RAMACH PROJEKTU VOI P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMACH PROJEKTU VOI P"

Transkrypt

1 RAPORT ZBIORCZY Z BA DAŃ ANALIZY POTRZEB PRZEPROWADZANYCH W RAMACH PROJEKTU VOI P VET FOR OVER 50 EMPLOYEES THROUGH MULTI-FEATURE PLATFORM

2 SPIS TREŚCI Analiza problemów pracowników Sytuacja na rynku pracy Stereotypy dotyczące starszych pracowników... 8 Metodologia Cel badań Dobór Próby Uzasadnienie wyboru próby badawczej Założenia badawcze Metody i techniki badań Charakterystyka cech społeczno-demograficznych badanych respondentów Wyniki badao Samoświadomość pracownicza E-learning w oczach respondentów Co jest nam potrzebne? Analiza odpowiedzi respondentów pod kątem zawartości kursów Stosunek pracodawców w mśp do pracowników Oczekiwania pracodawców naszym drogowskazem - analiza odpowiedzi respondentów pod kątem zawartości kursów Podsumowanie Rekomendacje do treści kursów na podstawie wyników badań Bibliografia Załączniki Ankieta Preferencje Pracownicze Ankieta Pracownik Idealny Lista tabel: Lista wykresów:

3 ANALIZA PROBLEMÓW PRACOWNIKÓW SYTUACJA NA RYNKU PRACY POLSKA: Polska ma jeden z najniższych wskaźników osób pracujących w wieku lat. Tylko 32% jest aktywnych zawodowo. Tymczasem przykładowo Szwecja ma wskaźnik 70% a Zjednoczone Królestwo 58%. Przeciętny wiek przejścia na emeryturę to 58 lat, co oznacza że pracownicy są pasywni zawodowo przez 1/3 życia. Dla porównania, w całej UE przeciętny wiek przejścia na emeryturę to 61 lat 1. Poziom bezrobocia w tym zakresie wiekowym wynosi zaledwie około 4%, podczas gdy średnia dla wszystkich grup wiekowych to 14%. Oznacza to, że osoby powyżej 50 roku życia często nie chcą dłużej pracować i chętnie przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Istnieje jednak wiele opcji wcześniejszej emerytury. Występują dość duże różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami 50+ w kwestii zatrudnienia. Poziom zatrudnienia kobiet jest niższy tylko ok. 20% kobiet powyżej 50 roku życia jest aktywnych na rynku pracy. Dlatego też działania mające na celu zachęcanie starszych osób do pracy powinny skupić się w większym stopniu na kobietach niż na mężczyznach. Problemem tych pracowników jest luka edukacyjna podczas gdy młodsi pracownicy mają kompetencje np. w zakresie języków obcych, ICT i tzw. umiejętnościach miękkich, starsi mają problem z adaptacją do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Występują również silne stereotypy wśród pracodawców na temat starszych pracowników. Musimy pamiętać też o różnicy pomiędzy młodszymi i starszymi pracownikami w kwestii poziomu wykształcenia. W przedziale wiekowym niemal 35% osób posiada wykształcenie wyższe, a w przedziale 50+ tylko 5%. To zjawisko ma miejsce jako wynik zmian ekonomicznych i społecznych jakie zaszły w Polsce na początku lat 90. Oprócz tych braków, istotne problemy wymieniane przez pracodawców to brak mobilności, brak chęci do zmian (np. miejsca lub rodzaju pracy), brak dynamicznego i aktywnego podejścia i niski poziom kreatywności. 1 Dane za 2006r. ZUS, Eurostat *in:+ Bożena Kłos 2008 Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, Infos Biuro Analiz Sejmowych,

4 Obecnie jednak większym problemem niż postawa pracodawców jest postawa pracowników 50+, którzy często mają nadzieję na wcześniejszą emeryturę i nie chcą pracować dłużej. Również w miarę jak stają się coraz starsi często mają problemy ze zdrowiem i w rezultacie przechodzą na rentę. Badania realizowane w Polsce pokazują, że wśród pracodawców występują stereotypy na temat starszych pracowników (wspomniane powyżej), ale są oni również świadomi ich zalet. Pracownicy 50+ mają często duże doświadczenie zawodowe, są odpowiedzialni i przeważnie mają niższe wymagania od młodszych pracowników. BUŁGARIA: Poziom zatrudnienia osób w wieku lat, podobnie jak w innych krajach, jest niższy niż wśród młodszych pracowników. 2 Występuje również dystans pomiędzy kobietami i mężczyznami (mężczyźni w tym wieku są częściej zatrudnieni), ale możemy zaobserwować trend spadającego zatrudnienia wśród mężczyzn i rosnącego wśród kobiet. Podobnie do innych krajów, w Bułgarii można dostrzec lukę edukacyjną pomiędzy starszymi i młodszymi pracownikami. Podczas gdy 44,7% młodszych osób (25-34) uczestniczyło w formalnych lub nieformalnych zajęciach edukacji wyższej - ten wskaźnik wynosi tylko 20% wśród osób starszych. Oczywiście występują różnice w poziomie wiedzy w kwestii ICT, nie ma ich jednak w obszarze języków. Starsi ludzie mają podobny poziom znajomości języków (częściej jednak znają język rosyjski, podczas gdy młodsi angielski). Problem wskazywany przez pracodawców i menadżerów działów HR to także brak chęci zwiększania wiedzy i kompetencji wśród starszych pracowników. 2 Strona publikacja Age Management Strategy Styczeo

5 Z drugiej strony, pracodawcy widzą też ich zalety podobnie jak w innych krajach pracownicy 50+ są lojalni i odpowiedzialni. Mają również duże doświadczenie zawodowe. FRANCJA: Analizując sytuację we Francji, warto wskazać że istnieje kategoria pracowników(służby publiczne itd.) mająca uprawnienia zatrudnienia przez całe życie. Poziom zatrudnienia pracowników 50+ we Francji jest niższy niż średnia OECD. Poziom zatrudnienia mężczyzn 60% jest poniżej tej średniej (68%), w przypadku kobiet jest niższy niż wśród mężczyzn, ale bliski średniej OECD. We Francji występuje dość niski odsetek rent spowodowanych chorobą lub wypadkiem w miejscu pracy. 3 Kobiety i mężczyźni we Francji przechodzą na emeryturę wcześniej niż w innych krajach UE takich jak np. Zjednoczone Królestwo. Podobnie jak w Bułgarii można zaobserwować trend spadkowy w poziomie zatrudnienia mężczyzn i wzrostowy w poziomie zatrudnienia kobiet. Ten proces może zredukować lukę pomiędzy zatrudnionymi kobietami i mężczyznami 50+. Od lat 70 zatrudnienie osób w wieku wzrosło, podczas gdy w wieku i spadło. Spadek zatrudnienia był najbardziej znaczący w przedziale lat. Podobnie do innych krajów, poziom bezrobocia wśród starszych osób nie jest bardzo wysoki. Podczas gdy w grupie lata wynosi on 23%, wśród ludzi w wieku wynosi tylko 9%. Ten dość niski poziom bezrobocia jest spowodowany opcjami wcześniejszego opuszczenia rynku pracy (przede wszystkim program wcześniejszych emerytur). We Francji okres pozostawania na bezrobociu wśród pracowników trwa dłużej niż wśród młodszych. Jest to spowodowane głównie problemami ze znalezieniem nowej pracy, nawet jeśli sytuacja ekonomiczna jest dobra. Występuje też luka edukacyjna pomiędzy młodszymi i starszymi pracownikami. 3 Anne Sonet Ageing and Employment Policies France OECD, Paryż

6 WŁOCHY: Włochy mają duży problem z pracownikami 50+. Występuje tu niski poziom zatrudnienia osób z tej grupy. Wśród krajów OECD, poziom zatrudnienia kobiet 50+ jest najniższy po Turcji (20%) a poziom zatrudnienia mężczyzn jest siódmym najniższym. Poziom zatrudnienia mężczyzn w wieku lat jest niższy tylko w Słowacji, Austrii, Turcji, Belgii, Węgrzech i w Polsce. Tylko 50% mężczyzn w wieku jest zatrudnionych, podczas gdy w krajach nordyckich (np. Islandia) ten poziom wynosi ponad 80%. 4 Występują też różnice pomiędzy północą i południem Włoch. Podczas gdy na północy kraju kobiety i mężczyźni zaczynają pracować wcześniej, na południu Włoch staja się aktywni zawodowo później. Jest to spowodowane głównie wyższym poziomem bezrobocia i trudnościami ze znalezieniem pracy w młodszym wieku. Jednak również na północy Włoch kobiety podobnie jak mężczyźni przechodzą na emeryturę wcześniej niż na południu. Poczynając od wieku 55 lat, poziom zatrudnienia jest wyższy w regionach południowych. Interesujące jest to, że poziom zatrudnienia kobiet zwiększa się od lat 80, podczas gdy poziom zatrudnienia mężczyzn spada. Wzrosty były widoczne szczególnie wśród grupy wiekowej Mimo wszystko ten trend nie zmniejszył luki pomiędzy kobietami i mężczynami. Ponadto ta różnica należy do największych w całej Europie. HISZPANIA: W Hiszpanii, nawiązując do badań, starsi pracownicy częściej tracą pracę. 11% starszych pracowników zatrudnionych w danym roku traci pracę w okresie jednego roku. Problemem jest fakt, że gdy tracą pracą, opuszczają rynek pracy. Jest to sytuacja inna niż w przypadku młodszych pracowników, którzy są bardziej mobilni. Poziom zatrudnienia tymczasowego w grupach wiekowych w Hiszpanii jest najwyższy w Europie po Turcji. Nie ma większych różnic między kobietami i mężczyznami. Udział starszych pracowników w zawodach fizycznych jest najwyższy po Grecji i Portugalii. Tu również nie ma różnic między płciami. 5 4 Anne Sonet Ageing and Employment Policies Italy OECD, Paryż Raymond Torres, Steven Tobin Ageing and Employment Policies Spain OECD, Paryż

7 Stopa bezrobocia wśród pracowników nie jest bardzo wysoka, jednak występują różnice wsród kobiet i mężczyn tylko 5% mężczyzn to bezrobotni, a w przypadku kobiet ten wskaźnik rośnie do 10%. Problemem jest to, że poziom bezrobocia nie spada, lecz utrzymuje się na tym samym poziomie. Również okres pozostawania na bezrobociu wśród osób 50+ jest bardzo długi w porównaniu do młodszych. 30% bezrobotnych 50+ szuka nowej pracy dłużej niż trzy lata. Pokazuje to problem z adaptacją do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. 7

8 2.2. STEREOTYPY DOTYCZĄCE STARSZYCH PRACOWNIKÓW Różnice pomiędzy starszymi i młodszymi pracownikami w przedsiębiorstwach nie są spowodowane tylko różnicą wieku. Istnieją jednak pewne stereotypy które w znaczący sposób kształtują niekorzystny obraz starszych pracowników. Stereotypowe wady starszych pracowników: Za jedną z główny wad starszych pracowników, najczęściej uważa się niedostateczną wiedzę i brak umiejętności. "Większość z nich ma ukończone zaledwie szkoły podstawowe lub średnie, nie znają żadnego języka obcego i brak im doświadczenia, co czyni ich bardziej konkurencyjnymi tylko, gdy nowe technologie nie są zaangażowane." wyznaje jeden z bułgarskich przedsiębiorców. Z tego powodu osoby powyżej 50 tego roku życia są zatrudniane głównie na pozycje, w których potrzebne są niskie kwalifikacje. Innym problemem, starszych pracowników jest to, że najczęściej charakteryzują się oni myśleniem rutynowym. Starsi menadżerowie, również charakteryzują się i preferują staromodne formy zarządzania. Taki pogląd jest powszechnie panującym na bułgarskim rynku pracy i skutkuje pomijaniem starszych pracowników już na etapie wstępnej selekcji. Dlatego też, przedsiębiorstwa wolą zatrudniać młodych pracowników, nieobciążonych starymi modelami zachowań i pełnymi entuzjazmu i gotowość do pracy. Dzieje się tak nawet mimo braku niezbędnego doświadczenia u tych pracowników. Istnieje też przekonanie, iż osoby starsze na dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, bardzo szybko stają się niekonkurencyjne w porównaniu do społecznie aktywnych, ambitnych i otwartych na nowe wyzwania młodych ludzi. Jest to powód, dla którego przedsiębiorstwa wolą inwestycje w edukację młodszych pracowników, natomiast całościowe szkolenia dążące do przekwalifikowanie się, skierowane do pracowników z długoletnim doświadczeniem, nie są priorytetem dla bułgarskich przedsiębiorstw. Specjaliści zajmujący się procesami zarządzania zasobami ludzkimi oceniają, że taki proces, w dłuższej perspektywie, nie może być korzystny dla żadnej gospodarki. 8

9 Menedżerowie HR powinni brać pod uwagę konflikty wynikające z powodu niedopasowania starszych pracowników do nowych warunków pracy, jak również zwiększenie liczby wymagań dotyczących ich kwalifikacji. Tak, jak o stereotypach starszych pracowników, można również mówić o ich bezdyskusyjnych zaletach: Pracownicy wysoko wykwalifikowani, tacy jak księgowi, eksperci finansowi itp. są skłonni do podnoszenia swoich kwalifikacji i często stają się najbardziej wartościowymi specjalistami w przedsiębiorstwach. Pomimo ukończonych 50 lat, mają pozytywne nastawienie do zmian, usprawnień i samorozwoju. Osoby powyżej 50 są cenionymi specjalistami; są lojalni, odpowiedzialni i mają zaszczepione dobre nawyki pracy. Ich doświadczenia pozwala im na pracę z różnymi typami osób, często pracują w zespole, łatwo unikają sytuacji konfliktowych, a jeżeli takie występują, najczęściej są czynnikiem łagodzącym sytuację. W porównaniu do młodych ludzi, którzy często mają tendencję do zmieniania miejsca pracy, osoby powyżej 50 roku są bardziej stabilne, nie migrują tak często z firmy do firmy jak ich młodsi koledzy. 9

10 METODOLOGIA 3.1. CEL BADAŃ Celem badań terenowych było uzyskanie odpowiedzi co do oczekiwań osób powyżej 50 roku życia odnośnie zawartości konkretnych kursów, jakie zostaną im zaproponowane. Miały one pozwolić na określenie właściwego poziomu przekazywanej wiedzy. Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom przekazywanej wiedzy w stosunku do grupy odbiorców będzie nieefektywny, dlatego przy pomocy odbiorców bezpośrednich trzeba było dokonać jego optymalizacji. Istotnym elementem, na który badania dały odpowiedź, są oczekiwania pracodawców względem pracowników, którzy skończyli 50 lat. Wizja menadżerów MŚP ma tutaj znaczenie zasadnicze dlatego, że stykają się oni na co dzień z dylematami dotyczącymi zatrudnienia nowych pracowników lub doszkalania obecnej kadry. Ich spostrzeżenia i pomysły powinny mieć odbicie w zawartościach kursów, gdyż docelowo to oni będą weryfikatorami ich efektywności, poprzez zatrudnienie lub nie osoby, która ukończyła taki kurs. Głównym celem badań było: Identyfikacja potrzeb nauczania zwiększających zdolność zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia Identyfikacja oczekiwań menedżerów MŚP względem nowych pracowników znajdujących się powyżej 50 roku życia oraz intensyfikacja oczekiwań osób (powyżej 50 roku życia) zatrudnionych w MŚP. Główny problem badawczy: Ustalenie poziomu zawansowania oraz tematyki kursów, organizowanych w ramach projektu VOIP na podstawie preferencji ich potencjalnych uczestników oraz menadżerów z sektora MŚP. 10

11 3.2. DOBÓR PRÓBY Dobór próby zastosowany w niniejszych badaniach był doborem celowym. Głównym kryterium w przypadku pracowników był wiek zostały przebadane osoby, które przekroczyły 50 rok życia. W przypadku pracodawców najważniejsza była wielkość przedsiębiorstwa: MŚP, tj. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Od strony technicznej, respondenci mieli zapewnione kilka możliwości odpowiedzi na pytania: Kwestionariusz Ankiety w formie tradycyjnej, papierowej został dostarczany bezpośrednio do rąk respondenta przy zapewnionej mu anonimowości oraz prywatności podczas jej wypełniania. Kwestionariusz Ankiety on-line, umieszczony na stronie projektu. Dostęp do tego kwestionariusza był ograniczony tylko do osób z grupy docelowej. Osoba chcąca wypełnić kwestionariusz musiała się najpierw zalogować. Partnerzy dbali o przydział loginów oraz zapewniali niezbędną pomoc techniczną. Szczegółowy opis całejprocedury został zawarty w dokumencie Projekt VOIP - Realizacja badań ankietowych w ujęciu technicznym. System zbierania danych i kodowania zastosowany w badaniach terenowych, zapewnia anonimowość respondentów i nie narusza ich prywatności. Tematyka poruszana w badaniach była pozbawiona wszelkich pytań o kwestie drażliwe. 11

12 3.3. UZASADNIENIE WYBORU PRÓBY BADAWCZEJ Próba badawcza do badań terenowych w ramach projektu Voip została wybrana na podstawie doboru celowego. Dobór celowy, to możliwość doboru do badania jednostek, które w opinii badacza są najbardziej użyteczne i reprezentatywne 6 w zadowalający sposób rekompensuje niemożność zastosowanie doboru losowego. Dobór celowy polega na wyborze z całej populacji podgrupy, którą na podstawie posiadanych informacji uważać możemy za reprezentatywną dla całej populacji. Kolejnym krokiem, jest przebadanie bądź całej wybranej grupy, bądź też pobranej z niej próby losowej 7. Podczas ustalania struktury grup badawczych, za wzorzec w każdym kraju została przyjęta struktura zatrudnienia. Ze względu na specyfikę każdego z lokalnych rynków pracy, nie można przyjąć jednorodnej typologii, ale sens odzwierciedlenia struktury rynku, w próbie badawczej został zachowany. W Polsce badania prowadzone były w woj. Podkarpackim, gdzie struktura zatrudnienia w wygląda następująco: T.1.1. Struktura zatrudnienia w Polsce Branża: % ogółu zatrudnionych Rolnictwo 17,40% Przemysł 29,20% Usługi 53,40% Źródło: 6 Ackoff L Rodzaje prób i ich własności *w:+ Nowak S. (red.), Metody badao socjologicznych, Warszawa, s Ackoff L Rodzaje prób i ich własności *w:+ Nowak S. (red.), Metody badao socjologicznych, Warszawa, p

13 Dobór grupy badawczej opartej na tej strukturze wyglądał następująco: T.1.2. Struktura grupy badawczej w Polsce Branża: % ogółu zatrudnionych budowlana/produkcja drobna 15,30% handel 18,00% usługi 47,30% szkoleniowa/ict 19,30% Źródło: Badania Własne Różnice w nazewnictwie wynikają z tego, iż respondenci nazywali branżę do której należy ich przedsiębiorstwo, w sposób nieprecyzyjny lub nie zawsze zgodny z rzeczywistością. Zastrzeżenie to odnosi się do wszystkich krajów. Nie wpływa to jednak na możliwość weryfikacji branży i jednoczesnego jej określenia w procesie weryfikacji danych surowych. Hiszpania: T.1.3. Struktura zatrudnienia w Hiszpanii Branża: % ogółu zatrudnionych Rolnictwo 4,30 % Przemysł 24,00% Usługi 71,70% Źródło: 13

14 Dobór grupy badawczej opartej na tej strukturze wyglądał następująco: T.1.4. Struktura grupy badawczej w Hiszpanii Branża: % ogółu zatrudnionych Budowlana 16,00% Usługi 68,80% Szkolnictwo/ICT 6,60% Inne (turystyka) 8,60% Źródło: Badania Własne Francja: T.1.5. Struktura zatrudnienia we Francji Branża: % ogółu zatrudnionych Rolnictwo 3,80% Przemysł 24,30% Usługi 71,80% Źródło: Dobór grupy badawczej opartej na tej strukturze wyglądał następująco: T.1.6. Struktura grupy badawczej we Francji Branża: % ogółu zatrudnionych Budowlana 4,60% Usługi 61,30% Szkolnictwo/ICT 10,60% Handel 22,60% Źródło: Badania Własne 14

15 Włochy: T.1.7. Struktura zatrudnienia we Włoszech Branża: % ogółu zatrudnionych Rolnictwo 4,20% Przemysł 30,70% Usługi 65,10% Źródło: Dobór grupy badawczej opartej na tej strukturze wyglądał następująco: T.1.8. Struktura grupy badawczej we Włoszech Branża: % ogółu zatrudnionych Budowlana 6,60% Usługi 78,60% Szkolnictwo/ICT 8,60% Handel 6,00% Źródło: Badania Własne Bułgaria: T.1.9. Struktura zatrudnienia w Bułgarii Branża: % ogółu zatrudnionych Rolnictwo 7,50% Przemysł 36,40% Usługi 65,10% Źródło: 15

16 Dobór grupy badawczej opartej na tej strukturze wyglądał następująco: T Struktura grupy badawczej w Bułgarii Branża: % ogółu zatrudnionych Budowlana 30,00% Usługi 63,00% Szkolnictwo/ICT 4,00% Handel 3,00% Źródło: Badania Własne 16

17 2.4. ZAŁOŻENIA BADAWCZE T.2. Założenia badawcze OPERACJONALIZACJA Pracownicy Zmienna Wskaźniki Pytania Samoświadomość własnych potrzeb i drogi rozwoju Określenie własnej sytuacji na polu szkoleń i dokształcania się Określenie preferowanych form przekazywania wiedzy Wskazanie preferowanych form wsparcia i zatrudnienia Ocena własnej wartości, jako pracownika powyżej 50 roku życia Czy brałeś(aś) kiedykolwiek udział w szkoleniach pracowniczych? Do sądzisz, że taka forma aktywizacji zawodowej jest skuteczna w przypadku pracowników po 50 roku życia Z jakich form wsparcia, dal osób bezrobotnych, do tej pory korzystałeś? Czy Twoim zdaniem pracownik po 50 roku życia może być wartościowy dla pracodawcy? Wpływ e-learningu na motywację pracowniczą Deklaracja uczestniczenia w kursie na bazie e-learningu Identyfikacja przeszkód i wad, jakie dostrzegają respondenci w interaktywnej formie szkolenia Identyfikacja korzyści płynących z e-learningu Określenie własnych oczekiwań odnośnie Korzystałeś kiedyś z e-lerningowej metody przyswajania wiedzy? Co mogłoby być przeszkodą w podjęciu tego typu nauki? Jakie wady, Twoim zdaniem, może mieć ww. rozwiązanie? Jakie widzisz korzyści z nauki języków obcych przez Internet? Czy chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje, z zakresu teleworkingu, tak aby móc w przyszłość pracować w sposób 17

18 Ocena zaproponowanej form kontaktów w ramach projektu Ocena własnych zdolności z zakresu ICT VOIP Project PL1-LEO interaktywnej formie szkolenia języka obcego Wskazanie najefektywniejszej formy kontaktu pomiędzy kursantami Określenie szczegółowych preferencji względem forum internetowego Ocena idei wspólnego forum pracodawców i pracowników Identyfikacja korzyści płynących z takiego rozwiązania Wskazanie konkretnych programów, na znajomości których zależy konsumentom Określenie czasu spędzanego, przez respondenta, dotychczas na pracę przy pomocy komputera Określenie czasu spędzanego, przez respondenta, dotychczas na korzystaniu z usług portali internetowych zdalny(czyli bez konieczności, wychodzenie z domu, telepraca, praca po przez Internet, możliwość wspólnej pracy kilku osób bez konieczności spotykania się w jednym miejscu)? Jaka forma kontaktów między uczestnikami kursu jest twoim zdaniem najefektowniejsza? Jakie są twoje oczekiwania względem forum internetowego, które powstanie w ramach projektu? Co sądzisz o możliwości kontaktu po przez Internet z lokalnymi pracodawcami? Znajomość którego programu komputerowego przydałaby Ci się w największym stopniu? Ile godzin dziennie chciałbyś poświęcić na naukę języków obcych, podstaw obsługi komputera lub innych zagadnień oferowanych w ramach kursu? Ile czasu spędzasz przed komputerem? Czy w swoim dotychczasowym życiu zawodowym spotkałeś się z pojęciem Teleworking odnoszącym się do pracy wykonywanej zdalnie? 18

19 Deklaracja poziomu zaawansowania kursów Wskazanie poziomu zainteresowania pojęciem teleworkingu Określenie stopnia zawansowania kursów ICT Określenie stopnia zaawansowania kursu języka obcego Określenie stopnia zaawansowania kursu kompetencji społecznych OPERACJONALIZACJA Pracodawcy Gdybyś miał możliwość wyboru poziomu zawansowania kursów to który poziom by Cię interesował? Zmienna Wskaźniki Pytania Stopień otwartości pracodawcy na pracowników powyżej 50 roku życia Deklaracja tematyki kursów dla osób powyżej 50 roku życia Określenie procentu swojej załogi, jaki stanowią osoby 50+ Wskazanie częstości organizowania kursów dla pracowników Ocena przydatności oraz efektywności pracy pracowników 50+ Wskazanie poszukiwanych cech którymi powinni odznaczać się pracownicy Określenie kluczowych umiejętności które powinny być rozwinięte przez Ilu pracowników zatrudniasz w swoim przedsiębiorstwie? Jaki procent z pośród nich stanowią pracownicy po 50 roku życia? Jak często organizujesz swoim pracownikom kursy/szkolenia lub innego rodzaju aktywizację zawodową? Jaką cechę u pracownika cenisz w najwyższym stopniu? Jak oceniasz przydatność do pracy i efektywność w Twoim przedsiębiorstwie, pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia? Jakie umiejętności, Twoim 19

20 Stopień zawansowania kursów Ocena zaproponowanej form kontaktów w ramach projektu VOIP Project PL1-LEO pracowników 50+ Wskazanie kluczowych programów komputerowych Wybór znajomości kluczowego języka obcego Wskazanie pożądanych zdolności językowych u pracowników Przydział rodzaju prac, dla osób 50+ Stopień przydatności telworkingu Określenie szczegółowych preferencji względem forum internetowego zdaniem, w największym stopniu powinny być rozwinięte przez osoby, które ukończyły 50 rok życia, aby stały się one atrakcyjniejsze na rynku pracy? Jeśli miałbyś możliwość wysłać swoich pracowników na szkolenie ze znajomości jednego programu komputerowego, to, jaki program byś wybrał? Jeśli podczas rekrutacji miałbyś do wyboru pracowników znających jeden język obcy(każdy znałby inny język), a pozostałe kwalifikacje i umiejętności były by u nich porównywalne, to pracownika ze znajomością jakiego języka byś wybrał? Jaki stopień znajomości języka obcego przez pracownika uznasz za wystarczający, w Twoim przedsiębiorstwie? Czy uważasz, że Teleworking, czyli praca zdalna jest korzystnym rozwiązaniem dla pracodawcy i pracownika? Czy zatrudniłbyś w swojej firmie pracowników wyposażonych w umiejętności i wiedzę o Teleworkingu? Jakie są twoje oczekiwania względem forum internetowego, które powstanie w ramach projektu? 20

21 Ocena idei wspólnego forum pracodawców i pracowników Co sądzisz o możliwości (w ramach projektu) kontaktu po przez Internet z osobami po 50 roku życia, które poszukują pracy? 21

22 2.5. METODY I TECHNIKI BADAŃ Metoda badań: metoda badań terenowych. Dobór próby: dobór celowy Techniki badań: Kwestionariusz ankiety Ankieta jako technika o wysokim stopniu standaryzacji zawiera pytania jednakowe dla wszystkich respondentów. Umożliwia to badaczowi uzyskanie jednolitych danych. Badacz wywołuje tutaj źródła, czyli wypowiedzi respondentów. Ankieta jest techniką opartą na pośredniej komunikacji między badaczem a respondentem wypowiedzi te przekazywane są pisemnie. Rola respondenta w badaniu ankietowym jest czynna, sam bowiem wykonuje czynności badawcze, co wymaga od niego jedynie zdolności czytania i pisania. Kolejną ważną cechą ankiety jest to, że respondent może od razu zapoznać się ze wszystkimi pytaniami zawartymi w kwestionariuszu, nawet przed udzieleniem jakiejkolwiek odpowiedzi. Cechy te sprawiają, że wyklucza się wpływ osób trzecich, ale też badacz sprawuje mniejszą kontrolę nad procesem zbierania materiałów badawczych. OPIS NARZĘDZI Kwestionariusz ankiety Kwestionariusz dla pracodawców składa się z 17 pytań. Pytania 1,2 i 17 są pytaniami otwartymi respondent sam wpisuje odpowiedź; natomiast pytania 3-6; 9-15 są to pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru - respondent może wybrać jedną odpowiedź z pośród podanych; w pytaniach 7 i 8 ma do wyboru 2 odpowiedzi. W pytaniu 16 respondent odpowiada po przez postawienie znaku X obok wybranej odpowiedzi. Ankieta kończy się Metryczką. Kwestionariusz dla pracowników składa się z 25 pytań. Pytania 1, 2, 3, 8, 13, 18 są to zamknięte z alternatywnym wyborem; pytania 5, 9, 10, 12, 22 są pytaniami zamkniętymi z możliwością wyboru więcej niż jednej odpowiedzi, pytanie 4 jest pytaniem otwartym; natomiast pozostałe pytania są to pytania zamknięte z możliwości jednokrotnego wyboru. W pytaniu 23 i 24 respondent odpowiada po przez postawienie znaku X obok wybranej odpowiedzi. Ankieta kończy się Metryczką. 22

23 2.6. CHARAKTERYSTYKA CECH SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYCH BADANYCH RESPONDENTÓW POLSKA: W badaniu pracowników wzięło udział 150 osób z czego 106 to kobiety, a 44 to mężczyźni. Badane osoby w większości zamieszkują miasto 112 respondentów, natomiast mieszkańcami wsi okazało się 38 respondentów. W badaniu pracodawców udział wzięło również 150 zgodnie z planem badawczym 98 okazało się mieszkańcami miasta, natomiast 52 osoby pochodzącą ze wsi. Wśród przedsiębiorców 81 osób, to kobiety, natomiast mężczyźni reprezentowani byli w liczbie 69. Włochy: W badaniu pracowników wzięło udział 150 osób z czego 53 to kobiety, a 97 to mężczyźni. Badane osoby w większości zamieszkują miasto 148 respondentów, natomiast mieszkańcami wsi okazało się zaledwie 2 respondentów. W badaniu pracodawców udział wzięło również 150 zgodnie z planem badawczym 147 okazało się mieszkańcami miasta, natomiast 3 osoby pochodzącą ze wsi. Wśród przedsiębiorców 48 osób to kobiety, natomiast mężczyźni reprezentowani byli w liczbie 102. Francja: W badaniu pracowników wzięło udział 150 osób z czego 91 to kobiety, a 59 to mężczyźni. Badane osoby w większości zamieszkują miasto 122 respondentów, natomiast mieszkańcami wsi okazało się 28 respondentów. W badaniu pracodawców udział wzięło również 150 zgodnie z planem badawczym 131 okazało się mieszkańcami miasta, natomiast 19 osób pochodzi ze wsi. Wśród przedsiębiorców 52 osób to kobiety, natomiast mężczyźni reprezentowani byli w liczbie 98. Hiszpania: W badaniu pracowników wzięło udział 150 osób z czego 74 to kobiety, a 76 to mężczyźni. Badane osoby w większości zamieszkują wieś 90 respondentów, natomiast mieszkańcami miasta okazało się 60 respondentów. 23

24 W badaniu pracodawców udział wzięło również 150 zgodnie z planem badawczym 95 okazało się mieszkańcami miasta, natomiast 55 osób pochodzi ze wsi. Wśród przedsiębiorców 73 osoby to kobiety, natomiast mężczyźni reprezentowani byli w liczbie 77. Bułgaria: W badaniu pracowników wzięło udział 150 osób z czego 112 to kobiety, a 38 to mężczyźni. Badane osoby w większości zamieszkują miasto 145 respondentów, natomiast mieszkańcami wsi okazało się 5 respondentów. W badaniu pracodawców udział wzięło również 150 zgodnie z planem badawczym 141 okazało się mieszkańcami miasta, natomiast 9 osób pochodzi ze wsi. Wśród przedsiębiorców 76 osób to kobiety, natomiast mężczyźni reprezentowani byli w liczbie

25 WYNIKI BADAŃ 3.1. SAMOŚWIADOMOŚĆ PRACOWNICZA Udział w szkoleniach pracowniczych jest jednym z głównych wyznaczników podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Zdecydowana większość respondentów biorących udział w badaniach (we wszystkich pięciu krajach) zadeklarowała, że uczestniczyła już w szkoleniach ponoszących kwalifikacje pracownicze (75,6%). W rozbiciu na poszczególne kraje najlepiej wypadają tu respondenci Francuscy (91%), niewiele gorzej Bułgarzy (81%) oraz Polacy (78%) i Włosi (77%). Spośród badanych najmniej styczności ze szkoleniami mieli Hiszpanie(51%). W.1.Udział szkoleniach pracowniczych, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów Nie Tak BG ES FR IT PL Źródło: Badania Własne Jednocześnie warto podkreślić, że aż 85,5% wszystkich badanych uważa, że jest to najlepsza forma aktywizacji zawodowej pracowników po 50 roku życia (jest to więcej niż brało kiedykolwiek udział w takich szkoleniach). 25

26 W.2.Opinia o skuteczności szkoleń pracowniczych, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów Nie Tak BG ES FR IT PL Źródło: Badania Własne Wyniki te pozwalają wnioskować, że zaproponowane kursy tematyczne spotkają się z aprobatą kursantów (ze względu na znajomość formy przekazywania wiedzy); należy również pamiętać o ok. 14% procent respondentów, którzy nie uważają szkoleń za skuteczną formę aktywizacji zawodowej tą grupę trzeba objąć dodatkowymi działaniami motywującymi. Ukazanie korzyści płynących z udziału w kursie, a szerzej w całym projekcie, konkretnych zdolności, jakimi można się będzie pochwalić po ukończeniu kursu, wydaj się być zasadnym działaniem w kontekście otrzymanych wyników. Praca w dzisiejszej rzeczywistości, nie jest niczym stałym i darowanym pracownikowi dożywotnio, ani do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Sytuacja pracownia może zmienić się z dnia na dzień. Stąd też nasze pytania, czy zdarzało się korzystać respondentom z różnych form pomocy proponowanych osobom bezrobotnym. Analiza zachowań osób poszukujących pracy, w wielu publikacjach jest przedstawiana jako wykładnia samoświadomości pracowniczej tych osób. Osoby bierne czekające na oferty pracy przeciwstawiane są osobom, które aktywnie starają się zwiększyć swój kapitał jednostkowy (chociażby poprzez udział w kursach), aby osiągnąć pracę. Wyniki badań mówią nam, że średnio 43,6% respondentów, nigdy nie korzystało z żadnego wsparcia przeznaczonego dla 26

27 osób bezrobotnych. Może to wynikać z braku potrzeby takich działań (co stanowiłoby optymistyczną odpowiedź na wiele wyników badań społecznych mówiących o wysokim bezrobociu w tej kategorii wiekowej). Spora część respondentów korzystała jednak z takich form wsparcia i najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były staże pracownicze - Hiszpania(38%), Włochy(26,6%), oraz Polska(17,3%); na kolejnym miejscu znalazły się Pośrednictwa Pracy w Bułgarii(20%) oraz we Francji(12%). Znacząco niewielki procent odpowiedzi uzyskały kursy organizowane przez prywatne przedsiębiorstwa oraz kursy organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków UE (wyjątkiem jest tu Hiszpania- 22,6%). Mała popularność kursów tematycznych może świadczyć o wpływie bariery finansowej z jaką wiążą się najczęściej takie kursy, dlatego projekt Voip idealnie wpisuje się w potrzeby potencjalnych kursantów, omijając jednocześnie największe bariery finansowe (kursy są bezpłatne). Respondenci w większości są osobami, które asekuracyjnie podchodzą do kwestii swojego dalszego zatrudnienia. Świadczą o tym odpowiedzi uzyskane na temat najlepszej formy zatrudnienia jaką większości wszystkich badanych jest to umowa o pracę (56%), z czego najwięcej w Bułgarii(77,3%). Niewielkim zainteresowaniem cieszą się rozwiązania związania z pracą zdalną - teleworkingiem. Związane to jest prawdopodobnie z poczuciem braku stabilności i stałości takiego rozwiązania. Zasadnym jest więc rozbudowanie kursów o aspekty teleworkingu jako praktycznej formy funkcjonowania na rynku pracy i pokazanie bezpośredniego zastosowania narzędzi teleworkingowych w codziennych czynnościach pracowniczych. Kulminacyjną kwestią w procesie samooceny pracownika jest przekonanie (lub jego brak) o przydatności dla pracodawcy, o tym, że mając ukończone 50 lat jest się wartościom pracownikiem (a nawet, ze względu na doświadczenie bardziej wartościowszym od młodszych współpracowników. Spośród przebadanych osób, największą wiarę w swoja wartość jako pracownicy mają Hiszpanie, którzy w 100% odpowiedzieli twierdząco na takie pytanie. Niewiele mniej Polaków (98%) również uznało się za osoby wartościowe. Stosunkowo najgorzej (w porównaniu z innymi narodowościami) oceniają się Francuzi. 75% z przebadanych uważa, że osoby po 50 roku życia mogą być wartościowymi pracownikami, natomiast średnia dla wszystkich krajów to 91%. Wyniki takie świadczą o tym, iż osoby które ukończyły 50 rok życia mają wysoko rozwinięte poczucie własnej wartości, a co za tym idzie są 27

28 grupą która prawdopodobnie pozytywnie podchodzi do zagadnień aktywizacji zawodowej i podnoszenia swych kwalifikacji. Projekt Voip oprócz kursów i kształcenia uczestników, zakłada rozwój interakcji miedzy uczestnikami, pracownikami jak i pracodawcami, wymianę doświadczeń i poglądów. Respondenci we wszystkich krajach biorących udział w badaniach są pozytywnie nastawieni do tych kontaktów i są przekonani że przyniosą im korzyść. Uważa tak odpowiednio 93% Bułgarów, 89% Włochów, 88% Hiszpanów, 80% Polaków oraz 74% Francuzów. Samoświadomość pracownicza, jest wysoce rozwinięta u respondentów biorących udział w projekcie. W większości są to osoby wysoce zmotywowane oraz pozytywnie podchodzące do skuteczności kursów tematycznych w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. 28

29 3.2. E-LEARNING W OCZACH RESPONDENTÓW. E-learning stanowi coraz częściej podstawową formę organizacji przekazywania wiedzy. Usprawnia on współpracę między współkursantami. Dodatkowo ta forma pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy (przeznaczonej chociażby na dojazdy na kursy). Na początku analizowania sytuacji e-learningowej wśród naszych respondentów, zapytaliśmy czy kiedyś korzystali już z learningowej metody przyswajania wiedzy. Patrząc na średnią odpowiedzi ze wszystkich krajów możemy stwierdzić, iż trzy czwarte respondentów (75%) nigdy nie korzystała z takiego sposobu przyswajania wiedzy. Jednak zróżnicowanie odpowiedzi w poszczególnych krajach jest duże; w najmniejszym stopniu z tą metoda zaznajomieni są Polscy pracownicy 91% z nich nigdy nie korzystała z takiej metody. Niewiele lepszy wynik osiągnęli Włosi, gdzie 89% respondentów nie spotkali się z tą metodą, lepiej wypadają respondenci z Francji (34% korzystało już z tej metody), taka sama sytuacja jest wśród bułgarskich respondentów(34% korzystało); liderem w tym rankingu są Hiszpanie (37%). Zdecydowana większość nie miała do tej pory styczności z tą metodą nauczania, dlatego sugeruje się włączenie w tematykę kursów podstaw e-learningu, np.: w postaci podstawowych zasad korzystania z platformy wykorzystywanej podczas szkoleń tematycznych. W.3.Wykorzystywanie metody e-learningowej, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów Nie Tak BG ES FR IT PL Źródło: Badania Własne 29

30 Respondenci zapytani o to jak rozumieją pojęcie e-learning w większości wiązali je z ogólnie pojętą nauką przy pomoc Internetu lub nauką na odległość, nie byli jednak w stanie dokładnie określić specyfiki tej metody nauczania, a ok. 40% z nich w ogóle nie znało tego pojęcia. Jest to dodatkowa przesłanka za wprowadzeniem treści wyjaśniającej idee e-learningu do kursów. Kolejnym z pojęć związanych z nowoczesnym społeczeństwem, a zarazem będących jakby następstwem e-learningu, jest teleworking, zdalna praca. Odpowiedzi, których udzielili respondenci ukazują poważne różnice między krajami biorącymi udział w badaniu. Respondenci z Polski (84%) oraz z Bułgarii (61%) w większości nie spotkali się, w swoim życiu zawodowym z pojęciem Teleworking. Natomiast respondenci z Włoch (51%), Francji (80%), a w szczególności z Hiszpanii (93%) w większości spotkali się już z tym pojęciem. Świadczyć to może o dwóch kwestiach, po pierwsze o różnym stopniu rozpowszechnienia zdalnej pracy w poszczególnych krajach, a po drugie o samym wykorzystaniu tej formy pracy przez naszych respondentów. Wyniki te powinny mieć bezpośrednie odbicie w treści kursów. Sugeruje się aby w krajach w których teleworking jest mniej popularny, zawierały treści elementarne, wyjaśniające zasady i sens działania teleworkingu, natomiast we Francji oraz Hiszpanii treści podstawowe mogą stanowić fundament dla omówienia bardziej zawansowanych rozwiązań stosowanych w pracy zdalnej. Jedną z najbardziej istotnych deklaracji jakie respondenci składali podczas kursów było określenie czy są zainteresowani podniesieniem swych kwalifikacji z zakresu Teleworkingu w perspektywie dalszej możliwej pracy o charakterze zdalnym, bez konieczności wychodzenia z domu. Większość respondentów (58%) jest zainteresowana poszerzeniem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, zastanawiająca jest jednak duża liczba odpowiedzi Trudno Powiedzieć w poszczególnych krajach: Polska (36%), Francja (24%), Włochy (24%), Hiszpania (15%) oraz Bułgaria (14%). Rozkład odpowiedzi na to pytania pokrywa się najczęściej z negatywną odpowiedzią na pytanie o znajomość samego terminu teleworkingu, co jednoznacznie świadczy o tym, iż respondenci nie znając pojęcia, nieufnie podchodzą to tematu, którego nie znają. Jest to kolejna przesłanka za tym aby wyposażyć kursantów w podstawowe zagadnienia, zaczynając od definicji i typologii teleworkingu. Przybliżenie uregulowań prawnych tej formy pracy, pozwoli kursantom 30

31 w każdym kraju zadomowić się w środowisku pracy zdalnej na własnym rynku pracy. W.4. Deklaracja podniesienia kwalifikacji z zakresu teleworkingu, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów BG ES FR IT PL Zdecydowanie Tak Raczej Tak Trudno powiedzied Raczej Nie Zdecydowanie Nie Źródło: Badania Własne 31

32 3.3. CO JEST NAM POTRZEBNE? ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW POD KĄTEM ZAWARTOŚCI KURSÓW. Przeprowadzone badania miały dać odpowiedź na wiele kwestii związanych z techniczną stroną organizacji kursu w opinii respondentów. Pytając o ich preferencje odnośnie kształtu prowadzonych zajęć oraz ich merytorycznej zawartości mieliśmy na celu uzyskać obraz kursu w odczuciu i opinii potencjalnych kursantów. Respondenci zapytani o to, jaka forma przekazywania wiedzy jest ich zdaniem najefektywniejsza, najczęściej wskazywali na pracę w grupach w czym przodowali Francuzi (58%), a dalej kolejno Włosi (48%), Hiszpanie (42%) oraz Polacy (34%) i Bułgarzy (30%). W każdym z tych przypadków na drugim miejscu wymieniana była indywidualna praca z trenerem ; natomiast odpowiedzi typu prezentacja multimedialna oraz indywidualna praca z tekstem uzyskały niewielki procent odpowiedzi. W.5. Opinie o najefektywniejszej formie przekazywania wiedzy, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów BG ES FR IT PL Dwiczenia w parach Prezentacja Multimedialna Film instruktarzowy Samodzielna praca z tekstem lub programem komputerowym Indywidualna praca z trenerem (nauczycielem) Dwiczenia w grupach kilkuosobowych Wykład Źródło: Badania Własne 32

33 Świadczy to o tym, że respondenci wolą formy przekazywania wiedzy, które oparte są na bezpośrednim kontaktem z drugą osobą (trenerem, drugim kursantem). Wynikać to może z dotychczasowych nawyków szkoleniowych, lub z pewnej obawy przed nowoczesnymi formami przekazywania wiedzy, opartymi na technologii informacyjnej. Zadaniem osób, tworzących zwartość kursów, powinno być takie przedstawienia zdalnych form nauczania, aby ukazać ich przyjazność dla kursanta i jednocześnie taka sama efektywność jak w przypadku tradycyjnych form. W.6. Deklaracja zainteresowania nauką języka za pośrednictwem Internetu w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów Nie Tak BG ES FR IT PL Źródło: Badania Własne W dalszej części respondenci deklarowali się co do nauki języka obcego za pomocą Internetu. Większość z nich (57%) opowiedziała się pozytywnie za taką możliwością. Należy jednak pamiętać że, aż 43% wszystkich przebadanych była odmienne go zdania, jest to kolejne potwierdzenie obaw respondentów przed zdalną formą nauczania, które powinny zostać przezwyciężone przez treść poszczególnych kursów. 33

34 T.3. Przeszkody w podejmowaniu nauki przez Internet, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów. BG ES FR IT PL Konieczność posiadania odpowiedniego łącza Konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu Możliwość zakłócania, przerywania zajęć Konieczność znajomości obsługi komputera Kontakt przez Internet to nie to samo co kontakt bezpośredni Nie znam nikogo, komu się udało w ten sposób nauczyć języka obcego Wolę sprawdzone, tradycyjne metody Wolę wyjść z domu na kurs Źródło: Badania Własne Następstwem powyższych deklaracji było pytanie o ewentualne przeszkody, które uniemożliwiają lub zniechęcają podjęcia nauki w taki sposób. Do najczęściej pojawiających się odpowiedzi należy zaliczyć konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania oraz kontakt po przez Internet to nie to samo co kontakt bezpośredni. Obawy te wydają się być uzasadnione, ale jednocześnie przygotowywany kurs niweluje je poprzez zastosowanie platformy e-learnigowej (znika problem sprzętu i oprogramowania) oraz po przez wprowadzenie do tematyki teleworkingu (kontakt przez Internet). 34

35 W.7. Korzyści płynące z podejmowania nauki przez Internet, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów BG ES FR IT PL mogę poznad ludzi z całego świata (internetowy kurs grupowy) większa elastycznośd w dopasowaniu planu zajęd obcowanie z nowoczesną technologią swoboda pracy w swoim otoczeniu oszczędnośd kosztów dojazdu oszczędnośd czasu na dojazd Źródło: Badania Własne Respondenci, oprócz potencjalnych barier, wymieniali też korzyści jakie ich zdaniem może przynieść nauka języka obcego przy pomocy Internetu. W tej kwestii byli zgodni i najczęściej wskazywali na oszczędność czasu i pieniędzy (dojazdy, podręczniki itp.) oraz na swobodę pracy w swoim otoczeniu. T.4. Oczekiwania związane z podejmowaniu nauki przez Internet, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów. BG ES FR IT PL Chciałbym/-abym uczestniczyć w kursie grupowym Chciałbym/-abym uczestniczyć w kursie grupowym z osobami z różnych krajów Najbardziej podobałby mi się kurs indywidualny Najchętniej połączyłbym/-abym kurs internetowy ze spotkaniami z lektorem Wszystkie formalności byłyby możliwe do załatwienia przez Internet Byłoby to oparte na portalu zrzeszającym uczących się przez Internet Można by było poznać obcokrajowców zainteresowanych nauką języków Oprócz kursu, można by było się zalogować i spotykać w sieci Możliwość wymiany doświadczeń i pomocy naukowych z innymi studentami na forum

36 Oprogramowanie, kamerę i słuchawki dostanę w pakiecie kursu Portal zawierałby dodatkowe materiały do samodzielnej nauki Źródło: Badania Własne Kolejną deklaracją istotnie kształtującą wygląd oferowanych kursów jest ilość godzin, jakie respondenci byliby w stanie przeznaczyć dziennie na uczestnictwo w którymś z oferowanych kursów. Respondenci w większości okazali się zgodni, zaznaczając najczęściej odpowiedź maksymalnie 4h dziennie. Odpowiedź taką wybrało 89% respondentów z Hiszpanii, 86% z Polski, 76% z Bułgarii oraz 72% z Francji. Wyjątkiem okazali się respondenci z Włoch, którzy w najczęściej (46%) wskazali na 8 h dziennie. Kwestia czasu trwania zajęć jest na tyle istotna dla kursantów, iż sugeruje się nie przekraczania długości 4 godzin na jedną sesję zajęciową. W przypadku Włoskich kursantów istnieją przesłanki do wydłużenia tego czasu. W.8. Deklarowana ilość godzin, na dzień, jaką respondenci chcieliby przeznaczyć na udział w kursie, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów h 7h 6h 5h Maksymalnie 4h 20 0 BG ES FR IT PL Źródło: Badania Własne Kursy w ramach projektu Voip mają w swoim założeniu nie tylko przekazywać wiedzę i dostarczać nowych umiejętności, równie ważne jest dzielenie się doświadczeniami i wzajemny kontakt uczestników. 36

37 W.9. Czas jaki respondenci spędzają przed komputerem, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów BG ES FR IT PL Źródło: Badania Własne Nie spędzam czasu przed komputerem Zdarzam mi się to bardzo rzadko, nie częściej niż raz na kilka tygodni/miesięcy Korzystam z niego kilka razy w tygodniu, po kilkadziesiąt minut Nie więcej niż 1 godz. dziennie Przynajmniej kilka godz. dziennie Respondenci zapytani o najbardziej efektywną formę kontaktów w ramach kursu bardzo zdecydowanie (71% wszystkich badanych) wskazują na kontakty twarzą w twarz jako najbardziej pożądaną. Koresponduje to z dużą ilością odpowiedzi oddanych na tradycyjne formy nauczania twarzą w twarz. 37

38 W.10. Najefektywniejsza forma kontaktów w ramach kursu, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów BG ES FR IT PL Chat Forum z możliwością zakładania własnych tematów e Listy tradycyjne Rozmowa telefoniczna Bezpośrednia rozmowa Źródło: Badania Własne Odzwierciedleniem tych wyników powinno być takie rozłożenie struktury kursów, aby oprócz nauki zdalnej, za pomocą platformy, wkomponować też w nie tradycyjne zajęcia twarzą w twarz. Sugeruje się jednak odwrócenie proporcji, tak aby tradycyjne formy nauczania nie przesłoniły proponowanych rozwiązań na platformie e-learnigowej, a służyły raczej jako jej uzupełnienie i koordynację. T.5. Oczekiwania związane z forum internetowym, powstałego w ramach projektu, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów. Powinno tematycznie dotyczyć tylko i wyłącznie kwestii zatrudniania pracowników 50+ Powinno dawać możliwość prywatnej rozmowy dwóch użytkowników, jeśli będą mieli taką potrzebę Powinno być otwarte tematycznie, oprócz tematów, związanych z zatrudnieniem itp. powinno być miejsce na tematykę luźną Każdy z użytkowników forum, powinien mieć prawo do zakładania własnych wątków Forum powinno być dostępne dla wszystkich chcących wziąć udział w dyskusji, niezależnie od uczestnictwa w projekcie Forum powinno być dostępne, tylko dla osób biorących udział w projekcie Źródło: Badania Własne BG ES FR IT PL

39 Forum internetowe w założeniach projektu ma spełniać bardzo istotną rolę. Docelowo powstać mają trzy fora: dla pracowników, dla pracodawców oraz wspólne forum dla obydwu tych grup. Z uzyskanych opinii dotyczący kształtu i zakresu tego forum najistotniejsze wydają się być sugestie, aby forum tematycznie dotyczyło kwestii związanych z pracowniami powyżej 50 roku życia, oraz to, aby było ono dostępne nie tylko dla kursantów, ale też dla innych zainteresowanych osób, które chciałyby się podzielić swoim zdaniem z innymi użytkownikami. W.11. Zalety forum internetowego, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów. 160 Takie rozwiązanie pozbawione jest zalet Pozwoli to na poznanie oczekiwao pracodawcy wobec przyszłych pracowników BG ES FR IT PL Pracownik wreszcie będzie miał miejsce, w którym będzie mógł swobodne wypowiedzied na tematy dotyczące związane z pracą Forum daje możliwośd rozmowy pomiędzy kilkoma osobami, bez konieczności gromadzenia ich w jednym miejscu Pozwoli to na szybką wymianę informacji między pracownikami i pracodawcami Źródło: Badania Własne Programy komputerowe preferowane przez respondentów to jedno z najkonkretniejszych zagadnień co do którego musieli się określić. Z uzyskanych odpowiedzi wyłaniają się dwa główne tematy, które interesują respondentów. W szczególności wskazywali oni na pakiet Office (66%), ze szczególnym uwzględnieniem programu Word i Excel, oraz podstawy Internetu. Dodatkowo należy zaznaczyć pojawiającą się w każdym kraju, odpowiedź komunikatory (skype, gg, itp.). Wymienione programy, ich zastosowanie i najważniejsze funkcje powinny zdominować treść kursów dotyczącą Hardwar i Software oraz ICT. 39

40 T.6. Deklaracja odnośnie preferencji znajomości programów komputerowych, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów. BG ES FR IT PL Word (edytor tekstu) Excel (arkusz kalkulacyjny) Power Point Cały pakiet Microsoft Office Java Corel PHP Adobe Photoshop Internet i poczta elektroniczna Komunikatory(skype, gadu-gadu) Jakiś podstawowy edytor tekstu Inny Źródło: Badania Własne Najistotniejszą kwestią prowadzonych badań było ustalenie poziomu zaawansowania przygotowywanych kursów. Poprosiliśmy respondentów o deklarację, od jakiego poziomu chcieliby zaczynać dostępne kursy. W przypadku respondentów z Polski blisko połowa respondentów (48%) chciałby aby poszczególne kursy zaczynały się od poziomu podstawowego, niewiele mniej wybrało poziom średnio zawansowany, natomiast poziom zawansowany cieszył się znikomym zainteresowaniem. 40

41 W.12. Deklaracja odnośnie poziomu kursów ICT, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów Wysoki Średni Podstawowy BG ES FR IT PL Źródło: Badania Własne Respondenci Włoscy w większym stopniu (65%) chcieliby korzystać z średniozaawansowanego poziomu, w szczególności w przypadku kursu dotyczącego kompetencji społecznych (86%). W.13. Deklaracja odnośnie poziomu języka obcego, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów Wysoki Średni Podstawowy BG ES FR IT PL Źródło: Badania Własne Osoby badane we Francji i Bułgarii, podobnie jak polscy respondenci, podzieli swoje odpowiedzi niemalże po równo pomiędzy poziom podstawowy 41

42 i średniozaawansowany we wszystkich kursach. Hiszpańscy respondenci to grupa, w której odnotowano najwyższy procent odpowiedzi jeśli chodzi o kurs zawansowany (30% - kompetencje społeczne), poza tym dominującą odpowiedzią był poziom średnio zawansowany. W.14. Deklaracja odnośnie poziomu kursu kompetencji społecznych, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów BG ES FR IT PL Wysoki Średni Podstawowy Źródło: Badania Własne Określenie poziomu kursów zależy jeszcze od docelowej grupy kursantów, ale uzyskane odpowiedzi wskazują w jakim kierunku powinny iść prace w poszczególnych krajach. 42

43 3.4. STOSUNEK PRACODAWCÓW W MŚP DO PRACOWNIKÓW 50+. W skład grupy docelowej, projektu Voip oprócz pracowników, wchodzą też lokalni pracodawcy, którzy wśród swoich załóg mają również osoby po 50 roku życia, lub w przyszłości będą mieć pracowników z taką charakterystyką. Przebadani pracodawcy w znacznej większości zatrudniają w swoich zakładach maksymalnie do 50 osób. Wśród włoskich respondentów będzie to 99%, polskich 90%, francuskich 87%, hiszpańskich 66% oraz bułgarskich 56%. We wszystkich krajach pracodawcy deklarowali, ze najczęściej liczba pracowników którzy pracują w ich zakładach pracy i jednocześnie przekroczyli 50 rok życia, nie przekracza 10% całej załogi. Wyjątkiem jest Hiszpania, gdzie rozkład jest bardziej zróżnicowany i częściej pojawiali się pracodawcy, którzy mieli większą ilość pracowników po 50 roku życia wśród swych załóg, niż tylko 10%. Pracodawcy zapytani jak często i czy w ogóle organizują swoim pracownikom kursy, szkolenia lub innego rodzaju aktywizację zawodową, najczęściej udzielali odpowiedzi Systematycznie wysyłam pracowników na szkolenia, aby cały czas byli na bieżąco z wszelkimi nowinkami (48% wszystkich respondentów). Pracodawcy podkreślali również, że korzystają gdy nadarza się okazja z przeprowadzenia darmowych szkoleń dla pracowników. Świadczy to o pragmatycznym podejściu do tematu szkoleń pracowniczych i bardziej wykorzystywaniu nadarzających się możliwości niż planowanym podnoszeniu poziomu kwalifikacji pracowników. 43

44 W.15. Częstotliwość organizowania szkoleń pracowniczych, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów BG ES FR IT PL Profil mojej działalności nie wymaga dodatkowych szkoleo dla pracowników Systematycznie wysyłam pracowników na szkolenia, aby cały czas byli na bieżąco z wszelkimi nowinkami Rzadko wtedy, gdy nadarzy się okazja skorzystad z darmowych szkoleo Nie organizuję szkoleo mam wykwalifikowaną załogę Źródło: Badania Własne Wyznacznikiem oczekiwań pracodawców wobec swych pracowników w dużym stopniu jest zbiór cech, jakie pracodawca ceni i jakich oczekuje u pracowników. W naszych badaniach zadaliśmy pytanie dotyczące takich cech. Zróżnicowanie odpowiedzi świadczy o różnej kulturze pracy w poszczególnych krajach. Uczciwość to cecha, która w największym stopniu jest oczekiwana przez pracodawców w Polsce (33%) oraz w Hiszpanii (34%). Doświadczenie jest natomiast cechą, którą najbardziej cenią Włosi (59%) oraz Francuzi (43%). W przypadku Bułgarów taką cechą jest pracowitość (33%). T.7. Cechy pracowników najbardziej cenione przez pracodawców, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów. BG ES FR IT PL Uczciwość Punktualność Pracowitość Brak nałogów Doświadczenie Kompromisowość Miła aparycja Znajomość języka obcego Biegłe posługiwanie się komputerem Źródło: Badania Własne

45 Pracodawcy zostali zapytani wprost czy osoby po 50 roku życia są użyteczne w ich zakładach pracy i co sądzą o efektywności tych osób. Zdecydowana większość respondentów spośród wszystkich krajów wybierała odpowiedzi nacechowane pozytywnie (ponad 76% wszystkich respondentów). Najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były bardzo cenię pracowników w tym wieku, ich doświadczenie i wiedza jest bezcenne oraz jeśli wykonują swe obowiązki sumiennie, wiek niema znaczenia, wyjątek stanowią tu respondenci z Włoch. 34% z nich wskazało odpowiedź mówiącą, że zdarza się, iż wiek wpływa negatywnie efektywność pracy po 50 roku życia. 45

46 3.5. OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW NASZYM DROGOWSKAZEM - ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW POD KĄTEM ZAWARTOŚCI KURSÓW. Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający. Zapytaliśmy pracodawców jakie umiejętności powinny zostać rozwinięte u pracowników chcących konkurować na nim z powodzeniem. Ponad połowa wszystkich przebadanych osób (56%) wskazuje na kompetencje społeczne umiejętność pracy w grupie, zarządzie czasem. Sugeruje się rozwinięcie tematyki kursów dotyczącej zarządzania czasem, w ramach kursu dotyczących kompetencji społecznych. W dalszej kolejności pracodawcy wskazywali na konieczność podnoszenia podstawowych kompetencji językowych. Sugestie te powinny mieć odzwierciedlenie w ilości godzin poszczególnych kursów tematycznych. W.16. Stopień oczekiwań pracodawców względem umiejętności pracowników, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów BG ES FR IT PL Kompetencje społeczne umiejętnośd pracy w grupie, zarządzie czasem Zawansowana znajomośd obsługi komputera, znajomośd konkretnych programów Podstawowa znajomośd obsługi komputera np. podstawy pakietu Office Zaawansowana znajomośd języka angielskiego lub innego języka obcego Badania Własne Podstawowa znajomośd języka angielskiego lub innego języka obcego Źródło: Pracodawcy, po otrzymaniu długiej listy tematów szkoleń na jakie teoretycznie mogliby wysłać swoich pracowników, najczęściej wskazywali na dwa spośród nich: Internet i poczta elektroniczna oraz Pakiet Office. Tak duża zgodność na przekroju wszystkich krajów mówi o faktycznej potrzebie 46

47 podniesienia znajomości obsługi komunikacji internetowej i podstaw pakietu biurowego. Powinno zostać to zaakcentowane w treści przygotowywanych kursów. T.8. Oczekiwania pracodawców odnośnie znajomości programów komputerowych, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów. BG ES FR IT PL Word Excel PowerPoint Cały pakiet Office Java Corel PHP Adobe Photoshop Internet i poczta elektroniczna Komunikatory(skype, gadu-gadu) Inny Źródło: Badania Własne W każdym z krajów zapytaliśmy pracodawców, znajomość jakiego języka obcego byłaby najbardziej przez nich pożądana. Polscy respondenci w zdecydowanej większości (75%) wybierali język angielski. Taka sama sytuacja występuje też w pozostałych krajach. Znajomość j. angielskiego jest najbardziej pożądana przez pracodawców we Włoszech (88%), we Francji (87%), w Hiszpanii (95%) oraz w Bułgarii (87%). Pozostałe języki uzyskały niewielki procent głosów, warte odnotowania jest jednak 17% które uzyskał j. niemiecki wśród polskich respondentów. Występowanie języka francuskiego w badaniach francuskich było podyktowane dużą liczbą imigrantów we francuskim społeczeństwie. 47

48 W.17. Oczekiwania pracodawców odnośnie znajomości języka obcego przez pracowników, w rozbiciu na kraje pochodzenia respondentów BG ES FR IT PL angielski francuski niemiecki inne Źródło: Badania Własne W kolejnym punkcie poprosiliśmy przedsiębiorców o określenie poziomu znajomości języka obcego, która jest wystarczająca w przedsiębiorstwie. 60% całości respondentów stwierdza, że w ich przedsiębiorstwach wystarczająca jest Znajomość podstawowych zwrotów, słownictwo z zakresu mojej branży ewentualnie poziom komunikatywny, powinien bez problemu, uzyskiwać i przekazywać potrzebne informacje. W prostym przełożeniu na zawartość kursów oznacza to, że kursanci powinni uczyć się jak najwięcej zwrotów codziennie używanych w zwykłej komunikacji, wzbogacone słownictwem specyficznym dla branży, którą reprezentują. Teleworking jest jedną z najprężniej rozwijających się form organizacji pracy. Przedsiębiorcy zostali zapytani, czy rozwiązania oparte na pracy zdalnej są korzystne dla pracodawcy i pracownika. W zdecydowanej większości padały pozytywne odpowiedzi, ale można zauważyć dużą dysproporcję jeśli chodzi o odpowiedzi w poszczególnych krajach: w Polsce było to 38%, we Francji 50%, w Bułgarii 61%, w Hiszpanii 72%, a we Włoszech aż 89%. Po raz kolejny potwierdza się, że popularność teleworkingu jest różna w poszczególnych krajach i ma to bezpośrednie przełożenie na wyniki badań. Istotny jest też znaczący procent odpowiedzi trudno powiedzieć w Polsce (43%) oraz w Bułgarii (28%), który tak samo jak w przypadku 48

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach POWIATOWY PUP Słubice URZĄD RAPORT PRAC Z ANKIETYZACJI Y W SŁUBICACH OSÓB PO 50 R. Ż. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - http://www.pup.gorlice.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 6 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (2008-2010). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko partnerów projektu i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Analiza Potrzeb Szkoleniowych Analiza Potrzeb Szkoleniowych dla XXX Kwiecieo 2011 r. Wprowadzenie Niniejszy prezentacja stanowi podsumowanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Factotum w ramach bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza Raport miesiąca - Idealny pracodawca We wrześniu Zielona Linia rozpoczęła realizację nowego cyklu badań ankietowych skupionych wokół tematu wymarzonego pracodawcy w opinii Polaków. W pierwszym badaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych Paweł Modrzyński Struktura wykształcenia respondentów 10 9 8 7 6 5 3 2 Policealne/ pomaturalne Średnie ogólnokształcące Wyższe licencjackie/inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW KOMISJA DS. BADAŃ SPOŁECZNYCH I OPINII Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji)

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) Prezentacja treści seksualnych przez młodzież poprzez wideoczaty Badania Specyfika zjawiska transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) możliwość utrwalenia transmisji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ EWALUACJA PROJEKTU Europejski Funkcjonariusz RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ Ewaluacja ex - post Autor: Krzysztof Leończuk Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Białystok, sierpień Biuro

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań Branża opiekuńcza szansą dla osób 50+ - wyniki badań Krzysztof Jakubowski Interkadra Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki Warszawa, 13 października

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Biuletyn Wydanie 7 Lipiec 2010 Drogi czytelniku, Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) Ocena jakości i efektywności kształcenia na III semestrze studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT

Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Projekt Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Museum Visitor Services Team (Zespół Obsługi Zwiedzających Muzeum) / Profil Zawodowy / Interpretacja badań przeprowadzonych w 2013 roku

Museum Visitor Services Team (Zespół Obsługi Zwiedzających Muzeum) / Profil Zawodowy / Interpretacja badań przeprowadzonych w 2013 roku Museum Visitor Services Team (Zespół Obsługi Zwiedzających Muzeum) / Profil Zawodowy / Interpretacja badań przeprowadzonych w 2013 roku Kwestionariusz został wypełniony przez 14 muzeów z 7 krajów członkowskich

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 27.01.2016 r. Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego Nietypowe formy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów?

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów? Załącznik nr 3 OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pedagogika specjalna Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pedagogika specjalna,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC A A A Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC dr Agnieszka Chłoń-Domińczak oraz Zespół badawczy PIAAC, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa,

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa, 2010 Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków Michał Polański Warszawa, 02.12.2010 Warszawa, 02.12.2010 Tematyka prezentacji 1. Przedsiębiorczość młodych Polaków na tle społeczeństwa; 2. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo