Gazetka ZSP w Sulechowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazetka ZSP w Sulechowie"

Transkrypt

1 Gazetka ZSP w Sulechowie WaŜne telefony: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO Sekretariat: tel./fax Pedagog szkolny: Bud A Andrzejki Bud B Pokój nauczycielski Bud A Bud B Doradca zawodowy: W tym numerze: -Obchody dnia 11 listopada - Recenzja filmu Katyń - Rozwiń Skrzydła - Podsumowanie wyjazdu do teatru - WróŜby andrzejkowe - Sprawozdanie z wyjazdu do Suceavy (Sokrates Comennius) - Horoskop -Laureaci konkursów - Sport Skład dyrekcji ZSP w Sulechowie: Dyrektor: mag inŝ. Jerzy Rozynek Wicedyrektorzy: mgr Beata Henrykowska ( Bud A ). mgr Tadeusz Pająk ( Bud B ). mgr Teofil Wyrwa ( Bud B ). Adres internetowy Szkoły :

2 11 listopada 2007 roku obchodziliśmy 89. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w kościele PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Sulechowie odbyła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny z udziałem wojska, przedstawicielami urzędu miasta i gminy Sulechów, uczniami wielu sulechowskich szkół (naszą szkołę reprezentowały klasy 1 TA, 1 TB, 1 TC, 1 TD), a takŝe obywatelami miasta. Po zakończonej mszy nastąpił przemarsz wojska z udziałem orkiestry pod Pomnik Chwały OręŜa Polskiego, gdzie odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości. Ku czci poległych w walce zostały oddane salwy honorowe oraz złoŝone pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Następnie głos zabrał burmistrz miasta Pan Ignacy OdwaŜny. Wspominał lata zaborów i walki przodków o wolną Polskę. Wzywał nas takŝe do refleksji nad naszą postawą wobec narodu, nad naszym patriotyzmem. Uroczystość została zakończona występami artystycznymi dzieci i młodzieŝy. Choć pogoda nie dopisała nasze serca były wypełnione ciepłem i wdzięcznością dla tych, dzięki którym dziś moŝemy Ŝyć w wolnym kraju. KATYŃ K A T Y Ń Artur śmijewski: Andrzej, rotmistrz 8-go Pułku Ułanów w Krakowie Maja Ostaszewska: Anna, Ŝona Rotmistrza Maja Komorowska: Maria, matka Rotmistrza Władysław Kowalski: Jan, ojciec Rotmistrza, profesor UJ Jan Englert: Generał Danuta Stenka: RóŜa, Ŝona generała Paweł Małaszyński: Piotr, porucznik pilot, inŝynier Agnieszka Glińska: Irena, siostra porucznika pilota Krzysztof Kolberger: Ksiądz Kanonik Anna Radwan-Gancarczyk: Bratowa Anny Antoni Pawlicki: Tadeusz, bratanek Anny Córka zamordowanego w Katyniu oficera jedzie na Wschód, by tam dotrzeć do prawdy o śmierci swego ojca. Pod koniec wojny jej matka teŝ próbowała ustalić, jak i g... "Katyń" Andrzeja Wajdy przeszedł do historii polskiego kina jeszcze przed swoją premierą. Ranga tematu, który podejmuje ten film, czyni z niego wydarzenie bez precedensu. Zbrodnię dokonaną przez Sowietów na polskich oficerach w 1940 roku władze PRL-u i ZSRR ukrywały przez dziesięciolecia. Po 1989 roku pozostawała jednym z ostatnich tragicznych wydarzeń historii Polski XX wieku, o którym nie opowiedział dotąd Ŝaden film. Paweł Jankowski Filmweb Film Andrzeja Wajdy pt. Katyń jest odzwierciedleniem tragedii polskich oficerów działających we wschodniej Polsce w czasie kampanii wrześniowej, którzy po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski zostali internowani. NajwaŜniejsze wydarzenia dotyczące tej okrutnej zbrodni, w filmie zostały przedstawione z punktu widzenia Andrzeja, który był rotmistrzem 8-go Pułku Ułanów w Krakowie i jego Ŝony Anny. Poza nimi opisana jest tragedia innych kobiet, które są Ŝonami, matkami i siostrami czekającymi na powrót ich najbliŝszych męŝczyzn do Krakowa. Scenariusz do filmu napisali Andrzej Wajda, Władysław Pasikowski i Przemysław Nowakowski. UwaŜam, Ŝe film naprawdę warto jest obejrzeć gdyŝ jest bardzo poruszający i pouczający. Przez moment moŝna poczuć to, jak czuli się ludzie a przede wszystkim jak traktowani byli Ci, którzy bronili Polski oraz polskości i jaka kara została im za to wymierzona. Adrianna Sulkowska kl. II TD - 2 -

3 Skrzydełka W wielu szkołach realizowany jest projekt "Rozwiń skrzydła". Daje on moŝliwość rozwijania uczniom swoich zainteresowań i pozwala na budowanie lepszego wizerunku szkoły, jako jednostki kształtującej młodzieŝ. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa. W naszej szkole równieŝ realizowany jest taki program. Nasi uczniowie juŝ od września biorą udział w róŝnego rodzaju przedsięwzięciach. Zapytałyśmy ich, co wiedzą o projekcie. Tutaj kaŝdy miał pełne pole do popisu. Zawzięci pływacy z euforią opowiadali o cotygodniowych wyjazdach na miejski basen w Świebodzinie, gdzie niektórzy mogli nauczyć się pływać, a inni popisać umiejętnościami pływackimi. Jeszcze inni sportowcy mówili o pasjonujących meczach. Dziewczyny dbające o linię wychwalały męczące aerobiki. Wykańczają, ale naprawdę warto, poprawiają samopoczucie mówi Ania z III LB. Projekt jednak to nie tylko sport. Dwójka uczniów z klasy II TB moŝe poszczycić się wygraną na zagospodarowanie terenu przy budynku A. Przy okazji udoskonalili swoje umiejętności projektowania ogrodów. Była to dla mnie wielka szansa oraz wielkie wyzwanie. Mogłam sprawdzić jak to jest projektować ogrody, co zawsze mnie interesowało. To właśnie, dlatego wzięłam udział w projekcie Rozwiń skrzydła stwierdza laureatka konkursu, Kasia z IITB cieszę się, Ŝe razem z kolegą Mateuszem wygrałam. Co więcej sądzę, Ŝe powinno być więcej takich Ŝe konkursów, w których uczniowie rozwijając swoje zainteresowania, mogą pomóc szkole. Program troszczy się takŝe o znajomości języków obcych. Organizowane są spotkania z nauczycielami języka angielskiego, w celu podniesienia kwalifikacji językowych uczniów oraz ku lepszemu wynikowi egzaminu dojrzałości. Projekt ma jeszcze duŝo swoich mocnych stron, o czym przekonamy się w najbliŝszej przyszłości. Niestety wiele osób zapytanych o projekt, nie wiedziało nawet, Ŝe takowy istnieje. Ich niewiedza przyczyniła się do nieuczestniczenia w Ŝadnej formie. O szczegóły projektu moŝna pytać panią Helińską, panią Andrasiak lub panią Hołub. Brać udział w tym przedsięwzięciu naprawdę warto, co mogą potwierdzić obecni uczestnicy. Wielu z nich mogło spełnić swoje marzenia i rozwinąć skrzydła pod okiem nauczycieli i to zupełnie za darmo... wystarczyło tylko odrobinę chęci i... szczęścia. Szkoda, Ŝe w projekcie nie mogli wziąć udziału wszyscy uczniowie naszej szkoły. KaŜdy z nas miałby skrzydła niczym anioł. Słynne słowa gdyby głupota miała skrzydła, latałbyś jak gołębica nie sprawdzą się tu. Tylko rozwijanie swych zdolności sprawi, Ŝe naprawdę pofruniesz. Na co czekasz? Rozwiń skrzydła i leć =). Opracowały: Justyna Pawłowska i Ewelina Gardel, kl. IITB Rozwiń Skrzydła 26 września 2007 roku w ramach projektu Rozwiń skrzydła,uczniowie i nauczyciele ZSP wyjechali do Teatru Nowego w Poznaniu na spektakl Pt. OŜenek Mikołaja Gogola. Sztuka trwała około 2 godziny. Zafascynowała nas gra aktorska, a takŝe cała scenografia. Mamy pozytywne wraŝenia. Bardzo ciekawy był moment, kiedy zwiedzieliśmy kulisy teatru. Poznaliśmy sztuczki aktorów, dzięki którym oczarowują nas swoja grą i wprowadzają w magiczny nastrój. Dowiedzieliśmy się, w jakich okolicznościach powstał teatr praz jacy aktorzy rozpoczynali w nim swoją karierę. Jedną z takich aktorek była, niedawno zmarła, Krystyna Feldman. W czasie wycieczki odwiedziliśmy równieŝ pomieszczenia, w których oczekujący na swoje wejścia, aktor mógł się zrelaksować i przypomnieć rolę. Mimo tego ze wróciliśmy do domu bardzo późno, byliśmy pełni wraŝeń i nie moŝemy doczekać się następnego wyjazdu Paulina Jęcz Kl. II TD

4 Andrzeju, Andrzeju, nasz dobrodzieju dobrą wróŝbę daj! Późną jesienią po zakończeniu wszystkich prac rolnych, gdy dni były coraz krótsze, a wieczory dłuŝsze, rozpoczynała się niegdyś na wsi pora kojarzenia małŝeństw. Następował wtedy okres wróŝb i zalotów, ale dniem szczególnym był 29 listopada- wigilia św. Andrzeja. Ten wieczór poświęcony był wróŝbom matrymonialnym. Andrzeja zaczęto uznawać za rozdawcę męŝów, a dzień jego pamięci poświęcono dziewczęcym wróŝbom. Andrzej (z greckiego andrus) znaczy mąŝ. Św. Andrzej został uznany patronem dziewcząt; podkreślano to w przysłowiach: Na św. Andrzeja dziewkom z wróŝby nadzieja. Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego. Wieczór andrzejkowy jest wieczorem zabaw i śmiechu. Wszystkie wróŝby powinniśmy traktować z przymruŝeniem oka, to jest tylko i wyłącznie zabawa, tradycja. To, jak będzie wyglądała nasza przyszłość zaleŝy tylko od nas samych, od naszego postępowania. Andrzejki dzień świętego Andrzeja, który jest patronem Szkocji, Grecji i Rosji. Święto w Polsce jest obchodzone w noc z 29/30 listopada, zaś w Szkocji: 30 listopada WróŜby Andrzejkowe - lanie wosku Najpopularniejszą wróŝbą Andrzejkową jest lanie roztopionego wosku na wodę przez ucho klucza. Powstałe kształty po ostygnięciu oświetla się, a cień rzuca się na ścianę interpretując co on obrazuje. NajwaŜniejsze interpretacje to: Anioł - szczęście, chmura - czas zejść na ziemię, przestać marzyć, dom - przeprowadzka, sprawy rodzinne, koń - wojskowy, słuŝba wojskowa, kot - nieszczęście, lis - uwaŝaj na swoje sprawy, motyl - wyzwolenie się z problemów, gwiazda - powodzenie, bogactwo, kwiat - miła niespodzianka, orzeł - osiągnięcie celów, pies - fałszywy przyjaciel, serce - miłość, wąŝ - przestroga przed łatwowiernością. WróŜby Andrzejkowe związane z butami But zdjęty z lewej nogi panna rzuca za siebie przez ramię. Jeśli upadnie on noskiem w kierunku drzwi to szybko za mąŝ wyjdzie. Panny biorące udział w wróŝbach ściągają buciki z lewej nogi i ustawiają je jak najdalej od drzwi w taki sposób aby pięta jednego stykała się z dziubkiem drugiego. Buty mają być ustawione "w sznureczku" w kierunku drzwi. Osoba niezwiązana przestawia buciki z końca na początek. W ten sposób "sznureczek" wędruje do przodu. Pierwsza wyjdzie za mąŝ panna, której but pierwszy dotknie progu. Szpilka prawdy Potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. WłóŜ je do kubka, potrząśnij i wysyp na stół przykryty obrusem. Następnie odczytaj, jakie litery zostały utworzone przez rozsypane szpilki. A. przed Tobą podróŝ lub przeprowadzka E. pomyślność w miłości i w pracy, jeśli litera jest odwrócona przejściowe kłopoty H. szczęście w miłości, małŝeństwo K. sukces zawodowy L. uwaŝaj na złodziei, jeŝeli litera jest odwrócona ostrzega przed chorobą lub wypadkiem M. wyjątkowo korzystna propozycja N. okres dobrej passy T. pomoc przyjaciół W. uwaga na oszustów wokół siebie V. ktoś będzie chciał cię wykorzystać X. szczęście sprzyja ci we wszystkim RóŜa MOWA KWIATÓW Aster uwaŝaj, czekają cię kłopoty, Narcyz zakochasz się, jesteś pedantyczny i dokładny, Nasturcja czeka cię gorąca miłość, Piwonia szczęście w podróŝy, szczęście w Ŝyciu, powodzenie, Jemioła przyjaźń, wybaczenie i zgoda, Lilia niewinność i samotność, Stokrotka dobieraj staranniej przyjaciół, Bez miłe towarzystwo, Dalie sukcesy w Ŝyciu, Niezapominajki będziesz tęsknić, Goździk zazdrość

5 Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie Święty Andrzej wróŝy szczęście i szybkie zamęście Święty Andrzej Ci ukaŝe, co Ci los przyniesie w darze, Miękko na Andrzeja to dobra nadzieja, Śnieg na Andrzeja, dla zbóŝ zła nadzieja, Gdy w Andrzeja deszcz i słota, w grudniu drogi bez błota, Gdy Święty Andrzej ze śniegiem przybieŝy, sto dni śnieg na polu leŝy. Na świętego Andrzeja trza koŝucha dobrodzieja. JeŜeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od BoŜego Narodzenia będzie sroga zima. Przysłowia Andrzejkowe Na świętego Andrzeja błyska dziewkom nadzieja W dzień świętego Andrzeja pannom z wróŝby nadzieja Noc Andrzeja Świętego przywiedzie narzeczonego Dziś cień wosku ci ukaŝe, co ci Ŝycie niesie w darze Gdy Andrzej zwiąŝe ziemię łyczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem Miękko na Andrzeja, to niedobra nadzieja Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi Andrzejki, jędrzejówki, andrzejówki Dla Andrzeja -- imieninowe Ŝyczenia... W tym jednym dniu kiedy wosk leje się... Wszystkie panny wróŝbą oddają się... Ciebie Andrzeju proszą... Abyś im ofiarował. A Tobie w tym dniu co moŝna dać?... Cudowny bukiet róŝ?... Pocałunek.. Szczęście niech rozpieszcza Cię... KaŜdej nocy i w kaŝdy dzień... Wszystkim Andrzejom dedykuję te Ŝyczenia.. Kącik twórczości uczniów ZSP Zmęczenie Jestem zmęczona całym mym Ŝyciem, całym istnieniem, całym mym byciem Sił mi brakuje Bez chwili wytchnienie łza w oku wiruje, w sercu coś kłuje. Ja padam zmęczona bez dech jednego. Ciało umiera, dusza ma kona, w głowie kołuje, oczy przymykam i mija chwila i cała znikam. Katarzyna Sorbak- -uczennica kl. I Tc reprezentowała naszą szkołę podczas Turnieju Jednego Wiersza organizowanego przez Sulechowski Dom Kultury. Rebus - 5 -

6 W niedzielę rano 30 września bieŝącego roku dwie uczennice nasz szkoły pod opieką nauczycieli: p.klaudii Andrasiak, p.barbary Wądołowskiej, p. Wiesławy Sienkowskiej, p.graŝyny Deruby, a takŝe dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych p. Jerzego Rozynka, wybrały się na roboczą wizytę programu Socrates Comenius. Tym razem odwiedziliśmy Suceavę, czyli stolicę rumuńskiej Bukowiny. Po dosyć długiej i męczącej podróŝy dotarliśmy na miejsce. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez tamtejszych uczniów oraz nauczycieli. Po zakwaterowaniu w szkolnym internacie, wszyscy udaliśmy się na śniadanie. Zaraz po porannym posiłku odbywały się gry językowe, dzięki którym poznawaliśmy rumuńskie słówka i zwroty. Następnie udaliśmy się obejrzeć szkołę i miasto. Suceava posiada niewiele zabytków. W mieście tym znajduje się Dom Polski. Był to dzień pełen wraŝeń. Codziennie po kolacji kaŝde państwo prezentowało tradycyjne, dla swojego kraju, jedzenie. Nasz wieczorek odbył się pierwszego dnia. Razem z nauczycielkami przygotowałyśmy wiele specjałów charakterystycznych dla Polski, był to między innymi: tradycyjny chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Ponadto na stołach znalazły się marynowane grzybki, róŝne kiełbasy, oscypek. Na deser podaliśmy piernik z cukierkami. Kolejny dzień rozpoczął się podobnie, jednak po śniadaniu był czas naszej prezentacji, który zbliŝał się wielkimi krokami. Dotyczyła ona trzech baśni napisanych przez uczniów naszej szkoły. Były to "Złota Księga", "Matka i jej synowie", a takŝe "Bajka o tym jak skradł marzenia". W prezentacji ukazały się takŝe moje własne ilustracje, które wykonałam specjalnie do tych baśni. Mimo niesłusznych, jak się później okazało, obaw wszystko poszło zgodnie z planem. Po prezentacji udaliśmy się wszyscy na boisko szkolne. Tam odbywał się turniej gry w "kulki". Gra polega na tym, aby trafić kulką "matką" w pozostałe. Czyja kulka znajdzie się najbliŝej pozostałych, ten wygrywa. W tym turnieju zwycięską druŝyną okazała się ekipa p. Barbary Wądołowskiej. Po posiłku wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę do muzeum. Muzeum to przedstawiało dawną wieś, chatki, domki i stodoły, architekturę zabudowy przed wiekami, a takŝe jak Ŝyli dawni osadnicy. Domki były drewniane, pokryte gontem. Wewnątrz znajdowały się prymitywne narzędzia, jakimi dawniej się posługiwano. Nieopodal tego muzeum są ruiny zamku Catatea de Scaun. W roku około 1595 wszyscy gospodarze z rodziny Movila, rezydowali w mieście Suceava. Wówczas istniały dwa zamki - rezydencje: Varatic Scheia i wspomniany Catatea de Scaun. Pierwsza jest jedną z najstarszych twierdz w Mołdawii, za panowania Aleksandra Dobrego została zburzona, w celu rozbudowania Catatea de Scaun, w którym rządził król Aleksander. W środę wszyscy uczestnicy spotkania programu Comenius wyruszyli na spotkanie z władzami miasta Suceava. Prezydent miasta przywitał wszystkich serdecznie, a następnie wygłosił krótkie przemówienie na temat programu Socrates Comenius. Po tym był czas wolny dla nas, więc poszliśmy na zakupy. Po południu w sali konferencyjnej toczyła się dyskusja na temat "Demokracji w Europie". Szkoły omawiały szkolny regulamin, a kolejnie odgrywaliśmy scenki, które dotyczyły wybranego punktu szkolnego regulaminu, dotyczące np. zaŝywania narkotyków lub handlu nimi, czy przemocy w szkole. Następnego dnia, właściwie juŝ ostatniego, zaraz po śniadaniu pojechaliśmy do Sucevity, oddalonej o 130 km od Suceavy. W drodze do Sucevity zatrzymaliśmy się w małej miejscowości Marginea. Tam wytwarzana jest rumuńska ceramika, za pomocą tradycyjnych metod, czyli "kopnięcia koła",z udziałem prostych narzędzi. Zwiedziliśmy pracownię, w której wyrabia się czarne garncarstwo i dalej ruszyliśmy w drogę do celu, czyli Sucevity. W tej małej miejscowości zwiedziliśmy cerkiew z 1586 roku, czyli jeden z największych i najlepiej zachowanych klasztorów w Bukowinie. Cały obiekt pokryty jest freskami, które ani razu nie były odnawiane, a mimo to do dziś wyglądają jakby były namalowane wczoraj. W drodze powrotnej zobaczyliśmy Polski Kościół, a takŝe polską wioskę. Po powrocie z kilkugodzinnej wycieczki razem z nauczycielami udaliśmy się do festiwalowego pokoju na festiwal filmów pt. "My jesteśmy młodzi w Europie". Dotyczyło to głównie technologii filmowych. Uczniowie rumuńskiej szkoły przedstawiali swoje krótkometraŝowe dzieła, dotyczące przemocy w szkole, i tego jak "głupi Ŝart" lub nienawiść moŝe zniszczyć komuś Ŝycie. Po tej prezentacji przyszła pora na kolację. Wieczorek kulturowy naleŝał do Rumunii. Był to jeden z najciekawszych wieczorków. Uczniowie z rumuńskiej szkoły zaprezentowali swoje narodowe tańce, kulturę i obyczaje tam panujące. Później rozpoczęła się zabawa poŝegnalna, gdyŝ wszyscy uczestnicy spotkania w piątek rano szykowali się w drogę powrotną. Następnego dnia rano poŝegnaliśmy się z naszymi nowymi kolegami, udaliśmy się w podróŝ do domu. Pobyt w Suceavie był świetnie zorganizowany i wszystko było dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. Dzięki temu spotkaniu poznaliśmy wielu nowych kolegów i koleŝanek z róŝnych zakątków Europy, m.in. z Francji, Rumunii, sąsiednich Niemiec i Czech, czy takŝe z Włoch, a takŝe udoskonaliło to nasze języki obce (angielski i niemiecki). Mamy nadzieję, Ŝe w kolejnych wizytach w ramach projektu Socrates Comenius równieŝ weźmiemy udział Asia kl. II TD

7 H O R O S K O P Baran Nie przesadzasz z nauką???. Co za duŝo to nie zdrowo. Odpocznij trochę. Lew Zrób to, co zaplanowałeś w tym miesiącu. Jednak nie rezygnuj z codziennej gimnastyki. Strzelec Zaczynasz chorować? To biegnij szybko do lekarza moŝe da ci małe zwolnienie. Byk Przestań w końcu wagarować. Do szkoły teŝ trochę trzeba chodzić. W miłości kieruj się częściej rozumem niŝ emocjami. Panna Twoje sprawy osobiste i zawodowe toczą się w dobrym kierunku. Jednak pamiętaj, Ŝe nic nie trwa wiecznie. KozioroŜec Nie zawsze ty musisz mieć rację.. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia. Razem osiągnie się wiele. Bliźnięta Nie pozwól by twoje kłopoty w miłości wpłynęły na wyniki w nauce. Zaległości później cięŝko nadrobić. Rak Nie staraj się osiągnąć wszystkiego na raz. Zajmij się tylko najpotrzebniejszymi sprawami. Waga Nie wszystkim moŝe się podobać to, co robisz, ale mimo to realizuj swoje marzenia. Skorpion Nie oczekuj wszystkiego od innych. Uwierz we własne moŝliwości. Wtedy na pewno wszystko się uda. Wodnik Miesiąc w miarę spokojny i pomyślny. OdwaŜnie planuj przyszłość. Nie ulegaj zmiennym nastrojom. Ryby Nauczyciele będą mieli cię na oku. UwaŜaj jak ściągasz na sprawdzianac Najlepsi uczniowie naszej szkoły w II Ogólnopolskim Konkursie Bóbr (lista wg. ilości zdobytych punktów) Mateusz Szepelak kl II ta Robert Szulczyński kl I ta Adrian Sowiński kl I ta Tomasz Andrzejewski kl II tb Aleksandra Jastrzębska kl II lb Kamil Gąsiorek kl II ta Bartłomiej Rutkowski kl I tb Renata Małowska kl II tb Krzysztof Fedyna kl II ta Piotr Kaniewski kl II ta - 7 -

8 Wydarzenia Sportowe w ZSP Konkurs na najlepszego sportowca trwa..!!!! Chłopcy: 1 Mateusz Brychcy Zbigniew Zabawki III LA Dariusz Osika II TE 110 Dziewczęta: 1 Agnieszka Obierwska III LC Angelika Górak III LA Paulina Prządka I TB 70 Konkurs będzie trwał do końca roku!!! 12. XI. 2007r. w ZSP odbyły się szkolne zawody szachowe. Bezapelacyjnie najlepszy okazał się oczywiście zeszłoroczny zwycięzca ZBIGNIEW ZABAWSKI z kl. III TD. BRAWA!!! II m-ce wywalczył Dariusz Osika z kl.ii TE III m-ce przypadło Michałowi Danylukowi z kl.ii TC Najlepsza z dziewcząt to Agnieszka Obierska z kl. III LC. BRAWA!!! II m-ce Angelika Górniak z kl. III LA III m-ce Agnieszka Schmit z kl. III LC Najlepsi będą reprezentować naszą szkołę w Mistrzostwach Powiatu w SDK w Sulechowie w dniu 22 XII 2007r. śyczymy powodzenia!! Opiekunowie szachistów to Paweł Strojek i Agnieszka Gosiewska Skład Zespołu Redakcyjnego Opiekunowie: mgr Monika Dziadek, mgr inŝ. Agnieszka Mieczkowska Redaktor naczelny: Artur Skibiński II Ta Redaktor naczelny wydania: Jacek Pinczewski II Ta, Filip Poniedziałek II Ta Redakcja: Ewelina Gardel II Tb, Patrycja Szkudelska II Td, Adrianna Sulkowska II Td, Renata Małowska II Tb, Justyna Walkowiak II Td, Jacek Pinczewski II Ta, Filip Poniedziałek II Ta, Artur Skibiński II Ta, Justyna Pawłowska II Tb Paulina Jęcz II Td Joanna Müller II Td, Katarzyna Sorbak ITc - 8 -

TWOje GIMperium WYMIAR 2G

TWOje GIMperium WYMIAR 2G A-PDF PUBLISHER TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark TWOje GIMperium WYMIAR 2G Listopad 2009 Cena: 0,99zł Mój dziadek szył, mój tata szył, ja szyję i mój syn będzie szył! Niezwykłe

Bardziej szczegółowo

Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj 2007. Sport w gimnazjum

Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj 2007. Sport w gimnazjum W tym numerze : Numer 16 Maj 2007 Festyn w Gimnazjum!!! JuŜ od trzech lat w naszej szkole organizowana jest impreza przyciągająca rzesze mieszkańców Konstantynowa. KaŜdy kto w niedzielne popołudnie zjawi

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

NA POśEGNANIE WSZYSCY RAZEM! HIP HIP HURA!!! TEMAT NUMERU: Czytaj LOT! numer 6 (19) Twoje rzetelne źródło informacji!!! czerwiec 2009 LOT 1

NA POśEGNANIE WSZYSCY RAZEM! HIP HIP HURA!!! TEMAT NUMERU: Czytaj LOT! numer 6 (19) Twoje rzetelne źródło informacji!!! czerwiec 2009 LOT 1 gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Czytaj LOT! Twoje rzetelne źródło informacji!!! LO T numer 6 (19) czerwiec

Bardziej szczegółowo

nr 3 2009/2010 nr. nr 1 2009/2010

nr 3 2009/2010 nr. nr 1 2009/2010 ; Gazetka szkolna nr 3 2009/2010 nr. nr 1 2009/2010 W tym numerze: - Wiosna - przyszli dziennikarze z X LO - sportowy świat dziesiątki - DKF, Pro Sinfonika, Teatr Dycha i wiele innych atrakcji! Witaj szkoło!

Bardziej szczegółowo

"Języku polski, ojczysta mowo, Ty jesteś jak zdrowie!...

Języku polski, ojczysta mowo, Ty jesteś jak zdrowie!... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: lot@traugutt.net numer 2 (21) LO T Czytaj LOT! Twoje rzetelne źródło informacji!!! listopad 2009

Bardziej szczegółowo

NIEREGULARNIK GRUDZIEŃ 2009. 1zł!

NIEREGULARNIK GRUDZIEŃ 2009. 1zł! Spotkanie z DoDoHą Wyniki konkursów NIEREGULARNIK GRUDZIEŃ 2009 1zł! Wywiad z p. Piotrem Igrasem Świąteczna sonda Słowo od Prefekta Spis Treści: Introdukcja S. 3 Nie przejeść, a przeŝyć Święta BoŜego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Numer 17 Czerwiec 2007

Numer 17 Czerwiec 2007 W tym numerze : Numer 17 Czerwiec 2007 KANZAS NA WAKACJACH, czyli sondaŝ uliczny Tymek: Nad naszym konstantynowskim morzem, Zgniłe Błota ze znajomymi, moŝe do Łodzi na imprezy okolicznościowe.str 2 I minął

Bardziej szczegółowo

Humor. Zostaliśmy sami... Krzyżówka śląska. Tym razem dla odmiany zamiast po śląsku. Damy pracę! Wybrane audycje Radia Piekary: Co w numerze:

Humor. Zostaliśmy sami... Krzyżówka śląska. Tym razem dla odmiany zamiast po śląsku. Damy pracę! Wybrane audycje Radia Piekary: Co w numerze: rys. Katarzyna Buchacz Rozrywka Krzyżówka śląska Krzyżówka śląska na literę F: 1) Dziewczyna, panienka. 2) Fachowiec, profesjonalista; osoba dobra w swoim zawodzie. 3) Woźnica. 4) Ognisko 5) Leśniczy lub

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. To tylko niektóre artykuły. Zobacz nas w całości.

Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. To tylko niektóre artykuły. Zobacz nas w całości. Numer 3 (II - III 2008) Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach OPŁATA DOBROWOLNA W Wasze ręce mamy zaszczyt oddać kolejny numer Gazety Królewskiej. A w nim: - Na jakim

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA POLSKA Województwo małopolskie Powiat tarnowski Gmina Tuchów Wieś Zabłędza VII FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA

UNIA EUROPEJSKA POLSKA Województwo małopolskie Powiat tarnowski Gmina Tuchów Wieś Zabłędza VII FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA Nasza Wieś ZABŁĘDZA www.zabledza.pl Rok VI Nr 1(6) Sierpień 2013 WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE Egzemplarz bezpłatny UNIA EUROPEJSKA POLSKA Województwo małopolskie Powiat tarnowski Gmina Tuchów Wieś Zabłędza

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Odrzywole/Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej

Urząd Gminy w Odrzywole/Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej 2/2010 15.01.2010 r. Urząd Gminy w Odrzywole/Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej Dz ieje Odrz ywołu (cz. II) str. 3-6 Listopadowe wspomnienia str. 7-8 Siła tradycji Świąt BoŜego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-9121 NR 1 (86)/2008. czasopismo NZS UMK. Patriotyzm. Toruńscy Imperialiści. Jabłkowa Francja

ISSN 1509-9121 NR 1 (86)/2008. czasopismo NZS UMK. Patriotyzm. Toruńscy Imperialiści. Jabłkowa Francja ISSN 1509-9121 czasopismo NZS UMK Patriotyzm Toruńscy Imperialiści Jabłkowa Francja Powrót w przyszłość Po niemal rocznej przerwie Immunitet powraca w nieco odmiennej formie. Zmieniliśmy wiele, od budowy

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Brzosteckie

Wiadomości Brzosteckie Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu Uczciwie pracuj na rodzinnym progu ISSN 1428-068X Wiadomości Brzosteckie www.wiadomoscibrzosteckie.pl PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r.

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. W tym numerze między innymi: Świętych obcowanie, Święto Niepodległości, Syreny, Szybka pomoc, Moja

Bardziej szczegółowo

Pan Dyrektor o sobie i o szkole, s. 7-9

Pan Dyrektor o sobie i o szkole, s. 7-9 Pan Dyrektor o sobie i o szkole, s. 7-9 P I S M O U C Z N I Ó W I N A U C Z Y C I E L I I I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E G O I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J W Ł O M Ż Y Numer 70 26

Bardziej szczegółowo

Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143)

Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143) Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143) Gminny Biuletyn Informacyjny Ustępujący Sołtysi kadencji 2007-2011 wraz z władzami Gminy i pracownikami urzędu Nowo wybrani Sołtysi kadencji 2011-2015 wraz z władzami

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

PRESS SŁOWO OD REDAKCJI SPRZEDAWCA KWIATÓW DATA WYDANIA 18.11.2008 R. czyć w tym numerze.

PRESS SŁOWO OD REDAKCJI SPRZEDAWCA KWIATÓW DATA WYDANIA 18.11.2008 R. czyć w tym numerze. NUMER 16 Z śycia SZKOŁY GAZETKA UCZNIOWSKA PRESS RESS-ZEZ DATA WYDANIA 18.11.2008 R. SŁOWO OD REDAKCJI Taaak, znowu z opóźnieniem, znowu trochę chaotycznie i znowu jesteśmy. Minęły juŝ (juŝ?!) dwa miesiące

Bardziej szczegółowo

Logo Gminy Grodzisko Dolne

Logo Gminy Grodzisko Dolne Chodaczów Grodzisko Górne Grodzisko Dolne Grodzisko Nowe Laszczyny Opaleniska Podlesie Wólka Grodziska Zmysłówka Logo Gminy Grodzisko Dolne GAZETA BEZPŁATNA W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------- 2008 - NR 5/46 - Rozmowa z prof. W. Stawińskim - Zespół

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: Na zdrowie!

TEMAT NUMERU: Na zdrowie! Gazetka Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie Nr 12 Luty 2014 Cena: 3,00 zł TEMAT NUMERU: Na zdrowie! 2014 luty AlChemik Słowem wstępu SPIS TREŚCI Wywiad numeru 3 Przez życie kajakiem Temat numeru - NA

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010 Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Rok szkolny 2009/2010 1 IX 2009. Rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Starosta Łęczyński Adam Niwiński, który pogratulował osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne miesiące tradycyjnie. do odpoczynku i pozostawienia

Wakacyjne miesiące tradycyjnie. do odpoczynku i pozostawienia Nr 8/191 3 DYNOWINKA Szkoda, że lato już się kończy i znowu zamiast zwiewnych sukienek i sandałków trzeba będzie zakładać barchanowe portki w komplecie z mesztami. Co prawda nikt już dziś takich nie nosi,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Wywiad z byłą Przewodniczącą Rady Gminy Giełda Tarnowska SA Wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy

W NUMERZE: Wywiad z byłą Przewodniczącą Rady Gminy Giełda Tarnowska SA Wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu Uczciwie pracuj na rodzinnym progu PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ W BRZOSTKU C OD REDAKCJI echy, postawy, przymioty charakteru mające istotny wpływ

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Numer 11, Listopad 2012 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Wójt Gminy Święciechowa, Zespół Szkół w Długiem Starem oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie zapraszają na GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu GAZETA DOBROŃSKA BISKUP ADAM LEPA W DOBRONIU 110 LECIE ORKIESTRY Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Bardziej szczegółowo

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym. Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i Publicznego Gimnazjum. Pisanie na kolanie

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym. Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i Publicznego Gimnazjum. Pisanie na kolanie Gazetka szkolna Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i Publicznego Gimnazjum Cena: 2,00 zł Pisanie na kolanie CZERWIEC NR 8 2011/2012 W TYM NUMERZE GAZETY

Bardziej szczegółowo