GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY"

Transkrypt

1 Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI, Data sporządzenia (dd / mm / rrrr) 30/08/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA DLA PRACODAWCY ZGŁOSZE OFERTY PRACY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. Powiatowy Urząd Pracy może nie przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy. Odmowa przyjęcia oferty pracy przez Powiatowy Urząd Pracy wymaga pisemnego uzasadnienia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U poz. 674) OŚWIADCZE Zgodnie z art KPA, oświadczam, że w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy zostałem ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jestem objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy (art.36 ust. 5f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U poz. 674)). TAK / Oferta została zgłoszona do innego Powiatowego Urzędu Pracy: TAK / 30/08/2014 Data złożenia (dd / mm / rrrr) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE PRACODAWCY 1.1. Imię: SŁAWOMIR 1.2. Nazwisko: WINNICKI 1.3. Nazwa: INTER GOBEX 1.4. REGON: 1.5. NIP: strona: 1/6

2 2. DANE ADRESOWE PRACODAWCY 2.1. Kod pocztowy: Poczta: GORZÓW WIELKOPOLSKI 2.3. Województwo: LUBUSKIE 2.4. Powiat: M. GORZÓW WIELKOPOLSKI 2.5. Gmina / dzielnica: GORZÓW WIELKOPOLSKI 2.6. Miejscowość: GORZÓW WIELKOPOLSKI 2.7. Ulica: KOS.GDYŃSKICH 2.8. Nr domu / lokalu: 44 / 2.9. Telefon: Adres Faks: WWW: 3. DANE OSOBY WSKAZANEJ PRZEZ PRACODAWCĘ DO KONTAKTÓW Z KANDYDATAMI W SPRAWIE OFERTY PRACY 3.1. Imię: SŁAWOMIR 3.2. Nazwisko: WINNICKI 3.3. Preferowane formy kontaktu kandydatów z pracodawcą:(zaznaczyć właściwe kwadraty) kontakt osobisty kontakt telefoniczny: poczta: 4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 4.1. Forma prawna prowadzonej działalności: OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 4.2. Podstawowy rodzaj działalności wg PKD: 4.3. Liczba zatrudnionych pracowników: Czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej: TAK / Jeśli TAK, należy podać numer wpisu/certyfikatu KRAZ: 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZONEGO MIEJSCA ZATRUDNIA 5.1. Nazwa zawodu: DORADCA KLIENTA Kod zawodu wg KZiS: Nazwa stanowiska: DORADCA KLIENTA 5.3. Liczba wolnych miejsc pracy: 1 w tym dla osób niepełnosprawnych: 1 Wnioskowana liczba kandydatów, którą PUP skieruje na rozmowę do pracodawcy: 20 strona: 2/6

3 6. DANE ADRESOWE MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY 6.1. Kod pocztowy: Poczta: GORZÓW WIELKOPOLSKI 6.3. Województwo: LUBUSKIE 6.4. Powiat: M. GORZÓW WIELKOPOLSKI 6.5. Gmina / dzielnica: GORZÓW WIELKOPOLSKI 6.6. Miejscowość: GORZÓW WIELKOPOLSKI 6.7. Ulica: MIESZKA IGO 6.8. Nr domu / lokalu: 64A / 7. DANE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRACY 7.1. Rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy: (zaznaczyć właściwy kwadrat) umowa o pracę na czas nieokreślony umowa o pracę na czas określony, przewidywany okres zatrudnienia: umowa na okres próbny umowa na zastępstwo umowa zlecenia umowa o dzieło inna (podać jaka): 7.2. Wymiar czasu pracy:(zaznaczyć właściwy kwadrat) pełny etat 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu Godziny pracy: od godziny: : do godziny: : 7.3. System czasu pracy:(zaznaczyć właściwy kwadrat) jednozmianowy dwuzmianowy trzyzmianowy ruch ciągły 7.4. Praca w dni wolne: TAK / 7.5. System wynagradzania: (zaznaczyć właściwy kwadrat) miesięczny godzinowy akordowy prowizyjny 7.6. Wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto: 1750,00 zł,gr 7.7. Data rozpoczęcia pracy: Data (dd / mm / rrrr) 01/09/ Czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej: TAK / strona: 3/6

4 8. OCZEKIWANIA PRACODAWCY WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY 8.1. Poziom wykształcenia: ŚRED OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 8.2. Umiejętności: OBSŁUGA KOMPUTERA (PAKIET OFFICE, MICROSOFT OUTLOOK) 8.3. Uprawnienia: 8.4. Znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości: 8.5. Doświadczenie zawodowe: praca z klientem 8.6. Inne: gotowość kandydata do odbycia specjalistycznego szkolenia w siedzibie producenta stolarki otworowej 8.7. Ogólny zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała za zadanie przeprowadzić klienta przez pełną prezentację wyrobów, współuczestniczyć w definiowaniu potrzeb klientów oraz w przygotowaniu wyceny projektów stolarki drzwiowej i okiennej Pracodawca oczekuje informacji o liczbie osób zarejestrowanych spełniających oczekiwania strona: 4/6

5 8.9. Pracodawca oczekuje organizacji giełdy pracy / pomocy w doborze kandydatów Uwagi pracodawcy dotyczące organizacji giełdy pracy / pomocy w doborze kandydatów: 9. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE OFERTY 9.1. Okres aktualności oferty do: Data do (dd / mm / rrrr) 30/09/ Częstotliwość kontaktów PUP z osobą wskazaną przez pracodawcę: 9.3. Szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG* : (zaznaczyć właściwy kwadrat) TAK 9.4. Oferta ma być przekazana do innych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach: TAK / Jeśli TAK, należy podać do których: POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCI Inne wymagania dotyczące upowszechniania: 9.5. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na podawanie do wiadomości publicznej danych umożliwiających identyfikację pracodawcy. * Skrót EOG używany w niniejszym zgłoszeniu dotyczy państw Uni Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. 10. DODATKOWE INFORMACJE W PRZYPADKU SKIEROWANIA OFERTY DO OBYWATELI PAŃSTW EOG Wymagania dotyczące kandydatów: - znajomość języka polskiego z określeniem poziomu znajomości: - język, w jakim kandydaci z państw EOG zainteresowani ofertą pracy dla obywateli EOG mają przekazać pracodawcy krajowemu podania o pracę, życiorysy lub inne wymagane dokumenty: Możliwość zapewnienia pracownikowi: - zakwaterowania TAK / - wyżywienia TAK / Jeśli TAK, należy podać szczegóły, w tym informację kto ponosi koszty w ww. zakresie: strona: 5/6

6 10.3. Możliwość dofinansowania lub pokrycia kosztów podróży lub przeprowadzki ponoszonych przez pracownika: TAK / Jeśli TAK, należy podać szczegóły: Państwa EOG, w których oferta ma zostać dodatkowo upowszechniona: (zaznaczyć właściwe kwadraty) Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Norwegia Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym niż siedziba pracodawcy krajowego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji: Inne informacje niezbędne ze względu na charakter wykonywanej pracy: 11. ADNOTACJE URZĘDU PRACY Numer oferty: w rejestrze: StPr / / w Syriusz Std. : OfPr / / Numer pracodawcy: Data przyjęcia zgłoszenia: Data (dd / mm / rrrr) Data od (dd / mm / rrrr) Data do (dd / mm / rrrr) Okres aktualności oferty od: do: Sposób przyjęcia oferty:(zaznaczyć właściwy kwadrat) osobiście na piśmie kurier poczta faks pozyskana przez pośredników zewnętrznych Pośrednik pracy realizujący ofertę: Imię: Nazwisko: Data wycofania oferty: Data (dd / mm / rrrr) strona: 6/6

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ... UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza dofinansowania studiów podyplomowych POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie Nr Siemianowice Śląskie, dnia.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Data wpływu wniosku do PUP... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ /miejscowość, data W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych dla beneficjentów pomocy publicznej w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 177 13597 Poz. 1193 1193 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź ...... nazwa i adres Pracodawcy (pieczątka) data Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WYMIENIONYCH W

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o zawarcie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych

WNIOSEK. o zawarcie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl... Organizator WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód Numer wniosku: UMSTAZ/15/... Numer sprawy: DA.5420..... 2015 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych........., dnia..... (pieczątka organizatora) Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSEK Data. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH A) Informacja dotycząca pracodawcy 1. Pełna nazwa pracodawcy... 2. Adres siedziby pracodawcy... 3. Miejsce prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH .. znak sprawy: C...5171....... 2015 (pieczęć Wnioskodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Staż oznacza to nabywanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku ...... (pieczęć organizatora) ( miejscowość, data) WNIOSEK Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w trybie art. 53 i art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH REALIZACJI BONU STAŻOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA NA OKRES

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie i finansowanie robót publicznych

W N I O S E K o zorganizowanie i finansowanie robót publicznych ... (pieczęć firmowa pracodawcy) Grójec, dnia - - Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu W N I O S E K o zorganizowanie i finansowanie robót publicznych Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO ... pieczęć firmowa wnioskodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r.

Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r. Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r. prowadzenie: Małgorzata Myćka Zespół Obsługi Instytucji Rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, 387 11 38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821......

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych Zabrze, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Wniosek w sprawie przyznania świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego Zgodnie z art. 60 b ustawy z 20 kwietnia 2004r. O promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. w ramach realizacji projektu nr POKL. 09.06.02-14-279/14 pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY DO.2710.4.2013 ZATWIERDZAM DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Ryszard Telega Dębica, dnia 5 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo