List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and October 2011:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and October 2011:"

Transkrypt

1 Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update October 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and October 2011: 1) Europejski Przegląd Sądowy 2) Nowa Europa Wschodnia 3) Państwo i Prawo 4) Polish Quarterly of International Affairs 5) Polish Legal Journal 6) Polski Przegląd Dyplomatyczny 7) Przegląd Zachodni 8) Sprawy Międzynarodowe 9) Stosunki Międzynarodowe 10) Studia Europejskie 11) Studia Polityczne 12) Studia Regionalne i Lokalne 13) Wspólnoty Europejskie 14) Zeszyty Prawnicze

2 Europejski Przegląd Sądowy Numer Wolfgang Kahl Rozwój prawa UE i orzecznictwa TS 4 Jan Barcz Inicjatywa obywatelska - aspekty prawne i instytucjonalne 16 Maciej Siwicki Pojęcie locus delicti i zasady jurysdykcji karnej w ujęciu prawnoporównawczym (cz II). 26 Monika Namysłowska Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r. (cz.l) 33 Przemysław Mikłaszewicz Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z r. (I SA/Po 1006/09) 41 Anna Konert Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową spowodowaną utratą bagażu glosa do wyroku TS (trzecia izba) z r. w sprawie C-63/09 Axel Walz v. Clickair S.A 47 Roman Namysłowski Wykonywanie czynności nieopodatkowanych nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-465/03 Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz 51

3 Europejski Przegląd Sądowy Numer Thomas Giegerich Ostatnie słowo Niemiec w sprawie zjednoczonej Europy - wyrok Federalnego Trybunatu Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony 4 Anna Dorabialska Między normą kolizyjną a instytucją uznania -nazwisko w orzecznictwie TS 18 Filip Grzegorczyk Dyrektywa 2006/43/WE w sprawie sprawozdań finansowych w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego 25 Błażej Kuźniacki Podatek od postojów w celach turystycznych od nierezydentów autonomicznego regionu państwa członkowskiego - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-169/08 Presiclente del Consiglio des Ministri v. Regione Sardegna 36 Mariusz Baran Nakaz windykacji bezprawnie przyznanej pomocy a zasada powagi rzeczy osądzonej - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-119/05 Ministero delllndustria, del Commercio e deii'artigianato v. Lucchini SpA 44 Roman Namysłowski Obejście prawa w podatku VAT - konieczność odwrócenia podatkowych skutków transakcji - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-255/02 Halifax pk, Leeds Permanent Development Sen/ices Ltd, County Wide Property lnvestments Lid v. Commissioners of Customs & Excise 51

4 Europejski Przegląd Sądowy Numer Barbara Nita Ograniczenia w przekazywaniu na podstawie EN A w demokratycznym państwie prawnym (cz. I)... 4 Elżbieta Miśkowicz Klauzula stałości (standstill) jako podstawa utrzymywania w legislacjach krajowych wyłączeń w zakresie prawa do odliczenia VAT. 13 Marcin Kamiński Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UE przez polskie sądy administracyjne (cz.l)22 Monika Domańska Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w orzecznictwie TS 28 Rafał Lipniewicz Unikanie podwójnego opodatkowania w świetle swobody przepływu kapitału w UE glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-487/08 Komisja Europejska v. Hiszpania...38 Wojciech Brzozowski Małżeństwo, życie rodzinne, związki osób tej samej płci glosa do wyroku ETPCz z r. w sprawie Schalk i Kopf v. Austria 42 Roman Namysłowski Spójność systemu podatkowego jako przesłanka uzasadniająca ograniczenie swobód traktatowych wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-204/90 Hans-Martin Bachmann v. Belgia 46 O wadze słowa - także śpiewanego...50 Robert Stefanicki (red.) Aktualne tendencje w prawie konsumenckim (recenzja Aleksandry Kunkiel-Kryńskiej)... 52

5 Europejski Przegląd Sądowy Numer Barbara Nita Ograniczenia w przekazywaniu na podstawie ENA w demokratycznym państwie prawnym (cz. II)... 4 Mariusz Baran Zasada pewności prawa a zasada legalizmu unijnego - uwagi na tle orzecznictwa TS Marcin Kamiński Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UEprzez polskie sądy administracyjne (cz. II) Cezary Pogodziński Pojęcie poszkodowanego w sprawach z zakresu ochrony środowiska w orzecznictwie ETPCz Ewa Łętowska Redukcjonizm interpretacyjny jako skutek nieprawidłowego posługiwania się wykładnią językową (na tle oceny przesłanek wpisu w trybie uproszczonym na listę radców prawnych) -glosa do wyroku WSA w Warszawie z Or...41 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska Funkcja informacji genetycznej a zakres ochrony patentu biotechnologicznego - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-428/08 Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV Roman Namysłowski Swoboda przedsiębiorczości jako ograniczenie dla wprowadzania przepisów uniemożliwiających korzystanie z preferencyjnych zasad opodatkowania w innych państwach członkowskich - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue...51 W kakofonii czasu Aleksander Stępkowski Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie (recenzja Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz) Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Monika Domańska) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

6 Europejski Przegląd Sądowy Numer ARTYKUŁY I ROZPRAWY Marta Godlewska Pojęcie nadużycia prawa w prawie UE (cz. II)... 4 Piotr Rodziewicz Autonomia woli stron w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych w świetle Protokołu haskiego Anna Tischner Zbieg ochrony wzorów przemysłowych wprawie własności przemysłowej i prawie autorskim a la polonaise - refleksje po wyroku TS w sprawie C-168/09 Flos v. Semeraro PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA Katarzyna Klafkowska-Waśniowska Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobody świadczenia usług z 2009 r Krzysztof Wesołowski Stosowanie przepisów prawa unijnego dotyczących jurysdykcji i wykonywania wyroków zagranicznych do spraw wynikających z konwencji szczególnej - CMR -glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-533/08 TNT Express Nederland BV v. AXAVersicherung AG Tomasz Kozieł Nadużycie procedur regulacyjnych jako naruszenie art. 102 TFUE -uwagi do wyroku Sądu UE z r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca v. Komisja 40 KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA Roman Namysłowski Odmienne traktowanie podmiotów krajowych i podmiotów posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim narusza traktatową swobodę przedsiębiorczości na przykładzie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfurt Deus ex machina pilnie poszukiwany Agnieszka Kunert-Diallo Konwencja kapsztadzka i protokół lotniczy-rozwiązania międzynarodowe dotyczące finansowania sprzętu lotniczego Arthur Hartkamp, Martijn Hesselink, Ewoud Hondius, Chantal Mak, Edgar du Perron (red.) Towards a European Civil Code (recenzja Aleksandry Kunkiel-Kryńskiej) 59

7 Eupejski Przegląd Sądowy Back to title list Numer Jakub Kociubiński Pojęcie ustug świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w prawie konkurencji UE... 4 Aneta Małgorzata Arkuszewska Zaskarżanie orzeczeń i zarządzeń wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń Mikołaj Jarosz Pierwszeństwo kontroli konstytucyjności a prawo UE uwagi na tle wyroku TS w sprawach Melki i Abdeli Justyna Maliszewska-Nienartowicz Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w świetle wyroków TS w sprawach Coleman i Chacón Navas...30 Paweł Czepiel Udzielanie pomocy prawnej osobom prawnym glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-279/09 DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbh v. Republika Federalna Niemiec...35 Piotr Grzebyk Loci laboris - główne miejsce pracy" glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-29/10 Heiko Koelzsch v. Wielkie Księstwo Luksemburga Roman Namysłowski Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej jako warunek posiadania statusu podatnika wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla v. Recaudadores de las Zonas primera y segunda 49 Sukces formalizmu - łatwy czy drogi? Robert Schütze (red.) From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law (recenzja Moniki Domańskiej) Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Monika Domańska) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Agata Hauser, Robert Talaga)... 57

8 Europejski Przegląd Sądowy Numer artykuły i rozprawy Ewa Łętowska Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi na tle sprawy Moskal v. Polska)... 4 Marcin Radwan Wybrane zagadnienia postępowania wywołanego przez bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka w innym państwie członkowskim..11 Piotr Kucharski Kontrola NBP przez Najwyższą Izbę Kontroli w świetle prawa UE 21 Monika Tomaszewska Wiek emerytalny jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego Mirosław Stec Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-402/07 Sturgeon v. Condor oraz Bock i Lepuschitzv. Air France...40 Elżbieta Hanna Morawska Odpowiedzialność państwa za bierność wobec przemocy domowej i dyskryminację jej ofiar - glosa do wyroku ETPCz z r. w sprawie Opuz v. Turcja 45 Roman Namysłowski Opodatkowanie osób fizycznych - zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-279/93 Finanzamt Koein-AItstadt v. Roland Schumacker... 53

9 Europejski Przegląd Sądowy Numer Michał Ziółkowski Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego 4 Sławomir Buczma, Rafał Kierzynka Nowelizacja prawa karnego z zakresu współpracy sądowej w UE - uwagi na temat recydywy europejskiej i ENA Maciej Siwicki Pojęcie locus delicti i zasady jurysdykcji karnej w ujęciu prawno-porównawczym (cz. I) Ireneusz C. Kamiński Działalność ETPCz w 2010 r Piotr Brzeziński Badanie z urzędu przez Naczelny Sąd Administracyjny naruszenia prawa unijnego glosa do wyroku NSA z r. (II GSK 355/10) 37 Marcin Łolik Odpowiedzialność organizatora turystyki za zmarnowany urlop - glosa do uchwały SN z r. (III CZP 79/10) 45 Roman Namysłowski Opodatkowanie podatkiem dochodowym wzrostu wartości akcji w przypadku zmiany rezydencji podatkowej narusza art. 43 TWE (art. 49 TFUE) wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant v. Ministère de l'economie, des Finances et de l'industrie 48

10 Nowa Europa Wschodnia Numer Kronika i komentarze Marek Matusiak Azja Centralna... 7 Kamil Kłysiński Białoruś... 9 Wojciech Górecki Kaukaz Jadwiga Rogoża Rosja Sławomir Matuszak Ukraina Paweł Kowal Miękki realizm Marcin Wojciechowski Nie ulec chwilowym nastrojom WolfgangTemplin Wciągać Rosję do dialogu Andriej Riabow Ograniczeni partnerzy Marcin Kaczmarski Dlaczego Rosja nie boi się Chin? 45 Szymon Kardaś Pragmatyczna przyjaźń Katarzyna Kwiatkowska Siermiężna dama Piotr Pogorzelski Korporacja Ukraina Wojciech Konończuk Rosyjska gorączka sztuki Joanna Bocheńska Muzułmanka to znaczy obywatelka 89 Rozmowa z Mihailem Formuzalem Znajduję wsparcie w Rosji Marta Jaroszewicz Wizowy rubikon Iwona Kaliszewska Terror od (dagestańskiego) podwórka.108 Rozmowa z Wołodymyrem Fesenką Władza ma kompleks Majdanu 113 Aleksandra Kowalczuk Jutro nie zależy od nas Lucyna Dąbrowska Nie tylko babuszki i seksowne krasunie 132 Iza Chruślińska Ukraina zaklęta w książkach 142 Polska - partner Wschodu Iryna Sołonenko Ukraina liczy na Polskę Walerij Karbalewicz Białoruś w tonacji moll Leonid Litra Europejskie nadzieje Kiszyniowa Kakha Gogolashvili Gruzini wierzą w przyjaźń Ruben Mehrabian Ormianie wybierają Europę Rozmowa z Andrzejem Cieszkowskim Partnerstwo Wschodnie przez pryzmat szans..., 190 Paweł Świeboda Partnerstwo Wschodnie umarło, niech żyje Partnerstwo Wschodnie! Grzegorz Gromadzki Cudów nie oczekujmy Przemysław Zurawski vel Grajewski Okręt flagowy czy statek widmo? 209 Łukasz Adamski Giedroyc w oryginale Jacek Bórkowicz Kaukaska mozaika Wojciech Górecki Kawa po gruzińsku Iwona Kaliszewska Po co nam czołg? O książce Germa na Sadułajewa Jestem Czeczenem Tomasz Mróz Nieznośna łatwość umierania O książce Philipa Pompera Brat Lenina. Opowieść o rodzinie rewolucjonisty Dominik Jankowski Topniejące bezpieczeństwo O książce Alicji Curanović Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw Eugeniusz Soból Antyutopia rosyjskiej egzotyki O książce Daniela Kaldera Dziwne teleskopy Bartosz Staszczyszyn Kompania wąsatych braci Back to title list

11 s Nowa Europa Wschodnia Numer Spis treści Polska - partner Wschodu Kronika i komentarze Marek Matusiak Azja Centralna... 7 Kamil Kłysiński Białoruś... 8 Wojciech Górecki Kaukaz Jadwiga Rogoża Rosja Sławomir Matuszak Ukraina Witalij Portnikow Janukowyczs monopol na marną władzę Marcin Kaczmarski Kreml wobec rewolucji arabskich Anna Żamejć Ile Azer zrobi dla wolności Rozmowa z Andrzejem Kasprzykiem Karabaski ból głowy Rozmowa z Ilją Barabanowem Smutne statystyki Andrzej Szeptycki Brzemię Kremla Jadwiga Rogoża Internet w Rosji: wszystko to, co chcielibyście zobaczyć w realu Jarosław Marczuk Kaukaska tożsamość krzywd Rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim Nie stać nas na rusofoblę. 83 Rozmowa z Jurijem Szczerbakiem Zygzakami, ale do przodu Wojciech Śmieją Cierpki smak wina Andrzej Pisowicz Bóg, Herodot I duch Stalina Iwona Kaliszewska Karabachs wojna I dyskoteka Rozmowa z Grzegorzem Motyką Nasi" nie zawsze są dobrzy Jerzy Gledroyc, Czesław Miłosz - dwa listy Kai Olaf Lang Jak to robili Niemcy 153 Fredrik Langdal Szwedzka sztuka konsensusu 160 Florent Parmentier Powrót południowego sąsiedztwa 164 Vi't Dostał Lekcje czeskiej prezydencji 171 Anna Tomaszewska, Klaus Bachmann Przeceniona prezydencja. 177 David Cadier Partnerstwo Wschodnie po arabskich rewolucjach 183 Tatiana Romanowa Polska prezydencja w oczach Rosji 192 Rozmowa z Walerijem Czałym Miejsce Ukrainy jest w Unii 198 Joanna Konieczna-Sałamatin Ukraina - ucieczka od wyboru 205 Adam Puławski Wołyń i akcja Wisła- bez relatywizacji 215 Back to title list

12 Nowa Europa Wschodnia Numer Spis treści Kronika i komentarze Marek Matusiak Azja Centralna... 7 Kamil Kłysiński Białoruś... 9 Wojciech Górecki Kaukaz... n Jadwiga Rogoża Rosja Sławomir Matuszak Ukraina Publicystyka i analizy : Martin Pollack Widok zjepszej" połowy Europy Olena Betlij Wolność w Europie Wschodniej Sławomir Dębski W poszukiwaniu dialogu z Rosją Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Szklany mur Rozmowa z Igorem Smirnowem U boku Rosji Maciej Jastrzębski Białoruś w sieci., Bohdana Kostiuk Wolność słowa po ukraińsku Wiktoria Czyrwa My ukraińskie dzikusy Agata Wierzbowska-Miazga Od kołyski aż po grób Rozmowa z Jurijem Szewczukiem Hamlet w kraju biesów Rozmowa z Wojciechem Jagielskim Kaukaz - podróż w czasie 99 Rozmowa z Oksaną Zabużko Ukraińskie stajnie Augiasza Arkadiusz Kudelski Underground po petersbursku Tomasz Kułakowski Urwać łeb Stalinowi Piotr Pogorzelski Cisza nad grobami Ewa Ziółkowska Wszyscy umarli, została tylko Tania Andrij Portnow Dwaj historycy w jednym Lwowie Anna Łabuszewska Obnażona rzeczywistość Walerii Krzysztof Burnetko Poeta drugiej Europy O książce Andrzeja Franaszka Miłosz. Biografia Jacek Borkowicz Kiedy Ukraińcy nie byli Ukraińcami O książce Jarosława Hrycaka Prorok we własnym kraju. Franko i jego Ukraina ( ) Łukasz Adamski Opowieść o dwóch totalitaryzmach O książce Timothy'ego Snydera Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem Roman Kabaczij Ukrainiec o Katyniu

13 O książce Ołeksandra Zinczenki Hodynapapuhy Wojciech Konończuk O dwanaściorgu niezgadzających się O książce Walerija Paniuszkina Dwanaścioro niepokornych. Portrety nowych rosyjskich dysydentów Kamil Kłysiński Studium fenomenu Aleksandra Łukaszenki Back to title list O książce Walerija Karbalewicza Aleksandr Łukaszenko. Politiczeskijportriet Eugeniusz Sobol Gaumardżos, czyli tęsknota za sarmacką wolnością O książce Anny Dziewit -Meller i Marcina Mellera Gaumardżos! Opowieści z Gruzji Grzegorz Nurek Włoski świadek O książce Tiziana Terzaniego Dobranoc, panie Lenin! Iwona Kaliszewska Czeczeni nie zaufali O książce Jonathana Littella Czeczenia. Rok III Dominik Jankowski Agonia kolosa O książce Jerzego M. Nowaka Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego - polska perspektywa Ewa Maria Kaźmierczak Historia o ostatnim sprawiedliwym O filmie Palacz Aleksieja Bałabanowa Piotr Kosiewski (No) News from Belarus?

14 Państwo i Prawo Rocznik 66 numer 1 Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia Projekt klauzuli integracyjnej do Konstytucji RP 3 Dariusz Wysocki Postępowanie apelacyjne w procesie karnym 18 Dr Jan Kulesza, Negatywna prewencja generalna 34 * Dr Patrycja Grzebyk, Definicja zbrodni agresji 45 Mgr Konrad Łuczak, Metody wykładni prawa krajowego a wykładnia zgodna z prawem unijnym 59 Mgr Katarzyna Gębala, Uznanie administracyjne w systemie prawa niemieckiego 73 Dr Anna Brzezińska-Rawa Dyskryminacja jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w unjjnym prawie konkurencji 83 Dr Jan Winczorek, Nowe badania empiryczne z zakresu socjologii wymiaru sprawiedliwości 94 POLEMIKA W sprawie inkluzywnego pozytywizmu prawniczego raz jeszcze (Tomasz Barankiewicz) 100 RECENZJE Adam Opalski; Europejskie prawo spółek (rec. Jacek Napierała) 105 Anna Zalcewicz: Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania (rec. Eugenia Fojcik-Mastalska) 107 Paulina Wiktorska: Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych (rec. Barbara Stańdo-Kawecka) 111 SPRAWOZDANIA XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Metodologii Prawniczej (Aix-en- Provence, VI2010) (Leszek Leszczyński) Konferencja Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) (Haga, VIII 2010) (Piotr Siurnicki) 115

15 Państwo i Prawo NR 2/2011 Prof. dr hab. Monika Płatek Pozorna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym...3 Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Stosowanie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego poza Kościołem katolickim 19 Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim. 34 Dr Tomasz Ostropolski, Jurysdykcja uniwersalna wobec piractwa morskiego w prawie międzynarodowym 47 Dr Jerzy Duży Zasada legalizmu a cele procesu karnego Mgr Dorota Krekora-Zając, Zgoda na badania genetyczne przeprowadzane w celu zaprzeczenia ojcostwa.71 Dr Mateusz Pilich, Związki quasi-mafżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym 84 Mgr Fabian Nalikowski, Odpowiedzialność za działanie w cudzym interesie (art. 9 3 k.k.s.) 95 RECENZJE Jerzy Ciapała: Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej (rec. Mirosław Wyrzykowski) 104 Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, red. Anna Turska (rec. Grażyna Skąpska) Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. Katarzyna Kubuj, Jan Wawrzyniak (rec. Lech Mażewski) Joanna Wyporska-Frankiewicz: Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym (rec. Dariusz R. Kijowski) n o SPRAWOZDANIA Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego (Toruń, 20-22IX 2010) (Jerzy Lachowski, Weronika Król) Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych (Konferencje naukowe, Warszawa, 11VI2010,29IX 2010) (Mateusz Błachucki) 116 Religia w sferze publicznej (Międzynarodowa konferencja naukowa, Budapeszt, 4-5 VI2010) (Adam Bodnar, Ada Paprocka) Zmieniające się społeczeństwa (Międzynarodowa konferencja naukowa,marakesz, 2-5 VI2010) (Józef Wójcikiewicz, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz) 121 Notariat łaciński i jego rola w zapewnieniu transparencji rynków finansowych (Międzynarodowa konferencja naukowa, Marakesz, 3-6 X 2010) (Witold Spirydowieź) 123 Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Glosa Zbigniewa Kmieciaka do wyroku z 30 VI2009 w sprawie Verein gegen Tierfabriken Schweiz v. Szwajcaria, nr skargi 32772/ Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Glosa Witolda Borysiaka do postanowienia z 5 XII 2007,1CSK 300/ Z ORZECZNICTWA IZBY KARNEJ ORAZ IZBY WOJSKOWEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Glosa Barbary Nity do wyroku z , IV KO 137/ POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA...,

16 Państwo i Prawo Numer XLVI Konkurs Państwa 1 Prawa"...3 Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego...6 Dr Piotr Kucharski, Warszawa Konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetowego przez NBP a prawo Unii Europejskiej. 19 Prof. dr hab. Leonard Etel, Uniwersytet w Białymstoku Korzystanie z pomocy publicznej w spłacie zobowiązań podatkowych 35Dr Marcin Wiącek, Uniwersytet Warszawski Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa) Prof. dr hab. Andrzej Matan, Uniwersytet Śląski Nadzór nad spółkami do zagospodarowania wspólnot gruntowych 55 Krzysztof Dąbkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu Konstrukcja sprawstwa pośredniego (spór J. Makarewicza i S. Glasera) 69 Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski Eliminowanie z procesu karnego dowodu zebranego w sposób sprzeczny z ustawą Prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych PAN Czeskie prawo środowiska (artykuł recenzyjny) POLEMIKA W sprawie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o prokuraturze - ponownie (Dariusz Wysocki) I Remigiusz Sobański Wojciech Góralski RECENZJE Kamila Tarnacka: Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym (rec. Wojciech Sokolewicz) Krzysztof Skawiańczyk: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (rec. Paweł Błaszczyk) 111 Paweł Księżak: Zachowek w polskim prawie spadkowym (rec. Mariusz Załucki) 114 Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments, 1.1-4, red. E Diinkel, J. Grzywa? P. Horsfield, I. Pruin (rec. Krzysztof Krajewski) 117

17 Państwo i Prawo Rok 66 numer 4 Prof. dr hab. Marek Żylicz, Katastrofa smoleńska w świetle międzynarodowego prawa lotniczego 3 Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, Projektowane zmiany w zakresie postępowania z nieletnimi w Polsce 18 Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, O znaczeniu postmodernizmu dla nauki prawa konstytucyjnego 35 Dr Grzegorz Wierczyński Utrata mocy przez akt wykonawczy jako skutek zmiany upoważnienia ustawowego 49 Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, Z problematyki skuteczności norm prawa administracyjnego 61 Dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel, Partnerzy w związkach homoseksualnych a osoby najbliższe" w prawie karnym 73 Dr hab. Janusz Raglewski, Praktyczne aspekty przedawnienia karalności czynu 85 POLEMIKA W sprawie dowodu z badań DNA (Józef Wójcikiewicz) 98 Mieczysław Tyczka Feliks Zedler 103 RECENZJE Aleksandra Bagieńska-Masiota: Sejmowa komisja śledcza w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej (rec. Grzegorz Kosiorowski) 107 Anna Konert: Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego (rec. Mirosław Stec) 110 Radosław Krajewski: Karcenie dzieci. Perspektywa prawna (rec. Anna Sylwestrzak) Recht ohne Gerechtigkeit? Hegel und die Grundlagen des Rechtsstaates, red. Mirko Wischke, Andrzej Przyłębski (rec. Aleksandra Surowiecka)

18 Państwo i Prawo Numer 5 rok 66 Mgr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Back to title list Koncepcja Światowego Trybunału Praw Człowieka...3 Dr Michał Jackowski Zabezpieczenie powództwa" a postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym 19 Dr Łukasz Machaj Granice prowokacji policyjnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA 31 Dr Wojciech Jasiński Karnoprocesowa dopuszczalność dowodów uzyskanych w wyniku tortur (standardy strasburskie).. 44 Mgr Bartosz Pawlaczyk Ograniczenia stosowania prekluzji w procesie cywilnym...57 Dr Maciej Małolepszy, Mgr Damian Jakobek Kara grzywny a status materialny skazanego (w niemieckim prawie karnym) 69 Prof. dr hab. Sławomir Dudzik Prawo konkurencji Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony (artykuł recenzyjny) 84 RECENZJE Wojciech Brzozowski: Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP (rec. Kazimierz Działocha)...99 Tomasz Bekrycht: Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha (rec. Anna Rossmanith) Andrzej Nałęcz: Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej (rec. Zbigniew Kmieciak) Kazimierz J. Pawelec: Proces dowodzenia w postępowaniu karnym (rec. Józef Wójcikiewicz) 109 SPRAWOZDANIA LII Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego (Międzyzdroje, V 2010) (Marcin Przybysz) Przygotowania Polski do sprawowania prezydencji w Radzie UE (Cykl konferencji naukowych) (Anna Pudło) Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa (Konferencja naukowa, Lublin, 12 XI2010) (Michał Hałasa) Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Liege, 8-11IX 2010) (Konrad Buczkowski)...116

19 Państwo i Prawo Vol 66 numer Rozstrzygnięcie XVI Konkursu Państwa I Prawa"... 3 Cezary Kosikowski 1 Naprawa finansów publicznych w Polsce (aspekty prawne)... 5 Ewa Łętowska Interpretacja a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych.17 Marcin Michał Wiszowaty Symbole państwowe III Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Haberko, Szczególne względy osobiste" a przeszczep od żywego dawcy Leszek Wilk Uwagi o tzw. pozakodeksowym prawie karnym (w świetle idei zupełnej kodyfikacji karnej) 55 Marta Osuchowska, Pojęcie duchownego w świetle przepisów o wyznaniowej formie zawarcia małżeństwa cywilnego Małgorzata Kowalewska, Składanie oświadczeń woli w formie szczególnej przez osoby niemogące czytać (Po Nowelizacji K.C.) Mikołaj Małecki, Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego) Mikołaj Iwański, Przestępstwo dopingu (Art. 50 ustawy o sporcie) Przemysław Ostojski, Następstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 113 Mariusz Krzysztofek Przekazywanie z UE do USA danych z komunikatów finansowych w systemie Swift

20 Państwo i Prawo Rok 66 zeszyt 10 Komunikat o XLVII Konkursie Państwa i Prawa". 3 Prof. dr hab. Jan Jończyk Sposób i miara zabezpieczenia społecznego 5 Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak Nadużycie prawa do środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym 19 Prof. dr hab. Maciej Gutowski Procesowe konsekwencje nieważności czynności prawnej 33 Prof. dr hab. Ryszard Szostak Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom 46 Prof. dr hab. Leszek Wilk Systemowa lokalizacja przepisów karnych dotyczących hazardu 59 Dr Łukasz Chojniak Wznowienie postępowania karnego w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 66 Dr Renata Babińska-Górecka Emerytury i renty przyznawane w drodze wyjątku 75 Dr Dorota Łobos-Kotowska, Dr Marek Stańko, Płatności bezpośrednie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 88 Mgr Blanka J. Stefańska Zatarcie skazania wynikającego z wyroku państwa obcego. 101

21 Państwo i Prawo Rocznik 66 numer 9 Back to title list Ewa Łętowska, Uprawnienia gmin w świetle skutków orzeczenia TK o Kościelnej Komisji Majątkowej 3 Dr Marcin Wiącek Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej (w świetle orzecznictwa TK) 20 Dr Michał Warciński, Podział rzeczy quoad usum 35 Prof. dr hab. Bogusław Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (po nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym) 50 Dr Paweł Borecki Reprywatyzacja nieruchomości na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich 61 Mgr Michał Hara Statut MTK a polskie prawo karne 74 Dr Karolina Stopka Charakter prawny zaopatrzenia z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach 87 Dr Ryszard Zelwiański Bankowe tytuły egzekucyjne (potrzeba nowelizacji) 99 Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier: Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego (rec. Marek Kuryłowicz) 105 Joanna Unterschutz: Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową (rec. Mariusz Czyżak) 108

22 Polish Legal Journal Volume 15 Number Contents Unveiling the politics of gender in the European Union working-time regulation A recipe for social reproducing in crisis of crisis in social reproduction? Ania Zbyszewska 133 Premarital conceptions and their resolution. The evidence from rural and urban areas in Poland Anna Baranowska 173 Instytutional and structural conditions of the current situation of the banking system in Poland assessment of its robustness and proposed solutions Maria Lissowska & Jolanta Szulfer 211 Experiences of Poland in implementation of the OECD convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions and lessons learned in a peer review process Jacek Garstka 247

23 Polish Quarterly of International Affairs Volume 19 number 2 CONTENTS ARTICLES STUDIES Andrzej Szeptycki Polish-Ukrainian Relations: From the Success of the "Orange Revolution" to Russia-first Policy... 5 Patryk Kugiel Double Game: Pakistan in the Global War on Terror Justyna Szczudlik-Tatar Soft Power in China's Foreign Policy Jarosław Ćwiek-Karpowicz Who Makes Decisions? Foreign Policy-shaping Mechanisms in Russia... 69

24 Polish Quarterly of International Affairs Volume 19 number 3 CONTENTS ARTICLES STUDIES Mikołaj Dowgielewicz Poland's Position in the European Union Following the Treaty of Lisbon's Entry into Force... 5 Zbigniew Czachór Main Directions and Dynamics of Change in the European Union 9 Jan Barcz Poland in the Institutional System of the New European Union: Attempt at Identifying Problems Adam Łazowski Treaty of Lisbon and the EU's Absorption Capacity...56 Olaf Osica Taming Chaos: The Future of EU External Relations in Light of the Treaty of Lisbon Agnieszka Grzelak, Wojciech Sadowski Poland in the European Legal Area after the Treaty of Lisbon 96

25 Polski Przegląd Dyplomatyczny Numer Spis treści Marcin Zaborowski 5 Powiew optymizmu z Polski Artykuły Patrycja Sasnal 9 Bliski Wschód bliższy niż Wschód: Polska wobec arabskiej wiosny ludów Łukasz Adamski. 17 Partnerstwo Wschodnie a polska prezydencja: modernizacja jako wyzwanie dla Europy Wschodniej Beata Górka-Winter, Marcin Terlikowski.. 31 Proatlantycki Europejczyk: Polska wobec polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Tomasz Żornaczuk 51 Rozszerzenie Unii Europejskiej a prezydencja Polski w Radzie UE

26 Polski Przegląd Dyplomatyczny Numer Spis treści Dyskusje Mit Jałty Po 65 Latach Jan Lencznarowicz 5 Emigracyjny mit Jałty Zdzisław Najder 12 O micie Jałty Włodzimierz Borodziej 18 Nie ma jednego mitu Jałty Ryszard Stemplowski 24 Mit Jałty - głos w dyskusji Artykuły Back to title list Piotr Wandycz 27 Szymon Askenazy a polityka historyczna Henryk Ćwiek 35 Wywiad i dyplomacja. Zagrożenie bezpieczeństwa Marcin Kruszyński 53 Alfa i omega - stan zdrowia, śmierć i konklawe papieży okresu dwudziestolecia międzywojennego w materiałach polskiego MSZ Borys Sokołów 61 Armia rosyjska dawniej i obecnie Aleksander Dańda 75 Czy należy obawiać się Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej? Rafał Kownacki 91 Kompetencje dorozumiane Unii Europejskiej Materiały Elżbieta Karska 115 Kazimierz Kocot - profesor prawa międzynarodowego Recenzje i noty Janina Ciechanowicz-Mclean 127 Karol Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego Adam Szymański 132 Christina J. Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement Bartosz Wiśniewski 136 Alvaro de Vasconcelos, Marcin Zaborowski (red.), The Obama Moment: European and American Perspectives

27 Polski Przegląd Dyplomatyczny Numer Spis treści Dyskusje Grecja 2010: kryzys strefy euro Marcin Koczor... 7 Wprowadzenie do dyskusji Patryk Loszewski... 9 Przebieg prac nad reformą zarządzania gospodarczego w UE w pierwszej połowie 2010 roku - stanowisko Polski Paweł Kowale Wski...13 Postawa Niemiec wobec sytuacji w strefie euro w 2010 roku Cezary Wójcik Kryzys grecki 2010: ocena i wnioski dla strefy euro i Polski Artykuły Tomasz Grzegorz Grosse... ' Back to title list Wyzwania dla polskiej polityki w UE: polityka rozwoju obszarów wiejskich po 2013 Anna Umińska-Woroniecka Od promocji stosunków kulturalnych i naukowych do dyplomacji kulturalnej w działaniach polskiej służby zagranicznej Renata Podgórzańska Współczesny wymiar stosunków Polski z Czarnogórą: na marginesie polityki zagranicznej Włodzimierz Anioł Arktyka - obszar konfliktów czy współpracy? Jarosław Ćwiek-Karpowicz Rosja wobec Białorusi. Ekonomizacja polityki zagranicznej Piotr A. Świtalski Międzyepoka" i miazmaty geopolityki Materiały Elżbieta Karska Stanisław Leon Hubert - profesor prawa międzynarodowego Archiwum Piotr Długołęcki (Oprać.) wyłączyć z Polonii temat Polaków w ZSRR" - posiedzenie kolegium MSZ z 8 kwietnia 1978 r.

28 Przegląd Zachodni Numer SPIS TREŚCI artykuły Jerzy Strzelczyk, Gerard Labuda ( )... 3 Zbigniew Mazur, Neue Wache - niemiecka pamięć Anna Wolff-Poweska, Niemiecka Republika Demokratyczna wobec nazistowskiej przeszłości 51 Bartosz Korzeniewski, 8/9 maja 1945 roku w pamięci Niemców i Polaków Marceli Kosman, Bitwa pod Grunwaldem - sześć wieków w narodowej pamięci Andrzej Kwilecki, O Powstaniu Warszawskim Sylwia Czubaj-Kuźmin, Pamięć zbiorowa jako wspornik tożsamości łemkowskiej Dagmara Margiela, Filip Pazderski, Łukasz Rogowski, Procesy negocjowania i zmiany pamięci społecznej na pograniczu kulturowym na przykładzie wsi Purda 177 Beata Halicka, Druga wojna światowa w pamięci Europejczyków - przekaz międzypo- koleniowy 203 Zbigniew Mazur, Topografia Terroru Amelia Korzeniewska, Edyta Stein w pamięci Niemców, Żydów i Polaków Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956 w polityce historycznej PZPR w latach Eliza Kania, Rosyjskie media o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w kontekście 70. rocznicy zbrodni katyńskiej 262 POLEMIKI I DYSKUSJE Bogumił Grott, Idee mają konsekwencje. Na marginesie recenzji książki Nacjonalizm czy nacjonalizmy? - funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych" 273 Maria Zmierczak, W odpowiedzi na uwagi Bogumiła Grotta Teresa Astramowicz-Leyk, O książce Tomasza Krzemińskiego Polityk dwóch epok Wiktor Kulerski" 283 OCENY I OMÓWIENIA Hubert Orłowski (red.), Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie (omów. Henryk Olszewski) 291 Norbert Honsza, W blasku epok. Literatura niemiecka od średniowiecza do współ czesności (omów. Marek Jaroszewski) Anna Stolarczyk-Gembiak, Zwischen Christentum und Modernę. Ruth Schaumann und ihr Prosawerk im Dritten Reich (omów. Maciej Walkowiak) 298

29 Gunter Grass, Die Box. Dunkelkammergeschichten (omów. Agata Kochanowska) Gottfried Schramm, Polska w dziejach Europy Środkowej. Studia (omów. Marceli Kosman) 304 Joanna Szymoniczek, Eugeniusz Cezary Król (red.), Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie (omów. Łukasz Jastrząb) 308 Robert Skobelski, PRL wobec państw socjalistycznych w latach Współpraca - - napięcia - konflikty (omów. Bogdan Koszel) 310

30 Przegląd Zachodni ROK LXVII KWIECIEŃ - CZERWIEC 2011 NR 2 Jerzy Sulek, SPIS TREŚCI Dwie Dekady Traktatów Polsko-Niemieckich Historia powstania Traktatu Dobrosąsiedzkiego RP - RFN z 17 czerwca 1991 roku (ze wspomnień głównego negocjatora)... 3 Beata Ociepka, Polska - Niemcy: narzędzia miękkiej siły w polityce zagranicznej Aleksandra Trzcielińska-Polus, Realizacja praw Polaków w Niemczech po zawarciu traktatu o dobrym sąsiedztwie Tomasz Budnikowski, Polacy na niemieckim rynku pracy Maria Wagińska-Marzec, Współpraca kulturalna w świetle zapisów traktatowych i umów ( ) Marceli Kosman, Polska granica zachodnia. Siedem dekad badań Gerarda Labudy Hans-Christian Petersen, Współpraca" czy negatywna interakcja"? Relacje pomiędzy niemieckimi badaniami wschodnimi w Królewcu a polską myślą zachodnią Olaf Bergmann, Problematyka niemiecka w karykaturach polskich czasopism satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (analiza statystyczna) Hubert Owczarek, * * MATERIAŁY Wpływ Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy na rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Dwadzieścia lat umowy o polsko-niemieckiej wymianie młodzieży 220 Michał Nowosielski, Relacje polskich organizacji w RFN z niemiecką administracją publiczną - wyniki badań empirycznych 241 Tomasz Browarek, Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 256

31 Arkadiusz Wełniak, Losy ludności niemieckiej powiatu elbląskiego w latach (na podstawie dokumentacji Archiwum Federalnego w Bayreuth) 270 Maria Wagińska-Marzec, PRZEGLĄDY I KOMENTARZE Jubileusz 60, Berlinale wydarzeniem społeczno-artystycznym Marek Andrzejewski, Afera plagiatowa Karla-Theodora zu Guttenberga Dariusz Aleksander Dekański, POLEMIKI I DYSKUSJE O całą prawdę, a nie manipulowanie faktami. W odpowiedzi Markowi Andrzejewskiemu 315 Mieczysław Stolarczyk, OCENY I OMÓWIENIA Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach (omów. Michał M. Kosman) 323

32 Sprawy Międzynarodowe Numer SPIS TREŚCI ARTYKUŁY STUDIA Adam Daniel Rotfeld NATO 2020: nowa koncepcja strategiczna... 5 Marcie Zaborowski Jakie stosunki transatlantyckie w XXI wieku?...27 Zdzisław Lachowski Półwiecze kontroli zbrojeń: próba bilansu Stanisław Czesław KozłowskI Szwajcaria - Unia Europejska. Przejściowe osłabienie dynamiki czy zmierzch szwajcarskiej strategii bilateralizmu?...69 MATERIAŁY PRZEGLĄDY Marcin Menkes Prawne ograniczenia w eksporcie broni z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ARCHIWUM DYPLOMATYCZNE Tytus Jaskułowskl Wywiad PRL wobec przesilenia politycznego w NRD i planów zjednoczenia Niemiec RECENZJE OMÓWIENIA Rocznik Strategiczny 2009/2010 (Łukasz Kulesa) Władysław Czapliński, Bernard Łukańko (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI w. (Ryszarda Formuszewicz) Joanna Matuszewska, Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji (Jadwiga Stachura) Omówienia KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec) Roczny spis treści...152

33 Sprawy Międzynarodowe Rocznik 64 zeszyt 1 SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Andrzej Szeptycki Ukraina jako państwo postkolonialne?... 5 Bartosz Wiśniewski Wybrane wątki najnowszej dyskusji nad erozją potęgi Stanów Zjednoczonych...29 Lucyna Czechowska Powrót Średniowiecza?...47 Jarosław Ćwiek-Karpowicz Polityka energetyczna Rosji wobec Unii Europejskiej w kontekście kryzysu gospodarczego Marek Śmigasiewicz Geopolityczne perspektywy Turcji - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne... 86

34 Sprawy Międzynarodowe Rocznik 64 zeszyt 2 ARTYKUŁY STUDIA Od redaktora... 5 Leokadia Oręziak Restrukturyzacja długu jako potencjalny skutek kryzysu zadłużenia niektórych krajów strefy euro...7 Jędrzej Krakowski Kryzys finansowy świata zachodniego i kryzys euro Karol Karski Mord katyński jako zbrodnia ludobójstwa w świetle prawa międzynarodowego Patrycja Grzebyk Mord katyński - problematyczna kwalifikacja (w związku z artykułem Karola Karskiego) Karol Karski Mord katyński jako zbrodnia ludobójstwa - w odpowiedzi na polemikę Patrycji Grzebyk Patrycja Grzebyk Mord katyński - replika Karolina Wierczyńska Elementy zbrodni ludobójstwa w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

35 Sprawy Międzynarodowe Rocznik 64 zeszyt ARTYKUŁY * STUDIA Dokąd zmierza Afryka Północna? (Marcin Zaborowski) 5 Beata Wojna Unia Europejska wobec arabskiej wiosny: problemy i dylematy nowego partnerstwa 7 Michał NodzykowskI, Piotr Rakowski Wydarzenia w Afryce Północnej a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej 21 Szymon Ananicz Arabska wiosna: wyzwania i szansę dla Partnerstwa Wschodniego 39 Patrycja Sasnal Między stagnacją a stabilizacją. Stany Zjednoczone wobec społeczno-politycznych zmian w Afryce Północnej 55 Jakub Kumoch Francja wobec arabskiej wiosny 71 Ryszarda Formuszewicz Niemcy wobec przełomu politycznego w Afryce Północnej.. 87 Dominika Dziwisz Cyberbezpieczeństwo - nowy priorytet strategii obrony Stanów Zjednoczonych? 103 ARTYKUŁ RECENZYJNY Bartosz Wiśniewski Świat w niespokojnym roku 2010 (w związku z Rocznikiem Strategicznym 2010/2011") 123 RECENZJE OMÓWIENIA Roman Kuźniar (red.) Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu (Tomasz Paszewski) 132 Leszek Jesień Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego (Zbigniew Czachór) 136

36 Stosunki Międzynarodowe Rocznik 43 zeszyt 1 i 2 STUDIA Ryszard Zięba, Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku... 9 Janusz Symonides, Perspektywy wykorzystania dla żeglugi międzynarodowej Północnej Drogi Morskiej w Arktyce Małgorzata Zachara, Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat zarządzania globalnego Leonard Łukaszuk, Lotnictwo międzynarodowe w obliczu nowych wyzwań i zadań Grzegorz Zając, Prawno międzynarodowe regulacje dotyczące zwalczania terroryzmu w lotnictwie cywilnym OPRACOWANIA I MATERIAŁY Jacek Reginia-Zacharski, Dylemat (nic)bezpieczeństwa" wc współczesnych konfliktach zbrojnych Ewa Smutek-Rusck, Przyszłość języka francuskiego w stosunkach międzynarodowych Anna Wróbel, Strefa wolnego handlu Stany Zjednoczone-Rcpublika Korei Anita Oberda-Monkiewicz, Ekspansja energetyczna Chin w Ameryce Łacińskiej - implikacje dla regionu Herbert Gnaś, Międzyrządowy Komitet Negocjacyjny w procesie negocjacji klimatycznych Anna Wo j c i u k, Metody twórczej pracy grupowej w analizie polityki zagranicznej i dydaktyce stosunków międzynarodowych Miłosz Kucharski, Balancing unipolarity,,: Russian responses to American preeminence Agnieszka Ragin, The effeets of climate change in the Arctic

37 Studia Europejskie Numer Spis treści ARTYKUŁY Kamil Zajączkowski Unia Europejska wobec problemów rozwojowych świata - w kierunku (nie)spójnej polityki UE 9 Paweł Moniak Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA w kontekście stosunków transatlantyckich 39 Eugeniusz Górski Demokratyczna Hiszpania w Europie Dariusz Niedźwiedzki Migracja i tożsamość europejska. Polscy migranci niepełni wobec procesu integracji europejskiej Magdalena Fedorowicz Procedura nakładania sankcji przez Europejski Bank Centralny na instytucje kredytowe państw członkowskich Unii Europejskiej za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymywania rezerw obowiązkowych. Wybrane zagadnienia 117 Michał Płachta Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: propozycja rozwiązania w Unii Europejskiej DOKUMENTY Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli, Bruksela, 20 kwietnia 2010 r. 157 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wkładu Polityki Spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów UE 2020" (2009/2235(INI)), Strasburg, 20 maja 2010 r INFORMACJE I MATERIAŁY Bruksela - laboratorium zmian. Redefinicja wizerunku miasta w świetle europejskich procesów integracyjnych, Katarzyna M. Romańczyk Wybrane problemy bezpieczeństwa Europy Wschodniej, Wojciech Gizicki...199

38 Studia Europejskie Numer Spis treści Tomasz Kubin Postanowienia Traktatu lizbońskiego a zagadnienie deficytu demokracji" w Unii Europejskiej... 9 Małgorzata Pacek Emigracja polska po akcesji do UE - wyjazdy i powroty?.. 31 Zuzanna Wolska Polityka Unii Europejskiej wobec zmian klimatycznych Michał Łuszczuk Polityka arktyczna Unii Europejskiej in status nascendi 85 Bartłomiej Nowak System Regulacji Energetyki - niezależny organ regulacyjny w kontekście trzeciego pakietu energetycznego Rafał Willa Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w kontekście wewnętrznej spójności Unii Europejskiej 129 DOKUMENTY Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej, Bruksela, 17 czerwca 2010 r Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej, Strasburg, 7 lipca 2010 r INFORMACJE I MATERIAŁY Miasta a proces integracji europejskiej - historyczne źródła kształtującego się systemu wielopoziomowego, Laura Grazi Polityka kulturalna Ukrainy: od niepodległości po neutralizm, Tatiana Dowganiuk, Bożena Gierat-Bieroń Regulacje socjalne w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach UE, Tomasz Wołowiec

39 Studia Europejskie Spis treści ARTYKUŁY; Wojciech Tygielski Europejskie inspiracje, czyli o dawnych podróżach do szkół w cudzych krajach"... 9 Włodzimierz Anioł Dywergencja i konwergencja w rozwoju europejskiej polityki społecznej Bogdan Góralczyk W poszukiwaniu nowego ładu globalnego Kamil Zajączkowski Problematyka bezpieczeństwa w relacjach UE - Afryka Subsaharyjska - wymiar polityczny i energetyczny Stanisław Czesław Kozłowski Strategia bilateralizmu w polityce Konfederacji Szwajcarskiej wobec UE Magdalena Fedorowicz Kompetencja prawotwórcza Europejskiego Banku Centralnego DOKUMENTY Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej, Bruksela, 17 grudnia 2010 r Rezolucja Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 11 listopada 2010 r. w sprawie wzmocnienia OBWE-roliUE INFORMACJE I MATERIAŁY Regionalizacja zarządzania ruchem lotniczym w Europie, Telesfor Marek Markiewicz Problem dodatkowych mandatów do Parlamentu Europejskiego VII kadencji na forum Unii Europejskiej, Marcin Rulka Przygotowania do przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w świetle nowych przepisów traktatowych, Joanna Skoczek...213

40 Studia Polityczne nr SPIS TREŚCI Wybory parlamentarne 2007 roku w świetle danych PGSW Radosław Markowski, Paweł Grzelak, Przestrzenne modele głosowania: teoria w polskich realiach... 7 Jerzy Bartkowski, Michał Kotnarowski, Model głosowania przestrzennego a wybory 2007 roku Jerzy Bartkowski, Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski, Determinanty głosowania w wyborach parlamentarnych 2007 roku Radosław Markowski, Mikołaj Cześnik, Wybory parlamentarne 2007 roku - ciągły zamęt czy utrwalenie nowego rozłamu? Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski, Nowy wymiar politycznego współzawodnictwa: Polska solidarna versus Polska liberalna..., Instytucje polityczne Natalia Łapina, Ałła Czirikowa, Odnowa elity politycznej - studium porównawcze Rosji i Francji Joanna Puchalska-Nadolska, Wracać, ale jak? Integracja europejska Klaus Bachmann, Kto naprawdę wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego? Ewaluacja siły głosu polskich posłów i grup politycznych w Parlamencie Europejskim w świetle indeksu Banzhafa Historia najnowsza Piotr Osęka, Codzienne funkcjonowanie aparatu partyjnego PZPR w latach osiemdziesiątych XX wieku - wybrane aspekty Myśl polityczna Henryk Szlajfer, Koncepcje Sułtana-Galijewa, Mańdteguiego i Haya de la Torre - zarys ujęcia porównawczego Janusz T. Hryniewicz, Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu oraz ich empiryczna weryfikacja. Prusy, Rosja. Polska Paweł Olszewski, Współpraca regionalna na Bałkanach po 1989 roku

41 Studia Polityczne NR 26 Słowo od redaktora... 5 Instytucje polityczne Adam Gendźwiłł, O partyjności i bezpartyjności demokracji lokalnej...,... 7 Dominika Mikucka-Wójtowicz, Przesłanki wyboru i funkcjonowanie reżimów semiprezydenckich w Serbii i Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych oraz ich wpływ na przebieg procesu demokratyzacji Jakub Bożek, Współzarządzanie jako przykład innowacyjnej polityki zarządzania dobrem wspólnym Integracja europejska Szymon Chojnowski, Polityka komunikacyjna Unii Europejskiej. Ile polityki, a ile public relations? Kinga Schlesinger, Polityczne i społeczne skutki wprowadzenia euro we Francji i w Niemczech Stosunki międzynarodowe Kordian Kuczma, Stosunki między Federacją Rosyjską a Republiką Estonii po 1991 roku Historia najnowsza Sebastian Drabik, Gremia kierownicze PZPR w Krakowie w latach Myśl polityczna Krzysztof Zuba, Trzecia droga" po 10 latach z perspektywy brytyjskiej i polskiej. Ślepa uliczka czy wyjście ewakuacyjne? Omówienia i recenzje International Law and the Question of Western Sahara, pod redakcją K. Artsa i P. Pinto Leite (Paweł Średzińskij. 213 Joanna Sadowska, Sercem i myślą związani z partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (Jakub Grzelak) Tadeusz T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys (Józef M. Fiszer) Ilona Kielan-Glińska, Muzułmanie w laickiej Francji ( ). W kierunku integracji czy separatyzmu? (Dana Orzechowska) Adam Szymański, Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji (Jakub Wódka) Kazimierz Dziubka, Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji (Arkadiusz Barut) Contents

42 Studia Regionalne i Lokalne SPIS TREŚCI Numer ARTYKUŁY Marcin Kula Przeprowadzki stolic... 5 Looking for new localizations of capital cities Ryszard Rózga Luter Wyzwania i szanse gospodarki w sieci cyfrowej. Dystrykt Federalny w Meksyku w kontekście metropolitalnym i megalopolitalnym 20 Challenges and opportunities of the digital network economy: Federal District and its metropolitan and megalopolitan contexts 42 Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj, Katarzyna Wojnar Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych...43 Strategies of top universities as a response to new conditions and functions of academic institutions Ewelina Skowron Koncepcje stymulowania rozwoju regionu pogórniczego - Zagłębie Ruhry w Niemczech...64 The conceptions of stimulation of a former mining region - the Ruhr Region in Germany Aleksandra Gaweł Struktura sektora przedsiębiorstw w województwach jako czynnik wpływający na tworzenie i upadek firm The structure of the enterprise sector in voivodeships as a factor contributing to company creation and bankruptcy Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki Programowanie rozwoju w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego...97 Using the fuzzy analytic hierarchic process to evaluate goals and strategic activities in rural communes 115

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in October 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in October 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update October 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in October 2011: 1) Europejski Przegląd Sądowy nr 10

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in May 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in May 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update May 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in May 2011: 1) Europejski Przegląd Sądowy nr 5 2011 2)

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update March 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011: 1) Europejski Przegląd

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section beween January and April 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section beween January and April 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update April 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section beween January and April 2011: 1) Europejski Przegląd

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and September 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and September 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update September 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and September 2011: 1) Europejski

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne dylematy Europy i Unii Europejskiej

Wspó³czesne dylematy Europy i Unii Europejskiej Spis treści Wspó³czesne dylematy Europy i Unii Europejskiej 5 Od Redakcji ARTYKUŁY 7 Cezary Kościelniak Chrześcijańskie i laickie konteksty idei braterstwa i ich polityczne konsekwencje 21 Tomasz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek...

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek... Spis treści Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce... 17 Od redaktora Dariusz Milczarek... CZĘŚĆ I. IDEA SUBSYDIARNOŚCI Chantal Millon-Delsol Zasada subsydiarności

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Spis autorów Wstęp dr Izabela Kraśnicka Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II A. Marta Janina Skrodzka B. Magdalena Bober Rozdział III A. Katarzyna Ryłko

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji redakcja naukowa Józef Olszyński SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 201 0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wojciech Góralski Wzajemne relacje Kościoła katolickigo i państwa w konwencji między Stolicą Apostolską i Republiką Gwinei Równikowej 25

SPIS TREŚCI. Wojciech Góralski Wzajemne relacje Kościoła katolickigo i państwa w konwencji między Stolicą Apostolską i Republiką Gwinei Równikowej 25 423 SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Katarzyna Krzysztofek Związek pomiędzy wyznaniowym charakterem państwa a uprawnieniami pracownika w świetle kodeksów pracy wybranych krajów Zatoki Perskiej 5 Wojciech Góralski

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and August 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and August 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update August 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and August 2011: 1) Europejski Przegląd

Bardziej szczegółowo

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych Autor: Robert Alberski Wstęp Rozdział 1 Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach 1. Konstytucja i zasada podziału władzy

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU 2 czerwca 2017 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Audytorium C (wejście II i III piętro) 8:30 9:00 Rejestracja uczestników 9:00 9:30 Uroczyste Otwarcie Konferencji dr hab. Jerzy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 SPIS TREŚCI nr 1(727) 2 Zawarcie umowy przyłączeniowej w ciepłownictwie / Katarzyna Franczak-Durczok 9 Wspólnotowy projekt powołania agencji regulacyjnych:

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu powołanej do 1. Daria Agnieszka Olek, zam. Wielowieś - Komisji 2. Roman Bernard Sodolski, zam. Masanów - Zastępca

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in May 2012:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in May 2012: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update May 2012 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in May 2012: 1) Przegląd Zachodni no 4 2011 2) Studia Europejskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

SUB Hamburg A/543469. Rada Europy. a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009

SUB Hamburg A/543469. Rada Europy. a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 SUB Hamburg A/543469 Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 Redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia Wprowadzenie Część I: Rada Europy jako organizacja

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) 1. Książki Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985. International Liability

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2016

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2016 Recenzje: prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski Redaktor prowadzący: Michał Zgutka Redakcja i korekta: Grażyna Mastalerz Projekt okładki: Katarzyna Juras Ilustracja na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 05 października 2015 r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Państwowej

Bardziej szczegółowo

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA Prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek Prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki System źródeł

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Wójta Gminy Przeworsk z dnia 27 lutego 2015 roku

OBWIESZCZENIE. Wójta Gminy Przeworsk z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: podania informacji o zarejestrowanych kandydatach na Informuje się mieszkaoców wsi Urzejowice, że zgodnie z 19 ust. 3 Statutu sołectwa podaje się do publicznej wiadomości zgłoszonych kandydatów

Bardziej szczegółowo

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego INP PAN Dr Borys Budka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła/Uczelnia/Zawód

Szkoła/Uczelnia/Zawód OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH 2012 PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Miasto: Poznań Adres stadionu: AWF Poznań, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r.

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. XLV Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. Miejsce XXXV Orient XXXV z 1 Renata Łaska 956 1000 996 999 1000 986 1000 1000 976 1000 5999 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie z dnia 02 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie z dnia 02 listopada 2010 r. Uchwała Nr 18/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 18 ust. 1, 1a, 2 i (2a) ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr O/163/2015 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 października 2015 roku

Zarządzenie Nr O/163/2015 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 października 2015 roku Zarządzenie Nr O/163/01 Wójta Gminy -Przeginia OR.0.6.3.01.BW w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy -Przeginia Działając na podstawie art. 18 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.09.02.00-26-032/13

WND-POKL.09.02.00-26-032/13 łącznik nr 2 do protokołu z dnia 22 września 2014r. Komisji Rekrutacyjnej uczniów do II Edycji Projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne i wied snsą na sukces wodowy Listy uczniów Technikum Nr 2 w ZST-I

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo