Gazetka ZSP w Sulechowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazetka ZSP w Sulechowie"

Transkrypt

1 Gazetka ZSP w Sulechowie WaŜne telefony: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO Sekretariat: tel./fax Pedagog szkolny: Bud A Andrzejki Bud B Pokój nauczycielski Bud A Bud B Doradca zawodowy: W tym numerze: -Obchody dnia 11 listopada - Recenzja filmu Katyń - Rozwiń Skrzydła - Podsumowanie wyjazdu do teatru - WróŜby andrzejkowe - Sprawozdanie z wyjazdu do Suceavy (Sokrates Comennius) - Horoskop -Laureaci konkursów - Sport Skład dyrekcji ZSP w Sulechowie: Dyrektor: mag inŝ. Jerzy Rozynek Wicedyrektorzy: mgr Beata Henrykowska ( Bud A ). mgr Tadeusz Pająk ( Bud B ). mgr Teofil Wyrwa ( Bud B ). Adres internetowy Szkoły :

2 11 listopada 2007 roku obchodziliśmy 89. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w kościele PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Sulechowie odbyła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny z udziałem wojska, przedstawicielami urzędu miasta i gminy Sulechów, uczniami wielu sulechowskich szkół (naszą szkołę reprezentowały klasy 1 TA, 1 TB, 1 TC, 1 TD), a takŝe obywatelami miasta. Po zakończonej mszy nastąpił przemarsz wojska z udziałem orkiestry pod Pomnik Chwały OręŜa Polskiego, gdzie odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości. Ku czci poległych w walce zostały oddane salwy honorowe oraz złoŝone pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Następnie głos zabrał burmistrz miasta Pan Ignacy OdwaŜny. Wspominał lata zaborów i walki przodków o wolną Polskę. Wzywał nas takŝe do refleksji nad naszą postawą wobec narodu, nad naszym patriotyzmem. Uroczystość została zakończona występami artystycznymi dzieci i młodzieŝy. Choć pogoda nie dopisała nasze serca były wypełnione ciepłem i wdzięcznością dla tych, dzięki którym dziś moŝemy Ŝyć w wolnym kraju. KATYŃ K A T Y Ń Artur śmijewski: Andrzej, rotmistrz 8-go Pułku Ułanów w Krakowie Maja Ostaszewska: Anna, Ŝona Rotmistrza Maja Komorowska: Maria, matka Rotmistrza Władysław Kowalski: Jan, ojciec Rotmistrza, profesor UJ Jan Englert: Generał Danuta Stenka: RóŜa, Ŝona generała Paweł Małaszyński: Piotr, porucznik pilot, inŝynier Agnieszka Glińska: Irena, siostra porucznika pilota Krzysztof Kolberger: Ksiądz Kanonik Anna Radwan-Gancarczyk: Bratowa Anny Antoni Pawlicki: Tadeusz, bratanek Anny Córka zamordowanego w Katyniu oficera jedzie na Wschód, by tam dotrzeć do prawdy o śmierci swego ojca. Pod koniec wojny jej matka teŝ próbowała ustalić, jak i g... "Katyń" Andrzeja Wajdy przeszedł do historii polskiego kina jeszcze przed swoją premierą. Ranga tematu, który podejmuje ten film, czyni z niego wydarzenie bez precedensu. Zbrodnię dokonaną przez Sowietów na polskich oficerach w 1940 roku władze PRL-u i ZSRR ukrywały przez dziesięciolecia. Po 1989 roku pozostawała jednym z ostatnich tragicznych wydarzeń historii Polski XX wieku, o którym nie opowiedział dotąd Ŝaden film. Paweł Jankowski Filmweb Film Andrzeja Wajdy pt. Katyń jest odzwierciedleniem tragedii polskich oficerów działających we wschodniej Polsce w czasie kampanii wrześniowej, którzy po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski zostali internowani. NajwaŜniejsze wydarzenia dotyczące tej okrutnej zbrodni, w filmie zostały przedstawione z punktu widzenia Andrzeja, który był rotmistrzem 8-go Pułku Ułanów w Krakowie i jego Ŝony Anny. Poza nimi opisana jest tragedia innych kobiet, które są Ŝonami, matkami i siostrami czekającymi na powrót ich najbliŝszych męŝczyzn do Krakowa. Scenariusz do filmu napisali Andrzej Wajda, Władysław Pasikowski i Przemysław Nowakowski. UwaŜam, Ŝe film naprawdę warto jest obejrzeć gdyŝ jest bardzo poruszający i pouczający. Przez moment moŝna poczuć to, jak czuli się ludzie a przede wszystkim jak traktowani byli Ci, którzy bronili Polski oraz polskości i jaka kara została im za to wymierzona. Adrianna Sulkowska kl. II TD - 2 -

3 Skrzydełka W wielu szkołach realizowany jest projekt "Rozwiń skrzydła". Daje on moŝliwość rozwijania uczniom swoich zainteresowań i pozwala na budowanie lepszego wizerunku szkoły, jako jednostki kształtującej młodzieŝ. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa. W naszej szkole równieŝ realizowany jest taki program. Nasi uczniowie juŝ od września biorą udział w róŝnego rodzaju przedsięwzięciach. Zapytałyśmy ich, co wiedzą o projekcie. Tutaj kaŝdy miał pełne pole do popisu. Zawzięci pływacy z euforią opowiadali o cotygodniowych wyjazdach na miejski basen w Świebodzinie, gdzie niektórzy mogli nauczyć się pływać, a inni popisać umiejętnościami pływackimi. Jeszcze inni sportowcy mówili o pasjonujących meczach. Dziewczyny dbające o linię wychwalały męczące aerobiki. Wykańczają, ale naprawdę warto, poprawiają samopoczucie mówi Ania z III LB. Projekt jednak to nie tylko sport. Dwójka uczniów z klasy II TB moŝe poszczycić się wygraną na zagospodarowanie terenu przy budynku A. Przy okazji udoskonalili swoje umiejętności projektowania ogrodów. Była to dla mnie wielka szansa oraz wielkie wyzwanie. Mogłam sprawdzić jak to jest projektować ogrody, co zawsze mnie interesowało. To właśnie, dlatego wzięłam udział w projekcie Rozwiń skrzydła stwierdza laureatka konkursu, Kasia z IITB cieszę się, Ŝe razem z kolegą Mateuszem wygrałam. Co więcej sądzę, Ŝe powinno być więcej takich Ŝe konkursów, w których uczniowie rozwijając swoje zainteresowania, mogą pomóc szkole. Program troszczy się takŝe o znajomości języków obcych. Organizowane są spotkania z nauczycielami języka angielskiego, w celu podniesienia kwalifikacji językowych uczniów oraz ku lepszemu wynikowi egzaminu dojrzałości. Projekt ma jeszcze duŝo swoich mocnych stron, o czym przekonamy się w najbliŝszej przyszłości. Niestety wiele osób zapytanych o projekt, nie wiedziało nawet, Ŝe takowy istnieje. Ich niewiedza przyczyniła się do nieuczestniczenia w Ŝadnej formie. O szczegóły projektu moŝna pytać panią Helińską, panią Andrasiak lub panią Hołub. Brać udział w tym przedsięwzięciu naprawdę warto, co mogą potwierdzić obecni uczestnicy. Wielu z nich mogło spełnić swoje marzenia i rozwinąć skrzydła pod okiem nauczycieli i to zupełnie za darmo... wystarczyło tylko odrobinę chęci i... szczęścia. Szkoda, Ŝe w projekcie nie mogli wziąć udziału wszyscy uczniowie naszej szkoły. KaŜdy z nas miałby skrzydła niczym anioł. Słynne słowa gdyby głupota miała skrzydła, latałbyś jak gołębica nie sprawdzą się tu. Tylko rozwijanie swych zdolności sprawi, Ŝe naprawdę pofruniesz. Na co czekasz? Rozwiń skrzydła i leć =). Opracowały: Justyna Pawłowska i Ewelina Gardel, kl. IITB Rozwiń Skrzydła 26 września 2007 roku w ramach projektu Rozwiń skrzydła,uczniowie i nauczyciele ZSP wyjechali do Teatru Nowego w Poznaniu na spektakl Pt. OŜenek Mikołaja Gogola. Sztuka trwała około 2 godziny. Zafascynowała nas gra aktorska, a takŝe cała scenografia. Mamy pozytywne wraŝenia. Bardzo ciekawy był moment, kiedy zwiedzieliśmy kulisy teatru. Poznaliśmy sztuczki aktorów, dzięki którym oczarowują nas swoja grą i wprowadzają w magiczny nastrój. Dowiedzieliśmy się, w jakich okolicznościach powstał teatr praz jacy aktorzy rozpoczynali w nim swoją karierę. Jedną z takich aktorek była, niedawno zmarła, Krystyna Feldman. W czasie wycieczki odwiedziliśmy równieŝ pomieszczenia, w których oczekujący na swoje wejścia, aktor mógł się zrelaksować i przypomnieć rolę. Mimo tego ze wróciliśmy do domu bardzo późno, byliśmy pełni wraŝeń i nie moŝemy doczekać się następnego wyjazdu Paulina Jęcz Kl. II TD

4 Andrzeju, Andrzeju, nasz dobrodzieju dobrą wróŝbę daj! Późną jesienią po zakończeniu wszystkich prac rolnych, gdy dni były coraz krótsze, a wieczory dłuŝsze, rozpoczynała się niegdyś na wsi pora kojarzenia małŝeństw. Następował wtedy okres wróŝb i zalotów, ale dniem szczególnym był 29 listopada- wigilia św. Andrzeja. Ten wieczór poświęcony był wróŝbom matrymonialnym. Andrzeja zaczęto uznawać za rozdawcę męŝów, a dzień jego pamięci poświęcono dziewczęcym wróŝbom. Andrzej (z greckiego andrus) znaczy mąŝ. Św. Andrzej został uznany patronem dziewcząt; podkreślano to w przysłowiach: Na św. Andrzeja dziewkom z wróŝby nadzieja. Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego. Wieczór andrzejkowy jest wieczorem zabaw i śmiechu. Wszystkie wróŝby powinniśmy traktować z przymruŝeniem oka, to jest tylko i wyłącznie zabawa, tradycja. To, jak będzie wyglądała nasza przyszłość zaleŝy tylko od nas samych, od naszego postępowania. Andrzejki dzień świętego Andrzeja, który jest patronem Szkocji, Grecji i Rosji. Święto w Polsce jest obchodzone w noc z 29/30 listopada, zaś w Szkocji: 30 listopada WróŜby Andrzejkowe - lanie wosku Najpopularniejszą wróŝbą Andrzejkową jest lanie roztopionego wosku na wodę przez ucho klucza. Powstałe kształty po ostygnięciu oświetla się, a cień rzuca się na ścianę interpretując co on obrazuje. NajwaŜniejsze interpretacje to: Anioł - szczęście, chmura - czas zejść na ziemię, przestać marzyć, dom - przeprowadzka, sprawy rodzinne, koń - wojskowy, słuŝba wojskowa, kot - nieszczęście, lis - uwaŝaj na swoje sprawy, motyl - wyzwolenie się z problemów, gwiazda - powodzenie, bogactwo, kwiat - miła niespodzianka, orzeł - osiągnięcie celów, pies - fałszywy przyjaciel, serce - miłość, wąŝ - przestroga przed łatwowiernością. WróŜby Andrzejkowe związane z butami But zdjęty z lewej nogi panna rzuca za siebie przez ramię. Jeśli upadnie on noskiem w kierunku drzwi to szybko za mąŝ wyjdzie. Panny biorące udział w wróŝbach ściągają buciki z lewej nogi i ustawiają je jak najdalej od drzwi w taki sposób aby pięta jednego stykała się z dziubkiem drugiego. Buty mają być ustawione "w sznureczku" w kierunku drzwi. Osoba niezwiązana przestawia buciki z końca na początek. W ten sposób "sznureczek" wędruje do przodu. Pierwsza wyjdzie za mąŝ panna, której but pierwszy dotknie progu. Szpilka prawdy Potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. WłóŜ je do kubka, potrząśnij i wysyp na stół przykryty obrusem. Następnie odczytaj, jakie litery zostały utworzone przez rozsypane szpilki. A. przed Tobą podróŝ lub przeprowadzka E. pomyślność w miłości i w pracy, jeśli litera jest odwrócona przejściowe kłopoty H. szczęście w miłości, małŝeństwo K. sukces zawodowy L. uwaŝaj na złodziei, jeŝeli litera jest odwrócona ostrzega przed chorobą lub wypadkiem M. wyjątkowo korzystna propozycja N. okres dobrej passy T. pomoc przyjaciół W. uwaga na oszustów wokół siebie V. ktoś będzie chciał cię wykorzystać X. szczęście sprzyja ci we wszystkim RóŜa MOWA KWIATÓW Aster uwaŝaj, czekają cię kłopoty, Narcyz zakochasz się, jesteś pedantyczny i dokładny, Nasturcja czeka cię gorąca miłość, Piwonia szczęście w podróŝy, szczęście w Ŝyciu, powodzenie, Jemioła przyjaźń, wybaczenie i zgoda, Lilia niewinność i samotność, Stokrotka dobieraj staranniej przyjaciół, Bez miłe towarzystwo, Dalie sukcesy w Ŝyciu, Niezapominajki będziesz tęsknić, Goździk zazdrość

5 Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie Święty Andrzej wróŝy szczęście i szybkie zamęście Święty Andrzej Ci ukaŝe, co Ci los przyniesie w darze, Miękko na Andrzeja to dobra nadzieja, Śnieg na Andrzeja, dla zbóŝ zła nadzieja, Gdy w Andrzeja deszcz i słota, w grudniu drogi bez błota, Gdy Święty Andrzej ze śniegiem przybieŝy, sto dni śnieg na polu leŝy. Na świętego Andrzeja trza koŝucha dobrodzieja. JeŜeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od BoŜego Narodzenia będzie sroga zima. Przysłowia Andrzejkowe Na świętego Andrzeja błyska dziewkom nadzieja W dzień świętego Andrzeja pannom z wróŝby nadzieja Noc Andrzeja Świętego przywiedzie narzeczonego Dziś cień wosku ci ukaŝe, co ci Ŝycie niesie w darze Gdy Andrzej zwiąŝe ziemię łyczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem Miękko na Andrzeja, to niedobra nadzieja Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi Andrzejki, jędrzejówki, andrzejówki Dla Andrzeja -- imieninowe Ŝyczenia... W tym jednym dniu kiedy wosk leje się... Wszystkie panny wróŝbą oddają się... Ciebie Andrzeju proszą... Abyś im ofiarował. A Tobie w tym dniu co moŝna dać?... Cudowny bukiet róŝ?... Pocałunek.. Szczęście niech rozpieszcza Cię... KaŜdej nocy i w kaŝdy dzień... Wszystkim Andrzejom dedykuję te Ŝyczenia.. Kącik twórczości uczniów ZSP Zmęczenie Jestem zmęczona całym mym Ŝyciem, całym istnieniem, całym mym byciem Sił mi brakuje Bez chwili wytchnienie łza w oku wiruje, w sercu coś kłuje. Ja padam zmęczona bez dech jednego. Ciało umiera, dusza ma kona, w głowie kołuje, oczy przymykam i mija chwila i cała znikam. Katarzyna Sorbak- -uczennica kl. I Tc reprezentowała naszą szkołę podczas Turnieju Jednego Wiersza organizowanego przez Sulechowski Dom Kultury. Rebus - 5 -

6 W niedzielę rano 30 września bieŝącego roku dwie uczennice nasz szkoły pod opieką nauczycieli: p.klaudii Andrasiak, p.barbary Wądołowskiej, p. Wiesławy Sienkowskiej, p.graŝyny Deruby, a takŝe dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych p. Jerzego Rozynka, wybrały się na roboczą wizytę programu Socrates Comenius. Tym razem odwiedziliśmy Suceavę, czyli stolicę rumuńskiej Bukowiny. Po dosyć długiej i męczącej podróŝy dotarliśmy na miejsce. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez tamtejszych uczniów oraz nauczycieli. Po zakwaterowaniu w szkolnym internacie, wszyscy udaliśmy się na śniadanie. Zaraz po porannym posiłku odbywały się gry językowe, dzięki którym poznawaliśmy rumuńskie słówka i zwroty. Następnie udaliśmy się obejrzeć szkołę i miasto. Suceava posiada niewiele zabytków. W mieście tym znajduje się Dom Polski. Był to dzień pełen wraŝeń. Codziennie po kolacji kaŝde państwo prezentowało tradycyjne, dla swojego kraju, jedzenie. Nasz wieczorek odbył się pierwszego dnia. Razem z nauczycielkami przygotowałyśmy wiele specjałów charakterystycznych dla Polski, był to między innymi: tradycyjny chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Ponadto na stołach znalazły się marynowane grzybki, róŝne kiełbasy, oscypek. Na deser podaliśmy piernik z cukierkami. Kolejny dzień rozpoczął się podobnie, jednak po śniadaniu był czas naszej prezentacji, który zbliŝał się wielkimi krokami. Dotyczyła ona trzech baśni napisanych przez uczniów naszej szkoły. Były to "Złota Księga", "Matka i jej synowie", a takŝe "Bajka o tym jak skradł marzenia". W prezentacji ukazały się takŝe moje własne ilustracje, które wykonałam specjalnie do tych baśni. Mimo niesłusznych, jak się później okazało, obaw wszystko poszło zgodnie z planem. Po prezentacji udaliśmy się wszyscy na boisko szkolne. Tam odbywał się turniej gry w "kulki". Gra polega na tym, aby trafić kulką "matką" w pozostałe. Czyja kulka znajdzie się najbliŝej pozostałych, ten wygrywa. W tym turnieju zwycięską druŝyną okazała się ekipa p. Barbary Wądołowskiej. Po posiłku wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę do muzeum. Muzeum to przedstawiało dawną wieś, chatki, domki i stodoły, architekturę zabudowy przed wiekami, a takŝe jak Ŝyli dawni osadnicy. Domki były drewniane, pokryte gontem. Wewnątrz znajdowały się prymitywne narzędzia, jakimi dawniej się posługiwano. Nieopodal tego muzeum są ruiny zamku Catatea de Scaun. W roku około 1595 wszyscy gospodarze z rodziny Movila, rezydowali w mieście Suceava. Wówczas istniały dwa zamki - rezydencje: Varatic Scheia i wspomniany Catatea de Scaun. Pierwsza jest jedną z najstarszych twierdz w Mołdawii, za panowania Aleksandra Dobrego została zburzona, w celu rozbudowania Catatea de Scaun, w którym rządził król Aleksander. W środę wszyscy uczestnicy spotkania programu Comenius wyruszyli na spotkanie z władzami miasta Suceava. Prezydent miasta przywitał wszystkich serdecznie, a następnie wygłosił krótkie przemówienie na temat programu Socrates Comenius. Po tym był czas wolny dla nas, więc poszliśmy na zakupy. Po południu w sali konferencyjnej toczyła się dyskusja na temat "Demokracji w Europie". Szkoły omawiały szkolny regulamin, a kolejnie odgrywaliśmy scenki, które dotyczyły wybranego punktu szkolnego regulaminu, dotyczące np. zaŝywania narkotyków lub handlu nimi, czy przemocy w szkole. Następnego dnia, właściwie juŝ ostatniego, zaraz po śniadaniu pojechaliśmy do Sucevity, oddalonej o 130 km od Suceavy. W drodze do Sucevity zatrzymaliśmy się w małej miejscowości Marginea. Tam wytwarzana jest rumuńska ceramika, za pomocą tradycyjnych metod, czyli "kopnięcia koła",z udziałem prostych narzędzi. Zwiedziliśmy pracownię, w której wyrabia się czarne garncarstwo i dalej ruszyliśmy w drogę do celu, czyli Sucevity. W tej małej miejscowości zwiedziliśmy cerkiew z 1586 roku, czyli jeden z największych i najlepiej zachowanych klasztorów w Bukowinie. Cały obiekt pokryty jest freskami, które ani razu nie były odnawiane, a mimo to do dziś wyglądają jakby były namalowane wczoraj. W drodze powrotnej zobaczyliśmy Polski Kościół, a takŝe polską wioskę. Po powrocie z kilkugodzinnej wycieczki razem z nauczycielami udaliśmy się do festiwalowego pokoju na festiwal filmów pt. "My jesteśmy młodzi w Europie". Dotyczyło to głównie technologii filmowych. Uczniowie rumuńskiej szkoły przedstawiali swoje krótkometraŝowe dzieła, dotyczące przemocy w szkole, i tego jak "głupi Ŝart" lub nienawiść moŝe zniszczyć komuś Ŝycie. Po tej prezentacji przyszła pora na kolację. Wieczorek kulturowy naleŝał do Rumunii. Był to jeden z najciekawszych wieczorków. Uczniowie z rumuńskiej szkoły zaprezentowali swoje narodowe tańce, kulturę i obyczaje tam panujące. Później rozpoczęła się zabawa poŝegnalna, gdyŝ wszyscy uczestnicy spotkania w piątek rano szykowali się w drogę powrotną. Następnego dnia rano poŝegnaliśmy się z naszymi nowymi kolegami, udaliśmy się w podróŝ do domu. Pobyt w Suceavie był świetnie zorganizowany i wszystko było dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. Dzięki temu spotkaniu poznaliśmy wielu nowych kolegów i koleŝanek z róŝnych zakątków Europy, m.in. z Francji, Rumunii, sąsiednich Niemiec i Czech, czy takŝe z Włoch, a takŝe udoskonaliło to nasze języki obce (angielski i niemiecki). Mamy nadzieję, Ŝe w kolejnych wizytach w ramach projektu Socrates Comenius równieŝ weźmiemy udział Asia kl. II TD

7 H O R O S K O P Baran Nie przesadzasz z nauką???. Co za duŝo to nie zdrowo. Odpocznij trochę. Lew Zrób to, co zaplanowałeś w tym miesiącu. Jednak nie rezygnuj z codziennej gimnastyki. Strzelec Zaczynasz chorować? To biegnij szybko do lekarza moŝe da ci małe zwolnienie. Byk Przestań w końcu wagarować. Do szkoły teŝ trochę trzeba chodzić. W miłości kieruj się częściej rozumem niŝ emocjami. Panna Twoje sprawy osobiste i zawodowe toczą się w dobrym kierunku. Jednak pamiętaj, Ŝe nic nie trwa wiecznie. KozioroŜec Nie zawsze ty musisz mieć rację.. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia. Razem osiągnie się wiele. Bliźnięta Nie pozwól by twoje kłopoty w miłości wpłynęły na wyniki w nauce. Zaległości później cięŝko nadrobić. Rak Nie staraj się osiągnąć wszystkiego na raz. Zajmij się tylko najpotrzebniejszymi sprawami. Waga Nie wszystkim moŝe się podobać to, co robisz, ale mimo to realizuj swoje marzenia. Skorpion Nie oczekuj wszystkiego od innych. Uwierz we własne moŝliwości. Wtedy na pewno wszystko się uda. Wodnik Miesiąc w miarę spokojny i pomyślny. OdwaŜnie planuj przyszłość. Nie ulegaj zmiennym nastrojom. Ryby Nauczyciele będą mieli cię na oku. UwaŜaj jak ściągasz na sprawdzianac Najlepsi uczniowie naszej szkoły w II Ogólnopolskim Konkursie Bóbr (lista wg. ilości zdobytych punktów) Mateusz Szepelak kl II ta Robert Szulczyński kl I ta Adrian Sowiński kl I ta Tomasz Andrzejewski kl II tb Aleksandra Jastrzębska kl II lb Kamil Gąsiorek kl II ta Bartłomiej Rutkowski kl I tb Renata Małowska kl II tb Krzysztof Fedyna kl II ta Piotr Kaniewski kl II ta - 7 -

8 Wydarzenia Sportowe w ZSP Konkurs na najlepszego sportowca trwa..!!!! Chłopcy: 1 Mateusz Brychcy Zbigniew Zabawki III LA Dariusz Osika II TE 110 Dziewczęta: 1 Agnieszka Obierwska III LC Angelika Górak III LA Paulina Prządka I TB 70 Konkurs będzie trwał do końca roku!!! 12. XI. 2007r. w ZSP odbyły się szkolne zawody szachowe. Bezapelacyjnie najlepszy okazał się oczywiście zeszłoroczny zwycięzca ZBIGNIEW ZABAWSKI z kl. III TD. BRAWA!!! II m-ce wywalczył Dariusz Osika z kl.ii TE III m-ce przypadło Michałowi Danylukowi z kl.ii TC Najlepsza z dziewcząt to Agnieszka Obierska z kl. III LC. BRAWA!!! II m-ce Angelika Górniak z kl. III LA III m-ce Agnieszka Schmit z kl. III LC Najlepsi będą reprezentować naszą szkołę w Mistrzostwach Powiatu w SDK w Sulechowie w dniu 22 XII 2007r. śyczymy powodzenia!! Opiekunowie szachistów to Paweł Strojek i Agnieszka Gosiewska Skład Zespołu Redakcyjnego Opiekunowie: mgr Monika Dziadek, mgr inŝ. Agnieszka Mieczkowska Redaktor naczelny: Artur Skibiński II Ta Redaktor naczelny wydania: Jacek Pinczewski II Ta, Filip Poniedziałek II Ta Redakcja: Ewelina Gardel II Tb, Patrycja Szkudelska II Td, Adrianna Sulkowska II Td, Renata Małowska II Tb, Justyna Walkowiak II Td, Jacek Pinczewski II Ta, Filip Poniedziałek II Ta, Artur Skibiński II Ta, Justyna Pawłowska II Tb Paulina Jęcz II Td Joanna Müller II Td, Katarzyna Sorbak ITc - 8 -

Andrzejki. TRADYCJA WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH sięga, prawdopodobnie czasów pogańskich.

Andrzejki. TRADYCJA WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH sięga, prawdopodobnie czasów pogańskich. Andrzejki TRADYCJA WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH sięga, prawdopodobnie czasów pogańskich. Pierwsza znana wzmianka o wróżbach andrzejkowych, pojawiła się w 1555 r. Wiadomo, iż wróżby te odbywały się w wigilię św.

Bardziej szczegółowo

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc.

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Dnia 16.12.10 odbyła się wycieczka do Domu Opieki Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Czwarty i zarazem ostatni wyjazd w ramach programu Comenius rozpoczął się wczesnym rankiem w środę, 19 marca 2014 na parkingu

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki,

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki, MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R I I I SZKOLNE L I S T O P A D 2 0 1 3 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

,,Serce bez granic. II Liceum Ogólnokształcące Lviv Secondary School 62 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Lwów 5.06.2008r. 8.06.2008r.

,,Serce bez granic. II Liceum Ogólnokształcące Lviv Secondary School 62 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Lwów 5.06.2008r. 8.06.2008r. ,,Serce bez granic II Liceum Ogólnokształcące Lviv Secondary School 62 im. Piotra Firleja w Lubartowie Lwów 5.06.2008r. 8.06.2008r. W programie wymiany brały udział następujące szkoły: II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Młode Opalenie PROJEKTU. Kraków opanowany... Wilhelm Weldman

Młode Opalenie PROJEKTU. Kraków opanowany... Wilhelm Weldman Zespół Szkół w Opaleniu ulkslwarneckiego 10 83136, Opalenie Numer 10 02/15 WWWJUNIORMEDIAPL ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Kraków opanowany Gimnazjum w Opaleniu w Krakowie Kto chce poznać duszę Polski niech

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2015 Serdecznie witamy czytelników naszej gazetki.

LISTOPAD 2015 Serdecznie witamy czytelników naszej gazetki. LISTOPAD 2015 Serdecznie witamy czytelników naszej gazetki. Jesień to czas, podczas którego najchętniej zaszylibyśmy się w domu z kubkiem ulubionej herbaty i nadrabiali zaległości książkowe lub telewizyjne.

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY "Krokus" w GM16

PROJEKT EDUKACYJNY Krokus w GM16 Projekt gimnazjalny Krokus ocalić od zapomnienia jest elementem międzynarodowego przedsięwzięcia Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście i Muzeum śydowskiego Galicja w Krakowie, które przekazują

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom ,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom Jest taki dzień, tylko raz w roku, Niepowtarzalny i pełen uroku, W tym dniu Nauczyciele wypoczywają I od swych uczniów prezenty dostają. Uczniowie są mili, nie

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO RUMUNII

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO RUMUNII SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO RUMUNII Głównym celem programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur państw europejskich, zrozumienia

Bardziej szczegółowo

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA FIRLEJA W LUBARTOWIE. Brackets of time. Lubartów, 11-18.10.2009 r.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA FIRLEJA W LUBARTOWIE. Brackets of time. Lubartów, 11-18.10.2009 r. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA FIRLEJA W LUBARTOWIE Brackets of time Lubartów, 11-18.10.2009 r. UCZESTNICY Brackets of time W dniach od 11-18.10.2009 r. sześć uczennic naszego liceum: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Liczba i rodzaj odbiorców Okres realizacji Rok szkolny 2009/2010 Osiągane cele SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS W numerze m.in.: Ks. Jarosław napisał Nasze rozmowy Z cyklu

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzygimnazjalnego Konkursu Kolęd i Piosenek/Pieśni BoŜonarodzeniowych w językach obcych

Regulamin. Międzygimnazjalnego Konkursu Kolęd i Piosenek/Pieśni BoŜonarodzeniowych w językach obcych Regulamin Międzygimnazjalnego Konkursu Kolęd i Piosenek/Pieśni BoŜonarodzeniowych w językach obcych Organizator konkursu Organizatorem I Międzygimnazjalnego Konkursu Kolęd i Piosenek BoŜonarodzeniowych

Bardziej szczegółowo

Gazetka Gimnazjum im. Jana Pawła II Numer 2/2015 Wyprawa na Sycylię Grupy Erasmus+ Szkoła Podstawowa 22 27 marca 2015r.

Gazetka Gimnazjum im. Jana Pawła II Numer 2/2015 Wyprawa na Sycylię Grupy Erasmus+ Szkoła Podstawowa 22 27 marca 2015r. Gazetka Gimnazjum im. Jana Pawła II Numer 2/2015 Wyprawa na Sycylię Grupy Erasmus+ Szkoła Podstawowa 22 27 marca 2015r. Relacja z wyjazdu Nasza wyprawa na Sycylię rozpoczęła się rankiem 22 marca 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Nie mogło zabraknąć uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w czasie której uczniowie wykonali żywą flagę, gazetki.

Nie mogło zabraknąć uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w czasie której uczniowie wykonali żywą flagę, gazetki. MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I I SZKOLNE K W I C I E Ń 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE

ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE 1. Cele i zadania świetlicy szkolne zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i samopomocy w nauce, kształtowanie

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Łęczna, 22.06.2008 SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Część oficjalna: Witamy Państwa na uroczystym poŝegnaniu uczniów klas III gimnazjum. Dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt prowadzić: -...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY LISTOPAD GRUDZIEŃ. 25. 11. 2011 andrzejki klas 1 3

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY LISTOPAD GRUDZIEŃ. 25. 11. 2011 andrzejki klas 1 3 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY LISTOPAD GRUDZIEŃ Skład redakcji: Karolina Jędrak Julia Pacholczyk Natalia Skibińska Jaś Wołynko Wiktoria Rudzka Weronika Przybysz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Sawicka 2013/14 TERMIN ZADANIA Wybór do SU FORMY REALIZACJI Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Propozycja dla III i IV etapu edukacji

Propozycja dla III i IV etapu edukacji Propozycja dla III i IV etapu edukacji Tytuł lekcji multimedialnej: Adaptacja filmowa 5D Nazwa organizatora wraz Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Doradczy z adresem jego siedziby: ul. Perkusyjna 25A/3,

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od Listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Witamy w Zespole Szkół w Miedzichowie Rok szkolny 2014/2015 Dzień przedszkolaka 19.09.2014 Początek roku szkolnego w

Bardziej szczegółowo

Nadszedł wreszcie upragniony czas wycieczki. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać. Agnieszka Kaj i Arek Grześkowiak ciągle odliczali dni do wyjazdu.

Nadszedł wreszcie upragniony czas wycieczki. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać. Agnieszka Kaj i Arek Grześkowiak ciągle odliczali dni do wyjazdu. Nadszedł wreszcie upragniony czas wycieczki. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać. Agnieszka Kaj i Arek Grześkowiak ciągle odliczali dni do wyjazdu. Droga zapowiadała się długa. Nie mieliśmy rezerwacji w

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ Niech Ŝywa pamięć o przeszłości trwa w naszych sercach. Pamiętajmy, iŝ Ŝyjemy w kraju o wspaniałej i trudnej historii. Pamiętajmy teŝ, iŝ uczymy się w szkole związanej z historią naszej ojczyzny. ROK HISTORII

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr I WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 21.11.2009 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 tel/fax (059) 82-12-660

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 tel/fax (059) 82-12-660 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 tel/fax (059) 82-12-660 Projekt TERAZ CZŁOWIEK współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY zmiany: sierpień 2008 sierpień 2010 sierpień 2012 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 im. JÓZEFA SKRZEKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Idea i cele programu.

Bardziej szczegółowo

SportlifeJunior Cup2014

SportlifeJunior Cup2014 SportlifeJunior Cup2014 Oferta: Wyjazd na międzynarodowy turniej do Niemiec Planowany wyjazd dla: Rocznika 2005 Rocznika 2003 / 2004 Rocznika 2001 / 2002 Doświadczenie: Turniej Międzynarodowy turniej piłkarski

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

A kto nie był z nami wczoraj niech żałuje... Do zobaczenia na następnym wieczorku poetyckim! Beata Tondyra A 11 marca było tak:

A kto nie był z nami wczoraj niech żałuje... Do zobaczenia na następnym wieczorku poetyckim! Beata Tondyra A 11 marca było tak: 11 marca 2008 roku w czytelni naszej szkoły odbył się kolejny wieczorek poetycki promujący twórczość uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Tychach. Tym razem swoje utwory prezentowała uczennica klasy III f Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZK. 2014/15

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZK. 2014/15 PONIEDZIAŁEK Koraliki kl.3 Monika Więckowska 1a Ceramika (godz. 14.15) [zajęcia dodatkowo płatne] kl. 1-6 Klementyna Kot, Anna Kordys prac.plast. Piłka nożna / ręczna / koszykówka kl. 1-3 Wojciech Kruszewski

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

Pamiętnik szalonego nauczyciela cz. VII. Napisała: Dorota Pąchalska Rok szkolny 2014/2015

Pamiętnik szalonego nauczyciela cz. VII. Napisała: Dorota Pąchalska Rok szkolny 2014/2015 Pamiętnik szalonego nauczyciela cz. VII Napisała: Dorota Pąchalska Rok szkolny 2014/2015 Przede mną nowy rok szkolny. Dużo myślałam podczas wakacji o tym, jak powinien on wyglądać. Kolejny raz przeczytałam

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE Zadania Współpraca szkoły z rodzicami Sposoby realizacji 1.Współpraca z domem rodzinnym: - poznanie środowiska rodzinnego dziecka - informowanie rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 w Sosnowcu, ul. Czeladzka 58 VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa nr 45 im.

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety

Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety Ach, te Walentynki... Któż nie poddaje się urokowi tego święta zakochanych? A nawet jeśli nie, to na pewno nie w I LO, ponieważ w tym roku Samorząd zrobił wiele, aby

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

PO KL.09.05.00-02-237/13

PO KL.09.05.00-02-237/13 Projekt W Europie po angielsku i niemiecku NR PO KL.09.05.00-02-237/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jak przebiegała realizacja projektu od 1

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca. Kulinarna wymiana językowa pomiędzy Polską a Litwą

Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca. Kulinarna wymiana językowa pomiędzy Polską a Litwą Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca Kulinarna wymiana językowa pomiędzy Polską a Litwą Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca rozpoczął się dnia 1 września 2014r.

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Gersheim

Wycieczka do Gersheim Wycieczka do Gersheim Na specjalne zaproszenie Pana Hansa Bollingera -dyrektora Gesamtschule Gersheim, prezesa Stowarzyszenia "Spotkania na Granicy" oraz Stowarzyszenia VEUBE - Spohns Haus, grupa siedmiu

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej Prezentacja czasopism, budowa czasopisma,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Opiekun SU: Maria Hawrylak Przewodnicząca SU: Paulina Jaremek 1 Lp. Zadania. Formy pracy Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi I NIE KAŻDY POCZĄTEK

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE Dzień 11 listopada to dla kaŝdego Polaka data szczególna. W tym dniu kaŝdego roku obchodzimy rocznicę odzyskanie wolności przez Naród Polski.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński Numer II (zima) Pod kierownictwem: Urszuli Nowak Justyny Jedynak W numerze: Podsumowanie grudnia; Ferie zimowe; Walentynki;

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Termin Zadania Efekty realizacji Efekty wychowawcze 02.09.13r. Uroczyste rozpoczęcie Akademia ogólnoszkolna. szkolnego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia Warszawa da się lubić, Tutaj szczęście można znaleźć, Tutaj serce można zgubić Dnia 18.10.2011 r. uczniowie Gimnazjum nr 6 w Czerwionce-Leszczynach wzięli udział

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej Wstęp Uroczystości zostały przygotowane przez uczniów klas drugich pod kierunkiem ich wychowawców. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIUSZE W PRACY SIÓDMA WYCIECZKA DO SCHRONISKA KUNDELEK EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT

WOLONTARIUSZE W PRACY SIÓDMA WYCIECZKA DO SCHRONISKA KUNDELEK EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT Rzeszów, dn. 26.02.2014 r. WOLONTARIUSZE W PRACY SIÓDMA WYCIECZKA DO SCHRONISKA KUNDELEK EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT To już SIÓDMY WYJAZD NASZYCH WOLONTARIUSZY do schroniska KUNDELEK w Rzeszowie. a nasza

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

,, Wiosna U króla Maciusia

,, Wiosna U króla Maciusia PROJEKT EDUKACYJNY Z ELEMENTAMI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ,, Wiosna U króla Maciusia Zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku w dn. 19 marca 2010 r. Autor projektu

Bardziej szczegółowo

NOWINKI ZSS NR17. nr 3 listopad 2010. cena: 1 zł

NOWINKI ZSS NR17. nr 3 listopad 2010. cena: 1 zł NOWINKI ZSS NR17 nr 3 listopad 2010 cena: 1 zł Z ŻYCIA SZKOŁY 20 października odbyła się wycieczka autokarowa do Torunia. Obejrzeliśmy i odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Byliśmy między innymi w Muzeum

Bardziej szczegółowo

Nowinki Naszej Szkolnej Rodzinki

Nowinki Naszej Szkolnej Rodzinki Nowinki Naszej Szkolnej Rodzinki Grudzień 2015 W tym numerze: Fotoreportaż z Otrzęsin klas 1 Fotoreportaż z Otrzęsin klas 1 Święty Mikołaj vs Dziadek Mróz 1 2 3 Zespół Szkół Nr 7 w Rzeszowie Fotoreportaż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE Dnia 26 kwietnia 2010 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie obchodziła Święto Patrona Szkoły dziewiątą rocznicę nadania

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Od szeregu lat marcowe Święto Patrona Szkoły obchodzone jest jako integralna część Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza. Wzorem lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2014/2015 Termin Zadania Efekty realizacji Efekty wychowawcze 01.09.14r. Uroczyste rozpoczęcie Akademia ogólnoszkolna. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Świat, który nas otacza ciągle się zmienia i stawia coraz wyŝsze wymagania. Teraz nie wystarczają juŝ bardzo dobre oceny w szkole. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

Świetne doświadczenie!

Świetne doświadczenie! Świetne doświadczenie! W dniach od 4 do 13 maja uczniowie z naszej szkoły po raz osiemnasty wzięli udział w corocznej wymianie z Philipp-Holzmann Schule we Frankfurcie nad Menem. Pod opieką pao profesor:

Bardziej szczegółowo

W maju wiele się działo w naszej szkole. Najważniejszym. 01 czerwiec Światowy Dzień Dziecka. 02 czerwiec Dzień bez Krawata

W maju wiele się działo w naszej szkole. Najważniejszym. 01 czerwiec Światowy Dzień Dziecka. 02 czerwiec Dzień bez Krawata MIESIĘCZNI SZOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian amil Norwid Cyprian amil Norwid SZOLNE N U M E R V M A J 0 Z ŻYCIA SZOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły alendarium ącik poetycki amila

Bardziej szczegółowo

tradycja, duma, wyróżnienie

tradycja, duma, wyróżnienie tradycja, duma, wyróżnienie Uczniowie naszej szkoły, tak jak miliony dzieci w szkołach na całym świecie, codziennie rano rozpoczynają swoje zajęcia w mundurkach. Tradycję noszenia w szkole stroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Harcerski Festiwal Kultury HARCOMANIA" 2015

Harcerski Festiwal Kultury HARCOMANIA 2015 Harcerski Festiwal Kultury HARCOMANIA" 2015 pod hasłem WĘDRÓWKĄ JEDNĄ śycie JEST CZŁOWIEKA Mysłowice, 13-15.03.2015r. Wędrówką jedną Ŝycie jest człowieka... Edward Stachura w swoich wierszach często zmagał

Bardziej szczegółowo

Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach

Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieŝy Dyrekcja Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach przy współpracy z klubami sportowymi: KS Hawajskie

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej.

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej. Wycieczka klas 2 A i 2 D Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie w dniu 26 września 2014 roku - - Dąbrowa Tarnowska - cmentarz I wojny światowej nr 248 i Ośrodek Spotkania Kultur Park Historyczny

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Przedmiot Nazwa zajęcia Osoba prowadząca Termin zajęć Miejsce zajęć 1. Przygotowanie do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym mgr

Bardziej szczegółowo

PILOT WYCIECZEK. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

PILOT WYCIECZEK. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie PILOT WYCIECZEK Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2010 W dniu 13.01.2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo