jak skutecznie motywować mieszkańców do oszczędzania energii Historia projektu EnergoSąsiedztwa2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jak skutecznie motywować mieszkańców do oszczędzania energii Historia projektu EnergoSąsiedztwa2"

Transkrypt

1 jak skutecznie motywować mieszkańców do oszczędzania energii Historia projektu EnergoSąsiedztwa2

2 Wersja ostateczna raportu dla projektu EnergoSąsiedztwa2 Wydano w październiku Zdjęcia: B.&S.U. mbh (s.3) Aurore Brejcha Prioriterre (s.27) Paula Erkenger (s.22-górne) GDI (s.13) Agnieszka Gomółka (s.22-dolne) Anne Huguet Prioriterre (s.9,10) Maksim Kabakou fotolia.com (s.6) Stadtamt Leoben (s.21) Christel Liljegren (s.19) ManagEnergy (s.31-bottom) Severn Wye (s.5) Steve Mason (s.31-top) Mikhail Mishchenko fotolia.com (s.15) Fred Pauwels (s.12,16,20,24,28,29) Virginie Siegele Prioriterre (s.4) Ann Winbom (s.23) Projekt graficzny: Maciej Zalewski/Alkione Druk: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski Niniejsza broszura jest wersją ostateczną raportu dla projektu EnergoSąsiedztwa2 współfinansowanego na mocy umowy IEE/10/2013/SI Programu Inteligentna Energia Program dla Europy. Publikacja współfinansowana z Programu Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy Całkowitą odpowiedzialność za treść niniejszego raportu ponoszą autorzy. Raport niekoniecznie odzwierciedla opinie Unii Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji lub Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie niniejszego dokumentu i informacji w nim zawartych.

3 WSTĘP Jo Leinen Prawie wszystko co robimy, wymaga energii. Wiemy, że wytwarzanie i korzystanie z energii wpływa na środowisko i powoduje zmiany Jo Leinen klimatu. Staramy się to zwalczyć wprowadzając politykę energetyczną, tworząc mechanizmy członek Parlamentu Europejskiego, wsparcia dla inwestycji na rzecz efektywności były Minister Środowiska w Saarland energetycznej i dla energii odnawialnej. Nowe ustawodawstwo Unii Europejskiej wyznacza wyższe standardy dla urządzeń elektrycznych oraz buduje zaplecze dla wprowadzania nowej polityki rynkowej. Ale to nie wszystko, co można zrobić. Żadna lokalna, regionalna, czy krajowa polityka nie może nie doceniać znaczenia i potencjału stosowania środków zachowawczych. Decyzje podejmowane w naszym codziennym życiu mają wpływ na ilość energii, jaką zużywamy, rachunki, które płacimy i jakość środowiska, w którym żyjemy. Z tego powodu ważne jest aby skupić się na korzystaniu z energii i zasobów naturalnych w sposób świadomy i oszczędny. Czasami wystarcza niewielki wysiłek, aby zmienić wiele. W poniższej broszurze przedstawimy krótką historię gospodarstw domowych z 830 energosąsiedztw z 16 krajów europejskich, które zdecydowały się obniżyć zużycie energii o przynajmniej 9% oraz wziąć udział w konkursie oszczędzania energii, organizowanego w ramach projektu EnergoSąsiedztwa2. Podzieleni na kilka grup, musieli wspólnie działać w celu zapobiegania negatywnym zmianom klimatu. Przestudiowali przekazane im wskazówki. Wykazali się kreatywnością, aby znaleźć nowe i zaskakujące sposoby oszczędzania energii w domu. Wspomagali ich eksperci, służąc radą i pomocą. Czekamy na podobne inicjatywy jak EnergoSąsiedztwa2, w których wszyscy mają chęć na wprowadzenie zmian. Mam nadzieję, że większość samorządów lokalnych będzie mobilizować swoich mieszkańców do działania na rzecz ochrony środowiska. EnergoSąsiedztwa2 to wspaniała idea i narzędzie do walki o zmianę klimatu na poziomie lokalnym. Projekt można z łatwością przenieść do kolejnych miast i regionów oraz wspomóc obywateli w tym, żeby stali się świadomi swojego wkładu w lokalną, regionalną i krajową politykę Unii Europejskiej w celu zmniejszenia zużycia energii. Przeczytaj o EnergoSąsiedztwach2 i dowiedz się, jak wiele możesz zaoszczędzić.

4 od wydawcy drodzy państwo! Na następnych kilku stronach przedstawimy Wam projekt EnergoSąsiędztwa2, wyjaśniając koncepcję kampanii na rzecz oszczędzania energii, zakres narzędzi i działań oraz osiągnięte wyniki. Kampania EnergoSąsiędztwa2 oznacza oszczędzanie energii poprzez zmianę zachowań przy utrzymaniu wysokich standardów życia. W dzisiejszych czasach istnieje potrzeba zredukowania emisji dwutlenku węgla wraz z zmniejszeniem zużycia energii. Aby przyczynić się do ochrony klimatu, niezbędne jest podniesienie świadomości mieszkańców. Ten projekt pomógł połączyć codzienne czynności z ochroną środowiska, poprzez przekazanie uczestnikom informacji i porad jak zmienić styl życia na energooszczędny i mniej uciążliwy dla środowiska. Niniejsza broszura prezentuje projekt począwszy od pomysłu zorganizowania konkursu, poprzez nowoczesne narzędzia internetowe wraz z osiągniętymi rezultatami w oszczędzaniu energii! Zakres materiałów jaki został przygotowany dla uczestników rywalizacji obejmuje: podręczniki, listę wykonanych czynności oraz informacje na temat oszczędzania energii. Jakkolwiek żeby naprawdę zrozumieć czym jest udział w projekcie EnergoSąsiedztwa, należy przeczytać wypowiedzi uczestników, najlepiej ilustrujące codzienne wyzwania, doświadczenia, pracę w zespole, służące zmniejszeniu zużycia energii w ich domach. Fakty i liczby zawarte w niniejszej broszurze najlepiej pokazują skalę uzyskanych oszczędności. Przeczytajcie i zacznijcie przygodę z EnergoSąsiedztwami! Zespół EnergoSąsiedztwa2

5 Członkowie konsorcjum projektu EnergoSąsiedztwa2

6 Wyzwanie transportowe miasto na rowerach Annecy, Francja EnergoSąsiedztwa w zarysie Misja: Oszczędzanie energii i zabawa! Można znaleźć wiele informacji na temat oszczędzania energii. Często wiemy, co robić, aby oszczędzać energię, ale nie korzystamy z tej wiedzy. Przepaść między teorią a praktyką jest ogromna. EnergoSąsiedztwa pomagają zmienić tę sytuację. Około sąsiedztw i gospodarstw domowych wzięło udział w rywalizacji w oszczędzaniu energii zapoczątkowanej w 2007 roku.

7 Idea projektu EnergoSąsiedztwa2 polega na tym, że gospodarstwa domowe wchodzą w zakład z ich samorządami, w zakresie oszczędzania tak dużej ilości energii jak to jest możliwe, zmieniając niektóre domowe zachowania. Chodzi wyłącznie o zmianę zachowań, a nie o inwestowanie. Oznacza to, że uczestnicy dążą do zmniejszenia zużycia energii bez obniżenia komfortu życia. Każde energosąsiedztwo jest wspomagane przez swojego Lidera, pełną entuzjazmu osobę, która działa jako koordynator grupy. Liderzy brali udział w specjalnym szkoleniu, aby jak najlepiej pomóc swojej grupie w osiągnięciu celu. Te grupy, które uzyskały oszczędności na poziomie 9% i więcej, otrzymywały dyplomy oraz nagrody. Ich wysiłki wzbudziły zainteresowanie lokalnych mediów. Co więcej, projekt pomógł zainicjować debatę na temat oszczędzania energii w gospodarstwach domowych oraz dyskusję pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi samorządami, skutkując lepszym zrozumieniem tego, jak istotne jest przeciwdziałanie zmianom klimatu na poziomie lokalnym. Projekt EnergoSąsiedztwa bazuje na doświadczeniach projektu Klimaatwijken, przeprowadzonego w 2003 roku we Flandrii, przy wsparciu rządu Flamandzkiego. Na szerszą skalę projekt EnergoSąsiedztwa został wprowadzony w 2007 przy udziale 11 partnerów z 9 krajów. Osiągnięte wyniki są inspirujące: Zespoły z 9 krajów europejskich osiągnęły średnie oszczędności energii w wysokości ok. 10% w porównaniu do zużycia w poprzednim roku. Projekt EnergoSąsiedztwa2 przeprowadzony w Europie, wraz z 16 partnerami z 16 krajów. Średni poziom oszczędności energii w jednym gospodarstwie domowym to 10% w porównaniu do poprzedniego okresu. To oznacza o kwh mniej zużytej energii oraz o prawie 2 425,18 t mniejszą emisję CO2. Aby osiągnąć takie wyniki, konieczne były regionalne kampanie w celu wzbudzenia zainteresowania wśród mieszkańców i mianowanie liderów do przeszkolenia; + + regularne spotkania, aby uczestnicy mogli dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami; + + ścisła współpraca z lokalnymi władzami; + + regularne wsparcie dla uczestników i dla liderów energii; + + materiały pomagające zidentyfikować obszary marnotrawienia energii; + + zastosowanie wskazówek co do sposobów oszczędzania energii; + + narzędzie online do obliczeń w celu wizualizacji obecnego wykorzystania energii wraz z osiąganymi oszczędnościami energii; + + wyzwania dla uczestników wraz z informacjami w zakresie zmiany stylu życia; + + rozległa kampania w prasie; + + ciągłe wsparcie ze strony koordynatora projektu. Test działania kolektora słonecznego wizyta w Centrum Technologii Odnawialnych w Wielkiej Brytanii

8 Od koncepcji do narzędzi internetowych Aby właściwie określić poziom redukcji emisji CO2 w każdym energosąsiedztwie, wprowadzono kalkulator online. Bazując na sprawdzonej metodzie obliczeń, powstała rozszerzona wersja opracowana przez BBL, wykorzystywana w projekcie EnergoSąsiedztwa.

9 Wykres oszczędności energii wygenerowany na portalu projektu EnergoSąsziedztwa2 Metoda obliczenia Przy obliczeniach wzięto pod uwagę trzy czynniki: podział zużycia energii ze względu na jej zastosowanie w gospodarstwie domowym, temperatura panująca na zewnątrz oraz udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w okresie bazowym. Każdy uczestnik został poproszony o informacje na temat: jak gotują (czy używają prądu czy gazu etc.); czym ogrzewają swoje domy (olejem, gazem, prądem, drewnem,...) oraz jak podgrzewają wodę. Oprogramowanie komputerowe oblicza procent w jakim gaz i prąd są stosowane, z wykorzystaniem danych historycznych i statystyk. Dla każdego zastosowania, wykonuje się korekty o temperaturę zewnętrzną. Jako, że każdy pomiar jest wprowadzany do kalkulatora online, uzyskuje się jasny obraz tego, czy konkretne gospodarstwo domowe wykorzystuje więcej czy mniej energii niż w poprzednim okresie porównawczym. Stworzenie strony Pierwszym krokiem było zgromadzenie danych dotyczących zużycia energii z każdego kraju partnerskiego. Następnie powyższe dane zostały zaimportowane do nowo zaprojektowanej, wielojęzycznej strony internetowej. We współpracy z administratorem strony, partnerami, konsorcjami, strona internetowa została przetłumaczona i zaadaptowana do wymagań każdego kraju partnerskiego.

10 Strona internetowa projektu Szkolenia Partnerzy w projekcie uczestniczyli w sesjach szkoleniowych oraz otrzymali informacje jak optymalnie wykorzystywać strony internetowe. Dzięki temu, każda organizacja partnerska mogła szkolić i wspierać liderów i innych uczestników konkursu. Wyniki Kluczowym elementem było wprowadzenie łatwego narzędzia dla uczestników projektu w celu wprowadzania odczytów licznikowych i ich zrozumienie. Konieczne także było zapewnienie łatwego narzędzia, aby organizacje partnerskie mogły realizować zadania i dopasowywać je do swoich potrzeb. Wynikiem tego, jest program do obliczania oszczędności energii, który przekazywał uczestnikom i ich zespołom odpowiednie dane w zakresie oszczędności energii. Do momentu zakończenia projektu, na stronie zarejestrowano gospodarstw domowych, chcących przekonać się, ile energii zużywają i jakie oszczędności osiągają w stosunku do poprzedniego roku.

11 Kuchenne wyzwanie lokalne i ekologiczne produkty warsztaty z Laurence Salomon, Annecy, Francja

12 Wyzwanie transportowe, warsztaty nad jeziorem Annecy, Francja pomocna dłoń

13 Kalkulator online służył uczestnikom konkursu do wizualizacji ilości wykorzystanej energii oraz osiąganych oszczędności. Każdy potrzebuje pomocnej dłoni i porady jak można oszczędzać energię. Kompletny zestaw materiałów pomógł uczestnikom nauczyć się, jak racjonalnie korzystać z energii: + + podręcznik EnergoSąsiędztwa przewodnik wraz z instrukcjami jak używać kalkulatora oszczędzania energii na stronie internetowej; + + lista kontrolna Zrób to sam pomocna w identyfikowaniu urządzeń zużywających energię; + + karta rejestrowa odczytów dla wszelkich odczytów licznikowych dokonanych podczas konkursu; + + ważne wskazówki - co 2 tygodnie wysyłane były wskazówki dotyczące pomysłów jak oszczędzać energię w domu, skupiając się na tematach takich jak: energooszczędne Boże Narodzenie lub dzieci oszczędzają energię oraz koncentrując się na poszczególnych pomieszczeniach w domu np. oszczędzanie energii w kuchni. Samodzielna analiza zużycia energii w domu Czy jesteś specjalistą czy nowicjuszem w zakresie energooszczędności? Odpowiadając na kilka pytań sprawdzisz profil energetyczny swojego domu. Energosąsiedztwo Rejestr stanu liczników energii Korzystaj z tej karty i zapisuj w niej odczyty stanu swoich liczników gazu, energii elektrycznej i oleju. Nie zapomnij regularnie przekazywać tych danych swojemu Liderowi. adres Imię i nazwisko Liczba domowników Czynniki wpływające na zmianę zużycia energii Prosimy o podanie wszelkich czynników, które zaistniały w ostatnim roku, a które mogą mieć wpływ na ilość zużywanej przez Ciebie energii: Czy masz w swoim domu jakieś rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną? Tak Nie Jeżeli tak, co to jest? Adres Miejscowość Adres Telefon EnergoSąsiedztwo Przykładem może być: przeprowadzka w poprzednim roku, więcej lub mniej osób zamieszkujących nieruchomość, nowe urządzenia, rozbudowa przestrzeni mieszkalnej, nowy kocioł, ocieplenie dachu lub ścian czy montaż okien z szybami zespolonymi. Kiedy zostało zainstalowane? Ogrzewanie, ciepła woda i gotowanie zapisuj odczyty stanu liczników o tej samej porze Co tydzień między 1 grudnia 2011 a 31 Marca 2012 Wpisz źródło energii wykorzystywane do ogrzewania, ciepłej wody i gotowania, tj. gaz ziemny, energia elektryczna, drewno, olej, butan, propan Energosąsiedztwa Przewodnik dla gospodarstw domowych Przekonaj się jak daleko zajdziesz w oszczędzaniu energii walcząc o wygraną Ogrzewanie Ciepła woda Gotowanie Energosąsiedztwa Koszty ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowią średnio 60% kosztów energii w przeciętnym gospodarstwie domowym. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób można kontrolować pracę systemu grzewczego tak, aby działał prawidłowo. Jeśli teraz poświęcisz trochę czasu w usprawnienie tego systemu, pozwoli Ci to zaoszczędzić pieniądze przez długie lata. Najważniejsze porady 1 Przejmij kontrolę nad swoim ogrzewaniem Energosąsiedztwa Zbliżamy się do końca konkursu EnergoSąsiedztwa, nie oznacza to jednak, że należy skończyć z oszczędzaniem energii. Jak długo ceny energii i wymagania środowiska związane ze zmianami klimatu będą rosły, tak długo powinniśmy kontynuować i rozpowszechniać nasze działania w dziedzinie oszczędzania energii. Najważniejsze porady Kolejne k r o k i 8

14 Pozytywny duch grupy SocioWattKillers podczas uroczystej gali w Brukseli co to jest energosąsiedztwo W sezonach zimowych 2011/12 i 2012/13, projekt EnergoSąsiędztwa2 obejmował 830 sąsiedztw, skupiając gospodarstw domowych i osób działających na rzecz oszczędzania energii.

15 Sytuacja ekonomiczna w Europie skłoniła wielu uczestników projektu do bardziej oszczędnego życia. Mniej zużytej energii, to niższe rachunki i większa świadomość ekologiczna. Udział w konkursie EnergoSąsiedztwa2 oznaczał, że uczestnicy musieli monitorować zużycie energii oraz zapisywać odczyty licznikowe w regularnych odstępach czasu. Te proste czynności wystarczyły, aby nauczyć się, czym jest jednostka energii oraz przekonać się, ile energii zużywają i jak to się przekłada na poszczególne urządzenia elektryczne, działające w domu. W wyniku tych działań, uczestnicy zyskali wiedzę i umiejętności z zakresu efektywności energetycznej. Wielke znaczenie monitorowania energii zostało udowodnione przez uczestnika projektu z Wielkiej Brytanii, który odkrył, że zużycie energii w jego gospodarstwie wzrosło o 60% w stosunku do poprzedniego Uroczysty finał ze zwycięską węgierską grupa z Győr na wystawie RENEXPO w Budapeszcie, Wegry roku. Nie zdawał sobie z tego sprawy, dopóki zakład energetyczny nie przesłał rachunku. Koordynator jego energosąsiedztwa stwierdził, że 60% wzrost jest niezwykle wysoki i wskazywał, że coś jest nie tak! Nasz bohater najpierw sprawdził dane z liczników, a potem każde pomieszczenie. Wówczas zauważył, że pusty od dwóch miesięcy pokój jest cały czas ogrzewany grzejnikiem elektrycznym, który zapomniano wyłączyć. Element współpracy zespołowej w konkursie jest bardzo potrzebny i doceniany przez uczestników zabawy oraz podkreślany w rozmowach z przyjaciółmi, sąsiadami lub współpracownikami. Bycie częścią zespołu naprawdę pomaga ludziom zaangażować się mocniej i wprowadzać praktyki oszczędzające energię nikt nie chce zawieść swojej grupy! We Francji, zwycięski zespół stanowiła grupa pracowników społecznych, którzy chcieli nie tylko obniżyć zużycie energii w swoich gospodarstwach, ale także pomagać i doradzać rodzinom, mającym kłopoty finansowe. Podczas realizacji konkursu rozpowszechniono wiele informacji, zachęcając do udziału w kolejnych edycjach. Zespół szwedzki, Snåljåparna, to także pracownicy społeczni z gminy Borgholm. Zostali zmotywowani perspektywą wygrania weekendu w Brukseli możliwością zrobienia zakupów i wspólnego spędzenia wolnego czasu! Również lider zespołu z Litwy wybierając członków grupy, szukał sąsiadów z dużych gospodarstw domowych, o dużym zużyciu energii biorąc udział w konkursie mógł uzyskać znaczące oszczędności, co dawało dużą szansę na wygraną.

16 Konkurs EnergoSąsiedztwa jest zmianą zachowań w celu oszczędzania energii w domu. Nie istnieją magiczne rozwiązania, ważne jest to, co powinniśmy robić! Nie zostawiać sprzętów domowych w trybie standby Gotować w czajniku tylko potrzebną ilość wody Ogrzewać dom tylko wtedy, gdy ktoś w nim przebywa Ograniczyć korzystanie z suszarek bębnowych Wyłączać światło, kiedy z niego nie korzystamy i wymienić żarówki na energooszczędne

17 Zwycięzcy

18 Zestawienie końcowych rezultatów z dwóch lat konkursu przeprowadzonego w ramach projektu EnergoSąsiedztwa2 Adamiela2 Łotwa 7ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Grecja Augusta Bułgaria

19 Większość zwycięskich krajowych zespołów uczestniczyło w drugiej edycji projektu. Wyjątkiem są Belgia, Francja i Szwecja, które brały udział w rundzie pierwszej. Kraj Pozycja w rankingu Nazwa zwycięskiego sąsiedztwa % oszczędności kwh Redukcja emisji CO2 (tony) Grecja 1 7ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1) 64,79% ,99 26,78 Łotwa 2 Ādamiela2 51,43% ,00 1,08 Bułgaria 3 AUGUSTA 47,98% 9 759,00 7,42 Hiszpania 4 TRULLASETS 46,83% 8 783,99 1,84 Rumunia 5 Grupul Teodorescu 37,14% ,00 9,63 Irlandia 6 Emly Tidy Towns 36,51% 7 801,10 4,10 Belgia 7 De Ijsberen 34,74% ,38 30,53 Niemcy 8 Grill 13 34,40% 2 420,78 1,36 Włochy 9 Gli Etruschi 33,94% ,00 8,60 Francja 10 Sociowattkillers 28,87% ,89 3,20 Austria 11 Wohngemeinschaft Parkring 25,66% 9 245,31 3,86 Słowenia 12 SPL 24,62% ,00 2,22 Węgry 13 Győr és környéke 22,82% ,58 10,77 Wielka Brytania 14 Abbey 19,93% ,20 4,86 Polska 15 Monster Eco Power 18,49% 55 77,82 1,90 Szwecja 16 Snåljåparna 15,46% 7 720,00 0,15

20 To była świetna rywalizacja pomiędzy uczestnikami oraz ich krajami! Krajowe oszczędności energii wahały się od 3 do 27% (wykres poniżej). runda 1 - całkowita oszczędność energii w poszczególnych krajach w % 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Hiszpania Irlandia Słowenia Francja Austria Bułgaria Belgia całkowita oszczędność energii w % Węgry Łotwa Rumunia Wielka Brytania Włochy Polska Niemcy Szwecja Grecja runda 2 - całkowita oszczędność energii w poszczególnych krajach w % 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Hiszpania Bułgaria Łotwa Irlandia Francja Włochy Rumunia Grecja całkowita oszczędność energii w % Austria Belgia Słowenia Niemcy Szwecja Wielka Brytania Węgry Polska Zwycięzcy rundy 1 osiągnęli oszczędności rzędu od 15% do 47% podczas gdy w drugiej rundzie wyniki oszczędzania energii wahały się między 9% a 60%!

21 Małymi krokami do celu Dlaczego zmiana Projekt EnergoSąsiedztwa2 oznacza zmianę postępowania poprzez małe zmiany w codziennym życiu. Jesteśmy tacy sami, często wiemy co powinniśmy robić, ale tego nie robimy. Mówimy tak, ja zawsze wyłączam światło, ale w rzeczywistości nie zawsze tak jest. Projekt EneroSąsiedztwa2 pokazał jak wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce. Przez cztery miesiące, nasi uczestnicy monitorowali zużycie energii otrzymując duże wsparcie ze strony liderów i krajowych koordynatorów projektu. Kalkulator online pokazywał jak zmieniał się poziom zużycia energii, co było równie ważne jak sama zmiana codziennych zachowań. To, czy uczestnicy projektu nauczyli się czegoś nowego i zmienili swoje zachowanie, zostało ocenione na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w czasie dwóch lat, w których projekt był realizowany.

22 Typ zachowań jaki podlegał ocenie: + + wyłączanie światła przy wyjściu z pokoju; + + używanie pralki lub zmywarki tylko, gdy jest w pełni zapełniona; + + wywieszanie ubrań do wyschnięcia zamiast korzystania z suszarek; + + całkowite wyłączanie telewizora, niepozostawianie go w trybie standby; + + wyłączanie z gniazdka ładowarki do telefonów; + + gotowanie tylko niezbędnej ilości wody, a nie pełnego czajnika; + + ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie w niektórych pomieszczeniach. Dla większości uczestników, wyłączanie trybu standby było znanym sposobem oszczędzania energii, podobnie jak obniżenie temperatury w niektórych pomieszczeniach. Gotowanie w czajniku tylko potrzebnej ilości wody było również szeroko znane. Również upewnienie się przed uruchomieniem, czy pralka lub zmywarka są zapełnione. Wyniki pokazały, że porady w zakresie oszczędzania energii pomagają i powinny być wykorzystywane jako element przyszłych kampanii na rzecz oszczędzania energii. wpływ informacji na zmianę zachowań 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Austria informacja Francja Grecja Włochy poziom oszczędności energii Rumunia Wielka Brytania Łotwa Niemcy Węgry Irlandia Szwecja Grecja zwyciężyła w konkursie. Na powyższym wykresie można zauważyć jaki wpływ na poziom osiągniętych oszczędności miały przekazane uczestnikom wskazówki i porady. Wyniki przeprowadzonych w projekcie ankiet wskazują, że system zachęt oraz przekazywanie informacji i wskazówek to elementy, o których należy zawsze pamiętać podczas realizacji takich projektów jak ten. Dyplom dla zwycięskiej drużyny wręczony podczas uroczystej gali w Brukseli

23 Rowery elektryczne jako nowa usługa transportowa Leoben, Austria Myślimy w różny sposób Cały czas dokonujemy wyborów: samochód czy autobus, kąpiel czy prysznic, mięso czy warzywa, nowa koszula czy kupiona w sklepie z odzieżą używaną. Każdy mały, pojedynczy wybór ma wpływ na kończące się zasoby naszej planety. Jakiegokolwiek wyboru dokonujemy, mamy wpływ na to, jaki pozostawimy ślad węglowy. Projekt EnergoSąsiedztwa2 zainicjował zmiany w zakresie myślenia, wykraczając poza oszczędzanie w gospodarstwach domowych, ale również biorąc pod uwagę troskę o naszą planetę.

24 Podczas każdego okresu monitorowania, uczestnicy otrzymali 4 zadania, które miały pomóc zrozumieć, jak życie codzienne wpływa na klimat. Skupiając się na poszczególnych dziedzinach życia, uczestnicy otrzymali informacje i wsparcie ekspertów, pomagających im zrozumieć nie tylko to, że dany wybór niesie za sobą skutki, ale także to, że nawet małe wybory mają wpływ na środowisko. Te zadania to: + + Energooszczędne Boże Narodzenie zmniejszenie zużycia światła, papieru, ilości odpadów. Racjonalne myślenie o zakupach; + + Czy muszę korzystać z samochodu? Czy mogę go zamienić na rower albo iść pieszo? + Przyjazna dla klimatu choinka Pauli Erkenger, Austria + Co jeść? Upewnić się, że tygodniowy jadłospis zawiera więcej sezonowych warzyw i zastosowanie złotej zasady nie marnujemy żywności! + + Zakup urządzeń energooszczędnych. Jak znaleźć te najlepsze? Poznanie etykiet energetycznych i korzystanie z nich! + + Czy możesz robić zielone zakupy? Oczywiście! Kupuj, sprzedawaj i wymieniaj się ubraniami i dodatkami w Internecie, sklepach z odzieżą używaną i na wymianach sąsiedzkich. Jak osiągnąć sukces Aby nie zniechęcić konkursowiczów dużą ilością zadań do wykonania, były one wysyłane w odstępach miesięcznych. Uczestnicy mieli wsparcie ze strony ekspertów, udzielających licznych porad i wskazówek. Zarówno zadania i wskazówki jak je zrealizować, były publikowane na stronie internetowej dla tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w spotkaniach energosąsiedztw. Aby zmotywować do działania i pobudzić kreatywność członków konkursu, przyznawano nagrody za zaangażowanie i innowacyjne rozwiązania. Drugie życie wyzwanie podjęte przez Agnieszkę Gomółkę

25 Jak obliczyć swój ślad węglowy Na krajowych stronach internetowych projektu znajdował się link do kalkulatora obliczającego ślad węglowy. Takie urządzenie pomogło gospodarstwom domowym poznać ich własny węglowy ślad i dostarczyło im pomysłów na jego zmniejszenie. Inspirowanie Przyjazne dla klimatu drzewko innych świąteczne wykonane z puszek Prowadzenie blogów przez uczestników projektu było inspirujące dla innych i przekonywało do zmiany stylu życia. Opisano w nich, między innymi, korzyści płynące ze zmiany żarówek na energooszczędne oraz z korzystania z publicznego transportu, wpływ zastosowania perlatorów na oszczędność wody, a także fakt, że uczestnictwo w projekcie było okazją do zawarcia nowych znajomości i wspólnej zabawy. Uczestnik ze Szwecji testuje nowe wegetariańskie menu w ramach wyzwania Bezmięsne poniedziałki

26 Teodorescu Rareș Ștefan najmłodszy uczestnik rumuńskiej, zwycięskiej grupy dzieli się doświadczeniami z konkursu Własnymi słowami Antonina Energomaniacy z Polski 1 runda Szczerze się przyznam, że dopiero podczas konkursu przyjrzałam się możliwościom oszczędzania wody w naszym domu. Wcześniej moja wiedza i działania wodooszczędne ograniczały się do zmiany wanny na prysznic podczas remontu łazienki, pilnowania, żeby podczas mycia zębów kran był zakręcony, a zmywarka całkowicie wypełniona. Podczas konkursu dowiedziałam się o olbrzymich oszczędnościach jakie można osiągnąć zamieniając powszechnie dostępne w naszych bateriach siteczka na perlatory wodooszczędne. Koszt takich końcówek jest niski w stosunku do możliwych efektów. Zrobiłam krótkie doświadczanie. Sprawdziłam, że z kranu, który miałam zainstalowany przy umywalce w łazience wypływa strumień prawie 10 l/min. Podczas gdy obecne na rynku perlatory mogą ograniczyć ten przepływ do niecałych 2 l/min. Zastosowałam taki perlator w mojej łazience i jestem po prostu zachwycona. A do tego nie denerwuję się już tak bardzo na dzieci, jeżeli chcą chwilę dłużej myć ręce. Oszczędzanie energii z całą rodziną Uczestnik z Niemiec, 1 runda Na początku konkursu myślałem, że 9% oszczędności energii będzie można osiągnąć bardzo łatwo niemal bez wysiłku. Ale po wpisaniu na stronie internetowej pierwszych odczytów z liczników i sprawdzeniu naszego zużycia energii, zdałem sobie sprawę, że jako jedyny uczestnik konkursu w mojej rodzinie i z możliwościami tylko takimi jak gaszenie światła, wyłączanie stanu czuwania, itd. nie mam szans na osiągnięcie celu 9% zaoszczędzonej energii.

27 Stało się jasne musiałem zaangażować całą rodzinę w oszczędzanie energii, a także przekonać ich do zmiany przyzwyczajeń. Jeśli chodzi o oszczędzanie energii, cała rodzina musi w tym uczestniczyć! To nie było wcale łatwe ale spróbowaliśmy. Lutgart, Zomergem, Belgia, 1 runda Myślę, że konkurs EnergoSąsiedztwa jest bardzo ciekawy, to świetna okazja by nauczyć się czegoś nowego i uzyskać praktyczne porady w działaniu. Każda nowa metoda oszczędzania energii jest mile widziana. Miło jest pracować w grupie, bo nie jesteś sam i budujesz lepsze kontakty towarzyskie z sąsiadami. Poprzez współpracę mobilizujecie się do lepszego działania i uczycie się więcej od siebie nawzajem. Dzięki poradom od współuczestników, oszczędziłem energię i otrzymałem niższy rachunek od mojego dostawcy energii. John Powell, Crossgates Wasters team, Wielka Brytania, 1 runda Moje pierwsze myśli o konkursie EnergoSąsiedztwa były takie: czy oszczędzasz energię czy nie i tak będziesz potępiony jako osoba marnująca energię. Chociaż nigdy nie byliśmy rozrzutni w zużyciu energii, udział w konkursie nauczył nas, i to nie tylko tych płacących rachunki :), aby nie zostawiali włączonych urządzeń elektrycznych i zastanawiali się Czy naprawdę muszą z nich korzystać?. Stosujemy proste metody oszczędzania, takie jak gotowanie tylko takiej ilości wody w czajniku, jaka jest nam potrzebna, czy wyłączanie piekarnika zanim jedzenie się całkowicie upiecze. Obserwowanie jak inni członkowie grupy przystosowują się do idei oszczędzania energii, było niezwykłą przygodą. Pamiętaj, nie musisz głodować przy migoczącej świecy, owijać się kocem i trząść się z zimna jak pingwin na Antarktydzie, chodzi o to żebyś myślał co robisz. Zastanów się po co zapalasz światło w kolejnym pokoju albo włączasz telewizor w pomieszczeniu, w którym nikogo nie ma wyłącz go. Dlaczego dobrze jest działać w grupie? Romonya, Węgry, 1 runda Na samym początku wcale nie chodziło o rywalizację, ale o zaoszczędzenie pieniędzy. Byłem przekonany, że mamy co najmniej tuzin rzeczy, które moglibyśmy zmienić by oszczędzić energię. Niestety mieliśmy dużo złych nawyków, które wyrobiliśmy w sobie przez wiele lat, nie mając pojęcia jak bardzo nasze życie było energochłonne. Myślałem tylko o zmianie w moim własnym domu, ale sytuacja w krótkim czasie przybrała zupełnie inny obrót. Nie jestem bardzo towarzyską osobą, ale czuję, że ten aspekt EnergoSąsiedztwa ma dużo zalet i nie chcę być pominięty. Czytanie materiałów edukacyjnych i zbieranie własnych pomysłów na oszczędzanie energii to za mało, należy współpracować z grupą. Aby cokolwiek osiągnąć, musieliśmy połączyć siły. Byłem sceptyczny co do zmniejszenia zużycia energii, nie wierzyłem, że jako pojedyncza osoba mogę coś zdziałać, ale kiedy zagłębiłem się bardziej w tę tematykę i zobaczyłem entuzjazm pozostałych członków naszej grupy, nie czułem się już bez znaczenia. Co więcej, poznałem naprawdę ciekawych ludzi, z którymi mogę porozmawiać nie tylko o energii, o innych rzeczach także. Organizujemy wspólne projekty i to jest najważniejsze. Jak standby zmienił moje nawyki przy oglądaniu tv Hunting, Austria, 1 runda, Łącząc zmianę zachowania (koniec z marnotrawieniem energii) i wprowadzając kilka drobnych zmian technicznych (nowe garnki do gotowania, lepsze oświetlenie, listwy zasilające z przełącznikiem, itp.), udało mi się znacząco zmniejszyć zużycie energii. Zacząłem od ograniczenia zużycia energii na oświetlenie. Pierwszym krokiem była przygoda z energooszczędnymi żarówkami i diodami LED. Dzięki niej mogę się zmierzyć w dyskusji ze sceptykami tej nowej technologii. To bardzo ułatwia dyskusję.

28 Bożonarodzeniowe wyzwanie Marko Odič, Energosąsiedztwo Števci, Slowenia, 1st runda Pierwsze wyzwanie zostało wyznaczone na miesiąc grudzień, czyli najbardziej energochłonny miesiąc w całym roku! Ograniczyć zużycie energii w takim miesiącu to prawdziwe wyzwanie. Pozwólcie, że opowiem jak zostałem zwycięzcą tego 1. Wyzwania! Postanowiłem przede wszystkim przeanalizować zużycie energii w moim domu, np. ile zużywam na ogrzewanie, czy do gotowania, ale oczywiście przy założeniu zachowania zasad higieny, czyli regularnie myjąc naczynia i robiąc pranie. Obserwacje te pomogły mi poznać profil zużycia energii mojej rodziny. Dzięki temu zdałem sobie sprawę, które z prac domowych mają istotny wpływ na zużycie energii. Nigdy nie wiesz czego się dowiesz Miller, Hewlett Packard Energy Neighbourhood, Wielka Brytania, 2 runda Dołączyłem do EnergoSąsiedztw w pracy. Nie ze względu na to, żeby chronić naszą planetę, a żeby zaoszczędzić pieniądze. Koszty energii elektrycznej ciągle rosną, a pensja niestety nie. Pożyczyłem miernik zużycia energii i zrobiłem rundkę po domu. Wyłączałem i włączałem urządzenia, aby sprawdzić jaka jest różnica. Zauważyłem, że zużycie energii znacznie wzrasta, a potem maleje w regularny sposób. Chwilę mi to zajęło, zanim dowiedziałem się dlaczego tak się dzieje. Myślałem, że mam wszystko pod kontrolą. Co tydzień wprowadzałem nowe dane, ale nie widziałem żadnych oszczędności. Zużycie energii elektrycznej niezmiennie było wysokie. Karen (Lider naszego energosąsiedztwa) powiedziała, że zużycie energii w domu, w którym mieszkają zaledwie dwie osoby, jest zawyżone. Przeszedłem jeszcze raz po domu, aby sprawdzić, które urządzenia są włączone i nie znalazłem nic nieoczekiwanego. Moja córka studiuje w innym mieście, więc jej pokój na poddaszu od Świąt stoi pusty. Zazwyczaj, nie wchodziłem na górę, ale tym razem, musiałem zanieść tam jej rzeczy. Kiedy tam byłem, uświadomiłem sobie, że kaloryfery ciągle są włączone. Tak było od grudnia! Teraz, kaloryfery w nieużywanych pomieszczeniach są wyłączone i oczekuję obniżenia zużycia energii oraz niższych rachunków. Vicente Maravilla Moreno, lider grupy Menys és més (Algemesí), HIszpania, 2 runda W sumie nasza grupa liczyła 10 gospodarstw domowych. Każde z nas jest inne, dlatego razem stworzyliśmy niezawodny zespół. Wspólnie, z wysoką dawką ironii i humoru, podjęliśmy wyzwanie oszczędzania energii. Stworzyliśmy grupę, z którą nie tylko dzielimy się doświadczeniami, zmartwieniami, obawami, ale również razem się bawimy. W niektóre piątki, organizujemy spotkania w lokalnym pubie, gdzie mamy okazję wypić kilka piw i podzielić się anegdotami związanymi z Konkursem. Podsumowując, pod pretekstem oszczędzania energii i troski o środowisko, zebraliśmy grupę, w której niektórzy członkowie nawet się nie znali. Teraz dbamy razem o wspólny interes. Protokół przydatny dla oszczędzających energię! Vassiliki Dourali, Friends for Saving, Grecja, 2 runda Jako członkowie energosąsiedztwa z Grecji, FRIENDS FOR SAVING, sporządziliśmy prosty, ale przydatny regulamin! Nie jest łatwo przygotować zbiór prostych reguł, jako regulamin, ale trzymanie się kilku zasad wpływa pozytywnie na zużycie energii i prowadzi do oszczędności. Może to brzmi śmiesznie, ale scharakteryzowaliśmy również chuliganów energii. Określiliśmy w ten sposób znajomych, czy sąsiadów, którzy nie chcieli przyłączyć się do naszej grupy na początku Konkursu i ciągle zużywają ogromne ilości energii w domach. Na pewno nie jest przyjemnie być nazwanym przez kogoś chuliganem, ale mamy nadzieję, że uda nam się zmienić ich nawyki, aby w przyszłości byli bardziej świadomi niepotrzebnego zużycia energii. Nasze motto to: Przestań być energetycznym chuliganem! To proste!.

29 Energooszczędne światełka w Boże Narodzenie Julia Persson, Mammorna, Szwecja, 2 runda W Szwecji głównym elementem świątecznych ozdób są światełka w oknach, na drzewkach w ogrodzie, lampki świecą się cały czas. W tym roku w ramach oszczędności wyłączyliśmy światełka w ciągu dnia i zastosowaliśmy automatyczne wyłączanie w nocy. Jako rodzina z 9-miesięcznym dzieckiem, w naszym domu światło świeci się od samego rana, dlatego też zainwestowaliśmy w energooszczędne oświetlenie. Spotkanie dla uczestników konkursu, Annecy, Francja

30 Vincent Berrutto z EACI podczas Gali w Brukseli Jak sprawić, aby sukces był widoczny?

31 Projekt EnergoSąsiedztwa2 pokazał, że oszczędzanie energii nie jest nudne, nie oznacza obniżenia komfortu życia, ale może być zabawą i nabywaniem nowych umiejętności. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczestników i osiągniętym przez nich efektom, projekt cieszył się dużą popularnością. Ponad gospodarstw domowych przystąpiło do konkursu i i nauczyło się jak oszczędzać energię. Średnio, gospodarstwa te osiągnęły oszczędności na poziomie 9%. Ponadto powstało 41 krótkich filmów promujących oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych, a 800 przeszkolonych liderów może dalej pomagać ludziom zmieniać tryb życia na bardziej energooszczędny. Ponad 700 artykułów prasowych przyczyniło się do większego zainteresowania tematyką energetyczną. Ważne też było wsparcie ze strony władz lokalnych. EnergoSąsiedztwa to projekt, który bardzo dobrze współgra z planami klimatycznymi. Ponadto integruje obywateli, samorządy i lokalne firmy. Nie bez znaczenia jest zainteresowanie władz regionalnych i lokalnych planami klimatycznymi i podjęciem działań prośrodowiskowych. Projekt EnergoSąsiedztwa2 niewątpliwie przyczynił się do redukcji emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii. Bardzo ważne jest, że uczestnicy konkursu, którzy zmienili swoje nawyki będą utrzymywać zachowania energooszczędne w przyszłości. Niniejszy projekt stanowi wsparcie dla osiągnięcia celów polityki europejskiej w zakresie efektywności energetycznej. Spotkanie dla zwycięskich zespołów z 16 krajów UE podczas koktajlu po wręczeniu nagród na Gali w Brukseli

32 Lekcje odrobione Nigdy nie jest za późno aby zrobić wszystko co możliwe! tak na początku kampanii EnergoSąsiedztwa powiedział do konkursowiczów ze Szwecji ambasador Pär Holmgren. Słowa te potwierdzili wszyscy członkowie zespołu, wykazując ogromne zaangażowanie. Aspekt społeczny projektu oraz wysiłek liderów zostały zidentyfikowane jako kluczowe warunki sukcesu. Wspólne oszczędzanie, wzajemne motywowanie do działania oraz wsparcie lidera, który zna dobrze wszystkich uczestników, są elementami spajającymi zespół i przyczyniającymi się do sukcesu. Termin sąsiedztwo nie znaczy, że ten konkurs jest tylko dla sąsiadów, ale oznacza grupy znajomych, kolegów z pracy, uczelni itp. Okazuje się, że właśnie takie energosąsiedztwa sprawdzają się lepiej niż grupy stworzone tylko na czas projektu. Ten projekt pokazał, że nawet małe zmiany w zachowaniu mogą przyczyniać się do znacznych oszczędności energii. Aby faktycznie oszczędzać, należy połączyć wiedzę jak oszczędzać z działaniem. Istnieją też inne elementy kluczowe, które muszą ze sobą współgrać: dostarczanie wskazówek i porad; zapewnienie motywacji wykorzystanie aspektu społecznego. Prawidłowe funkcjonowanie narzędzi obliczeniowych oraz ciągłe wsparcie ze strony organizatorów mają też ogromne znaczenie. O powyższe elementy dbali krajowi koordynatorzy, aby projekt zakończyć sukcesem.

33 Zainteresowani? Idea EnergoSąsiedztwa otrzymała nagrodę Europejskiej Komisji za najlepszą inicjatywę w zakresie lokalnych działań na rzecz oszczędzania energii w Od tamtego czasu przeprowadzono dwie rundy konkursu oszczędzania energii. W drugiej wzięło udział aż 16 krajów europejskich. Większa liczba uczestników spowodowała większą konkurencję i zainteresowanie ze strony dostawców energii. Partnerzy zaangażowani w projekt EnergoSąsiedztwa wspierają rozwój tej inicjatywy poprzez budowanie bardziej ścisłej współpracy z gminami i innymi organizacjami lub grupami wspierającymi oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych, takich jak organizacje kościelne, kluby sportowe. Komisarz Günther OETTINGER wręcza pomysłodawcom koncepcji EnergoSąsiedztw nagrodę dla najlepszej inicjatywy w zakresie lokalnych działań na rzecz oszczędzania energii w 2010

34 Ten dobrze rozwinięty pomysł na zmobilizowanie gospodarstw domowych obejmuje: + + koncepcję konkursu oszczędzania energii, gdzie gospodarstwa domowe łączą się w zespoły; + + wyraźny podział ról i obowiązków; + + materiały szkoleniowe w tym podręczniki, wskazówki, listy kontrolne; + + narzędzie internetowe do monitorowania zużycia i obliczania oszczędności energii; + + pomysły na ciekawe spotkania; + + interesujące zadania w zakresie działań na rzecz poprawy klimatu. W krajach, w których zrealizowano projekt EnergoSąsiedztwa, wprowadzono nowe działania i konkursy. Np. w Słowenii wprowadzono nowe zajęcia dla szkół. W Polsce trwają dyskusje nad wprowadzeniem konkursu EnergoSąsiedztwa w budynkach pożyteczności publicznej. Więcej informacji pojawi się w ciągu najbliższych miesięcy. Przegrałam ten konkurs z uśmiechem, ponieważ potwierdziło się, że większość gospodarstw domowych może łatwo oszczędzić 10% energii bez zgadzania się na jakiekolwiek Christa Markl-Vieto urzędnik ds. środowiska w Urzędzie Miasta Berlin-Steglitz ograniczenia w życiu codziennym. Poprzez zmianę starych przyzwyczajeń, możemy przyczynić się do ochrony klimatu i zaoszczędzić pieniądze. Mam nadzieję, że dobrym przykładem jest projekt EnergoSąsiedztwa. Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem kolejnej edycji EnergoSąsiedztw w swoim mieście, lub udziałem w niej, prosimy o kontakt z Twoim krajowym koordynatorem.

35 Austria Belgia Bułgaria Francja Grecja Hiszpania Irlandia Łotwa Niemcy Polska Rumunia Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Grazer ENERGIEAgentur GmbH Kaiserfeldgasse 13/I, 8010 Graz Austria Kontakt: Gerhard Lang tel: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (BBL) Tweekerkenstraat Brussel Belgium Kontakt: Bernard Govaert tel: Energy Agency of Plovdiv (EAP) 139 Ruski blvd, office #402, Plovdiv, Bulgaria Kontakt: Liyana Adjarova, tel.: Prioriterre (PRIO) 3 rue René Dumont F Meythet, France Kontakt: Guénaëlle CARTON Tel: Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) 19th km Marathonos Avenue Pikermi, GREECE Kontakt: Georgia Veziryianni tel: Agència Energètica de la Ribera (AER) Plaça d Argentina, Algemesí, Spain Kontakt: Plàcid Madramany Sanchis tel.: Tipperary Energy Agency (TEA) Craft Granary, Church Street, Cahir, Co. Tipperary Ireland Kontakt: Vincent Carragher tel: +353 (0) Ekodoma Ltd. Noliktavas iela 3-3 LV1010, Riga, Latvia Kontakt: Liga Ozolina tel.: B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbh (BSU) Saarbrücker Str. 38 A Berlin, Germany Kontakt: Thekla Heinel tel.: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) ul. Nowowiejska 21/ Warszawa, Poland Kontakt: tel.: Alba Local Energy Agency (ALEA) Trandafirilor str., no.9, Alba lulia, Romania Kontakt: tel.: Gradbeni inštitut ZRMK Building and Civil Engineering Institute Centre for Indoor Environment, Building Physics and Energy Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia Kontakt: tel: The Energy Agency for Southeast Sweden (ESS) Framtidsvägen 10A S Växjö, Sweeden Kontakt: tel.: GreenDependent Institute Nonprofit Ltd. (GDI) 2100 Gödöllő, Éva u. 4., Hungary Kontakt: Kristóf Vadovics tel: / Severn Wye Energy Agency (SWEA) Unit 15 Highnam Business Centre Highnam Gloucester, GL2 8DN, United Kingdom Kontakt: Karen Robinson tel.: Ecuba Ltd - Land planning - Energy - Environment Via del Cestello Bologna Italy Kontakt: phone

36

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus.

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus. 20 lat wspieramy polskie rolnictwo Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6 regionplus.pl 1 SŁOWO REDAKTORA 20 lat wspieramy polskie rolnictwo...

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Autorzy: Sławomir Pasierb, Arkadiusz Osicki, Szymon Liszka, Mariusz Bogacki, Piotr Kukla, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Tydzień inny niż wszystkie

Tydzień inny niż wszystkie Tydzień inny niż wszystkie EKSPERYMENT NO IMPACT TYGODNIOWY PLAN WYZEROWANIA EMISJI CO 2 Czy chcesz zaoszczędzić pieniądze? Stracić zbędne kilogramy? Mieć więcej wolnego czasu? Żyć zdrowo i radośnie? Mamy

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

przegląd aktualności >inteligentnaenergia > W centrum uwagi Budynki efektywne energetycznie Europy inteligentna energia

przegląd aktualności >inteligentnaenergia > W centrum uwagi Budynki efektywne energetycznie Europy inteligentna energia >inteligentnaenergia przegląd 04 aktualności Przegląd aktualności programu Inteligentna Energia dla Europy, Nr 4 Grudzień 2008 r. inteligentna energia Europy > W centrum uwagi Budynki efektywne energetycznie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

Wierzę, że ludzie są najcenniejszym zasobem każdej firmy

Wierzę, że ludzie są najcenniejszym zasobem każdej firmy Numer 01 czerwiec 2012 O s o b o w o ś c i m a r k i Wierzę, że ludzie są najcenniejszym zasobem każdej firmy Tomas Johansson Dyrektor Generalny Dahl, Szwecja Proces tworzenia tinos paros Głos rodziny

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak REDAKCJA Jakub Jasiczak Publikacja powstała w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Ekologia przyszłości

Ekologia przyszłości Ekologia przyszłości Spis treści 3 Wprowadzenie Mirella Panek-Owsiańska 4 Biznes i ekologia wspólna przyszłość? Marcin Grzybek, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 8 Zeronauci: pokonywanie bariery zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007 Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Nr zamówienia: 996620-20110608 Nr Klienta: 1213056 Data realizacji: 08.06.2011 Zapłacono: 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

z energetyką urządzenia konsumujące energię przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką urządzenia konsumujące energię przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat urządzenia konsumujące energię Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011 Zrównoważony rozwój w RWE Polska Strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Zarząd RWE Polska zatwierdza kierunek działań strategicznych oraz otrzymuje roczne

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2013 CZAS PRODUKTU POD NAZWĄ HR SIĘ KOŃCZY HR SIĘ TRZĘSIE! WYWIAD NUMERU HR TRENDY. Jacek Santorski str. 6. Barbara Zych str.

GRUDZIEŃ 2013 CZAS PRODUKTU POD NAZWĄ HR SIĘ KOŃCZY HR SIĘ TRZĘSIE! WYWIAD NUMERU HR TRENDY. Jacek Santorski str. 6. Barbara Zych str. HR IS GREAT: KARIERA W TWOICH RĘKACH BOHATEROWIE HR: DETERMINACJA, UCZUCIA I TWARDE DANE PRAWO PRACY: ZŁAPANI NA CIĄŻĘ HR CHALLENGE: 50+. MINUS NA RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2013 1/2013 WYWIAD NUMERU CZAS PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Przedpremierowa prezentacja wynalazku firmy Mokate. Święta, czyli marketingowy zawrót głowy. MŁODZiEŻ i GOSPODARKA

Przedpremierowa prezentacja wynalazku firmy Mokate. Święta, czyli marketingowy zawrót głowy. MŁODZiEŻ i GOSPODARKA Nr 3(9)/2014 MG Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim wydaniu MŁODZiEŻ i GOSPODARKA Święta, czyli marketingowy zawrót głowy Przedpremierowa prezentacja wynalazku firmy Mokate 2 grudzień 2014 Młodzież

Bardziej szczegółowo