ) cm3 /22 kw kg, kg, przednie / tylne , x 800 mm, podnoszony hydraulicznie. Warto66 ciqgnika okre6lono metodq por6wnawczq w oparciu o zarejestrowane notowania w Internecie, mieszczace sie w przedziale od 7.000,00 zl. do ,00 zl. Przyjeto Sredniq warto66 wynoszqcq , 00 zl. netto. Wprowadzono korekte ujemnq za stan techniczny r6wna - 20,00%. Koszt niezbednych napra wedlug kalkulacji wlasnej wynosi 4.000, zl. Plug do odsniezania: 800,00 zl. Warto66 rynkowa w zaokrqgleniu wynosi: wn = x ( I - 0,20 ) = 6.400,00 zl. netto PROZAMET- SYSTEM Gdaisk, e-majl: tel. (058)

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek wołowiny i cielęciny P R E Z E N T A C J A 1 NR 16/2015 Czwartek,

Bardziej szczegółowo

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 Produkt Polski 1 Dane producenta Producent: BBT Sp. z o.o. Adres: 35-11 Rzeszów; ul. M. Reja 1 Telefon/Fax: (017) 85 33 97 E-mail: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego RAPORT PRZYGOTOWANY NA ZLECENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OPRACOWAŁ: WITOLD PONIKŁO ŁÓDŹ WRZESIEŃ 2005 LUTY 2006 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt leasingowy. Finansowanie

Kontrakt leasingowy. Finansowanie Kontrakt leasingowy 1. Limity czasowe i przebiegowe. o Należy określić, na jaki czas (wyrażony w latach lub w miesiącach) i na ile kilometrów kontrakt ma być kwotowany. Finansowanie 1. Oprocentowanie.

Bardziej szczegółowo

WIELKA MOC Z NARWI. Pronar stawia na ludzi str. 80. Inwazja mocy str. 10 Pronar największym krajowym producentem str. 14

WIELKA MOC Z NARWI. Pronar stawia na ludzi str. 80. Inwazja mocy str. 10 Pronar największym krajowym producentem str. 14 AKTUALNOŚCI KWARTALNIK NR 2/2007 WIELKA MOC Z NARWI Inwazja mocy str. 10 Pronar największym krajowym producentem str. 14 Pronar stawia na ludzi str. 80 Mieszkania, dobre pensje, możliwość rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

PuMa. MOC MaKSYMaLNa 163 260 KM Z SYSTEMEM ZaRZĄDZaNIa MOCĄ MOC ZNaMIONOWa 127 215 KM

PuMa. MOC MaKSYMaLNa 163 260 KM Z SYSTEMEM ZaRZĄDZaNIa MOCĄ MOC ZNaMIONOWa 127 215 KM PuMa MOC MaKSYMaLNa 163 260 KM Z SYSTEMEM ZaRZĄDZaNIa MOCĄ MOC ZNaMIONOWa 127 215 KM STRONA 4 STRONA 8 STRONA 12 STRONA 16 STRONA 20 STRONA 22 PROSTOTA WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ KOMFORT DOŚWIADCZENIE I JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

JEDEN TERMINAL DO STEROWANIA WSZYSTKIMI MASZYNAMI Z ISOBUS. ISOMATCH TELLUS ZWRACA SIĘ NATYCHMIAST!

JEDEN TERMINAL DO STEROWANIA WSZYSTKIMI MASZYNAMI Z ISOBUS. ISOMATCH TELLUS ZWRACA SIĘ NATYCHMIAST! Kverneland Group Wydanie pierwsze im FARMING 2012 im JEDEN TERMINAL DO STEROWANIA WSZYSTKIMI MASZYNAMI Z ISOBUS. ISOMATCH TELLUS ZWRACA SIĘ NATYCHMIAST! im Ready ISOBUS, MOJA MASZYNA JEST PRZYSTOSOWANA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

MOC UKRYTA W AKUMULATORACH START-STOP. INNOWACYJNE AKUMULATORY VARTA DO POJAZDÓW Z SYSTEMEM START-STOP.

MOC UKRYTA W AKUMULATORACH START-STOP. INNOWACYJNE AKUMULATORY VARTA DO POJAZDÓW Z SYSTEMEM START-STOP. MOC UKRYTA W AKUMULATORACH START-STOP. INNOWACYJNE AKUMULATORY VARTA DO POJAZDÓW Z SYSTEMEM START-STOP. www.varta-startstop.com NOWA EPOKA W TECHNOLOGII AKUMULATORÓW. ROZWÓJ PARKU SAMOCHODOWEGO Akumulatory

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej SOLTER 500 ZBW SOLTER 770 ZBW SOLTER 1050 ZBW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Instalację oraz wszelkie naprawy zasobnika należy powierzyć wyłącznie fachowcom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO KOSZTY NAPRAW POJAZDÓW MITSUBISHI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia zakład ubezpieczeń HISCOX, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami

Bardziej szczegółowo

Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług

Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług Zespół Serwisu Transformatorów oferuje użytkownikom zaawansowane technologicznie usługi dotyczące transformatorów pracujących w energetyce

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo